Revision: 399

Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992

DDA-2273

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 2273
    Maximum 2273
    Gennemsnit 2273
    Median 2273
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 3151
    Gennemsnit 1576
    Median 1576
    Standardafvigelse 910

 • V3 SFI NUMMER 1023
  Standard 1023 Fra ung til voksen 1992.
  • SFIs undersøgelses nr. 1023
  • %MD%AntalKodeKategori
   15154810Deltog ikke i 1992 undersøgelsen
   858526701023Deltog i 1992 undersøgelsen
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V4 SFI LØBENR.
  Variablen har værdien 0 for samtlige respondenter.
  • SFIs løbenummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 0
    Gennemsnit 0
    Median 0
    Standardafvigelse 0

 • V5 KOMMUNE
  Variablen er kodet i intervallet 0101 - 2606 samt 10001 for 'deltog ikke' (481 tilfælde).
  • Forhold omkring bopæl, 19
  • Spm. I.A: Hvilken kommune bor respondenten i
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 10
    Maximum 2606
    Gennemsnit 970
    Median 904
    Standardafvigelse 793

 • V6 RESPONDENTEN BOR I
  Udfyldes af intervieweren uden at spørge.
  • Forhold omkring bopæl, 19
  • Spm. I.B: Respondenten bor i:
  • %MD%AntalKodeKategori
   717122381I den bymæssige del
   14144322I landdistrikt
   151548111Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V7 BYMÆSSIG NAVN
  Uddybende spørgsmål til kode 1 i V6. Udfyldes af intervieweren uden at spørge.
 • V8 BOPÆL HENREGNES TIL
  Udfyldes af intervieweren uden at spørge.
  • Forhold omkring bopæl, 19
  • Spm. I.C: Bopæl henregnes derfor til:
  • %MD%AntalKodeKategori
   772201Hovedstaden
   992962Hovedstadens forstæder
   27278413Større byer (bymæssige områder med mere end 10.000 indbyggere)
   14144534Mindre byer (bymæssige områder med mellem 2.000 og 10.000 ind- byggere)
   14144355Bymæssige bebyggelser (bymæssige områder med mellem 200 og 2.000 indbyggere)
   13134216Landdistrikter
   151548111Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V9 BOLIGTYPE
  Udfyldes af intervieweren uden at spørge.
  • Forhold omkring bopæl, 19
  • Spm. II: Boligtype:
  • %MD%AntalKodeKategori
   606119031Enfamiliehus (parcelhus, rækkehus, kædehus, villa, dobbelthus, frit- liggende hus på landet)
   22692Lejlighed i tofamiliehus
   14144393Lejlighed i etageejendom
   882384Stuehus til landbrugsejendom
   00105Kolonihavehus eller lignende
   0056Institution (plejehjem, beskyttet bolig, kollegium)
   151548111Deltog ikke
   0 69Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V10 KØN
  (Udfyldes uden at spørge).
  • Baggrundsspørgsmål, 1992
  • Spm. 1: Køn
  • %MD%AntalKodeKategori
   424213121Mand
   434313582Kvinde
   151548111Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V11 FØDSELSDAG - DAG
  Datoen er kodet i interval 01 - 31. 099 = Uoplyst (1) 101 = Deltog ikke (481)
  • Baggrundsspørgsmål, 1992
  • Spm. 2.1: Hvornår er De født, dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3150
    Manglende 1
    Minimum 1
    Maximum 101
    Gennemsnit 29
    Median 18
    Standardafvigelse 32

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V12 FØDSELSDAG - MÅNED
  Måneden er kodet i interval 01 - 12. 099 = Uoplyst (1) 100 = Deltog ikke (481)
  • Baggrundsspørgsmål, 1992
  • Spm. 2.2: Hvornår er De født, måned
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3150
    Manglende 1
    Minimum 1
    Maximum 101
    Gennemsnit 21
    Median 7
    Standardafvigelse 34

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V13 FØDSELSDAG - ÅR
  • Baggrundsspørgsmål, 1992
  • Spm. 2.3. Hvornår er De født, år
  • %MD%AntalKodeKategori
   0021950I 1950
   0011951I 1951
   00141952I 1952
   10103181953I 1953
   707022161954I 1954
   441161955I 1955
   0031956I 1956
   151548110001Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V14 FAMILIEMÆSSIG STILLING
  • Baggrundsspørgsmål, 1992
  • Spm. 3. Hvad er Deres familiemæssige stilling? Er De:
  • %MD%AntalKodeKategori
   707021941Gift eller samlevende
   15154762Ingen af delene, gå til spm. 5 (V16)
   151548111Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V15 PARFORHOLD HVORLÆNGE
  (Under 1 år skrives 01). Antal år er kodet i interval 01 - 28, gå til spm. 6 (V18). 100 = Irrelevant (476) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V16 TIDL. LEVET I PARFORHOLD
 • V17 HVORLÆNGE TIDLIGERE
  (Under 1 år skrives 01). Antal år er kodet i interval 01 - 20. 100 = Irrelevant (2293) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V18 HAR DE BØRN
  • Baggrundsspørgsmål, 1992
  • Spm. 6: Har De børn? (Jeg tænker her på egne børn)
  • %MD%AntalKodeKategori
   707022091Ja
   15154612Nej, gå til spm. 10 (V34)
   151548111Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V19 HVORMANGE EGNE BØRN
 • V20 HVORNÅR ER 1. BARN FØDT
  Årstallet er kodet i interval 1968 - 1992. 08888 = Ved ikke (1) 09999 = Uoplyst (1) 10000 = Irrelevant (461) 10001 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V21 HVORNÅR ER 2. BARN FØDT
  Årstallet er kodet i interval 1971 - 1992. 08888 = Ved ikke (1) 09999 = Uoplyst (1) 10000 = Irrelevant (952) 10001 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V22 HVORNÅR ER 3. BARN FØDT
  Årstallet er kodet interval 1975 - 1992. 08888 = Ved ikke (1) 09999 = Uoplyst (1) 10000 = Irrelevant (2183) 10001 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V23 HVORNÅR ER 4. BARN FØDT
  Årstallet er kodet i interval 1980 - 1992. 08888 = Ved ikke (1) 10000 = Irrelevant (2585) 10001 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V24 HVORNÅR ER 5. BARN FØDT
  Årstallet er kodet i interval 1986 - 1992. 10000 = Irrelevant (2655) 10001 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V25 EGENSKAB -SELVSTÆNDIGHED
  • Børneopdragelse, 1992 Tek
  • EGENSKAB -SELVSTÆNDIGHED
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.a: Selvstændighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   607018901Nævnt
   10123192Ikke nævnt
   151848111Deltog ikke
   15 46110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V26 EGENSKAB - TOLERENCE
  • Børneopdragelse, 1992 Tek
  • EGENSKAB - TOLERENCE
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.b: Tolerance
  • %MD%AntalKodeKategori
   25307941Nævnt
   455314152Ikke nævnt
   151848111Deltog ikke
   15 46110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V27 EGENSKAB - FANTASI
  • Børneopdragelse, 1992 Tek
  • EGENSKAB - FANTASI
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.c: Fantasi
  • %MD%AntalKodeKategori
   19226011Nævnt
   516016082Ikke nævnt
   151848111Deltog ikke
   15 46110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V28 EGENSKAB - VELOPDRAGEN
  • Børneopdragelse, 1992 Tek
  • EGENSKAB - VELOPDRAGEN
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.d: Velopdragen optræden
  • %MD%AntalKodeKategori
   21256741Nævnt
   495715352Ikke nævnt
   151848111Deltog ikke
   15 46110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V29 EGENSKAB - SPARSOMHED
  • Børneopdragelse, 1992 Tek
  • EGENSKAB - SPARSOMHED
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.e: Sparsommelighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   23731Nævnt
   687921362Ikke nævnt
   151848111Deltog ikke
   15 46110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V30 EGENSKAB -ANSVARSFØLELSE
  • Børneopdragelse, 1992 Tek
  • EGENSKAB -ANSVARSFØLELSE
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.f: Ansvarsfølelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   505815721Nævnt
   20246372Ikke nævnt
   151848111Deltog ikke
   15 46110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V31 EGENSKAB - LYDIGHED
  • Børneopdragelse, 1992 Tek
  • EGENSKAB - LYDIGHED
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.g: Lydighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   451361Nævnt
   667720732Ikke nævnt
   151848111Deltog ikke
   15 46110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V32 EGENSKAB - HENSYNSTAGEN
  • Børneopdragelse, 1992 Tek
  • EGENSKAB - HENSYNSTAGEN
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.h: Hensyntagen til andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   27328561Nævnt
   435013532Ikke nævnt
   151848111Deltog ikke
   15 46110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V33 EGENSKAB - INGEN AF DEL
  • Børneopdragelse, 1992 Tek
  • EGENSKAB - INGEN AF DEL
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm 9.i: Ingen af dem er særlig vigtige
  • %MD%AntalKodeKategori
   0031Nævnt
   708222062Ikke nævnt
   151848111Deltog ikke
   15 46110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V34 HVORMANGE BOR IALT HER
  • Forhold omkring bolig, hu
  • Spm. 10: Hvor mange bor i alt her (i lejligheden/ enfamiliehuset), når De regner Dem selv med?
  • %MD%AntalKodeKategori
   882401En person
   12123922To personer
   16164953Tre personer
   353511044Fire personer
   11113515Fem personer
   22686Seks personer
   00107Syv personer
   0068Otte personer
   0049Ni personer
   1515481101Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V35 BOR DE ALENE
  • Forhold omkring bolig, hu
  • Spm. 10: Hvor mange bor i alt her (i lejligheden/ enfamiliehuset), når De regner Dem selv med?
  • %MD%AntalKodeKategori
   882401Respondenten bor alene, gå til spm. 14 (V61)
   777724302Respondenten bor ikke alene
   151548111Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V36 IKKE FÆLLES HUSHOLD
 • V37 HVORMANGE FÆLLES
 • V38 HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Forhold omkring bolig, hu
  • IKKE FÆLLES HUSHOLD
  • Variablen er filtreret af: V35 && V36
   • Filtrerende variable: V35 V36
  • Spm. Filter 2: Hvis respondenten fører husholdning alene (antal 01 i spm. 11.A), gå til tekst 3. Ellers gå til spm. 12
  • %MD%AntalKodeKategori
   02131Respondenten fører husholdning alene, gå til spm. 14 (V61)
   18452Respondenten har fælles husholdning
   158948111Deltog ikke
   83 261210Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 17
 • V39 HUSHOLDNING M/ÆGTEFÆLLE
 • V40 HUSHOLDNING MED BØRN
 • V41 ANTAL BØRN I HUSHOLDNING
 • V42 HUSHOLDNING MED FORÆLDRE
 • V43 ANTAL FORÆLDRE I HUSHOLD
 • V44 HUSHOLDNING M/ANDEN FAM.
 • V45 ANTAL ANDEN FAM. I HUSH.
 • V46 HUSHOLDNING MED ANDRE
 • V47 ANTAL ANDRE I HUSHOLD.
 • V48 FAMILIETYPE
  • Forhold omkring bolig, hu
  • Familietype
  • %MD%AntalKodeKategori
   882531Enlig
   616119292Par med børn
   661873Enlig med børn
   10103014Andre familietyper
   151548111Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V49 HVEM LAVER MORGENMAD
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.a: Laver morgenmad
  • %MD%AntalKodeKategori
   23257221Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv
   15164602Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever
   11273Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   374111744Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   11337Udføres ikke
   151748111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   8 25310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 92
 • V50 HVEM LAVER MIDDAGSMAD
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.b: Laver middagsmad
  • %MD%AntalKodeKategori
   27308661Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv
   20226432Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever
   11243Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   28308724Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   00117Udføres ikke
   151748111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   8 25310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 92
 • V51 HVEM VASKER OP
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.c: Vasker op
  • %MD%AntalKodeKategori
   13154251Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv
   9102922Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever
   451343Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   495415544Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   00117Udføres ikke
   151748111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   8 25310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 92
 • V52 HVEM DÆKKER BORD
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.d: Dækker bord
  • %MD%AntalKodeKategori
   9102861Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv
   561662Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever
   892603Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   545816944Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   00107Udføres ikke
   151748111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   8 25310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 92
 • V53 HVEM VASKER TØJ
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.e: Tøjvask
  • %MD%AntalKodeKategori
   353811021Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv
   27298422Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever
   11213Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   14154474Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   0047Udføres ikke
   151748111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   8 25310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 92
 • V54 HVEM KØBER IND
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.f: Daglige indkøb
  • %MD%AntalKodeKategori
   26298321Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv
   19215982Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever
   11173Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   31339674Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   0027Udføres ikke
   151748111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   8 25310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 92
 • V55 HVEM BETALER REGNINGER
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.g: Betaler regninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   29319031Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv
   17195512Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever
   0053Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   25277724Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   661837Udføres ikke
   151748111Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   8 25310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 92
 • V56 HVEM GØR RENT I HUSET
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.h: Gør rent i huset
  • %MD%AntalKodeKategori
   23257181Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv
   15174832Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever
   11253Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   343710764Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   441147Udføres ikke
   151748111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   8 25310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 92
 • V57 HVEM HENTER/BRINGER BØRN
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? gaver? Spm. 13.i: Henter/bringer børn fra/til institution
  • %MD%AntalKodeKategori
   892591Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv
   772052Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever
   0073Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   18205744Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   444713717Udføres ikke
   151748111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   8 25310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 92
 • V58 HVEM PASSER HAVEN
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.j: Passer haven
  • %MD%AntalKodeKategori
   18205741Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv
   14154472Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever
   11303Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   333610344Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   11113317Udføres ikke
   151748111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   8 25310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 92
 • V59 HVEM LAVER UDENDØRS REP.
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.k: Tager sig af udendørs reparationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   30329391Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv
   26298322Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever
   00123Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   772174Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   13144167Udføres ikke
   151748111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   8 25310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 92
 • V60 HVEM LAVER INDENDØRS REP
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.l: Tager sig af indendørs reparationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   333610311Udelukkende eller hovedsagelig respondenten selv
   24267422Udelukkende eller hovedsagelig respondentens ægtefælle/samlever
   11183Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   16174934Respondenten, ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   451327Udføres ikke
   151748111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   8 25310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 92
 • V61 HELBREDSTILSTAND
  • Forhold omkring helbred o
  • Spm. 14: Hvorledes vil De vurdere Deres nuværende helbredstilstand i almindelighed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   555517451Meget god
   21216522God
   661963Nogenlunde
   22534Dårlig
   11225Meget dårlig
   151548111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V62 FØLER DE DEM FRISK
  • Forhold omkring helbred o
  • Spm. 15: Føler De Dem frisk nok til at gennemføre det, som De har lyst til at gøre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   757523521Ja, for det meste
   772152Ja, af og til
   331003Nej (næsten aldrig)
   0028Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V63 FØLER DE DEM STRESSET
  • Forhold omkring helbred o
  • Spm. 16: Føler De Dem stresset i Deres dagligdag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   992781Ja, ofte
   404012552Ja, af og til
   363611363Nej (næsten aldrig)
   151548111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V64 HAR LANGVARIG SYGDOM
  • Forhold omkring helbred o
  • Spm. 17: Har De nogen langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20206181Ja
   656520482Nej, gå til spm. 18 (V68)
   151548111Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V65 HVILKEN SYGDOM, ANTAL
 • V66 HVILKEN SYGDOM 1.
  Uddybende spm. til kode 1 i V65.
 • V67 HVILKEN SYGDOM 2.
  Uddybende spm. til kode 2 i V65. Overspringes hvis V65 = 1.
 • V68 ERHVERVSUDDANNELSE
  (Fx en lærlingeuddannelse, en universitetsuddannelse, en specialarbejderuddannelse).
  • Forhold omkring uddannels
  • Spm. 18: Har De fuldført en erhvervsuddannelse? Jeg tænker her på enhver form for uddannelse, der giver en erhvervskompetence.
  • %MD%AntalKodeKategori
   707021981Ja
   15154712Nej, gå til spm. 22 (V93)
   151548111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V69 UDDANNELSE ANTAL 1-4
 • V70 HVILKEN UDDANNELSE 1.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
 • V71 HVILKEN UDDANNELSE 2.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
 • V72 HVILKEN UDDANNELSE 3.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
 • V73 HVILKEN UDDANNELSE 4.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
 • V74 1. UDD. VAREDE I ÅR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 00 - 18. 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (471) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V75 1. UDD. VAREDE I MDR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet i interval 00 - 11. 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (471) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V76 2. UDD. VAREDE I ÅR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 00 - 08. 088 = Ved ikke (1) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2212) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V77 2. UDD. VAREDE I MDR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet i interval 00 - 11. 088 = Ved ikke (1) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2212) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V78 3. UDD. VAREDE I ÅR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 00 - 05. 09 = Uoplyst (1) 10 = Irrelevant (2613) 11 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9, 10.

 • V79 3. UDD. VAREDE I MDR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet i interval 00 - 09. 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2613) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V80 4. UDD. VAREDE I ÅR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 00 - 03. 09. Uoplyst (1) 10. Irrelevant (2659) 11. Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10.

 • V81 4. UDD. VAREDE I MDR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet interval 00 - 08. 09. Uoplyst (1) 10. Irrelevant (2659) 11. Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9, 10.

 • V82 HVILKET ÅR AFSLUT 1. UDD
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.) Årstallet er kodet interval 1970 - 1992. 08888 = Ved ikke (3) 09999 = Uoplyst (2) 10000 = Irrelevant (471) 10001 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V83 HVILKET ÅR AFSLUT 2. UDD
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.) Årstallet er kodet i interval 1970 - 1992. 08888 = Ved ikke (1) 09999 = Uoplyst(2) 10000 = Irrelevant (2212) 10001 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V84 HVILKET ÅR AFSLUT 3. UDD
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.) Årstallet er kodet i interval 1970 - 1990. 09999 = Uoplyst (1) 10000 = Irrelevant (2613) 10001 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V85 HVILKET ÅR AFSLUT 4. UDD
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.) Årstallet er kodet i interval 1974 - 1987. 09999 = Uoplyst (1) 10000 = Irrelevant (2659) 10001 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V86 PLACERING UDDANNELSE 1.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.)
  • Forhold omkring uddannels
  • PLACERING UDDANNELSE 1.
  • Variablen er filtreret af: V68
   • Filtrerende variable: V68
  • Spm. 19.1: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres hører hjemme? 1. uddannelse. (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   27318361Lærlinge- og efg-uddannelser
   12143742Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   14174463Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   782074Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   892375Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   34986Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   151848111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   15 47110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V87 PLACERING UDDANNELSE 2.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.)
  • Forhold omkring uddannels
  • UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • Variablen er filtreret af: V68 && V69
   • Filtrerende variable: V68 V69
  • Spm. 19.2: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres hører hjemme? 2. uddannelse. (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   6201891Lærlinge- og efg-uddannelser
   39802Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   27633Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   14344Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   28715Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   12206Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   155148111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   70 221210Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 30
 • V88 PLACERING UDDANNELSE 3.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.)
  • Forhold omkring uddannels
  • UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • Variablen er filtreret af: V68 && V69
   • Filtrerende variable: V68 V69
  • Spm. 19.3: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres hører hjemme? 3. uddannelse. (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   14221Lærlinge- og efg-uddannelser
   02112Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   02123Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   0134Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   0145Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   0146Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   159048111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   83 261310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 17
 • V89 PLACERING UDDANNELSE 4.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.)
  • Forhold omkring uddannels
  • UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • Variablen er filtreret af: V68 && V69
   • Filtrerende variable: V68 V69
  • Spm. 19.4: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres hører hjemme? 4. uddannelse (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   0151Lærlinge- og efg-uddannelser
   0022Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   0013Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   0004Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   0015Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   0016Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   159848111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   84 265910Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 16
 • V90 UDDANNELSES NIVEAU
  Lang videregående uddannelse hvis blot eet 4-tal i V86-V89. Mellemlang videregående uddannelse hvis intet 4-tal, men blot eet 3-tal i V86-V89. Kort videregående uddannelse hvis intet 4-tal og intet 3-tal, men blot eet 2-tal i V86-V89. Lærlingeudd. m.v. (Hvis intet 4-tal, intet 3-tal og intet 2-tal, men enten et 1-tal eller et 5-tal (eller begge dele) i V86-V89. Ingen egentlig erhvervsuddannelse hvis intet 1-tal, intet 2-tal, intet 3-tal, intet 4-tal og intet 5-tal, men eet 6-tal, i V86-V69 eller irrelevant (kode 2 i V68). NB! Instruktion fra Donor: V90 er genereret på basis af de interviewedes egen indplacering af deres uddannelse. Denne variabel er ikke anvendt i Erik Jørgen Hansens analyser, jf. 'En generation blev voksen' pp. 277-280. I stedet er anvendt V227, som er en rekodning af V90, og som er i overensstemmelse med de 'officielle' definitioner.
  • Forhold omkring uddannels
  • Uddannelsesniveau
  • %MD%AntalKodeKategori
   772261Lang videregående uddannelse
   15154602Mellemlang videre- gående uddannelse
   12123783Kort videregående uddannelse
   343410814Lærlingeuddannelse m.v.
   17175245Ingen egentlig er- hvervsuddannelse
   151548111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V91 UDDANNELSES SKIFT
  • Forhold omkring uddannels
  • UDDANNELSES SKIFT
  • Variablen er filtreret af: V68
   • Filtrerende variable: V68
  • Spm. 20: Nogle mennesker ændrer senere i livet mening om beslutninger, som de i sin tid har truffet. I lyset af, hvad De nu ved, mener De da, at De, når De tænker på Deres erhvervsuddannelse, ville have taget:
  • %MD%AntalKodeKategori
   384411841Den samme erhvervsuddannelse, gå til spm. 23 (V96)
   23752En kortere erhvervsuddannelse
   18215683En længere erhvervsuddannelse
   11143624En anden erhvervsuddannelse af samme længde, gå til spm. 23 (V96)
   151848111Deltog ikke
   0 109Uoplyst
   15 47110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V92 UDDANNELSE I SAMME FAG
 • V93 VILLE GENNEMFØRE UDD.
  • Forhold omkring uddannels
  • ERHVERVSUDDANNELSE
  • Variablen er filtreret af: V68 && V68==2
   • Filtrerende variable: V68
  • Spm. 22: Nogle mennesker ændrer senere i livet mening om beslutninger, som de i sin tid har truffet. I lyset af, hvad De nu ved, ville De så, hvis De kunne gøre det om, have gennemført en erhvervsuddannelse i ungdomsårene?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8272561Ja (spørg spm. 22.a (V94))
   25492Ja, påbegyndte også, men afbrød, (spørg spm. 22.B (V95))
   5171653Nej, gå til spm. 23 (V96)
   155148111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   70 219810Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 30
 • V94 VILLE GENNEMFØRE HV. UDD
  Uddybende spm. til kode 1 i V93.
 • V95 AFBRUDT UDD. HVORFOR
  Uddybende spm. til kode 2 i V93.
 • V96 HVORMANGE ÅR I ARBEJDE
  • Forhold omkring uddannels
  • Spm. 23: Hvis De tænker på så lang en periode af Deres eget liv som de sidste 16 år, kan De så angive sådan nogenlunde præcist, hvor mange af disse år De har været: Spm. 23.a: I arbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11240Ingen/under 1 år
   00211 år
   00722 år
   111733 år
   112344 år
   112055 år
   113866 år
   114277 år
   226988 år
   226999 år
   441331010 år
   441301111 år
   772261212 år
   882651313 år
   992881414 år
   10103221515 år
   31319921616 år
   00288Ved ikke
   1515481101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V97 HVORMANGE ÅR UNDER UDDAN
  • Forhold omkring uddannels
  • Spm. 23: Hvis De tænker på så lang en periode af Deres eget liv som de sidste 16 år, kan De så angive sådan nogenlunde præcist, hvor mange af disse år De har været: Spm. 23.b: Under uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   525216410Ingen/under 1 år
   7721811 år
   7720822 år
   7723033 år
   5516044 år
   226755 år
   225966 år
   113877 år
   112088 år
   001099 år
   0081010 år
   0041111 år
   0031212 år
   0011515 år
   0021616 år
   1515481101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V98 HVORMANGE ÅR ARBEJDSLØS
  • Forhold omkring uddannels
  • Spm. 23: Hvis De tænker på så lang en periode af Deres eget liv som de sidste 16 år, kan De så angive sådan nogenlunde præcist, hvor mange af disse år De har været: Spm. 23.c: Arbejdsløs med understøttelse/bistandshjælp?
  • %MD%AntalKodeKategori
   606018830Ingen/under 1 år
   9928711 år
   6618922 år
   3310633 år
   227344 år
   113455 år
   113466 år
   001177 år
   112188 år
   00399 år
   00101010 år
   0051111 år
   0031212 år
   0021313 år
   0021414 år
   0041616 år
   00288Ved ikke
   1515481101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V99 HVORMANGE ÅR HJEMMEGÅEN
  • Forhold omkring uddannels
  • Spm. 23: Hvis De tænker på så lang en periode af Deres eget liv som de sidste 16 år, kan De så angive sådan nogenlunde præcist, hvor mange af disse år De har været: Spm. 23.d: Hjemmegående husmor/husfar?
  • %MD%AntalKodeKategori
   797924800Ingen/under 1 år
   112611 år
   114422 år
   112533 år
   112044 år
   001255 år
   001466 år
   00477 år
   001188 år
   00699 år
   0071010 år
   0011111 år
   0071212 år
   0011313 år
   0041414 år
   0031515 år
   0031616 år
   00188Ved ikke
   1515481101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V100 HVORMANGE ÅR EVT. ANDET
  • Forhold omkring uddannels
  • Spm. 23: Hvis De tænker på så lang en periode af Deres eget liv som de sidste 16 år, kan De så angive sådan nogenlunde præcist, hvor mange af disse år De har været: Spm. 23.e: Evt. andet? (Spørg spm. 23.A (V101))
  • %MD%AntalKodeKategori
   777724130Ingen/under 1 år, gå til spm. 24 (V103)
   5516311 år
   114522 år
   001333 år
   00744 år
   00855 år
   00566 år
   00477 år
   00288 år
   00099 år
   0021010 år
   0031313 år
   0041616 år
   1515481101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V101 ANDEN BESKÆFTIG. - HVAD
  Uddybende spm. til spm. 23.e.
 • V102 AKTIV
  Summen af antal år i arbejde og antal år under uddannelse (antal år i spm. 23.a og spm 23.b (V96 og V97)).
  • Forhold omkring uddannels
  • Aktiv
  • %MD%AntalKodeKategori
   11170Ingen/under 1 år
   00311 år
   00722 år
   00633 år
   001244 år
   001255 år
   112066 år
   111677 år
   113188 år
   111899 år
   22611010 år
   22631111 år
   33921212 år
   441191313 år
   772361414 år
   11113411515 år
   515116151616 år
   1515481101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V103 HOVEDBESKÆFTIGELSE
  (Hvis respondenten er syg/har orlov, spørg om hovedbeskæftigelsen før sygdommen/orloven). (Vis kort C).
  • Forhold omkring erhverv,
  • Spm. 24: Hvad er Deres hovedbeskæftigelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103171Ikke-faglært arbejder, gå til spm. 28 (V108)
   662022Faglært arbejder, gå til spm. 28 (V108)
   505015843Funktionær/tjenestemand, gå til spm. 28 (V108)
   772324Selvstændig erhvervsdrivende, gå til spm. 45 (V133)
   11355Medhjælpende ægtefælle, gå til spm. 45 (V133)
   661806Arbejdsløs med understøttelse/ bistandshjælp
   22487Førtidspensionist
   11328Hjemmearbejdende husmor/husfar (uden andet arbejde)
   11399Under uddannelse
   1515481101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V104 TIDL. HOVEDBESKÆFT
  • Forhold omkring erhverv,
  • TIDL. HOVEDBESKÆFT
  • Variablen er filtreret af: V103
   • Filtrerende variable: V103
  • Spm. 25: Har De tidligere haft hovedbeskæftigelse som enten lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller medhjælpende ægtefælle?
  • %MD%AntalKodeKategori
   9372891Ja
   01102Nej, gå til spm. 51 (V141)
   156248111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   75 237010Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 25
 • V105 HVORLÆNGE SIDEN I ÅR
  • Forhold omkring erhverv,
  • TIDL. HOVEDBESKÆFT
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104
   • Filtrerende variable: V103 V104
  • Spm. 26.1: Hvor længe siden er det, at De sidst havde en sådan hovedbeskæftigelse? Antal år:
  • %MD%AntalKodeKategori
   312900Under 1 år
   275311 år
   164522 år
   132033 år
   021544 år
   021555 år
   011066 år
   01477 år
   01588 år
   00199 år
   0151010 år
   0141212 år
   0021313 år
   0021414 år
   0031616 år
   0021717 år
   0141818 år
   0022020 år
   0022121 år
   01488Ved ikke
   1563481101Deltog ikke
   0 299Uoplyst
   76 2380100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 24
 • V106 HVORLÆNGE SIDEN I MDR
  • Forhold omkring erhverv,
  • TIDL. HOVEDBESKÆFT
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104
   • Filtrerende variable: V103 V104
  • Spm. 26.2: Hvor længe siden er det, at De sidst havde en sådan hovedbeskæftigelse? Antal måneder:
  • %MD%AntalKodeKategori
   4181380Under 1 måned/een dag
   121611 måned
   021522 måneder
   142933 måneder
   121644 måneder
   01955 måneder
   142866 måneder
   01877 måneder
   011088 måneder
   00299 måneder
   0171010 måneder
   0161111 måneder
   01488Ved ikke
   1563481101Deltog ikke
   0 299Uoplyst
   76 2380100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 24
 • V107 HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
 • V108 STILINGSBETEGNELSE
  Uddybende spm. til kode 1 i V107. (Nøjagtig angivelse: eksempelvis butiksassistent i supermarked, ikke blot ansat i butik, kontorchef i kreditforening, ikke blot kontorchef).
 • V109 PRIVAT/OFFENTLIG VIRK
 • V110 HVILKEN BRANCHE
  • Forhold omkring erhverv,
  • HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107
  • Spm. 30: Hvilken af de brancher, jeg viser Dem her, vil De sige, at den virksomhed, De arbejder (arbejdede) på, tilhører? (Vis kort D).
  • %MD%AntalKodeKategori
   22711Landbrug, fiskeri, gartneri
   16185082Industri, håndværk, reparations- virksomhed
   341083Bygge- og anlægsvirksomhed
   11274Elværker, vand-, gas- og varmeforsyning
   882405Handel (inkl. hotel- og restau- rationsvirksomhed)
   441216Transport
   33887Pengeinstitut, finansiering
   341088Forretningsservice (fx advokater, ingeniører, reklame, rengøring)
   782299Undervisning og forskning
   192261410Social- og sundhedssektoren
   6719811Offentlig administration (inkl. forsvar og politi)
   113512Organisationer
   112713Kan ikke indplacere virksomheden (spørg spm. 30.A (V111))
   1517481101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   9 295100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V111 HVAD LAVER MAN PÅ VIRK
  Uddybende spm. til kode 13 i V110.
 • V112 LEDE ANDRES ARBEJDE
 • V113 HAR UNDERORDNEDE
 • V114 HVORMANGE UNDERORDNEDE
 • V115 POSITION PÅ VIRKSOMHED
  • Forhold omkring erhverv,
  • HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107
  • Spm. 34: Hvilken af følgende betegnelser synes De passer bedst til den position, De har (havde) på Deres arbejdsplads: Er (var) De såkaldt almindelig ansat eller tilhører (tilhørte) De den lavere del af ledelsen, mellemledelsen eller topledelsen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   525816441'Almindelig ansat'
   782352Den lavere del af ledelsen
   12143863Mellemledelsen
   341094Topledelsen
   151748111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   9 29510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V116 KRÆVES ERHVERVSUDDANN.
  • Forhold omkring erhverv,
  • HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107
  • Spm. 35: Hvis man i dag skal ansættes i en stilling, som den De har (havde), kræves der så normalt en erhvervsuddannelse, fx en lærlinge-, efgeller videregående uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   546017041Ja
   21236642Nej, gå til spm. 36 (V120)
   0048Ved ikke, gå til spm. 36 (V120)
   151748111Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   9 29510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V117 HVILKEN UDD. KRÆVES
  Uddybende spm. til kode 1 i V116.
 • V118 HVORLÆNGE ANTAL ÅR
  • Forhold omkring erhverv,
  • KRÆVES ERHVERVSUDDANN.
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107 && V116
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107 V116
  • Spm. 35: Hvis man i dag skal ansættes i en stilling, som den De har (havde), kræves der så normalt en erhvervsuddannelse, fx en lærlinge-, efgeller videregående uddannelse? Spm. 35.B.1: Hvor længe varer den normalt? Antal år:
  • %MD%AntalKodeKategori
   11200Under 1 år
   3510711 år
   81124022 år
   213066533 år
   111635344 år
   4511955 år
   347966 år
   113077 år
   111888 år
   00299 år
   0031010 år
   0021313 år
   0021414 år
   0011616 år
   236088Ved ikke
   1522481101Deltog ikke
   0 699Uoplyst
   31 963100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 69
 • V119 HVORLÆNGE ANTAL MDR
  • Forhold omkring erhverv,
  • KRÆVES ERHVERVSUDDANN.
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107 && V116
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107 V116
  • Spm. 35: Hvis man i dag skal ansættes i en stilling, som den De har (havde), kræves der så normalt en erhvervsuddannelse, fx en lærlinge-, efgeller videregående uddannelse? Spm. 35.B.2: Hvor længe varer den normalt? Antal måneder:
  • %MD%AntalKodeKategori
   395612290Under 1 måned/een dag
   00611 måned
   001022 måneder
   011133 måneder
   00344 måneder
   00955 måneder
   111634766 måneder
   00577 måneder
   00588 måneder
   001099 måneder
   0051010 måneder
   0011111 måneder
   236088Ved ikke
   1522481101Deltog ikke
   0 699Uoplyst
   31 963100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 69
 • V120 NYANSAT KLARE DERES JOB
  • Forhold omkring erhverv,
  • HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107
  • Spm. 36: Omtrent hvor lang tid tror De der normalt vil gå, før en nyansat i en stilling som Deres (sidste) vil kunne klare arbejdet godt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   451391Under 1 uge
   11123492Fra 1 uge og op til 1 måned
   20226233Fra 1 måned op til 1/2 år
   15174864Fra 1/2 år op til 1 år
   242675351 år eller mere
   11248Ved ikke
   151748111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   9 29510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V121 KARRIEREMULIGHEDER
 • V122 HVORMEGET VIL DE YDE
  • Forhold omkring erhverv,
  • KARRIEREMULIGHEDER
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107 && V121
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107 V121
  • Spm. 38: Hvor stor en indsats vil De yde for at få et sådant job?
  • %MD%AntalKodeKategori
   7152221En meget stor indsats
   9192872En vis indsats
   491343En beskeden indsats
   10223234Vil ikke gøre noget
   0185Indsatsen har ingen betydning (fx på grund af ret faste for- fremmelsesregler)
   11208Ved ikke
   153348111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   53 167510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 47
 • V123 HVOR LANG ARBEJDSUGE
  Gennemsnitligt antal timer pr. uge er kodet i interval 05 - 87. 087 = 87 og derover (2) 088 = Respondenten kan ikke angive et ugentligt timeantal (69) 099 = Uoplyst (3) 100 = Irrelevant (295) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V124 MEDLEM AF FAGFORENING
 • V125 HVILKEN FAGFORENING
  Uddybende spm. til kode 1 i V124.
 • V126 MEDLEM AF A-KASSE
 • V127 HVILKEN A-KASSE
  Uddybende spm. til kode 1 i V126.
 • V128 MD-/14 DAG-/UGE-/TIMELØN
  • Forhold omkring erhverv,
  • HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107
  • Spm. 42: Hvad er (var) Deres normale løn i Deres hovedbeskæftigelse før skat og evt. fradrag? Opgivet i måned/14 dag/uge/time.
  • %MD%AntalKodeKategori
   616819221Opgivet kr. pr. måned
   9102712Opgivet kr. pr. 14. dag
   11183Opgivet kr. pr. uge
   341014Opgivet kr. pr. time
   22518Ved ikke
   151748111Deltog ikke
   0 129Uoplyst
   9 29510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 90
 • V129 NORMALE LØN I JOB
  Antal kroner er kodet i interval 38 - 92000. 088888 = Ved ikke (51) 099998 = Over 100000 (2) 099999 = Uoplyst (12) 100000 = Irrelevant (295) 100001 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99999, 100000.

 • V130 PERSONLIG INDKOMST 1991
  • Forhold omkring erhverv,
  • HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107
  • Spm. 43: Hvor stor var Deres samlede personlige indkomst i 1991 brutto, dvs.før skat og evt. fradrag er trukket fra? (Vis kort E).
  • %MD%AntalKodeKategori
   114110-49.000 kr.
   44119250.000-99.000 kr.
   13143973100.000-149.000 kr.
   20226364150.000-199.000 kr.
   19216005200.000-249.000 kr.
   882396250.000-299.000 kr
   451347300.000-349.000 kr.
   23728350.000-399.000 kr.
   11429400.000-449.000 kr.
   112610450.000-499.000 kr
   113611500.000 kr. eller derover
   00915Vil ikke svare
   112288Ved ikke
   1517481101Deltog ikke
   0 299Uoplyst
   9 295100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V131 HAR DE NOGEN BIJOB
 • V132 INDKOMSTDEL FRA BIJOB
  • Forhold omkring erhverv,
  • HAR DE NOGEN BIJOB
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107 && V131
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107 V131
  • Spm. 44.A: Omtrent hvor stor en del af Deres samlede indkomst før skat og evt. fradrag kommer fra bibeskæftigelsen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   7262161Under 10 pct., gå til filter 3 (V139)
   313109210 pct. indtil 33 pct., gå til filter 3 (V139)
   1322333 pct. indtil 50 pct., gå til filter 3 (V139)
   017450 pct. eller derover, gå til filter 3 (V139)
   0018Ved ikke, gå til filter 3 (V139)
   155848111Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   73 231110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 27
 • V133 STILLING, SELVSTÆNDIG
  Uddybende spm. til kode 4 og kode 5 i V103. (Nøjagtig angivelse: Eksempelvis elektrofabrikant, ikke blot fabrikant, praktiserende læge, ikke blot læge, medhjælpende ægtefælle i elinstallationsforretning, ikke blot medhjælpende ægtefælle).
 • V134 ANTAL ANSATTE, SELV.
 • V135 BRANCHE, SELVSTÆNDIGE
  • Forhold omkring erhverv,
  • INDKOMSTDEL FRA BIJOB
  • Variablen er filtreret af: V104 && V131 && V132
   • Filtrerende variable: V104 V131 V132
  • Spm. 47: Hvilken af de brancher, jeg viser Dem her, tilhører Deres (Deres ægtefælles) virksomhed? (Vis kort F).
  • %MD%AntalKodeKategori
   28601Landbrug, fiskeri, gartneri
   16452Industri, håndværk og reparations- virksomhed
   02143Bygge- og anlægsvirksomhed
   27544Handel (inkl. hotel- og re- staurationsvirksomhed)
   02155Transport
   16466Liberale erhverv
   16437Anden servicevirksomhed
   0188Kan ikke indplacere virksomheden (spørg spm. 47.A (V136))
   156348111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   76 238310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 24
 • V136 NAVN PÅ BRANCHE, SELVST.
  Uddybende spm. til kode 8 i V135.
 • V137 INDKOMST I 1991, SELVST.
  • Forhold omkring erhverv,
  • INDKOMSTDEL FRA BIJOB
  • Variablen er filtreret af: V104 && V131 && V132
   • Filtrerende variable: V104 V131 V132
  • Spm. 48: Hvor stor var Deres samlede personlige indkomst i 1991 brutto, dvs.før skat og evt. fradrag er trukket fra? (Vis kort E).
  • %MD%AntalKodeKategori
   021410-49.000 kr.
   1219250.000-99.000 kr.
   15423100.000-149.000 kr.
   14344150.000-199.000 kr.
   14345200.000-249.000 kr.
   13236250.000-299.000 kr
   13247300.000-349.000 kr.
   02128350.000-399.000 kr.
   02139400.000-449.000 kr.
   01810450.000-499.000 kr
   143311500.000 kr. eller derover
   01815Vil ikke svare
   132188Ved ikke
   1563481101Deltog ikke
   0 299Uoplyst
   76 2383100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 24
 • V138 ARBEJDSUGE, SELVSTÆNDIGE
  Gennemsnitligt antal timer pr. uge er kodet i interval 10 - 87. 087 = 87 og derover (5) 088 = Respondenten kan ikke angive et ugentligt timetal (39) 099 = Uoplyst (6) 100 = Irrelevant (2383) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V139 ERHVERVSUDDANN. JA/NEJ
  • Forhold omkring erhverv,
  • ERHVERVSUDDANN. JA/NEJ
  • Variablen er filtreret af: V104
   • Filtrerende variable: V104
  • Spm. Filter 3: Hvis respondenten ikke har fuldført en erhvervsuddannelse (kode 2 i spm. 18 (V68)), gå til spm. 51 (V141). Ellers gå til spm. 50 (V140).
  • %MD%AntalKodeKategori
   15154651Respondenten har ikke fuldført en erhvervsuddannelse, gå til spm. 51 (V141)
   707021942Respondenten har en erhvervsuddannelse
   151548111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   0 1010Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V140 STILLING/ERHVERVSUDDANN.
  • Forhold omkring erhverv,
  • ERHVERVSUDDANN. JA/NEJ
  • Variablen er filtreret af: V104 && V139
   • Filtrerende variable: V104 V139
  • Spm. 50: Hvordan vil De beskrive sammenhængen mellem Deres (sidste) stilling og Deres erhvervsuddannelse. Vil De sige, at De har (havde):
  • %MD%AntalKodeKategori
   424913121En stilling af den slags, De har uddannet Dem til?
   16194992En stilling, som kun i nogen grad hænger sammen med Deres uddannelse?
   12143723En stilling, som alt i alt ikke har meget at gøre med Deres ud- dannelse?
   151848111Deltog ikke
   0 129Uoplyst
   15 47510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V141 TILFREDS M/ØKO. FORHOLD
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 51: Hvis De sammenligner med personer på Deres egen alder, hvor tilfreds er De så med Deres egne forhold, når det gælder: (Vis kort G). Spm. 51.a: Økonomiske forhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   393912361Meget tilfreds
   363611262Nogenlunde tilfreds
   772073Lidt utilfreds
   33974Meget utilfreds
   151548111Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V142 TILFREDS M/ARB. FORHOLD
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 51: Hvis De sammenligner med personer på Deres egen alder, hvor tilfreds er De så med Deres egne forhold, når det gælder: (Vis kort G). Spm. 51.b: Arbejdsforhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   454514131Meget tilfreds
   29299122Nogenlunde tilfreds
   661883Lidt utilfreds
   551434Meget utilfreds
   0078Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   0 79Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V143 TILFREDS M/EGEN UDD.
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 51: Hvis De sammenligner med personer på Deres egen alder, hvor tilfreds er De så med Deres egne forhold, når det gælder: (Vis kort G). Spm. 51.c: Uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   394012441Meget tilfreds
   30309522Nogenlunde tilfreds
   11113393Lidt utilfreds
   441214Meget utilfreds
   0078Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   0 79Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V144 TILFREDS M/EGET HELBRED
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 51: Hvis De sammenligner med personer på Deres egen alder, hvor tilfreds er De så med Deres egne forhold, når det gælder: (Vis kort G). Spm. 51.d: Helbred?
  • %MD%AntalKodeKategori
   606018761Meget tilfreds
   19195972Nogenlunde tilfreds
   441153Lidt utilfreds
   33794Meget utilfreds
   151548111Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V145 TILFREDS MED FRITID
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 51: Hvis De sammenligner med personer på Deres egen alder, hvor tilfreds er De så med Deres egne forhold, når det gælder: (Vis kort G). Spm. 51.e: Mængden af fritid
  • %MD%AntalKodeKategori
   353510981Meget tilfreds
   28288842Nogenlunde tilfreds
   17175383Lidt utilfreds
   551464Meget utilfreds
   0028Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V146 TILFREDSHEDSALDER
  Variablen er kodet 0 for samtlige respondenter.
  • Holdninger til tilværelse
  • Tilfredshedsalder
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 0
    Gennemsnit 0
    Median 0
    Standardafvigelse 0

 • V147 VIGTIGT MED BEGAVELSE
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 52: Hvor vigtigt mener De, at følgende forhold er, hvis man skal opnå en høj social position i samfundet? (Vis kort H). Spm. 52.a: Begavelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   454514051Meget vigtigt
   363611352Noget vigtigt
   441233Ikke særligt vigtigt
   0038Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V148 VIGTIGT MED UDDANNELSE
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 52: Hvor vigtigt mener De, at følgende forhold er, hvis man skal opnå en høj social position i samfundet? (Vis kort H). Spm. 52.b: Uddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   575717971Meget vigtigt
   24247452Noget vigtigt
   441223Ikke særligt vigtigt
   0018Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V149 VIGTIGT M/FORÆLD. POSI.
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 52: Hvor vigtigt mener De, at følgende forhold er, hvis man skal opnå en høj social position i samfundet? (Vis kort H). Spm. 52.c: Ens forældres position
  • %MD%AntalKodeKategori
   882601Meget vigtigt
   28288702Noget vigtigt
   494915313Ikke særligt vigtigt
   0038Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   0 69Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V150 VIGTIGT M/GODE FORBIND.
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 52: Hvor vigtigt mener De, at følgende forhold er, hvis man skal opnå en høj social position i samfundet? (Vis kort H). Spm. 52.d: Gode forbindelser
  • %MD%AntalKodeKategori
   28288671Meget vigtigt
   393912362Noget vigtigt
   18185593Ikke særligt vigtigt
   0038Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V151 VIGTIGT M/GODE ALBUER
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 52: Hvor vigtigt mener De, at følgende forhold er, hvis man skal opnå en høj social position i samfundet? (Vis kort H). Spm. 52.e: Gode albuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   28288931Meget vigtigt
   373711512Noget vigtigt
   20206173Ikke særligt vigtigt
   0048Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V152 VIGTIGT MED FLID
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 52: Hvor vigtigt mener De, at følgende forhold er, hvis man skal opnå en høj social position i samfundet? (Vis kort H). Spm. 52.f: Flid og arbejdsomhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   646420091Meget vigtigt
   19195962Noget vigtigt
   22613Ikke særligt vigtigt
   0018Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V153 FAR & SØN: ØKO. FORHOLD
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 53: Hvis De sammenligner Dem selv i dag med Deres fader (kvinder: Deres moder), dengang han (hun) var på den alder, som De har nu, vil De så sige, at De er bedre eller dårligere stillet, end han (hun) var dengang, når det gælder: Spm. 53.a: Økonomiske forhold
  • %MD%AntalKodeKategori
   646520311Bedre stillet
   882582Dårligere stillet
   11113543Ingen forskel
   00118Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   1 169Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 99
 • V154 FAR & SØN: ARB. FORHOLD
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 53: Hvis De sammenligner Dem selv i dag med Deres fader (kvinder: Deres moder), dengang han (hun) var på den alder, som De har nu, vil De så sige, at De er bedre eller dårligere stillet, end han (hun) var dengang, når det gælder: Spm. 53.b: Arbejdsforhold
  • %MD%AntalKodeKategori
   585818251Bedre stillet
   882622Dårligere stillet
   17175403Ingen forskel
   11258Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   1 189Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 99
 • V155 FAR & SØN: UDDANNELSE
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 53: Hvis De sammenligner Dem selv i dag med Deres fader (kvinder: Deres moder), dengang han (hun) var på den alder, som De har nu, vil De så sige, at De er bedre eller dårligere stillet, end han (hun) var dengang, når det gælder: Spm. 53.c: Uddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   595918601Bedre stillet
   772102Dårligere stillet
   18185753Ingen forskel
   0078Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   1 189Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 99
 • V156 FAR & SØN: HELBRED
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 53: Hvis De sammenligner Dem selv i dag med Deres fader (kvinder: Deres moder), dengang han (hun) var på den alder, som De har nu, vil De så sige, at De er bedre eller dårligere stillet, end han (hun) var dengang, når det gælder: Spm. 53.d: Helbred
  • %MD%AntalKodeKategori
   24247461Bedre stillet
   882402Dårligere stillet
   525316513Ingen forskel
   00148Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   1 199Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 99
 • V157 FAR & SØN: FRITID
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 53: Hvis De sammenligner Dem selv i dag med Deres fader (kvinder: Deres moder), dengang han (hun) var på den alder, som De har nu, vil De så sige, at De er bedre eller dårligere stillet, end han (hun) var dengang, når det gælder: Spm. 53.e: Mængden af fritid
  • %MD%AntalKodeKategori
   464614541Bedre stillet
   19195992Dårligere stillet
   19195873Ingen forskel
   00108Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   1 209Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 99
 • V158 GENERATION BEDRE
  Variablen er kodet 0 for samtlige respondenter.
  • Holdninger til tilværelse
  • Generation bedre
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 0
    Gennemsnit 0
    Median 0
    Standardafvigelse 0

 • V159 GENERATION DÅRLIGERE
  Variablen er kodet 0 for samtlige respondenter.
  • Holdninger til tilværelse
  • Generation dårligere
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 0
    Gennemsnit 0
    Median 0
    Standardafvigelse 0

 • V160 GENERATION ENS
  Variablen er kodet 0 for samtlige respondenter.
  • Holdninger til tilværelse
  • Generation ens
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 0
    Gennemsnit 0
    Median 0
    Standardafvigelse 0

 • V161 VIGTIGT: PLANLÆG TILVÆR.
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 54: Forskellige mennesker har forskellige holdninger til tilværelsen. Hvor vigtigt er følgende for Deres vedkommende? (Vis kort I). Spm. 54.a: At kunne planlægge sin tilværelse mange år frem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103061Meget vigtigt
   323210162Noget vigtigt
   363611403Ikke særlig vigtigt
   662014Helt uden betydning
   0048Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V162 VIGTIGT: FRITID U/ARB.
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 54: Forskellige mennesker har forskellige holdninger til tilværelsen. Hvor vigtigt er følgende for Deres vedkommende? (Vis kort I). Spm. 54.b: Aldrig at skulle tænke på sit arbejde, når man har fri?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22226811Meget vigtigt
   26268092Noget vigtigt
   27278543Ikke særlig vigtigt
   10103164Helt uden betydning
   0078Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V163 VIGTIGT: LØN
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 54: Forskellige mennesker har forskellige holdninger til tilværelsen. Hvor vigtigt er følgende for Deres vedkommende? (Vis kort I). Spm. 54.c: At få en høj økonomisk belønning for sin arbejdsindsats?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19196061Meget vigtigt
   444413902Noget vigtigt
   19196033Ikke særlig vigtigt
   22654Helt uden betydning
   0048Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V164 MAND/KVINDE SOM CHEF
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 55: Hvis De fik valget mellem to arbejdspladser, hvor arbejdet, lønnen og arbejdsforholdende er de samme, cheferne har samme uddannelse og erfaring, hvad ville De så vælge: en arbejdsplads med en mand eller en arbejdsplads med en kvinde som chef?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14144421Mandlig chef
   992952Kvindelig chef
   616119253Helt uden betydning
   0068Ved ikke
   151548111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V165 DYRKER DE SPORT
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 56: Dyrker De sport eller motion?
  • %MD%AntalKodeKategori
   464614501Ja
   441372Ja, men ikke for tiden
   343410813Nej, gå til spm. 57 (V167)
   151548111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V166 HVILKEN SLAGS SPORT
  Uddybende spm. til kode 1 og 2 i V165.
 • V167 HAR DE EN HAVE
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 57: Har De en have?
  • %MD%AntalKodeKategori
   676721161Ja, i forbindelse med helårs- boligen
   33892Ja, andre steder (sommerhus, kolonihave)
   33873Ja, både ved helårsboligen og andre steder
   12123764Nej, gå til spm. 59 (V169)
   151548111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V168 HVORMANGE TIMER HAVEARB.
  Antal timer er kodet i interval 00 - 52. 088 = Ved ikke (10) 099 = Uoplyst (2) 100 = Irrelevant (376) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V169 LÆSER DE SKØNLITTERATUR
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 59: Læser De skønlitterære bøger (romaner, noveller, digte)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   545416921Ja
   31319762Nej, gå til spm. 60 (V172)
   151548111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V170 HVILKEN FORFATTER ISÆR
  • Fritiden - Interesser/akt
  • HVILKEN FORFATTER ISÆR
  • Variablen er filtreret af: V169
   • Filtrerende variable: V169
  • Spm. 59: Læser De skønlitterære bøger (romaner, noveller, digte)? Spm. 59.A: Er der en forfatter, hvis bøger De især synes om?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22337061Ja
   31459852Nej, ikke nogen bestemt, gå til spm. 60 (V172)
   152248111Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   31 97610Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 69
 • V171 NAVNET PÅ FORFATTEREN
  Uddybende spm. til kode 1 i V170.
 • V172 INTERESSE I BILLEDKUNST
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 60: Er De interesseret i billedkunst (maleri, skulptur, akvarel mv.)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   404012621Ja
   454514062Nej, gå til spm. 61 (V175)
   151548111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V173 HVILKEN KUNSTNER ISÆR
  • Fritiden - Interesser/akt
  • HVILKEN KUNSTNER ISÆR
  • Variablen er filtreret af: V172
   • Filtrerende variable: V172
  • Spm. 60: Er De interesseret i billedkunst (maleri, skulptur, akvarel mv.)? Spm. 60.A: Er der en kunstner, hvis værker De især synes om?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17315351Ja
   23427272Nej, ikke nogen bestemt, gå til spm. 61 (V175)
   152848111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   45 140610Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 55
 • V174 NAVNET PÅ KUNSTNEREN
  Uddybende spm. til kode 1 i V173.
 • V175 VÆRET PÅ KURSUS I FRITID
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 61: Har De inden for det sidste års tid deltaget i undervisning/været på kursus i Deres fritid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   383812101Ja
   464614572Nej
   151548111Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V176 AKTIV I FORENINGSARBEJDE
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 62: Er De i Deres fritid aktiv i foreningsarbejde/ organisationsarbejde/klubarbejde eller lignende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   333310531Ja
   515116132Nej, gå til spm. 63 (V178)
   151548111Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V177 ANTAL TIMER MDL PÅ AKTIV
  Antal timer er kodet i interval 00 - 80. 087 = 087 og derover (4) 088 = Respondenten kan ikke angive et månedligt timetal (5) 099 = Uoplyst (9) 100 = Irrelevant (1613) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V178 KAN DE FREMMEDSPROG
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 63: Hvis De får brug for det, kan De så uden besvær føre en samtale på eet eller flere fremmede sprog?
  • %MD%AntalKodeKategori
   595918621Ja
   26268062Nej, gå til spm. 64 (V183)
   151548111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V179 KAN DE ENGELSK
  • Fritiden - Interesser/akt
  • KAN DE ENGELSK
  • Variablen er filtreret af: V178
   • Filtrerende variable: V178
  • Spm. 63: Hvis De får brug for det, kan De så uden besvær føre en samtale på eet eller flere fremmede sprog? Spm. 63.a: Er det: Engelsk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   567617801Ja
   33812Nej
   152148111Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   26 80610Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 74
 • V180 KAN DE TYSK
  • Fritiden - Interesser/akt
  • KAN DE TYSK
  • Variablen er filtreret af: V178
   • Filtrerende variable: V178
  • Spm. 63: Hvis De får brug for det, kan De så uden besvær føre en samtale på eet eller flere fremmede sprog? Spm. 63.b: Er det: Tysk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   31429781Ja
   28388842Nej
   152148111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   26 80610Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 74
 • V181 KAN DE FRANSK
  • Fritiden - Interesser/akt
  • KAN DE FRANSK
  • Variablen er filtreret af: V178
   • Filtrerende variable: V178
  • Spm. 63: Hvis De får brug for det, kan De så uden besvær føre en samtale på eet eller flere fremmede sprog? Spm. 63.c: Er det: Fransk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   34921Ja
   567617702Nej
   152148111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   26 80610Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 74
 • V182 KAN DE ANDET SPROG
 • V183 ABONNERER PÅ AVISER
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 64: Abonnerer De på en eller flere daglige aviser eller læser De jævnligt - mindst 4-5 gange om ugen en eller flere aviser? Spm. 64.a: Ja, abonnerer
  • %MD%AntalKodeKategori
   484815071Nævnt
   373711612Ikke nævnt
   151548111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V184 LÆSER JÆVNLIGT AVISER
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 64: Abonnerer De på en eller flere daglige aviser eller læser De jævnligt - mindst 4-5 gange om ugen en eller flere aviser? Spm. 64.b: Ja, læser jævnligt
  • %MD%AntalKodeKategori
   414113021Nævnt
   434313662Ikke nævnt
   151548111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V185 ABONNERER IKKE
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 64: Abonnerer De på en eller flere daglige aviser eller læser De jævnligt - mindst 4-5 gange om ugen en eller flere aviser? Spm. 64.c: Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   11113621Nævnt, gå til spm. 65 (V187)
   737323062Ikke nævnt
   151548111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V186 HVILKER AVISER
  Uddybende spm. til kode 1 i V183-V184.
 • V187 LEVER BEGGE FORÆLDRE
  • Forhold omkring familie,
  • Spm. 65: Lever begge Deres forældre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   505015681Ja, begge mine forældre lever
   21216752Nej, min far er død (spm. 65.B (V189) besvares ikke)
   772173Nej, min mor er død (spm. 65.A (V188) besvares ikke)
   772074Nej, både min far og mor er døde, gå til spm. 66 (V190)
   0018Ved ikke, vokset op på børnehjem, gå til spm. 66 (V190)
   151548111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V188 KONTAKT TIL MODER
  • Forhold omkring familie,
  • KONTAKT TIL MODER
  • Variablen er filtreret af: V187
   • Filtrerende variable: V187
  • Spm. 65.A: Hvor ofte har De inden for det sidste år haft kontakt med Deres mor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11301Ingen kontakt
   13154072Daglig
   434913483Mindst een gang om ugen
   12143684Mindst een gang om måneden
   12465Mindst een gang i kvartalet
   12446Sjældnere end een gang i kvartalet
   151848111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   13 42510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 86
 • V189 KONTAKT MED FADER
  • Forhold omkring familie,
  • KONTAKT MED FADER
  • Variablen er filtreret af: V187
   • Filtrerende variable: V187
  • Spm. 65.B: Hvor ofte har De inden for det sidste år haft kontakt med Deres far?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23651Ingen kontakt
   7102282Daglig
   31439733Mindst een gang om ugen
   12173774Mindst een gang om måneden
   23655Mindst een gang i kvartalet
   23776Sjældnere end een gang i kvartalet
   152148111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   28 88310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 72
 • V190 HAR DE SØSKENDE
  • Forhold omkring familie,
  • Spm. 66: Har De en eller flere søskende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551621Nej, aldrig haft søskende, gå til filter 4 (V193)
   11202Nej, mine søskende er døde, gå til filter 4 (V193)
   24247613Ja, een (spm. 66.B (V192) besvares ikke)
   555517234Ja, flere (spm. 66.A (V191) besvares ikke)
   0028Ved ikke, vokset op på børnehjem, gå til filter 4 (V193)
   151548111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V191 KONTAKT MED SØSKENDE
  • Forhold omkring familie,
  • KONTAKT MED SØSKENDE
  • Variablen er filtreret af: V190
   • Filtrerende variable: V190
  • Spm. 66.A: Hvor ofte har De inden for det sidste år haft kontakt med Deres søster/bror?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12261Ingen kontakt
   12232Daglig
   6151923Mindst een gang om ugen
   10263264Mindst een gang om måneden
   491165Mindst een gang i kvartalet
   26776Sjældnere end een gang i kvartalet
   153948111Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   61 190710Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 39
 • V192 MEST KONTAKT MED - OFTE
  • Forhold omkring familie,
  • MEST KONTAKT MED - OFTE
  • Variablen er filtreret af: V190
   • Filtrerende variable: V190
  • Spm. 66.B: Hvor ofte har De inden for det sidste år haft kontakt med den af Deres søskende, De har mest kontakt med?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11211Ingen kontakt
   451142Daglig
   20286223Mindst een gang om ugen
   23327114Mindst een gang om måneden
   681855Mindst een gang i kvartalet
   23706Sjældnere end een gang i kvartalet
   152248111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   30 94510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 70
 • V193 ER DE GIFT
  • Forhold omkring ægtefælle
  • Spm. 67-71 (V194-V216) stilles til gifte/samlevende (kode 1 i spm. 3 (V14)). Øvrige (kode 2 i spm. 3 (V14)) afslutter interviewet her.
  • %MD%AntalKodeKategori
   707021941Gift/samlevende
   15154762Ingen af delene (interviewet afsluttes)
   151548111Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V194 HVORNÅR ER ÆGTEF. FØDT
  Årstallet er kodet i interval 1930 - 1973. 09999 = Uoplyst (2) 10000 = Irrelevant (476) 10001 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V195 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD
  (Fx en lærlingeuddannelse, en universitetsuddannelse, en specialarbejderuddannelse).
 • V196 HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
 • V197 HVILKEN UDDANNELSE 1.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
 • V198 HVILKEN UDDANNELSE 2.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
 • V199 HVILKEN UDDANNELSE 3.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
 • V200 HVILKEN UDDANNELSE 4,
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
 • V201 HVORLÆNGE ÅR 1.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 00 - 16. 088 = Ved ikke (46) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (899) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V202 HVORLÆNGE MDR 1.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet i interval 00 - 11. 088 = Ved ikke (46) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (899) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V203 HVORLÆNGE ÅR 2.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 00 - 12. 088 = Ved ikke (11) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2403) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V204 HVORLÆNGE MDR 2.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet i interval 00 - 09. 088 = Ved ikke (11) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2403) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V205 HVORLÆNGE ÅR 3.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 00 - 04. 088 = Ved ikke (4) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2637) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V206 HVORLÆNGE MDR 3.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet i interval 00 - 06. 088 = Ved ikke (4) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2637) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V207 HVORLÆNGE ÅR 4.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 02 - 04. 088 = Ved ikke (1) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2663) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V208 HVORLÆNGE MDR 4.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet i interval 00 - 06. 088 = Ved ikke (1) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2663) 101 = Deltog ikke (481)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V209 PLAC. ÆGTEFÆLLES UDD. 1.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
  • Forhold omkring ægtefælle
  • ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD
  • Variablen er filtreret af: V193 && V195
   • Filtrerende variable: V193 V195
  • Spm. 69.1: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres ægtefælles/ samlevers hører hjemme? 1. uddannelse. (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   24337411Lærlinge- og efg-uddannelser
   8112512Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   12173863Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   571564Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   681775Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   23576Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   0018Ved ikke
   152148111Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   29 89910Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 71
 • V210 PLAC. ÆGTEFÆLLES UDD. 2.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
  • Forhold omkring ægtefælle
  • HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • Variablen er filtreret af: V193 && V195 && V196
   • Filtrerende variable: V193 V195 V196
  • Spm. 69.2: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres ægtefælles/ samlevers hører hjemme? 2. uddannelse. (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   4171261Lærlinge- og efg-uddannelser
   15382Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   16443Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   13194Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   14285Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   01116Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   156448111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   76 240310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 24
 • V211 PLAC. ÆGTEFÆLLES UDD. 3.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
  • Forhold omkring ægtefælle
  • HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • Variablen er filtreret af: V193 && V195 && V196
   • Filtrerende variable: V193 V195 V196
  • Spm. 69.3: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres ægtefælles/ samlevers hører hjemme? 3. uddannelse. (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   03151Lærlinge- og efg-uddannelser
   0162Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   0023Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   0014Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   0025Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   0166Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   159448111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   84 263710Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 16
 • V212 PLAC. ÆGTEFÆLLES UDD. 4.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
  • Forhold omkring ægtefælle
  • HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • Variablen er filtreret af: V193 && V195 && V196
   • Filtrerende variable: V193 V195 V196
  • Spm. 69.4: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres ægtefælles/ samlevers hører hjemme? 4. uddannelse. (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   0131Lærlinge- og efg-uddannelser
   0012Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   0003Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   0004Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   0015Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   0016Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   159948111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   85 266310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 15
 • V213 ÆGTEFÆLLES UDD. NIVEAU
  Lang videregående uddannelse hvis blot eet 4-tal i V209-V212. Mellemlang videregående uddannelse hvis intet 4-tal, men blot eet 3-tal i V209-V212. Kort videregående uddannelse hvis intet 4-tal og intet 3-tal, men blot eet 2-tal i V209-V212. Lærlingeudd. m.v. hvis intet 4-tal, intet 3-tal og intet 2-tal, men enten et 1-tal eller et 5-tal (eller begge dele) i V209-V212. Ingen egentlig erhvervsuddannelse hvis intet 1-tal, intet 2-tal, intet 3-tal, intet 4-tal og intet 5-tal, men eet 6-tal i V209-V212 eller irrelevant (kode 2 i V195). NB! Instruktion fra Donor: V213 er genereret på basis af de interviewedes egen indplacering af deres ægtefælles/samlevers uddannelse. Denne variabel er ikke anvendt i Erik Jørgen Hansens analyser, jf. 'En generation blev voksen' pp. 277-280. I stedet er anvendt V226, som er en rekodning af V213, og som er i overensstemmelse med de 'officielle' definitioner.
  • Forhold omkring ægtefælle
  • ÆGTEFÆLLES UDD. NIVEAU
  • Variablen er filtreret af: V193
   • Filtrerende variable: V193
  • Spm. Ægtefælles/samlevers uddannelsesniveau
  • %MD%AntalKodeKategori
   561651Lang videregående uddannelse
   13154042Mellemlang videre- gående uddannelse
   892533Kort videregående uddannelse
   29349054Lærlingeuddannelse m.v.
   15174645ingen egentlig er- hvervsuddannelse
   151848111Deltog ikke
   15 47910Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V214 ÆGTEFÆLLES HOVEDBESKÆFT.
  (Hvis ægtefællen/samleveren er syg/har orlov, spørg om hovedbeskæftigelsen før sygdommen/orloven).
  • Forhold omkring ægtefælle
  • ÆGTEFÆLLES HOVEDBESKÆFT.
  • Variablen er filtreret af: V193
   • Filtrerende variable: V193
  • Spm. 70: Hvad er Deres ægtefælles/samlevers hovedbeskæftigelse? (Vis kort C).
  • %MD%AntalKodeKategori
   10113011Ikke-faglært arbejder
   671902Faglært arbejder
   404712513Funktionær/tjenestemand
   672004Selvstændig erhvervsdrivende, gå til spm. 71 (V216)
   11315Medhjælpende ægtefælle, gå til spm. 71 (V216)
   451256Arbejdsløs med understøttelse/ bistandshjælp, gå til spm. 71 (V216)
   11377Førtidspensionist, gå til spm. 71 (V216)
   11278Hjemmearbejdende husmor/husfar (uden andet arbejde), gå til spm. 71 (V216)
   11319Under uddannelse, gå til spm. 71 (V216)
   1518481101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   15 476100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V215 ÆGTEFÆLLES PRIVAT/OFFENT
  • Forhold omkring ægtefælle
  • ÆGTEFÆLLES HOVEDBESKÆFT.
  • Variablen er filtreret af: V193 && V214
   • Filtrerende variable: V193 V214
  • Spm. 70: Hvad er Deres ægtefælles/samlevers hovedbeskæftigelse? (Vis kort C). Spm. 70.A: Er det en privat eller offentligt ejet virksomhed, Deres ægtefælle/samlever er ansat på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24347481Offentligt ejet
   30429322Privat ejet
   11293Koncessioneret selskab
   11214Andelsselskab
   152248111Deltog ikke
   0 139Uoplyst
   29 92710Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 70
 • V216 ÆGTEFÆLLES INDKOMST 1991
  • Forhold omkring ægtefælle
  • ÆGTEFÆLLES INDKOMST 1991
  • Variablen er filtreret af: V193
   • Filtrerende variable: V193
  • Spm. 71: Hvor stor var Deres ægtefælles/samlevers samlede personlige indkomst i 1991 brutto, dvs. før skat og evt. fradrag er trukket fra? (Vis kort E).
  • %MD%AntalKodeKategori
   225110-49.000 kr.
   34108250.000-99.000 kr.
   11123323100.000-149.000 kr.
   19226004150.000-199.000 kr.
   16184925200.000-249.000 kr.
   782186250.000-299.000 kr
   451267300.000-349.000 kr.
   23738350.000-399.000 kr.
   12429400.000-449.000 kr.
   112710450.000-499.000 kr
   124311500.000 kr. eller derover
   001215Vil ikke svare
   236988Ved ikke
   1518481101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   15 476100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V217 EBA FØDSELSÅR
  • Variable genereret af SFI
  • Eba fødselsår
  • %MD%AntalKodeKategori
   001511951
   0014521952
   1010319531953
   70702217541954
   44117551955
   002561956
   1515481101Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V218 EBA KØN
  • Variable genereret af SFI
  • Eba køn
  • %MD%AntalKodeKategori
   424213121Mand
   434313582Kvinde
   151548111Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V219 EBA BEREGNET ALDER
  • Variable genereret af SFI
  • Eba beregnet alder
  • %MD%AntalKodeKategori
   0033636 år
   17175383737 år
   646420053838 år
   441203939 år
   0034040 år
   0014141 år
   1515481101Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V220 EBA KOMMUNE NUMMER
  Variablen er kodet i interval 0101 - 0861. 1001 = Deltog ikke (481)
  • Variable genereret af SFI
  • Eba kommune nummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 101
    Maximum 1001
    Gennemsnit 559
    Median 567
    Standardafvigelse 289

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 1000.

 • V221 EBA SKOLENUMMER
  • Variable genereret af SFI
  • Eba skolenr.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11211011Første Sundbyvester skole, København
   11211012Anden Sundbyvester skole, København
   11161021Sundpark skole, København
   11211031Holsteinsgade skole, København
   11171041Vibenshus skole, København
   11221051Første Ny Østergård skolen, København
   11221052Anden Ny Østergård skolen, København
   00151061Kirsebærhavens skole, København
   11161071Hillerødgades skole, København
   00141081Vanløse, København
   11211091Bellahøj, København
   11181101Nyelandsvejens skole, Frederiksberg
   11231111Rahbekskolen, Frederiksberg
   00151121Katolsk centralskole, København
   00111131Carolineskolen, København
   11232011Den Private Realskole Søborg, Gladsaxe
   11242021Nyager, Rødovre
   11222031Nørregårdsskolen, Brøndbyerne
   11202041Gildhøjskolen, Brøndbyerne
   00112051Vedbæk skole, Søllerød
   11202061Lindeskolen, Ballerup-Måløv
   11172071Skovlundeskolen, Ballerup-Måløv
   11212081Strandmarksskolen, Hvidovre
   11182091Parkskolen, Høje Tåstrup
   11182101Tåstrup realskole, Høje Tåstrup
   11172111Virum skole, Lyngby-Tårbæk
   11222121Holte gymnasium, Søllerød
   11222131Tårnby skole, Tårnby
   11252141Bistrupskolen, Birkerød
   11222151Birkerød kommuneskole, Birkerød
   11193011Præstegårdsskolen, Esbjerg
   11183021Højstrupskolen, Odense
   11193031Ørnevejens skole, Frederikshavn
   11163041Vestervangsskolen, Herning
   00143051Østre skolen Viborg, Viborg
   11193061Korsløkkeskolen, Odense
   11193071Danmarksgades skole, Holstebro
   11203081Tjørring, Herning
   11213091Absalonsskolen, Roskilde
   11223101Roskilde, Klostermarksskolen
   00143111Sct. Jørgen skole, Roskilde
   11173121Østre skole, Svendborg
   11283131Odense friskole, Odense
   11213141Klostergades skole, Vejle
   11233151Nørremarksskole, Vejle
   00123161Paradisgades skole, Århus
   00153171Sct. Knuds skole, Århus
   11203181Alleskolen, Ålborg
   00123191Kjellerupgades skole, Ålborg
   11193201Frydendal skole, Ålborg
   11193211Ålborg, Klostermarksskolen
   00123221Frederikshavn private realskole, Frederikshavn
   11263231Brændgårdskolen, Herning
   11173241Vestre skole, Svendborg
   00134011Østre skole, Grenå
   11164021Valdemarskolen, Ribe
   11234031Ringkøbing skole, Ringkøbing
   00134041Tønder kommuneskole, Tønder
   11184051Longelse-Fuglsbølle skole, Rudkøbing
   11164061Haderslev tyske skole, Haderslev
   00154071Østre skole, Holbæk
   11194081Rynkevangskolen, Kalundborg
   11254091Sorø Borger- og realskole, Sorø
   11204101Første Østre skole, Rønne
   11184102Anden Østre skole, Rønne
   11214111Åvangskolen, Rønne
   11194121Stormarksskolen, Nakskov
   11194131Birkhovedskolen, Nyborg
   11274141Nibe skole, Nibe
   11224151Lemvig skole, Lemvig
   00135011Marievangsskolen Slagelse, Skt. Peders Landsogn
   00145021Bjerringbro Søndre skole, Bjerringbro
   00155031Fredensborg skole, Asminderød-Grønholt
   11165041Sejergårdsskolen, Tølløse
   11175051Næsby skole, Allesø-Næsbyhoved-Broby
   00155061Torsted, Hatting-Torsted
   11255071Dagnæs, Tyrsted-Uth
   11215081Gjellerupskolen, Brabrand-Årslev
   00125091Kragelundsskolen, Holme-Tranbjerg
   11165101Rosenvangsskolen, Viby
   00145111Molsskolen, Knebel-Rolst
   11195121Kristrup skole, Kristrup
   11165131Gl. Lindholm skole, Sundby-Hvorup
   11235141Vestervig centralskole, Vestervig-Agger
   11295151Hornbæk centralskole, Tikøb
   11245161Bramminge skole, Bramminge
   11195171Grindsted Søndre skole, Grindsted
   11215181Vojens Borger- og realskole, Vojens
   11205191Rødekro skole, Rise
   11166011Mørke centralskole, Mørke
   00136021Vadum centralskole, Vadum
   00156031Åsted-Skærum centralskole, Åsted-Skærum
   11226041Tornby-Vidstrup centralskole, Tornby-Vidstrup
   0096051Vejrum-Viskum Fællseskole, Vejrum-Ørum-Viskum
   11236061Bodilsker Centralskole, Bodilsker
   11176071Tingsted Centralskole, Tingsted
   11186081Brahetrolleborg skole, Brahetrolleborg
   11246091Sdr. Broby skole, Broby
   11296101Glud hoved- og realskole, Glud-Slejved
   11166111Nørre Herreds Fællesskole, Nørre-Djurs
   00156121Centralskolen Sulsted, Sulsted-Ajstrup
   11216131Thorning Kommuneskole, Torning
   11226141Vridsted skole, Vridsted-Fly
   11246151Avlum Byskole, Aulum-Holdsager
   11196161Klinkby Kommuneskole, Klinkby
   00126171Kegnæs Centralskole, Kegnæs
   11206181Halsted-Aunede centralskole, Højreby
   11256191Ølgod Byskole, Ølgod
   11196201Egebjerg skolen, Egebjerg
   00156211Røsnæs skole, Røsnæs
   00116221Haraldsted Hovedskole, Haraldsted-Allindemagle
   11226231Stillinge Centralskole, Kirke Stillinge
   00146241Magleby Centralskole, Magleby
   11216251Nyker, Nyker
   11166261Ulbølle skole, Ulbølle
   0066271Vantinge skole, Vantinge
   0076281Hjadstrup skole, Otterup
   00106291Engom centralskole, Engom
   00126301Voel skole, Skorup-Tvilom-Voel
   11186311Sdr. Vissing skole, Voerladegård
   00116331Byrsted-Hjeds Fællesskole, Veggerby
   00126341Ingstrup skole, Ingstrup-V.Hjermeslev-Alstrup
   0096351Hjortdal skole, Hjortdal
   11166361Skjoldborg skole, Skjoldborg-Kallerup
   11166371Hem-Hindborg-Dølby Centralskole, Hem-hindborg-Dø lby
   00136381Lindum skole, Vammen-Lindum-Bigum
   00146391Dejbjerglund-Lyager, Dejbjerg
   00146401Hostrup skole, Helle
   0086411Bounum skole, Horne
   00146421Jernved, Jernved
   00106431Grønfeldt skole, Ølgod
   0096441Aller skole, Aller
   11206451Burkal, Burkal
   11246461Rørby-Værslev forbundsskole, Rørby
   11226471Hvilebjergskolen, Hashøj
   11176481Aaker centralskole, Aaker
   11196491Østersøskolen, Skelby-Gedesby
   00126501Hornslet centralskole, Hornslet
   00116511Hornbæk skole, Tikøb
   11236521Vestergårdsskolen, Viby
   0096531Bjergbakkeskolen, Ørslev
   0076541Dalby skole, Dalby
   00126551Andkær, Gauererslund
   11286561Rundhøjskolen, Holme-Tranbjerg
   11196571Strandskolen, Vejlby-Risskov
   00116581Thorup skole, Torup-Klim
   00146591Darum skole, Bramminge
   11186601Skanderup-Hjarup forbundskole, Skanderup
   00106611Bovrup, Bovrup
   0076621Nybøl, Nybøl
   00146631Margrethe skolen, Jylling-Gundsømagle
   11266641Ny Holsted skole, Herlufsholm
   151548110001Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V222 EBA PERSONLØBENUMMER
  Variablen er kodet i interval 01 - 33. 101 = Deltog ikke (481)
  • Variable genereret af SFI
  • Eba perslb.nr
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 101
    Gennemsnit 25
    Median 13
    Standardafvigelse 33

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V223 BUNKENUMMER
  Variablen er kodet i interval 001 - 134. 1000 = Irrelevant (1) 1001 = Deltog ikke (481)
  • Variable genereret af SFI
  • 72. Bunkenummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 10001
    Gennemsnit 1584
    Median 79
    Standardafvigelse 3573

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V224 STILLING KODET (V108)
  Kilde til KODEVÆRDIERNE: Kartotekskort ført 1968 - 1969 med oplysninger fra elev og skole. (Se kerne53).
  • Variable genereret af SFI
  • 28. Hvad stilling (se V108) Teksten i V108 lukket i 3-cifret kode
  • %MD%AntalKodeKategori
   1119211Ingeniør
   0013212Arkitekt
   1118221Læge
   003222Tandlæge, dyrlæge
   66176231Lærer m.v. Pædagog, bibliotekar, skoleinspektør, Undervisning iøvrigt
   002232Udokumenteret kode
   1134233Udokumenteret kode
   009234Udokumenteret kode.
   1118241Sygeplejerske, socialrådgiver
   2372242Udokumenteret kode
   2260251Øvrige professionelle inkl. kunstner, revisor, jurist, journalist.
   001271Udokumenteret kode
   1120311Direktør
   2262312Prokurist, salgschef m.v.
   1243321Bestyrer formand, værkfører m.v.
   44119331Fuldmægtig bogholder, kontorchef, disponent
   1113357332Kontorassistent sekretær, ekspeditrice m.v., bankassistent m.v.
   1119341Lagerforvalter forvalter, inspektører af mange slags
   007342Portør
   004351Repræsentant
   44114361Tekniske funktionærer på alle niveauer
   2257362Udokumenteret kode
   2268371Funkt. i etaterne kommunerne, militæret, skibsfarten, sporvejene
   1124381Øvrige funktionærer
   56170411Faglærte arbejdere Automekaniker, kleinsmed, maler, maskinarbejder, blikkenslager, mekaniker, montør, murer, smed, typograf, tømrer, snedker, elektriker.
   1246412Øvrige faglærte arbejdere (inkl. fx mejerister)
   2259511Arbejdsmand, specialarbejder
   2260512Fabriksarbejder
   004513Jord- og betonarbejder
   2253514Chauffør
   008515Slagteriarbejder
   006516Kommunalarbejder
   1121517Lagerarbejder
   003518Fisker
   005519Fodermester, traktorfører
   910296521Øvrige ikke-faglærte (inkl. murerarbejdsmand, banearbejder, hjemmehjælper, husbestyrerinde)
   56165522Fruer, husmødre
   3396523Invalidepensionist, pensionist
   1125524Udokumenteret kode
   1134525Udokumenteret kode
   15174811001Deltog ikke
   0 5999Uoplyst
   9 2951000Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 90
 • V225 STILLING KODET (V133)
  Kode til KODEVÆRDIERNE: Kartotekskort ført 1968 - 1969 med oplysninger fra elev og skole. (Se kerne53).
  • Variable genereret af SFI
  • 45. Hvad stilling (se V133). Teksten i V133 lukket i 3-cifret kode
  • %MD%AntalKodeKategori
   1644111Gårdejer (inkl. proprietær, godsejer)
   019112Husmand Boelsmand, Avlsbruger, Landmand, Forpagter
   002113Gartner
   014114Fiskeskipper
   018121Fabrikant (entreprenør)
   2755122Håndværksmester
   014131Købmand
   2753132Øvrige i handel m.v. (inkl. grosserer)
   0213141Vognmand
   2751151Øvrige selvstændige (eksl. liberale erhverv)
   002211Ingeniør
   001212Arkitekt
   019221Læge
   016222Tandlæge, dyrlæge
   001242Udokumenteret kode
   1323251Øvrige professionelle inkl. kunstner, revisor, jurist, journalist.
   15634811001Deltog ikke
   0 2999Uoplyst
   76 23831000Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 24
 • V226 ÆGETF UDD.KD (V209-V212)
  Instruktion fra Donor: V226 er en rekodning af V213. V213 er ikke anvendt i Erik Jørgen Hansen's analyser, idet denne er de interviewedes egen indplacering af deres ægtefælle/samlevers uddannelse, jf. 'En generation blev voksen' pp. 277-280. I stedet er anvendt V226, som er i overensstemmelse med de 'officielle' definitioner.
  • Variable genereret af SFI
  • Ægtefælles/samlevers uddannelses kode
  • %MD%AntalKodeKategori
   561631Lang videregående
   9112832Mellemlang videregående
   892513Kort videregående
   333910354Lærlingeuddannelse m.v.
   15174615Ingen egentlig uddannelse
   151848111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   15 47610Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V227 UDDANN. KODE (V86-V89)
  Instruktion fra Donor: V227 er en rekodning af V90. V90 er ikke anvendt i Erik Jørgen Hansen's analyser, idet denne er de interviewedes egen indplacering af deres uddannelse, jf. 'En generation blev voksen' pp. 277-280. I stedet er anvendt V227, som er i overensstemmelse med de 'officielle' definitioner.
  • Variable genereret af SFI
  • Uddannelses kode
  • %MD%AntalKodeKategori
   662041Lang videregående
   11113532Mellemlang videregående
   12123643Kort videregående
   393912224Lærlingeuddannelse m.v.
   17175265Ingen egentlig uddannelse
   151548111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V228 NY SOCIALKLASSE
  • Variable genereret af SFI
  • Ny social klasse
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103281Professionerne
   18185672Funktionærklasse
   551513Selvstændig med ansatte
   33934Selvstændig uden ansatte
   28288785Almindelig funktionær
   772226Faglært arbejder
   13134207Ikke-faglært arbejder
   00108Aldrig haft arbejde
   151548111Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V229 LUKNING AF V66
  • Variable genereret af SFI
  • Lukning af V66 (sygdomme)
  • %MD%AntalKodeKategori
   5151641Ryglidelser
   5131462Andre lidelser i knogler, muskler, led
   12173Migræne, hovedpine
   0194Epilepsi
   12275Andre lidelser i nervesystem, sanseorg.
   01106Kræft, svulster
   13317Psykiske liderlser
   38858Astma og allergiske lidelser
   0199Sclerose
   111610Diabetes/sukkersyge
   00311Stofskiftet
   01913Psoriasis
   00414Dårligt hjerte, blodprop i hjertet
   00415Kredsløbssygdomme
   111616Mavesår, mavekatar, tarmsygdom
   01717Nyrerne/nyresten
   00518Blodtryk
   01819Sygdom i hjernen
   144520Øvrige lidelser
   1544481101Deltog ikke
   0 799Uoplyst
   65 2048100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 35
 • V230 LUKNING AF V67
  • Variable genereret af SFI
  • Lukning af V67 (sygdomme)
  • %MD%AntalKodeKategori
   13171Ryglidelser
   16342Andre lidelser i knogler, muskler, led
   02103Migræne, hovedpine
   0155Andre lidelser i nervesystem, sanseorg.
   0136Kræft, svulster
   0147Psykiske liderlser
   02118Astma og allergiske lidelser
   00210Diabetes/sukkersyge
   00211Stofskiftet
   01314Dårligt hjerte, blodprop i hjertet
   00215Kredsløbssygdomme
   00216Mavesår, mavekatar, tarmsygdom
   00117Nyrerne/nyresten
   00218Blodtryk
   021020Øvrige lidelser
   1582481101Deltog ikke
   0 499Uoplyst
   81 2558100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 19
 • V231 OMKOD. FORSØGERSTIL. 68
  • Variable genereret af SFI
  • Grupperet omkodet k3001
  • %MD%AntalKodeKategori
   772211211-251: professionelle (inkl. liberale erhverv)
   21216672311-381: funktionaærer i øvbrigt
   27278533111-151: selvstændige (inkl. liberale erhverv)
   14144294411-412: faglærte arbejdere (og dertil ækvivalerende,dvs. også uden for lærlingeloven)
   24247655511-521: ikke-faglærte arbejdere (inkl. tillærte)
   772166611-999: uden for erhverv
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V232 INTERVIEW RESULTAT 1992
  • Variable genereret af SFI
  • Interview resultat, 1992
  • %MD%AntalKodeKategori
   858526681Opnået
   0022Delvis opnået
   772293Nægter
   0044Sygdom
   00135Bortrejst/på hospital
   11276Ej truffet
   00117Flyttet
   0018Handicap
   0039Andet
   00320Bes./telf. Skema indkommet
   00121Bes./telf. død
   6618980Den del af stikprøven fra 1968, som på interviewtidspunktet i 1992 var bosat i udlandet eller afgået ved døden
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V233 SAMMENKODNINGER RV89/V22
  Variablen er kodet i interval 01-15. 101 = Deltog ikke (481)
  • Variable genereret af SFI
  • Sammenkodet RV89/V220
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 101
    Gennemsnit 24
    Median 12
    Standardafvigelse 33

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V234 GEOVÆGT, KERNE 53
  Variablen er kodet i interval 0-5.
  • Variable genereret af SFI
  • Geovægt, kerne53
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 5
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V235 CPR-STATUS 92
  • Variable genereret af SFI
  • CPR-status 92
  • %MD%AntalKodeKategori
   949429621Aktiv, Dansk folkeregister
   0063Aktiv, Vejkode 9900-9999, dansk
   00135Aktiv, Grønlandsk folkeregister
   00260Inaktiv, ændret f-dato og køn
   00170Inaktiv, forsvundet
   339980Inaktiv, udrejst
   226790Inaktiv, død
   0 1100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V236 UNDERSØGELSESNR. 1992
  Standard 1023 Fra ung til voksen 1992.
  • Variable genereret af SFI
  • Undersøgelsesnr. i 1992.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 1023
    Maximum 1023
    Gennemsnit 1023
    Median 1023
    Standardafvigelse 0

 • V237 SKOLENUMMER 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Skolenummer 68
  • %MD%AntalKodeKategori
   11251011Første Sundbyvester skole, København
   11271012Anden Sundbyvester skole, København
   11221021Sundpark skole, København
   11241031Holsteinsgade skole, København
   11211041Vibenshus skole, København
   11331051Første Ny Østergård skolen, København
   11251052Anden Ny Østergård skolen, København
   11191061Kirsebærhavens skole, København
   11221071Hillerødgades skole, København
   11171081Vanløse, København
   11261091Bellahøj, København
   11231101Nyelandsvejens skole, Frederiksberg
   11301111Rahbekskolen, Frederiksberg
   11191121Katolsk centralskole, København
   11171131Carolineskolen, København
   11272011Den Private Realskole Søborg, Gladsaxe
   11272021Nyager, Rødovre
   11262031Nørregårdsskolen, Brøndbyerne
   11232041Gildhøjskolen, Brøndbyerne
   11172051Vedbæk skole, Søllerød
   11252061Lindeskolen, Ballerup-Måløv
   11292071Skovlundeskolen, Ballerup-Måløv
   11232081Strandmarksskolen, Hvidovre
   11262091Parkskolen, Høje Tåstrup
   11222101Tåstrup realskole, Høje Tåstrup
   11232111Virum skole, Lyngby-Tårbæk
   11272121Holte gymnasium, Søllerød
   11252131Tårnby skole, Tårnby
   11292141Bistrupskolen, Birkerød
   11242151Birkerød kommuneskole, Birkerød
   11243011Præstegårdsskolen, Esbjerg
   11243021Højstrupskolen, Odense
   11223031Ørnevejens skole, Frederikshavn
   11203041Vestervangsskolen, Herning
   11173051Østre skolen Viborg, Viborg
   11213061Korsløkkeskolen, Odense
   11213071Danmarksgades skole, Holstebro
   11233081Tjørring, Herning
   11233091Absalonsskolen, Roskilde
   11233101Roskilde, Klostermarksskolen
   11223111Sct. Jørgen skole, Roskilde
   11223121Østre skole, Svendborg
   11313131Odense friskole, Odense
   11213141Klostergades skole, Vejle
   11253151Nørremarksskole, Vejle
   11163161Paradisgades skole, Århus
   11203171Sct. Knuds skole, Århus
   11233181Alleskolen, Ålborg
   00133191Kjellerupgades skole, Ålborg
   11223201Frydendal skole, Ålborg
   11243211Ålborg, Klostermarksskolen
   00133221Frederikshavn private realskole,
   0003222Frederikshavn
   11283231Brændgårdskolen, Herning
   11233241Vestre skole, Svendborg
   11164011Østre skole, Grenå
   11184021Valdemarskolen, Ribe
   11264031Ringkøbing skole, Ringkøbing
   11194041Tønder kommuneskole, Tønder
   11194051Longelse-Fuglsbølle skole, Rudkøbing
   11204061Haderslev tyske skole, Haderslev
   11234071Østre skole, Holbæk
   11244081Rynkevangskolen, Kalundborg
   11284091Sorø Borger- og realskole, Sorø
   11254101Første Østre skole, Rønne
   11214102Anden Østre skole, Rønne
   11234111Åvangskolen, Rønne
   11224121Stormarksskolen, Nakskov
   11254131Birkhovedskolen, Nyborg
   11284141Nibe skole, Nibe
   11244151Lemvig skole, Lemvig
   11165011Marievangsskolen Slagelse,
   0005012Skt. Peders Landsogn
   00155021Bjerringbro Søndre skole, Bjerringbro
   11215031Fredensborg skole, Asminderød-Grønholt
   11235041Sejergårdsskolen, Tølløse
   11215051Næsby skole, Allesø-Næsbyhoved-Broby
   11175061Torsted, Hatting-Torsted
   11285071Dagnæs, Tyrsted-Uth
   11235081Gjellerupskolen, Brabrand-Årslev
   11165091Kragelundsskolen, Holme-Tranbjerg
   11195101Rosenvangsskolen, Viby
   11165111Molsskolen, Knebel-Rolst
   11235121Kristrup skole, Kristrup
   11205131Gl. Lindholm skole, Sundby-Hvorup
   11275141Vestervig centralskole, Vestervig-Agger
   11295151Hornbæk centralskole, Tikøb
   11265161Bramminge skole, Bramminge
   11235171Grindsted Søndre skole, Grindsted
   11245181Vojens Borger- og realskole, Vojens
   11225191Rødekro skole, Rise
   11176011Mørke centralskole, Mørke
   11176021Vadum centralskole, Vadum
   11166031Åsted-Skærum centralskole, Åsted-Skærum
   11236041Tornby-Vidstrup centralskole,
   0006042Tornby-Vidstrup
   00106051Vejrum-Viskum Fællesskole,
   0006052Vejrum-Ørum-Viskum
   11256061Bodilsker Centralskole, Bodilsker
   11226071Tingsted Centralskole, Tingsted
   11206081Brahetrolleborg skole, Brahetrolleborg
   11306091Sdr. Broby skole, Broby
   11296101Glud hoved- og realskole, Glud-Slejved
   11166111Nørre Herreds Fællesskole, Nørre-Djurs
   11196121Centralskolen Sulsted, Sulsted-Ajstrup
   11236131Thorning Kommuneskole, Torning
   11246141Vridsted skole, Vridsted-Fly
   11266151Avlum Byskole, Aulum-Holdsager
   11256161Klinkby Kommuneskole, Klinkby
   00136171Kegnæs Centralskole, Kegnæs
   11226181Halsted-Aunede centralskole, Højreby
   11266191Ølgod Byskole, Ølgod
   11226201Egebjerg skolen, Egebjerg
   00156211Røsnæs skole, Røsnæs
   00116221Haraldsted Hovedskole,
   0006222Haraldsted-Allindemagle
   11276231Stillinge Centralskole, Kirke Stillinge
   11176241Magleby Centralskole, Magleby
   11266251Nyker, Nyker
   11176261Ulbølle skole, Ulbølle
   0076271Vantinge skole, Vantinge
   0086281Hjadstrup skole, Otterup
   00136291Engom centralskole, Engom
   00146301Voel skole, Skorup-Tvilom-Voel
   11196311Sdr. Vissing skole, Voerladegård
   00126331Byrsted-Hjeds Fællesskole, Veggerby
   11176341Ingstrup skole, Ingstrup-V.
   0006342Hjermeslev-Alstrup
   0096351Hjortdal skole, Hjortdal
   11166361Skjoldborg skole, Skjoldborg-Kallerup
   11196371Hem-Hindborg-Dølby Centralskole,
   0006372Hem-hindborg-Dølby
   00156381Lindum skole, Vammen-Lindum-Bigum
   00146391Dejbjerglund-Lyager, Dejbjerg
   00146401Hostrup skole, Helle
   0096411Bounum skole, Horne
   11176421Jernved, Jernved
   00116431Grønfeldt skole, Ølgod
   00116441Aller skole, Aller
   11216451Burkal, Burkal
   11276461Rørby-Værslev forbundsskole, Rørby
   11256471Hvilebjergskolen, Hashøj
   11226481Aaker centralskole, Aaker
   11216491Østersøskolen, Skelby-Gedesby
   00136501Hornslet centralskole, Hornslet
   00156511Hornbæk skole, Tikøb
   11246521Vestergårdsskolen, Viby
   00106531Bjergbakkeskolen, Ørslev
   00136541Dalby skole, Dalby
   11166551Andkær, Gauererslund
   11326561Rundhøjskolen, Holme-Tranbjerg
   11216571Strandskolen, Vejlby-Risskov
   00136581Thorup skole, Torup-Klim
   00146591Darum skole, Bramminge
   11206601Skanderup-Hjarup forbundskole, Skanderup
   00116611Bovrup, Bovrup
   00106621Nybøl, Nybøl
   11206631Margrethe skolen, Jylling-Gundsømagle
   11266641Ny Holsted skole, Herlufsholm
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V238 PERSONLØBENUMMER 1968
  Variablen er kodet i interval 01 - 33.
  • Variable fra 1968-undersø
  • Person-løbenummer 1968
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 33
    Gennemsnit 12
    Median 11
    Standardafvigelse 7

 • V239 KØN 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Køn: (Spm. 2, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   505015881Dreng
   505015632Pige
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V240 RESP. BOR HOS I 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Dernæst nogle spm. om, hvordan du bor: (Spm. 4, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   859026831Far og mor
   772082Mor alene
   11393Far alene
   11364Anden familie
   0065Institutioner
   11176Kostskole
   0088Andet
   5 1549Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V241 BOLIGTYPE 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Bor I i: (Spm. 5, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   444613771Enfamiliehus (villa eller rækkehus)
   772052Hus med 2 lejligheder
   23247323Etageejendom (hus med flere lejligheder)
   18195664Stuehus på landejendom
   441158Andet
   5 1569Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V242 HAR I BADEVÆRELSE 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Har I badeværelse? 1968 (Spm. 10, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   798324741Ja
   16175192Nej
   5 1589Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V243 EGET VÆRELSE 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Har du dit eget værelse, som du ikke skal dele med nogen? (Spm. 12, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   616419171Ja
   343610802Nej
   5 1549Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V244 BOPÆL - FAR 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Hvor bor dine forældre? Far: (Kodning af åbent spm. 15.A, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   9102961Hovedstaden
   11123332Hovedstaden, forstad
   16185073Provinsby over 20.000
   10113084Provinsby under 20.000
   551435Provinsby, forstad
   661786Bymæssig bebyggelse over 1.000
   23737Bymæssig bebyggelse 500-999
   323510048Landkommunerne
   11169Udlandet, Færøerne, Grønland
   9 29399Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V245 BOPÆL - MOR 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Hvor bor dine forældre? Mor: (Kodning af åbent spm. 15.B, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   118431Hovedstaden
   112292Hovedstaden, forstad
   227633Provinsby over 20.000
   113314Provinsby under 20.000
   0385Provinsby, forstad
   05116Bymæssig bebyggelse over 1.000
   0497Bymæssig bebyggelse 500-999
   117418Landkommunerne
   0129Udlandet, Færøerne, Grønland
   92 291499Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 8
 • V246 FARS STILLING 1968
  (Du skal svare meget nøjagtigt, f.eks. skal du ikke blot skrive landmand, men gårdejer, ikke blot smed, men smedesvend)
  • Variable fra 1968-undersø
  • Hvad er din faders stilling? (Kodning af åbent spm. 16, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   21226710Selvstændig landbonde
   661941Selvstændig håndværker
   772132Selvstændig handelsmand
   22623Selvstændig liberal erhverv
   28298924Funktionær
   11123605Faglært arbejder
   19206106Ufaglært (by)
   11407Ufaglært (land)
   11418Ude af erhverv
   2 689Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 98
 • V247 HAR FAR UNDERORD. 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Har din far nogen underordnede? (Spm. 20, elevskema A, 1968) Hvis ja: Hvor mange har han?
  • %MD%AntalKodeKategori
   465014440Ingen underordnede
   141543211-3
   4411324-5
   3410336-10
   2374411-20
   1140521-50
   1122651-100
   11287101 og derover
   21236618Kender ikke antallet
   7 2349Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 93
 • V248 FARS SKOLEUDDANN. 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Hvilken skoleuddannelse har din far? (Spm. 21, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   5156160017 år i folkeskolen
   91027928 eller 9 år i folkeskolen
   33883Mellemskolen uden eksamen
   892494Mellemskoleeksamen
   892605Realeksamen, præliminæreksamen
   551576Studentereksamen
   0038Andet
   782259Ved ikke
   9 29099Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V249 FARS SOCIALGRUPPE 1968
  Kodet efter principperne i bilag 1 til SFI's publikation 47, 1971.
  • Variable fra 1968-undersø
  • Faderens socialgruppe, 1968
  • %MD%AntalKodeKategori
   551441Socialgruppe I
   9102772Socialgruppe II
   353810983Socialgruppe III
   21236604Socialgruppe IV
   21226545Socialgruppe V
   22527Faderen død
   0018Faderen i fængsel
   11259Ved ikke
   8 24099Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 92
 • V250 MOR UDEARBEJDENDE 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Har din mor arbejde uden for hjemmet? (Spm. 22, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   454814051Nej
   414412972Ja, hun har arbejde udenfor hjemmet
   782313Ja, hun arbejder i fars forretning
   0074Moderen død
   0039Ved ikke
   7 20899Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 93
 • V251 MORS SKOLEUDDANN. 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Hvilken skoleuddannelse har din mor? (Spm. 28, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   5357166417 år i folkeskolen
   101131428 eller 9 år i folkeskolen
   341063Mellemskolen uden eksamen
   782294Mellemskoleeksamen
   11113315Realeksamen, præliminæreksamen
   33856Studentereksamen
   671919Ved ikke
   7 23199Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 93
 • V252 ANTAL SØSKENDE 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Hvor mange søskende har du? (Spm. 29, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   6618800 søskende
   283089511 søskende
   282987222 søskende
   171853333 søskende
   8925744 søskende
   4411255 søskende
   4412866 eller flere søskende
   5 1669Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V253 RESP. VOKSENSTILLING 68
  • Variable fra 1968-undersø
  • Hvilken stilling vil du helst have, når du bliver voksen? Socialgruppe 1968 (Kodning af åbent spm. 36, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   12123661Socialgruppe I
   10113202Socialgruppe II
   28318973Socialgruppe III
   333610484Socialgruppe IV
   441125Socialgruppe V
   671969Ved ikke
   7 21299Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 93
 • V254 AKTIV I SPORT 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Hvor ofte deltager du i en eller anden form for sport enten i en klub eller med kammerater i nabolaget? (Spm. 41, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   15164791Aldrig
   772062Et par gange om året
   5515231 gang om måneden
   161751641 gang om ugen
   303294952-3 gange om ugen
   7721664-5 gange om ugen
   14154387Næsten hver dag
   6 1959Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 94
 • V255 REG.NR. TIL VÆGTE
  Variablen er kodet i interval 0 - 6234. Vægten er ikke anvendt i Erik Jørgen Hansens analyser.
  • Variable fra 1968-undersø
  • Reg.nr. til vægte 1968
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 6234
    Gennemsnit 4145
    Median 4033
    Standardafvigelse 1737

 • V256 VÆGTE 1968
  Variablen er kodet i interval 0 - 451. Vægten er ikke anvendt i Erik Jørgen Hansens analyser.
  • Variable fra 1968-undersø
  • Vægte 1968
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 451
    Gennemsnit 235
    Median 232
    Standardafvigelse 52

 • V257 TID TIL AVISLÆSNING 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Hvor lang tid bruger du normalt til læsning af aviser? (Spm. 43, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   451371Læser aldrig
   737722912Under ½ time om dagen
   16175123½ - 1 time om dagen
   113041 - 1½ time om dagen
   00951½ - 2 timer om dagen
   00662 timer eller mere om dagen
   0019Ved ikke
   5 16599Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V258 TID TIL BOGLÆSNING 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Hvor lang tid bruger du normalt om ugen til læsning af bøger (ikke skolebøger)? (Spm. 46, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   772081Læser aldrig
   28308842Under ½ time om dagen
   29319233½ - 1 time om dagen
   131440641 - 1½ time om dagen
   8925851½ - 2 timer om dagen
   91029162 timer eller mere om dagen
   0039Ved ikke
   6 17899Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 94
 • V259 IGANG MED BOG 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Er du i gang med en bog for tiden? (Spm. 47, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   323410201Nej
   626619602Ja
   5 1719Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V260 TID DGL. HUSARBEJDE 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Hvor lang tid om dagen hjælper du normalt med husgerningsarbejde i dit hjem? (Spm. 49, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   882451Hjælper aldrig
   373911572Under ½ time
   31329693½ - 1 time
   91029641 - 1½ time
   4513951½ - 2 timer
   6617662 timer eller mere
   5 1699Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V261 KAN LIDE SKOLEGANG 1968
  Læs følgende svar igennem og sæt x ved det, som du mener passer bedst til dig.
  • Variable fra 1968-undersø
  • Hvad synes du om at gå i skole? (Spm. 56, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   772071Jeg kan vældig godt lide det
   343610842Jeg synes godt om det
   404212693Jeg har ikke noget imod det, men på den anden side
   992744Jeg synes ikke særlig godt om det
   551565Jeg kan ikke fordrage det
   5 1619Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V262 FORVENT. AFGANGKL. 1968
  • Variable fra 1968-undersø
  • Fra hvilken klasse eller med hvilken eksamen regner du med, at du til sin tid går ud af skolen? (Spm. 72, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   4412917. klasse
   5515028. klasse
   202161639. klasse
   1920598410. klasse
   28308885Realeeksamen
   19205956Studentereksamen
   0018Andet
   0059Ved ikke
   5 16999Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V263 KLASSETYPE 6.KL. 1967
  Registeroplysning indhentet fra skolerne.
  • Klasselærerens vurdering
  • Klassen er: 1967
  • %MD%AntalKodeKategori
   10113171Almen
   9102962Boglig
   768023843Udelt
   5 1549Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V264 KLASSETYPE, AUG. 1968
  Registeroplysning indhentet fra skolerne
  • Klasselærerens vurdering
  • Klassetype, august, 1968
  • %MD%AntalKodeKategori
   001517.klasse
   4849150828.klasse
   4344135131.real
   661964Ude af skolen
   11245Tilvalgsskole
   2 579Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 98
 • V265 LÆRER VURD. KLASSE 68
  • Klasselærerens vurdering
  • Anser De denne syvende klasse for at være: (Spm. 14, skema til klasselæreren, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   551531Ualmindelig god
   29319272God
   363711323Almindelig
   17185494Meget jævn
   772195Ret dårlig
   11426Usædvanlig dårlig
   4 1299Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 96
 • V266 HOLDNING KONKURRENCE 68
  Se SFI studie 21, side 64.
  • Holdninger, 1968 undersøg
  • Holdning til konkurrence
  • %MD%AntalKodeKategori
   11123581Mest negativ
   12133872
   12133813
   12123644
   12133875
   12133756
   12133847
   11123568Mest positiv
   0019Fejlbesvarelser
   5 15899Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V267 HOLDNING SOLIDARITET 68
  Se SFI studie 21, side 68.
  • Holdninger, 1968 undersøg
  • Holdning til solidaritet
  • %MD%AntalKodeKategori
   12133861Mest negativ
   12123672
   12123693
   14154364
   13144105
   11123476
   13144097
   992698Mest positiv
   5 1589Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V268 HOLDNING TIDSPERSPEK 68
  Se SFI studie 21, side 57.
  • Holdninger, 1968 undersøg
  • Holdning til tidsperspektiv
  • %MD%AntalKodeKategori
   12133881Mest negativ
   12123722
   12133833
   13144134
   12123655
   12123686
   12133857
   10103058Mest positiv
   00149Fejlbesvarelser
   5 15899Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V269 ENGAGERENDE ARBEJDE 1968
  Se SFI studie 21, side 66.
  • Holdninger, 1968 undersøg
  • Holdning til engagerende arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   13134031Mest negativ
   15164732
   10103083
   11123604
   14154525
   882456
   14144287
   992798Mest positiv
   12459Ved ikke
   5 15899Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V270 HOLDNING KØNSROLLER 1968
  Se SFI publ. 59, side 31.
  • Holdninger, 1968 undersøg
  • Holdning til traditionelle kønsroller
  • %MD%AntalKodeKategori
   11123551Mest negativ
   12123732
   14154373
   12123674
   15154635
   10103036
   11123557
   11113338Mest positiv
   0079Fejlbesvarelser
   5 15899Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V271 HOLDNING KONFORMITET 68
  Se SFI studie 21, side 65.
  • Holdninger, 1968 undersøg
  • Holdning til konformitet
  • %MD%AntalKodeKategori
   12133821Mest negativ
   12133912
   12133763
   12123734
   13134045
   12133756
   12133807
   10103118Mest positiv
   0019Fejlbesvarelser
   5 15899Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V272 HOLDNING FORÆLDRE 68
  Se SFI publ. 59, side 30.
  • Holdninger, 1968 undersøg
  • Holdning til forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   12123681Mest negativ
   13144102
   12133763
   13133944
   11123595
   12133796
   12133757
   10113288Mest positiv
   0049Fejlbesvarelser
   5 15899Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V273 UNDERVISNINGSPLIGT 1969
  • Forældreholdninger, 1969
  • Undervisningspligten i Danmark er nu 7 år og vil snart være 9 år - hvor mange år mener De, at den bør være? (Spm. 7, forældreskema, 1969)
  • %MD%AntalKodeKategori
   91129817 år
   6819928 år
   3239102039 år
   33401050410 år
   0012511 år
   1243612 år
   0018Andet
   2 639Uoplyst
   15 46510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 83
 • V274 UNDERVISNING KVALITET 69
  • Forældreholdninger, 1969
  • Hvordan synes De, at den undervisning er, der i dag gives i skolerne, sammenlignet med den, De selv fik i skolen? (Spm. 8, forældreskema, 1969)
  • %MD%AntalKodeKategori
   425013131Meget bedre
   31379772Noget bedre
   561563Den samme
   561684Noget dårligere
   11265Meget dårligere
   0038Andet
   1 439Uoplyst
   15 46510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 84
 • V275 FARS ERHVERVSUDDANN. 69
  • Forældreholdninger, 1969
  • Hvilken erhvervsuddannelse har De og Deres ægtefælle? Faderen: (Spm. 17 med kodning af lukket del, forældreskema, 1969)
  • %MD%AntalKodeKategori
   561481Højere læreanstalt
   341092Anden videregående
   30399613Lærlingeuddannelse
   12444Kortere erhvervsuddannelse
   571695Tillæring
   324210196Ingen erhvervsuddannelse
   7 2369Uoplyst
   15 46510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 78
 • V276 MORS ERHVERVSUDDANN. 69
  • Forældreholdninger, 1969
  • Hvilken erhvervsuddannelse har De og Deres ægtefælle? Moderen: (Spm. 17 med kodning af lukket del, forældreskema, 1969)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11181Højere læreanstalt
   22552Anden videregående
   19246013Lærlingeuddannelse
   561524Kortere erhvervsuddannelse
   571675Tillæring
   486115236Ingen erhvervsuddannelse
   5 1709Uoplyst
   15 46510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 80
 • V277 SKEMA UDFYLDT AF 69
  Variablen er brugt til korrekt klassificering af V275 og V276.
  • Forældreholdninger, 1969
  • Skemaet er udfyldt af: (Spm. 22, forældreskema, 1969)
  • %MD%AntalKodeKategori
   596918481Barnets moder
   25308012Barnets fader
   11193Anden familie
   0084Andre
   0 109Uoplyst
   15 46510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 85
 • V278 RIGTIGE I VERBALTEST 68
  Se SFI studie 20, side 25-30. Variablen er kodet i interval 06 - 62. 099 = Uoplyst (6) 100 = Irrelevant/deltog ikke (113)
  • Tests, 1968 undersøgelsen
  • Antal rigtige i verbal test.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3032
    Manglende 119
    Minimum 6
    Maximum 62
    Gennemsnit 37
    Median 37
    Standardafvigelse 8

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V279 RIGTIGE I SPATIALTST 68
  Se SFI studie 20, side 25-30. Variablen er kodet i interval 01 - 39. 099 = Uoplyst (8) 100 = Irrelevant/deltog ikke (113)
  • Tests, 1968 undersøgelsen
  • Antal rigtige i spatial test.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3030
    Manglende 121
    Minimum 1
    Maximum 39
    Gennemsnit 23
    Median 24
    Standardafvigelse 7

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V280 RIGTIGE I INDUKTIVTST 68
  Se SFI studie 20, side 25-30. Variablen er kodet i interval 01 - 40. 099 = Uoplyst (8) 100 = Irrelevant/deltog ikke (116)
  • Tests, 1968 undersøgelsen
  • Antal rigtige i induktiv test.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3027
    Manglende 124
    Minimum 1
    Maximum 40
    Gennemsnit 23
    Median 23
    Standardafvigelse 8

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V281 VERBALTEST GRUPPERET 68
  Se SFI studie 20, side 28.
  • Tests, 1968 undersøgelsen
  • Antal rigtige i verbal test. 5 points intervaller.
  • %MD%AntalKodeKategori
   00102Indtil 10 rigtige
   1118311-15 rigtige
   2261416-20 rigtige
   55157521-25 rigtige
   1314410626-30 rigtige
   2021635731-35 rigtige
   2324720836-40 rigtige
   1819582941-45 rigtige
   11113351046-50 rigtige
   33921151-55 rigtige
   00101256-60 rigtige
   0021361 og derover rigtige
   0 699Uoplyst
   4 113100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 96
 • V282 SPATIALTEST GRUPPERET 68
  Se SFI studie 20, side 28.
  • Tests, 1968 undersøgelsen
  • Antal rigtige i spatial test. 5 points intervaller.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11171Indtil 5 rigtige
   5515226-10 rigtige
   1313402311-15 rigtige
   1617506416-20 rigtige
   2424741521-25 rigtige
   2425744626-30 rigtige
   1213388731-35 rigtige
   3380836 og derover rigtige
   0 89Uoplyst
   4 11310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 96
 • V283 INDUKTIVTEST GRUPPER. 68
  Se SFI studie 20, side 28.
  • Tests, 1968 undersøgelsen
  • Antal rigtige i induktiv test. 5 points intervaller.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22681Indtil 5 rigtige
   6619226-10 rigtige
   1313405311-15 rigtige
   1718549416-20 rigtige
   2020617521-25 rigtige
   1818559626-30 rigtige
   1516480731-35 rigtige
   55157836 og derover rigtige
   0 89Uoplyst
   4 11610Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 96
 • V284 FAMILIE SOCIALGRUPPE. 68
  Kodet efter principperne i bilag 1 til SFI's publ. 47, 1971.
  • Familie socialgruppe og s
  • Indplacering efter den af forældrene, der har højeste socialgruppe i 1968.
  • %MD%AntalKodeKategori
   551451Socialgruppe I
   9102962Socialgruppe II
   374011793Socialgruppe III
   22236914Socialgrupe IV
   20216285Socialgruppe V
   11167Fader død, moder uoplyst
   0018Fader i fængsel
   0 109Uoplyst
   6 18510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 94
 • V285 FORÆLDRE SKOLEUDDANN. 68
  • Familie socialgruppe og s
  • Indplacering efter den af forældrene, der har højeste skoleuddannelse i 1968.
  • %MD%AntalKodeKategori
   5152159817 år
   101031428 eller 9 år
   551453Mellemskolen uden eksamaen
   11113324Mellemskoleeksamen
   15154695Realeksamen, præliminæreksamen
   772146Studentereksamen
   0048Andet
   0 39Uoplyst
   2 7210Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 98
 • V286 NR.I SØSKENDEFLOKKEN 68
  • Plads i søskendeflokken,
  • Plads i søskenderækken. (Konstrueret på grundlag af spm. 29 og spm. 30, elevskema A, 1968)
  • %MD%AntalKodeKategori
   661881Enebarn
   31329652Ældste
   28298763Midt i
   30329524Yngste
   5 1709Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 95
 • V287 GSN. INDKOMST 67-68
  Indkomst kodet i tusind med forhøjelser, fx 74.300 kodes 74, 74.898 kodes 75. Indtægt over 99.499 kodes 99. Baseret på registeroplysninger fra skattemyndighederne. Variablen er kodet i interval 000 - 099. 000 = Uoplyst eller negativ indkomst (155)
  • Indkomst 1967/1968
  • Gennemsnit af skattepligtig indkomst for 1967 og 1968.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 99
    Gennemsnit 33
    Median 30
    Standardafvigelse 19

 • V288 FORVENT STIL. BRANCHE 70
  • fra 1970 undersøgelsen
  • Hvilken stilling tror De, De har, når De er 30 år? (Spm. 125, spørgeskema, 1970). Kodning efter erhverv/branche.
  • %MD%AntalKodeKategori
   25761'Kontorvirksomhed'
   25762Landbrug, m.v.
   13254043Industri, m.v.
   481294Handel, m.v.
   23545Servicevirksomhed
   36996Transport
   7142347Sundhed og social
   10183028Undervisning m.v.
   9162719Husmoder, m.v.
   48 150699Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 52
 • V289 FORVENT STIL. UDDANN. 70
  • fra 1970 undersøgelsen
  • Hvilken stilling tror De, De har, når De er 30 år? (Spm. 125, spørgeskema, 1970). Kodning efter uddannelsesmæssige forudsætninger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   17335351Videregående uddannelse
   21416752Lærlingeuddannelse
   14264343Ufaglært
   48 15079Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 52
 • V290 FORVENT STIL. INTERES 70
  • fra 1970 undersøgelsen
  • Hvilken stilling tror De, De har, når De er 30 år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13264211Terapeutisk
   371082Kunstnerisk
   481253Handel, m.v.
   36944Kontor
   12223645Mekanisk/teknisk
   491406Håndværk
   12243927Fysisk krævende
   48 15079Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 52
 • V291 UDDANNELSESMÆS. PLAC 69
  • Registeroplysninger fra s
  • Uddannelsesmæssig placering 1969 (Registeroplysninger fra skolen, 1969)
  • %MD%AntalKodeKategori
   16164921Ude af skolen
   111938.klasse
   3939122149.klasse
   338261.real
   4242132072.real
   1 179Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 99
 • V292 INTELLEK. SAMSÆT. KL. 68
  Koderne (laveste 11 og højeste 95) angiver den procentdel, som i respondentens 7. klasse havde 37 eller flere rigtige i verbaltest. (36/37 svarer til medianen).
  • Klassekarakteristikker, 1
  • INTEL. SAMSÆT. 1/2 KL. 681901 Intelligens-sammensætning i respondentens klasse, 1968 verbaltestfordeling i medianen.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 11
    Maximum 95
    Gennemsnit 52
    Median 51
    Standardafvigelse 18

 • V293 INTELLEK. SAMSÆT. KL. 68
  Koderne (laveste 3 og højeste 79) angiver den procentdel, som i respondentens 7. klasse havde 41 eller flere rigtige i verbaltest. (40/41 rigtige deler verbaltestfordelingen i 2/3-punktet).
  • Klassekarakteristikker, 1
  • INTEL. SAMSÆT. 2/3 KL. 681903 Intelligens-sammensætning i respondentens klasse, 1968 verbaltestfordeling i 2/3-punktet.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 3
    Maximum 79
    Gennemsnit 35
    Median 32
    Standardafvigelse 17

 • V294 SOCIAL SAMSÆT. I KL. 68
  Koderne (lavest 3 og højest 80) angiver den procentdel i respondentens 7.klasse, som havde deres fader placeret i socialgruppe 4 eller 5.
  • Klassekarakteristikker, 1
  • SOCIAL SAMSÆT. I KL. 68 1905 Social sammensætning i respondentens klasse, 1968.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 3
    Maximum 80
    Gennemsnit 42
    Median 44
    Standardafvigelse 15

 • V295 REALIST HYP. I 7.KL. 68
  Koderne (laveste 0 og højeste 99) angiver den procentdel fra respondentens 7.klasse, som kom i 1. real. Kode 99 = 100 pct.
  • Klassekarakteristikker, 1
  • REALIST HYP. I 7.KL. 68 1907Realist hyppighed i 7. klasse, 1968.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3126
    Manglende 25
    Minimum 0
    Maximum 90
    Gennemsnit 50
    Median 48
    Standardafvigelse 18

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V296 GL. AMTSINDDELING 68
  • Amtsinddeling, 1968
  • GL. AMTSINDDELING, 1968
  • %MD%AntalKodeKategori
   992971Københavns kommune
   12123732Københavns amt + Frederiksberg
   33883Roskilde amt
   33894Frederiksborg amt
   441345Holbæk amt
   551436Sorø amt
   11177Præstø amt
   551428Bornholms amt
   33879Maribo amt
   5516310Svendborg amt
   3310511Odense amt
   5516213Vejle amt
   113314Skanderborg amt
   5517115Århus amt
   3310116Randers amt
   6617817Ålborg amt
   339118Hjørring amt
   226519Thisted amt
   5515220Viborg amt
   7720721Ringkøbing amt
   6620222Ribe amt
   225523Haderslev amt
   113324Åbenrå amt
   112325Sønderborgamt
   114026Tønder amt
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V297 HVILKEN SKOLEUDDANN. 76
  • Variable fra 1976 undersø
  • Hvilken skoleuddannelse (incl. på kursus) har du? (Spm. 1.1., spørgeskema, 1976).
  • %MD%AntalKodeKategori
   22510Er i gang med en skoleuddannelse
   4412917. klasse
   6719828. klasse
   151646239. klasse statskontrolleret prøve
   226349. klasse teknisk forberedelseseksamen
   1415432510. klasse statskontrolleret prøv
   44116610. klasse udvidet teknisk forberedelseseksamen
   11267Realafdelingen uden eksamen
   22246928Realeksamen
   01159Gymnasium/studenterkursus, HF-kursus uden eksamen
   001010HF-enkeltfag
   4513011HF-eksamen
   171953312Studentereksamen
   001013Andet
   9 28499Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V298 I GANG ERHVERVS UDD. 76
  (Her tænkes på alle former for erhvervsuddannelser, fx en lærlinge- eller elevuddannelse, en universitetsuddannelse e.l. Også handelsskole, HH eller specialarbejderskole anføres.)
  • Variable fra 1976 undersø
  • Er du i gang med en erhvervsuddannelse? (Spm. 2, spørgeskema, 1976).
  • %MD%AntalKodeKategori
   27308571Ja, gå til spm. 2.A (V299)
   647020132Nej, gå til spm. 3 (V300)
   9 2819Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V299 HVILKEN UDDANNELSE 76
  (Skriv udførligt, ikke bare lærling, men murerlærling, osv). Erhvervsuddannelsen er kodet i interval 100 - 899, se SFI meddelse 33, bilag 1. Lange videregående uddannelser, Kode 100-199, Mellemlange videregående uddannelser, Kode 200-299, Korte videregående uddannelser, Kode 300-399, Andre fortsatte uddannelser, Kode 400-499, Lærlingeuddannelser, Kode 500-599, Helt korte uddannelser, Kode 600-699, Specialarbejderuddannelser (2-6 mdr.), Kode 700-799, Specialarbejderuddannelser (1-8 uger), Kode 800-899.
  • Variable fra 1976 undersø
  • HVILKEN UDDANNELSE 76
  • Variablen er filtreret af: V298
   • Filtrerende variable: V298
  • Er du i gang med en erhvervsuddannelse? Hvilken uddannelse? (Spm. 2.A, spørgeskema, 1976)
  • %MD%AntalKodeKategori
   002100Teologi
   004101Historie
   004102Dansk, litteratur
   015103Moderne sprog
   0213105Psykologi, pædagogik
   018106Humaniora iøvrigt
   1435109Humaniora uoplyst
   1221120Jura
   0112121Statsvidenskab
   001124Kultursociologi antropologi
   017125Basis, samfundsfag
   015126Samfundsfag
   1541130Medicin
   015132Geografi
   003139Uoplyst, biologi
   003140Matematik
   002141Datalogi
   002143Kemi
   001145Naturbasis, Odense
   001146Naturbasis, RUC
   1219149Uoplyst, naturvidenskab
   019150Danmarks Tekniske Højskole
   015160Kongelige Veterinær Landbrug
   0111161Tandlægehøjskolen
   016162Farmaceutisk Højskole
   016170Cand.merc.
   002171Handelshøjskolen, tolk
   016175Lærerhøjskolen
   1217180Arkitektskolen
   018181Musikkonservatoriet
   002191A-officer
   0213201Bibliotekar
   015202Journalist
   312105211Folkeskolelærer
   017221Socialrådgiver
   003231Ergoterapeut
   0110232Fysioterapeut
   1433241HA, HD
   015242ED, EA
   02152433-sproglig korrespondent
   003250Akademiingeniør
   1220251Teknikumingeniør
   015252Maskinmester
   002261Styrmand
   002262Skibsfører
   001271B-officer
   002272Pilot
   016300Bygningskonstruktør
   001301Elektroinstallatør
   003302Elektronik tekniker
   001304Laboratorietekniker
   002305Maskintekniker
   0112315Merkonom
   017320Børneforsorgspædagog
   1542321Børnehavepædagog
   019322Fritidspædagog
   0112330Omsorgspædagog
   001360Skibsmægler
   001402Gartneritekniker
   019411Laborant
   004412Teknisk assistent
   002413Teknisk tegner
   003415Kunsthåndværker
   001416Tidsstudie tekniker
   001417Designer
   0014371-årig korrespondent
   004451Apotekerassistent
   001452Tandplejer
   1543454Sygeplejeske
   001456Officer i Frelsens hær
   001470EDB-operatør
   001471EDB-programmør
   001472EDB-assistent
   001476Indretningsarkitekt
   001477Reklametegner
   018490Højere handelseksamen
   001492Adgangsprøve teknikum
   015499Uoplyst 1-3 årige uddannelse
   003502Maler
   003503Murer
   002504Tømrer
   002505Snedker
   002510Bogtryk
   001524Urmager
   015526Kok/tjener
   0110527Butiksfag
   1325528Kontorfag (banker)
   001529Handelsfag
   001534Optiker
   004535Elev i stat, kommune
   015536Elev i sundhed, social institution
   1216537Landbrug
   004540Maskinarbejder
   004541Mekaniker
   018542Radiomekaniker
   001543Smed
   004546Elektriker
   001547Blikkenslager
   001579Handelsfag (EFG)
   001596Elektriker (EFG)
   019601Landbrugsuddannelse
   001602Kystskippereksamen
   002636Telegrafist
   001638Telefonmontør
   001641Brandmand
   002650Beskæftigelseshjælper
   001651Fodterapeut
   003652Klinikassistent
   001654Plejehjemsassistent
   1217655Sygehjælper
   004660Køkkenleder
   001661Husholdningstekniker
   001671Ejendomshandler
   001676Smørrebrødsjomfru
   019690Handelseksamen 1 år
   004699Kortvarig uddannelse uoplyst
   001704Specialarbejderuddannelse bygge- og anlæg
   001710Specialarbejderuddannelse jordbrug
   001730Specialarbejderuddannelse andre brancher
   002799Uoplyst branche
   001811Specialarbejderuddannelse landtransport
   002830Specialarbejderuddannelse iøvrigt
   001899Specialarbejderuddannelse uoplyst
   9 284999Uoplyst
   64 20131000Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 27
 • V300 GENNEMFØRT. ERHVUDD. 76
  (Her tænkes på alle former for erhvervsuddannelser, fx en lærlinge- eller elevuddannelse, en universitetsuddannelse e.l. Også handelsskole, HH eller specialarbejderskole anføres.)
  • Variable fra 1976 undersø
  • Har du gennemført en erhvervsuddannelse? (Spm. 3, spørgeskema, 1976).
  • %MD%AntalKodeKategori
   465014451Ja, gå til spm. 3.A (V301)
   455014252Nej, gå til spm. 5 (V302)
   9 2819Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V301 HVILKEN UDDANNELSE 76
  (Skriv udførligt, ikke bare lærling, men murerlærling, osv) Erhvervsuddannelsen er kodet interval 100-899, se SFI medd. 33, bilag 1. Lange videregående uddannelser, Kode 100-199, Mellemlange videregående uddannelser, Kode 200-299, Korte videregående uddannelser, Kode 300-399, Andre fortsatte uddannelser, Kode 400-499, Lærlingeuddannelser, Kode 500-599, Helt korte uddannelser, Kode 600-699, Specialarbejder uddannelse (2-6 mdr.) Kode 700-799, Specialarbejder uddannelse (1-8 uger) Kode 800-899.
  • Variable fra 1976 undersø
  • HVILKEN UDDANNELSE 76
  • Variablen er filtreret af: V300
   • Filtrerende variable: V300
  • Har du gennemført en erhvervsuddannelse? Hvilken uddannelse? (Spm. 3.A, spørgeskema, 1976).
  • %MD%AntalKodeKategori
   0010Uoplyst
   001109Humaniora uoplyst
   002133Biologi uoplyst
   001145Naturfag basis
   001170Handelshøjskolen
   001181Musikkonservatoriet
   001211Folkeskolelærer
   001221Socialrådgiver
   001241HA, HD
   004242ED, EA
   0111243Korrespondent
   001252Maskinmester
   005261Styrmand
   001262Skibsfører
   001271Officer
   004304Laboratorieteknikker
   002305Maskinteknikker
   001315Merkonom
   002320Børneforsorgspædagog
   001321Børnehavepædagog
   006330Omsorgspædagog
   001340Husholdningslærerinde
   001365Skuespiller
   002401Mejerist
   0110411Laborant
   1222412Teknisk assistent
   0110413Teknisk tegner
   001414Korttekniker
   002415Kunsthåndværker
   001436Speditør
   0115451Apotekerassistent
   001452Tandplejer
   1224454Sygeplejeske
   004470EDB-operatør
   002471EDB-programmør
   003472EDB-assistent
   001477Reklametegner
   001478Receptionsassistent
   0114490Højere handelseksamen
   002499Uoplyst 1-3 årig
   002501Lærling glas
   0114502Maler
   1222503Murer
   2456504Tømrer
   1229505Snedker
   003508Skrædder
   0114510Bogtryk
   004511Bogbinder
   005515Bager
   004516Bager
   019518Slagter
   002520Vodbinder
   006521Frisør
   001523Skorstensfejer
   002524Urmager
   1224526Kok/tjener
   410141527Butiksfag
   1022312528Kontorfag
   1225529Handelsfag
   0113530Gartner
   002531Fotograf
   001533Karetmager
   002534Optiker
   0110535Elev i stat m.v.
   004536Elev i sundhed m.v.
   0111537Landbrug
   2458540Maskinarbejder
   3685541Mekaniker
   1225542Radiomekaniker
   1347543Smed
   006544Skibsbygger
   001545Sølvsmed
   2457546Elektriker
   0112547Blikkenslager
   001548Andet
   001570Vodbinder
   001577Butiksfag
   002578Kontorfag
   001590Maskinarbejder
   001591Mekaniker
   001596Elektriker
   005601Landbrugsuddannelse
   001602Kystskippereksamen
   006610Bogbinderske
   001611Konfektionsassistent
   001612Isolatør
   002613Porcelænsmaler
   001630Stewardesse
   004635Postbud
   002636Telegrafist
   002637Matros
   1222652Klinikassistent
   006653Lægesekretær
   003654Plejehjemsassistent
   2463655Sygehjælper
   0114656Barneplejeske
   001657Gymnastikleder
   001658Portør
   002660Køkkenleder
   001661Husholdningstekniker
   1120676Smørrebrødsjomfru
   2453690Handelseksamen 1 år
   018699Uoplyst 1-årig
   003704Bygge- og anlæg
   002711Landtransport
   001715Rengøring
   001717Sten-ler-glas
   001719Tekstil
   018730Andre brancher
   005799Uoplyst branche
   003801Beklædning
   004804Anlæg- og byggebranche
   001811Transport land
   001819Industri tekstil
   006830Branche andre
   006899Branche uoplyst
   9 282999Uoplyst
   45 14251000Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 46
 • V302 AFBRUDT EN ERH.UDD. 76
  (Her tænkes på alle former for erhvervsuddannelser, fx en lærlinge- eller elevuddannelse, en universitetsuddannelse e.l. Også handelsskole, HH eller specialarbejderskole anføres.)
  • Variable fra 1976 undersø
  • Har du afbrudt en erhvervsuddannelse? (Spm. 5, spørgeskema, 1976).
  • %MD%AntalKodeKategori
   13143961Ja, een , gå til spm. 5.A (V303)
   11402Ja, flere, gå til spm. 5.A (V303)
   778524313Nej, gå til spm. 6
   9 2849Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V303 AFBRUDT UDD. NIVEAU 76
  (Hvis flere, den sidste. Skriv udførligt, ikke bare lærling, men murerlærling, osv.) Uddannelsens niveau er kodet.
  • Variable fra 1976 undersø
  • AFBRUDT UDD. NIVEAU 76
  • Variablen er filtreret af: V302
   • Filtrerende variable: V302
  • Har du afbrudt en erhvervsuddannelse? Hvilken uddannelse? (Spm. 5.A, spørgeskema, 1976).
  • %MD%AntalKodeKategori
   321901Lang videregående uddannelse
   17302Mellemlang videregående uddannelse
   16243Kort videregående uddannelse
   110434Andre fortsatte uddannelser
   6441935Lærlingeuddannelse m.v.
   212536Helt kortvarig uddannelse
   00272-6 måneder specialuddannelse
   00181-8 uger specialuddannelse
   9 2849Uoplyst
   77 243110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 14
 • V304 HOVEDBESKÆFTIGELSE I 76
  (Fx jord- og betonarbejder, lagerarbejder, udlært smørrebrødsjomfru, snedkerlærling, socialrådgiverstuderende, går hjemme og passer børn, arbejdsløs osv.) Dvs. at du er: Hvis flere muligheder markeres det, som respondenten selv anser for hovedbeskæftigelsen.
  • Variable fra 1976 undersø
  • Hvilken (hoved)beskæftigelse (stilling) har du nu? Skriv: (Spm. 7, spørgeskema, 1976).
  • %MD%AntalKodeKategori
   27308581Under en eller anden form for uddannelse, gå til spm. 8
   30339482Arbejder som udlært i dit fag, gå til spm. 10
   22246793Har andet arbejde, gå til spm. 10
   12133854Er ingen af delene (inkl. værnepligtig), gå til spm. 18
   9 2819Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V305 ØNSKESTILLING BRANCHE 76
  Kodning efter erhverv/branche.
  • Variable fra 1976 undersø
  • Hvilken stilling vil du helst have, når du bliver voksen? (Spm. 31, spørgeskema, 1976).
  • %MD%AntalKodeKategori
   9122970Kontorvirksomhed
   341031Landbrug, m.v.
   15194682Industri, m.v.
   10123043Handel, m.v.
   341014Servicevirksomhed
   34895Transport
   20266376Sundhed og social
   13164017Undervisning m.v.
   12468Husmoder m.v.
   22 7059Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 78
 • V306 ØNSKESTILLING UDDANN. 76
  Kodning efter uddannelsesmæssige forudsætninger.
  • Variable fra 1976 undersø
  • Hvilken stilling vil du helst have, når du bliver voksen ? (Spm. 31, spørgeskema, 1976).
  • %MD%AntalKodeKategori
   21246671Videregående uddannelse
   434713422Lærlingeuddannelse
   12143883Ufaglært
   12467Husmødre
   13143948Ved ikke
   10 3149Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 90
 • V307 ØNSKESTILLING SOC.GR. 76
  Kodning efter socialgruppe. Ifølge primærundersøgeren er koden til V307 den i øvrigt anvendte socialgruppekode, idet kodningen her på grund af de forholdsvis få oplysninger i besvarelsen af spørgsmålet om stillingsønsker i udstrakt grad har bygget på skøn.
  • Variable fra 1976 undersø
  • Hvilken stilling vil du helst have, når du bliver voksen? (Spm. 31, spørgeskema, 1976).
  • %MD%AntalKodeKategori
   9102801Socialgruppe I
   14164402Socialgruppe II
   26298313Socialgruppe III
   24267424Socialgruppe IV
   341035Socialgruppe V
   12467Husmødre
   13143958Ved ikke
   10 3149Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 90
 • V308 ER DU GIFT 1976
  • Variable fra 1976 undersø
  • Er du gift eller kommer du fast sammen med en? (Spm. 45, spørgeskema, 1976).
  • %MD%AntalKodeKategori
   14154301Ja, kommer fast sammen med én
   22682Ja, er forlovet
   19216083Ja, er gift
   31349704Ja, er samlevende
   25287915Nej
   9 2849Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V309 HAR DU SELV BØRN 76
  (Uanset om de bor hos dig eller ej.)
  • Variable fra 1976 undersø
  • Har du selv børn? (Spm. 60, spørgeskema, 1976).
  • %MD%AntalKodeKategori
   19215901Ja
   0062Ja, men de bor ikke (alle) hos mig
   727922733Nej
   9 2829Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V310 TÆNKE DIG BØRN(FLERE) 76
  • Variable fra 1976 undersø
  • Kunne du tænke dig at få (flere) børn? (Spm. 63, spørgeskema, 1976).
  • %MD%AntalKodeKategori
   788524481Ja, gå til spm. 63.A (V311)
   12143922Nej, gå til spm. 64
   11268Ved ikke, gå til spm. 64
   9 2859Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V311 HVORMANGE BØRN 76
  • Variable fra 1976 undersø
  • HVORMANGE BØRN 76
  • Variablen er filtreret af: V310
   • Filtrerende variable: V310
  • Kunne du tænke dig at få (flere) børn? Hvor mange børn kunne du tænke dig at få (incl. dem du allerede har)? (Spm. 63.A, spørgeskema, 1976).
  • %MD%AntalKodeKategori
   338311
   4963153922
   202663633
   4512044 eller flere
   0015Ingen
   23698Ved ikke
   9 2859Uoplyst
   13 41810Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 78
 • V312 HOLDNING TIL LØNFORSK 76
  • Variable fra 1976 undersø
  • Hvad synes du om forskellen mellem lønnen for forskelligt slags arbejde? (Spm. 72, spørgeskema, 1976)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22611Forskellene bør være større
   23257152Det er i orden, som det er
   667220763Forskellene er for store
   00138Ved ikke
   9 2869Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V313 INTERESSE FOR POLITIK 76
  • Variable fra 1976 undersø
  • Interesserer du dig for politik? (Spm. 73, spørgeskema, 1976)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11123551Ja, meget
   27308502Ja, noget
   353810933Ja, lidt
   18205704Nej, slet ikke
   0008Ved ikke
   9 2839Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V314 SELVOPFATTELSE 76
  Spm. 78 udfyldes af respondenten selv i interviewerens skema.
  • Variable fra 1976 undersø
  • Nu kommer der nogle spørgsmål om dig selv. Sæt ring efter, hvor godt du synes, beskrivelserne passer. Hvad kommer nærmest ved din opfattelse af dig selv: (Spm. 78.G, spørgeskema, 1976)
  • %MD%AntalKodeKategori
   0091Jeg bryder mig ikke om den måde, jeg er på, jeg ville gerne være helt anderledes
   323610102Der er meget ved mig selv, jeg kunne tænke mig at ændre, men ikke det hele
   586418223Jeg vil foretrække at blive ved med at være, som jeg er, der er meget lidt, jeg ville ændre
   0038Ved ikke
   10 3079Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 90
 • V315 RESPONDENTENS BOPÆL 76
  • Variable fra 1976 undersø
  • Respondentens bopæl henregnes derfor til: (Spm. taget fra interviewerens resultatskema, 1976)
  • %MD%AntalKodeKategori
   0010Udlandet
   13154201Hovedstaden
   10113032Hovedstadens forstæder
   353911123Større byer (bymæssig områder med mere end 10.000 indbyggere)
   10113204Mindre byer (bymæssig områder med mellem 2.000 og 10.000 indbyggere)
   10113175Bymæssige bebyggelser (bymæssige områder med mellem 200 og 2.000 indbyggere)
   11123536Landdistrikter
   0047Udlandet (herunder Færøerne og Grønland
   10 3219Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 90
 • V316 KOMMKODE-TILSTAND 1976
  • Variable fra 1976 undersø
  • Kommunekode-tilstand 1976
  • %MD%AntalKodeKategori
   1212385101KØBENHAVN
   2258147FREDERIKSBERG
   1146151BALLERUP
   1132153BRØNDBY
   003155DRAGØR
   0013157GENTOFTE
   1128159GLADSAXE
   0011161GLOSTRUP
   0011163HERLEV
   1116165ALBERTSLUND
   1136167HVIDOVRE
   1133169HØJE-TÅSTRUP
   004171LEDØJE-SMØRUM
   1129173LYNGBY-TÅRBÆK
   1120175RØDOVRE
   1130181SØLLERØD
   0015183ISHØJ
   1126185TÅRNBY
   002187VALLENSBÆK
   005189VÆRLØSE
   008201ALLERØD
   1123205BIRKERØD
   006207FARUM
   1118208FREDENSBORG-HUMLEBÆK
   002209FREDERIKSSUND
   002213GRÆSTED-GILLELEJE
   003215HELSINGE
   0015217HELSINGØR
   0011219HILLERØD
   001221HUNDESTED
   007223HØRSHOLM
   003225JÆGERSPRIS
   006227KARLEBO
   001229SKIBBY
   002231SKÆVINGE
   004233SLANGERUP
   002237ØLSTYKKE
   0011253GREVE
   007255GUNDSØ
   003257HVALSØ
   004259KØGE
   002261LEJRE
   002263RAMSØ
   2260265ROSKILDE
   002267SKOVBO
   003269SOLRØD
   002271VALLØ
   005301BJERGSTED
   003307FUGLEBJERG
   002309GØRLEV
   009311HASHØJ
   005313HASLEV
   1129315HOLBÆK
   0011317HVIDEBÆK
   004319HØNG
   002321JERNLØSE
   1126323KALUNDBORG
   004325KORSØR
   005327NYKØBING-RØRVIG
   1119329RINGSTED
   001331SKÆLSKØR
   1136333SLAGELSE
   1118335SORØ
   002337STENLILLE
   002339SVINNINGE
   002341TORNVED
   0013343TRUNDHOLM
   001345TØLLØSE
   001351FAKSE
   001353FLADSÅ
   000355HOLEBY
   001357HOLMEGÅRD
   007359HØJREBY
   001361LANGEBÆK
   001363MARIBO
   0010365MØN
   1118367NAKSKOV
   1125369NYKØBING F.
   002371NYSTED
   1124373NÆSTVED
   002375NØRRE ALSLEV
   001377PRÆSTØ
   001381RUDBJERG
   003383RØDBY
   001385RØNNEDE
   001389STEVNS
   005391STUBBEKØBING
   002393SUSÅ
   009395SYDFALSTER
   0012397VORDINGBORG
   005401ALLINGE-GUDHJEM
   0015403HASLE
   1117405NEXØ
   1138407RØNNE
   0014409ÅKIRKEBY
   003421ASSENS
   002423BOGENSE
   0014425BROBY
   0010427EGEBJERG
   001429EJBY
   0013431FÅBORG
   004435GUDME
   001437HÅRBY
   002441LANGESKOV
   001443MARSTAL
   002447MUNKEBO
   1116449NYBORG
   44119461ODENSE
   003471OTTERUP
   008473RINGE
   0010475RUDKØBING
   001477RYSLINGE
   1134479SVENDBORG
   001483SØNDERSØ
   002485TOMMERUP
   001487TRANEKÆR
   001491VISSENBJERG
   001495ØRBÆK
   001501AUGUSTENBORG
   002503BOV
   002505BREDEBRO
   004507BROAGER
   009509CHR-FELD
   002511GRAM
   002513GRÅSTEN
   1117515HADERSLEV
   001517HØJER
   004519LUNDTOFT
   002523NORDBORG
   003525NR.RANGSTR.
   002527RØDDING
   005529RØDEKRO
   002531SKÆRBÆK
   002533SUNDEVED
   007535SYDALS
   1117537SØNDERBORG
   009539TINGLEV
   1127541TØNDER
   0012543VOJENS
   006545ÅBENRÅ
   001551BILLUND
   1133557BRAMMING
   1136561ESBJERG
   002563FANØ
   1121565GRINDSTED
   009567HELLE
   004569HOLSTED
   1119571RIBE
   0010573VARDE
   002575VEJEN
   1118577ØLGOD
   006601BRÆDSTRUP
   007603BØRKOP
   001605EGTVED
   008607FREDERICIA
   002609GEDVED
   001611GIVE
   001613HEDENSTED
   2249615HORSENS
   003617JELLING
   1117619JUELSMINDE
   1120621KOLDING
   008623LUNDERSKOV
   001627TØRRING-ULDUM
   004629VAMDRUP
   1141631VEJLE
   0013651AULUM-HADERUP
   003653BRANDE
   003655EGVAD
   2265657HERNING
   003659HOLMSLAND
   1124661HOLSTEBRO
   005663IKAST
   1131665LEMVIG
   0015667RINGKJØBING
   004669SKJERN
   002671STRUER
   001673THYBORØN-HARBOØRE
   001677TREHØJE
   003681VIDEBÆK
   001683VINDERUP
   001685AASKOV
   0010701EBELTOFT
   001703GALTEN
   009705GJERN
   1122707GRENÅ
   002711HAMMEL
   001715HØRNING
   009717LANGÅ
   003721MIDTDJURS
   001723NØRHALD
   007725NØRRE DJURS
   004727ODDER
   1131731RANDERS
   0015733ROSENHOLM
   001737RY
   005739RØNDE
   1118743SILKEBORG
   004745SKANDERBORG
   001747SØNDERHALD
   003749THEM
   99271751ÅRHUS
   006761BJERRINGBRO
   0010763FJENDS
   001765HANSTHOLM
   004767HVORSLEV
   003769KARUP
   0012771KJELLERUP
   002773MORSØ
   002775MØLDRUP
   1118779SKIVE
   005781SPØTTRUP
   002783SUNDSØRE
   0014785SYDTHY
   0010787THISTED
   007789TJELE
   1122791VIBORG
   002793ÅLESTRUP
   002805BRØNDERSLEV
   001807DRONNINGLUND
   001809FARSØ
   0014811FJERRITSLEV
   1144813FREDERIKSHAVN
   001817HALS
   0013819HIRTSHALS
   0013821HJØRRING
   006823HOBRO
   003827LØGSTØR
   001829LØKKEN-VRÅ
   0010831NIBE
   002833NØRAGER
   0012835PANDRUP
   003839SINDAL
   001841SKAGEN
   002843SKØRPING
   007845STØVRING
   003847SÆBY
   007849ÅBYBRO
   44118851AALBORG
   002861ÅRS
   002911HOLSTEINSBORG
   001921NANORTALIK
   001929UPERNAVIK
   001961UDENFOR KOMMUNAL INDDELING
   1 26999Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 99
 • V317 ERHVERVSUDDANNELSE 76
  • Variable fra 1976 undersø
  • Erhvervsuddannelse 1976 (i gang eller afsluttet). (SFI-bearbejdning af 1976-oplysningerne, se SFI Meddelelse 33, bilag 1)
  • %MD%AntalKodeKategori
   671981Lang videregående uddannelse
   9102832Mellemlang videregående uddannelse
   551493Kort videregående uddannelse
   22674Andre fortsatte uddannelser
   374111805Lærlingeuddannelse
   12456Helt kort uddannelse
   561727Specialarbejderuddannelse
   225081-årig handelsuddannelse
   11369I skoleuddannelse
   3410110Studenter resterende gruppe
   192058511Restgruppe
   9 28599Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V318 RESPONDENTENS BOPÆL 68
  Respondentens boligområde 1968. Kombination af spm. 4 (respondenten bor hos), Spm. 15.A (din faders adresse) og spm. 15.B (din moders adresse).
  • Variable genereret af SFI
  • Hvor bor dine forældre? (Spm. 15, elevskema A, 1968).
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103021Hovedstaden
   11123392Hovedstadens forstæder
   17185363Provinsbyer (bymæssig områder med mere end 20.000 indbyggere)
   10113204Provinsbyer (bymæssig områder med under 20.000 indbyggere)
   551495Provinsbyer, forstæder
   661806Bymæssige bebyggelser med mere end 10.000 indbyggere
   23767Bymæssige bebyggelser med mellem 500 - 999 indbyggere
   323510068Landkommunerne
   0019Udlandet (herunder Færøerne, Grønland)
   8 24299Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 92
 • V319 FORSØRGERSTILLING 68
  Kilde: Kartotekskort ført 1968 - 1969 med oplysninger fra elev og skole. (Kartoteket er destrueret).
  • Variable genereret af SFI
  • Forsørgerens stilling 1968 - nummerisk 3-cifret kode
  • %MD%AntalKodeKategori
   1010316111Gårdejer (inkl. proprietær, godsejer)
   55142112Husmand Boelsmand, Avlsbruger, Landmand, Forpagter
   1123113Gartner
   007114Fiskeskipper
   1120121Fabrikant (entreprenør)
   55154122Håndværksmester
   1125131Købmand
   3394132Øvrige i handel m.v. (inkl. grosserer)
   2252141Vognmand
   1120151Øvrige selvstændige (eksl. liberale erhverv)
   2264211Ingeniør
   1116212Arkitekt
   0012221Læge
   1117222Tandlæge, dyrlæge
   2254231Lærer m.v. Pædagog, bibliotekar, skoleinspektør, undervisning iøvrigt.
   005241Sygeplejerske, socialrådgiver
   2253251