English

 
DDA-230

Den danske bybefolkning i det 18. århundrede

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen beskæftiger sig med forholdene i de større danske provinsbyer i det 18. århundrede. Den søger at fastslå, om forholdene i byerne var væsensforskellige fra forholdene på landet mht. fødselshyppighed, dødelighed, familiestruktur etc., og om sådanne forskelle hængte sammen med sundheds- og sædelighedsforhold, socio-økonomisk struktur mv. Odense by er udvalgt som analyseobjekt, dels på grund af en passende størrelse, dels fordi kildematerialet set med både danske, og især internationale, øjne er særdeles velbevaret

Nøgleord

Dødelighed, Familiestruktur, Folketællingsdata, Hyppighed, Kirkebøger, Levekår, Sundhedsforhold, Sædelighedsforhold, Økonomiske forhold

Klassifikation

Historie: Historie, Demografi: Folketællinger

Universe

Geografisk afgrænsning

Lokal, DK, Odense

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Andet

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Kodede dokumenter

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Der er foretaget en total registrering af oplysninger fra de udvalgte dokumenttyper. Alle dokumenter af disse typer, der var tilgængelige på tidspunktet for dataindsamlingen (1978-80), er kodet.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Skriftlig undersøgelse, Struktureret kodeskema.

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1682-01-01
Slut: 1882-12-31

Citation

Hans Christian Johansen, Den danske bybefolkning i det 18. århundrede, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-230, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-230

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-230

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Johansen, Hans Chr., Næring og bystyre, Odense 1700-1789, Odense, Odense University Press, 316 pp., 1983