Revision: 399

Monitoring of Young people´s Lifestyle and Everyday life (MULD), 2004

Reference No.:25075

Table of Contents

Instruction

Codebook reading guide
Information about applied curration process

Variable(s)

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 4060
    Invalid_cases 0
    Minimum 25075
    Maximum 25075
    Mean 25075
    Median 25075
    Standard deviation 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 4060
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 4060
    Mean 2030
    Median 2030
    Standard deviation 1172

 • V3 MASTER ID
  Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0 til 7097) af spørgeskemaerne.
  • Master ID
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 4060
    Invalid_cases 0
    Minimum 0
    Maximum 7097
    Mean 3432
    Median 3420
    Standard deviation 2089

 • V4 KØN
 • V5 ALDER
  • Først nogle spørgsmål om
  • Spm. 2: Alder
  • %MD%NumberCodeCategory
   2121866116 år
   2020825217 år
   2020812318 år
   1818729419 år
   2020828520 år
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V6 NUVÆR. UDD.RETNING
  • Hvis du ikke går i skole
  • Spm. 3: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på?
  • %MD%NumberCodeCategory
   572161Alm. folkeskole
   12552Privatskole
   561893Efterskole
   283511274Alm. gymnasium
   451745Hf
   792926Handelsgymnasium (Hh/Hhx)
   341147Teknisk gymnasium (Htx)
   11368Grundforløb (f.eks. teknologi og kommunikation, fra jord til bord eller HG)
   22619På teknisk skole
   124910På handelsskole
   113711Lærling/i skolepraktik (f.eks. elektriker, murer, datamekaniker, salgsassistent eller dekoratør)
   124912På teknisk skole
   3310413På handelsskole
   4515514Landsbrugsuddannelse
   00015Social- og sundhedsuddannelserne
   3411316Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsføringsøkonom, installatør eller produktionsteknolog)
   3412117Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, diplomingeniør, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog)
   3412818Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog)
   4514919Andet: ___________
   114620*** genereret ***
   21 84599Unknown
   1001004060
   Response Rate: 79
 • V7 ANDEN UDD. - HVAD
  Variablen lister andre uddannelser.
  • Hvis du ikke går i skole
  • Spm. 3: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på?
   • Text (max length: 90)
 • V8 BESKÆFT. IKKE SKOLE
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 4: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (glæder ikke fritidsarbejde)
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Erhversarbejde
   211882Arbejdsløs/under aktivering
   0003Langtidssygemeldt
   01114Soldat. Værnepligtig/på kontrakt
   0005Under revalidering eller lignende
   15426Andet, f.eks. sabbatår
   0007Udokumenteret kode
   0168Udokumenteret kode
   0009Udokumenteret kode
   52722310*** genereret ***
   115646411Udokumenteret kode
   00012Udokumenteret kode
   79 322699Unknown
   1001004060
   Response Rate: 21
 • V9 BOR MED MOR
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Mor
  • %MD%NumberCodeCategory
   262610710Ikke nævnt
   747429891Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V10 BOR MED STEDMOR
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Stedmor
  • %MD%NumberCodeCategory
   989839840Ikke nævnt
   22761Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V11 BOR MED FAR
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Far
  • %MD%NumberCodeCategory
   424216950Ikke nævnt
   585823651Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V12 BOR MED STEDFAR
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Stedfar
  • %MD%NumberCodeCategory
   929237450Ikke nævnt
   883151Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V13 BOR MED SØSKENDE
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Søskende
  • %MD%NumberCodeCategory
   565622910Ikke nævnt
   444417691Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V14 BOR MED KÆRESTE
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Kæreste/ægtefælle
  • %MD%NumberCodeCategory
   919137050Ikke nævnt
   993551Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V15 BOR MED ANDRE
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Andre, f.eks. i kollektiv, på kollegie/skolehjem
  • %MD%NumberCodeCategory
   959538660Ikke nævnt
   551941Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V16 BOR MED VENNER
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Venner
  • %MD%NumberCodeCategory
   969638850Ikke nævnt
   441751Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V17 BOR ALENE
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Ingen, jeg bor alene
  • %MD%NumberCodeCategory
   949438180Ikke nævnt
   662421Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V18 ER DINE FORÆLDRE SKILT
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 6: Er dine forældre skilt/separeret/ flyttet fra hinanden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   313212531Ja
   656826252Nej
   4 1829Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V19 MORS HØJ. UDDANNELSE
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét kryds i hver kolonne)
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 7: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Mor
  • %MD%NumberCodeCategory
   229017 eller færre års skolegang
   101140428-10 års skolegang
   451813Specialarbejder (f.eks. rengøringsass., chauffør, postarbejder, dagplejemor)
   11124624Lærlingeuddannelse eller anden faglig uddannelse (f.eks. tømreruddannelse, social- og sundhedsudd., landbrugsudd.)
   893435Gymnasial uddannelse (gymnasium, hf, hh)
   10103866Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsøkonom, elinstallatør eller maskintekniker)
   272910867Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog)
   11124448Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog)
   551859Ved ikke
   3413910Andet: ______________
   8 34099Unknown
   1001004060
   Response Rate: 92
 • V20 MORS EVT ANDEN UDD.
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét kryds i hver kolonne) Variablen lister de andre uddannelser som moderen har.
 • V21 FARS HØJ. UDDANNELSE
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét kryds i hver kolonne)
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 7: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Far
  • %MD%NumberCodeCategory
   4415917 eller færre års skolegang
   91037028-10 års skolegang
   551933Specialarbejder (f.eks. rengøringsass., chauffør, postarbejder, dagplejemor)
   21238584Lærlingeuddannelse eller anden faglig uddannelse (f.eks. tømreruddannelse, social- og sundhedsudd., landbrugsudd.)
   562125Gymnasial uddannelse (gymnasium, hf, hh)
   672626Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsøkonom, elinstallatør eller maskintekniker)
   12145067Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog)
   18207338Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog)
   672419Ved ikke
   4415110Andet: ______________
   9 37599Unknown
   1001004060
   Response Rate: 91
 • V22 FARS EVT ANDEN UDD.
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét kryds i hver kolonne) Variablen lister de andre uddannelser som faderen har.
 • V23 RELIGIØS BAGGRUND
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 8: Hvilken religiøs baggrund har du?
  • %MD%NumberCodeCategory
   697128031Protestantisk (Den Danske Folkekirke)
   00172Katolsk
   17176843Islamisk
   11254Jødisk
   22985Buddhistisk
   331236Ikke troende
   0007Ved ikke
   22628Anden, hvilken: _________
   331349Udokumenteret kode
   3 11499Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V24 REL. BAG. TEKST
  Variablen lister andre trosforhold som respondenten har.
 • V25 FAR FØDT I DANMARK
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 9: Er din far født i Danmark?
  • %MD%NumberCodeCategory
   888935601Ja - gå til spg. 10 (V28)
   11114302Nej - gå til spg. 9a (V26)
   0083Ved ikke - gå til spg. 10 (V28)
   2 629Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V26 VED IKKE FAR FØDT
 • V27 FAR FØDT LAND - TEKST
  Variablen lister andre lande hvor faderen er født.
 • V28 MOR FØDT I DANMARK
  • Gå til spørgsmål 5 (V9)
  • Spm. 10: Er din mor født i Danmark?
  • %MD%NumberCodeCategory
   899136031Ja - gå til spg. 11 (V31)
   993712Nej - gå til spg. 10a (V29)
   0033Ved ikke - gå til spg. 11 (V31)
   2 839Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V29 VED IKKE MOR FØDT
 • V30 MOR FØDT LAND - TEKST
  Variablen lister andre lande hvor moderen er født.
 • V31 FØDT I HVILKET LAND
  Variablen lister landet hvor respondenten er født.
 • V32 HØJDE I CM
  Variablen er kodet i intervallet fra 111 til 208. 999 = Uoplyst (99)
  • Krop og helbred
  • Spm. 12: Hvad er din højde uden sko? Angiv i centimeter (kun hele tal): ___
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3961
    Invalid_cases 99
    Minimum 111
    Maximum 208
    Mean 173
    Median 173
    Standard deviation 9

  Unknown/irrelevant/not participating - is 999.

 • V33 VÆGT I KG
  Variablen er kodet i intervallet fra 26 til 176. 999 = Uoplyst (103)
  • Krop og helbred
  • Spm. 13: Hvad vejer du? Angiv i kg (kun hele tal): ___
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3957
    Invalid_cases 103
    Minimum 26
    Maximum 176
    Mean 67
    Median 65
    Standard deviation 13

  Unknown/irrelevant/not participating - is 999.

 • V34 TILFREDSHED MED VÆGT
  • Krop og helbred
  • Spm. 13a: Er du tilfreds med hvad du vejer?
  • %MD%NumberCodeCategory
   515120551Ja - gå til spørgsmål 14 (V38)
   424216862Nej
   662543Ved ikke
   2 659Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V35 ANT. KG FOR VÆGTTAB
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 95. 099 = Uoplyst (518) 100 = Irrelevant (2009)
 • Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V36 ANT. KG FOR VÆGTFORØG.
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 99. 099 = Uoplyst (1715) 100 = Irrelevant (2014)
 • Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V37 ØNS. VÆGTÆND. V. IKKE
  • Krop og helbred
  • ANT. KG FOR VÆGTTAB
  • Variable is filtered by: V34
   • Filtering variable: V34
  • Spm. 13b: Vil du gerne veje mindre eller mere? Ved ikke
  • %MD%NumberCodeCategory
   0010Udokumenteret kode
   5102191Nævnt
   0013Udokumenteret kode
   0024Udokumenteret kode
   01145Udokumenteret kode
   0026Udokumenteret kode
   0027Udokumenteret kode
   0058Udokumenteret kode
   458818449Uoplyst
   011110Udokumenteret kode
   00112Udokumenteret kode
   00215Udokumenteret kode
   00120Udokumenteret kode
   48 1955100Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 52
 • V38 SELVVURDER. HELBRED
  • Krop og helbred
  • Spm. 14: Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22239061Virkelig godt
   585823542Godt
   17176933Nogenlunde
   11584Dårligt
   00145Meget dårligt
   1 359Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V39 SELVVURDER. FYS. FORM
  • Krop og helbred
  • Spm. 15: Hvordan vil du vurdere din fysiske form?
  • %MD%NumberCodeCategory
   10104071Virkelig god
   353614382God
   414116453Nogenlunde
   11124654Dårligt
   11545Meget dårligt
   1 519Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V40 SMERTER I SKULDRE
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i skuldre eller nakke
  • %MD%NumberCodeCategory
   993481Meget generet af
   282911372Lidt generet af
   17187003Næsten ikke generet af
   414316714Slet ikke generet af
   5 2049Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V41 SMERTER I RYG LÆND
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i ryg eller lænd
  • %MD%NumberCodeCategory
   993471Meget generet af
   282911232Lidt generet af
   18197453Næsten ikke generet af
   414316644Slet ikke generet af
   4 1819Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V42 SMERTER I ARME HÆNDER
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led
  • %MD%NumberCodeCategory
   662321Meget generet af
   18207512Lidt generet af
   17187013Næsten ikke generet af
   535621554Slet ikke generet af
   5 2219Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V43 HOVEDPINE
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Hovedpine
  • %MD%NumberCodeCategory
   782931Meget generet af
   24259662Lidt generet af
   252610033Næsten ikke generet af
   404216194Slet ikke generet af
   4 1799Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V44 HURTIG HJERTEBANKEN
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Hurtig hjertebanken
  • %MD%NumberCodeCategory
   22611Meget generet af
   552052Lidt generet af
   11124443Næsten ikke generet af
   768130954Slet ikke generet af
   6 2559Unknown
   1001004060
   Response Rate: 94
 • V45 NERVØSITET URO
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Ængstelse, nervøsitet, uro og angst
  • %MD%NumberCodeCategory
   441491Meget generet af
   10114232Lidt generet af
   17197093Næsten ikke generet af
   636625424Slet ikke generet af
   6 2379Unknown
   1001004060
   Response Rate: 94
 • V46 SØVNBEVSÆR
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Søvnbevsær, søvnproblemer
  • %MD%NumberCodeCategory
   662361Meget generet af
   13135112Lidt generet af
   17186883Næsten ikke generet af
   596324094Slet ikke generet af
   5 2169Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V47 NEDTRYKTHED ULYKKELIG
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig
  • %MD%NumberCodeCategory
   551931Meget generet af
   15165962Lidt generet af
   22238873Næsten ikke generet af
   535621674Slet ikke generet af
   5 2179Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V48 TRÆTHED
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Træthed
  • %MD%NumberCodeCategory
   16176481Meget generet af
   363814772Lidt generet af
   252610303Næsten ikke generet af
   18197474Slet ikke generet af
   4 1589Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V49 MAVESMERTER
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Mavesmerter, ondt i maven
  • %MD%NumberCodeCategory
   451741Meget generet af
   12124692Lidt generet af
   18207493Næsten ikke generet af
   606424454Slet ikke generet af
   5 2239Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V50 FORDØJELSESBESVÆR
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Fordøjelsesbesvær, tynd/hård mave
  • %MD%NumberCodeCategory
   331111Meget generet af
   772662Lidt generet af
   13135133Næsten ikke generet af
   727729384Slet ikke generet af
   6 2329Unknown
   1001004060
   Response Rate: 94
 • V51 EKSEM HUDUDSLET KLØE
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Eksem, hududslet, kløe
  • %MD%NumberCodeCategory
   551931Meget generet af
   9103852Lidt generet af
   10114223Næsten ikke generet af
   707428344Slet ikke generet af
   6 2269Unknown
   1001004060
   Response Rate: 94
 • V52 FORKØLELSE SNUE
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Forkølelse, snue, hoste
  • %MD%NumberCodeCategory
   11114361Meget generet af
   24259582Lidt generet af
   24259823Næsten ikke generet af
   363814784Slet ikke generet af
   5 2069Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V53 ÅNDREDRÆTSBESVÆR
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Åndredrætsbesvær, forpustethed
  • %MD%NumberCodeCategory
   22771Meget generet af
   883062Lidt generet af
   16176513Næsten ikke generet af
   687327694Slet ikke generet af
   6 2579Unknown
   1001004060
   Response Rate: 94
 • V54 STRESS
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Stress
  • %MD%NumberCodeCategory
   993531Meget generet af
   20218162Lidt generet af
   21228653Næsten ikke generet af
   454718204Slet ikke generet af
   5 2069Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V55 IRRITABEL
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Irritabel
  • %MD%NumberCodeCategory
   772801Meget generet af
   23259542Lidt generet af
   293111913Næsten ikke generet af
   353714134Slet ikke generet af
   5 2229Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V56 TIM/UGE ANS. ARB
  Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 62. 99 = Uoplyst (2872)
  • Krop og helbred
  • Spm. 17: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele tal) Meget anstrengende fysisk aktivitet som f.eks. tunge løft, bære tunge ting, bygge eller gravearbejde. __ timer per uge
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1188
    Invalid_cases 2872
    Minimum 1
    Maximum 62
    Mean 9
    Median 5
    Standard deviation 11

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99.

