English

 
DDA-2402

Hvetbo Herreds tingbøger 1630-1687: kronologiske registre

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Tingbøger indeholder oplysninger om ejendomme. Hver ejendom har sin egen side, som indeholder oplysninger om ejendommen. Det er oplysninger om datoer for adkomster, servitutter og pantehæftelser. Efterhånden som dokumenterne er blevet tinglyst, er de løbende blevet skrevet ind i skøde- og panteprotokollen.

Abstract

Undersøgelsens emne er tingbøger fra Hvetbo Herred. Denne tingbog dækker år 1630-1687. Hvetbo Herred var en del af Hjørring Amt på daværende tidspunkt.

Nøgleord

Herred, Hvetbo herred, Panthæftelse, Personregister, Register, Servitut, Skøde, Tingbog

Klassifikation

Historie: Historie

Universe

Andet, Udokumenteret

Geografisk afgrænsning

Lokal, Udokumenteret

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Familier/husstande, Udokumenteret

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype:

Tidsdimension: ,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode:

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1687-12-31
Slut: 1630-01-01

Citation

Bjarne Nørgaard Pedersen, Hvetbo Herreds tingbøger 1630-1687: kronologiske registre, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2002. 1 datafil: DDA-2402, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-2402

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-2402

Arkiv information

Modtaget: 2002-09-20
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer