English

 
DDA-249

Kapitaldannelsen i Præstø, 1695-1801

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Med undersøgelsen søges givet en oversigt over og en analyse af anskaffelse og akkumulation af kapital: hvor kommer pengene fra, hvad gives der pant i, hvad er lånenes løbetid, samles pengene i visse familier etc

Nøgleord

Kapital

Klassifikation

Historie: Historie

Universe

Geografisk afgrænsning

Lokal, Struktureret registreringsskema.

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Kodede dokumenter

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Skriftlig undersøgelse

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1695-01-01
Slut: 1801-12-31

Citation

Poul Steen, Kapitaldannelsen i Præstø, 1695-1801, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-249, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-249

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-249

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer