Revision: 399

Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2002

DDA-25073

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3956
    Manglende 0
    Minimum 25073
    Maximum 25073
    Gennemsnit 25073
    Median 25073
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3956
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 3956
    Gennemsnit 1978
    Median 1978
    Standardafvigelse 1142

 • V3 MASTER ID
  Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0 til 11830) af spørgeskemaerne.
  • Master ID
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3956
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 11830
    Gennemsnit 4421
    Median 4000
    Standardafvigelse 3022

 • V4 KØN
 • V5 ALDER
  • Først nogle spørgsmål om
  • Spm. 2: Alder
  • %MD%AntalKodeKategori
   1919750116 år
   2020809217 år
   2020779318 år
   2020783419 år
   2121835520 år
   1001003956
   Svarprocent: 100
 • V6 RELIGIØS BAGGRUND
  • Først nogle spørgsmål om
  • Spm. 3: Hvilken religiøs baggrund har du?
  • %MD%AntalKodeKategori
   687026921Protestantisk (Den Dansk Folkekirke)
   00102Katolsk
   19207713Islamisk
   00154Jødisk
   331155Buddhistisk
   11576Ikke døbt
   0007Ikke troende
   22678Ved ikke
   331309Anden, hvilken: _________
   3 9999Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V7 REL. BAG. TEKST
  Variablen lister andre trosforhold som respondenten har.
 • V8 NUVÆR. UDD.RETNING
  • Først nogle spørgsmål om
  • Spm. 4: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   572101Alm. folkeskole
   12562Privatskole
   451533Efterskole
   25339794Alment gym.
   451585Hf
   8113146Handelsgymnasium (Hhx)
   341177Teknisk Gymnasium (Htx)
   561878Grundforløb - skriv hvilket:__________ (f.eks. teknologi og kommunikation, fra jord til bord eller HG)
   7102849Lærling/i skolepraktik - skriv faget: __________ (f.eks. elektriker, murer, datamekaniker, salgsassistent eller dekoratør)
   113810Landsbrugsuddannelse
   112311Grundlæggende uddannelse
   124612Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsføringsøkonom, installatør eller produktionsteknolog)
   3411413Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, diplomingeniør, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog)
   5618414Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog)
   00015Den frie ungdomsuddannelse
   239416Andet: ___________
   25 999100Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 75
 • V9 GRUNDFORLØB - HVILKET
  Variablen lister andre indgange til grundforløbet.
  • Først nogle spørgsmål om
  • Spm. 4: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på? - grundforløb:
   • Text (max length: 90)
 • V10 ERHVERSFAG. - HVILKEN
  Variablen lister andre erhvervsfaglige retninger.
  • Først nogle spørgsmål om
  • Spm. 4: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på? - erhvervsuddannelse:
   • Text (max length: 90)
 • V11 ANDEN UDD. - HVAD
  Variablen lister andre uddannelser.
  • Først nogle spørgsmål om
  • Spm. 4: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på? - andet:
   • Text (max length: 90)
 • V12 BESKÆFT. IKKE I SKOLE
  (glæder ikke fritidsarbejde)
  • Gå til spørgsmål 6 (V13)
  • Spm. 5: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Erhversarbejde
   210882Arbejdsløs/under aktivering
   0003Langtidssygemeldt
   02154Soldat. Værnepligt/på kontrakt
   0005Under revalidering eller lignende
   27636Andet, f.eks. sabbatår
   13258Udokumenteret kode
   62623210Udokumenteret kode
   125348211Udokumenteret kode
   00099Uoplyst
   77 3051100Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 23
 • V13 HØJST AFSLUT. UDDANNELSE
  (hvis du f.eks. er kommet fra 10. klasse til HG, vil du typisk have afsluttet 'alm. folkeskole')
  • Gå til spørgsmål 6 (V13)
  • Spm. 6: Hvad er den højeste uddannelse, du har afsluttet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   464818151Alm. folkeskole
   993442Privat skole
   15165993Efterskole
   0004Alm. gymnasium
   16176205Hf
   331036Handelsgymnasium (Hhx)
   341327Teknsik gymnasium (Htx)
   11428Skriv hvilken: _______________ (f.eks. elektriker, murer, salgsassistent, landmand)
   0069Social- og Sundhedsuddannelse
   00010Kort videregående uddannelse, under 3 år, f.eks. laborant
   226011Andet: ______________
   112312
   5 21299Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 95
 • V14 ERHVERSUDDANNELSE
  (hvis du f.eks. er kommet fra 10. klasse til HG, vil du typisk have afsluttet 'alm. folkeskole') Variablen lister andre erhvervsuddannelser.
 • V15 ANDEN UDDANNELSE
  (hvis du f.eks. er kommet fra 10. klasse til HG, vil du typisk have afsluttet 'alm. folkeskole') Variablen lister andre uddannelser.
 • V16 BOR ALENE
  • Gå til spørgsmål 6 (V13)
  • Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Mor
  • %MD%AntalKodeKategori
   949437000Ikke nævnt
   662561Nævnt
   1001003956
   Svarprocent: 100
 • V17 BOR MED STEDFAR
  (gerne flere krydser)
  • Gå til spørgsmål 6 (V13)
  • Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Stedmor
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010039560Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V18 BOR MED MOR
  (gerne flere krydser)
  • Gå til spørgsmål 6 (V13)
  • Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Far
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010039560Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V19 BOR MED SØSKENDE
  (gerne flere krydser)
  • Gå til spørgsmål 6 (V13)
  • Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Stedfar
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010039560Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V20 BOR MED STEDMOR
  (gerne flere krydser)
  • Gå til spørgsmål 6 (V13)
  • Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Søskende
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010039560Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V21 BOR MED KÆRESTE
  • Gå til spørgsmål 6 (V13)
  • Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Kæreste/ægtefælle
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010039560Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V22 BOR MED FAR
  • Gå til spørgsmål 6 (V13)
  • Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Andre, f.eks. i kollektiv, på kollegie/skolehjem
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010039560Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V23 BOR MED ANDRE
  • Gå til spørgsmål 6 (V13)
  • Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010039560Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V24 BOR MED VENNER
  • Gå til spørgsmål 6 (V13)
  • Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Ingen, jeg bor alene
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010039560Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V25 ER DINE FORÆLDRE SKILT
  • Gå til spørgsmål 6 (V13)
  • Spm. 8: Er dine forældre skilt/separeret/ flyttet fra hinanden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   313212231Ja
   646825432Nej
   5 1909Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 95
 • V26 MORS BESKÆFTIGELSE
  (skriv venligst så præcist du kan, f.eks. ekspedient, lastbilchauffør, elektriker. Du kan også skrive arbejdsløs, pensionist eller har ingen mor) Variablen lister de stillinger som moderen har.
 • V27 FARS BESKÆFTIGELSE
  (skriv venligst så præcist du kan, f.eks. ekspedient, lastbilchauffør, elektriker. Du kan også skrive arbejdsløs, pensionist eller har ingen mor) Variablen lister de stillinger som faderen har.
 • V28 STEDMORS BESKÆFT.
  (skriv venligst så præcist du kan, f.eks. ekspedient, lastbilchauffør, elektriker. Du kan også skrive arbejdsløs, pensionist eller har ingen mor) Variablen lister de stillinger som stedmoderen har.
 • V29 STEDFARS BESKÆFT.
  (skriv venligst så præcist du kan, f.eks. ekspedient, lastbilchauffør, elektriker. Du kan også skrive arbejdsløs, pensionist eller har ingen mor) Variablen lister de stillinger som stedfaderen har.
 • V30 MORS HØJ. UDDANNELSE
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét kryds i hver kolonne)
  • Gå til spørgsmål 6 (V13)
  • Spm. 10: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Mor
  • %MD%AntalKodeKategori
   3310117 år eller færre års skolegang
   111244928-10 års skolegang
   441523Specialarbejder (f.eks. rengøringsass., chauffør, postarbejder, dagplejemor)
   12134674Lærlingeuddannelse eller anden faglig uddannelse (f.eks. tømreruddannelse, social- og sundhedsudd., landbrugsudd.)
   893215Gymnasial uddannelse (gymnasium, hf, hh)
   10103836Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsøkonom, elinstallatør eller maskintekniker)
   283011147Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog)
   9103588Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog)
   672419Ved ikke
   3311210Andet: ______________
   7 25899Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 93
 • V31 MORS EVT ANDEN UDD.
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét kryds i hver kolonne) Variablen lister de andre uddannelser som moderen har.
 • V32 FARS HØJ. UDDANNELSE
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét kryds i hver kolonne)
  • Gå til spørgsmål 6 (V13)
  • Spm. 10: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Far
  • %MD%AntalKodeKategori
   4414617 år eller færre års skolegang
   91035928-10 års skolegang
   341323Specialarbejder (f.eks. rengøringsass., chauffør, postarbejder, dagplejemor)
   20228044Lærlingeuddannelse eller anden faglig uddannelse (f.eks. tømreruddannelse, social- og sundhedsudd., landbrugsudd.)
   562145Gymnasial uddannelse (gymnasium, hf, hh)
   882996Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsøkonom, elinstallatør eller maskintekniker)
   13144977Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog)
   19217418Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog)
   883059Ved ikke
   3310310Andet: ______________
   9 35699Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 91
 • V33 FARS EVT ANDEN UDD.
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét kryds i hver kolonne) Variablen lister de andre uddannelser som faderen har.
 • V34 HØJDE I CM
  Variablen er kodet i intervallet fra 121 til 208. 999 = Uoplyst (104)
  • Krop og helbred
  • Spm. 11: Hvad er din højde uden sko? Angiv i centimeter: ___
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3852
    Manglende 104
    Minimum 121
    Maximum 208
    Gennemsnit 174
    Median 173
    Standardafvigelse 9

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V35 VÆGT I KG
  Variablen er kodet i intervallet fra 40 til 180. 999 = Uoplyst (125)
  • Krop og helbred
  • Spm. 12: Hvad vejer du? Angiv i kg: ___
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3831
    Manglende 125
    Minimum 40
    Maximum 180
    Gennemsnit 67
    Median 65
    Standardafvigelse 13

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V36 TILFREDSHED MED VÆGT
  • Krop og helbred
  • Spm. 12a: Er du tilfreds med hvad du vejer?
  • %MD%AntalKodeKategori
   495019201Ja - gå til spørgsmål 13 (V40)
   434417082Nej
   662403Ved ikke
   2 889Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V37 ANT. KG FOR VÆGTTAB
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 60. 099 = Uoplyst (560) 100 = Irrelevant (1874)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V38 ANT. KG FOR VÆGTFORØG.
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 30. 099 = Uoplyst (1694) 100 = Irrelevant (1902)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V39 ØNS. VÆGTÆND. V. IKKE
 • V40 SELVVURDER. HELBRED
  • Krop og helbred
  • Spm. 13: Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24249551Virkelig godt
   575822452Godt
   16176483Nogenlunde
   11474Dårligt
   0085Meget dårligt
   1 539Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V41 SELVVURDER. FYS. FORM
  • Krop og helbred
  • Spm. 14: Hvordan vil du vurdere din fysiske form?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11114191Virkelig god
   373814592God
   394015353Nogenlunde
   11114204Dårligt
   11415Meget dårligt
   2 829Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V42 TIM/UGE COMPUTER
  (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 70. 99 = Uoplyst (88)
  • Daglige aktiviteter
  • Spm. 15: Hvor lang tid på en normal uge bruger du på...? At surfe/chatte/spille på computer, playstation el. lignende. __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3868
    Manglende 88
    Minimum 0
    Maximum 70
    Gennemsnit 5
    Median 2
    Standardafvigelse 8

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V43 TIM/UGE TV/VIDEO
  (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 90. 99 = Uoplyst (73)
  • Daglige aktiviteter
  • Spm. 15: Hvor lang tid på en normal uge bruger du på...? At se tv eller video. __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3883
    Manglende 73
    Minimum 0
    Maximum 90
    Gennemsnit 13
    Median 10
    Standardafvigelse 9

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V44 TIM/UGE SNAK VEN
  (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 99. 999 = Uoplyst (197)
  • Daglige aktiviteter
  • Spm. 15: Hvor lang tid på en normal uge bruger du på...? At sidde og snakke - f.eks. derhjemme, hos venner/veninder eller lignende (medregn også den tid du bruger telefonen). __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3759
    Manglende 197
    Minimum 0
    Maximum 99
    Gennemsnit 20
    Median 15
    Standardafvigelse 17

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V45 TIM/UGE ANS. ARB
  (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde) Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 70. 100 = Irrelevant (2715)
  • Daglige aktiviteter
  • Spm. 16: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? Meget anstrengende fysisk aktivitet som f.eks. tunge løft, bære tunge ting, bygge eller gravearbejde. __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3956
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 100
    Gennemsnit 72
    Median 100
    Standardafvigelse 42

 • V46 TIM/UGE JÆVNT FYS: ARB.
  (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde) Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 70. 100 = Irrelevant (1696)
  • Daglige aktiviteter
  • Spm. 16: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? Jævn fysisk aktivitet som at løfte eller bære lette ting. __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3956
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 100
    Gennemsnit 49
    Median 25
    Standardafvigelse 45

 • V47 TIM/UGE STIL.SID. ARB.
  (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde) Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 70. 100 = Irrelevant (2494)
  • Daglige aktiviteter
  • Spm. 16: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? Stillesiddende arbejde f.eks. ved arbejdsbord eller computer. __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3956
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 100
    Gennemsnit 68
    Median 100
    Standardafvigelse 42

 • V48 GENS. ARB.TIMER/UGE
  Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 70. 100 = Irrelevant (1393)
  • Daglige aktiviteter
  • Spm. 16a: Hvor mange timer arbejder du i alt i gennemsnit per uge? __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3956
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 100
    Gennemsnit 49
    Median 37
    Standardafvigelse 40

 • V49 TIM/UGE FYS. AKT. FRI.
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 67. 99 = Uoplyst (398)
  • Fritidsaktiviter
  • Spm. 17: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3558
    Manglende 398
    Minimum 0
    Maximum 67
    Gennemsnit 5
    Median 4
    Standardafvigelse 5

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V50 ALDRIG TID FYSK FRITID
  • Fritidsaktiviter
  • Spm. 17: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) Bruger normalt aldrig tid på fysisk aktivitet i fritiden - gå til spørgsmål 18 (V52)
  • %MD%AntalKodeKategori
   757929760Ikke nævnt
   20217791Nævnt
   5 2019Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 95
 • V51 INT. FYS. AKT. FRITID
  • Fritidsaktiviter
  • INT. FYS. AKT. FRITID
  • Variablen er filtreret af: V50
   • Filtrerende variable: V50
  • Spm. 17a: Hvordan opfatter du den fysiske aktivitet, du normalt laver i fritiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   324312591Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig.
   334513062Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig.
   9123493Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig.
   8 3089Uoplyst
   19 73410Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 74
 • V52 ANT. UGEDAGE CYKLER
  • Transport
  • Spm. 18: Hvor mange dage på en normal uge transporterer du dig selv til skole/arbejde på f.eks. cykel, rulleskøjter, skateboard eller til fods?
  • %MD%AntalKodeKategori
   293011321Aldrig eller mindre end én gang om ugen - gå til spørgsmål 19 (V55)
   4415321 dag
   5518932 dage
   4416543 dage
   5520354 dage
   5052196465-7 dage
   4 1509Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 96
 • V53 ANT. MIN. CYKLER
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 99. 0999 = Uoplyst (285) 1000 = Irelevant (1081)
  • Transport
  • ANT. MIN. CYKLER
  • Variablen er filtreret af: V52
   • Filtrerende variable: V52
  • Spm. 18: Når du går, cykler eller ruller til skole/arbejde, hvor lang tid tager det dig så hver vej? __ minutter
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2590
    Manglende 1366
    Minimum 0
    Maximum 99
    Gennemsnit 16
    Median 15
    Standardafvigelse 11

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V54 INT. TRANSP. SKOLE/ARB
  • Transport
  • ANT. MIN. CYKLER
  • Variablen er filtreret af: V52
   • Filtrerende variable: V52
  • Spm. 18a: Hvordan opfatter du normalt din gå-, cykel- eller rulletur til skole/arbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12551Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig.
   22328682Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig.
   466618203Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig.
   4 1619Uoplyst
   27 105210Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 69
 • V55 ANT. IDRÆTST. SKOLE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 40. 99 = Uoplyst (1241)
  • Transport
  • Spm. 19: Hvor mange idrætstimer har du normalt per uge i skolen eller på anden uddannelse? __ timer per uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2715
    Manglende 1241
    Minimum 0
    Maximum 40
    Gennemsnit 2
    Median 2
    Standardafvigelse 3

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V56 INT. AF SKOLEIDRÆT
  • Transport
  • Spm. 19a: Hvordan opfatter du normalt idrætstimerne?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8203141Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig.
   266410322Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig.
   7162623Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig.
   59 23489Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 41
 • V57 SELV. FYS. AKT. HALVÅR
  • Transport
  • Spm. 20: Hvis vi ser på det sidste halve år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af dine fysiske aktiviteter i fritiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16166161Jeg træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen. (f.eks. konkurrencesvømmer, håndbold/fodbold på konkurrenceplan)
   323312722jeg dyrker motionsidræt eller har tungt arbejde mindst 4 timer pr. uge. (f.eks. motionsløb, styrketræning, aerobic 1-2 gange ugentligt, tungt bygge- eller gravearbejde)
   383814913Jeg spadsere, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer pr. uge. (transport til og fra skole/arbejde)
   13135054Jeg bruger tiden på at læse, se fjernsyn, spille computer eller anden stillesiddende beskæftigelse.
   2 729Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V58 GRUND IDRÆT - KAM.SKAB
  • Transport
  • Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Kammeratskabet
  • %MD%AntalKodeKategori
   626224670Ikke nævnt
   383814891Nævnt
   1001003956
   Svarprocent: 100
 • V59 GRUND IDRÆT - KONKURRE
  • Transport
  • Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Konkurrencen
  • %MD%AntalKodeKategori
   858533600Ikke nævnt
   15155961Nævnt
   1001003956
   Svarprocent: 100
 • V60 GRUND IDRÆT - TABE SIG
  • Transport
  • Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) For at tabe mig
  • %MD%AntalKodeKategori
   737329010Ikke nævnt
   272710551Nævnt
   1001003956
   Svarprocent: 100
 • V61 GRUND IDRÆT - AFSTRESS
  • Transport
  • Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Afstresning
  • %MD%AntalKodeKategori
   757529810Ikke nævnt
   25259751Nævnt
   1001003956
   Svarprocent: 100
 • V62 GRUND IDRÆT - PROFESS.
  • Transport
  • Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) For at blive professionel
  • %MD%AntalKodeKategori
   959537660Ikke nævnt
   551901Nævnt
   1001003956
   Svarprocent: 100
 • V63 GRUND IDRÆT - SELVTIL.
  • Transport
  • Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det styrker selvtilliden
  • %MD%AntalKodeKategori
   777730380Ikke nævnt
   23239181Nævnt
   1001003956
   Svarprocent: 100
 • V64 GRUND IDRÆT - DEJLIGT
  • Transport
  • Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er dejligt
  • %MD%AntalKodeKategori
   565622100Ikke nævnt
   444417461Nævnt
   1001003956
   Svarprocent: 100
 • V65 GRUND IDRÆT - ER IN
  • Transport
  • Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er in
  • %MD%AntalKodeKategori
   999939060Ikke nævnt
   11501Nævnt
   1001003956
   Svarprocent: 100
 • V66 GRUND IDRÆT - ANDET
  • Transport
  • Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   868634010Ikke nævnt
   14145551Nævnt
   1001003956
   Svarprocent: 100
 • V67 GRUND IDRÆT - ER SUNDT
  • Transport
  • Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er sundt
  • %MD%AntalKodeKategori
   474718770Ikke nævnt
   535320791Nævnt
   1001003956
   Svarprocent: 100
 • V68 ENIG I SPORTY
  • Transport
  • Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Sporty type
  • %MD%AntalKodeKategori
   19197441Helt enig
   23238962Delvis enig
   20217983Hverken enig eller uenig
   14145494Delvis uenig
   23238985Helt uenig
   2 719Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V69 ENIG I POPDRENG/-PIGE
  • Transport
  • Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Poppige/popdreng
  • %MD%AntalKodeKategori
   441581Helt enig
   15155922Delvis enig
   15166103Hverken enig eller uenig
   19197534Delvis uenig
   454617705Helt uenig
   2 739Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V70 ENIG I SKATER/HIP HOPPER
  • Transport
  • Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Hip hoppper/skater
  • %MD%AntalKodeKategori
   331211Helt enig
   662202Delvis enig
   672563Hverken enig eller uenig
   11114384Delvis uenig
   717328285Helt uenig
   2 939Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V71 ENIG I BOBYBUILDER
  • Transport
  • Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Bodybuilder
  • %MD%AntalKodeKategori
   11491Helt enig
   451752Delvis enig
   893293Hverken enig eller uenig
   893304Delvis uenig
   757729855Helt uenig
   2 889Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V72 ENIG I STILLE DRENG/PIG
  • Transport
  • Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Stille dreng/pige
  • %MD%AntalKodeKategori
   883161Helt enig
   18197212Delvis enig
   17186803Hverken enig eller uenig
   19207594Delvis uenig
   363614085Helt uenig
   2 729Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V73 ENIG I TECHNO
  • Transport
  • Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Techno freak
  • %MD%AntalKodeKategori
   441531Helt enig
   672552Delvis enig
   772783Hverken enig eller uenig
   993394Delvis uenig
   727428485Helt uenig
   2 839Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V74 ENIG I COMPUTERNØRD
  • Transport
  • Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Computernørd
  • %MD%AntalKodeKategori
   441521Helt enig
   883062Delvis enig
   893353Hverken enig eller uenig
   12124764Delvis uenig
   666726045Helt uenig
   2 839Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V75 ENIG I RELIGIØS
  • Transport
  • Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Religiøs
  • %MD%AntalKodeKategori
   331241Helt enig
   662242Delvis enig
   11114403Hverken enig eller uenig
   13135194Delvis uenig
   656625615Helt uenig
   2 889Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V76 ENIG I HIPPIE
  • Transport
  • Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Hippie
  • %MD%AntalKodeKategori
   22801Helt enig
   883202Delvis enig
   883053Hverken enig eller uenig
   10103854Delvis uenig
   707227765Helt uenig
   2 909Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V77 OFTE SPISE RUGBRØD
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Dine kostvaner
  • Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Rugbrød
  • %MD%AntalKodeKategori
   993691Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   8830821 gang om ugen
   252699732-4 gange om ugen
   161662445-6 gange om ugen
   2929113251 gang om dagen
   101037762 gange om dagen
   229773 eller flere gange om dagen
   1 529Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V78 OFTE SPISE CHIPS
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Dine kostvaner
  • Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Pommes frites/chips
  • %MD%AntalKodeKategori
   555621821Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   3030117421 gang om ugen
   121246432-4 gange om ugen
   114545-6 gange om ugen
   112151 gang om dagen
   00562 gange om dagen
   00373 eller flere gange om dagen
   2 629Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V79 OFTE INDTAG MÆLK
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Dine kostvaner
  • Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Mælk/mælkeprodukter
  • %MD%AntalKodeKategori
   441411Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   4415521 gang om ugen
   121248432-4 gange om ugen
   121248445-6 gange om ugen
   242494051 gang om dagen
   242596262 gange om dagen
   181972673 eller flere gange om dagen
   2 649Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V80 OFTE DRIKKE COLA
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Dine kostvaner
  • Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Cola/sodavand
  • %MD%AntalKodeKategori
   16166281Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   212182621 gang om ugen
   3435136432-4 gange om ugen
   111143345-6 gange om ugen
   8933451 gang om dagen
   5517962 gange om dagen
   3313373 eller flere gange om dagen
   1 599Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V81 OFTE SPISE SLIK
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Dine kostvaner
  • Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Slik/chokolade
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103761Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   232389121 gang om ugen
   4344170232-4 gange om ugen
   131349945-6 gange om ugen
   7728751 gang om dagen
   228562 gange om dagen
   114173 eller flere gange om dagen
   2 759Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V82 OFTE SPISE FAST FOOD
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Dine kostvaner
  • Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Fast food, f.eks. pizza/burger
  • %MD%AntalKodeKategori
   474818661Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   3333130221 gang om ugen
   161661932-4 gange om ugen
   228245-6 gange om ugen
   112251 gang om dagen
   00962 gange om dagen
   00273 eller flere gange om dagen
   1 549Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V83 OFTE SPISE KARTOF.
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Dine kostvaner
  • Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Kartofler
  • %MD%AntalKodeKategori
   772721Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   131350721 gang om ugen
   4748187632-4 gange om ugen
   212183645-6 gange om ugen
   9937051 gang om dagen
   112562 gange om dagen
   112773 eller flere gange om dagen
   1 439Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V84 OFTE SPISE GRØNSAG
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Dine kostvaner
  • Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Kogte/dampede/stegte grønsager
  • %MD%AntalKodeKategori
   19207631Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   191976021 gang om ugen
   3434134132-4 gange om ugen
   161663445-6 gange om ugen
   8933451 gang om dagen
   114162 gange om dagen
   113073 eller flere gange om dagen
   1 539Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V85 OFTE SPISE RÅKOST
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Dine kostvaner
  • Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Salat/råkost
  • %MD%AntalKodeKategori
   14145411Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   192076421 gang om ugen
   3435135032-4 gange om ugen
   181869645-6 gange om ugen
   111142751 gang om dagen
   239862 gange om dagen
   112873 eller flere gange om dagen
   1 529Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V86 OFTE SPS GRØNS. SNACK
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Dine kostvaner
  • Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Rå grønsager som snack
  • %MD%AntalKodeKategori
   363714281Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   222388321 gang om ugen
   212182832-4 gange om ugen
   8832845-6 gange om ugen
   7726451 gang om dagen
   3311262 gange om dagen
   115373 eller flere gange om dagen
   2 609Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V87 OFTE SPISE FRUGT
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Dine kostvaner
  • Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Frugt
  • %MD%AntalKodeKategori
   772601Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   131350221 gang om ugen
   2727105632-4 gange om ugen
   171766345-6 gange om ugen
   161663251 gang om dagen
   121246562 gange om dagen
   8832173 eller flere gange om dagen
   1 579Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V88 OFTE DRIKKE JUICE
  Spiser du f.eks. 3 skiver brød hver dag til frokost, så får du brød 1 gang om dagen.
  • Dine kostvaner
  • Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Juice (ikke saftevand)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22228591Aldrig eller mindre end 1 gang om ugen
   191975421 gang om ugen
   252699632-4 gange om ugen
   111143545-6 gange om ugen
   131352451 gang om dagen
   5518762 gange om dagen
   4415073 eller flere gange om dagen
   1 519Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V89 TROR SPISE FRUGT GRAM
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 950. 999 = Uoplyst (2477)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 24: Hvor meget frugt og grønt tror du, man bør spise hver dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ gram per dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1479
    Manglende 2477
    Minimum 0
    Maximum 950
    Gennemsnit 494
    Median 600
    Standardafvigelse 173

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V90 TROR SPISE FRUGT ANTAL
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 50. 99 = Uoplyst (1058)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 24: Hvor meget frugt og grønt tror du, man bør spise hver dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ stk. per dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2898
    Manglende 1058
    Minimum 0
    Maximum 50
    Gennemsnit 5
    Median 5
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V91 SPISE SELV FRUGT GRAM
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 999. 9999 = Uoplyst (2634)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 25: Hvor meget frugt og grønt tror du selv, du spiser i gennemsnit per dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ gram per dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1322
    Manglende 2634
    Minimum 0
    Maximum 999
    Gennemsnit 250
    Median 200
    Standardafvigelse 194

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V92 SPISE SELV FRUGT ANTAL
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 25. 99 = Uoplyst (1073)
  • Dine kostvaner
  • Spm. 25: Hvor meget frugt og grønt tror du selv, du spiser i gennemsnit per dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ stk. per dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2883
    Manglende 1073
    Minimum 0
    Maximum 25
    Gennemsnit 2
    Median 2
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V93 OFTE FEDT RUGBRØD
  • Dine kostvaner
  • Spm. 26: Hvor ofte smører du margarine, smør eller andet fedtstof på det brød, du spiser? (Ét kryds i hver linje) Rugbrød
  • %MD%AntalKodeKategori
   22238881Altid
   16166342For det meste
   772783Ca. halvdelen af gangene
   15155864En gang imellem
   363714295Aldrig
   22816Spiser ikke rugbrød/franskbrød/grovbrød
   2 609Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V94 OFTE FEDT FRANSKBRØD
  • Dine kostvaner
  • Spm. 26: Hvor ofte smører du margarine, smør eller andet fedtstof på det brød, du spiser? (Ét kryds i hver linje) Franksbrød/grovbrød
  • %MD%AntalKodeKategori
   24249391Altid
   23238912For det meste
   10114153Ca. halvdelen af gangene
   24249494En gang imellem
   17186825Aldrig
   00166Spiser ikke rugbrød/franskbrød/grovbrød
   2 649Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V95 RYGER DU
  • Rygning
  • Spm. 27: Ryger du?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21228431Ja, hver dag gå til spørgsmål 29 (V97)
   441732Ja, mindst én gang om ugen gå til spørgsmål 30 (V98)
   552093Ja, men sjældnere end hver uge gå til spørgsmål 31 (V100)
   686926834Nej, jeg ryger ikke
   1 489Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V96 HAR TIDLIGERE RØGET
  • Rygning
  • HAR TIDLIGERE RØGET
  • Variablen er filtreret af: V95
   • Filtrerende variable: V95
  • Spm. 28: Har du røget tidligere?
  • %MD%AntalKodeKategori
   341091Ja, men jeg holdt op for mindre end 12 måneder siden
   23902Ja, men jeg holdt op for mere end 12 måneder siden
   18267133Ja, men jeg har bare røget nogle få gange
   476718594Nej, jeg har aldrig røget gå til spørgsmål 35 (V114)
   1 439Uoplyst
   29 114210Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 70
 • V97 ANT. CIGARETTER DGL.
 • V98 ALDER VED RYGESTART
  Variablen er kodet i intervallet fra 9 til 20. 099 = Uoplyst (803) 100 = Irrelevant (1844)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V99 ALDRIG RØGET 1 GANG UGE
  Variablen er tom. 9 = Uoplyst/Irrelevant (3956)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9.

 • V100 FORSØGT AT HOLDE OP
 • V101 FORS. NEDSÆTTE FORBRUG
 • V102 ER HOLDT OP
 • V103 IKKE FORSØGT AT STOPPE
 • V104 AFVISE TILBUD DAGLIGT
 • V105 AFVISE TILBUD FESTER
 • V106 AFHÆNGIG AF NIKOTIN
 • V107 KAN ALTID STOP. RYGNING
 • V108 HOLDE OP SATSES HÅRDT
 • V109 BRUG VENNER RYGEOPHØR
 • V110 OPBAKNING FRA VENNER
 • V111 TRUSSEL MOD EGET HELBRED
 • V112 VIL GERNE HOLDE OP
 • V113 HAR PLANER OM RYGESTOP
 • V114 RYGEAFVÆN. ARBEJDSPLADS
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 35: Synes du, at der burde tilbydes rygeafvænningskurser på følgende steder: (Ét kryds i hver linie) a: Arbejdspladser
  • %MD%AntalKodeKategori
   565721981Ja
   25259802Nej
   18186993Ved ikke
   2 799Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V115 RYGEAFVÆN. UDDANNELSE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 35: Synes du, at der burde tilbydes rygeafvænningskurser på følgende steder: (Ét kryds i hver linie) b: Uddannelsesinstitutioner
  • %MD%AntalKodeKategori
   616324281Ja
   21228352Nej
   16166183Ved ikke
   2 759Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V116 MOR RYGER
  (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i 'Har ikke')
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 36: Ryger din....? a: Mor
  • %MD%AntalKodeKategori
   353613991Ja
   626324342Nej
   11553Har ikke
   2 689Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V117 STEDMOR RYGER
  (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i 'Har ikke')
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 36: Ryger din....? b: Stedmor
  • %MD%AntalKodeKategori
   682561Ja
   11134472Nej
   677926483Har ikke
   15 6059Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 85
 • V118 FAR RYGER
  (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i 'Har ikke')
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 36: Ryger din....? c: Far
  • %MD%AntalKodeKategori
   373814551Ja
   565822122Nej
   451743Har ikke
   3 1159Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V119 STEDFAR RYGER
  (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i 'Har ikke')
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 36: Ryger din....? d: Stedfar
  • %MD%AntalKodeKategori
   782841Ja
   12144782Nej
   657725863Har ikke
   15 6089Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 85
 • V120 MINDST EN SØSKENDE RYGER
  (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i 'Har ikke')
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 36: Ryger din....? e: Mindst en af dine søskende
  • %MD%AntalKodeKategori
   262810471Ja
   596323522Nej
   893293Har ikke
   6 2289Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 94
 • V121 KÆRESTE RYGER
  (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i 'Har ikke')
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 36: Ryger din....? f: Kæreste/samlever/ægtefælle
  • %MD%AntalKodeKategori
   17196771Ja
   353913922Nej
   384215083Har ikke
   10 3799Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 90
 • V122 BEDSTE VEN RYGER
  (Ét kryds i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du kryds i 'Har ikke')
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 36: Ryger din....? g: Bedste ven eller veninde
  • %MD%AntalKodeKategori
   474918711Ja
   484918872Nej
   11563Har ikke
   4 1429Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 96
 • V123 ANDEL AF VEN. SOM RYGER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 37: Blandt dine venner er der da:
  • %MD%AntalKodeKategori
   24259681Flest der ryger
   282810882Næsten lige mange, der ryger og ikke ryger
   414116133Flest der ikke ryger
   11504Ingen der ryger
   552025Ved ikke
   1 359Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V124 HOLD., RYG. SKOLE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) a: Folkeskoler
  • %MD%AntalKodeKategori
   11531Tilladt overalt
   505019662Begrænset til enkelte områder
   484919123Helt forbudt
   1 259Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V125 HOLD., RYG. EFTERSKOLE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) b: Efterskoler
  • %MD%AntalKodeKategori
   441421Tilladt overalt
   777830452Begrænset til enkelte områder
   19197373Helt forbudt
   1 329Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V126 HOLD., RYG. UNGDOMSUDD.
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) c: Handelsskoler, gymnasier, tekniske skoler
  • %MD%AntalKodeKategori
   551791Tilladt overalt
   838433002Begrænset til enkelte områder
   11114393Helt forbudt
   1 389Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V127 HOLD., RYG. ARBEJDE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) d: Arbejdspladser
  • %MD%AntalKodeKategori
   662401Tilladt overalt
   838433022Begrænset til enkelte områder
   10103783Helt forbudt
   1 369Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V128 HOLD., RYG. HOSPITALER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) e: På hospitaler
  • %MD%AntalKodeKategori
   0071Tilladt overalt
   313112322Begrænset til enkelte områder
   686826813Helt forbudt
   1 369Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V129 HOLD., RYG. TOG
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) f: I tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   11501Tilladt overalt
   616224152Begrænset til enkelte områder
   373714553Helt forbudt
   1 369Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V130 HOLD., RYG. CAFEER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) g: På caféer
  • %MD%AntalKodeKategori
   19197361Tilladt overalt
   666726272Begrænset til enkelte områder
   14145623Helt forbudt
   1 319Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V131 HOLD., RYG. RESTAURANT
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) h: På restauranter
  • %MD%AntalKodeKategori
   993691Tilladt overalt
   686926882Begrænset til enkelte områder
   22228653Helt forbudt
   1 349Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V132 HOLD., RYG. BUTIKKER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) i: I butikscentre
  • %MD%AntalKodeKategori
   15155971Tilladt overalt
   454617992Begrænset til enkelte områder
   383915193Helt forbudt
   1 419Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V133 HOLD., RYG. IDRÆTSKL.
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) j: I idrætsklubber/sportshaller
  • %MD%AntalKodeKategori
   22651Tilladt overalt
   434316842Begrænset til enkelte områder
   555521723Helt forbudt
   1 359Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V134 HOLD., RYG. BØRNEHAVE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) k: I børnehaver/vuggestuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   0041Tilladt overalt
   14145372Begrænset til enkelte områder
   868633873Helt forbudt
   1 289Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V135 HOLD., RYG. NETCAFEER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) l: På net-cafeer
  • %MD%AntalKodeKategori
   17186831Tilladt overalt
   626324592Begrænset til enkelte områder
   19197473Helt forbudt
   2 679Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V136 OK RYGE GRAVID
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 39: Mener du, at det er i orden, at: Ryge mens man er gravid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22811Ja
   909135732Nej
   772603Ved ikke
   1 429Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V137 OK RYGE BØRN UNDER 6 ÅR
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 39: Mener du, at det er i orden, at: Ryge i lokaler med børn under 6 år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   772591Ja
   818232212Nej
   11114273Ved ikke
   1 499Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V138 OK RYGE RUM U. RYGEREGL.
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 39: Mener du, at det er i orden, at: Ryge i lokaler uden klare rygeregler?
  • %MD%AntalKodeKategori
   282810941Ja
   424216532Nej
   292911473Ved ikke
   2 629Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V139 PAS. RYG. SKOLE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 40: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Din skole/uddannelsesinstitution
  • %MD%AntalKodeKategori
   394015411Ja
   404216002Nej
   17186923Kommer der ikke
   3 1239Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V140 PAS. RYG. ARBEJDE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 40: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Din arbejdsplads (gælder ikke fritidsarbejde)
  • %MD%AntalKodeKategori
   23269071Ja
   283111192Nej
   394315283Kommer der ikke
   10 4029Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 90
 • V141 PAS. RYG. HJEMMET
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 40: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Dit hjem
  • %MD%AntalKodeKategori
   394015291Ja
   586023142Nej
   00133Kommer der ikke
   3 1009Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V142 PAS. RYG. SPORTSHAL
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 40: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Idrætsklubber/sportshaller
  • %MD%AntalKodeKategori
   15166011Ja
   535520822Nej
   293011363Kommer der ikke
   3 1379Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V143 PAS. RYG. CAFEER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 40: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Caféer
  • %MD%AntalKodeKategori
   727428401Ja
   14145472Nej
   12124683Kommer der ikke
   3 1019Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V144 PAS. RYG. RESTAURANT
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 40: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Restauranter
  • %MD%AntalKodeKategori
   636524871Ja
   25269972Nej
   9103703Kommer der ikke
   3 1029Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V145 GEN. RYG. SKOLE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 41: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Din skole/uddannelsesinstitution
  • %MD%AntalKodeKategori
   14145481Ja
   666926302Nej
   16176503Kommer der ikke
   3 1289Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V146 GEN. RYG. ARBEJDE
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 41: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Din arbejdsplads (gælder ikke fritidsarbejde)
  • %MD%AntalKodeKategori
   893341Ja
   455017702Nej
   374114483Kommer der ikke
   10 4049Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 90
 • V147 GEN. RYG. HJEMMET
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 41: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Dit hjem
  • %MD%AntalKodeKategori
   14155691Ja
   828532422Nej
   00123Kommer der ikke
   3 1339Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V148 GEN. RYG. SPORTSHAL
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 41: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Idrætsklubber/sportshaller
  • %MD%AntalKodeKategori
   882991Ja
   626524492Nej
   262810433Kommer der ikke
   4 1659Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 96
 • V149 GEN. RYG. CAFEER
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 41: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Caféer
  • %MD%AntalKodeKategori
   303111771Ja
   565822342Nej
   11114353Kommer der ikke
   3 1109Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V150 GEN. RYG. RESTAURANT
  • De næste spørgsmål besvar
  • Spm. 41: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Restauranter
  • %MD%AntalKodeKategori
   313212411Ja
   575922452Nej
   993513Kommer der ikke
   3 1199Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V151 DRIK. SLET IKKE ALKOHOL
  • Alkohol
  • Spm. 42: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Drikker slet ikke alkohol - gå til spørgsmål 60 (V215)
  • %MD%AntalKodeKategori
   919135990Ikke nævnt
   993571Nævnt
   1001003956
   Svarprocent: 100
 • V152 DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
 • V153 GENSTANDE, MANDAG
  (skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 15. 099 = Uoplyst/Irrelevant (350) 000 = Drikker slet ikke alkohol/ drak ikke mandag (3397)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V154 GENSTANDE, TIRSDAG
  (skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 25. 099 = Uoplyst/Irrelevant (357) 000 = Drikker slet ikke alkohol/ drak ikke tirsdag (3347)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V155 GENSTANDE, ONSDAG
  (skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 45. 099 = Uoplyst/Irrelevant (353) 000 = Drikker slet ikke alkohol/ drak ikke onsdag (3269)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V156 GENSTANDE, TORSDAG
  (skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 20. 099 = Uoplyst/Irrelevant (345) 000 = Drikker slet ikke alkohol/ drak ikke torsdag (3084)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V157 GENSTANDE, FREDAG
  (skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 65. 099 = Uoplyst/Irrelevant (300) 000 = Drikker slet ikke alkohol/ drak ikke fredag (1830)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V158 GENSTANDE, LØRDAG
  (skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 75. 099 = Uoplyst/Irrelevant (300) 000 = Drikker slet ikke alkohol/ drak ikke lørdag (1804)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V159 GENSTANDE, SØNDAG
  (skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus pågældende dag) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 40. 099 = Uoplyst/Irrelevant (403) 000 = Drikker slet ikke alkohol/ drak ikke søndag (3272)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V160 SÆDVAN. ANT. GEN. UGE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 90. 099 = Uoplyst (212) 100 = Irrelevant (357)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V161 DEBUTALDER ALKOHOL
  Variablen er kodet i intervallet fra 2 til 19. 099 = Uoplyst (116) 100 = Irrelevant (357)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V162 DEBUTALDER FULDSKAB
  Variablen er kodet i intervallet fra 2 til 20. 099 = Uoplyst (180) 100 = Irrelevant (357)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V163 HOLD., EGET ALKOHOLF.
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 46: Hvad er din holdning til dit eget alkoholforbrug?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19217521Det vil være OK, hvis jeg drak mere
   627024712Jeg drikker i tilpas mængde
   782713Jeg drikker lidt for meget
   11314Jeg drikker alt for meget
   2 749Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V164 MINDRE ALK. FESTER
 • V165 MINDRE ALK. HVERDAG
 • V166 MINDRE ALK. NEJ
 • V167 MINDRE ALK. VED IKKE
 • V168 HJÆLP MIN. ALK. KAMMERAT
 • V169 HJÆLP MIN. ALK. FORÆLDRE
 • V170 HJÆLP MIN. ALK. PROFES.
 • V171 HJÆLP MIN. ALK. NEJ
 • V172 HJÆLP MIN. ALK. VED IKKE
 • V173 ANT. DRUKKET SIDS. 30 DG
  De sidste 30 dage
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 49: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du drukket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   3412810 gange
   252897321-2 gange
   3540140333-5 gange
   202278146-9 gange
   67234510+ gange
   2 809Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V174 ANT. ALM ØL 30 DAGE
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du: (Ét kryds i hver linje) a: Drukket alm. øl?
  • %MD%AntalKodeKategori
   161864310 gange
   2730105221-2 gange
   2629102133-5 gange
   141656446-9 gange
   56212510+ gange
   3 1079Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 88
 • V175 ANT. STÆRK ØL 30 DAGE
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du: (Ét kryds i hver linje) b: Drukket stærk øl?
  • %MD%AntalKodeKategori
   5972233210 gange
   151860221-2 gange
   6722433-5 gange
   228046-9 gange
   1122510+ gange
   9 3399Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 82
 • V176 ANT. VIN 30 DAGE
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du: (Ét kryds i hver linje) c: Drukket vin?
  • %MD%AntalKodeKategori
   3643144210 gange
   3339129521-2 gange
   121448633-5 gange
   3311546-9 gange
   1122510+ gange
   6 2399Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 85
 • V177 ANT. ALKO.SODA. 30 SAGE
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du: (Ét kryds i hver linje) d: Drukket sodanvandsprodukter med alkohol (f.eks. Barcardi Breezer, Smirnoff ice)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   3035120010 gange
   3440136321-2 gange
   161964933-5 gange
   4517846-9 gange
   1149510+ gange
   0009Uoplyst
   13 51710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 87
 • V178 ANT. SPIRITUS 30 DAGE
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du: (Ét kryds i hver linje) e: Drukket spiritus (f.eks. rom, gin, tequilla)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   2832109910 gange
   3540139221-2 gange
   182170633-5 gange
   5620246-9 gange
   1140510+ gange
   4 1609Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 87
 • V179 ANT. MERE 5 GENST. 30 DG
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du: (Ét kryds i hver linje) f: Drukket mere end 5 genstande?
  • %MD%AntalKodeKategori
   202378110 gange
   2832112021-2 gange
   252999733-5 gange
   111343346-9 gange
   33120510+ gange
   4 1489Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 87
 • V180 ANT. FULD 30 DAGE
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du: (Ét kryds i hver linje) g: Været fuld?
  • %MD%AntalKodeKategori
   222587510 gange
   3438133521-2 gange
   232689833-5 gange
   8931346-9 gange
   2278510+ gange
   3 1009Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 88
 • V181 DRAK ALKOHOL HJEMME
  (Sæt evt. flere krydser, hvis du drak flere steder den pågældende dag)
 • V182 DRAK ALKOHOL HOS ANDRE
  (Sæt evt. flere krydser, hvis du drak flere steder den pågældende dag)
 • V183 DRAK ALKOHOL I BYEN
  (Sæt evt. flere krydser, hvis du drak flere steder den pågældende dag)
 • V184 DRAK ALKOHOL PÅ SKOLEN
  (Sæt evt. flere krydser, hvis du drak flere steder den pågældende dag)
 • V185 DRAK ALKOHOL ANDRE STEDE
  (Sæt evt. flere krydser, hvis du drak flere steder den pågældende dag)
 • V186 DRAK ALKOHOL SPORTSKLUB
  (Sæt evt. flere krydser, hvis du drak flere steder den pågældende dag)
 • V187 ALKOHOL ANDRE - TEKST
  (Sæt evt. flere krydser, hvis du drak flere steder den pågældende dag) Variablen lister andre steder hvor respondenten har drukket alkohol.
 • V188 ANT. GENST. VEN WEEKEND
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 95. 099 = Uoplyst (1288) 100 = Irrelevant (357)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V189 ANT. GENST. VEN VED IKKE
 • V190 VEN BEVIRK. DRIK MERE
 • V191 ANT. ØL SIDST FULD
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 42. 099 = Uoplyst (1298) 100 = Irrelevant (357)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V192 ANT. STÆRK ØL SIDST FULD
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 28. 099 = Uoplyst (2471) 100 = Irrelevant (357)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V193 ANT. VIN SIDST FULD
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 21. 099 = Uoplyst (2176) 100 = Irrelevant (357)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V194 ANT. SPIRITUS SIDST FULD
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 30. 099 = Uoplyst (1589) 100 = Irrelevant (357)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V195 HUSK IKKE ANT. SIDST FUL
 • V196 FORÆLD. SYNES DRIK. MEGE
 • V197 FORÆLD. DRIKKER HVERDAGE
 • V198 FORÆLD. DRIKKER WEEKEND
 • V199 VÆRET FULD MED FORÆLD
 • V200 ALKOHOL - SKÆNDERIER
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) a: Skænderier
  • %MD%AntalKodeKategori
   394315241Aldrig
   161862721 gang
   101138432 gange
   242896943 el. flere gange
   2 959Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V201 ALKOHOL - SLAGSMÅL
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) b: Slagsmål
  • %MD%AntalKodeKategori
   707927851Aldrig
   91036721 gang
   4415532 gange
   5621143 el. flere gange
   2 819Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V202 ALKOHOL - ULYKKE
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) c: Involveret i ulykke/uheld
  • %MD%AntalKodeKategori
   778630341Aldrig
   8931121 gang
   239332 gange
   227043 el. flere gange
   2 919Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V203 ALKOHOL - MISTET TING
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) d: Mistet penge eller andre ting af værdi for dig
  • %MD%AntalKodeKategori
   556221851Aldrig
   192174721 gang
   8933232 gange
   6724943 el. flere gange
   2 869Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V204 ALKOHOL - ØDELAG TING
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) e: Fået ødelagt ting eller tøj
  • %MD%AntalKodeKategori
   455017721Aldrig
   212484121 gang
   111243532 gange
   121346143 el. flere gange
   2 909Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V205 ALKOHOL - PROB. FORÆLD
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) f: Problemer med dine forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   667426011Aldrig
   111345121 gang
   6723032 gange
   6722943 el. flere gange
   2 889Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V206 ALKOHOL - PROB. VENNER
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) g: Problemer med dine venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   536021041Aldrig
   161864221 gang
   91035532 gange
   101139943 el. flere gange
   3 999Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 88
 • V207 ALKOHOL - PROB. LÆRERE
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) h: Problemer i forhold til din lærere
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Aldrig
   00021 gang
   00032 gange
   00043 el. flere gange
   0010
   859633551Aldrig
   238921 gang
   113832 gange
   112843 el. flere gange
   2 889Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V208 ALKOHOL - NEDSAT PRÆST
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) i: Nedsat din præsentation i skolen eller på fritidsarbejdet
  • %MD%AntalKodeKategori
   627024441Aldrig
   91033821 gang
   6725132 gange
   121448243 el. flere gange
   2 849Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V209 ALKOHOL - UFRIV. SAM.
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) j: Har haft samleje, selv om du ikke ønskede det
  • %MD%AntalKodeKategori
   798931301Aldrig
   6724721 gang
   227932 gange
   226143 el. flere gange
   2 829Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V210 ALKOHOL - KØRTE BIL
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) k: Kørt motorcykel/bil under påvirkning af alkohol
  • %MD%AntalKodeKategori
   788831041Aldrig
   5620921 gang
   239132 gange
   3311143 el. flere gange
   2 849Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V211 ALKOHOL - TYVERI
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) l: Været udsat for røveri eller tyveri
  • %MD%AntalKodeKategori
   819131881Aldrig
   6725021 gang
   125332 gange
   112643 el. flere gange
   2 829Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V212 ALKOHOL - POLITIET
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) m: Problemer med politiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   788830911Aldrig
   6723521 gang
   3310932 gange
   226743 el. flere gange
   2 979Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V213 ALKOHOL - HOSPITALET
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) n: Været på hospitalet eller skadestue
  • %MD%AntalKodeKategori
   788830771Aldrig
   91033921 gang
   125632 gange
   113343 el. flere gange
   2 949Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V214 ALKOHOL - STOFFER
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) o: Taget euforiserende stoffer du ikke ville have taget, hvis du var ædru - hash, ecstasy, heroin el. lign.
  • %MD%AntalKodeKategori
   829232441Aldrig
   4414321 gang
   114932 gange
   227543 el. flere gange
   2 889Uoplyst
   9 35710Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 89
 • V215 FRA FEST - DUKKET MEGET
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 60: Har du undladt at deltage i en fest eller er du gået fra en fest - fordi der skete noget du ikke være en del af? (sæt gerne flere krydser) Ja, der blev drukket for meget
  • %MD%AntalKodeKategori
   869233850Ikke nævnt
   883101Nævnt
   7 26110Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 93
 • V216 FRA FEST - STOFFER
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 60: Har du undladt at deltage i en fest eller er du gået fra en fest - fordi der skete noget du ikke være en del af? (sæt gerne flere krydser) Ja, der blev taget stoffer
  • %MD%AntalKodeKategori
   717728200Ikke nævnt
   21238251Nævnt
   8 31110Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 92
 • V217 FRA FEST - SKÆNDERIER
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 60: Har du undladt at deltage i en fest eller er du gået fra en fest - fordi der skete noget du ikke være en del af? (sæt gerne flere krydser) Ja, skænderier
  • %MD%AntalKodeKategori
   808831790Ikke nævnt
   11124461Nævnt
   8 33110Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 92
 • V218 FRA FEST - SLÅSKAMPE
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 60: Har du undladt at deltage i en fest eller er du gået fra en fest - fordi der skete noget du ikke være en del af? (sæt gerne flere krydser) Ja, slåskampe
  • %MD%AntalKodeKategori
   657025520Ikke nævnt
   283010961Nævnt
   8 30810Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 92
 • V219 FRA FEST - ANDET
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 60: Har du undladt at deltage i en fest eller er du gået fra en fest - fordi der skete noget du ikke være en del af? (sæt gerne flere krydser) Ja, andet __________
  • %MD%AntalKodeKategori
   798531200Ikke nævnt
   13155341Nævnt
   8 30210Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 92
 • V220 ER IKKE GÅET FRA FEST
  • Alkohol
  • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Variablen er filtreret af: V151
   • Filtrerende variable: V151
  • Spm. 60: Har du undladt at deltage i en fest eller er du gået fra en fest - fordi der skete noget du ikke være en del af? (sæt gerne flere krydser) Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Ikke nævnt
   4810019001Nævnt
   52 20569Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 100
 • V221 ØNSK. ALKOH. POL. SKOLE
  • Alkohol
  • Spm. 61: Synes du, at der skal være en alkoholpolitik på din skole/arbejdsplads?
  • %MD%AntalKodeKategori
   505119701Ja
   293011572Nej
   19207673Ved ikke
   2 629Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V222 HAR PRØVET HASH
  • Stoffer
  • Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) a: Hash (pot, marihuana)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11114221Ja, inden for den seneste måned
   17186912Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   15155903Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   535521104Nej, har aldrig prøvet stoffer
   4 1439Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 96
 • V223 HAR PRØVET AMFETAMIN
  • Stoffer
  • Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) b: Amfetamin (speed)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22601Ja, inden for den seneste måned
   23952Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   331163Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   879334594Nej, har aldrig prøvet stoffer
   6 2269Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 94
 • V224 HAR PRØVET ECSTASY
  • Stoffer
  • Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) c: Ecstasy
  • %MD%AntalKodeKategori
   11211Ja, inden for den seneste måned
   11432Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   22793Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   909635694Nej, har aldrig prøvet stoffer
   6 2449Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 94
 • V225 HAR PRØVET KOKAIN
  • Stoffer
  • Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) d: Kokain
  • %MD%AntalKodeKategori
   11511Ja, inden for den seneste måned
   22662Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   22603Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   909535414Nej, har aldrig prøvet stoffer
   6 2389Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 94
 • V226 HAR PRØVET LSD
  • Stoffer
  • Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) e: LSD
  • %MD%AntalKodeKategori
   0061Ja, inden for den seneste måned
   0032Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   11313Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   939936654Nej, har aldrig prøvet stoffer
   6 2519Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 94
 • V227 HAR PRØVET HEROIN
  • Stoffer
  • Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) f: Heroin
  • %MD%AntalKodeKategori
   0061Ja, inden for den seneste måned
   0022Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   0043Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   9310036884Nej, har aldrig prøvet stoffer
   6 2569Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 94
 • V228 HAR PRØVET RYGEHEROIN
  • Stoffer
  • Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) g: Rygeheroin
  • %MD%AntalKodeKategori
   0071Ja, inden for den seneste måned
   0052Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   0093Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   939936714Nej, har aldrig prøvet stoffer
   7 2649Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 93
 • V229 HAR PRØVET SVAMPE
  • Stoffer
  • Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) h: Psilocybin-svampe (euforiserende svampe)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11211Ja, inden for den seneste måned
   11512Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   331183Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   899535234Nej, har aldrig prøvet stoffer
   6 2439Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 94
 • V230 HAR PRØVET OPLØS.MID.
  • Stoffer
  • Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) i: Snifning af opløsningsmidler eller lightergas
  • %MD%AntalKodeKategori
   00131Ja, inden for den seneste måned
   11352Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   331263Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   899535264Nej, har aldrig prøvet stoffer
   6 2569Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 94
 • V231 HAR PRØVET ANDRE STOF
  • Stoffer
  • Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
  • %MD%AntalKodeKategori
   11291Ja, inden for den seneste måned
   11312Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   11493Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   819731914Nej, har aldrig prøvet stoffer
   17 6569Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 83
 • V232 ANDRE STOFFER - TEKST
  Variablen lister andre stoffer som respondenten har prøvet.
  • Stoffer
  • Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
   • Text (max length: 90)
 • V233 OFTE HASH SEN. MÅNED
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • OFTE HASH SEN. MÅNED
  • Variablen er filtreret af: V222
   • Filtrerende variable: V222
  • Spm. 63: Hvis du har røget hash (pot, marihuana) inden for den seneste måned, hvor mange dage har du så røget det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16391Dagligt eller næsten dagligt
   18462Flere gange om ugen
   211663Mindst én gang om ugen
   11754494Sjældnere end én gang om ugen
   32 12629Uoplyst
   53 209410Irrelevant
   1001003956
   Svarprocent: 15
 • V234 DEBUTALDER FOR HASH
  Variablen er kodet i intervallet fra 10 til 20. 099 = Uoplyst (236) 100 = Irrelevant (2105)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V235 DEBUTALD.ANDET END HASH
  Variablen er kodet i intervallet fra 9 til 20. 099 = Uoplyst (214) 100 = Irrelevant (3367)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 375
    Manglende 3581
    Minimum 9
    Maximum 20
    Gennemsnit 16
    Median 16
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V236 ANT. VENNER RØGET HASH
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 66: Er der nogen i din omgangskreds, der har prøvet at ryge hash?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551971Nej
   551792Én
   242493232-4
   5758225445 eller flere
   782915Ved ikke
   3 1039Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V237 ANT. VENNER ANDRE STOF
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 67: Er der nogen i din omgangskreds, der har prøvet andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy eller kokain etc.?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22228561Nej
   12134862Én
   252699232-4
   151660445 eller flere
   22238825Ved ikke
   3 1369Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V238 ANT. FAM.MEDL. RØGET HAS
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 68: Er der nogen i din nærmeste familie, der har prøvet at ryge hash?
  • %MD%AntalKodeKategori
   272810791Nej
   22228532Én
   252597732-4
   4415045 eller flere
   21228425Ved ikke
   1 559Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V239 ANT. FAM.MEDL. ANDRE STO
  • Hvis du aldrig har prøvet
  • Spm. 69: Er der nogen i din nærmeste familie, der har prøvet et eller flere af andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy eller kokain etc.?
  • %MD%AntalKodeKategori
   606123621Nej
   993622Én
   3313432-4
   00845 eller flere
   262610235Ved ikke
   2 679Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V240 SSH RYGER SPORTY
  • Livsstil
  • Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) De sporty
  • %MD%AntalKodeKategori
   11351Meget sandsynligt
   662302Sandsynligt
   282911053Hverken mere eller mindre sandsynligt
   373814604Usandsynligt
   21228425Meget usandsynligt
   552026Ved ikke
   2 829Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V241 SSH RYGER POPDRENG
  • Livsstil
  • Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Popdrenge/poppiger
  • %MD%AntalKodeKategori
   293011581Meget sandsynligt
   444517582Sandsynligt
   19197393Hverken mere eller mindre sandsynligt
   11484Usandsynligt
   00175Meget usandsynligt
   441636Ved ikke
   2 739Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V242 SSH RYGER HIPHOPPER
  • Livsstil
  • Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Hiphoppere/skatere
  • %MD%AntalKodeKategori
   353613851Meget sandsynligt
   424316772Sandsynligt
   15155843Hverken mere eller mindre sandsynligt
   11394Usandsynligt
   00155Meget usandsynligt
   551796Ved ikke
   2 779Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V243 SSH RYGER BODYBUILD
  • Livsstil
  • Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Bodybuildere
  • %MD%AntalKodeKategori
   11521Meget sandsynligt
   662442Sandsynligt
   333312893Hverken mere eller mindre sandsynligt
   313212464Usandsynligt
   16166215Meget usandsynligt
   11114256Ved ikke
   2 799Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V244 SSH RYGER STILLE DRENG
  • Livsstil
  • Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Stille drenge/piger
  • %MD%AntalKodeKategori
   11551Meget sandsynligt
   993642Sandsynligt
   404115873Hverken mere eller mindre sandsynligt
   272810784Usandsynligt
   14145455Meget usandsynligt
   662506Ved ikke
   2 779Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V245 SSH RYGER TECHNOER
  • Livsstil
  • Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Technoer
  • %MD%AntalKodeKategori
   363614051Meget sandsynligt
   383914962Sandsynligt
   17176743Hverken mere eller mindre sandsynligt
   22754Usandsynligt
   11225Meget usandsynligt
   552126Ved ikke
   2 729Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V246 SSH RYGER COMP.NØRDER
  • Livsstil
  • Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Computernørder
  • %MD%AntalKodeKategori
   451771Meget sandsynligt
   14145502Sandsynligt
   414216403Hverken mere eller mindre sandsynligt
   21218114Usandsynligt
   10114105Meget usandsynligt
   782936Ved ikke
   2 759Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V247 SSH RYGER RELIGIØSE
  • Livsstil
  • Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Religiøse
  • %MD%AntalKodeKategori
   11301Meget sandsynligt
   441562Sandsynligt
   353513743Hverken mere eller mindre sandsynligt
   262710294Usandsynligt
   22228655Meget usandsynligt
   11114266Ved ikke
   2 769Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V248 SSH RYGER HIPPIER
  • Livsstil
  • Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Hippier
  • %MD%AntalKodeKategori
   414216321Meget sandsynligt
   353613872Sandsynligt
   15166043Hverken mere eller mindre sandsynligt
   11284Usandsynligt
   11235Meget usandsynligt
   552126Ved ikke
   2 709Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V249 SSH HASH SPORTY
  • Livsstil
  • Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) De sporty
  • %MD%AntalKodeKategori
   11381Meget sandsynligt
   441662Sandsynligt
   22228683Hverken mere eller mindre sandsynligt
   313112154Usandsynligt
   313212365Meget usandsynligt
   993506Ved ikke
