English

 
DDA-24353

Kommunalvalgsundersøgelse, 2005

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen ''Kommunalvalgsundersøgelse, 2005'' er gennemført af Epinion A/S umiddelbart efter kommunalvalget den 15. november 2005.

I forbindelse med det første kommunevalg i den nye kommunale struktur efter Strukturreformen - kommunalvalget 2005 - gennemførtes forskningsprojektet "Strukturreformens konsekvenser for kommunalvalg og partisystemer", som er en del af "Forskningsprogrammet om strukturreformen". Projektet baserede sig på en række datamaterialer såsom observationsstudier, intensive interview med kandidater og andre i en række udvalgte kommuner, valgdata samt en surveyundersøgelse blandt en række vælgere.

Projektet blev finansieret af Den kommunale Momsfond.

Nøgleord

Afstemning, Folkeafstemning, Folketingsvalg, Geografisk tilknytning, Holdning til kommune, Kommunalpolitik, Kommunalvalg, Kommune, Kommunesammenlægning, Politik, Politiker, Region, Regionsvalg, Strukturreform, Tilfredshed, Valg, Valgkamp, Valgkampagne, Viden om politik

Klassifikation

Samfund og kultur, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger

Universe

Aldersgrænser, Ved hjælp af CPR-registreret blev der udtrukket en stikprøve på 4000 danskere, som var fyldt 18 år. Stikprøven blev stratificeret efter amt og køn. Inden for hver stratum blev der udtrukket tilfældigt.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 197
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 2011
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Såfremt en person i stikprøven ikke har kunnet træffes hjemme, er der foretaget op til 13 genkald til personen, inden det er blevet opgivet at komme i kontakt med vedkommende.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Telefonisk interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 195

Indsamler: Epinion P/S

Indsamlingsperiode

Start: 2005-11-22
Slut: 2006-01-14

Citation

Ulrik Kjær, Roger Buch Jensen, Kommunalvalgsundersøgelse, 2005, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2011. 1 datafil: DDA-24353, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-24353

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-24353

Arkiv information

Modtaget: 2010-06-23
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Elklit, Jørgen; Pedersen, Mogens N, Kampen om den nye kommune. Syv fortælllinger fra den kommunale valgkamp 2005, Syddansk Universitetsforlag, 227 pp., 2006
  • Buch, Roger; Elklit, Jørgen, Nye kommunalvalg? Kontinuitet og forandring ved valget i 2005, Syddansk Universitetsforlag, 321 pp., 2007