English

 
DDA-20237

Kulturvaneundersøgelsen 2004

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Formålet med undersøgelsen er at belyse befolkningens aktuelle kulturvaner samt ændringer heri over tid fra 1964 til 2004 (nærværende undersøgelse for 2004), herunder ændringer i aktivitets- og forbrugsmønstre som følge af nye tilbud, medier og aktiviteter. Dette skal ske med henblik på at afdække relevante, aktuelle kulturfaglige og kulturpolitiske problemstillinger, der kan indgå som grundlag for kulturpolitiske og faglige overvejelser samt til brug for forskning og befolkningens almene orientering.

Abstract

Kulturvaneundersøgelsen 2004 er en opfølgning og opdatering af de tidligere kulturvaneundersøgelser, der har været gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993 og 1998 vedrørende voksne og i 1987, 1993 og 1998 vedrørende børn.

Rapporten indeholder 2 dele. 1. del indeholder en analyse og gennemgang af de væsentlige resultater vedrørende de enkelte kulturområder. I 2. del gennemføres nogle delanalyser, hvor særlige problemstillinger behandles mere dybtgående. I denne del gås der på tværs af de enkelte kulturområder, og der fokuseres i stedet bl.a. på forskellige befolkningsgruppers kulturvaner og udviklingen over tid.

Nøgleord

Billedkunst, Computerspil, Folkekirken, Forbrugsgode, Forlystelse, Fritid, Fritidsaktivitet, Internetbrug, Kammerater, Kultur, Kulturadfærd, Kulturliv, Kulturvane, Læsevane, Motionsvane, Museum, Offentlige udgifter, Seværdighed, Sport og motion, Tidsanvendelse, Tidsforbrug

Klassifikation

Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse, Økonomi: Forbrug/forbrugeradfærd, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Samfund og kultur: Tidsforbrug, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer

Universe

Aldersgrænser, Tilfældigt udtræk af den danske befolkning i alderen 7 år og opefter. Stikprøven er udtrukket fra CPR registeret.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 1022
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1848
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet, Undersøgelsen er gennemført som en kombineret postal, telefonisk og webbaseret undersøgelse. Respondenterne kunne selv vælge på hvilken måde, de ønskede at deltage i undersøgelsen.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 1020

Indsamler: TNS Gallup

Indsamlingsperiode

Start: 2004-01-01
Slut: 2004-12-31

Citation

Trine Bille, Kulturvaneundersøgelsen 2004, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2007. 1 datafil: DDA-20237, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-20237

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-20237

Arkiv information

Modtaget: 2006-10-13
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Konsulter donor

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Bille, Trine; Fridberg, Torben; Storgaard, Svend; Wulff, Erik;, Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 - med udviklingslinier tilbage til 1964, AKF, 437 pp., 2005