 • V57 TIM/UGE JÆVNT FYS: ARB.
  Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 65. 99 = Uoplyst (1942)
  • Krop og helbred
  • Spm. 17: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele tal) Jævn fysisk aktivitet som at løfte eller bære lette ting. __ timer per uge
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 2118
    Invalid_cases 1942
    Minimum 1
    Maximum 65
    Mean 11
    Median 8
    Standard deviation 11

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99.

 • V58 TIM/UGE STIL.SID. ARB.
  Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 65. 99 = Uoplyst (2791)
  • Krop og helbred
  • Spm. 17: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele tal) Stillesiddende arbejde f.eks. ved arbejdsbord eller computer. __ timer per uge
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1269
    Invalid_cases 2791
    Minimum 1
    Maximum 70
    Mean 13
    Median 9
    Standard deviation 13

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99.

 • V59 GENS. ARB.TIMER/UGE
  Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 70. 99 = Uoplyst (1640)
  • Krop og helbred
  • Spm. 17a: Hvor mange timer arbejder du i alt i gennemsnit per uge? __ timer per uge
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 2420
    Invalid_cases 1640
    Minimum 1
    Maximum 70
    Mean 20
    Median 13
    Standard deviation 15

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99.

 • V60 TIM/UGE FYS. AKT. FRI.
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 60. 99 = Uoplyst (603)
  • Fritidsaktiviter
  • Spm. 18: Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) __ timer pr. uge (kun hele tal)
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3457
    Invalid_cases 603
    Minimum 0
    Maximum 60
    Mean 5
    Median 4
    Standard deviation 5

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99.

 • V61 ALDRIG TID FYSK FRITID
  • Fritidsaktiviter
  • ALDRIG TID FYSK FRITID
  • Variable is filtered by: V60
   • Filtering variable: V60
  • Spm. 18: Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) Bruger normalt aldrig tid på fysisk aktivitet i fritiden - gå til spørgsmål 19 (V64)
  • %MD%NumberCodeCategory
   191007541Nævnt
   3 1429Unknown
   78 316410Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V62 INT. FYS. AKT. FRITID
  • Fritidsaktiviter
  • ALDRIG TID FYSK FRITID
  • Variable is filtered by: V60
   • Filtering variable: V60
  • Spm. 18a: Hvordan opfatter du den fysiske aktivitet, du normalt laver i fritiden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   314212541Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig.
   334513482Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig.
   9133853Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig.
   17 7079Unknown
   9 36610Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 74
 • V63 ANT. UGEDAGE CYKLER
  • Transport
  • Spm. 19: Hvor mange dage på en normal uge transporterer du dig selv til skole/arbejde på f.eks. cykel, rulleskøjter, skateboard eller til fods?
  • %MD%NumberCodeCategory
   323212801Aldrig eller mindre end én gang om ugen - gå til spørgsmål 20 (V66)
   3313021 dag
   5518832 dage
   5519943 dage
   6624654 dage
   4748191165-7 dage
   3 1069Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V64 ANT. MIN. CYKLER
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 99. 0999 = Uoplyst (228) 1000 = Irelevant (1239)
  • Transport
  • ANT. MIN. CYKLER
  • Variable is filtered by: V63
   • Filtering variable: V63
  • Spm. 19: Når du går, cykler eller ruller til skole/arbejde, hvor lang tid tager det dig så hver vej? __ minutter (kun hele tal)
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 2593
    Invalid_cases 1467
    Minimum 0
    Maximum 99
    Mean 17
    Median 15
    Standard deviation 11

  Unknown/irrelevant/not participating - is 999, 1000.

 • V65 INT. TRANSP. SKOLE/ARB
  • Transport
  • ANT. MIN. CYKLER
  • Variable is filtered by: V63
   • Filtering variable: V63
  • Spm. 19a: Hvordan opfatter du normalt din gå-, cykel- eller rulletur til skole/arbejde?
  • %MD%NumberCodeCategory
   23791Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig.
   23349282Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig.
   426317083Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig.
   3 1409Unknown
   30 120510Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 67
 • V66 ANT. IDRÆTST. SKOLE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 37. 99 = Uoplyst (1143)
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 20: Hvor mange idrætstimer har du normalt pr. uge i skolen eller på uddannelse? __ timer pr. uge (hele tal)
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 2917
    Invalid_cases 1143
    Minimum 0
    Maximum 37
    Mean 2
    Median 2
    Standard deviation 3

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99.

 • V67 INT. AF SKOLEIDRÆT
  • Hvis ikke du går i skole
  • INT. AF SKOLEIDRÆT
  • Variable is filtered by: V66
   • Filtering variable: V66
  • Spm. 20a: Hvordan opfatter du normalt idrætstimerne?
  • %MD%NumberCodeCategory
   9193511Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig.
   286211292Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig.
   8193393Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig.
   28 11389Unknown
   27 110310Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 45
 • V68 SELV. FYS. AKT. HALVÅR
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 21: Hvis vi ser på det sidste halve år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af dine fysiske aktiviteter i fritiden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   14145551Jeg træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen. (f.eks. konkurrencesvømmer, håndbold/fodbold på konkurrenceplan)
   333313222jeg dyrker motionsidræt eller har tungt arbejde mindst 4 timer pr. uge. (f.eks. motionsløb, styrketræning, aerobic 1-2 gange ugentligt, tungt bygge- eller gravearbejde)
   373814923Jeg spadsere, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer pr. uge. (transport til og fra skole/arbejde)
   15155984Jeg bruger tiden på at læse, se fjernsyn, spille computer eller anden stillesiddende beskæftigelse.
   2 939Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V69 GRUND IDRÆT - KAM.SKAB
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Kammeratskabet
  • %MD%NumberCodeCategory
   656526450Ikke nævnt
   353514151Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V70 GRUND IDRÆT - AFSTRESS
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Afstresning
  • %MD%NumberCodeCategory
   747429860Ikke nævnt
   262610741Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V71 GRUND IDRÆT - DEJLIGT
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er dejligt
  • %MD%NumberCodeCategory
   555522340Ikke nævnt
   454518261Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V72 GRUND IDRÆT - ER SUNDT
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er sundt
  • %MD%NumberCodeCategory
   434317360Ikke nævnt
   575723241Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V73 GRUND IDRÆT - KONKURRE
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Konkurrencen
  • %MD%NumberCodeCategory
   878735190Ikke nævnt
   13135411Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V74 GRUND IDRÆT - PROFESS.
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) For at blive professionel
  • %MD%NumberCodeCategory
   969638790Ikke nævnt
   441811Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V75 GRUND IDRÆT - ER IN
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er in
  • %MD%NumberCodeCategory
   999940270Ikke nævnt
   11331Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V76 GRUND IDRÆT - TABE SIG
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) For at tabe mig
  • %MD%NumberCodeCategory
   717128960Ikke nævnt
   292911641Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V77 GRUND IDRÆT - SELVTIL.
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det styrker selvtilliden
  • %MD%NumberCodeCategory
   797931930Ikke nævnt
   21218671Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V78 GRUND IDRÆT - ANDET
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Andet __________
  • %MD%NumberCodeCategory
   898936040Ikke nævnt
   11114561Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V79 GRUND IDRÆT - TEKST
  Variablen lister andre grunde til at dyrke idræt.
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Andet __________
   • Text (max length: 300)
 • V80 IDRÆT SENESTE 7 DAGE
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 23: Tænk tilbage på de sidste 7 dage. Hvor mange gange har du dyrket idræt (træning, kamp eller stævne) i en idrætsforening eller -klub?
  • %MD%NumberCodeCategory
   4748191910 gange
   141456921 gang
   131351332 gange
   111144743 gange
   7726854 gange
   6625065 gange eller flere
   2 949Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V81 7 DG. IDRÆT FAST FOOD
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 23a: Tænk tilbage på de sidste 7 dage. Hvor mange gange har du i forbindelse med idræt (træning, kamp eller stævne) spist eller drukket følgende? (Sæt ét kryds i hver linje. Angiv kun det du har spist eller drukket i klubben, cafeteriet, hallen eller lignende umiddelbart før eller efter idrætten) Fast food, f.eks. pizza/burger
  • %MD%NumberCodeCategory
   6377254810 gange
   131652321 gang
   4414532 gange
   114643 gange
   001554 gange
   112265 gange eller flere
   19 7619Unknown
   1001004060
   Response Rate: 81
 • V82 7 DG. IDRÆT FRUGT
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 23a: Tænk tilbage på de sidste 7 dage. Hvor mange gange har du i forbindelse med idræt (træning, kamp eller stævne) spist eller drukket følgende? (Sæt ét kryds i hver linje. Angiv kun det du har spist eller drukket i klubben, cafeteriet, hallen eller lignende umiddelbart før eller efter idrætten) Frugt eller grønsager
  • %MD%NumberCodeCategory
   3948159210 gange
   111445621 gang
   91034932 gange
   8930843 gange
   5619554 gange
   111343165 gange eller flere
   18 7299Unknown
   1001004060
   Response Rate: 82
 • V83 7 DG. IDRÆT SLIK
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 23a: Tænk tilbage på de sidste 7 dage. Hvor mange gange har du i forbindelse med idræt (træning, kamp eller stævne) spist eller drukket følgende? (Sæt ét kryds i hver linje. Angiv kun det du har spist eller drukket i klubben, cafeteriet, hallen eller lignende umiddelbart før eller efter idrætten) Slik/chokolade
  • %MD%NumberCodeCategory
   4960198110 gange
   151861121 gang
   81034132 gange
   4518043 gange
   239354 gange
   239865 gange eller flere
   19 7569Unknown
   1001004060
   Response Rate: 81
 • V84 7 DG. IDRÆT SODAVAND
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 23a: Tænk tilbage på de sidste 7 dage. Hvor mange gange har du i forbindelse med idræt (træning, kamp eller stævne) spist eller drukket følgende? (Sæt ét kryds i hver linje. Angiv kun det du har spist eller drukket i klubben, cafeteriet, hallen eller lignende umiddelbart før eller efter idrætten) Cola/sodavand
  • %MD%NumberCodeCategory
   5263209310 gange
   131653121 gang
   7928632 gange
   4518143 gange
   3310854 gange
   3413365 gange eller flere
   18 7289Unknown
   1001004060
   Response Rate: 82
 • V85 ENIG I SPORTY
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Sporty type
  • %MD%NumberCodeCategory
   17176911Helt enig
   20218222Delvis enig
   19207833Hverken enig eller uenig
   15166194Delvis uenig
   262610505Helt uenig
   2 959Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V86 ENIG I POPDRENG/-PIGE
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Poppige/popdreng
  • %MD%NumberCodeCategory
   441541Helt enig
   12134942Delvis enig
   15166183Hverken enig eller uenig
   16176694Delvis uenig
   495120005Helt uenig
   3 1259Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V87 ENIG I HIP HOPPER
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Hip hoppper
  • %MD%NumberCodeCategory
   22801Helt enig
   441622Delvis enig
   552113Hverken enig eller uenig
   893364Delvis uenig
   788031535Helt uenig
   3 1189Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V88 ENIG I SKATER
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Skater
  • %MD%NumberCodeCategory
   11541Helt enig
   331242Delvis enig
   441773Hverken enig eller uenig
   662554Delvis uenig
   828433255Helt uenig
   3 1259Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V89 ENIG I KARRIEREMINDED
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Karriereminded
  • %MD%NumberCodeCategory
   13135211Helt enig
   252610302Delvis enig
   23249233Hverken enig eller uenig
   12135014Delvis uenig
   23249365Helt uenig
   4 1499Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V90 ENIG I BOBYBUILDER
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Bodybuilder
  • %MD%NumberCodeCategory
   11551Helt enig
   552032Delvis enig
   772943Hverken enig eller uenig
   893424Delvis uenig
   757730335Helt uenig
   3 1339Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V91 ENIG I STIL DRENG/PIGE
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Stille dreng/pige
  • %MD%NumberCodeCategory
   993701Helt enig
   18187202Delvis enig
   15166293Hverken enig eller uenig
   17187064Delvis uenig
   373915225Helt uenig
   3 1139Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V92 ENIG I TECHNO FREAK
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Techno freak
  • %MD%NumberCodeCategory
   331291Helt enig
   551932Delvis enig
   662273Hverken enig eller uenig
   672574Delvis uenig
   778031265Helt uenig
   3 1289Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V93 ENIG I COMPUTERNØRD
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Computernørd
  • %MD%NumberCodeCategory
   441581Helt enig
   883232Delvis enig
   10104123Hverken enig eller uenig
   12135014Delvis uenig
   636525585Helt uenig
   3 1089Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V94 ENIG I RELIGIØS
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Religiøs
  • %MD%NumberCodeCategory
   441541Helt enig
   662552Delvis enig
   12124783Hverken enig eller uenig
   12124814Delvis uenig
   636525705Helt uenig
   3 1229Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V95 ENIG I HIPPIE
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Hippie
  • %MD%NumberCodeCategory
   22731Helt enig
   772822Delvis enig
   883253Hverken enig eller uenig
   883194Delvis uenig
   727429175Helt uenig
   4 1449Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V96 ENIG I ALM. TYPE
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Meget almindelig, ikke nogen spiciel type
  • %MD%NumberCodeCategory
   252610241Helt enig
   24259852Delvis enig
   22228833Hverken enig eller uenig
   12124934Delvis uenig
   14155805Helt uenig
   2 959Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V97 RYGER DU
  • Rygning
  • Spm. 25: Ryger du?
  • %MD%NumberCodeCategory
   19197791Ja, hver dag gå til spørgsmål 27 (V99)
   551842Ja, mindst én gang om ugen gå til spørgsmål 28 (V100)
   662583Ja, men sjældnere end hver uge gå til spørgsmål 29 (V102)
   697027984Nej, jeg ryger ikke
   1 419Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V98 HAR TIDLIGERE RØGET
  • Rygning
  • Spm. 26: Har du røget tidligere?
  • %MD%NumberCodeCategory
   341181Ja, men jeg holdt op for mindre end 12 måneder siden
   23842Ja, men jeg holdt op for mere end 12 måneder siden
   21298523Ja, men jeg har bare røget nogle få gange
   466418524Nej, jeg har aldrig røget gå til spørgsmål 34 (V116)
   28 11549Unknown
   1001004060
   Response Rate: 72
 • V99 ANT. CIGARETTER DGL.
  • Hvis du aldrig har røget,
  • ANT. CIGARETTER DGL.
  • Variable is filtered by: V97
   • Filtering variable: V97
  • Spm. 27: Hvor mange cigaretter ryger/røg du dagligt?
  • %MD%NumberCodeCategory
   20458021Ryger/røg ikke cigaretter hver dag
   41017121-4 cigaretter
   61424735-9 cigaretter
   512218410-14 cigaretter
   511193515-19 cigaretter
   37123620-24 cigaretter
   0118725-29 cigaretter
   0112830 cigaretter eller derover
   8 3409Unknown
   48 193610Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 44
 • V100 ALDER VED RYGESTART
  Variablen er kodet i intervallet fra 4 til 33. 099 = Uoplyst (19) 100 = Irrelevant (2820)
 • Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V101 ALDRIG RØGET 1 GANG UGE
 • V102 RYGER AND END CIGARET
 • V103 GRAM PIBETOBAK UGE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 100. 0999 = Uoplyst (3196) 1000 = Irrelevant (825)
 • Unknown/irrelevant/not participating - is 999, 1000.

 • V104 ANT. CERUTTER UGE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 99. 099 = Uoplyst (2245) 100 = Irrelevant (825)
 • Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V105 ANT. CIGAR UGE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 400. 0999 = Uoplyst (3138) 1000 = Irrelevant (822)
 • Unknown/irrelevant/not participating - is 999, 1000.

 • V106 ANDET NIKOTIN NEJ
 • V107 BRUGER NIKOTINTYGGE
 • V108 BRUGER NIKOTINPLAST
 • V109 BRUGER NIKOTINPRÆP.
 • V110 FORSØGT AT HOLDE OP
  • Hvis du aldrig har røget,
  • ANT. CIGARETTER DGL.
  • Variable is filtered by: V97
   • Filtering variable: V97
  • Spm. 31: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Ja, jeg har forsøgt at holde op
  • %MD%NumberCodeCategory
   20668150Ikke nævnt
   10344161Nævnt
   1 519Unknown
   68 277810Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 30
 • V111 FORS. NEDSÆTTE FORBRUG
  • Hvis du aldrig har røget,
  • ANT. CIGARETTER DGL.
  • Variable is filtered by: V97
   • Filtering variable: V97
  • Spm. 31: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Ja, jeg har forsøgt at nedsætte tobaksforbruget
  • %MD%NumberCodeCategory
   17577010Ikke nævnt
   13435211Nævnt
   1 519Unknown
   69 278710Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 30
 • V112 ER HOLDT OP
  • Hvis du aldrig har røget,
  • ANT. CIGARETTER DGL.
  • Variable is filtered by: V97
   • Filtering variable: V97
  • Spm. 31: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Jeg er holdt op med at ryge
  • %MD%NumberCodeCategory
   287011430Ikke nævnt
   12304931Nævnt
   1 519Unknown
   58 237310Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 40
 • V113 IKKE FORSØGT AT STOPPE
 • V114 VIL GERNE HOLDE OP
 • V115 HAR PLANER OM RYGESTOP
  • Hvis du aldrig har røget,
  • ANT. CIGARETTER DGL.
  • Variable is filtered by: V97
   • Filtering variable: V97
  • Spm. 33: Har du konkrete planer om at holde op med at ryge?
  • %MD%NumberCodeCategory
   391101Ja, inden for den kommende måned
   4141652Ja, om 1-6 måneder
   11374383Ja, længere ude i fremtiden
   6222584Nej, jeg har ikke planer om at holde op med at ryge
   6192275Ved ikke
   3 1289Unknown
   67 273410Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 30
 • V116 MOR RYGER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 34: Ryger din....? (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i Har ikke) a: Mor
  • %MD%NumberCodeCategory
   333313231Ja
   646626042Nej
   11463Har ikke
   2 879Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V117 STEDMOR RYGER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 34: Ryger din....? (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i Har ikke) b: Stedmor
  • %MD%NumberCodeCategory
   772681Ja
   14155652Nej
   707728253Har ikke
   10 4029Unknown
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V118 FAR RYGER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 34: Ryger din....? (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i Har ikke) c: Far
  • %MD%NumberCodeCategory
   343513891Ja
   596124032Nej
   441613Har ikke
   3 1079Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V119 STEDFAR RYGER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 34: Ryger din....? (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i Har ikke) d: Stedfar
  • %MD%NumberCodeCategory
   893141Ja
   15176122Nej
   677527363Har ikke
   10 3989Unknown
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V120 MINDST EN SØSKENDE RYGER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 34: Ryger din....? (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i Har ikke) e: Mindst en af dine søskende
  • %MD%NumberCodeCategory
   262810721Ja
   606324182Nej
   993463Har ikke
   6 2249Unknown
   1001004060
   Response Rate: 94
 • V121 KÆRESTE RYGER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 34: Ryger din....? (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i Har ikke) f: Kæreste/samlever/ægtefælle
  • %MD%NumberCodeCategory
   16186631Ja
   374015122Nej
   394215883Har ikke
   7 2979Unknown
   1001004060
   Response Rate: 93
 • V122 BEDSTE VEN RYGER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 34: Ryger din....? (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i Har ikke) g: Bedste ven eller veninde
  • %MD%NumberCodeCategory
   444617871Ja
   505220252Nej
   22933Har ikke
   4 1559Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V123 HOLD. RYG. FOLKESKOLE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) a: Folkeskoler
  • %MD%NumberCodeCategory
   11591Tilladt overalt
   393915692Begrænset til enkelte områder
   595923873Helt forbudt
   1 459Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V124 HOLD. RYG. EFTERSKOLE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) b: Efterskoler
  • %MD%NumberCodeCategory
   331241Tilladt overalt
   707128322Begrænset til enkelte områder
   262610473Helt forbudt
   1 579Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V125 HOLD. RYG. HANDELSSKOL
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) c: Handelsskoler, gymnasier, tekniske skoler
  • %MD%NumberCodeCategory
   441621Tilladt overalt
   767730932Begrænset til enkelte områder
   19197523Helt forbudt
   1 539Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V126 HOLD. RYG. ARBEJDE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) d: Arbejdspladser
  • %MD%NumberCodeCategory
   551931Tilladt overalt
   787931822Begrænset til enkelte områder
   16166363Helt forbudt
   1 499Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V127 HOLD. RYG. HOSPITALER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) e: På hospitaler
  • %MD%NumberCodeCategory
   00131Tilladt overalt
   262610402Begrænset til enkelte områder
   737429573Helt forbudt
   1 509Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V128 HOLD. RYG. TOG
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) f: I tog
  • %MD%NumberCodeCategory
   22711Tilladt overalt
   474819092Begrænset til enkelte områder
   505120353Helt forbudt
   1 459Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V129 HOLD. RYG. CAFEER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) g: På caféer
  • %MD%NumberCodeCategory
   12135041Tilladt overalt
   606024182Begrænset til enkelte områder
   272710913Helt forbudt
   1 479Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V130 HOLD. RYG. RESTAURANT
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) h: På restauranter
  • %MD%NumberCodeCategory
   883131Tilladt overalt
   575723042Begrænset til enkelte områder
   343513943Helt forbudt
   1 499Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V131 HOLD. RYG. BUTIKKER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) i: I butikscentre
  • %MD%NumberCodeCategory
   883231Tilladt overalt
   414116572Begrænset til enkelte områder
   505120213Helt forbudt
   1 599Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V132 HOLD. RYG. IDRÆTSKL.
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) j: I idrætsklubber/sportshaller
  • %MD%NumberCodeCategory
   11561Tilladt overalt
   343513912Begrænset til enkelte områder
   636425573Helt forbudt
   1 569Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V133 HOLD. RYG. BØRNEHAVE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) k: I børnehaver/vuggestuer
  • %MD%NumberCodeCategory
   0071Tilladt overalt
   10103922Begrænset til enkelte områder
   899036103Helt forbudt
   1 519Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V134 HOLD. RYG. NETCAFEER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) l: På net-cafeer
  • %MD%NumberCodeCategory
   13135161Tilladt overalt
   575822982Begrænset til enkelte områder
   293011813Helt forbudt
   2 659Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V135 UDS. PAS.RYG. SKOLE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 36: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Din skole/uddannelsesinstitution
  • %MD%NumberCodeCategory
   373815171Ja
   424417182Nej
   17187063Kommer der ikke
   3 1199Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V136 UDS. PAS.RYG. ARBEJDE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 36: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Din arbejdsplads (gælder ikke fritidsarbejde)
  • %MD%NumberCodeCategory
   22248971Ja
   303312142Nej
   394315983Kommer der ikke
   9 3519Unknown
   1001004060
   Response Rate: 91
 • V137 UDS. PAS.RYG. HJEMMET
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 36: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Dit hjem
  • %MD%NumberCodeCategory
   373815091Ja
   606124352Nej
   11233Kommer der ikke
   2 939Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V138 UDS. PAS.RYG. SPORTSHAL
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 36: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Idrætsklubber/sportshaller
  • %MD%NumberCodeCategory
   16166421Ja
   505220432Nej
   303112343Kommer der ikke
   3 1419Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V139 UDS. PAS.RYG. CAFEER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 36: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Caféer
  • %MD%NumberCodeCategory
   717328691Ja
   15155952Nej
   12124883Kommer der ikke
   3 1089Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V140 UDS. PAS.RYG. RESTAUR.
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 36: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Restauranter
  • %MD%NumberCodeCategory
   676927291Ja
   22228782Nej
   893413Kommer der ikke
   3 1129Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V141 NOGENS. PRØV. VANDPIBE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 37: Har du nogensinde røget vandpibe?
  • %MD%NumberCodeCategory
   424317021Nej
   16176652Ja, en enkelt gang
   393915723Ja, flere gange
   22644Ja, ryger det mindst en gang om ugen
   1 579Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V142 NOGENS. PRØV. SNUS SKRÅ
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 37a: Har du nogensinde prøvet snus/skrå?
  • %MD%NumberCodeCategory
   889035621Nej
   883222Ja, en enkelt gang
   22853Ja, flere gange
   0034Ja, tager det mindst en gang om ugen
   2 889Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V143 DRIK. SLET IKKE ALKOHOL
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag)
  • Alkohol
  • Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Drikker slet ikke alkohol - gå til spørgsmål 48 (V185)
  • %MD%NumberCodeCategory
   929237190Ikke nævnt
   883411Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V144 DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Alkohol
  • Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Drikker alkohol, men drak ikke i sidste uge
  • %MD%NumberCodeCategory
   767631050Ikke nævnt
   24249551Nævnt
   1001004060
   Response Rate: 100
 • V145 GENSTANDE, MANDAG
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 45. 099 = Uoplyst (143) 100 = Irrelevant (291)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Mandag ____ genstande
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3626
    Invalid_cases 434
    Minimum 0
    Maximum 60
    Mean 0
    Median 0
    Standard deviation 1

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V146 GENSTANDE, TIRSDAG
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 88. 099 = Uoplyst (143) 100 = Irrelevant (295)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Tirsdag ____ genstande
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3622
    Invalid_cases 438
    Minimum 0
    Maximum 45
    Mean 0
    Median 0
    Standard deviation 1

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V147 GENSTANDE, ONSDAG
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 30. 099 = Uoplyst (144) 100 = Irrelevant (293)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Onsdag ____ genstande
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3623
    Invalid_cases 437
    Minimum 0
    Maximum 23
    Mean 0
    Median 0
    Standard deviation 1

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V148 GENSTANDE, TORSDAG
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 90. 099 = Uoplyst (144) 100 = Irrelevant (303)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Torsdag ____ genstande
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3613
    Invalid_cases 447
    Minimum 0
    Maximum 75
    Mean 1
    Median 0
    Standard deviation 3

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V149 GENSTANDE, FREDAG
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 60. 099 = Uoplyst (145) 100 = Irrelevant (237)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Fredag ____ genstande
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3678
    Invalid_cases 382
    Minimum 0
    Maximum 95
    Mean 4
    Median 0
    Standard deviation 6

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V150 GENSTANDE, LØRDAG
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 67. 099 = Uoplyst (146) 100 = Irrelevant (254)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Lørdag ____ genstande
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3660
    Invalid_cases 400
    Minimum 0
    Maximum 95
    Mean 4
    Median 0
    Standard deviation 7

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V151 GENSTANDE, SØNDAG
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 20. 099 = Uoplyst (145) 100 = Irrelevant (333)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Søndag ____ genstande
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3582
    Invalid_cases 478
    Minimum 0
    Maximum 71
    Mean 0
    Median 0
    Standard deviation 2

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V152 DEBUTALDER ALKOHOL
  Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 20. 099 = Uoplyst (96) 100 = Irrelevant (341)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 39: Hvor gammel var du, da du drak en hel øl, et glas vin eller spiritus første gang? __ år
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3623
    Invalid_cases 437
    Minimum 1
    Maximum 20
    Mean 14
    Median 14
    Standard deviation 2

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V153 DEBUTALDER FULDSKAB
  Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 20. 099 = Uoplyst (252) 100 = Irrelevant (341)
 • Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V154 HAR ALDRIG VÆRET FULD
 • V155 ANT. DRUKKET SIDS. 30 DG
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 41: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du drukket? De sidste 30 dage.
  • %MD%NumberCodeCategory
   5622210 gange
   2831111821-2 gange
   3539143833-5 gange
   161866146-9 gange
   56219510+ gange
   8 3419Unknown
   2 6110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V156 ANT. ALM ØL 30 DAGE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 42: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) a: Drukket alm. øl?
  • %MD%NumberCodeCategory
   192176110 gange
   2731111121-2 gange
   2629105933-5 gange
   131451646-9 gange
   55187510+ gange
   8 3419Unknown
   2 8510Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V157 ANT. STÆRK ØL 30 DAGE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 42: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) b: Drukket stærk øl?
  • %MD%NumberCodeCategory
   5665228210 gange
   212586021-2 gange
   6726033-5 gange
   227246-9 gange
   1124510+ gange
   8 3419Unknown
   5 22110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 86
 • V158 ANT. VIN 30 DAGE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 42: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) c: Drukket vin?
  • %MD%NumberCodeCategory
   4148168010 gange
   3337132021-2 gange
   111242833-5 gange
   228846-9 gange
   0017510+ gange
   8 3419Unknown
   5 18610Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 87
 • V159 ANT. ALKO.SODA. 30 SAGE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 42: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) d: Drukket sodanvandsprodukter med alkohol (f.eks. Barcardi Breezer, Smirnoff ice)?
  • %MD%NumberCodeCategory
   4449178010 gange
   2933118521-2 gange
   131451433-5 gange
   3311446-9 gange
   1129510+ gange
   0009Uoplyst
   11 43810Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 89
 • V160 ANT. SPIRITUS 30 DAGE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 42: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) e: Drukket spiritus (f.eks. rom, gin, tequilla)?
  • %MD%NumberCodeCategory
   2730109210 gange
   3641147321-2 gange
   202279433-5 gange
   5519646-9 gange
   1142510+ gange
   8 3419Unknown
   3 12210Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 89
 • V161 ANT. MERE 5 GENST. 30 DG
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 42: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) f: Drukket mere end 5 genstande?
  • %MD%NumberCodeCategory
   222588710 gange
   3034122421-2 gange
   242899233-5 gange
   91138546-9 gange
   33104510+ gange
   8 3419Unknown
   3 12710Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 88
 • V162 ANT. FULD 30 DAGE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 42: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) g: Været fuld?
  • %MD%NumberCodeCategory
   2630107310 gange
   3337133721-2 gange
   212384733-5 gange
   7829046-9 gange
   2273510+ gange
   8 3419Unknown
   2 9910Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 89
 • V163 ANT. ØL SIDST FULD
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 94. 099 = Uoplyst (1419) 100 = Irrelevant (341)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 43: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Alm. øl
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 2300
    Invalid_cases 1760
    Minimum 0
    Maximum 94
    Mean 5.052
    Median 4
    Standard deviation 5.124

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V164 ANT. STÆRK ØL SIDST FULD
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 50. 099 = Uoplyst (2147) 100 = Irrelevant (341)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 43: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Stærk øl
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1572
    Invalid_cases 2488
    Minimum 0
    Maximum 50
    Mean 1.332
    Median 0
    Standard deviation 3.141

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V165 ANT. VIN SIDST FULD
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 24. 099 = Uoplyst (2051) 100 = Irrelevant (341)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 43: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Glas vin/champagne mm.
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1668
    Invalid_cases 2392
    Minimum 0
    Maximum 24
    Mean 1.716
    Median 0
    Standard deviation 2.578

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V166 ANT. SPIRITUS SIDST FULD
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 70. 099 = Uoplyst (1630) 100 = Irrelevant (341)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 43: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Glas spiritus (ca. 4 cl)
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 2089
    Invalid_cases 1971
    Minimum 0
    Maximum 70
    Mean 4.596
    Median 4
    Standard deviation 5.233

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V167 HUSK IKKE ANT. SIDST FUL
 • V168 FORÆLD. DRIKKER HVERDAGE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 44: Drikker dine forældre alkohol på hverdage?
  • %MD%NumberCodeCategory
   782961Dagligt
   9103772Næsten dagligt
   465118503Enkelte dage
   283111354Aldrig
   10 4029Unknown
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V169 FORÆLD. DRIKKER WEEKEND
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 45: Drikker dine forældre alkohol i weekenden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   16176311Hver weekend
   17196872Næsten hver weekend
   505520223Enkelte weekender
   783044Aldrig
   10 4169Unknown
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V170 VÆRET FULD MED FORÆLD
 • V171 ALKOHOL - SKÆNDERIER
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) a: Skænderier
  • %MD%NumberCodeCategory
   424717221Aldrig
   141658721 gang
   101241932 gange
   222591143 el. flere gange
   2 809Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V172 ALKOHOL - SLAGSMÅL
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) b: Slagsmål
  • %MD%NumberCodeCategory
   728129421Aldrig
   91035421 gang
   4416132 gange
   5519243 el. flere gange
   2 709Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V173 ALKOHOL - ULYKKE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) c: Involveret i ulykke/uheld
  • %MD%NumberCodeCategory
   798831881Aldrig
   7727021 gang
   228532 gange
   227743 el. flere gange
   2 999Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 89
 • V174 ALKOHOL - MISTET TING
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) d: Mistet penge eller andre ting af værdi for dig
  • %MD%NumberCodeCategory
   576322971Aldrig
   182071921 gang
   7830132 gange
   8932543 el. flere gange
   2 779Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V175 ALKOHOL - ØDELAG TING
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) e: Fået ødelagt ting eller tøj
  • %MD%NumberCodeCategory
   495520031Aldrig
   192176621 gang
   101141132 gange
   111346343 el. flere gange
   2 769Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V176 ALKOHOL - PROB. FORÆLD
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) f: Problemer med dine forældre
  • %MD%NumberCodeCategory
   687627801Aldrig
   111243121 gang
   4517632 gange
   6725743 el. flere gange
   2 759Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V177 ALKOHOL - PROB. VENNER
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) g: Problemer med dine venner
  • %MD%NumberCodeCategory
   556222451Aldrig
   161865021 gang
   91138532 gange
   91035343 el. flere gange
   2 869Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 89
 • V178 ALKOHOL - PROB. LÆRERE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) h: Problemer i forhold til din lærere
  • %MD%NumberCodeCategory
   869634961Aldrig
   228321 gang
   113032 gange
   113143 el. flere gange
   2 799Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V179 ALKOHOL - NEDSAT PRÆST
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) i: Nedsat din præstation i skolen eller på fritidsarbejdet
  • %MD%NumberCodeCategory
   626925191Aldrig
   91035221 gang
   6726132 gange
   131451243 el. flere gange
   2 759Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V180 ALKOHOL - UFRIV. SAM.
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) j: Har haft samleje, selv om du ikke ønskede det
  • %MD%NumberCodeCategory
   798831911Aldrig
   7828821 gang
   228332 gange
   227543 el. flere gange
   2 829Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V181 ALKOHOL - KØRTE BIL
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) k: Kørte motorcykel/bil under påvirkning af alkohol
  • %MD%NumberCodeCategory
   829133261Aldrig
   5518721 gang
   226632 gange
   227143 el. flere gange
   2 699Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V182 ALKOHOL - TYVERI
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) l: Været udsat for røveri eller tyveri
  • %MD%NumberCodeCategory
   829133101Aldrig
   6724521 gang
   126032 gange
   112543 el. flere gange
   2 799Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V183 ALKOHOL - POLITIET
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) m: Problemer med politiet
  • %MD%NumberCodeCategory
   809032641Aldrig
   6724321 gang
   227532 gange
   226143 el. flere gange
   2 769Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V184 ALKOHOL - HOSPITALET
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) n: Været på hospitalet eller skadestue
  • %MD%NumberCodeCategory
   808932431Aldrig
   7829021 gang
   226732 gange
   114043 el. flere gange
   2 799Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V185 ALKOHOL - STOFFER
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variable is filtered by: V143
   • Filtering variable: V143
  • Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) o: Taget euforiserende stoffer du ikke ville have taget, hvis du var ædru - hash, ecstasy, heroin el. lign.
  • %MD%NumberCodeCategory
   849434061Aldrig
   3312121 gang
   114332 gange
   226643 el. flere gange
   2 839Unknown
   8 34110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V186 ØNSK. ALKOH. POL. SKOLE
  • Alkohol
  • Spm. 48: Synes du, at der skal være en alkoholpolitik på skoler?
  • %MD%NumberCodeCategory
   757630521Ja
   10104092Nej
   13135383Ved ikke
   2 619Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V187 ØNSK. ALKOH. POL. ARB.
  • Alkohol
  • Spm. 49: Synes du, at der skal være en alkoholpolitik på arbejdspladser?
  • %MD%NumberCodeCategory
   737529811Ja
   11114562Nej
   14145613Ved ikke
   2 629Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V188 HAR PRØVET HASH
  • Stoffer
  • Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) a: Hash (pot, marihuana)
  • %MD%NumberCodeCategory
   893441Ja, inden for den seneste måned
   16176622Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   14155753Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   586023514Nej, har aldrig prøvet stoffer
   3 1289Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V189 HAR PRØVET AMFETAMIN
  • Stoffer
  • Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) b: Amfetamin (speed)
  • %MD%NumberCodeCategory
   12591Ja, inden for den seneste måned
   331092Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   331083Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   899336094Nej, har aldrig prøvet stoffer
   4 1759Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V190 HAR PRØVET ECSTASY
  • Stoffer
  • Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) c: Ecstasy
  • %MD%NumberCodeCategory
   11361Ja, inden for den seneste måned
   11582Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   22653Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   919637124Nej, har aldrig prøvet stoffer
   5 1899Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V191 HAR PRØVET KOKAIN
  • Stoffer
  • Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) d: Kokain
  • %MD%NumberCodeCategory
   11571Ja, inden for den seneste måned
   22712Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   22693Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   919536834Nej, har aldrig prøvet stoffer
   4 1809Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V192 HAR PRØVET LSD
  • Stoffer
  • Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) e: LSD
  • %MD%NumberCodeCategory
   00151Ja, inden for den seneste måned
   00132Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   11223Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   949938134Nej, har aldrig prøvet stoffer
   5 1979Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V193 HAR PRØVET HEROIN
  • Stoffer
  • Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) f: Heroin
  • %MD%NumberCodeCategory
   00131Ja, inden for den seneste måned
   0022Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   0063Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   959938404Nej, har aldrig prøvet stoffer
   5 1999Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V194 HAR PRØVET RYGEHEROIN
  • Stoffer
  • Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) g: Rygeheroin
  • %MD%NumberCodeCategory
   00121Ja, inden for den seneste måned
   0042Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   00103Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   949938314Nej, har aldrig prøvet stoffer
   5 2039Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V195 HAR PRØVET SVAMPE
  • Stoffer
  • Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) h: Psilocybin-svampe (euforiserende svampe)
  • %MD%NumberCodeCategory
   00141Ja, inden for den seneste måned
   11282Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   22803Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   929737394Nej, har aldrig prøvet stoffer
   5 1999Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V196 HAR PRØVET OPLØS.MID.
  • Stoffer
  • Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) i: Snifning af opløsningsmidler eller lightergas
  • %MD%NumberCodeCategory
   01201Ja, inden for den seneste måned
   11242Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   331183Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   919636924Nej, har aldrig prøvet stoffer
   5 2069Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V197 HAR PRØVET ANDRE STOF
  • Stoffer
  • Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
  • %MD%NumberCodeCategory
   11301Ja, inden for den seneste måned
   11262Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   11383Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   839733864Nej, har aldrig prøvet stoffer
   14 5809Unknown
   1001004060
   Response Rate: 86
 • V198 ANDRE STOFFER - TEKST
  Variablen lister andre stoffer som respondenten har prøvet.
  • Stoffer
  • Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
   • Text (max length: 90)
 • V199 OFTE HASH SEN. MÅNED
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • OFTE HASH SEN. MÅNED
  • Variable is filtered by: V187
   • Filtering variable: V187
  • Spm. 51: Hvis du har røget hash (pot, marihuana) inden for den seneste måned, hvor mange dage har du så røget det?
  • %MD%NumberCodeCategory
   17341Dagligt eller næsten dagligt
   17362Flere gange om ugen
   18413Mindst én gang om ugen
   10783944Sjældnere end én gang om ugen
   30 12089Unknown
   58 234710Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 12
 • V200 DEBUTALDER FOR HASH
  Variablen er kodet i intervallet fra 9 til 20. 099 = Uoplyst (198) 100 = Irrelevant (2348)
 • Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V201 DEBUTALD.ANDET END HASH
  Variablen er kodet i intervallet fra 11 til 20. 099 = Uoplyst (168) 100 = Irrelevant (3534)
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 358
    Invalid_cases 3702
    Minimum 11
    Maximum 20
    Mean 16
    Median 16
    Standard deviation 2

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V202 ANT. VENNER RØGET HASH
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 54: Er der nogen i din omgangskreds, der har prøvet at ryge hash?
  • %MD%NumberCodeCategory
   772721Nej
   662362Én
   2626103832-4
   5353214145 eller flere
   883315Ved ikke
   1 429Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V203 ANT. VENNER ANDRE STOF
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 55: Er der nogen i din omgangskreds, der har prøvet andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy eller kokain etc.?
  • %MD%NumberCodeCategory
   24259841Nej
   14145812Én
   232394132-4
   141558345 eller flere
   23239195Ved ikke
   1 529Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V204 ANT. FAM.MEDL. RØGET HAS
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 56: Er der nogen i din nærmeste familie, der har prøvet at ryge hash?
  • %MD%NumberCodeCategory
   323313091Nej
   21218342Én
   222288932-4
   3313245 eller flere
   21218575Ved ikke
   1 399Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V205 ANT. FAM.MEDL. ANDRE STO
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 57: Er der nogen i din nærmeste familie, der har prøvet andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy eller kokain etc.?
  • %MD%NumberCodeCategory
   565722691Nej
   11114292Én
   6624232-4
   001845 eller flere
   262610525Ved ikke
   1 509Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V206 RYG. EN/FLR. PAK. CIGARE
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 58: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Ryger en eller flere pakker cigaretter om dagen
  • %MD%NumberCodeCategory
   0071Ingen risiko
   331392Lille risiko
   22228793Nogen risiko
   727329154Stor risiko
   22775Ved ikke
   1 439Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V207 DRIK. FLR. 5 GENSTANDE
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 58: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Drikker 5 eller flere genstande en eller flere gange hver weekend
  • %MD%NumberCodeCategory
   441551Ingen risiko
   262710662Lille risiko
   464718763Nogen risiko
   19197744Stor risiko
   331395Ved ikke
   1 509Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V208 BRUGER SNUS DAGLIGT
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 58: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Bruger snus dagligt
  • %MD%NumberCodeCategory
   22981Ingen risiko
   12124782Lille risiko
   252510103Nogen risiko
   252610244Stor risiko
   343513835Ved ikke
   2 679Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V209 RYGER VANDPIBE
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 58: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Ryger vandpibe en eller flere gange om ugen
  • %MD%NumberCodeCategory
   10104101Ingen risiko
   343413612Lille risiko
   303112303Nogen risiko
   10104154Stor risiko
   14155885Ved ikke
   1 569Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V210 RYGER HASH JÆVNLIGT
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 58: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Ryger hash (pot, marihuana) jævnligt
  • %MD%NumberCodeCategory
   00141Ingen risiko
   551882Lille risiko
   24259883Nogen risiko
   676727034Stor risiko
   331135Ved ikke
   1 549Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V211 PRØVER KOKAIN EN/TO GANG
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 58: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Prøver kokain eller crack en eller to gange
  • %MD%NumberCodeCategory
   22651Ingen risiko
   11114522Lille risiko
   22228803Nogen risiko
   606024174Stor risiko
   552035Ved ikke
   1 439Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V212 PRØVER ECSTASY TO GANGE
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 58: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Prøver ecstasy en eller to gange
  • %MD%NumberCodeCategory
   11451Ingen risiko
   10103862Lille risiko
   21218523Nogen risiko
   626325194Stor risiko
   552145Ved ikke
   1 449Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V213 HAVE LOV AT BRUGE HASH
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 59: Hvor enig er du i følgende udsagn? (Ét kryds i hver linje) Folk skal have lov at bruge hash, pot eller marihuana
  • %MD%NumberCodeCategory
   12135041Helt enig
   22228762Delvis enig
   17176893Hverken enig eller uenig
   15156194Delvis uenig
   333313295Helt uenig
   1 439Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V214 HAVE LOV TAGE KOKAIN
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 59: Hvor enig er du i følgende udsagn? (Ét kryds i hver linje) Folk skal have lov at tage kokain
  • %MD%NumberCodeCategory
   22651Helt enig
   22902Delvis enig
   662563Hverken enig eller uenig
   893454Delvis uenig
   808132555Helt uenig
   1 499Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V215 HAVE LOV TAGE HEROIN
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 59: Hvor enig er du i følgende udsagn? (Ét kryds i hver linje) Folk skal have lov at tage heroin
  • %MD%NumberCodeCategory
   11561Helt enig
   22762Delvis enig
   552183Hverken enig eller uenig
   883064Delvis uenig
   838433515Helt uenig
   1 539Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V216 DAGLIG. - PERS. TILFRED
  • Trivsel
  • Spm. 60: Synes du, at din dagligdag er personlig tilfredsstillende?
  • %MD%NumberCodeCategory
   17176901Altid
   757530342Som regel
   772833Sjældent
   11224Aldrig
   1 319Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V217 PROB. DAGLIGE GØREMÅL
  • Trivsel
  • Spm. 61: Føler du, at du for øjeblikket har personlige problemer, der gør det vanskeligt for dig at klare daglige gøremål?
  • %MD%NumberCodeCategory
   662291Ja, meget
   333313272Ja, i nogen grad
   616124713Slet ikke
   1 339Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V218 PROB. MED SKOLEN
 • V219 PROB. MED FAMILIEN
 • V220 PROB. MANGEL PÅ VENNER
  • Trivsel
  • PROB. MED SKOLEN
  • Variable is filtered by: V217
   • Filtering variable: V217
  • Spm. 61a: Hvis ja, skyldes de: (gerne flere krydser) Venner/mangel på venner
  • %MD%NumberCodeCategory
   308012300Ikke nævnt
   8203101Nævnt
   2 659Unknown
   60 245510Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 38
 • V221 PROB. MED KÆRESTEN
  • Trivsel
  • PROB. MED SKOLEN
  • Variable is filtered by: V217
   • Filtering variable: V217
  • Spm. 61a: Hvis ja, skyldes de: (gerne flere krydser) Kæresten/kærestesorger
  • %MD%NumberCodeCategory
   256510160Ikke nævnt
   13355381Nævnt
   2 659Unknown
   60 244110Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 38
 • V222 PROB. MED ØKONOMIEN
 • V223 PROB. STØR. OMVÆLTNING.
  • Trivsel
  • PROB. MED SKOLEN
  • Variable is filtered by: V217
   • Filtering variable: V217
  • Spm. 61a: Hvis ja, skyldes de: Større omvæltninger i livet som dødsfald, alvorlig sygdom, opløsning af parforhold mv. (gerne flere krydser)
  • %MD%NumberCodeCategory
   308012310Ikke nævnt
   8203051Nævnt
   2 659Unknown
   61 245910Irrelevant
   1001004060
   Response Rate: 38
 • V224 PROB. MED ANDET
 • V225 TALER MED NOGEN OM PROB.
  • Trivsel
  • Spm. 62: Taler du i almindelighed med nogen om problemer? (kun ét kryds)
  • %MD%NumberCodeCategory
   808232451Ja, jeg taler med nogen
   17176902Nej, jeg klarer det selv
   11433Nej, jeg har ikke nogen at tale med
   2 829Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V226 TALER MED VENNER OM PROB
 • V227 TALER M. KÆRESTE OM PROB
 • V228 TALER MED LÆRERE OM PROB
 • V229 TALER M. PSYKOLOG OM PRO
 • V230 TALER M. STUD.VEJ OM PRO
 • V231 TALER MED LÆGEN OM PROB.
 • V232 TALER M. FORÆLDRE OM PRO
 • V233 TALER M. FAMILIE OM PROB
 • V234 TALER MED ANDRE OM PROB.
 • V235 ANTAL NÆRE VENNER
  • Trivsel
  • Spm. 63: Hvor mange nære venner har du? (kun ét kryds)
  • %MD%NumberCodeCategory
   22781Har ingen nære venner for tiden
   551962En
   19197713To
   737429814tre eller flere
   1 349Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V236 HAR KÆRESTE, MAND, HUSTR
  • Trivsel
  • Spm. 64: Har du kæreste/mand/hustru?
  • %MD%NumberCodeCategory
   454518161Ja
   545521902Nej
   1 549Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V237 HVOR OFTE FØLES ENSOMHED
  • Trivsel
  • Spm. 65: Hvor ofte i hverdagen føler du dig ensom?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22921Meget ofte
   12124812Ofte
   595923783Sjældent
   262610554Aldrig
   1 549Unknown
   1001004060
   Response Rate: 99
 • V238 HVOR OFTE MED VENNER
  • Trivsel
  • Spm. 66: Hvor tit er du sammen med dine venner i fritiden eller efter skoletid/arbejdstid?
  • %MD%NumberCodeCategory
   2728111514-5 dage om ugen
   4445180122-3 dage om ugen
   2626104831 dag om ugen eller sjældnere
   11354Har ingen venner for tiden
   2 619Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V239 HOLD. EGEN UDDANNELSE
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 67: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvad synes du så for tiden om det?
  • %MD%NumberCodeCategory
   354514351Kan meget godt lide det
   354414152Synes det er nogenlunde
   792843Bryder mig ikke om det
   22624Kan slet ikke lide det
   21 8649Unknown
   1001004060
   Response Rate: 79
 • V240 HVORDAN KLARER I SKOLEN
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 68: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvordan føler du, at du klarer dig?
  • %MD%NumberCodeCategory
   9123851Virkelig godt
   465918682Godt
   20257943Hverken godt eller dårligt
   341214Dårligt
   01205Virkelig dårligt
   21 8729Unknown
   1001004060
   Response Rate: 79
 • V241 HOLD. EGEN ARBEJDSPLADS
  • Gå til spørgsmål 71 (V243
  • Spm. 69: Hvis du er i arbejde (gælder ikke fritidsjob) eller står i lære, hvad synes du så om din arbejdsplads for tiden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   7292981Virkelig godt
   11444532Godt
   5191903Hverken godt eller dårligt
   16584Dårligt
   02195Virkelig dårligt
   75 30429Unknown
   1001004060
   Response Rate: 25
 • V242 HVORDAN KLARER PÅ ARBEJD
  • Gå til spørgsmål 71 (V243
  • Spm. 70: Hvis du er i arbejde (gælder ikke fritidsjob) eller står i lære, hvad synes du så om din arbejdsplads for tiden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   7282731Virkelig godt
   15625972Godt
   28793Hverken godt eller dårligt
   0174Dårligt
   0025Virkelig dårligt
   76 31029Unknown
   1001004060
   Response Rate: 24
 • V243 TABTE DAGE PGA SYGDOM
  • Gå til spørgsmål 71 (V243
  • Spm. 71: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (Ét kryds i hver linje) På grund af sygdom
  • %MD%NumberCodeCategory
   525720991Ingen
   161866921 dag
   111242732 dage
   7828643-4 dage
   226855-6 dage
   3310967 eller flere dage
   10 4029Unknown
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V244 TABTE DAGE PGA PJÆK
  • Gå til spørgsmål 71 (V243
  • Spm. 71: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (Ét kryds i hver linje) På grund af pjæk
  • %MD%NumberCodeCategory
   586723571Ingen
   151861421 dag
   7828632 dage
   4414743-4 dage
   125455-6 dage
   114767 eller flere dage
   14 5559Unknown
   1001004060
   Response Rate: 86
 • V245 FORÆLD. FORV. SKOLE
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • %MD%NumberCodeCategory
   404116301Deres forventninger støtter mig i høj grad
   272810942Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   13145373Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   12124694Deres forventninger presser mig i nogen grad
   331235Deres forventninger presser mig i høj grad
   331226De har ingen forventninger på dette område
   2 859Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V246 FORÆLD. FORV. LEVE SUNDT
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • %MD%NumberCodeCategory
   25259961Deres forventninger støtter mig i høj grad
   282911472Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   282911283Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   772654Deres forventninger presser mig i nogen grad
   22665Deres forventninger presser mig i høj grad
   993516De har ingen forventninger på dette område
   3 1079Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V247 FORÆLD. FORV. SKILLE UD
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • %MD%NumberCodeCategory
   9103701Deres forventninger støtter mig i høj grad
   9103822Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   333413353Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   22714Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11235Deres forventninger presser mig i høj grad
   424417096De har ingen forventninger på dette område
   4 1709Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V248 FORÆLD. FORV. RÅD LIVSST
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • %MD%NumberCodeCategory
   993631Deres forventninger støtter mig i høj grad
   12124912Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   303112043Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   331314Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11345Deres forventninger presser mig i høj grad
   424317076De har ingen forventninger på dette område
   3 1309Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V249 FORÆLD. FORV. SOCIAL
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • %MD%NumberCodeCategory
   25259961Deres forventninger støtter mig i høj grad
   262710652Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   262610423Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   662484Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11425Deres forventninger presser mig i høj grad
   14145496De har ingen forventninger på dette område
   3 1189Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V250 FORÆLD. FORV. TING HVERD
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • %MD%NumberCodeCategory
   893431Deres forventninger støtter mig i høj grad
   14155712Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   333413473Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   10104064Deres forventninger presser mig i nogen grad
   22845Deres forventninger presser mig i høj grad
   293011616De har ingen forventninger på dette område
   4 1489Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V251 FORÆLD. FORV. UDDANNELSE
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • %MD%NumberCodeCategory
   24259861Deres forventninger støtter mig i høj grad
   23239222Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   22228743Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   10103934Deres forventninger presser mig i nogen grad
   551855Deres forventninger presser mig i høj grad
   14155836De har ingen forventninger på dette område
   3 1179Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V252 FORÆLD. FORV. ANDET
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • %MD%NumberCodeCategory
   212841Deres forventninger støtter mig i høj grad
   15352Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   213913Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   02184Deres forventninger presser mig i nogen grad
   02175Deres forventninger presser mig i høj grad
   12664786De har ingen forventninger på dette område
   82 33379Unknown
   1001004060
   Response Rate: 18
 • V253 VENNER FORV. SKOLE
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • %MD%NumberCodeCategory
   19207911Deres forventninger støtter mig i høj grad
   282911372Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   23249303Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   552104Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11355Deres forventninger presser mig i høj grad
   20218226De har ingen forventninger på dette område
   3 1359Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V254 VENNER FORV. LEVE SUNDT
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • %MD%NumberCodeCategory
   10104051Deres forventninger støtter mig i høj grad
   18197322Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   323313033Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   441464Deres forventninger presser mig i nogen grad
   00115Deres forventninger presser mig i høj grad
   333413246De har ingen forventninger på dette område
   3 1399Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V255 VENNER FORV. SKILLE UD
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • %MD%NumberCodeCategory
   783011Deres forventninger støtter mig i høj grad
   13145262Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   323312953Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   331234Deres forventninger presser mig i nogen grad
   00185Deres forventninger presser mig i høj grad
   404216146De har ingen forventninger på dette område
   5 1839Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V256 VENNER FORV. RÅD LIVSSTI
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • %MD%NumberCodeCategory
   551851Deres forventninger støtter mig i høj grad
   893412Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   333413303Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   662264Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11295Deres forventninger presser mig i høj grad
   444617896De har ingen forventninger på dette område
   4 1609Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V257 VENNER FORV. SOCIAL
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • %MD%NumberCodeCategory
   282911291Deres forventninger støtter mig i høj grad
   272811112Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   19197633Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   883054Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11555Deres forventninger presser mig i høj grad
   14145526De har ingen forventninger på dette område
   4 1459Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V258 VENNER FORV. TING HVERDA
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • %MD%NumberCodeCategory
   662471Deres forventninger støtter mig i høj grad
   11124612Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   323413063Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   552144Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11335Deres forventninger presser mig i høj grad
   404216336De har ingen forventninger på dette område
   4 1669Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V259 VENNER FORV. UDDANNELSE
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • %MD%NumberCodeCategory
   993541Deres forventninger støtter mig i høj grad
   14155822Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   303112333Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   331074Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11235Deres forventninger presser mig i høj grad
   404116166De har ingen forventninger på dette område
   4 1459Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V260 VENNER FORV. ANDET
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • %MD%NumberCodeCategory
   17581Deres forventninger støtter mig i høj grad
   15432Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   4191533Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   02154Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0165Deres forventninger presser mig i høj grad
   13655206De har ingen forventninger på dette område
   80 32659Unknown
   1001004060
   Response Rate: 20
 • V261 SAMFUND FORV. SKOLE
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • %MD%NumberCodeCategory
   993551Deres forventninger støtter mig i høj grad
   14155522Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   333513253Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   22238784Deres forventninger presser mig i nogen grad
   993575Deres forventninger presser mig i høj grad
   782986De har ingen forventninger på dette område
   7 2959Unknown
   1001004060
   Response Rate: 93
 • V262 SAMFUND FORV. LEVE SUNDT
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • %MD%NumberCodeCategory
   893381Deres forventninger støtter mig i høj grad
   17197062Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   333513213Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   18207364Deres forventninger presser mig i nogen grad
   782965Deres forventninger presser mig i høj grad
   993536De har ingen forventninger på dette område
   8 3109Unknown
   1001004060
   Response Rate: 92
 • V263 SAMFUND FORV. SKILLE UD
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • %MD%NumberCodeCategory
   11231Deres forventninger støtter mig i høj grad
   672402Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   455018373Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   783034Deres forventninger presser mig i nogen grad
   331245Deres forventninger presser mig i høj grad
   283111436De har ingen forventninger på dette område
   10 3909Unknown
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V264 SAMFUND FORV. RÅD LIVSST
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • %MD%NumberCodeCategory
   331121Deres forventninger støtter mig i høj grad
   662382Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   394315973Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   16176454Deres forventninger presser mig i nogen grad
   662275Deres forventninger presser mig i høj grad
   23259226De har ingen forventninger på dette område
   8 3199Unknown
   1001004060
   Response Rate: 92
 • V265 SAMFUND FORV. SOCIAL
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • %MD%NumberCodeCategory
   672441Deres forventninger støtter mig i høj grad
   13145302Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   424516923Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   10114264Deres forventninger presser mig i nogen grad
   441635Deres forventninger presser mig i høj grad
   17186856De har ingen forventninger på dette område
   8 3209Unknown
   1001004060
   Response Rate: 92
 • V266 SAMFUND FORV. TING HVERD
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • %MD%NumberCodeCategory
   341321Deres forventninger støtter mig i høj grad
   672552Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   394315883Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   17186744Deres forventninger presser mig i nogen grad
   672505Deres forventninger presser mig i høj grad
   20228236De har ingen forventninger på dette område
   8 3389Unknown
   1001004060
   Response Rate: 92
 • V267 SAMFUND FORV. UDDANNELSE
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • %MD%NumberCodeCategory
   893221Deres forventninger støtter mig i høj grad
   10114042Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   272910803Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   21228364Deres forventninger presser mig i nogen grad
   18197275Deres forventninger presser mig i høj grad
   9103716De har ingen forventninger på dette område
   8 3209Unknown
   1001004060
   Response Rate: 92
 • V268 SAMFUND FORV. ANDET
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • %MD%NumberCodeCategory
   13211Deres forventninger støtter mig i høj grad
   14312Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   7332643Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   02144Deres forventninger presser mig i nogen grad
   14285Deres forventninger presser mig i høj grad
   11554426De har ingen forventninger på dette område
   80 32609Unknown
   1001004060
   Response Rate: 20
 • V269 EGEN AMBITION SKOLE
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • %MD%NumberCodeCategory
   666926951Deres forventninger støtter mig i høj grad
   293011772Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   11453Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   4 1439Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V270 EGEN AMBITION LEVE SUNDT
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • %MD%NumberCodeCategory
   384015471Deres forventninger støtter mig i høj grad
   535521662Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   551953Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   4 1529Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V271 EGEN AMBITION SKILLE UD
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • %MD%NumberCodeCategory
   18197511Deres forventninger støtter mig i høj grad
   404116102Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   383915253Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   4 1749Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V272 EGEN AMBITION RÅD LIVSST
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • %MD%NumberCodeCategory
   24259721Deres forventninger støtter mig i høj grad
   434517612Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   293011713Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   4 1569Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V273 EGEN AMBITION SOCIAL
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • %MD%NumberCodeCategory
   525421271Deres forventninger støtter mig i høj grad
   394015672Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   552143Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   4 1529Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V274 EGEN AMBITION TING HVERD
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • %MD%NumberCodeCategory
   282911451Deres forventninger støtter mig i høj grad
   485019682Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   19207893Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   4 1589Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V275 EGEN AMBITION UDDANNELSE
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • %MD%NumberCodeCategory
   454718461Deres forventninger støtter mig i høj grad
   414316672Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   9103843Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   4 1639Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V276 EGEN AMBITION ANDET
  • Nu følger tre spørgsmål o
  • Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • %MD%NumberCodeCategory
   3201061Deres forventninger støtter mig i høj grad
   213682Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   9673523Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   87 35349Unknown
   1001004060
   Response Rate: 13
 • V277 OFTE MORGENMAD HJEMME
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 76: Hvor ofte spiser du morgenmand derhjemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   5355217116-7 dage om ugen
   141457324-5 dage om ugen
   141456932-3 dage om ugen
   161665140-1 dag om ugen
   2 969Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V278 OFTE MADPAKKE FROKOST
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 77: Hvor ofte spiser du følgende til frokost på hverdage? (Ét kryds i hver linje) Madpakke
  • %MD%NumberCodeCategory
   3032121715 dage om ugen
   121348724 dage om ugen
   9936133 dage om ugen
   8831642 dage om ugen
   91037751 dag om ugen eller mindre
   262710446Aldrig
   6 2589Unknown
   1001004060
   Response Rate: 94
 • V279 OFTE KANTINEMAD FROKOST
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 77: Hvor ofte spiser du følgende til frokost på hverdage? (Ét kryds i hver linje) Kantinemad
  • %MD%NumberCodeCategory
   111245815 dage om ugen
   5518824 dage om ugen
   8933533 dage om ugen
   111243942 dage om ugen
   242697051 dag om ugen eller mindre
   343713876Aldrig
   7 2839Unknown
   1001004060
   Response Rate: 93
 • V280 OFTE GRILLMAD FROKOST
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 77: Hvor ofte spiser du følgende til frokost på hverdage? (Ét kryds i hver linje) Mad fra grillbar/burgerbar/pizzaria
  • %MD%NumberCodeCategory
   112315 dage om ugen
   114224 dage om ugen
   3311633 dage om ugen
   6623642 dage om ugen
   3639145851 dag om ugen eller mindre
   465018776Aldrig
   8 3089Unknown
   1001004060
   Response Rate: 92
 • V281 OFTE CAFE FROKOST
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 77: Hvor ofte spiser du følgende til frokost på hverdage? (Ét kryds i hver linje) Mad fra bager/kiosk/supermarked
  • %MD%NumberCodeCategory
   112115 dage om ugen
   001224 dage om ugen
   113433 dage om ugen
   3311742 dage om ugen
   2730111551 dag om ugen eller mindre
   586523736Aldrig
   10 3889Unknown
   1001004060
   Response Rate: 90
 • V282 OFTE KØLESKAB FROKOST
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 77: Hvor ofte spiser du følgende til frokost på hverdage? (Ét kryds i hver linje) Mad på café/restaurant
  • %MD%NumberCodeCategory
   2527101315 dage om ugen
   8933724 dage om ugen
   91038433 dage om ugen
   141557842 dage om ugen
   151659851 dag om ugen eller mindre
   22238886Aldrig
   6 2629Unknown
   1001004060
   Response Rate: 94
 • V283 OFTE INGEN. FROKOST
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 77: Hvor ofte spiser du følgende til frokost på hverdage? (Ét kryds i hver linje) Spiser mad fra køleskabet derhjemme
  • %MD%NumberCodeCategory
   113915 dage om ugen
   113624 dage om ugen
   238733 dage om ugen
   5620142 dage om ugen
   141756851 dag om ugen eller mindre
   587223596Aldrig
   19 7709Unknown
   1001004060
   Response Rate: 81
 • V284 OFTE BAGER FROKOST
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 77: Hvor ofte spiser du følgende til frokost på hverdage? (Ét kryds i hver linje) Ingenting
  • %MD%NumberCodeCategory
   226315 dage om ugen
   115324 dage om ugen
   4415633 dage om ugen
   9935342 dage om ugen
   3033123351 dag om ugen eller mindre
   465018606Aldrig
   8 3429Unknown
   1001004060
   Response Rate: 92
 • V285 AFTENSMAD - FAMILIE
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 78: Hvor ofte plejer du at spise aftensmad: (Ét kryds i hver linje) Sammen med en eller flere fra din familie?
  • %MD%NumberCodeCategory
   3839153016-7 dage om ugen
   232494224-5 dage om ugen
   161664532-3 dage om ugen
   151662241 dag om ugen eller mindre
   441685Aldrig
   0076Har ikke
   4 1469Unknown
   1001004060
   Response Rate: 96
 • V286 AFTENSMAD - VENNER
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 78: Hvor ofte plejer du at spise aftensmad: (Ét kryds i hver linje) Sammen med en eller flere af dine venner?
  • %MD%NumberCodeCategory
   4416816-7 dage om ugen
   5519224-5 dage om ugen
   151661832-3 dage om ugen
   5356216541 dag om ugen eller mindre
   17186795Aldrig
   11266Har ikke
   5 2129Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V287 AFTENSMAD - KÆRESTE
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 78: Hvor ofte plejer du at spise aftensmad: (Ét kryds i hver linje) Sammen med din kæreste?
  • %MD%NumberCodeCategory
   8932716-7 dage om ugen
   6624624-5 dage om ugen
   151662432-3 dage om ugen
   111246641 dag om ugen eller mindre
   993515Aldrig
   454818286Har ikke
   5 2189Unknown
   1001004060
   Response Rate: 95
 • V288 AFTENSMAD - ANDRE
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 78: Hvor ofte plejer du at spise aftensmad: (Ét kryds i hver linje) Sammen med andre?
  • %MD%NumberCodeCategory
   5519716-7 dage om ugen
   4415524-5 dage om ugen
   6724432-3 dage om ugen
   3437139241 dag om ugen eller mindre
   374015125Aldrig
   662366Har ikke
   8 3249Unknown
   1001004060
   Response Rate: 92
 • V289 AFTENSMAD - ALENE
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 78: Hvor ofte plejer du at spise aftensmad: (Ét kryds i hver linje) Alene?
  • %MD%NumberCodeCategory
   227916-7 dage om ugen
   5519524-5 dage om ugen
   111244632-3 dage om ugen
   3133124741 dag om ugen eller mindre
   444817905Aldrig
   0066Har ikke
   7 2979Unknown
   1001004060
   Response Rate: 93
 • V290 OFTE SPISE RUGBRØD
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Rugbrød
  • %MD%NumberCodeCategory
   10104141Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   9935321 gang om ugen
   2930118632-4 gange om ugen
   212185245-6 gange om ugen
   192078851 gang om dagen
   7727262 gange om dagen
   2310073 eller flere gange om dagen
   2 959Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V291 OFTE SPISE CHIPS
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Pommes frites/chips
  • %MD%NumberCodeCategory
   636525561Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   232493921 gang om ugen
   91038232-4 gange om ugen
   113445-6 gange om ugen
   001751 gang om dagen
   00962 gange om dagen
   00673 eller flere gange om dagen
   3 1179Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V292 OFTE INDTAG MÆLK
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Mælk/mælkeprodukter
  • %MD%NumberCodeCategory
   552111Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   6622921 gang om ugen
   171869332-4 gange om ugen
   212287145-6 gange om ugen
   192077451 gang om dagen
   161766362 gange om dagen
   121349373 eller flere gange om dagen
   3 1269Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V293 OFTE DRIKKE COLA
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Cola/sodavand
  • %MD%NumberCodeCategory
   22239071Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   242597321 gang om ugen
   3132125432-4 gange om ugen
   101039545-6 gange om ugen
   6623051 gang om dagen
   2310062 gange om dagen
   229873 eller flere gange om dagen
   3 1039Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V294 OFTE SPISE SLIK
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Slik/chokolade
  • %MD%NumberCodeCategory
   12124791Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   2728108521 gang om ugen
   4142165632-4 gange om ugen
   101142345-6 gange om ugen
   5519251 gang om dagen
   126062 gange om dagen
   114473 eller flere gange om dagen
   3 1219Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V295 OFTE SPISE FAST FOOD
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Fast food, f.eks. pizza/burger
  • %MD%NumberCodeCategory
   525421231Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   3132125721 gang om ugen
   121249332-4 gange om ugen
   114545-6 gange om ugen
   112351 gang om dagen
   001562 gange om dagen
   00873 eller flere gange om dagen
   2 969Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V296 OFTE SPISE KARTOF.
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Kartofler
  • %MD%NumberCodeCategory
   783011Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   141558521 gang om ugen
   4850196932-4 gange om ugen
   202182745-6 gange om ugen
   6622851 gang om dagen
   112362 gange om dagen
   112473 eller flere gange om dagen
   3 1039Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V297 OFTE SPISE GRØNSAG
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Kogte/dampede/stegte grønsager
  • %MD%NumberCodeCategory
   20218311Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   191977121 gang om ugen
   3637146732-4 gange om ugen
   151661645-6 gange om ugen
   6622451 gang om dagen
   113062 gange om dagen
   112373 eller flere gange om dagen
   2 989Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V298 OFTE SPISE RÅKOST
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Salat/råkost
  • %MD%NumberCodeCategory
   14145661Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   202182621 gang om ugen
   3637147032-4 gange om ugen
   171767045-6 gange om ugen
   8831851 gang om dagen
   227862 gange om dagen
   113473 eller flere gange om dagen
   2 989Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V299 OFTE SPS GRØNS. SNACK
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Rå grønsager som snack
  • %MD%NumberCodeCategory
   333413581Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   232391921 gang om ugen
   212286432-4 gange om ugen
   9936145-6 gange om ugen
   7727851 gang om dagen
   3310462 gange om dagen
   115973 eller flere gange om dagen
   3 1179Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97
 • V300 OFTE SPISE FRUGT
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Frugt
  • %MD%NumberCodeCategory
   672581Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   131353421 gang om ugen
   2930118632-4 gange om ugen
   212285545-6 gange om ugen
   111246251 gang om dagen
   9936962 gange om dagen
   7829973 eller flere gange om dagen
   2 979Unknown
   1001004060
   Response Rate: 98
 • V301 OFTE DRIKKE JUICE
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Måltider og kostvaner
  • Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Juice (ikke saftevand)
  • %MD%NumberCodeCategory
   23239201Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   202080421 gang om ugen
   2828112332-4 gange om ugen
   131351845-6 gange om ugen
   9936751 gang om dagen
   3313062 gange om dagen
   229373 eller flere gange om dagen
   3 1059Unknown
   1001004060
   Response Rate: 97

Instrument

Main Sequence

 • Main Sequence
  • V3: Master ID
  • V4: Spm. 1: Køn
  • V5: Spm. 2: Alder
  • V6: Spm. 3: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på?
  • V7: Spm. 3: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på?
  • V8: Spm. 4: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (glæder ikke fritidsarbejde)
  • V9: Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Mor
  • V10: Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Stedmor
  • V11: Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Far
  • V12: Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Stedfar
  • V13: Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Søskende
  • V14: Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Kæreste/ægtefælle
  • V15: Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Andre, f.eks. i kollektiv, på kollegie/skolehjem
  • V16: Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Venner
  • V17: Spm. 5: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Ingen, jeg bor alene
  • V18: Spm. 6: Er dine forældre skilt/separeret/ flyttet fra hinanden?
  • V19: Spm. 7: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Mor
  • V20: Spm. 7: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Mor
  • V21: Spm. 7: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Far
  • V22: Spm. 7: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Far
  • V23: Spm. 8: Hvilken religiøs baggrund har du?
  • V24: Spm. 8: Hvilken religiøs baggrund har du?
  • V25: Spm. 9: Er din far født i Danmark?
  • If V25 then VED IKKE FAR FØDT
  • V28: Spm. 10: Er din mor født i Danmark?
  • If V28 then VED IKKE MOR FØDT
  • V31: Spm. 11: I hvilket land er du født?
  • V32: Spm. 12: Hvad er din højde uden sko? Angiv i centimeter (kun hele tal): ___
  • V33: Spm. 13: Hvad vejer du? Angiv i kg (kun hele tal): ___
  • V34: Spm. 13a: Er du tilfreds med hvad du vejer?
  • If V34 then ANT. KG FOR VÆGTTAB
  • V38: Spm. 14: Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred?
  • V39: Spm. 15: Hvordan vil du vurdere din fysiske form?
  • V40: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i skuldre eller nakke
  • V41: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i ryg eller lænd
  • V42: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led
  • V43: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Hovedpine
  • V44: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Hurtig hjertebanken
  • V45: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Ængstelse, nervøsitet, uro og angst
  • V46: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Søvnbevsær, søvnproblemer
  • V47: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig
  • V48: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Træthed
  • V49: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Mavesmerter, ondt i maven
  • V50: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Fordøjelsesbesvær, tynd/hård mave
  • V51: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Eksem, hududslet, kløe
  • V52: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Forkølelse, snue, hoste
  • V53: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Åndredrætsbesvær, forpustethed
  • V54: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Stress
  • V55: Spm. 16: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Irritabel
  • V56: Spm. 17: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele tal) Meget anstrengende fysisk aktivitet som f.eks. tunge løft, bære tunge ting, bygge eller gravearbejde. __ timer per uge
  • V57: Spm. 17: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele tal) Jævn fysisk aktivitet som at løfte eller bære lette ting. __ timer per uge
  • V58: Spm. 17: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele tal) Stillesiddende arbejde f.eks. ved arbejdsbord eller computer. __ timer per uge
  • V59: Spm. 17a: Hvor mange timer arbejder du i alt i gennemsnit per uge? __ timer per uge
  • V60: Spm. 18: Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) __ timer pr. uge (kun hele tal)
  • If V60 then ALDRIG TID FYSK FRITID
  • V63: Spm. 19: Hvor mange dage på en normal uge transporterer du dig selv til skole/arbejde på f.eks. cykel, rulleskøjter, skateboard eller til fods?
  • If V63 then ANT. MIN. CYKLER
  • V66: Spm. 20: Hvor mange idrætstimer har du normalt pr. uge i skolen eller på uddannelse? __ timer pr. uge (hele tal)
  • If V66 then INT. AF SKOLEIDRÆT
  • V68: Spm. 21: Hvis vi ser på det sidste halve år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af dine fysiske aktiviteter i fritiden?
  • V69: Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Kammeratskabet
  • V70: Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Afstresning
  • V71: Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er dejligt
  • V72: Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er sundt
  • V73: Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Konkurrencen
  • V74: Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) For at blive professionel
  • V75: Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er in
  • V76: Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) For at tabe mig
  • V77: Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det styrker selvtilliden
  • V78: Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Andet __________
  • V79: Spm. 22: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Andet __________
  • V80: Spm. 23: Tænk tilbage på de sidste 7 dage. Hvor mange gange har du dyrket idræt (træning, kamp eller stævne) i en idrætsforening eller -klub?
  • V81: Spm. 23a: Tænk tilbage på de sidste 7 dage. Hvor mange gange har du i forbindelse med idræt (træning, kamp eller stævne) spist eller drukket følgende? (Sæt ét kryds i hver linje. Angiv kun det du har spist eller drukket i klubben, cafeteriet, hallen eller lignende umiddelbart før eller efter idrætten) Fast food, f.eks. pizza/burger
  • V82: Spm. 23a: Tænk tilbage på de sidste 7 dage. Hvor mange gange har du i forbindelse med idræt (træning, kamp eller stævne) spist eller drukket følgende? (Sæt ét kryds i hver linje. Angiv kun det du har spist eller drukket i klubben, cafeteriet, hallen eller lignende umiddelbart før eller efter idrætten) Frugt eller grønsager
  • V83: Spm. 23a: Tænk tilbage på de sidste 7 dage. Hvor mange gange har du i forbindelse med idræt (træning, kamp eller stævne) spist eller drukket følgende? (Sæt ét kryds i hver linje. Angiv kun det du har spist eller drukket i klubben, cafeteriet, hallen eller lignende umiddelbart før eller efter idrætten) Slik/chokolade
  • V84: Spm. 23a: Tænk tilbage på de sidste 7 dage. Hvor mange gange har du i forbindelse med idræt (træning, kamp eller stævne) spist eller drukket følgende? (Sæt ét kryds i hver linje. Angiv kun det du har spist eller drukket i klubben, cafeteriet, hallen eller lignende umiddelbart før eller efter idrætten) Cola/sodavand
  • V85: Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Sporty type
  • V86: Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Poppige/popdreng
  • V87: Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Hip hoppper
  • V88: Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Skater
  • V89: Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Karriereminded
  • V90: Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Bodybuilder
  • V91: Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Stille dreng/pige
  • V92: Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Techno freak
  • V93: Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Computernørd
  • V94: Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Religiøs
  • V95: Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Hippie
  • V96: Spm. 24: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Meget almindelig, ikke nogen spiciel type
  • V97: Spm. 25: Ryger du?
  • V98: Spm. 26: Har du røget tidligere?
  • If V97 then ANT. CIGARETTER DGL.
  • V116: Spm. 34: Ryger din....? (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i Har ikke) a: Mor
  • V117: Spm. 34: Ryger din....? (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i Har ikke) b: Stedmor
  • V118: Spm. 34: Ryger din....? (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i Har ikke) c: Far
  • V119: Spm. 34: Ryger din....? (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i Har ikke) d: Stedfar
  • V120: Spm. 34: Ryger din....? (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i Har ikke) e: Mindst en af dine søskende
  • V121: Spm. 34: Ryger din....? (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i Har ikke) f: Kæreste/samlever/ægtefælle
  • V122: Spm. 34: Ryger din....? (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i Har ikke) g: Bedste ven eller veninde
  • V123: Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) a: Folkeskoler
  • V124: Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) b: Efterskoler
  • V125: Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) c: Handelsskoler, gymnasier, tekniske skoler
  • V126: Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) d: Arbejdspladser
  • V127: Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) e: På hospitaler
  • V128: Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) f: I tog
  • V129: Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) g: På caféer
  • V130: Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) h: På restauranter
  • V131: Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) i: I butikscentre
  • V132: Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) j: I idrætsklubber/sportshaller
  • V133: Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) k: I børnehaver/vuggestuer
  • V134: Spm. 35: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) l: På net-cafeer
  • V135: Spm. 36: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Din skole/uddannelsesinstitution
  • V136: Spm. 36: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Din arbejdsplads (gælder ikke fritidsarbejde)
  • V137: Spm. 36: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Dit hjem
  • V138: Spm. 36: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Idrætsklubber/sportshaller
  • V139: Spm. 36: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Caféer
  • V140: Spm. 36: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Restauranter
  • V141: Spm. 37: Har du nogensinde røget vandpibe?
  • V142: Spm. 37a: Har du nogensinde prøvet snus/skrå?
  • V143: Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Drikker slet ikke alkohol - gå til spørgsmål 48 (V185)
  • V144: Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Drikker alkohol, men drak ikke i sidste uge
  • If V143 then GENSTANDE, MANDAG
  • V186: Spm. 48: Synes du, at der skal være en alkoholpolitik på skoler?
  • V187: Spm. 49: Synes du, at der skal være en alkoholpolitik på arbejdspladser?
  • V188: Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) a: Hash (pot, marihuana)
  • V189: Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) b: Amfetamin (speed)
  • V190: Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) c: Ecstasy
  • V191: Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) d: Kokain
  • V192: Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) e: LSD
  • V193: Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) f: Heroin
  • V194: Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) g: Rygeheroin
  • V195: Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) h: Psilocybin-svampe (euforiserende svampe)
  • V196: Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) i: Snifning af opløsningsmidler eller lightergas
  • V197: Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
  • V198: Spm. 50: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
  • If V187 then OFTE HASH SEN. MÅNED
  • V202: Spm. 54: Er der nogen i din omgangskreds, der har prøvet at ryge hash?
  • V203: Spm. 55: Er der nogen i din omgangskreds, der har prøvet andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy eller kokain etc.?
  • V204: Spm. 56: Er der nogen i din nærmeste familie, der har prøvet at ryge hash?
  • V205: Spm. 57: Er der nogen i din nærmeste familie, der har prøvet andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy eller kokain etc.?
  • V206: Spm. 58: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Ryger en eller flere pakker cigaretter om dagen
  • V207: Spm. 58: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Drikker 5 eller flere genstande en eller flere gange hver weekend
  • V208: Spm. 58: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Bruger snus dagligt
  • V209: Spm. 58: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Ryger vandpibe en eller flere gange om ugen
  • V210: Spm. 58: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Ryger hash (pot, marihuana) jævnligt
  • V211: Spm. 58: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Prøver kokain eller crack en eller to gange
  • V212: Spm. 58: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Prøver ecstasy en eller to gange
  • V213: Spm. 59: Hvor enig er du i følgende udsagn? (Ét kryds i hver linje) Folk skal have lov at bruge hash, pot eller marihuana
  • V214: Spm. 59: Hvor enig er du i følgende udsagn? (Ét kryds i hver linje) Folk skal have lov at tage kokain
  • V215: Spm. 59: Hvor enig er du i følgende udsagn? (Ét kryds i hver linje) Folk skal have lov at tage heroin
  • V216: Spm. 60: Synes du, at din dagligdag er personlig tilfredsstillende?
  • V217: Spm. 61: Føler du, at du for øjeblikket har personlige problemer, der gør det vanskeligt for dig at klare daglige gøremål?
  • If V217 then PROB. MED SKOLEN
  • V225: Spm. 62: Taler du i almindelighed med nogen om problemer? (kun ét kryds)
  • If V225 then TALER MED VENNER OM PROB
  • V235: Spm. 63: Hvor mange nære venner har du? (kun ét kryds)
  • V236: Spm. 64: Har du kæreste/mand/hustru?
  • V237: Spm. 65: Hvor ofte i hverdagen føler du dig ensom?
  • V238: Spm. 66: Hvor tit er du sammen med dine venner i fritiden eller efter skoletid/arbejdstid?
  • V239: Spm. 67: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvad synes du så for tiden om det?
  • V240: Spm. 68: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvordan føler du, at du klarer dig?
  • V241: Spm. 69: Hvis du er i arbejde (gælder ikke fritidsjob) eller står i lære, hvad synes du så om din arbejdsplads for tiden?
  • V242: Spm. 70: Hvis du er i arbejde (gælder ikke fritidsjob) eller står i lære, hvad synes du så om din arbejdsplads for tiden?
  • V243: Spm. 71: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (Ét kryds i hver linje) På grund af sygdom
  • V244: Spm. 71: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (Ét kryds i hver linje) På grund af pjæk
  • V245: Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • V246: Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • V247: Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • V248: Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • V249: Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • V250: Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • V251: Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • V252: Spm. 72: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • V253: Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • V254: Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • V255: Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • V256: Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • V257: Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • V258: Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • V259: Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • V260: Spm. 73: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • V261: Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • V262: Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • V263: Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • V264: Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • V265: Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • V266: Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • V267: Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • V268: Spm. 74: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • V269: Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • V270: Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • V271: Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • V272: Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • V273: Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • V274: Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • V275: Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • V276: Spm. 75: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • V277: Spm. 76: Hvor ofte spiser du morgenmand derhjemme?
  • V278: Spm. 77: Hvor ofte spiser du følgende til frokost på hverdage? (Ét kryds i hver linje) Madpakke
  • V279: Spm. 77: Hvor ofte spiser du følgende til frokost på hverdage? (Ét kryds i hver linje) Kantinemad
  • V280: Spm. 77: Hvor ofte spiser du følgende til frokost på hverdage? (Ét kryds i hver linje) Mad fra grillbar/burgerbar/pizzaria
  • V281: Spm. 77: Hvor ofte spiser du følgende til frokost på hverdage? (Ét kryds i hver linje) Mad fra bager/kiosk/supermarked
  • V282: Spm. 77: Hvor ofte spiser du følgende til frokost på hverdage? (Ét kryds i hver linje) Mad på café/restaurant
  • V283: Spm. 77: Hvor ofte spiser du følgende til frokost på hverdage? (Ét kryds i hver linje) Spiser mad fra køleskabet derhjemme
  • V284: Spm. 77: Hvor ofte spiser du følgende til frokost på hverdage? (Ét kryds i hver linje) Ingenting
  • V285: Spm. 78: Hvor ofte plejer du at spise aftensmad: (Ét kryds i hver linje) Sammen med en eller flere fra din familie?
  • V286: Spm. 78: Hvor ofte plejer du at spise aftensmad: (Ét kryds i hver linje) Sammen med en eller flere af dine venner?
  • V287: Spm. 78: Hvor ofte plejer du at spise aftensmad: (Ét kryds i hver linje) Sammen med din kæreste?
  • V288: Spm. 78: Hvor ofte plejer du at spise aftensmad: (Ét kryds i hver linje) Sammen med andre?
  • V289: Spm. 78: Hvor ofte plejer du at spise aftensmad: (Ét kryds i hver linje) Alene?
  • V290: Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Rugbrød
  • V291: Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Pommes frites/chips
  • V292: Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Mælk/mælkeprodukter
  • V293: Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Cola/sodavand
  • V294: Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Slik/chokolade
  • V295: Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Fast food, f.eks. pizza/burger
  • V296: Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Kartofler
  • V297: Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Kogte/dampede/stegte grønsager
  • V298: Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Salat/råkost
  • V299: Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Rå grønsager som snack
  • V300: Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Frugt
  • V301: Spm. 79: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Juice (ikke saftevand)

Sub Sequences

 • seqc-Spm. 62: Taler du i almindelighed m ...
 • seqc-Spm. 61: Føler du, at du for øjebli ...
 • seqc-Spm. 50: Har du nogensinde prøvet e ...
 • seqc-Spm. 38: Hvor mange genstande drak ...
 • seqc-Spm. 29: ___ antal cerutter om ugen
  • V105: Spm. 29: ___ antal cigarer om ugen
 • seqc-Spm. 29: ___ g pibetobak om ugen
  • V104: Spm. 29: ___ antal cerutter om ugen
 • seqc-Spm. 29: Ryger/røg du andet end cig ...
  • V103: Spm. 29: ___ g pibetobak om ugen
 • seqc-Spm. 26: Har du røget tidligere?
 • seqc-Spm. 20: Hvor mange idrætstimer har ...
 • seqc-Spm. 19: Hvor mange dage på en norm ...
 • seqc-Spm. 18: Hvor lang tid bruger du no ...
 • seqc-Spm. 13a: Er du tilfreds med hvad d ...
 • seqc-Spm. 10: Er din mor født i Danmark?
 • seqc-Spm. 9: Er din far født i Danmark?
 • VED IKKE FAR FØDT
  • V26: Spm. 9a: I hvilket land er din far født?
  • V27: Spm. 9a: I hvilket land er din far født?
 • VED IKKE MOR FØDT
  • V29: Spm. 10a: I hvilket land er din mor født?
  • V30: Spm. 10a: I hvilket land er din mor født?
 • ANT. KG FOR VÆGTTAB
  • V35: Spm. 13b: Vil du gerne veje mindre eller mere? __ kg mindre (kun hele tal)
  • V36: Spm. 13b: Vil du gerne veje mindre eller mere? __ kg mere (kun hele tal)
  • V37: Spm. 13b: Vil du gerne veje mindre eller mere? Ved ikke
 • ALDRIG TID FYSK FRITID
  • V61: Spm. 18: Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) Bruger normalt aldrig tid på fysisk aktivitet i fritiden - gå til spørgsmål 19 (V64)
  • V62: Spm. 18a: Hvordan opfatter du den fysiske aktivitet, du normalt laver i fritiden?
 • ANT. MIN. CYKLER
  • V64: Spm. 19: Når du går, cykler eller ruller til skole/arbejde, hvor lang tid tager det dig så hver vej? __ minutter (kun hele tal)
  • V65: Spm. 19a: Hvordan opfatter du normalt din gå-, cykel- eller rulletur til skole/arbejde?
 • INT. AF SKOLEIDRÆT
  • V67: Spm. 20a: Hvordan opfatter du normalt idrætstimerne?
 • ANT. CIGARETTER DGL.
  • V99: Spm. 27: Hvor mange cigaretter ryger/røg du dagligt?
  • V100: Spm. 28: Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge mindst én gang om ugen? __ år
  • V101: Spm. 28: Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge mindst én gang om ugen?
  • V102: Spm. 29: Ryger/røg du andet end cigaretter?
  • If V97 && V102 then seqc-Spm. 29: Ryger/røg du andet end cig ...
  • If V97 && V102 then seqc-Spm. 29: ___ g pibetobak om ugen
  • If V97 && V102 then seqc-Spm. 29: ___ antal cerutter om ugen
  • V106: Spm. 30: Får du i dag nikotin på andre måder? (gerne flere krydser) Nej
  • V107: Spm. 30: Får du i dag nikotin på andre måder? (gerne flere krydser) Ja, jeg bruger nikotintyggegummi
  • V108: Spm. 30: Får du i dag nikotin på andre måder? (gerne flere krydser) Ja, jeg bruger nikotinplaster
  • V109: Spm. 30: Får du i dag nikotin på andre måder? (gerne flere krydser) Ja, jeg bruger andre nikotinpræparater fra apoteket
  • V110: Spm. 31: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Ja, jeg har forsøgt at holde op
  • V111: Spm. 31: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Ja, jeg har forsøgt at nedsætte tobaksforbruget
  • V112: Spm. 31: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Jeg er holdt op med at ryge
  • V113: Spm. 31: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Nej
  • V114: Spm. 32: Vil du gerne holde op med at ryge?
  • V115: Spm. 33: Har du konkrete planer om at holde op med at ryge?
 • GENSTANDE, MANDAG
  • V145: Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Mandag ____ genstande
  • V146: Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Tirsdag ____ genstande
  • V147: Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Onsdag ____ genstande
  • V148: Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Torsdag ____ genstande
  • V149: Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Fredag ____ genstande
  • V150: Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Lørdag ____ genstande
  • V151: Spm. 38: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Søndag ____ genstande
  • V152: Spm. 39: Hvor gammel var du, da du drak en hel øl, et glas vin eller spiritus første gang? __ år
  • V153: Spm. 40: Hvor gammel var du, da du var fuld første gang? __ år
  • V154: Spm. 40: Har aldrig været fuld
  • V155: Spm. 41: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du drukket? De sidste 30 dage.
  • V156: Spm. 42: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) a: Drukket alm. øl?
  • V157: Spm. 42: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) b: Drukket stærk øl?
  • V158: Spm. 42: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) c: Drukket vin?
  • V159: Spm. 42: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) d: Drukket sodanvandsprodukter med alkohol (f.eks. Barcardi Breezer, Smirnoff ice)?
  • V160: Spm. 42: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) e: Drukket spiritus (f.eks. rom, gin, tequilla)?
  • V161: Spm. 42: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) f: Drukket mere end 5 genstande?
  • V162: Spm. 42: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) g: Været fuld?
  • V163: Spm. 43: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Alm. øl
  • V164: Spm. 43: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Stærk øl
  • V165: Spm. 43: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Glas vin/champagne mm.
  • V166: Spm. 43: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Glas spiritus (ca. 4 cl)
  • V167: Spm. 43: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Kan ikke huske det
  • V168: Spm. 44: Drikker dine forældre alkohol på hverdage?
  • V169: Spm. 45: Drikker dine forældre alkohol i weekenden?
  • V170: Spm. 46: Har du nogensinde været fuld i selskab med dine forældre?
  • V171: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) a: Skænderier
  • V172: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) b: Slagsmål
  • V173: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) c: Involveret i ulykke/uheld
  • V174: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) d: Mistet penge eller andre ting af værdi for dig
  • V175: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) e: Fået ødelagt ting eller tøj
  • V176: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) f: Problemer med dine forældre
  • V177: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) g: Problemer med dine venner
  • V178: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) h: Problemer i forhold til din lærere
  • V179: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) i: Nedsat din præstation i skolen eller på fritidsarbejdet
  • V180: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) j: Har haft samleje, selv om du ikke ønskede det
  • V181: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) k: Kørte motorcykel/bil under påvirkning af alkohol
  • V182: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) l: Været udsat for røveri eller tyveri
  • V183: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) m: Problemer med politiet
  • V184: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) n: Været på hospitalet eller skadestue
  • V185: Spm. 47: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) o: Taget euforiserende stoffer du ikke ville have taget, hvis du var ædru - hash, ecstasy, heroin el. lign.
 • OFTE HASH SEN. MÅNED
  • V199: Spm. 51: Hvis du har røget hash (pot, marihuana) inden for den seneste måned, hvor mange dage har du så røget det?
  • V200: Spm. 52: Hvis du har prøvet at ryge hash, hvor gammel var du, da du prøvede det første gang? __ år
 • PROB. MED SKOLEN
  • V218: Spm. 61a: Hvis ja, skyldes de: (gerne flere krydser) Skolen
  • V219: Spm. 61a: Hvis ja, skyldes de: (gerne flere krydser) Familien
  • V220: Spm. 61a: Hvis ja, skyldes de: (gerne flere krydser) Venner/mangel på venner
  • V221: Spm. 61a: Hvis ja, skyldes de: (gerne flere krydser) Kæresten/kærestesorger
  • V222: Spm. 61a: Hvis ja, skyldes de: (gerne flere krydser) Økonomien
  • V223: Spm. 61a: Hvis ja, skyldes de: Større omvæltninger i livet som dødsfald, alvorlig sygdom, opløsning af parforhold mv. (gerne flere krydser)
  • V224: Spm. 61a: Hvis ja, skyldes de: (gerne flere krydser) Andet: ______
 • TALER MED VENNER OM PROB
  • V226: Spm. 62a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? (gerne flere krydser) Venner
  • V227: Spm. 62a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? (gerne flere krydser) Kæresten
  • V228: Spm. 62a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? (gerne flere krydser) Lærere
  • V229: Spm. 62a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? (gerne flere krydser) Psykolog
  • V230: Spm. 62a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? (gerne flere krydser) Studievejleder/kontaktlærer
  • V231: Spm. 62a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? (gerne flere krydser) Lægen
  • V232: Spm. 62a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? (gerne flere krydser) Forældre
  • V233: Spm. 62a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? (gerne flere krydser) Anden familie
  • V234: Spm. 62a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? (gerne flere krydser) Andre

Universe

MainUniverse

All Universes

Concepts