English

 
DDA-21432

Den danske værdiundersøgelse, 2008

Primærundersøger

Peter Gundelach, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

''Den danske værdiundersøgelse, 2008'' er den danske del af et internationalt komparativt spørgeskemaprojekt: The European Values Survey (EVS), som har været gennemført i en lang række lande i Europa siden 1981. Der er tale om næsten identiske spørgeskemaer i alle medvirkende lande.

Projektet drejer sig om måling af befolkningens værdier på forskellige dimensioner i et stort antal lande i Europa.

Dette er den fjerde bølge af interviews. Den første gennemførtes i 26 lande, herunder Danmark, i begyndelsen af 1980''erne (DDA-0829), den anden i ca. 40 lande i 1990 (DDA-1523), og den tredie i 1999 (DDA-5837). Dette betyder, at der er tale om et enestående og overordentligt omfattende datamateriale, fordi der kommer til at foreligge umiddelbart sammenlignelige data fra en lang række lande målt på flere forskellige tidspunkter.

Værdiundersøgelserne omfatter et bredt spektrum af værdier, men samler sig navnlig om værdier i forhold til:

- religion
- arbejde
- politik
- familie
- overordnet moral.

Det er derfor muligt at opstille hypoteser såvel inden for det enkelte område som for det samlede værdimønster.

Spørgsmålet om værdier kan deles op i to hovedspørgsmål:

1. Udviklingen i og karakteren af værdierne i enkelte sektorer, svarende til samfundsmæssige institutioner. I den forbindelse skal studierne af værdiændringer knyttes til udviklingen i de relevante samfundsmæssige institutioner.

2. Forskelle i værdier og værdiudviklingen i forskellige dele af befolkningen. I begge tilfælde kan spørgsmålene undersøges inden for Danmark eller gennem sammenligninger med øvrige lande.

Nøgleord

Abort, Aktiv dødshjælp, Ansvarsfølelse, Arbejde, Bedrageri, Beskæftigelsesforhold, Besættelse af ejendomme, Boykot, Bøn, Børn, Dansker, Demokrati, Demonstration, Dødsstraf, EU, Fagforeningsmedlemskab, Familie, Folkekirken, Folketingsvalg, Foreningsliv, Fritid, Genmodificerede fødevarer, Geografisk tilknytning, Gud, Helbred, Himmel og helvede, Holdning til indvandrere, Homoseksualitet, Interesse for politik, Kirkegang, Kunstig befrugtning, Levevilkår, Lighed, Liv efter døden, Løgn, Medindflydelse, Meditation, Medlem af folkekirken, Medmenneskelig tillid, Miljø, Nabo, Opdragelse, Partipræference, Personlig lykke, Politisk placering, Politisk system, Prostitution, Reinkarnation, Religion, Religiøs ceremoni, Religiøst tilhørsforhold, Samfund, Seksuelle forhold, Selvmord, Skatteunddragelse, Skilsmisse, Socialt samvær, Sort arbejde, Spirituskørsel, Statsborgerskab, Strejke, Terrorisme, Tilfredshed med livet, Tillid til offentlige institutioner, Tro på synd, Trossamfund, Underskriftsindsamling, Utroskab, Venner, Videnskabelig forskning, Ægteskab

Klassifikation

Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Politik: International politik og organisation, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Samfund og kultur: Religion og værdier, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer

Universe

Aldersgrænser, Personer på 18 år og derover.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 448
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1507
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse, Udvælgelse på basis af cpr-numre.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet, Face-to-face interview.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 446

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 2008-04-01
Slut: 2008-09-30

Citation

Peter Gundelach, Den danske værdiundersøgelse, 2008, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2009. 1 datafil: DDA-21432, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-21432

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-21432

Arkiv information

Modtaget: 2009-04-17
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Peter Gundelach m. fl., Små og store forandringer. Danskernes værdier siden 1981, Hans Reitzels Forlag, 319, 2011