Revision: 399

Den danske værdiundersøgelse, 2008

DDA-21432

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1507
    Manglende 0
    Minimum 21432
    Maximum 21432
    Gennemsnit 21432
    Median 21432
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1507
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 1507
    Gennemsnit 754
    Median 754
    Standardafvigelse 435

 • V3 SFI UNDERSØGELSESNUMMER
  Undersøgelsesnummer 5864.
  • SFIs undersøgelsesnummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1507
    Manglende 0
    Minimum 5864
    Maximum 5864
    Gennemsnit 5864
    Median 5864
    Standardafvigelse 0

 • V4 SKEMATYPE
  Variablen er kodet 0.
  • Skematype
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1507
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 0
    Gennemsnit 0
    Median 0
    Standardafvigelse 0

 • V5 RESPONDENTNUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 100010-556899.
  • SFIs respondentnummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1507
    Manglende 0
    Minimum 100010
    Maximum 556899
    Gennemsnit 177811
    Median 125448
    Standardafvigelse 141060

 • V6 INTERVIEWERNUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 11623-56620.
  • Interviewernummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1507
    Manglende 0
    Minimum 11623
    Maximum 56620
    Gennemsnit 38085
    Median 41183
    Standardafvigelse 13314

 • V7 ARBEJDE - HVOR VIGTIGT
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. a. Arbejde - Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   50517601Meget vigtigt
   37375532Ret vigtigt
   771023Ikke ret vigtigt
   66844Slet ikke vigtigt
   0048Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V8 FAMILIE - HVOR VIGTIGT
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. b. Familie - Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   888813231Meget vigtigt
   10101572Ret vigtigt
   11203Ikke ret vigtigt
   0054Slet ikke vigtigt
   0028Ved ikke
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V9 VENNER/BEKENDTE VIGTIGT
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. c. Venner og bekendte - Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   61619131Meget vigtigt
   35355252Ret vigtigt
   44633Ikke ret vigtigt
   0054Slet ikke vigtigt
   0018Ved ikke
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V10 FRITID - HVOR VIGTIGT
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. d. Fritid - Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   53548061Meget vigtigt
   39395912Ret vigtigt
   66963Ikke ret vigtigt
   0054Slet ikke vigtigt
   1188Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V11 POLITIK - HVOR VIGTIGT
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. e. Politik - Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121871Meget vigtigt
   43436502Ret vigtigt
   38385783Ikke ret vigtigt
   66904Slet ikke vigtigt
   0028Ved ikke
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V12 RELIGION - HVOR VIGTIGT
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 1: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? Vigtigt skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare slet ikke vigtigt, men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet. f. Religion - Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   991331Meget vigtigt
   21213192Ret vigtigt
   49497383Ikke ret vigtigt
   21213144Slet ikke vigtigt
   0028Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V13 TALER POLITIK M. VENNER
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 2: Når De er sammen med Deres venner, sker det så ofte, nu og da eller aldrig, at De taler om politiske forhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27274121Ofte
   56568402Nu og da
   17172543Aldrig
   0018Ved ikke
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V14 RESP. LYKKELIG/ULYKKELIG
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 3: Alt taget i betragtning - Hvor lykkelig eller ulykkelig synes De så selv, De er?
  • %MD%AntalKodeKategori
   47477081Meget lykkelig
   49497412Ret lykkelig
   33493Ikke særlig lykkelig
   0034Slet ikke lykkelig
   0058Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V15 NUVÆRENDE HELBRED
  • Holdninger og meninger ti
  • Spm. 4 Mener De, at Deres nuværende helbred alt i alt er
  • %MD%AntalKodeKategori
   46467001Meget godt
   33334932Godt
   16162403Nogenlunde
   44564Dårligt
   11175Meget dårligt
   0018Ved ikke
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V16 TILHØR: INGEN FORENINGER
  • Foreninger, grupper og li
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Tilhører: a. Ingen
  • %MD%AntalKodeKategori
   929313930Ikke nævnt
   771061Nævnt, gå til spm. 6 (V47)
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V17 FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: b. Socialt arbejde for ældre, handicappede og fattige
  • %MD%AntalKodeKategori
   808712130Ikke nævnt
   12131801Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V18 FORENING: RELIGIØS ORG.
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: c. Religiøse eller kirkelige organisationer (incl. folkekirken)
  • %MD%AntalKodeKategori
   31334670Ikke nævnt
   61669261Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V19 FORENING: UDDAN. KUNST
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: d. Uddannelse, kunst, musik og kulturelle aktiviteter
  • %MD%AntalKodeKategori
   707510490Ikke nævnt
   23253441Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V20 FORENING: FAGFORENINGER
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: e. Fagforeninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   37405600Ikke nævnt
   55608331Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V21 FORENING: POL. PARTIER
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: f. Politiske partier eller partipolitiske grupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   869212900Ikke nævnt
   771031Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V22 FORENING: BEBOERGRUPPER
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: g. Beboergrupper om emner som fattigdom, beskæftigelse, boliger, racisme
  • %MD%AntalKodeKategori
   859212800Ikke nævnt
   781131Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V23 FORENING: UDVIK 3.VERDEN
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: h. Udviklingen i den tredje verden eller menneskerettighederne
  • %MD%AntalKodeKategori
   849012600Ikke nævnt
   9101331Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V24 FORENING: NATURBESKYT.
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: i. Naturbeskyttelse, miljø, økologi og dyrebeskyttelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   778311590Ikke nævnt
   16172341Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V25 FORENING: FAG. FORENING
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: j. Faglige foreninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   798511950Ikke nævnt
   13141981Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V26 FORENING: UNGDOMSARBEJDE
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: k. Ungdomsarbejde (f.eks, spejdere, ungdomsklubber el. lign.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   859112740Ikke nævnt
   891191Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V27 FORENING: SPORT/FRITID
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: l. Sport, fritidsaktiviteter
  • %MD%AntalKodeKategori
   52567830Ikke nævnt
   40446101Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V28 FORENING: KVINDEGRUPPER
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: m. Kvindegrupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   909713530Ikke nævnt
   33401Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V29 FORENING: FREDSBEVÆGELSE
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: n. Fredsbevægelser
  • %MD%AntalKodeKategori
   929913830Ikke nævnt
   11101Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V30 FORENING: FRIV. SUNDHED
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: o. Frivillige foreninger for sundhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   859212810Ikke nævnt
   781121Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V31 FORENING: ANDRE GRUPPER
  • Foreninger, grupper og li
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) A) Hvilke De tilhører af disse foreninger (Gerne flere svar) Tilhører: p. Andre grupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   818812250Ikke nævnt
   11121681Nævnt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   7 10610Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V32 FRIV. ARB. SOC. ARBEJDE
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V17
   • Filtrerende variable: V16 V17
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: b. Socialt arbejde for ældre, handicappede og fattige
  • %MD%AntalKodeKategori
   649891Ja
   651915Nej
   88 132710Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 12
 • V33 FRIV. ARB. RELIGIØS ORG.
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V18
   • Filtrerende variable: V16 V18
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: c. Religiøse eller kirkelige organisationer (incl. folkekirken)
  • %MD%AntalKodeKategori
   47631Ja
   57938635Nej
   39 58110Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 61
 • V34 FRIV. ARB. UDDAN. KUNST
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V19
   • Filtrerende variable: V16 V19
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: d. Uddannelse, kunst, musik og kulturelle aktiviteter
  • %MD%AntalKodeKategori
   628961Ja
   16722485Nej
   77 116310Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 23
 • V35 FRIV. ARB. FAGFORENING
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V20
   • Filtrerende variable: V16 V20
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: e. Fagforeninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   47571Ja
   51937765Nej
   45 67410Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 55
 • V36 FRIV. ARB. POL. PARTIER
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V21
   • Filtrerende variable: V16 V21
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: f. Politiske partier eller partipolitiske grupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   339401Ja
   461635Nej
   93 140410Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 7
 • V37 FRIV. ARB. BOBOERGRUPPER
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V22
   • Filtrerende variable: V16 V22
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: g. Beboergrupper om emner som fattigdom, beskæftigelse, boliger, racisme
  • %MD%AntalKodeKategori
   450571Ja
   450565Nej
   93 139410Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 7
 • V38 FRIV. ARB. UDV. 3.VERDEN
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V23
   • Filtrerende variable: V16 V23
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: h. Udviklingen i den tredie verden eller menneskerettighederne
  • %MD%AntalKodeKategori
   220271Ja
   7801065Nej
   91 137410Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 9
 • V39 FRIV. ARB. NATURBESKYT.
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V24
   • Filtrerende variable: V16 V24
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: i. Naturbeskyttelse, miljø, økologi og dyrebeskyttelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   215341Ja
   13852005Nej
   84 127310Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 16
 • V40 FRIV. ARB. FAG. FORENING
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V25
   • Filtrerende variable: V16 V25
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: j. Faglige foreninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   320401Ja
   10801585Nej
   87 130910Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 13
 • V41 FRIV. ARB. UNGDOMSARBEJ.
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V26
   • Filtrerende variable: V16 V26
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: k. Ungdomsarbejde (f.eks. spejdere, ungdomsklubber el. lign.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   679941Ja
   221255Nej
   92 138810Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 8
 • V42 FRIV. ARB. SPORT/FRITID
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V27
   • Filtrerende variable: V16 V27
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: l. Sport, fritidsaktiviteter
  • %MD%AntalKodeKategori
   15372231Ja
   26633875Nej
   60 89710Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 40
 • V43 FRIV. ARB. KVINDEGRUPPER
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V28
   • Filtrerende variable: V16 V28
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: m. Kvindegrupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   148191Ja
   152215Nej
   97 146710Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 3
 • V44 FRIV. ARB. FREDSBEVÆGEL.
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V29
   • Filtrerende variable: V16 V29
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: n. Fredsbevægelser
  • %MD%AntalKodeKategori
   01011Ja
   19095Nej
   99 149710Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 1
 • V45 FRIV. ARB. FOR. SUNDHED
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V30
   • Filtrerende variable: V16 V30
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: o. Frivillige foreninger for sundhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   233371Ja
   567755Nej
   93 139510Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 7
 • V46 FRIV. ARB. ANDRE GRUPPER
  • Foreninger, grupper og li
  • TILHØR: INGEN FORENINGER FORENING: ...
  • FORENING: SOCIALT ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V16 && V31
   • Filtrerende variable: V16 V31
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: (Vis kort 1) B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivillet arbejde. Hvis der er tvivl om placering, spørg til Hvad er det vigtigste ved foreningen? Ved overlapninger (f.eks. arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger respondenten selv, hvor placering er rigtig. Fagforeninger forhandler løn-og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger for folks fag, f.eks. sekretærforening, sociologforeningen. Udfører frivilligt arbejde: p. Andre grupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   548801Ja
   652875Nej
   0 19Uoplyst
   89 133910Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 11
 • V47 NABO: PERS. KRIM. FORTID
  (Vis kort 2) (Gerne flere svar)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? a. Personer med kriminel fortid
  • %MD%AntalKodeKategori
   54578140Ikke nævnt
   30324501Nævnt
   11111618Ved ikke
   5 829Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 95
 • V48 NABO: PERS. ANDEN RACE
  (Vis kort 2) (Gerne flere svar)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? b. Personer af anden race
  • %MD%AntalKodeKategori
   808512050Ikke nævnt
   44591Nævnt
   11111618Ved ikke
   5 829Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 95
 • V49 NABO: PERS. VENSTREFLØJ
  (Vis kort 2) (Gerne flere svar)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? c. Personer fra den yderste venstrefløj
  • %MD%AntalKodeKategori
   798311830Ikke nævnt
   56811Nævnt
   11111618Ved ikke
   5 829Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 95
 • V50 NABO: DRANKERE
  (Vis kort 2) (Gerne flere svar)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? d. Drankere
  • %MD%AntalKodeKategori
   44466610Ikke nævnt
   40426031Nævnt
   11111618Ved ikke
   5 829Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 95
 • V51 NABO: PERS. HØJREFLØJEN
  (Vis kort 2) (Gerne flere svar)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? e. Personer fra den yderste højrefløj
  • %MD%AntalKodeKategori
   677110100Ikke nævnt
   17182541Nævnt
   11111618Ved ikke
   5 829Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 95
 • V52 NABO: BØRNERIGE FAMILIE
  (Vis kort 2) (Gerne flere svar)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? f. Børnerige familier
  • %MD%AntalKodeKategori
   808512070Ikke nævnt
   44571Nævnt
   11111618Ved ikke
   5 829Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 95
 • V53 NABO: NERVØSE/NEU. PERS.
  (Vis kort 2) (Gerne flere svar)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? g. Nervøse/neurotiske personer
  • %MD%AntalKodeKategori
   677110170Ikke nævnt
   16172471Nævnt
   11111618Ved ikke
   5 829Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 95
 • V54 NABO: MUSLIMER
  (Vis kort 2) (Gerne flere svar)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? h. Muslimer
  • %MD%AntalKodeKategori
   737710990Ikke nævnt
   11121651Nævnt
   11111618Ved ikke
   5 829Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 95
 • V55 NABO: INDV./FREM.ARBEJ.
  (Vis kort 2) (Gerne flere svar)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? i. Indvandrere/fremmedarbejdere
  • %MD%AntalKodeKategori
   788311780Ikke nævnt
   66861Nævnt
   11111618Ved ikke
   5 829Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 95
 • V56 NABO: PERS. MED AIDS
  (Vis kort 2) (Gerne flere svar)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? j. Personer, der har AIDS
  • %MD%AntalKodeKategori
   818612230Ikke nævnt
   33411Nævnt
   11111618Ved ikke
   5 829Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 95
 • V57 NABO: NARKOMANER
  (Vis kort 2) (Gerne flere svar)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? k. Narkomaner
  • %MD%AntalKodeKategori
   21233210Ikke nævnt
   63669431Nævnt
   11111618Ved ikke
   5 829Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 95
 • V58 NABO: HOMOSEKSUELLE
  (Vis kort 2) (Gerne flere svar)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? l. Homoseksuelle
  • %MD%AntalKodeKategori
   798411920Ikke nævnt
   55721Nævnt
   11111618Ved ikke
   5 829Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 95
 • V59 NABO: JØDER
  (Vis kort 2) (Gerne flere svar)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? m. Jøder
  • %MD%AntalKodeKategori
   828712380Ikke nævnt
   22261Nævnt
   11111618Ved ikke
   5 829Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 95
 • V60 NABO: SIGØJNERE
  (Vis kort 2) (Gerne flere svar)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 6: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? n. Sigøjnere
  • %MD%AntalKodeKategori
   52557790Ikke nævnt
   32344851Nævnt
   11111618Ved ikke
   5 829Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 95
 • V61 STOLE PÅ FOLK
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 7: Alt i alt - mener De, at folk er til at stole på eller mener De, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   757511301De fleste er til at stole på
   24243562Man kan ikke være for forsigtig
   11208Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V62 FOLK PRØVE AT UDNYTTE EN
  (Vis kort 3)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 8: Tror De, at folk i almindelighed ville prøve at udnytte Dem, hvis de fik lejlighed til det, eller ville de behandle Dem ordentligt? Brug venligst kortet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11131De fleste ville prøve at udnytte mig
   0052
   22233
   22244
   771015
   44566
   12121827
   33334978
   17172539
   232335110De fleste ville behandle mig ordentligt
   00288Ved ikke
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V63 FOLK VÆRE HJÆLPSOMME
  (Vis kort 4)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 9: Mener De, at folk for det meste prøver at være hjælpsomme, eller at de tænker mest på sig selv? Brug venligst kortet
  • %MD%AntalKodeKategori
   33461Folk tænker mest på sig selv
   22282
   771013
   881144
   21213225
   12121856
   18182727
   16162418
   66889
   7710710Folk er for det meste hjælpsomme
   00288Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V64 INDFLYDELSE TILVÆRELSEN
  Intv: Det drejer sig om handlemuligheder i livet på nuværende tidspunkt og i resten af livet - ikke livet indtil nu. (Vis kort 5)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 10: Nogle mener, at de har det fulde herredømme over den måde deres tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at deres egne handlinger ingen indflydelse har på, hvordan det går dem. Hvor på skalaen vil De placere Dem selv, når 1 betyder overhovedet ingen indflydelse og 10 betyder over ordentlig megen indflydelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0041Overhovedet ingen indflydelse
   0042
   11183
   11184
   11111635
   771006
   16162457
   31314738
   17172499
   151522110Overordentlig megen indflydelse
   11988Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V65 TIL-/UTILFREDS MED LIVET
  (Vis kort 6)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 11: Alt taget i betragtning - hvor tilfreds eller utilfreds er De for tiden med livet? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds.
  • %MD%AntalKodeKategori
   222711. Meget utilfreds
   111022.
   111233.
   111544.
   335155.
   334366.
   8812777.
   262639688.
   252537299.
   303045010Meget tilfreds
   00288Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V66 VIGT. GRUND: FOLK I NØD
  (Vis kort 7)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 12: Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste og hvilken er den næstvigtigste? (Som er i nød betyder fx fattige eller hjemløse) Vigtigst:
  • %MD%AntalKodeKategori
   21213161Fordi de er uheldige
   14142042Fordi de er dovne og mangler viljestyrke
   22223283Fordi der er uretfærdighed i vort samfund
   31314654Det er et uundgåeligt resultat af den moderne udvikling
   10101525Ingen af disse grunde
   33408Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V67 N.VIGT. GR.: FOLK I NØD
  (Vis kort 7)
  • Naboer og medmenneskelig
  • Spm. 12: Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste og hvilken er den næstvigtigste? (Som er i nød betyder fx fattige eller hjemløse) Næstvigtigst:
  • %MD%AntalKodeKategori
   21213171Fordi de er uheldige
   17172492Fordi de er dovne og mangler viljestyrke
   22223273Fordi der er uretfærdighed i vort samfund
   23233404Det er et uundgåeligt resultat af den moderne udvikling
   13132025Ingen af disse grunde
   55708Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V68 VIGTIGT: GOD LØN
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? a. God løn
  • %MD%AntalKodeKategori
   45456800Ikke nævnt
   54548071Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V69 VIGTIGT: BEHAG MENNESKER
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? b. Behagelige mennesker at samarbejde med
  • %MD%AntalKodeKategori
   23233400Ikke nævnt
   767611471Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V70 VIGTIGT: IKKE ARB.PRES
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? c. Ikke for meget arbejdspres
  • %MD%AntalKodeKategori
   828212320Ikke nævnt
   17172551Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V71 VIGTIGT: TRYGHED ANSÆT.
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? d. Tryghed i ansættelsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   55558250Ikke nævnt
   44446621Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V72 VIGTIGT: BEKVEM ARB.TID
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? e. Bekvem arbejdstid
  • %MD%AntalKodeKategori
   686810220Ikke nævnt
   31314651Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V73 VIGTIGT: MUL. TAG.INIT.
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? f. Mulighed for at tage initiativer
  • %MD%AntalKodeKategori
   50507460Ikke nævnt
   49497411Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V74 VIGTIGT: SAMF.NYT. JOB
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? g. Et samfundsnyttigt job
  • %MD%AntalKodeKategori
   808012100Ikke nævnt
   18182771Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V75 VIGTIGT: GODE FERIER
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? h. Gode ferier
  • %MD%AntalKodeKategori
   828312410Ikke nævnt
   16162461Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V76 VIGTIGT: JOB MØDE MENN.
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? i. Et job, hvor man kan møde mennesker
  • %MD%AntalKodeKategori
   61619160Ikke nævnt
   38385711Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V77 VIGTIGT: UDRETTE NOGET
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? j. Et job, hvor man føler man kan udrette noget
  • %MD%AntalKodeKategori
   43436480Ikke nævnt
   56568391Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V78 VIGTIGT: ANSVARFULDT JOB
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? k. Et ansvarsfuldt job
  • %MD%AntalKodeKategori
   51517740Ikke nævnt
   47477131Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V79 VIGTIGT: INTERESSANT JOB
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? l. Et interessant job
  • %MD%AntalKodeKategori
   37375620Ikke nævnt
   61629251Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V80 VIGTIGT: JOB PASSER EVNE
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? m. Et job, der passer til ens evner/færdigheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   60609000Ikke nævnt
   39395871Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V81 VIGTIGT: NYE FÆRDIGHEDER
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? n. Mulighed for at lære nye færdigheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   56568430Ikke nævnt
   43436441Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V82 VIGTIGT: FAM.VENLIGT JOB
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? o. Et familievenligt job
  • %MD%AntalKodeKategori
   737311010Ikke nævnt
   26263861Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V83 VIGTIGT: MEDINDFLYDELSE
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? p. Medindflydelse på vigtige beslutninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   55568360Ikke nævnt
   43436511Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V84 VIGTIGT: MEDARB. BEHAND.
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? q. At medarbejderne bliver behandlet lige
  • %MD%AntalKodeKategori
   64649690Ikke nævnt
   34345181Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V85 VIGTIGT: MUL. AVANCEMENT
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? r. Gode muligheder for avancement
  • %MD%AntalKodeKategori
   818112240Ikke nævnt
   17172631Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V86 VIGTIGT: VELANSET JOB
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? s. Et velanset job
  • %MD%AntalKodeKategori
   858512840Ikke nævnt
   13132031Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V87 VIGTIGT: JOB INGEN DISSE
  (Vis kort 8) (Gerne flere svar)
  • Job og fritid
  • Spm. 14: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? Ingen af disse
  • %MD%AntalKodeKategori
   989814800Ikke nævnt
   0071Nævnt
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V88 ERHVERVSMÆSSIGT BESKÆFT.
  • Job og fritid
  • Spm. 15: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget (incl. selvstændige)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   65659781Ja, gå til spm. 16 (V89)
   35355275Nej, gå til spm. 18 (V91)
   0028Ved ikke, gå til spm. 18 (V91)
   0009Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V89 TIL-/UTILFREDS MED JOB
  (Vis kort 9)
  • Job og fritid
  • TIL-/UTILFREDS MED JOB
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 16: Hvor tilfreds eller utilfreds er De alt i alt med Deres job? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1191Meget utilfreds
   11822.
   121733.
   121944.
   465555.
   344266.
   81211977.
   182827088.
   142120599.
   15232241010. Meget tilfreds
   00088Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   35 529100Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 64
 • V90 TRÆFFE AFG. IFM. JOB
  (Vis kort 10)
  • Job og fritid
  • TIL-/UTILFREDS MED JOB
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 17: Hvor stor frihed har De til at træffe afgørelser i forbindelse med Deres job? 1 betyder slet ingen frihed og 10 betyder meget stor frihed.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11121Slet ingen frihed
   122022.
   222433.
   233044.
   576855.
   465466.
   81312277.
   172625388.
   121918499.
   13201961010. Meget stor frihed
   00488Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   35 529100Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 64
 • V91 ARB. NØD. UDVIKLE EVNER
  • Job og fritid
  • Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Et arbejde er nødvendigt for at udvikle sine evner. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36365431Helt enig
   39395942Enig
   10101503Hverken enig eller uenig
   12121794Uenig
   22325Helt uenig
   1188Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V92 YDMYD MODT. PENGE EJ ARB
  • Job og fritid
  • Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? b. Det er ydmygende at modtage penge, hvis man ikke har arbejdet for dem. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131891Helt enig
   20202972Enig
   13132003Hverken enig eller uenig
   39395834Uenig
   14142165Helt uenig
   11208Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V93 BLIVER DOVEN EJ ARBEJDE
  • Job og fritid
  • Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? c. Man bliver doven af ikke at arbejde. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30304541Helt enig
   37375542Enig
   10101443Hverken enig eller uenig
   17172594Uenig
   66845Helt uenig
   11128Ved ikke
   0009Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V94 SAMFUNDSPLIGT AT ARBEJDE
  • Job og fritid
  • Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? d. Det er ens pligt over for samfundet at arbejde. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32324781Helt enig
   47477112Enig
   10101553Hverken enig eller uenig
   991324Uenig
   22245Helt uenig
   0068Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V95 ARBEJDE KOMMER FØRST
  • Job og fritid
  • Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? e. Arbejde kommer først, også selv om det betyder mindre fritid. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16162341Helt enig
   33335042Enig
   16162483Hverken enig eller uenig
   29294304Uenig
   66845Helt uenig
   0078Ved ikke
   0009Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V96 FOLK ARB. HVIS LYST TIL
  • Job og fritid
  • Spm. 18: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? f. Folk bør kun arbejde, hvis de har lyst. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22291Helt enig
   55812Enig
   66933Hverken enig eller uenig
   54548124Uenig
   32324835Helt uenig
   1188Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V97 FRITID: MØDE FLINKE MEN.
  • Job og fritid
  • Spm. 19: Her kommer nogle aspekter ved fritiden, som siges at være vigtige. Se venligst på dem og fortæl mig, hvor vigtige De personligt mener, aspekterne er. (Fritid er den tid, hvor man ikke arbejder og ikke laver husligt arbejde) a. At møde nogle flinke mennesker. Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   41416131Meget vigtigt
   49497412Vigtigt
   991323Ikke vigtigt
   11154Slet ikke vigtigt
   0048Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V98 FRITID: SLAPPE AF
  • Job og fritid
  • Spm. 19: Her kommer nogle aspekter ved fritiden, som siges at være vigtige. Se venligst på dem og fortæl mig, hvor vigtige De personligt mener, aspekterne er. (Fritid er den tid, hvor man ikke arbejder og ikke laver husligt arbejde) b. At slappe af. Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   42426331Meget vigtigt
   47477112Vigtigt
   991433Ikke vigtigt
   11174Slet ikke vigtigt
   0038Ved ikke
   0009Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V99 FRITID: GØRE HVAD PASSER
  • Job og fritid
  • Spm. 19: Her kommer nogle aspekter ved fritiden, som siges at være vigtige. Se venligst på dem og fortæl mig, hvor vigtige De personligt mener, aspekterne er. (Fritid er den tid, hvor man ikke arbejder og ikke laver husligt arbejde) c. At gøre som det passer mig. Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   41416171Meget vigtigt
   48487212Vigtigt
   10101553Ikke vigtigt
   11114Slet ikke vigtigt
   0038Ved ikke
   0009Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V100 FRITID: LÆRE NOGET NYT
  • Job og fritid
  • Spm. 19: Her kommer nogle aspekter ved fritiden, som siges at være vigtige. Se venligst på dem og fortæl mig, hvor vigtige De personligt mener, aspekterne er. (Fritid er den tid, hvor man ikke arbejder og ikke laver husligt arbejde) d. At lære noget nyt. Hvor vigtigt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19192931Meget vigtigt
   49497362Vigtigt
   29294443Ikke vigtigt
   22334Slet ikke vigtigt
   0018Ved ikke
   0009Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V101 FØLGE ARB. INSTRUKSER
  • Job og fritid
  • Spm. 20: Folk har forskellige opfattelser angående overholdelse af arbejdsinstruktioner. Nogle siger, at man i princippet bør følge de arbejdsinstruktioner, som ens overordnede giver, selv om de ikke er helt enige heri. Andre er af den opfattelse, at ingen kan forventes at følge deres overordnedes arbejdsinstruktioner uden at være overbevist om, at disse er rigtige. Hvilken af disse to opfattelser kan De tilslutte Dem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   42436401Man bør følge arbejdsinstruktionerne
   32324792Man må først være overbevist om, at disse er rigtige
   24243613Det kommer an på den konkrete situation
   11228Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V102 ARB.GIV. FORETRÆK. DANS.
  • Job og fritid
  • Spm. 21: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? a. Hvis der er få jobs, burde arbejdsgiverne foretrække danskere frem for indvandrere. Er De enig eller uenig i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24243661Enig
   64649622Uenig
   10101533Hverken eller
   11228Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V103 MÆND MERE RET TIL ARB.
  • Job og fritid
  • Spm. 21: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? b. Hvis der er få jobs, har mænd mere ret til arbejde end kvinder. Er De enig eller uenig i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22351Enig
   959514372Uenig
   22293Hverken eller
   0058Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V104 DET GODE VS. DET ONDE
  • Livet og tro
  • Spm. 22: Herefter kommer spørgsmål, der handler om meningen og formålet med livet. Jeg viser Dem her to udsagn, som kan forekomme i en diskussion om det gode og det onde. Hvilket udsagn er De mest enig i? (Vis kort 12) A. Der findes helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt, og disse passer for alle uanset omstændighederne. B. Der findes helt klare retningslinier for hvad der er godt og ondt, men af og til kan særlige omstændigheder retfærdiggøre at man bryder med retningslinierne. C. Der vil aldrig kunne opstilles helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt det kommer helt an på omstændighederne
  • %MD%AntalKodeKategori
   55691Mest enig i udsagn A
   26263932Mest enig i udsagn B
   676810153Mest enig i udsagn C
   22268Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V105 MEDLEM AF FOLKEKIRKEN
  • Livet og tro
  • Spm. 23: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund?
  • %MD%AntalKodeKategori
   888813241Ja
   12121815Nej, gå til spm. 24 (V109)
   0018Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V106 MEDLEM ANDET TROSSAMFUND
  'Folkekirken' dækker også Indre Mission, Brødremenigheden og grundtvigske valgmenigheder tilknyttet folkekirken, samt svenske og norske lutherske menigheder. 'Jehovas Vidner, adventister mv.' dækker de helt selvstændige protestantiske trossamfund - det kan dreje sig om baptister, mormoner, metodister. Hvis man er i tvivl, noteres under 'andet'. Hvis respondenten er medlem af forskellige trossamfund, herunder folkekirken, så kod folkekirken (02).
  • Livet og tro
  • MEDLEM ANDET TROSSAMFUND
  • Variablen er filtreret af: V105
   • Filtrerende variable: V105
  • Spm. 23: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? 23.a. Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1181Romersk katolsk
   869812932Den danske Folkekirke
   0173Jehovas Vidne, adventist mv.
   0014Jøde
   0065Muslim
   0006Hindu
   0027Buddhist
   0178Andet
   00088Ved ikke
   0 199Uoplyst
   12 182100Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 88
 • V107 HVILKET ANDET TROSSAMF.
  Variablen indeholder en liste over andet trossamfund.
 • V108 VÆRET MEDLEM ANDET TROS.
  • Livet og tro
  • MEDLEM ANDET TROSSAMFUND
  • Variablen er filtreret af: V105
   • Filtrerende variable: V105
  • Spm. 23.b: Har De nogensinde været medlem af et andet trossamfund?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22301Ja, gå til spm. 24a (V109)
   869812945Nej, gå til spm. 25 (V112)
   0008Ved ikke, gå til spm. 25 (V112)
   0 19Uoplyst
   12 18210Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 88
 • V109 TILHØRT FOLKEKIRK EL AN.
 • V110 TILHØRT ANDET TROSSAMF.
 • V111 HVILKEN ANDET TROSSAMF.
  Variablen indeholder en liste over andet trossamfund.
 • V112 HVOR OFTE KIRKEGANG
  • Livet og tro
  • Spm. 25: Hvor ofte går De i kirke (eller lign.: moske, synagoge)? Ved dette spørgsmål bedes De se bort fra kirkebesøg i forbindelse med bryllupper, begravelser og barnedåb.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11141Oftere end 1 gang om ugen
   22252Ca. 1 gang om ugen
   771113Ca. 1 gang om måneden
   31314674Ved særlige højtider (herunder jul og påske)
   15152315Ca. 1 gang om året
   11111626Sjældnere end 1 gang om året
   33334957Aldrig, næsten aldrig
   0018Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V113 HVOR OFTE KIRKE 12 ÅR
  • Livet og tro
  • Spm. 26: Hvor ofte gik De i kirke, da De var i 12 års alderen? Også her bedes De se bort fra bryllupper, begravelser og barnedåb.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11171Oftere end 1 gang om ugen
   55812Ca. 1 gang om ugen
   15152263Ca. 1 gang om måneden
   24243614Ved særlige højtider (herunder jul og påske)
   10101535Ca. 1 gang om året
   991316Sjældnere end 1 gang om året
   35355277Aldrig, næsten aldrig
   11108Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V114 REL. CEREMONI V. FØDSEL
  Intv: Med 'religiøs ceremoni' tænkes navnlig på dåb, vielse, begravelse. Men det kan også være andre former for ceremonier - det vigtigste er her, at de er religiøse.
  • Livet og tro
  • Spm. 27: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: a. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med fødsel?
  • %MD%AntalKodeKategori
   58588721Ja
   41416155Nej
   11188Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V115 REL. CEREMONI V ÆGTESKAB
  Intv: Med 'religiøs ceremoni' tænkes navnlig på dåb, vielse, begravelse. Men det kan også være andre former for ceremonier - det vigtigste er her, at de er religiøse.
  • Livet og tro
  • Spm. 27: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: b. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   53538011Ja
   45456795Nej
   22268Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V116 REL. CEREMONI V. DØDEN
  Intv: Med 'religiøs ceremoni' tænkes navnlig på dåb, vielse, begravelse. Men det kan også være andre former for ceremonier - det vigtigste er her, at de er religiøse.
  • Livet og tro
  • Spm. 27: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: c. Er det vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med døden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   787811791Ja
   20203075Nej
   11198Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V117 TROENDE MENNESKE
  • Livet og tro
  • Spm. 28: Uanset om De går i kirke eller ej, vil De da mene, at De er:
  • %MD%AntalKodeKategori
   697010471Et troende menneske
   20203032Et ikke troende menneske
   77993Overbevist ateist
   44538Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V118 KIRKE SVAR MORALSKE PRO.
  • Livet og tro
  • Spm. 29: Mener De, at den danske folkekirke eller Deres kirke giver svar på: (Hvis respondenten er medlem af folkekirken eller slet ikke er medlem af et trossamfund spørges til den danske folkekirke. Ellers spørges til Deres kirke). a. Det enkelte menneskes moralske problemer og behov?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26263871Ja
   63639515Nej
   11111638Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V119 KIRKE SVAR FAMILIEPROB.
  • Livet og tro
  • Spm. 29: Mener De, at den danske folkekirke eller Deres kirke giver svar på: (Hvis respondenten er medlem af folkekirken eller slet ikke er medlem af et trossamfund spørges til den danske folkekirke. Ellers spørges til Deres kirke). b. Familieproblemer?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16172481Ja
   757511275Nej
   891288Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V120 KIRKE SVAR ÅNDE. BEHOV
  • Livet og tro
  • Spm. 29: Mener De, at den danske folkekirke eller Deres kirke giver svar på: (Hvis respondenten er medlem af folkekirken eller slet ikke er medlem af et trossamfund spørges til den danske folkekirke. Ellers spørges til Deres kirke). c. Menneskets åndelige behov?
  • %MD%AntalKodeKategori
   48487211Ja
   41416135Nej
   11111648Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V121 KIRKE SVAR SOC. PROBLEM
  • Livet og tro
  • Spm. 29: Mener De, at den danske folkekirke eller Deres kirke giver svar på: (Hvis respondenten er medlem af folkekirken eller slet ikke medlem af et trossamfund spørges til den danske folkekirke. Ellers spørges til Deres kirke). d. De sociale problemer vort samfund står over for i dag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131911Ja
   797911855Nej
   881268Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V122 TROR PÅ GUD
  • Livet og tro
  • Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: a. Tror De på gud?
  • %MD%AntalKodeKategori
   59598931Ja
   34345115Nej
   77998Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V123 TROR PÅ LIV EFTER DØDEN
  • Livet og tro
  • Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: b. Tror De på et liv efter døden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33334941Ja
   57578635Nej
   10101458Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V124 TROR PÅ HELVEDE
  • Livet og tro
  • Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: c. Tror De på helvede?
  • %MD%AntalKodeKategori
   991301Ja
   878813175Nej
   44558Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V125 TROR PÅ PARADISET
  • Livet og tro
  • Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: d. Tror De på paradiset?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18182721Ja
   757511345Nej
   66978Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V126 TROR PÅ SYNDEN
  • Livet og tro
  • Spm. 30: Hvilke af følgende tror De på: e. Tror De på synden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202951Ja
   727210875Nej
   881218Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V127 TROR PÅ REINKARNATION
  • Livet og tro
  • Spm. 31: Tror De på reinkarnation, det vil sige at sjælen efter døden får et nyt liv i et andet legeme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17172561Ja
   767611395Nej
   771108Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V128 UDSAGN NÆRMEST RESP. TRO
  • Livet og tro
  • Spm. 32: Hvilket af disse udsagn kommer nærmest Deres tro? (Vis kort 13)
  • %MD%AntalKodeKategori
   21213211Der er en personlig Gud
   35355212Der er en særlig åndelig kraft
   19192813Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro
   23233464Jeg tror ikke, der er nogen form for åndelig kraft eller personlig Gud
   22348Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V129 EGEN MÅDE GUDDOMMELIG
  (Vis kort 14)
  • Livet og tro
  • Spm. 33: Hvor godt passer det følgende udsagn på Dem? Jeg har min egen måde at være i forbindelse med det guddommelige på uden at gå i kirke eller til gudstjeneste. I hvor høj grad passer det på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder at det slet ikke passer, mens 5 betyder, at det passer i høj grad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202961Slet ikke
   881252
   21213113
   19202934
   30304475I høj grad
   22258Ved ikke
   1 109Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V130 INTERESSE DET ÅNDELIGE
  • Livet og tro
  • Spm. 34: Uanset om De opfatter Dem selv som et religiøst menneske eller ej: Hvor spiritual vil De sige, at De er. Dvs. hvor interesseret er De i det åndelige eller det overnaturlige?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111721Meget interesseret
   29294302Noget interesseret
   31314633Ikke særlig interesseret
   28284234Overhovedet ikke interesseret
   11148Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V131 KUN EN SAND RELIGION
  (Vis kort 15)
  • Livet og tro
  • Spm. 35: Her er nogle udsagn, som man somme tider hører. Hvilket er De mest enig i? (Vis kort 15)
  • %MD%AntalKodeKategori
   66961A. Der er kun en sand religion
   20202982B. Der er kun en sand religion, men der kan også findes grundlæggende sandheder i visse andre religioner
   57578533C. Der er ingen sand religion, men alle store religioner indeholder grundlæggende sandheder
   12121814D. Der er ingen sandhed i nogen af de store religioner
   55728Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V132 STOR ROLLE SPILLER GUD
  (Vis kort 16)
  • Livet og tro
  • Spm. 36: Hvor stor en rolle spiller Gud i Deres liv? 1 betyder slet ingen rolle og 10 betyder meget stor rolle.
  • %MD%AntalKodeKategori
   24243561Slet ingen rolle
   13131902
   14142063
   881144
   15152215
   66926
   771067
   66848
   22319
   669710Meget stor rolle
   00788Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V133 TRØST/STYRKE RELIGION
  • Livet og tro
  • Spm. 37 Finder De trøst og styrke i religionen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33335001Ja
   61629265Nej
   55758Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V134 BEDER BØN, MEDITERER OL.
  • Livet og tro
  • Spm. 38: Hænder det, at De beder en bøn, mediterer eller lignende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   48487241Ja
   51517695Nej
   0078Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V135 HVOR OFTE BEDER TIL GUD
  • Livet og tro
  • Spm. 39: Hvor ofte beder De til Gud, bortset fra ved gudstjenester?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111591Hver dag
   33462Mere end 1 gang om ugen
   334631 gang om ugen
   66914Mindst 1 gang om måneden
   11111705Flere gange om året
   16162436Sjældnere
   49497357Aldrig
   1188Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V136 LYKKEBRINGENDE AMULET
  (Vis kort 17)
  • Livet og tro
  • Spm. 40: Tror De på, at en lykkebringende amulet, såsom en maskot eller anden genstand med magisk kraft, kan beskytte eller hjælpe Dem? 1 betyder slet ikke og 10 betyder helt sikkert.
  • %MD%AntalKodeKategori
   676710101Nej, slet ikke
   881182
   55803
   33434
   55735
   33436
   33397
   22368
   11199
   223510Ja, helt sikkert
   00788Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V137 POLITIK.IKKE TROR PÅ GUD
  • Livet og tro
  • Spm. 41: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Intv: Religiøse ledere omfatter både repræsentanter fra den danske folkekirke og andre trosamfund (dvs. præster, biskopper, religiøse ledere af sekter osv.) a. Politikere, der ikke tror på Gud, er ikke egnede til offentlige hverv. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11161Helt enig
   11222Enig
   55773Hverken enig eller uenig
   26273994Uenig
   65659755Helt uenig
   11158Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V138 PRÆST EJ PÅVIRKE BESLUT.
  • Livet og tro
  • Spm. 41: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Intv: Religiøse ledere omfatter både repræsentanter fra den danske folkekirke og andre trosamfund (dvs. præster, biskopper, religiøse ledere af sekter osv.) b. Præster og andre religiøse ledere skal ikke påvirke regeringens beslutninger. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   57578611Helt enig
   20203052Enig
   55803Hverken enig eller uenig
   11111614Uenig
   55815Helt uenig
   11148Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V139 VIGTIGT: TROSKAB
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. a. Troskab. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   838312441Meget vigtigt
   16162422Ret vigtigt
   11153Ikke særlig vigtigt
   0028Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V140 VIGTIGT: STOR INDKOMST
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. b. En tilstrækkelig stor indkomst. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55741Meget vigtigt
   36365482Ret vigtigt
   58588793Ikke særlig vigtigt
   0048Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V141 VIGTIGT: SAMME SOC.LAG
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. c. At man er fra samme sociale lag. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   771071Meget vigtigt
   36365472Ret vigtigt
   55558273Ikke særlig vigtigt
   22248Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V142 VIGTIGT: SAMME REL OVER.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. d. At man er af samme religiøse overbevisning. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132011Meget vigtigt
   36365472Ret vigtigt
   46476993Ikke særlig vigtigt
   44548Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V143 VIGTIGT: GODE BOLIGFORH.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. e. Gode boligforhold. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17172541Meget vigtigt
   61619252Ret vigtigt
   21213193Ikke særlig vigtigt
   0078Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V144 VIGTIGT: SAMME POL. OVER
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. f. At man er af samme politiske overbevisning. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22351Meget vigtigt
   15152312Ret vigtigt
   818112183Ikke særlig vigtigt
   11218Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V145 VIGTIGT: EJ BO SVIGERFOR
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. g. At man ikke bor sammen med sine svigerforældre. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   61619161Meget vigtigt
   21213212Ret vigtigt
   16162393Ikke særlig vigtigt
   22258Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V146 VIGTIGT: GODT SEX.SAMLIV
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. h. Et godt seksuelt samliv. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   57578611Meget vigtigt
   40406002Ret vigtigt
   22353Ikke særlig vigtigt
   1188Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V147 VIGTIGT: DELE HJ.PLIGTER
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. i. At dele hjemlige pligter. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   47477071Meget vigtigt
   46466862Ret vigtigt
   771063Ikke særlig vigtigt
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V148 VIGTIGT: BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. j. At der er børn. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   37375561Meget vigtigt
   35355212Ret vigtigt
   26273993Ikke særlig vigtigt
   22298Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V149 VIGTIGT: DIS. PROBLEMER
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. k. At være villig til at diskutere de problemer, som kan opstå mellem mand og kone. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   797911951Meget vigtigt
   20202962Ret vigtigt
   0063Ikke særlig vigtigt
   0078Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V150 VIGTIGT: TID T.EGNE VEN.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 42: De følgende spørgsmål handler om familie og ægteskab. (Vis kort 17A) Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. l. At have tid til egne venner og personlige hobbyer/ aktiviteter. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   53538001Meget vigtigt
   42426302Ret vigtigt
   44643Ikke særlig vigtigt
   11108Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V151 BÅDE MOR OG FAR I HJEM.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 43: Er De enig eller uenig i følgende udsagn: For at et barn skal have en lykkelig opvækst er det nødvendigt, at der findes både en mor og en far i hjemmet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   50517601Enig
   45466842Uenig
   44598Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V152 BØRN VÆSEN. KVINDES LIV
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 44: Mener De, at det er væsentligt i en kvindes liv at få børn, eller mener De dette ikke har nogen betydning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   717210751Væsentligt at få børn
   19192892Ikke væsentligt
   991398Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V153 ÆGTESKAB FORÆLD. INST.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 45: Er De enig eller uenig i udtalelsen: Ægteskabet er en forældet institution?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131901Enig
   848412642Uenig
   33518Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V154 FÅ BØRN U. FAST FORHOLD
  (Intv: Respondenten må ikke kende til kode 7 - du må altså ikke oplæse eller orientere om denne svarmulighed. Kun kode, hvis det er det, respondenten umiddelbart svarer).
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 46: Mener De, det er i orden, hvis en enlig kvinde ønsker et barn uden at leve i et fast forhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   676710101Ja
   22223355Nej
   991317Det kommer an på (Denne svarmulighed læses ikke op)
   22298Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V155 BØRN VÆSENT. MANDS LIV
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Det er væsentligt i en mands liv at få børn. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23233511Helt enig
   37375562Enig
   17172523Hverken enig eller uenig
   17172574Uenig
   22365Helt uenig
   33528Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V156 PARFORHOLD BET. F.LYKKE
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? b. Ægteskab eller et stabilt parforhold er en betingelse for at blive lykkelig. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17172561Helt enig
   25263842Enig
   991323Hverken enig eller uenig
   37375614Uenig
   10101545Helt uenig
   11168Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V157 HOMOSEKSUELLE ADOPT BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? c. Homoseksuelle par skal have lov til at adoptere børn. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19192801Helt enig
   27274112Enig
   11121733Hverken enig eller uenig
   22223254Uenig
   18182645Helt uenig
   33508Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V158 LEVE SAMMEN U.VÆRE GIFT
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? d. Det er i orden, at to mennesker lever sammen uden at være gift. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   757511311Helt enig
   21213142Enig
   11193Hverken enig eller uenig
   22284Uenig
   1185Helt uenig
   0058Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V159 SAMFUNDSPLIGT FÅ BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? e. Det er en samfundspligt at få børn. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55691Helt enig
   12121772Enig
   881183Hverken enig eller uenig
   45456804Uenig
   30304485Helt uenig
   11138Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V160 SELV BESTEMME HAVE BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? f. Folk må selv bestemme om de vil have børn eller ej. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   717110731Helt enig
   26263872Enig
   22243Hverken enig eller uenig
   11154Uenig
   0055Helt uenig
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V161 FORÆLDRE SYGE BØRN PLIGT
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 47: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? g. Når forældre er alvorligt syge eller svage, er det hovedsageligt de voksne børns pligt at passe dem. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   66831Helt enig
   19192812Enig
   15152253Hverken enig eller uenig
   44446574Uenig
   17172545Helt uenig
   0058Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V162 UDEARB. MOR/HJ. ARB. MOR
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? a. En udearbejdende mor kan have lige så varmt og nært forhold til sine børn som en hjemmearbejdende. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   59598921Helt enig
   31314742Enig
   771053Uenig
   11214Helt uenig
   11138Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V163 MOR ARBEJER SKADE BARN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? b. Det skader et før-skole barn, hvis moderen arbejder Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22231Helt enig
   771112Enig
   40416103Uenig
   48497304Helt uenig
   22318Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V164 FL. KVINDER HELST GÅ HJ.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? c. Det er i orden at have et job, men de fleste kvinder vil i virkeligheden helst gå hjemme. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22361Helt enig
   881232Enig
   44446633Uenig
   41416124Helt uenig
   55718Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V165 HJ.GÅ HUSMOR TILFREDSST.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? d. At være hjemmegående husmor er lige så tilfredsstillende, som at have et arbejde, der giver penge. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111651Helt enig
   30304552Enig
   31314723Uenig
   16162454Helt uenig
   11111668Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V166 ARB. MULIGHED UAFHÆNGIG
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? e. At have et arbejde er kvindens bedste mulighed for at være uafhængig. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   43436521Helt enig
   43436432Enig
   10101453Uenig
   22244Helt uenig
   33408Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V167 MAND/KVINDE BIDR. INDK.
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? f. Både manden og kvinden bør bidrage til husstandens indkomst. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33334901Helt enig
   43436462Enig
   18182773Uenig
   33454Helt uenig
   33458Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V168 FÆDRE EGNEDE PAS. BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? g. Fædre er i almindelighed lige så egnede til at passe deres børn, som mødre er. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   43436531Helt enig
   43436432Enig
   12121753Uenig
   11184Helt uenig
   11168Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V169 MÆND ANSVAR PASSE BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 48: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? h. Mænd bør tage lige så meget ansvar for hjem og børn som kvinder. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   62629321Helt enig
   35355242Enig
   22353Uenig
   0024Helt uenig
   11118Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V170 ELSKE/RESPEK. FORÆLDRE
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 49 Hvilke af disse to udsagn er De mest enig i? (Vis kort 18) A. Uanset hvordan ens forældre er, må man altid elske og respektere dem. B. Det er ikke ens pligt at respektere og elske sine forældre, hvis de ikke har gjort sig fortjent til det gennem deres handlinger og meninger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   38385661Mest enig i udsagn A
   58598812Mest enig i udsagn B
   44548Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V171 FORÆLDREANSVAR F. BØRN
  (Vis kort 19) Spørgsmålet handler om hjemmeboende børn, ikke om voksne børn, som er flyttet hjemmefra
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 50: Hvilket af disse to udsagn beskriver bedst Deres mening om forældres ansvar/pligter over for deres børn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   676810121A. Det er forældrenes pligt at gøre alt, hvad der står i deres magt for deres børn, uanset om det skulle gå ud over deres egen trivsel
   30304452B. Forældre har også deres eget liv, og man kan ikke forlange, at de skal ofre deres egen trivsel for børnenes skyld
   33408Ved ikke
   1 109Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V172 BØRNS ANSVAR F. FORÆLDRE
  (Intv: Respondenten må ikke kende til kode 3 - du må altså ikke oplæse eller orientere om denne svarmulighed. Kun kode, hvis det er det, respondenten umiddelbart svarer). (Vis kort 20)
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 51: Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst Deres mening om voksne børns ansvar over for deres forældre, når disse har brug for varig pasning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17172591A. Voksne børn har pligt til at passe deres forældre, selv om det går ud over deres egen trivsel
   727310912B. Voksne børn har deres eget liv og skal ikke ofre deres egen trivsel for forældre- nes skyld
   991343C. Ingen af dem (læses ikke op)
   11188Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V173 LÆRE BØRN GODE MANERER
  (Vis kort 21) (Højst 5 svar)
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. a. Gode manerer
  • %MD%AntalKodeKategori
   24243600Ikke nævnt
   767611441Nævnt
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V174 LÆRE BØRN SELVSTÆNDIGHED
  (Vis kort 21) (Højst 5 svar)
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. b. Selvstændighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   20203050Ikke nævnt
   808011991Nævnt
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V175 LÆRE BØRN HÅRDT ARBEJDE
  (Vis kort 21) (Højst 5 svar)
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. c. Hårdt arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   959514370Ikke nævnt
   44671Nævnt
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V176 LÆRE BØRN ANSVARSFØLELSE
  (Vis kort 21) (Højst 5 svar)
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. d. Ansvarsfølelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   19192820Ikke nævnt
   818112221Nævnt
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V177 LÆRE BØRN FANTASI
  (Vis kort 21) (Højst 5 svar)
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. e. Fantasi
  • %MD%AntalKodeKategori
   686810230Ikke nævnt
   32324811Nævnt
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V178 LÆRE BØRN TOLERANCE/RESP
  (Vis kort 21) (Højst 5 svar)
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. f. Tolerance og respekt over for andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132000Ikke nævnt
   878713041Nævnt
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V179 LÆRE BØRN SPARSOMMELIGH.
  (Vis kort 21) (Højst 5 svar)
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. g. Sparsommelighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   909113630Ikke nævnt
   991411Nævnt
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V180 LÆRE BØRN BESLUTSOMHED
  (Vis kort 21) (Højst 5 svar)
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. h. Beslutsomhed/udholdenhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   737310960Ikke nævnt
   27274081Nævnt
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V181 LÆRE BØRN OPDRAG. KR.TRO
  (Vis kort 21) (Højst 5 svar)
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. i. Opdragelse i den kristne tro
  • %MD%AntalKodeKategori
   929213900Ikke nævnt
   881141Nævnt
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V182 LÆRE BØRN TÆNKE P.ANDRE
  (Vis kort 21) (Højst 5 svar)
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. j. Tænker på andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   37375510Ikke nævnt
   63639531Nævnt
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V183 LÆRE BØRN LYDIGHED
  (Vis kort 21) (Højst 5 svar)
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. k. Lydighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   868612900Ikke nævnt
   14142141Nævnt
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V184 LÆRE BØRN INGEN A.NÆVNTE
  (Vis kort 21) (Højst 5 svar)
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 52: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. Intv.: Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden. l. Ingen af de nævnte
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010015040Ikke nævnt
   0001Nævnt
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V185 ABORT KVINDE EJ GIFT
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 53: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? a. Hvis kvinden ikke er gift?
  • %MD%AntalKodeKategori
   858512811Tilhænger
   11111592Modstander
   44658Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V186 ABORT EJ ØNSKER FL.BØRN
  • Familie, børn og ægteskab
  • Spm. 53: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? b. Hvis et gift par ikke ønsker flere børn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   787811691Tilhænger
   18182782Modstander
   44568Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V187 INTERESSE FOR POLTIK
  • Politik
  • Spm. 54: Nu kommer der nogle spørgsmål om politik og sociale forhold. Hvor interesseret er De i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18182761Meget interesseret
   49497332Noget interesseret
   26263983Ikke særlig interesseret
   66964Slet ikke interesseret
   0028Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V188 UNDERSKRIFTINDSAMLING
  • Politik
  • Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? a. Underskriftindsamling
  • %MD%AntalKodeKategori
   66669971Har deltaget
   19192912Ville muligvis deltage
   13131983Ville aldrig deltage
   11188Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V189 BOYKOT
  Boykot kan fx være boykot af bestemte butikker, af varer fra bestemte lande ol. (Vis kort 22)
  • Politik
  • Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? b. Boykot
  • %MD%AntalKodeKategori
   18182711Har deltaget
   39395822Ville muligvis deltage
   40406023Ville aldrig deltage
   33488Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V190 LOVLIGE DEMONSTRATIONER
  • Politik
  • Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? c. Lovlige demonstrationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   34345131Har deltaget
   34345062Ville muligvis deltage
   31314723Ville aldrig deltage
   11148Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V191 OVERENSKOMSTST. STREJKER
  • Politik
  • Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? d. Overenskomststridige strejker
  • %MD%AntalKodeKategori
   19192841Har deltaget
   31324742Ville muligvis deltage
   47487153Ville aldrig deltage
   22298Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V192 BESÆT. BYGNINGER/FABRIK
  • Politik
  • Spm. 55: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? e. Besættelse af bygninger eller fabrikker
  • %MD%AntalKodeKategori
   22301Har deltaget
   55722Ville muligvis deltage
   939313943Ville aldrig deltage
   1198Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V193 VIGT. FRIHED EL. LIGHED
  Intv.: Respondenten skal vælge mellem de to. Hvis respondenten er enig i begge noteres 'ved ikke'.
  • Politik
  • Spm. 56: Hvilket af disse to udsagn dækker bedst Deres opfattelse? (Vis kort 23) A. Både frihed og lighed er væsentlige. Men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville jeg nok anse den personlige frihed for vigtigst, altså frihed for alle til at udvikle sig uden hindringer. B. Der er ingen tvivl om, at både frihed og lighed er væsentlige, men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville valget nok være lighed, altså lige muligheder og ikke så store sociale skel.
  • %MD%AntalKodeKategori
   60608971Enig i udsagn A
   35355232Enig i udsagn B
   44543Hverken enig i udsagn A eller B (læses ikke op)
   22308Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V194 VENSTRE/HØJREORIENTERET
  (Vis kort 24)
  • Politik
  • Spm. 57: Når det drejer sig om politik taler man om venstreorienteret og højreorienteret. Hvor på denne skala vil De placere Dem selv, hvis 1 betyder venstreorienteret og 10 betyder højreorienteret
  • %MD%AntalKodeKategori
   22341Venstreorienteret
   44592
   11111653
   13131904
   25263845
   10101456
   13132027
   13131958
   22379
   223610Højreorienteret
   445388Ved ikke
   0 799Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V195 MERE ANSVAR FOR SIG SELV
  (Vis kort 25)
  • Politik
  • Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? A:
  • %MD%AntalKodeKategori
   881241Det enkelte menneske burde have mere ansvar for at sørge for sig selv.
   771082
   15152253
   12121834
   27274085
   991356
   991417
   66898
   22299
   334910Det offentlige burde have mere ansvar for at sikre, at der bliver sørget for alle
   111288Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V196 ARB.LØSE TILBUDT ARBEJDE
  (Vis kort 26)
  • Politik
  • Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? B:
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121771Hvis arbejdsløse ikke tager det arbejde, de bliver tilbudt, bør de miste deres arbejdsløshedsdagpenge
   881162
   14142163
   11111614
   18182735
   771026
   11111617
   991368
   33409
   7711010Arbejdsløse børe have ret til at afslå et job, de ikke ønsker
   11988Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V197 KONKURRENCE SUNDT/USUNDT
  (Vis kort 27)
  • Politik
  • Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? C:
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131891Konkurrence er sundt. Det stimulerer folk til at arbejde hårdt og udvikle nye ideer
   12121752
   22223303
   14142154
   21213115
   66906
   44597
   55718
   11139
   223310Konkurrence er usundt. Det bringer det værste frem i mennesket
   111588Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V198 STØRRE FRIHED VIRKSOMHED
  (Vis kort 28)
  • Politik
  • Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? D:
  • %MD%AntalKodeKategori
   66851Staten burde give større frihed til virksomhederne
   771032
   13131973
   10101494
   29304445
   881186
   881277
   991358
   22329
   335210Staten burde kontrollere virksomhederne mere effektivt
   445988Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V199 INDKOMSTER MERE LIGE
  (Vis kort 29)
  • Politik
  • Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? E:
  • %MD%AntalKodeKategori
   44601Indkomsterne bør gøres mere lige
   22312
   44673
   55744
   12121835
   881226
   16172487
   21213158
   881239
   181826410Det skal bedre kunne betale sig for den enkelte at gøre en indsats
   111588Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V200 ERHVERVSLIV PRIVAT EJET
  (Vis kort 30)
  • Politik
  • Spm. 58: På dette kort ser De nogle modsatte syn på forskellige emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? F:
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111691En større del af erhvervs- livet skal være privatejet
   991342
   17172613
   11111714
   30304545
   44646
   55787
   44578
   11129
   222710En større del af erhvervs- livet skal være offentligt ejet
   557588Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V201 HOLDNING TIL SAMFUNDET
  (Vis kort 31)
  • Politik
  • Spm. 59: Kortet viser tre grundholdninger til det samfund, vi lever i. Vælg den, der bedst beskriver Deres egen holdning.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11181A. Hele den måde, vores samfund er organiseret på, skal ændres radikalt gennem revolutionær aktion
   919213762B. Vores samfund skal forbedres gradvis gennem reformer
   55723C. Vores nuværende samfund skal forsvares utrætteligt mod alle forandringer
   22358Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V202 MÅL FOR LANDET VIGTIGST
  • Politik
  • Spm. 60: Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste ti år. På dette kort er der angivet nogle af de emner som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvis De skulle vælge én af tingene på kortet hvad synes De så er vigtigst? Første valg:
  • %MD%AntalKodeKategori
   50507541At opretholde lov og orden i landet
   17172532At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger
   44643At bekæmpe stigende priser
   27274084At beskytte ytringsfriheden
   11208Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V203 MÅL FOR LAND N.VIGTIGST
  • Politik
  • Spm. 60: Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste ti år. På dette kort er der angivet nogle af de emner som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvis De skulle vælge én af tingene på kortet hvad synes De så er vigtigst? Spm. 61: Og hvad er næstvigtigst? Andet valg:
  • %MD%AntalKodeKategori
   24243551At opretholde lov og orden i landet
   17172602At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger
   12121863At bekæmpe stigende priser
   43446554At beskytte ytringsfriheden
   33388Ved ikke
   1 139Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V204 MINDRE VÆGT PENGE/MAT.
  • Politik
  • Spm. 62.a: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse mulige ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet. a. At der i fremtiden lægges mindre vægt på penge og materielle goder. Hvor godt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   62629351Godt
   15152272Dårligt
   18182693Ligegyldigt
   55708Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V205 RESPEKT AUTORITETET
  • Politik
  • Spm. 62.a: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse mulige ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet. b. At der i fremtiden vises mere respekt for autoriteter. Hvor godt er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   59608941Godt
   21213102Dårligt
   16162443Ligegyldigt
   33518Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V206 TILLID FOLKEKIRKEN
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) a. Den danske folkekirke
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101451Meget stor tillid
   51517682Ret stor tillid
   30314583Ikke særlig stor tillid
   66844Slet ingen tillid
   33388Ved ikke
   1 149Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V207 TILLID FORSVARET
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) b. Forsvaret
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111711Meget stor tillid
   58588722Ret stor tillid
   25253713Ikke særlig stor tillid
   33434Slet ingen tillid
   33438Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V208 TILLID SKOLEVÆSENET
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) c. Skolevæsenet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11121731Meget stor tillid
   64659692Ret stor tillid
   22223293Ikke særlig stor tillid
   11154Slet ingen tillid
   11158Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V209 TILLID DAGSPRESSEN
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) d. Dagspressen
  • %MD%AntalKodeKategori
   33421Meget stor tillid
   35365332Ret stor tillid
   53537963Ikke særlig stor tillid
   781134Slet ingen tillid
   11168Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V210 TILLID FAGFORENINGER
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) e. Fagforeninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   991321Meget stor tillid
   46476982Ret stor tillid
   35355303Ikke særlig stor tillid
   66864Slet ingen tillid
   33528Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V211 TILLID POLITIET
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) f. Politiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   26263921Meget stor tillid
   64649622Ret stor tillid
   891283Ikke særlig stor tillid
   1194Slet ingen tillid
   1198Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V212 TILLID FOLKETINGET
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) g. Folketinget
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121761Meget stor tillid
   57578582Ret stor tillid
   27274073Ikke særlig stor tillid
   33384Slet ingen tillid
   11218Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V213 TILLID DET OFFENTLIGE
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) h. Det offentlige
  • %MD%AntalKodeKategori
   66911Meget stor tillid
   60609002Ret stor tillid
   31314693Ikke særlig stor tillid
   11174Slet ingen tillid
   11228Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V214 TILLID SOC. SIK.SYSTEM
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) i. Det sociale sikringssystem
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101491Meget stor tillid
   58588692Ret stor tillid
   29294423Ikke særlig stor tillid
   11124Slet ingen tillid
   22288Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V215 TILLID EU
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) j. EU
  • %MD%AntalKodeKategori
   44591Meget stor tillid
   36375482Ret stor tillid
   44446643Ikke særlig stor tillid
   10101484Slet ingen tillid
   55808Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V216 TILLID NATO
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) k. Nato
  • %MD%AntalKodeKategori
   881231Meget stor tillid
   55558302Ret stor tillid
   24243643Ikke særlig stor tillid
   44614Slet ingen tillid
   881208Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V217 TILLID FN
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) l. FN
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111651Meget stor tillid
   58588692Ret stor tillid
   21213163Ikke særlig stor tillid
   33404Slet ingen tillid
   771108Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V218 TILLID SUNDHEDSSYSTEMET
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) m. Sundhedssystemet
  • %MD%AntalKodeKategori
   14152181Meget stor tillid
   60608972Ret stor tillid
   23233523Ikke særlig stor tillid
   22254Slet ingen tillid
   1188Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V219 TILLID RETSVÆSENET
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) n. Retsvæsenet
  • %MD%AntalKodeKategori
   24243591Meget stor tillid
   62629292Ret stor tillid
   12121773Ikke særlig stor tillid
   11144Slet ingen tillid
   11218Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V220 TILLID ST. VIRKSOMHEDER
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) o. Store virksomheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   44641Meget stor tillid
   46466942Ret stor tillid
   39395853Ikke særlig stor tillid
   33524Slet ingen tillid
   771048Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V221 TILLID MILJØORGANISATION
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) p. Miljø-organisationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   991351Meget stor tillid
   53548022Ret stor tillid
   29294373Ikke særlig stor tillid
   44544Slet ingen tillid
   55718Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V222 TILLID POL. PARTIER
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) q. De politiske partier
  • %MD%AntalKodeKategori
   22371Meget stor tillid
   39395872Ret stor tillid
   49497353Ikke særlig stor tillid
   55694Slet ingen tillid
   55688Ved ikke
   1 119Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V223 TILLID REGERINGEN
  • Tillid til institutioner
  • Spm. 63: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid til den danske folkekirke? Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Vis kort 33) r. Regeringen
  • %MD%AntalKodeKategori
   771061Meget stor tillid
   47477042Ret stor tillid
   36365413Ikke særlig stor tillid
   881214Slet ingen tillid
   22278Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V224 TILFREDS M. DEMOKRATIET
  • Politiske systemer
  • Spm. 64: Er De alt i alt meget tilfreds, temmelig tilfreds, ikke særlig tilfreds eller slet ikke tilfreds med den måde hvorpå demokratiet udvikler sig i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202981Meget tilfreds
   54558212Temmelig tilfreds
   21213113Ikke særligt tilfreds
   22374Slet ikke tilfreds
   22358Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V225 NUVÆRENDE REGERING
  (Vis kort 34)
  • Politiske systemer
  • Spm. 65: Folk har forskellige opfattelser af hvilken regering et land bør have. Hvordan synes De tingene fungerer under den nuværende regering. 1 betyder meget dårligt, 10 betyder meget godt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44531Meget dårligt
   44632
   10101513
   991374
   18182735
   10101516
   18182667
   18182748
   55759
   334910Meget godt
   111188Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V226 STÆRK LEDER
  • Politiske systemer
  • Spm. 66: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? a. At landet har en stærk leder, der ikke behøver bekymre sig om folketing og valg. Hvor godt synes De om det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55771Meget godt
   991402Temmeligt godt
   23233423Temmelig dårligt
   60609034Meget dårligt
   33388Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V227 EKSPERTER TRÆF. BESLUT.
  • Politiske systemer
  • Spm. 66: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? b. At eksperter og ikke regeringen træffer beslutninger efter hvad de mener er bedst for landet. Hvor godt synes De om det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   771091Meget godt
   20203012Temmeligt godt
   33335003Temmelig dårligt
   35355294Meget dårligt
   44628Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V228 MILITÆRET STYRER LANDET
  • Politiske systemer
  • Spm. 66: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? c. At militæret styrer landet. Hvor godt synes De om det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0021Meget godt
   1192Temmeligt godt
   66853Temmelig dårligt
   929313934Meget dårligt
   11138Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V229 HAVE DEMO. POL. SYSTEM
  • Politiske systemer
  • Spm. 66: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? d. At man har et demokratisk politisk system. Hvor godt synes De om det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   858512811Meget godt
   13131922Temmeligt godt
   1193Temmelig dårligt
   0024Meget dårligt
   11188Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V230 DEMOKRATI BEDRE ST.FORM
  • Politiske systemer
  • Spm. 67: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk politisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? a. Et demokrati kan have problemer, men det er bedre end andre styreformer. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   757511251Helt enig
   22223272Enig
   11113Uenig
   0004Helt uenig
   22378Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V231 ØKO. SYSTEM FUNG DÅRLIGT
  • Politiske systemer
  • Spm. 67: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk politisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? b. I et demokrati fungerer det økonomiske system dårligt. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11131Helt enig
   771032Enig
   48487233Uenig
   36365434Helt uenig
   881198Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V232 DEMOKRATIER UBESLUTSOMME
  • Politiske systemer
  • Spm. 67: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk politisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? c. Demokratier er ubeslutsomme og der er for meget ævl og kævl. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44641Helt enig
   27274072Enig
   44446583Uenig
   21213134Helt uenig
   44588Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V233 DEMO. OPRETH. LOV/ORDEN
  • Politiske systemer
  • Spm. 67: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk politisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? d. Demokratier er ikke gode til at opretholde lov og orden. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33501Helt enig
   10101562Enig
   48487273Uenig
   35355224Helt uenig
   33448Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V234 BILLIGE MODTAGE SOC. YD.
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) a. At modtage sociale ydelser, man ikke har krav på. I hvor høj grad billiger De det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   818112201Slet ikke
   10101532
   55683
   11204
   11185
   0016
   1187
   0058
   0009
   00610I høj grad
   00388Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V235 BILLIGE SNYDE I SKAT
  Intv: Det drejer sig om direkte snyd; ikke at udnytte de snørklede skatteregler til egen fordel, men at give forkerte oplysninger eller fortie indkomster.
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) b. At snyde i skat såfremt man har muligheden
  • %MD%AntalKodeKategori
   676710091Slet ikke
   13131962
   881203
   33504
   55705
   11146
   11137
   11138
   0069
   00710I høj grad
   00488Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V236 BILLIGE TAGE ANDENS BIL
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) c. At tage og køre en bil, der tilhører en anden
  • %MD%AntalKodeKategori
   929313921Slet ikke
   55702
   11133
   0064
   1195
   0016
   0007
   0038
   0049
   00410I høj grad
   00188Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V237 BILLIGE INDT. MARIHUANA
  Intv: Om man overhovedet indtager marihuana, hashish, 'hash' eller 'pot'.
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) d. Indtagelse af marihuana eller hash
  • %MD%AntalKodeKategori
   57578601Slet ikke
   771042
   991343
   55684
   11111665
   22366
   22377
   33458
   22289
   112010I høj grad
   00588Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V238 BILLIGE LYVE EGEN FORDEL
  Intv: En bevidst løgn for at opnå fordel
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) e. At lyve til egen fordel
  • %MD%AntalKodeKategori
   56568441Slet ikke
   16162432
   12121863
   55754
   66915
   22246
   11207
   1188
   0029
   00410I høj grad
   00588Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V239 BILLIGE FORHOLD U.ÆGTESK
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) f. Gifte mænd og kvinder, der har et forhold uden for ægteskabet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   63639481Slet ikke
   12121832
   781133
   33504
   881165
   11226
   11197
   11148
   0079
   111310I høj grad
   111688Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V240 BILLIGE MODT. BESTIK.
  Intv: Dvs. direkte bestikkelse; modtage betaling for at omgå reglerne.
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) g. At modtage bestikkelse i forbindelse med ens arbejdsområde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   888913301Slet ikke
   771022
   22363
   11104
   11135
   0026
   0017
   0028
   0019
   00010I høj grad
   00488Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V241 BILLIGE HOMOSEKSUALITET
  Intv: Både mandlige og kvindelige, altså 'bøsser' og 'lesbiske'.
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) h. Homoseksualitet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11121731Slet ikke
   22282
   22333
   22364
   14142175
   33466
   44607
   9101438
   771029
   424364010I høj grad
   222388Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V242 BILLIGE ABORT
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) i. Abort
  • %MD%AntalKodeKategori
   77981Slet ikke
   22242
   33523
   33414
   14142125
   44536
   66907
   13131978
   991429
   383857210I høj grad
   112088Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V243 BILLIGE SKILSMISSE
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) j. Skilsmisse
  • %MD%AntalKodeKategori
   33431Slet ikke
   11132
   33473
   33464
   17172515
   44646
   66977
   13132028
   781139
   414161610I høj grad
   111088Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V244 BILLIGE AKTIV DØDSHJÆLP
  Intv: For eksempel ved at slukke for en respirator, eller ved at overdosere mængden af morfin til døende eller smerteplagede patienter.
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) k. Aktiv dødshjælp
  • %MD%AntalKodeKategori
   881221Slet ikke
   44612
   44603
   33414
   12121855
   55716
   11111667
   19192888
   9101439
   222233110I høj grad
   223388Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V245 BILLIGE SELVMORD
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) l. Selvmord?
  • %MD%AntalKodeKategori
   46466941Slet ikke
   12121772
   10101553
   33424
   11111595
   22236
   44537
   55708
   11169
   446010I høj grad
   335088Ved ikke
   1 899Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V246 BILLIGE SORT ARBEJDE
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) m. Sort arbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24243571Slet ikke
   11111612
   15152293
   991394
   21223235
   44616
   55777
   66858
   11219
   223510I høj grad
   111288Ved ikke
   0 799Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V247 BILLIGE TILF. SEX. FORH.
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) n. Tilfældige seksuelle forhold
  • %MD%AntalKodeKategori
   40406021Slet ikke
   991352
   66973
   44614
   14142135
   33416
   55777
   66968
   33469
   8811710I høj grad
   111488Ved ikke
   1 899Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V248 BILLIGE UNDL KØBE BILLET
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) o. At undlade at købe billet til offentlig transport f.eks. bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   686810221Slet ikke
   11111682
   881173
   33454
   55815
   11186
   11227
   11148
   0049
   11810I høj grad
   00388Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V249 BILLIGE PROSTITUTION
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) p. Prostitution
  • %MD%AntalKodeKategori
   35355251Slet ikke
   991362
   991383
   55694
   19192885
   44666
   55697
   55828
   22359
   557010I høj grad
   222388Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V250 BILLIGE VIDENSK. FORSØG
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) q. Videnskabelige forsøg på menneskefostre (embryoer)
  • %MD%AntalKodeKategori
   45466821Slet ikke
   771102
   77993
   33454
   991425
   44596
   55757
   66938
   33419
   7710310I høj grad
   334988Ved ikke
   1 999Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V251 BILLIGE GEN MANIPULATION
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) r. Genetisk manipulation af fødevarer?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44456691Slet ikke
   11111682
   11111673
   55774
   11111685
   33486
   33397
   55718
   11159
   333810I høj grad
   334088Ved ikke
   0 799Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V252 BILLIGE KUNST. BEFRUGT.
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) s. Kunstig befrugtning (reagensglasbefrugtning)
  • %MD%AntalKodeKategori
   44611Slet ikke
   11162
   33453
   22344
   10101465
   33406
   881167
   15152258
   10101569
   434364610I høj grad
   111688Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V253 BILLIGE DØDSSTRAF
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) t. Dødsstraf
  • %MD%AntalKodeKategori
   57578631Slet ikke
   10101542
   66833
   22364
   881195
   33426
   33477
   33498
   11229
   556810I høj grad
   111888Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V254 BILLIGE SPIRITUSKØRSEL
  Intv: Overtræde færdelslovens grænser om spirituspåvirkning. Ikke om man 'føler at man godt kan køre, selv om man har fået et par genstande'.
  • Moral og bedrag
  • Spm. 68: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem, 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis kort 35) u. Køre bil i spirituspåvirket tilstand
  • %MD%AntalKodeKategori
   909013581Slet ikke
   66962
   22233
   11114
   1185
   0016
   0017
   0018
   0019
   00210I høj grad
   00188Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V255 TILKNYT. GEO. OMRÅDE 1.
  Det er respondentens egen fornemmelse af en tilknytning, vi søger. Lokalområdet er et sogn, en landsby, et kvarter. Egnen er et større område, som Sønderjylland, Nordjylland. (Vis kort 36)
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 69: Hvilket af de geografiske områder, der står på kortet, føler De Dem mest knyttet til? Første valg:
  • %MD%AntalKodeKategori
   41416191Den by eller det lokalområde jeg bor i
   22223252Den egn eller den landsdel jeg bor i
   31324743DANMARK
   33474Europa
   22305Verden
   0068Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V256 TILKNYT. GEO. OMRÅDE 2.
  Det er respondentens egen fornemmelse af en tilknytning, vi søger. Lokalområdet er et sogn, en landsby, et kvarter. Egnen er et større område, som Sønderjylland, Nordjylland. (Vis kort 36)
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 69: Hvilket af de geografiske områder, der står på kortet, føler De Dem mest knyttet til? Spm. 70: Og hvilken dernæst? Andet valg:
  • %MD%AntalKodeKategori
   16172481Den by eller det lokalområde jeg bor i
   25253722Den egn eller den landsdel jeg bor i
   39405933DANMARK
   13131964Europa
   44635Verden
   11208Ved ikke
   1 159Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V257 DANSK STATSBORGER
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 71: Er De dansk statsborger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   979714681Ja
   33395Nej, gå til spm. 73 (V259)
   0008Ved ikke, gå til spm. 73 (V259)
   0009Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V258 STOLT OVER VÆRE DANSKER
 • V259 MISTE VELFÆRDSGODER
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) A. At miste velfærdsgoder. Hvor bange er De for det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8912811. Virkelig bange
   55802
   12121873
   9101434
   16162405
   55716
   991297
   14142108
   55699
   141421310Slet ikke bange
   223088Ved ikke
   0 799Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V260 MISTE DANSK IDENTITET
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) B. At miste dansk identitet og kultur. Hvor bange er De for det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   151522711. Virkelig bange
   991422
   10101553
   77984
   991425
   44656
   771107
   14142058
   771039
   151623310Slet ikke bange
   111988Ved ikke
   1 899Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V261 BETALE MERE OG MERE T EU
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) C. At vores land skal betale mere og mere til EU. Hvor bange er De for det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   111115911. Virkelig bange
   991302
   12121813
   881194
   19192875
   66886
   881167
   12121818
   44589
   101014510Slet ikke bange
   223588Ved ikke
   1 899Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V262 DANMARK MISTER INDFLYD.
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) D. At Danmark mister indflydelse i verden. Hvor bange er De for det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   101015211. Virkelig bange
   771082
   10101443
   771104
   14142115
   55726
   881187
   15152298
   771029
   151522210Slet ikke bange
   223388Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V263 DANMARK MISTER ARB.PLADS
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 73: Nogle frygter en videreudvikling af EU. Jeg vil nævne en række ting, som folk siger, de er bange for. Fortæl mig, hvor bange De personligt er for hver enkelt af følgende ting: (Vis kort 37) E. At Danmark mister arbejdspladser. Hvor bange er De for det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   101015311. Virkelig bange
   66972
   10101493
   771084
   14142115
   44646
   10101447
   16162428
   771009
   131320010Slet ikke bange
   223288Ved ikke
   0 799Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V264 HOLD. UDVIDELSE EU
  (Vis kort 38)
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 74: Nogle siger, at udvidelsen af EU skal fortsætte, mens andre siger, den er gået for vidt. Hvilket tal på kortet passer bedst til Deres holdning? 1 betyder udvidelsen skal fortsætte og 10 betyder, at udvidelsen er gået for vidt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   881221Skal fortsætte
   44552
   10101493
   881194
   23233445
   66906
   991367
   12121828
   66849
   121217710Er gået for vidt
   334288Ved ikke
   0 799Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V265 FOLKETINGSVALG I MORGEN
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 75: Hvis der var folketingsvalg i morgen, ville De da stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   959514291Ja, jeg ville stemme
   33405Nej, jeg ville ikke stemme, gå til spm. 75b (V267)
   22287Har ikke stemmeret, gå til spm. 76 (V268)
   0058Ved ikke, gå til spm. 76 (V268)
   0 59Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V266 PARTI STEMME PÅ
  • Geografisk tilknytning og
  • PARTI STEMME PÅ
  • Variablen er filtreret af: V265
   • Filtrerende variable: V265
  • Spm. 75.a: Hvilket parti ville De stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19202811Socialdemokraterne
   66862Det Radikale Venstre
   771043Det Konservative Folkeparti
   17182524Socialistisk Folkeparti
   781095Dansk Folkeparti
   0046Kristendemokraterne
   25273777Venstre, Danmarks Liberale Parti
   0058Ny alliance
   22239Enhedslisten
   00510Vil stemme blankt
   00077Har ikke stemmeret
   101114988Ved ikke
   2 3499Uoplyst
   5 78100Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 93
 • V267 PARTI KNYTTET TIL
  • Geografisk tilknytning og
  • PARTI STEMME PÅ
  • Variablen er filtreret af: V265
   • Filtrerende variable: V265
  • Spm. 75.b: Hvilket parti føler De Dem mest knyttet til?
  • %MD%AntalKodeKategori
   01861Socialdemokraterne
   0002Det Radikale Venstre
   0003Det Konservative Folkeparti
   0934Socialistisk Folkeparti
   0625Dansk Folkeparti
   0006Kristendemokraterne
   02177Venstre, Danmarks Liberale Parti
   0008Ny alliance
   0009Enhedslisten
   012410Vil stemme blankt
   00077Irrelevant
   1351288Ved ikke
   0 699Uoplyst
   97 1467100Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 2
 • V268 FOLK FRA UDVIK. LANDENE
  Med udviklingslandene menes de såkaldte tredjeverdenslande, altså i modsætning til industrilandene i Europa, USA og Australien. (Vis kort 39)
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 76: De næste spørgsmål drejer sig om folk fra udviklingslandene, der kommer hertil for at arbejde. Hvad mener De, at regeringen skal gøre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55721Lade alle der ønsker det komme ind i landet
   38385692Lade folk komme hertil så længe der er ledige jobs
   54548143Sætte grænser for hvor mange udlændinge der må komme ind i landet
   11154Forbyde folk fra andre lande at komme ind i landet
   22278Ved ikke
   1 109Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V269 TERRORISME HVERDAGSKOST
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 77: Terrorisme er efterhånden hverdagskost. I princippet er de fleste imod terrorisme, men der kan dog godt være delte meninger. Hvilke af disse to udsagn er De mest enig i? A) I særlige tilfælde kan terrorisme være berettiget B) Uanset motivet bør terrorisme ikke tages i anvendelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   55731Mest enig i A
   929213882Mest enig i B
   22263Hverken enig i A eller B (læses ikke op)
   11148Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V270 INDVANDRERE TAGER JOBS
  (Vis kort 40)
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et ad gangen) A:
  • %MD%AntalKodeKategori
   22241Indvandrere tager jobs fra danskere
   11192
   33503
   33424
   10101565
   33506
   781137
   19192918
   13132009
   363653910Indvandrere tager ikke jobs fra danskere
   111588Ved ikke
   1 899Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V271 LANDETS KULTUR UNDERGR.
  (Vis kort 41)
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et ad gangen) B:
  • %MD%AntalKodeKategori
   44631Landets kultur bliver undergravet af indvandrere
   55722
   881143
   991384
   13131945
   55816
   12121777
   14142178
   881219
   202030110Landets kultur bliver ikke undergravet af indvandrere
   112088Ved ikke
   1 999Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V272 INDV. PROB.KRIMINALITET
  (Vis kort 42)
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et ad gangen) C:
  • %MD%AntalKodeKategori
   18182691Indvandrere gør problemerne med kriminalitet værre
   15152302
   20203073
   12121794
   14142155
   44556
   44657
   55808
   22279
   334910Indvandrere gør ikke problemerne med kriminalitet værre
   222388Ved ikke
   1 899Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V273 INDV. BELAST. VELFÆRD.
  (Vis kort 43)
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et ad gangen) D:
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131941Indvandrere belaster velfærds- systemerne
   10101492
   18182673
   14142124
   18182725
   55726
   66917
   771028
   33459
   556910Indvandrere belaster ikke velfærdssystemerne
   222588Ved ikke
   1 999Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V274 INDV, EN TRUSSEL SAMFUND
  (Vis kort 44)
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et ad gangen) E:
  • %MD%AntalKodeKategori
   881241I fremtiden bliver antallet af indvandrere en trussel mod samfundet
   771042
   12121753
   11111634
   17172545
   771076
   991307
   10101518
   66929
   111117110I fremtiden bliver antallet af indvandrere ikke nogen trussel mod samfundet
   222888Ved ikke
   1 899Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V275 INDV. EGNE SKIKKE/TRAD.
  (Vis kort 45)
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 78: De bedes se på de følgende udsagn og fortælle, hvor på skalaen Deres synspunkter ligger? (Vis kort 40-45 et ad gangen) F:
  • %MD%AntalKodeKategori
   33471Samfundet er bedst tjent med at indvandrere fastholder deres egne skikke og traditioner
   33432
   55733
   55734
   26263975
   881216
   13131907
   15152278
   771099
   131319710Samfundet er bedst tjent med at indvandrere ikke fastholder deres egne skikke
   112288Ved ikke
   1 899Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V276 MANGE INDV. I DANMARK
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 79: Hvor enig eller uenig De er i hvert af de følgende udsagn om indvandrere her i landet: a. Der er så mange indvandrere i Danmark, at jeg sommetider føler mig som en fremmed. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55751Helt enig
   991322Stort set enig
   10101473Hverken enig eller uenig
   33334904Stort set uenig
   42436395Helt uenig
   11128Ved ikke
   1 129Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V277 FOR MANGE INDV I DANMARK
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 79: Hvor enig eller uenig De er i hvert af de følgende udsagn om indvandrere her i landet: b. Der er for mange indvandrere i Danmark i dag Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111661Helt enig
   19192852Stort set enig
   17172553Hverken enig eller uenig
   29304434Stort set uenig
   22223285Helt uenig
   11218Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V278 AT VÆRE FØDT I DANMARK
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? a. At være født i Danmark. Hvor vigtig er det for at være rigtig dansk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19192871Meget vigtigt
   26263912Temmelig vigtigt
   37385633Ikke særlig vigtigt
   17172494Slet ikke vigtigt
   1188Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V279 RESPEK. DK POL. INSTI.
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? b. At respektere danske politiske institutioner og love. Hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   777711561Meget vigtigt
   20202992Temmelig vigtigt
   22303Ikke særlig vigtigt
   0074Slet ikke vigtigt
   0078Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V280 DANSK FAMILIEBAGGRUND
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? c. At have dansk familiebaggrund. Hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14142091Meget vigtigt
   26263892Temmelig vigtigt
   46466963Ikke særlig vigtigt
   12121864Slet ikke vigtigt
   11178Ved ikke
   1 109Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V281 AT KUNNE TALE DANSK
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? d. At kunne tale dansk. Hvor vigtig er det for at være rigtig dansk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   737411021Meget vigtigt
   24243672Temmelig vigtigt
   22253Ikke særlig vigtigt
   0034Slet ikke vigtigt
   0018Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V282 LEVET MESTE LIV I DK
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 80: Folk siger, at de følgende ting er vigtige for at være rigtig dansk. Andre siger, at de ikke er så vigtige. Hvor vigtig synes De, at hvert af de følgende ting er? e. At have levet det meste af sit liv i Danmark. Hvor vigtig er det for at være rigtig dansk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17172571Meget vigtigt
   32324822Temmelig vigtigt
   41426213Ikke særlig vigtigt
   881184Slet ikke vigtigt
   11188Ved ikke
   1 119Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V283 FØLGER MED I POLITIK
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 81: Hvor ofte følger De med i politik, enten via tv, radio eller ved at læse avis?
  • %MD%AntalKodeKategori
   686810261Hver dag
   14142082Flere gange om ugen
   10101453En eller to gange om ugen
   66964Sjældnere
   22255Aldrig
   0018Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V284 GIVE OPLYS. TIL POLITI
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 82: Hvor enig eller uenig er De i følgende udtalelser? Tilføj uoplyst a. Sidder nogen inde med oplysninger, som kan medvirke til at retfærdigheden sker fyldest, bør man i almindelighed videregive dem til myndighederne. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   56568461Helt enig
   30304542Enig
   881243Hverken enig eller uenig
   33484Uenig
   0075Helt uenig
   11198Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V285 FOLK PASSE SIG SELV
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 82: Hvor enig eller uenig er De i følgende udtalelser? Tilføj uoplyst b. Folk skal passe sig selv, og ikke blande sig for meget i hvad andre siger og gør. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131891Helt enig
   28284182Enig
   21213123Hverken enig eller uenig
   31314614Uenig
   771015Helt uenig
   11168Ved ikke
   1 109Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V286 NÆRM. FAM. LEVEVILKÅR
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? a. I hvor høj grad føler De, at Deres nærmeste families levevilkår kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   717110681I høj grad
   16162462En hel del
   991313Til en vis grad
   33414Ikke særlig meget
   0065Slet ikke
   0078Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V287 NABOLAGETS LEVEVILKÅR
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? b. I hvor høj grad føler De, at folk i nabolagets levevilkår kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   881231I høj grad
   24253692En hel del
   37375603Til en vis grad
   23243534Ikke særlig meget
   66855Slet ikke
   11108Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V288 LEVEVILKÅR I OMRÅDET
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? c. I hvor høj grad føler De, at levevilkårene for folk i det område De bor i kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55821I høj grad
   21213112En hel del
   40406043Til en vis grad
   26263974Ikke særlig meget
   66945Slet ikke
   11118Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V289 LANDSMÆNDS LEVEVILKÅR
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? d. I hvor høj grad føler De, at Deres landsmænds levevilkår kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111601I høj grad
   29294402En hel del
   41416113Til en vis grad
   14142144Ikke særlig meget
   44595Slet ikke
   11148Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V290 EUROPÆERNES LEVEVILKÅR
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? e. I hvor høj grad føler De, at europæernes levevilkår kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44671I høj grad
   18182692En hel del
   41416193Til en vis grad
   28284194Ikke særlig meget
   771095Slet ikke
   11158Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V291 MENNESKEHEDS LEVEVILKÅR
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 83: I hvor høj grad føler De at de følgende gruppers levevilkår kommer Dem ved? f. I hvor høj grad føler De, at menneskehedens levevilkår kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15152311I høj grad
   25253702En hel del
   36365463Til en vis grad
   17172584Ikke særlig meget
   55765Slet ikke
   11188Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V292 ÆLDRE MENN. LEVEVILKÅR
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? a. I hvor høj grad føler De, at ældre menneskers levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   38395801I høj grad
   37375542En hel del
   20202943Til en vis grad
   33524Ikke særlig meget
   11125Slet ikke
   0078Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V293 ARB.LØSES LEVEVILKÅR
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? b. I hvor høj grad føler De, at arbejdsløses levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15152271I høj grad
   31314652En hel del
   36365463Til en vis grad
   13132014Ikke særlig meget
   33435Slet ikke
   11178Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V294 INDVANDRERES LEVEVILKÅR
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? c. I hvor høj grad føler De, at indvandreres levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121741I høj grad
   27274082En hel del
   39395893Til en vis grad
   16162394Ikke særlig meget
   55755Slet ikke
   11148Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V295 SYGE/HANDICAP. LEVEVILK.
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? d. I hvor høj grad føler De, at syge og handicappedes levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32324871I høj grad
   37385632En hel del
   24243673Til en vis grad
   44624Ikke særlig meget
   11155Slet ikke
   0058Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V296 FATTIGE FAM. LEVEVILKÅR
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 84: I hvor høj grad føler De, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer Dem ved? e. I hvor høj grad føler De, at børn i fattige familiers levevilkår i Danmark kommer Dem ved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28284151I høj grad
   36365362En hel del
   27274093Til en vis grad
   771104Ikke særlig meget
   11175Slet ikke
   11128Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V297 FORHINDRE FORURENING
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. a. Jeg vil give en del af min indtægt, hvis jeg kunne være sikker på, at pengene blev brugt til at forhindre forurening af miljøet. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22223321Helt enig
   48487212Enig
   17172553Uenig
   991294Helt uenig
   44598Ved ikke
   1 119Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V298 GRÆNSE ANTAL BO JORDEN
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. b. Vi nærmer os grænsen for, hvor mange mennesker der kan leve på jorden. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16162351Helt enig
   32324752Enig
   28284163Uenig
   881194Helt uenig
   17172548Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V299 MENN. GRIBER IND I NATUR
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. c. Når mennesket griber ind i naturen, får det ofte katastrofale konsekvenser. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   34345071Helt enig
   50517562Enig
   10101463Uenig
   11164Helt uenig
   55718Ved ikke
   1 119Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V300 JORDEN STADIG LEVE PÅ
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. d. Menneskets opfindsomhed vil sikre, at jorden stadig vil være til at leve på. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15152191Helt enig
   52527852Enig
   20202993Uenig
   33484Helt uenig
   10101468Ved ikke
   1 109Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V301 NATURENS BALANCE
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. e. Naturens balance er stærk nok til at klare virkningerne af det moderne industrisamfund? Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33381Helt enig
   21213172Enig
   52527833Uenig
   16162424Helt uenig
   881198Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V302 MENNESKE HERSKE O.NATUR
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. f. Mennesket er bestemt til at herske over resten af naturen. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22371Helt enig
   14142052Enig
   49507433Uenig
   28294294Helt uenig
   66838Ved ikke
   1 109Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V303 TENDENS FORT. NATURKATA.
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 85: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. g. Hvis de nuværende tendenser fortsætter, vil vi snart opleve en stor miljøkatastrofe. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16162351Helt enig
   45456762Enig
   25253753Uenig
   55754Helt uenig
   991388Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V304 FORMÅLET MED LIVET
  'Tænker' betyder overvejer. Det behøver ikke være dybe, filosofiske tanker.
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 85 dk 1: Hvor ofte tænker De på meningen og formålet med livet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32324781Ofte
   43436452En gang imellem
   19202933Sjældent
   55754Aldrig
   0078Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V305 ET ÅNDELIGT MENNESKE
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 85.dk.2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Jeg er i bund og grund et åndeligt menneske. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14142151Meget enig
   34355192Enig
   18182743Hverken enig eller uenig
   22223314Uenig
   781135Helt uenig
   33438Ved ikke
   1 129Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V306 DET GUDDOMMELIGE
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 85.dk.2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? b. Det guddommelige findes ikke et sted derude, men inde i hvert enkelt menneske. Hvor enig er De i det? Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22223361Meget enig
   45456742Enig
   14142053Hverken enig eller uenig
   991364Uenig
   44585Helt uenig
   66858Ved ikke
   1 139Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V307 HEALING, KRYSTALTERAPI
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 85.dk.2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? c. Mennesker kan blive raske gennem healing, krystalterapi eller andre metoder, som ikke er anerkendte af det etablerede sundhedsvæsen. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   771101Meget enig
   26273962Enig
   15152213Hverken enig eller uenig
   27274034Uenig
   20203025Helt uenig
   44628Ved ikke
   1 139Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V308 KROPPEN ER EN MASKINE
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 85.dk.2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? d. Kroppen er i bund og grund en maskine som kan repareres, lidt lige som en bil. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101451Meget enig
   44446642Enig
   14142143Hverken enig eller uenig
   24243624Uenig
   66935Helt uenig
   11208Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V309 FINDES EN ÅNDELIG KRAFT
  • Geografisk tilknytning og
  • Spm. 85.dk.2: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? e. Der findes en åndelig kraft uden for det enkelte menneske. Hvor enig er De i det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   991351Meget enig
   27274032Enig
   14142153Hverken enig eller uenig
   27274114Uenig
   13132005Helt uenig
   991318Ved ikke
   1 129Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V310 KØN
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 86: Nu kommer der en række spørgsmål om Dem selv og Deres familie. Er De:
  • %MD%AntalKodeKategori
   50507471Mand
   50507605Kvinde
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V311 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1913-1990.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 87: Hvilket år er De født? Skriv årstal:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1507
    Manglende 0
    Minimum 1913
    Maximum 1990
    Gennemsnit 1958
    Median 1959
    Standardafvigelse 17

 • V312 DANSK STATSBORGER
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 88: Er De dansk statsborger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   979714691Ja, gå til spm. 90 (V315)
   33385Nej
   0008Ved ikke
   0009Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V313 HVILKET LAND STATSBORGER
  Variablen indeholder en liste over lande.
 • V314 LANDEKODE RESP.
  Variablen indeholder en liste over landekoder.
 • V315 FØDT I DANMARK
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 90: Er De født i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   949414101Ja, gå til spm. 93 (V319)
   66905Nej
   0008Ved ikke, gå til spm. 93 (V319)
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V316 HVILKET LAND FØDT
  Variablen indeholder en liste over lande.
 • V317 LANDEKODE FØDSELSLAND
  Variablen indeholder en liste over landekoder.
 • V318 HVILKET ÅR KOM TIL DK
  Variablen er kodet i intervallet 1937-2005. 10000 = Irrelevant (1417)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V319 FAR FØDT I DANMARK
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 93: Er Deres far født i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   929313881Ja, gå til spm. 95 (V322)
   771065Nej
   0068Ved ikke, gå til spm. 95 (V322)
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V320 FAR FØDT HVILKET LAND
  Variablen indeholder en liste over lande.
 • V321 LANDEKODE FAR FØDT
  Variablen indeholder en liste over lande.
 • V322 MOR FØDT I DANMARK
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 95: Er Deres mor født i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   929213861Ja, gå til spm. 97 (V325)
   771105Nej
   0048Ved ikke, gå spm. 97 (V325)
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V323 HVILKET LAND MOR FØDT
  Variablen indeholder en liste over lande.
 • V324 LANDEKODE MOR FØDT
  Variablen indeholder en liste over andre lande.
 • V325 CIVILSTAND
  (Registreret partnerskab er en slags ægteskab mellem homoseksuelle. Koden må ikke bruges på respondenter, der bor sammen med en partner uden at have et formelt papir på det)
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 97: Hvad er Deres nuværende civilstand rent juridisk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   59598821Gift
   11152Registreret partnerskab
   55803Enke/Enkemand
   991384Skilt
   11125Separeret
   25253716Aldrig været gift/indgået registreret partnerskab, gå til spm. 99 (V328)
   0018Ved ikke, gå til spm. 99 (V328)
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V326 BOEDE M.PARTNER
 • V327 FILTER 1
 • V328 BOR MED PARTNER NU
 • V329 LEVER I FAST FORHOLD
 • V330 FILTER 2
 • V331 HAR VÆRET GIFT/SAMLEV.
  • Spørgsmål om respondenten
  • HAR VÆRET GIFT/SAMLEV.
  • Variablen er filtreret af: V330
   • Filtrerende variable: V330
  • Spm. 101: Før Deres nuværende ægteskab eller registrerede partnerskab, var De så gift eller levede De sammen med en anden partner?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17282501Ja, gå til spm. 102 (V333)
   43726475Nej, gå til spm. 105 (V336)
   0008Ved ikke, gå til spm. 105 (V336)
   0009Uoplyst
   40 61010Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 60
 • V332 LEVET LEVET M. PARTNER
 • V333 GIFT/REG. PARTNERSKAB
  (Intv: Registreret partnerskab = giftermål mellem homoseksuelle. Samliv mellem mand og kvinde uden giftermål, kodes som NEJ) (Spørgsmålet vedrører det tidligere samliv - ikke det nuværende)
 • V334 BO. M.PARTNER INDEN GIFT
 • V335 HVORFOR SLUTTEDE FORHOLD
 • V336 ANTAL BØRN
  (Intv: kun biologiske- og adoptivbørn. Medregn afdøde børn) Skriv antal børn: Variablen er kodet i intervallet 0-8. 99 = Uoplyst (7)
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 105: Hvor mange børn har De?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1500
    Manglende 7
    Minimum 0
    Maximum 8
    Gennemsnit 2
    Median 2
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V337 FØDSELSÅR FØRSTE BARN
  (Eventuelle afdøde børn kan godt være førstefødte) Variablen er kodet i intervallet 1939-2008. 08888 = Ved ikke (3) 09999 = Uoplyst (10) 10000 = Irrelevant (350)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V338 BOR I HUSSTAND: PARTNER
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) A. Partner, mand eller kone
  • %MD%AntalKodeKategori
   727310791Ja
   27274085Nej
   0008Ved ikke
   1 209Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V339 PARTNER I HUSSTAND ANTAL
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • PARTNER I HUSSTAND ANTAL
  • Variablen er filtreret af: V338
   • Filtrerende variable: V338
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) A. Partner, mand eller kone Antal:
  • %MD%AntalKodeKategori
   72100107911
   1 209Uoplyst
   27 40810Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V340 BOR I HUSSTAND: BØRN
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) B. Børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   37375611Ja
   62639375Nej
   0018Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V341 BØRN I HUSSTAND ANTAL
  Variablen er kodet i intervallet 1-8. 099 = Uoplyst (8) 100 = Irrelevant (938)
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • BØRN I HUSSTAND ANTAL
  • Variablen er filtreret af: V340
   • Filtrerende variable: V340
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) B. Børn Antal:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 561
    Manglende 946
    Minimum 1
    Maximum 8
    Gennemsnit 2
    Median 2
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V342 BOR I HUSSTAND: FORÆLDRE
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • BØRN I HUSSTAND ANTAL
  • Variablen er filtreret af: V340
   • Filtrerende variable: V340
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) C. Forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   44671Ja
   959614325Nej
   0008Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V343 FORÆLDRE HUSSTAND: ANTAL
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • BØRN I HUSSTAND ANTAL
  • Variablen er filtreret af: V340
   • Filtrerende variable: V340
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) C. Forældre Antal:
  • %MD%AntalKodeKategori
   2342311
   3664422
   1 89Uoplyst
   95 143210Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 4
 • V344 BOR I HUSSTAND: BEDSTEF.
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) D. Bedsteforældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   0011Ja
   9910014985Nej
   0008Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V345 B.FORÆ. I HUSSTAND: ANTA
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • B.FORÆ. I HUSSTAND: ANTA
  • Variablen er filtreret af: V344
   • Filtrerende variable: V344
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) D. Bedsteforældre Antal:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0100111
   1 89Uoplyst
   99 149810Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V346 BOR HUSSTAND: AN. FAMILI
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) E. Andre familiemedlemmer (brødre, søstre etc.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   33461Ja
   969714545Nej
   0008Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V347 AN FAMILIE HUSSTAND ANTA
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • AN FAMILIE HUSSTAND ANTA
  • Variablen er filtreret af: V346
   • Filtrerende variable: V346
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) E. Andre familiemedlemmer (brødre, søstre etc.) Antal:
  • %MD%AntalKodeKategori
   2763511
   1221022
   02133
   0 799Uoplyst
   96 1454100Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 3
 • V348 BOR I HUSSTAND: EJ FAMI.
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) F. Andre uden for familien
  • %MD%AntalKodeKategori
   33401Ja
   979714605Nej
   0008Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V349 EJ FAMILIE HUSSTAND ANTA
  Variablen er kodet i intervallet 1-10. 099 = Uoplyst (7) 100 = Irrelevant (1460)
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • EJ FAMILIE HUSSTAND ANTA
  • Variablen er filtreret af: V348
   • Filtrerende variable: V348
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) F. Andre uden for familien Antal:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 40
    Manglende 1467
    Minimum 1
    Maximum 10
    Gennemsnit 2
    Median 1
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V350 FILTER 3
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 107: Hvem ud over Dem selv bor i denne husstand? Vælg venligst fra kortet de der er relevante og sig hvor mange af hver der bor i husstanden. (Interviewerinstruktion: Definition af det at bo i husstand: Hvis man tilbringer i gennemsnit 4 eller flere nætter om ugen i det samme hus. Børn inkluderer partners adoptiv- og plejebørn) (Vis kort 46) F. Andre uden for familien Antal:
  • %MD%AntalKodeKategori
   23233501Hvis spm. 105 (V336) = 0, gå til spm. 108C (V355)
   767711502Hvis spm. 105 (V336) > 0, gå til spm. 108 (V351)
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V351 OPLEVET EGET BARN DØDE
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • OPLEVET EGET BARN DØDE
  • Variablen er filtreret af: V350
   • Filtrerende variable: V350
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) A. Har De oplevet at et af Deres børn døde
  • %MD%AntalKodeKategori
   34501Ja
   739611005Nej
   0008Ved ikke
   0 79Uoplyst
   23 35010Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 76
 • V352 ALDER DA BARN DØDE
  Variablen er kodet i intervallet 18-76. 088 = Ved ikke (3) 099 = Uoplyst (7) 100 = Irrelevant (1450)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V353 OPLEVET BARN BLIVE SKILT
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • OPLEVET EGET BARN DØDE
  • Variablen er filtreret af: V350
   • Filtrerende variable: V350
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) B. Har De oplevet at et af Deres børn blev skilt (eller gik fra partner)
  • %MD%AntalKodeKategori
   14192131Ja
   62819355Nej
   0018Ved ikke
   1 89Uoplyst
   23 35010Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 76
 • V354 ALDER DA BARN BLEV SKILT
  Variablen er kodet i intervallet 39-92. 0888 = Ved ikke (20) 0999 = Uoplyst (10) 1000 = Irrelevant (1286)
 • V355 OPLEVET FORÆLDRE SKILT
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) C. Har De oplevet at Deres forældre blev skilt (eller gik fra hinanden)
  • %MD%AntalKodeKategori
   17182631Ja
   828212335Nej
   0038Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V356 ALDER DA FORÆLDRE SKILT
  Variablen er kodet i intervallet 0-50. 088 = Ved ikke (4) 099 = Uoplyst (9) 100 = Irrelevant (1236)
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • ALDER DA FORÆLDRE SKILT
  • Variablen er filtreret af: V355
   • Filtrerende variable: V355
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) C. Har De oplevet at Deres forældre blev skilt (eller gik fra hinanden) Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 262
    Manglende 1245
    Minimum 0
    Maximum 88
    Gennemsnit 13
    Median 10
    Standardafvigelse 13

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V357 OPLEVET SLÆGTNING SKILT
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) D. Har De oplevet at en eller anden slægtning blev skilt (eller gik fra partner)
  • %MD%AntalKodeKategori
   47477031Ja
   52527835Nej
   11138Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V358 ALDER DA SLÆGTNING SKILT
  Variablen er kodet i intervallet 2-76. 088 = Ved ikke (60) 099 = Uoplyst (16) 100 = Irrelevant (796)
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • ALDER DA SLÆGTNING SKILT
  • Variablen er filtreret af: V357
   • Filtrerende variable: V357
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) D. Har De oplevet at en eller anden slægtning blev skilt (eller gik fra partner) Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 695
    Manglende 812
    Minimum 2
    Maximum 88
    Gennemsnit 33
    Median 30
    Standardafvigelse 22

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V359 OPLEVET FAR DØDE
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) E. Har De oplevet at Deres far døde
  • %MD%AntalKodeKategori
   54548091Ja
   45456815Nej
   1198Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V360 ALDER DA FAR DØDE
  Variablen er kodet i intervallet 0-74. 088 = Ved ikke (18) 099 = Uoplyst (17) 100 = Irrelevant (690)
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • ALDER DA FAR DØDE
  • Variablen er filtreret af: V359
   • Filtrerende variable: V359
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) E. Har De oplevet at Deres far døde Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 800
    Manglende 707
    Minimum 0
    Maximum 88
    Gennemsnit 39
    Median 40
    Standardafvigelse 16

