Revision: 399

Den danske værdiundersøgelse, tværsnit 1981-2008

DDA-23923

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4742
    Manglende 0
    Minimum 23923
    Maximum 23923
    Gennemsnit 23923
    Median 23923
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4742
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 4742
    Gennemsnit 2372
    Median 2372
    Standardafvigelse 1369

 • V3 LØBENUMMER 2008
  • Respondentens løbenummer 2008
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1507
    Manglende 3235
    Minimum 100010
    Maximum 556899
    Gennemsnit 177811
    Median 125448
    Standardafvigelse 141060

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 1000000.

 • V4 LØBENUMMER 1999
  • Respondentens løbenummer 1999
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1023
    Manglende 3719
    Minimum 1
    Maximum 1023
    Gennemsnit 512
    Median 512
    Standardafvigelse 295

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V5 LØBENUMMER 1990
  • Respondentens løbenummer 1990
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1030
    Manglende 3712
    Minimum 1
    Maximum 1030
    Gennemsnit 516
    Median 516
    Standardafvigelse 297

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V6 LØBENUMMER 1981
  • Respondentens løbenummer 1981
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1182
    Manglende 3560
    Minimum 1
    Maximum 1182
    Gennemsnit 592
    Median 592
    Standardafvigelse 341

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V7 INTERVIEWÅR
  • Interviewår
  • %MD%AntalKodeKategori
   2525118219811981
   2222103019901990
   2222102319991999
   3232150720082008
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V8 ARBEJDE - HVOR VIGTIGT
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. a. Arbejde - Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   353516801Meget vigtigt
   303014212Ret vigtigt
   662623Ikke ret vigtigt
   441714Slet ikke vigtigt
   00208Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 69Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V9 FAMILIE - HVOR VIGTIGT
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. b. Familie - Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   666631191Meget vigtigt
   883772Ret vigtigt
   11463Ikke ret vigtigt
   00134Slet ikke vigtigt
   0038Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 29Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V10 VENNER/BEKENDTE VIGTIGT
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. c. Venner og bekendte - Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   424220111Meget vigtigt
   282813482Ret vigtigt
   441713Ikke ret vigtigt
   00194Slet ikke vigtigt
   0078Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 49Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V11 FRITID - HVOR VIGTIGT
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. d. Fritid - Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   373717481Meget vigtigt
   313114622Ret vigtigt
   662823Ikke ret vigtigt
   11374Slet ikke vigtigt
   11258Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 69Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V12 POLITIK - HVOR VIGTIGT
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. e. Politik - Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   773551Meget vigtigt
   282813482Ret vigtigt
   313114593Ikke ret vigtigt
   883864Slet ikke vigtigt
   0098Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 39Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V13 RELIGION - HVOR VIGTIGT
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. f. Religion - Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   663001Meget vigtigt
   16167462Ret vigtigt
   333315723Ikke ret vigtigt
   19199224Slet ikke vigtigt
   00178Ved ikke
   2525118211Spørsgmålet er ikke stillet i 1981
   0 39Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V14 TALER POLITIK M. VENNER
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 2: Når De er sammen med Deres venner, sker det så ofte, nu og da eller aldrig, at De taler om politiske forhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   252511881Ofte
   555526302Nu og da
   19199093Aldrig
   00138Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V15 RESP. LYKKELIG/ULYKKELIG
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 3: Alt taget i betragtning - Hvor lykkelig eller ulykkelig synes De så selv, De er?
  • %MD%AntalKodeKategori
   414119541Meget lykkelig
   535325242Ret lykkelig
   441923Ikke særlig lykkelig
   00204Slet ikke lykkelig
   11498Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V16 NUVÆRENDE HELBRED
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 4 Mener De, at Deres nuværende helbred alt i alt er
  • %MD%AntalKodeKategori
   464621801Meget godt
   323214952Godt
   16177823Nogenlunde
   441924Dårligt
   11605Meget dårligt
   00158Ved ikke
   0 189Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V17 TILHØR: INGEN FORENINGER
  • Foreninger, grupper og li
  • Spm. 5.A: Tilhører: a. Ingen
  • %MD%AntalKodeKategori
   747435170Ikke nævnt
   252612091Nævnt, gå til spm. 6 (V48)
   0068Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V18 FORENING: SOCIALT ARBEJ.
 • V19 FORENING: RELIGIØS ORG.
 • V20 FORENING: UDDAN. KUNST
 • V21 FORENING: FAGFORENINGER
 • V22 FORENING: POL. PARTIER
 • V23 FORENING: BEBOERGRUPPER
 • V24 FORENING: UDVIK 3.VERDEN
 • V25 FORENING: NATURBESKYT.
 • V26 FORENING: FAG. FORENING
 • V27 FORENING: UNGDOMSARBEJDE
 • V28 FORENING: SPORT/FRITID
 • V29 FORENING: KVINDEGRUPPER
 • V30 FORENING: FREDSBEVÆGELSE
 • V31 FORENING: FRIV. SUNDHED
 • V32 FORENING: ANDRE GRUPPER
 • V33 FRIV. ARB. SOC. ARBEJDE
 • V34 FRIV. ARB. RELIGIØS ORG.
 • V35 FRIV. ARB. UDDAN. KUNST
 • V36 FRIV. ARB. FAGFORENING
 • V37 FRIV. ARB. POL. PARTIER
 • V38 FRIV. ARB. BOBOERGRUPPER
 • V39 FRIV. ARB. UDV. 3.VERDEN
 • V40 FRIV. ARB. NATURBESKYT.
 • V41 FRIV. ARB. FAG. FORENING
 • V42 FRIV. ARB. UNGDOMSARBEJ.
 • V43 FRIV. ARB. SPORT/FRITID
 • V44 FRIV. ARB. KVINDEGRUPPER
 • V45 FRIV. ARB. FREDSBEVÆGEL.
 • V46 FRIV. ARB. FOR. SUNDHED
 • V47 FRIV. ARB. ANDRE GRUPPER
 • V48 NABO: PERS. KRIM. FORTID
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) a. Personer med kriminel fortid
  • %MD%AntalKodeKategori
   566526550Ikke nævnt
   263112381Nævnt
   341628Ved ikke
   14 6879Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 86
 • V49 NABO: PERS. ANDEN RACE
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) b. Personer af anden race
  • %MD%AntalKodeKategori
   779036460Ikke nævnt
   562461Nævnt
   341638Ved ikke
   14 6879Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 86
 • V50 NABO: PERS. VENSTREFLØJ
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) c. Personer fra den yderste venstrefløj
  • %MD%AntalKodeKategori
   768835880Ikke nævnt
   683051Nævnt
   341628Ved ikke
   14 6879Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 86
 • V51 NABO: DRANKERE
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) d. Drankere
  • %MD%AntalKodeKategori
   475522400Ikke nævnt
   354116531Nævnt
   341628Ved ikke
   14 6879Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 86
 • V52 NABO: PERS. HØJREFLØJEN
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) e. Personer fra den yderste højrefløj
  • %MD%AntalKodeKategori
   708233250Ikke nævnt
   12145681Nævnt
   341628Ved ikke
   14 6879Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 86
 • V53 NABO: BØRNERIGE FAMILIE
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) f. Børnerige familier
  • %MD%AntalKodeKategori
   789137010Ikke nævnt
   451921Nævnt
   341628Ved ikke
   14 6879Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 86
 • V54 NABO: NERVØSE/NEU. PERS.
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) g. Nervøse/neurotiske personer
  • %MD%AntalKodeKategori
   698132800Ikke nævnt
   13156131Nævnt
   341628Ved ikke
   14 6879Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 86
 • V55 NABO: MUSLIMER
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) h. Muslimer
  • %MD%AntalKodeKategori
   596128210Ikke nævnt
   10114901Nævnt
   331628Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   2 879Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 98
 • V56 NABO: INDV./FREM.ARBEJ.
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) i. Indvandrere/fremmedarbejdere
  • %MD%AntalKodeKategori
   738534660Ikke nævnt
   9114271Nævnt
   341628Ved ikke
   14 6879Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 86
 • V57 NABO: PERS. MED AIDS
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) j. Personer, der har AIDS
  • %MD%AntalKodeKategori
   666731170Ikke nævnt
   441941Nævnt
   331628Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   2 879Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 98
 • V58 NABO: NARKOMANER
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) k. Narkomaner
  • %MD%AntalKodeKategori
   252612090Ikke nævnt
   444521021Nævnt
   331628Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   2 879Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 98
 • V59 NABO: HOMOSEKSUELLE
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) l. Homoseksuelle
  • %MD%AntalKodeKategori
   646530370Ikke nævnt
   662741Nævnt
   331628Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   2 879Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 98
 • V60 NABO: JØDER
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) m. Jøder
  • %MD%AntalKodeKategori
   686932280Ikke nævnt
   22831Nævnt
   331628Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   2 879Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 98
 • V61 NABO: SIGØJNERE
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Vis kort 2) (Gerne flere svar) n. Sigøjnere
  • %MD%AntalKodeKategori
   353516420Ikke nævnt
   14146411Nævnt
   331628Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   2 859Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 98
 • V62 STOLE PÅ FOLK
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 7: Alt i alt - mener De, at folk er til at stole på eller mener De, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   616229161De fleste er til at stole på
   343416072Man kan ikke være for forsigtig
   552158Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V63 FOLK PRØVE AT UDNYTTE EN
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 8: Tror De, at folk i almindelighed ville prøve at udnytte Dem, hvis de fik lejlighed til det, eller ville de behandle Dem ordentligt? Brug venligst kortet
  • %MD%AntalKodeKategori
   00131De fleste ville prøve at udnytte mig
   0052
   00233
   11244
   221015
   11566
   441827
   10104978
   552539
   7735110De fleste ville behandle mig ordentligt
   00288Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V64 FOLK VÆRE HJÆLPSOMME
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 9: Mener De at folk for det meste prøver at være hjælpsomme, eller at de tænker mest på sig selv? Brug venligst kortet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11461Folk tænker mest på sig selv
   11282
   221013
   221144
   773225
   441856
   662727
   552418
   22889
   2210710Folk er for det meste hjælpsomme
   00288Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 199Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V65 INDFLYDELSE TILVÆRELSEN
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 10: Nogle mener, at de har det fulde herredømme over den måde deres tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at deres egne handlinger ingen indflydelse har på, hvordan det går dem. Hvor på skalaen vil De placere Dem selv, når 1 betyder overhovedet ingen indflydelse og 10 betyder overordentlig megen indflydelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11501Overhovedet ingen indflydelse
   11442
   221053
   22974
   13136055
   10104736
   16167567
   282813208
   13136039
   131359610Overordentlig megen indflydelse
   228588Ved ikke
   0 899Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V66 TIL-/UTILFREDS MED LIVET
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 11: Alt taget i betragtning - hvor tilfreds eller utilfreds er De for tiden med livet? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11641Meget utilfreds
   11262
   11513
   11584
   552335
   441966
   994467
   262612188
   222210229
   3030140410Meget tilfreds
   001888Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V67 VIGT. GRUND: FOLK I NØD
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 12: Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste og hvilken er den næstvigtigste? (Som er i nød betyder fx fattige eller hjemløse) Vigtigst:
  • %MD%AntalKodeKategori
   14146841Fordi de er uheldige
   11115122Fordi de er dovne og mangler viljestyrke
   16177823Fordi der er uretfærdighed i vort samfund
   242411364Det er et uundgåeligt resultat af den moderne udvikling
   663065Ingen af disse grunde
   331328Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V68 N.VIGT. GR.: FOLK I NØD
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 12: Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste og hvilken er den næstvigtigste? (Som er i nød betyder fx fattige eller hjemløse) Næstvigtigst:
  • %MD%AntalKodeKategori
   16167621Fordi de er uheldige
   12125522Fordi de er dovne og mangler viljestyrke
   15156983Fordi der er uretfærdighed i vort samfund
   18188474Det er et uundgåeligt resultat af den moderne udvikling
   994215Ingen af disse grunde
   562608Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 209Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V69 VIGTIGT: GOD LØN
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) a. God løn
  • %MD%AntalKodeKategori
   464621760Ikke nævnt
   535325231Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V70 VIGTIGT: BEHAG MENNESKER
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) b. Behagelige mennesker at samarbejde med
  • %MD%AntalKodeKategori
   222210510Ikke nævnt
   777736481Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V71 VIGTIGT: IKKE ARB.PRES
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) c. Ikke for meget arbejdspres
  • %MD%AntalKodeKategori
   818138210Ikke nævnt
   19198781Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V72 VIGTIGT: TRYGHED ANSÆT.
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) d. Tryghed i ansættelsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   505123880Ikke nævnt
   494923111Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V73 VIGTIGT: BEKVEM ARB.TID
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) e. Bekvem arbejdstid
  • %MD%AntalKodeKategori
   656630980Ikke nævnt
   343416011Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V74 VIGTIGT: MUL. TAG.INIT.
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) f. Mulighed for at tage initiativer
  • %MD%AntalKodeKategori
   515124240Ikke nævnt
   484822751Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V75 VIGTIGT: SAMF.NYT. JOB
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) g. Et samfundsnyttigt job
  • %MD%AntalKodeKategori
   747435060Ikke nævnt
   252511931Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V76 VIGTIGT: GODE FERIER
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) h. Gode ferier
  • %MD%AntalKodeKategori
   808137980Ikke nævnt
   19199011Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V77 VIGTIGT: JOB MØDE MENN.
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) i. Et job, hvor man kan møde mennesker
  • %MD%AntalKodeKategori
   575727060Ikke nævnt
   424219931Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V78 VIGTIGT: UDRETTE NOGET
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) j. Et job, hvor man føler man kan udrette noget
  • %MD%AntalKodeKategori
   444521020Ikke nævnt
   555525971Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V79 VIGTIGT: ANSVARFULDT JOB
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) k. Et ansvarsfuldt job
  • %MD%AntalKodeKategori
   565726780Ikke nævnt
   434320211Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V80 VIGTIGT: INTERESSANT JOB
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) l. Et interessant job
  • %MD%AntalKodeKategori
   383818070Ikke nævnt
   616128921Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V81 VIGTIGT: JOB PASSER EVNE
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) m. Et job, der passer til ens evner/færdigheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   505023720Ikke nævnt
   494923271Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V82 VIGTIGT: NYE FÆRDIGHEDER
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) n. Mulighed for at lære nye færdigheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   18188430Ikke nævnt
   14146441Nævnt
   00178Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 39Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V83 VIGTIGT: FAM.VENLIGT JOB
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) o. Et familievenligt job
  • %MD%AntalKodeKategori
   232311010Ikke nævnt
   883861Nævnt
   00178Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 39Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V84 VIGTIGT: MEDINDFLYDELSE
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) p. Medindflydelse på vigtige beslutninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   18188360Ikke nævnt
   14146511Nævnt
   00178Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 39Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V85 VIGTIGT: MEDARB. BEHAND.
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) q. At medarbejderne bliver behandlet lige
  • %MD%AntalKodeKategori
   20209690Ikke nævnt
   11115181Nævnt
   00178Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 39Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V86 VIGTIGT: MUL. AVANCEMENT
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) r. Gode muligheder for avancement
  • %MD%AntalKodeKategori
   828338960Ikke nævnt
   17178031Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V87 VIGTIGT: VELANSET JOB
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) s. Et velanset job
  • %MD%AntalKodeKategori
   858540310Ikke nævnt
   14146681Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V88 VIGTIGT: JOB INGEN DISSE
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort 8) (Gerne flere svar) Ingen af disse
  • %MD%AntalKodeKategori
   989846420Ikke nævnt
   11571Nævnt
   00198Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V89 ERHVERVSMÆSSIGT BESKÆFT.
  • Job og fritid
  • Spm. 15: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget (incl. selvstændige)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   626229551Ja, gå til spm. 16 (V90)
   383817815Nej, gå til spm. 18 (V92)
   0038Ved ikke, gå til spm. 18 (V92)
   0 39Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V90 TIL-/UTILFREDS MED JOB
  • Job og fritid
  • TIL-/UTILFREDS MED JOB
  • Variablen er filtreret af: V89
   • Filtrerende variable: V89
  • Spm. 16: Hvor tilfreds eller utilfreds er De alt i alt med Deres job? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11251Meget utilfreds
   01222
   11383
   12454
   351565
   351486
   7113397
   16267648
   13216279
   172778610Meget tilfreds
   00588Ved ikke
   0 2099Uoplyst
   37 1767100Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 62
 • V91 TRÆFFE AFG. IFM. JOB
  • Job og fritid
  • TRÆFFE AFG. IFM. JOB
  • Variablen er filtreret af: V89
   • Filtrerende variable: V89
  • Spm. 17: Hvor stor frihed har De til at træffe afgørelser i forbindelse med Deres job? 1 betyder slet ingen frihed og 10 betyder meget stor frihed.
  • %MD%AntalKodeKategori
   23881Slet ingen frihed
   22722
   23883
   23884
   592605
   461796
   7113367
   15236908
   11175029
   132162810Meget stor frihed
   012388Ved ikke
   0 2199Uoplyst
   37 1767100Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 62
 • V92 ARB. NØD. UDVIKLE EVNER
  • Job og fritid
  • Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Et arbejde er nødvendigt for at udvikle sine evner. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19198961Helt enig
   21219822Enig
   552523Hverken enig eller uenig
   773174Uenig
   11635Helt uenig
   00158Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 59Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V93 YDMYD MODT. PENGE EJ ARB
  • Job og fritid
  • Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? b. Det er ydmygende at modtage penge, hvis man ikke har arbejdet for dem. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   773241Helt enig
   11115362Enig
   773463Hverken enig eller uenig
   19209244Uenig
   883565Helt uenig
   11388Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 69Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V94 BLIVER DOVEN EJ ARBEJDE
  • Job og fritid
  • Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? c. Man bliver doven af ikke at arbejde. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16167361Helt enig
   19199222Enig
   552573Hverken enig eller uenig
   994264Uenig
   331505Helt uenig
   11348Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 59Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V95 SAMFUNDSPLIGT AT ARBEJDE
  • Job og fritid
  • Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? d. Det er ens pligt over for samfundet at arbejde. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15157021Helt enig
   252511882Enig
   773223Hverken enig eller uenig
   552354Uenig
   11585Helt uenig
   00198Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 69Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V96 ARBEJDE KOMMER FØRST
  • Job og fritid
  • Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? e. Arbejde kommer først, også selv om det betyder mindre fritid. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   883891Helt enig
   18188412Enig
   994253Hverken enig eller uenig
   14156874Uenig
   331555Helt uenig
   11278Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 69Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V97 FOLK ARB. HVIS LYST TIL
  • Job og fritid
  • Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? f. Folk bør kun arbejde, hvis de har lyst. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11521Helt enig
   331522Enig
   442033Hverken enig eller uenig
   272712944Uenig
   17178005Helt uenig
   00238Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 69Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V98 FRITID: MØDE FLINKE MEN.
  • Job og fritid
  • Spm. 19: Her kommer nogle aspekter ved fritiden, som siges at være vigtige. Se venligst på dem og fortæl mig, hvor vigtige De personligt mener, aspekterne er. (Fritid er den tid, hvor man ikke arbejder og ikke laver husligt arbejde) (Vis kort 11) a. At møde nogle flinke mennesker. Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13136131Meget vigtigt
   16167412Vigtigt
   331323Ikke vigtigt
   00154Slet ikke vigtigt
   0048Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 29Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V99 FRITID: SLAPPE AF
  • Job og fritid
  • Spm. 19: Her kommer nogle aspekter ved fritiden, som siges at være vigtige. Se venligst på dem og fortæl mig, hvor vigtige De personligt mener, aspekterne er. (Fritid er den tid, hvor man ikke arbejder og ikke laver husligt arbejde) (Vis kort 11) b. At slappe af. Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13136331Meget vigtigt
   15157112Vigtigt
   331433Ikke vigtigt
   00174Slet ikke vigtigt
   0038Ved ikke
   0009Uoplyst
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V100 FRITID: GØRE HVAD PASSER
  • Job og fritid
  • Spm. 19: Her kommer nogle aspekter ved fritiden, som siges at være vigtige. Se venligst på dem og fortæl mig, hvor vigtige De personligt mener, aspekterne er. (Fritid er den tid, hvor man ikke arbejder og ikke laver husligt arbejde) (Vis kort 11) c. At gøre som det passer mig. Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13136171Meget vigtigt
   15157212Vigtigt
   331553Ikke vigtigt
   00114Slet ikke vigtigt
   0038Ved ikke
   0009Uoplyst
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V101 FRITID: LÆRE NOGET NYT
  • Job og fritid
  • Spm. 19: Her kommer nogle aspekter ved fritiden, som siges at være vigtige. Se venligst på dem og fortæl mig, hvor vigtige De personligt mener, aspekterne er. (Fritid er den tid, hvor man ikke arbejder og ikke laver husligt arbejde) (Vis kort 11) d. At lære noget nyt. Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662931Meget vigtigt
   16167362Vigtigt
   994443Ikke vigtigt
   11334Slet ikke vigtigt
   0018Ved ikke
   0009Uoplyst
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V102 FØLGE ARB. INSTRUKSER
  • Job og fritid
  • Spm. 20: Folk har forskellige opfattelser angående overholdelse af arbejdsinstruktioner. Nogle siger, at man i princippet bør følge de arbejdsinstruktioner, som ens overordnede giver, selv om de ikke er helt enige heri. Andre er af den opfattelse, at ingen kan forventes at følge deres overordnedes arbejdsinstruktioner uden at være overbevist om, at disse er rigtige. Hvilken af disse to opfattelser kan De tilslutte Dem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   424220031Man bør følge arbejdsinstruktionerne
   323315402Man må først være overbevist om, at disse er rigtige
   21219943Det kommer an på den konkrete situation
   441948Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V103 ARB.GIV. FORETRÆK. DANS.
  • Job og fritid
  • Spm. 21: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? a. Hvis der er få jobs, burde arbejdsgiverne foretrække danskere frem for indvandrere. Er De enig eller uenig i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   262612351Enig
   404018802Uenig
   883593Hverken eller
   22798Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 79Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V104 MÆND MERE RET TIL ARB.
  • Job og fritid
  • Spm. 21: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? b. Hvis der er få jobs, har mænd mere ret til arbejde end kvinder. Er De enig eller uenig i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   442051Enig
   686832152Uenig
   221083Hverken eller
   11258Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 79Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V105 DET GODE VS. DET ONDE
  • Livet og tro
  • Spm. 22: Herefter kommer spørgsmål, der handler om meningen og formålet med livet. Jeg viser Dem her to udsagn, som kan forekomme i en diskussion om det gode og det onde. Hvilket udsagn er De mest enig i? (Vis kort 12) A. Der findes helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt, og disse passer for alle uanset omstændighederne. B. Der findes helt klare retningslinier for hvad der er godt og ondt, men af og til kan særlige omstændigheder retfærdiggøre at man bryder med retningslinierne. C. Der vil aldrig kunne opstilles helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt - det kommer helt an på omstændighederne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11691Mest enig i udsagn A
   883932Mest enig i udsagn B
   212110153Mest enig i udsagn C
   11268Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 49Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V106 MEDLEM AF FOLKEKIRKEN
  • Livet og tro
  • Spm. 23: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund?
  • %MD%AntalKodeKategori
   919143001Ja
   994385Nej, gå til spm. 24 (V110)
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V107 MEDLEM ANDET TROSSAMFUND
  • Livet og tro
  • MEDLEM ANDET TROSSAMFUND
  • Variablen er filtreret af: V106
   • Filtrerende variable: V106
  • Spm. 23: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? 23.a. Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11391Romersk katolsk
   889741702Den danske Folkekirke
   00183Jehovas Vidne, adventist mv.
   0024Jøde
   00155Muslim
   00166Hindu
   0047Buddhist
   11278Andet, skriv hvilket
   00088Ved ikke
   0 1299Uoplyst
   9 439100Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 90
 • V108 HVILKET ANDET TROSSAMF.
 • V109 VÆRET MEDLEM ANDET TROS.
  • Livet og tro
  • VÆRET MEDLEM ANDET TROS.
  • Variablen er filtreret af: V106
   • Filtrerende variable: V106
  • Spm. 23.b: Har De nogensinde været medlem af et andet trossamfund?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11301Ja, gå til spm. 24.a (V111)
   272812945Nej, gå til spm. 25 (V113)
   0008Ved ikke, gå til spm. 25 (V113)
   6871323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 19Uoplyst
   4 18210Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 96
 • V110 TILHØRT FOLKEKIRK EL AN.
  • Livet og tro
  • TILHØRT FOLKEKIRK EL AN.
  • Variablen er filtreret af: V109
   • Filtrerende variable: V109
  • Spm. 24: Har De nogensinde tilhørt folkekirken eller et andet trossamfund?
  • %MD%AntalKodeKategori
   6172651Ja
   271035Nej, gå til spm. 25 (V113)
   0018Ved ikke
   2576118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 29Uoplyst
   67 318910Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 33
 • V111 TILHØRT ANDET TROSSAMF.
  • Livet og tro
  • TILHØRT FOLKEKIRK EL AN.
  • Variablen er filtreret af: V109 && V110
   • Filtrerende variable: V109 V110
  • Spm. 24: Har De nogensinde tilhørt folkekirken eller et andet trossamfund? 24.a. Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12241Romersk katolsk
   4142092Den danske Folkekirke
   0073Jehovas Vidne, adventist mv.
   0024Jøde
   01145Muslim
   0036Hindu
   0027Buddhist
   12308Anden, skriv hvilket
   00188Ved ikke
   25801182101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 599Uoplyst
   69 3263100Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 31
 • V112 HVILKEN ANDET TROSSAMF.
 • V113 HVOR OFTE KIRKEGANG
  • Livet og tro
  • Spm. 25: Hvor ofte går De i kirke (eller lign.: moske, synagoge)? Ved dette spørgsmål bedes De se bort fra kirkebesøg i forbindelse med bryllupper, begravelser og barnedåb.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11291Oftere end 1 gang om ugen
   22962Ca. 1 gang om ugen
   883843Ca. 1 gang om måneden
   222210644Ved særlige højtider (herunder jul og påske)
   15157275Ca. 1 gang om året
   11115246Sjældnere end 1 gang om året
   404019087Aldrig, næsten aldrig
   0038Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V114 HVOR OFTE KIRKE 12 ÅR
  • Livet og tro
  • Spm. 26: Hvor ofte gik De i kirke, da De var i 12 års alderen? Også her bedes De se bort fra bryllupper, begravelser og barnedåb.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11371Oftere end 1 gang om ugen
   331592Ca. 1 gang om ugen
   883683Ca. 1 gang om måneden
   11115424Ved særlige højtider (herunder jul og påske)
   662735Ca. 1 gang om året
   441856Sjældnere end 1 gang om året
   20209417Aldrig, næsten aldrig
   00208Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 59Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V115 REL. CEREMONI V. FØDSEL
  • Livet og tro
  • Spm. 27: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: a. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med fødsel?
  • %MD%AntalKodeKategori
   474722231Ja
   272712735Nej
   11598Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 59Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V116 REL. CEREMONI V ÆGTESKAB
  • Livet og tro
  • Spm. 27: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: b. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   444420761Ja
   303014115Nej
   11708Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 39Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V117 REL. CEREMONI V. DØDEN
  • Livet og tro
  • Spm. 27: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: c. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med døden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   595927901Ja
   15157135Nej
   11538Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 49Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V118 TROENDE MENNESKE
  • Livet og tro
  • Spm. 28: Uanset om De går i kirke eller ej, vil De da mene, at De er:
  • %MD%AntalKodeKategori
   666631271Et troende menneske
   20209372Et ikke troende menneske
   552513Overbevist ateist
   994198Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V119 KIRKE SVAR MORALSKE PRO.
  • Livet og tro
  • Spm. 29: Mener De, at den danske folkekirke eller Deres kirke giver svar på: (Hvis respondenten er medlem af folkekirken eller slet ikke er medlem af et trossamfund spørges til den danske folkekirke. Ellers spørges til Deres kirke). a. Det enkelte menneskes moralske problemer og behov?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19199111Ja
   636329795Nej
   18188388Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V120 KIRKE SVAR FAMILIEPROB.
  • Livet og tro
  • Spm. 29: Mener De, at den danske folkekirke eller Deres kirke giver svar på: (Hvis respondenten er medlem af folkekirken eller slet ikke er medlem af et trossamfund spørges til den danske folkekirke. Ellers spørges til Deres kirke). b. Familieproblemer?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13136211Ja
   737334455Nej
   14146618Ved ikke
   0 159Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V121 KIRKE SVAR ÅNDE. BEHOV
  • Livet og tro
  • Spm. 29: Mener De, at den danske folkekirke eller Deres kirke giver svar på: (Hvis respondenten er medlem af folkekirken eller slet ikke er medlem af et trossamfund spørges til den danske folkekirke. Ellers spørges til Deres kirke). c. Menneskets åndelige behov?
  • %MD%AntalKodeKategori
   393918431Ja
   434320275Nej
   18188518Ved ikke
   0 219Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V122 KIRKE SVAR SOC. PROBLEM
  • Livet og tro
  • Spm. 29: Mener De, at den danske folkekirke eller Deres kirke giver svar på: (Hvis respondenten er medlem af folkekirken eller slet ikke medlem af et trossamfund spørges til den danske folkekirke. Ellers spørges til Deres kirke). d. De sociale problemer vort samfund står over for i dag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   883631Ja
   585827665Nej
   994198Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 129Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V123 TROR PÅ GUD
  • Livet og tro
  • Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: a. Tror De på gud?
  • %MD%AntalKodeKategori
   585827591Ja
   323214975Nej
   10104738Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V124 TROR PÅ LIV EFTER DØDEN
  • Livet og tro
  • Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: b. Tror De på et liv efter døden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   303014121Ja
   565626545Nej
   14146658Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V125 TROR PÅ HELVEDE
  • Livet og tro
  • Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: c. Tror De på helvede?
  • %MD%AntalKodeKategori
   883821Ja
   858540315Nej
   773168Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V126 TROR PÅ PARADISET
  • Livet og tro
  • Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: d. Tror De på paradiset?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17177931Ja
   737334625Nej
   10104708Ved ikke
   0 179Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V127 TROR PÅ SYNDEN
  • Livet og tro
  • Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: e. Tror De på synden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   212110151Ja
   676731685Nej
   11115398Ved ikke
   0 209Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V128 TROR PÅ REINKARNATION
  • Livet og tro
  • Spm. 31: Tror De på reinkarnation, det vil sige at sjælen efter døden får et nyt liv i et andet legeme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15157001Ja
   747435085Nej
   11115228Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V129 UDSAGN NÆRMEST RESP. TRO
  • Livet og tro
  • Spm. 32: Hvilket af disse udsagn kommer nærmest Deres tro?
  • %MD%AntalKodeKategori
   212110111Der er en personlig Gud
   323215052Der er en særlig åndelig kraft
   21219753Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro
   212110164Jeg tror ikke, der er nogen form for åndelig kraft eller personlig Gud
   552258Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V130 EGEN MÅDE GUDDOMMELIG
  • Livet og tro
  • Spm. 33: Hvor godt passer det følgende udsagn på Dem? Jeg har min egen måde at være i forbindelse med det guddommelige på uden at gå i kirke eller til gudstjeneste. I hvor høj grad passer det på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder at det slet ikke passer, mens 5 betyder, at det passer i høj grad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   662961Slet ikke
   331252
   773113
   662934
   994475I høj grad
   11258Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 109Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V131 INTERESSE DET ÅNDELIGE
  • Livet og tro
  • Spm. 34: Uanset om De opfatter Dem selv som et religiøst menneske eller ej: Hvor spiritual vil De sige, at De er. Dvs. hvor interesseret er De i det åndelige eller det overnaturlige?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441721Meget interesseret
   994302Noget interesseret
   10104633Ikke særlig interesseret
   994234Overhovedet ikke interesseret
   00148Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 59Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V132 KUN EN SAND RELIGION
  • Livet og tro
  • Spm. 35: Her er nogle udsagn, som man somme tider hører. Hvilket er De mest enig i?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22961A. Der er kun en sand religion
   662982B. Der er kun en sand religion, men der kan også findes grundlæggende sandheder i visse andre religioner
   18188533C. Der er ingen sand religion, men alle store religioner indeholder grundlæggende sandheder
   441814D. Der er ingen sandhed i nogen af de store religioner
   22728Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 79Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V133 STOR ROLLE SPILLER GUD
  • Livet og tro
  • Spm. 36: Hvor stor en rolle spiller Gud i Deres liv? 1 betyder slet ingen rolle og 10 betyder meget stor rolle.
  • %MD%AntalKodeKategori
   262612241Slet ingen rolle
   12125632
   12125573
   773254
   15156965
   662976
   662787
   552558
   221129
   7731510Meget stor rolle
   2211288Ved ikke
   0 899Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V134 TRØST/STYRKE RELIGION
  • Livet og tro
  • Spm. 37 Finder De trøst og styrke i religionen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   292913731Ja
   646430415Nej
   773178Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V135 BEDER BØN, MEDITERER OL.
  • Livet og tro
  • Spm. 38: Hænder det, at De beder en bøn, mediterer eller lignende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   464722041Ja
   525224685Nej
   11598Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V136 HVOR OFTE BEDER TIL GUD
  • Livet og tro
  • Spm. 39: Hvor ofte beder De til Gud, bortset fra ved gudstjenester?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662801Hver dag
   22902Mere end 1 gang om ugen
   228331 gang om ugen
   331314Mindst 1 gang om måneden
   662705Flere gange om året
   883796Sjældnere
   262612497Aldrig
   11378Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 119Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V137 LYKKEBRINGENDE AMULET
  • Livet og tro
  • Spm. 40: Tror De på, at en lykkebringende amulet, såsom en maskot eller anden genstand med magisk kraft, kan beskytte eller hjælpe Dem? 1 betyder slet ikke og 10 betyder helt sikkert.
  • %MD%AntalKodeKategori
   353516651Nej, slet ikke
   441842
   331233
   22724
   331495
   22756
   22747
   11598
   11359
   116110Ja, helt sikkert
   112788Ved ikke
   47472212101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 699Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V138 POLITIK.IKKE TROR PÅ GUD
  • Livet og tro
  • Spm. 41: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Religiøse ledere omfatter både repræsentanter fra den danske folkekirke og andre trossamfund (dvs. præster, biskopper, religiøse ledere af sekter osv.) a. Politikere, der ikke tror på Gud, er ikke egnede til offentlige hverv. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11291Helt enig
   11462Enig
   331243Hverken enig eller uenig
   15157094Uenig
   333315735Helt uenig
   11438Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 69Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V139 PRÆST EJ PÅVIRKE BESLUT.
  • Livet og tro
  • Spm. 41: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Religiøse ledere omfatter både repræsentanter fra den danske folkekirke og andre trossamfund (dvs. præster, biskopper, religiøse ledere af sekter osv.) b. Præster og andre religiøse ledere skal ikke påvirke regeringens beslutninger. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   313114571Helt enig
   12125632Enig
   331393Hverken enig eller uenig
   552234Uenig
   221065Helt uenig
   11338Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 99Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V140 VIGTIGT: TROSKAB
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. a. Troskab. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   808037861Meget vigtigt
   18188362Ret vigtigt
   22853Ikke særlig vigtigt
   00128Ved ikke
   0 239Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V141 VIGTIGT: STOR INDKOMST
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. b. En tilstrækkelig stor indkomst. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   883681Meget vigtigt
   404019072Ret vigtigt
   515124183Ikke særlig vigtigt
   00208Ved ikke
   1 299Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V142 VIGTIGT: SAMME SOC.LAG
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. c. At man er fra samme sociale lag. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104551Meget vigtigt
   353516552Ret vigtigt
   535425283Ikke særlig vigtigt
   11578Ved ikke
   1 479Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V143 VIGTIGT: SAMME REL OVER.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. d. At man er af samme religiøse overbevisning. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14156841Meget vigtigt
   323215012Ret vigtigt
   515124083Ikke særlig vigtigt
   221098Ved ikke
   1 409Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V144 VIGTIGT: GODE BOLIGFORH.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. e. Gode boligforhold. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   242511571Meget vigtigt
   575827142Ret vigtigt
   17178233Ikke særlig vigtigt
   00238Ved ikke
   1 259Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V145 VIGTIGT: SAMME POL. OVER
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. f. At man er af samme politiske overbevisning. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441721Meget vigtigt
   19199032Ret vigtigt
   767635813Ikke særlig vigtigt
   11498Ved ikke
   1 379Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V146 VIGTIGT: EJ BO SVIGERFOR
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. g. At man ikke bor sammen med sine svigerforældre. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   565726621Meget vigtigt
   222210312Ret vigtigt
   19209233Ikke særlig vigtigt
   22908Ved ikke
   1 369Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V147 VIGTIGT: GODT SEX.SAMLIV
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. h. Et godt seksuelt samliv. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   595927911Meget vigtigt
   373717602Ret vigtigt
   331263Ikke særlig vigtigt
   11248Ved ikke
   1 419Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V148 VIGTIGT: DELE HJ.PLIGTER
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. i. At dele hjemlige pligter. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   454621571Meget vigtigt
   434420592Ret vigtigt
   10104603Ikke særlig vigtigt
   00188Ved ikke
   1 489Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V149 VIGTIGT: BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. j. At der er børn. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   363717241Meget vigtigt
   323215082Ret vigtigt
   293013983Ikke særlig vigtigt
   22758Ved ikke
   1 379Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V150 VIGTIGT: DIS. PROBLEMER
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. k. At være villig til at diskutere de problemer, som kan opstå mellem mand og kone. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   424219681Meget vigtigt
   11115202Ret vigtigt
   00213Ikke særlig vigtigt
   00128Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 99Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V151 VIGTIGT: TID T.EGNE VEN.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. l. At have tid til egne venner og personlige hobbyer/ aktiviteter. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17178001Meget vigtigt
   13136302Ret vigtigt
   11643Ikke særlig vigtigt
   00108Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 39Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V152 BÅDE MOR OG FAR I HJEM.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 43: Er De enig eller uenig i følgende udsagn: For at et barn skal have en lykkelig opvækst er det nødvendigt, at der findes både en mor og en far i hjemmet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   585827561Enig
   363717302Uenig
   552478Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V153 BØRN VÆSEN. KVINDES LIV
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 44: Mener De, at det er væsentligt i en kvindes liv at få børn, eller mener De dette ikke har nogen betydning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   676831991Væsentligt at få børn
   19199222Ikke væsentligt
   13136138Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V154 ÆGTESKAB FORÆLD. INST.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 45: Er De enig eller uenig i udtalelsen: Ægteskabet er en forældet institution?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15157121Enig
   787837162Uenig
   663078Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V155 FÅ BØRN U. FAST FORHOLD
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 46: Mener De, det er i orden, hvis en enlig kvinde ønsker et barn uden at leve i et fast forhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   646430261Ja
   222210485Nej
   11115237Det kommer an på (Denne svarmulighed læses ikke op)
   331398Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V156 BØRN VÆSENT. MANDS LIV
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Det er væsentligt i en mands liv at få børn. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13136201Helt enig
   19199002Enig
   994273Hverken enig eller uenig
   883984Uenig
   11575Helt uenig
   221188Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 109Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V157 PARFORHOLD BET. F.LYKKE
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? b. Ægteskab eller et stabilt parforhold er en betingelse for at blive lykkelig. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   994061Helt enig
   12125872Enig
   662623Hverken enig eller uenig
   20209494Uenig
   662765Helt uenig
   11398Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 119Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V158 HOMOSEKSUELLE ADOPT BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? c. Homoseksuelle par skal have lov til at adoptere børn. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662801Helt enig
   994112Enig
   441733Hverken enig eller uenig
   773254Uenig
   662645Helt uenig
   11508Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 49Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V159 LEVE SAMMEN U.VÆRE GIFT
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? d. Det er i orden, at to mennesker lever sammen uden at være gift. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   242411311Helt enig
   773142Enig
   00193Hverken enig eller uenig
   11284Uenig
   0085Helt uenig
   0058Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 29Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V160 SAMFUNDSPLIGT FÅ BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? e. Det er en samfundspligt at få børn. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11691Helt enig
   441772Enig
   221183Hverken enig eller uenig
   14146804Uenig
   994485Helt uenig
   00138Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 29Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V161 SELV BESTEMME HAVE BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? f. Folk må selv bestemme om de vil have børn eller ej. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   232310731Helt enig
   883872Enig
   11243Hverken enig eller uenig
   00154Uenig
   0055Helt uenig
   0018Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 29Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V162 FORÆLDRE SYGE BØRN PLIGT
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? g. Når forældre er alvorligt syge eller svage, er det hovedsageligt de voksne børns pligt at passe dem. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22831Helt enig
   662812Enig
   552253Hverken enig eller uenig
   14146574Uenig
   552545Helt uenig
   0058Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 29Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V163 UDEARB. MOR/HJ. ARB. MOR
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? a. En udearbejdende mor kan have lige så varmt og nært forhold til sine børn som en hjemmearbejdende. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   414119641Helt enig
   232311102Enig
   883803Uenig
   11584Helt uenig
   11408Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V164 MOR ARBEJER SKADE BARN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? b. Det skader et før-skole barn, hvis moderen arbejder. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331481Helt enig
   10104782Enig
   353516673Uenig
   242411474Helt uenig
   221098Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 119Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V165 FL. KVINDER HELST GÅ HJ.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? c. Det er i orden at have et job, men de fleste kvinder vil i virkeligheden helst gå hjemme. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331291Helt enig
   994372Enig
   363616863Uenig
   222210424Helt uenig
   552578Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 99Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V166 HJ.GÅ HUSMOR TILFREDSST.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? d. At være hjemmegående husmor er lige så tilfredsstillende, som at have et arbejde, der giver penge. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104571Helt enig
   242411452Enig
   242411273Uenig
   884014Helt uenig
   994178Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 139Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V167 ARB. MULIGHED UAFHÆNGIG
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? e. At have et arbejde er kvindens bedste mulighed for at være uafhængig. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   282913491Helt enig
   323315402Enig
   994353Uenig
   22734Helt uenig
   331538Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 109Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V168 MAND/KVINDE BIDR. INDK.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? f. Både manden og kvinden bør bidrage til husstandens indkomst. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   212210191Helt enig
   313114612Enig
   17177933Uenig
   331214Helt uenig
   331548Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 129Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V169 FÆDRE EGNEDE PAS. BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? g. Fædre er i almindelighed lige så egnede til at passe deres børn, som mødre er. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   222210641Helt enig
   232310722Enig
   773153Uenig
   11344Helt uenig
   11388Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 79Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V170 MÆND ANSVAR PASSE BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? h. Mænd bør tage lige så meget ansvar for hjem og børn som kvinder. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20209321Helt enig
   11115242Enig
   11353Uenig
   0024Helt uenig
   00118Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 39Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V171 ELSKE/RESPEK. FORÆLDRE
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 49: Hvilke af disse to udsagn er De mest enig i? (Vis kort 18) A. Uanset hvordan ens forældre er, må man altid elske og respektere dem. B. Det er ikke ens pligt at respektere og elske sine forældre, hvis de ikke har gjort sig fortjent til det gennem deres handlinger og meninger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   373717481Mest enig i udsagn A
   545425562Mest enig i udsagn B
   662718Ved ikke
   3315411Ingen af delene - kun svarmulighed i 1990 og 1999
   0 139Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V172 FORÆLDREANSVAR F. BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 50: Hvilket af disse to udsagn beskriver bedst Deres mening om forældres ansvar/pligter over for deres børn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   565626371A. Det er forældrenes pligt at gøre alt, hvad der står i deres magt for deres børn, uanset om det skulle gå ud over deres egen trivsel
   353516452B. Forældre har også deres eget liv, og man kan ikke forlange, at de skal ofre deres egen trivsel for børnenes skyld
   442058Ved ikke
   5523811Ingen af delene - kun svarmulighed i 1981, 1990 og 1999
   0 179Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V173 BØRNS ANSVAR F. FORÆLDRE
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 51: Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Deres mening om voksne børns ansvar over for deres forældre, når disse har brug for varig pasning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   552591A. Voksne børn har pligt til at passe deres forældre, selv om det går ud over deres egen trivsel
   232310912B. Voksne børn har deres eget liv og skal ikke ofre deres egen trivsel for forældre- nes skyld
   331343C. Ingen af dem (læses ikke op)
   00188Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 59Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V174 LÆRE BØRN GODE MANERER
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Vis kort 21) (Højst 5 svar) Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. a. Gode manerer
  • %MD%AntalKodeKategori
   333415850Ikke nævnt
   656631061Nævnt
   0088Ved ikke
   1 439Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V175 LÆRE BØRN SELVSTÆNDIGHED
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Vis kort 21) (Højst 5 svar) Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. b. Selvstændighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   252511960Ikke nævnt
   747434951Nævnt
   0088Ved ikke
   1 439Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V176 LÆRE BØRN HÅRDT ARBEJDE
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Vis kort 21) (Højst 5 svar) Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. c. Hårdt arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   969745530Ikke nævnt
   331381Nævnt
   0088Ved ikke
   1 439Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V177 LÆRE BØRN ANSVARSFØLELSE
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Vis kort 21) (Højst 5 svar) Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. d. Ansvarsfølelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   222210550Ikke nævnt
   777736361Nævnt
   0088Ved ikke
   1 439Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V178 LÆRE BØRN FANTASI
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Vis kort 21) (Højst 5 svar) Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. e. Fantasi
  • %MD%AntalKodeKategori
   707133310Ikke nævnt
   292913601Nævnt
   0088Ved ikke
   1 439Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V179 LÆRE BØRN TOLERANCE/RESP
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Vis kort 21) (Højst 5 svar) Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. f. Tolerance og respekt over for andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   212110100Ikke nævnt
   787836811Nævnt
   0088Ved ikke
   1 439Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V180 LÆRE BØRN SPARSOMMELIGH.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Vis kort 21) (Højst 5 svar) Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. g. Sparsommelighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   878741080Ikke nævnt
   12125831Nævnt
   0088Ved ikke
   1 439Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V181 LÆRE BØRN BESLUTSOMHED
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Vis kort 21) (Højst 5 svar) Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. h. Beslutsomhed/udholdenhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   747535280Ikke nævnt
   252511631Nævnt
   0088Ved ikke
   1 439Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V182 LÆRE BØRN OPDRAG. KR.TRO
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Vis kort 21) (Højst 5 svar) Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. i. Opdragelse i den kristne tro
  • %MD%AntalKodeKategori
   919243240Ikke nævnt
   883671Nævnt
   0088Ved ikke
   1 439Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V183 LÆRE BØRN TÆNKE P.ANDRE
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Vis kort 21) (Højst 5 svar) Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. j. Tænker på andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   505123790Ikke nævnt
   494923121Nævnt
   0088Ved ikke
   1 439Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V184 LÆRE BØRN LYDIGHED
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Vis kort 21) (Højst 5 svar) Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. k. Lydighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   848539870Ikke nævnt
   15157041Nævnt
   0088Ved ikke
   1 439Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V185 LÆRE BØRN INGEN A.NÆVNTE
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Vis kort 21) (Højst 5 svar) Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. l. Ingen af de nævnte
  • %MD%AntalKodeKategori
   323215040Ikke nævnt
   0001Nævnt
   0018Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 29Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V186 ABORT KVINDE EJ GIFT
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 53: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? a. Hvis kvinden ikke er gift?
  • %MD%AntalKodeKategori
   697032771Tilhænger
   252511662Modstander
   442078Ved ikke
   2 929Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 98
 • V187 ABORT EJ ØNSKER FL.BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 53: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? b. Hvis et gift par ikke ønsker flere børn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   687032481Tilhænger
   262612272Modstander
   441848Ved ikke
   2 839Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 98
 • V188 INTERESSE FOR POLTIK
  • Politik
  • Spm. 54: Nu kommer der nogle spørgsmål om politik og sociale forhold. Hvor interesseret er De i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13136011Meget interesseret
   333315782Noget interesseret
   222210383Ikke særlig interesseret
   773284Slet ikke interesseret
   0058Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 109Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V189 UNDERSKRIFTINDSAMLING
  • Politik
  • Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 22) a. Underskriftindsamling
  • %MD%AntalKodeKategori
   545425761Har deltaget
   252511762Ville muligvis deltage
   18188573Ville aldrig deltage
   331208Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V190 BOYKOT
  • Politik
  • Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? Boykot kan fx være boykot af bestemte butikker, af varer fra bestemte lande ol. (Vis kort 22) b. Boykot
  • %MD%AntalKodeKategori
   15157191Har deltaget
   343415982Ville muligvis deltage
   454521283Ville aldrig deltage
   662828Ved ikke
   0 159Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V191 LOVLIGE DEMONSTRATIONER
  • Politik
  • Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 22) c. Lovlige demonstrationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   272712921Har deltaget
   353516472Ville muligvis deltage
   353516723Ville aldrig deltage
   221188Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V192 OVERENSKOMSTST. STREJKER
  • Politik
  • Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 22) d. Overenskomststridige strejker
  • %MD%AntalKodeKategori
   16167721Har deltaget
   282813192Ville muligvis deltage
   515124303Ville aldrig deltage
   442068Ved ikke
   0 159Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V193 BESÆT. BYGNINGER/FABRIK
  • Politik
  • Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 22) e. Besættelse af bygninger eller fabrikker
  • %MD%AntalKodeKategori
   221091Har deltaget
   883842Ville muligvis deltage
   878741043Ville aldrig deltage
   331308Ved ikke
   0 159Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V194 VIGT. FRIHED EL. LIGHED
  • Politik
  • Spm. 56: Hvilket af disse to udsagn dækker bedst Deres opfattelse? (Vis kort 23) A. Både frihed og lighed er væsentlige. Men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville jeg nok anse den personlige frihed for vigtigst, altså frihed for alle til at udvikle sig uden hindringer. B. Der er ingen tvivl om, at både frihed og lighed er væsentlige, men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville valget nok være lighed, altså lige muligheder og ikke så store sociale skel.
  • %MD%AntalKodeKategori
   585827321Enig i udsagn A
   313114632Enig i udsagn B
   552153Hverken enig i udsagn A eller B (læses ikke op)
   773218Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V195 VENSTRE/HØJREORIENTERET
  • Politik
  • Spm. 57: Når det drejer sig om politik taler man om venstreorienteret og højreorienteret. Hvor på denne skala vil De placere Dem selv, hvis 1 betyder venstreorienteret og 10 betyder højreorienteret
  • %MD%AntalKodeKategori
   22871Venstreorienteret
   331322
   994223
   10104684
   262712535
   12125696
   11125447
   11125418
   331319
   3313310Højreorienteret
   7734188Ved ikke
   3 12199Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 97
 • V196 MERE ANSVAR FOR SIG SELV
  • Politik
  • Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? A:
  • %MD%AntalKodeKategori
   894031Det enkelte menneske burde have mere ansvar for at sørge for sig selv
   662912
   12125503
   994144
   19199115
   662776
   662637
   552198
   11649
   229410Det offentlige burde have mere ansvar for at sikre, at der bliver sørget for alle
   116188Ved ikke
   25251182101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 1399Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V197 ARB.LØSE TILBUDT ARBEJDE
  • Politik
  • Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? B:
  • %MD%AntalKodeKategori
   11115211Hvis arbejdsløse ikke tager det arbejde, de bliver tilbudt, bør de miste deres arbejdsløshedsunderstøttelse
   662972
   10104803
   773304
   12125845
   552536
   773327
   773218
   221189
   5525010Arbejdsløse børe have ret til at afslå et job, de ikke ønsker
   115988Ved ikke
   25251182101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 1599Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V198 KONKURRENCE SUNDT/USUNDT
  • Politik
  • Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? C:
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104901Konkurrence er sundt. Det stimulerer folk til at arbejde hårdt og udvikle nye ideer
   994452
   15157033
   10104874
   14146805
   442046
   331437
   441678
   11519
   229010Konkurrence er usundt. Det bringer det værste frem i mennesket
   228488Ved ikke
   25251182101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 1699Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V199 STØRRE FRIHED VIRKSOMHED
  • Politik
  • Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? D:
  • %MD%AntalKodeKategori
   442091Staten burde give større frihed til virksomhederne
   552182
   773373
   552264
   14146755
   441726
   442027
   442038
   11499
   228710Staten burde kontrollere virksomhederne mere effektivt
   3314088Ved ikke
   47472212101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 1299Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V200 INDKOMSTER MERE LIGE
  • Politik
  • Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? E:
  • %MD%AntalKodeKategori
   221011Indkomsterne bør gøres mere lige
   11612
   331433
   331204
   773425
   442046
   994127
   11115058
   442109
   8839410Det skal bedre kunne betale sig for den enkelte at gøre en indsats
   113688Ved ikke
   46472205101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1999
   0 999Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V201 ERHVERVSLIV PRIVAT EJET
  • Politik
  • Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? F:
  • %MD%AntalKodeKategori
   883821En større del af erhvervs- livet skal være privat ejet
   552582
   994143
   662804
   14146775
   331226
   331237
   22868
   00229
   114610En større del af erhvervs- livet skal være offentligt ejet
   2211888Ved ikke
   46472205101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1999
   0 999Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V202 HOLDNING TIL SAMFUNDET
  • Politik
  • Spm. 59: Kortet viser tre grundholdninger til det samfund, vi lever i. Vælg den, der bedst beskriver Deres egen holdning. (Vis kort 31)
  • %MD%AntalKodeKategori
   00181A. Hele den måde, vores samfund er organiseret på, skal ændres radikalt gennem revolutionær aktion
   292913762B. Vores samfund skal forbedres gradvis gennem reformer
   22723C. Vores nuværende samfund skal forsvares utrætteligt mod alle forandringer
   11358Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 69Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V203 MÅL FOR LANDET VIGTIGST
  • Politik
  • Spm. 60: Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste ti år. På dette kort er der angivet nogle af de emner som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvis De skulle vælge én af tingene på kortet hvad synes De så er vigtigst? (Vis kort 32)
  • %MD%AntalKodeKategori
   505023541At opretholde lov og orden i landet
   212110152At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger
   662663At bekæmpe stigende priser
   20209604At beskytte ytringsfriheden
   331298Ved ikke
   0 189Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V204 MÅL FOR LAND N.VIGTIGST
  • Politik
  • Spm. 60: Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste ti år. På dette kort er der angivet nogle af de emner som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvis De skulle vælge én af tingene på kortet hvad synes De så er vigtigst? (Vis kort 32) Spm. 61: Og hvad er næstvigtigst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21219951At opretholde lov og orden i landet
   21219762At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger
   13136113At bekæmpe stigende priser
   393918554At beskytte ytringsfriheden
   662818Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V205 MINDRE VÆGT PENGE/MAT.
  • Politik
  • Spm. 62: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse mulige ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet. a. At der i fremtiden lægges mindre vægt på penge og materielle goder. Hvor godt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   686832151Godt
   13136092Dårligt
   15157213Ligegyldigt
   331648Ved ikke
   1 339Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V206 RESPEKT AUTORITETET
  • Politik
  • Spm. 62: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse mulige ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet. b. At der i fremtiden vises mere respekt for autoriteter. Hvor godt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   424320041Godt
   323315362Dårligt
   20219713Ligegyldigt
   441868Ved ikke
   1 459Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V207 TILLID FOLKEKIRKEN
  • Tillid til institutioner
  • 63.a. Den danske folkekirke
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104671Meget stor tillid
   434320242Ret stor tillid
   343516303Ikke særlig stor tillid
   10104644Slet ingen tillid
   221158Ved ikke
   1 429Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V208 TILLID FORSVARET
  • Tillid til institutioner
  • 63.b. Forsvaret
  • %MD%AntalKodeKategori
   994361Meget stor tillid
   454521192Ret stor tillid
   353516523Ikke særlig stor tillid
   883944Slet ingen tillid
   221108Ved ikke
   1 319Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V209 TILLID SKOLEVÆSENET
  • Tillid til institutioner
  • 63.c. Skolevæsenet
  • %MD%AntalKodeKategori
   13136141Meget stor tillid
   606128572Ret stor tillid
   232411103Ikke særlig stor tillid
   22814Slet ingen tillid
   11498Ved ikke
   1 319Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V210 TILLID DAGSPRESSEN
  • Tillid til institutioner
  • 63.d. Dagspressen
  • %MD%AntalKodeKategori
   331301Meget stor tillid
   303014362Ret stor tillid
   545425583Ikke særlig stor tillid
   12125464Slet ingen tillid
   11438Ved ikke
   1 299Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V211 TILLID FAGFORENINGER
  • Tillid til institutioner
  • 63.e. Fagforeninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   883871Meget stor tillid
   424219722Ret stor tillid
   373817723Ikke særlig stor tillid
   994164Slet ingen tillid
   331358Ved ikke
   1 609Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V212 TILLID POLITIET
  • Tillid til institutioner
  • 63.f. Politiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   282813201Meget stor tillid
   606128522Ret stor tillid
   10104693Ikke særlig stor tillid
   11534Slet ingen tillid
   00208Ved ikke
   1 289Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V213 TILLID FOLKETINGET
  • Tillid til institutioner
  • 63.g. Folketinget
  • %MD%AntalKodeKategori
   662851Meget stor tillid
   353516542Ret stor tillid
   282813403Ikke særlig stor tillid
   442014Slet ingen tillid
   11628Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 189Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V214 TILLID DET OFFENTLIGE
  • Tillid til institutioner
  • 63.h. Det offentlige
  • %MD%AntalKodeKategori
   662631Meget stor tillid
   495023292Ret stor tillid
   383918193Ikke særlig stor tillid
   552154Slet ingen tillid
   22758Ved ikke
   1 419Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V215 TILLID SOC. SIK.SYSTEM
  • Tillid til institutioner
  • 63.i. Det sociale sikringssystem
  • %MD%AntalKodeKategori
   883941Meget stor tillid
   424219802Ret stor tillid
   212110143Ikke særlig stor tillid
   22744Slet ingen tillid
   22808Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 189Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V216 TILLID EU
  • Tillid til institutioner
  • 63.j. EU
  • %MD%AntalKodeKategori
   331381Meget stor tillid
   232311092Ret stor tillid
   333315603Ikke særlig stor tillid
   12125524Slet ingen tillid
   441818Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 209Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V217 TILLID NATO
  • Tillid til institutioner
  • 63.k. Nato
  • %MD%AntalKodeKategori
   663061Meget stor tillid
   363617092Ret stor tillid
   21219923Ikke særlig stor tillid
   662884Slet ingen tillid
   552448Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 219Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V218 TILLID FN
  • Tillid til institutioner
  • 63.l. FN
  • %MD%AntalKodeKategori
   552501Meget stor tillid
   292913792Ret stor tillid
   12125913Ikke særlig stor tillid
   22974Slet ingen tillid
   441998Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 149Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V219 TILLID SUNDHEDSSYSTEMET
  • Tillid til institutioner
  • 63.m. Sundhedssystemet
  • %MD%AntalKodeKategori
   773301Meget stor tillid
   313114832Ret stor tillid
   13136303Ikke særlig stor tillid
   11524Slet ingen tillid
   00218Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 149Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V220 TILLID RETSVÆSENET
  • Tillid til institutioner
  • 63.n. Retsvæsenet
  • %MD%AntalKodeKategori
   222210401Meget stor tillid
   585827462Ret stor tillid
   16167623Ikke særlig stor tillid
   22924Slet ingen tillid
   22728Ved ikke
   1 309Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V221 TILLID ST. VIRKSOMHEDER
  • Tillid til institutioner
  • 63.o. Store virksomheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   331541Meget stor tillid
   292913542Ret stor tillid
   353616703Ikke særlig stor tillid
   773104Slet ingen tillid
   331498Ved ikke
   2222102311Spørgsmålet er ikke stillet i 1999
   2 829Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 98
 • V222 TILLID MILJØORGANISATION
  • Tillid til institutioner
  • 63.p. Miljø-organisationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   331351Meget stor tillid
   17178022Ret stor tillid
   994373Ikke særlig stor tillid
   11544Slet ingen tillid
   11718Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V223 TILLID POL. PARTIER
  • Tillid til institutioner
  • 63.q. De politiske partier
  • %MD%AntalKodeKategori
   11371Meget stor tillid
   12125872Ret stor tillid
   15167353Ikke særlig stor tillid
   11694Slet ingen tillid
   11688Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 119Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V224 TILLID REGERINGEN
  • Tillid til institutioner
  • 63.r. Regeringen
  • %MD%AntalKodeKategori
   441741Meget stor tillid
   222210592Ret stor tillid
   232311063Ikke særlig stor tillid
   663004Slet ingen tillid
   11278Ved ikke
   4344205311Spørgsmålet er ikke stillet i 1990 og 1999
   0 239Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V225 TILFREDS M. DEMOKRATIET
  • Politiske systemer
  • Spm. 64: Er De alt i alt meget tilfreds, temmelig tilfreds, ikke særlig tilfreds eller slet ikke tilfreds med den måde hvorpå demokratiet udvikler sig i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   994151Meget tilfreds
   282813402Temmelig tilfreds
   13135963Ikke særligt tilfreds
   11654Slet ikke tilfreds
   221028Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 129Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V226 NUVÆRENDE REGERING
  • Politiske systemer
  • Spm. 65: Folk har forskellige opfattelser af hvilken regering et land bør have. Hvordan synes De tingene fungerer under den nuværende regering. 1 betyder meget dårligt; 10 betyder meget godt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   221081Meget dårligt
   221092
   552563
   662884
   11115115
   662776
   994077
   883748
   22969
   116110Meget godt
   113288Ved ikke
   47472212101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 1199Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V227 STÆRK LEDER
  • Politiske systemer
  • Spm. 66: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? a. At landet har en stærk leder, der ikke behøver bekymre sig om folketing og valg. Hvor godt synes De om det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331261Meget godt
   552252Temmelig godt
   12125883Temmelig dårligt
   313114854Meget dårligt
   22948Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet 1981 og 1990
   0 129Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V228 EKSPERTER TRÆF. BESLUT.
  • Politiske systemer
  • Spm. 66: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? b. At eksperter og ikke regeringen træffer beslutninger efter hvad de mener er bedst for landet. Hvor godt synes De om det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441781Meget godt
   11115082Temmelig godt
   18188343Temmelig dårligt
   18188524Meget dårligt
   331478Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 119Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V229 MILITÆRET STYRER LANDET
  • Politiske systemer
  • Spm. 66: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? c. At militæret styrer landet. Hvor godt synes De om det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0051Meget godt
   00142Temmelig godt
   331553Temmelig dårligt
   494923124Meget dårligt
   11338Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 119Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V230 HAVE DEMO. POL. SYSTEM
  • Politiske systemer
  • Spm. 66: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? d. At man har et demokratisk politisk system. Hvor godt synes De om det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   434320261Meget godt
   994092Temmelig godt
   00233Temmelig dårligt
   0084Meget dårligt
   11538Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 119Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V231 DEMOKRATI BEDRE ST.FORM
  • Politiske systemer
  • Spm. 67: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk politisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? a. Et demokrati kan have problemer, men det er bedre end andre styreformer. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   393918311Helt enig
   12125902Enig
   00223Uenig
   0034Helt uenig
   11698Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 159Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V232 ØKO. SYSTEM FUNG DÅRLIGT
  • Politiske systemer
  • Spm. 67: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk politisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? b. I et demokrati fungerer det økonomiske system dårligt. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11271Helt enig
   552232Enig
   272712733Uenig
   16167464Helt uenig
   552478Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 149Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V233 DEMOKRATIER UBESLUTSOMME
  • Politiske systemer
  • Spm. 67: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk politisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? c. Demokratier er ubeslutsomme og der er for meget ævl og kævl. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331221Helt enig
   16167592Enig
   222210583Uenig
   10104514Helt uenig
   331248Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 169Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V234 DEMO. OPRETH. LOV/ORDEN
  • Politiske systemer
  • Spm. 67: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk politisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? d. Demokratier er ikke gode til at opretholde lov og orden. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22741Helt enig
   662862Enig
   272712673Uenig
   16167654Helt uenig
   331218Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 179Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V235 BILLIGE MODTAGE SOC. YD.
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) a. At modtage sociale ydelser, man ikke har krav på. I hvor høj grad billiger De det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   838339461Slet ikke
   773482
   441813
   11704
   22725
   00226
   11317
   00168
   0009
   112710I høj grad
   001488Ved ikke
   0 1599Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V236 BILLIGE SNYDE I SKAT
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) b. At snyde i skat såfremt man har muligheden.
  • %MD%AntalKodeKategori
   646430281Slet ikke
   10104512
   883863
   441864
   673085
   22956
   11567
   11698
   11289
   2210710I høj grad
   001288Ved ikke
   0 1699Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V237 BILLIGE TAGE ANDENS BIL
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) c. At tage og køre en bil, der tilhører en anden.
  • %MD%AntalKodeKategori
   959544821Slet ikke
   331542
   11303
   00114
   00205
   0036
   0017
   0048
   0049
   001010I høj grad
   00588Ved ikke
   0 1899Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V238 BILLIGE INDT. MARIHUANA
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) d. Indtagelse af marihuana eller hash.
  • %MD%AntalKodeKategori
   666631281Slet ikke
   552252
   662923
   441704
   883825
   221006
   22897
   221178
   11599
   3313110I høj grad
   113288Ved ikke
   0 1799Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V239 BILLIGE LYVE EGEN FORDEL
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) e. At lyve til egen fordel.
  • %MD%AntalKodeKategori
   595928011Slet ikke
   13135972
   11115343
   552434
   673075
   22916
   11577
   11388
   0099
   112610I høj grad
   001888Ved ikke
   0 2199Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V240 BILLIGE FORHOLD U.ÆGTESK
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) f. Gifte mænd og kvinder, der har et forhold uden for ægteskabet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   636329891Slet ikke
   883732
   773123
   341654
   994265
   22976
   11607
   11688
   11269
   3312710I høj grad
   127188Ved ikke
   1 2899Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V241 BILLIGE MODT. BESTIK.
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) g. At modtage bestikkelse i forbindelse med ens arbejdsområde.
  • %MD%AntalKodeKategori
   909142771Slet ikke
   552352
   22873
   11344
   11425
   0086
   0047
   0088
   0039
   00910I høj grad
   001388Ved ikke
   0 2299Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V242 BILLIGE HOMOSEKSUALITET
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) h. Homoseksualitet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   242411311Slet ikke
   22882
   221113
   221134
   15157065
   441896
   331567
   662948
   552219
   3434159310I høj grad
   2210588Ved ikke
   1 3599Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V243 BILLIGE ABORT
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) i. Abort.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104681Slet ikke
   11632
   331363
   22954
   11115115
   331456
   441757
   773368
   662719
   3031144310I høj grad
   114688Ved ikke
   22221030101Spørgsmålet er ikke stillet i 1990
   0 2399Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V244 BILLIGE SKILSMISSE
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) j. Skilsmisse.
  • %MD%AntalKodeKategori
   883801Slet ikke
   11692
   441703
   331454
   20209355
   662716
   552297
   994458
   662769
   3737174410I høj grad
   115088Ved ikke
   1 2899Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V245 BILLIGE AKTIV DØDSHJÆLP
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) k. Aktiv dødshjælp.
  • %MD%AntalKodeKategori
   14146471Slet ikke
   441672
   442113
   331274
   15157015
   552376
   883647
   13136228
   673079
   2425115310I høj grad
   3316188Ved ikke
   1 4599Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V246 BILLIGE SELVMORD
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) l. Selvmord.
  • %MD%AntalKodeKategori
   494923051Slet ikke
   883882
   773183
   331354
   12125815
   221156
   331197
   331548
   11619
   7732610I høj grad
   4419288Ved ikke
   1 4899Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V247 BILLIGE SORT ARBEJDE
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) m. Sort arbejde.
  • %MD%AntalKodeKategori
   13135961Slet ikke
   552232
   883643
   552304
   11115295
   331286
   331317
   331428
   11489
   2210510I høj grad
   002288Ved ikke
   47472212101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 1299Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V248 BILLIGE TILF. SEX. FORH.
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) n. Tilfældige seksuelle forhold.
  • %MD%AntalKodeKategori
   222210571Slet ikke
   552232
   331473
   22814
   773315
   12716
   221127
   331368
   22849
   5522610I høj grad
   114688Ved ikke
   47472212101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 1699Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V249 BILLIGE UNDL KØBE BILLET
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) o. At undlade at købe billet til offentlig transport f.eks. bus eller tog.
  • %MD%AntalKodeKategori
   535325051Slet ikke
   773322
   662723
   331224
   331655
   11396
   11427
   11318
   0099
   002310I høj grad
   00688Ved ikke
   25251182101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 1499Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V250 BILLIGE PROSTITUTION
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) p. Prostitution.
  • %MD%AntalKodeKategori
   303014251Slet ikke
   552352
   552563
   331644
   14146765
   441696
   331317
   441818
   22759
   7733210I høj grad
   114688Ved ikke
   22221023101Spørgsmålet er ikke stillet i 1999
   1 2999Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V251 BILLIGE VIDENSK. FORSØG
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) q. Videnskabelige forsøg på menneskefostre (embryoer).
  • %MD%AntalKodeKategori
   14146821Slet ikke
   221102
   22993
   11454
   331425
   11596
   22757
   22938
   11419
   2210310I høj grad
   114988Ved ikke
   68683235101Spørsgmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 999Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V252 BILLIGE GEN MANIPULATION
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) r. Genetisk manipulation af fødevarer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   14146691Slet ikke
   441682
   441673
   22774
   441685
   11486
   11397
   11718
   00159
   113810I høj grad
   114088Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 799Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V253 BILLIGE KUNST. BEFRUGT.
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) s. Kunstig befrugtning (reagensglasbefrugtning).
  • %MD%AntalKodeKategori
   11611Slet ikke
   00162
   11453
   11344
   331465
   11406
   221167
   552258
   331569
   141464610I høj grad
   001688Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 699Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V254 BILLIGE DØDSSTRAF
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) t. Dødsstraf.
  • %MD%AntalKodeKategori
   18188631Slet ikke
   331542
   22833
   11364
   331195
   11426
   11477
   11498
   00229
   116810I høj grad
   001888Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 699Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V255 BILLIGE SPIRITUSKØRSEL
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) u. Køre bil i spirituspåvirket tilstand.
  • %MD%AntalKodeKategori
   686832271Slet ikke
   441832
   22743
   00214
   00215
   0036
   0027
   0038
   0019
   00610I høj grad
   00588Ved ikke
   25251182101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 1499Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V256 TILKNYT. GEO. OMRÅDE 1.
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 69: Hvilket af de geografiske områder, der står på kortet, føler De Dem mest knyttet til? (Vis kort 36) Første valg:
  • %MD%AntalKodeKategori
   363617031Den by eller det lokalområde jeg bor i
   16167712Den egn eller den landsdel jeg bor i
   19198953DANMARK
   22774Europa
   11695Verden
   11298Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 169Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V257 TILKNYT. GEO. OMRÅDE 2.
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 69: Hvilket af de geografiske områder, der står på kortet, føler De Dem mest knyttet til? (Vis kort 36) Spm. 70: Og hvilken dernæst? Andet valg:
  • %MD%AntalKodeKategori
   11115191Den by eller det lokalområde jeg bor i
   21219992Den egn eller den landsdel jeg bor i
   303014013DANMARK
   883604Europa
   331505Verden
   22948Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   1 379Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V258 DANSK STATSBORGER
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 71: Er De dansk statsborger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   515224371Ja
   22805Nej, gå til spm. 73 (V260)
   0018Ved ikke, gå til spm. 73 (V260)
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 129Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V259 STOLT OVER VÆRE DANSKER
 • V260 MISTE VELFÆRDSGODER
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) A. At miste velfærdsgoder. Hvor bange er De for det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331281Virkelig bange
   22802
   441873
   331434
   552405
   11716
   331297
   442108
   11699
   4421310Slet ikke bange
   113088Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 799Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V261 MISTE DANSK IDENTITET
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) B. At miste dansk identitet og kultur. Hvor bange er De for det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   552271Virkelig bange
   331422
   331553
   22984
   331425
   11656
   221107
   442058
   221039
   5523310Slet ikke bange
   001988Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 899Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V262 BETALE MERE OG MERE T EU
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) C. At vores land skal betale mere og mere til EU. Hvor bange er De for det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331591Virkelig bange
   331302
   441813
   331194
   662875
   22886
   221167
   441818
   11589
   3314510Slet ikke bange
   113588Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 899Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V263 DANMARK MISTER INDFLYD.
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) D. At Danmark mister indflydelse i verden. Hvor bange er De for det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331521Virkelig bange
   221082
   331443
   221104
   442115
   22726
   221187
   552298
   221029
   5522210Slet ikke bange
   113388Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 699Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V264 DANMARK MISTER ARB.PLADS
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) E. At Danmark mister arbejdspladser. Hvor bange er De for det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331531Virkelig bange
   22972
   331493
   221084
   442115
   11646
   331447
   552428
   221009
   4420010Slet ikke bange
   113288Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 799Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V265 HOLD. UDVIDELSE EU
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 74: Nogle siger, at udvidelsen af EU skal fortsætte, mens andre siger, den er gået for vidt. Hvilket tal på kortet passer bedst til Deres holdning? 1 betyder udvidelsen skal fortsætte og 10 betyder, at udvidelsen er gået for vidt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   331221Udvidelsen skal fortsætte
   11552
   331493
   331194
   773445
   22906
   331367
   441828
   22849
   4417710Udvidelsen er gået for vidt
   114288Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 799Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V266 FOLKETINGSVALG I MORGEN
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 75: Hvis der var folketingsvalg i morgen, ville De da stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   303014291Ja, jeg ville stemme
   11405Nej, jeg ville ikke stemme, gå til spm. 75b (V268)
   11287Har ikke stemmeret, gå til spm. 76 (V269)
   0058Ved ikke, gå til spm. 76 (V269)
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 59Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V267 PARTI STEMME PÅ
  • Geografisk tilknytning og
  • Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var valg i morgen; ikke kodet efter 2008-standard
  • %MD%AntalKodeKategori
   16167581Socialdemokraterne
   331632Det Radikale Venstre
   662933Det Konservative Folkeparti
   11114984Socialistisk Folkeparti
   331485Dansk Folkeparti
   11406Kristendemokraterne
   16167467Venstre, Danmarks Liberale Parti
   0058Ny alliance
   22779Enhedslisten m.fl.
   227610CD
   116211Fremskridtspartiet
   00512Andre
   002386Vil stemme blankt
   2211487Vil ikke stemme
   101045788Ved ikke
   114289Har ikke stemmeret
   25251182101Ingen data for 1981
   1 5399Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 99
 • V268 PARTI KNYTTET TIL
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • PARTI KNYTTET TIL
  • Variablen er filtreret af: V266
   • Filtrerende variable: V266
  • Spm. 75.b: Hvilket parti føler De Dem mest knyttet til?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0061Socialdemokraterne
   0002Det Radikale Venstre
   0003Det Konservative Folkeparti
   0034Socialistisk Folkeparti
   0025Dansk Folkeparti
   0006Kristendemokraterne
   0077Venstre, Danmarks Liberale Parti
   0008Ny alliance
   0009Enhedslisten
   00410Vil stemme blankt
   001288Ved ikke
   68993235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 699Uoplyst
   31 1467100Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 69
 • V269 FOLK FRA UDVIK. LANDENE
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 76: De næste spørgsmål drejer sig om folk fra udviklingslandene, der kommer hertil for at arbejde. Hvad mener De, at regeringen skal gøre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331451Lade alle der ønsker det komme ind i landet
   17178022Lade folk komme hertil så længe der er ledige jobs
   313114623Sætte grænser for hvor mange udlændinge der må komme ind i landet
   11414Forbyde folk fra andre lande at komme ind i landet
   11638Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 179Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V270 TERRORISME HVERDAGSKOST
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 77: Terrorisme er efterhånden hverdagskost. I princippet er de fleste imod terrorisme, men der kan dog godt være delte meninger. Hvilke af disse to udsagn er De mest enig i? A) I særlige tilfælde kan terrorisme være berettiget B) Uanset motivet bør terrorisme ikke tages i anvendelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   552491Mest enig i A
   484822932Mest enig i B
   11653Hverken enig i A eller B (læses ikke op)
   22768Ved ikke
   4343205311Spørgsmålet er ikke stillet i 1990 og 1999
   0 69Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V271 INDVANDRERE TAGER JOBS
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et af gangen) A:
  • %MD%AntalKodeKategori
   11241Indvandrere tager jobs fra danskere
   00192
   11503
   11424
   331565
   11506
   221137
   662918
   442009
   111153910Indvandrere tager ikke jobs fra danskere
   001588Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 899Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V272 LANDETS KULTUR UNDERGR.
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et af gangen) B:
  • %MD%AntalKodeKategori
   11631Landets kultur bliver undergravet af indvandrere
   22722
   221143
   331384
   441945
   22816
   441777
   552178
   331219
   6630110Landets kultur bliver ikke undergravet af indvandrere
   002088Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 999Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V273 INDV. PROB.KRIMINALITET
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et af gangen) C:
  • %MD%AntalKodeKategori
   662691Indvandrere gør problemerne med kriminalitet værre
   552302
   663073
   441794
   552155
   11556
   11657
   22808
   11279
   114910Indvandrere gør ikke problemerne med kriminalitet værre
   002388Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 899Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V274 INDV. BELAST. VELFÆRD.
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et af gangen) D:
  • %MD%AntalKodeKategori
   441941Indvandrere belaster velfærds- systemet
   331492
   662673
   442124
   662725
   22726
   22917
   221028
   11459
   116910Indvandrere belaster ikke velfærdssystemet
   112588Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 999Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V275 INDV, EN TRUSSEL SAMFUND
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et af gangen) E:
  • %MD%AntalKodeKategori
   331241I fremtiden bliver antallet af indvandrere en trussel mod samfundet
   221042
   441753
   331634
   552545
   221076
   331307
   331518
   22929
   4417110I fremtiden bliver antallet af indvandrere ikke nogen trussel mod samfundet
   112888Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 899Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V276 INDV. EGNE SKIKKE/TRAD.
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et af gangen) F:
  • %MD%AntalKodeKategori
   11471Samfundet er bedst tjent med at indvandrere fastholder deres skikke og traditioner
   11432
   22733
   22734
   883975
   331216
   441907
   552278
   221099
   4419710Samfundet er bedst tjent med at indvandrere ikke fastholder deres skikke
   002288Ved ikke
   68683235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 899Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V277 MANGE INDV. I DANMARK
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 79: Hvor enig eller uenig De er i hvert af de følgende udsagn om indvandrere her i landet: a. Der er så mange indvandrere i Danmark, at jeg sommetider føler mig som en fremmed. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22751Helt enig
   331322Stort set enig
   331473Hverken enig eller uenig
   10104904Stort set uenig
   13146395Helt uenig
   00128Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 129Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V278 FOR MANGE INDV I DANMARK
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 79: Hvor enig eller uenig De er i hvert af de følgende udsagn om indvandrere her i landet: b. Der er for mange indvandrere i Danmark i dag. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441661Helt enig
   662852Stort set enig
   552553Hverken enig eller uenig
   994434Stort set uenig
   773285Helt uenig
   00218Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 99Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V279 AT VÆRE FØDT I DANMARK
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? a. At være født i Danmark. Hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662871Meget vigtigt
   883912Temmelig vigtigt
   12125633Ikke særlig vigtigt
   552494Slet ikke vigtigt
   0088Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 99Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V280 RESPEK. DK POL. INSTI.
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? b. At respektere danske politiske institutioner og love. Hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   242411561Meget vigtigt
   662992Temmelig vigtigt
   11303Ikke særlig vigtigt
   0074Slet ikke vigtigt
   0078Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V281 DANSK FAMILIEBAGGRUND
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? c. At have dansk familiebaggrund. Hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   442091Meget vigtigt
   883892Temmelig vigtigt
   15156963Ikke særlig vigtigt
   441864Slet ikke vigtigt
   00178Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 109Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V282 AT KUNNE TALE DANSK
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? d. At kunne tale dansk. Hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   232311021Meget vigtigt
   883672Temmelig vigtigt
   11253Ikke særlig vigtigt
   0034Slet ikke vigtigt
   0018Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 99Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V283 LEVET MESTE LIV I DK
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? e. At have levet det meste af sit liv i Danmark. Hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   552571Meget vigtigt
   10104822Temmelig vigtigt
   13136213Ikke særlig vigtigt
   221184Slet ikke vigtigt
   00188Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 119Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V284 FØLGER MED I POLITIK
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 81: Hvor ofte følger De med i politik, enten via tv, radio eller ved at læse avis?
  • %MD%AntalKodeKategori
   353516721Hver dag
   773502Flere gange om ugen
   552303En eller to gange om ugen
   442014Sjældnere
   11625Aldrig
   0038Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 129Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V285 GIVE OPLYS. TIL POLITI
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 82: Hvor enig eller uenig er De i følgende udtalelser? a. Sidder nogen inde med oplysninger, som kan medvirke til at retfærdigheden sker fyldest, bør man i almindelighed videregive dem til myndighederne. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   272712971Helt enig
   17178072Enig
   552453Hverken enig eller uenig
   22984Uenig
   00145Helt uenig
   11538Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 169Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V286 FOLK PASSE SIG SELV
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 82: Hvor enig eller uenig er De i følgende udtalelser? b. Folk skal passe sig selv, og ikke blande sig for meget i hvad andre siger og gør. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   663041Helt enig
   14146442Enig
   11115223Hverken enig eller uenig
   16177824Uenig
   442075Helt uenig
   11548Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 179Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V287 NÆRM. FAM. LEVEVILKÅR
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? a. I hvor høj grad føler De, at Deres nærmeste families levevilkår kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   232310681I høj grad
   552462En hel del
   331313Til en vis grad
   11414Ikke særlig meget
   0065Slet ikke
   0078Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V288 NABOLAGETS LEVEVILKÅR
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? b. I hvor høj grad føler De, at folk i nabolagets levevilkår kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331231I høj grad
   883692En hel del
   12125603Til en vis grad
   773534Ikke særlig meget
   22855Slet ikke
   00108Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 79Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V289 LEVEVILKÅR I OMRÅDET
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? c. I hvor høj grad føler De, at levevilkårene for folk i det område De bor i kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22821I høj grad
   773112En hel del
   13136043Til en vis grad
   883974Ikke særlig meget
   22945Slet ikke
   00118Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V290 LANDSMÆNDS LEVEVILKÅR
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? d. I hvor høj grad føler De, at Deres landsmænds levevilkår kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331601I høj grad
   994402En hel del
   13136113Til en vis grad
   552144Ikke særlig meget
   11595Slet ikke
   00148Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 99Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V291 EUROPÆERNES LEVEVILKÅR
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? e. I hvor høj grad føler De, at europæernes levevilkår kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11671I høj grad
   662692En hel del
   13136193Til en vis grad
   994194Ikke særlig meget
   221095Slet ikke
   00158Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 99Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V292 MENNESKEHEDS LEVEVILKÅR
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? f. I hvor høj grad føler De, at menneskehedens levevilkår kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   552311I høj grad
   883702En hel del
   12125463Til en vis grad
   552584Ikke særlig meget
   22765Slet ikke
   00188Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V293 ÆLDRE MENN. LEVEVILKÅR
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? a. I hvor høj grad føler De, at ældre menneskers levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12125801I høj grad
   12125542En hel del
   662943Til en vis grad
   11524Ikke særlig meget
   00125Slet ikke
   0078Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V294 ARB.LØSES LEVEVILKÅR
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? b. I hvor høj grad føler De, at arbejdsløses levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   552271I høj grad
   10104652En hel del
   12125463Til en vis grad
   442014Ikke særlig meget
   11435Slet ikke
   00178Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V295 INDVANDRERES LEVEVILKÅR
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? c. I hvor høj grad føler De, at indvandreres levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441741I høj grad
   994082En hel del
   12125893Til en vis grad
   552394Ikke særlig meget
   22755Slet ikke
   00148Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V296 SYGE/HANDICAP. LEVEVILK.
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? d. I hvor høj grad føler De, at syge og handicappedes levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104871I høj grad
   12125632En hel del
   883673Til en vis grad
   11624Ikke særlig meget
   00155Slet ikke
   0058Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V297 FATTIGE FAM. LEVEVILKÅR
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? e. I hvor høj grad føler De, at børn i fattige familiers levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   994151I høj grad
   11115362En hel del
   994093Til en vis grad
   221104Ikke særlig meget
   00175Slet ikke
   00128Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V298 FORHINDRE FORURENING
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. a. Jeg vil give en del af min indtægt, hvis jeg kunne være sikker på, at pengene blev brugt til at forhindre forurening af miljøet. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   212210171Helt enig
   353516572Enig
   11115353Uenig
   552144Helt uenig
   331238Ved ikke
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 149Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V299 GRÆNSE ANTAL BO JORDEN
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. b. Vi nærmer os grænsen for, hvor mange mennesker der kan leve på jorden. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   552351Helt enig
   10104752Enig
   994163Uenig
   331194Helt uenig
   552548Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V300 MENN. GRIBER IND I NATUR
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. c. Når mennesket griber ind i naturen, får det ofte katastrofale konsekvenser. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11115071Helt enig
   16167562Enig
   331463Uenig
   00164Helt uenig
   12718Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 119Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V301 JORDEN STADIG LEVE PÅ
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. d. Menneskets opfindsomhed vil sikre, at jorden stadig vil være til at leve på. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   552191Helt enig
   17177852Enig
   662993Uenig
   11484Helt uenig
   331468Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 109Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V302 NATURENS BALANCE
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. e. Naturens balance er stærk nok til at klare virkningerne af det moderne industrisamfund? Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11381Helt enig
   773172Enig
   17177833Uenig
   552424Helt uenig
   331198Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V303 MENNESKE HERSKE O.NATUR
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. f. Mennesket er bestemt til at herske over resten af naturen. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11371Helt enig
   442052Enig
   16167433Uenig
   994294Helt uenig
   22838Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 109Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V304 TENDENS FORT. NATURKATA.
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. g. Hvis de nuværende tendenser fortsætter, vil vi snart opleve en stor miljøkatastrofe. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   552351Helt enig
   14146762Enig
   883753Uenig
   22754Helt uenig
   331388Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V305 FORMÅLET MED LIVET
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 85 dk 1: Hvor ofte tænker De på meningen og formålet med livet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   313114741Ofte
   424219862En gang imellem
   19199193Sjældent
   662994Aldrig
   11518Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V306 ET ÅNDELIGT MENNESKE
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 85 dk 2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Jeg er i bund og grund et åndeligt menneske. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   552151Meget enig
   11115192Enig
   662743Hverken enig eller uenig
   773314Uenig
   221135Helt uenig
   11438Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 129Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V307 DET GUDDOMMELIGE
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 85 dk 2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? b. Det guddommelige findes ikke et sted derude, men inde i hvert enkelt menneske. Hvor enig er De i det? Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   773361Meget enig
   14146742Enig
   442053Hverken enig eller uenig
   331364Uenig
   11585Helt uenig
   22858Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 139Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V308 HEALING, KRYSTALTERAPI
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 85 dk 2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? c. Mennesker kan blive raske gennem healing, krystalterapi eller andre metoder, som ikke er anerkendte af det etablerede sundhedsvæsen. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   221101Meget enig
   883962Enig
   552213Hverken enig eller uenig
   894034Uenig
   663025Helt uenig
   11628Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 139Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V309 KROPPEN ER EN MASKINE
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 85 dk 2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? d. Kroppen er i bund og grund en maskine som kan repareres, lidt lige som en bil. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331451Meget enig
   14146642Enig
   552143Hverken enig eller uenig
   883624Uenig
   22935Helt uenig
   00208Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 99Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V310 FINDES EN ÅNDELIG KRAFT
  • Gå til spm. 76 (V269)
  • Spm. 85 dk 2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? e. Der findes en åndelig kraft uden for det enkelte menneske. Hvor enig er De i det? Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331351Meget enig
   894032Enig
   552153Hverken enig eller uenig
   994114Uenig
   442005Helt uenig
   331318Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 129Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V311 KØN
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 86: Nu kommer der en række spørgsmål om Dem selv og Deres familie. Er De:
  • %MD%AntalKodeKategori
   505023491Mand
   505023935Kvinde
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V312 FØDSELSÅR
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 87: Hvilket år er De født? Skriv årstal:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4742
    Manglende 0
    Minimum 1890
    Maximum 1990
    Gennemsnit 1950
    Median 1952
    Standardafvigelse 19

 • V313 DANSK STATSBORGER
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 88: Er De dansk statsborger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   515224381Ja, gå til spm. 90 (V316)
   22795Nej
   0018Ved ikke
   4747221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 129Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V314 HVILKET LAND STATSBORGER
 • V315 LANDEKODE RESP.
 • V316 FØDT I DANMARK
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 90: Er De født i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   303014101Ja, gå til spm. 93 (V320)
   22905Nej
   0008Ved ikke, gå til spm. 93 (V320)
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 79Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V317 HVILKET LAND FØDT
 • V318 LANDEKODE FØDSELSLAND
 • V319 HVILKET ÅR KOM TIL DK
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V320 FAR FØDT I DANMARK
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 93: Er Deres far født i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   292913881Ja, gå til spm. 95 (V323)
   221065Nej
   0068Ved ikke, gå til spm. 95 (V323)
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 79Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V321 FAR FØDT HVILKET LAND
 • V322 LANDEKODE FAR FØDT
 • V323 MOR FØDT I DANMARK
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 95: Er Deres mor født i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   292913861Ja, gå til spm. 97 (V326)
   221105Nej
   0048Ved ikke, gå spm. 97 (V326)
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 79Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V324 HVILKET LAND MOR FØDT
 • V325 LANDEKODE MOR FØDT
 • V326 CIVILSTAND
  • Spørgsmål om respondenten
  • Civilstand - ikke kodet efter 2008 standard.
  • %MD%AntalKodeKategori
   555525911Gift/reg. partnerskab
   13136322Samlevende i papirløst ægteskab
   662903Enke/Enkemand
   773304Skilt
   11485Separeret
   18188426Enlig
   0018Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V327 BOEDE M.PARTNER
  • Spørgsmål om respondenten
  • BOEDE M.PARTNER
  • Variablen er filtreret af: V326
   • Filtrerende variable: V326
  • Spm. 98: Boede De sammen med Deres partner før I blev gift (eller før I indgik registreret partnerskab)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18208591Ja
   662685Nej
   0008Ved ikke
   0009Uoplyst
   6874323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   8 38010Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 92
 • V328 BOR MED PARTNER NU
  • Filter 1
  • Spm. 99: Bor De sammen med en partner nu?
  • %MD%AntalKodeKategori
   452051Ja, gå til filter 2
   8103985Nej
   0008Ved ikke
   6884323511Spørgsmålet ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 79Uoplyst
   19 89710Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 81
 • V329 LEVER I FAST FORHOLD
 • V330 HAR VÆRET GIFT/SAMLEV.
  • Filter 2
  • Spm. 101: Før Deres nuværende ægteskab eller registrerede partnerskab, var De så gift eller levede De sammen med en anden partner?
  • %MD%AntalKodeKategori
   562501Ja, gå til spm. 102 (V332)
   14166475Nej, gå til spm. 105 (V335)
   0008Ved ikke, gå til spm. 105 (V335)
   0009Uoplyst, gå til spm. 105 (V335)
   6878323511Spørgsmålet ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   13 61010Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 87
 • V331 LEVET LEVET M. PARTNER
  • Filter 2
  • LEVET LEVET M. PARTNER
  • Variablen er filtreret af: V330
   • Filtrerende variable: V330
  • Spm. 101.a: Har De tidligere levet sammen med en partner?
  • %MD%AntalKodeKategori
   341511Ja, gå til spm. 104 (V334)
   562205Nej, gå til spm. 105 (V335)
   0008Ved ikke, gå til spm. 105 (V335)
   0009Uoplyst, gå til spm. 105 (V335)
   6890323511Spørgsmålet ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   24 113610Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 76
 • V332 GIFT/REG. PARTNERSKAB
  • Filter 2
  • LEVET LEVET M. PARTNER
  • Variablen er filtreret af: V330 && V331
   • Filtrerende variable: V330 V331
  • Spm. 102: Var De gift (eller var De i et registreret partnerskab)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   341231Ja, var gift
   0022Ja, havde registreret partnerskab
   341255Nej, gå til spm. 104 (V334)
   0008Ved ikke, gå til spm. 104 (V334)
   0009Uoplyst, gå til spm. 104 (V334)
   6893323511Spørgsmålet ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   27 125710Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 73
 • V333 BO. M.PARTNER INDEN GIFT
 • V334 HVORFOR SLUTTEDE FORHOLD
  • Filter 2
  • HAR VÆRET GIFT/SAMLEV.
  • Variablen er filtreret af: V329 && V330
   • Filtrerende variable: V329 V330
  • Spm. 104: Hvorfor sluttede dette forhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8103661På grund af separation/skilsmisse/ ophør af samliv
   00162På grund af dødsfald
   00148Ved ikke
   6889323511Spørgsmålet ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 59Uoplyst
   23 110610Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 77
 • V335 ANTAL BØRN
  • Filter 2
  • Antal børn - ikke kodet efter 2008 standard. Skriv antal børn:
  • %MD%AntalKodeKategori
   292913670Ingen børn
   151571311 barn
   3233154122 børn
   161673833 børn
   5523944 børn
   228155 børn
   115366 børn eller flere
   0 109Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V336 FØDSELSÅR FØRSTE BARN
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V337 BOR I HUSSTAND: PARTNER
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn). (Vis kort 46) A. Partner, mand eller kone
  • %MD%AntalKodeKategori
   232310791Ja
   994085Nej
   0008Ved ikke
   6869323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 209Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V338 PARTNER I HUSSTAND ANTAL
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • PARTNER I HUSSTAND ANTAL
  • Variablen er filtreret af: V337
   • Filtrerende variable: V337
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn). (Vis kort 46) A. Partner, mand eller kone Antal:
  • %MD%AntalKodeKategori
   2325107911 partner
   6875323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 209Uoplyst
   9 40810Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 91
 • V339 BOR I HUSSTAND: BØRN
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn). (Vis kort 46) B. Børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   12125611Ja
   20209375Nej
   0018Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V340 BØRN I HUSSTAND ANTAL
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • BØRN I HUSSTAND ANTAL
  • Variablen er filtreret af: V339
   • Filtrerende variable: V339
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn). (Vis kort 46) B. Børn Antal:
  • %MD%AntalKodeKategori
   4520411 barn
   5624622 børn
   229033 børn
   001544 børn
   00455 børn
   00166 børn
   00077 børn
   00188 børn
   68853235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 899Uoplyst
   20 938100Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 80
 • V341 BOR I HUSSTAND: FORÆLDRE
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn). (Vis kort 46) C. Forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   11671Ja
   303014325Nej
   0008Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V342 FORÆLDRE HUSSTAND: ANTAL
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • FORÆLDRE HUSSTAND: ANTAL
  • Variablen er filtreret af: V341
   • Filtrerende variable: V341
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn). (Vis kort 46) C. Forældre Antal:
  • %MD%AntalKodeKategori
   012311 forælder
   114422 forældre
   6898323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   30 143210Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 70
 • V343 BOR I HUSSTAND: BEDSTEF.
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn). (Vis kort 46) D. Bedsteforældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   0011Ja
   323214985Nej
   0008Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V344 B.FORÆ. I HUSSTAND: ANTA
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • B.FORÆ. I HUSSTAND: ANTA
  • Variablen er filtreret af: V343
   • Filtrerende variable: V343
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn). (Vis kort 46) D. Bedsteforældre Antal:
  • %MD%AntalKodeKategori
   00111 bedsteforælder
   68100323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   32 149810Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 68
 • V345 BOR HUSSTAND: AN. FAMILI
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn). (Vis kort 46) E. Andre familiemedlemmer (brødre, søstre etc.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11461Ja
   313114545Nej
   0008Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 79Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V346 AN FAMILIE HUSSTAND ANTA
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • AN FAMILIE HUSSTAND ANTA
  • Variablen er filtreret af: V345
   • Filtrerende variable: V345
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn). (Vis kort 46) E. Andre familiemedlemmer (brødre, søstre etc.) Antal:
  • %MD%AntalKodeKategori
   113511 andet familiemedlem
   001022 andre familiemedlemmer
   00133 andre familiemedlemmer
   6899323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 79Uoplyst
   31 145410Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 69
 • V347 BOR I HUSSTAND: EJ FAMI.
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn). (Vis kort 46) F. Andre uden for familien
  • %MD%AntalKodeKategori
   11401Ja
   313114605Nej
   0008Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 79Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V348 EJ FAMILIE HUSSTAND ANTA
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • EJ FAMILIE HUSSTAND ANTA
  • Variablen er filtreret af: V347
   • Filtrerende variable: V347
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn). (Vis kort 46) F. Andre uden for familien Antal:
  • %MD%AntalKodeKategori
   112411 anden
   001122 andre
   00133 andre
   00044 andre
   00055 andre
   00166 andre
   00077 andre
   00188 andre
   00099 andre
   0021010 andre
   68993235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 799Uoplyst
   31 1460100Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 69
 • V349 OPLEVET EGET BARN DØDE
  • Filter 3
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? A. Har De oplevet at et af Deres børn døde
  • %MD%AntalKodeKategori
   11501Ja
   232511005Nej
   0008Ved ikke
   6874323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 79Uoplyst
   7 35010Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 92
 • V350 ALDER DA BARN DØDE
  • Filter 3
  • ALDER DA BARN DØDE
  • Variablen er filtreret af: V349
   • Filtrerende variable: V349
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? A. Har De oplevet at et af Deres børn døde Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3285
    Manglende 1457
    Minimum 18
    Maximum 101
    Gennemsnit 100
    Median 101
    Standardafvigelse 8

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V351 OPLEVET BARN BLIVE SKILT
  • Filter 3
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? B. Har De oplevet at et af Deres børn blev skilt (eller gik fra partner)
  • %MD%AntalKodeKategori
   452131Ja
   20219355Nej
   0018Ved ikke
   6874323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   7 35010Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 92
 • V352 ALDER DA BARN BLEV SKILT
  • Filter 3
  • ALDER DA BARN BLEV SKILT
  • Variablen er filtreret af: V351
   • Filtrerende variable: V351
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? B. Har De oplevet at et af Deres børn blev skilt (eller gik fra partner) Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3446
    Manglende 1296
    Minimum 39
    Maximum 1001
    Gennemsnit 948
    Median 1001
    Standardafvigelse 216

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V353 OPLEVET FORÆLDRE SKILT
  • Filter 3
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? C. Har De oplevet at Deres forældre blev skilt (eller gik fra hinanden)
  • %MD%AntalKodeKategori
   662631Ja
   262612335Nej
   0038Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V354 ALDER DA FORÆLDRE SKILT
  • Filter 3
  • ALDER DA FORÆLDRE SKILT
  • Variablen er filtreret af: V353
   • Filtrerende variable: V353
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? C. Har De oplevet at Deres forældre blev skilt (eller gik fra hinanden) Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3497
    Manglende 1245
    Minimum 0
    Maximum 101
    Gennemsnit 94
    Median 101
    Standardafvigelse 23

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V355 OPLEVET SLÆGTNING SKILT
  • Filter 3
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre søskende og egne søskende). D. Har De oplevet at en eller anden slægtning blev skilt (eller gik fra partner)
  • %MD%AntalKodeKategori
   15157031Ja
   17177835Nej
   00138Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V356 ALDER DA SLÆGTNING SKILT
  • Filter 3
  • ALDER DA SLÆGTNING SKILT
  • Variablen er filtreret af: V355
   • Filtrerende variable: V355
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre søskende og egne søskende). D. Har De oplevet at en eller anden slægtning blev skilt (eller gik fra partner) Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3930
    Manglende 812
    Minimum 2
    Maximum 101
    Gennemsnit 89
    Median 101
    Standardafvigelse 28

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V357 OPLEVET FAR DØDE
  • Filter 3
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? E. Har De oplevet at Deres far døde
  • %MD%AntalKodeKategori
   17178091Ja
   14146815Nej
   0098Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V358 ALDER DA FAR DØDE
  • Filter 3
  • ALDER DA FAR DØDE
  • Variablen er filtreret af: V357
   • Filtrerende variable: V357
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? E. Har De oplevet at Deres far døde Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4035
    Manglende 707
    Minimum 0
    Maximum 101
    Gennemsnit 89
    Median 101
    Standardafvigelse 26

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V359 OPLEVET MOR DØDE
  • Filter 3
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? E. Har De oplevet at Deres mor døde
  • %MD%AntalKodeKategori
   14146451Ja
   18188465Nej
   0088Ved ikke
   6868323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 89Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V360 ALDER DA MOR DØDE
  • Filter 3
  • ALDER DA MOR DØDE
  • Variablen er filtreret af: V359
   • Filtrerende variable: V359
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? E. Har De oplevet at Deres mor døde Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3872
    Manglende 870
    Minimum 1
    Maximum 101
    Gennemsnit 92
    Median 101
    Standardafvigelse 22

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V361 ALDER ALSLUT. SKOLEUDDA.
  • Filter 3
  • Spm. 109: Hvor gammel var De, da De havde afsluttet Deres skoleuddannelse eller videregående uddannelse. (For respondenter der er under uddannelse spørges, hvilken alder respondenten vil have, når han/hun har afsluttet sin skoleuddannelse) Skriv alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4727
    Manglende 15
    Minimum 13
    Maximum 101
    Gennemsnit 76
    Median 101
    Standardafvigelse 38

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V362 RESP. SKOLEUDDANNELSE
  • Filter 3
  • Spm. 110: Hvilken skoleuddannelse har De gennemført nu?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11251Går i skole
   151570627. klasse eller mindre
   4418938. klasse + mellemskole uden eksamen
   8837249. klasse statskontrolleret prøve og folkeskolens afgangs- prøver
   00135Teknisk forberedelseseksamen
   1414643610. klasses statskontrolleret prøve og folkeskolens udvidede afgangsprøver
   11287Udvidet teknisk forberedelses- eksamen
   00581. real
   00892. real
   1134103. real uden eksamen
   002011Realkurser uden eksamen
   227512Mellemskoleeksamen
   9944013Real-, pigeskole- og præliminæreksamen
   4417514Gymnasium eller HF uden eksamen
   161675615Studenter- eller HF-eksamen
   115816Andet (herunder udenlandsk skole)
   00188Ved ikke
   25251182101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 1299Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V363 HAR ERH.MÆSSIG UDDANNELS
  • Filter 3
  • Spm. 110.dk.1: Har De eller er De i gang med en erhvervsmæssig uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   494923151Ja, har én eller flere
   552262Ja, er i gang med at få én
   212110035Nej, gå til spm. 111 (V366)
   2525118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 169Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V364 HVILKEN ERHVERVSUDDANNEL
  • Filter 3
  • HVILKEN ERHVERVSUDDANNEL
  • Variablen er filtreret af: V363
   • Filtrerende variable: V363
  • Spm. 110.dk.2: Hvilken erhvervsuddannelse har De gennemført eller er De i gang med?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11351Specialarbejderkursus
   212710162Faglig uddannelse (lærling, EFG f.eks. kontorassistent, typograf, snedker, frisør)
   3311931-årig handelseksamen, højere handelseksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse
   331244Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller Bankuddannelse
   2311352-3 årig teknisk uddannelse (f.eks. laborant, teknisk assistent, apoteksassistent, tandpleje)
   331306Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse (f.eks. maskin eller byg- getekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør)
   2310171-årig uddannelse indenfor social- eller sundhedsvæsenet (f.eks. syge- hjælper, beskæftigelsesvejleder)
   4517083-4 årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (f.eks. sygeplej- erske, plejeassistent)
   6830493-4 årig uddannelse indenfor under- visning og oplysning (f.eks. børnehave- /fritidspædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist)
   6829810Kandidat fra universitetet eller højere læreanstalt (f.eks. gymnasielærer, civil- ingeniør, tandlæge, advokat)
   114811Uddannet indenfor forsvar, politi, post- væsenet, Toldvæsenet, Fængselsvæsnet mv.
   228812Anden uddannelse, hvilken:
   00188Ved ikke
   25321182101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 1099Uoplyst
   21 1003100Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 79
 • V365 ANDEN ERHVERVSUDDANNELSE
 • V366 P.T. ERHVERVSMÆS. BESKÆF
  • Filter 3
  • Spm. 111: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget, udover bijob? Ikke kodet efter 2008 standard
  • %MD%AntalKodeKategori
   494923161Ja, lønmodtager 30 timer om ugen eller mere, gå til spm. 112 (V369)
   883752Ja, lønmodtager mindre end 30 timer, gå til spm. 112 (V369)
   552583Ja, selvstændig, gå til spm. 112 (V369)
   21219984Nej, efterlønsmodtager eller førtidspensionist eller pensionist
   441705Nej, hjemmegående
   663046Nej, studerende
   552347Nej, arbejdsløs
   22758Nej, andet
   0 1299Uoplyst
   1001004742
   Svarprocent: 100
 • V367 ANDEN ERHV. BESKÆFTIGELS
 • V368 SEN.JOB LØNMODT./SELVSTÆ
  • Filter 3
  • SEN.JOB LØNMODT./SELVSTÆ
  • Variablen er filtreret af: V366
   • Filtrerende variable: V366
  • Spm. 111.a: I Deres seneste job (hvad enten det var på fuld tid eller deltid) var De da:
  • %MD%AntalKodeKategori
   9124471Lønmodtager
   11432Selvstændig
   11367Har aldrig haft et job, gå til filter 4 (V376)
   0028Ved ikke
   6886323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 79Uoplyst
   20 97210Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 79
 • V369 RESPONDENTENS STILLING
 • V370 SLAGS ARB LAVEDE STILLIN
 • V371 RESP. ANTAL UNDERORDNEDE
  • Filter 3.a
  • RESP. ANTAL UNDERORDNEDE
  • Variablen er filtreret af: V368
   • Filtrerende variable: V368
  • Spm. 113: Hvor mange underordnede har De nu, eller hvor mange underordnede havde De, da De arbejdede som selvstændig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23811Ingen
   136221-9
   0121310-24
   004425 eller flere
   0008Ved ikke
   4793221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   50 236210Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 50
 • V372 ANSATTE FØRE TILSYN MED
  • Gå til filter 4
  • ANSATTE FØRE TILSYN MED
  • Variablen er filtreret af: V368
   • Filtrerende variable: V368
  • Spm. 114: Har De i Deres nuværende arbejde som lønmodtager (eller hvis uden for arbejdsmarkedet: havde De i Deres sidste arbejde som lønmodtager) ansvar for at føre tilsyn med andre ansatte?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14166621Ja
   273113015Nej, gå til spm. 114.dk.1 (V374)
   4753221211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981 og 1990
   0 39Uoplyst
   12 56410Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 88
 • V373 ANTAL ANSATTE TILSYN MED
 • V374 ANSATTE RESP. ARB.PLADS
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 1000000.

 • V375 RESP. PRIVAT/OFF.SEKTOR
  • Gå til filter 4
  • RESP. PRIVAT/OFF.SEKTOR
  • Variablen er filtreret af: V368
   • Filtrerende variable: V368
  • Spm. 114.dk.2: Arbejder De /arbejdede De i den private eller offentlige sektor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   434720401Privat sektor
   783292Staten
   441753Region/Amt
   14156464Kommune
   0068Ved ikke
   2527118211Spørgsmålet er ikke stillet i 1981
   0 109Uoplyst
   7 35410Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 92
 • V376 PARTNER FØDT I DANMARK
  • Filter 4
  • Spm. 115: Er Deres ægtefælle eller partner født i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   222410311Ja, gå til spm. 116 (V379)
   12715Nej
   0008Ved ikke, gå til spm. 116 (V379)
   6875323511Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   9 40510Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 91
 • V377 HVILKET LAND PARTNER FØD
 • V378 LANDEKODE PARTNER FØDT
 • V379 PARTNER SKOLEUDDANNELSE
  • Filter 4
  • Spm. 116: Hvilken skoleuddannelse har Deres partner gennemført nu?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Går i skole
   4418027. klasse eller mindre
   114438. klasse + mellemskole uden eksamen
   2311849. klasse statskontrolleret prøve og folkeskolens afgangsprøver
   0055Teknisk forberedelseseksamen
   55235610. klasses statskontrolleret prøve og folkeskolens udvidede afgangsprøver
   0077Udvidet teknisk forberedelseseksamen
   00281. real
   00492. real
   0123103. real uden eksamen
   001011Realkurser uden eksamen
   001712Mellemskoleeksamen
   2210113Real-, pigeskole- og præliminær- eksamen
   227914Gymnasium eller HF uden eksamen
   5624815Studenter- eller HF-eksamen
   001816Andet (herunder udenlandsk skole)
   001188Ved ikke
   68753235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981. 1990 og 1999
   9 405100Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 91
 • V380 PARTNER ERH.UDDANNELSE
  • Filter 4
  • Spm. 116.dk.1: Hvilken erhvervsuddannelse har Deres partner gennemført eller er Deres partner i gang med?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441850Ingen
   00161Specialarbejderkursus
   883612Faglig uddannelse (lærling, EFG f.eks. kontorassistent, typograf, snedker, frisør)
   114531-årig handelseksamen, højere handelseksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse
   11474Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller bankuddannelse
   115052-3 årig teknisk uddannelse (f.eks. laborant, tekniskassistent, apoteksassistent, tandpleje)
   11596Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig ud- dannelse (f.eks. maskin eller byg- getekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør)
   113471-årig uddannelse indenfor social- eller sundhedsvæsenet (f.eks. syge- hjælper, beskæftigelsesvejleder)
   114683-4 årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (f.eks. sygeple- jerske, plejeassistent)
   229993-4 årig uddannelse indenfor under- visning og oplysning (f.eks. børnehave- /fritidspædagog, folkeskolelærer, bib- liotekar, journalist)
   3313110Kandidat fra universitetet eller højere læreanstalt (f.eks. gymnasielærer, civilingeniør, tandlæge, advokat)
   001211Uddannet indenfor forsvar, politi, postvæsenet, toldvæsenet mv.
   001312Anden uddannelse, hvilken:
   00388Ved ikke
   68753235101Spørgsmålet er ikke stillet i 1981, 1990 og 1999
   0 199Uoplyst
   9 405100Irrelevant
   1001004742
   Svarprocent: 91
 • V381 AN. ERH.UDDAN. PARTNER
 • V382 PARTNER P.T. BESKÆFTIGET
  • Filter 4
  • Spm. 117: Er Deres partner for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget, udover bijob?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13146231Ja, lønmodtager 30 timer om ugen eller mere, gå til spm. 118 (V385)
   22752Ja, lønmodtager mindre end 30 timer, gå til spm. 118 (V385)
   22773Ja, selvstændig, gå til spm. 118 (V385)
   0004Nej, er værnepligtig
   662625Nej, efterlønner/førtids- pensionist/pensionist
   00136Nej, hjemmegående
   11247Nej, studerende
   00138Nej, arbejdsløs
   0029Nej, handicappet
   0012