Revision: 399

Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2003

DDA-25074

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3530
    Manglende 0
    Minimum 25074
    Maximum 25074
    Gennemsnit 25074
    Median 25074
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3530
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 3530
    Gennemsnit 1766
    Median 1766
    Standardafvigelse 1019

 • V3 MASTER ID
  Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0 til 6000) af spørgeskemaerne.
  • Master ID
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3530
    Manglende 0
    Minimum 2
    Maximum 6000
    Gennemsnit 2992
    Median 2998
    Standardafvigelse 1729

 • V4 KØN
 • V5 ALDER
  • Først nogle spørgsmål om
  • Spm. 2: Alder
  • %MD%AntalKodeKategori
   2121736116 år
   2121724217 år
   1919685318 år
   1919672419 år
   2020713520 år
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V6 NUVÆR. UDD.RETNING
  • Hvis du ikke går i skole
  • Spm. 3: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   682121Alm. folkeskole
   12462Privatskole
   451443Efterskole
   26339174Alm. gymnasium
   451395Hf
   9113136Handelsgymnasium (Hhx)
   34997Teknisk gymnasium (Htx)
   672018Grundforløb - skriv hvilket:__________ (f.eks. teknologi og kommunikation, fra jord til bord eller HG)
   792489Lærling/i skolepraktik - skriv faget: __________ (f.eks. elektriker, murer, datamekaniker, salgsassistent eller dekoratør)
   225410Landsbrugsuddannelse
   114011Social- og sundhedsuddannelserne
   112012Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsføringsøkonom, installatør eller produktionsteknolog)
   226513Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, diplomingeniør, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog)
   4513614Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog)
   3411515Andet: ___________
   22 78199Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 78
 • V7 GRUNDFORLØB - HVAD
  Variablen lister andre indgange til grundforløbet.
  • Hvis du ikke går i skole
  • Spm. 3: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på?
   • Text (max length: 90)
 • V8 ERHVERSFAG. - HVILKEN
  Variablen lister andre erhvervsfaglige retninger.
  • Hvis du ikke går i skole
  • Spm. 3: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på?
   • Text (max length: 90)
 • V9 ANDEN UDD. - HVAD
  Variablen lister andre uddannelser.
  • Hvis du ikke går i skole
  • Spm. 3: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på?
   • Text (max length: 90)
 • V10 EJ SKOLE - ARBEJDE
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 4: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (glæder ikke fritidsarbejde) Erhversarbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   898931380Ikke nævnt
   11113921Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V11 EJ SKOLE - SOLDAT
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 4: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (glæder ikke fritidsarbejde) Arbejdsløs/under aktivering
  • %MD%AntalKodeKategori
   989834660Ikke nævnt
   22641Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V12 EJ SKOLE - ARBEJDSLØS
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 4: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (glæder ikke fritidsarbejde) Langtidssygemeldt
  • %MD%AntalKodeKategori
   989834690Ikke nævnt
   22611Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V13 EJ SKOLE - REVALIDENT
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 4: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (glæder ikke fritidsarbejde) Soldat. Værnepligtig/på kontrakt
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010035220Ikke nævnt
   0081Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V14 EJ SKOLE - SYG
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 4: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (glæder ikke fritidsarbejde) Under revalidering eller lignende
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010035150Ikke nævnt
   00151Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V15 EJ SKOLE - ANDET
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 4: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (glæder ikke fritidsarbejde) Andet, f.eks. sabbatår
  • %MD%AntalKodeKategori
   939332920Ikke nævnt
   772381Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V16 HØJST AFSLUT. UDDANNELSE
  (hvis du f.eks. er kommet fra 10. klasse til HG, vil du typisk have afsluttet 'alm. folkeskole')
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 5: Hvad er den højeste uddannelse, du har afsluttet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   495117141Alm. folkeskole
   892922Privatskole
   15165243Efterskole
   0004Alm. gymnasium
   14154935Hf
   22626Handelsgymnasium (Hhx)
   331097Teknsik gymnasium (Htx)
   22628Skriv hvilken: _______________ (f.eks. elektriker, murer, salgsassistent, landmand)
   0069Social- og Sundhedsuddannelse
   00010Kort videregående uddannelse, under 3 år, f.eks. laborant
   226211Andet: ______________
   112512Udokumenteret kode
   5 18199Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V17 ERHVERSUDDANNELSE
  (hvis du f.eks. er kommet fra 10. klasse til HG, vil du typisk have afsluttet 'alm. folkeskole') Variablen lister andre erhvervsuddannelser.
 • V18 ANDEN UDDANNELSE
  (hvis du f.eks. er kommet fra 10. klasse til HG, vil du typisk have afsluttet 'alm. folkeskole') Variablen lister andre uddannelser.
 • V19 BOR MED MOR
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Mor
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010035300Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V20 BOR MED STEDMOR
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Stedmor
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010035300Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V21 BOR MED FAR
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Far
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010035300Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V22 BOR MED STEDFAR
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Stedfar
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010035300Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V23 BOR MED SØSKENDE
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Søskende
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010035300Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V24 BOR MED KÆRESTE
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Kæreste/ægtefælle
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010035300Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V25 BOR MED ANDRE
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Andre, f.eks. i kollektiv, på kollegie/skolehjem
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010035300Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V26 BOR MED VENNER
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010035300Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V27 BOR ALENE
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Ingen, jeg bor alene
  • %MD%AntalKodeKategori
   959533400Ikke nævnt
   551901Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V28 ER DINE FORÆLDRE SKILT
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 7: Er dine forældre skilt/separeret/ flyttet fra hinanden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   293010301Ja
   677023742Nej
   4 1269Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 96
 • V29 MORS BESKÆFTIGELSE
  (skriv venligst så præcist du kan, f.eks. ekspedient, lastbilchauffør, elektriker. Du kan også skrive arbejdsløs, pensionist eller har ingen mor) Variablen lister de stillinger som moderen har.
 • V30 FARS BESKÆFTIGELSE
  (skriv venligst så præcist du kan, f.eks. ekspedient, lastbilchauffør, elektriker. Du kan også skrive arbejdsløs, pensionist eller har ingen mor) Variablen lister de stillinger som faderen har.
 • V31 STEDMORS BESKÆFT.
  (skriv venligst så præcist du kan, f.eks. ekspedient, lastbilchauffør, elektriker. Du kan også skrive arbejdsløs, pensionist eller har ingen mor) Variablen lister de stillinger som stedmoderen har.
 • V32 STEDFARS BESKÆFT.
  (skriv venligst så præcist du kan, f.eks. ekspedient, lastbilchauffør, elektriker. Du kan også skrive arbejdsløs, pensionist eller har ingen mor) Variablen lister de stillinger som stedfaderen har.
 • V33 MORS HØJ. UDDANNELSE
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét kryds i hver kolonne)
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 9: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Mor
  • %MD%AntalKodeKategori
   227217 eller færre års skolegang
   101135928-10 års skolegang
   441243Specialarbejder (f.eks. rengøringsass., chauffør, postarbejder, dagplejemor)
   13144474Lærlingeuddannelse eller anden faglig uddannelse (f.eks. tømreruddannelse, social- og sundhedsudd., landbrugsudd.)
   9103245Gymnasial uddannelse (gymnasium, hf, hh)
   993086Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsøkonom, elinstallatør eller maskintekniker)
   283110067Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog)
   993088Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog)
   672169Ved ikke
   4413110Andet: ______________
   7 23599Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 93
 • V34 MORS EVT ANDEN UDD.
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét kryds i hver kolonne) Variablen lister de andre uddannelser som moderen har.
 • V35 FARS HØJ. UDDANNELSE
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét kryds i hver kolonne)
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 9: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Far
  • %MD%AntalKodeKategori
   3412217 eller færre års skolegang
   8827128-10 års skolegang
   441443Specialarbejder (f.eks. rengøringsass., chauffør, postarbejder, dagplejemor)
   22257944Lærlingeuddannelse eller anden faglig uddannelse (f.eks. tømreruddannelse, social- og sundhedsudd., landbrugsudd.)
   451505Gymnasial uddannelse (gymnasium, hf, hh)
   772336Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsøkonom, elinstallatør eller maskintekniker)
   14154797Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog)
   18206318Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog)
   882689Ved ikke
   3412110Andet: ______________
   9 31799Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V36 FARS EVT ANDEN UDD.
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét kryds i hver kolonne) Variablen lister de andre uddannelser som faderen har.
 • V37 RELIGIØS BAGGRUND
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 10: Hvilken religiøs baggrund har du?
  • %MD%AntalKodeKategori
   697124331Protestantisk (Den Danske Folkekirke)
   0062Katolsk
   19206793Islamisk
   11194Jødisk
   33945Buddhistisk
   11486Ikke troende
   0007Ved ikke
   22568Anden, hvilken: _________
   331029Udokumenteret kode
   3 9399Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V38 REL. BAG. TEKST
  Variablen lister andre trosforhold som respondenten har.
 • V39 FAR FØDT I DANMARK
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 11: Er din far født i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   919131951Ja - gå til spg. 12 (V41)
   993032Nej - gå til spg. 11a (V39)
   0063Ved ikke - gå til spg. 12 (V41)
   1 269Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V40 VED IKKE FAR FØDT
 • V41 FAR FØDT LAND - TEKST
  Variablen lister andre lande hvor faderen er født.
 • V42 MOR FØDT I DANMARK
 • V43 VED IKKE MOR FØDT
 • V44 MOR FØDT LAND - TEKST
  Variablen lister andre lande hvor moderen er født.
 • V45 OPFATTER SOM DANSKER
  Variablen lister landet hvor respondenten er født.
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 13: I hvilket land er du født?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3505
    Manglende 25
    Minimum 1
    Maximum 3
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9.

 • V46 I HVILKET LAND FØDT
  Variablen lister landet hvor respondenten er født.
 • V47 DANSK STATSBORGER
  • Gå til spørgsmål 5 (V15)
  • Spm. 15: Er du dansk statsborger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   979834391Ja
   22702Nej
   0043Ved ikke
   0 179Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V48 HØJDE I CM
  Variablen er kodet i intervallet fra 130 til 205. 999 = Uoplyst (85)
  • Krop og helbred
  • Spm. 16: Hvad er din højde uden sko? Angiv i centimeter (kun hele tal): ___
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3445
    Manglende 85
    Minimum 130
    Maximum 205
    Gennemsnit 174
    Median 173
    Standardafvigelse 9

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V49 VÆGT I KG
  Variablen er kodet i intervallet fra 25 til 187. 999 = Uoplyst (105)
  • Krop og helbred
  • Spm. 17: Hvad vejer du? Angiv i kg (kun hele tal): ___
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3425
    Manglende 105
    Minimum 25
    Maximum 187
    Gennemsnit 67
    Median 65
    Standardafvigelse 13

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V50 TILFREDSHED MED VÆGT
  • Krop og helbred
  • Spm. 17a: Er du tilfreds med hvad du vejer?
  • %MD%AntalKodeKategori
   515218071Ja - gå til spørgsmål 18 (V48)
   424314972Nej
   551873Ved ikke
   1 399Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V51 ANT. KG FOR VÆGTTAB
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 91. 099 = Uoplyst (431) 100 = Irrelevant (1759)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V52 ANT. KG FOR VÆGTFORØG.
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 85. 099 = Uoplyst (1431) 100 = Irrelevant (1783)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V53 ØNS. VÆGTÆND. V. IKKE
 • V54 SELVVURDER. HELBRED
  • Krop og helbred
  • Spm. 18: Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25258901Virkelig godt
   585820432Godt
   14155093Nogenlunde
   22584Dårligt
   0095Meget dårligt
   1 219Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V55 SELVVURDER. FYS. FORM
  • Krop og helbred
  • Spm. 19: Hvordan vil du vurdere din fysiske form?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11113981Virkelig god
   383913592God
   373713073Nogenlunde
   11113904Dårligt
   11415Meget dårligt
   1 359Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V56 SMERTER I SKULDRE
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i skuldre eller nakke
  • %MD%AntalKodeKategori
   882831Meget generet af
   28299722Lidt generet af
   20216953Næsten ikke generet af
   404214094Slet ikke generet af
   5 1719Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V57 SMERTER I RYG LÆND
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) b: Smerter eller ubehag i ryg eller lænd
  • %MD%AntalKodeKategori
   892941Meget generet af
   27289382Lidt generet af
   19206773Næsten ikke generet af
   414314574Slet ikke generet af
   5 1649Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V58 SMERTER I ARME HÆNDER
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led
  • %MD%AntalKodeKategori
   772421Meget generet af
   19216872Lidt generet af
   17186103Næsten ikke generet af
   515418094Slet ikke generet af
   5 1829Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V59 HOVEDPINE
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Hovedpine
  • %MD%AntalKodeKategori
   882701Meget generet af
   22237912Lidt generet af
   23258283Næsten ikke generet af
   424414884Slet ikke generet af
   4 1539Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 96
 • V60 HURTIG HJERTEBANKEN
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Hurtig hjertebanken
  • %MD%AntalKodeKategori
   12521Meget generet af
   551792Lidt generet af
   10113493Næsten ikke generet af
   778327354Slet ikke generet af
   6 2159Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 94
 • V61 NERVØSITET URO
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Ængstelse, nervøsitet, uro og angst
  • %MD%AntalKodeKategori
   341221Meget generet af
   9103262Lidt generet af
   17185983Næsten ikke generet af
   656922814Slet ikke generet af
   6 2039Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 94
 • V62 SØVNBEVSÆR
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Søvnbevsær, søvnproblemer
  • %MD%AntalKodeKategori
   551601Meget generet af
   12134292Lidt generet af
   16175733Næsten ikke generet af
   626521754Slet ikke generet af
   5 1939Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V63 NEDTRYKTHED ULYKKELIG
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig
  • %MD%AntalKodeKategori
   551691Meget generet af
   13144612Lidt generet af
   20217003Næsten ikke generet af
   576020074Slet ikke generet af
   5 1939Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V64 TRÆTHED
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Træthed
  • %MD%AntalKodeKategori
   14155081Meget generet af
   363712682Lidt generet af
   26279243Næsten ikke generet af
   19206884Slet ikke generet af
   4 1429Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 96
 • V65 MAVESMERTER
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Mavesmerter, ondt i maven
  • %MD%AntalKodeKategori
   441381Meget generet af
   13134422Lidt generet af
   17185853Næsten ikke generet af
   616521684Slet ikke generet af
   6 1979Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 94
 • V66 FORDØJELSESBESVÆR
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Fordøjelsesbesvær, tynd/hård mave
  • %MD%AntalKodeKategori
   33901Meget generet af
   772412Lidt generet af
   13144543Næsten ikke generet af
   727625404Slet ikke generet af
   6 2059Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 94
 • V67 EKSEM HUDUDSLET KLØE
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Eksem, hududslet, kløe
  • %MD%AntalKodeKategori
   551701Meget generet af
   9103232Lidt generet af
   10113563Næsten ikke generet af
   707524884Slet ikke generet af
   5 1939Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V68 FORKØLELSE SNUE
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Forkølelse, snue, hoste
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103381Meget generet af
   25268712Lidt generet af
   25268893Næsten ikke generet af
   363812694Slet ikke generet af
   5 1639Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V69 ÅNDREDRÆTSBESVÆR
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Åndredrætsbesvær, forpustethed
  • %MD%AntalKodeKategori
   22721Meget generet af
   782642Lidt generet af
   14154843Næsten ikke generet af
   717525124Slet ikke generet af
   6 1989Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 94
 • V70 STRESS
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Stress
  • %MD%AntalKodeKategori
   672241Meget generet af
   19206662Lidt generet af
   21227403Næsten ikke generet af
   485117104Slet ikke generet af
   5 1909Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V71 IRRITABEL
  • Krop og helbred
  • Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Irritabel
  • %MD%AntalKodeKategori
   551801Meget generet af
   19206812Lidt generet af
   293010073Næsten ikke generet af
   414414624Slet ikke generet af
   6 2009Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 94
 • V72 TIM/UGE COMPUTER
  (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 70. 99 = Uoplyst (56)
  • Daglige aktiviteter
  • Spm. 21: Hvor lang tid på en normal uge bruger du på...? At surfe/chatte/spille på computer, playstation el. lignende. __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3474
    Manglende 56
    Minimum 0
    Maximum 90
    Gennemsnit 6
    Median 2
    Standardafvigelse 9

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V73 TIM/UGE TV/VIDEO
  (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 91. 99 = Uoplyst (46)
  • Daglige aktiviteter
  • Spm. 21: Hvor lang tid på en normal uge bruger du på...? At se tv eller video. __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3484
    Manglende 46
    Minimum 0
    Maximum 91
    Gennemsnit 13
    Median 10
    Standardafvigelse 10

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V74 TIM/UGE SNAK VEN
  (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 99. 999 = Uoplyst (152)
  • Daglige aktiviteter
  • Spm. 21: Hvor lang tid på en normal uge bruger du på...? At sidde og snakke - f.eks. derhjemme, hos venner/veninder eller lignende (medregn også den tid du bruger telefonen). __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3378
    Manglende 152
    Minimum 0
    Maximum 99
    Gennemsnit 21
    Median 15
    Standardafvigelse 18

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V75 TIM/UGE ANS. ARB
  (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele tal) Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 60. 99 = Uoplyst (2492)
  • Hvis du ikke har arbejde
  • Spm. 22: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? Meget anstrengende fysisk aktivitet som f.eks. tunge løft, bære tunge ting, bygge eller gravearbejde. __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1038
    Manglende 2492
    Minimum 1
    Maximum 60
    Gennemsnit 9
    Median 5
    Standardafvigelse 11

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V76 TIM/UGE JÆVNT FYS: ARB.
  (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele tal) Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 70. 99 = Uoplyst (1602)
  • Hvis du ikke har arbejde
  • Spm. 22: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? Jævn fysisk aktivitet som at løfte eller bære lette ting. __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1928
    Manglende 1602
    Minimum 1
    Maximum 70
    Gennemsnit 11
    Median 8
    Standardafvigelse 11

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V77 TIM/UGE STIL.SID. ARB.
  (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele tal) Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 65. 99 = Uoplyst (2419)
  • Hvis du ikke har arbejde
  • Spm. 22: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? Stillesiddende arbejde f.eks. ved arbejdsbord eller computer. __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1111
    Manglende 2419
    Minimum 1
    Maximum 65
    Gennemsnit 13
    Median 8
    Standardafvigelse 13

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V78 GENS. ARB.TIMER/UGE
  Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 70. 99 = Uoplyst (1351)
  • Hvis du ikke har arbejde
  • Spm. 22a: Hvor mange timer arbejder du i alt i gennemsnit per uge? __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2179
    Manglende 1351
    Minimum 1
    Maximum 70
    Gennemsnit 20
    Median 14
    Standardafvigelse 15

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V79 TIM/UGE FYS. AKT. FRI.
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 60. 99 = Uoplyst (351)
  • Fritidsaktiviter
  • Spm. 23: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) __ timer per uge (kun hele tal)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3179
    Manglende 351
    Minimum 0
    Maximum 60
    Gennemsnit 5
    Median 4
    Standardafvigelse 5

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V80 ALDRIG TID FYSK FRITID
  • Fritidsaktiviter
  • ALDRIG TID FYSK FRITID
  • Variablen er filtreret af: V78
   • Filtrerende variable: V78
  • Spm. 23: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) Bruger normalt aldrig tid på fysisk aktivitet i fritiden - gå til spørgsmål 24 (V81)
  • %MD%AntalKodeKategori
   221007711Nævnt
   4 1499Uoplyst
   74 261010Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V81 INT. FYS. AKT. FRITID
  • Fritidsaktiviter
  • ALDRIG TID FYSK FRITID
  • Variablen er filtreret af: V78
   • Filtrerende variable: V78
  • Spm. 23a: Hvordan opfatter du den fysiske aktivitet, du normalt laver i fritiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   314210911Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig.
   334511512Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig.
   9133343Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig.
   21 7339Uoplyst
   6 22110Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 73
 • V82 ANT. UGEDAGE CYKLER
  • Transport
  • Spm. 24: Hvor mange dage på en normal uge transporterer du dig selv til skole/arbejde på f.eks. cykel, rulleskøjter, skateboard eller til fods?
  • %MD%AntalKodeKategori
   333411681Aldrig eller mindre end én gang om ugen - gå til spørgsmål 25 (V84)
   4412621 dag
   5516432 dage
   5518043 dage
   6620454 dage
   4446156565-7 dage
   3 1239Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V83 ANT. MIN. CYKLER
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 99. 0999 = Uoplyst (231) 1000 = Irelevant (1120)
  • Transport
  • ANT. MIN. CYKLER
  • Variablen er filtreret af: V81
   • Filtrerende variable: V81
  • Spm. 24: Når du går, cykler eller ruller til skole/arbejde, hvor lang tid tager det dig så hver vej? __ minutter (kun hele tal)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2179
    Manglende 1351
    Minimum 0
    Maximum 99
    Gennemsnit 17
    Median 15
    Standardafvigelse 12

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V84 INT. TRANSP. SKOLE/ARB
  • Transport
  • ANT. MIN. CYKLER
  • Variablen er filtreret af: V81
   • Filtrerende variable: V81
  • Spm. 24a: Hvordan opfatter du normalt din gå-, cykel- eller rulletur til skole/arbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23781Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig.
   22357882Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig.
   406214103Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig.
   5 1679Uoplyst
   31 108710Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 64
 • V85 ANT. IDRÆTST. SKOLE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 37. 99 = Uoplyst (1060)
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 25: Hvor mange idrætstimer har du normalt pr. uge i skolen eller på uddannelse? __ timer pr. uge (hele tal)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2470
    Manglende 1060
    Minimum 0
    Maximum 37
    Gennemsnit 2
    Median 2
    Standardafvigelse 3

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V86 INT. AF SKOLEIDRÆT
  • Hvis ikke du går i skole
  • INT. AF SKOLEIDRÆT
  • Variablen er filtreret af: V84
   • Filtrerende variable: V84
  • Spm. 25a: Hvordan opfatter du normalt idrætstimerne?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8192721Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig.
   26649332Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig.
   7172473Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig.
   30 10729Uoplyst
   28 100610Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 41
 • V87 SELV. FYS. AKT. HALVÅR
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 26: Hvis vi ser på det sidste halve år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af dine fysiske aktiviteter i fritiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17175961Jeg træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen. (f.eks. konkurrencesvømmer, håndbold/fodbold på konkurrenceplan)
   313110772jeg dyrker motionsidræt eller har tungt arbejde mindst 4 timer pr. uge. (f.eks. motionsløb, styrketræning, aerobic 1-2 gange ugentligt, tungt bygge- eller gravearbejde)
   363712793Jeg spadsere, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer pr. uge. (transport til og fra skole/arbejde)
   14144794Jeg bruger tiden på at læse, se fjernsyn, spille computer eller anden stillesiddende beskæftigelse.
   3 999Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V88 GRUND IDRÆT - KAM.SKAB
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Kammeratskabet
  • %MD%AntalKodeKategori
   606021300Ikke nævnt
   404014001Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V89 GRUND IDRÆT - KONKURRE
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Konkurrencen
  • %MD%AntalKodeKategori
   858529930Ikke nævnt
   15155371Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V90 GRUND IDRÆT - TABE SIG
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) For at tabe mig
  • %MD%AntalKodeKategori
   737325790Ikke nævnt
   27279511Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V91 GRUND IDRÆT - AFSTRESS
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Afstresning
  • %MD%AntalKodeKategori
   767626850Ikke nævnt
   24248451Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V92 GRUND IDRÆT - PROFESS.
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) For at blive professionel
  • %MD%AntalKodeKategori
   959533580Ikke nævnt
   551721Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V93 GRUND IDRÆT - SELVTIL.
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det styrker selvtilliden
  • %MD%AntalKodeKategori
   787827470Ikke nævnt
   22227831Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V94 GRUND IDRÆT - DEJLIGT
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er dejligt
  • %MD%AntalKodeKategori
   575719970Ikke nævnt
   434315331Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V95 GRUND IDRÆT - ER IN
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er in
  • %MD%AntalKodeKategori
   999935120Ikke nævnt
   11181Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V96 GRUND IDRÆT - ANDET
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Andet __________
  • %MD%AntalKodeKategori
   898931370Ikke nævnt
   11113931Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V97 GRUND IDRÆT - ER SUNDT
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er sundt
  • %MD%AntalKodeKategori
   464616120Ikke nævnt
   545419181Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V98 GRUND IDRÆT - TEKST
  Variablen lister andre grunde til at dyrke idræt.
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Andet __________
   • Text (max length: 300)
 • V99 ENIG I SPORTY
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Sporty type
  • %MD%AntalKodeKategori
   19196671Helt enig
   22227662Delvis enig
   18196473Hverken enig eller uenig
   14145014Delvis uenig
   25258765Helt uenig
   2 739Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V100 ENIG I POPDRENG/-PIGE
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Poppige/popdreng
  • %MD%AntalKodeKategori
   441411Helt enig
   14155012Delvis enig
   17175863Hverken enig eller uenig
   18196434Delvis uenig
   444615705Helt uenig
   3 899Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V101 ENIG I SKATER/HIP HOPPER
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Hip hoppper/skater
  • %MD%AntalKodeKategori
   22811Helt enig
   551812Delvis enig
   772363Hverken enig eller uenig
   10103484Delvis uenig
   737525935Helt uenig
   3 919Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V102 ENIG I BOBYBUILDER
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Bodybuilder
  • %MD%AntalKodeKategori
   11461Helt enig
   551732Delvis enig
   772453Hverken enig eller uenig
   892954Delvis uenig
   767826705Helt uenig
   3 1019Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V103 ENIG I STILLE DRENG/PIGE
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Stille dreng/pige
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Helt enig
   0002Delvis enig
   0003Hverken enig eller uenig
   0004Delvis uenig
   0005Helt uenig
   100 35309Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V104 ENIG I TECHNO
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Techno freak
  • %MD%AntalKodeKategori
   331151Helt enig
   662032Delvis enig
   672263Hverken enig eller uenig
   772434Delvis uenig
   757726385Helt uenig
   3 1059Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V105 ENIG I COMPUTERNØRD
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Computernørd
  • %MD%AntalKodeKategori
   331151Helt enig
   882712Delvis enig
   892993Hverken enig eller uenig
   11113884Delvis uenig
   676923635Helt uenig
   3 949Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V106 ENIG I RELIGIØS
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Religiøs
  • %MD%AntalKodeKategori
   331171Helt enig
   451572Delvis enig
   993223Hverken enig eller uenig
   10113654Delvis uenig
   707224685Helt uenig
   3 1019Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V107 ENIG I HIPPIE
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Hippie
  • %MD%AntalKodeKategori
   22721Helt enig
   882692Delvis enig
   882743Hverken enig eller uenig
   882854Delvis uenig
   727425335Helt uenig
   3 979Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V108 OFTE SPISE RUGBRØD
  (Sæt ét kryds i hver linje.Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Rugbrød
  • %MD%AntalKodeKategori
   993061Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   7724921 gang om ugen
   242585732-4 gange om ugen
   181862145-6 gange om ugen
   272896251 gang om dagen
   111138562 gange om dagen
   3310373 eller flere gange om dagen
   1 479Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V109 OFTE SPISE CHIPS
  (Sæt ét kryds i hver linje.Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Pommes frites/chips
  • %MD%AntalKodeKategori
   565719761Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   2930103621 gang om ugen
   121242532-4 gange om ugen
   112545-6 gange om ugen
   001751 gang om dagen
   00562 gange om dagen
   00573 eller flere gange om dagen
   1 419Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V110 OFTE INDTAG MÆLK
  (Sæt ét kryds i hver linje.Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Mælk/mælkeprodukter
  • %MD%AntalKodeKategori
   331071Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   4413721 gang om ugen
   111138532-4 gange om ugen
   121243245-6 gange om ugen
   232481951 gang om dagen
   252688762 gange om dagen
   202070473 eller flere gange om dagen
   2 599Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V111 OFTE DRIKKE COLA
  (Sæt ét kryds i hver linje.Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Cola/sodavand
  • %MD%AntalKodeKategori
   18186401Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   222276421 gang om ugen
   3435121632-4 gange om ugen
   101136745-6 gange om ugen
   8828851 gang om dagen
   3311862 gange om dagen
   338973 eller flere gange om dagen
   1 489Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V112 OFTE SPISE SLIK
  (Sæt ét kryds i hver linje.Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Slik/chokolade
  • %MD%AntalKodeKategori
   10113651Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   252587121 gang om ugen
   4142145632-4 gange om ugen
   121242445-6 gange om ugen
   8826851 gang om dagen
   225762 gange om dagen
   112973 eller flere gange om dagen
   2 609Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V113 OFTE SPISE FAST FOOD
  (Sæt ét kryds i hver linje.Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Fast food, f.eks. pizza/burger
  • %MD%AntalKodeKategori
   505117761Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   3232112021 gang om ugen
   141550532-4 gange om ugen
   225545-6 gange om ugen
   001551 gang om dagen
   00662 gange om dagen
   00373 eller flere gange om dagen
   1 509Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V114 OFTE SPISE KARTOF.
  (Sæt ét kryds i hver linje.Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Kartofler
  • %MD%AntalKodeKategori
   662011Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   121243421 gang om ugen
   4747165132-4 gange om ugen
   232482645-6 gange om ugen
   9932051 gang om dagen
   112262 gange om dagen
   113273 eller flere gange om dagen
   1 449Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V115 OFTE SPISE GRØNSAG
  (Sæt ét kryds i hver linje.Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Kogte/dampede/stegte grønsager
  • %MD%AntalKodeKategori
   18196501Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   191966721 gang om ugen
   3435120932-4 gange om ugen
   171758345-6 gange om ugen
   9930151 gang om dagen
   114362 gange om dagen
   113073 eller flere gange om dagen
   1 479Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V116 OFTE SPISE RÅKOST
  (Sæt ét kryds i hver linje.Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Salat/råkost
  • %MD%AntalKodeKategori
   11113981Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   191966621 gang om ugen
   3435121732-4 gange om ugen
   181863845-6 gange om ugen
   121242551 gang om dagen
   339762 gange om dagen
   114673 eller flere gange om dagen
   1 439Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V117 OFTE SPS GRØNS. SNACK
  (Sæt ét kryds i hver linje.Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Rå grønsager som snack
  • %MD%AntalKodeKategori
   333311611Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   222277021 gang om ugen
   212275832-4 gange om ugen
   9931245-6 gange om ugen
   9930451 gang om dagen
   3311062 gange om dagen
   225873 eller flere gange om dagen
   2 579Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V118 OFTE SPISE FRUGT
  (Sæt ét kryds i hver linje.Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Frugt
  • %MD%AntalKodeKategori
   662061Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   121242821 gang om ugen
   272896132-4 gange om ugen
   171759445-6 gange om ugen
   161656851 gang om dagen
   121240762 gange om dagen
   9932373 eller flere gange om dagen
   1 439Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V119 OFTE DRIKKE JUICE
  (Sæt ét kryds i hver linje.Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Juice (ikke saftevand)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22237901Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   181864421 gang om ugen
   252588732-4 gange om ugen
   121240645-6 gange om ugen
   141448351 gang om dagen
   5517762 gange om dagen
   3310173 eller flere gange om dagen
   1 429Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V120 TROR SPISE FRUGT GRAM
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 900. 999 = Uoplyst (2057)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 30: Hvor meget frugt og grønt tror du, man bør spise hver dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ gram per dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1473
    Manglende 2057
    Minimum 0
    Maximum 900
    Gennemsnit 505
    Median 600
    Standardafvigelse 166

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V121 TROR SPISE FRUGT ANTAL
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 50. 99 = Uoplyst (937)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 30: Hvor meget frugt og grønt tror du, man bør spise hver dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ stk. per dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2593
    Manglende 937
    Minimum 0
    Maximum 50
    Gennemsnit 5
    Median 6
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V122 SPISE SELV FRUGT GRAM
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 999. 9999 = Uoplyst (2205)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 31: Hvor meget frugt og grønt tror du selv, du spiser i gennemsnit per dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ gram per dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1325
    Manglende 2205
    Minimum 0
    Maximum 999
    Gennemsnit 256
    Median 200
    Standardafvigelse 197

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V123 SPISE SELV FRUGT ANTAL
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 15. 99 = Uoplyst (980)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 31: Hvor meget frugt og grønt tror du selv, du spiser i gennemsnit per dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ stk. per dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2550
    Manglende 980
    Minimum 0
    Maximum 15
    Gennemsnit 2
    Median 2
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V124 RYGER DU
  • Rygning
  • Spm. 32: Ryger du?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20207041Ja, hver dag gå til spørgsmål 34 (V125)
   441272Ja, mindst én gang om ugen gå til spørgsmål 35 (V126)
   551733Ja, men sjældnere end hver uge gå til spørgsmål 36 (V128)
   707124754Nej, jeg ryger ikke
   1 519Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V125 HAR TIDLIGERE RØGET
  • Rygning
  • Spm. 33: Har du røget tidligere?
  • %MD%AntalKodeKategori
   341041Ja, men jeg holdt op for mindre end 12 måneder siden
   23882Ja, men jeg holdt op for mere end 12 måneder siden
   18256403Ja, men jeg har bare røget nogle få gange
   496717244Nej, jeg har aldrig røget gå til spørgsmål 40 (V141)
   28 9749Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 72
 • V126 ANT. CIGARETTER DGL.
  • Hvis du aldrig har røget
  • ANT. CIGARETTER DGL.
  • Variablen er filtreret af: V123
   • Filtrerende variable: V123
  • Spm. 34: Hvor mange cigaretter ryger/røg du dagligt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15385431Ryger/røg ikke cigaretter hver dag
   41014921-4 cigaretter
   71725035-9 cigaretter
   717249410-14 cigaretter
   512172515-19 cigaretter
   2464620-24 cigaretter
   0111725-29 cigaretter
   005830 cigaretter eller derover
   11 3929Uoplyst
   48 169510Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 41
 • V127 ALDER VED RYGESTART
  Variablen er kodet i intervallet fra 9 til 20. 099 = Uoplyst (8) 100 = Irrelevant (2441)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V128 ALDRIG RØGET 1 GANG UGE
  Variablen er tom. 9 = Uoplyst/Irrelevant (3530)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9.

 • V129 FORSØGT AT HOLDE OP
  • Hvis du aldrig har røget
  • ANT. CIGARETTER DGL.
  • Variablen er filtreret af: V123
   • Filtrerende variable: V123
  • Spm. 36: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Ja, jeg har forsøgt at holde op
  • %MD%AntalKodeKategori
   18626250Ikke nævnt
   11383881Nævnt
   2 589Uoplyst
   70 245910Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 29
 • V130 FORS. NEDSÆTTE FORBRUG
  • Hvis du aldrig har røget
  • ANT. CIGARETTER DGL.
  • Variablen er filtreret af: V123
   • Filtrerende variable: V123
  • Spm. 36: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Ja, jeg har forsøgt at nedsætte tobaksforbruget
  • %MD%AntalKodeKategori
   15525280Ikke nævnt
   14484811Nævnt
   2 589Uoplyst
   70 246310Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 29
 • V131 ER HOLDT OP
 • V132 IKKE FORSØGT AT STOPPE
 • V133 SAMMEN MED ANDRE RYGERE
 • V134 TILBYDER DIG EN CIGARET
 • V135 DU KEDER DIG
 • V136 DU FØLER DIG KED AF DET
 • V137 DU FØLER DIG STRESSET
 • V138 DU TAGER PÅ I VÆGT
 • V139 RYGETRANG ABSTINENSER
 • V140 VIL GERNE HOLDE OP
 • V141 HAR PLANER OM RYGESTOP
  • Hvis du er holdt op med
  • SAMMEN MED ANDRE RYGERE
  • Variablen er filtreret af: V125
   • Filtrerende variable: V125
  • Spm. 39: Har du konkrete planer om at holde op med at ryge?
  • %MD%AntalKodeKategori
   3111061Ja, inden for den kommende måned
   4131312Ja, om 1-6 måneder
   11393863Ja, længere ude i fremtiden
   6222204Nej, jeg har ikke planer om at holde op med at ryge
   4161575Ved ikke
   3 1009Uoplyst
   69 243010Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 28
 • V142 MOR RYGER
  (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i 'Har ikke')
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 40: Ryger din....? a: Mor
  • %MD%AntalKodeKategori
   333311481Ja
   646522662Nej
   11483Har ikke
   2 689Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V143 STEDMOR RYGER
  (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i 'Har ikke')
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 40: Ryger din....? b: Stedmor
  • %MD%AntalKodeKategori
   561921Ja
   12144172Nej
   708024783Har ikke
   13 4439Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 87
 • V144 FAR RYGER
  (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i 'Har ikke')
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 40: Ryger din....? c: Far
  • %MD%AntalKodeKategori
   343512001Ja
   596120932Nej
   441363Har ikke
   3 1019Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V145 STEDFAR RYGER
  (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i 'Har ikke')
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 40: Ryger din....? d: Stedfar
  • %MD%AntalKodeKategori
   782521Ja
   12144282Nej
   687824013Har ikke
   13 4499Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 87
 • V146 MINDST EN SØSKENDE RYGER
  (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i 'Har ikke')
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 40: Ryger din....? e: Mindst en af dine søskende
  • %MD%AntalKodeKategori
   25278931Ja
   626621972Nej
   782573Har ikke
   5 1839Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V147 KÆRESTE RYGER
  (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i 'Har ikke')
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 40: Ryger din....? f: Kæreste/samlever/ægtefælle
  • %MD%AntalKodeKategori
   16175531Ja
   363912752Nej
   404414213Har ikke
   8 2819Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 92
 • V148 BEDSTE VEN RYGER
  (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i 'Har ikke')
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 40: Ryger din....? g: Bedste ven eller veninde
  • %MD%AntalKodeKategori
   464816271Ja
   495117412Nej
   11463Har ikke
   3 1169Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V149 ANDEL AF VEN. SOM RYGER
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 41: Blandt dine venner er der da:
  • %MD%AntalKodeKategori
   22227691Flest der ryger
   26279342Næsten lige mange, der ryger og ikke ryger
   444515603Flest, der ikke ryger
   11394Ingen der ryger
   551875Ved ikke
   1 419Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V150 HOLD., RYG. FOLKESKOLE
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) a: Folkeskoler
  • %MD%AntalKodeKategori
   11421Tilladt overalt
   474716432Begrænset til enkelte områder
   515218123Helt forbudt
   1 339Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V151 HOLD., RYG. EFTERSKOLE
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) b: Efterskoler
  • %MD%AntalKodeKategori
   331001Tilladt overalt
   757626632Begrænset til enkelte områder
   21217253Helt forbudt
   1 429Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V152 HOLD., RYG. UNGDOMSUDD.
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) c: Handelsskoler, gymnasier, tekniske skoler
  • %MD%AntalKodeKategori
   551681Tilladt overalt
   818228702Begrænset til enkelte områder
   13134563Helt forbudt
   1 369Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V153 HOLD., RYG. ARBEJDE
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) d: Arbejdspladser
  • %MD%AntalKodeKategori
   551801Tilladt overalt
   848529792Begrænset til enkelte områder
   10103383Helt forbudt
   1 339Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V154 HOLD., RYG. HOSPITALER
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) e: På hospitaler
  • %MD%AntalKodeKategori
   00111Tilladt overalt
   292910292Begrænset til enkelte områder
   707024553Helt forbudt
   1 359Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V155 HOLD., RYG. TOG
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) f: I tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   11461Tilladt overalt
   555519282Begrænset til enkelte områder
   434415223Helt forbudt
   1 349Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V156 HOLD., RYG. CAFEER
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) g: På caféer
  • %MD%AntalKodeKategori
   16165541Tilladt overalt
   666623162Begrænset til enkelte områder
   18186273Helt forbudt
   1 339Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V157 HOLD., RYG. RESTAURANT
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) h: På restauranter
  • %MD%AntalKodeKategori
   882661Tilladt overalt
   666723262Begrænset til enkelte områder
   25269003Helt forbudt
   1 389Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V158 HOLD., RYG. BUTIKKER
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) i: I butikscentre
  • %MD%AntalKodeKategori
   12124121Tilladt overalt
   434315022Begrænset til enkelte områder
   444515693Helt forbudt
   1 479Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V159 HOLD., RYG. IDRÆTSKL.
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) j: I idrætsklubber/sportshaller
  • %MD%AntalKodeKategori
   11481Tilladt overalt
   383813322Begrænset til enkelte områder
   606021013Helt forbudt
   1 499Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V160 HOLD., RYG. BØRNEHAVE
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) k: I børnehaver/vuggestuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   0061Tilladt overalt
   11124022Begrænset til enkelte områder
   878830833Helt forbudt
   1 399Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V161 HOLD., RYG. NETCAFEER
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) l: På net-cafeer
  • %MD%AntalKodeKategori
   15165441Tilladt overalt
   626422052Begrænset til enkelte områder
   20217213Helt forbudt
   2 609Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V162 GEN. RYG. SKOLE
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 43: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Din skole/uddannelsesinstitution
  • %MD%AntalKodeKategori
   13144661Ja
   687024162Nej
   15165473Kommer der ikke
   3 1019Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V163 GEN. RYG. ARBEJDE
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 43: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Din arbejdsplads (gælder ikke fritidsarbejde)
  • %MD%AntalKodeKategori
   9103081Ja
   424714952Nej
   394313793Kommer der ikke
   10 3489Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 90
 • V164 GEN. RYG. HJEMMET
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 43: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Dit hjem
  • %MD%AntalKodeKategori
   15155261Ja
   828429032Nej
   00163Kommer der ikke
   2 859Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V165 GEN. RYG. SPORTSHAL
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 43: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Idrætsklubber/sportshaller
  • %MD%AntalKodeKategori
   893001Ja
   636522352Nej
   25268933Kommer der ikke
   3 1029Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V166 GEN. RYG. CAFEER
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 43: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Caféer
  • %MD%AntalKodeKategori
   282910061Ja
   596020802Nej
   10103613Kommer der ikke
   2 839Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V167 GEN. RYG. RESTAURANT
  • De næste spørgsmål besva
  • Spm. 43: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Restauranter
  • %MD%AntalKodeKategori
   293010411Ja
   626421952Nej
   662203Kommer der ikke
   2 749Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V168 DRIK. SLET IKKE ALKOHOL
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag)
  • Alkohol
  • Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Drikker slet ikke alkohol - gå til spørgsmål 58 (V204)
  • %MD%AntalKodeKategori
   929232420Ikke nævnt
   882881Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V169 DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Alkohol
  • Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Drikker alkohol, men drak ikke i sidste uge
  • %MD%AntalKodeKategori
   797927970Ikke nævnt
   21217331Nævnt
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V170 GENSTANDE, MANDAG
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 45. 099 = Uoplyst (239) 100 = Irrelevant (106)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Mandag ____ genstande
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3185
    Manglende 345
    Minimum 0
    Maximum 45
    Gennemsnit 0
    Median 0
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V171 GENSTANDE, TIRSDAG
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 88. 099 = Uoplyst (243) 100 = Irrelevant (106)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Tirsdag ____ genstande
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3181
    Manglende 349
    Minimum 0
    Maximum 88
    Gennemsnit 0
    Median 0
    Standardafvigelse 3

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V172 GENSTANDE, ONSDAG
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 30. 099 = Uoplyst (242) 100 = Irrelevant (107)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Onsdag ____ genstande
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3181
    Manglende 349
    Minimum 0
    Maximum 30
    Gennemsnit 1
    Median 0
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V173 GENSTANDE, TORSDAG
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 90. 099 = Uoplyst (235) 100 = Irrelevant (107)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Torsdag ____ genstande
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3188
    Manglende 342
    Minimum 0
    Maximum 90
    Gennemsnit 1
    Median 0
    Standardafvigelse 4

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V174 GENSTANDE, FREDAG
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 60. 099 = Uoplyst (199) 100 = Irrelevant (106)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Fredag ____ genstande
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3225
    Manglende 305
    Minimum 0
    Maximum 60
    Gennemsnit 3
    Median 0
    Standardafvigelse 5

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V175 GENSTANDE, LØRDAG
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 67. 099 = Uoplyst (201) 100 = Irrelevant (106)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Lørdag ____ genstande
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3223
    Manglende 307
    Minimum 0
    Maximum 67
    Gennemsnit 4
    Median 1
    Standardafvigelse 6

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V176 GENSTANDE, SØNDAG
  (HUSK: Kun hele tal. skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 20. 099 = Uoplyst (275) 100 = Irrelevant (106)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Søndag ____ genstande
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3149
    Manglende 381
    Minimum 0
    Maximum 20
    Gennemsnit 0
    Median 0
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V177 SÆDVAN. ANT. GEN. UGE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 93. 099 = Uoplyst (166) 100 = Irrelevant (288)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 45: Hvor mange genstande drikker du sædvanligvis på én uge? __ genstande per uge (Kun hele tal)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3076
    Manglende 454
    Minimum 0
    Maximum 93
    Gennemsnit 9
    Median 7
    Standardafvigelse 8

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V178 DEBUTALDER ALKOHOL
  Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 19. 099 = Uoplyst (76) 100 = Irrelevant (288)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 46: Hvor gammel var du, da du drak en hel øl, et glas vin eller spiritus første gang? __ år
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3166
    Manglende 364
    Minimum 1
    Maximum 19
    Gennemsnit 13
    Median 14
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V179 DEBUTALDER FULDSKAB
  Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 20. 099 = Uoplyst (145) 100 = Irrelevant (288)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V180 HJÆLP MIN. ALK. KAMMERAT
 • V181 HJÆLP MIN. ALK. FORÆLDRE
 • V182 HJÆLP MIN. ALK. PROFES.
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 48: Kunne du bruge hjælp fra andre til at drikke mindre alkohol? Ja, fra forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Nævnt
   869930510
   11181Nævnt
   5 1739Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 87
 • V183 HJÆLP MIN. ALK. NEJ
 • V184 HJÆLP MIN. ALK. VED IKKE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 48: Kunne du bruge hjælp fra andre til at drikke mindre alkohol? Ja, fra professionelle
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Nævnt
   778927300
   10113391Nævnt
   5 1739Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 87
 • V185 ANT. DRUKKET SIDS. 30 DG
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 49: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du drukket? De sidste 30 dage.
  • %MD%AntalKodeKategori
   4412610 gange
   252889221-2 gange
   3640125833-5 gange
   202269146-9 gange
   66205510+ gange
   2 709Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 90
 • V186 ANT. ALM ØL 30 DAGE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) a: Drukket alm. øl?
  • %MD%AntalKodeKategori
   171958610 gange
   262992821-2 gange
   273095433-5 gange
   151652146-9 gange
   56175510+ gange
   2 789Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 90
 • V187 ANT. STÆRK ØL 30 DAGE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) b: Drukket stærk øl?
  • %MD%AntalKodeKategori
   6375221610 gange
   141750821-2 gange
   5617133-5 gange
   225746-9 gange
   1122510+ gange
   8 2689Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 84
 • V188 ANT. VIN 30 DAGE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) c: Drukket vin?
  • %MD%AntalKodeKategori
   4249149010 gange
   3136111021-2 gange
   101134933-5 gange
   237846-9 gange
   0117510+ gange
   6 1989Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 86
 • V189 ANT. ALKO.SODA. 30 SAGE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) d: Drukket sodanvandsprodukter med alkohol (f.eks. Barcardi Breezer, Smirnoff ice)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   3742131610 gange
   3236111921-2 gange
   141650033-5 gange
   4413646-9 gange
   1138510+ gange
   0009Uoplyst
   12 42110Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 88
 • V190 ANT. SPIRITUS 30 DAGE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) e: Drukket spiritus (f.eks. rom, gin, tequilla)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   263093110 gange
   3741129321-2 gange
   192166833-5 gange
   5618546-9 gange
   1144510+ gange
   3 1219Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 88
 • V191 ANT. MERE 5 GENST. 30 DG
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) f: Drukket mere end 5 genstande?
  • %MD%AntalKodeKategori
   192267710 gange
   3033104221-2 gange
   252990033-5 gange
   121341546-9 gange
   3393510+ gange
   3 1159Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 89
 • V192 ANT. FULD 30 DAGE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) g: Været fuld?
  • %MD%AntalKodeKategori
   212474310 gange
   3438121021-2 gange
   242683433-5 gange
   91030246-9 gange
   2264510+ gange
   3 899Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 89
 • V193 ANT. ØL SIDST FULD
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 37. 099 = Uoplyst (1052) 100 = Irrelevant (288)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V194 ANT. STÆRK ØL SIDST FULD
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 30. 099 = Uoplyst (1970) 100 = Irrelevant (288)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V195 ANT. VIN SIDST FULD
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 20. 099 = Uoplyst (1803) 100 = Irrelevant (288)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 51: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Glas vin/champagne mm.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1439
    Manglende 2091
    Minimum 0
    Maximum 20
    Gennemsnit 2
    Median 0
    Standardafvigelse 3

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V196 ANT. SPIRITUS SIDST FULD
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 40. 099 = Uoplyst (1296) 100 = Irrelevant (288)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 51: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Glas spiriitus (ca. 4 cl)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1946
    Manglende 1584
    Minimum 0
    Maximum 40
    Gennemsnit 4
    Median 4
    Standardafvigelse 4

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V197 HUSK IKKE ANT. SIDST FUL
 • V198 ANT. GENST. VEN WEEKEND
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 50. 099 = Uoplyst (1278) 100 = Irrelevant (288)
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 52: Hvor meget vurdere du, at din nærmeste ven/veninde drikker på en typisk weekend? ____ genstande (kun hele tal)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1964
    Manglende 1566
    Minimum 0
    Maximum 50
    Gennemsnit 11
    Median 10
    Standardafvigelse 8

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V199 ANT. GENST. VEN VED IKKE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 52: Hvor meget vurdere du, at din nærmeste ven/veninde drikker på en typisk weekend? Ved ikke
  • %MD%AntalKodeKategori
   3510012291Nævnt
   57 20139Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 100
 • V200 VEN BEVIRK. DRIK MERE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 53: Føler du, at dine kammeraters drikkevaner får dig til at drikke mere, end du har lyst til?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23851Ja
   869430212Nej
   33973Ved ikke
   1 399Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V201 FORÆLD. SYNES DRIK. MEGE
 • V202 FORÆLD. DRIKKER HVERDAGE
 • V203 FORÆLD. DRIKKER WEEKEND
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 56: Drikker dine forældre alkohol i weekenden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19216681Hver weekend
   18216502Næsten hver weekend
   465216373Enkelte weekender
   672114Aldrig
   10 3649Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 90
 • V204 VÆRET FULD MED FORÆLD
 • V205 ALKOHOL - SKÆNDERIER
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) a: Skænderier
  • %MD%AntalKodeKategori
   394313641Aldrig
   161754921 gang
   111238332 gange
   262890843 el. flere gange
   1 389Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V206 ALKOHOL - SLAGSMÅL
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) b: Slagsmål
  • %MD%AntalKodeKategori
   717825131Aldrig
   101134421 gang
   4414432 gange
   6620743 el. flere gange
   1 349Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V207 ALKOHOL - ULYKKE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) c: Involveret i ulykke/uheld
  • %MD%AntalKodeKategori
   788627421Aldrig
   8927221 gang
   3310132 gange
   238243 el. flere gange
   1 459Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V208 ALKOHOL - MISTET TING
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) d: Mistet penge eller andre ting af værdi for dig
  • %MD%AntalKodeKategori
   576320171Aldrig
   181961921 gang
   91031132 gange
   7826143 el. flere gange
   1 349Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V209 ALKOHOL - ØDELAG TING
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) e: Fået ødelagt ting eller tøj
  • %MD%AntalKodeKategori
   465116221Aldrig
   212372721 gang
   121443732 gange
   121342143 el. flere gange
   1 359Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V210 ALKOHOL - PROB. FORÆLD
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) f: Problemer med dine forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   687523931Aldrig
   111239821 gang
   6619732 gange
   6721443 el. flere gange
   1 409Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V211 ALKOHOL - PROB. VENNER
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) g: Problemer med dine venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   525718191Aldrig
   171961121 gang
   121341232 gange
   101135643 el. flere gange
   1 449Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V212 ALKOHOL - PROB. LÆRERE
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) h: Problemer i forhold til din lærere
  • %MD%AntalKodeKategori
   879630661Aldrig
   339121 gang
   112332 gange
   112643 el. flere gange
   1 369Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V213 ALKOHOL - NEDSAT PRÆST
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) i: Nedsat din præstation i skolen eller på fritidsarbejdet
  • %MD%AntalKodeKategori
   626921961Aldrig
   101133721 gang
   7723532 gange
   121443643 el. flere gange
   1 389Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V214 ALKOHOL - UFRIV. SAM.
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) j: Har haft samleje, selv om du ikke ønskede det
  • %MD%AntalKodeKategori
   808828361Aldrig
   7723721 gang
   227732 gange
   225743 el. flere gange
   1 359Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V215 ALKOHOL - KØRTE BIL
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) k: Kørte motorcykel/bil under påvirkning af alkohol
  • %MD%AntalKodeKategori
   818928581Aldrig
   5617721 gang
   238132 gange
   338943 el. flere gange
   1 379Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V216 ALKOHOL - TYVERI
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) l: Været udsat for røveri eller tyveri
  • %MD%AntalKodeKategori
   829029031Aldrig
   7824221 gang
   124932 gange
   001643 el. flere gange
   1 329Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V217 ALKOHOL - POLITIET
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) m: Problemer med politiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   818928591Aldrig
   6722621 gang
   225932 gange
   226343 el. flere gange
   1 359Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V218 ALKOHOL - HOSPITALET
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) n: Været på hospitalet eller skadestue
  • %MD%AntalKodeKategori
   818928551Aldrig
   7826421 gang
   226232 gange
   112843 el. flere gange
   1 339Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V219 ALKOHOL - STOFFER
  • Alkohol
  • GENSTANDE, MANDAG
  • Variablen er filtreret af: V168
   • Filtrerende variable: V168
  • Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) o: Taget euforiserende stoffer du ikke ville have taget, hvis du var ædru - hash, ecstasy, heroin el. lign.
  • %MD%AntalKodeKategori
   849229571Aldrig
   4412621 gang
   114432 gange
   227843 el. flere gange
   1 379Uoplyst
   8 28810Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 91
 • V220 ØNSK. ALKOH. POL. SKOLE
  • Alkohol
  • Spm. 59: Synes du, at der skal være en alkoholpolitik på din skole/arbejdsplads?
  • %MD%AntalKodeKategori
   525318451Ja
   28289852Nej
   18186293Ved ikke
   2 719Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V221 HAR PRØVET HASH
  • Stoffer
  • Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) a: Hash (pot, marihuana)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11113721Ja, inden for den seneste måned
   15155122Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   14155053Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   565919874Nej, har aldrig prøvet stoffer
   4 1549Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 96
 • V222 HAR PRØVET AMFETAMIN
  • Stoffer
  • Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) b: Amfetamin (speed)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22541Ja, inden for den seneste måned
   23842Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   331033Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   879330744Nej, har aldrig prøvet stoffer
   6 2159Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 94
 • V223 HAR PRØVET ECSTASY
  • Stoffer
  • Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) c: Ecstasy
  • %MD%AntalKodeKategori
   11321Ja, inden for den seneste måned
   11452Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   22653Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   909631674Nej, har aldrig prøvet stoffer
   6 2219Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 94
 • V224 HAR PRØVET KOKAIN
  • Stoffer
  • Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) d: Kokain
  • %MD%AntalKodeKategori
   11441Ja, inden for den seneste måned
   23862Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   22653Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   889431154Nej, har aldrig prøvet stoffer
   6 2209Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 94
 • V225 HAR PRØVET LSD
  • Stoffer
  • Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) e: LSD
  • %MD%AntalKodeKategori
   00111Ja, inden for den seneste måned
   0052Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   11213Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   929932624Nej, har aldrig prøvet stoffer
   7 2319Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 93
 • V226 HAR PRØVET HEROIN
  • Stoffer
  • Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) f: Heroin
  • %MD%AntalKodeKategori
   00101Ja, inden for den seneste måned
   0012Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   0073Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   939932804Nej, har aldrig prøvet stoffer
   7 2329Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 93
 • V227 HAR PRØVET RYGEHEROIN
  • Stoffer
  • Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) g: Rygeheroin
  • %MD%AntalKodeKategori
   0091Ja, inden for den seneste måned
   0052Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   00143Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   929932614Nej, har aldrig prøvet stoffer
   7 2419Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 93
 • V228 HAR PRØVET SVAMPE
  • Stoffer
  • Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) h: Psilocybin-svampe (euforiserende svampe)
  • %MD%AntalKodeKategori
   01171Ja, inden for den seneste måned
   11242Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   23833Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   909631744Nej, har aldrig prøvet stoffer
   7 2329Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 93
 • V229 HAR PRØVET OPLØS.MID.
  • Stoffer
  • Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) i: Snifning af opløsningsmidler eller lightergas
  • %MD%AntalKodeKategori
   11201Ja, inden for den seneste måned
   11312Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   331093Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   899531384Nej, har aldrig prøvet stoffer
   7 2329Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 93
 • V230 HAR PRØVET ANDRE STOF
  • Stoffer
  • Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
  • %MD%AntalKodeKategori
   01151Ja, inden for den seneste måned
   11202Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   12453Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   819728494Nej, har aldrig prøvet stoffer
   17 6019Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 83
 • V231 ANDRE STOFFER - TEKST
  Variablen lister andre stoffer som respondenten har prøvet.
  • Stoffer
  • Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
   • Text (max length: 90)
 • V232 OFTE HASH SEN. MÅNED
  • Hvis du aldrig har prøve
  • OFTE HASH SEN. MÅNED
  • Variablen er filtreret af: V225
   • Filtrerende variable: V225
  • Spm. 61: Hvis du har røget hash (pot, marihuana) inden for den seneste måned, hvor mange dage har du så røget det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17331Dagligt eller næsten dagligt
   18382Flere gange om ugen
   211563Mindst én gang om ugen
   10743624Sjældnere end én gang om ugen
   30 10569Uoplyst
   56 198510Irrelevant
   1001003530
   Svarprocent: 14
 • V233 DEBUTALDER FOR HASH
  Variablen er kodet i intervallet fra 9 til 20. 099 = Uoplyst (214) 100 = Irrelevant (1984)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V234 DEBUTALD.ANDET END HASH
  Variablen er kodet i intervallet fra 10 til 20. 099 = Uoplyst (208) 100 = Irrelevant (2979)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V235 ANT. VENNER RØGET HASH
  • Hvis du aldrig har prøve
  • Spm. 64: Er der nogen i din omgangskreds, der har prøvet at ryge hash?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551901Nej
   661972Én
   262791632-4
   5354188345 eller flere
   882705Ved ikke
   2 749Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V236 ANT. VENNER ANDRE STOF
  • Hvis du aldrig har prøve
  • Spm. 65: Er der nogen i din omgangskreds, der har prøvet andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy eller kokain etc.?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24258601Nej
   13134482Én
   242584832-4
   141448245 eller flere
   23238095Ved ikke
   2 839Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V237 ANT. FAM.MEDL. RØGET HAS
  • Hvis du aldrig har prøve
  • Spm. 66: Er der nogen i din nærmeste familie, der har prøvet at ryge hash?
  • %MD%AntalKodeKategori
   303010501Nej
   21227532Én
   232382032-4
   3311745 eller flere
   21227515Ved ikke
   1 399Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V238 ANT. FAM.MEDL. ANDRE STO
  • Hvis du aldrig har prøve
  • Spm. 67: Er der nogen i din nærmeste familie, der har prøvet andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy eller kokain etc.?
  • %MD%AntalKodeKategori
   596020931Nej
   9103312Én
   3311232-4
   001045 eller flere
   26279255Ved ikke
   2 599Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V239 RYG. EN/FLR. PAK. CIGARE
  • Hvis du aldrig har prøve
  • Spm. 68: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Ryger en eller flere pakker cigaretter om dagen
  • %MD%AntalKodeKategori
   11181Ingen risiko
   551662Lille risiko
   25258723Nogen risiko
   686823874Stor risiko
   11485Ved ikke
   1 399Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V240 DRIK. FLR. 5 GENSTANDE
  • Hvis du aldrig har prøve
  • Spm. 68: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Drikker 5 eller flere genstande en eller flere gange hver weekend
  • %MD%AntalKodeKategori
   551641Ingen risiko
   323211232Lille risiko
   444515653Nogen risiko
   16165624Stor risiko
   22725Ved ikke
   1 449Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V241 RYGER HASH JÆVNLIGT
  • Hvis du aldrig har prøve
  • Spm. 68: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Ryger hash (pot, marihuana) jævnligt
  • %MD%AntalKodeKategori
   11261Ingen risiko
   892982Lille risiko
   282910033Nogen risiko
   596020814Stor risiko
   22795Ved ikke
   1 439Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V242 PRØVER KOKAIN EN/TO GANG
  • Hvis du aldrig har prøve
  • Spm. 68: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Prøver kokain eller crack en eller to gange
  • %MD%AntalKodeKategori
   11431Ingen risiko
   12124262Lille risiko
   24248533Nogen risiko
   585820334Stor risiko
   441295Ved ikke
   1 469Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V243 PRØVER ECSTASY TO GANGE
  • Hvis du aldrig har prøve
  • Spm. 68: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Prøver ecstasy en eller to gange
  • %MD%AntalKodeKategori
   11341Ingen risiko
   993052Lille risiko
   23248233Nogen risiko
   626322034Stor risiko
   331185Ved ikke
   1 479Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V244 HAVE LOV AT BRUGE HASH
  • Hvis du aldrig har prøve
  • Spm. 69: Hvor enig er du i følgende udsagn? (Ét kryds i hver linje) Folk skal have lov at bruge hash, pot eller marihuana
  • %MD%AntalKodeKategori
   12124251Helt enig
   23238032Delvis enig
   17176033Hverken enig eller uenig
   16165564Delvis uenig
   313211035Helt uenig
   1 409Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V245 HAVE LOV TAGE KOKAIN
  • Hvis du aldrig har prøve
  • Spm. 69: Hvor enig er du i følgende udsagn? (Ét kryds i hver linje) Folk skal have lov at tage kokain
  • %MD%AntalKodeKategori
   11401Helt enig
   22752Delvis enig
   551873Hverken enig eller uenig
   993074Delvis uenig
   828328795Helt uenig
   1 429Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V246 HAVE LOV TAGE HEROIN
  • Hvis du aldrig har prøve
  • Spm. 69: Hvor enig er du i følgende udsagn? (Ét kryds i hver linje) Folk skal have lov at tage heroin
  • %MD%AntalKodeKategori
   11391Helt enig
   22662Delvis enig
   441523Hverken enig eller uenig
   882744Delvis uenig
   848529485Helt uenig
   1 519Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V247 DAGLIG. - PERS. TILFRED
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 70: Synes du, at din dagligdag er personlig tilfredsstillende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18186411Altid
   747526212Som regel
   772313Sjældent
   0084Aldrig
   1 299Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V248 PROB. DAGLIGE GØREMÅL
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 71: Føler du, at du for øjeblikket har personlige problemer, der gør det vanskeligt for dig at klare daglige gøremål?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551621Ja, meget
   323211142Ja, i nogen grad
   636422273Slet ikke
   1 279Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V249 PROB. MED SKOLEN
  (gerne flere krydser)
 • V250 PROB. MED FAMILIEN
  (gerne flere krydser)
 • V251 PROB. MANGEL PÅ VENNER
  (gerne flere krydser)
 • V252 PROB. MED KÆRESTEN
  (gerne flere krydser)
 • V253 PROB. MED ØKONOMIEN
  (gerne flere krydser)
 • V254 PROB. STØR. OMVÆLTNING.
  (gerne flere krydser)
 • V255 PROB. MED ANDET
  (gerne flere krydser)
 • V256 PROB. MED ANDET - TEKST
  (gerne flere krydser) Variablen lister andre problemer som respondenten har i øjeblikket.
 • V257 TALER MED NOGEN OM PROB.
  (kun ét kryds)
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 72: Taler du i almindelighed med nogen om problemer?
  • %MD%AntalKodeKategori
   798127741Ja, jeg taler med nogen
   18186212Nej, jeg klarer det selv
   11393Nej, jeg har ikke nogen at tale med
   3 969Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V258 TALER MED VENNER OM PROB
  (gerne flere krydser)
 • V259 TALER M. KÆRESTE OM PROB
  (gerne flere krydser)
 • V260 TALER MED LÆRERE OM PROB
  (gerne flere krydser)
 • V261 TALER M. PSYKOLOG OM PRO
  (gerne flere krydser)
 • V262 TALER M. STUD.VEJ OM PRO
  (gerne flere krydser)
 • V263 TALER MED LÆGEN OM PROB.
  (gerne flere krydser)
 • V264 TALER M. FORÆLDRE OM PRO
  (gerne flere krydser)
 • V265 TALER M. FAMILIE OM PROB
  (gerne flere krydser)
 • V266 TALER MED ANDRE OM PROB.
  (gerne flere krydser)
 • V267 ANTAL NÆRE VENNER
  (kun ét kryds)
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 73: Hvor mange nære venner har du?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22681Har ingen nære venner for tiden
   551912En
   18186293To
   747525994tre eller flere
   1 439Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V268 HAR KÆRESTE, MAND, HUSTR
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 74: Har du kæreste/mand/hustru?
  • %MD%AntalKodeKategori
   434415181Ja
   565619692Nej
   1 439Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V269 HVOR OFTE FØLES ENSOMHED
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 75: Hvor ofte i hverdagen føler du dig ensom?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22721Meget ofte
   11113842Ofte
   596020993Sjældent
   27279364Aldrig
   1 399Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V270 HVOR OFTE MED VENNER
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 76: Hvor tit er du sammen med dine venner i fritiden eller efter skoletid/arbejdstid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   3535122814-5 dage om ugen
   4243147922-3 dage om ugen
   212174731 dag om ugen eller sjældnere
   11254Har ingen venner for tiden
   1 519Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 99
 • V271 HOLD. EGEN UDDANNELSE
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 77: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvad synes du så for tiden om det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   364612601Kan meget godt lide det
   354512272Synes det er nogenlunde
   682233Bryder mig ikke om det
   12464Kan slet ikke lide det
   22 7749Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 78
 • V272 HVORDAN KLARER I SKOLEN
  • Hvis ikke du går i skole
  • Spm. 78: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvordan føler du, at du klarer dig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   9123301Virkelig godt
   486116892Godt
   19246603Hverken godt eller dårligt
   23704Dårligt
   00125Virkelig dårligt
   22 7699Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 78
 • V273 HOLD. EGEN ARBEJDSPLADS
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 79: Hvis du er i arbejde (gælder ikke fritidsjob) eller står i lære, hvad synes du så om din arbejdsplads for tiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   7242481Virkelig godt
   14474812Godt
   6222203Hverken godt eller dårligt
   25564Dårligt
   02165Virkelig dårligt
   71 25099Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 29
 • V274 HVORDAN KLARER PÅ ARBEJD
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 80: Hvis du er i arbejde (gælder ikke fritidsjob) eller står i lære, hvad synes du så om din arbejdsplads for tiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8292751Virkelig godt
   17625912Godt
   28743Hverken godt eller dårligt
   0174Dårligt
   0015Virkelig dårligt
   73 25829Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 27
 • V275 TABTE DAGE PGA SYGDOM
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 81: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (Ét kryds i hver linje) På grund af sygdom
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Ingen
   00021 dag
   00032 dage
   00043-4 dage
   00055-6 dage
   00067 eller flere dage
   0010
   566119881Ingen
   151653121 dag
   101135132 dage
   6722043-4 dage
   226955-6 dage
   228067 eller flere dage
   8 2909Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 92
 • V276 TABTE DAGE PGA PJÆK
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 81: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (Ét kryds i hver linje) På grund af pjæk
  • %MD%AntalKodeKategori
   617021651Ingen
   141650721 dag
   6722532 dage
   4412943-4 dage
   113455-6 dage
   114167 eller flere dage
   12 4299Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 88
 • V277 SELV HÅNDT. SITUATIONER
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) a: Jeg tror om mig selv, at jeg vil kunne håndtere de fleste situationer, som man kommer ud for i livet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   15165441Passer præcis
   525418482Passer ganske godt
   24248373Passer nogenlunde
