Revision: 399

Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1992

DDA-2190

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2670
    Manglende 0
    Minimum 2190
    Maximum 2190
    Gennemsnit 2190
    Median 2190
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2670
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 2670
    Gennemsnit 1336
    Median 1336
    Standardafvigelse 771

 • V3 SFI NUMMER 1023
  Standard 1023 Fra ung til voksen 1992.
  • SFIs undersøgelses nr. 1023
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2670
    Manglende 0
    Minimum 1023
    Maximum 1023
    Gennemsnit 1023
    Median 1023
    Standardafvigelse 0

 • V4 SFI LØBENR.
  Variablen har værdien 0 for samtlige respondenter.
  • SFIs løbenummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2670
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 0
    Gennemsnit 0
    Median 0
    Standardafvigelse 0

 • V5 KOMMUNE
  • Forhold omkring bopæl
  • Spm. I.A: Hvilken kommune bor resp. i
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2670
    Manglende 0
    Minimum 101
    Maximum 2606
    Gennemsnit 1143
    Median 1105
    Standardafvigelse 739

 • V6 RESPONDENTEN BOR I
  Udfyldes af intervieweren uden at spørge.
  • Forhold omkring bopæl
  • Spm. I.B: Resp. bor i:
  • %MD%AntalKodeKategori
   848422381I den bymæssige del
   16164322I landdistrikt
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V7 BYMÆSSIG NAVN
  Udfyldes af intervieweren uden at spørge. Uddybende spørgsmål til kode 1 i V6.
 • V8 BOPÆL HENREGNES TIL
  Udfyldes af intervieweren uden at spørge.
  • Forhold omkring bopæl
  • Spm. I.C: Bopæl henregnes derfor til:
  • %MD%AntalKodeKategori
   882201Hovedstaden
   11112962Hovedstadens forstæder
   31328413Større byer (bymæssige områder med mere end 10.000 indbyggere)
   17174534Mindre byer (bymæssige områder med mellem 2.000 og 10.000 ind- byggere)
   16164355Bymæssige bebyggelser (bymæssige områder med mellem 200 og 2.000 indbyggere)
   16164216Landdistrikter
   0 49Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V9 BOLIGTYPE
  Udfyldes af intervieweren uden at spørge.
  • Forhold omkring bopæl
  • Spm. II: Boligtype:
  • %MD%AntalKodeKategori
   717119031Enfamiliehus (parcelhus, rækkehus, kædehus, villa, dobbelthus, frit- liggende hus på landet)
   33692Lejlighed i tofamiliehus
   16164393Lejlighed i etageejendom
   992384Stuehus til landbrugsejendom
   00105Kolonihavehus eller lignende
   0056Institution (plejehjem, beskyttet bolig, kollegium)
   0 69Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V10 KØN
  (Udfyldes uden at spørge).
  • Baggrundsspørgsmål
  • Spm. 1: Køn
  • %MD%AntalKodeKategori
   494913121Mand
   515113582Kvinde
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V11 FØDSELSDAG - DAG
  Datoen er kodet i interval 01 - 31. 99 = Uoplyst (1)
  • Baggrundsspørgsmål
  • Spm. 2.1: Hvornår er De født, dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2669
    Manglende 1
    Minimum 1
    Maximum 31
    Gennemsnit 16
    Median 16
    Standardafvigelse 9

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V12 FØDSELSDAG - MÅNED
  Måneden er kodet i interval 01 - 12. 99 = Uoplyst (1)
  • Baggrundsspørgsmål
  • Spm. 2.2: Hvornår er De født, måned
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2669
    Manglende 1
    Minimum 1
    Maximum 12
    Gennemsnit 6
    Median 6
    Standardafvigelse 3

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V13 FØDSELSDAG - ÅR
  • Baggrundsspørgsmål
  • Spm. 2.3. Hvornår er De født, år
  • %MD%AntalKodeKategori
   0021950I 1950
   0011951I 1951
   11141952I 1952
   12123181953I 1953
   838322161954I 1954
   441161955I 1955
   0031956I 1956
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V14 FAMILIEMÆSSIG STILLING
  • Baggrundsspørgsmål
  • Spm. 3. Hvad er Deres familiemæssige stilling? Er De:
  • %MD%AntalKodeKategori
   828221941Gift eller samlevende
   18184762Ingen af delene, gå til spm. 5 (v16)
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V15 PARFORHOLD HVORLÆNGE
  (Under 1 år skrives 01). Antal år er kodet i interval 01 - 28, gå til spm. 6 (v18). 100 = Irrelevant (476)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V16 TIDL. LEVET I PARFORHOLD
 • V17 HVORLÆNGE TIDLIGERE
  (Under 1 år skrives 01). Antal år er kodet i interval 01 - 20 100 = Irrelevant (2293)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V18 HAR DE BØRN
  • Baggrundsspørgsmål
  • Spm. 6: Har De børn? (Jeg tænker her på egne børn)
  • %MD%AntalKodeKategori
   838322091Ja
   17174612Nej, gå til spm. 10 (V34)
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V19 HVORMANGE EGNE BØRN
 • V20 HVORNÅR ER 1. BARN FØDT
  Årstallet er kodet i interval 1968 - 1992. 08888 = Ved ikke (1) 09999 = Uoplyst (1) 10000 = Irrelevant (461)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V21 HVORNÅR ER 2. BARN FØDT
  Årstallet er kodet i interval 1971 - 1992. 08888 = Ved ikke (1) 09999 = Uoplyst (1) 10000 = Irrelevant (952)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V22 HVORNÅR ER 3. BARN FØDT
  Årstallet er kodet interval 1975 - 1992. 08888 = Ved ikke (1) 09999 = Uoplyst (1) 10000 = Irrelevant (2183)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V23 HVORNÅR ER 4. BARN FØDT
  Årstallet er kodet i interval 1980 - 1992. 08888 = Ved ikke (1) 10000 = Irrelevant (2585)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V24 HVORNÅR ER 5. BARN FØDT
  Årstallet er kodet i interval 1986 - 1992. 10000 = Irrelevant (2655)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V25 EGENSKAB -SELVSTÆNDIGHED
  • Børneopdragelse Tekst 1:
  • EGENSKAB -SELVSTÆNDIGHED
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.a: Selvstændighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   718618901Nævnt
   12143192Ikke nævnt
   17 46110Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 83
 • V26 EGENSKAB - TOLERENCE
  • Børneopdragelse Tekst 1:
  • EGENSKAB - TOLERENCE
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.b: Tolerance
  • %MD%AntalKodeKategori
   30367941Nævnt
   536414152Ikke nævnt
   17 46110Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 83
 • V27 EGENSKAB - FANTASI
  • Børneopdragelse Tekst 1:
  • EGENSKAB - FANTASI
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.c: Fantasi
  • %MD%AntalKodeKategori
   23276011Nævnt
   607316082Ikke nævnt
   17 46110Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 83
 • V28 EGENSKAB - VELOPDRAGEN
  • Børneopdragelse Tekst 1:
  • EGENSKAB - VELOPDRAGEN
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.d: Velopdragen optræden
  • %MD%AntalKodeKategori
   25316741Nævnt
   576915352Ikke nævnt
   17 46110Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 83
 • V29 EGENSKAB - SPARSOMHED
  • Børneopdragelse Tekst 1:
  • EGENSKAB - SPARSOMHED
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.e: Sparsommelighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   33731Nævnt
   809721362Ikke nævnt
   17 46110Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 83
 • V30 EGENSKAB -ANSVARSFØLELSE
  • Børneopdragelse Tekst 1:
  • EGENSKAB -ANSVARSFØLELSE
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.f: Ansvarsfølelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   597115721Nævnt
   24296372Ikke nævnt
   17 46110Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 83
 • V31 EGENSKAB - LYDIGHED
  • Børneopdragelse Tekst 1:
  • EGENSKAB - LYDIGHED
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.g: Lydighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   561361Nævnt
   789420732Ikke nævnt
   17 46110Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 83
 • V32 EGENSKAB - HENSYNSTAGEN
  • Børneopdragelse Tekst 1:
  • EGENSKAB - HENSYNSTAGEN
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.h: Hensyntagen til andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   32398561Nævnt
   516113532Ikke nævnt
   17 46110Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 83
 • V33 EGENSKAB - INGEN AF DEL
  • Børneopdragelse Tekst 1:
  • EGENSKAB - INGEN AF DEL
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm 9.i: Ingen af dem er særlig vigtige
  • %MD%AntalKodeKategori
   0031Nævnt
   8310022062Ikke nævnt
   17 46110Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 83
 • V34 HVORMANGE BOR IALT HER
  • Forhold omkring bolig, hu
  • Spm 10: Hvor mange bor i alt her (i lejligheden/ enfamiliehuset), når De regner Dem selv med?
  • %MD%AntalKodeKategori
   992401En person
   15153922To personer
   19194953Tre personer
   414111044Fire personer
   13133515Fem personer
   33686Seks personer
   00107Syv personer
   0068Otte personer
   0049Ni personer
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V35 BOR DE ALENE
  • Forhold omkring bolig, hu
  • Spm 10: Hvor mange bor i alt her (i lejligheden/ enfamiliehuset), når De regner Dem selv med?
  • %MD%AntalKodeKategori
   992401Resp. bor alene, gå til spm. 14 (V61)
   919124302Resp. bor ikke alene
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V36 IKKE FÆLLES HUSHOLD
 • V37 HVORMANGE FÆLLES
 • V38 HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
 • V39 HUSHOLDNING M/ÆGTEFÆLLE
 • V40 HUSHOLDNING MED BØRN
 • V41 ANTAL BØRN I HUSHOLDNING
 • V42 HUSHOLDNING MED FORÆLDRE
 • V43 ANTAL FORÆLDRE I HUSHOLD
 • V44 HUSHOLDNING M/ANDEN FAM.
 • V45 ANTAL ANDEN FAM. I HUSH.
 • V46 HUSHOLDNING MED ANDRE
 • V47 ANTAL ANDRE I HUSHOLD.
 • V48 FAMILIETYPE
  • Forhold omkring bolig, hu
  • Familietype
  • %MD%AntalKodeKategori
   992531Enlig
   727219292Par med børn
   771873Enlig med børn
   11113014Andre familietyper
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V49 HVEM LAVER MORGENMAD
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.a: Laver morgenmad
  • %MD%AntalKodeKategori
   27307221Udelukkende eller hovedsagelig resp. selv
   17194602Udelukkende eller hovedsagelig resp. ægtefælle/samlever
   11273Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   444911744Resp., ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   11337Udføres ikke
   0 19Uoplyst
   9 25310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 90
 • V50 HVEM LAVER MIDDAGSMAD
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.b: Laver middagsmad
  • %MD%AntalKodeKategori
   32368661Udelukkende eller hovedsagelig resp. selv
   24276432Udelukkende eller hovedsagelig resp. ægtefælle/samlever
   11243Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   33368724Resp., ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   00117Udføres ikke
   0 19Uoplyst
   9 25310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 90
 • V51 HVEM VASKER OP
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.c: Vasker op
  • %MD%AntalKodeKategori
   16184251Udelukkende eller hovedsagelig resp. selv
   11122922Udelukkende eller hovedsagelig resp. ægtefælle/samlever
   561343Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   586415544Resp., ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   00117Udføres ikke
   0 19Uoplyst
   9 25310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 90
 • V52 HVEM DÆKKER BORD
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.d: Dækker bord
  • %MD%AntalKodeKategori
   11122861Udelukkende eller hovedsagelig resp. selv
   671662Udelukkende eller hovedsagelig resp. ægtefælle/samlever
   10112603Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   637016944Resp., ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   00107Udføres ikke
   0 19Uoplyst
   9 25310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 90
 • V53 HVEM VASKER TØJ
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.e: Tøjvask
  • %MD%AntalKodeKategori
   414611021Udelukkende eller hovedsagelig resp. selv
   32358422Udelukkende eller hovedsagelig resp. ægtefælle/samlever
   11213Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   17194474Resp., ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   0047Udføres ikke
   0 19Uoplyst
   9 25310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 90
 • V54 HVEM KØBER IND
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.f: Daglige indkøb
  • %MD%AntalKodeKategori
   31348321Udelukkende eller hovedsagelig resp. selv
   22255982Udelukkende eller hovedsagelig resp. ægtefælle/samlever
   11173Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   36409674Resp., ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   0027Udføres ikke
   0 19Uoplyst
   9 25310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 90
 • V55 HVEM BETALER REGNINGER
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.g: Betaler regninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   34379031Udelukkende eller hovedsagelig resp. selv
   21235512Udelukkende eller hovedsagelig resp. ægtefælle/samlever
   0053Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   29327724Resp., ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   781837Udføres ikke
   0 39Uoplyst
   9 25310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 90
 • V56 HVEM GØR RENT I HUSET
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.h. Gør rent i huset
  • %MD%AntalKodeKategori
   27307181Udelukkende eller hovedsagelig resp. selv
   18204832Udelukkende eller hovedsagelig resp. ægtefælle/samlever
   11253Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   404510764Resp., ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   451147Udføres ikke
   0 19Uoplyst
   9 25310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 90
 • V57 HVEM HENTER/BRINGER BØRN
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? gaver? Spm. 13.i: Henter/bringer børn fra/til institution
  • %MD%AntalKodeKategori
   10112591Udelukkende eller hovedsagelig resp. selv
   882052Udelukkende eller hovedsagelig resp. ægtefælle/samlever
   0073Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   21245744Resp., ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   515713717Udføres ikke
   0 19Uoplyst
   9 25310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 90
 • V58 HVEM PASSER HAVEN
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.j: Passer haven
  • %MD%AntalKodeKategori
   21245741Udelukkende eller hovedsagelig resp selv
   17194472Udelukkende eller hovedsagelig resp. ægtefælle/samlever
   11303Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   394310344Resp., ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   12143317Udføres ikke
   0 19Uoplyst
   9 25310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 90
 • V59 HVEM LAVER UDENDØRS REP.
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.k: Tager sig af udendørs reparationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   35399391Udelukkende eller hovedsagelig resp. selv
   31348322Udelukkende eller hovedsagelig resp. ægtefælle/samlever
   00123Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   892174Resp., ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   16174167Udføres ikke
   0 19Uoplyst
   9 25310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 90
 • V60 HVEM LAVER INDENDØRS REP
  • Forhold omkring bolig, hu
  • HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • Variablen er filtreret af: V35 && V38
   • Filtrerende variable: V35 V38
  • Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.l: Tager sig af indendørs reparationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   394310311Udelukkende eller hovedsagelig resp. selv
   28317422Udelukkende eller hovedsagelig resp. ægtefælle/samlever
   11183Udelukkende eller hovedsagelig andre i familien
   18204934Resp., ægtefælle/samlever og evt. andre i fællesskab el. på skift
   551327Udføres ikke
   0 19Uoplyst
   9 25310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 90
 • V61 HELBREDSTILSTAND
  • Forhold omkring helbred o
  • Spm. 14: Hvorledes vil De vurdere Deres nuværende helbredstilstand i almindelighed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   656517451Meget god
   24246522God
   771963Nogenlunde
   22534Dårlig
   11225Meget dårlig
   0 29Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V62 FØLER DE DEM FRISK
  • Forhold omkring helbred o
  • Spm. 15: Føler De Dem frisk nok til at gennemføre det, som De har lyst til at gøre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   888823521Ja, for det meste
   882152Ja, af og til
   441003Nej (næsten aldrig)
   0028Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V63 FØLER DE DEM STRESSET
  • Forhold omkring helbred o
  • Spm. 16: Føler De Dem stresset i Deres dagligdag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10102781Ja, ofte
   474712552Ja, af og til
   434311363Nej (næsten aldrig)
   0 19Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V64 HAR LANGVARIG SYGDOM
  • Forhold omkring helbred o
  • Spm. 17: Har De nogen langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23236181Ja
   777720482Nej, gå til spm. 18 (V68)
   0 49Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V65 HVILKEN SYGDOM, ANTAL
 • V66 HVILKEN SYGDOM, 1.
  Uddybende spm. til kode 1 i V65.
 • V67 HVILKEN SYGDOM, 2.
  Uddybende spm. til kode 2 i V65. Overspringes hvis V65 = 1.
 • V68 ERHVERVSUDDANNELSE
  (Fx en lærlingeuddannelse, en universitetsuddannelse, en specialarbejderuddannelse).
  • Forhold omkring uddannels
  • Spm. 18: Har De fuldført en erhvervsuddannelse? Jeg tænker her på enhver form for uddannelse, der giver en erhvervskompetence.
  • %MD%AntalKodeKategori
   828221981Ja
   18184712Nej, gå til spm. 22 (V93)
   0 19Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V69 UDDANNELSE ANTAL 1-4
  (Hvis flere: begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
 • V70 HVILKEN UDDANNELSE 1.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Uddybende spm. til kode 1 i V69.
 • V71 HVILKEN UDDANNELSE 2.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Uddybende spm. til kode 2 i V69.
 • V72 HVILKEN UDDANNELSE 3.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Uddybende spm. til kode 3 i V69.
 • V73 HVILKEN UDDANNELSE 4.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Uddybende spm. til kode 4 i V69.
 • V74 1. UDD. VAREDE I ÅR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 00 - 18. 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (471)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V75 1. UDD. VAREDE I MDR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal mdr. er kodet i interval 00 - 18. 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (471)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V76 2. UDD. VAREDE I ÅR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 00 - 08. 088 = Ved ikke (1) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2212)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V77 2. UDD. VAREDE I MDR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet i interval 00 - 11. 088 = Ved ikke (1) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2212)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V78 3. UDD. VAREDE I ÅR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 00 - 05. 09 = Uoplyst (1) 10 = Irrelevant (2613)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9, 10.