   2 839Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V250 SSH HASH POPDRENG
  • Livsstil
  • Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Popdrenge/poppiger
  • %MD%AntalKodeKategori
   883081Meget sandsynligt
   323312802Sandsynligt
   383814893Hverken mere eller mindre sandsynligt
   883284Usandsynligt
   331245Meget usandsynligt
   993426Ved ikke
   2 859Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V251 SSH HASH HIPHOPPER
  • Livsstil
  • Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Hiphoppere/skatere
  • %MD%AntalKodeKategori
   373814821Meget sandsynligt
   394015392Sandsynligt
   14145453Hverken mere eller mindre sandsynligt
   11344Usandsynligt
   00195Meget usandsynligt
   772616Ved ikke
   2 769Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V252 SSH HASH BODYBUILD
  • Livsstil
  • Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Bodybuildere
  • %MD%AntalKodeKategori
   22601Meget sandsynligt
   662482Sandsynligt
   282911143Hverken mere eller mindre sandsynligt
   272810734Usandsynligt
   20207905Meget usandsynligt
   15155836Ved ikke
   2 889Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V253 SSH HASH STILLE DRENG
  • Livsstil
  • Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Stille drenge/piger
  • %MD%AntalKodeKategori
   11471Meget sandsynligt
   672542Sandsynligt
   323312633Hverken mere eller mindre sandsynligt
   262710334Usandsynligt
   22228655Meget usandsynligt
   10114106Ved ikke
   2 849Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V254 SSH HASH TECHNOER
  • Livsstil
  • Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Technoer
  • %MD%AntalKodeKategori
   262610241Meget sandsynligt
   323212522Sandsynligt
   23249153Hverken mere eller mindre sandsynligt
   662354Usandsynligt
   331085Meget usandsynligt
   993406Ved ikke
   2 829Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V255 SSH HASH COMP.NØRDER
  • Livsstil
  • Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Computernørder
  • %MD%AntalKodeKategori
   22941Meget sandsynligt
   993402Sandsynligt
   363714393Hverken mere eller mindre sandsynligt
   22238884Usandsynligt
   16166325Meget usandsynligt
   12124766Ved ikke
   2 879Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V256 SSH HASH RELIGIØSE
  • Livsstil
  • Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Religiøse
  • %MD%AntalKodeKategori
   11261Meget sandsynligt
   22852Sandsynligt
   19207563Hverken mere eller mindre sandsynligt
   262710334Usandsynligt
   373814735Meget usandsynligt
   13135016Ved ikke
   2 829Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V257 SSH HASH HIPPIER
  • Livsstil
  • Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Hippier
  • %MD%AntalKodeKategori
   545521191Meget sandsynligt
   292911362Sandsynligt
   993533Hverken mere eller mindre sandsynligt
   11224Usandsynligt
   11205Meget usandsynligt
   662386Ved ikke
   2 689Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V258 SSH A. STOF SPORTY
  • Livsstil
  • Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) De sporty
  • %MD%AntalKodeKategori
   22751Meget sandsynligt
   10103862Sandsynligt
   22228683Hverken mere eller mindre sandsynligt
   23238914Usandsynligt
   313112125Meget usandsynligt
   11124476Ved ikke
   2 779Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V259 SSH A. STOF POPDRENG
  • Livsstil
  • Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Popdrenge/poppiger
  • %MD%AntalKodeKategori
   13135071Meget sandsynligt
   353513732Sandsynligt
   303112033Hverken mere eller mindre sandsynligt
   772824Usandsynligt
   331115Meget usandsynligt
   10104006Ved ikke
   2 809Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V260 SSH A. STOF HIPHOPPER
  • Livsstil
  • Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Hiphoppere/skatere
  • %MD%AntalKodeKategori
   11114331Meget sandsynligt
   323312762Sandsynligt
   343513423Hverken mere eller mindre sandsynligt
   883224Usandsynligt
   22855Meget usandsynligt
   11114196Ved ikke
   2 799Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V261 SSH A. STOF BODYBUILD
  • Livsstil
  • Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Bodybuildere
  • %MD%AntalKodeKategori
   993611Meget sandsynligt
   19207632Sandsynligt
   262610093Hverken mere eller mindre sandsynligt
   15155934Usandsynligt
   14145515Meget usandsynligt
   15155986Ved ikke
   2 819Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V262 SSH A. STOF STILLE DRENG
  • Livsstil
  • Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Stille drenge/piger
  • %MD%AntalKodeKategori
   11251Meget sandsynligt
   441442Sandsynligt
   262610263Hverken mere eller mindre sandsynligt
   262610124Usandsynligt
   293011675Meget usandsynligt
   13134996Ved ikke
   2 839Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V263 SSH A. STOF TECHNOER
  • Livsstil
  • Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Technoer
  • %MD%AntalKodeKategori
   565722211Meget sandsynligt
   24259662Sandsynligt
   993423Hverken mere eller mindre sandsynligt
   11364Usandsynligt
   11205Meget usandsynligt
   883006Ved ikke
   2 719Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V264 SSH A. STOF COMP.NØRDER
  • Livsstil
  • Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Computernørder
  • %MD%AntalKodeKategori
   11351Meget sandsynligt
   451772Sandsynligt
   323212493Hverken mere eller mindre sandsynligt
   25259824Usandsynligt
   22238765Meget usandsynligt
   14145476Ved ikke
   2 909Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V265 SSH A. STOF RELIGIØSE
  • Livsstil
  • Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Religiøse
  • %MD%AntalKodeKategori
   00171Meget sandsynligt
   11452Sandsynligt
   16166323Hverken mere eller mindre sandsynligt
   21228464Usandsynligt
   454617785Meget usandsynligt
   14145556Ved ikke
   2 839Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V266 SSH A. STOF HIPPIER
  • Livsstil
  • Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Hippier
  • %MD%AntalKodeKategori
   16166181Meget sandsynligt
   282911272Sandsynligt
   303011773Hverken mere eller mindre sandsynligt
   993374Usandsynligt
   441705Meget usandsynligt
   11124506Ved ikke
   2 779Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V267 RYG. VIGT. DEL AF HVEM
  • Livsstil
  • Spm. 73: Angiv hvor enig du er i følgende udsagn Rygning er en vigtig del af, hvem jeg er
  • %MD%AntalKodeKategori
   12591Helt enig
   451772Delvis enig
   10103983Hverken enig eller uenig
   662504Delvis uenig
   757729655Helt uenig
   3 1079Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V268 HØJT ALK. VIGT. HVEM
  • Livsstil
  • Spm. 73: Angiv hvor enig du er i følgende udsagn Et højt alkoholforbrug er en vigtig del af, hvem jeg er
  • %MD%AntalKodeKategori
   11461Helt enig
   441722Delvis enig
   9103653Hverken enig eller uenig
   10114144Delvis uenig
   727428395Helt uenig
   3 1209Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V269 HASH VIGT. DEL AF HVEM
  • Livsstil
  • Spm. 73: Angiv hvor enig du er i følgende udsagn Hash rygning er en vigtig del af, hvem jeg er
  • %MD%AntalKodeKategori
   11501Helt enig
   22912Delvis enig
   441673Hverken enig eller uenig
   441684Delvis uenig
   858833435Helt uenig
   3 1379Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V270 IDRÆT VIGT. DEL HVEM
  • Livsstil
  • Spm. 73: Angiv hvor enig du er i følgende udsagn Motion og idræt er en vigtig del af, hvem jeg er
  • %MD%AntalKodeKategori
   272810591Helt enig
   272810682Delvis enig
   21228273Hverken enig eller uenig
   883224Delvis uenig
   14155675Helt uenig
   3 1139Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V271 SUND KOST VIGT. HVEM
  • Livsstil
  • Spm. 73: Angiv hvor enig du er i følgende udsagn Sund kost er en vigtig del af, hvem jeg er
  • %MD%AntalKodeKategori
   22238801Helt enig
   323312602Delvis enig
   272710573Hverken enig eller uenig
   782944Delvis uenig
   993545Helt uenig
   3 1119Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V272 DAGLIG. - PERS. TILFRED
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 74: Synes du, at din dagligdag er personlig tilfredsstillende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14145541Altid
   767830192Som regel
   772813Sjældent
   00124Aldrig
   2 909Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V273 PROB. DAGLIGE GØREMÅL
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 75: Føler du, at du for øjeblikket har personlige problemer, der gør det vanskeligt for dig at klare daglige gøremål?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662261Ja, meget
   353513672Ja, i nogen grad
   575922663Slet ikke
   2 979Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V274 PROB. MED SKOLEN
  (gerne flere krydser)
 • V275 PROB. MED FAMILIEN
  (gerne flere krydser)
 • V276 PROB. MANGEL PÅ VENNER
  (gerne flere krydser)
 • V277 PROB. MED KÆRESTEN
  (gerne flere krydser)
 • V278 PROB. MED ØKONOMIEN
  (gerne flere krydser)
 • V279 PROB. STØR. OMVÆLTNING.
  (gerne flere krydser)
 • V280 PROB. MED ANDET
  (gerne flere krydser)
 • V281 PROB. MED ANDET - TEKST
  (gerne flere krydser) Variablen lister andre problemer som respondenten har i øjeblikket.
 • V282 TALER MED NOGEN OM PROB.
  (kun ét kryds)
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 76: Taler du i almindelighed med nogen om problemer?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Ja, jeg taler med nogen
   0002Nej, jeg klarer det selv
   0003Nej, jeg har ikke nogen at tale med
   0010
   778130641Ja, jeg taler med nogen
   18197062Nej, jeg klarer det selv
   11353Nej, jeg har ikke nogen at tale med
   4 1509Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 96
 • V283 TALER MED VENNER OM PROB
  (gerne flere krydser)
 • V284 TALER M. KÆRESTE OM PROB
  (gerne flere krydser)
 • V285 TALER MED LÆRERE OM PROB
  (gerne flere krydser)
 • V286 TALER M. PSYKOLOG OM PRO
  (gerne flere krydser)
 • V287 TALER M. STUD.VEJ OM PRO
  (gerne flere krydser)
 • V288 TALER MED LÆGEN OM PROB.
  (gerne flere krydser)
 • V289 TALER M. FORÆLDRE OM PRO
  (gerne flere krydser)
 • V290 TALER M. FAMILIE OM PROB
  (gerne flere krydser)
 • V291 TALER MED ANDRE OM PROB.
  (gerne flere krydser)
 • V292 ANTAL NÆRE VENNER
  (kun ét kryds)
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 77: Hvor mange nære venner har du?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22761Har ingen nære venner for tiden
   552042En
   21228473To
   697127334tre eller flere
   2 969Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V293 HAR KÆRESTE, MAND, HUSTR
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 77a: Har du kæreste/mand/hustru?
  • %MD%AntalKodeKategori
   434416951Ja
   545621562Nej
   3 1059Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V294 HAR BØRN
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 77b: Har du børn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   00181Ja, et barn
   11292Ja, to eller flere børn
   979938383Nej
   2 719Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V295 HVOR OFTE FØLES ENSOMHED
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 78: Hvor ofte i hverdagen føler du dig ensom?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22861Meget ofte
   12124562Ofte
   596023163Sjældent
   262610124Aldrig
   2 869Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V296 HVOR SVÆRT NYE VENNER
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 79: Er det nemt eller svært for dig at få nye venner?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18197131Meget nemt
   606123552Nemt
   18186993Svært
   22704Meget svært
   3 1199Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V297 HVOR OFTE MED VENNER
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 80: Hvor tit er du sammen med dine venner i fritiden eller efter skoletid/arbejdstid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   3334131514-5 dage om ugen
   4243165822-3 dage om ugen
   222285231 dag om ugen eller sjældnere
   11264Har ingen venner for tiden
   3 1059Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V298 HOLD. EGEN UDDANNELSE
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 81: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvad synes du så for tiden om det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   334312911Kan meget godt lide det
   344613632Synes det er nogenlunde
   692533Bryder mig ikke om det
   22624Kan slet ikke lide det
   25 9879Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 75
 • V299 HVORDAN KLARER I SKOLEN
  • Spørgsmål om din trivsel
  • Spm. 82: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvordan føler du, at du klarer dig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8113331Virkelig godt
   445817212Godt
   20278093Hverken godt eller dårligt
   23914Dårligt
   00115Virkelig dårligt
   25 9919Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 75
 • V300 HOLD. EGEN ARBEJDSPLADS
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Spm. 83: Hvis du er i arbejde (gælder ikke fritidsjob) eller står i lære, hvad synes du så om din arbejdsplads for tiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   6242551Virkelig godt
   13465022Godt
   5192103Hverken godt eller dårligt
   27724Dårligt
   14415Virkelig dårligt
   73 28769Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 27
 • V301 HVORDAN KLARER PÅ ARBEJD
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Spm. 84: Hvis du er i arbejde (gælder ikke fritidsjob) eller står i lære, hvad synes du så om din arbejdsplads for tiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   6242561Virkelig godt
   17646842Godt
   28903Hverken godt eller dårligt
   14444Dårligt
   0025Virkelig dårligt
   73 28809Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 27
 • V302 TABTE DAGE PGA SYGDOM
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Spm. 85: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (Ét kryds i hver linje) På grund af sygdom
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Ingen
   00021 dag
   00032 dage
   00043-4 dage
   00055-6 dage
   00067 eller flere dage
   0010
   556121791Ingen
   151760221 dag
   101138932 dage
   6723443-4 dage
   227455-6 dage
   228067 eller flere dage
   10 3979Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 90
 • V303 TABTE DAGE PGA PJÆK
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Spm. 85: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (Ét kryds i hver linje) På grund af pjæk
  • %MD%AntalKodeKategori
   596823521Ingen
   151758621 dag
   7828032 dage
   4414943-4 dage
   125455-6 dage
   114867 eller flere dage
   12 4879Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 88
 • V304 SELV HÅNDT. SITUATIONER
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) a: Jeg tror om mig selv, at jeg vil kunne håndtere de fleste situationer, som man kommer ud for i livet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16166361Passer præcis
   545421182Passer ganske godt
   24249513Passer nogenlunde
   441654Passer lidt
   11495Passer ikke
   1 379Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V305 EGET LIV UDEN FORMÅL
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) b: Mit liv har indtil nu ikke haft nogle klare mål eller formål.
  • %MD%AntalKodeKategori
   441411Passer præcis
   12124812Passer ganske godt
   15155953Passer nogenlunde
   20218064Passer lidt
   474818705Passer ikke
   2 639Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V306 IKKE PÅVIRKE EGEN FREMTI
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje). c: Jeg synes ikke, at jeg kan påvirke min fremtid i større udstrækning.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22631Passer præcis
   662222Passer ganske godt
   10114093Passer nogenlunde
   13145214Passer lidt
   676826395Passer ikke
   3 1029Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 97
 • V307 TING SKER UDEN DE FORSTÅ
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) d: Der sker ofte ting i mine omgivelser, som jeg ikke forstår.
  • %MD%AntalKodeKategori
   331111Passer præcis
   993532Passer ganske godt
   15155933Passer nogenlunde
   363614214Passer lidt
   363714285Passer ikke
   1 509Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V308 ØNSKER MERE AT LEVE FOR
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) e: Jeg ønsker, at jeg kunne få noget mere at leve for.
  • %MD%AntalKodeKategori
   662491Passer præcis
   11114252Passer ganske godt
   10103923Passer nogenlunde
   19197334Passer lidt
   535420915Passer ikke
   2 669Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V309 KENDER DET RIGTIGE LIV
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) f: Jeg ved, hvad jeg burde gør i mit liv, men jeg tror ikke på, at jeg er i stand til det.
  • %MD%AntalKodeKategori
   331171Passer præcis
   672552Passer ganske godt
   10103763Passer nogenlunde
   21228474Passer lidt
   585923065Passer ikke
   1 559Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V310 SVÆRT AT SE SAMMENHÆNGE
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) g: Jeg har svært ved at se sammenhængen i mit liv og forstå, hvordan tingene hænger sammen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22791Passer præcis
   441722Passer ganske godt
   883073Passer nogenlunde
   18187074Passer lidt
   666726265Passer ikke
   2 659Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98
 • V311 DAG. GØREMÅL GIVER MENIN
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) h: Jeg oplever, at det, jeg gør i min hverdag, er meningsfuldt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16166401Passer præcis
   394015522Passer ganske godt
   22238823Passer nogenlunde
   12124634Passer lidt
   993645Passer ikke
   1 559Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V312 FORSTÅR MESTE I HVERDAG
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) i: Jeg synes, at jeg forstår det meste af det, der foregår i min hverdag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   252610041Passer præcis
   495019552Passer ganske godt
   16166333Passer nogenlunde
   662394Passer lidt
   22685Passer ikke
   1 579Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 99
 • V313 UDFYLDT DAG MÅNED
  Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 31. 99 = Uoplyst (96)
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Hvilken dato har du afsluttet udfyldningen af spørgeskemaet? dag __
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3860
    Manglende 96
    Minimum 1
    Maximum 31
    Gennemsnit 20
    Median 28
    Standardafvigelse 12

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V314 UDFYLDT HVILKEN MÅNED
  • Gå til spørgsmål 85 (V3
  • Hvilken dato har du afsluttet udfyldningen af spørgeskemaet? måned __
  • %MD%AntalKodeKategori
   883251Januar
   00132Februar
   0033Marts
   0004April
   0005Maj
   0006Juni
   0007Juli
   0008August
   0059September
   4445174510Oktober
   3940153111November
   6623612December
   2 9899Uoplyst
   1001003956
   Svarprocent: 98

Instrumentering

Hovedsekvens

 • Main Sequence
  • V3: Master ID
  • V4: Spm. 1: Køn
  • V5: Spm. 2: Alder
  • V6: Spm. 3: Hvilken religiøs baggrund har du?
  • V7: Spm. 3: Hvilken religiøs baggrund har du? Anden, hvilken: _________
  • V8: Spm. 4: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på?
  • V9: Spm. 4: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på? - grundforløb:
  • V10: Spm. 4: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på? - erhvervsuddannelse:
  • V11: Spm. 4: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvilken skole eller uddannelse går du så på? - andet:
  • V12: Spm. 5: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så?
  • V13: Spm. 6: Hvad er den højeste uddannelse, du har afsluttet?
  • V14: Spm. 6: Hvad er den højeste uddannelse, du har afsluttet? - erhvervsuddannelse:
  • V15: Spm. 6: Hvad er den højeste uddannelse, du har afsluttet? - øvrige:
  • V16: Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Mor
  • V17: Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Stedmor
  • V18: Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Far
  • V19: Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Stedfar
  • V20: Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Søskende
  • V21: Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Kæreste/ægtefælle
  • V22: Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Andre, f.eks. i kollektiv, på kollegie/skolehjem
  • V23: Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Venner
  • V24: Spm. 7: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Ingen, jeg bor alene
  • V25: Spm. 8: Er dine forældre skilt/separeret/ flyttet fra hinanden?
  • V26: Spm. 9: Hvad laver dine forældre? Mor: ________________
  • V27: Spm. 9: Hvad laver dine forældre? Far: ________________
  • V28: Spm. 9: Hvad laver dine forældre? Stedmor: ________________
  • V29: Spm. 9: Hvad laver dine forældre? Stedfar: ________________
  • V30: Spm. 10: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Mor
  • V31: Spm. 10: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Mor
  • V32: Spm. 10: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Far
  • V33: Spm. 10: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Far
  • V34: Spm. 11: Hvad er din højde uden sko? Angiv i centimeter: ___
  • V35: Spm. 12: Hvad vejer du? Angiv i kg: ___
  • V36: Spm. 12a: Er du tilfreds med hvad du vejer?
  • If V36 then ANT. KG FOR VÆGTTAB
  • V40: Spm. 13: Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred?
  • V41: Spm. 14: Hvordan vil du vurdere din fysiske form?
  • V42: Spm. 15: Hvor lang tid på en normal uge bruger du på...? At surfe/chatte/spille på computer, playstation el. lignende. __ timer per uge
  • V43: Spm. 15: Hvor lang tid på en normal uge bruger du på...? At se tv eller video. __ timer per uge
  • V44: Spm. 15: Hvor lang tid på en normal uge bruger du på...? At sidde og snakke - f.eks. derhjemme, hos venner/veninder eller lignende (medregn også den tid du bruger telefonen). __ timer per uge
  • V45: Spm. 16: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? Meget anstrengende fysisk aktivitet som f.eks. tunge løft, bære tunge ting, bygge eller gravearbejde. __ timer per uge
  • V46: Spm. 16: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? Jævn fysisk aktivitet som at løfte eller bære lette ting. __ timer per uge
  • V47: Spm. 16: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på følgende arbejde? Stillesiddende arbejde f.eks. ved arbejdsbord eller computer. __ timer per uge
  • V48: Spm. 16a: Hvor mange timer arbejder du i alt i gennemsnit per uge? __ timer per uge
  • V49: Spm. 17: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) __ timer per uge
  • V50: Spm. 17: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) Bruger normalt aldrig tid på fysisk aktivitet i fritiden - gå til spørgsmål 18 (V52)
  • If V50 then INT. FYS. AKT. FRITID
  • V52: Spm. 18: Hvor mange dage på en normal uge transporterer du dig selv til skole/arbejde på f.eks. cykel, rulleskøjter, skateboard eller til fods?
  • If V52 then ANT. MIN. CYKLER
  • V55: Spm. 19: Hvor mange idrætstimer har du normalt per uge i skolen eller på anden uddannelse? __ timer per uge
  • V56: Spm. 19a: Hvordan opfatter du normalt idrætstimerne?
  • V57: Spm. 20: Hvis vi ser på det sidste halve år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af dine fysiske aktiviteter i fritiden?
  • V58: Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Kammeratskabet
  • V59: Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Konkurrencen
  • V60: Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) For at tabe mig
  • V61: Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Afstresning
  • V62: Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) For at blive professionel
  • V63: Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det styrker selvtilliden
  • V64: Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er dejligt
  • V65: Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er in
  • V66: Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Andet
  • V67: Spm. 21: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (sæt max. tre krydser) Det er sundt
  • V68: Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Sporty type
  • V69: Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Poppige/popdreng
  • V70: Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Hip hoppper/skater
  • V71: Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Bodybuilder
  • V72: Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Stille dreng/pige
  • V73: Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Techno freak
  • V74: Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Computernørd
  • V75: Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Religiøs
  • V76: Spm. 22: Hvis dine venner kaldte dig for noget af følgende, hvor enig ville du så være? (Ét kryds i hver linje) Hippie
  • V77: Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Rugbrød
  • V78: Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Pommes frites/chips
  • V79: Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Mælk/mælkeprodukter
  • V80: Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Cola/sodavand
  • V81: Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Slik/chokolade
  • V82: Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Fast food, f.eks. pizza/burger
  • V83: Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Kartofler
  • V84: Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Kogte/dampede/stegte grønsager
  • V85: Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Salat/råkost
  • V86: Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Rå grønsager som snack
  • V87: Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Frugt
  • V88: Spm. 23: Hvor tit plejer du at spise eller drikke følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Juice (ikke saftevand)
  • V89: Spm. 24: Hvor meget frugt og grønt tror du, man bør spise hver dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ gram per dag
  • V90: Spm. 24: Hvor meget frugt og grønt tror du, man bør spise hver dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ stk. per dag
  • V91: Spm. 25: Hvor meget frugt og grønt tror du selv, du spiser i gennemsnit per dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ gram per dag
  • V92: Spm. 25: Hvor meget frugt og grønt tror du selv, du spiser i gennemsnit per dag? (Svar enten i gram eller i stk.) ___ stk. per dag
  • V93: Spm. 26: Hvor ofte smører du margarine, smør eller andet fedtstof på det brød, du spiser? (Ét kryds i hver linje) Rugbrød
  • V94: Spm. 26: Hvor ofte smører du margarine, smør eller andet fedtstof på det brød, du spiser? (Ét kryds i hver linje) Franksbrød/grovbrød
  • V95: Spm. 27: Ryger du?
  • If V95 then HAR TIDLIGERE RØGET
  • V114: Spm. 35: Synes du, at der burde tilbydes rygeafvænningskurser på følgende steder: (Ét kryds i hver linie) a: Arbejdspladser
  • V115: Spm. 35: Synes du, at der burde tilbydes rygeafvænningskurser på følgende steder: (Ét kryds i hver linie) b: Uddannelsesinstitutioner
  • V116: Spm. 36: Ryger din....? a: Mor
  • V117: Spm. 36: Ryger din....? b: Stedmor
  • V118: Spm. 36: Ryger din....? c: Far
  • V119: Spm. 36: Ryger din....? d: Stedfar
  • V120: Spm. 36: Ryger din....? e: Mindst en af dine søskende
  • V121: Spm. 36: Ryger din....? f: Kæreste/samlever/ægtefælle
  • V122: Spm. 36: Ryger din....? g: Bedste ven eller veninde
  • V123: Spm. 37: Blandt dine venner er der da:
  • V124: Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) a: Folkeskoler
  • V125: Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) b: Efterskoler
  • V126: Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) c: Handelsskoler, gymnasier, tekniske skoler
  • V127: Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) d: Arbejdspladser
  • V128: Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) e: På hospitaler
  • V129: Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) f: I tog
  • V130: Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) g: På caféer
  • V131: Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) h: På restauranter
  • V132: Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) i: I butikscentre
  • V133: Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) j: I idrætsklubber/sportshaller
  • V134: Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) k: I børnehaver/vuggestuer
  • V135: Spm. 38: Synes du, at rygning på de følgende steder skal være: (Ét kryds i hver linie) l: På net-cafeer
  • V136: Spm. 39: Mener du, at det er i orden, at: Ryge mens man er gravid?
  • V137: Spm. 39: Mener du, at det er i orden, at: Ryge i lokaler med børn under 6 år?
  • V138: Spm. 39: Mener du, at det er i orden, at: Ryge i lokaler uden klare rygeregler?
  • V139: Spm. 40: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Din skole/uddannelsesinstitution
  • V140: Spm. 40: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Din arbejdsplads (gælder ikke fritidsarbejde)
  • V141: Spm. 40: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Dit hjem
  • V142: Spm. 40: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Idrætsklubber/sportshaller
  • V143: Spm. 40: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Caféer
  • V144: Spm. 40: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: Restauranter
  • V145: Spm. 41: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Din skole/uddannelsesinstitution
  • V146: Spm. 41: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Din arbejdsplads (gælder ikke fritidsarbejde)
  • V147: Spm. 41: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Dit hjem
  • V148: Spm. 41: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Idrætsklubber/sportshaller
  • V149: Spm. 41: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Caféer
  • V150: Spm. 41: Er du generet af passiv rygning på nogle af følgende steder: Restauranter
  • V151: Spm. 42: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Drikker slet ikke alkohol - gå til spørgsmål 60 (V215)
  • If V151 then DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • V221: Spm. 61: Synes du, at der skal være en alkoholpolitik på din skole/arbejdsplads?
  • V222: Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) a: Hash (pot, marihuana)
  • V223: Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) b: Amfetamin (speed)
  • V224: Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) c: Ecstasy
  • V225: Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) d: Kokain
  • V226: Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) e: LSD
  • V227: Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) f: Heroin
  • V228: Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) g: Rygeheroin
  • V229: Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) h: Psilocybin-svampe (euforiserende svampe)
  • V230: Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) i: Snifning af opløsningsmidler eller lightergas
  • V231: Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
  • V232: Spm. 62: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Ét kryds i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
  • If V222 then OFTE HASH SEN. MÅNED
  • V236: Spm. 66: Er der nogen i din omgangskreds, der har prøvet at ryge hash?
  • V237: Spm. 67: Er der nogen i din omgangskreds, der har prøvet andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy eller kokain etc.?
  • V238: Spm. 68: Er der nogen i din nærmeste familie, der har prøvet at ryge hash?
  • V239: Spm. 69: Er der nogen i din nærmeste familie, der har prøvet et eller flere af andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy eller kokain etc.?
  • V240: Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) De sporty
  • V241: Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Popdrenge/poppiger
  • V242: Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Hiphoppere/skatere
  • V243: Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Bodybuildere
  • V244: Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Stille drenge/piger
  • V245: Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Technoer
  • V246: Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Computernørder
  • V247: Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Religiøse
  • V248: Spm. 70: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge er rygere? (Ét kryds i hver linje) Hippier
  • V249: Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) De sporty
  • V250: Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Popdrenge/poppiger
  • V251: Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Hiphoppere/skatere
  • V252: Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Bodybuildere
  • V253: Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Stille drenge/piger
  • V254: Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Technoer
  • V255: Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Computernørder
  • V256: Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Religiøse
  • V257: Spm. 71: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge ryger hash? (Ét kryds i hver linje) Hippier
  • V258: Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) De sporty
  • V259: Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Popdrenge/poppiger
  • V260: Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Hiphoppere/skatere
  • V261: Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Bodybuildere
  • V262: Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Stille drenge/piger
  • V263: Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Technoer
  • V264: Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Computernørder
  • V265: Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Religiøse
  • V266: Spm. 72: Sammenlignet med gennemsnittet af unge, hvor sandsynligt er det da, at hver af de følgende grupper af unge tager andre stoffer end hash, såsom amfetamin, ecstasy, kokain etc.? (Ét kryds i hver linje) Hippier
  • V267: Spm. 73: Angiv hvor enig du er i følgende udsagn Rygning er en vigtig del af, hvem jeg er
  • V268: Spm. 73: Angiv hvor enig du er i følgende udsagn Et højt alkoholforbrug er en vigtig del af, hvem jeg er
  • V269: Spm. 73: Angiv hvor enig du er i følgende udsagn Hash rygning er en vigtig del af, hvem jeg er
  • V270: Spm. 73: Angiv hvor enig du er i følgende udsagn Motion og idræt er en vigtig del af, hvem jeg er
  • V271: Spm. 73: Angiv hvor enig du er i følgende udsagn Sund kost er en vigtig del af, hvem jeg er
  • V272: Spm. 74: Synes du, at din dagligdag er personlig tilfredsstillende?
  • V273: Spm. 75: Føler du, at du for øjeblikket har personlige problemer, der gør det vanskeligt for dig at klare daglige gøremål?
  • If V273 then PROB. MED SKOLEN
  • V282: Spm. 76: Taler du i almindelighed med nogen om problemer?
  • If V282 then TALER MED VENNER OM PROB
  • V292: Spm. 77: Hvor mange nære venner har du?
  • V293: Spm. 77a: Har du kæreste/mand/hustru?
  • V294: Spm. 77b: Har du børn?
  • V295: Spm. 78: Hvor ofte i hverdagen føler du dig ensom?
  • V296: Spm. 79: Er det nemt eller svært for dig at få nye venner?
  • V297: Spm. 80: Hvor tit er du sammen med dine venner i fritiden eller efter skoletid/arbejdstid?
  • V298: Spm. 81: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvad synes du så for tiden om det?
  • V299: Spm. 82: Hvis du går i skole eller er under uddannelse, hvordan føler du, at du klarer dig?
  • V300: Spm. 83: Hvis du er i arbejde (gælder ikke fritidsjob) eller står i lære, hvad synes du så om din arbejdsplads for tiden?
  • V301: Spm. 84: Hvis du er i arbejde (gælder ikke fritidsjob) eller står i lære, hvad synes du så om din arbejdsplads for tiden?
  • V302: Spm. 85: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (Ét kryds i hver linje) På grund af sygdom
  • V303: Spm. 85: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (Ét kryds i hver linje) På grund af pjæk
  • V304: Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) a: Jeg tror om mig selv, at jeg vil kunne håndtere de fleste situationer, som man kommer ud for i livet.
  • V305: Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) b: Mit liv har indtil nu ikke haft nogle klare mål eller formål.
  • V306: Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje). c: Jeg synes ikke, at jeg kan påvirke min fremtid i større udstrækning.
  • V307: Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) d: Der sker ofte ting i mine omgivelser, som jeg ikke forstår.
  • V308: Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) e: Jeg ønsker, at jeg kunne få noget mere at leve for.
  • V309: Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) f: Jeg ved, hvad jeg burde gør i mit liv, men jeg tror ikke på, at jeg er i stand til det.
  • V310: Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) g: Jeg har svært ved at se sammenhængen i mit liv og forstå, hvordan tingene hænger sammen.
  • V311: Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) h: Jeg oplever, at det, jeg gør i min hverdag, er meningsfuldt.
  • V312: Spm. 86: Tag stilling til hver af de nedenstående påstande og sæt kryds ved det valg, der gælder for dig i almindelighed. (Ét kryds i hver linje) i: Jeg synes, at jeg forstår det meste af det, der foregår i min hverdag.
  • V313: Hvilken dato har du afsluttet udfyldningen af spørgeskemaet? dag __
  • V314: Hvilken dato har du afsluttet udfyldningen af spørgeskemaet? måned __

Undersekvenser

 • seqc-Spm. 76: Taler du i almindelighed m ...
 • seqc-Spm. 75: Føler du, at du for øjebli ...
 • seqc-Spm. 62: Har du nogensinde prøvet e ...
 • seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
  • DRIK. SLET IKKE ALKOHOL DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • V159: Spm. 42: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Søndag ____ genstande
 • seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
  • DRIK. SLET IKKE ALKOHOL DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • V158: Spm. 42: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Lørdag ____ genstande
 • seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
  • DRIK. SLET IKKE ALKOHOL DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • V157: Spm. 42: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Fredag ____ genstande
 • seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
  • DRIK. SLET IKKE ALKOHOL DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • V156: Spm. 42: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Torsdag ____ genstande
 • seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
  • DRIK. SLET IKKE ALKOHOL DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • V155: Spm. 42: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Onsdag ____ genstande
 • seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
  • DRIK. SLET IKKE ALKOHOL DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • V154: Spm. 42: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Tirsdag ____ genstande
 • seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
  • DRIK. SLET IKKE ALKOHOL DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • V153: Spm. 42: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Mandag ____ genstande
 • seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
 • seqc-Spm. 33: Vil du gerne holde op med ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V113: Spm. 34: Har du konkrete planer om at holde op med at ryge?
 • seqc-Spm. 32: Hvor enig er du i følgende ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V112: Spm. 33: Vil du gerne holde op med at ryge?
 • seqc-Spm. 32: Hvor enig er du i følgende ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V111: Spm. 32: Hvor enig er du i følgende udsagn om dig selv? (Ét kryds i hver linie) h: Rygning udgør en stor trussel for mit helbred
 • seqc-Spm. 32: Hvor enig er du i følgende ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V110: Spm. 32: Hvor enig er du i følgende udsagn om dig selv? (Ét kryds i hver linie) g: Jeg kan få opbakning fra min omgangskreds til rygestop. F.eks. ved at de ikke frister?
 • seqc-Spm. 32: Hvor enig er du i følgende ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V109: Spm. 32: Hvor enig er du i følgende udsagn om dig selv? (Ét kryds i hver linie) f: Jeg har brug for mine venners hjælp, hvis jeg skal holde op
 • seqc-Spm. 32: Hvor enig er du i følgende ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V108: Spm. 32: Hvor enig er du i følgende udsagn om dig selv? (Ét kryds i hver linie) e: Jeg ved, at jeg kan holde op, hvis jeg satser hårdt
 • seqc-Spm. 32: Hvor enig er du i følgende ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V107: Spm. 32: Hvor enig er du i følgende udsagn om dig selv? (Ét kryds i hver linie) d: Jeg ville når som helst kunne holde op med at ryge
 • seqc-Spm. 32: Hvor enig er du i følgende ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V106: Spm. 32: Hvor enig er du i følgende udsagn om dig selv? (Ét kryds i hver linie) c: Jeg er afhængig af nikotin
 • seqc-Spm. 32: Hvor enig er du i følgende ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V105: Spm. 32: Hvor enig er du i følgende udsagn om dig selv? b: Jeg kan sagtens sige nej, hvis nogen tilbyder mig en cigaret til fester (Ét kryds i hver linie)
 • seqc-Spm. 31: Har du inden for det senes ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V104: Spm. 32: Hvor enig er du i følgende udsagn om dig selv? a: Jeg kan sagtens sige nej, hvis nogen tilbyder mig en cigaret til daglig (Ét kryds i hver linie)
 • seqc-Spm. 31: Har du inden for det senes ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V103: Spm. 31: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Nej
 • seqc-Spm. 31: Har du inden for det senes ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V102: Spm. 31: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Jeg er holdt op med at ryge
 • seqc-Spm. 31: Har du inden for det senes ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V101: Spm. 31: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Ja, jeg har forsøgt at nedsætte tobaksforbruget
 • seqc-Spm. 30: Har aldrig røget mindst en ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V100: Spm. 31: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere krydser) Ja, jeg har forsøgt at holde op
 • seqc-Spm. 30: Hvor gammel var du, da du ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V99: Spm. 30: Har aldrig røget mindst en gang om ugen/ Husker ikke
 • seqc-Spm. 29: Hvor mange cigaretter ryge ...
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V98: Spm. 30: Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge mindst én gang om ugen? __ år
 • seqc-Spm. 28: Har du røget tidligere?
  • RYGER DU HAR TIDLIGERE RØGET
  • V97: Spm. 29: Hvor mange cigaretter ryger/røg du dagligt?
 • seqc-Spm. 27: Ryger du?
 • seqc-Spm. 18: Hvor mange dage på en norm ...
 • seqc-Spm. 17: Hvor lang tid bruger du no ...
 • seqc-Spm. 12a: Er du tilfreds med hvad d ...
 • ANT. KG FOR VÆGTTAB
  • V37: Spm. 12b: Vil du gerne veje mindre eller mere? __ kg mindre
  • V38: Spm. 12b: Vil du gerne veje mindre eller mere? __ kg mere
  • V39: Spm. 12b: Vil du gerne veje mindre eller mere? Ved ikke
 • INT. FYS. AKT. FRITID
  • V51: Spm. 17a: Hvordan opfatter du den fysiske aktivitet, du normalt laver i fritiden?
 • ANT. MIN. CYKLER
  • V53: Spm. 18: Når du går, cykler eller ruller til skole/arbejde, hvor lang tid tager det dig så hver vej? __ minutter
  • V54: Spm. 18a: Hvordan opfatter du normalt din gå-, cykel- eller rulletur til skole/arbejde?
 • HAR TIDLIGERE RØGET
 • DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • V152: Spm. 42: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Drikker alkohol, men drak ikke i sidste uge
  • If V151 && V152 then seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
  • If V151 && V152 then seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
  • If V151 && V152 then seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
  • If V151 && V152 then seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
  • If V151 && V152 then seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
  • If V151 && V152 then seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
  • If V151 && V152 then seqc-Spm. 42: Hvor mange genstande drak ...
  • V160: Spm. 43: Hvor mange genstande drikker du sædvanligvis på én uge? __ genstande per uge
  • V161: Spm. 44: Hvor gammel var du, da du drak en hel øl, et glas vin eller spiritus første gang? __ år
  • V162: Spm. 45: Hvor gammel var du, da du var fuld første gang? __ år
  • V163: Spm. 46: Hvad er din holdning til dit eget alkoholforbrug?
  • V164: Spm. 47: Har du forsøgt at holde igen med alkohol? Ja, jeg har forsøgt at drikke mindre til fester
  • V165: Spm. 47: Har du forsøgt at holde igen med alkohol? Ja, jeg har forsøgt at undlade at drikke på hverdage
  • V166: Spm. 47: Har du forsøgt at holde igen med alkohol? Nej
  • V167: Spm. 47: Har du forsøgt at holde igen med alkohol? Ved ikke
  • V168: Spm. 48: Kunne du bruge hjælp fra andre til at drikke mindre alkohol? Ja, fra kammerater
  • V169: Spm. 48: Kunne du bruge hjælp fra andre til at drikke mindre alkohol? Ja, fra forældre
  • V170: Spm. 48: Kunne du bruge hjælp fra andre til at drikke mindre alkohol? Ja, fra professionelle
  • V171: Spm. 48: Kunne du bruge hjælp fra andre til at drikke mindre alkohol? Nej
  • V172: Spm. 48: Kunne du bruge hjælp fra andre til at drikke mindre alkohol? Ved ikke
  • V173: Spm. 49: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du drukket?
  • V174: Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du: (Ét kryds i hver linje) a: Drukket alm. øl?
  • V175: Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du: (Ét kryds i hver linje) b: Drukket stærk øl?
  • V176: Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du: (Ét kryds i hver linje) c: Drukket vin?
  • V177: Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du: (Ét kryds i hver linje) d: Drukket sodanvandsprodukter med alkohol (f.eks. Barcardi Breezer, Smirnoff ice)?
  • V178: Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du: (Ét kryds i hver linje) e: Drukket spiritus (f.eks. rom, gin, tequilla)?
  • V179: Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du: (Ét kryds i hver linje) f: Drukket mere end 5 genstande?
  • V180: Spm. 50: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder (fester, sammenkomster eller lignende) har du: (Ét kryds i hver linje) g: Været fuld?
  • V181: Spm. 51: Tænk på sidste gang du drak alkohol. Hvor foregik det henne? Hjemme
  • V182: Spm. 51: Tænk på sidste gang du drak alkohol. Hvor foregik det henne? Hos andre (venner, familie)
  • V183: Spm. 51: Tænk på sidste gang du drak alkohol. Hvor foregik det henne? I byen (bar, restaurant osv.)
  • V184: Spm. 51: Tænk på sidste gang du drak alkohol. Hvor foregik det henne? På skolen/arbejdspladsen
  • V185: Spm. 51: Tænk på sidste gang du drak alkohol. Hvor foregik det henne? I sportsklub/idrætshal/stadion
  • V186: Spm. 51: Tænk på sidste gang du drak alkohol. Hvor foregik det henne? Andre steder, hvor: __________
  • V187: Spm. 51: Tænk på sidste gang du drak alkohol. Hvor foregik det henne? Andre steder, hvor: __________
  • V188: Spm. 52: Hvor meget vurdere du, at din nærmeste ven/veninde drikker på en typisk weekend? ____ genstande
  • V189: Spm. 52: Hvor meget vurdere du, at din nærmeste ven/veninde drikker på en typisk weekend? Ved ikke
  • V190: Spm. 53: Føler du, at dine kammeraters drikkevaner får dig til at drikke mere, end du har lyst til?
  • V191: Spm. 54: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? Alm. øl
  • V192: Spm. 54: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? Stærk øl
  • V193: Spm. 54: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? Glas vin/champagne m.m.
  • V194: Spm. 54: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? Glas spiriitus (ca. 4 cl)
  • V195: Spm. 54: Hvor meget drak du, sidst du var fuld? Kan ikke huske det
  • V196: Spm. 55: Synes dine forældre, at du drikker for meget alkohol?
  • V197: Spm. 56: Drikker dine forældre alkohol på hverdage?
  • V198: Spm. 57: Drikker dine forældre alkohol i weekenden?
  • V199: Spm. 58: Har du nogensinde været fuld i selskab med dine forældre?
  • V200: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) a: Skænderier
  • V201: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) b: Slagsmål
  • V202: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) c: Involveret i ulykke/uheld
  • V203: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) d: Mistet penge eller andre ting af værdi for dig
  • V204: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) e: Fået ødelagt ting eller tøj
  • V205: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) f: Problemer med dine forældre
  • V206: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) g: Problemer med dine venner
  • V207: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) h: Problemer i forhold til din lærere
  • V208: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) i: Nedsat din præsentation i skolen eller på fritidsarbejdet
  • V209: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) j: Har haft samleje, selv om du ikke ønskede det
  • V210: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) k: Kørt motorcykel/bil under påvirkning af alkohol
  • V211: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) l: Været udsat for røveri eller tyveri
  • V212: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) m: Problemer med politiet
  • V213: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) n: Været på hospitalet eller skadestue
  • V214: Spm. 59: Har du nogensinde haft et eller flere problemer fordi, at du har drukket alkohol? (Ét kryds i hver linje) o: Taget euforiserende stoffer du ikke ville have taget, hvis du var ædru - hash, ecstasy, heroin el. lign.
  • V215: Spm. 60: Har du undladt at deltage i en fest eller er du gået fra en fest - fordi der skete noget du ikke være en del af? (sæt gerne flere krydser) Ja, der blev drukket for meget
  • V216: Spm. 60: Har du undladt at deltage i en fest eller er du gået fra en fest - fordi der skete noget du ikke være en del af? (sæt gerne flere krydser) Ja, der blev taget stoffer
  • V217: Spm. 60: Har du undladt at deltage i en fest eller er du gået fra en fest - fordi der skete noget du ikke være en del af? (sæt gerne flere krydser) Ja, skænderier
  • V218: Spm. 60: Har du undladt at deltage i en fest eller er du gået fra en fest - fordi der skete noget du ikke være en del af? (sæt gerne flere krydser) Ja, slåskampe
  • V219: Spm. 60: Har du undladt at deltage i en fest eller er du gået fra en fest - fordi der skete noget du ikke være en del af? (sæt gerne flere krydser) Ja, andet __________
  • V220: Spm. 60: Har du undladt at deltage i en fest eller er du gået fra en fest - fordi der skete noget du ikke være en del af? (sæt gerne flere krydser) Nej
 • OFTE HASH SEN. MÅNED
  • V233: Spm. 63: Hvis du har røget hash (pot, marihuana) inden for den seneste måned, hvor mange dage har du så røget det?
  • V234: Spm. 64: Hvis du har prøvet at ryge hash, hvor gammel var du, da du prøvede det første gang? __ år
 • PROB. MED SKOLEN
  • V274: Spm. 75a: Hvis ja, skyldes de: Skolen
  • V275: Spm. 75a: Hvis ja, skyldes de: Familien
  • V276: Spm. 75a: Hvis ja, skyldes de: Vennerne/mangel på venner
  • V277: Spm. 75a: Hvis ja, skyldes de: Kæresten/kærestesorger
  • V278: Spm. 75a: Hvis ja, skyldes de: Økonomien
  • V279: Spm. 75a: Hvis ja, skyldes de: Større omvæltninger i livet som dødsfald, alvorlig sygdom, opløsning af parforhold mv.
  • V280: Spm. 75a: Hvis ja, skyldes de: Andet: ______
  • V281: Spm. 75a: Hvis ja, skyldes de: Andet: ______
 • TALER MED VENNER OM PROB
  • V283: Spm. 76a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Venner
  • V284: Spm. 76a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Kæresten
  • V285: Spm. 76a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Lærere
  • V286: Spm. 76a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Psykolog
  • V287: Spm. 76a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Studievejleder/kontaktlærer
  • V288: Spm. 76a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Lægen
  • V289: Spm. 76a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Forældre
  • V290: Spm. 76a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Anden familie
  • V291: Spm. 76a: Hvis ja, hvem taler du så mest med? Andre

Universer

Univers

Subuniverser

Koncepter