   551754Passer lidt
   11465Passer ikke
   2 809Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V278 EGET LIV UDEN FORMÅL
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) b: Mit liv har indtil nu ikke haft nogle klare mål eller formål.
  • %MD%AntalKodeKategori
   341231Passer præcis
   11124052Passer ganske godt
   13144693Passer nogenlunde
   19196654Passer lidt
   505217665Passer ikke
   3 1029Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V279 IKKE PÅVIRKE EGEN FREMTI
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) c: Jeg synes ikke, at jeg kan påvirke min fremtid i større udstrækning.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22721Passer præcis
   561872Passer ganske godt
   892993Passer nogenlunde
   14144784Passer lidt
   676923565Passer ikke
   4 1389Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 96
 • V280 TING SKER UDEN DE FORSTÅ
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) d: Der sker ofte ting i mine omgivelser, som jeg ikke forstår.
  • %MD%AntalKodeKategori
   331081Passer præcis
   772512Passer ganske godt
   13134463Passer nogenlunde
   363712584Passer lidt
   394013675Passer ikke
   3 1009Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V281 ØNSKER MERE AT LEVE FOR
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) e: Jeg ønsker, at jeg kunne få noget mere at leve for.
  • %MD%AntalKodeKategori
   662151Passer præcis
   993222Passer ganske godt
   993173Passer nogenlunde
   18196504Passer lidt
   555619295Passer ikke
   3 979Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V282 KENDER DET RIGTIGE LIV
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie f: Jeg ved, hvad jeg burde gør i mit liv, men jeg tror ikke på, at jeg er i stand til det.
  • %MD%AntalKodeKategori
   331111Passer præcis
   661982Passer ganske godt
   892963Passer nogenlunde
   20206924Passer lidt
   606221305Passer ikke
   3 1039Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V283 SVÆRT AT SE SAMMENHÆNGE
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) g: Jeg har svært ved at se sammenhængen i mit liv og forstå, hvordan tingene hænger sammen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22671Passer præcis
   441352Passer ganske godt
   662193Passer nogenlunde
   18196484Passer lidt
   676923625Passer ikke
   3 999Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V284 DAG. GØREMÅL GIVER MENIN
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) h: Jeg oplever, at det, jeg gør i min hverdag, er meningsfuldt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16165571Passer præcis
   394013802Passer ganske godt
   21227463Passer nogenlunde
   12124084Passer lidt
   10103405Passer ikke
   3 999Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V285 FORSTÅR MESTE I HVERDAG
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) i: Jeg synes, at jeg forstår det meste af det, der foregår i min hverdag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   27279381Passer præcis
   485017062Passer ganske godt
   15165363Passer nogenlunde
   551884Passer lidt
   22715Passer ikke
   3 919Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V286 FREMTID - FORVENT.FULD
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 83: I hvor høj grad har du følgende følelser, når du tænker på din fremtid? (Ét kryds i hver linie) a: Jeg er forventningsfuld
  • %MD%AntalKodeKategori
   525318251I høj grad
   373813062I nogen grad
   561913Næsten ikke
   11364Slet ikke
   22865Ved ikke
   2 869Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V287 FREMTID - KAN KLARE DET
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 83: I hvor høj grad har du følgende følelser, når du tænker på din fremtid? (Ét kryds i hver linie) b: Jeg tror sagtens, at jeg kan klare det
  • %MD%AntalKodeKategori
   373812971I høj grad
   535418642I nogen grad
   551783Næsten ikke
   11264Slet ikke
   22755Ved ikke
   3 909Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V288 FREMTID - FRYGTER
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 83: I hvor høj grad har du følgende følelser, når du tænker på din fremtid? (Ét kryds i hver linie) c: Jeg frygter, at jeg ikke kan leve op til mine egne eller andres forventninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   11113781I høj grad
   313110772I nogen grad
   313210923Næsten ikke
   23238064Slet ikke
   22855Ved ikke
   3 929Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V289 FREMTID - NYSGERRIG
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 83: I hvor høj grad har du følgende følelser, når du tænker på din fremtid? (Ét kryds i hver linie) d: Jeg er nysgerrig
  • %MD%AntalKodeKategori
   555619371I høj grad
   353512202I nogen grad
   561923Næsten ikke
   22554Slet ikke
   11335Ved ikke
   3 939Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V290 FREMTID - FRUSTRERET
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 83: I hvor høj grad har du følgende følelser, når du tænker på din fremtid? (Ét kryds i hver linie) e: Jeg føler mig frustreret
  • %MD%AntalKodeKategori
   882681I høj grad
   19206692I nogen grad
   323311243Næsten ikke
   363712564Slet ikke
   331025Ved ikke
   3 1119Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V291 FREMTID - ANDET
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 83: I hvor høj grad har du følgende følelser, når du tænker på din fremtid? (Ét kryds i hver linie) f: Andet:________________
  • %MD%AntalKodeKategori
   4301241I høj grad
   19372I nogen grad
   04153Næsten ikke
   221864Slet ikke
   4371565Ved ikke
   88 31129Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 12
 • V292 FREMTID - TEKST
  Variablen lister andre følelser som respondenten har vedrørende fremtiden.
  • Gå til spørgsmål 81 (V27
  • Spm. 83: I hvor høj grad har du følgende følelser, når du tænker på din fremtid? (Ét kryds i hver linie) f: Andet:________________
   • Text (max length: 300)
 • V293 FORÆLD. FORV. SKOLE
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   434415101Deres forventninger støtter mig i høj grad
   28299732Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   10113643Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   12124074Deres forventninger presser mig i nogen grad
   33955Deres forventninger presser mig i høj grad
   22636De har ingen forventninger på dette område
   3 1189Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V294 FORÆLD. FORV. LEVE SUNDT
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • %MD%AntalKodeKategori
   25268781Deres forventninger støtter mig i høj grad
   323311132Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   25268753Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   772544Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11475Deres forventninger presser mig i høj grad
   772416De har ingen forventninger på dette område
   3 1229Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V295 FORÆLD. FORV. SKILLE UD
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • %MD%AntalKodeKategori
   9103351Deres forventninger støtter mig i høj grad
   14154892Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   343611973Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   22814Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11245Deres forventninger presser mig i høj grad
   343612156De har ingen forventninger på dette område
   5 1899Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V296 FORÆLD. FORV. RÅD LIVSST
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • %MD%AntalKodeKategori
   993081Deres forventninger støtter mig i høj grad
   13144722Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   333411643Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   441414Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11395Deres forventninger presser mig i høj grad
   363712646De har ingen forventninger på dette område
   4 1429Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 96
 • V297 FORÆLD. FORV. SOCIAL
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • %MD%AntalKodeKategori
   26279111Deres forventninger støtter mig i høj grad
   293010122Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   24258503Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   662044Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11345Deres forventninger presser mig i høj grad
   11113866De har ingen forventninger på dette område
   4 1339Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 96
 • V298 FORÆLD. FORV. TING HVERD
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • %MD%AntalKodeKategori
   993081Deres forventninger støtter mig i høj grad
   17186052Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   363712703Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   10103404Deres forventninger presser mig i nogen grad
   22615Deres forventninger presser mig i høj grad
   23248136De har ingen forventninger på dette område
   4 1339Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 96
 • V299 FORÆLD. FORV. UDDANNELSE
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • %MD%AntalKodeKategori
   23237971Deres forventninger støtter mig i høj grad
   23248272Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   22237733Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   11113874Deres forventninger presser mig i nogen grad
   441385Deres forventninger presser mig i høj grad
   14144946De har ingen forventninger på dette område
   3 1149Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V300 FORÆLD. FORV. ANDET
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • %MD%AntalKodeKategori
   115421Deres forventninger støtter mig i høj grad
   06172Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   110283Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0264Deres forventninger presser mig i nogen grad
   03105Deres forventninger presser mig i høj grad
   5641836De har ingen forventninger på dette område
   92 32449Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 8
 • V301 FORÆLD. FORV. TEKST
  Variablen lister andre forventninger fra forældre.
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
   • Text (max length: 300)
 • V302 VENNER FORV. SKOLE
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   20217141Deres forventninger støtter mig i høj grad
   28309992Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   23248033Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   561934Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11205Deres forventninger presser mig i høj grad
   18196446De har ingen forventninger på dette område
   4 1579Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 96
 • V303 VENNER FORV. LEVE SUNDT
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • %MD%AntalKodeKategori
   9103321Deres forventninger støtter mig i høj grad
   18186222Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   353712453Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   22804Deres forventninger presser mig i nogen grad
   00135Deres forventninger presser mig i høj grad
   313210826De har ingen forventninger på dette område
   4 1569Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 96
 • V304 VENNER FORV. SKILLE UD
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • %MD%AntalKodeKategori
   993181Deres forventninger støtter mig i høj grad
   15165362Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   333511593Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   33984Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11195Deres forventninger presser mig i høj grad
   353712256De har ingen forventninger på dette område
   5 1759Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V305 VENNER FORV. RÅD LIVSSTI
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • %MD%AntalKodeKategori
   551711Deres forventninger støtter mig i høj grad
   10113582Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   353612233Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   661994Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11345Deres forventninger presser mig i høj grad
   394113816De har ingen forventninger på dette område
   5 1649Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V306 VENNER FORV. SOCIAL
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • %MD%AntalKodeKategori
   293010171Deres forventninger støtter mig i høj grad
   303110462Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   17186153Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   882684Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11475Deres forventninger presser mig i høj grad
   11113726De har ingen forventninger på dette område
   5 1659Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V307 VENNER FORV. TING HVERDA
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • %MD%AntalKodeKategori
   672261Deres forventninger støtter mig i høj grad
   12124152Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   353712353Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   551834Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11335Deres forventninger presser mig i høj grad
   363812716De har ingen forventninger på dette område
   5 1679Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V308 VENNER FORV. UDDANNELSE
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • %MD%AntalKodeKategori
   9103251Deres forventninger støtter mig i høj grad
   13144722Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   333411513Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   331034Deres forventninger presser mig i nogen grad
   11215Deres forventninger presser mig i høj grad
   373812946De har ingen forventninger på dette område
   5 1649Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 95
 • V309 VENNER FORV. ANDET
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • %MD%AntalKodeKategori
   17201Deres forventninger støtter mig i høj grad
   0392Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   111313Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0014Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0125Deres forventninger presser mig i høj grad
   6782186De har ingen forventninger på dette område
   92 32499Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 8
 • V310 VENNER FORV. TEKST
  Variablen lister andre forventninger fra venner.
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
   • Text (max length: 300)
 • V311 SAMFUND FORV. SKOLE
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   9103351Deres forventninger støtter mig i høj grad
   15165432Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   323411253Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   21237584Deres forventninger presser mig i nogen grad
   9103255Deres forventninger presser mig i høj grad
   672226De har ingen forventninger på dette område
   6 2229Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 94
 • V312 SAMFUND FORV. LEVE SUNDT
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • %MD%AntalKodeKategori
   9103321Deres forventninger støtter mig i høj grad
   19206592Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   323411393Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   18196274Deres forventninger presser mig i nogen grad
   882805Deres forventninger presser mig i høj grad
   882676De har ingen forventninger på dette område
   6 2269Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 94
 • V313 SAMFUND FORV. SKILLE UD
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Deres forventninger støtter mig i høj grad
   0002Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   0003Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   0010
   331091Deres forventninger støtter mig i høj grad
   662082Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   485216913Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   782544Deres forventninger presser mig i nogen grad
   33915Deres forventninger presser mig i høj grad
   26289016De har ingen forventninger på dette område
   8 2759Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 92
 • V314 SAMFUND FORV. RÅD LIVSST
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • %MD%AntalKodeKategori
   331071Deres forventninger støtter mig i høj grad
   782482Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   414414423Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   16175644Deres forventninger presser mig i nogen grad
   662055Deres forventninger presser mig i høj grad
   20227166De har ingen forventninger på dette område
   7 2489Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 93
 • V315 SAMFUND FORV. SOCIAL
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • %MD%AntalKodeKategori
   782511Deres forventninger støtter mig i høj grad
   14154792Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   444715413Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   10113584Deres forventninger presser mig i nogen grad
   441295Deres forventninger presser mig i høj grad
   15165316De har ingen forventninger på dette område
   7 2419Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 93
 • V316 SAMFUND FORV. TING HVERD
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • %MD%AntalKodeKategori
   441341Deres forventninger støtter mig i høj grad
   772372Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   404414233Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   17196134Deres forventninger presser mig i nogen grad
   772425Deres forventninger presser mig i høj grad
   18196216De har ingen forventninger på dette område
   7 2609Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 93
 • V317 SAMFUND FORV. UDDANNELSE
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • %MD%AntalKodeKategori
   892861Deres forventninger støtter mig i høj grad
   11123902Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   26289183Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   22237624Deres forventninger presser mig i nogen grad
   19206635Deres forventninger presser mig i høj grad
   882706De har ingen forventninger på dette område
   7 2419Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 93
 • V318 SAMFUND FORV. ANDET
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • %MD%AntalKodeKategori
   03121Deres forventninger støtter mig i høj grad
   03122Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   5381653Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0294Deres forventninger presser mig i nogen grad
   03155Deres forventninger presser mig i høj grad
   6512206De har ingen forventninger på dette område
   88 30979Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 12
 • V319 SAMFUND FORV. TEKST
  Variablen lister andre forventninger fra samfundet.
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
   • Text (max length: 300)
 • V320 EGEN AMBITION SKOLE
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   697124461Deres forventninger støtter mig i høj grad
   27289612Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   11383Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   2 859Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V321 EGEN AMBITION LEVE SUNDT
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • %MD%AntalKodeKategori
   404113971Deres forventninger støtter mig i høj grad
   545519012Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   441493Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   2 839Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 98
 • V322 EGEN AMBITION SKILLE UD
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • %MD%AntalKodeKategori
   22237931Deres forventninger støtter mig i høj grad
   404114082Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   343612123Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   3 1179Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V323 EGEN AMBITION RÅD LIVSST
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • %MD%AntalKodeKategori
   27279441Deres forventninger støtter mig i høj grad
   424414972Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   28299923Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   3 979Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V324 EGEN AMBITION SOCIAL
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • %MD%AntalKodeKategori
   555619311Deres forventninger støtter mig i høj grad
   383913512Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   441543Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   3 949Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V325 EGEN AMBITION TING HVERD
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • %MD%AntalKodeKategori
   303010441Deres forventninger støtter mig i høj grad
   505117642Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   18186243Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   3 989Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V326 EGEN AMBITION UDDANNELSE
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • %MD%AntalKodeKategori
   454716021Deres forventninger støtter mig i høj grad
   434415152Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   993173Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   3 969Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 97
 • V327 EGEN AMBITION ANDET
  • Nu følger tre spørgsmål
  • Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • %MD%AntalKodeKategori
   227601Deres forventninger støtter mig i høj grad
   116352Deres forventninger støtter mig i nogen grad
   4571263Deres forventninger hverken støtter eller presser mig
   0004Deres forventninger presser mig i nogen grad
   0005Deres forventninger presser mig i høj grad
   0006De har ingen forventninger på dette område
   94 33099Uoplyst
   1001003530
   Svarprocent: 6

Instrumentering

Hovedsekvens

 • Main Sequence
  • V3: Master ID
  • V4: Spm. 1: Køn
  • V5: Spm. 2: Alder
  • V6: Spm. 3: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på?
  • V7: Spm. 3: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på?
  • V8: Spm. 3: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på?
  • V9: Spm. 3: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på?
  • V10: Spm. 4: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (glæder ikke fritidsarbejde) Erhversarbejde
  • V11: Spm. 4: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (glæder ikke fritidsarbejde) Arbejdsløs/under aktivering
  • V12: Spm. 4: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (glæder ikke fritidsarbejde) Langtidssygemeldt
  • V13: Spm. 4: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (glæder ikke fritidsarbejde) Soldat. Værnepligtig/på kontrakt
  • V14: Spm. 4: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (glæder ikke fritidsarbejde) Under revalidering eller lignende
  • V15: Spm. 4: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (glæder ikke fritidsarbejde) Andet, f.eks. sabbatår
  • V16: Spm. 5: Hvad er den højeste uddannelse, du har afsluttet?
  • V17: Spm. 5: Hvad er den højeste uddannelse, du har afsluttet?
  • V18: Spm. 5: Hvad er den højeste uddannelse, du har afsluttet?
  • V19: Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Mor
  • V20: Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Stedmor
  • V21: Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Far
  • V22: Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Stedfar
  • V23: Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Søskende
  • V24: Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Kæreste/ægtefælle
  • V25: Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Andre, f.eks. i kollektiv, på kollegie/skolehjem
  • V26: Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Venner
  • V27: Spm. 6: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Ingen, jeg bor alene
  • V28: Spm. 7: Er dine forældre skilt/separeret/ flyttet fra hinanden?
  • V29: Spm. 8: Hvad laver dine forældre? Mor: ________________
  • V30: Spm. 8: Hvad laver dine forældre? Far: ________________
  • V31: Spm. 8: Hvad laver dine forældre? Stedmor: ________________
  • V32: Spm. 8: Hvad laver dine forældre? Stedfar: ________________
  • V33: Spm. 9: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Mor
  • V34: Spm. 9: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Mor
  • V35: Spm. 9: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Far
  • V36: Spm. 9: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Far
  • V37: Spm. 10: Hvilken religiøs baggrund har du?
  • V38: Spm. 10: Hvilken religiøs baggrund har du?
  • V39: Spm. 11: Er din far født i Danmark?
  • If V39 then VED IKKE FAR FØDT
  • If V38 then FAR FØDT LAND - TEKST
  • V45: Spm. 13: I hvilket land er du født?
  • V46: Spm. 14: Opfatter du dig selv som dansker?
  • V47: Spm. 15: Er du dansk statsborger?
  • V48: Spm. 16: Hvad er din højde uden sko? Angiv i centimeter (kun hele tal): ___
  • V49: Spm. 17: Hvad vejer du? Angiv i kg (kun hele tal): ___
  • V50: Spm. 17a: Er du tilfreds med hvad du vejer?
  • If V49 then ANT. KG FOR VÆGTTAB
  • V54: Spm. 18: Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred?
  • V55: Spm. 19: Hvordan vil du vurdere din fysiske form?
  • V56: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i skuldre eller nakke
  • V57: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) b: Smerter eller ubehag i ryg eller lænd
  • V58: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led
  • V59: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Hovedpine
  • V60: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Hurtig hjertebanken
  • V61: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Ængstelse, nervøsitet, uro og angst
  • V62: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Søvnbevsær, søvnproblemer
  • V63: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig
  • V64: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Træthed
  • V65: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Mavesmerter, ondt i maven
  • V66: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Fordøjelsesbesvær, tynd/hård mave
  • V67: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Eksem, hududslet, kløe
  • V68: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Forkølelse, snue, hoste
  • V69: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Åndredrætsbesvær, forpustethed
  • V70: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Stress
  • V71: Spm. 20: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (Ét kryds i hver linje) Irritabel
  • V72: Spm. 21: Hvor lang tid på en normal uge bruger du på...? At surfe/chatte/spille på computer, playstation el. lignende. __ timer per uge
  • V73: Spm. 21: Hvor lang tid på en normal uge bruger du på...? At se tv eller video. __ timer per uge
  • V74: Spm. 21: Hvor lang tid på en normal uge bruger du på...? At sidde og snakke - f.eks. derhjemme, hos venner/veninder eller lignende (medregn også den tid du bruger telefonen). __ timer per uge
  • V75: Spm. 22: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? Meget anstrengende fysisk aktivitet som f.eks. tunge løft, bære tunge ting, bygge eller gravearbejde. __ timer per uge
  • V76: Spm. 22: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? Jævn fysisk aktivitet som at løfte eller bære lette ting. __ timer per uge
  • V77: Spm. 22: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? Stillesiddende arbejde f.eks. ved arbejdsbord eller computer. __ timer per uge
  • V78: Spm. 22a: Hvor mange timer arbejder du i alt i gennemsnit per uge? __ timer per uge
  • V79: Spm. 23: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) __ timer per uge (kun hele tal)
  • If V78 then ALDRIG TID FYSK FRITID
  • V82: Spm. 24: Hvor mange dage på en normal uge transporterer du dig selv til skole/arbejde på f.eks. cykel, rulleskøjter, skateboard eller til fods?
  • If V81 then ANT. MIN. CYKLER
  • V85: Spm. 25: Hvor mange idrætstimer har du normalt pr. uge i skolen eller på uddannelse? __ timer pr. uge (hele tal)
  • If V84 then INT. AF SKOLEIDRÆT
  • V87: Spm. 26: Hvis vi ser på det sidste halve år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af dine fysiske aktiviteter i fritiden?
  • V88: Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Kammeratskabet
  • V89: Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Konkurrencen
  • V90: Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) For at tabe mig
  • V91: Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Afstresning
  • V92: Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) For at blive professionel
  • V93: Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det styrker selvtilliden
  • V94: Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er dejligt
  • V95: Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er in
  • V96: Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Andet __________
  • V97: Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er sundt
  • V98: Spm. 27: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Andet __________
  • V99: Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Sporty type
  • V100: Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Poppige/popdreng
  • V101: Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Hip hoppper/skater
  • V102: Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Bodybuilder
  • V103: Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Stille dreng/pige
  • V104: Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Techno freak
  • V105: Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Computernørd
  • V106: Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Religiøs
  • V107: Spm. 28: hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Hippie
  • V108: Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Rugbrød
  • V109: Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Pommes frites/chips
  • V110: Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Mælk/mælkeprodukter
  • V111: Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Cola/sodavand
  • V112: Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Slik/chokolade
  • V113: Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Fast food, f.eks. pizza/burger
  • V114: Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Kartofler
  • V115: Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Kogte/dampede/stegte grønsager
  • V116: Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Salat/råkost
  • V117: Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Rå grønsager som snack
  • V118: Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Frugt
  • V119: Spm. 29: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? Juice (ikke saftevand)
  • V120: Spm. 30: Hvor meget frugt og grønt tror du, man bør spise hver dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ gram per dag
  • V121: Spm. 30: Hvor meget frugt og grønt tror du, man bør spise hver dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ stk. per dag
  • V122: Spm. 31: Hvor meget frugt og grønt tror du selv, du spiser i gennemsnit per dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ gram per dag
  • V123: Spm. 31: Hvor meget frugt og grønt tror du selv, du spiser i gennemsnit per dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ stk. per dag
  • V124: Spm. 32: Ryger du?
  • V125: Spm. 33: Har du røget tidligere?
  • If V123 then ANT. CIGARETTER DGL.
  • If V125 then SAMMEN MED ANDRE RYGERE
  • V142: Spm. 40: Ryger din....? a: Mor
  • V143: Spm. 40: Ryger din....? b: Stedmor
  • V144: Spm. 40: Ryger din....? c: Far
  • V145: Spm. 40: Ryger din....? d: Stedfar
  • V146: Spm. 40: Ryger din....? e: Mindst en af dine søskende
  • V147: Spm. 40: Ryger din....? f: Kæreste/samlever/ægtefælle
  • V148: Spm. 40: Ryger din....? g: Bedste ven eller veninde
  • V149: Spm. 41: Blandt dine venner er der da:
  • V150: Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) a: Folkeskoler
  • V151: Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) b: Efterskoler
  • V152: Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) c: Handelsskoler, gymnasier, tekniske skoler
  • V153: Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) d: Arbejdspladser
  • V154: Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) e: På hospitaler
  • V155: Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) f: I tog
  • V156: Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) g: På caféer
  • V157: Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) h: På restauranter
  • V158: Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) i: I butikscentre
  • V159: Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) j: I idrætsklubber/sportshaller
  • V160: Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) k: I børnehaver/vuggestuer
  • V161: Spm. 42: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) l: På net-cafeer
  • V162: Spm. 43: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Din skole/uddannelsesinstitution
  • V163: Spm. 43: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Din arbejdsplads (gælder ikke fritidsarbejde)
  • V164: Spm. 43: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Dit hjem
  • V165: Spm. 43: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Idrætsklubber/sportshaller
  • V166: Spm. 43: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Caféer
  • V167: Spm. 43: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Restauranter
  • V168: Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Drikker slet ikke alkohol - gå til spørgsmål 58 (V204)
  • V169: Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Drikker alkohol, men drak ikke i sidste uge
  • If V168 then GENSTANDE, MANDAG
  • V220: Spm. 59: Synes du, at der skal være en alkoholpolitik på din skole/arbejdsplads?
  • V221: Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) a: Hash (pot, marihuana)
  • V222: Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) b: Amfetamin (speed)
  • V223: Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) c: Ecstasy
  • V224: Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) d: Kokain
  • V225: Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) e: LSD
  • V226: Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) f: Heroin
  • V227: Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) g: Rygeheroin
  • V228: Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) h: Psilocybin-svampe (euforiserende svampe)
  • V229: Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) i: Snifning af opløsningsmidler eller lightergas
  • V230: Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
  • V231: Spm. 60: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
  • If V225 then OFTE HASH SEN. MÅNED
  • V235: Spm. 64: Er der nogen i din omgangskreds, der har prøvet at ryge hash?
  • V236: Spm. 65: Er der nogen i din omgangskreds, der har prøvet andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy eller kokain etc.?
  • V237: Spm. 66: Er der nogen i din nærmeste familie, der har prøvet at ryge hash?
  • V238: Spm. 67: Er der nogen i din nærmeste familie, der har prøvet andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy eller kokain etc.?
  • V239: Spm. 68: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Ryger en eller flere pakker cigaretter om dagen
  • V240: Spm. 68: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Drikker 5 eller flere genstande en eller flere gange hver weekend
  • V241: Spm. 68: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Ryger hash (pot, marihuana) jævnligt
  • V242: Spm. 68: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Prøver kokain eller crack en eller to gange
  • V243: Spm. 68: Hvor meget tror du, man risikerer at skade sig selv (fysisk eller på anden måde), hvis man: (Ét kryds i hver linje) Prøver ecstasy en eller to gange
  • V244: Spm. 69: Hvor enig er du i følgende udsagn? (Ét kryds i hver linje) Folk skal have lov at bruge hash, pot eller marihuana
  • V245: Spm. 69: Hvor enig er du i følgende udsagn? (Ét kryds i hver linje) Folk skal have lov at tage kokain
  • V246: Spm. 69: Hvor enig er du i følgende udsagn? (Ét kryds i hver linje) Folk skal have lov at tage heroin
  • V247: Spm. 70: Synes du, at din dagligdag er personlig tilfredsstillende?
  • V248: Spm. 71: Føler du, at du for øjeblikket har personlige problemer, der gør det vanskeligt for dig at klare daglige gøremål?
  • If V248 then PROB. MED SKOLEN
  • V257: Spm. 72: Taler du i almindelighed med nogen om problemer?
  • If V257 then TALER MED VENNER OM PROB
  • V267: Spm. 73: Hvor mange nære venner har du?
  • V268: Spm. 74: Har du kæreste/mand/hustru?
  • V269: Spm. 75: Hvor ofte i hverdagen føler du dig ensom?
  • V270: Spm. 76: Hvor tit er du sammen med dine venner i fritiden eller efter skoletid/arbejdstid?
  • V271: Spm. 77: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvad synes du så for tiden om det?
  • V272: Spm. 78: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvordan føler du, at du klarer dig?
  • V273: Spm. 79: Hvis du er i arbejde (gælder ikke fritidsjob) eller står i lære, hvad synes du så om din arbejdsplads for tiden?
  • V274: Spm. 80: Hvis du er i arbejde (gælder ikke fritidsjob) eller står i lære, hvad synes du så om din arbejdsplads for tiden?
  • V275: Spm. 81: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (Ét kryds i hver linje) På grund af sygdom
  • V276: Spm. 81: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (Ét kryds i hver linje) På grund af pjæk
  • V277: Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) a: Jeg tror om mig selv, at jeg vil kunne håndtere de fleste situationer, som man kommer ud for i livet.
  • V278: Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) b: Mit liv har indtil nu ikke haft nogle klare mål eller formål.
  • V279: Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) c: Jeg synes ikke, at jeg kan påvirke min fremtid i større udstrækning.
  • V280: Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) d: Der sker ofte ting i mine omgivelser, som jeg ikke forstår.
  • V281: Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) e: Jeg ønsker, at jeg kunne få noget mere at leve for.
  • V282: Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie f: Jeg ved, hvad jeg burde gør i mit liv, men jeg tror ikke på, at jeg er i stand til det.
  • V283: Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) g: Jeg har svært ved at se sammenhængen i mit liv og forstå, hvordan tingene hænger sammen.
  • V284: Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) h: Jeg oplever, at det, jeg gør i min hverdag, er meningsfuldt.
  • V285: Spm. 82: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linie) i: Jeg synes, at jeg forstår det meste af det, der foregår i min hverdag.
  • V286: Spm. 83: I hvor høj grad har du følgende følelser, når du tænker på din fremtid? (Ét kryds i hver linie) a: Jeg er forventningsfuld
  • V287: Spm. 83: I hvor høj grad har du følgende følelser, når du tænker på din fremtid? (Ét kryds i hver linie) b: Jeg tror sagtens, at jeg kan klare det
  • V288: Spm. 83: I hvor høj grad har du følgende følelser, når du tænker på din fremtid? (Ét kryds i hver linie) c: Jeg frygter, at jeg ikke kan leve op til mine egne eller andres forventninger
  • V289: Spm. 83: I hvor høj grad har du følgende følelser, når du tænker på din fremtid? (Ét kryds i hver linie) d: Jeg er nysgerrig
  • V290: Spm. 83: I hvor høj grad har du følgende følelser, når du tænker på din fremtid? (Ét kryds i hver linie) e: Jeg føler mig frustreret
  • V291: Spm. 83: I hvor høj grad har du følgende følelser, når du tænker på din fremtid? (Ét kryds i hver linie) f: Andet:________________
  • V292: Spm. 83: I hvor høj grad har du følgende følelser, når du tænker på din fremtid? (Ét kryds i hver linie) f: Andet:________________
  • V293: Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • V294: Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • V295: Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • V296: Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • V297: Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • V298: Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • V299: Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • V300: Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • V301: Spm. 84: Hvordan opfatter du dine forældres forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • V302: Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • V303: Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • V304: Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • V305: Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • V306: Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • V307: Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • V308: Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • V309: Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • V310: Spm. 85: Hvordan opfatter du dine venner og bekendtes forventninger til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • V311: Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • V312: Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • V313: Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • V314: Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • V315: Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • V316: Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • V317: Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • V318: Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • V319: Spm. 86: Hvordan opfatter du samfundets forventninger (holdninger der fremlægges i medierne) til dig i forhold til: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________
  • V320: Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) a: At du skal klare dig godt i skolen eller på dit arbejde
  • V321: Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) b: At du skal leve sundt
  • V322: Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) c: At du skal skille dig ud fra mængden
  • V323: Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) d: At du skal have råd til en bestemt livsstil
  • V324: Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) e: At du skal være social
  • V325: Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) f: At du skal nå mange ting i din hverdag
  • V326: Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) g: At du skal vide hvilken uddannelse/hvilket job du gerne vil have
  • V327: Spm. 87: I hvor høj grad har du ambitioner på dine egne vegne om: (Ét kryds i hver linie) h: Andet: ______________

Undersekvenser

 • seqc-Spm. 72: Taler du i almindelighed m ...
 • seqc-Spm. 71: Føler du, at du for øjebli ...
 • seqc-Spm. 62: Hvis du har prøvet at ryge ...
  • HAR PRØVET AMFETAMIN HAR PRØVET ECSTASY HAR PRØVET KOKAIN HAR PRØVET LSD HAR PRØVET HEROIN HAR PRØVET RYGEHEROIN HAR PRØVET SVAMPE HAR PRØVET OPLØS.MID. HAR PRØVET ANDRE STOF
  • V234: Spm. 63: Hvis du har prøvet andre stoffer end hash, f.eks. amfetamin, ecstasy eller kokain, hvor gammel var du, da du prøvede det første gang? __ år
 • seqc-Spm. 60: Har du nogensinde prøvet e ...
 • seqc-Spm. 44: Hvor mange genstande drak ...
 • seqc-Spm. 36: Har du inden for det senes ...
 • seqc-Spm. 33: Har du røget tidligere?
 • seqc-Spm. 25: Hvor mange idrætstimer har ...
 • seqc-Spm. 24: Hvor mange dage på en norm ...
 • seqc-Spm. 23: Hvor lang tid bruger du no ...
 • seqc-Spm. 17a: Er du tilfreds med hvad d ...
 • seqc-Spm. 11a: I hvilket land er din far ...
 • seqc-Spm. 11: Er din far født i Danmark?
 • VED IKKE FAR FØDT
  • V40: Spm. 11a: I hvilket land er din far født?
 • FAR FØDT LAND - TEKST
  • V41: Spm. 11a: I hvilket land er din far født?
  • V42: Spm. 12: Er din mor født i Danmark?
  • V43: Spm. 12a: I hvilket land er din mor født?
  • V44: Spm. 12a: I hvilket land er din mor født?
 • ANT. KG FOR VÆGTTAB
  • V51: Spm. 17b: Vil du gerne veje mindre eller mere? __ kg mindre (kun hele tal)
  • V52: Spm. 17b: Vil du gerne veje mindre eller mere? __ kg mere (kun hele tal)
  • V53: Spm. 17b: Vil du gerne veje mindre eller mere? Ved ikke
 • ALDRIG TID FYSK FRITID
  • V80: Spm. 23: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) Bruger normalt aldrig tid på fysisk aktivitet i fritiden - gå til spørgsmål 24 (V81)
  • V81: Spm. 23a: Hvordan opfatter du den fysiske aktivitet, du normalt laver i fritiden?
 • ANT. MIN. CYKLER
  • V83: Spm. 24: Når du går, cykler eller ruller til skole/arbejde, hvor lang tid tager det dig så hver vej? __ minutter (kun hele tal)
  • V84: Spm. 24a: Hvordan opfatter du normalt din gå-, cykel- eller rulletur til skole/arbejde?
 • INT. AF SKOLEIDRÆT
  • V86: Spm. 25a: Hvordan opfatter du normalt idrætstimerne?
 • ANT. CIGARETTER DGL.
  • V126: Spm. 34: Hvor mange cigaretter ryger/røg du dagligt?
  • V127: Spm. 35: Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge mindst én gang om ugen? __ år
  • V128: Spm. 35: Har aldrig røget mindst en gang om ugen/ Husker ikke
  • V129: Spm. 36: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Ja, jeg har forsøgt at holde op
  • V130: Spm. 36: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Ja, jeg har forsøgt at nedsætte tobaksforbruget
  • V131: Spm. 36: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Jeg er holdt op med at ryge
  • V132: Spm. 36: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Nej
 • SAMMEN MED ANDRE RYGERE
  • V133: Spm. 37: Tror du, at du kan lade være med at ryge, når? (Ét kryds i hver linie) Du er sammen med andre der ryger
  • V134: Spm. 37: Tror du, at du kan lade være med at ryge, når? (Ét kryds i hver linie) Dine venner tilbyder dig en cigaret
  • V135: Spm. 37: Tror du, at du kan lade være med at ryge, når? (Ét kryds i hver linie) Du keder dig
  • V136: Spm. 37: Tror du, at du kan lade være med at ryge, når? (Ét kryds i hver linie) Du føler dig ked af det
  • V137: Spm. 37: Tror du, at du kan lade være med at ryge, når? (Ét kryds i hver linie) Du føler dig urolig eller stresset
  • V138: Spm. 37: Tror du, at du kan lade være med at ryge, når? (Ét kryds i hver linie) Du tager på i vægt
  • V139: Spm. 37: Tror du, at du kan lade være med at ryge, når? (Ét kryds i hver linie) Du mærker rygetrang pga. abstinenser
  • V140: Spm. 42: Vil du gerne holde op med at ryge?
  • V141: Spm. 39: Har du konkrete planer om at holde op med at ryge?
 • GENSTANDE, MANDAG
  • V170: Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Mandag ____ genstande
  • V171: Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Tirsdag ____ genstande
  • V172: Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Onsdag ____ genstande
  • V173: Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Torsdag ____ genstande
  • V174: Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Fredag ____ genstande
  • V175: Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Lørdag ____ genstande
  • V176: Spm. 44: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Søndag ____ genstande
  • V177: Spm. 45: Hvor mange genstande drikker du sædvanligvis på én uge? __ genstande per uge (Kun hele tal)
  • V178: Spm. 46: Hvor gammel var du, da du drak en hel øl, et glas vin eller spiritus første gang? __ år
  • V179: Spm. 47: Hvor gammel var du, da du var fuld første gang? __ år
  • V180: Spm. 48: Kunne du bruge hjælp fra andre til at drikke mindre alkohol? Ja, fra kammerater
  • V181: Spm. 48: Kunne du bruge hjælp fra andre til at drikke mindre alkohol? Nej
  • V182: Spm. 48: Kunne du bruge hjælp fra andre til at drikke mindre alkohol? Ja, fra forældre
  • V183: Spm. 48: Kunne du bruge hjælp fra andre til at drikke mindre alkohol? Ved ikke
  • V184: Spm. 48: Kunne du bruge hjælp fra andre til at drikke mindre alkohol? Ja, fra professionelle
  • V185: Spm. 49: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du drukket? De sidste 30 dage.
  • V186: Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) a: Drukket alm. øl?
  • V187: Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) b: Drukket stærk øl?
  • V188: Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) c: Drukket vin?
  • V189: Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) d: Drukket sodanvandsprodukter med alkohol (f.eks. Barcardi Breezer, Smirnoff ice)?
  • V190: Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) e: Drukket spiritus (f.eks. rom, gin, tequilla)?
  • V191: Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) f: Drukket mere end 5 genstande?
  • V192: Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller ligende) har du: (Ét kryds i hver linje) g: Været fuld?
  • V193: Spm. 51: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Alm. øl
  • V194: Spm. 51: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Stærk øl
  • V195: Spm. 51: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Glas vin/champagne mm.
  • V196: Spm. 51: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Glas spiriitus (ca. 4 cl)
  • V197: Spm. 51: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? (Angiv kun hele tal) Kan ikke huske det
  • V198: Spm. 52: Hvor meget vurdere du, at din nærmeste ven/veninde drikker på en typisk weekend? ____ genstande (kun hele tal)
  • V199: Spm. 52: Hvor meget vurdere du, at din nærmeste ven/veninde drikker på en typisk weekend? Ved ikke
  • V200: Spm. 53: Føler du, at dine kammeraters drikkevaner får dig til at drikke mere, end du har lyst til?
  • V201: Spm. 54: Synes dine forældre, at du drikker for meget alkohol?
  • V202: Spm. 55: Drikker dine forældre alkohol på hverdage?
  • V203: Spm. 56: Drikker dine forældre alkohol i weekenden?
  • V204: Spm. 57: Har du nogensinde været fuld i selskab med dine forældre?
  • V205: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) a: Skænderier
  • V206: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) b: Slagsmål
  • V207: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) c: Involveret i ulykke/uheld
  • V208: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) d: Mistet penge eller andre ting af værdi for dig
  • V209: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) e: Fået ødelagt ting eller tøj
  • V210: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) f: Problemer med dine forældre
  • V211: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) g: Problemer med dine venner
  • V212: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) h: Problemer i forhold til din lærere
  • V213: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) i: Nedsat din præstation i skolen eller på fritidsarbejdet
  • V214: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) j: Har haft samleje, selv om du ikke ønskede det
  • V215: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) k: Kørte motorcykel/bil under påvirkning af alkohol
  • V216: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) l: Været udsat for røveri eller tyveri
  • V217: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) m: Problemer med politiet
  • V218: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) n: Været på hospitalet eller skadestue
  • V219: Spm. 58: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) o: Taget euforiserende stoffer du ikke ville have taget, hvis du var ædru - hash, ecstasy, heroin el. lign.
 • OFTE HASH SEN. MÅNED
  • V232: Spm. 61: Hvis du har røget hash (pot, marihuana) inden for den seneste måned, hvor mange dage har du så røget det?
  • V233: Spm. 62: Hvis du har prøvet at ryge hash, hvor gammel var du, da du prøvede det første gang? __ år
  • If V225 && V226 && V227 && V228 && V229 && V230 && V222 && V223 && V224 then seqc-Spm. 62: Hvis du har prøvet at ryge ...
 • PROB. MED SKOLEN
  • V249: Spm. 71a: Hvis ja, skyldes de: Skolen
  • V250: Spm. 71a: Hvis ja, skyldes de: Familien
  • V251: Spm. 71a: Hvis ja, skyldes de: Venner/mangel på venner
  • V252: Spm. 71a: Hvis ja, skyldes de: Kæresten/kærestesorger
  • V253: Spm. 71a: Hvis ja, skyldes de: Økonomien
  • V254: Spm. 71a: Hvis ja, skyldes de: Større omvæltninger i livet som dødsfald, alvorlig sygdom, opløsning af parforhold mv.
  • V255: Spm. 71a: Hvis ja, skyldes de: Andet: ______
  • V256: Spm. 71a: Hvis ja, skyldes de: Andet: ______
 • TALER MED VENNER OM PROB
  • V258: Spm. 72a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Venner
  • V259: Spm. 72a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Kæresten
  • V260: Spm. 72a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Lærere
  • V261: Spm. 72a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Psykolog
  • V262: Spm. 72a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Studievejleder/kontaktlærer
  • V263: Spm. 72a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Lægen
  • V264: Spm. 72a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Forældre
  • V265: Spm. 72a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Anden familie
  • V266: Spm. 72a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Andre

Universer

Univers

Subuniverser

Koncepter