English

 
DDA-19638

Databasen Nørre Jernløse Sogn, ca. 1785-1850

Primærundersøger

Martin T.H.. Bork, Københavns Universitet, Institut for Historie

Beskrivelse

Formål

Undersøgelsen belyser det sociale fællesskab blandt landboerne i et vestsjællandsk sogn i perioden ca. 1785 til 1850 med henblik på at karakterisere de normer, lokalsamfundet byggede på.

Abstract

Databasen er udarbejdet i forbindelse med ph.d.-afhandlingen ''Fællesskabet efter fællesskabet''. Her ses der på sociale relationer og netværk i et dansk landbosamfund efter landsbyfællesskabets opløsning, ca. 1785-1850. Afhandlingen er en undersøgelse af det sociale fællesskab i Nr. Jernløse sogn ved Holbæk.
Afhandlingens centrale, overordnede spørgsmål ligger inden for et kulturhistorisk forskningsfelt, som indtil for nylig ikke har fyldt meget i den danske faghistoriske debat. Det skyldes en mangeårig tradition for at fokusere på de materielle forhold. Denne prioritering betyder, at der er en begrænset viden om almuens sociale og kulturelle praksis.
Undersøgelsen har teoretisk og metodisk to ligeværdige perspektiver, som udnytter forskellige kildegrupper i analysen. Det ene perspektiv er netværksanalytisk, eller bredere formuleret kvantitativt. Gennem dette tegnes et billede af den sociale praksis samt eksklusion og inklusion af det sociale fællesskab. Det andet perspektiv er kulturanalytisk, og kan kaldes kvalitativt. Det har til formål at afdække den mentale horisont inden for hvilken, man forstod sandhed og ære samt at kvalificere de sociale relationer.
Hovedkilderne til undersøgelsen er folketællinger, kirkebøger og retsprotokoller. Desuden benyttes en række andre kilder. Oplysninger om enkeltpersoner i disse kilder sammenkædes på individniveau for at karakterisere forholdet til fællesskabet.
Nøgleord

Befolkningsmæssig udvikling i lokalsamfund, Folketællingsdata, Fællesskab, Kirkebøger, Livsstil, Medmenneskelig tillid, Netværk, Retsprotokoller fra det 17. og 18. århundrede, Socialt netværk, Tillid, Ægteskab

Klassifikation

Demografi: Folketællinger, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Samfund og kultur: Lokalsamfund, by- og landboliv, Samfund og kultur: Social forandring

Universe

Område, kommune, landsdel, etc.

Geografisk afgrænsning

Lokal,

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Folketællinger

Tidsdimension: ,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode:

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1785-01-01
Slut: 1850-12-30

Citation

Martin T.H.. Bork, Databasen Nørre Jernløse Sogn, ca. 1785-1850, Dansk Data Arkiv, 2006. 1 datafil: DDA-19638, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-19638

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-19638

Arkiv information

Modtaget: 2006-04-19
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

DataCite XML mf.

Publikationer

Primærpublikationer