Revision: 399

Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') - børnedel (DLSY-C), 2010

DDA-23757

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3518
    Manglende 0
    Minimum 23757
    Maximum 23757
    Gennemsnit 23757
    Median 23757
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3518
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 3518
    Gennemsnit 1760
    Median 1760
    Standardafvigelse 1016

 • V3 KØN
  • Spm. 1: Respondenten er (noteres uden at spørge)
  • %MD%AntalKodeKategori
   484816901Mand
   525218285Kvinde
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V4 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1968-1996.
  • Spm. 2: Hvornår er du født?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3518
    Manglende 0
    Minimum 1968
    Maximum 1996
    Gennemsnit 1983
    Median 1982
    Standardafvigelse 6

 • V5 BOEDE BEGGE BIO FORÆLDRE
  Hvis respondenten er under 16 år, så svares for frem til interviewtidspunktet.
  • Spm. 3: Boede du hos begge dine biologiske forældre under hele din opvækst, - dvs. frem til du fyldte 16 år? (fravær under et halvt år medregnes ikke)
  • %MD%AntalKodeKategori
   757526431Ja
   25258755Nej
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V6 FOLKESKOLE/PRIVATSKOLE
  Hvis respondenten stadig går i skole, svares den type skole respondenten går på nu.
  • Spm. 4: Gik du i folkeskolen eller på privatskole det meste af tiden fra 1-9. klasse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   898931161Folkeskole
   11113752Privatskole
   11253Anden (f.eks. specialskole)
   0018Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V7 PRIVATSKOLE BOGLIG OMR.
  • Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 1. Det boglige område
  • %MD%AntalKodeKategori
   7672530Ikke nævnt
   3331221Nævnt
   89 314310Irrelevant
   1001003518
   Svarprocent: 11
 • V8 PRIVATSKOLE KREA./MUSIK
  • PRIVATSKOLE KREA./MUSIK
  • Variablen er filtreret af: V6
   • Filtrerende variable: V6
  • Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 2. Det kreative/musiske område
  • %MD%AntalKodeKategori
   9843160Ikke nævnt
   216591Nævnt
   89 314310Irrelevant
   1001003518
   Svarprocent: 11
 • V9 PRIVATSKOLE PÆDAGOGISK
  • PRIVATSKOLE PÆDAGOGISK
  • Variablen er filtreret af: V6
   • Filtrerende variable: V6
  • Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 3. Den havde et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steinerskole)
  • %MD%AntalKodeKategori
   10923440Ikke nævnt
   18311Nævnt
   89 314310Irrelevant
   1001003518
   Svarprocent: 11
 • V10 PRIVATSKOLE REL. OMRÅDE
  • PRIVATSKOLE REL. OMRÅDE
  • Variablen er filtreret af: V6
   • Filtrerende variable: V6
  • Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 4. Det religiøse område
  • %MD%AntalKodeKategori
   8792950Ikke nævnt
   221801Nævnt
   89 314310Irrelevant
   1001003518
   Svarprocent: 11
 • V11 PRIVATSKOLE INGEN NÆVNTE
  • PRIVATSKOLE INGEN NÆVNTE
  • Variablen er filtreret af: V6
   • Filtrerende variable: V6
  • Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 5. Ingen af ovennævnte
  • %MD%AntalKodeKategori
   8712660Ikke nævnt
   3291091Nævnt
   89 314310Irrelevant
   1001003518
   Svarprocent: 11
 • V12 PRIVATSKOLE OMR VED IKKE
  • PRIVATSKOLE OMR VED IKKE
  • Variablen er filtreret af: V6
   • Filtrerende variable: V6
  • Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 8. Ved ikke
  • %MD%AntalKodeKategori
   11993720Ikke nævnt
   0131Nævnt
   89 314310Irrelevant
   1001003518
   Svarprocent: 11
 • V13 KARAKTERSKALA 7-TRIN/13
  • Karaktergennemsnit fra fo
  • Spm. 6.1: Fik du karakter efter den nye 7-trinsskala eller den gamle 13-skala, ved afgangsprøven i 9. klasse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   898931171Respondenten svarer efter gammel karakterskala, 13-skalaen der blev brugt indtil 1. august 2007, gå til spm. 6.2 (V14)
   882712Respondenten svarer efter ny karakter- skala, 7-trins skalaen, der blev brugt efter 1. august 2007, gå til spm. 6.3 (V15)
   22633Respondenten har endnu ikke taget folke- skolens afgangsprøve - svar for seneste standpunkt, gå til spm. 6.3 (V15)
   11328Ved ikke, gå til spm. 6.2 (V14)
   1 359Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 99
 • V14 KARAKTERGSN. 13 SKALA
 • V15 KARAKTERGSN. 7 TRINSSK.
 • V16 HAR DU GÅET I 10. KLASSE
  • Karaktergennemsnit fra fo
  • Spm. 7: Har du gået i 10. klasse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   575720111Ja, fuldførte 10. klasse
   22682Ja, men gik ud undervejs
   11313Ja, går i 10. klasse nu
   404013985Nej
   0 109Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V17 UNGDOMSUDDANNELSE
  • Karaktergennemsnit fra fo
  • Spm. 8: Har du gennemført en gymnasial ungdomsuddannelse, f.eks. Gymnasium, HHX, HTX, HF?
  • %MD%AntalKodeKategori
   575720051Ja, har gennemført, gå til spm. 9A (V18)
   662232Ja, er i gang med, gå til spm. 9B (V20)
   363712835Nej, gå til spm. 11 (V25)
   0 79Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V18 HVILKEN TYPE UNGDOMSUDD.
  • Karaktergennemsnit fra fo
  • HVILKEN TYPE UNGDOMSUDD.
  • Variablen er filtreret af: V17
   • Filtrerende variable: V17
  • Spm. 9A: Hvilken type gymnasial ungdomsuddannelse har du gennemført?
  • %MD%AntalKodeKategori
   335811661Alment gymnasium
   361232Teknisk gymnasium (HTX)
   11203963Handelsgymnasium (HHX)
   8152924Højere forberededelses- eksamen (HF)
   11275Andet, skriv
   0 89Uoplyst
   43 150610Irrelevant
   1001003518
   Svarprocent: 57
 • V19 HVILKEN UNGDOMSUDD ANDET
  Variablen indeholder en liste over anden ungdomsuddannelse.
 • V20 TYPE UNGDOMSUDD. GANG I
  • Gå til tekst 3 (V22)
  • TYPE UNGDOMSUDD. GANG I
  • Variablen er filtreret af: V17
   • Filtrerende variable: V17
  • Spm. 9B: Hvilken type gymnasial ungdomsuddannelse er du i gang med?
  • %MD%AntalKodeKategori
   4621381Alment gymnasium
   07162Teknisk gymnasium (HTX)
   115343Handelsgymnasium (HHX)
   113304Højere forberededelses- eksamen (HF)
   0255Andet, skriv
   0 79Uoplyst
   93 328810Irrelevant
   1001003518
   Svarprocent: 6
 • V21 TYPE UNGDOMSUDD ANDET
  Variablen indeholder en liste over anden ungdomsuddannelse.
 • V22 KARAKTERSKALA 7-TRIN/13
  Gymnasial ungdomsuddannelse dvs. gennemført Studentereksamen, HF, HTX, HHX.
  • Karaktergennemsnit den gy
  • KARAKTERSKALA 7-TRIN/13
  • Variablen er filtreret af: V17
   • Filtrerende variable: V17
  • Spm. 10.1: Fik du karakter efter den nye 7-trinsskala eller efter den gamle 13-skala efter endt gymnasial ungdomsuddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   507917421Respondenten svarer efter gammel karakterskala, 13-skalaen der blev brugt indtil 1. august 2006, gå til spm. 10.2 (V23)
   11183932Respondenten svarer efter ny karakterskala, 7-trins skalaen, der blev brugt efter august 2006, gå til spm. 10.3 (V24)
   23753Respondenten er i gang med en gymnasial ungdomsuddannelse, gå til spm. 10.3 (V24)
   0088Ved ikke, gå til spm. 10.2. (V23)
   0 179Uoplyst
   36 128310Irrelevant
   1001003518
   Svarprocent: 63
 • V23 KARAKTERGSN. 13 SKALA
  Gymnasial ungdomsuddannelse, dvs. gennemført Studentereksamen, HF, HTX, HHX.
 • V24 KARAKTERGSN. 7-TRINSSK.
  Gymnasial ungdomsuddannelse, dvs. gennemført eller er i gang med Studentereksamen, HF, HTX, HHX.
 • V25 ERHVERVSFAG./VIDERE UDD.
  Hvis respondenten har gennemført flere uddannelser refereres til den længstvarende. Hvis respondenten sprang fra uddannelsen inden den var færdig, skal der svares nej. Brug evt. dit laminerede uddannelsesark.
  • Gå til spm. 11 (V25)
  • Spm. 11: Er du i gang med, eller har du gennemført en erhvervsfaglig eller en videregående uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   565619531Ja, har gennemført, gå til spm. 12A (V26)
   21217242Ja, er i gang med, gå til spm. 12B (V28)
   24248345Nej, gå til tekst 4 (V30)
   0 79Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V26 TYPE UDDANNELSE GENNEMF.
  • Gå til spm. 11 (V25)
  • TYPE UDDANNELSE GENNEMF.
  • Variablen er filtreret af: V25
   • Filtrerende variable: V25
  • Spm. 12A: Hvilken type uddannelse har du gennemført?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17316011Lærlinge- og EFG-uddannelse
   8152962Kort videregående uddannelse (1-2 års varighed)
   19356803Mellemlang videregående uddannelse (3-4 års varighed)
   8142814Lang videregående uddannelse (5-6 års varighed)
   24735Lang videregående uddannelse + forskeruddannelse (ph.d. el. lign.)
   11226Andet, skriv
   0008Ved ikke
   0 79Uoplyst
   44 155810Irrelevant
   1001003518
   Svarprocent: 56
 • V27 TYPE UDDAN. GNF. ANDET
  Variablen indeholder en liste over type uddannelse.
 • V28 TYPE UDDANNELSE GANG I
  • Gå til tekst 4 (V30).
  • TYPE UDDANNELSE GANG I
  • Variablen er filtreret af: V25
   • Filtrerende variable: V25
  • Spm. 12B: Hvilken type kompetencegivende uddannelse er du i gang med?
  • %MD%AntalKodeKategori
   313971Lærlinge- og EFG-uddannelse
   29672Kort videregående uddannelse (1-2 års varighed)
   6302193Mellemlang videregående uddannelse (3-4 års varighed)
   8402894Lang videregående uddannelse (5-6 års varighed)
   16475Lang videregående uddannelse + forskeruddannelse (ph.d. el. lign.)
   0146Andet, skriv
   0018Ved ikke
   0 79Uoplyst
   79 278710Irrelevant
   1001003518
   Svarprocent: 21
 • V29 TYPE UDD. I GANG ANDET
  Variablen indeholder en liste over type uddannelse.
 • V30 ÆGTESKABELIG STILLING
  Separeret, skilt og enke(mand) anvendes også om tidligere registrerede partnere. Hvis respondenten ikke er gift anvendes kategorierne 3,4,5 eller 6.
  • Familiemæssig situation
  • Spm. 13: Hvad er din ægteskabelige stilling rent juridisk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23238201Gift, herunder registereret partnerskab gå til spm. 15 (V32)
   00153Separeret
   22714Skilt
   00155Enke(mand)
   747425886Ugift
   0 99Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V31 FAST SAMLEV. PAPIRLØST
 • V32 ANTAL BØRN I HUSSTAND
  OBS: Hvis respondenten selv er 15 år eller under 15 - tæller respondenten med som barn i husstanden. Det, der er vigtigt, er at få at vide, om der er børn i husstanden. Ligegyldigt om det respondentens egne børn, respondentens søskende eller nogle helt andre børn. Børn inkluderer også plejebørn og delebørn, som tæller med, også selvom de kun bor i husstanden få dage om ugen. Børn på efterskole tælles også med. Husstanden er ikke et kollegie eller et bofællesskab, hvor de normalt laver mad og spiser hver for sig.
  • V30 - kode 1: Gift og kod
  • Spm. 15: Hvor mange børn på 15 år og derunder bor der i din husstand? Skriv antal: 0-20, ved ikke = 88
  • %MD%AntalKodeKategori
   646422590Ingen
   161656811 barn
   151552422 børn
   4413233 børn
   112044 børn
   00755 børn
   00266 børn
   0 69Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V33 HELBREDSTILSTAND
  • Helbred
  • Spm. 16: Hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   525218211Meget god
   373713022God
   993163Nogenlunde
   22644Dårlig
   00155Meget dårlig
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V34 VURDERE UDSEENDE
  (Vis kort 2)
  • Helbred
  • Spm. 17: Hvordan vil du vurdere dit udseende sammenlignet med andre på samme alder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22801Meget bedre
   25258752Bedre
   717124903Gennemsnitligt/ som de fleste andre
   22604Dårligere
   0085Meget dårligere
   0 59Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V35 VÆGT UDEN TØJ
  Hvis respondenten er usikker, bedes respondenten komme med sit bedes bud. 0-300, ved ikke 888. Variablen er kodet i intervallet 40-180. 888 = Ved ikke (36) 999 = Uoplyst (20)
  • Helbred
  • Spm. 18: Hvor meget vejer du uden tøj? Antal kilo: Skriv:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3498
    Manglende 20
    Minimum 40
    Maximum 888
    Gennemsnit 83
    Median 73
    Standardafvigelse 84

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V36 HØJDE UDEN SKO
  Hvis respondenten er usikker, bedes respondenten komme med sit bedes bud. 0-300, ved ikke 888. Variablen er kodet i intervallet 148-205. 888 = Ved ikke (8) 999 = Uoplyst (1)
  • Helbred
  • Spm. 19: Hvor høj er du i centimeter uden sko? Højde i centimeter: Skriv:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3517
    Manglende 1
    Minimum 148
    Maximum 888
    Gennemsnit 177
    Median 175
    Standardafvigelse 35

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V37 VURDERING EGEN VÆGT
  • Helbred
  • Spm. 20: Hvordan vil du vurdere din egen vægt. Synes du, at du er...?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662191Undervægtig
   606021102Normal vægt
   24248613Lettere overvægtig
   772574Overvægtig
   22675Meget overvægtig
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V38 VIL VEJE MERE EL. MINDRE
  • Helbred
  • Spm. 21.1: Vil du gerne veje mere eller mindre, end du gør i dag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103551Vil gerne veje mere end i dag, gå til spm. 21.2. (V39)
   505017642Vil gerne veje mindre end i dag, gå til spm. 21.3 (V40)
   394013893Vil gerne veje det samme som i dag, gå til tekst 6 (V41)
   0088Ved ikke, gå til tekst 6 (V41)
   0 29Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V39 ANTAL KILO VEJE MERE
  0-300, ved ikke 88. Variblen er kodet i intervallet 1-20. 088 = Ved ikke (3) 099 = Uoplyst (2) 100 = Irrelevant (3161)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V40 ANTAL KILO VEJE MINDRE
  0-300, ved ikke 88. Variablen er kodet i intervallet 1-80. 088 = Ved ikke (10) 099 = Uoplyst (4) 100 = Irrelevant (1752)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V41 HOVEDBESKÆFTIGELSE
  Vis kort 3 Hvis respondenten er syg/på orlov, spørg om hovedbeskæftigelsen før sygdommen/orloven. Anvend kode 1 eller 2 hvis de er relevante, hvis ikke så gå videre til kode 3 til 12. Se derudover instruksen til spørgsmål 22 i den generelle vejledning.
  • Beskæftigelse
  • Spm. 22: Hvad er din hovedbeskæftigelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   00151Topledelse (f.eks. administrerende direktør, kontorchef)
   11482Liberale erhverv (f.eks. prakti- serende læge, advokat, revisor)
   331153Selvstændig erhvervsdrivende eller medhjælpende ægtefælle (f.eks. landmand, tømrermester, butiksejer)
   772534Ikke-faglært arbejder (f.eks. portner, fabriksarbejder, altmuligmand)
   10103355Faglært arbejder (f.eks. elektriker, automekaniker, frisør)
   27279516Funktionær uden ledelsesansvar (f.eks. kontorassistent, skolelærer, pædagodg)
   882647Funktionær med ledelsesansvar (f.eks. souschef, afdelingsleder)
   662178Arbejdsløs/ledig
   11379Førtidspensionist
   00510Hjemmearbejdende husfar/husmor
   3434118711Under uddannelse, inkl. skoleelev
   339012Andet, skriv:
   00188Ved ikke
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V42 HOVEDBESKÆFTIGELSE ANDET
  Variablen indeholder en liste over anden hovedbeskæftigelse.
 • V43 JOB MERE SPECIFIKT
  Variablen indeholder en liste over job.
 • V44 EJER EGEN BOLIG
  • Indkomst og ejendom
  • Spm. 24: Ejer du selv eller sammen med din evt. ægtefælle eller sambo... A. Egen bolig, inkl. privat andelsbolig eller boliger, du ikke selv bor i
  • %MD%AntalKodeKategori
   404014161Ja
   606020975Nej
   0 59Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V45 EJER EN BIL
  • Indkomst og ejendom
  • Spm. 24: Ejer du selv eller sammen med din evt. ægtefælle eller sambo... B. En bil - også ja hvis flere biler
  • %MD%AntalKodeKategori
   515117941Ja
   494917185Nej
   0 69Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V46 EJER EN LYSTBÅD
  • Indkomst og ejendom
  • Spm. 24: Ejer du selv eller sammen med din evt. ægtefælle eller sambo... C. En lystbåd - også ja hvis flere både
  • %MD%AntalKodeKategori
   331051Ja
   979734085Nej
   0 59Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V47 EJER ET SOMMERHUS
  • Indkomst og ejendom
  • Spm. 24: Ejer du selv eller sammen med din evt. ægtefælle eller sambo... D. Et sommerhus eller en ferielejlighed - også ja hvis flere huse/lejligheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   331011Ja
   979734125Nej
   0 59Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V48 EGEN BRUTTOINDKOMST
  Hvis respondenten ikke kan sige helt præcist, så bed om et ca. skøn. Lommepenge regnes som indkomst. Det gør sort indkomst også. Variablen er kodet i intervallet 0-400.000. 888888 = Ved ikke/kan ikke huske (262), gå til spm. 25.2 (V49) 999999 = Vil ikke oplyse (20), gå til spm. 25.2 (V49)
  • Indkomst og ejendom
  • Spm. 25.1: Hvad er din månedlige bruttoindkomst, dvs. indkomst før skat? Skriv antal kroner: _______ 6 cifre - gå til filter 3 (V50)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3498
    Manglende 20
    Minimum 0
    Maximum 888888
    Gennemsnit 85412
    Median 22000
    Standardafvigelse 229633

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999999.

 • V49 BRUTTOINDKOMST INTERVAL.
  Vis kort 4
  • Indkomst og ejendom
  • BRUTTOINDKOMST INTERVAL.
  • Variablen er filtreret af: V48
   • Filtrerende variable: V48
  • Spm. 25.2: Kan du placere din månedlige bruttoindkomst, inden for et af disse intervaller?
  • %MD%AntalKodeKategori
   111291Under 4.999 kr.
   192525.000 - 9.999 kr.
   11439310.000 - 14.999 kr.
   11027415.000 - 19.999 kr.
   11542520.000 - 24.999 kr.
   11542625.000 - 29.999 kr.
   1719730.000 - 34.999 kr.
   0615835.000 - 39.999 kr.
   0410940.000 - 44.999 kr.
   0121045.000 - 49.999 kr.
   0131150.000 eller højere
   171888Ved ikke
   0 899Uoplyst
   92 3239100Irrelevant
   1001003518
   Svarprocent: 8
 • V50 PARTNERS BRUTTOINDKOMST
  Hvis respondenten ikke sige det helt præcist, så bed om et ca. skøn. Variablen er kodet i intervallet 0-450.000. 0888888 = Ved ikke/kan ikke huske (205), gå til spm. 26.2 (V51) 0999999 = Vil ikke oplyse (20), gå til spm. 26.2 (V51) 1000000 = Irrrelevant (1631)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999999, 1000000.

 • V51 PART BRINDKOMST INTERVAL
  Vis kort 4
  • FILTER:
  • ÆGTESKABELIG STILLING FAST SAMLEV. ...
  • Variablen er filtreret af: V30 && V31 && V50
   • Filtrerende variable: V30 V31 V50
  • Spm. 26.2: Kan du placere din ægtefælle eller samlevers månedlige bruttoindkomst, inden for et af disse intervaller?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0361Under 4.999 kr.
   04825.000 - 9.999 kr.
   1818310.000 - 14.999 kr.
   11124415.000 - 19.999 kr.
   12145520.000 - 24.999 kr.
   11634625.000 - 29.999 kr.
   0614730.000 - 34.999 kr.
   0510835.000 - 39.999 kr.
   036940.000 - 44.999 kr.
   0241045.000 - 49.999 kr.
   0491150.000 eller højere
   1194188Ved ikke
   0 699Uoplyst
   94 3293100Irrelevant
   1001003518
   Svarprocent: 6
 • V52 CENTRAL PLAC ERHV.LIV
  • Social kontakter og forbi
  • Spm. 27: Vil du sige, at du selv eller din ægtefælle/samlever har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Gerne flere kryds A. Ja, i erhvervslivet
  • %MD%AntalKodeKategori
   949432900Ikke nævnt
   662141Nævnt
   0 149Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V53 CENTRAL PLAC OFF. ADM.
  • Social kontakter og forbi
  • Spm. 27: Vil du sige, at du selv eller din ægtefælle/samlever har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Gerne flere kryds B. Ja, i offentlig administration
  • %MD%AntalKodeKategori
   979734060Ikke nævnt
   33981Nævnt
   0 149Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V54 CENTRAL PLAC. POL. LIV
  • Social kontakter og forbi
  • Spm. 27: Vil du sige, at du selv eller din ægtefælle/samlever har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Gerne flere kryds C. Ja, i det politiske liv
  • %MD%AntalKodeKategori
   979834290Ikke nævnt
   22751Nævnt
   0 149Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V55 CENTRAL PLACERING NEJ
  • Social kontakter og forbi
  • Spm. 27: Vil du sige, at du selv eller din ægtefælle/samlever har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Gerne flere kryds D. Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103480Ikke nævnt
   909031561Nævnt
   0 149Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V56 CENT. PLAC. VEN. ERHVLIV
  • Social kontakter og forbi
  • Spm. 28: Vil du sige, at nogen i din omgangskreds blandt venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Intv: Omgangskreds inkluderer også familie Gerne flere kryds A. Ja, i erhvervslivet
  • %MD%AntalKodeKategori
   828228700Ikke nævnt
   18186311Nævnt
   0 179Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V57 CENT. PLAC. VEN. OFFADM.
  • Social kontakter og forbi
  • Spm. 28: Vil du sige, at nogen i din omgangskreds blandt venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Intv: Omgangskreds inkluderer også familie Gerne flere kryds B. Ja, i offentlig administration
  • %MD%AntalKodeKategori
   919131990Ikke nævnt
   993021Nævnt
   0 179Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V58 CENT. PLAC. VEN POL. LIV
  • Social kontakter og forbi
  • Spm. 28: Vil du sige, at nogen i din omgangskreds blandt venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Intv: Omgangskreds inkluderer også familie Gerne flere kryds C. Ja, i det politiske liv
  • %MD%AntalKodeKategori
   868630120Ikke nævnt
   14144891Nævnt
   0 179Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V59 CENT. PLAC. VEN NEJ
  • Social kontakter og forbi
  • Spm. 28: Vil du sige, at nogen i din omgangskreds blandt venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Intv: Omgangskreds inkluderer også familie Gerne flere kryds D. Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   313110940Ikke nævnt
   686924071Nævnt
   0 179Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V60 KONTAKTER SKAFFE ARBEJDE
  • Social kontakter og forbi
  • Spm. 29: Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig i følgende situationer? A. Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig med at skaffe dig selv eller din ægtefælle et job
  • %MD%AntalKodeKategori
   808128031Ja
   19196785Nej
   1 379Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 99
 • V61 KONTAKTER SKAFFE BOLIG
  • Social kontakter og forbi
  • Spm. 29: Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig i følgende situationer? B. Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig med at finde et sted at bo
  • %MD%AntalKodeKategori
   747526061Ja
   25258645Nej
   1 489Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 99
 • V62 KONTAKTER SKAFFE SAGSBEH
  • Social kontakter og forbi
  • Spm. 29: Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig i følgende situationer? C. Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig i sagsbehandlingen overfor en offentlig myndighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   596020811Ja
   394013805Nej
   2 579Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 98
 • V63 ABONNERER PÅ AVIS
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 30: Abonnerer du på en avis?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11113801Ja
   22702En gang i mellem
   878730665Nej
   0018Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V64 ABONNEREDE FORÆLDRE AVIS
  Hvis de skiftevis abonnerede og ikke abonnerede, så spørg, hvad de gjorde mest.
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 31: Abonnerede dine forældre på en avis, dengang du boede hjemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   737325741Ja
   25258825Nej
   22598Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V65 INTERESSE BILLEDKUNST OL
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 32: Er du interesseret i billedkunst, som f.eks. maleri, skulptur eller akvarel?
  • %MD%AntalKodeKategori
   404014181Ja
   606020995Nej
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V66 SAMTALE PÅ FREMMEDSPROG
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 33: Hvis du får brug for det, kan du så uden besvær føre en samtale på ét eller flere fremmede sprog?
  • %MD%AntalKodeKategori
   939332701Ja
   772485Nej
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V67 SET FILM I BIOGRAFEN
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) A. Har du inden for de seneste 12 måneder Set en spillefilm i biografen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   898931401Ja
   11113755Nej
   0 39Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V68 SET FILM I FILMKLUB
  Der henvises til filmklubber med særlige interesser, f.eks. franske film eller dokumentarfilm, ikke filmklubber med almindelige film, som f.eks. Biografklub Danmark.
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) B. Har du inden for de seneste 12 måneder Set en spillefilm i en filmklub eller specialbiograf?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16165471Ja
   848429685Nej
   0 39Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V69 VÆRET TIL EN OPERA
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) C. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Opera?
  • %MD%AntalKodeKategori
   772571Ja
   939332615Nej
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V70 VÆRET TIL MUSICAL
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) D. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Musical?
  • %MD%AntalKodeKategori
   303010661Ja
   707024505Nej
   0 29Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V71 VÆRET TIL BALLET/DANSEF.
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) E. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Ballet eller danseforestilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13134721Ja
   878730455Nej
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V72 SET REVY FX TIVOLIREVY
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) F. Har du inden for de seneste 12 måneder set en Revy, f.eks. Tivolirevyen eller en lokal revy?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19196811Ja
   818128375Nej
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V73 SET SKUESPIL
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) G. Har du inden for de seneste 12 måneder set et Skuespil?
  • %MD%AntalKodeKategori
   393913611Ja
   616121565Nej
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V74 VÆRET TIL KLASSISK KONC.
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) H. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Klassisk koncert?
  • %MD%AntalKodeKategori
   993321Ja
   919131865Nej
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V75 VÆRET TIL JAZZKONCERT
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) I. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Jazzkoncert?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18186351Ja
   828228825Nej
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V76 VÆRET T. ROCK/POPKONCERT
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) J. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Rock eller pop koncert?
  • %MD%AntalKodeKategori
   707024661Ja
   303010525Nej
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V77 VÆRET TIL TECHNO/DANCEK.
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) K. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Techno eller dance koncert?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18186231Ja
   828228955Nej
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V78 VÆRET T RAP/HIP HOP KONC
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) L. Har du inden for de seneste 12 måneders været til en Rap eller HIP hop koncert?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21217421Ja
   797927765Nej
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V79 VÆRET PÅ KUNSTMUSEUM/UD.
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) M. Har du inden for de seneste 12 måneder været på Kunstmuseum eller Kunstudstilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   495017411Ja
   505017755Nej
   0 29Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V80 VÆRET I FORLYSTELSESPARK
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) N. Har du inden for de seneste 12 måneder været i forlystelsespark, f.eks. Tivoli, Bakken eller Legoland?
  • %MD%AntalKodeKategori
   757526481Ja
   25258705Nej
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V81 VÆRET PÅ BIBLIOTEKET
  • Læsevaner og fritidsfornø
  • Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) O. Har du inden for de seneste 12 måneder Lånt bøger på biblioteket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   585820421Ja
   424214765Nej
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V82 BETYD. VEN VALG EFT. SK.
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 35: Her kommer nogle spørgsmål om, hvad der havde betydning for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse. Du kan anvende følgende svarkategorier: Ingen betydning, lille, middel, stor eller særdeles stor betydning. Vis kort 5. Hvis respondenten går i 7. - 10. klasse OG slet har ikke besluttet hvad der skal ske efter 9. - 10. klasse, så kod Irrelevant. A. Hvor stor betydning havde dine venners valg for din beslutning om, hvad du skulle lave efter 9. eller 10. klasse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   525218271Ingen betydning
   23238122Lille
   11113763Middel
   10103524Stor
   11465Særdeles stor
   33887Irrelevant
   0078Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V83 BETYDNING FAGLIGE INTER.
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 35: Her kommer nogle spørgsmål om, hvad der havde betydning for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse. Du kan anvende følgende svarkategorier: Ingen betydning, lille, middel, stor eller særdeles stor betydning. Vis kort 5. Hvis respondenten går i 7. - 10. klasse OG slet har ikke besluttet hvad der skal ske efter 9. - 10. klasse, så kod Irrelevant. B. Hvor stor betydning havde dine faglige interesser, for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   882951Ingen betydning
   993242Lille
   16165773Middel
   454515894Stor
   18186285Særdeles stor
   22867Irrelevant
   0088Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V84 BETYDNING FORÆ. RÅDGIV.
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 35: Her kommer nogle spørgsmål om, hvad der havde betydning for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse. Du kan anvende følgende svarkategorier: Ingen betydning, lille, middel, stor eller særdeles stor betydning. Vis kort 5. Hvis respondenten går i 7. - 10. klasse OG slet har ikke besluttet hvad der skal ske efter 9. - 10. klasse, så kod Irrelevant. C. Hvor stor betydning havde dine forældres rådgivning, for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19196791Ingen betydning
   21217362Lille
   28289763Middel
   24248364Stor
   551915Særdeles stor
   22857Irrelevant
   0058Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V85 BETYDNING FREMTID VALG
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 35: Her kommer nogle spørgsmål om, hvad der havde betydning for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse. Du kan anvende følgende svarkategorier: Ingen betydning, lille, middel, stor eller særdeles stor betydning. Vis kort 5. Hvis respondenten går i 7. - 10. klasse OG slet har ikke besluttet hvad der skal ske efter 9. - 10. klasse, så kod Irrelevant. D. Hvor stor betydning havde dit ønske om i fremtiden at få et arbejde med høj status, for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26269011Ingen betydning
   23237952Lille
   21227563Middel
   21217354Stor
   662255Særdeles stor
   33897Irrelevant
   0078Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V86 BETYDNING KL.KAM. VALG
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 35: Her kommer nogle spørgsmål om, hvad der havde betydning for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse. Du kan anvende følgende svarkategorier: Ingen betydning, lille, middel, stor eller særdeles stor betydning. Vis kort 5. Hvis respondenten går i 7. - 10. klasse OG slet har ikke besluttet hvad der skal ske efter 9. - 10. klasse, så kod Irrelevant. E. Hvor stor betydning havde dine klassekammeraters valg for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   555519311Ingen betydning
   24248452Lille
   11113893Middel
   662244Stor
   11245Særdeles stor
   22857Irrelevant
   00108Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V87 BETYD. FREMTID HØJ INDK.
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 35: Her kommer nogle spørgsmål om, hvad der havde betydning for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse. Du kan anvende følgende svarkategorier: Ingen betydning, lille, middel, stor eller særdeles stor betydning. Vis kort 5. Hvis respondenten går i 7. - 10. klasse OG slet har ikke besluttet hvad der skal ske efter 9. - 10. klasse, så kod Irrelevant. F. Hvor stor betydning havde dit ønske om i fremtiden at få en høj indkomst for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23237931Ingen betydning
   22227642Lille
   28289763Middel
   21217314Stor
   441525Særdeles stor
   22867Irrelevant
   0058Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V88 UDDAN. UDF. JOB LANDMAND
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 1. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Landmand
  • %MD%AntalKodeKategori
   882731Ingen særlig uddannelse
   626221852Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   27279453Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   33914Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   11228Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V89 UDDAN. UDF. JOB BIBLIO.
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 2. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Bibliotekar
  • %MD%AntalKodeKategori
   15155331Ingen særlig uddannelse
   14145092Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   575719913Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   13134504Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   11338Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V90 UDDAN. UDF JOB JORD/BET.
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 3. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Jord- og betonarbejder
  • %MD%AntalKodeKategori
   20206931Ingen særlig uddannelse
   757526542Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   441493Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   0094Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   00128Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V91 UDDAN. UDF JOB ØKODIREK.
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 4. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Økonomi-direktør
  • %MD%AntalKodeKategori
   11241Ingen særlig uddannelse
   11292Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   17176133Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   818128434Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   0088Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V92 UDDAN. UDF JOB MURER
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 5. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Murer
  • %MD%AntalKodeKategori
   11411Ingen særlig uddannelse
   949432942Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   551663Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   0084Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   0088Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V93 UDDAN. UDF JOB INGENIØR
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 6. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Ingeniør
  • %MD%AntalKodeKategori
   0031Ingen særlig uddannelse
   33912Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   24248463Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   737325674Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   00108Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V94 UDDAN. UDF JOB FOTOGRAF
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 7. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Fotograf
  • %MD%AntalKodeKategori
   21217291Ingen særlig uddannelse
   404014242Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   353512463Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   33904Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   11288Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V95 UDDAN. UDF JOB SEKRETÆR
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 8. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Sekretær
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103541Ingen særlig uddannelse
   343411792Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   545419023Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   22644Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   11188Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V96 UDDAN. UDF. JOB LÆGE
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 9. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Læge
  • %MD%AntalKodeKategori
   0011Ingen særlig uddannelse
   0052Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   11293Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   999934774Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   0058Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V97 UDDAN. UDF JOB ADMDIREK.
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 10. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Administrerende direktør
  • %MD%AntalKodeKategori
   882731Ingen særlig uddannelse
   441392Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   23238213Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   646422644Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   11208Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V98 UDDAN. UDF JOB KØBMAND
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 11. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Købmand
  • %MD%AntalKodeKategori
   22227811Ingen særlig uddannelse
   545418922Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   23238163Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   00154Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   00128Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V99 UDDAN UDF JOB SKOLELÆRER
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 12. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Skolelærer
  • %MD%AntalKodeKategori
   0071Ingen særlig uddannelse
   441532Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   797927643Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   17175854Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   0088Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V100 UDDAN. UDF. JOB ADVOKAT
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 13. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Advokat
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Ingen særlig uddannelse
   0052Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   441353Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   969633714Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   0068Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V101 UDDAN. UDF. JOB SNEDKER
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 14. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Snedker
  • %MD%AntalKodeKategori
   11311Ingen særlig uddannelse
   949433182Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   441503Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   00114Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   0078Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V102 UDDAN. UDF. JOB LANGTURS
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 15. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Langturs-chauffør
  • %MD%AntalKodeKategori
   595920911Ingen særlig uddannelse
   363612652Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   441483Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   0034Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   00108Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V103 UDDAN UDF JOB KONTORCHEF
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 16. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Kontorchef
  • %MD%AntalKodeKategori
   331031Ingen særlig uddannelse
   12124242Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   696924313Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   15155404Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   11198Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V104 UDDAN. UDF. JOB PEDEL
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 17. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Pedel
  • %MD%AntalKodeKategori
   535318491Ingen særlig uddannelse
   454515832Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   22703Kort- eller Mellemlang- videregående uddannelse
   0044Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   00118Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V105 UDDAN. UDF. JOB FRISØR
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 18. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Frisør
  • %MD%AntalKodeKategori
   22701Ingen særlig uddannelse
   808027992Erhvervsfaglig/håndværks- mæssig uddannelse
   18186193Kort- eller Mellemlang videregående uddannelse
   11194Lang videregående uddannelse (F.eks. Universitet)
   00108Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V106 VIGT. POSITION SOM FORÆ.
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 37: Her kommer en række udsagn om, hvordan man bør klare sig i arbejdslivet og på den sociale rangstige i forhold til sine forældre. A. Det første udsagn lyder: Det er vigtigt, at nå den samme position på den sociale rangstige som ens forældre. Er du enig eller uenig i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16165581Enig
   993262Hverken enig eller uenig
   747526203Uenig
   0098Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V107 VIGT. HØJERE UDD. FORÆL.
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 37: Her kommer en række udsagn om, hvordan man bør klare sig i arbejdslivet og på den sociale rangstige i forhold til sine forældre. B. Det er vigtigt, at få en højere uddannelse end ens forældre. Er du enig eller uenig i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   772531Enig
   772372Hverken enig eller uenig
   868630173Uenig
   0058Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V108 VIGT. BEDRE JOB FORÆLDRE
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 37: Her kommer en række udsagn om, hvordan man bør klare sig i arbejdslivet og på den sociale rangstige i forhold til sine forældre. C. Det er vigtigt, at få et bedre job end ens forældre. Er du enig eller uenig i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662151Enig
   772432Hverken enig eller uenig
   878730463Uenig
   0088Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V109 VIGT. RANGSTIGE HØJDE F.
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 37: Her kommer en række udsagn om, hvordan man bør klare sig i arbejdslivet og på den sociale rangstige i forhold til sine forældre. D. Det er vigtigt, at nå mindst lige så højt på den sociale rangstige som ens forældre. Er du enig eller uenig i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22227711Enig
   882982Hverken enig eller uenig
   696924263Uenig
   00168Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V110 VIGT. TJENE SOM FORÆLDRE
  • Valg af uddannelse og syn
  • Spm. 37: Her kommer en række udsagn om, hvordan man bør klare sig i arbejdslivet og på den sociale rangstige i forhold til sine forældre. E. Det er vigtigt, at tjene mindst lige så mange penge som ens forældre. Er du enig eller uenig i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103441Enig
   662032Hverken enig eller uenig
   848429603Uenig
   0058Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V111 PRIS PÅ LODSEDDEL
  Variablen er kodet i intervallet 0-100.000. 888888 = Ved ikke (15) 999999 = Vil ikke svare/nægter (11)
  • Økonomiske investeringer
  • Spm. 38: Situation 1. Du får mulighed for at købe en lodseddel til et lotteri. Der er 10 personer med i lotteriet. Præmien er på 20.Vinderen af lotteriet bliver fundet ved lodtrækning, dvs. alle har lige stor chance for at vinde. Hvilken pris vil du maksimalt betale for en lodseddel til dette lotteri? (Vis kort 7) Skriv beløb ____ kr.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3507
    Manglende 11
    Minimum 0
    Maximum 888888
    Gennemsnit 4357
    Median 100
    Standardafvigelse 58036

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999999.

 • V112 GEVINST INVEST.MULIGHED
  Variablen er kodet i intervallet 0-500.000. 888888 = Ved ikke (9) 999999 = Vil ikke svare/nægter (13)
  • Økonomiske investeringer
  • Spm. 39: Situation 2: Du har vundet 500.i Lotto! Du bliver kontaktet af en velrenommeret bank, som tilbyder dig en investeringsmulighed. Betingelserne er følgende: Du har 50 procent sandsynlighed for at fordoble din investering inden for to år. Der er imidlertid også 50 procent sandsynlighed for at miste din investering. Hvor mange af de 500.er vil du investere? (Vis kort 8) Skriv beløb: _____________ kr.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3505
    Manglende 13
    Minimum 0
    Maximum 888888
    Gennemsnit 81902
    Median 50000
    Standardafvigelse 109489

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999999.

 • V113 VILLIG T. AT TAGE RESICI
  • Økonomiske investeringer
  • Spm. 40: Her kommer et spørgsmål om, hvordan du opfatter dig selv. Opfatter du dig selv som en person, der er villig til at tage risici for at opnå noget her i livet, eller undgår du helst risici? Svar på en skala 1-10, hvor 1 betyder, at du undgår risici og 10 betyder, at du ikke har noget imod at tage risici.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11431Undgår risici
   331102
   11113783
   11113994
   18186265
   14144906
   19196797
   16165628
   33959
   3312110Har ikke noget imod at tage risici
   001088Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V114 TILBUD 3 JOB HVILKET
  Hvis respondenten spørger, så forklar, at respondenten skal forestille sig, at det er helt det samme job og at respondenten bare skal tænke helt generelt på job, respondenten kunne forestille sig at tage.
  • Økonomiske investeringer
  • Spm. 41: Hvis du fik tilbudt tre jobs nu, med forskellig startløn, og du kunne vælge, hvilket du helst ville have. Hvilket ville du så tage?
  • %MD%AntalKodeKategori
   353512211Et job med gennemsnitsløn lige fra starten
   474816682Et job med lav løn de to første år, men høj løn senere
   17175863Et job med meget lav løn de første fire år, men senere meget høj løn
   1 439Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 99
 • V115 MINDSKE INDK.FORSKEL
  • Økonomiske investeringer
  • Spm. 42: Her kommer en række udsagn, som jeg gerne vil høre din mening om. A. Det er regeringens opgave at mindske indkomstforskellene mellem folk med høj indkomst og folk med lav indkomst. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   993331Meget enig
   434314962Enig
   373713033Uenig
   882854Meget uenig
   33918Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V116 ARB. HÅRDT FÅ ALT I LIV
  • Økonomiske investeringer
  • Spm. 42: Her kommer en række udsagn, som jeg gerne vil høre din mening om. B. Hvis du arbejder hårdt nok, kan du få alt det, du gerne vil have her i livet. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15155301Meget enig
   454515932Enig
   333311473Uenig
   662234Meget uenig
   11198Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V117 VIGT. KOMME F. VELH.FAM.
  • Økonomiske investeringer
  • Spm. 42: Her kommer en række udsagn, som jeg gerne vil høre din mening om. C. Det er vigtigt at komme fra en velhavende familie, hvis du vil frem her i livet. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11451Meget enig
   10103352Enig
   585920563Uenig
   303010594Meget uenig
   11188Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V118 HVOR LYKKELIG ER DU?
  • Velbefindende
  • Spm. 43: Alt taget i betragtning. Hvor lykkelig eller ulykkelig er du for tiden? Svar venligst på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder meget ulykkelig, og 10 betyder meget lykkelig
  • %MD%AntalKodeKategori
   0030'Meget ulykkelig'
   0061
   00132
   11283
   11444
   441485
   662036
   17175987
   353512338
   24248359
   111140110'Meget lykkelig'
   00488Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V119 SELV SKYLD/INGEN KONTROL
  • Velbefindende
  • Spm. 44.1: Nu kommer der en række udsagn om, hvor meget kontrol man har over de ting, der sker i ens liv. Jeg vil bede sig om, at se på disse kort og vælge de udsagn, som du er mest enig i. Der er ikke nogle rigtige eller forkerte svar. Er du i tvivl om, hvilket af de to udsagn du skal vælge, så vælg det du er mest overbevist om er sandt. Hvilke af disse to udsagn er du mest enig i? A. Hvad der sker dig, er du selv skyld i B. Nogle gange føler du, at du ikke har kontrol over, i hvilken retning dit liv går
  • %MD%AntalKodeKategori
   555519361Mest enig i A
   444515532Mest enig i B
   1 299Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 99
 • V120 PLAN VIRK./EJ KL. PLANL.
  • Velbefindende
  • Spm. 44.2: Og hvilket af disse to udsagn er du mest enig i? (Vis kort 10) A. Når du laver planer, er du næsten altid sikker på, at du kan få dem til at virke B. Det er ikke altid klogt at planlægge langt frem, fordi mange ting vise sig at være et spørgsmål om held
  • %MD%AntalKodeKategori
   697024271Mest enig med A
   303010512Mest enig med B
   1 409Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 99
 • V121 HELD/SLÅ PLAT EL. KRONE
  • Velbefindende
  • Spm. 44.3: Og hvilket af disse to udsagn er du mest enig i? (Vis kort 11) A. I dit tilfælde har det at få, hvad du vil have, lidt eller intet at gøre med held B. I mange tilfælde kan man lige så godt beslutte sig for, hvad man skal gøre ved at slå plat og krone
  • %MD%AntalKodeKategori
   888931011Mest enig med A
   11113812Mest enig med B
   1 369Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 99
 • V122 INDFLYD/HELD SPIL ROLLE
  • Velbefindende
  • Spm. 44.4: Og hvilket af disse to udsagn er du mest enig i? (Vis kort 12) A. Du føler mange gange, at du kun har lidt indflydelse på de ting, der sker dig B. Det er umuligt for dig at tro, at chance eller held spiller en vigtig rolle i dit liv
  • %MD%AntalKodeKategori
   434415061Mest enig med A
   545618862Mest enig med B
   4 1269Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 96
 • V123 TILFREDS MED DIG SELV
  • Velbefindende
  • Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) A. Du er alt i alt tilfreds med dig selv. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25258661Stærkt enig
   696924262Enig
   561933Uenig
   11244Stærkt uenig
   0 99Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V124 FØLER DUR IKKE TIL NOGET
  • Velbefindende
  • Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) B. Fra tid til anden føler du, at du overhovedet ikke dur til noget. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22861Stærkt enig
   292910082Enig
   484816833Uenig
   21217354Stærkt uenig
   0 69Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V125 HAR GODE EGENSKABER
  • Velbefindende
  • Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) C. Du synes, at du har en del gode egenskaber. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   363612781Stærkt enig
   626321972Enig
   11263Uenig
   00134Stærkt uenig
   0 49Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V126 GØRE LIGE SÅ GODT ANDRE
  • Velbefindende
  • Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) D. Du er i stand til at gøre noget lige så godt som de fleste andre. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   393913611Stærkt enig
   595920732Enig
   22643Uenig
   00154Stærkt uenig
   0 59Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V127 IKKE NOGET STOLT AF
  • Velbefindende
  • Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) E. Du synes, at du ikke har meget at være stolt af. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11281Stærkt enig
   441452Enig
   464616313Uenig
   494917084Stærkt uenig
   0 69Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V128 FØLER DIG NYTTESLØS
  • Velbefindende
  • Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) F. Du føler dig helt nyttesløs fra tid til anden. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11441Stærkt enig
   13134672Enig
   474716523Uenig
   383813464Stærkt uenig
   0 99Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V129 MENNESKE AF VIS VÆRDI
  • Velbefindende
  • Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) G. Du synes, at du er et menneske af en vis værdi, i det mindste lige så værdifuld som andre mennesker. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   535318561Stærkt enig
   454515812Enig
   11483Uenig
   11284Stærkt uenig
   0 59Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V130 RESPEKT FOR SIG SELV
  • Velbefindende
  • Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) H. Du ville ønske, du kunne have mere respekt for dig selv. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441431Stærkt enig
   28289782Enig
   505017423Uenig
   18186414Stærkt uenig
   0 149Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V131 ALT I ALT TRO MISLYKKET
  • Velbefindende
  • Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) I. Alt i alt er du tilbøjelig til at tro, at du er mislykket. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11261Stærkt enig
   331042Enig
   303010703Uenig
   666623124Stærkt uenig
   0 69Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V132 POSITIV HOLD. SIG SELV
  • Velbefindende
  • Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) J. Du har en positiv holdning over for dig selv. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   333311521Stærkt enig
   606021152Enig
   662023Uenig
   11394Stærkt uenig
   0 109Uoplyst
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V133 BOLIGTYPE
  Hvis respondenten bor på kollegium, som ligger i etageejendom, så kodes etageejendom.
  • Velbefindende
  • Spm. 46: Hvilken type bolig bor respondenten i?
  • %MD%AntalKodeKategori
   393913721Enfamiliehus (f.eks. villa/hus i villakvarter)
   993082Rækkehus
   434315033Lejlighed i etageejendom
   662224Landejendom
   00135Sommerhus
   0006Husbåd
   33947Andet
   0068Ved ikke
   1001003518
   Svarprocent: 100
 • V134 RESPONDENTENS ID-NUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 307333-391651.
  • Konstruerede variable
  • Respondentens ID nummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3518
    Manglende 0
    Minimum 307333
    Maximum 391651
    Gennemsnit 333927
    Median 330509
    Standardafvigelse 20590

 • V135 ANTAL RIGTIGE SVAR
  Variablen er kodet i intervallet 0-19. 99 = Uoplyst (68)
  • Konstruerede variable
  • Antal rigtige svar (0-20) IST2tricetest
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3450
    Manglende 68
    Minimum 0
    Maximum 19
    Gennemsnit 10
    Median 10
    Standardafvigelse 3

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V136 ID-NUMMER FOR FORÆLDRE
  • Konstruerede variable
  • ID nummer for forælder i ungdomsundersøgelsen.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3518
    Manglende 0
    Minimum 101102
    Maximum 664125
    Gennemsnit 449686
    Median 507112
    Standardafvigelse 181150

Instrumentering

Hovedsekvens

 • Main Sequence
  • V3: Spm. 1: Respondenten er (noteres uden at spørge)
  • V4: Spm. 2: Hvornår er du født?
  • V5: Spm. 3: Boede du hos begge dine biologiske forældre under hele din opvækst, - dvs. frem til du fyldte 16 år? (fravær under et halvt år medregnes ikke)
  • V6: Spm. 4: Gik du i folkeskolen eller på privatskole det meste af tiden fra 1-9. klasse?
  • If V6 then PRIVATSKOLE BOGLIG OMR.
  • If V6 then PRIVATSKOLE KREA./MUSIK
  • If V6 then PRIVATSKOLE PÆDAGOGISK
  • If V6 then PRIVATSKOLE REL. OMRÅDE
  • If V6 then PRIVATSKOLE INGEN NÆVNTE
  • If V6 then PRIVATSKOLE OMR VED IKKE
  • V13: Spm. 6.1: Fik du karakter efter den nye 7-trinsskala eller den gamle 13-skala, ved afgangsprøven i 9. klasse?
  • If V13 then KARAKTERGSN. 13 SKALA
  • If V13 then KARAKTERGSN. 7 TRINSSK.
  • V16: Spm. 7: Har du gået i 10. klasse?
  • V17: Spm. 8: Har du gennemført en gymnasial ungdomsuddannelse, f.eks. Gymnasium, HHX, HTX, HF?
  • If V17 then HVILKEN TYPE UNGDOMSUDD.
  • If V17 && V18 then seqc-Spm. 9A: Hvilken type gymnasial ung ...
  • V19: Spm. 9A: Hvilken type gymnasial ungdomsuddannelse har du gennemført? Andet, skriv:
  • If V17 then TYPE UNGDOMSUDD. GANG I
  • If V17 && V20 then seqc-Spm. 9B: Hvilken type gymnasial ung ...
  • V21: Spm. 9B: Hvilken type gymnasial ungdomsuddannelse er du i gang med? Andet, skriv:
  • If V17 then KARAKTERSKALA 7-TRIN/13
  • If V17 && V22 then seqc-Spm. 10.1: Fik du karakter efter de ...
  • V23: Spm. 10.2: Karaktergennemsnit ved den gamle 13-skala?
  • If V17 && V22 then seqc-Spm. 10.2: Karaktergennemsnit ved d ...
  • V24: Spm. 10.3: Karaktergennemsnit ved den nye 7-trinsskala?
  • V25: Spm. 11: Er du i gang med, eller har du gennemført en erhvervsfaglig eller en videregående uddannelse?
  • If V25 then TYPE UDDANNELSE GENNEMF.
  • If V25 && V26 then seqc-Spm. 12A: Hvilken type uddannelse h ...
  • V27: Spm. 12A: Hvilken type uddannelse har du gennemført? Andet, skriv:
  • If V25 then TYPE UDDANNELSE GANG I
  • If V25 && V28 then seqc-Spm. 12B: Hvilken type kompetencegi ...
  • V29: Spm. 12B: Hvilken type kompetencegivende uddannelse er du i gang med? Andet, skriv:
  • V30: Spm. 13: Hvad er din ægteskabelige stilling rent juridisk?
  • If V30 then FAST SAMLEV. PAPIRLØST
  • V32: Spm. 15: Hvor mange børn på 15 år og derunder bor der i din husstand? Skriv antal: 0-20, ved ikke = 88
  • V33: Spm. 16: Hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed?
  • V34: Spm. 17: Hvordan vil du vurdere dit udseende sammenlignet med andre på samme alder?
  • V35: Spm. 18: Hvor meget vejer du uden tøj? Antal kilo: Skriv:
  • V36: Spm. 19: Hvor høj er du i centimeter uden sko? Højde i centimeter: Skriv:
  • V37: Spm. 20: Hvordan vil du vurdere din egen vægt. Synes du, at du er...?
  • V38: Spm. 21.1: Vil du gerne veje mere eller mindre, end du gør i dag?
  • If V38 then ANTAL KILO VEJE MERE
  • If V38 then ANTAL KILO VEJE MINDRE
  • V41: Spm. 22: Hvad er din hovedbeskæftigelse?
  • If V41 then HOVEDBESKÆFTIGELSE ANDET
  • If V41 then JOB MERE SPECIFIKT
  • V44: Spm. 24: Ejer du selv eller sammen med din evt. ægtefælle eller sambo... A. Egen bolig, inkl. privat andelsbolig eller boliger, du ikke selv bor i
  • V45: Spm. 24: Ejer du selv eller sammen med din evt. ægtefælle eller sambo... B. En bil - også ja hvis flere biler
  • V46: Spm. 24: Ejer du selv eller sammen med din evt. ægtefælle eller sambo... C. En lystbåd - også ja hvis flere både
  • V47: Spm. 24: Ejer du selv eller sammen med din evt. ægtefælle eller sambo... D. Et sommerhus eller en ferielejlighed - også ja hvis flere huse/lejligheder
  • V48: Spm. 25.1: Hvad er din månedlige bruttoindkomst, dvs. indkomst før skat? Skriv antal kroner: _______ 6 cifre - gå til filter 3 (V50)
  • If V48 then BRUTTOINDKOMST INTERVAL.
  • If V30 && V31 then seqc-Spm. 25.2: Kan du placere din måned ...
  • V50: Spm. 26.1: Hvad er din ægtefælle eller samlevers månedlige bruttoindkomst, dvs. indkomst før skat? Skriv antal kroner: ___________ 6 cifre - gå til tekst 8 (V52)
  • If V30 && V31 && V50 then seqc-Spm. 26.1: Hvad er din ægtefælle el ...
  • V51: Spm. 26.2: Kan du placere din ægtefælle eller samlevers månedlige bruttoindkomst, inden for et af disse intervaller?
  • V52: Spm. 27: Vil du sige, at du selv eller din ægtefælle/samlever har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Gerne flere kryds A. Ja, i erhvervslivet
  • V53: Spm. 27: Vil du sige, at du selv eller din ægtefælle/samlever har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Gerne flere kryds B. Ja, i offentlig administration
  • V54: Spm. 27: Vil du sige, at du selv eller din ægtefælle/samlever har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Gerne flere kryds C. Ja, i det politiske liv
  • V55: Spm. 27: Vil du sige, at du selv eller din ægtefælle/samlever har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Gerne flere kryds D. Nej
  • V56: Spm. 28: Vil du sige, at nogen i din omgangskreds blandt venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Intv: Omgangskreds inkluderer også familie Gerne flere kryds A. Ja, i erhvervslivet
  • V57: Spm. 28: Vil du sige, at nogen i din omgangskreds blandt venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Intv: Omgangskreds inkluderer også familie Gerne flere kryds B. Ja, i offentlig administration
  • V58: Spm. 28: Vil du sige, at nogen i din omgangskreds blandt venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Intv: Omgangskreds inkluderer også familie Gerne flere kryds C. Ja, i det politiske liv
  • V59: Spm. 28: Vil du sige, at nogen i din omgangskreds blandt venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Intv: Omgangskreds inkluderer også familie Gerne flere kryds D. Nej
  • V60: Spm. 29: Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig i følgende situationer? A. Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig med at skaffe dig selv eller din ægtefælle et job
  • V61: Spm. 29: Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig i følgende situationer? B. Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig med at finde et sted at bo
  • V62: Spm. 29: Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig i følgende situationer? C. Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig i sagsbehandlingen overfor en offentlig myndighed
  • V63: Spm. 30: Abonnerer du på en avis?
  • V64: Spm. 31: Abonnerede dine forældre på en avis, dengang du boede hjemme?
  • V65: Spm. 32: Er du interesseret i billedkunst, som f.eks. maleri, skulptur eller akvarel?
  • V66: Spm. 33: Hvis du får brug for det, kan du så uden besvær føre en samtale på ét eller flere fremmede sprog?
  • V67: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) A. Har du inden for de seneste 12 måneder Set en spillefilm i biografen?
  • V68: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) B. Har du inden for de seneste 12 måneder Set en spillefilm i en filmklub eller specialbiograf?
  • V69: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) C. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Opera?
  • V70: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) D. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Musical?
  • V71: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) E. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Ballet eller danseforestilling?
  • V72: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) F. Har du inden for de seneste 12 måneder set en Revy, f.eks. Tivolirevyen eller en lokal revy?
  • V73: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) G. Har du inden for de seneste 12 måneder set et Skuespil?
  • V74: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) H. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Klassisk koncert?
  • V75: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) I. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Jazzkoncert?
  • V76: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) J. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Rock eller pop koncert?
  • V77: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) K. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Techno eller dance koncert?
  • V78: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) L. Har du inden for de seneste 12 måneders været til en Rap eller HIP hop koncert?
  • V79: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) M. Har du inden for de seneste 12 måneder været på Kunstmuseum eller Kunstudstilling?
  • V80: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) N. Har du inden for de seneste 12 måneder været i forlystelsespark, f.eks. Tivoli, Bakken eller Legoland?
  • V81: Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) O. Har du inden for de seneste 12 måneder Lånt bøger på biblioteket?
  • V82: Spm. 35: Her kommer nogle spørgsmål om, hvad der havde betydning for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse. Du kan anvende følgende svarkategorier: Ingen betydning, lille, middel, stor eller særdeles stor betydning. Vis kort 5. Hvis respondenten går i 7. - 10. klasse OG slet har ikke besluttet hvad der skal ske efter 9. - 10. klasse, så kod Irrelevant. A. Hvor stor betydning havde dine venners valg for din beslutning om, hvad du skulle lave efter 9. eller 10. klasse?
  • V83: Spm. 35: Her kommer nogle spørgsmål om, hvad der havde betydning for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse. Du kan anvende følgende svarkategorier: Ingen betydning, lille, middel, stor eller særdeles stor betydning. Vis kort 5. Hvis respondenten går i 7. - 10. klasse OG slet har ikke besluttet hvad der skal ske efter 9. - 10. klasse, så kod Irrelevant. B. Hvor stor betydning havde dine faglige interesser, for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse?
  • V84: Spm. 35: Her kommer nogle spørgsmål om, hvad der havde betydning for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse. Du kan anvende følgende svarkategorier: Ingen betydning, lille, middel, stor eller særdeles stor betydning. Vis kort 5. Hvis respondenten går i 7. - 10. klasse OG slet har ikke besluttet hvad der skal ske efter 9. - 10. klasse, så kod Irrelevant. C. Hvor stor betydning havde dine forældres rådgivning, for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse?
  • V85: Spm. 35: Her kommer nogle spørgsmål om, hvad der havde betydning for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse. Du kan anvende følgende svarkategorier: Ingen betydning, lille, middel, stor eller særdeles stor betydning. Vis kort 5. Hvis respondenten går i 7. - 10. klasse OG slet har ikke besluttet hvad der skal ske efter 9. - 10. klasse, så kod Irrelevant. D. Hvor stor betydning havde dit ønske om i fremtiden at få et arbejde med høj status, for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse?
  • V86: Spm. 35: Her kommer nogle spørgsmål om, hvad der havde betydning for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse. Du kan anvende følgende svarkategorier: Ingen betydning, lille, middel, stor eller særdeles stor betydning. Vis kort 5. Hvis respondenten går i 7. - 10. klasse OG slet har ikke besluttet hvad der skal ske efter 9. - 10. klasse, så kod Irrelevant. E. Hvor stor betydning havde dine klassekammeraters valg for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse?
  • V87: Spm. 35: Her kommer nogle spørgsmål om, hvad der havde betydning for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse. Du kan anvende følgende svarkategorier: Ingen betydning, lille, middel, stor eller særdeles stor betydning. Vis kort 5. Hvis respondenten går i 7. - 10. klasse OG slet har ikke besluttet hvad der skal ske efter 9. - 10. klasse, så kod Irrelevant. F. Hvor stor betydning havde dit ønske om i fremtiden at få en høj indkomst for din beslutning om, hvad du skulle lave lige efter 9. eller 10. klasse?
  • V88: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 1. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Landmand
  • V89: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 2. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Bibliotekar
  • V90: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 3. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Jord- og betonarbejder
  • V91: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 4. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Økonomi-direktør
  • V92: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 5. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Murer
  • V93: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 6. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Ingeniør
  • V94: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 7. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Fotograf
  • V95: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 8. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Sekretær
  • V96: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 9. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Læge
  • V97: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 10. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Administrerende direktør
  • V98: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 11. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Købmand
  • V99: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 12. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Skolelærer
  • V100: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 13. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Advokat
  • V101: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 14. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Snedker
  • V102: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 15. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Langturs-chauffør
  • V103: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 16. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Kontorchef
  • V104: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 17. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Pedel
  • V105: Spm. 36: Hvilken uddannelse vil du mene, at man som minimum bør have for at udføre følgende jobs? (Vis kort 6) 18. Hvilken uddannelse bør man som minimum have, for at kunne udføre jobbet som Frisør
  • V106: Spm. 37: Her kommer en række udsagn om, hvordan man bør klare sig i arbejdslivet og på den sociale rangstige i forhold til sine forældre. A. Det første udsagn lyder: Det er vigtigt, at nå den samme position på den sociale rangstige som ens forældre. Er du enig eller uenig i det?
  • V107: Spm. 37: Her kommer en række udsagn om, hvordan man bør klare sig i arbejdslivet og på den sociale rangstige i forhold til sine forældre. B. Det er vigtigt, at få en højere uddannelse end ens forældre. Er du enig eller uenig i det?
  • V108: Spm. 37: Her kommer en række udsagn om, hvordan man bør klare sig i arbejdslivet og på den sociale rangstige i forhold til sine forældre. C. Det er vigtigt, at få et bedre job end ens forældre. Er du enig eller uenig i det?
  • V109: Spm. 37: Her kommer en række udsagn om, hvordan man bør klare sig i arbejdslivet og på den sociale rangstige i forhold til sine forældre. D. Det er vigtigt, at nå mindst lige så højt på den sociale rangstige som ens forældre. Er du enig eller uenig i det?
  • V110: Spm. 37: Her kommer en række udsagn om, hvordan man bør klare sig i arbejdslivet og på den sociale rangstige i forhold til sine forældre. E. Det er vigtigt, at tjene mindst lige så mange penge som ens forældre. Er du enig eller uenig i det?
  • V111: Spm. 38: Situation 1. Du får mulighed for at købe en lodseddel til et lotteri. Der er 10 personer med i lotteriet. Præmien er på 20.Vinderen af lotteriet bliver fundet ved lodtrækning, dvs. alle har lige stor chance for at vinde. Hvilken pris vil du maksimalt betale for en lodseddel til dette lotteri? (Vis kort 7) Skriv beløb ____ kr.
  • V112: Spm. 39: Situation 2: Du har vundet 500.i Lotto! Du bliver kontaktet af en velrenommeret bank, som tilbyder dig en investeringsmulighed. Betingelserne er følgende: Du har 50 procent sandsynlighed for at fordoble din investering inden for to år. Der er imidlertid også 50 procent sandsynlighed for at miste din investering. Hvor mange af de 500.er vil du investere? (Vis kort 8) Skriv beløb: _____________ kr.
  • V113: Spm. 40: Her kommer et spørgsmål om, hvordan du opfatter dig selv. Opfatter du dig selv som en person, der er villig til at tage risici for at opnå noget her i livet, eller undgår du helst risici? Svar på en skala 1-10, hvor 1 betyder, at du undgår risici og 10 betyder, at du ikke har noget imod at tage risici.
  • V114: Spm. 41: Hvis du fik tilbudt tre jobs nu, med forskellig startløn, og du kunne vælge, hvilket du helst ville have. Hvilket ville du så tage?
  • V115: Spm. 42: Her kommer en række udsagn, som jeg gerne vil høre din mening om. A. Det er regeringens opgave at mindske indkomstforskellene mellem folk med høj indkomst og folk med lav indkomst. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn?
  • V116: Spm. 42: Her kommer en række udsagn, som jeg gerne vil høre din mening om. B. Hvis du arbejder hårdt nok, kan du få alt det, du gerne vil have her i livet. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn?
  • V117: Spm. 42: Her kommer en række udsagn, som jeg gerne vil høre din mening om. C. Det er vigtigt at komme fra en velhavende familie, hvis du vil frem her i livet. Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn?
  • V118: Spm. 43: Alt taget i betragtning. Hvor lykkelig eller ulykkelig er du for tiden? Svar venligst på en skala fra 0-10, hvor 0 betyder meget ulykkelig, og 10 betyder meget lykkelig
  • V119: Spm. 44.1: Nu kommer der en række udsagn om, hvor meget kontrol man har over de ting, der sker i ens liv. Jeg vil bede sig om, at se på disse kort og vælge de udsagn, som du er mest enig i. Der er ikke nogle rigtige eller forkerte svar. Er du i tvivl om, hvilket af de to udsagn du skal vælge, så vælg det du er mest overbevist om er sandt. Hvilke af disse to udsagn er du mest enig i? A. Hvad der sker dig, er du selv skyld i B. Nogle gange føler du, at du ikke har kontrol over, i hvilken retning dit liv går
  • V120: Spm. 44.2: Og hvilket af disse to udsagn er du mest enig i? (Vis kort 10) A. Når du laver planer, er du næsten altid sikker på, at du kan få dem til at virke B. Det er ikke altid klogt at planlægge langt frem, fordi mange ting vise sig at være et spørgsmål om held
  • V121: Spm. 44.3: Og hvilket af disse to udsagn er du mest enig i? (Vis kort 11) A. I dit tilfælde har det at få, hvad du vil have, lidt eller intet at gøre med held B. I mange tilfælde kan man lige så godt beslutte sig for, hvad man skal gøre ved at slå plat og krone
  • V122: Spm. 44.4: Og hvilket af disse to udsagn er du mest enig i? (Vis kort 12) A. Du føler mange gange, at du kun har lidt indflydelse på de ting, der sker dig B. Det er umuligt for dig at tro, at chance eller held spiller en vigtig rolle i dit liv
  • V123: Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) A. Du er alt i alt tilfreds med dig selv. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • V124: Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) B. Fra tid til anden føler du, at du overhovedet ikke dur til noget. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • V125: Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) C. Du synes, at du har en del gode egenskaber. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • V126: Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) D. Du er i stand til at gøre noget lige så godt som de fleste andre. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • V127: Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) E. Du synes, at du ikke har meget at være stolt af. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • V128: Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) F. Du føler dig helt nyttesløs fra tid til anden. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • V129: Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) G. Du synes, at du er et menneske af en vis værdi, i det mindste lige så værdifuld som andre mennesker. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • V130: Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) H. Du ville ønske, du kunne have mere respekt for dig selv. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • V131: Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) I. Alt i alt er du tilbøjelig til at tro, at du er mislykket. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • V132: Spm. 45: I det følgende er nogle spørgsmål om dig selv. De handler alle om din egen opfattelse af dig selv, ikke om, hvad du tror, andre mener om dig. (Vis kort 13) J. Du har en positiv holdning over for dig selv. Hvor enig eller uenig er du i det?
  • V133: Spm. 46: Hvilken type bolig bor respondenten i?
  • V134: Respondentens ID nummer
  • V135: Antal rigtige svar (0-20) IST2tricetest
  • V136: ID nummer for forælder i ungdomsundersøgelsen.

Undersekvenser

 • seqc-Spm. 26.1: Hvad er din ægtefælle el ...
  • ÆGTESKABELIG STILLING FAST SAMLEV. PAPIRLØST PARTNERS BRUTTOINDKOMST
  • V51: Spm. 26.2: Kan du placere din ægtefælle eller samlevers månedlige bruttoindkomst, inden for et af disse intervaller?
 • seqc-Spm. 25.2: Kan du placere din måned ...
  • ÆGTESKABELIG STILLING FAST SAMLEV. PAPIRLØST
  • V50: Spm. 26.1: Hvad er din ægtefælle eller samlevers månedlige bruttoindkomst, dvs. indkomst før skat? Skriv antal kroner: ___________ 6 cifre - gå til tekst 8 (V52)
 • seqc-Spm. 25.1: Hvad er din månedlige br ...
 • seqc-Spm. 22: Hvad er din hovedbeskæftig ...
 • seqc-Spm. 22: Hvad er din hovedbeskæftig ...
 • seqc-Spm. 21.2: Hvor mange kilo vil du g ...
 • seqc-Spm. 21.1: Vil du gerne veje mere e ...
 • seqc-Spm. 13: Hvad er din ægteskabelige ...
 • seqc-Spm. 12B: Hvilken type kompetencegi ...
  • ERHVERVSFAG./VIDERE UDD. TYPE UDDANNELSE GANG I
  • V29: Spm. 12B: Hvilken type kompetencegivende uddannelse er du i gang med? Andet, skriv:
 • seqc-Spm. 12A: Hvilken type uddannelse h ...
 • seqc-Spm. 12A: Hvilken type uddannelse h ...
  • ERHVERVSFAG./VIDERE UDD. TYPE UDDANNELSE GENNEMF.
  • V27: Spm. 12A: Hvilken type uddannelse har du gennemført? Andet, skriv:
 • seqc-Spm. 11: Er du i gang med, eller ha ...
 • seqc-Spm. 10.2: Karaktergennemsnit ved d ...
  • UNGDOMSUDDANNELSE KARAKTERSKALA 7-TRIN/13
  • V24: Spm. 10.3: Karaktergennemsnit ved den nye 7-trinsskala?
 • seqc-Spm. 10.1: Fik du karakter efter de ...
  • UNGDOMSUDDANNELSE KARAKTERSKALA 7-TRIN/13
  • V23: Spm. 10.2: Karaktergennemsnit ved den gamle 13-skala?
 • seqc-Spm. 9B: Hvilken type gymnasial ung ...
 • seqc-Spm. 9B: Hvilken type gymnasial ung ...
  • UNGDOMSUDDANNELSE TYPE UNGDOMSUDD. GANG I
  • V21: Spm. 9B: Hvilken type gymnasial ungdomsuddannelse er du i gang med? Andet, skriv:
 • seqc-Spm. 9A: Hvilken type gymnasial ung ...
 • seqc-Spm. 9A: Hvilken type gymnasial ung ...
  • UNGDOMSUDDANNELSE HVILKEN TYPE UNGDOMSUDD.
  • V19: Spm. 9A: Hvilken type gymnasial ungdomsuddannelse har du gennemført? Andet, skriv:
 • seqc-Spm. 8: Har du gennemført en gymnas ...
 • seqc-Spm. 6.2: Karaktergennemsnit ved de ...
 • seqc-Spm. 6.1: Fik du karakter efter den ...
 • seqc-Spm. 5: Var den privatskole, du gik ...
 • seqc-Spm. 5: Var den privatskole, du gik ...
 • seqc-Spm. 5: Var den privatskole, du gik ...
 • seqc-Spm. 5: Var den privatskole, du gik ...
 • seqc-Spm. 5: Var den privatskole, du gik ...
 • seqc-Spm. 4: Gik du i folkeskolen eller ...
 • PRIVATSKOLE BOGLIG OMR.
  • ==FILTER: Hvis kode 2 i spm. 4 (V6), gå til spm. 5 (V7). Hvis kode 1,3,8 eller uoplyst i spm. 4 (V6), gå til TEKST 2 (V13).
   • V7: Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 1. Det boglige område
  • PRIVATSKOLE KREA./MUSIK
   • V8: Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 2. Det kreative/musiske område
  • PRIVATSKOLE PÆDAGOGISK
   • V9: Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 3. Den havde et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steinerskole)
  • PRIVATSKOLE REL. OMRÅDE
   • V10: Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 4. Det religiøse område
  • PRIVATSKOLE INGEN NÆVNTE
   • V11: Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 5. Ingen af ovennævnte
  • PRIVATSKOLE OMR VED IKKE
   • V12: Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 8. Ved ikke
  • KARAKTERGSN. 13 SKALA
   • V14: Spm. 6.2: Karaktergennemsnit ved den gamle 13-skala
  • KARAKTERGSN. 7 TRINSSK.
   • V15: Spm. 6.3: Karaktergennemsnit ved den nye 7-trinsskala:
  • HVILKEN TYPE UNGDOMSUDD.
   • V18: Spm. 9A: Hvilken type gymnasial ungdomsuddannelse har du gennemført?
  • TYPE UNGDOMSUDD. GANG I
   • V20: Spm. 9B: Hvilken type gymnasial ungdomsuddannelse er du i gang med?
  • KARAKTERSKALA 7-TRIN/13
   • V22: Spm. 10.1: Fik du karakter efter den nye 7-trinsskala eller efter den gamle 13-skala efter endt gymnasial ungdomsuddannelse?
  • TYPE UDDANNELSE GENNEMF.
   • V26: Spm. 12A: Hvilken type uddannelse har du gennemført?
  • TYPE UDDANNELSE GANG I
   • V28: Spm. 12B: Hvilken type kompetencegivende uddannelse er du i gang med?
  • FAST SAMLEV. PAPIRLØST
   • V31: Spm. 14: Er du fast samlevende i papirløst samliv?
  • ANTAL KILO VEJE MERE
   • V39: Spm. 21.2: Hvor mange kilo vil du gerne veje mere, end du gør i dag? Skriv antal kilo:
  • ANTAL KILO VEJE MINDRE
   • V40: Spm. 21.3: Hvor mange kilo vil du gerne veje mindre, end du gør i dag? Skriv antal kilo:
  • HOVEDBESKÆFTIGELSE ANDET
   • V42: Spm. 22: Hvad er din hovedbeskæftigelse? Andet, skriv:
  • JOB MERE SPECIFIKT
   • V43: Spm. 23: Hvilket job har du mere specifikt? f.eks. folkeskolelærer/salgsassistent i herretøjsforretning Skriv job:
  • BRUTTOINDKOMST INTERVAL.
   • V49: Spm. 25.2: Kan du placere din månedlige bruttoindkomst, inden for et af disse intervaller?

  Universer

  Univers

  Subuniverser

  Koncepter

  • Karaktergennemsnit fra fo
   Karaktergennemsnit fra folkeskolen Tekst 2: Hvad var dit karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse? Du kan se på dette kort, og vælge den kategori, der passer Hvis respondenten stadig går i folkeskole angives gennemsnit fra seneste standpunktskarakterer. (Vis kort 1)
  • Gå til tekst 3 (V22)
   Gå til tekst 3 (V22)
  • Karaktergennemsnit den gy
   Karaktergennemsnit den gymnasiale ungdomsuddannelse Tekst 3: Hvad er dit karaktergennemsnit fra den gymnasiale ungdomsuddannelse? Du kan se på dette kort og vælge den kategori, der passer. Hvis respondenten stadig går på gymnasial ungdomsuddannelse angives gennemsnit fra den seneste standpunktskarakterer? (Vis kort 1 igen)
  • Gå til spm. 11 (V25)
   Gå til spm. 11 (V25)
  • Gå til tekst 4 (V30).
   Gå til tekst 4 (V30).
  • Familiemæssig situation
   Familiemæssig situation Tekst 4: Nu har jeg nogle spørgsmål om din familiemæssige situation.
  • V30 - kode 1: Gift og kod
   V30 - kode 1: Gift og kode 2: Registereret partnerskab (homoseksuelt partnerskab) er lagt sammen efter ønske fra primærundersøgeren.
  • Helbred
   Helbred Tekst 5: Nu kommer der nogle spørgsmål om dit helbred.
  • Gå til tekst 6 (V41)
   Gå til tekst 6 (V41)
  • Beskæftigelse
   Beskæftigelse Tekst 6: Nu kommer der nogle spørgsmål om din beskæftigelse
  • FILTER:
   FILTER: Hvis kode 1-7, 12, ved ikke eller uoplyst i spm. 22 (V41), gå til spm. 23 (V43), hvis kode 8, 9, 10 eller 11, gå til tekst 7 (V44).
  • Indkomst og ejendom
   Indkomst og ejendom Tekst 7: Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om din indkomst og ejendom.
  • FILTER:
   FILTER: Hvis kode 1-2 i spm. 13 (V30) (gift/registreret partskab) ELLER kode 1 i spm. 14 (V31) (fast samlevende i papirløst forhold), gå til spm. 26 (V50), ellers gå til tekst 8 (V52).
  • Social kontakter og forbi
   Social kontakter og forbindelser Tekst 8: Så har jeg nogle spørgsmål om sociale kontakter og forbindelser.
  • Læsevaner og fritidsfornø
   Læsevaner og fritidsfornøjelser Tekst 9: Nu kommer nogle spørgsmål om dine læsevaner og fritidsfornøjelser.
  • Valg af uddannelse og syn
   Valg af uddannelse og syn på uddannelse generelt Tekst 10: Nu vil jeg gerne spørge dig om, hvad du lagde vægt på, da du valgte uddannelse og om dit syn på uddannelse generelt.
  • Økonomiske investeringer
   Økonomiske investeringer Tekst 11: Nu læser jeg to små situationer op for dig. Det er et par hypotetiske spørgsmål om økonomiske investeringer. Du bedes svare som om, der var tale om en virkelig situation.
  • Velbefindende
   Velbefindende Tekst 12: Nu kommer nogle spørgsmål om, hvordan du har det, og hvordan du ser på dig selv.
  • Konstruerede variable
   Konstruerede variable