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V361 OPLEVET MOR DØDE
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) E. Har De oplevet at Deres mor døde
  • %MD%AntalKodeKategori
   43436451Ja
   56568465Nej
   1188Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V362 ALDER DA MOR DØDE
  Variablen er kodet i intervallet 1-76. 088 = Ved ikke (19) 099 = Uoplyst (16) 100 = Irrelevant (854)
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • ALDER DA MOR DØDE
  • Variablen er filtreret af: V361
   • Filtrerende variable: V361
  • Spm. 108: Har De nogensinde oplevet noget af følgende? Hvor gammel var De, da det skete? (Interviewerinstruktion: Med slægtning menes der her slægtninge fra den nærmeste familie, dvs. forældre, søskende og egne søskende) E. Har De oplevet at Deres mor døde Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 637
    Manglende 870
    Minimum 1
    Maximum 88
    Gennemsnit 45
    Median 47
    Standardafvigelse 16

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V363 ALDER ALSLUT. SKOLEUDDA.
  Det er ved slutningen af den sidste skoleuddannelse, der kodes i spm. 109) Variablen er kodet i intervallet 13-58. 88 = Ved ikke (2) 99 = Uoplyst (15)
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 109: Hvor gammel var De, da De havde afsluttet Deres skoleuddannelse eller videregående uddannelse. (For respondenter der er under uddannelse spørges, hvilken alder respondenten vil have, når han/hun har afsluttet sin skoleuddannelse) Skriv alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1492
    Manglende 15
    Minimum 13
    Maximum 88
    Gennemsnit 21
    Median 19
    Standardafvigelse 7

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V364 RESP. SKOLEUDDANNELSE
  (Gennemført betyder at have bevis på det. HHX og HTX kodes 15)
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 110: Hvilken skoleuddannelse har De gennemført nu?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0041Går i skole
   141421027. klasse eller mindre
   557038. klasse + mellemskole uden eksamen
   101015549. klasse statskontrolleret prøve og folkeskolens afgangs- prøve
   0025Teknisk forberedelseseksamen
   2020296610. klasses statskontrolleret prøve og folkeskolens udvidede afgangsprøve
   11117Udvidet teknisk forberedelses- eksamen
   00281. real
   00292. real
   1118103. real uden eksamen
   111311Realkurser uden eksamen
   223112Mellemskoleeksamen
   111116513Real-, pigeskole- og præliminæreksaen
   7710414Gymnasium eller HF uden eksamen
   262638915Studenter- eller HF-eksamen
   222416Andet (herunder udenlandsk skole)
   00188Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V365 HAR ERH.MÆSSIG UDDANNELS
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 110.dk.1: Har De eller er De i gang med en erhvervsmæssig uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   696910411Ja, har én eller flere
   55812Ja, er i gang med at få én
   25253785Nej, gå til spm. 111 (V368)
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V366 HVILKEN ERHVERVSUDDANNEL
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • HVILKEN ERHVERVSUDDANNEL
  • Variablen er filtreret af: V365
   • Filtrerende variable: V365
  • Spm. 110.dk.2: Hvilken erhvervsuddannelse har De gennemført eller er De i gang med? Hvis flere erhvervsuddannelser, angives den mest kompetencegivende (normalt den længstvarende).
  • %MD%AntalKodeKategori
   12181Specialarbejderkursus
   27364062Faglig uddannelse (lærling, EFG f.eks. kontorassistent, typograf, snedker, frisør)
   344931-årig handelseksamen, højere handelseksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse
   45554Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller Bankuddannelse
   344352-3 årig teknisk uddannelse (f.eks. laborant, tekniskassistent, apoteksassistent, tandpleje)
   56716Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse (f.eks. maskin eller byg- getekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør)
   344071-årig uddannelse indenfor social- eller sundhedsvæsenet (f.eks. syge- hjælper, beskæftigelsesvejleder)
   71010983-4-årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (f.eks. sygeplej- erske, plejeassistent)
   101315193-4-årlig uddannelse indenfor under- visning og oplysning (f.eks. børnehave- /fritidspædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist)
   101315110Kandidat fra universitetet eller højere læreanstalt (f.eks. gymnasielærer, civil- ingeniør, tandlæge, advokat)
   111611Uddannet indenfor forsvar, politi, post- væsenet, Toldvæsenet, Fængselsvæsnet mv.
   111112Anden uddannelse, hvilken:
   00188Ved ikke
   1 899Uoplyst
   25 378100Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 74
 • V367 ANDEN ERHVERVSUDDANNELSE
  Variablen indeholder en liste over anden uddannelse.
 • V368 P.T. ERHVERVSMÆS. BESKÆF
  • (Hvis 0 børn gå til spm.
  • Spm. 111: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget, udover bijob? (Hvis mere end ét job spørges til hovedjobbet)
  • %MD%AntalKodeKategori
   52527771Ja, lønmodtager 30 timer om ugen eller mere, gå til spm. 112 (V371)
   771032Ja, lønmodtager mindre end 30 timer, gå til spm. 112 (V371)
   66923Ja, selvstændig, gå til spm. 112 (V371)
   0024Nej, er værnepligtig
   26263925Nej, efterlønner/førtids- pensionist/pensionist
   1186Nej, hjemmegående
   55747Nej, studerende
   22278Nej, arbejdsløs
   0059Nej, handicappet
   111810Nej, andet, hvilket:
   00088Ved ikke
   1 999Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 99
 • V369 ANDEN ERHV. BESKÆFTIGELS
  Variablen indeholder en liste over anden beskæftigelse.
 • V370 SEN.JOB LØNMODT./SELVSTÆ
  (Intv: feriejob og småjobs efter skoletid medregnes ikke)
 • V371 RESPONDENTENS STILLING
  (Nøjagtig angivelse: Eksempelvis gårdejer, ikke blot landmand, smedesvend, ikke blot svend) Variablen indeholder en liste over erhverv.
 • V372 SLAGS ARB LAVEDE STILLIN
  Variablen indeholder en liste over, hvad slags arbejde respondenten laver.
 • V373 FILTER 3A
 • V374 RESP. ANTAL UNDERORDNEDE
 • V375 FILTER 3B
 • V376 ANSATTE FØRE TILSYN MED
 • V377 ANTAL ANSATTE TILSYN MED
 • V378 ANSATTE RESP. ARB.PLADS
  Variablen er kodet i intervallet 1-10.000. 088888 = Ved ikke (80) 099999 = Uoplyst (10) 100000 = Irrelevant (180)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99999, 100000.

 • V379 RESP. PRIVAT/OFF.SEKTOR
  Ansatte i fagforeninger eller andre interesseorganisationer er privat ansatte.
 • V380 FILTER 4
  • Gå til filter 4 (V380)
  • Spm. 114.dk.2: Arbejder De /arbejdede De i den private eller offentlige sektor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   737311021Hvis spm. 97 (V325) = 1 eller 2 eller spm 99 (V328) = 1, gå til spm. 115 (V381)
   27274052Ellers gå til spm. 121 (V399)
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V381 PARTNER FØDT I DANMARK
 • V382 HVILKET LAND PARTNER FØD
  Variablen indeholder en liste over lande.
 • V383 LANDEKODE PARTNER FØDT
  Variablen indeholder en liste over lande.
 • V384 PARTNER SKOLEUDDANNELSE
  • Gå til filter 4 (V380)
  • PARTNER FØDT I DANMARK
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 116: Hvilken skoleuddannelse har Deres partner gennemført nu? (Det er ved afslutningen af den sidste skoleuddannelse, der kodes i spm. 116. HHX og HTX kodes 15).
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Går i skole
   121618027. klasse eller mindre
   344438. klasse + mellemskole uden eksamen
   81111849. klasse statskontrolleret prøve og folkeskolens afgangsprøver
   0055Teknisk forberedelseseksamen
   1621235610. klasses statskontrolleret prøve og folkeskolens udvidede afgangsprøver
   0177Udvidet teknisk forberedelseseksamen
   00281. real
   00492. real
   2223103. real uden eksamen
   111011Realkurser uden eksamen
   121712Mellemskoleeksamen
   7910113Real-, pigeskole- og præliminær eksamen
   577914Gymnasium eller HF uden eksamen
   162324815Studenter- eller HF-eksamen
   121816Andet (herunder udenlandsk skole)
   111188Ved ikke
   27 405100Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 73
 • V385 PARTNER ERH.UDDANNELSE
  • Gå til filter 4 (V380)
  • PARTNER FØDT I DANMARK
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 116.dk.1: Hvilken erhvervsuddannelse har Deres partner gennemført eller er Deres partner i gang med? Hvis flere erhvervsuddannelser, angives den mest kompetencegivende (normalt den længstvarende)
  • %MD%AntalKodeKategori
   12171850Ingen
   11161Specialarbejderkursus
   24333612Faglig uddannelse (lærling, EFG f.eks. kontorassistent, typograf, snedker, frisør)
   344531-årig handelseksamen, højere handelseksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse
   34474Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller Bankuddannelse
   355052-3 årig teknisk uddannelse (f.eks. laborant, tekniskassistent, apoteksassistent, tandpleje)
   45596Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig ud- dannelse (f.eks. maskin eller byg- getekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør)
   233471-årig uddannelse indenfor social- eller sundhedsvæsenet (f.eks. syge- hjælper, beskæftigelsesvejleder)
   344683-4-årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (f.eks. sygeple- jerske, plejeassistent)
   799993-4-årig uddannelse indenfor under- visning og oplysning (f.eks. børnehave- /fritidspædagog, folkeskolelærer, bib- liotekar, journalist)
   91213110Kandidat fra universitetet eller højere læreanstalt (f.eks. gymnasielærer, civilingeniør, tandlæge, advokat)
   111211Uddannet indenfor forsvar, politi, postvæsenet, Toldvæsenet mv.
   111312Anden uddannelse, hvilken:
   00388Ved ikke
   0 199Uoplyst
   27 405100Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 73
 • V386 AN. ERH.UDDAN. PARTNER
  Variablen indeholder en liste over anden uddannelse.
 • V387 PARTNER P.T. BESKÆFTIGET
  (hvis partner har flere jobs, kod da hovedbeskæftigelsen)
  • Gå til filter 4 (V380)
  • PARTNER FØDT I DANMARK
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 117: Er Deres partner for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget, udover bijob?
  • %MD%AntalKodeKategori
   41576231Ja, lønmodtager 30 timer om ugen eller mere, gå til spm. 118 (V390)
   57752Ja, lønmodtager mindre end 30 timer, gå til spm. 118 (V390)
   57773Ja, selvstændig, gå til spm. 118 (V390)
   0004Nej, er værnepligtig
   17242625Nej, efterlønner/førtids- pensionist/pensionist
   11136Nej, hjemmegående
   22247Nej, studerende
   11138Nej, arbejdsløs
   0029Nej, handicappet
   111210Nej, andet, hvilket:
   0 199Uoplyst
   27 405100Irrelevant
   1001001507
   Svarprocent: 73
 • V388 PARNTNER ANDEN BESKÆFT.
  Variablen indeholder en liste over andet.
 • V389 PARTNER LØNM./SELVSTÆNDI
  (Intv: feriejob og småjobs efter skoletid medregnes ikke)
 • V390 PARTNERS STILLING
  (Nøjagtig angivelse: Eksempelvis gårdejer, ikke blot landmand, smedesvend, ikke blot svend) Variablen indeholder en liste over partners erhverv.
 • V391 PARTNER LAVEDE I STILLIN
  Variblen indeholder en liste over, hvad slags arbejde partner lavede.
 • V392 FILTER 4A
 • V393 ANTAL UNDERORDNEDE PARTN
  Variablen er kodet i intervallet 0-130. 0888 = Ved ikke (1) 1000 = Irrelevant (1390)
 • V394 FILTER 4B
 • V395 PARTNER FØRE TILSYN ANDR
 • V396 PART. ANTAL TILSYN MED
 • V397 ANTAL PARTNERS ARB.PLADS
  Variablen er kodet i intervallet 1-10.000. 088888 = Ved ikke (156) 099999 = Uoplyst (12) 100000 = Irrelevant (543)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99999, 100000.

 • V398 PARTNER PRIV/OFF. ANSAT
  Ansatte i fagforeninger eller andre interesseorganisationer er privat ansatte.
 • V399 RESP. HAR VÆRET ARB.LØS
  • Gå til spm. 121 (V399)
  • Spm. 121: Har De selv været arbejdsløs i en sammenhængende periode af mere end 3 måneder inden for de sidste 5 år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101461Ja
   909013535Nej
   0018Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V400 FILTER 4C
  • Gå til spm. 121 (V399)
  • Spm. 121: Har De selv været arbejdsløs i en sammenhængende periode af mere end 3 måneder inden for de sidste 5 år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   737311021Spm. 122 (V401) stille kun til personer der lever sammen med en partner spm. 97 (V325) = 1 eller 2 eller spm. 99 (V328) = 1
   27274052Ellers gå ti spm. 123 (V402)
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V401 PARTNER VÆRET ARBEJDSLØS
 • V402 VÆRET AFHÆNG.KONTANTHJÆL
  (Ikke dagpenge eller pensioner)
  • Gå til spm. 121 (V399)
  • Spm. 123: Har De selv været afhængig af kontanthjælp i mere end 3 måneder i løbet af de sidste 5 år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22371Ja
   979814635Nej
   0 79Uoplyst
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V403 FILTER 4
  • Gå til spm. 121 (V399)
  • Spm. 123: Har De selv været afhængig af kontanthjælp i mere end 3 måneder i løbet af de sidste 5 år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   737311021Spm. 124 (V404) stilles kun til personer der lever sammen med en partner spm. 97 (V325) = 1 eller 2 eller spm. 99 (V328) = 1.
   27274052Ellers gå til spm. 125 (V405)
   1001001507
   Svarprocent: 100
 • V404 PART. AFHÆNG.KONTANTHJÆL
  (Ikke dagpenge eller pensioner)
 • V405 HUSSTANDENS NETTOINDKOMS
  I tilfælde af kollektiver, bofællesskaber og kollegier gælder, at kun hvor der er en total fællesøkonomi er bofællesskabet en husstand. Når der ikke er fællesøkonomi, regnes respondenten som husstanden. Hvis man i et bofællesskab har fuld fællesøkonomi med nogle, for eksempel en samboende og et barn, regnes de til husstanden. Angiv den samlede indtægt med en n