English

 
DDA-25074

Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2003

Primærundersøger

Hans Henrik Storm, Kræftens Bekæmpelse,

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Monitorering af befolkningens sundhedsadfærd foretages for at danne grundlag for målretning og prioritering af forebyggelsesindsatser. De 16-20-årige er en vigtig aldersgruppe at undersøge, da deres liv er præget af store forandringer, som påvirker livsstilen.
Formålet med Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag (MULD) er at indhente oplysninger om unges livsstil og dagligdag - herunder fysisk aktivitet, kost, trivsel, familieforhold og brug af alkohol, tobak og euforiserende stoffer.
MULD-undersøgelserne repræsenterer en række enkeltstående tværsnitsundersøgelser, der siden år 2000 er gentaget hvert eller hvert andet år. Undersøgelserne er gennemført som spørgeskemaundersøgelser af et tilfældigt udvalg af unge i alderen 16 til 20 år, repræsentativ i forhold til køn og alder. MULD-undersøgelserne er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.
I nærværende materiale indgår data fra undersøgelse gennemført i 2003.
Links til udgivede rapporter kan findes på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside; http://www.cancer.dk/MULD/

Nøgleord

Alkohol, Dagligliv, Familieforhold, Fritidsaktivitet, Helbred, Kost, Livsstil, Overvægt, Rygning, Sundhedsvane, Transport, Trivsel, Ulovlige stoffer (narkotika), Unge

Klassifikation

Sundhed: Fysisk form og aktivitet, Sundhed: Narkomisbrug, alkohol og rygning, Sundhed: Sundhed generelt, Social stratifikation: Ungdom

Universe

Aldersgrænser, Unge i alderen 16 - 20 år.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 327
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 3530
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Seks tværsnitsstudier med mindre ændringer i spørgeskemaet.

Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse, Stratificeret ift. køn og alder.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Postal undersøgelse

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 325

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 2000-01-01
Slut: 2006-12-31

Citation

Hans Henrik Storm, Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2003, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2011. 1 datafil: DDA-25074, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-25074

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-25074

Arkiv information

Modtaget: 2010-11-25
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer