Revision: 399

Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-2001

DDA-19953

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA-STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 19953
    Maximum 19953
    Gennemsnit 19953
    Median 19953
    Standardafvigelse 0

 • V2 SEKVENSNUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 3151
    Gennemsnit 1576
    Median 1576
    Standardafvigelse 910

 • V3 SFI-NUMMER
  • SFI-undersøgelsesnummer Undersøgelse 8485. Forholdet mellem generationerne. Ungdomsforløbsundersøgelsen 2001. 1ltog ikke - 644 tilfælde)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 8485
    Maximum 10001
    Gennemsnit 8795
    Median 8485
    Standardafvigelse 611

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V4 BUNDTNUMMER
  Variablen er kodet 1 og i intervallet 500-672 og 41004. 100001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • Bundtnummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 100001
    Gennemsnit 20914
    Median 609
    Standardafvigelse 40097

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100000.

 • V5 BUNDTID
  Variablen er kodet 1 og i intervallet 25-337 og 100000. 100001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • Bundtid
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 1000001
    Gennemsnit 205115
    Median 217
    Standardafvigelse 403013

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 1000000.

 • V6 SKEMATYPE
  • Skematype
  • %MD%AntalKodeKategori
   7910024880Skema
   21 66310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V7 INTERVIEWERNUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 11664-56191. 0 (udokumenteret kode - 1 tilfælde) 99999 (uoplyst - 1 tilfælde) 100001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • Interviewernummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3150
    Manglende 1
    Minimum 0
    Maximum 100001
    Gennemsnit 49216
    Median 43273
    Standardafvigelse 28635

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99999, 100000.

 • V8 IP'S KØN
  • Baggrundsvariable, 2001
  • Spm. 1: IP er:
  • %MD%AntalKodeKategori
   393912311Mand
   404012762Kvinde
   202064411Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V9 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 1-31. 99 (uoplyst - 2 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • Baggrundsvariable, 2001
  • Spm. 2: Hvornår er De født? Dag:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3149
    Manglende 2
    Minimum 1
    Maximum 101
    Gennemsnit 33
    Median 20
    Standardafvigelse 35

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V10 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 99 (uoplyst - 1 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • Baggrundsvariable, 2001
  • Spm. 2: Hvornår er De født? Måned:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3150
    Manglende 1
    Minimum 1
    Maximum 101
    Gennemsnit 26
    Median 8
    Standardafvigelse 38

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V11 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1951-1956. 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • Baggrundsvariable, 2001
  • Spm. 2: Hvornår er De født? År:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 1951
    Maximum 10001
    Gennemsnit 3599
    Median 1954
    Standardafvigelse 3245

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V12 BOEDE HOS BEGGE FORÆLDRE
  • IPs opvækst Først har jeg
  • Spm. 3: Boede De hos begge Deres biologiske forældre under hele Deres opvækst - dvs. frem til De fyldte 16 år og for det meste gik i skole?
  • %MD%AntalKodeKategori
   686821271Ja, gå til spm. 5 (V16)
   12123802Nej
   202064411Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V13 ÅRSAG IKKE HOS BEGGE 1
  • IPs opvækst Først har jeg
  • ÅRSAG IKKE HOS BEGGE 1
  • Variablen er filtreret af: V12
   • Filtrerende variable: V12
  • Spm. 4: Hvad skyldtes det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0051Begge forældre døde
   25502Faderen døde
   12253Moderen døde
   6181834Skilsmisse eller samlivsbrud
   01145Født uden for ægteskab
   0046Faderen fraværende i længere perioder
   0007Moderen fraværende i længere perioder
   01148IP er adopteret
   01109Anbragt udenfor hjemmet
   133010Har ikke kendt far, gå til spm. 10 (V24)
   144311Andet
   2063644101Deltog ikke
   0 299Uoplyst
   68 2127100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 32
 • V14 ÅRSAG IKKE HOS BEGGE 2
  Variablen indeholder en liste over andre årsager.
 • V15 ÅRSAG IKKE HOS BEGGE 3
  Variablen indeholder en liste over andre årsager.
 • V16 FARS HOVEDBESKÆFTIGELSE
  Interviewerinstruktion: (Sted- og adoptivfar regnes som far. Der vælges den beskæftigelse, der tidsmæssigt har fyldt mest under opvæksten. Faglærte og ikke-faglærte registereres som arbejdere, uanset om de var månedslønnede.)
  • IPs opvækst Først har jeg
  • FARS HOVEDBESKÆFTIGELSE
  • Variablen er filtreret af: V13
   • Filtrerende variable: V13
  • Spm. 5: Når De ser tilbage på Deres opvækst - dvs. frem til De fyldte 16 år, hvad var da Deres fars hovedbeskæftigelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16165141Ikke-faglært arbejder
   13134092Faglært arbejder
   21226753Funktionær/tjenestemand
   0014Arbejdsløs, gå til spm. 10 (V24)
   00135Anden offentlig forsørgelse, hvor far ikke var arbejdssøgende, gå til spm. 10 (V24)
   0016Hjemmegående (uden andet arbejde), gå til spm. 10 (V24)
   0007Under uddannelse, gå til spm. 10 (V24)
   12123848Selvstændig uden ansatte, gå til spm. 9 (V23)
   14144489Selvstændig med ansatte, gå til spm. 9 (V23)
   00010Medhjælpende ægtefælle, gå til spm. 9 (V23)
   112811Andet
   00188Ved ikke
   2021644101Deltog ikke
   0 399Uoplyst
   1 30100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 99
 • V17 FAR SELVSTÆNDIG
  Variablen er kodet intervallet 1-300. 888 (ved ikke - 6 tilfælde) 999 (uoplyst - 8 tilfælde) 1000 (irrelevant - 2055 tilfælde) 1001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V18 FAR HOVEDBESK. ANDET 1
  Variablen indeholder en liste over andre beskæftigelser.
 • V19 FAR HOVEDBESK. ANDET 2
  Variablen indeholder en liste over andre beskæftigelser.
 • V20 FAR ANSAT PRIVAT/OFF/LAN
  • IPs opvækst Først har jeg
  • FARS HOVEDBESKÆFTIGELSE
  • Variablen er filtreret af: V13 && V16
   • Filtrerende variable: V13 V16
  • Spm. 6: Hvor var Deres far hovedsageligt beskæftiget under Deres opvækst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13173961I den offentlige sektor (inkl. selvejende institutioner fx inden for undervisning, børne- og ældreomsorg)
   365111482I det private erhvervsliv
   00103I en interesseorganisation eller bevægelse (fx fagbevægelsen)
   11164I et andelsselskab (typisk inden for landbrug)
   12405I et koncessioneret selskab (Koncessionerede selskaber, er selskaber der har eneret til en bestemt virksomhed, typisk inden for trafik samt el- og televirksomhed)
   0066Ikke beskæftiget, gå til spm. 10 (V24)
   00118Ved ikke
   202864411Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   28 87710Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 72
 • V21 FAR LEDE ANSATTE
  Interviewerinstruktion: (Spm. vedrører stadig IP's opvækst. Under ledelse medregnes ikke oplæring af lærlinge og elever.)
 • V22 FAR ANTAL ARB.GIVERE
 • V23 FAR FULDTID/DELTID
 • V24 MORS HOVEDBESKÆFTIGELSE
  Interviewerinstruktion: (Sted- og adoptivmor regnes som mor. Der vælges den beskæftigelse, der tidsmæssigt har fyldt mest under opvæksten. Faglærte og ikke-faglærte registereres som arbejdere, uanset om de var månedslønnede.)
  • IPs opvækst Først har jeg
  • Spm. 10: Når De ser tilbage på Deres opvækst - dvs. frem til De fyldte 16 år, hvad var da Deres mors hovedbeskæftigelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14144501Ikke-faglært arbejder
   33972Faglært arbejder
   10103083Funktionær/tjenestemand
   0004Arbejdsløs, gå til spm. 15 (V32)
   00145Anden offentlig forsørgelse, hvor mor ikke var arbejdssøgende gå til spm. 15 (V32)
   373711656Hjemmegående (uden andet arbejde) gå til spm. 15 (V32)
   0017Under uddannelse gå til spm. 15 (V32)
   11418Selvstændig uden ansatte gå til spm. 14 (V31)
   11239Selvstændig med ansatte gå til spm. 14 (V31)
   121237110Medhjælpende ægtefælle gå til spm. 14 (V31)
   113411Andet
   00288Ved ikke
   2020644101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V25 MOR SELVSTÆNDIG
  Variabelen er kodet i intervallet 1-15. 888 (ved ikke - 1 tilfælde) 999 (uoplyst - 1 tilfælde) 1000 (irrelevant - 2481 tilfælde) 1001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IPs opvækst Først har jeg
  • MOR SELVSTÆNDIG
  • Variablen er filtreret af: V24
   • Filtrerende variable: V24
  • Spm. 10: Når De ser tilbage på Deres opvækst - dvs. frem til De fyldte 16 år, hvad var da Deres mors hovedbeskæftigelse? Selvstændig med ansatte, skriv antal, 1-500.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 669
    Manglende 2482
    Minimum 1
    Maximum 1001
    Gennemsnit 965
    Median 1001
    Standardafvigelse 186

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V26 MOR HOVEDBESK. ANDET 1
  Variablen indeholder en liste over beskæftigelser.
 • V27 MOR HOVEDBESK. ANDET 2
  Variablen indeholder en liste over beskæftigelser.
 • V28 MOR ANSAT PRIVAT/OFF/LAN
  • IPs opvækst Først har jeg
  • MOR ANSAT PRIVAT/OFF/LAN
  • Variablen er filtreret af: V24
   • Filtrerende variable: V24
  • Spm. 11: Hvor var Deres mor hovedsageligt beskæftiget under Deres opvækst
  • %MD%AntalKodeKategori
   11233541I den offentlige sektor (inkl. selvejende institutioner fx inden for undervisning, børne- og ældreomsorg)
   16335092I det private erhvervsliv
   0013I en interesseorganisation eller bevægelse (fx fagbevægelsen)
   0034I et andelsselskab (typisk inden for landbrug)
   01125I et koncessioneret selskab (Koncessionerede selskaber, er selskaber der har eneret til en bestemt virksomhed, typisk inden for trafik samt el- og televirksomhed)
   0056Ikke beskæftiget, gå til spm. 15 (V32)
   0058Ved ikke
   204264411Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   51 161510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 49
 • V29 MOR LEDE ANSATTE
 • V30 MOR ANTAL ARB.GIVERE
 • V31 MOR FULDTID/DELTID
  • IPs opvækst Først har jeg
  • MOR ANSAT PRIVAT/OFF/LAN
  • Variablen er filtreret af: V24 && V28
   • Filtrerende variable: V24 V28
  • Spm. 14: Arbejdede Deres mor typisk på fuld tid, mere end fuld tid eller på deltid under Deres opvækst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   6101981Typisk mere end fuld tid
   19305942Typisk fuld tid
   16255003Typisk deltid
   0054Typisk udenfor arbejdsmarkedet
   11218Ved ikke
   203364411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   38 118510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 62
 • V32 FORÆLDRE HOLDT AVIS
  • IPs opvækst Først har jeg
  • Spm. 15: Abonnerede Deres forældre på en avis dengang De boede hjemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   656520571Ja
   14144372Nej, gå til spm. 17 (V36)
   00138Ved ikke
   202064411Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V33 AVIS LOKALOMRÅDE
  (Gerne flere kryds)
  • IPs opvækst Først har jeg
  • AVIS LOKALOMRÅDE
  • Variablen er filtreret af: V32
   • Filtrerende variable: V32
  • Spm. 16: Hvilke slags avis var der tale om? Interviewerinstruktion: (Hvis det er svært at skelne mellem lokal- og landsdelsaviser, så gælder IPs egen vurdering. Aviser er dagblade.) a. En avis der dækkede et lokalområde
  • %MD%AntalKodeKategori
   27318441Nævnt
   384512102Ikke nævnt
   0038Ved ikke
   202464411Deltog ikke
   14 45010Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 86
 • V34 AVIS LANDSDEL/AMT
  (Gerne flere kryds)
  • IPs opvækst Først har jeg
  • AVIS LANDSDEL/AMT
  • Variablen er filtreret af: V32
   • Filtrerende variable: V32
  • Spm. 16: Hvilke slags avis var der tale om? Interviewerinstruktion: (Hvis det er svært at skelne mellem lokal- og landsdelsaviser, så gælder IPs egen vurdering. Aviser er dagblade.) b. En avis der dækkede en landsdel eller et helt amt
  • %MD%AntalKodeKategori
   26318261Nævnt
   394512282Ikke nævnt
   0038Ved ikke
   202464411Deltog ikke
   14 45010Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 86
 • V35 AVIS LANDSDÆKKENDE
  (Gerne flere kryds)
  • IPs opvækst Først har jeg
  • AVIS LANDSDÆKKENDE
  • Variablen er filtreret af: V32
   • Filtrerende variable: V32
  • Spm. 16. Hvilke slags avis var der tale om? Interviewerinstruktion: (Hvis det er svært at skelne mellem lokal- og landsdelsaviser, så gælder IPs egen vurdering. Aviser er dagblade.) c. En landsdækkende avis (fx Berlingske Tidende, Politikken, det daværende Aktuelt, Information og Kristelig Dagblad)
  • %MD%AntalKodeKategori
   18215781Nævnt
   475514762Ikke nævnt
   0038Ved ikke
   202464411Deltog ikke
   14 45010Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 86
 • V36 FAMILIE NOGEN SYGDOM
  • IPs opvækst Først har jeg
  • Spm. 17: Havde De eller nogen i Deres nærmeste familie en alvorlig eller langvarig sygdom under Deres opvækst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16165171Ja
   636319902Nej, gå til spm. 22 (V44)
   202064411Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V37 SYGDOM FAR
 • V38 SYGDOM FAR EJ ARBEJDE
  • IPs opvækst Først har jeg
  • SYGDOM FAR
  • Variablen er filtreret af: V36 && V37
   • Filtrerende variable: V36 V37
  • Spm. 19: Betød det, at han/hun var fraværende fra arbejdsmarkedet gennem længere tid under Deres opvækst? Interviewerinstruktion: Fravær fra arbejdsmarkedet gennem længere tid er 1 år eller mere. a. Far
  • %MD%AntalKodeKategori
   4161311Ja
   28652Nej
   207764411Deltog ikke
   73 231110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 27
 • V39 SYGDOM MOR
 • V40 SYGDOM MOR EJ ARBEJDE
  • IPs opvækst Først har jeg
  • SYGDOM MOR
  • Variablen er filtreret af: V36 && V39
   • Filtrerende variable: V36 V39
  • Spm. 19: Betød det, at han/hun var fraværende fra arbejdsmarkedet gennem længere tid under Deres opvækst? Interviewerinstruktion: Fravær fra arbejdsmarkedet gennem længere tid er 1 år eller mere. b. Mor
  • %MD%AntalKodeKategori
   4151311Ja
   310842Nej
   207564411Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   73 229010Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 27
 • V41 SYGDOM MOR EJ HUSHOLD
  Interviewerinstruktion: Ikke at kunne tage sig af husholdningen gennem længere tid er 3 måneder eller mere.
 • V42 SYGDOM IP SELV
 • V43 SYGDOM SØSKENDE
 • V44 FAMILIE ØKONOMISK SVÆRT
  Interviewerinstruktion: (Økonomisk svært kan fx betyde, at IP var forhindret i at gøre noget, som var almindeligt for kammeraterne)
  • IPs opvækst Først har jeg
  • Spm. 22: Havde Deres familie det økonomisk svært, mens De boede hjemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   882381Ja, ofte
   15154782Ja, af og til
   11113433Nej, sjældent
   454514244Nej, aldrig
   11228Ved ikke
   202064411Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V45 EJEDE EGEN BOLIG
  • IPs opvækst Først har jeg
  • Spm. 23: Ejede Deres forældre på noget tidspunkt noget af følgende, mens De boede hjemme? a. Deres egen bolig
  • %MD%AntalKodeKategori
   555517341Ja
   24247712Nej
   0018Ved ikke
   202064411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V46 EJEDE BIL
  • IPs opvækst Først har jeg
  • Spm. 23: Ejede Deres forældre på noget tidspunkt noget af følgende, mens De boede hjemme? b. Bil
  • %MD%AntalKodeKategori
   636319951Ja
   16165102Nej
   0018Ved ikke
   202064411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V47 EJEDE LYSTBÅD
  • IPs opvækst Først har jeg
  • Spm. 23: Ejede Deres forældre på noget tidspunkt noget af følgende, mens De boede hjemme? c. Lystbåd
  • %MD%AntalKodeKategori
   331051Ja
   767624002Nej
   0018Ved ikke
   202064411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V48 EJEDE SOMMERHUS
  • IPs opvækst Først har jeg
  • Spm. 23: Ejede Deres forældre på noget tidspunkt noget af følgende, mens De boede hjemme? d. Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   15154591Ja
   656520452Nej
   0028Ved ikke
   202064411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V49 SAMME LOKALOMRÅDE
  Interviewerinstruktion: (Med lokalområde menes skoledistrikt. Fravær fra lokalområdet under et halvt år medregnes ikke.)
  • IPs opvækst Først har jeg
  • Spm. 24: Boede De i det samme lokalområde, fra De blev født og frem til De fyldte 16 år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   535316581Ja, gå til spm. 26 (V51)
   27278492Nej
   202064411Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V50 ANTAL STEDER BOEDE
  Interviewerinstruktion: (Flytning inden for samme kvarter medregnes ikke). Variablen er kodet i intervallet 2-27. 88 (ved ikke - 1 tilfælde) 99 (uoplyst - 9 tilfælde) 100 (irrelevant - 1658 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V51 10 ÅR SAMME KVARTER
  • IPs opvækst Først har jeg
  • Spm. 26: Boede De 10 år eller længere på det samme sted - dvs. samme kvarter?
  • %MD%AntalKodeKategori
   696921741Ja
   11113312Nej
   202064411Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V52 HVOR BOEDE DE LÆNGST
  • IPs opvækst Først har jeg
  • Spm. 27: Hvor boede De længst tid under Deres opvækst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28288681På landet/ i en landsby
   11113332I en mindre by (typisk stationsby)
   16165153I en mellemstor by (typisk købsstæder)
   992944I en større by (dvs. Odense, Århus, Ålborg og Esbjerg)
   15154825I Hovedstadsområdet (IP definerer selv hovedstadsområdet)
   0076I udlandet
   0028Ved ikke
   202064411Deltog ikke
   0 69Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V53 CIVILSTAND IP
  • IP's familiemæssige still
  • Spm. 28: Er De gift, samlevende eller enlig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   545417091Gift
   10103272Samlevende
   15154713Enlig
   202064411Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V54 ÅR FYTTEDE HJENMMEFRA
  Interviewerinstruktion: (Dvs. flyttet fra forældrene. Hvis IP er flyttet fra forældrene og tilbage igen, gælder tidspunktet for den varige flytning. Hvis IP aldrig er flyttet hjemmefra, kodes 7777.) Variablen er kodet i intervallet 1960-1987. 7777 (aldrig flyttet - 15 tilfælde) 8888 (ved ikke - 2 tilfælde) 9999 (uoplyst - 10 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • Spm. 29: Hvornår flyttede De hjemmefra? Skriv årstal,
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3141
    Manglende 10
    Minimum 1960
    Maximum 10001
    Gennemsnit 3651
    Median 1974
    Standardafvigelse 3255

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V55 ANTAL GANGE GIFT/SAMBOEN
  Interviewerinstruktion: (Samboende vil sige have samme folkeregistetradresse) Variablen er kodet i intervallet 0-8. 11 (deltog ikke - 644 tilfælde) Hvis 0 gå til spm. 32 (V88).
  • IP's familiemæssige still
  • Spm. 30: Hvor mange gange har De været gift eller samboende siden De flyttede hjemmefra? Skriv antal gange:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3151
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 11
    Gennemsnit 3
    Median 1
    Standardafvigelse 4

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10.

 • V56 SAMLIV 1 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet i intervallet 1962-2001. 8888 (ved ikke - 1 tilfælde) 9999 (uoplyst - 2 tilfælde) 10000 (irrelevant - 73 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 1 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 1:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3076
    Manglende 75
    Minimum 1962
    Maximum 10001
    Gennemsnit 3658
    Median 1976
    Standardafvigelse 3267

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V57 SAMLIV 1 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 1 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   23237111Kun samboende
   555617182Blev gift
   202164411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   2 7310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 98
 • V58 SAMLIV 1 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) Variablen er kodet i intervallet 1969-2001. 7777 (ikke ophørt - 1291 tilfælde) 8888 (ved ikke - 2 tilfælde) 9999 (uoplyst - 7 tilfælde) 10000 (irrelevant - 73 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 1 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 1:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3071
    Manglende 80
    Minimum 1969
    Maximum 10001
    Gennemsnit 6105
    Median 7777
    Standardafvigelse 3262

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V59 SAMLIV 1 ÅRSAG OPHØRTE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 1 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55 && V58
   • Filtrerende variable: V55 V58
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.D: Hvad var årsagen til ophøret? Samliv 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   17305371Skilsmisse/separation
   17305382Samlivsophør
   12423Partners dødsfald
   01144Andet
   203664411Deltog ikke
   0 129Uoplyst
   43 136410Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 56
 • V60 SAMLIV 2 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet i intervallet 1972-2001. 8888 (ved ikke - 3 tilfælde) 9999 (uoplyst - 4 tilfælde) 10000 (irrelevant - 1576 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 2 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 2:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1571
    Manglende 1580
    Minimum 1972
    Maximum 10001
    Gennemsnit 5284
    Median 1994
    Standardafvigelse 3944

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V61 SAMLIV 2 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 2 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   14284321Kun samboende
   16314912Blev gift
   204164411Deltog ikke
   0 89Uoplyst
   50 157610Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 50
 • V62 SAMLIV 2 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) Variablen er kodet i intervallet 1972-2001. 7777 (ikke ophørt - 503 tilfælde) 8888 (ved ikke - 2 tilfælde) 9999 (uoplyst - 6 tilfælde) 10000 (irrelevant - 1576 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 2 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 2:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1569
    Manglende 1582
    Minimum 1972
    Maximum 10001
    Gennemsnit 7142
    Median 7777
    Standardafvigelse 3257

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V63 SAMLIV 2 ÅRSAG OPHØRTE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 2 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55 && V62
   • Filtrerende variable: V55 V62
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.D: Hvad var årsagen til ophøret? Samliv 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   4121301Skilsmisse/separation
   9252682Samlivsophør
   01123Partners dødsfald
   0194Andet
   206164411Deltog ikke
   0 99Uoplyst
   66 207910Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 34
 • V64 SAMLIV 3 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet i intervallet 1975-2001. 8888 (ved ikke - 2 tilfælde) 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2196 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 3 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 3:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 954
    Manglende 2197
    Minimum 1975
    Maximum 10001
    Gennemsnit 7412
    Median 10001
    Standardafvigelse 3747

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V65 SAMLIV 3 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 3 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 3:
  • %MD%AntalKodeKategori
   5171641Kun samboende
   5151452Blev gift
   206864411Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   70 219610Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 30
 • V66 SAMLIV 3 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) Variablen er kodet i intervallet 1976-2001. 7777 (ikke ophørt - 159 tilfælde) 8888 (ved ikke - 1 tilfælde) 9999 (uoplyst - 2 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2196 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 3 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 3:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 953
    Manglende 2198
    Minimum 1976
    Maximum 10001
    Gennemsnit 8376
    Median 10001
    Standardafvigelse 2868

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V67 SAMLIV 3 ÅRSAG OPHØRTE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 3 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55 && V66
   • Filtrerende variable: V55 V66
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.D: Hvad var årsagen til ophøret? Samliv 3:
  • %MD%AntalKodeKategori
   15431Skilsmisse/separation
   312982Samlivsophør
   0153Partners dødsfald
   0144Andet
   208164411Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   75 235510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 25
 • V68 SAMLIV 4 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet i intervallet 1978-2001. 8888 (ved ikke - 1 tilfælde) 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2412 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 4 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 4:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 738
    Manglende 2413
    Minimum 1978
    Maximum 10001
    Gennemsnit 8990
    Median 10001
    Standardafvigelse 2660

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V69 SAMLIV 4 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 4 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 4:
  • %MD%AntalKodeKategori
   28561Kun samboende
   15382Blev gift
   208764411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   77 241210Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 23
 • V70 SAMLIV 4 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) Variablen er kodet i intervallet 1981-2000. 7777 (ikke ophørt - 48 tilfælde) 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2412 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 4 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 4:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 738
    Manglende 2413
    Minimum 1981
    Maximum 10001
    Gennemsnit 9357
    Median 10001
    Standardafvigelse 1978

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V71 SAMLIV 4 ÅRSAG OPHØRTE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 4 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55 && V70
   • Filtrerende variable: V55 V70
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.D: Hvad var årsagen til ophøret? Samliv 4:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0191Skilsmisse/separation
   15352Samlivsophør
   0023Partners dødsfald
   0004Andet
   209364411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   78 246010Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 22
 • V72 SAMLIV 5 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet i intervallet 1977-1999. 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2474 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 5 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 5:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 676
    Manglende 2475
    Minimum 1977
    Maximum 10001
    Gennemsnit 9622
    Median 10001
    Standardafvigelse 1702

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V73 SAMLIV 5 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 5 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 5:
  • %MD%AntalKodeKategori
   13211Kun samboende
   02112Blev gift
   209564411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   79 247410Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V74 SAMLIV 5 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) Variablen er kodet i intervallet 1980-1999. 7777 (ikke ophørt - 20 tilfælde) 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2474 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 5 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 5:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 676
    Manglende 2475
    Minimum 1980
    Maximum 10001
    Gennemsnit 9793
    Median 10001
    Standardafvigelse 1115

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V75 SAMLIV 5 ÅRSAG OPHØRTE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 5 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55 && V74
   • Filtrerende variable: V55 V74
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.D: Hvad var årsagen til ophøret? Samliv 5:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0021Skilsmisse/separation
   02102Samlivsophør
   0003Partners dødsfald
   0004Andet
   209864411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   79 249410Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V76 SAMLIV 6 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet i intervallet 1990-2001. 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2500 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 6 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 6:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 650
    Manglende 2501
    Minimum 1990
    Maximum 10001
    Gennemsnit 9927
    Median 10001
    Standardafvigelse 766

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V77 SAMLIV 6 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 6 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 6:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0031Kun samboende
   0032Blev gift
   209964411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   79 250010Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V78 SAMLIV 6 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) Variablen er kodet i intervallet 1992-2001. 7777 (ikke ophørt - 1 tilfælde) 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2500 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 6 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 6:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 650
    Manglende 2501
    Minimum 1992
    Maximum 10001
    Gennemsnit 9936
    Median 10001
    Standardafvigelse 705

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V79 SAMLIV 6 ÅRSAG OPHØRTE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 6 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55 && V78
   • Filtrerende variable: V55 V78
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.D: Hvad var årsagen til ophøret? Samliv 6:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0031Skilsmisse/separation
   0022Samlivsophør
   0003Partners dødsfald
   0004Andet
   209964411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   79 250110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V80 SAMLIV 7 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet i intervallet 1994-2001. 10000 (irrelevant - 2504 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 7 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 7:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 647
    Manglende 2504
    Minimum 1994
    Maximum 10001
    Gennemsnit 9964
    Median 10001
    Standardafvigelse 544

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V81 SAMLIV 7 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 7 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 7:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0021Kun samboende
   0012Blev gift
   0009Uoplyst
   2010064411Deltog ikke
   79 250410Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V82 SAMLIV 7 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) Variablen er kodet i intervallet 1996-1998. 7777 (ikke ophørt - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2504 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 7 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 7:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 647
    Manglende 2504
    Minimum 1996
    Maximum 10001
    Gennemsnit 9973
    Median 10001
    Standardafvigelse 453

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V83 SAMLIV 7 ÅRSAG OPHØRTE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 7 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55 && V82
   • Filtrerende variable: V55 V82
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.D: Hvad var årsagen til ophøret? Samliv 7:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0011Skilsmisse/separation
   0012Samlivsophør
   0003Partners dødsfald
   0004Andet
   0009Uoplyst
   2010064411Deltog ikke
   79 250510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V84 SAMLIV 8 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet 2001. 10000 (irrelevant - 2506 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 8 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 8:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 645
    Manglende 2506
    Minimum 2001
    Maximum 10001
    Gennemsnit 9989
    Median 10001
    Standardafvigelse 315

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V85 SAMLIV 8 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 8 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 8:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Kun samboende
   0012Blev gift
   0009Uoplyst
   2010064411Deltog ikke
   80 250610Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 20
 • V86 SAMLIV 8 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) 7777 (ikke ophørt - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2506 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 8 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55
   • Filtrerende variable: V55
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 8:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 645
    Manglende 2506
    Minimum 7777
    Maximum 10001
    Gennemsnit 9998
    Median 10001
    Standardafvigelse 88

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V87 SAMLIV 8 ÅRSAG OPHØRTE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 8 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V55 && V86
   • Filtrerende variable: V55 V86
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.D: Hvad var årsagen til ophøret? Samliv 8:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Skilsmisse/separation
   0002Samlivsophør
   0003Partners dødsfald
   0004Andet
   0009Uoplyst
   2010064411Deltog ikke
   80 250710Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V88 IP ANTAL BØRN
  Interviewerinstruktion: (Hvis ingen børn, gå til tekst 3, side 24. Under børn medregnes kun egne biologiske børn og adoptivbørn)
  • IP's familiemæssige still
  • Spm. 32: Hvor mange børn har De selv i alt? Skriv antal:
  • %MD%AntalKodeKategori
   111133500 børn
   141444611 barn
   3737117922 børn
   131341533 børn
   3310944 børn
   001555 børn
   00666 børn
   00177 børn
   202064411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V89 BARN 1 HVILKET SAMLIV
  • IP's børn, 2001 Så har je
  • BARN 1 HVILKET SAMLIV
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.A: Stammer barnet fra et af Deres samliv? Barn 1: (Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   576417911Ja, samliv nr. 1
   882382Ja, samliv nr. 2
   22593Ja, samliv nr. 3
   00114Ja, samliv nr. 4
   0035Ja, samliv nr. 5
   226677Nej
   2023644101Deltog ikke
   0 499Uoplyst
   11 335100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V90 BARN 1 KØN
 • V91 BARN 1 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 1-31. 88 (ved ikke - 16 tilfælde) 99 (uoplyst - 3 tilfælde) 100 (irrelevant - 335 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V92 BARN 1 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 88 (ved ikke - 14 tilfælde) 99 (uoplyst - 3 tilfælde) 100 (irrelevant - 335 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V93 BARN 1 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1968-2000. 8888 (ved ikke - 2 tilfælde) 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 335 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V94 BARN 1 BOET SAMMEN MED
  • IP's børn, 2001 Så har je
  • BARN 1 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   596718661Hele dets opvækst
   551532En stor del af dets opvækst
   441113En mindre del af dets opvækst
   11324Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   202364411Deltog ikke
   0 109Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V95 BARN 1 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 1 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   26308320Svaret i E2/E3
   14154321Folkeskole
   9112962Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   11183Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0044Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   11335Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   441166Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   11287Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   11398Kort videregående uddannelse, under 3 år
   441149Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   5615610Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00511Uddannelse taget i udlandet
   001012Anden uddannelse
   225577Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   112188Ved ikke
   2023644101Deltog ikke
   0 1399Uoplyst
   11 335100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V96 BARN 1 AFSLUT. UDDANELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 1 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88 && V95
   • Filtrerende variable: V88 V95
  • Spm. 33.E.2: Afsluttet uddannelse? Barn 1:.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   4101411Folkeskole
   5111592Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0063Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0184Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   12335Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   7162346Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   12357Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   13378Kort videregående uddannelse, under 3 år
   24599Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   112110Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00712Anden uddannelse
   257077Ikke afsluttet uddannelse
   122488Ved ikke
   2044644101Deltog ikke
   1 3299Uoplyst
   52 1641100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 47
 • V97 BARN 1 BESKÆFTIGELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 1 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88 && V95
   • Filtrerende variable: V88 V95
  • Spm. 33.E.3: På arbejdsmarkedet som (hovedbeskæftigelse)? Barn 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   7162321Ikke-faglært
   6121782Faglært
   7152293Funktionær/tjenestemand
   11194Selvstændig
   0025Medhjælpende ægtefælle
   12296Arbejdsløs
   0057Hjemmegående
   13448Andet
   257877Ikke på arbejdsmarkedet, dvs. ikke arbejdssøgende
   122788Ved ikke
   2043644101Deltog ikke
   1 2399Uoplyst
   52 1641100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 47
 • V98 BARN 2 HVILKET SAMLIV
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 2 HVILKET SAMLIV
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.A: Stammer barnet fra et af Deres samliv? Barn 2: (Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   435713611Ja, samliv nr. 1
   9122762Ja, samliv nr. 2
   23653Ja, samliv nr. 3
   0084Ja, samliv nr. 4
   0025Ja, samliv nr. 5
   001177Nej
   2027644101Deltog ikke
   0 399Uoplyst
   25 781100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 75
 • V99 BARN 2 KØN
 • V100 BARN 2 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 1-31. 88 (ved ikke - 7 tilfælde) 99 (uoplyst - 4 tilfælde) 100 (irrelevant - 781 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V101 BARN 2 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 88 (ved ikke - 6 tilfælde) 99 (uoplyst - 1 tilfælde) 100 (irrelevant - 781 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V102 BARN 2 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1971-2001. 8888 (ved ikke - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 781 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V103 BARN 2 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 2 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   496615481Hele dets opvækst
   34842En stor del af dets opvækst
   33813En mindre del af dets opvækst
   0054Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   202764411Deltog ikke
   0 89Uoplyst
   25 78110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 75
 • V104 BARN 2 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 2 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   13174120Svaret i E2/E3
   23307101Folkeskole
   8112542Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   00103Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0014Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   11205Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   341026Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   11207Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   11228Kort videregående uddannelse, under 3 år
   22539Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   123710Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00211Uddannelse taget i udlandet
   00812Anden uddannelse
   236077Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   00588Ved ikke
   2027644101Deltog ikke
   0 1099Uoplyst
   25 781100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 75
 • V105 BARN 2 AFSLUT. UDDANELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 2 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88 && V104
   • Filtrerende variable: V88 V104
  • Spm. 33.E.2: Afsluttet uddannelse? Barn 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   39971Folkeskole
   27722Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0033Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0034Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   12235Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   3101076Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   12167Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   01118Kort videregående uddannelse, under 3 år
   12179Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00410Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00412Anden uddannelse
   144677Ikke afsluttet uddannelse
   00588Ved ikke
   2061644101Deltog ikke
   1 1999Uoplyst
   66 2080100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 33
 • V106 BARN 2 BESKÆFTIGELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 2 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88 && V104
   • Filtrerende variable: V88 V104
  • Spm. 33.E.3: På arbejdsmarkedet som (hovedbeskæftigelse)? Barn 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   5141431Ikke-faglært
   39952Faglært
   26583Funktionær/tjenestemand
   0164Selvstændig
   0005Medhjælpende ægtefælle
   12216Arbejdsløs
   0027Hjemmegående
   12228Andet
   265877Ikke på arbejdsmarkedet, dvs. ikke arbejdssøgende
   00588Ved ikke
   2061644101Deltog ikke
   1 1799Uoplyst
   66 2080100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 33
 • V107 BARN 3 HVILKET SAMLIV
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 3 HVILKET SAMLIV
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.A: Stammer barnet fra et af Deres samliv? Barn 3: (Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   12313661Ja, samliv nr. 1
   4111302Ja, samliv nr. 2
   13343Ja, samliv nr. 3
   0194Ja, samliv nr. 4
   01777Nej
   2054644101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   62 1960100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 38
 • V108 BARN 3 KØN
 • V109 BARN 3 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 1-31. 88 (ved ikke - 5 tilfælde) 99 (uoplyst - 2 tilfælde) 100 (irrelevant - 1960 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V110 BARN 3 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 88 (ved ikke - 5 tilfælde) 100 (irrelevant - 1960 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V111 BARN 3 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1974-2000. 8888 (ved ikke - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 1960 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V112 BARN 3 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 3 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 3:
  • %MD%AntalKodeKategori
   16414901Hele dets opvækst
   12262En stor del af dets opvækst
   12263En mindre del af dets opvækst
   0044Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   205464411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   62 196010Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 38
 • V113 BARN 3 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 3 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 3:
  • %MD%AntalKodeKategori
   25590Svaret i E2/E3
   11303601Folkeskole
   14452Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0033Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0165Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   11166Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0037Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0038Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0029Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00110Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00111Uddannelse taget i udlandet
   01612Anden uddannelse
   133677Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   00288Ved ikke
   2054644101Deltog ikke
   0 499Uoplyst
   62 1960100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 38
 • V114 BARN 3 AFSLUT. UDDANELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 3 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88 && V113
   • Filtrerende variable: V88 V113
  • Spm. 33.E.2: Afsluttet uddannelse? Barn 3:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   13211Folkeskole
   0162Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0024Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0025Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   02126Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0038Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0019Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   021277Ikke afsluttet uddannelse
   00288Ved ikke
   2091644101Deltog ikke
   0 499Uoplyst
   77 2442100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 22
 • V115 BARN 3 BESKÆFTIGELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 3 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88 && V113
   • Filtrerende variable: V88 V113
  • Spm. 33.E.3: På arbejdsmarkedet som (hovedbeskæftigelse)? Barn 3:
  • %MD%AntalKodeKategori
   14261Ikke-faglært
   0172Faglært
   0143Funktionær/tjenestemand
   0014Selvstændig
   0005Medhjælpende ægtefælle
   0146Arbejdsløs
   0007Hjemmegående
   0158Andet
   021177Ikke på arbejdsmarkedet, dvs. ikke arbejdssøgende
   00288Ved ikke
   2091644101Deltog ikke
   0 599Uoplyst
   77 2442100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 22
 • V116 BARN 4 HVILKET SAMLIV
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 4 HVILKET SAMLIV
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.A: Stammer barnet fra et af Deres samliv? Barn 4: (Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   29721Ja, samliv nr. 1
   16442Ja, samliv nr. 2
   0173Ja, samliv nr. 3
   0164Ja, samliv nr. 4
   0015Ja, samliv nr. 5
   00177Nej
   2083644101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   75 2375100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 25
 • V117 BARN 4 KØN
 • V118 BARN 4 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 1-31. 88 (ved ikke - 1 tilfælde) 99 (uoplyst - 1 tilfælde) 100 (irrelevant - 2375 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V119 BARN 4 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 88 (ved ikke - 1 tilfælde) 99 (uoplyst - 1 tilfælde) 100 (irrelevant - 2375 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V120 BARN 4 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1975-2000. 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2375 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V121 BARN 4 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 4 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 4:
  • %MD%AntalKodeKategori
   4151181Hele dets opvækst
   0152En stor del af dets opvækst
   0163En mindre del af dets opvækst
   0014Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   208364411Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   75 237510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 25
 • V122 BARN 4 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 4 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 4:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0160Svaret i E2/E3
   313991Folkeskole
   0012Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0016Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0008Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   132377Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   00188Ved ikke
   2083644101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   75 2375100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 25
 • V123 BARN 4 AFSLUT. UDDANELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 4 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88 && V122
   • Filtrerende variable: V88 V122
  • Spm. 33.E.2: Afsluttet uddannelse? Barn 4:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   0011Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0026Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0018Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   00277Ikke afsluttet uddannelse
   00188Ved ikke
   2099644101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   79 2499100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V124 BARN 4 BESKÆFTIGELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 4 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88 && V122
   • Filtrerende variable: V88 V122
  • Spm. 33.E.3: På arbejdsmarkedet som (hovedbeskæftigelse)? Barn 4:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0011Ikke-faglært
   0022Faglært
   0003Funktionær/tjenestemand
   0004Selvstændig
   0005Medhjælpende ægtefælle
   0016Arbejdsløs
   0007Hjemmegående
   0008Andet
   00277Ikke på arbejdsmarkedet, dvs. ikke arbejdssøgende
   00188Ved ikke
   2099644101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   79 2499100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V125 BARN 5 HVILKET SAMLIV
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 5 HVILKET SAMLIV
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.A: Stammer barnet fra et af Deres samliv? Barn 5: (Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   0171Ja, samliv nr. 1
   0182Ja, samliv nr. 2
   0153Ja, samliv nr. 3
   0024Ja, samliv nr. 4
   0015Ja, samliv nr. 5
   0007Nej
   209764411Deltog ikke
   79 248410Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V126 BARN 5 KØN
 • V127 BARN 5 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 1-24. 88 (ved ikke - 1 tilfælde) 100 (irrelevant - 2484 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V128 BARN 5 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 88 (ved ikke - 1 tilfælde) 100 (irrelevant - 2484 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V129 BARN 5 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1982-2000. 10000 (irrelevant - 2484 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V130 BARN 5 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 5 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 5:
  • %MD%AntalKodeKategori
   12161Hele dets opvækst
   0022En stor del af dets opvækst
   0143En mindre del af dets opvækst
   0004Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   209764411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   79 248410Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V131 BARN 5 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 5 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 5:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0010Svaret i E2/E3
   02131Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0006Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0018Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   01777Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   00188Ved ikke
   2097644101Deltog ikke
   79 2484100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V132 BARN 5 AFSLUT. UDDANELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 5 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88 && V131
   • Filtrerende variable: V88 V131
  • Spm. 33.E.2: Afsluttet uddannelse? Barn 5:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   0001Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0006Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0008Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   00077Ikke afsluttet uddannelse
   00188Ved ikke
   20100644101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   79 2505100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 20
 • V133 BARN 5 BESKÆFTIGELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 5 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88 && V131
   • Filtrerende variable: V88 V131
  • Spm. 33.E.3: På arbejdsmarkedet som (hovedbeskæftigelse)? Barn 5:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Ikke-faglært
   0002Faglært
   0003Funktionær/tjenestemand
   0004Selvstændig
   0005Medhjælpende ægtefælle
   0006Arbejdsløs
   0007Hjemmegående
   0008Andet
   00077Ikke på arbejdsmarkedet, dvs. ikke arbejdssøgende
   00188Ved ikke
   20100644101Deltog ikke
   0 199Uoplyst
   79 2505100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 20
 • V134 BARN 6 HVILKET SAMLIV
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 6 HVILKET SAMLIV
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.A: Stammer barnet fra et af Deres samliv? Barn 6: (Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   0031Ja, samliv nr. 1
   0012Ja, samliv nr. 2
   0023Ja, samliv nr. 3
   0014Ja, samliv nr. 4
   0015Ja, samliv nr. 5
   0007Nej
   209964411Deltog ikke
   79 249910Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V135 BARN 6 KØN
 • V136 BARN 6 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 1-30. 88 (ved ikke - 1 tilfælde) 100 (irrelevant - 2499 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V137 BARN 6 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 3-11. 88 (ved ikke - 1 tilfælde) 100 (irrelevant - 2499 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V138 BARN 6 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1984-1998. 10000 (irrelevant - 2499 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V139 BARN 6 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 6 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 6:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0161Hele dets opvækst
   0012En stor del af dets opvækst
   0003En mindre del af dets opvækst
   0004Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   209964411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   79 249910Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V140 BARN 6 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 6 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 6:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   0141Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0006Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0008Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   00377Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   00188Ved ikke
   2099644101Deltog ikke
   79 2499100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V141 BARN 6 AFSLUT. UDDANELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 6 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88 && V140
   • Filtrerende variable: V88 V140
  • Spm. 33.E.2: Afsluttet uddannelse? Barn 6:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   0001Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0006Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0008Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   00077Ikke afsluttet uddannelse
   00188Ved ikke
   20100644101Deltog ikke
   80 2506100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 20
 • V142 BARN 6 BESKÆFTIGELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 6 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88 && V140
   • Filtrerende variable: V88 V140
  • Spm. 33.E.3: På arbejdsmarkedet som (hovedbeskæftigelse)? Barn 6:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Ikke-faglært
   0002Faglært
   0003Funktionær/tjenestemand
   0004Selvstændig
   0005Medhjælpende ægtefælle
   0006Arbejdsløs
   0007Hjemmegående
   0008Andet
   00077Ikke på arbejdsmarkedet, dvs. ikke arbejdssøgende
   00188Ved ikke
   20100644101Deltog ikke
   80 2506100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 20
 • V143 BARN 7 HVILKET SAMLIV
 • V144 BARN 7 KØN
 • V145 BARN 7 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 8-29. 100 (irrelevant - 2505 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V146 BARN 7 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 10-11. 100 (irrelevant - 2505 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V147 BARN 7 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1991-1993. 10000 (irrelevant - 2505 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V148 BARN 7 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 7 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 7:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0021Hele dets opvækst
   0002En stor del af dets opvækst
   0003En mindre del af dets opvækst
   0004Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   2010064411Deltog ikke
   79 250510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V149 BARN 7 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 7 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 7:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   0011Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0006Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0008Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   00177Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   20100644101Deltog ikke
   79 2505100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 21
 • V150 BARN 7 AFSLUT. UDDANELSE
 • V151 BARN 7 BESKÆFTIGELSE
 • V152 BARN 8 HVILKET SAMLIV
 • V153 BARN 8 KØN
 • V154 BARN 8 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet 21. 100 (irrelevant - 2506 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V155 BARN 8 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet 10. 100 (irrelevant - 2506 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V156 BARN 8 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet 1997. 10000 (irrelevant - 2506 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V157 BARN 8 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 8 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 8:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0011Hele dets opvækst
   0002En stor del af dets opvækst
   0003En mindre del af dets opvækst
   0004Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   2010064411Deltog ikke
   80 250610Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 20
 • V158 BARN 8 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 8 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 8:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   0001Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0006Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0008Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00111Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   00077Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   20100644101Deltog ikke
   80 2506100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 20
 • V159 BARN 9 HVILKET SAMLIV
 • V160 BARN 9 KØN
 • V161 BARN 9 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet 25. 100 (irrelevant - 2506 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V162 BARN 9 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet 3. 100 (irrelevant - 2506 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10.

 • V163 BARN 9 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet 1999. 10000 (irrelevant - 2506 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V164 BARN 9 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 9 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 9:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0011Hele dets opvækst
   0002En stor del af dets opvækst
   0003En mindre del af dets opvækst
   0004Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   2010064411Deltog ikke
   80 250610Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 20
 • V165 BARN 9 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 9 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 9:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   0001Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0006Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0008Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   00177Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   20100644101Deltog ikke
   80 2506100Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 20
 • V166 VISION STÆRKE RØDDER
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION STÆRKE RØDDER
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn a. Det vigtigste er, at barnet er sammen med sin familie. På den måde får det stærke rødder
  • %MD%AntalKodeKategori
   505615771Helt enig
   16174922Delvis enig
   22633Hverken enig eller uenig
   11244Delvis uenig
   0085Helt uenig
   0058Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V167 VISION SATSE EGEN UDVIKL
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION SATSE EGEN UDVIKL
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn b. Det vigtigste er, at barnet står frit. På den måde vil det kunne satse fuldt ud på sin egen udvikling
  • %MD%AntalKodeKategori
   26298141Helt enig
   25277732Delvis enig
   772103Hverken enig eller uenig
   782274Delvis uenig
   441145Helt uenig
   11318Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V168 VISION FUNGERE NÆRE MILJ
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION FUNGERE NÆRE MILJ
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn c. Det vigtigste er, at barnet kan begå sig i sit nære miljø. Det er her, det skal fungere
  • %MD%AntalKodeKategori
   374111661Helt enig
   20236432Delvis enig
   561593Hverken enig eller uenig
   451324Delvis uenig
   22615Helt uenig
   0078Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V169 VISION FRIT OG NÆRE PERS
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION FRIT OG NÆRE PERS
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn d. Barnet må udvikle sig til at være et frit og uafhængigt menneske, men det må have visse nære personer, det kan regne med
  • %MD%AntalKodeKategori
   637019821Helt enig
   551422Delvis enig
   11253Hverken enig eller uenig
   0084Delvis uenig
   0035Helt uenig
   0098Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V170 VISION OPLEVE VERDEN
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION OPLEVE VERDEN
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn e. Barnet må ud og opleve andre dele af verden end lige dets egen hjemegn
  • %MD%AntalKodeKategori
   465214601Helt enig
   15164632Delvis enig
   561653Hverken enig eller uenig
   22494Delvis uenig
   11205Helt uenig
   00128Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V171 VISION INDGÅ I FÆLLESSKA
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION INDGÅ I FÆLLESSKA
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn f. Barnet skal lære at tage hensyn til andre mennesker, sådan at det kan indgå i et fællesskab
  • %MD%AntalKodeKategori
   667420681Helt enig
   33852Delvis enig
   0063Hverken enig eller uenig
   0024Delvis uenig
   0025Helt uenig
   0058Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V172 VISION SORTERE INFORMATI
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION SORTERE INFORMATI
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn g. Barnet skal lære at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige informationer. På den måde skal det blive i stand til at sortere mellem de mange informationer, der kommer gennem medierne
  • %MD%AntalKodeKategori
   606718841Helt enig
   782132Delvis enig
   11423Hverken enig eller uenig
   0094Delvis uenig
   0045Helt uenig
   11178Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V173 VISION KNYTTE SIG FØLELS
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION KNYTTE SIG FØLELS
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn h. Barnet må blive i stand til at knytte sig følelsesmæssigt til andre mennesker
  • %MD%AntalKodeKategori
   535916651Helt enig
   12143802Delvis enig
   23773Hverken enig eller uenig
   11274Delvis uenig
   0075Helt uenig
   00128Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V174 VISION BEGÅ SIG I VERDEN
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION BEGÅ SIG I VERDEN
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn i. Man skal sørge for at rejse med sine børn, så de bliver vant til at begå sig andre steder i verden
  • %MD%AntalKodeKategori
   29329031Helt enig
   21236472Delvis enig
   11123503Hverken enig eller uenig
   551484Delvis uenig
   341055Helt uenig
   11168Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V175 VISION FÆLLES OVER EGET
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION FÆLLES OVER EGET
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn j. Barnet må lære at sætte fællesskabets interesser over sine egne interesser
  • %MD%AntalKodeKategori
   12133671Helt enig
   30349562Delvis enig
   13144043Hverken enig eller uenig
   10113094Delvis uenig
   441215Helt uenig
   00108Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V176 VISION KRITISK EVNE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION KRITISK EVNE
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn k. Barnet skal lære at forstå en tekst, så det kan tage stilling til teksten. Det er vigtigt, at barnet udvikler en evne til at være kritisk
  • %MD%AntalKodeKategori
   546016961Helt enig
   11133572Delvis enig
   23743Hverken enig eller uenig
   00134Delvis uenig
   0095Helt uenig
   11198Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V177 VISION PRIS GOD LITTERAT
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION PRIS GOD LITTERAT
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn l. Barnet skal lære at skelne mellem god og dårlig litteratur. Det er vigtigt, at barnet kommer til at sætte pris på den gode litteratur
  • %MD%AntalKodeKategori
   24277591Helt enig
   21246702Delvis enig
   14164563Hverken enig eller uenig
   451364Delvis uenig
   341035Helt uenig
   12458Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V178 VISION NÆRE FØLELSES.REL
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION NÆRE FØLELSES.REL
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn m. Det er vigtigt, at barnet bliver i stand til at indgå i nære følelsesmæssige relationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   495515381Helt enig
   13154242Delvis enig
   551533Hverken enig eller uenig
   11194Delvis uenig
   0055Helt uenig
   11288Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V179 VISION FRIT OG UAFHÆNGIG
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION FRIT OG UAFHÆNGIG
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn n. Barnet skal ikke binde sig til andre mennesker. Det skal stå så frit og uafhængigt som muligt
  • %MD%AntalKodeKategori
   772051Helt enig
   16174892Delvis enig
   10113173Hverken enig eller uenig
   16185074Delvis uenig
   20236345Helt uenig
   11178Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V180 VISION UDDAN. ANDRE STED
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION UDDAN. ANDRE STED
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn o. På længere sigt skal barnet blive i stand til at tage en del af sin uddannelse i andre dele af verden
  • %MD%AntalKodeKategori
   14164431Helt enig
   19215902Delvis enig
   20226243Hverken enig eller uenig
   782164Delvis uenig
   892545Helt uenig
   11408Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V181 VISION HUMANITÆRE OPGAVE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION HUMANITÆRE OPGAVE
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn p. På længere sigt må barnet blive i stand til at påtage sig humanitære opgaver, så det kan rejse ud og hjælpe mennesker, der lider nød
  • %MD%AntalKodeKategori
   661811Helt enig
   13154182Delvis enig
   30349523Hverken enig eller uenig
   9102754Delvis uenig
   9102885Helt uenig
   22548Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V182 VISION FORSTÅ NATUREN
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION FORSTÅ NATUREN
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn q. Barnet skal lære at forstå, hvad der sker i naturen. Det skal blive i stand til at forklare, hvad der sker i naturen og miljøet omkring det
  • %MD%AntalKodeKategori
   333710411Helt enig
   23267362Delvis enig
   9102883Hverken enig eller uenig
   22564Delvis uenig
   11315Helt uenig
   00128Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 89Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V183 VISION PRIS PÅ KUNST
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION PRIS PÅ KUNST
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn r. Barnet skal lære at skelne mellem rigtig kunst og efterligninger. Det må på denne måde lære at sætte pris på rigtig kunst
  • %MD%AntalKodeKategori
   561721Helt enig
   11123442Delvis enig
   23267233Hverken enig eller uenig
   10113084Delvis uenig
   18205665Helt uenig
   22558Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V184 VISION ARB. MED MENNESKE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION ARB. MED MENNESKE
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn s. Barnet må blive i stand til at arbejde med de nære relationer mellem mennesker, så de bliver så gode som muligt. Det er det vigtigste i et menneskes liv
  • %MD%AntalKodeKategori
   22246881Helt enig
   25287852Delvis enig
   14164433Hverken enig eller uenig
   451274Delvis uenig
   22705Helt uenig
   22548Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V185 VISION INTERNAT. SAMFUND
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION INTERNAT. SAMFUND
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn t. Man må forberede sine børn på, at de skal være en del af det internationale samfund
  • %MD%AntalKodeKategori
   353910901Helt enig
   22246852Delvis enig
   892403Hverken enig eller uenig
   23724Delvis uenig
   22545Helt uenig
   11278Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V186 VISION SELV I CENTRUM
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION SELV I CENTRUM
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn u. Barnet skal lære at sætte sig selv i centrum, så det kan klare sig
  • %MD%AntalKodeKategori
   12133791Helt enig
   25277732Delvis enig
   12133693Hverken enig eller uenig
   13154144Delvis uenig
   782185Helt uenig
   00148Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V187 VISION HJÆLPE MENNESKER
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION HJÆLPE MENNESKER
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn v. Det er vigtigt, at barnet bliver i stand til at kunne hjælpe et andet menneske, når der er behov for det
  • %MD%AntalKodeKategori
   576418111Helt enig
   10113172Delvis enig
   11293Hverken enig eller uenig
   0024Delvis uenig
   0025Helt uenig
   0068Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V188 VISION KUNST/LITTERATUR
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION KUNST/LITTERATUR
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn w. Kun hvis barnet lærer at sætte pris på rigtig kunst og litteratur, kan det skabe sig en god tilværelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   12451Helt enig
   561672Delvis enig
   11123503Hverken enig eller uenig
   11133534Delvis uenig
   394312195Helt uenig
   11338Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V189 VISION FØLELSER VIGTIGST
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION FØLELSER VIGTIGST
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn x. Barnet må forberede sig på at bruge meget tid på at udvikle gode følelsesmæssige relationer. Det er vigtigere end alt andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   13144011Helt enig
   24277692Delvis enig
   17195353Hverken enig eller uenig
   782284Delvis uenig
   671895Helt uenig
   12458Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V190 VISION ARB. ANDRE STEDER
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION ARB. ANDRE STEDER
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn y. I dag må man forberede sine børn på, at de måske skal arbejde og fungere i andre dele af verden
  • %MD%AntalKodeKategori
   19226131Helt enig
   23267312Delvis enig
   13144053Hverken enig eller uenig
   782114Delvis uenig
   671855Helt uenig
   11228Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V191 UDSAGN ARB. NÆR BARNDOMS
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN ARB. NÆR BARNDOMS
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. a. Mine børn bør satse på at komme til at arbejde i nærheden af deres barndomshjem. Her er deres familie og venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   11361Helt enig
   441252Delvis enig
   13144043Hverken enig eller uenig
   12143914Delvis uenig
   384311965Helt uenig
   00148Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 69Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V192 UDSAGN UDDAN. GAVNE SELV
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN UDDAN. GAVNE SELV
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. b. Mine børns uddannelse skal være til gavn for dem selv. Det er dem, der skal blive klogere. De skal ikke tage hensyn til alle mulige andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   444913871Helt enig
   13143942Delvis enig
   551433Hverken enig eller uenig
   451374Delvis uenig
   33955Helt uenig
   00108Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 69Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V193 UDSAGN LEVE LIVET UNGE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN LEVE LIVET UNGE
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. c. Mine børn skal leve livet mens de er unge. Så kan de altid senere gå i gang med at uddanne sig
  • %MD%AntalKodeKategori
   561701Helt enig
   17205482Delvis enig
   9112973Hverken enig eller uenig
   19215884Delvis uenig
   17205505Helt uenig
   00138Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 69Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V194 UDSAGN UDDAN. NÆR BARNDO
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN UDDAN. NÆR BARNDO
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. d. Mine børn bør satse på at tage en uddannelse i nærheden af deres barndomshjem. Der er ingen grund til at rejse langt væk
  • %MD%AntalKodeKategori
   22501Helt enig
   451382Delvis enig
   10113053Hverken enig eller uenig
   13154134Delvis uenig
   404412495Helt uenig
   00108Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 79Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V195 UDSAGN SKAL UDDANNELSE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN SKAL UDDANNELSE
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. e. Mine børn skal tage en uddannelse, selv om de ikke har lyst til at læse
  • %MD%AntalKodeKategori
   11123471Helt enig
   10113022Delvis enig
   671953Hverken enig eller uenig
   9102804Delvis uenig
   333710265Helt uenig
   11168Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 69Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V196 UDSAGN UDDAN. ANDET LAND
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN UDDAN. ANDET LAND
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. f. Mine børn skal satse på at tage en del af deres uddannelse i et andet land. det er man nødt til, hvis man virkelig skal blive til noget
  • %MD%AntalKodeKategori
   12461Helt enig
   561682Delvis enig
   11133553Hverken enig eller uenig
   11123334Delvis uenig
   404412505Helt uenig
   00148Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 69Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V197 UDSAGN ARB. HJÆLPE MENNE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN ARB. HJÆLPE MENNE
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. g. Mine børn skal satse på at få et arbejde, hvor de kan gøre noget for andre mennesker. Det er vigtigere end løn og status
  • %MD%AntalKodeKategori
   33821Helt enig
   10113102Delvis enig
   21236493Hverken enig eller uenig
   15174704Delvis uenig
   20226295Helt uenig
   11278Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V198 UDSAGN ARB. FRIT LANDE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN ARB. FRIT LANDE
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. h. Mine børn bør ikke være bundet til noget bestemt land. De må være så fri, at de den ene dag kan arbejde i New York og den anden dag i Tokyo
  • %MD%AntalKodeKategori
   13143951Helt enig
   13154122Delvis enig
   19215973Hverken enig eller uenig
   10113084Delvis uenig
   13143985Helt uenig
   22568Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 69Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V199 UDSAGN FORDYBE SIG OMRÅD
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN FORDYBE SIG OMRÅD
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. i. Mine børn bør satse på et arbejde, hvor de kan blive ved med at fordybe sig i et bestemt område
  • %MD%AntalKodeKategori
   551541Helt enig
   10113092Delvis enig
   21236523Hverken enig eller uenig
   14154294Delvis uenig
   18205685Helt uenig
   22558Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V200 UDSAGN LØSE STORE PROBLE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN LØSE STORE PROBLE
  • Variablen er filtreret af: V88
   • Filtrerende variable: V88
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. j. Mine børn bør satse på en uddannelse og et arbejde, hvor de kan være med til at løse nogle af de store problemer, som verden står overfor
  • %MD%AntalKodeKategori
   441201Helt enig
   11133572Delvis enig
   25287923Hverken enig eller uenig
   11133584Delvis uenig
   16184935Helt uenig
   12478Ved ikke
   202364411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   11 33510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 89
 • V201 ANTAL HJEMMEBOENDE BØRN
  Interviewerinstruktion: (Børn på efterskole regnes som hjemmeboende, og spm. 37 (V204) besvares ud fra dengang, de boede hjemme. Delebørn er hjemmeboende, hvis de bor halvdelen af tiden eller mere hos IP). Variablen er kodet i intervallet 0-5. 10 (irrelevant - 335 tilfælde) 11 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 1000.

 • V202 ANTAL IKKE-HJEMMEB. BØRN
  Interviewerinstruktion: (Børn på efterskole regnes som hjemmeboende, og spm. 37 (V204) besvares ud fra dengang, de boede hjemme. Delebørn er hjemmeboende, hvis de bor halvdelen af tiden eller mere hos IP). Variablen er kodet i intervallet 0-6. 10 (irrelevant - 335 tilfælde) 11 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 1000.

 • V203 FILTER 1
 • V204 FAMILIE PÅ BIBLIOTEK
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V88 && V203
   • Filtrerende variable: V88 V203
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) a. Familien tager sammen på biblioteket
  • %MD%AntalKodeKategori
   22511Mindst en gang om ugen
   12173872Mindst en gang om måneden
   10143043Mindst en gang om året
   27388384Sjældent eller aldrig
   0008Ved ikke
   202964411Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   29 92510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 71
 • V205 FAMILIE I SVØMMEHAL
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V88 && V203
   • Filtrerende variable: V88 V203
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) b. Familien tager sammen i svømmehal
  • %MD%AntalKodeKategori
   34791Mindst en gang om ugen
   792092Mindst en gang om måneden
   14204383Mindst en gang om året
   27388544Sjældent eller aldrig
   202964411Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   29 92510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 71
 • V206 FAMILIE UD I NATUREN
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V88 && V203
   • Filtrerende variable: V88 V203
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) c. Familien tager sammen ud i naturen
  • %MD%AntalKodeKategori
   11153341Mindst en gang om ugen
   22316952Mindst en gang om måneden
   12173863Mindst en gang om året
   571624Sjældent eller aldrig
   202964411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   29 92510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 70
 • V207 FAMILIE I BIOGRAF
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V88 && V203
   • Filtrerende variable: V88 V203
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) d. Familien går sammen i biografen
  • %MD%AntalKodeKategori
   0061Mindst en gang om ugen
   7102162Mindst en gang om måneden
   23337353Mindst en gang om året
   20286224Sjældent eller aldrig
   202964411Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   29 92510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 71
 • V208 FAMILIE I TEATER
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V88 && V203
   • Filtrerende variable: V88 V203
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) e. Familien tager sammen i teatret
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Mindst en gang om ugen
   12442Mindst en gang om måneden
   18265673Mindst en gang om året
   31449684Sjældent eller aldrig
   202964411Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   29 92510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 71
 • V209 FAMILIE BESØG VENNER/FAM
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V88 && V203
   • Filtrerende variable: V88 V203
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) f. Familien er sammen på besøg hos venner og familie
  • %MD%AntalKodeKategori
   12163631Mindst en gang om ugen
   324510012Mindst en gang om måneden
   692003Mindst en gang om året
   01134Sjældent eller aldrig
   0018Ved ikke
   202964411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   29 92510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 71
 • V210 FAMILIE MADLAVNING
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V88 && V203
   • Filtrerende variable: V88 V203
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) g. Familien er sammen om praktisk arbejde som madlavning, rengøring eller indkøb
  • %MD%AntalKodeKategori
   354910901Mindst en gang om ugen
   9132852Mindst en gang om måneden
   22523Mindst en gang om året
   571524Sjældent eller aldrig
   202964411Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   29 92510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 71
 • V211 FAMILIE LEKTIER/SKOLE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V88 && V203
   • Filtrerende variable: V88 V203
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) h. Familien snakker sammen om lektier og skole
  • %MD%AntalKodeKategori
   446313951Mindst en gang om ugen
   23622Mindst en gang om måneden
   0073Mindst en gang om året
   451134Sjældent eller aldrig
   0018Ved ikke
   202964411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   29 92510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 71
 • V212 FAMILIE SPISE AFTENSMAD
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V88 && V203
   • Filtrerende variable: V88 V203
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) i. Familien spiser aftensmad sammen
  • %MD%AntalKodeKategori
   496915431Mindst en gang om ugen
   11232Mindst en gang om måneden
   0053Mindst en gang om året
   0084Sjældent eller aldrig
   202964411Deltog ikke
   0 39Uoplyst
   29 92510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 71
 • V213 FAMILIE SPOTRSAKTIVITETE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V88 && V203
   • Filtrerende variable: V88 V203
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) j. Familien deltager i sportsaktiviteter sammen
  • %MD%AntalKodeKategori
   14204471Mindst en gang om ugen
   8122632Mindst en gang om måneden
   461303Mindst en gang om året
   23337404Sjældent eller aldrig
   202964411Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   29 92510Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 71
 • V214 TRANPORTTID TIL BØRN
  Interviewerinstruktion: (Det er transporttiden med det oftest anvendte transportmiddel til det barn, der hyppigst er kontakt med).
 • V215 TELEFONSAMTALER BØRN
  Interviewerinstruktion: (Det barn der tales hyppigst med)
 • V216 HVORNÅR SÅ BØRN SIDST
  Interviewerinstruktion: (Her gælder spørgsmålet alle børnene som helhed. Hvis IP fx ser to forskellige børn indenfor 8 dage, så ser de børnene inden for den sidste uge).
  • HVIS KUN HJEMMEBOENDE BØR
  • ANTAL IKKE-HJEMMEB. BØRN
  • Variablen er filtreret af: V88 && V201 && V202
   • Filtrerende variable: V88 V201 V202
  • Spm. 40: Hvornår så De sidst Deres barn/nogen af Deres børn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21366761Inden for de sidste par dage
   10163082Inden for den sidste uge
   6101843Inden for den sidste måned
   12424Inden for det sidste halve år
   00456-12 måneder siden, gå til spm. 42 (V220)
   11246Ikke i de sidste 12 måneder, gå til spm. 42 (V220)
   203464411Deltog ikke
   1 279Uoplyst
   39 124210Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 60
 • V217 HJULPET RENGØR/VASK/INDK
  (Et kryds i hver linie)
 • V218 HJULPET BOLIG/HAVE
  (Et kryds i hver linie)
 • V219 HJULPET PASSE BØRNEBØRN
  (Et kryds i hver linie)
 • V220 GIVET BØRN ØKONOM. STØTT
  Interviewerinstruktion: (Almindelige gaver er fødselsdags- og julegaver o.l.).
 • V221 HVOR MEGET GIVET BØRN
  Interviewerinstruktion: (Hvis der er ydet støtte til flere børn - da det tilfælde hvor støtten var størst).
 • V222 FÅET ØKONOM. STØTTE FRA
 • V223 HVOR MEGET FÅET FRA BØRN
  Interviewerinstruktion: (Hvis der er modtaget støtte fra flere børn - da det tilfælde hvor støtten var størst).
 • V224 LEVER IP'S FORÆLDRE
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • Spm. 46: Hvordan var det nu. Lever nogen af Deres forældre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28288761Har begge forældre, gå til spm. 51 (V233)
   27278372Faderen død
   17175243Begge døde
   992704Moderen død gå til spm. 49 (V229)
   202064411Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V225 HVOR GAMMEL BLEV FAR
  Interviewerinstruktion: (Hvis alderen ikke kendes, så bed IP om at give et skøn). Variablen er kodet i intervallet 27-94. 888 (ved ikke - 3 tilfælde) 999 (uoplyst - 6 tilfælde) 1000 (irrelevant - 1146 tilfælde) 1001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V226 ÅRSAG FAR DØDE 1
 • V227 ÅRSAG FAR DØDE 2
  Variablen indeholder en liste over dødsårsager.
 • V228 FILTER 2
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • FILTER 2
  • Variablen er filtreret af: V224
   • Filtrerende variable: V224
  • Spm. Filter 2
  • %MD%AntalKodeKategori
   27428371Hvis far død (kode 2 i spm. 46 (V224)), gå til spm. 51 (V233)
   17265242Hvis begge døde (kode 3 i spm. 46 (V224)) gå til spm. 49 (V229)
   203264411Deltog ikke
   36 114610Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 64
 • V229 HVOR GAMMEL BLEV MOR
  Interviewerinstruktion: (Hvis alderen ikke kendes, så bed IP om at give et skøn). Variablen er kodet i intervallet 24-92. 888 (ved ikke - 1 tilfælde) 999 (uoplyst - 2 tilfælde) 1000 (irrelevant - 1713 tilfælde) 1001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V230 ÅRSAG MOR DØDE 1
 • V231 ÅRSAG MOR DØDE 2
  Variablen indeholder en liste over dødsårsager.
 • V232 FILTER 3
 • V233 TRANSPORTTID TIL FORÆLDR
  Interviewerinstruktion: (Det er transporttiden med det oftest anvendte transportmiddel - hvis forældrene ikke bor sammen da til den der er hyppigst kontakt med).
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • TRANSPORTTID TIL FORÆLDR
  • Variablen er filtreret af: V232
   • Filtrerende variable: V232
  • Spm. 51: Hvor lang tid tager det normalt for Dem at komme til Deres forældre/far/mor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   2024627110 minutter eller mindre
   1923598211-30 minutter
   910270331-60 minutter
   111334941-3 timer
   3410454-6 timer
   112267-24 timer
   0027Mere end 1 døgn
   0058Ved ikke
   202564411Deltog ikke
   0 69Uoplyst
   17 52410Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 83
 • V234 TELEFONSAMTALER FORÆLDRE
  Interviewerinstruktion: Den der er hyppigst kontakt med).
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • TELEFONSAMTALER FORÆLDRE
  • Variablen er filtreret af: V232
   • Filtrerende variable: V232
  • Spm. 52. Hvor ofte taler De normalt i telefon med Deres forældre/far/mor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   782201Dagligt
   374411612En eller flere gange om ugen
   13164113En eller flere gange om måneden
   34984Mindre end en gang om måneden
   33895Aldrig
   202564411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   17 52410Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 83
 • V235 HVORNÅR SÅ FORÆLDRE SIDS
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • HVORNÅR SÅ FORÆLDRE SIDS
  • Variablen er filtreret af: V232
   • Filtrerende variable: V232
  • Spm. 53: Hvornår så De sidst Deres forældre/far/mor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22276971Inden for de sidste par dage
   18225702Inden for den sidste uge
   16205183Inden for den sidste måned
   451294Inden for det sidste halve år, gå til spm. 55 (V241)
   111656-12 måneder siden, gå til spm. 55 (V241)
   22496Ikke i de sidste 12 måneder, gå til spm. 55 (V241)
   202564411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   17 52410Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 83
 • V236 HJULPET RENGØR/VASK/INDK
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • HVORNÅR SÅ FORÆLDRE SIDS
  • Variablen er filtreret af: V232 && V235
   • Filtrerende variable: V232 V235
  • Spm. 54: Har De inden for den sidste måned hjulpet Deres forældre/far/mor: Interviewerinstruktion: (Husk at undersøge, om forældrene har behov for hjælp) a. Rengøring, vask, indkøb eller madlavning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12153701Ja
   9112712Nej
   364711423Har ikke behov for hjælp
   0028Ved ikke
   202764411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   23 71810Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 77
 • V237 HJULPET BOLIG/HAVE
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • HVORNÅR SÅ FORÆLDRE SIDS
  • Variablen er filtreret af: V232 && V235
   • Filtrerende variable: V232 V235
  • Spm. 54: Har De inden for den sidste måned hjulpet Deres forældre/far/mor: Interviewerinstruktion: (Husk at undersøge, om forældrene har behov for hjælp) b. Vedligeholdelse af bolig eller have?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13174041Ja
   13174062Nej
   31409743Har ikke behov for hjælp
   0018Ved ikke
   202764411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   23 71810Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 77
 • V238 HJULPET PENGESAGER
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • HVORNÅR SÅ FORÆLDRE SIDS
  • Variablen er filtreret af: V232 && V235
   • Filtrerende variable: V232 V235
  • Spm. 54: Har De inden for den sidste måned hjulpet Deres forældre/far/mor: Interviewerinstruktion: (Husk at undersøge, om forældrene har behov for hjælp) c. At ordne pengesager eller henvendelse til offentlige myndigheder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8112621Ja
   10133062Nej
   395012153Har ikke behov for hjælp
   0028Ved ikke
   202764411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   23 71810Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 77
 • V239 HJULPET TRANSPORT BEHAND
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • HVORNÅR SÅ FORÆLDRE SIDS
  • Variablen er filtreret af: V232 && V235
   • Filtrerende variable: V232 V235
  • Spm. 54: Har De inden for den sidste måned hjulpet Deres forældre/far/mor: Interviewerinstruktion: (Husk at undersøge, om forældrene har behov for hjælp) d. At komme til undersøgelse, behandling o.lign.?
  • %MD%AntalKodeKategori
   571621Ja
   12153682Nej
   405212533Har ikke behov for hjælp
   0028Ved ikke
   202764411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   23 71810Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 77
 • V240 HJULPET UDENDØRS/BESØG
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • HVORNÅR SÅ FORÆLDRE SIDS
  • Variablen er filtreret af: V232 && V235
   • Filtrerende variable: V232 V235
  • Spm. 54: Har De inden for den sidste måned hjulpet Deres forældre/far/mor: Interviewerinstruktion: (Husk at undersøge, om forældrene har behov for hjælp) e. At komme udendørs, på besøg eller til fritidsaktiviteter?
  • %MD%AntalKodeKategori
   682021Ja
   8112622Nej
   425413193Har ikke behov for hjælp
   0028Ved ikke
   202764411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   23 71810Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 77
 • V241 YDET FORÆLDRE ØKONOMISK
 • V242 BELØBS STØRRELSE YDET
  Interviewerinstruktion: (Hvis der er ydet støtte til begge forældre da det tilfælde hvor støtten var størst).
 • V243 FÅET FORÆLDRE ØKONOMISK
 • V244 BELØBS STØRRELSE FÅET
  Interviewerinstruktion: (Hvis der er ydet støtte fra begge forældre da det tilfælde hvor støtten var størst).
 • V245 FAR SYGDOM NU
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • FAR SYGDOM NU
  • Variablen er filtreret af: V247
   • Filtrerende variable: V247
  • Spm. 59: Lider eller led Deres (biologiske) far af en af de sygdomme, på kortet som jeg nu viser Dem? (Vis kort 1) a. Nej, ingen sygdom nu
  • %MD%AntalKodeKategori
   17305321Nævnt
   19335832Ikke nævnt
   12318Ved ikke
   203664411Deltog ikke
   43 136110Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 57
 • V246 FAR SYGDOM TIDLIGERE
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • Spm. 59: Lider eller led Deres (biologiske) far af en af de sygdomme, på kortet som jeg nu viser Dem? (Vis kort 1) b. Nej, ingen sygdom tidligere
  • %MD%AntalKodeKategori
   26268351Nævnt
   515116132Ikke nævnt
   22598Ved ikke
   202064411Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V247 FAR DØD
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • Spm. 59: Lider eller led Deres (biologiske) far af en af de sygdomme, på kortet som jeg nu viser Dem? (Vis kort 1) c. Far død
  • %MD%AntalKodeKategori
   434313611Nævnt
   363611462Ikke nævnt
   202064411Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V248 FAR HAR SUKKERSYGE/DIABE
 • V249 FAR HAR NERVØSE LIDELSER
 • V250 FAR HAR EPILEPSI
 • V251 FAR HAR HOVEDPINE/MIGRÆN
 • V252 FAR HAR LAMMELSE I DEL
 • V253 FAR HAR FOR HØJT BLODTRY
 • V254 FAR HAR BLODPROP HJERTE
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • FAR DØD
  • Variablen er filtreret af: V245 && V247
   • Filtrerende variable: V245 V247
  • Spm. 59.a: Lider eller led Deres (biologiske) far af en af de sygdomme? (Vis kort 1) Har nu: g. Blodprop i hjerte eller hjertekrampe
  • %MD%AntalKodeKategori
   13321Nævnt
   17445512Ikke nævnt
   12318Ved ikke
   205164411Deltog ikke
   60 189310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 40
 • V255 FAR HAR BLODPROP HJERNE
 • V256 FAR HAR BRONKITIS KRONIS
 • V257 FAR HAR ASTMA
 • V258 FAR HAR ALLERGI
 • V259 FAR HAR EKSEM
 • V260 FAR HAR MAVESÅR
 • V261 FAR HAR GALDESTEN
 • V262 FAR HAR NYRESTEN
 • V263 FAR HAR UNDERLIVSSYGDOM
 • V264 FAR HAR MENSTRUATIONSBES
 • V265 FAR HAR PSORIASIS
 • V266 FAR HAR RYGSYGDOM
 • V267 FAR HAR KRÆFT
 • V268 FAR HAR TYPE KRÆFT
  Variablen indeholder en liste over kræfttyper.
 • V269 FAR HAR AMPUTERET ARM/BE
 • V270 FAR HAR FJERNET ORGAN
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • FAR DØD
  • Variablen er filtreret af: V245 && V247
   • Filtrerende variable: V245 V247
  • Spm. 59.a: Lider eller led Deres (biologiske) far af en af de sygdomme? (Vis kort 1) Har nu: v. Fået fjernet et organ (fx lunge, nyre, bryst, livmoder)
  • %MD%AntalKodeKategori
   12231Nævnt
   18455602Ikke nævnt
   12318Ved ikke
   205164411Deltog ikke
   60 189310Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 40
 • V271 FAR HAR HVILKET ORGAN
  Variablen indeholder en liste over organer.
 • V272 FAR HAFT SUKKERSYGE/DIAB
 • V273 FAR HAFT NERVØSE LIDELSE
 • V274 FAR HAFT EPILEPSI
 • V275 FAR HAFT HOVEDPINE/MIGRÆ
 • V276 FAR HAFT LAMMELSE I DEL
 • V277 FAR HAFT FOR HØJT BLODTR
 • V278 FAR HAFT BLODPROP HJERTE
 • V279 FAR HAFT BLODPROP HJERNE
 • V280 FAR HAFT BRONKITIS KRONI
 • V281 FAR HAFT ASTMA
 • V282 FAR HAFT ALLERGI
 • V283 FAR HAFT EKSEM
 • V284 FAR HAFT MAVESÅR
 • V285 FAR HAFT GALDESTEN
 • V286 FAR HAFT NYRESTEN
 • V287 FAR HAFT UNDERLIVSSYGDOM
 • V288 FAR HAFT MENSTRUATIONSBE
 • V289 FAR HAFT PSORIASIS
 • V290 FAR HAFT RYGSYGDOM
 • V291 FAR HAFT KRÆFT
 • V292 FAR HAFT TYPE KRÆFT
  Variablen indeholder en liste over kræfttyper.
 • V293 FAR HAFT AMPUTERET ARM/B
 • V294 FAR HAFT FJERNET ORGAN
 • V295 FAR HAFT HVILKET ORGAN
  Variablen indeholder en liste over organer.
 • V296 MOR SYGDOM NU
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • MOR SYGDOM NU
  • Variablen er filtreret af: V298
   • Filtrerende variable: V298
  • Spm. 60: Lider eller led Deres (biologiske) mor af en af de sygdomme, på kortet som jeg nu viser Dem? (Vis kort 1) a. Nej, ingen sygdom nu
  • %MD%AntalKodeKategori
   24327631Nævnt
   30409372Ikke nævnt
   01138Ved ikke
   202764411Deltog ikke
   25 79410Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 75
 • V297 MOR SYGDOM TIDLIGERE
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • Spm. 60: Lider eller led Deres (biologiske) mor af en af de sygdomme, på kortet som jeg nu viser Dem? (Vis kort 1) b. Nej, ingen sygdom tidligere
  • %MD%AntalKodeKategori
   343410841Nævnt
   454514052Ikke nævnt
   11188Ved ikke
   202064411Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V298 MOR DØD
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • Spm. 60: Lider eller led Deres (biologiske) mor af en af de sygdomme, på kortet som jeg nu viser Dem? (Vis kort 1) c. Mor død
  • %MD%AntalKodeKategori
   25257941Nævnt
   545417132Ikke nævnt
   202064411Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V299 MOR HAR SUKKERSYGE/DIABE
 • V300 MOR HAR NERVØSE LIDELSER
 • V301 MOR HAR EPILEPSI
 • V302 MOR HAR HOVEDPINE/MIGRÆN
 • V303 MOR HAR LAMMELSE I DEL
 • V304 MOR HAR FOR HØJT BLODTRY
 • V305 MOR HAR BLODPROP HJERTE
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • MOR DØD
  • Variablen er filtreret af: V296 && V298
   • Filtrerende variable: V296 V298
  • Spm. 60.a: Lider eller led Deres (biologiske) mor af en af de sygdomme? (Vis kort 1) Har nu: g. Blodprop i hjerte eller hjertekrampe
  • %MD%AntalKodeKategori
   23491Nævnt
   28568882Ikke nævnt
   01138Ved ikke
   204064411Deltog ikke
   49 155710Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 51
 • V306 MOR HAR BLODPROP HJERNE
 • V307 MOR HAR BRONKITIS KRONIS
 • V308 MOR HAR ASTMA
 • V309 MOR HAR ALLERGI
 • V310 MOR HAR EKSEM
 • V311 MOR HAR MAVESÅR
 • V312 MOR HAR GALDESTEN
 • V313 MOR HAR NYRESTEN
 • V314 MOR HAR UNDERLIVSSYGDOM
 • V315 MOR HAR MENSTRUATIONSBES
 • V316 MOR HAR PSORIASIS
 • V317 MOR HAR RYGSYGDOM
 • V318 MOR HAR KRÆFT
 • V319 MOR HAR TYPE KRÆFT
  Variablen indeholder en liste over kræfttyper.
 • V320 MOR HAR AMPUTERET ARM/BE
 • V321 MOR HAR FJERNET ORGAN
  • IP's forældre, 2001 Tekst
  • MOR DØD
  • Variablen er filtreret af: V296 && V298
   • Filtrerende variable: V296 V298
  • Spm. 60.a: Lider eller led Deres (biologiske) mor af en af de sygdomme? (Vis kort 1) Har nu: v. Fået fjernet et organ (fx lunge, nyre, bryst, livmoder)
  • %MD%AntalKodeKategori
   6111771Nævnt
   24487602Ikke nævnt
   01138Ved ikke
   204064411Deltog ikke
   49 155710Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 51
 • V322 MOR HAR HVILKET ORGAN
  Variablen indeholder en liste over organer.
 • V323 MOR HAFT SUKKERSYGE/DIAB
 • V324 MOR HAFT NERVØSE LIDELSE
 • V325 MOR HAFT EPILEPSI
 • V326 MOR HAFT HOVEDPINE/MIGRÆ
 • V327 MOR HAFT LAMMELSE I DEL
 • V328 MOR HAFT FOR HØJT BLODTR
 • V329 MOR HAFT BLODPROP HJERTE
 • V330 MOR HAFT BLODPROP HJERNE
 • V331 MOR HAFT BRONKITIS KRONI
 • V332 MOR HAFT ASTMA
 • V333 MOR HAFT ALLERGI
 • V334 MOR HAFT EKSEM
 • V335 MOR HAFT MAVESÅR
 • V336 MOR HAFT GALDESTEN
 • V337 MOR HAFT NYRESTEN
 • V338 MOR HAFT UNDERLIVSSYGDOM
 • V339 MOR HAFT MENSTRUATIONSBE
 • V340 MOR HAFT PSORIASIS
 • V341 MOR HAFT RYGSYGDOM
 • V342 MOR HAFT KRÆFT
 • V343 MOR HAFT TYPE KRÆFT
  Variablen indeholder en liste over kræfttyper.
 • V344 MOR HAFT AMPUTERET ARM/B
 • V345 MOR HAFT FJERNET ORGAN
 • V346 MOR HAFT HVILKET ORGAN
  Variablen indeholder en liste over organer.
 • V347 SELV CENTRAL ERHVERVSLIV
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 61: Vil De sige, at De selv eller Deres ægtefælle/ partner har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? a. Ja, i erhvervslivet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11113581Nævnt
   686821482Ikke nævnt
   202064411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V348 SELV CENTRAL OFF. ADMIN.
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 61: Vil De sige, at De selv eller Deres ægtefælle/ partner har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? b. Ja, i offentlig administration
  • %MD%AntalKodeKategori
   551731Nævnt
   747423332Ikke nævnt
   202064411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V349 SELV CENTRAL POLITIK
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 61: Vil De sige, at De selv eller Deres ægtefælle/ partner har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? c. Ja, i det politiske liv
  • %MD%AntalKodeKategori
   441181Nævnt
   767623882Ikke nævnt
   202064411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V350 SELV CENTRAL NEJ
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 61: Vil De sige, at De selv eller Deres ægtefælle/ partner har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? d. Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   626219461Nævnt
   18185602Ikke nævnt
   202064411Deltog ikke
   0 19Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V351 VENNER CENTRAL ERHVERVHS
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 62: Vil De sige, at nogen i Deres omgangskreds blandt Deres venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? a. Ja, i erhvervslivet
  • %MD%AntalKodeKategori
   21216491Nævnt
   595918562Ikke nævnt
   202064411Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V352 VENNER CENTRAL OFF. ADMI
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 62: Vil De sige, at nogen i Deres omgangskreds blandt Deres venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? b. Ja, i offentlig administration
  • %MD%AntalKodeKategori
   13134061Nævnt
   676720992Ikke nævnt
   202064411Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V353 VENNER CENTRAL POLITIK
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 62: Vil De sige, at nogen i Deres omgangskreds blandt Deres venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? c. Ja, i det politiske liv
  • %MD%AntalKodeKategori
   15154681Nævnt
   656520372Ikke nævnt
   202064411Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V354 VENNER CENTRAL NEJ
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 62: Vil De sige, at nogen i Deres omgangskreds blandt Deres venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? d. Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   484815271Nævnt
   31319782Ikke nævnt
   202064411Deltog ikke
   0 29Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V355 KONTAKT SKAFFE BØRN JOB
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 63: Vil De sige, at De selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe Dem i de følgende situationer? Interviewerinstruktion: (Hvis ingen børn (spm. 32 (V88)), sæt kryds i 3 uden at spørge). a. At skaffe børnene et job (et fritidsjob eller et rigtigt job)
  • %MD%AntalKodeKategori
   424213091Ja
   27278552Nej
   11113353Har ikke børn
   0038Ved ikke
   202064411Deltog ikke
   0 59Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V356 KONTAKT SKAFFE BØRN LÆRE
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 63: Vil De sige, at De selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe Dem i de følgende situationer? Interviewerinstruktion: (Hvis ingen børn (spm. 32 (V88)), sæt kryds i 3 uden at spørge). b. At skaffe en læreplads til Deres barn/børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   343410701Ja
   353510932Nej
   11113353Har ikke børn
   0038Ved ikke
   202064411Deltog ikke
   0 69Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V357 KONTAKT SKAFFE BØRN BOLI
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 63: Vil De sige, at De selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe Dem i de følgende situationer? Interviewerinstruktion: (Hvis ingen børn (spm. 32 (V88)), sæt kryds i 3 uden at spørge). c. At skaffe en bolig til Deres barn/børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   24247561Ja
   454514082Nej
   11113353Har ikke børn
   0018Ved ikke
   202064411Deltog ikke
   0 79Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V358 KONTAKT RÅDGIVE UDDANNEL
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 63: Vil De sige, at De selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe Dem i de følgende situationer? Interviewerinstruktion: (Hvis ingen børn (spm. 32 (V88)), sæt kryds i 3 uden at spørge). d. At rådgive Dem med Deres barn/børns valg af uddannelsessted
  • %MD%AntalKodeKategori
   363611321Ja
   333310322Nej
   11113353Har ikke børn
   0028Ved ikke
   202064411Deltog ikke
   0 69Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V359 KONTAKT SKAFFE SELV JOB
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 63: Vil De sige, at De selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe Dem i de følgende situationer? e. At skaffe Dem selv eller Deres ægtefælle et job/evt. nyt job
  • %MD%AntalKodeKategori
   373711551Ja
   424213202Nej
   0078Ved ikke
   202164411Deltog ikke
   1 259Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 99
 • V360 KONTAKT HJÆLPE SAGSBEHAN
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 63: Vil De sige, at De selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe Dem i de følgende situationer? f. At hjælpe Dem med sagsbehandlingen overfor en offentlig myndighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   424213181Ja
   373711632Nej
   0008Ved ikke
   202164411Deltog ikke
   1 269Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 99
 • V361 KONTAKT HJÆLPE BØRN UDLA
  Interviewerinstruktion: (Hvis ingen børn (spm. 32 (V88)), sæt kryds i 3 uden at spørge).
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 64: Vil De sige, at De selv har kontakter eller forbindelser i udlandet, der ville kunne hjælpe Dem, hvis Deres børn ønskede at uddanne sig eller arbejde i et andet land?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27278471Ja
   414112902Nej
   11113353Har ikke børn
   11298Ved ikke
   202064411Deltog ikke
   0 69Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V362 IP HOVEDBESKÆFTIGELSE
  Interviewerinstruktion: (Hvis IP er på orlov, langtidssyg o.l., så bed IP om at svare ud fra det job, de er fraværende fra. IP registreres som faglært hhv. ikke-faglært arbejder, også selv om IP er på månedsløn).
  • IP's tilknytning til arbe
  • Spm. 65: Hvad er Deres hovedbeskæftigelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103121Ikke-faglært arbejder/specialarbejder
   882432Faglært arbejder
   454514153Funktionær/tjenestemand
   882384Selvstændig erhvervsdrivende
   11215Medhjælpende ægtefælle
   33806Arbejdsløs på dagpenge eller bistandshjælp, gå til spm. 68 (V367)
   441147Førtidspensionist, gå til spm. 68 (V367)
   00108Hjemmearbejdende (uden andet arbejde), gå til spm. 68 (V367)
   11319Under uddannelse, gå til spm. 68 (V367)
   113710Andet, gå til spm. 68 (V367)
   00188Ved ikke
   2020644101Deltog ikke
   0 599Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V363 IP HOVEDBESKÆF. ANDET 1
  Variablen indeholder en liste over beskæftigelser.
 • V364 IP HOVEDBESKÆF. ANDET 2
  Variablen indeholder en liste over beskæftigelser.
 • V365 ARBEJDSTID UGE
  Interviewerinstruktion: (Hvis IP ikke umiddelbart kan svare, så bed IP om et skøn). Variablen er kodet i intervallet 3-120. 888 (ved ikke - 4 tilfælde) 999 (uoplyst - 5 tilfælde) 1000 (irrelevant - 272 tilfælde) 1001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V366 OFF./PRIVAT ANSAT
  • IP's tilknytning til arbe
  • OFF./PRIVAT ANSAT
  • Variablen er filtreret af: V362
   • Filtrerende variable: V362
  • Spm. 67: Er De beskæftiget i den private eller den offentlige sektor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30339461I den offentlige sektor (inkl. selvejende institutioner fx inden for undervisning, børne- og ældreomsorg)
   394312402I det private erhvervsliv
   11183I en interesseorganisation eller bevægelse (fx fagbevægelsen)
   0094I et andelsselskab (typisk inden for landbrug)
   11165I et koncessioneret selskab (Koncessionerede selskaber, er selskaber der har eneret til en bestemt virksomhed, typisk inden for trafik samt el- og televirksomhed)
   0028Ved ikke
   202264411Deltog ikke
   0 49Uoplyst
   9 27210Irrelevant
   1001003151
   Svarprocent: 91
 • V367 HAFT UNDERORDNEDE
  Interviewerinstruktion: (Medhjælpende ægtefælle regnes ikke som underordnede).
  • IP's tilknytning til arbe
  • Spm. 68: Har De/har De nogensinde haft en beskæftigelse, hvor De havde underordnede?
  • %MD%AntalKodeKategori
   444413831Ja
   363611242Nej, gå til spm. 70 (V369)
   202064411Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V368 ANTAL UNDERORDNEDE
  Interviewerinstruktion: (Spm. gælder det største antal underordnede IP har haft).
 • V369 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED
  Interviewerinstruktion: (Spm. gælder det største antal underordnede IP har haft).
  • IP's tilknytning til arbe
  • Spm. 70: Driver De/har De på noget tidspunkt drevet selvstændig virksomhed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   585818261Nej
   10103162Ja, men uden ansatte
   992803Ja, med 1-9 ansatte
   11454Ja, med 10-19 ansatte
   11345Ja, med 20 eller flere ansatte
   202064411Deltog ikke
   0 69Uoplyst
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V370 ALDRIG HAFT ARBEJDE
  Interviewerinstruktion: (Hvis IP kun har haft arbejde i perioder, så registreres det sammenlagte antal år. Spørgsmålet omfatter ikke fritidsarbejde og ved siden af studier).
  • IP's tilknytning til arbe
  • Spm. 71: Omtrent i hvor mange år har De haft erhvervsarbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0071Har aldrig haft erhvervsarbejde, gå til spm. 82 (V385)
   797925002Ikke nævnt
   202064411Deltog ikke
   1001003151
   Svarprocent: 100
 • V371 ANTAL ÅR ERHVERVSARBEJDE
  Interviewerinstruktion: (Hvis IP kun har haft arbejde i perioder, så registreres det sammenlagte antal år. Spørgsmålet omfatter ikke fritidsarbejde og ved siden af studier). Variablen er kodet i intervallet 1-35. 88 (ved ikke - 2 tilfælde) 99 (uoplyst - 14 tilfælde) 100 (irrelevant - 7 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V372 HAFT ARBEJDE VAREDE 6 MD
 • V373 ÅR/MD ARB. HUSKER IKKE
 • V374 MÅNED FØRSTE ARBEJDE
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 88 (ved ikke - 137 tilfælde) 99 (uoplyst - 28 tilfælde) 100 (irrelevant - 85 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V375 ÅR FØRSTE ARBEJDE
  Variablen er kodet i intervallet 1960-1998. 8888 (ved ikke - 1 tilfælde) 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 85 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V376 STADIG I DETTE ARBEJDE
 • V377 MÅNED NUVÆRENDE ARBEJDE
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 88 (ved ikke - 20 tilfælde) 99 (uoplyst - 8 tilfælde) 100 (irrelevant - 573 tilfælde) 101 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V378 ÅR NUVÆRNEDE ARBEJDE
  Variablen er kodet i intervallet 1970-2001. 8888 (ved ikke - 1 tilfælde) 9999 (uoplyst - 9 tilfælde) 10000 (irrelevant - 573 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V379 ARBEJDSLØS 3 MÅNEDER
 • V380 ÅR SIDST ARBEJDSLØS
  Variablen er kodet i intervallet 1971-2001. 8888 (ved ikke - 18 tilfælde) 9999 (uoplyst - 9 tilfælde) 10000 (irrelevant - 1622 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V381 FRAVÆRENDE PGA SYGDOM
 • V382 ÅR SIDST SYGEFRAVÆR
  Variablen er kodet i intervallet 1970-2001. 8888 (ved ikke - 3 tilfælde) 9999 (uoplyst - 4 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2049 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V383 FRAVÆRENDE PGA BARSELSOR
 • V384 ÅR SIDST BARSELSORLOV
  Variablen er kodet i intervallet 1972-2000. 9999 (uoplyst - 6 tilfælde) 10000 (irrelevant - 1774 tilfælde) 10001 (deltog ikke - 644 tilfælde)