 • V79 3. UDD. VAREDE I MDR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet i interval 00 - 09. 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2613)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V80 4. UDD. VAREDE I ÅR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 00 - 03 09. Uoplyst (1) 10. Irrelevant (2659)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9, 10.

 • V81 4. UDD. VAREDE I MDR
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet interval 00 - 08 09. Uoplyst (1) 10. Irrelevant (2659)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10.

 • V82 HVILKET ÅR AFSLUT 1. UDD
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.) Årstallet er kodet interval 1970 - 1992 08888 = Ved ikke (3) 09999 = Uoplyst (2) 10000 = Irrelevant (471)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V83 HVILKET ÅR AFSLUT 2. UDD
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.) Årstallet er kodet i interval 1970 - 1992 08888 = Ved ikke (1) 09999 = Uoplyst(2) 10000 = Irrelevant (2212)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V84 HVILKET ÅR AFSLUT 3. UDD
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.) Årstallet er kodet i interval 1970 - 1990 09999 = Uoplyst (1) 10000 = Irrelevant (2613)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V85 HVILKET ÅR AFSLUT 4. UDD
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.) Årstallet er kodet i interval 1974 - 1987 09999 = Uoplyst (1) 10000 = Irrelevant (2659)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V86 PLACERING UDDANNELSE 1.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.)
  • Forhold omkring uddannels
  • PLACERING UDDANNELSE 1.
  • Variablen er filtreret af: V68
   • Filtrerende variable: V68
  • Spm. 19.1: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres hører hjemme? 1. uddannelse. (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   31388361Lærlinge- og efg-uddannelser
   14173742Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   17204463Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   892074Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   9112375Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   44986Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   0 19Uoplyst
   18 47110Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 82
 • V87 PLACERING UDDANNELSE 2.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.)
  • Forhold omkring uddannels
  • UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • Variablen er filtreret af: V68 && V69
   • Filtrerende variable: V68 V69
  • Spm. 19.2: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres hører hjemme? 2. uddannelse. (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   7411891Lærlinge- og efg-uddannelser
   318802Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   214633Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   17344Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   316715Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   14206Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   0 19Uoplyst
   83 221210Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 17
 • V88 PLACERING UDDANNELSE 3.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.)
  • Forhold omkring uddannels
  • UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • Variablen er filtreret af: V68 && V69
   • Filtrerende variable: V68 V69
  • Spm. 19.3: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres hører hjemme? 3. uddannelse. (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   139221Lærlinge- og efg-uddannelser
   020112Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   021123Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   0534Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   0745Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   0746Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   0 19Uoplyst
   98 261310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 2
 • V89 PLACERING UDDANNELSE 4.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.)
  • Forhold omkring uddannels
  • UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • Variablen er filtreret af: V68 && V69
   • Filtrerende variable: V68 V69
  • Spm. 19.4: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres hører hjemme? 4. uddannelse (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   05051Lærlinge- og efg-uddannelser
   02022Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   01013Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   0004Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   01015Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   01016Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   0 19Uoplyst
   100 265910Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 0
 • V90 UDDANNELSES NIVEAU
  Lang videregående uddannelse hvis blot eet 4-tal i V86-V89. Mellemlang videregående uddannelse hvis intet 4-tal, men blot eet 3-tal i V86-V89. Kort videregående uddannelse hvis intet 4-tal og intet 3-tal, men blot eet 2-tal i V86-V89. Lærlingeudd. m.v. (Hvis intet 4-tal, intet 3-tal og intet 2-tal, men enten et 1-tal eller et 5-tal (eller begge dele) i V86-V89. Ingen egentlig erhvervsuddannelse hvis intet 1-tal, intet 2-tal, intet 3-tal, intet 4-tal og intet 5-tal, men eet 6-tal i V86-V89 eller irrelevant (kode 2 i V68). NB! Instruktion fra Donor: V90 er genereret på basis af de interviewedes egen indplacering af deres uddannelse. Denne variabel er ikke anvendt i Erik Jørgen Hansens analyser, jf. 'En generation blev voksen' pp. 277-280.
  • Forhold omkring uddannels
  • Spm. 19.5. Uddannelsesniveau
  • %MD%AntalKodeKategori
   882261Lang videregående uddannelse
   17174602Mellemlang videre- gående uddannelse
   14143783Kort videregående uddannelse
   404110814Lærlingeuddannelse m.v.
   20205245Ingen egentlig er- hvervsuddannelse
   0 19Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V91 UDDANNELSES SKIFT
  • Forhold omkring uddannels
  • UDDANNELSES SKIFT
  • Variablen er filtreret af: V68
   • Filtrerende variable: V68
  • Spm. 20: Nogle mennesker ændrer senere i livet mening om beslutninger, som de i sin tid har truffet. I lyset af, hvad De nu ved, mener De da, at De, når De tænker på Deres erhvervsuddannelse, ville have taget:
  • %MD%AntalKodeKategori
   445411841Den samme erhvervsuddannelse, gå til spm. 23 (V96)
   33752En kortere erhvervsuddannelse
   21265683En længere erhvervsuddannelse
   14173624En anden erhvervsuddannelse af samme længde, gå til spm. 23 (V96)
   0 109Uoplyst
   18 47110Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 82
 • V92 UDDANNELSE I SAMME FAG
 • V93 VILLE GENNEMFØRT UDD.
  • Forhold omkring uddannels
  • ERHVERVSUDDANNELSE
  • Variablen er filtreret af: V68 && V68==2
   • Filtrerende variable: V68
  • Spm. 22: Nogle mennesker ændrer senere i livet mening om beslutninger, som de i sin tid har truffet. I lyset af, hvad De nu ved, ville De så, hvis De kunne gøre det om, have gennemført en erhvervsuddannelse i ungdomsårene?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10542561Ja (spørg spm. 22.a (V94))
   210492Ja, påbegyndte også, men afbrød, (spørg spm 22.B (V95))
   6351653Nej, gå til spm. 23 (V96)
   0 29Uoplyst
   82 219810Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 18
 • V94 VILLE GENNEMFØRE HV. UDD
  Uddybende spm. til kode 1 i V93.
 • V95 AFBRUDT UDD. HVORFOR
  Uddybende spm. til kode 2 i V93.
 • V96 HVORMANGE ÅR I ARBEJDE
  • Forhold omkring uddannels
  • Spm. 23: Hvis De tænker på så lang en periode af Deres eget liv som de sidste 16 år, kan De så angive sådan nogenlunde præcist, hvor mange af disse år De har været: Spm. 23.a: I arbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11240Ingen/under 1 år
   00211 år
   00722 år
   111733 år
   112344 år
   112055 år
   113866 år
   224277 år
   336988 år
   336999 år
   551331010 år
   551301111 år
   882261212 år
   10102651313 år
   11112881414 år
   12123221515 år
   37379921616 år
   00288Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V97 HVORMANGE ÅR UNDER UDDAN
  • Forhold omkring uddannels
  • Spm. 23: Hvis De tænker på så lang en periode af Deres eget liv som de sidste 16 år, kan De så angive sådan nogenlunde præcist, hvor mange af disse år De har været: Spm. 23.b: Under uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   616116410Ingen/under 1 år
   8821811 år
   8820822 år
   9923033 år
   6616044 år
   336755 år
   225966 år
   113877 år
   112088 år
   001099 år
   0081010 år
   0041111 år
   0031212 år
   0011515 år
   0021616 år
   0 199Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V98 HVORMANGE ÅR ARBEJDSLØS
  • Forhold omkring uddannels
  • Spm. 23: Hvis De tænker på så lang en periode af Deres eget liv som de sidste 16 år, kan De så angive sådan nogenlunde præcist, hvor mange af disse år De har været: Spm. 23.c: Arbejdsløs med understøttelse/bistandshjælp?
  • %MD%AntalKodeKategori
   717118830Ingen/under 1 år
   111128711 år
   7718922 år
   4410633 år
   337344 år
   113455 år
   113466 år
   001177 år
   112188 år
   00399 år
   00101010 år
   0051111 år
   0031212 år
   0021313 år
   0021414 år
   0041616 år
   00288Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V99 HVORMANGE ÅR HJEMMEGÅEN
  • Forhold omkring uddannels
  • Spm. 23: Hvis De tænker på så lang en periode af Deres eget liv som de sidste 16 år, kan De så angive sådan nogenlunde præcist, hvor mange af disse år De har været: Spm. 23.d: Hjemmegående husmor/husfar?
  • %MD%AntalKodeKategori
   939324800Ingen/under 1 år
   112611 år
   224422 år
   112533 år
   112044 år
   001255 år
   111466 år
   00477 år
   001188 år
   00699 år
   0071010 år
   0011111 år
   0071212 år
   0011313 år
   0041414 år
   0031515 år
   0031616 år
   00188Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V100 HVORMANGE ÅR EVT. ANDET
  • Forhold omkring uddannels
  • Spm. 23: Hvis De tænker på så lang en periode af Deres eget liv som de sidste 16 år, kan De så angive sådan nogenlunde præcist, hvor mange af disse år De har været: Spm. 23.e: Evt.andet? gå til spm. 23.A (V102)
  • %MD%AntalKodeKategori
   909024130Ingen/under 1 år, gå til spm. 24 (V103)
   6616311 år
   224522 år
   001333 år
   00744 år
   00855 år
   00566 år
   00477 år
   00288 år
   00099 år
   0021010 år
   0031313 år
   0041616 år
   0 199Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V101 ANDEN BESKÆFTIG. - HVAD
  Uddybende spm. til spm. 23.e (V100).
 • V102 AKTIV
  Summen af antal år i arbejde og antal år under uddannelse (antal år i spm. 23.a og spm 23.b (V96 og V97)).
  • Forhold omkring uddannels
  • Aktiv
  • %MD%AntalKodeKategori
   11170Ingen/under 1 år
   00311 år
   00722 år
   00633 år
   001244 år
   001255 år
   112066 år
   111677 år
   113188 år
   111899 år
   22591010 år
   22631111 år
   33921212 år
   441191313 år
   992361414 år
   13133411515 år
   606116151616 år
   0 399Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V103 HOVEDBESKÆFTIGELSE
  (Hvis resp. er syg/har orlov, spørg om hovedbeskæftigelsen før sygdommen/orloven). (Vis kort C).
  • Forhold omkring erhverv,
  • Spm. 24: Hvad er Deres hovedbeskæftigelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12123171Ikke-faglært arbejder, gå til spm. 28 (V108)
   882022Faglært arbejder, gå til spm. 28 (V108)
   595915843Funktionær/tjenestemand, gå til spm. 28 (V108)
   992324Selvstændig erhvervsdrivende, gå til spm. 45 (V133)
   11355Medhjælpende ægtefælle, gå til spm. 45 (V133)
   771806Arbejdsløs med understøttelse/ bistandshjælp
   22487Førtidspensionist
   11328Hjemmearbejdende husmor/husfar (uden andet arbejde)
   11399Under uddannelse
   0 199Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V104 TIDL. HOVEDBESKÆFT
 • V105 HVORLÆNGE SIDEN I ÅR
  • Forhold omkring erhverv,
  • TIDL. HOVEDBESKÆFT
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104
   • Filtrerende variable: V103 V104
  • Spm. 26.1: Hvor længe siden er det, at De sidst havde en sådan hovedbeskæftigelse? Antal år:
  • %MD%AntalKodeKategori
   331900Under 1 år
   2185311 år
   2164522 år
   172033 år
   151544 år
   151555 år
   031066 år
   01477 år
   02588 år
   00199 år
   0251010 år
   0141212 år
   0121313 år
   0121414 år
   0131616 år
   0121717 år
   0141818 år
   0122020 år
   0122121 år
   01488Ved ikke
   0 299Uoplyst
   89 2380100Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 11
 • V106 HVORLÆNGE SIDEN I MDR
  • Forhold omkring erhverv,
  • TIDL. HOVEDBESKÆFT
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104
   • Filtrerende variable: V103 V104
  • Spm. 26.2: Hvor længe siden er det, at De sidst havde en sådan hovedbeskæftigelse? Antal måneder:
  • %MD%AntalKodeKategori
   5481380Under 1 måned/een dag
   161611 måned
   151522 måneder
   1102933 måneder
   161644 måneder
   03955 måneder
   1102866 måneder
   03877 måneder
   031088 måneder
   01299 måneder
   0271010 måneder
   0261111 måneder
   01488Ved ikke
   0 299Uoplyst
   89 2380100Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 11
 • V107 HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
 • V108 STILLINGSBETEGNELSE
  Uddybende spm. til kode 1 i V107. (Nøjagtig angivelse: eksempelvis butiksassistent i supermarked, ikke blot ansat i butik, kontorchef i kreditforening, ikke blot kontorchef)
 • V109 PRIVAT/OFFENTLIG VIRK
 • V110 HVILKEN BRANCHE
  • Forhold omkring erhverv,
  • HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107
  • Spm. 30: Hvilken af de brancher, jeg viser Dem her, vil De sige, at den virksomhed, De arbejder (arbejdede) på, tilhører? (Vis kort D).
  • %MD%AntalKodeKategori
   33711Landbrug, fiskeri, gartneri
   19215082Industri, håndværk, reparations- virksomhed
   451083Bygge- og anlægsvirksomhed
   11274Elværker, vand-, gas- og varmeforsyning
   9102405Handel (inkl. hotel- og restau- rationsvirksomhed)
   551216Transport
   34887Pengeinstitut, finansiering
   451088Forretningsservice (fx advokater, ingeniører, reklame, rengøring)
   9102299Undervisning og forskning
   232661410Social- og sundhedssektoren
   7819811Offentlig administration (inkl. forsvar og politi)
   113512Organisationer
   112713Kan ikke indplacere virksomheden (spørg spm. 30.A (V111))
   0 199Uoplyst
   11 295100Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 89
 • V111 HVAD LAVER MAN PÅ VIRK
  Uddybende spm. til kode 13 i V110.
 • V112 LEDE ANDRES ARBEJDE
 • V113 HAR UNDERORDNEDE
 • V114 HVORMANGE UNDERORDNEDE
 • V115 POSITION PÅ VIRKSOMHED
  • Forhold omkring erhverv,
  • HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107
  • Spm. 34: Hvilken af følgende betegnelser synes De passer bedst til den position, De har (havde) på Deres arbejdsplads: Er (var) De såkaldt almindelig ansat eller tilhører (tilhørte) De den lavere del af ledelsen, mellemledelsen eller topledelsen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   626916441'Almindelig ansat'
   9102352Den lavere del af ledelsen
   14163863Mellemledelsen
   451094Topledelsen
   0 19Uoplyst
   11 29510Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 89
 • V116 KRÆVES ERHVERVSUDDANN.
 • V117 HVILKEN UDD. KRÆVES
  Uddybende spm. til kode 1 i V116.
 • V118 HVORLÆNGE ANTAL ÅR
  • Forhold omkring erhverv,
  • KRÆVES ERHVERVSUDDANN.
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107 && V116
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107 V116
  • Spm. 35: Hvis man i dag skal ansættes i en stilling, som den De har (havde), kræves der så normalt en erhvervsuddannelse, fx en lærlinge-, efgeller videregående uddannelse? Spm. 35.B.1. Hvor længe varer den normalt? Antal år:
  • %MD%AntalKodeKategori
   11200Under 1 år
   4610711 år
   91424022 år
   253966533 år
   132135344 år
   4711955 år
   357966 år
   123077 år
   111888 år
   00299 år
   0031010 år
   0021313 år
   0021414 år
   0011616 år
   246088Ved ikke
   0 699Uoplyst
   36 963100Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 64
 • V119 HVORLÆNGE ANTAL MDR
  • Forhold omkring erhverv,
  • KRÆVES ERHVERVSUDDANN.
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107 && V116
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107 V116
  • Spm. 35: Hvis man i dag skal ansættes i en stilling, som den De har (havde), kræves der så normalt en erhvervsuddannelse, fx en lærlinge-, efgeller videregående uddannelse? Spm. 35.B.2: Hvor længe varer den normalt? Antal måneder:
  • %MD%AntalKodeKategori
   467212290Under 1 måned/een dag
   00611 måned
   011022 måneder
   011133 måneder
   00344 måneder
   01955 måneder
   132034766 måneder
   00577 måneder
   00588 måneder
   011099 måneder
   0051010 måneder
   0011111 måneder
   246088Ved ikke
   0 699Uoplyst
   36 963100Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 64
 • V120 NYANSAT KLARE DERES JOB
  • Forhold omkring erhverv,
  • HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107
  • Spm. 36: Omtrent hvor lang tid tror De der normalt vil gå, før en nyansat i en stilling som Deres (sidste) vil kunne klare arbejdet godt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   561391Under 1 uge
   13153492Fra 1 uge og op til 1 måned
   23266233Fra 1 måned op til 1/2 år
   18204864Fra 1/2 år op til 1 år
   283275351 år eller mere
   11248Ved ikke
   0 19Uoplyst
   11 29510Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 89
 • V121 KARRIEREMULIGHEDER
 • V122 HVORMEGET VIL DE YDE
 • V123 HVOR LANG ARBEJDSUGE
  Gennemsnitligt antal timer pr. uge er kodet i interval 05 - 87. 087 = 87 og derover (2) 088 = Resp. kan ikke angiver et ugentligt timeantal (69) 099 = Uoplyst (3) 100 = Irrelevant (295)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V124 MEDLEM AF FAGFORENING
 • V125 HVILKEN FAGFORENING
  Uddybende spm. til kode 1 i V124.
 • V126 MEDLEM AF A-KASSE
 • V127 HVILKEN A-KASSE
  Uddybende spm. til kode 1 i V126.
 • V128 MD-/14 DAG-/UGE-/TIMELØN
 • V129 NORMALE LØN I JOB
  Antal kroner er kodet i interval 38 - 92000 088888 = Ved ikke (51) 099998 = Over 100000 (2) 099999 = Uoplyst (12) 100000 = Irrelevant (295)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99999, 100000.

 • V130 PERSONLIG INDKOMST 1991
  • Forhold omkring erhverv,
  • HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107
  • Spm. 43: Hvor stor var Deres samlede personlige indkomst i 1991 brutto, dvs.før skat og evt. fradrag er trukket fra? (Vis kort E).
  • %MD%AntalKodeKategori
   224110-49.000 kr.
   45119250.000-99.000 kr.
   15173973100.000-149.000 kr.
   24276364150.000-199.000 kr.
   22256005200.000-249.000 kr.
   9102396250.000-299.000 kr
   561347300.000-349.000 kr.
   33728350.000-399.000 kr.
   22429400.000-449.000 kr.
   112610450.000-499.000 kr
   123611500.000 kr. eller derover
   00915Vil ikke svare
   112288Ved ikke
   0 299Uoplyst
   11 295100Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 89
 • V131 HAR DE NOGEN BIJOB
 • V132 INDKOMSTDEL FRA BIJOB
  • Forhold omkring erhverv,
  • HAR DE NOGEN BIJOB
  • Variablen er filtreret af: V103 && V104 && V107 && V131
   • Filtrerende variable: V103 V104 V107 V131
  • Spm. 44.A: Omtrent hvor stor en del af Deres samlede indkomst før skat og evt. fradrag kommer fra bibeskæftigelsen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8612161Under 10 pct., gå til filter 3 (V139)
   431109210 pct. indtil 33 pct., gå til filter 3 (V139)
   1622333 pct. indtil 50 pct., gå til filter 3 (V139)
   027450 pct. eller derover, gå til filter 3 (V139)
   0018Ved ikke, gå til filter 3 (V139)
   0 49Uoplyst
   87 231110Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 13
 • V133 STILLING, SELVSTÆNDIGE
  Uddybende spm. til kode 4 i V103. (Nøjagtig angivelse: Eksempelvis elektrofabrikant, ikke blot fabrikant, praktiserende læge, ikke blot læge, medhjælpende ægtefælle i elinstallationsforretning, ikke blot medhjælpende ægtefælle).
 • V134 ANTAL ANSATTE, SELVST.
 • V135 BRANCHE, SELVSSTÆNDIGE
  • Forhold omkring erhverv,
  • INDKOMSTDEL FRA BIJOB
  • Variablen er filtreret af: V104 && V131 && V132
   • Filtrerende variable: V104 V131 V132
  • Spm. 47: Hvilken af de brancher, jeg viser Dem her, tilhører Deres (Deres ægtefælles) virksomhed? (Vis kort E).
  • %MD%AntalKodeKategori
   221601Landbrug, fiskeri, gartneri
   216452Industri, håndværk og reparations- virksomhed
   15143Bygge- og anlægsvirksomhed
   219544Handel (inkl.hotel- og re- staurationsvirksomhed)
   15155Transport
   216466Liberale erhverv
   215437Anden servicevirksomhed
   0388Kan ikke indplacere virksomheden (spørg spm. 47.A (V136))
   0 29Uoplyst
   89 238310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 11
 • V136 NAVN PÅ BRANCHE, SELVST.
  Uddybende spm. til kode 8 i V135.
 • V137 INDKOMST I 1991, SELVST.
  • Forhold omkring erhverv,
  • INDKOMSTDEL FRA BIJOB
  • Variablen er filtreret af: V104 && V131 && V132
   • Filtrerende variable: V104 V131 V132
  • Spm. 48: Hvor stor var Deres samlede personlige indkomst i 1991 brutto, dvs.før skat og evt. fradrag er trukket fra? (Vis kort E).
  • %MD%AntalKodeKategori
   151410-49.000 kr.
   1719250.000-99.000 kr.
   215423100.000-149.000 kr.
   112344150.000-199.000 kr.
   112345200.000-249.000 kr.
   18236250.000-299.000 kr
   18247300.000-349.000 kr.
   04128350.000-399.000 kr.
   05139400.000-449.000 kr.
   03810450.000-499.000 kr
   1123311500.000 kr. eller derover
   03815Vil ikke svare
   172188Ved ikke
   0 299Uoplyst
   89 2383100Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 11
 • V138 ARBEJDSUGE, SELVSTÆNDIGE
  Gennemsnitligt antal timer pr. uge er kodet i interval 10 - 87. 087 = 87 og derover (5) 088 = Resp. kan ikke angive et ugentligt timetal (39) 099 = Uoplyst (6) 100 = Irrelevant (2383)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V139 ERHVERVSUDDANN. JA/NEJ
  • Forhold omkring erhverv,
  • TIDL. HOVEDBESKÆFT
  • Variablen er filtreret af: V68 && V104
   • Filtrerende variable: V68 V104
  • Spm. Filter 3: Hvis resp. ikke har fuldført en erhvervsuddannelse (kode 2 i spm. 18 (V68)), gå til spm. 51 (V141). Ellers gå til spm. 50 (V140).
  • %MD%AntalKodeKategori
   17174651Resp. har ikke fuldført en erhvervs- uddannelse, gå til spm. 51 (V141)
   828321942Resp har en erhvervsuddannelse
   0 19Uoplyst
   0 1010Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V140 STILLING/ERHVERVSUDDANN.
  • Forhold omkring erhverv,
  • ERHVERVSUDDANN. JA/NEJ
  • Variablen er filtreret af: V104 && V139
   • Filtrerende variable: V104 V139
  • Spm. 50: Hvordan vil De beskrive sammenhængen mellem Deres (sidste) stilling og Deres erhvervsuddannelse. Vil De sige, at De har (havde):
  • %MD%AntalKodeKategori
   496013121En stilling af den slags, De har uddannet Dem til?
   19234992En stilling, som kun i nogen grad hænger sammen med Deres uddannelse?
   14173723En stilling, som alt i alt ikke har meget at gøre med Deres ud- dannelse?
   0 129Uoplyst
   18 47510Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 82
 • V141 EGEN ØKONOMISKE FORHOLD
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 51: Hvis De sammenligner med personer på Deres egen alder, hvor tilfreds er De så med Deres egne forhold, når det gælder: (Vis kort G). Spm. 51.a: Økonomiske forhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   464612361Meget tilfreds
   424211262Nogenlunde tilfreds
   882073Lidt utilfreds
   44974Meget utilfreds
   0 49Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V142 TILFREDS M/ARB. FORHOLD
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 51: Hvis De sammenligner med personer på Deres egen alder, hvor tilfreds er De så med Deres egne forhold, når det gælder: (Vis kort G). Spm. 51.b: Arbejdsforhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   535314131Meget tilfreds
   34349122Nogenlunde tilfreds
   771883Lidt utilfreds
   551434Meget utilfreds
   0078Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V143 TILFREDS M/EGEN UDD.
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 51: Hvis De sammenligner med personer på Deres egen alder, hvor tilfreds er De så med Deres egne forhold, når det gælder: (Vis kort G). Spm. 51.c: Uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   474712441Meget tilfreds
   36369522Nogenlunde tilfreds
   13133393Lidt utilfreds
   551214Meget utilfreds
   0078Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V144 TILFREDS M/EGET HELBRED
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 51: Hvis De sammenligner med personer på Deres egen alder, hvor tilfreds er De så med Deres egne forhold, når det gælder: (Vis kort G). Spm. 51.d: Helbred?
  • %MD%AntalKodeKategori
   707018761Meget tilfreds
   22225972Nogenlunde tilfreds
   441153Lidt utilfreds
   33794Meget utilfreds
   0 39Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V145 TILFREDS MED FRITID
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 51: Hvis De sammenligner med personer på Deres egen alder, hvor tilfreds er De så med Deres egne forhold, når det gælder: (Vis kort G). Spm. 51.e: Mængden af fritid
  • %MD%AntalKodeKategori
   414110981Meget tilfreds
   33338842Nogenlunde tilfreds
   20205383Lidt utilfreds
   551464Meget utilfreds
   0028Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V146 TILFREDSHEDSALDER
  Variablen er kodet i interval 5 - 20. 99 = Uoplyst (24) Summen af de indringede tal i spm 51.a - 51.e (V141-V145).
  • Holdninger til tilværelse
  • Tilfredshedsalder
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2646
    Manglende 24
    Minimum 5
    Maximum 20
    Gennemsnit 8
    Median 8
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V147 VIGTIGT MED BEGAVELSE
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 52: Hvor vigtigt mener De, at følgende forhold er, hvis man skal opnå en høj social position i samfundet? (Vis kort H). Spm. 52.a: Begavelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   535314051Meget vigtigt
   434311352Noget vigtigt
   551233Ikke særligt vigtigt
   0038Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V148 VIGTIGT MED UDDANNELSE
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 52: Hvor vigtigt mener De, at følgende forhold er, hvis man skal opnå en høj social position i samfundet? (Vis kort H). Spm. 52.b: Uddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   676717971Meget vigtigt
   28287452Noget vigtigt
   551223Ikke særligt vigtigt
   0018Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V149 VIGTIGT M/FORÆLD. POSI.
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 52: Hvor vigtigt mener De, at følgende forhold er, hvis man skal opnå en høj social position i samfundet? (Vis kort H). Spm. 52.c: Ens forældres position
  • %MD%AntalKodeKategori
   10102601Meget vigtigt
   33338702Noget vigtigt
   575715313Ikke særligt vigtigt
   0038Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V150 VIGTIGT M/GODE FORBIND.
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 52: Hvor vigtigt mener De, at følgende forhold er, hvis man skal opnå en høj social position i samfundet? (Vis kort H). Spm. 52.d: Gode forbindelser
  • %MD%AntalKodeKategori
   32338671Meget vigtigt
   464612362Noget vigtigt
   21215593Ikke særligt vigtigt
   0038Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V151 VIGTIGT M/GODE ALBUER
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 52: Hvor vigtigt mener De, at følgende forhold er, hvis man skal opnå en høj social position i samfundet? (Vis kort H). Spm. 52.e: Gode albuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   33348931Meget vigtigt
   434311512Noget vigtigt
   23236173Ikke særligt vigtigt
   0048Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V152 VIGTIGT MED FLID
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 52: Hvor vigtigt mener De, at følgende forhold er, hvis man skal opnå en høj social position i samfundet? (Vis kort H). Spm. 52.f: Flid og arbejdsomhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   757520091Meget vigtigt
   22225962Noget vigtigt
   22613Ikke særligt vigtigt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V153 FAR & SØN: ØKO. FORHOLD
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 53: Hvis De sammenligner Dem selv i dag med Deres fader (kvinder: Deres moder), dengang han (hun) var på den alder, som De har nu, vil De så sige, at De er bedre eller dårligere stillet, end han (hun) var dengang, når det gælder: Spm. 53.a: Økonomiske forhold
  • %MD%AntalKodeKategori
   767720311Bedre stillet
   10102582Dårligere stillet
   13133543Ingen forskel
   00118Ved ikke
   1 169Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 99
 • V154 FAR & SØN: ARB. FORHOLD
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 53: Hvis De sammenligner Dem selv i dag med Deres fader (kvinder: Deres moder), dengang han (hun) var på den alder, som De har nu, vil De så sige, at De er bedre eller dårligere stillet, end han (hun) var dengang, når det gælder: Spm. 53.b: Arbejdsforhold
  • %MD%AntalKodeKategori
   686918251Bedre stillet
   10102622Dårligere stillet
   20205403Ingen forskel
   11258Ved ikke
   1 189Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 99
 • V155 FAR & SØN: UDDANNELSE
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 53: Hvis De sammenligner Dem selv i dag med Deres fader (kvinder: Deres moder), dengang han (hun) var på den alder, som De har nu, vil De så sige, at De er bedre eller dårligere stillet, end han (hun) var dengang, når det gælder: Spm. 53.c: Uddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   707018601Bedre stillet
   882102Dårligere stillet
   22225753Ingen forskel
   0078Ved ikke
   1 189Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 99
 • V156 FAR & SØN: HELBRED
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 53: Hvis De sammenligner Dem selv i dag med Deres fader (kvinder: Deres moder), dengang han (hun) var på den alder, som De har nu, vil De så sige, at De er bedre eller dårligere stillet, end han (hun) var dengang, når det gælder: Spm. 53.d: Helbred
  • %MD%AntalKodeKategori
   28287461Bedre stillet
   992402Dårligere stillet
   626216513Ingen forskel
   11148Ved ikke
   1 199Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 99
 • V157 FAR & SØN, FRITID
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 53: Hvis De sammenligner Dem selv i dag med Deres fader (kvinder: Deres moder), dengang han (hun) var på den alder, som De har nu, vil De så sige, at De er bedre eller dårligere stillet, end han (hun) var dengang, når det gælder: Spm. 53.e: Mængden af fritid
  • %MD%AntalKodeKategori
   545514541Bedre stillet
   22235992Dårligere stillet
   22225873Ingen forskel
   00108Ved ikke
   1 209Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 99
 • V158 GENERATION BEDRE
  Antallet af ringe omkring 1 i spm. 53.a - 53.e (V153-V157) optælles. (Fx: tre 1-taller = 3).
  • Holdninger til tilværelse
  • Generation bedre
  • %MD%AntalKodeKategori
   4410100
   91024911
   181847222
   282975133
   292976144
   101026755
   3 699Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 97
 • V159 GENERATION DÅRLIGERE
  Antallet af ringe omkring 2 i spm. 53.a - 53.e (V153-V157) optælles. (Fx: to 2-taller = 2).
  • Holdninger til tilværelse
  • Generation dårligere
  • %MD%AntalKodeKategori
   5759153200
   282974211
   8822122
   337633
   112744
   00355
   3 699Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 97
 • V160 GENERATION ENS
  Antallet af ringe omkring 3 i spm. 53.a - 53.e (V153-V157) optælles. (Fx: fire 3-taller = 4).
  • Holdninger til tilværelse
  • Generation ens
  • %MD%AntalKodeKategori
   212154900
   3839102711
   222359922
   111230333
   4410444
   111955
   3 699Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 97
 • V161 PLANLÆGGE TILVÆRELSE
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 54: Forskellige mennesker har forskellige holdninger til tilværelsen. Hvor vigtigt er følgende for Deres vedkommende? (Vis kort I). Spm. 54.a: At kunne planlægge sin tilværelse mange år frem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11113061Meget vigtigt
   383810162Noget vigtigt
   434311403Ikke særlig vigtigt
   882014Helt uden betydning
   0048Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V162 VIGTIGT: FRITID U/ARB.
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 54: Forskellige mennesker har forskellige holdninger til tilværelsen. Hvor vigtigt er følgende for Deres vedkommende? (Vis kort I). Spm. 54.b: Aldrig at skulle tænke på sit arbejde, når man har fri?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26266811Meget vigtigt
   30308092Noget vigtigt
   32328543Ikke særlig vigtigt
   12123164Helt uden betydning
   0078Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V163 VIGTIGT: LØN
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 54: Forskellige mennesker har forskellige holdninger til tilværelsen. Hvor vigtigt er følgende for Deres vedkommende? (Vis kort I). Spm. 54.c: At få en høj økonomisk belønning for sin arbejdsindsats?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23236061Meget vigtigt
   525213902Noget vigtigt
   23236033Ikke særlig vigtigt
   22654Helt uden betydning
   0048Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V164 MAND/KVINDE SOM CHEF
  • Holdninger til tilværelse
  • Spm. 55: Hvis De fik valget mellem to arbejdspladser, hvor arbejdet, lønnen og arbejdsforholdende er de samme, cheferne har samme uddannelse og erfaring, hvad ville De så vælge: en arbejdsplads med en mand eller en arbejdsplads med en kvinde som chef?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17174421Mandlig chef
   11112952Kvindelig chef
   727219253Helt uden betydning
   0068Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V165 DYRKER DE SPORT
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 56: Dyrker De sport eller motion?
  • %MD%AntalKodeKategori
   545414501Ja
   551372Ja, men ikke for tiden
   404110813Nej, gå til spm. 57 (V167)
   0 29Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V166 HVILKEN SLAGS SPORT
  Uddybende spm. til kode 1 i V165.
 • V167 HAR DE EN HAVE
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 57: Har De en have?
  • %MD%AntalKodeKategori
   797921161Ja, i forbindelse med helårs- boligen
   33892Ja, andre steder (sommerhus, kolonihave)
   33873Ja, både ved helårsboligen og andre steder
   14143764Nej, gå til spm. 59 i (V169)
   0 29Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V168 HVORMANGE TIMER HAVEARB.
  Antal timer er kodet i interval 00 - 52. 088 = Ved ikke (10) 099 = Uoplyst (2) 100 = Irrelevant (376)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V169 LÆSER DE SKØNLITTERATUR
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 59: Læser De skønlitterære bøger (romaner, noveller, digte)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   636316921Ja
   37379762Nej, gå til spm. 60 (V172)
   0 29Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V170 HVILKEN FORFATTER ISÆR
 • V171 NAVNET PÅ FORFATTEREN
  Uddybende spm. til kode 1 i V170.
 • V172 INTERESSE I BILLEDKUNST
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 60: Er De interesseret i billedkunst (maleri, skulptur, akvarel mv.)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   474712621Ja
   535314062Nej, gå til spm. 61 (V175)
   0 29Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V173 HVILKEN KUNSTNER ISÆR
 • V174 NAVNET PÅ KUNSTNEREN
  Uddybende spm. til kode 1 i V173.
 • V175 VÆRET PÅ KURSUS I FRITID
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 61: Har De inden for det sidste års tid deltaget i undervisning/været på kursus i Deres fritid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   454512101Ja
   555514572Nej
   0 39Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V176 AKTIV I FORENINGSARBEJDE
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 62: Er De i Deres fritid aktiv i foreningsarbejde/ organisationsarbejde/klubarbejde eller lignende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   393910531Ja
   606116132Nej, gå til spm. 63 (V178)
   0 49Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V177 ANTAL TIMER MDL PÅ AKTIV
  Antal timer er kodet i interval 00 - 80 087 = 087 og derover (4) 088 = Resp. kan ikke angive et månedligt timetal (5) 099 = Uoplyst (9) 100 = Irrelevant (1613)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V178 KAN DE FREMMEDSPROG
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 63: Hvis De får brug for det, kan De så uden besvær føre en samtale på eet eller flere fremmede sprog?
  • %MD%AntalKodeKategori
   707018621Ja
   30308062Nej, gå til spm. 64.a (V183)
   0 29Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V179 KAN DE ENGELSK
 • V180 KAN DE TYSK
 • V181 KAN DE FRANSK
 • V182 KAN DE ANDET SPROG
 • V183 ABONNERER PÅ AVISER
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 64: Abonnerer De på en eller flere daglige aviser eller læser De jævnligt - mindst 4-5 gange om ugen en eller flere aviser? Spm. 64.a: Ja, abonnerer
  • %MD%AntalKodeKategori
   565615071Nævnt
   434411612Ikke nævnt
   0 29Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V184 LÆSER JÆVNLIGT AVISER
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 64: Abonnerer De på en eller flere daglige aviser eller læser De jævnligt - mindst 4-5 gange om ugen en eller flere aviser? Spm. 64.b: Ja, læser jævnligt
  • %MD%AntalKodeKategori
   494913021Nævnt
   515113662Ikke besvaret
   0 29Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V185 ABONNERER IKKE
  • Fritiden - Interesser/akt
  • Spm. 64: Abonnerer De på en eller flere daglige aviser eller læser De jævnligt - mindst 4-5 gange om ugen en eller flere aviser? Spm. 64.c: Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   14143621Nævnt, gå til spm. 65 (V187)
   868623062Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V186 HVILKER AVISER
  Uddybende spm. til kode 1 i V183-V184.
 • V187 LEVER BEGGE FORÆLDRE
  • Forhold omkring familie.
  • Spm. 65: Lever begge Deres forældre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   595915681Ja, begge mine forældre lever
   25256752Nej, min far er død (spm. 65.B (V189) besvares ikke)
   882173Nej, min mor er død (spm. 65.A (V188) besvares ikke)
   882074Nej, både min far og mor er døde, gå til spm. 66 (V190)
   0018Ved ikke, vokset op på børnehjem, gå til spm. 66 (V190)
   0 29Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V188 KONTAKT TIL MODER
  • Forhold omkring familie.
  • KONTAKT TIL MODER
  • Variablen er filtreret af: V187
   • Filtrerende variable: V187
  • Spm. 65.A: Hvor ofte har De inden for det sidste år haft kontakt med Deres mor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11301Ingen kontakt
   15184072Daglig
   506013483Mindst een gang om ugen
   14163684Mindst een gang om måneden
   22465Mindst een gang i kvartalet
   22446Sjældnere end een gang i kvartalet
   0 29Uoplyst
   16 42510Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 84
 • V189 KONTAKT MED FADER
  • Forhold omkring familie.
  • KONTAKT MED FADER
  • Variablen er filtreret af: V187
   • Filtrerende variable: V187
  • Spm. 65.B: Hvor ofte har De inden for det sidste år haft kontakt med Deres far?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24651Ingen kontakt
   9132282Daglig
   36559733Mindst een gang om ugen
   14213774Mindst een gang om måneden
   24655Mindst een gang i kvartalet
   34776Sjældnere end een gang i kvartalet
   0 29Uoplyst
   33 88310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 67
 • V190 HAR DE SØSKENDE
  • Forhold omkring familie.
  • Spm. 66: Har De en eller flere søskende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   661621Nej, aldrig haft søskende, gå til filter 4 (V193)
   11202Nej, mine søskende er døde, gå til filter 4 (V193)
   29297613Ja, een (spm. 66.B (V192) besvares ikke)
   656517234Ja, flere (spm. 66.A (V191) besvares ikke)
   0028Ved ikke, vokset op på børnehjem, gå til filter 4 (V193)
   0 29Uoplyst
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V191 KONTAKT MED SØSKENDE
  • Forhold omkring familie.
  • KONTAKT MED SØSKENDE
  • Variablen er filtreret af: V190
   • Filtrerende variable: V190
  • Spm. 66.A: Hvor ofte har De inden for det sidste år haft kontakt med Deres søster/bror?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13261Ingen kontakt
   13232Daglig
   7251923Mindst een gang om ugen
   12433264Mindst een gang om måneden
   4151165Mindst een gang i kvartalet
   310776Sjældnere end een gang i kvartalet
   0 39Uoplyst
   71 190710Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 28
 • V192 MEST KONTAKT MED - OFTE
  • Forhold omkring familie.
  • MEST KONTAKT MED - OFTE
  • Variablen er filtreret af: V190
   • Filtrerende variable: V190
  • Spm. 66.B: Hvor ofte har De inden for det sidste år haft kontakt med den af Deres søskende, De har mest kontakt med?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11211Ingen kontakt
   471142Daglig
   23366223Mindst een gang om ugen
   27417114Mindst een gang om måneden
   7111855Mindst een gang i kvartalet
   34706Sjældnere end een gang i kvartalet
   0 29Uoplyst
   35 94510Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 65
 • V193 ER DE GIFT
  • Forhold omkring ægtefælle
  • Spm. 67-71 (V194-V216) stilles til gifte/samlevende (kode 1 i spm. 3 (V14)). Øvrige (kode 2 i spm. 3 (V14)) afslutter interviewet her.
  • %MD%AntalKodeKategori
   828221941Gift/samlevende
   18184762Ingen af delene (interviewet afsluttes)
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V194 HVORNÅR ER ÆGTEF. FØDT
  Årstallet er kodet i interval 1930 - 1973 09999 = Uoplyst (2) 10000 = Irrelevant (476)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V195 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD
  (Fx en lærlingeuddannelse, en universitetsuddannelse, en specialarbejderuddannelse).
 • V196 HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
 • V197 HVILKEN UDDANNELSE 1.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Uddybende spm. til kode 1 i V196.
 • V198 HVILKEN UDDANNELSE 2.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Uddybende spm. til kode 2 i V196.
 • V199 HVILKEN UDDANNELSE 3.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Uddybende spm. til kode 3 i V196.
 • V200 HVILKEN UDDANNELSE 4,
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Uddybende spm. til kode 4 i V196.
 • V201 HVORLÆNGE ÅR 1.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 00 - 16. 088 = Ved ikke (46) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (899)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V202 HVORLÆNGE MDR 1.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet i interval 00 - 11. 088 = Ved ikke (46) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (899)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V203 HVORLÆNGE ÅR 2.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 00 - 12. 088 = Ved ikke (11) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2403)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V204 HVORLÆNGE MDR 2.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet i interval 00 - 09. 088 = Ved ikke (11) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2403)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V205 HVORLÆNGE ÅR 3.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 00 - 04. 088 = Ved ikke (4) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2637)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V206 HVORLÆNGE MDR 3.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet i interval 00 - 06. 088 = Ved ikke (4) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2637)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V207 HVORLÆNGE ÅR 4.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal år er kodet i interval 02 - 04. 088 = Ved ikke (1) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2663)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V208 HVORLÆNGE MDR 4.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.). Antal måneder er kodet i interval 00 - 06. 088 = Ved ikke (1) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (2663)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V209 PLAC. ÆGTEFÆLLES UDD. 1.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
  • Forhold omkring ægtefælle
  • ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD
  • Variablen er filtreret af: V193 && V195
   • Filtrerende variable: V193 V195
  • Spm. 69.1: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres ægtefælles/ samlevers hører hjemme? 1. uddannelse. (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   28427411Lærlinge- og efg-uddannelser
   9142512Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   14223863Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   691564Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   7101775Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   23576Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   34 89910Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 66
 • V210 PLAC. ÆGTEFÆLLES UDD. 2.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
  • Forhold omkring ægtefælle
  • HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • Variablen er filtreret af: V193 && V195 && V196
   • Filtrerende variable: V193 V195 V196
  • Spm. 69.2: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres ægtefælles/ samlevers hører hjemme? 2. uddannelse. (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   5471261Lærlinge- og efg-uddannelser
   114382Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   217443Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   17194Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   111285Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   04116Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   0 19Uoplyst
   90 240310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 10
 • V211 PLAC. ÆGTEFÆLLES UDD. 3.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
  • Forhold omkring ægtefælle
  • HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • Variablen er filtreret af: V193 && V195 && V196
   • Filtrerende variable: V193 V195 V196
  • Spm. 69.3: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres ægtefælles/ samlevers hører hjemme? 3. uddannelse. (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   147151Lærlinge- og efg-uddannelser
   01962Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   0623Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   0314Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   0625Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   01966Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   0 19Uoplyst
   99 263710Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 1
 • V212 PLAC. ÆGTEFÆLLES UDD. 4.
  (Hvis flere begynd med den sidst fuldførte, dernæst den næstsidste osv.).
  • Forhold omkring ægtefælle
  • HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • Variablen er filtreret af: V193 && V195 && V196
   • Filtrerende variable: V193 V195 V196
  • Spm. 69.4: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres ægtefælles/ samlevers hører hjemme? 4. uddannelse. (Vis kort B).
  • %MD%AntalKodeKategori
   05031Lærlinge- og efg-uddannelser
   01712Korte videregående uddannelser (eksempler herpå er socialpædagog, maskintekniker, polititjenestemand)
   0003Mellemlange videregående uddannel- ser (eksempeler herpå er teknikum- ingeniør, folkeskolelærer, sygeple- jerske)
   0004Lange videregående uddannelser (eksempler herpå er cand.jur., cand.mag., læge)
   01715Andre grundlæggende uddannelser end ovennævnte grupper (eksempler herpå er laborant, teknisk tegner, syge- hjælper)
   01716Specialarbejderuddannelse, ar- bejdsmarkedskurser
   0 19Uoplyst
   100 266310Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 0
 • V213 ÆGTEFÆLLES UDD. NIVEAU
  Lang videregående uddannelse hvis blot eet 4-tal i V209-V212. Mellemlang videregående uddannelse hvis intet 4-tal, men blot eet 3-tal i V209-V212. Kort videregående uddannelse hvis intet 4-tal og intet 3-tal, men blot eet 2-tal i V209-V212. Lærlingeudd. m.v. hvis intet 4-tal, intet 3-tal og intet 2-tal, men enten et 1-tal eller et 5-tal (eller begge dele) i V209-V212. Ingen egentlig erhvervsuddannelse hvis intet 1-tal, intet 2-tal, intet 3-tal, intet 4-tal og intet 5-tal, men eet 6-tal i V209-V212 eller irrelevant (kode 2 i V195). NB! Instruktion fra Donor: V213 er genereret på basis af de interviewedes egen indplacering af deres ægtefælles/samlevers uddannelse. Denne variabel er ikke anvendt i Erik Jørgen Hansens analyser, jf. 'En generation blev voksen' pp. 277-280.
  • Forhold omkring ægtefælle
  • ÆGTEFÆLLES UDD. NIVEAU
  • Variablen er filtreret af: V195
   • Filtrerende variable: V195
  • Spm. Ægtefælles/samlevers uddannelsesniveau
  • %MD%AntalKodeKategori
   681651Lang videregående uddannelse
   15184042Mellemlang videre- gående uddannelse
   9122533Kort videregående uddannelse
   34419054Lærlingeuddannelse m.v.
   17214645ingen egentlig er- hvervsuddannelse
   0 39Uoplyst
   18 47610Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 82
 • V214 ÆGTEFÆLLES HOVEDBESKÆFT.
  (Hvis ægtefællen/samleveren er syg/har orlov, spørg om hovedbeskæftigelsen før sygdommen/orloven).
  • Forhold omkring ægtefælle
  • ÆGTEFÆLLES HOVEDBESKÆFT.
  • Variablen er filtreret af: V193
   • Filtrerende variable: V193
  • Spm. 70: Hvad er Deres ægtefælles/samlevers hovedbeskæftigelse? (Vis kort C).
  • %MD%AntalKodeKategori
   11143011Ikke-faglært arbejder
   791902Faglært arbejder
   475712513Funktionær/tjenestemand
   792004Selvstændig erhvervsdrivende, gå til spm. 71 (V216)
   11315Medhjælpende ægtefælle, gå til spm. 71 (V216)
   561256Arbejdsløs med understøttelse/ bistandshjælp, gå til spm. 71 (V216)
   12377Førtidspensionist, gå til spm. 71 (V216)
   11278Hjemmearbejdende husmor/husfar (uden andet arbejde), gå til spm. 71 (V216)
   11319Under uddannelse, gå til spm. 71 (V216)
   0 199Uoplyst
   18 476100Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 82
 • V215 ÆGTEFÆLLES PRIVAT/OFFENT
  • Forhold omkring ægtefælle
  • ÆGTEFÆLLES HOVEDBESKÆFT.
  • Variablen er filtreret af: V193 && V214
   • Filtrerende variable: V193 V214
  • Spm. 70: Hvad er Deres ægtefælles/samlevers hovedbeskæftigelse? (Vis kort C). Spm. 70.A: Er det en privat eller offentligt ejet virksomhed, Deres ægtefælle/samlever er ansat på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28437481Offentligt ejet
   35549322Privat ejet
   12293Koncessioneret selskab
   11214Andelsselskab
   0 139Uoplyst
   35 92710Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 65
 • V216 ÆGTEFÆLLES INDKOMST 1991
  • Forhold omkring ægtefælle
  • ÆGTEFÆLLES INDKOMST 1991
  • Variablen er filtreret af: V193
   • Filtrerende variable: V193
  • Spm. 71: Hvor stor var Deres ægtefælles/samlevers samlede personlige indkomst i 1991 brutto, dvs. før skat og evt. fradrag er trukket fra?
  • %MD%AntalKodeKategori
   225110-49.000 kr.
   45108250.000-99.000 kr.
   12153323100.000-149.000 kr.
   22276004150.000-199.000 kr.
   18224925200.000-249.000 kr.
   8102186250.000-299.000 kr
   561267300.000-349.000 kr.
   33738350.000-399.000 kr.
   22429400.000-449.000 kr.
   112710450.000-499.000 kr
   224311500.000 kr. eller derover
   011215Vil ikke svare
   336988Ved ikke
   0 199Uoplyst
   18 476100Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 82
 • V217 EBA FØDSELSÅR
  Variablen har værdier i intervallet 51 - 56.
  • Variable genereret af SFI
  • Eba fødselsår
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2670
    Manglende 0
    Minimum 51
    Maximum 56
    Gennemsnit 54
    Median 54
    Standardafvigelse 0

 • V218 EBA KØN
 • V219 EBA BEREGNET ALDER
  Variablen har værdier i intervallet 36 - 41.
  • Variable genereret af SFI
  • Eba beregnet alder
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2670
    Manglende 0
    Minimum 36
    Maximum 41
    Gennemsnit 38
    Median 38
    Standardafvigelse 0

 • V220 EBA KOMMUNE NUMMER
  Variablen har værdier i intervallet 101 - 861.
  • Variable genereret af SFI
  • Eba kommune nummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2670
    Manglende 0
    Minimum 101
    Maximum 861
    Gennemsnit 480
    Median 479
    Standardafvigelse 239

 • V221 EBA SKOLENUMMER
  • Variable genereret af SFI
  • Eba skolenr.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11211011Første Sundbyvester skole, København
   11211012Anden Sundbyvester skole, København
   11161021Sundpark skole, København
   11211031Holsteinsgade skole, København
   11171041Vibenshus skole, København
   11221051Første Ny Østergård skolen, København
   11221052Anden Ny Østergård skolen, København
   11151061Kirsebærhavens skole, København
   11161071Hillerødgades skole, København
   11141081Vanløse, København
   11211091Bellahøj, København
   11181101Nyelandsvejens skole, Frederiksberg
   11231111Rahbekskolen, Frederiksberg
   11151121Katolsk centralskole, København
   00111131Carolineskolen, København
   11232011Den Private Realskole Søborg, Gladsaxe
   11242021Nyager, Rødovre
   11222031Nørregårdsskolen, Brøndbyerne
   11202041Gildhøjskolen, Brøndbyerne
   00112051Vedbæk skole, Søllerød
   11202061Lindeskolen, Ballerup-Måløv
   11172071Skovlundeskolen, Ballerup-Måløv
   11212081Strandmarksskolen, Hvidovre
   11182091Parkskolen, Høje Tåstrup
   11182101Tåstrup realskole, Høje Tåstrup
   11172111Virum skole, Lyngby-Tårbæk
   11222121Holte gymnasium, Søllerød
   11222131Tårnby skole, Tårnby
   11252141Bistrupskolen, Birkerød
   11222151Birkerød kommuneskole, Birkerød
   11193011Præstegårdsskolen, Esbjerg
   11183021Højstrupskolen, Odense
   11193031Ørnevejens skole, Frederikshavn
   11163041Vestervangsskolen, Herning
   11143051Østre skolen Viborg, Viborg
   11193061Korsløkkeskolen, Odense
   11193071Danmarksgades skole, Holstebro
   11203081Tjørring, Herning
   11213091Absalonsskolen, Roskilde
   11223101Roskilde, Klostermarksskolen
   11143111Sct. Jørgen skole, Roskilde
   11173121Østre skole, Svendborg
   11283131Odense friskole, Odense
   11213141Klostergades skole, Vejle
   11233151Nørremarksskole, Vejle
   00123161Paradisgades skole, Århus
   11153171Sct. Knuds skole, Århus
   11203181Alleskolen, Ålborg
   00123191Kjellerupgades skole, Ålborg
   11193201Frydendal skole, Ålborg
   11193211Ålborg, Klostermarksskolen
   00123221Frederikshavn private realskole, Frederikshavn
   11263231Brændgårdskolen, Herning
   11173241Vestre skole, Svendborg
   00134011Østre skole, Grenå
   11164021Valdemarskolen, Ribe
   11234031Ringkøbing skole, Ringkøbing
   00134041Tønder kommuneskole, Tønder
   11184051Longelse-Fuglsbølle skole, Rudkøbing
   11164061Haderslev tyske skole, Haderslev
   11154071Østre skole, Holbæk
   11194081Rynkevangskolen, Kalundborg
   11254091Sorø Borger- og realskole, Sorø
   11204101Første Østre skole, Rønne
   11184102Anden Østre skole, Rønne
   11214111Åvangskolen, Rønne
   11194121Stormarksskolen, Nakskov
   11194131Birkhovedskolen, Nyborg
   11274141Nibe skole, Nibe
   11224151Lemvig skole, Lemvig
   00135011Marievangsskolen Slagelse, Skt. Peders Landsogn
   11145021Bjerringbro Søndre skole, Bjerringbro
   11155031Fredensborg skole, Asminderød-Grønholt
   11165041Sejergårdsskolen, Tølløse
   11175051Næsby skole, Allesø-Næsbyhoved-Broby
   11155061Torsted, Hatting-Torsted
   11255071Dagnæs, Tyrsted-Uth
   11215081Gjellerupskolen, Brabrand-Årslev
   00125091Kragelundsskolen, Holme-Tranbjerg
   11165101Rosenvangsskolen, Viby
   11145111Molsskolen, Knebel-Rolst
   11195121Kristrup skole, Kristrup
   11165131Gl. Lindholm skole, Sundby-Hvorup
   11235141Vestervig centralskole, Vestervig-Agger
   11295151Hornbæk centralskole, Tikøb
   11245161Bramminge skole, Bramminge
   11195171Grindsted Søndre skole, Grindsted
   11215181Vojens Borger- og realskole, Vojens
   11205191Rødekro skole, Rise
   11166011Mørke centralskole, Mørke
   00136021Vadum centralskole, Vadum
   11156031Åsted-Skærum centralskole, Åsted-Skærum
   11226041Tornby-Vidstrup centralskole, Tornby-Vidstrup
   0096051Vejrum-Viskum Fællseskole, Vejrum-Ørum-Viskum
   11236061Bodilsker Centralskole, Bodilsker
   11176071Tingsted Centralskole, Tingsted
   11186081Brahetrolleborg skole, Brahetrolleborg
   11246091Sdr. Broby skole, Broby
   11296101Glud hoved- og realskole, Glud-Slejved
   11166111Nørre Herreds Fællesskole, Nørre-Djurs
   11156121Centralskolen Sulsted, Sulsted-Ajstrup
   11216131Thorning Kommuneskole, Torning
   11226141Vridsted skole, Vridsted-Fly
   11246151Avlum Byskole, Aulum-Holdsager
   11196161Klinkby Kommuneskole, Klinkby
   00126171Kegnæs Centralskole, Kegnæs
   11206181Halsted-Aunede centralskole, Højreby
   11256191Ølgod Byskole, Ølgod
   11196201Egebjerg skolen, Egebjerg
   11156211Røsnæs skole, Røsnæs
   00116221Haraldsted Hovedskole, Haraldsted-Allindemagle
   11226231Stillinge Centralskole, Kirke Stillinge
   11146241Magleby Centralskole, Magleby
   11216251Nyker, Nyker
   11166261Ulbølle skole, Ulbølle
   0066271Vantinge skole, Vantinge
   0076281Hjadstrup skole, Otterup
   00106291Engom centralskole, Engom
   00126301Voel skole, Skorup-Tvilom-Voel
   11186311Sdr. Vissing skole, Voerladegård
   00116331Byrsted-Hjeds Fællesskole, Veggerby
   00126341Ingstrup skole, Ingstrup-V.Hjermeslev-Alstrup
   0096351Hjortdal skole, Hjortdal
   11166361Skjoldborg skole, Skjoldborg-Kallerup
   11166371Hem-Hindborg-Dølby Centralskole, Hem-hindborg-Dø lby
   00136381Lindum skole, Vammen-Lindum-Bigum
   11146391Dejbjerglund-Lyager, Dejbjerg
   11146401Hostrup skole, Helle
   0086411Bounum skole, Horne
   11146421Jernved, Jernved
   00106431Grønfeldt skole, Ølgod
   0096441Aller skole, Aller
   11206451Burkal, Burkal
   11246461Rørby-Værslev forbundsskole, Rørby
   11226471Hvilebjergskolen, Hashøj
   11176481Aaker centralskole, Aaker
   11196491Østersøskolen, Skelby-Gedesby
   00126501Hornslet centralskole, Hornslet
   00116511Hornbæk skole, Tikøb
   11236521Vestergårdsskolen, Viby
   0096531Bjergbakkeskolen, Ørslev
   0076541Dalby skole, Dalby
   00126551Andkær, Gauererslund
   11286561Rundhøjskolen, Holme-Tranbjerg
   11196571Strandskolen, Vejlby-Risskov
   00116581Thorup skole, Torup-Klim
   11146591Darum skole, Bramminge
   11186601Skanderup-Hjarup forbundskole, Skanderup
   00106611Bovrup, Bovrup
   0076621Nybøl, Nybøl
   11146631Margrethe skolen, Jylling-Gundsømagle
   11266641Ny Holsted skole, Herlufsholm
   1001002670
   Svarprocent: 100
 • V222 EBA PERSONLØBENUMMER
  Interval 01 - 33.
  • Variable genereret af SFI
  • Eba perslb.nr
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2670
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 32
    Gennemsnit 12
    Median 11
    Standardafvigelse 7

 • V223 BUNKENUMMER
  Bunkenummeret er kodet i interval 001 - 134. 1000 = Irrelevant (1)
  • Variable genereret af SFI
  • 72. Bunkenummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2669
    Manglende 1
    Minimum 1
    Maximum 134
    Gennemsnit 67
    Median 67
    Standardafvigelse 39

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 1000.

 • V224 STILLING KODET (SPM. 28)
  Kilde til KODEVÆRDIERNE: Kartotekskort ført 1968 - 1969 med oplysninger fra elev og skole. (Se kerne53).
  • Variable genereret af SFI
  • 28. Hvad stilling (se V108) Teksten i V108 lukket i 3-cifret kode
  • %MD%AntalKodeKategori
   000111Gårdejer (inkl. proprietær, godsejer)
   000112Husmand Boelsmand, Avlsbruger, Landmand, Forpagter
   000113Gartner
   000114Fiskeskipper
   000121Fabrikant (entreprenør)
   000122Håndværksmester
   000131Købmand
   000132Øvrige i handel m.v. (inkl. grosserer)
   000141Vognmand
   000151Øvrige selvstændige (eksl. liberale erhverv)
   1119211Ingeniør
   0113212Arkitekt
   1118221Læge
   003222Tandlæge, dyrlæge
   77176231Lærer m.v. Pædagog, bibliotekar, skoleinspektør, Undervisning iøvrigt
   002232Udokumenteret kode
   1134233Udokumenteret kode
   009234Udokumenteret kode.
   1118241Sygeplejerske, socialrådgiver
   3372242Udokumenteret kode
   2360251Øvrige professionelle inkl. kunstner, revisor, jurist, journalist.
   001271Udokumenteret kode
   1120311Direktør
   2362312Prokurist, salgschef m.v.
   2243321Bestyrer formand, værkfører m.v.
   45119331Fuldmægtig bogholder, kontorchef, disponent
   1315357332Kontorassistent sekretær, ekspeditrice m.v., bankassistent m.v.
   1119341Lagerforvalter forvalter, inspektører af mange slags
   007342Portør
   004351Repræsentant
   45114361Tekniske funktionærer på alle niveauer
   2257362Udokumenteret kode
   3368371Funkt. i etaterne kommunerne, militæret, skibsfarten, sporvejene
   1124381Øvrige funktionærer
   67170411Faglærte arbejdere Automekaniker, kleinsmed, maler, maskinarbejder, blikkenslager, mekaniker, montør, murer, smed, typograf, tømrer, snedker, elektriker.
   2246412Øvrige faglærte arbejdere (inkl. fx mejerister)
   2259511Arbejdsmand, specialarbejder
   2360512Fabriksarbejder
   004513Jord- og betonarbejder
   2253514Chauffør
   008515Slagteriarbejder
   006516Kommunalarbejder
   1121517Lagerarbejder
   003518Fisker
   005519Fodermester, traktorfører
   1112296521Øvrige ikke-faglærte (inkl. murerarbejdsmand, banearbejder, hjemmehjælper, husbestyrerinde)
   67165522Fruer, husmødre
   4496523Invalidepensionist, pensionist
   1125524Udokumenteret kode
   1134525Udokumenteret kode
   0 5999Uoplyst
   11 2951000Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 89
 • V225 STILLING KODET (SPM. 45)
  Kilde til KODEVÆRDIERNE: Kartotekskort ført 1968 - 1969 med oplysninger fra elev og skole. (Se kerne53).
  • Variable genereret af SFI
  • 45. Hvad stilling (se V133) Teksten i V133 lukket i 3-cifret kode
  • %MD%AntalKodeKategori
   21544111Gårdejer (inkl. proprietær, godsejer)
   039112Husmand Boelsmand, Avlsbruger, Landmand, Forpagter
   012113Gartner
   014114Fiskeskipper
   038121Fabrikant (entreprenør)
   21955122Håndværksmester
   014131Købmand
   21953132Øvrige i handel m.v. (inkl. grosserer)
   0513141Vognmand
   21851151Øvrige selvstændige (eksl. liberale erhverv)
   012211Ingeniør
   001212Arkitekt
   039221Læge
   026222Tandlæge, dyrlæge
   000231Lærer m.v. Pædagog, bibliotekar, skoleinspektør, undervisning iøvrigt.
   000241Sygeplejerske, socialrådgiver
   001242Udokumenteret kode
   1823251Øvrige professionelle inkl. kunstner, revisor, jurist, journalist.
   000311Direktør
   000312Prokurist, salgschef m.v.
   000321Bestyrer formand, værkfører m.v.
   000331Fuldmægtig bogholder, kontorchef, disponent
   000332Kontorassistent sekretær, ekspeditrice m.v., bankassistent m.v.
   000341Lagerforvalter forvalter, inspektører af mange slags
   000342Portør
   000351Repræsentant
   000361Tekniske funktionærer på alle niveauer
   000371Funkt. i etaterne kommunerne, militæret, skibsfarten, sporvejene
   000381Øvrige funktionærer
   000411Faglærte arbejdere Automekaniker, kleinsmed, maler, maskinarbejder, blikkenslager, mekaniker, montør, murer, smed, typograf, tømrer, snedker, elektriker.
   000412Øvrige faglærte arbejdere (inkl. fx mejerister)
   000511Arbejdsmand, specialarbejder
   000512Fabriksarbejder
   000513Jord- og betonarbejder
   000514Chauffør
   000515Slagteriarbejder
   000516Kommunalarbejder
   000517Lagerarbejder
   000518Fisker
   000519Fodermester, traktorfører
   000521Øvrige ikke-faglærte (inkl. murerarbejdsmand, banearbejder, hjemmehjælper, husbestyrerinde)
   000611Fruer, husmødre
   000621Invalidepensionist, pensionist
   0 2999Uoplyst
   89 23831000Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 11
 • V226 STILLING KODET SPM 28,45
  Kilde til KODEVÆRDIERNE: Kartotekskort ført 1968 - 1969 med oplysninger fra elev og skole. (Se kerne53).
  • Variable genereret af SFI
  • 28./45. Hvad stilling (se V224 og V225) Spm. 28 og 45 (V224 og V225) Kombineret til een variabel
  • %MD%AntalKodeKategori
   2244111Gårdejer (inkl. proprietær, godsejer)
   009112Husmand Boelsmand, Avlsbruger, Landmand, Forpagter
   002113Gartner
   004114Fiskeskipper
   008121Fabrikant (entreprenør)
   2255122Håndværksmester
   004131Købmand
   2253132Øvrige i handel m.v. (inkl. grosserer)
   0013141Vognmand
   2251151Øvrige selvstændige (eksl. liberale erhverv)
   1121211Ingeniør
   1114212Arkitekt
   1127221Læge
   009222Tandlæge, dyrlæge
   77176231Lærer m.v. Pædagog, bibliotekar, skoleinspektør, undervisning iøvrigt.
   002232Udokumenteret kode
   1134233Udokumenteret kode
   009234Udkomenteret kode
   1118241Sygeplejerske, socialrådgiver
   3373242Udokumenteret kode
   3383251Øvrige professionelle inkl. kunstner, revisor, jurist, journalist.
   001271Udokumenteret kode
   1120311Direktør
   2262312Prokurist, salgschef m.v.
   2243321Bestyrer formand, værkfører m.v.
   44119331Fuldmægtig bogholder, kontorchef, disponent
   1313357332Kontorassistent sekretær, ekspeditrice m.v., bankassistent m.v.
   1119341Lagerforvalter forvalter, inspektører af mange slags
   007342Portør
   004351Repræsentant
   44114361Tekniske funktionærer på alle niveauer
   2257362Udokumenteret kode
   3368371Funkt. i etaterne kommunerne, militæret, skibsfarten, sporvejene
   1124381Øvrige funktionærer
   66170411Faglærte arbejdere Automekaniker, kleinsmed, maler, maskinarbejder, blikkenslager, mekaniker, montør, murer, smed, typograf, tømrer, snedker, elektriker.
   2246412Øvrige faglærte arbejdere (inkl. fx mejerister)
   2259511Arbejdsmand, specialarbejder
   2260512Fabriksarbejder
   004513Jord- og betonarbejder
   2253514Chauffør
   008515Slagteriarbejder
   006516Kommunalarbejder
   1121517Lagerarbejder
   003518Fisker
   005519Fodermester, traktorfører
   1111296521Øvrige ikke-faglærte (inkl. murerarbejdsmand, banearbejder, hjemmehjælper, husbestyrerinde)
   66165522Fruer, husmødre
   4496523Invalidepensionist, pensionist
   1125524Udokumenteret kode
   1134525Udokumenteret kode
   0 5999Uoplyst
   0 101000Irrelevant
   1001002670
   Svarprocent: 99
 • V227 STILLING KODET SPM 28,45
  Uddybende kode til V108 og V133.
  • Variable genereret af SFI
  • 28./45. stilling tekst Spm. 28 og 45 (v108 og V133) Kombineret til een variabel
   • Text (max length: 150)

Instrumentering

Hovedsekvens

Undersekvenser

 • seqc-Spm. 70: Hvad er Deres ægtefælles/s ...
 • seqc-Spm. 70: Hvad er Deres ægtefælles/s ...
 • seqc-Spm. Ægtefælles/samlevers uddannel ...
 • seqc-Spm. 69.4: Man inddeler ofte erhver ...
 • seqc-Spm. 69.3: Man inddeler ofte erhver ...
 • seqc-Spm. 69.2: Man inddeler ofte erhver ...
 • seqc-Spm. 69.1: Man inddeler ofte erhver ...
 • seqc-Spm. 68.B.4.2: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 68.B.4.1: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 68.B.3.2: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 68.B.3.1: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 68.B.2.2: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 68.B.2.1: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 68.B.1.2: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 68.B.1.1: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 68.A.4: Hvilken uddannelse/hvi ...
 • seqc-Spm. 68.A.3: Hvilken uddannelse/hvi ...
 • seqc-Spm. 68.A.2: Hvilken uddannelse/hvi ...
 • seqc-Spm. 68.A.1: Hvilken uddannelse/hvi ...
 • seqc-Spm. 68.A: Hvilken uddannelse/ hvil ...
 • seqc-Spm. 68: Har Deres ægtefælle/samlev ...
 • seqc-Spm. 67: Hvilket årstal er Deres æg ...
 • seqc-Spm. 67-71 (V194-V216) stilles til ...
 • seqc-Spm. 66.A: Hvor ofte har De inden f ...
 • seqc-Spm. 66: Har De en eller flere søsk ...
 • seqc-Spm. 65.A: Hvor ofte har De inden f ...
 • seqc-Spm. 65: Lever begge Deres forældre ...
 • seqc-Spm. 64: Abonnerer De på en eller f ...
 • seqc-Spm. 63: Hvis De får brug for det, ...
 • seqc-Spm. 63: Hvis De får brug for det, ...
 • seqc-Spm. 63: Hvis De får brug for det, ...
 • seqc-Spm. 63: Hvis De får brug for det, ...
 • seqc-Spm. 62: Er De i Deres fritid aktiv ...
 • seqc-Spm. 60: Er De interesseret i bille ...
 • seqc-Spm. 60: Er De interesseret i bille ...
 • seqc-Spm. 59: Læser De skønlitterære bøg ...
 • seqc-Spm. 59: Læser De skønlitterære bøg ...
 • seqc-Spm. 57: Har De en have?
 • seqc-Spm. 56: Dyrker De sport eller moti ...
 • seqc-Spm. Filter 3: Hvis resp. ikke har ...
 • seqc-Spm. 49: Hvor mange timers arbejdsu ...
 • seqc-Spm. 48: Hvor stor var Deres samled ...
 • seqc-Spm. 47.A: Hvad er navnet på den br ...
 • seqc-Spm. 47: Hvilken af de brancher, je ...
 • seqc-Spm. 46: Hvor mange ansatte er (var ...
 • seqc-Spm. 45: Hvad er (var) Deres stilli ...
 • seqc-Spm. 44.A: Omtrent hvor stor en del ...
 • seqc-Spm. 44: Har De nogen bibeskæftigel ...
 • seqc-Spm. 43: Hvor stor var Deres samled ...
 • seqc-Spm. 42.1: Hvad er (var) Deres norm ...
 • seqc-Spm. 42: Hvad er (var) Deres normal ...
 • seqc-Spm. 41: Er De medlem af en arbejds ...
 • seqc-Spm. 41: Er De medlem af en arbejds ...
 • seqc-Spm. 40: Er De medlem af en fagfore ...
 • seqc-Spm. 40: Er De medlem af en fagfore ...
 • seqc-Spm. 39: Hvor mange timers arbejdsu ...
 • seqc-Spm. 38: Hvor stor en indsats vil D ...
 • seqc-Spm. 37: Er der forholdsvis gode ka ...
 • seqc-Spm. 36: Omtrent hvor lang tid tror ...
 • seqc-Spm. 35: Hvis man i dag skal ansætt ...
 • seqc-Spm. 35: Hvis man i dag skal ansætt ...
 • seqc-Spm. 35: Hvis man i dag skal ansætt ...
 • seqc-Spm. 35: Hvis man i dag skal ansætt ...
 • seqc-Spm. 34: Hvilken af følgende betegn ...
 • seqc-Spm. 33: Hvor mange underordnede ha ...
 • seqc-Spm. 32: Har (havde) en eller flere ...
 • seqc-Spm. 31: Indgår (indgik) det som en ...
 • seqc-Spm. 30.A: Hvad laver man (lavede m ...
 • seqc-Spm. 30: Hvilken af de brancher, je ...
 • seqc-Spm. 29: Er (var) det en privat ell ...
 • seqc-Spm. 28: Hvad er (var) Deres stilli ...
 • seqc-Spm. 27: Var Deres hovedbeskæftigel ...
 • seqc-Spm. 26.2: Hvor længe siden er det, ...
 • seqc-Spm. 26.1: Hvor længe siden er det, ...
 • seqc-Spm. 25: Har De tidligere haft hove ...
 • seqc-Spm. 24: Hvad er Deres hovedbeskæft ...
 • seqc-Spm. 23: Hvis De tænker på så lang ...
 • seqc-Spm. 22.A: Hvilken uddannelse skull ...
 • seqc-Spm. 22: Nogle mennesker ændrer sen ...
 • seqc-Spm. 21: Ville det have været en ud ...
 • seqc-Spm. 20: Nogle mennesker ændrer sen ...
 • seqc-Spm. 19.5. Uddannelsesniveau
 • seqc-Spm. 19.3: Man inddeler ofte erhver ...
 • seqc-Spm. 19.2: Man inddeler ofte erhver ...
 • seqc-Spm. 19.1: Man inddeler ofte erhver ...
 • seqc-Spm. 18.C.4: Hvilket år afsluttede ...
 • seqc-Spm. 18.C.3: Hvilket år afsluttede ...
 • seqc-Spm. 18.C.2: Hvilket år afsluttede ...
 • seqc-Spm. 18.C.1: Hvilket år afsluttede ...
 • seqc-Spm. 18.B.4.2: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 18.B.4.1: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 18.B.3.2: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 18.B.3.1: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 18.B.2.2: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 18.B.2.1: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 18.B.1.2: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 18.B.1.1: Hvor længe varede de ...
 • seqc-Spm. 18.A.4: Hvilken uddannelse/hvi ...
 • seqc-Spm. 18.A.3: Hvilken uddannelse/hvi ...
 • seqc-Spm. 18.A.2: Hvilken uddannelse/hvi ...
 • seqc-Spm.18.A.1: Hvilken uddannelse/hvil ...
 • seqc-Spm. 18.A: Hvilken uddannelse/hvilk ...
 • seqc-Spm. 18: Har De fuldført en erhverv ...
 • seqc-Spm. 17.A.1: Hvilken sygdom eller l ...
 • seqc-Spm. 17.A: Hvilken sygdom eller lid ...
 • seqc-Spm. 17: Har De nogen langvarig syg ...
 • seqc-Spm. 13: Nu et spørgsmål om de dagl ...
 • seqc-Spm. 13: Nu et spørgsmål om de dagl ...
 • seqc-Spm. 13: Nu et spørgsmål om de dagl ...
 • seqc-Spm. 13: Nu et spørgsmål om de dagl ...
 • seqc-Spm. 13: Nu et spørgsmål om de dagl ...
 • seqc-Spm. 13: Nu et spørgsmål om de dagl ...
 • seqc-Spm. 13: Nu et spørgsmål om de dagl ...
 • seqc-Spm. 13: Nu et spørgsmål om de dagl ...
 • seqc-Spm. 13: Nu et spørgsmål om de dagl ...
 • seqc-Spm. 13: Nu et spørgsmål om de dagl ...
 • seqc-Spm. 13: Nu et spørgsmål om de dagl ...
 • seqc-Familietype
 • seqc-Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om ...
 • seqc-Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om ...
 • seqc-Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om ...
 • seqc-Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om ...
 • seqc-Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om ...
 • seqc-Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om ...
 • seqc-Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om ...
 • seqc-Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om ...
 • seqc-Spm. Filter 2: Hvis resp. fører hu ...
 • seqc-Spm. 11.A: Når De regner Dem selv m ...
 • seqc-Spm. 11: Er der nogle af dem, som D ...
 • seqc-Spm 10: Hvor mange bor i alt her (i ...
 • seqc-Spm. 9: Her ser De en liste over eg ...
 • seqc-Spm. 9: Her ser De en liste over eg ...
 • seqc-Spm. 9: Her ser De en liste over eg ...
 • seqc-Spm. 9: Her ser De en liste over eg ...
 • seqc-Spm. 9: Her ser De en liste over eg ...
 • seqc-Spm. 9: Her ser De en liste over eg ...
 • seqc-Spm. 9: Her ser De en liste over eg ...
 • seqc-Spm. 9: Her ser De en liste over eg ...
 • seqc-Spm. 8.5: Hvornår er Deres barn/bør ...
 • seqc-Spm. 8.4: Hvornår er er Deres barn/ ...
 • seqc-Spm. 8.3: Hvornår er Deres barn/bør ...
 • seqc-Spm. 8.2: Hvornår er Deres barn/bør ...
 • seqc-Spm. 8.1: Hvornår er Deres barn/bør ...
 • seqc-Spm.7: Hvor mange børn har De?
 • seqc-Spm. 6: Har De børn? (Jeg tænker he ...
 • seqc-Spm. 5: Har De tidligere levet i et ...
 • seqc-Spm. 4: Hvor længe har De alt i alt ...
 • seqc-Spm. 3. Hvad er Deres familiemæssig ...
 • PARFORHOLD HVORLÆNGE
  • V15: Spm. 4: Hvor længe har De alt i alt levet i parforhold? (Hvis flere: Den samlede tid i alle parforholdene)
 • FAMILIEMÆSSIG STILLING PARFORHOLD HVORLÆNGE
  • V16: Spm. 5: Har De tidligere levet i et parforhold?
 • PARFORHOLD HVORLÆNGE TIDL. LEVET I PARFORHOLD
  • V17: Spm. 5.A: Hvor længe har De tidligere levet i parforhold? (Hvis flere: Den samlede tid i alle parforholdene)
 • HVORMANGE EGNE BØRN
  • V19: Spm.7: Hvor mange børn har De?
 • HAR DE BØRN HVORMANGE EGNE BØRN
  • V20: Spm. 8.1: Hvornår er Deres barn/børn født? 1. barn:
 • HAR DE BØRN HVORMANGE EGNE BØRN
  • V21: Spm. 8.2: Hvornår er Deres barn/børn født? 2. barn:
 • HAR DE BØRN HVORMANGE EGNE BØRN
  • V22: Spm. 8.3: Hvornår er Deres barn/børn født? 3. barn:
 • HAR DE BØRN HVORMANGE EGNE BØRN
  • V23: Spm. 8.4: Hvornår er er Deres barn/børn født? 4. barn:
 • HAR DE BØRN HVORMANGE EGNE BØRN
  • V24: Spm. 8.5: Hvornår er Deres barn/børn født? 5.barn:
 • EGENSKAB -SELVSTÆNDIGHED
  • V25: Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.a: Selvstændighed
 • EGENSKAB - TOLERENCE
  • V26: Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.b: Tolerance
 • EGENSKAB - FANTASI
  • V27: Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.c: Fantasi
 • EGENSKAB - VELOPDRAGEN
  • V28: Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.d: Velopdragen optræden
 • EGENSKAB - SPARSOMHED
  • V29: Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.e: Sparsommelighed
 • EGENSKAB -ANSVARSFØLELSE
  • V30: Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.f: Ansvarsfølelse
 • EGENSKAB - LYDIGHED
  • V31: Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.g: Lydighed
 • EGENSKAB - HENSYNSTAGEN
  • V32: Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm. 9.h: Hensyntagen til andre
 • EGENSKAB - INGEN AF DEL
  • V33: Spm. 9: Her ser De en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at lære hjemmefra. Hvilke egenskaber synes De er specielt vigtige? (Vis kort A). (Højst 3 svar) Spm 9.i: Ingen af dem er særlig vigtige
 • IKKE FÆLLES HUSHOLD
  • V36: Spm. 11: Er der nogle af dem, som De ikke har fælles husholdning med, fx hushjælp eller logerende?
 • BOR DE ALENE IKKE FÆLLES HUSHOLD
  • V37: Spm. 11.A: Når De regner Dem selv med, hvor mange har så fælles husholdning her?
 • BOR DE ALENE IKKE FÆLLES HUSHOLD
  • V38: Spm. Filter 2: Hvis resp. fører husholdning alene (antal 01 i spm. 11.A), gå til tekst 3. Ellers gå til spm.12
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V39: Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.a: Ægtefælle eller samlever?
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V40: Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.b: Børn?
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE HUSHOLDNING MED BØRN
  • V41: Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.b.1: Antal børn?
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V42: Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.c: Forældre eller svigerforældre?
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE HUSHOLDNING MED FORÆLDRE
  • V43: Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.c.1: Antal forældre/svigerforældre?
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V44: Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.d: Anden familie?
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE HUSHOLDNING M/ANDEN FAM.
  • V45: Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.d.1: Antal anden familie?
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V46: Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.e: Andre?
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE HUSHOLDNING MED ANDRE
  • V47: Spm. 12: Nu vil jeg gerne spørge om dem, som De har fælles husholdning med, er det: Spm. 12.e.1: Antal andre?
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V49: Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.a: Laver morgenmad
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V50: Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.b: Laver middagsmad
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V51: Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.c: Vasker op
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V52: Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.d: Dækker bord
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V53: Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.e: Tøjvask
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V54: Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.f: Daglige indkøb
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V55: Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.g: Betaler regninger
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V56: Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.h. Gør rent i huset
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V57: Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? gaver? Spm. 13.i: Henter/bringer børn fra/til institution
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V58: Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.j: Passer haven
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V59: Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.k: Tager sig af udendørs reparationer
 • BOR DE ALENE HUSHOLDNING FÆLLES/ALENE
  • V60: Spm. 13: Nu et spørgsmål om de daglige opgaver i familien. Hvem udfører normalt følgende opgaver? Spm. 13.l: Tager sig af indendørs reparationer
 • HVILKEN SYGDOM, ANTAL
  • V65: Spm. 17.A: Hvilken sygdom eller lidelse drejer det sig om? Antal
 • HVILKEN SYGDOM, 1.
  • V66: Spm. 17.A.1: Hvilken sygdom eller lidelse drejer det sig om? 1. sygdom eller lidelse.
 • HAR LANGVARIG SYGDOM HVILKEN SYGDOM, ANTAL
  • V67: Spm. 17.A.2: Hvilken sygdom eller lidelse drejer det sig om? 2. sygdom eller lidelse.
 • UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V69: Spm. 18.A: Hvilken uddannelse/hvilke uddannelser drejer det sig om?
 • HVILKEN UDDANNELSE 1.
  • V70: Spm.18.A.1: Hvilken uddannelse/hvilke uddannelser drejer det sig om? 1. uddannelse
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V71: Spm. 18.A.2: Hvilken uddannelse/hvilke uddannelser drejer det sig om? 2. uddannelse
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V72: Spm. 18.A.3: Hvilken uddannelse/hvilke uddannelser drejer det sig om? 3. uddannelse
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V73: Spm. 18.A.4: Hvilken uddannelse/hvilke uddannelser drejer det sig om? 4. uddannelse
 • 1. UDD. VAREDE I ÅR
  • V74: Spm. 18.B.1.1: Hvor længe varede den/de ? Antal år, 1. uddannelse
 • 1. UDD. VAREDE I MDR
  • V75: Spm. 18.B.1.2: Hvor længe varede den/de? Antal mdr, 1. uddannelse
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V76: Spm. 18.B.2.1: Hvor længe varede den/de? Antal år, 2. uddannelse
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V77: Spm. 18.B.2.2: Hvor længe varede den/de ? Antal mdr, 2. uddannelse
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V78: Spm. 18.B.3.1: Hvor længe varede den/de? Antal år, 3. uddannelse
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V79: Spm. 18.B.3.2: Hvor længe varede den/de? Antal mdr, 3. uddannelse
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V80: Spm. 18.B.4.1: Hvor længe varede den/de? Antal år, 4. uddannelse
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V81: Spm. 18.B.4.2: Hvor længe varede den/de? Antal mdr, 4. uddannelse
 • HVILKET ÅR AFSLUT 1. UDD
  • V82: Spm. 18.C.1: Hvilket år afsluttede De de(n) pågældende erhvervsuddannelse(r)? 1. uddannelse,
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V83: Spm. 18.C.2: Hvilket år afsluttede De de(n) pågældende erhvervsuddannelse(r)? 2. uddannelse,
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V84: Spm. 18.C.3: Hvilket år afsluttede De de(n) pågældende erhvervsuddannelse(r)? 3. uddannelse,
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V85: Spm. 18.C.4: Hvilket år afsluttede De de(n) pågældende erhvervsuddannelse(r)? 4. uddannelse,
 • PLACERING UDDANNELSE 1.
  • V86: Spm. 19.1: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres hører hjemme? 1. uddannelse. (Vis kort B).
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V87: Spm. 19.2: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres hører hjemme? 2. uddannelse. (Vis kort B).
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V88: Spm. 19.3: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres hører hjemme? 3. uddannelse. (Vis kort B).
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSE ANTAL 1-4
  • V89: Spm. 19.4: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres hører hjemme? 4. uddannelse (Vis kort B).
 • UDDANNELSES SKIFT
  • V91: Spm. 20: Nogle mennesker ændrer senere i livet mening om beslutninger, som de i sin tid har truffet. I lyset af, hvad De nu ved, mener De da, at De, når De tænker på Deres erhvervsuddannelse, ville have taget:
 • ERHVERVSUDDANNELSE UDDANNELSES SKIFT
  • V92: Spm. 21: Ville det have været en uddannelse i samme fag?
 • ERHVERVSUDDANNELSE
  • V93: Spm. 22: Nogle mennesker ændrer senere i livet mening om beslutninger, som de i sin tid har truffet. I lyset af, hvad De nu ved, ville De så, hvis De kunne gøre det om, have gennemført en erhvervsuddannelse i ungdomsårene?
 • ERHVERVSUDDANNELSE VILLE GENNEMFØRT UDD.
  • V94: Spm. 22.A: Hvilken uddannelse skulle det have været?
 • ERHVERVSUDDANNELSE VILLE GENNEMFØRT UDD.
  • V95: Spm. 22.B: Hvad var grunden til, at De afbrød den påbegyndte erhvervsuddannelse?
 • ANDEN BESKÆFTIG. - HVAD
  • V101: Spm. 23: Hvis De tænker på så lang en periode af Deres eget liv som de sidste 16 år, kan De så angive sådan nogenlunde præcist, hvor mange af disse år De har været: Spm. 23.A: Hvad var det?
 • TIDL. HOVEDBESKÆFT
  • V104: Spm. 25: Har De tidligere haft hovedbeskæftigelse som enten lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller medhjælpende ægtefælle?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT
  • V105: Spm. 26.1: Hvor længe siden er det, at De sidst havde en sådan hovedbeskæftigelse? Antal år:
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT
  • V106: Spm. 26.2: Hvor længe siden er det, at De sidst havde en sådan hovedbeskæftigelse? Antal måneder:
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT
  • V107: Spm. 27: Var Deres hovedbeskæftigelse dengang som:
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V108: Spm. 28: Hvad er (var) Deres stilling mere præcist?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V109: Spm. 29: Er (var) det en privat eller offentligt ejet virksomhed, De er (var) ansat på?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V110: Spm. 30: Hvilken af de brancher, jeg viser Dem her, vil De sige, at den virksomhed, De arbejder (arbejdede) på, tilhører? (Vis kort D).
 • TIDL. HOVEDBESKÆFT HVORLÆNGE SIDEN I ÅR STILLINGSBETEGNELSE HVAD LAVER MAN PÅ VIRK
  • V111: Spm. 30.A: Hvad laver man (lavede man) på virksomheden?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V112: Spm. 31: Indgår (indgik) det som en del af Deres normale arbejde at lede andre ansattes arbejde eller bestemme, hvilket arbejde de skal udføre?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA LEDE ANDRES ARBEJDE
  • V113: Spm. 32: Har (havde) en eller flere af Deres underordnede selv nogen underordnede?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA LEDE ANDRES ARBEJDE
  • V114: Spm. 33: Hvor mange underordnede har (havde) De på denne måde i alt?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V115: Spm. 34: Hvilken af følgende betegnelser synes De passer bedst til den position, De har (havde) på Deres arbejdsplads: Er (var) De såkaldt almindelig ansat eller tilhører (tilhørte) De den lavere del af ledelsen, mellemledelsen eller topledelsen?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V116: Spm. 35: Hvis man i dag skal ansættes i en stilling, som den De har (havde), kræves der så normalt en erhvervsuddannelse, fx en lærlinge-, efgeller videregående uddannelse?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA KRÆVES ERHVERVSUDDANN.
  • V117: Spm. 35: Hvis man i dag skal ansættes i en stilling, som den De har (havde), kræves der så normalt en erhvervsuddannelse, fx en lærlinge-, efgeller videregående uddannelse? Spm. 35.A: Hvilken uddannelse
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA KRÆVES ERHVERVSUDDANN.
  • V118: Spm. 35: Hvis man i dag skal ansættes i en stilling, som den De har (havde), kræves der så normalt en erhvervsuddannelse, fx en lærlinge-, efgeller videregående uddannelse? Spm. 35.B.1. Hvor længe varer den normalt? Antal år:
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA KRÆVES ERHVERVSUDDANN.
  • V119: Spm. 35: Hvis man i dag skal ansættes i en stilling, som den De har (havde), kræves der så normalt en erhvervsuddannelse, fx en lærlinge-, efgeller videregående uddannelse? Spm. 35.B.2: Hvor længe varer den normalt? Antal måneder:
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V120: Spm. 36: Omtrent hvor lang tid tror De der normalt vil gå, før en nyansat i en stilling som Deres (sidste) vil kunne klare arbejdet godt?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V121: Spm. 37: Er der forholdsvis gode karrieremuligheder her tænker jeg på job med større ansvar og udfordringer - for folk i Deres faggruppe?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA KARRIEREMULIGHEDER
  • V122: Spm. 38: Hvor stor en indsats vil De yde for at få et sådant job?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V123: Spm. 39: Hvor mange timers arbejdsuge har De normalt?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V124: Spm. 40: Er De medlem af en fagforening?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA MEDLEM AF FAGFORENING
  • V125: Spm. 40: Er De medlem af en fagforening? Spm. 40.A: Hvilken?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V126: Spm. 41: Er De medlem af en arbejdsløshedskasse?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA MEDLEM AF A-KASSE
  • V127: Spm. 41: Er De medlem af en arbejdsløshedskasse? Spm. 41.A: Hvilken?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V128: Spm. 42: Hvad er (var) Deres normale løn i Deres hovedbeskæftigelse før skat og evt. fradrag? Opgivet i måned/14 dag/uge/time.
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V129: Spm. 42.1: Hvad er (var) Deres normale løn i Deres hovedbeskæftigelse før skat og evt. fradrag? Antal kr.
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V130: Spm. 43: Hvor stor var Deres samlede personlige indkomst i 1991 brutto, dvs.før skat og evt. fradrag er trukket fra? (Vis kort E).
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA
  • V131: Spm. 44: Har De nogen bibeskæftigelse?
 • HOVEDBESKÆFTIGELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT HOVEDBESKÆFTIGELSE DA HAR DE NOGEN BIJOB
  • V132: Spm. 44.A: Omtrent hvor stor en del af Deres samlede indkomst før skat og evt. fradrag kommer fra bibeskæftigelsen?
 • TIDL. HOVEDBESKÆFT HAR DE NOGEN BIJOB INDKOMSTDEL FRA BIJOB
  • V133: Spm. 45: Hvad er (var) Deres stilling mere præcist?
 • TIDL. HOVEDBESKÆFT HAR DE NOGEN BIJOB INDKOMSTDEL FRA BIJOB
  • V134: Spm. 46: Hvor mange ansatte er (var) der på Deres (Deres ægtefælles) virksomhed?
 • TIDL. HOVEDBESKÆFT HAR DE NOGEN BIJOB INDKOMSTDEL FRA BIJOB
  • V135: Spm. 47: Hvilken af de brancher, jeg viser Dem her, tilhører Deres (Deres ægtefælles) virksomhed? (Vis kort E).
 • TIDL. HOVEDBESKÆFT HAR DE NOGEN BIJOB INDKOMSTDEL FRA BIJOB BRANCHE, SELVSSTÆNDIGE
  • V136: Spm. 47.A: Hvad er navnet på den branche, som Deres virksomhed tilhører?
 • TIDL. HOVEDBESKÆFT HAR DE NOGEN BIJOB INDKOMSTDEL FRA BIJOB
  • V137: Spm. 48: Hvor stor var Deres samlede personlige indkomst i 1991 brutto, dvs.før skat og evt. fradrag er trukket fra? (Vis kort E).
 • TIDL. HOVEDBESKÆFT HAR DE NOGEN BIJOB INDKOMSTDEL FRA BIJOB
  • V138: Spm. 49: Hvor mange timers arbejdsuge har De normalt?
 • ERHVERVSUDDANNELSE TIDL. HOVEDBESKÆFT
  • V139: Spm. Filter 3: Hvis resp. ikke har fuldført en erhvervsuddannelse (kode 2 i spm. 18 (V68)), gå til spm. 51 (V141). Ellers gå til spm. 50 (V140).
 • TIDL. HOVEDBESKÆFT ERHVERVSUDDANN. JA/NEJ
  • V140: Spm. 50: Hvordan vil De beskrive sammenhængen mellem Deres (sidste) stilling og Deres erhvervsuddannelse. Vil De sige, at De har (havde):
 • HVILKEN SLAGS SPORT
  • V166: Spm. 56: Dyrker De sport eller motion? Spm. 56.A: Hvilken slags sport eller motion er det?
 • HVORMANGE TIMER HAVEARB.
  • V168: Har De en have? Spm. 58: Hvor mange timer pr. uge sådan omtrent bruger De i sommerperioden på havearbejde?
 • HVILKEN FORFATTER ISÆR
  • V170: Spm. 59: Læser De skønlitterære bøger (romaner, noveller, digte)? Spm. 59.A: Er der en forfatter, hvis bøger De især synes om?
 • LÆSER DE SKØNLITTERATUR HVILKEN FORFATTER ISÆR
  • V171: Spm. 59: Læser De skønlitterære bøger (romaner, noveller, digte)? Spm. 59.A: Er der en forfatter, hvis bøger De især synes om? Spm. 59.B: Kan De huske navnet på denne forfatter? Navn:
 • HVILKEN KUNSTNER ISÆR
  • V173: Spm. 60: Er De interesseret i billedkunst (maleri, skulptur, akvarel mv.)? Spm. 60.A: Er der en kunstner, hvis værker De især synes om?
 • INTERESSE I BILLEDKUNST HVILKEN KUNSTNER ISÆR
  • V174: Spm. 60: Er De interesseret i billedkunst (maleri, skulptur, akvarel mv.)? Spm. 60.A: Er der en kunstner, hvis værker De især synes om? Spm. 60.B: Kan De huske navnet på denne kunstner?
 • ANTAL TIMER MDL PÅ AKTIV
  • V177: Spm. 62: Er De i Deres fritid aktiv i foreningsarbejde/ organisationsarbejde/klubarbejde eller lignende? Spm. 62.A: Omtrent hvor mange timer pr. måned bruger De på disse aktiviteter?
 • KAN DE ENGELSK
  • V179: Spm. 63: Hvis De får brug for det, kan De så uden besvær føre en samtale på eet eller flere fremmede sprog? Spm. 63.a: Er det: Engelsk?
 • KAN DE TYSK
  • V180: Spm. 63: Hvis De får brug for det, kan De så uden besvær føre en samtale på eet eller flere fremmede sprog? Spm. 63.b: Er det: Tysk?
 • KAN DE FRANSK
  • V181: Spm. 63: Hvis De får brug for det, kan De så uden besvær føre en samtale på eet eller flere fremmede sprog? Spm. 63.c: Er det: fransk?
 • KAN DE ANDET SPROG
  • V182: Spm. 63: Hvis De får brug for det, kan De så uden besvær føre en samtale på eet eller flere fremmede sprog? Spm. 63.d: Er det: Andet fremmedsprog?
 • HVILKER AVISER
  • V186: Spm. 64: Abonnerer De på en eller flere daglige aviser eller læser De jævnligt - mindst 4-5 gange om ugen en eller flere aviser? Spm. 64.A: Hvilken (hvilke)?
 • KONTAKT TIL MODER
  • V188: Spm. 65.A: Hvor ofte har De inden for det sidste år haft kontakt med Deres mor?
 • KONTAKT MED FADER
  • V189: Spm. 65.B: Hvor ofte har De inden for det sidste år haft kontakt med Deres far?
 • KONTAKT MED SØSKENDE
  • V191: Spm. 66.A: Hvor ofte har De inden for det sidste år haft kontakt med Deres søster/bror?
 • MEST KONTAKT MED - OFTE
  • V192: Spm. 66.B: Hvor ofte har De inden for det sidste år haft kontakt med den af Deres søskende, De har mest kontakt med?
 • HVORNÅR ER ÆGTEF. FØDT
  • V194: Spm. 67: Hvilket årstal er Deres ægtefælle/samlever født?
 • ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD
  • V195: Spm. 68: Har Deres ægtefælle/samlever fuldført en erhvervsuddannelse? Jeg tænker her på enhver form for uddannelse, der giver en erhvervskompetence.
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD
  • V196: Spm. 68.A: Hvilken uddannelse/ hvilke uddannelse drejer de sig om? Antal:
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD
  • V197: Spm. 68.A.1: Hvilken uddannelse/hvilke uddannelser drejer det sig om? 1. uddannelse
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • V198: Spm. 68.A.2: Hvilken uddannelse/hvilke uddannelser drejer det sig om? 2. uddannelse
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • V199: Spm. 68.A.3: Hvilken uddannelse/hvilke uddannelser drejer det sig om? 3. uddannelse
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • V200: Spm. 68.A.4: Hvilken uddannelse/hvilke uddannelser drejer det sig om?
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD
  • V201: Spm. 68.B.1.1: Hvor længe varede den/de? Antal år, 1. uddannelse
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD
  • V202: Spm. 68.B.1.2: Hvor længe varede den/de? Antal måneder, 1. uddannelse
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • V203: Spm. 68.B.2.1: Hvor længe varede den/de? Antal år, 2. uddannelse.
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • V204: Spm. 68.B.2.2: Hvor længe varede den/de? Antal måneder, 2. uddannelse
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • V205: Spm. 68.B.3.1: Hvor længe varede den/de? Antal år, 3. uddannelse
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • V206: Spm. 68.B.3.2: Hvor længe varede de/den? Antal måneder, 3. uddannelse
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • V207: Spm. 68.B.4.1: Hvor længe varede den/de Antal år, 4. uddannelse
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • V208: Spm. 68.B.4.2: Hvor længe varede den/de? Antal måneder, 4. uddannelse
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD
  • V209: Spm. 69.1: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres ægtefælles/ samlevers hører hjemme? 1. uddannelse. (Vis kort B).
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • V210: Spm. 69.2: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres ægtefælles/ samlevers hører hjemme? 2. uddannelse. (Vis kort B).
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • V211: Spm. 69.3: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres ægtefælles/ samlevers hører hjemme? 3. uddannelse. (Vis kort B).
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD HVILKEN UDDANNELSE ANTAL
  • V212: Spm. 69.4: Man inddeler ofte erhvervsuddannelserne i grupper. Hvor vil De sige, at Deres ægtefælles/ samlevers hører hjemme? 4. uddannelse. (Vis kort B).
 • ÆGTEFÆLLES UDD. NIVEAU
  • V213: Spm. Ægtefælles/samlevers uddannelsesniveau
 • ÆGTEFÆLLES HOVEDBESKÆFT.
  • V214: Spm. 70: Hvad er Deres ægtefælles/samlevers hovedbeskæftigelse? (Vis kort C).
 • ER DE GIFT ÆGTEFÆLLES HOVEDBESKÆFT.
  • V215: Spm. 70: Hvad er Deres ægtefælles/samlevers hovedbeskæftigelse? (Vis kort C). Spm. 70.A: Er det en privat eller offentligt ejet virksomhed, Deres ægtefælle/samlever er ansat på?
 • ÆGTEFÆLLES INDKOMST 1991
  • V216: Spm. 71: Hvor stor var Deres ægtefælles/samlevers samlede personlige indkomst i 1991 brutto, dvs. før skat og evt. fradrag er trukket fra?

Universer

Univers

Subuniverser

Koncepter