English

 
DDA-23757

Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') - børnedel (DLSY-C), 2010

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Formålet med ''Generationsundersøgelsen (''forløbsundersøgelse for unge'') - børnedel (DLSY-C), 2010'' er at udvide Ungdomsforløbsundersøgelsen til at omfatte tre generationer af danskere fra samme familie.

Abstract

Tilbage i maj 1968 interviewede man ca. 3100 unge, som alle på det tidspunkt var omkring 14 år gamle og gik i 7. klasse. En forælder (og en bedsteforælder) til respondenterne i denne undersøgelse deltog dengang i undersøgelsen. Siden er respondenterne fra 68-undersøgelsen blevet fulgt i over 40 år.

Respondenterne i denne undersøgelse er således "tredje generation" i Ungdomsforløbsundersøgelsen. Der findes kun ganske få undersøgelser, som har fulgt familier over tre generationer. Denne type undersøgelse giver et unikt indblik i personers livsforforløb (fx uddannelse, karriere og familie) og i forholdet mellem generationerne (fx. hvor meget forældre og børn og søskende har med hinanden at gøre). Undersøgelsen giver således viden om danskernes liv og levned ved at følge familier over generationer.

Alle børn af de oprindelige deltagere i Ungdomsforløbsundersøgelsen, som i dag er 14 år eller derover, interviewes.

Nøgleord

13-skala, 7-trinsskala, Beskæftigelse, Ejendom, Faglig uddannelse, Familieforhold, Folkeskole, Fritidsaktivitet, Fritidsinteresse, Helbred, Helbredsforhold, Indkomst, Karaktergennemsnit, Læsevane, Opvækstforhold, Privatskole, Rangstige, Skolegang, Social kontakt, Social placering, Uddannelsesspørgsmål, Uddannelsesvalg, Ungdomsuddannelse, Velbefindende, Videregående uddannelse

Klassifikation

Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Uddannelse: Erhvervsuddannelse, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Uddannelse: Grundskole- og førskoleuddannelse, Uddannelse: Uddannelse efter folkeskole, Social stratifikation: Ungdom

Universe

Aldersgrænser, Alle børn af de oprindelige deltagere i Ungdomsforløbsundersøgelsen, som i dag er 14 år eller derover, interviewes.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 136
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 3518
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Klyngeudvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 134

Indsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsamlingsperiode

Start: 2010-01-01
Slut: 2010-12-30

Citation

Mads Meier Jæger, Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') - børnedel (DLSY-C), 2010, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2012. 1 datafil: DDA-23757, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-23757

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-23757

Arkiv information

Modtaget: 2011-08-15
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer