Revision: 399

Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1

DDA-24339

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4756
    Manglende 0
    Minimum 24339
    Maximum 24339
    Gennemsnit 24339
    Median 24339
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4756
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 4756
    Gennemsnit 2378
    Median 2378
    Standardafvigelse 1373

 • V3 ID NUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 748300-56646700.
  • ID nummer
   • Text (max length: 24)
 • V4 SERIENUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 1-201507.
  • Serienummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4756
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 201507
    Gennemsnit 62389
    Median 9377
    Standardafvigelse 68593

 • V5 DATA
  Variablen er kodet i intervallet 50219-50831.
  • Dato
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4756
    Manglende 0
    Minimum 50219
    Maximum 50831
    Gennemsnit 50360
    Median 50320
    Standardafvigelse 123

 • V6 SAMPLING
  • Sampling
  • %MD%AntalKodeKategori
   313114611Ny sample
   17178032Gl. Sample
   525224923Supplering
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V7 POSTNUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 1057-9990.
  • Postnummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4756
    Manglende 0
    Minimum 1057
    Maximum 9990
    Gennemsnit 5638
    Median 5620
    Standardafvigelse 2436

 • V8 AMT
  • Amt
  • %MD%AntalKodeKategori
   994141Københavns Kommune
   22822Frederiksberg Kommune
   12125683Københavns Amt
   773134Frederiksborg Amt
   442075Roskilde Amt
   662646Vestsjællands Amt
   441967Storstrøms Amt
   11508Bornholms Amt
   994189Fyns Amt
   5524810Sønderjyllands Amt
   5523811Ribe Amt
   7731312Vejle Amt
   5525013Ringkøbing Amt
   121255614Århus Amt
   4421415Viborg Amt
   9942516Nordjylland Amt
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V9 VIGTIGSTE PROBLEM
  Variablen er kodet i intervallet 1 - 903. 02000 = Udokumenteret (1) 09999 = Uoplyst (21) 10001 = Deltog ikke (2492)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4735
    Manglende 21
    Minimum 1
    Maximum 10001
    Gennemsnit 5499
    Median 10001
    Standardafvigelse 4748

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V10 NÆSTVIGTIGSTE 1.
  Variablen er kodet i intervallet 1 - 903. 02100 = Udokumenteret (1) 09999 = Uoplyst (21) 10001 = Deltog ikke (2492)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan du nævne flere vigtige problemer? 1.:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4735
    Manglende 21
    Minimum 1
    Maximum 10001
    Gennemsnit 5472
    Median 10001
    Standardafvigelse 4778

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V11 NÆSTVIGTIGSTE 2.
  Variablen er kodet i intervallet 1 - 905. 0999 = Uoplyst (21) 1001 = Deltog ikke (2492)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan du nævne flere vigtige problemer? 2.:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4735
    Manglende 21
    Minimum 1
    Maximum 1001
    Gennemsnit 680
    Median 1001
    Standardafvigelse 400

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V12 NÆSTVIGTIGSTE 3.
  Variablen er kodet i intervallet 1 - 902. 0999 = Uoplyst (21) 1001 = Deltog ikke (2492)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan du nævne flere vigtige problemer? 3.:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4735
    Manglende 21
    Minimum 1
    Maximum 1001
    Gennemsnit 615
    Median 1001
    Standardafvigelse 452

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V13 IKKE SNAKKET POLITIK
  (Mulighed for flere svar)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 1. Nej, har ikke snakket
  • %MD%AntalKodeKategori
   393918780Ikke nævnt
   883861Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V14 SNAKKET POLITIK FAMILIE
  (Mulighed for flere svar)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 2. Ja, med familie
  • %MD%AntalKodeKategori
   14146820Ikke nævnt
   333315821Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V15 SNAKKET POLITIK VENNER
  (Mulighed for flere svar)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 3. Ja, med venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   18188690Ikke nævnt
   292913951Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V16 SNAKKET POLITIK KOLLEGER
  (Mulighed for flere svar)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 4. Ja, med kolleger
  • %MD%AntalKodeKategori
   252511670Ikke nævnt
   232310971Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V17 HAR IKKE FAMILIE/VENNER
  (Mulighed for flere svar)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 5. Har ikke familie/venner/kolleger
  • %MD%AntalKodeKategori
   474722410Ikke nævnt
   00231Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V18 SNAKKET POLITIK VED IKKE
  (Mulighed for flere svar)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 8. Ved ikke
  • %MD%AntalKodeKategori
   474722560Ikke nævnt
   0081Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V19 POLITISK INTERSSSE
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 3: Vil du sige, du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke interesseret i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11115151Meget
   232311132Noget
   12125593Kun lidt
   22734Slet ikke
   0048Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V20 PARTIVALG 2005
  (Kort 1A)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? Hvis ja: På hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   232311131A: Socialdemokraterne
   883842B: Det Radikale Venstre
   994083C: De Konservative
   11354D: Centrumdemokraterne
   663055F: Socialistisk Folkeparti
   11656K: Kristendemokraterne
   00157M: Minoritetspartiet
   994348O: Dansk Folkeparti
   262612579V: Venstre
   4416710Ø: Enhedslisten
   00711Kandidat uden for partierne
   001480Husker ikke parti, gå til spm. 6 (V37)
   3314781Vil ikke svare om parti, gå til spm. 6 (V37)
   113282Stemte blankt, gå til spm. 6 (V37)
   7731590Stemte ikke, gå til spm. 5A (V27)
   115091Ikke stemmeret, gå til spm. 7 (V39)
   00892Andre svar, gå til spm. 7 (V39)
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V21 STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4A: Vil du sige, at du stemte på dette parti med begejstring, med tilfredshed, med blandede følelser eller følte du nærmest, du måtte vælge det mindst onde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662921Stemte med begejstring
   20219402Stemte med tilfredshed
   15156943Stemte med blandede følelser
   231184Måtte nærmest vælge det mindst onde
   00158Ved ikke
   5255249211Deltog ikke
   4 20510Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 96
 • V22 STEMTE PERSONLIGT
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (il dem, der har stemt i spm. 4 - jf. svarkategori 1-11) Spm. 4B: Stemte du personligt? (Hvis ja:) - På en mand eller kvinde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20219531Nej (stemte ikke personligt), gå til spm. 4C (V24)
   13146262Ja, stemte personligt på mand
   10104553Ja, stemte personligt på kvinde
   0084Ja, men husker ikke køn
   00178Ved ikke, husker ikke, gå til spm. 4C (V24)
   0009Vil ikke svare, gå til spm. 4C (V24)
   5255249211Deltog ikke
   4 20510Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 96
 • V23 STEMTE DANSK/INDVANDRER
 • V24 BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Til dem, der har stemt i spm. 4 - jf. svarkategori 1-11) Spm. 4C: Hvornår besluttede du at stemme som du gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det på det tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste du allerede før valgkampen, hvordan du ville stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   994311I de sidste dage før valget
   773332Tidligere i valgkampen
   272812943Vidste allerede før valgkampen
   0018Ved ikke
   5255249211Deltog ikke
   4 20510Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 96
 • V25 GRUND TIL AT STEMME
  Variablen er kodet i intervallet 1 - 820. 1000 = Uoplyst/Irrelevant (215) 1001 = Deltog ikke (2492)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 1000.

 • V26 OVERVEJEDE ANDET PARTI
  (Kort 1A)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Til dem, der har stemt i spm. 4 - jf. svarkategori 1-11) Spm. 4E: Tænkte du på at stemme på et andet parti? Hvis ja: Hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej
   451681A: Socialdemokraterne
   341362B: Det Radikale Venstre
   231113C: De Konservative
   01204D: Centrumdemokraterne
   341325F: Socialistisk Folkeparti
   00116K: Kristendemokraterne
   0027M: Minoritetspartiet
   231038O: Dansk Folkeparti
   341539V. Venstre
   114710Ø: Enhedslisten
   00611Kandidat uden for partierne
   00892Andet svar
   001698Ved ikke
   52732492101Deltog ikke
   24 114699Uoplyst
   4 205100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 72
 • V27 TÆNKTE PÅ AT STEMME
  (Kort 1A)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5A: Tænkte du på at stemme? Hvis ja: På hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej
   11241A: Socialdemokraterne
   0072B: Det Radikale Venstre
   0013C: De Konservative
   0014D: Centrumdemokraterne
   00105F: Socialistisk Folkeparti
   0016K: Kristendemokraterne
   0007M: Minoritetspartiet
   0068O: Dansk Folkeparti
   01229V. Venstre
   00210Ø: Enhedslisten
   00011Kandidat uden for partierne
   00392Andet svar
   00998Ved ikke
   52972492101Deltog ikke
   1 3799Uoplyst
   45 2141100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 54
 • V28 KUNNE EJ BESLUTTE PARTI
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til, at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. a. Jeg kunne ikke finde ud af, hvilket parti jeg skulle stemme på.
  • %MD%AntalKodeKategori
   01171Stor betydning
   01162Nogen betydning
   00133Kun lille betydning
   12584Slet ingen betydning
   00138Ved ikke
   00698Vil ikke svare
   52952492101Deltog ikke
   45 2141100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 55
 • V29 EJ LYST STEMME PARTI
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. b. Der var ingen partier, jeg havde lyst til at stemme på.
  • %MD%AntalKodeKategori
   00111Stor betydning
   00122Nogen betydning
   01223Kun lille betydning
   12584Slet ingen betydning
   00118Ved ikke
   00998Vil ikke svare
   52952492101Deltog ikke
   45 2141100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 55
 • V30 PARTIERNE ER ENS
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. c. Partierne er alligevel så ens, at det ikke gør nogen forskel, hvem der bliver valgt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   01141Stor betydning
   00122Nogen betydning
   01173Kun lille betydning
   12594Slet ingen betydning
   00138Ved ikke
   00898Vil ikke svare
   52952492101Deltog ikke
   45 2141100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 55
 • V31 VALGETS UDFALD AFGJORT
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. d. Valgets udfald var alligevel afgjort på forhånd.
  • %MD%AntalKodeKategori
   00131Stor betydning
   01142Nogen betydning
   01143Kun lille betydning
   12634Slet ingen betydning
   01158Ved ikke
   00498Vil ikke svare
   52952492101Deltog ikke
   45 2141100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 55
 • V32 STEMME BETYDER EJ NOGET
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. e. Min stemme betyder alligevel ikke noget.
  • %MD%AntalKodeKategori
   01151Stor betydning
   00122Nogen betydning
   01183Kun lille betydning
   12644Slet ingen betydning
   0098Ved ikke
   00598Vil ikke svare
   52952492101Deltog ikke
   45 2141100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 55
 • V33 EJ INTERESSERET POLITIK
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. f. Jeg er ikke interesseret i politik.
  • %MD%AntalKodeKategori
   01171Stor betydning
   01172Nogen betydning
   01223Kun lille betydning
   12604Slet ingen betydning
   0048Ved ikke
   00398Vil ikke svare
   52952492101Deltog ikke
   45 2141100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 55
 • V34 HAVDE IKKE TID/BESVÆRLIG
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. g. Jeg havde ikke tid/det var for besværligt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11371Stor betydning
   0092Nogen betydning
   0083Kun lille betydning
   12514Slet ingen betydning
   00108Ved ikke
   00898Vil ikke svare
   52952492101Deltog ikke
   45 2141100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 55
 • V35 FIK DET IKKE GJORT
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. h. Jeg fik det bare ikke gjort.
  • %MD%AntalKodeKategori
   01181Stor betydning
   01152Nogen betydning
   0083Kun lille betydning
   12634Slet ingen betydning
   00128Ved ikke
   00798Vil ikke svare
   52952492101Deltog ikke
   45 2141100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 55
 • V36 ANDRE GRUNDE EJ STEMME
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. Evt. andre grunde (noter:)
  • %MD%AntalKodeKategori
   00310Besværligt
   011511Syg
   00312Alder
   00413Handicappet og dermed besværet
   00114Lang kø
   00115Vidste ikke hvor valgstedet var
   00720Arbejde
   00521For travlt
   001230Befandt sig i udlandet/rejse
   00540Ingen interesse
   00141Plejer ikke at stemme
   00242Tvivl
   00243Kunne ikke finde ud af hvad politiske partier stod for
   00244Min stemme betyder ikke noget/ vil ikke ændre på udfald
   00345Ingen lyst til at stemme
   00350Dårlig valgkamp/For mange valgløfter
   00251Træt af politikere/ folketingpolitik
   00152Intet arbejder parti
   00253På grund af sædvanlige parti ikke længere fandtes værdigt
   00160Udenrigspolitik
   00165Anden specifik politisk holdning
   00370Religiøse årsager
   00890Andre specifikke omstændigheder
   00297Vil ikke svare
   00598Vil ikke svare
   52962492101Deltog ikke
   0 2399Uoplyst
   45 2147100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 54
 • V37 STEMTE FORRIGE VALG
  (Kort 1B)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 6: Stemte du ved det forrige folketingsvalg i november 2001? - hvis ja: på hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12125751A: Socialdemokraterne
   331272B: Det Radikale Venstre
   441673C: De Konservative
   11274D: Centrumdemokraterne
   441795F: Socialistisk Folkeparti
   11346K: Kristendemokraterne
   442067O: Dansk Folkeparti
   13136428V: Venstre
   0049Z: Fremskridtspartiet
   115410Ø: Enhedslisten
   00011Kandidat uden for partierne
   115080Husker ikke parti
   113981Vil ikke svare om parti
   00782Stemte blankt
   228590Stemte ikke
   115791Ikke stemmeret
   001192Andre svar
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V38 STEMME PLIGT
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 6B: Hvor stor en forpligtigelse føler du selv for at stemme ved et folketingsvalg? Vil du sige, at det er en stor forpligtelse, en forholdsvis stor forpligtelse, en ret lille forpligtelse eller ingen særlig forpligtelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   353516541Meget stor forpligtigelse
   10104642Forholdsvis stor forpligtigelse
   22773Ret lille forpligtigelse
   11614Ingen særlig forpligtigelse
   0088Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V39 OFTE SÅ TV2 NYHEDER
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 7: Under valgkampen, cirka hvor mange dage om ugen så du da nyheder på TV? - cirka hvor ofte så du TV2 Nyheder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   232311171Hver dag
   8836425-6 dage om ugen
   7735133-4 dage om ugen
   5522241-2 dage om ugen
   22835Mindre end en dag om ugen
   22906Aldrig
   113188Ved ikke
   00698Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V40 OFTE SÅ TV-AVISEN DR1
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 7: Under valgkampen, cirka hvor mange dage om ugen så du da nyheder på TV? - cirka hvor ofte så du TV-avisen på DR1?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18188681Hver dag
   7731825-6 dage om ugen
   9941233-4 dage om ugen
   7733441-2 dage om ugen
   331535Mindre end en dag om ugen
   331306Aldrig
   114188Ved ikke
   00898Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V41 OFTE SÅ DEADLINE DR2
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 7: Under valgkampen, cirka hvor mange dage om ugen så du da nyheder på TV? - cirka hvor ofte så du Deadline på DR2?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331451Hver dag
   229125-6 dage om ugen
   6626333-4 dage om ugen
   8837541-2 dage om ugen
   773225Mindre end en dag om ugen
   21219886Aldrig
   227288Ved ikke
   00898Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V42 PRIMÆR AVIS
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 8: Hvilken avis læser du mest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001BT
   0002Ekstra Bladet
   0003Politiken
   0004Jyllands Posten
   0005Berlingske Tidende
   0016Dagbladet Børsen
   0007Information
   0008Kristeligt Dagblad
   0009Jyske Vestkysten
   00010Nordjyske Stiftstidende
   00011Århus Stiftstidende
   00012Fyns Stiftstidende
   00013Dagbladet/Frederiksborg Amts Avis
   00014Søndagsavisen
   00015MetroXpress
   00016Urban
   00030Dagbladet Ringsted
   00031Roskilde Avis
   00132Thisted Dagblad
   00033Næstved Tidende
   00634Vejle Amts Folkeblad
   00235Fredericia Dagblad
   00136Midtjyllands Avis(fra Silkeborg)
   00037Kjellerup Tidende
   00038Randers Amtsavis
   00239Bornholms Tidende
   00440Fyns Amts Avis / Svendborg amts
   00741Kalundborg Folkeblad
   00342Lolland Falster folkeblad/ Folketidende
   00143Viborg Stifts Folkeblad
   00144Holbæk Amts Venstreblad / VenstreBladet
   00345Herning Folkeblad
   00046Ringkøbing Amts Dagblad
   00147Holstebro Dagblad
   00148Struer Dagblad
   00149De Bergske Blade
   00150Helsingør Dagblad
   00651Horsens Dagblad
   00052Lemvig Folkeblad
   00053Kerteminde Avis
   00454Skive Folkeblad
   00155Sjællands Tidende
   00056Dagbladet Skjern-Tarm
   00057Dagbladet Struer-Holstebro
   00058Flensborg Avis
   00090Andet lokalt dagblad
   001100Lokale Ugeaviser
   000102Ikast Avis
   000103Ekstra Posten
   000104Viborg Nyt
   000105Oplandsavisen
   000106Ugeposten Helsinge
   000107Lokalavisen Ugeposten
   000108Ugeavisen VejlePosten
   001109Morsø folkeblad
   001110Odderavisen
   000111Århus onsdag
   000113Sindal lokalavisen
   000114Halsnæs Posten
   000117Folkebladet
   005190Lokalavis una
   000195Ukendt lokalavis
   000203Ingeniøren
   000204Erhvervsbladet
   000205Den Blå Avis
   002210Weekendavisen
   000220Arbejderen
   00030110 Minutter
   000302JP Århus
   000304Xtra
   000400Internetavis
   000401DR.dk
   001402Jyllandsposten
   001403Berlingske.dk
   000404Infopaq.dk
   001407BT
   000420Udenlandsk internetavis
   000450Tekst TV
   000500Udenlandske aviser
   000600Forskellige aviser
   529824921001Deltog ikke
   46 2204999Uoplyst
   1001004756
   Svarprocent: 54
 • V43 ANTAL DAG OM UGEN LÆSER
  • Mediernes dækning af valg
  • ANTAL DAG OM UGEN LÆSER
  • Variablen er filtreret af: V42
   • Filtrerende variable: V42
  • Spm. 8: Hvilken avis læser du mest? Spm. 8B: Cirka hvor mange dage om ugen læser du den?
  • %MD%AntalKodeKategori
   212210131Hver dag
   7731425-6 dage om ugen
   5523533-4 dage om ugen
   8835741-2 dage om ugen
   22825Mindre en en dag om ugen
   0006Aldrig
   001188Ved ikke
   52552492101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   5 251100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 95
 • V44 SEKUNDÆR AVIS BT
 • V45 SEK. AVIS EKSTRA BLADET
 • V46 SEK. AVIS POLITIKEN
 • V47 SEK. AVIS JYLLANDS POST
 • V48 SEK. AVIS BER. TIDENDE
 • V49 SEK. AVIS BØRSEN
 • V50 SEK. AVIS INFORMATION
 • V51 SEK. AVIS KRIST.DAGBLAD
 • V52 SEK. AVIS JYSKE VESTKYST
 • V53 SEK. AVIS NORD STIFTS.
 • V54 SEK. AVIS ÅRHUS STIFTS.
 • V55 SEK. AVIS FYENS STIFTS.
 • V56 SEK. AVIS FRED. AMTS A.
 • V57 SEK. AVIS SØNDAGSAVISEN
 • V58 SEK. AVIS METROXPRESS
 • V59 SEK. AVIS URBAN
 • V60 IKKE ANDRE AVISER
 • V61 SEK. AVIS FØRSTE AVIS
  • Mediernes dækning af valg
  • ANTAL DAG OM UGEN LÆSER
  • Variablen er filtreret af: V42
   • Filtrerende variable: V42
  • Spm. 8: Hvilken avis læser du mest? Spm. 8C: Læser du andre aviser dagligt eller næsten dagligt? Ja: Hvilke? (INT: Gerne flere svar) 17. Anden: Noter: 1.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0035Berlingske Tidende
   01226Dagbladet Børsen
   0019Vestkysten
   00110Nordjyske Stiftstidende
   00111Århus Stiftstidende
   00114Søndagsavisen
   00531Roskilde Avis
   00332Thisted Dagblad
   001033Næstved Tidende
   00434Vejle Amts Folkeblad
   00235Fredericia Dagblad
   001036Midtjyllands Avis(fra Silkeborg)
   00438Randers Amtsavis
   00540Fyns Amts Avis / Svendborg amts
   001141Kalundborg Folkeblad
   00442Lolland Falster folkeblad/ Folketidende
   00943Viborg Stifts Folkeblad
   00744Holbæk Amts Venstreblad / VenstreBladet
   00145Herning Folkeblad
   00546Ringkøbing Amts Dagblad
   00147Holstebro Dagblad
   00150Helsingør Dagblad
   00651Horsens Dagblad
   00153Kerteminde Avis
   00154Skive Folkeblad
   00755Sjællands Tidende
   00256Dagbladet Skjern-Tarm
   00257Dagbladet Struer-Holstebro
   00190Andet lokalt dagblad
   0118100Lokale Ugeaviser
   001101Elbo Bladet
   001102Ikast Avis
   002107Lokalavisen Ugeposten
   002109Morsø folkeblad
   004110Odderavisen
   001111Århus onsdag
   001112Værløse nyt
   001115Birkerød Avis
   001116Det Grønne Område
   001117Folkebladet
   0012190Lokalavis una
   006195Ukendt lokalavis
   001201Mandag Morgen
   001202I dag (Industriens Dagblad)
   0114204Erhvervsbladet
   1124210Weekendavisen
   001220Arbejderen
   002300Gratis aviser
   00230110 Minutter
   004302JP Århus
   002304Xtra
   006400Internetavis
   001401DR.dk
   001402Jyllands Posten.dk
   001403Berlingske.dk
   003405Politiken.dk
   002406Ekstra Bladet.dk
   001430Nyhedsbrev JyskeVestkysten
   001450Tekst TV
   001500Udenlandske aviser
   001600Forskellige aviser
   000900Andet/ukendt/ ikke eksisterende
   529124921001Deltog ikke
   42 20131000Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 58
 • V62 SEK. AVIS ANDEN AVIS
  • Mediernes dækning af valg
  • ANTAL DAG OM UGEN LÆSER
  • Variablen er filtreret af: V42
   • Filtrerende variable: V42
  • Spm. 8: Hvilken avis læser du mest? Spm. 8C: Læser du andre aviser dagligt eller næsten dagligt? Ja: Hvilke? (INT: Gerne flere svar) 17. Anden: Noter: 2.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Ingen
   0013Politiken
   00115MetroXpress
   00141Kalundborg Folkeblad
   00151Horsens Dagblad
   00152Lemvig Folkeblad
   00158Flensborg Avis
   001100Lokale Ugeaviser
   001117Folkebladet
   001118Hobro Avis
   001204Erhvervsbladet
   003210Weekendavisen
   001230Arbejderen
   001400Internetavis
   002402Jyllands Posten.dk
   002406Ekstra Bladet.dk
   002407BT.dk
   001408Århus Stiftstidende.dk
   529924921001Deltog ikke
   47 2242999Uoplyst
   1001004756
   Svarprocent: 53
 • V63 SEK. AVIS TREDJE AVIS
  • Mediernes dækning af valg
  • ANTAL DAG OM UGEN LÆSER
  • Variablen er filtreret af: V42
   • Filtrerende variable: V42
  • Spm. 8: Hvilken avis læser du mest? Spm. 8C: Læser du andre aviser dagligt eller næsten dagligt? Ja: Hvilke? (INT: Gerne flere svar) 17. Anden: Noter: 3.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Ingen
   001110Odderavisen
   001402Jyllands Posten.dk
   001407BT.dk
   5210024921001Deltog ikke
   48 2261999Uoplyst
   1001004756
   Svarprocent: 52
 • V64 PARTIERS HJEMMESIDER
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 9A: Besøgte du nogle af de politiske partiers hjemmesider under valgkampen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej
   22961Ja, en enkelt
   441992Ja, flere
   001288Ved ikke
   4141194690Nej, besøgte ingen hjemmeside
   52532492101Deltog ikke
   0 1199Uoplyst
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V65 VIDEN OM PARTI BEDST
  (Vis kort 3)
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 9B: Hvor har du bedst fået noget at vide om partierne og deres politik under valgkampen? Bedst:
  • %MD%AntalKodeKategori
   232310741Nyhedsudsendelser i TV
   13136112Debatprogrammer i TV
   331223Radio
   442084Aviser
   22795Internettet
   00166Valgmøder o.l.
   22747Tale med familie, venner, bekendte
   0008Andet (noter)
   00111Bøger om politik
   00112Reklamer, plakater
   00120Regerings performance
   00622Løbende gennem diverse medier (ikke kun valgkamp)
   00523Erfaring, viden
   00124Personlig kendskab
   00225Grundholdning
   00230Uddannelsesinstitution
   00731Partiforening/ medlem af parti
   00340Ikke interesseret i politik
   00441Har ikke fået nogle informationer
   00742Ikke fulgt med i valgkamp
   00477Diffuse svar
   113288Ved ikke
   00499Vil ikke svare
   525224921001Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V66 VIDEN OM PARTI NÆSTBEDST
  (Vis kort 3)
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 9B: Hvor har du bedst fået noget at vide om partierne og deres politik under valgkampen? Næstbedst:
  • %MD%AntalKodeKategori
   12125831Nyhedsudsendelser i TV
   13135962Debatprogrammer i TV
   552273Radio
   994404Aviser
   11705Internettet
   11276Valgmøder o.l.
   441697Tale med familie, venner, bekendte
   0008Andet (noter)
   00110Tekst TV
   00312Reklamer, plakater
   00113På gaden, mødet med politikkerne
   00125Grundholdning
   00231Partiforening/ medlem af parti
   00240Ikke interesseret i politik
   00041Har ikke fået nogle informationer
   00242Ikke fulgt med i valgkamp
   00277Diffuse svar
   2211888Ved ikke
   00189Ingen andre steder
   001999Vil ikke svare
   525224921001Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V67 PARTIERS STANDPUNKT
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 10C: Når du ser tilbage på valgkampen i aviser, TV mv., i hvor høj grad mener du så, valgkampen bidrog til at klargøre partiernes standpunkter? Vil du sige, at det skete i høj grad, i nogen grad, i ringe grad eller slet ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331451I høj grad
   232310972I nogen grad
   16167833I ringe grad
   331374Slet ikke
   22938Ved ikke
   0099Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V68 DELTAGET I VALGMØDE
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 11A: Har du deltaget i noget valgmøde op til folketingsvalget den 8. februar?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331391Ja
   454521202Nej
   0058Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V69 SYMPATI SOCIALDEMOKRATER
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Det første parti er Socialdemokraterne. Hvor vil du placere... 1. A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   11710Synes meget dårligt om partiet
   11451
   22772
   442123
   552404
   10104935
   662786
   663097
   662838
   22929
   3312010Synes virkelig godt om partiet
   002318Ved ikke nok om
   002119Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V70 SYMPATI DE RADIKALE
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 2. B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   331530Synes meget dårligt om partiet
   221041
   441922
   552203
   662874
   773115
   552536
   662697
   552208
   221169
   114010Synes virkelig godt om partiet
   115918Ved ikke nok om
   114019Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V71 SYMPARI KONSERVATIVE
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 3. C: De Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   11600Synes meget dårligt om partiet
   22771
   441722
   662693
   663054
   883765
   662666
   552517
   552348
   221149
   116110Synes virkelig godt om partiet
   114318Ved ikke nok om
   113619Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V72 SYMPATI CENTRUMDEMOKRAT
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 4. D: Centrumdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   883690Synes meget dårligt om partiet
   552461
   773112
   773213
   662644
   552535
   331246
   11707
   11378
   11259
   001710Synes virkelig godt om partiet
   3313218Ved ikke nok om
   229519Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V73 SYMPATI SOC. FOLKEPARTI
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 5. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   331630Synes meget dårligt om partiet
   441731
   662912
   662843
   552614
   773115
   441926
   442067
   331538
   22839
   114110Synes virkelig godt om partiet
   116318Ved ikke nok om
   114319Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V74 SYMPATI KR. DEMOKRATERNE
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 6. K: Kristendemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   552550Synes meget dårligt om partiet
   552351
   773322
   773403
   663074
   663015
   331256
   11687
   11328
   00229
   001010Synes virkelig godt om partiet
   3316018Ved ikke nok om
   227719Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V75 SYMPATI MINORITETSPARTI
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 7. M: Minoritetspartiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   14146710Synes meget dårligt om partiet
   773441
   441872
   331413
   22954
   221105
   11566
   11367
   00208
   00119
   00310Synes virkelig godt om partiet
   8838918Ved ikke nok om
   4420119Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V76 SYMPATI DANSK FOLKEPARTI
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 8. O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104960Synes meget dårligt om partiet
   552311
   441952
   441923
   441884
   552405
   441756
   441797
   331438
   22899
   229110Synes virkelig godt om partiet
   002018Ved ikke nok om
   112519Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V77 SYMPATI VENSTRE
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 9. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   22900Synes meget dårligt om partiet
   331261
   441942
   442133
   441974
   552515
   441726
   552497
   663018
   552609
   4417010Synes virkelig godt om partiet
   001918Ved ikke nok om
   002219Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V78 SYMPATI ENHEDSLISTEN
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 10. Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   883900Synes meget dårligt om partiet
   662661
   662712
   662703
   442144
   442085
   441686
   331457
   22938
   11519
   113210Synes virkelig godt om partiet
   229818Ved ikke nok om
   115819Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V79 SYMPATI MOGENS LYKKETOFT
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Den første politiske leder er Mogens Lykketoft. Hvor vil du placere.... på denne skala? Mogens Lykketoft
  • %MD%AntalKodeKategori
   331280Synes meget dårligt om
   221111
   441882
   552553
   552484
   994085
   552496
   662717
   552248
   22869
   116210Synes virkelig godt om
   001118Ved ikke nok om
   002319Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V80 SYMPATI MARIANNE JELVED
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere.... på denne skala? Marianne Jelved
  • %MD%AntalKodeKategori
   441670Synes meget dårligt om
   221171
   552152
   552193
   552304
   662925
   662656
   662867
   552168
   331229
   227810Synes virkelig godt om
   112518Ved ikke nok om
   113219Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V81 SYMPATI BENDT BENDTSEN
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere.... på denne skala? Bendt Bendtsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   11630Synes meget dårligt om
   22761
   441722
   552483
   662944
   994085
   662806
   662787
   441938
   221139
   115310Synes virkelig godt om
   114518Ved ikke nok om
   114119Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V82 SYMPATI H. K. NIELSEN
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere.... på denne skala? Holger K. Nielsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   22730Synes meget dårligt om
   22911
   442092
   773123
   883654
   994295
   662866
   552187
   331488
   11479
   002110Synes virkelig godt om
   113618Ved ikke nok om
   112919Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V83 SYMPATI PIA KJÆRSGAARD
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere.... på denne skala? Pia Kjærsgaard
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104540Synes meget dårligt om
   441901
   442072
   442053
   441924
   552605
   442106
   442007
   331368
   22839
   2210010Synes virkelig godt om
   001118Ved ikke nok om
   001619Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V84 SYMPATI ANDERS FOGH
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere.... på denne skala? Anders Fogh Rasmussen
  • %MD%AntalKodeKategori
   331210Synes meget dårligt om
   221171
   331542
   441903
   441694
   552585
   441896
   552597
   662978
   662989
   4418610Synes virkelig godt om
   001118Ved ikke nok om
   001519Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V85 SYMPATI ROSENKRANTZTHEIL
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere.... på denne skala? Pernille Rosenkrantz-Theil
  • %MD%AntalKodeKategori
   441980Synes meget dårligt om
   441731
   441702
   552203
   442044
   552565
   442006
   442097
   441788
   221159
   228010Synes virkelig godt om
   3315818Ved ikke nok om
   2210319Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V86 ANDERS FOGH PÅLIDELIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Pålidelig
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104921Passer meget godt
   21219862Passer godt
   331383Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   10104604Passer dårligt
   331545Passer meget dårligt
   11308Ved ikke
   0049Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V87 ANDERS FOGH INSPIRERENDE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Inspirerende
  • %MD%AntalKodeKategori
   662951Passer meget godt
   20209392Passer godt
   331613Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   13136044Passer dårligt
   442035Passer meget dårligt
   11548Ved ikke
   0089Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V88 ANDERS FOGH STOR VIDEN
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Stor viden
  • %MD%AntalKodeKategori
   19198851Passer meget godt
   232310912Passer godt
   11693Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   331304Passer dårligt
   11285Passer meget dårligt
   11548Ved ikke
   0079Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V89 ANDERS FOGH SYMPATISK
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Sympatisk
  • %MD%AntalKodeKategori
   994461Passer meget godt
   19199262Passer godt
   331243Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   10104764Passer dårligt
   552515Passer meget dårligt
   11358Ved ikke
   0069Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V90 ANDERS FOGH VED IKKE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Ved hvad almindelige mennesker mener og tænker
  • %MD%AntalKodeKategori
   442131Passer meget godt
   20209702Passer godt
   442073Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   13136024Passer dårligt
   441795Passer meget dårligt
   22798Ved ikke
   00149Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V91 ANDERS FOGH FORSTÅELIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Taler så almindelige mennesker kan forstå det
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104911Passer meget godt
   262612572Passer godt
   331283Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   662864Passer dårligt
   11705Passer meget dårligt
   11268Ved ikke
   0069Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V92 ANDERS FOGH HANDLEKRAFT.
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Handlekraftig
  • %MD%AntalKodeKategori
   18188611Passer meget godt
   232310732Passer godt
   22923Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   331664Passer dårligt
   11245Passer meget dårligt
   11438Ved ikke
   0059Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V93 ANDERS FOGH TROVÆRDIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Troværdig
  • %MD%AntalKodeKategori
   883911Passer meget godt
   20209352Passer godt
   441763Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   11115364Passer dårligt
   441895Passer meget dårligt
   11338Ved ikke
   0049Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V94 LYKKETOFT PÅLIDELIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Pålidelig
  • %MD%AntalKodeKategori
   662891Passer meget godt
   242411522Passer godt
   441733Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   11115034Passer dårligt
   22885Passer meget dårligt
   11548Ved ikke
   0059Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V95 LYKKETOFT INSPIRERENDE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Inspirerende
  • %MD%AntalKodeKategori
   22771Passer meget godt
   11115432Passer godt
   441983Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   242411494Passer dårligt
   552355Passer meget dårligt
   11558Ved ikke
   0079Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V96 LYKKETOFT STOR VIDEN
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Stor viden
  • %MD%AntalKodeKategori
   242411231Passer meget godt
   20209362Passer godt
   11573Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   22784Passer dårligt
   00145Passer meget dårligt
   11518Ved ikke
   0059Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V97 LYKKETOFT SYMPATISK
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Sympatisk
  • %MD%AntalKodeKategori
   441841Passer meget godt
   18188722Passer godt
   442043Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   16167784Passer dårligt
   441815Passer meget dårligt
   11418Ved ikke
   0049Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V98 LYKKETOFT VED IKKE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Ved hvad almindelige mennesker mener og tænker
  • %MD%AntalKodeKategori
   441681Passer meget godt
   20209542Passer godt
   552573Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   14146594Passer dårligt
   331285Passer meget dårligt
   22928Ved ikke
   0069Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V99 LYKKETOFT FORSTÅELIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Taler så almindelige mennesker kan forstå det
  • %MD%AntalKodeKategori
   441701Passer meget godt
   21219892Passer godt
   552243Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   15157214Passer dårligt
   221045Passer meget dårligt
   11518Ved ikke
   0059Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V100 LYKKETOFT HANDLEKRAFTIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Handlekraftig
  • %MD%AntalKodeKategori
   331411Passer meget godt
   19198822Passer godt
   552493Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   17177904Passer dårligt
   221095Passer meget dårligt
   22858Ved ikke
   0089Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V101 LYKKETOFT TROVÆRDIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Troværdig
  • %MD%AntalKodeKategori
   442131Passer meget godt
   232310842Passer godt
   552233Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   12125764Passer dårligt
   221015Passer meget dårligt
   11618Ved ikke
   0069Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V102 VENSTRE PÅLIDELIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? - Pålideligt
  • %MD%AntalKodeKategori
   662681Passer meget godt
   222210412Passer godt
   441803Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   12125914Passer dårligt
   331245Passer meget dårligt
   11518Ved ikke
   0099Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V103 VENSTRE INSPIRERENDE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? - Inspirerende
  • %MD%AntalKodeKategori
   441701Passer meget godt
   19199262Passer godt
   552283Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   15157104Passer dårligt
   331505Passer meget dårligt
   22728Ved ikke
   0089Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V104 VENSTRE SYMPATISK
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? - Sympatisk
  • %MD%AntalKodeKategori
   441771Passer meget godt
   19199172Passer godt
   552163Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   14146774Passer dårligt
   441995Passer meget dårligt
   11658Ved ikke
   00139Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V105 VENSTRE VED IKKE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? - Ved hvad almindelige mennesker mener og tænker
  • %MD%AntalKodeKategori
   331471Passer meget godt
   222210302Passer godt
   662783Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   12125904Passer dårligt
   331235Passer meget dårligt
   22858Ved ikke
   00119Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V106 VENSTRE KOMPET. LEDERE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? - Har kompetente ledere, som kan tage hånd om landets politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104781Passer meget godt
   212110032Passer godt
   441773Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   994344Passer dårligt
   221085Passer meget dårligt
   11578Ved ikke
   0079Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V107 VENSTRE TYDELIG POLITIK
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? - Har en tydelig politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   994251Passer meget godt
   252511852Passer godt
   331543Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   773534Passer dårligt
   22875Passer meget dårligt
   11548Ved ikke
   0069Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V108 VENSTRE VALGLØFTER
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? - Overholder som regel sine valgløfter
  • %MD%AntalKodeKategori
   773481Passer meget godt
   20209362Passer godt
   442133Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   11115084Passer dårligt
   441745Passer meget dårligt
   22728Ved ikke
   00139Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V109 SOCIALDEMO. PÅLIDELIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? Og Socialdemokraterne? - Pålideligt
  • %MD%AntalKodeKategori
   331291Passer meget godt
   232311062Passer godt
   662883Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   13136104Passer dårligt
   11615Passer meget dårligt
   11648Ved ikke
   0069Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V110 SOCIALDEMO. INSPIRERENDE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? Og Socialdemokraterne? - Inspirerende
  • %MD%AntalKodeKategori
   11701Passer meget godt
   15157062Passer godt
   662893Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   212110114Passer dårligt
   221125Passer meget dårligt
   11698Ved ikke
   0079Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V111 SOCIALDEMO. SYMPATISK
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? Og Socialdemokraterne? - Sympatisk
  • %MD%AntalKodeKategori
   331521Passer meget godt
   222210612Passer godt
   662893Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   13136214Passer dårligt
   22765Passer meget dårligt
   11578Ved ikke
   0089Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V112 SOCIALDEMO. VED IKKE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? Og Socialdemokraterne? - Ved hvad almindelige mennesker mener og tænker
  • %MD%AntalKodeKategori
   552221Passer meget godt
   242411532Passer godt
   662713Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   10104694Passer dårligt
   11685Passer meget dårligt
   22728Ved ikke
   0099Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V113 SOCIALDEMO. KOMPETENTE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? Og Socialdemokraterne? - Har kompetente ledere, som kan tage hånd om landets politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   331371Passer meget godt
   15157112Passer godt
   662643Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   18188454Passer dårligt
   552155Passer meget dårligt
   22818Ved ikke
   00119Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V114 SOCIALDEMO POLITIK
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? Og Socialdemokraterne? - Har en tydelig politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   22961Passer meget godt
   16167582Passer godt
   552453Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   19199084Passer dårligt
   441835Passer meget dårligt
   11668Ved ikke
   0089Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V115 SOCIALDEMO. VALGLØFTER
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? Og Socialdemokraterne? - Overholder som regel sine valgløfter
  • %MD%AntalKodeKategori
   11401Passer meget godt
   15156962Passer godt
   883593Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   18188454Passer dårligt
   441905Passer meget dårligt
   331218Ved ikke
   00139Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V116 PARTIIDENTIFIKATION
  • Tilhænger/medlem bestemt
  • Spm. 16: Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget specielt parti. Betragter du dig selv som f.eks. socialdemokrat, konservativ, radikal, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler du dig ikke som tilhænger af et bestemt parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   242411231Ja, betragter sig som tilhænger af et bestemt parti, gå til spm. 17 (V117)
   212110132Nej, ikke tilhænger af noget parti, gå til spm. 19 (V119)
   221173I tvivl, gå til spm. 19 (V119)
   00118Ved ikke, gå til spm. 19 (V119)
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V117 PARTIIDENTI. PARTI
  (Vis kort 1C)
  • Tilhænger/medlem bestemt
  • PARTIIDENTI. PARTI
  • Variablen er filtreret af: V116
   • Filtrerende variable: V116
  • Spm. 17: Hvilket parti er der tale om?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8113911A: Socialdemokraterne
   12702B: Det Radikale Venstre
   23973C: De Konservative
   0044D: Centrumdemokraterne
   12675F: Socialistisk Folkeparti
   00146K: Kristendemokraterne
   0007M: Minoritetspartiet
   23998O: Dansk Folkeparti
   793339V: Venstre
   113310Ø: Enhedslisten
   00111Andre partier
   00188Ved ikke
   001398Vil ikke svare
   52692492101Deltog ikke
   24 1141100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 76
 • V118 PARTIIDENTI. STYRKE
  • Tilhænger/medlem bestemt
  • PARTIIDENTI. PARTI
  • Variablen er filtreret af: V116
   • Filtrerende variable: V116
  • Spm. 18: Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så overbeviste. Betragter du dig selv som stærkt overbevist tilhænger eller ikke stærkt overbevist?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14186541Stærkt overbevist, gå til spm. 20 (V120)
   10134582Ikke stærkt overbevist, gå til spm. 20 (V120)
   00118Ved ikke, gå til spm. 20 (V120)
   5269249211Deltog ikke
   24 114110Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 76
 • V119 PARTITILHØR
  (Vis kort 1C)
  • Tilhænger/medlem bestemt
  • PARTITILHØR
  • Variablen er filtreret af: V118
   • Filtrerende variable: V118
  • Spm. 19: Er der alligevel et parti, som du synes du står nærmere end andre partier? Hvis ja: Hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, ikke noget parti nærmest
   461941A: Socialdemokraterne
   231082B: Det Radikale Venstre
   23983C: De Konservative
   00144D: Centrumdemokraterne
   331215F: Socialistisk Folkeparti
   00116K: Kristendemokraterne
   0027M: Minoritetspartiet
   231138O: Dansk Folkeparti
   572569V: Venstre
   115110Ø: Enhedslisten
   001111Andre partier
   52722492101Deltog ikke
   3 16299Uoplyst
   24 1123100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 73
 • V120 PARTIMEDLEM
  • Tilhænger/medlem bestemt
  • Spm. 20: Er du eller har du tidligere været medlem af et politisk parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   552251Ja, er medlem
   773372Nej, men tidligere medlem
   363616983Nej, har aldrig været medlem
   0048Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V121 ØKONOMISKE PROBLEMER
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at løse landets økonomiske problemer i almindelighed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13136051Socialdemokratisk ledet regering
   242411522Borgerlig regering
   994133Ingen forskel
   22948Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V122 ARBEJDSLØSHEDEN
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at bekæmpe arbejdsløsheden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   222210481Socialdemokratisk ledet regering
   14146722Borgerlig regering
   994423Ingen forskel
   221028Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V123 DK INTERESSER I EU
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at varetage Danmarks interesser i EU?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11115011Socialdemokratisk ledet regering
   20209632Borgerlig regering
   13136213Ingen forskel
   441798Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V124 MILJØET
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre miljøet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   282813461Socialdemokratisk ledet regering
   883912Borgerlig regering
   994073Ingen forskel
   331208Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V125 LOV OG ORDEN
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre lov og orden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   773381Socialdemokratisk ledet regering
   242411302Borgerlig regering
   14146763Ingen forskel
   331208Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V126 BALANCE SKAT
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre den rette balance mellem skattetryk og social tryghed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   212110171Socialdemokratisk ledet regering
   15157312Borgerlig regering
   883723Ingen forskel
   331448Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V127 FLYGTNING/INDVANDRER
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14146501Socialdemokratisk ledet regering
   242411442Borgerlig regering
   883583Ingen forskel
   221128Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V128 BØRNEFAMILIER
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at tilgodese børnefamiliernes behov?
  • %MD%AntalKodeKategori
   232310991Socialdemokratisk ledet regering
   10104742Borgerlig regering
   12125663Ingen forskel
   331258Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V129 BEDST TIL ÆLDRE
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre tilfredsstillende forhold for ældre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   222210681Socialdemokratisk ledet regering
   11115042Borgerlig regering
   12125843Ingen forskel
   221088Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V130 BEDST TIL SUNDHEDSVÆSEN
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18188331Socialdemokratisk ledet regering
   14146432Borgerlig regering
   14146593Ingen forskel
   331298Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V131 UNDERVISNING FOLKESKOLE
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre en god undervisning i folkeskolen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15157291Socialdemokratisk ledet regering
   18188412Borgerlig regering
   12125523Ingen forskel
   331428Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V132 BEDST TIL GLOBALISERING
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at klare de udfordringer, globaliseringen stiller?
  • %MD%AntalKodeKategori
   994131Socialdemokratisk ledet regering
   21219752Borgerlig regering
   13136003Ingen forskel
   662768Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V133 BEDST TIL SKATTESYSTEM
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre et retfærdigt skattesystem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17178251Socialdemokratisk ledet regering
   17178222Borgerlig regering
   10104713Ingen forskel
   331468Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V134 BEDST TIL SOCIALBALANCE
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre den sociale balance i den økonomiske politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21219941Socialdemokratisk ledet regering
   14146602Borgerlig regering
   994203Ingen forskel
   441908Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V135 INTERNATIONALT SAMARB.
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sørge for, at Danmark spiller en positiv rolle i internationalt samarbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104821Socialdemokratisk ledet regering
   212110142Borgerlig regering
   13136273Ingen forskel
   331418Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V136 PENGE TIL RÅDIGHED
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Og hvilken regering tror du, ville give dig selv flest penge til rådighed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104651Socialdemokratisk ledet regering
   252511702Borgerlig regering
   10104563Ingen forskel
   441738Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V137 SOCIALE UDGIFTER
  (Vis kort 5A)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22: Først har vi et spørgsmål om samfundets sociale udgifter. A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet B siger: De sociale reformer, som er gennemført i vores land, bør opretholdes i mindst samme omfang som nu.
  • %MD%AntalKodeKategori
   12125831Mest enig med A
   333315582Mest enig med B
   22743Ikke enig med nogen af parterne
   11498Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V138 ØKONOMISK LIGHED
  (Vis kort 5B)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22B: Så har vi nogle spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt. B siger: Indtægtudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu findes, bør stort set bibeholdes.
  • %MD%AntalKodeKategori
   262612401Mest enig med A
   18188692Mest enig med B
   22903Ikke enig med nogen af parterne
   11658Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V139 KONTROL ERHVERVSLIV
  (Vis kort 5C)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22C: Næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet. A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne forretninger. B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være mindre end den er i dagens Danmark.
  • %MD%AntalKodeKategori
   232311051Mest enig med A
   21219802Mest enig med B
   22863Ikke enig med nogen af parterne
   22938Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V140 BRUGERBETALING
  (Vis kort 5D)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22D: Det diskuteres også, om der bør indføres mere brugerbetaling i den offentlige sektor. A siger: Der bør i langt større grad end nu indføres brugerbetaling i den offentlige sektor. B siger: Bortset fra enkelte, ubetydelige områder bør der ikke indføres mere brugerbetaling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104861Mest enig med A
   353516702Mest enig med B
   11573Ikke enig med nogen af parterne
   11518Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V141 UDLICITERING
  (Vis kort 5E)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22E: Så er der spørgsmålet om udlicitering af velfærdsstatens opgaver, f.eks. børnepasning, hjemmehjælp eller sygehusbehandling A siger: Man bør i højere grad end nu udlicitere velfærdsstatens opgaver til private, hvis de kan konkurrere på pris og kvalitet. B siger: Velfærdsstatens opgaver bør forblive på offentlige hænder i mindst samme grad som nu.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20209291Mest enig med A
   252512002Mest enig med B
   11683Ikke enig med nogen af parterne
   11678Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V142 VALGFRIHED
  (Vis kort 5F)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22F: Man diskuterer også større valgfrihed for borgerne, f.eks. mellem offentlige og private leverandører af serviceopgaver, eller mellem forskellige offentlige institutioner. A siger: Der bør i væsentligt højere grad end nu indføres valgfrihed i den offentlige sektor. B siger: Valgfriheden for borgerne er tilstrækkelig i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   272712761Mest enig med A
   17178322Mest enig med B
   11643Ikke enig med nogen af parterne
   22928Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V143 INTERNATIONALE KONFLIKT.
  (Vis kort 5G)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22G: Det diskuteres også, hvordan Danmark skal forholde sig i konflikter i andre lande eller internationale konflikter, der ikke direkte berører os selv. A siger: Danmark bør så vidt som muligt lade være med at blande sig i sådanne konflikter, der ikke berører os selv. B siger: Danmark bør så vidt som muligt give sine synspunkter til kende og søge at påvirke udviklingen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104571Mest enig med A
   353516682Mest enig med B
   11633Ikke enig med nogen af parterne
   22768Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V144 GLOBALISERINGSEFFEKT
  (Vis kort 5H)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22H: Så har vi et spørgsmål om globaliseringens betydning for velfærdssystemet i Danmark. A siger: Globaliseringen tvinger os til at sænke skattetrykket og velfærdsudgifterne. Ellers kan Danmark ikke klare sig i konkurrencen. B siger: Globaliseringen forhindrer ikke Danmark i at have et højt skattetryk og høje velfærdsudgifter, hvis det er det, vi ønsker.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20209301Mest enig med A
   20209542Mest enig med B
   331293Ikke enig med nogen af parterne
   552518Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V145 ØKONOMISK HOVEDSTRATEGI
  (Vis kort 6)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 23: Man har i de sidste 25 år haft, hvad man kunne kalde to hovedstrategier til at skabe flere arbejdspladser, nemlig følgende: 1. Velfærdsstrategien: Vi bør udbygge velfærdsstaten med flere offentlige ansatte til ældrepleje, sundhedsvæsen og andre udækkede behov. 2. Eksportstrategien: Vi bør satse på industri og eksport via en stærk konkurrenceevne - samt på de servicejobs i erhvervene dette fører med sig. Bredt sagt, hvilken strategi mener du så, er den bedste?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18188571Velfærdsstrategien
   222210562Eksportstrategien
   442083Ingen af dem
   331438Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V146 PERSONLIG ØKONOMI
  (Vis kort 2)
  • Økonomiske situation - re
  • Spm. 24: Hvor stor betydning havde din egen økonomiske situation for, hvilket parti du stemte på ved valget den 8. februar?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441921Stor betydning
   883942Nogen betydning
   773353Kun lille betydning
   262712554Slet ingen betydning
   11578Ved ikke
   5253249211Deltog ikke
   1 319Uoplyst
   1001004756
   Svarprocent: 99
 • V147 FAMILIES ØKONOMI
  (Vis kort 7)
  • Økonomiske situation - re
  • Spm. 25: Så har jeg nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen har været. Jeg vil bede dig svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: i) Hvordan er din egen og din families økonomiske situation i dag sammenlignet med for 3 - 4 år siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662651Meget bedre
   16167782Noget bedre
   20209613Ingen ændring
   441844Noget dårligere
   11465Meget dårligere
   11308Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V148 DANMARKS ØKONOMI
  (Vis kort 7)
  • Økonomiske situation - re
  • Spm. 25: Så har jeg nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen har været. Jeg vil bede dig svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: ii) Hvordan synes du den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for 3 - 4 år siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331611Meget bedre
   222210612Noget bedre
   13136273Ingen ændring
   552174Noget dårligere
   0095Meget dårligere
   441898Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V149 ØKON. SITUATION 3 - 5 ÅR
  • Økonomiske situation - re
  • Spm. 25B: Hvis vi kigger 3-5 år fremad, vil du så sige, at du føler dig meget sikker med hensyn til din økonomiske situatuion, meget sikker, rimelig sikker, lidt usikker eller føler du dig meget usikker på din økonomiske situation?
  • %MD%AntalKodeKategori
   883961Meget sikker
   262612252Rimelig sikker
   10104593Lidt usikker
   331294Meget usikker
   11478Ved ikke
   0089Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V150 FOGHS REGERING ØKONOMIEN
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 1. Økonomien
  • %MD%AntalKodeKategori
   883771Meget godt
   232310892Godt
   11115423Hverken godt eller dårligt
   441774Dårligt
   11265Meget dårligt
   11538Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V151 FOGHS REGERING BESKÆFT.
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 2. Beskæftigelsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   22811Meget godt
   11115352Godt
   17178163Hverken godt eller dårligt
   14146804Dårligt
   22985Meget dårligt
   11548Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V152 FOGHS REGERING VELFÆRDEN
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 3. Velfærden
  • %MD%AntalKodeKategori
   22881Meget godt
   17178302Godt
   17178173Hverken godt eller dårligt
   994164Dårligt
   11605Meget dårligt
   11538Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V153 FOGHS REGERING SKATTERNE
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 4. Skatterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   662651Meget godt
   212110052Godt
   13136173Hverken godt eller dårligt
   662794Dårligt
   11445Meget dårligt
   11548Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V154 FOGHS REG. KRIMINALITET
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 5. Kriminaliteten
  • %MD%AntalKodeKategori
   22921Meget godt
   13136112Godt
   18188393Hverken godt eller dårligt
   11115374Dårligt
   221055Meget dårligt
   22808Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V155 FOGHS REGERING MILJØET
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 6. Miljøet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11321Meget godt
   10104562Godt
   19199073Hverken godt eller dårligt
   13136074Dårligt
   331665Meget dårligt
   22968Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V156 FOGHS REG. OFF.SERVICE
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 7. Kvaliteten af den offentlige service
  • %MD%AntalKodeKategori
   11451Meget godt
   10104532Godt
   17178283Hverken godt eller dårligt
   15157014Dårligt
   331495Meget dårligt
   22888Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V157 FOGHS REG. SOC. ULIGHED
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 8. Den sociale ulighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   11261Meget godt
   773422Godt
   18188753Hverken godt eller dårligt
   15157314Dårligt
   441775Meget dårligt
   221138Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V158 FOGHS REG. INDV.POLITIK
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 9. Flygtninge- og indvandrerpolitikken
  • %MD%AntalKodeKategori
   552241Meget godt
   16167522Godt
   10104993Hverken godt eller dårligt
   11115124Dårligt
   552345Meget dårligt
   11438Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V159 FOGHS REG. GENERELT
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 10. - Og tilsvarende vil vi gerne høre din vurdering af regeringens arbejde generelt de sidste 3 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   441851Meget godt
   212110162Godt
   12125943Hverken godt eller dårligt
   883854Dårligt
   11415Meget dårligt
   11438Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V160 UDGIFTER FORSVARET
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 1. Forsvaret
  • %MD%AntalKodeKategori
   16167591For mange penge
   262612212Passende
   331533For få penge
   331318Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V161 UDGIFTER SUNDHEDSVÆSEN
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 2. Sundhedsvæsenet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11441For mange penge
   13136422Passende
   323215333For få penge
   11458Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V162 UDGIFTER UDDANNELSE
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 3. Uddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   11331For mange penge
   16167692Passende
   292913863For få penge
   22768Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V163 UDGIFTER FOLKEPENSION
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 4. Folkepension
  • %MD%AntalKodeKategori
   11421For mange penge
   262612422Passende
   18188603For få penge
   331208Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V164 UDGIFTER MILJØPROBLEMER
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 5. Miljøproblemer
  • %MD%AntalKodeKategori
   11681For mange penge
   21219962Passende
   222210483For få penge
   331528Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V165 UDGIFTER KULTUR FORMÅL
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 6. Kulturelle formål
  • %MD%AntalKodeKategori
   14146641For mange penge
   272712622Passende
   552333For få penge
   221058Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V166 UDGIFTER BØRNEHAVER
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 7. Børnehaver og vuggestuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   11551For mange penge
   212110072Passende
   222210413For få penge
   331618Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V167 UDGIFTER ARB.LØS.UNDERST
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 8. Arbejdsløshedsunderstøttelse til den enkelte
  • %MD%AntalKodeKategori
   442081For mange penge
   313114882Passende
   883873For få penge
   441818Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V168 UDGIFTER BISTANDSHJÆLP
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 9. Bistand til den enkelte
  • %MD%AntalKodeKategori
   883641For mange penge
   252512112Passende
   994123For få penge
   662778Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V169 UDGIFTER ULANDSHJÆLP
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 10. Ulandsbistand
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104771For mange penge
   232311132Passende
   12125743For få penge
   221008Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V170 UDGIFTER INDVANDRERE
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 11. Flygtninge og indvandrere
  • %MD%AntalKodeKategori
   15156981For mange penge
   20209732Passende
   10104613For få penge
   331328Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V171 UDGIFTER HJEMMEHJÆLP
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 12. Hjemmehjælp
  • %MD%AntalKodeKategori
   00161For mange penge
   12125512Passende
   343415993For få penge
   22988Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V172 UDGIFTER KOL. TRANSPORT
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 13. Kollektiv transport
  • %MD%AntalKodeKategori
   331511For mange penge
   222210562Passende
   19199023For få penge
   331558Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V173 UDGIFTER BØRNEFAMILIER
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 14. Økonomisk vilkår for børnefamilier
  • %MD%AntalKodeKategori
   441831For mange penge
   303014492Passende
   10104653For få penge
   441678Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V174 UDGIFTER FORSKNING
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 15. Forskning
  • %MD%AntalKodeKategori
   11681For mange penge
   17178022Passende
   262612143For få penge
   441808Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V175 OFF. SERVICE BIBLIOTEK
  (Vis kort 10)
  • Offentlig service
  • Spm. 28: Så vil jeg gerne høre, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. Du kan for hvert område benytte et af disse svar. 1. Bibliotekterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   222210521Udmærket
   19198882Ganske godt
   11493Ikke helt godt
   0094Dårligt
   662668Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V176 OFF. SERVICE SYGEHUS
  (Vis kort 10)
  • Offentlig service
  • Spm. 28: Så vil jeg gerne høre, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. Du kan for hvert område benytte et af disse svar. 2. Sygehusene
  • %MD%AntalKodeKategori
   773361Udmærket
   19198812Ganske godt
   17178073Ikke helt godt
   441704Dårligt
   11708Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V177 OFF. SERVICE FOLKESKOLE
  (Vis kort 10)
  • Offentlig service
  • Spm. 28: Så vil jeg gerne høre, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. Du kan for hvert område benytte et af disse svar. 3. Folkeskolen
  • %MD%AntalKodeKategori
   22971Udmærket
   14146892Ganske godt
   212110153Ikke helt godt
   442094Dårligt
   552548Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V178 OFF. SERVICE BØRNEHAVER
  (Vis kort 10)
  • Offentlig service
  • Spm. 28: Så vil jeg gerne høre, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. Du kan for hvert område benytte et af disse svar. 4. Børnehaver og vuggestuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   221171Udmærket
   212110152Ganske godt
   13136063Ikke helt godt
   221044Dårligt
   994228Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V179 OFF. SERVICE HJEMMEHJÆLP
  (Vis kort 10)
  • Offentlig service
  • Spm. 28: Så vil jeg gerne høre, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. Du kan for hvert område benytte et af disse svar. 5. Hjemmehjælpen
  • %MD%AntalKodeKategori
   11681Udmærket
   10104572Ganske godt
   232310803Ikke helt godt
   994264Dårligt
   552338Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V180 SKATTELETTELSE/SERVICE
  • 1Skatter og afgifter
  • Spm. 29: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække? Spm. 29A: A: Lavere skatter eller B. Forbedring af den offentlige sektor
  • %MD%AntalKodeKategori
   15157111Foretrækker A
   313114612Foretrækker B
   22928Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V181 SKATTELETTELSE/STATSGÆLD
  • 1Skatter og afgifter
  • Spm. 29: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække? Spm. 29B: A: Lavere skatter eller B. Afdrag på statsgælden
  • %MD%AntalKodeKategori
   18188391Foretrækker A
   262612372Foretrækker B
   441888Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V182 INDKOMSTSKAT/MOMS/AFGIFT
  • 1Skatter og afgifter
  • Spm. 29: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække? Spm. 29C: A: Sænkning af indkomstskatten B. Sænkning af moms og afgifter
  • %MD%AntalKodeKategori
   11115311Foretrækker A
   343415962Foretrækker B
   331378Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V183 TOPSKAT/INDKOMSTSKAT
  • 1Skatter og afgifter
  • Spm. 29: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække? Spm. 29D: A: Sænkning af topskatten B. Sænkning af indkomstskatten for alle indkomster
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104891Foretrækker A
   353516442Foretrækker B
   331318Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V184 INDVAND/FLYGT. POLITIK
  • Flygtninge-/indvandrerpol
  • Spm. 30: Fogh-regeringen har gennemført en række stramninger af flygtninge-/indvandrerpolitikken. Mener du, at disse stramninger har været passende, er de gået for vidt eller har de ikke været vidtgående nok?
  • %MD%AntalKodeKategori
   222210631Passende
   13136072For vidtgående
   11115113Ikke vidtgående nok
   22838Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V185 HØJERE INDTÆGT. BESKAT.
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 1. Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   883831Helt enig
   994212Nærmest enig
   994483Hverken/eller
   10104954Nærmest uenig
   994485Helt uenig
   11698Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V186 EJ RÅD SKATTELETTELSER
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 2. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser.
  • %MD%AntalKodeKategori
   994081Helt enig
   14146502Nærmest enig
   11115093Hverken/eller
   994434Nærmest uenig
   331255Helt uenig
   331298Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V187 EJ RÅD LØNSTIGNINGER
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 3. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   662621Helt enig
   11115262Nærmest enig
   12125603Hverken/eller
   13135964Nærmest uenig
   441825Helt uenig
   331388Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V188 INDVANDRING EN TRUSSEL
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 4. Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11115251Helt enig
   883802Nærmest enig
   773193Hverken/eller
   994334Nærmest uenig
   12125665Helt uenig
   11418Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V189 ØKONOMISK VÆKST SIKRES
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 5. Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser.
  • %MD%AntalKodeKategori
   221011Helt enig
   773272Nærmest enig
   883773Hverken/eller
   15157014Nærmest uenig
   14146715Helt uenig
   22878Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V190 FORBEDRING MILJØ
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 6. Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke gå så vidt, at den skader erhvervslivet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   662631Helt enig
   13136142Nærmest enig
   994503Hverken/eller
   12125504Nærmest uenig
   773175Helt uenig
   11708Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V191 ARBEJDSLØSE EJ ARBEJDE
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 7. Mange af de arbejdsløse ønsker reelt ikke at påtage sig et arbejde.
  • %MD%AntalKodeKategori
   662971Helt enig
   10104992Nærmest enig
   773523Hverken/eller
   12125704Nærmest uenig
   10104805Helt uenig
   11668Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V192 MUSLIMSKE LANDE TRUSSEL
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 8. De muslimske lande udgør på længere sigt en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11115291Helt enig
   10104702Nærmest enig
   883743Hverken/eller
   994494Nærmest uenig
   883805Helt uenig
   11628Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V193 HÅRDERE STRAF FOR VOLD
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 9. Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   252512121Helt enig
   12125682Nærmest enig
   552223Hverken/eller
   331414Nærmest uenig
   22835Helt uenig
   11388Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V194 PRIVATISERING BEDRE
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 10. Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private.
  • %MD%AntalKodeKategori
   773121Helt enig
   12125912Nærmest enig
   11115223Hverken/eller
   10104914Nærmest uenig
   552605Helt uenig
   22888Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V195 FLYGTNINGE SAMME RET
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 11. Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selv om de ikke er danske statsborgere.
  • %MD%AntalKodeKategori
   552421Helt enig
   10104562Nærmest enig
   883913Hverken/eller
   13136074Nærmest uenig
   11115065Helt uenig
   11628Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V196 EJ RÅD VELFÆRDSSTATEN
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 12. På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   552481Helt enig
   13136412Nærmest enig
   10104523Hverken/eller
   11115434Nærmest uenig
   552525Helt uenig
   331288Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V197 ØKONOMISK LIGHED
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 13. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse.
  • %MD%AntalKodeKategori
   552271Helt enig
   994412Nærmest enig
   883743Hverken/eller
   13136304Nærmest uenig
   11115135Helt uenig
   22798Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V198 EUROPÆER/DANSKER
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 14. Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker.
  • %MD%AntalKodeKategori
   662951Helt enig
   883822Nærmest enig
   662723Hverken/eller
   14146844Nærmest uenig
   13136015Helt uenig
   11308Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V199 EFFEKTIV OFF. SEKTOR
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 15. Der kan stadig spares masser af penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen til borgerne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   994471Helt enig
   14146592Nærmest enig
   883803Hverken/eller
   883984Nærmest uenig
   662815Helt uenig
   22998Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V200 EJ BØRNECHECK RIG FAM.
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 16. Børnechecken til børnefamilierne bør afskaffes for folk med gode indtægter.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20209381Helt enig
   13136002Nærmest enig
   552553Hverken/eller
   552404Nærmest uenig
   441735Helt uenig
   11588Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V201 SOC. YDELSE UDEN BEHOV
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 17. Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104901Helt enig
   14146482Nærmest enig
   994443Hverken/eller
   883794Nærmest uenig
   331345Helt uenig
   441698Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V202 KONTROL PRIV. INVEST.
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 18. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   442041Helt enig
   883642Nærmest enig
   15157113Hverken/eller
   883924Nærmest uenig
   552155Helt uenig
   883788Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V203 EJENDOMSSKAT STIGE
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 19. Ejendomsskatten for boligejere bør sættes i vejret, så indkomstskatten kan sættes ned.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22821Helt enig
   441732Nærmest enig
   994313Hverken/eller
   13136364Nærmest uenig
   17177965Helt uenig
   331468Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V204 ØGE AFGIFT PÅ BENZIN
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 20. De grønne afgifter på benzin bør sættes i vejret.
  • %MD%AntalKodeKategori
   331331Helt enig
   662842Nærmest enig
   773253Hverken/eller
   12125544Nærmest uenig
   19198975Helt uenig
   11718Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V205 MERE TILLID TIL DANSKERE
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 21. Gennemgående stoler jeg mere på danskere end på folk fra andre lande.
  • %MD%AntalKodeKategori
   883711Helt enig
   994202Nærmest enig
   11115303Hverken/eller
   994154Nærmest uenig
   10104755Helt uenig
   11538Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V206 SKOLER FÆDRELANDSKÆRLIG.
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 22. Nu om dage gør skolerne for lidt ud af at lære børnene fædrelandskærlighed.
  • %MD%AntalKodeKategori
   994291Helt enig
   10104962Nærmest enig
   11115303Hverken/eller
   773274Nærmest uenig
   662915Helt uenig
   441918Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V207 JORDENS RESSOURCER
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 23. Danmark bør arbejde for en bedre fordeling af jordens ressourcer, også selvom det betyder, at vi i lande som Danmark må gå ned i levestandard.
  • %MD%AntalKodeKategori
   773391Helt enig
   14146702Nærmest enig
   12125733Hverken/eller
   883854Nærmest uenig
   441685Helt uenig
   331298Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V208 DK SOLDATER I KRIG
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 24. Vi bør være parate til at sende danske soldater i krig, hvis det er nødvendigt for at beskytte menneskerettigheder i andre lande.
  • %MD%AntalKodeKategori
   994501Helt enig
   15156972Nærmest enig
   883803Hverken/eller
   773504Nærmest uenig
   773115Helt uenig
   22768Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V209 AFSKAFFE EFTERLØNNEN
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 25. På længere sigt bliver det nødvendigt at afskaffe efterlønnen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   994101Helt enig
   13136192Nærmest enig
   773453Hverken/eller
   884044Nærmest uenig
   773535Helt uenig
   331338Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V210 IRAK KRIGEN
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 26. Det var forkert af Danmark at gå med i Irak-krigen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16167601Helt enig
   773122Nærmest enig
   662953Hverken/eller
   883984Nærmest uenig
   994275Helt uenig
   22728Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V211 OPRETHOLDE SKATTESTOP
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 27. Det er en god ide, at regeringen opretholder skattestoppet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   15157301Helt enig
   12125832Nærmest enig
   883743Hverken/eller
   663094Nærmest uenig
   441875Helt uenig
   22818Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V212 ANDRE VIL UDNYTTE N
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 28. Hvis man ikke passer på, vil andre udnytte én
  • %MD%AntalKodeKategori
   12125711Helt enig
   12125772Nærmest enig
   994243Hverken/eller
   883894Nærmest uenig
   552285Helt uenig
   22758Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V213 FÅ MAN KAN STOLE PÅ
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 29. Der er få mennesker, som man kan stole fuldt og helt på
  • %MD%AntalKodeKategori
   994361Helt enig
   12125612Nærmest enig
   663093Hverken/eller
   13135964Nærmest uenig
   773145Helt uenig
   11488Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V214 VIGTIGT AT STEMME
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 30. Det er vigtigt for demokratiet, at det store flertal af borgerne går hen og stemmer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   414119611Helt enig
   552342Nærmest enig
   11293Hverken/eller
   00154Nærmest uenig
   0075Helt uenig
   00188Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V215 INGEN FORSKEL PARTIER
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 31. Det gør ingen større forskel, om det er det ene eller det andet parti, der vinder valget.
  • %MD%AntalKodeKategori
   331521Helt enig
   884032Nærmest enig
   552173Hverken/eller
   15157004Nærmest uenig
   16167525Helt uenig
   11408Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V216 TROR PÅ DEMOKRATIET
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 32. Hvis man tror på demokratiet, har man også en forpligtigelse til at stemme
  • %MD%AntalKodeKategori
   414119401Helt enig
   552292Nærmest enig
   11443Hverken/eller
   00204Nærmest uenig
   00135Helt uenig
   00188Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V217 KRISTNE VÆRDIER
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 33. Vi bør satse på et samfund hvor kristne værdier spiller en større rolle.
  • %MD%AntalKodeKategori
   773341Helt enig
   10104742Nærmest enig
   15157103Hverken/eller
   884024Nærmest uenig
   662755Helt uenig
   11698Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V218 HOMOSEKSUEL. RETTIGHEDER
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 34. Homoseksuelle par bør have samme rettigheder som andre til at adoptere børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   994461Helt enig
   994162Nærmest enig
   773363Hverken/eller
   883874Nærmest uenig
   12125935Helt uenig
   22868Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V219 RELIGION GIVER KONFLIKT
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 35. Hvis man ser sig om i verden, kan man se, at religioner fører mere konflikt med sig end fred.
  • %MD%AntalKodeKategori
   272712621Helt enig
   14146642Nærmest enig
   441713Hverken/eller
   22864Nærmest uenig
   11415Helt uenig
   11408Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V220 INTEGRATION LYKKEDES
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 36. Integrationen af indvandrere og flygtninge løser sig selv, hvis de får arbejde.
  • %MD%AntalKodeKategori
   662621Helt enig
   21219932Nærmest enig
   773313Hverken/eller
   994074Nærmest uenig
   552205Helt uenig
   11518Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V221 INTERNA. ORIENTERING
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 37. Vi bør satse på et samfund med mere international orientering og med mindre vægt på grænser mellem landene og deres befolkninger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   883861Helt enig
   17178132Nærmest enig
   11115373Hverken/eller
   662894Nærmest uenig
   331365Helt uenig
   221038Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V222 USA INDSATS FOR FREDEN
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 38. USA gør en meget positiv indsats for at fremme freden i verden
  • %MD%AntalKodeKategori
   441801Helt enig
   883842Nærmest enig
   10104823Hverken/eller
   13136204Nærmest uenig
   11115275Helt uenig
   11718Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V223 ARBEJDSLØSE INDVANDRERE
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 39. Hvis indvandrere er arbejdsløse i længere tid, skal de udvises af landet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   442061Helt enig
   552392Nærmest enig
   883793Hverken/eller
   15157164Nærmest uenig
   14146685Helt uenig
   11568Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V224 INDVANDRERE FORBRYDELSE
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 40. Hvis indvandrere begår en alvorlig forbrydelse, skal de udvises af landet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   252511671Helt enig
   11115462Nærmest enig
   441783Hverken/eller
   441864Nærmest uenig
   331375Helt uenig
   11508Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V225 INDVANDRERE LOVOVERTRÆD.
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 41: Hvis indvandrere begår nogen som helst form for lovovertrædelse, der kan give mere end bødestraf, skal de udvises af landet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   773111Helt enig
   663092Nærmest enig
   773453Hverken/eller
   13136424Nærmest uenig
   13136115Helt uenig
   11468Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V226 ARB.GIVER FORETRÆK. DAN.
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 42. Hvis der er for få jobs, burde arbejdsgiverne foretrække danskerne frem for indvandrere.
  • %MD%AntalKodeKategori
   441931Helt enig
   441992Nærmest enig
   883663Hverken/eller
   12125744Nærmest uenig
   18188775Helt uenig
   11558Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V227 KOMMUNALREFORMEN RIGTIG
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 43. Det er rigtigt af regeringen at vedtage kommunalreformen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   883981Helt enig
   12125672Nærmest enig
   13136073Hverken/eller
   552414Nærmest uenig
   441915Helt uenig
   552608Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V228 BOSÆTTE DK KRISTEN BAGG.
  (Vis kort 12)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31C: Hvor væsentlige mener du, at hver af disse faktorer er, når det skal afgøres, om en person, der er født, opvokset og bosat i et andet land, skal kunne flytte til Danmark. - kommer fra en kristen baggrund?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16167530Særdeles uvæsentligt
   441761
   441882
   331453
   22754
   662975
   22946
   331377
   331468
   11589
   2210510Særdeles væsentligt
   113718Ved ikke nok om
   115319Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V229 BOÆTTE DK JOBKVALIFIKA.
  (Vis kort 12)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31C: Hvor væsentlige mener du, at hver af disse faktorer er, når det skal afgøres, om en person, der er født, opvokset og bosat i et andet land, skal kunne flytte til Danmark. - har de jobkvalifikationer, der er brug for i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331270Særdeles uvæsentligt
   11601
   11652
   22803
   22984
   662725
   441726
   662797
   994128
   552189
   9941710Særdeles væsentligt
   002218Ved ikke nok om
   114219Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V230 POLITIKERE HENSYNSLØSE
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 1. Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener
  • %MD%AntalKodeKategori
   773501Helt enig
   15157272Nærmest enig
   11115433Hverken/eller
   10104844Nærmest uenig
   221125Helt uenig
   11488Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V231 POLITIKERE RIGT.BESLUT.
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 2. Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet
  • %MD%AntalKodeKategori
   22941Helt enig
   222210632Nærmest enig
   13135993Hverken/eller
   883754Nærmest uenig
   22925Helt uenig
   11418Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V232 POLITIK INDVIKLET
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 3. Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår
  • %MD%AntalKodeKategori
   12125701Helt enig
   16167692Nærmest enig
   773173Hverken/eller
   994284Nærmest uenig
   331475Helt uenig
   11338Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V233 IKKE SVÆRT TAGE STILLING
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 4. Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til politiske spørgsmål
  • %MD%AntalKodeKategori
   883671Helt enig
   18188762Nærmest enig
   884013Hverken/eller
   10104584Nærmest uenig
   221115Helt uenig
   11518Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V234 OPTAGET AF GENVALG
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 5. De fleste politikere er mere optaget af at blive genvalgt end af at gennemføre deres politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   13136311Helt enig
   19198822Nærmest enig
   883953Hverken/eller
   662824Nærmest uenig
   11345Helt uenig
   11408Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V235 POLITIKERE FOR ØDSLE
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 6. Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge
  • %MD%AntalKodeKategori
   773261Helt enig
   12125692Nærmest enig
   14146803Hverken/eller
   11115334Nærmest uenig
   22835Helt uenig
   22738Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V236 VED SÅ LIDT OM EU
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 7. Jeg ved så lidt om EU, at jeg næsten har opgivet at følge med i, hvad der foregår
  • %MD%AntalKodeKategori
   883941Helt enig
   12125912Nærmest enig
   883743Hverken/eller
   12125724Nærmest uenig
   662935Helt uenig
   11408Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V237 FORSTÅR IKKE ØKO.POLITIK
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 8. Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af, hvad de snakker om.
  • %MD%AntalKodeKategori
   552191Helt enig
   10104922Nærmest enig
   994163Hverken/eller
   16167624Nærmest uenig
   773455Helt uenig
   11308Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V238 ØKO. UDLIGNING EU
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 9. Der bør gennemføres en omfattende økonomisk udligning inden for EU, så de rige lande betaler til at trække de fattige lande med op
  • %MD%AntalKodeKategori
   552221Helt enig
   15157112Nærmest enig
   12125663Hverken/eller
   10104544Nærmest uenig
   442095Helt uenig
   221028Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V239 FÆLLES FLYGTNINGEPOLITIK
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 10. Danmark bør tilslutte sig, at der føres en fælles flygtningepolitik for EU.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104911Helt enig
   17178052Nærmest enig
   773123Hverken/eller
   663034Nærmest uenig
   552495Helt uenig
   221048Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V240 STORPOLI./MILITÆR ROLLE
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 11. EU bør spille en storpolitisk og militær rolle, der svarer til EU-landenes økonomiske betydning
  • %MD%AntalKodeKategori
   662651Helt enig
   13136242Nærmest enig
   11115373Hverken/eller
   883914Nærmest uenig
   662865Helt uenig
   331618Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V241 EU UDVIDES MED TYRKIET
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 12. EU bør med tiden udvides med Tyrkiet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   441821Helt enig
   773552Nærmest enig
   994193Hverken/eller
   994294Nærmest uenig
   16167485Helt uenig
   331318Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V242 EU BEKÆMPE ARB.LØSHEDEN
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 13. Bekæmpelse af arbejdsløseheden bør sættes øverst på EUs dagsorden.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16167601Helt enig
   19198862Nærmest enig
   883633Hverken/eller
   331474Nærmest uenig
   11415Helt uenig
   11678Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V243 TILLID POLITIKERE
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 33: Hvor stor tillid har du til danske politikere i almindelighed? Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ret lille tillid eller meget lidt tillid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22991Meget stor tillid
   303014422Ret stor tillid
   12125773Ret lille tillid
   22914Meget lille tillid
   11558Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V244 HOLDNING TIL EU
  • EU og demokratiet i Danma
  • Spm. 34A: Hvordan er din generelle holdning til EU meget positiv, overvejende positiv, overvejende negativ eller meget negativ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441921Meget positiv
   212110112Overvejende positiv
   994323Neutral/hverken positiv eller negativ
   994164Overvejende negativ
   331665Meget negativ
   11348Ved ikke
   00139Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V245 FORFATNINGSTRAKTAT
  • EU og demokratiet i Danma
  • Spm. 34B: Vil du stemme for eller imod EUs forfatningstraktat også kaldet EUs grundlov, når der bliver en dansk folkeafstemning herom? (hvis usikker/ved ikke: Hvad hælder du mest til?)
  • %MD%AntalKodeKategori
   17178011For
   773382Ved ikke, men hælder til at stemme for
   10104813Imod
   442064Ved ikke, men hælder til at stemme imod
   11455Vil ikke stemme
   883678Ved ikke
   11269Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V246 GLOBALISERING POS./NEG.
  (Vis kort 13)
  • EU og demokratiet i Danma
  • Spm. 34C: Det diskuteres ofte, om den såkaldte globalisering overvejende vil få en positiv betydning for Danmark, eller om den overvejende vil få negativ betydning. På denne skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder meget positiv og 5 betyder meget negativ,hvilken betydning mener du så, globaliseringen vil få?
  • %MD%AntalKodeKategori
   221111Meget positiv
   19198942Ret positiv
   16167543Hverken positiv eller negativ
   552424Ret negativ
   11305Meget negativ
   441978Ved ikke
   11369Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V247 OPFATTELSE EU SAMARBEJDE
  (Vis kort 14)
  • EU og demokratiet i Danma
  • Spm. 34D: På denne liste har vi nedskrevet 4 opfattelser af EU samarbejdet. Når du har læse udsagnene, vil jeg gerne vide, hvilket udsagn du er mest enig i.
  • %MD%AntalKodeKategori
   441911Danmark bør melde sig ud af EU
   303014332I EU-samarbejdet bør de enkelte medlemslande bevare fuld selv- stændighed og have vetoret over for EU-beslutninger
   994253De enkelte EU-lande bør i stigende grad overlade beslutninger til EU og indordne sig under fællesskabet
   221164EU bør med tiden udvikle sig til Europas Forenede Stater med en fælles regering
   12718Ved ikke
   5253249211Deltog ikke
   1 289Uoplyst
   1001004756
   Svarprocent: 99
 • V248 TILFREDS MED DEMOKRATIET
  • EU og demokratiet i Danma
  • Spm. 35A: Hvor tilfreds vil du sige, at du er med den måde, demokratiet fungerer på i Danmark? Meget tilfreds, tilfreds, utilfreds eller meget utilfreds?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15157041Meget tilfreds
   292913992Tilfreds
   221053Utilfreds
   00154Meget utilfreds
   00228Ved ikke nok om
   001988Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V249 TILFREDS MED TILVÆRELSEN
  (Vis kort 15)
  • Tilværelsen
  • Spm. 35B: Alt i alt hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden? Her er en skala fra 0 til 10, hvor 10 betyder meget tilfreds og 0 betyder meget utilfreds.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0090Meget utilfreds
   0041
   00132
   00163
   11264
   22855
   22946
   662627
   13135988
   10104609
   141467610Meget tilfreds
   00418Ved ikke nok om
   001719Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V250 STOLE PÅ MENNESKER
  • Tilværelsen
  • Spm. 35C: Synes du, man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du ikke, man kan være forsigtig nok i omgangen med andre mennesker?
  • %MD%AntalKodeKategori
   353516411Stole på de fleste
   11115282Kan ikke være forsigtig nok
   11628Ved ikke
   5253249211Deltog ikke
   1 339Uoplyst
   1001004756
   Svarprocent: 99
 • V251 BREDE SPM/NÆRE TING
  (Vis kort 16)
  • Interesse for politik
  • Spm. 36B: Der er stor forskel på, hvad folk er mest optaget af i politik. Nogle er mest optaget af de brede samfundsspørgsmål. Andre er mest optaget af de nære ting, der påvirker deres egen hverdag. Hvor vil du placere dig selv på denne skala?
  • %MD%AntalKodeKategori
   773391Mest optaget af de brede samfundsspørgsmål
   10104652
   17178113
   663044
   663055Mest optaget af de nære ting, der påvirker min egen hverdag
   11408Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V252 VENSTRE/HØJRE PLACERING
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 0. Dig selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   11350Venstre
   11551
   331472
   442133
   662754
   10104825
   552166
   773127
   773118
   22929
   116310Højre
   116388Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V253 VENSTRE/HØJRE PLAC. A
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 1. A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   00160Venstre
   11321
   22902
   662743
   14146874
   16167485
   441966
   22727
   11318
   0059
   00510Højre
   2210888Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V254 VENSTRE/HØJRE PLAC. B
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 2. B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   00190Venstre
   11471
   22942
   552283
   10104664
   15157375
   773496
   22797
   11348
   0059
   00410Højre
   4420288Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V255 VENSTRE/HØJRE PLAC. C
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 3. C: De Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   0040Venstre
   00121
   11262
   11343
   11564
   331245
   663036
   11115397
   12125798
   663029
   3312510Højre
   3316088Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V256 VENSTRE/HØJRE PLAC. F
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 4. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   11570Venstre
   442131
   13136402
   15157013
   662734
   221025
   11526
   00207
   11258
   0079
   00310Højre
   4417188Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V257 VENSTRE/HØJRE PLAC. O
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 5. O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   00160Venstre
   00131
   11282
   11413
   11624
   331455
   441736
   552537
   663018
   994399
   141465310Højre
   3314088Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V258 VENSTRE/HØJRE PLAC. V
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 6. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   00230Venstre
   11261
   00192
   11273
   11374
   22985
   552356
   994497
   14146468
   994459
   3314610Højre
   2211388Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V259 VENSTRE/HØJRE PLAC. Ø
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 7. Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   11115290Venstre
   16167731
   883952
   331353
   11644
   11635
   00226
   00127
   00188
   00129
   00810Højre
   5523388Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V260 FLYGTNINGEPOLITIK A
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 1. A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   11551Langt færre flygtninge
   883812Lidt færre flygtninge
   18188593Det samme antal
   16167384Lidt flere flygtninge
   22925Mange flere flygninge
   331398Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V261 FLYGTNINGEPOLITIK B
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 2. B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   00231Langt færre flygtninge
   331452Lidt færre flygtninge
   10104533Det samme antal
   19198904Lidt flere flygtninge
   11115065Mange flere flygninge
   552478Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V262 FLYGTNINGEPOLITIK C
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 3. C: De Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   552481Langt færre flygtninge
   242411572Lidt færre flygtninge
   12125753Det samme antal
   11584Lidt flere flygtninge
   0075Mange flere flygninge
   552198Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V263 FLYGTNINGEPOLITIK F
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 4. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   11361Langt færre flygtninge
   221022Lidt færre flygtninge
   773413Det samme antal
   222210264Lidt flere flygtninge
   10104865Mange flere flygninge
   662738Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V264 FLYGTNINGEPOLITIK O
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 5. O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   424220101Langt færre flygtninge
   331252Lidt færre flygtninge
   11293Det samme antal
   0084Lidt flere flygtninge
   0025Mange flere flygninge
   22908Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V265 FLYGTNINGEPOLITIK V
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 6. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   662901Langt færre flygtninge
   242411282Lidt færre flygtninge
   14146563Det samme antal
   11644Lidt flere flygtninge
   0005Mange flere flygninge
   331268Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V266 FLYGTNINGEPOLITIK Ø
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 7. Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   11361Langt færre flygtninge
   22842Lidt færre flygtninge
   441963Det samme antal
   13136214Lidt flere flygtninge
   19199075Mange flere flygninge
   994208Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V267 FLYGTNINGEPOLITIK RESP.
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 8. Og hvor ville du placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   994171Langt færre flygtninge
   12125582Lidt færre flygtninge
   18188403Det samme antal
   773404Lidt flere flygtninge
   11565Mange flere flygninge
   11538Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V268 OFF. SEKTOR A
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 1. A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   00111Skære stærkt ned
   331422Skære lidt ned
   883683Er passende
   292913884De må stige lidt
   552195De må sættes kraftigt i vejret
   331368Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V269 OFF. SEKTOR B
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 2. B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   00121Skære stærkt ned
   441972Skære lidt ned
   14146573Er passende
   21219924De må stige lidt
   331255De må sættes kraftigt i vejret
   662818Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V270 OFF. SEKTOR C
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 3. C: De Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   552151Skære stærkt ned
   252511742Skære lidt ned
   11115233Er passende
   331204De må stige lidt
   0095De må sættes kraftigt i vejret
   552238Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V271 OFF. SEKTOR F
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 4. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   00131Skære stærkt ned
   22972Skære lidt ned
   552363Er passende
   222210284De må stige lidt
   13136195De må sættes kraftigt i vejret
   662718Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V272 OFF. SEKTOR O
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 5. O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   883791Skære stærkt ned
   12125832Skære lidt ned
   11115363Er passende
   994424De må stige lidt
   22785De må sættes kraftigt i vejret
   552468Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V273 OFF. SEKTOR V
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 6. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   662691Skære stærkt ned
   242411192Skære lidt ned
   12125603Er passende
   331394De må stige lidt
   00195De må sættes kraftigt i vejret
   331588Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V274 OFF. SEKTOR Ø
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 7. Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   11291Skære stærkt ned
   22782Skære lidt ned
   441973Passende
   12125494De må stige lidt
   21219965De må sættes kraftigt i vejret
   994158Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V275 OFF. SEKTOR RESPONDENTEN
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 8. Og hvor vil du placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11511Skære stærkt ned
   994102Skære lidt ned
   19199073Passende
   15157294De må stige lidt
   22945De må sættes kraftigt i vejret
   22738Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V276 GRØN PLACERING A
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 1. A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   00101Den mindst grønne politik
   11662
   17178063
   212110104
   441725Den mest grønne politik
   442008Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V277 GRØN PLACERING B
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 2. B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   00101Den mindst grønne politik
   22812
   15157333
   20209304
   441825Den mest grønne politik
   773288Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V278 GRØN PLACERING C
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 3. C: De Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   331291Den mindst grønne politik
   17177902
   18188523
   442014
   00235Den mest grønne politik
   662698Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V279 GRØN PLACERING F
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 4. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   00101Den mindst grønne politik
   11652
   552393
   18188494
   17178155Den mest grønne politik
   662868Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V280 GRØN PLACERING O
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 5. O: Danske Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   663041Den mindst grønne politik
   14146592
   15157243
   441974
   11305Den mest grønne politik
   773508Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V281 GRØN PLACERING V
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 6. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   442141Den mindst grønne politik
   16167692
   17178173
   552184
   11295Den mest grønne politik
   552178Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V282 GRØN PLACERING Ø
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 7. Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   00161Den mindst grønne politik
   11612
   441973
   994254
   242411595Den mest grønne politik
   994068Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V283 GRØN PLACERING RESP.
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 8. Og hvor ville du placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11271Den mindst grønne politik
   331292
   19199083
   17178224
   662905Den mest grønne politik
   22888Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V284 LOV OG ORDEN A
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 1. A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   11551Går mest ind for lov og orden
   441772
   15157163
   19198844
   552425Forebyggelse og human behandling
   441908Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V285 LOV OG ORDEN B
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 2. B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   11241Går mest ind for lov og orden
   331492
   12125803
   17178014
   994345Forebyggelse og human behandling
   662768Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V286 LOV OG ORDEN C
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 3. C: De Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   13136361Går mest ind for lov og orden
   20209652
   773413
   22944
   11265Forebyggelse og human behandling
   442028Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V287 LOV OG ORDEN F
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 4. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   00221Går mest ind for lov og orden
   22872
   662833
   17178224
   16167815Forebyggelse og human behandling
   662698Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V288 LOV OG ORDEN O
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 5. O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   292913861Går mest ind for lov og orden
   11115232
   331233
   11394
   00175Forebyggelse og human behandling
   441768Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V289 LOV OG ORDEN V
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 6. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104531Går mest ind for lov og orden
   242411602
   883893
   11684
   11295Forebyggelse og human behandling
   331658Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V290 LOV OG ORDEN Ø
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 7. Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   00221Går mest ind for lov og orden
   11632
   441943
   994344
   242411605Forebyggelse og human behandling
   883918Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V291 LOV OG ORDEN RESP.
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 8. Og hvor ville du placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   994301Går mest ind for lov og orden
   12125852
   13135963
   883624
   552295Forebyggelse og human behandling
   11628Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V292 FORSKEL REG. MAGTEN
  (Vis kort 22)
  • Interesse for politik
  • Spm. 43: Nogle mener, at det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten. Andre siger, at det ikke betyder noget, hvem der har regeringsmagten. Hvis vi bruger skalaen på kortet her, hvor vil du så placere din egen opfattelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14146501Det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten.
   16167792
   10104923
   441954
   221015Det betyder ikke noget, hvem der har regeringsmagten
   11478Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V293 PARTIER NUV. REGERING 1.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 1. A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   474722330Ikke nævnt
   11311Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V294 PARTIER NUV. REGERING 2.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 2. B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   474722220Ikke nævnt
   11421Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V295 PARTIER NUV. REGERING 3.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 3. C: De Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   552500Ikke nævnt
   424220141Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V296 PARTIER NUV. REGERING 4.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 4. D: Centrum-Demokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   484822620Ikke nævnt
   0021Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V297 PARTIER NUV. REGERING 5.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 5. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   474722440Ikke nævnt
   00201Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V298 PARTIER NUV. REGERING 6.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 6. M: Minoritetspartiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   484822640Ikke nævnt
   0001Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V299 PARTIER NUV. REGERING 7.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 7. O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   393918620Ikke nævnt
   884021Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V300 PARTIER NUV, REGERING 8.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 8. K: Kristendemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   484822600Ikke nævnt
   0041Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V301 PARTIER NUV. REGERING 9.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 9. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   331240Ikke nævnt
   454521401Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V302 PARTIER NUV. REGERING 10
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 10. Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   474722570Ikke nævnt
   0071Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V303 PARTIER NUV. REG. VED EJ
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 98. Ved ikke
  • %MD%AntalKodeKategori
   454521630Ikke nævnt
   221011Nævnt
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V304 ANTAL MEDLEM. FOLKETING
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 532. 0175 = Rigtigt svar (908) 0999 = Ved ikke (524) 1001 = Deltog ikke (2492)
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvor mange medlemmer er der af folketinget, hvis vi ser bort fra de fire fra Grønland og Færøerne?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4232
    Manglende 524
    Minimum 0
    Maximum 1001
    Gennemsnit 660
    Median 1001
    Standardafvigelse 409

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V305 ANTAL LANDE EU
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 245. 0025 = Rigtigt svar (608) 0999 = Ved ikke (697) 1001 = Deltog ikke (2492)
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvor mange lande er i dag medlem af EU?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4059
    Manglende 697
    Minimum 0
    Maximum 1001
    Gennemsnit 623
    Median 1001
    Standardafvigelse 477

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V306 OFF. UDGIFTER STØRST
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke af følgende offentlige udgifter tror du, er størst: Udgifter til folkeskolen, udgifter til folkepension eller udgifter til forsvaret?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13136221Udgifterne til folkeskolen
   16167472Udgifterne til folkepension
   13136023Udgifterne til forsvaret
   22764Udgifterne er nogenlunde lige store
   552178Ved ikke
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V307 PARTI FRANK JENSEN
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier tror du følgende politikere tilhører: - Frank Jensen
  • %MD%AntalKodeKategori
   434320501A: Socialdemokraterne (rigtigt svar)
   0042B: Det Radikale Venstre
   0093C: De Konservative
   0014D: Centrum-demokraterne
   00125F: Socialistisk Folkeparti
   0006M: Minoritetspartiet
   0047O: Dansk Folkeparti
   0008K: Kristendemokraterne
   00209V: Venstre
   001010Ø: Enhedslisten
   3315498Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V308 PARTI JENS ROHDE
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier tror du følgende politikere tilhører: - Jens Rohde
  • %MD%AntalKodeKategori
   11371A: Socialdemokraterne
   11242B: Det Radikale Venstre
   11603C: De Konservative
   0004D: Centrum-demokraterne
   11365F: Socialistisk Folkeparti
   0016M: Minoritetspartiet
   00237O: Dansk Folkeparti
   0048K: Kristendemokraterne
   303014269V: Venstre (rigtigt svar)
   112610Ø: Enhedslisten
   131362798Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V309 PARTI CONNIE HEDEGAARD
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier tror du følgende politikere tilhører: - Connie Hedegaard
  • %MD%AntalKodeKategori
   11641A: Socialdemokraterne
   00202B: Det Radikale Venstre
   373717503C: De Konservative (rigtigt svar)
   0054D: Centrum-demokraterne
   0075F: Socialistisk Folkeparti
   0006M: Minoritetspartiet
   0037O: Dansk Folkeparti
   0018K: Kristendemokraterne
   22899V: Venstre
   00210Ø: Enhedslisten
   7732398Ved ikke
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V310 POL. HOLDNING/PARTILEDER
  (Vis kort 22)
  • Hvis der spørges efter ri
  • Spm. 44B: Nogle vælger parti mest ud fra deres politiske holdninger, andre vælger parti mest ud fra, hvilke partiledere de bedst kan lide. Hvis 1 står for at vælge parti næsten udelukkende ud fra sine politiske holdninger og 5 står for at vælge parti næsten udelukkende ud fra, hvilke partiledere, man bedst kan lide, hvor vil du da placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21219991Vælger næsten udelukkende ud fra mine politiske holdninger
   12125892
   994493
   221094
   11595Vælger næsten udelukkende ud fra, hvilke partiledere, jeg bedst kan lide
   11408Ved ikke
   00199Nægter
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V311 HVOR OFTE GUDSTJENESTE
  (Vis kort 24)
  • Hvis der spørges efter ri
  • Spm. 45: Hvis du ser bort fra bryllupper, begravelse, barnedåb eller konfirmationer, cirka hvor ofte går du så til gudstjeneste?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11341En gang om ugen
   11622To eller flere gange om måneden
   22763En gang om måneden
   9944742 - 11 gange om året
   13136295En gang om året eller mindre
   21219986Aldrig
   0098Ved ikke
   0039Vil ikke svare
   52522492101Deltog ikke
   0 699Uoplyst
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V312 KØN
 • V313 FØDSELSÅR
  (Notér de sidste to cifre) Variablen er kodet i intervallet 04 - 87.
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. 47: Hvilket år er du født?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4756
    Manglende 0
    Minimum 4
    Maximum 101
    Gennemsnit 79
    Median 101
    Standardafvigelse 26

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V314 FØDELAND
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. 47A: I hvilket land er du født?
  • %MD%AntalKodeKategori
   464621761Danmark
   00182Andet skandinavisk land
   11293Andet land i Europa
   0054Tyrkiet
   0015Pakistan
   0036Iran
   0017Irak
   0088Andet land i mellemøsten
   0049Afrika
   00410Nordamerika
   00411Sydamerika
   00012Australien
   001113Asien
   00014Rusland
   00015Andet: (Notér)
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V315 ANTAL HJEMMEBOENDE BØRN
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. 48: Har du hjemmeværende børn? Hvad er deres alder? Antal børn:
  • %MD%AntalKodeKategori
   313114570Ingen
   7732211 barn
   7734722 børn
   2210933 børn
   112544 børn
   00355 børn
   00166 børn
   5252249211Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V316 ALDER ÆLDSTE BARN
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 49. 100 = Irrelevant (1457) 101 = Deltog ikke (2492)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V317 ALDER NÆSTÆLDSTE BARN
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 27. 100 = Irrelevant (1779) 101 = Deltog ikke (2492)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V318 ALDER 3. ÆLDSTE BARN
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 22. 100 = Irrelevant (2126) 101 = Deltog ikke (2492)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V319 ALDER 4. ÆLDSTE BARN
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 18. 100 = Irrelevant (2235) 101 = Deltog ikke (2492)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V320 ALDER 5. ÆLDSTE BARN
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 18. 100 = Irrelevant (2260) 101 = Deltog ikke (2492)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V321 ALDER 6. ÆLDSTE BARN
  Variablen er kodet 17. 100 = Irrelevant (2263) 101 = Deltog ikke (2492)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V322 BØRN I VUGGESTUE
 • V323 BØRN I BØRNEHAVE
 • V324 BØRN I ALDERSINT.INSTI.
 • V325 BØRN I DAGPLEJE
 • V326 BØRN I SFO
  • Baggrundsvariable Til sid
  • ALDER ÆLDSTE BARN
  • Variablen er filtreret af: V315
   • Filtrerende variable: V315
  • Spm. 49: Har du børn i vuggestue, børnehave, dagpleje, skolefritidsordning, fritidshjem o.l.? (Notér antal) SFO:
  • %MD%AntalKodeKategori
   13196130Ikke nævnt
   3516011 barn
   113122 børn
   00133 børn
   00144 børn
   00166 børn
   5276249211Deltog ikke
   31 145710Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 69
 • V327 BØRN I FRITIDSHJEM
 • V328 BØRN I KLUB
 • V329 BØRN I ANDET
  • Baggrundsvariable Til sid
  • ALDER ÆLDSTE BARN
  • Variablen er filtreret af: V315
   • Filtrerende variable: V315
  • Spm. 49: Har du børn i vuggestue, børnehave, dagpleje, skolefritidsordning, fritidshjem o.l.? (Notér antal) Andet:
  • %MD%AntalKodeKategori
   16237450Ikke nævnt
   113811 barn
   012022 børn
   00233 børn
   00144 børn
   00166 børn
   5276249211Deltog ikke
   31 145710Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 69
 • V330 ANDEN BØRNEPASNING
  • Baggrundsvariable Til sid
  • ALDER ÆLDSTE BARN
  • Variablen er filtreret af: V315
   • Filtrerende variable: V315
  • Spm. 49: Har du børn i vuggestue, børnehave, dagpleje, skolefritidsordning, fritidshjem o.l.? (Notér antal) Anden børnepasning:
  • %MD%AntalKodeKategori
   14216660Ikke nævnt
   0025SFI/Dus
   0017Klub
   0038Heldagsskolen
   0019Legestue
   00310Ungdomsskole
   00111Privat
   00112Specialskole/undervisning
   00113Anden offentlig institution, herunder forsorgen
   00114Specifik institution
   113788Idræts foreninger/ Andet fritidsaktivitet
   00097Nej (til spørgsmålet), fx skole, hjemme o. lign.
   52782492101Deltog ikke
   0 1099Uoplyst
   32 1537100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 67
 • V331 CIVILSTAND
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. 50: Må jeg spørge om din civilstand? Er du?
  • %MD%AntalKodeKategori
   883871Ugift (single), gå til spm. 52 (V333)
   252511722Gift
   663063Samlevende (papirløst)
   441994Skilt/separeret, gå til spm. 52 (V333)
   441955Enke/enkemand, gå til spm. 52 (V333)
   0048Ved ikke, gå til spm. 52 (V333)
   0019Nægter, gå til spm. 52 (V333)
   52522492101Deltog ikke
   1001004756
   Svarprocent: 100
 • V332 PARTIVALG ÆGTEFÆLLE
  • Baggrundsvariable Til sid
  • PARTIVALG ÆGTEFÆLLE
  • Variablen er filtreret af: V331
   • Filtrerende variable: V331
  • Spm. 51: Stemte din ægtefælle/samlever ved folketingsvalget 8. februar? Hvis ja: Ved du hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   562461A: Socialdemokraterne
   22822B: Det Radikale Venstre
   22863C: De Konservative
   0094D: Centrumdemokraterne
   22765F: Socialistisk Folkeparti
   0026K: Kristendemokraterne
   231077M: Minoritetspartiet
   00188O: Dansk Folkeparti
   783219V: Venstre
   112610Ø: Enhedslisten
   00111Kandidat uden for partierne
   112980Husker ikke parti
   115581Vil ikke svare om parti
   00882Stemte blankt
   5725988Ved ikke
   227790Stemte ikke
   114091Ikke stemmeret
   00892Andre svar
   52632492101Deltog ikke
   1 2899Uoplyst
   17 786100Irrelevant
   1001004756
   Svarprocent: 83
 • V333 BRUTTOINDKOMST
  (Vis kort 25)
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. 52: Hvad er din årsindkomst - brutto dvs. før skat?
  • %MD%AntalKodeKategori
   552531Under 100.000 kr.
   442142100.000 - 124.999 kr.
   331663125.000 - 149.999 kr.
   331404150.000 - 174.999 kr.
   221175175.000 - 199.999 kr.
   662716200.000 - 249.999 kr.
   662947250.000 - 299.999 kr.
   552298300.000 - 349.999 kr.
   331449350.000 - 399.999 kr.
   229110400.000 - 449.999 kr.
   115311450.000 - 499.999 kr.
   115512500.000 - 599.999 kr.
   112913600.000 - 699.999 kr.
   113114700.000 - 799.999 kr.
   001215800.000 - 999.999 kr.
   0013161.000.000 kr. og derover
   3315288Ved ikke/vil ikke svare
   52