Revision: 399

Kulturvaneundersøgelsen 2004, børn

DDA-19358

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 683
    Manglende 0
    Minimum 19358
    Maximum 19358
    Gennemsnit 19358
    Median 19358
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 683
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 683
    Gennemsnit 342
    Median 342
    Standardafvigelse 197

 • V3 SKEMANUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 4002-4988.
  • Skemanummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 683
    Manglende 0
    Minimum 4002
    Maximum 4988
    Gennemsnit 4499
    Median 4509
    Standardafvigelse 285

 • V4 KØN
 • V5 HVOR GAMMEL ER DU
  Skriv antal år
  • Kulturvaneundersøgelsen 2
  • Spm. 2: Hvor gammel er du?
  • %MD%AntalKodeKategori
   996477 år
   11117888 år
   10107099 år
   1314921010 år
   16161061111 år
   1313911212 år
   1213851313 år
   1111781414 år
   22151515 år
   1 499Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V6 ALDER
  • Kulturvaneundersøgelsen 2
  • Alder
  • %MD%AntalKodeKategori
   262617617 - 9 år
   4141280210 - 12 år
   3333227313 - 15 år
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V7 HVOR MANGE BOR I
  Skriv antal personer
  • Kulturvaneundersøgelsen 2
  • Spm. 3: Hvor mange bor I fast hjemme hos dig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   443022 personer
   161610733 personer
   495033844 personer
   232315855 personer
   663866 personer
   00377 personer
   00199 personer
   0011010 personer
   1 799Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V8 MIN EGEN MOR
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Kulturvaneundersøgelsen 2
  • Spm. 4: Hvem bor du fast sammen med? Min egen mor
  • %MD%AntalKodeKategori
   55350Ikke nævnt
   94956441Nævnt
   1 49Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V9 MIN EGEN FAR
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Kulturvaneundersøgelsen 2
  • Spm. 4: Hvem bor du fast sammen med? Min egen far
  • %MD%AntalKodeKategori
   20211400Ikke nævnt
   79795391Nævnt
   1 49Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V10 PÅ SKIFT FAR/MOR
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Kulturvaneundersøgelsen 2
  • Spm. 4: Hvem bor du fast sammen med? På skift med min egen mor og min egen far
  • %MD%AntalKodeKategori
   95956470Ikke nævnt
   55321Nævnt
   1 49Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V11 MORS/FARS NYE MAND/KONE
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Kulturvaneundersøgelsen 2
  • Spm. 4: Hvem bor du fast sammen med? Min mors/fars nye mand/kone/kæreste
  • %MD%AntalKodeKategori
   92936290Ikke nævnt
   77501Nævnt
   1 49Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V12 PLEJEFORÆLDRE
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Kulturvaneundersøgelsen 2
  • Spm. 4: Hvem bor du fast sammen med? Plejeforældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   991006780Ikke nævnt
   0011Nævnt
   1 49Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V13 ÆLDRE SØSKENDE
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Kulturvaneundersøgelsen 2
  • Spm. 4: Hvem bor du fast sammen med? Ældre søskende
  • %MD%AntalKodeKategori
   53533600Ikke nævnt
   47473191Nævnt
   1 49Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V14 YNGRE SØSKENDE
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Kulturvaneundersøgelsen 2
  • Spm. 4: Hvem bor du fast sammen med? Yngre søskende
  • %MD%AntalKodeKategori
   56563810Ikke nævnt
   44442981Nævnt
   1 49Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V15 BOR MED ANDRE
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Kulturvaneundersøgelsen 2
  • Spm. 4: Hvem bor du fast sammen med? Andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   98996690Ikke nævnt
   11101Nævnt
   1 49Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V16 HAR EGET VÆRELSE
  • Kulturvaneundersøgelsen 2
  • Spm. 5: Har du eget værelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   93936321Ja, gå til spm. 5a (V17)
   77492Nej, gå til spm. 6 (V26)
   0 29Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V17 HAR TV
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V18 HAR RADIO
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V19 HAR DVD
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V20 HAR MUSIKAFSPILLER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V21 HAR SPILLECOMPUTER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V22 HAR COMPUTER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V23 HAR INTERNETADGANG
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V24 HAR MOBILTELEFON
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V25 HAR INGEN AF DELENE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V26 HVILKEN KLASSE GÅR DU I
  Skriv klassetrin (Børnehaveklasse = 00)
  • Kulturvaneundersøgelsen 2
  • Spm. 6: Hvilken klasse går du i?
  • %MD%AntalKodeKategori
   664111. klasse
   996422. klasse
   12128533. klasse
   12128044. klasse
   14149455. klasse
   151510566. klasse
   13138877. klasse
   12128188. klasse
   664099. klasse
   1151010. klasse
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V27 GÅR I SFO
  • Kulturvaneundersøgelsen 2
  • Spm. 7: Går du i skolefritidsordning (SFO) eller lignende skole?
  • %MD%AntalKodeKategori
   45453041Ja, gå til spm. 7a (V28)
   54553712Nej, gå til spm. 8 (V30)
   1 89Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V28 BLIVER HENTET: TIME
  Variablen er kodet i intervallet 2 - 18. 099 = Uoplyst (18) 100 = Irrelevant (371)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V29 BLIVER HENTET: MIN
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 45. 099 = Uoplyst (19) 100 = Irrelevant (371)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V30 HVOR TIT SER DU TV
  (Sæt kun ét kryds)
  • TV
  • Spm. 8: Hvor tit ser du tv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Aldrig, gå til spm. 10 (V47)
   89906082Næsten hver dag
   99613Nogle gange om ugen
   0034Nogle gange om måneden
   0025Sjældnere
   0026Ved ikke
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V31 TV PÅ HVERDAGE
  (Sæt ét kryds i hver linje - det er nok med et skøn)
  • TV
  • Spm. 8.a: Hvor lang tid plejer du normalt at bruge om dagen på at se tv? På hverdage
  • %MD%AntalKodeKategori
   99601Under ½ time
   46473142½ - 1 time
   343523232 - 3 timer
   442544 - 5 timer
   1175Over 5 timer
   55316Ved ikke
   2 149Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V32 TV I WEEKENDEN
  (Sæt ét kryds i hver linje - det er nok med et skøn)
  • TV
  • Spm. 8.a: Hvor lang tid plejer du normalt at bruge om dagen på at se tv? I weekenden (pr. dag)
  • %MD%AntalKodeKategori
   33191Under ½ time
   20211382½ - 1 time
   474932432 - 3 timer
   171811844 - 5 timer
   55355Over 5 timer
   55346Ved ikke
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V33 SER NYHEDER
  (Sæt gerne flere kryds)
  • TV
  • Spm. 9: Ser du noget af dette i fjernsynet? Nyheder/tv-avis
  • %MD%AntalKodeKategori
   65664460Ikke nævnt
   34342301Nævnt
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V34 SER MUSIK/HITLISTER
  (Sæt gerne flere kryds)
  • TV
  • Spm. 9: Ser du noget af dette i fjernsynet? Musik (video, hitlister og lignende)
  • %MD%AntalKodeKategori
   43442970Ikke nævnt
   55563791Nævnt
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V35 SER UNDERHOLDNING
  (Sæt gerne flere kryds)
  • TV
  • Spm. 9: Ser du noget af dette i fjernsynet? Underholdning, for eksempel quizzer
  • %MD%AntalKodeKategori
   46473160Ikke nævnt
   53533601Nævnt
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V36 SER DANSKE FILM
  (Sæt gerne flere kryds)
  • TV
  • Spm. 9: Ser du noget af dette i fjernsynet? Danske spillefilm
  • %MD%AntalKodeKategori
   33342270Ikke nævnt
   66664491Nævnt
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V37 SER TV-SERIER
  (Sæt gerne flere kryds)
  • TV
  • Spm. 9: Ser du noget af dette i fjernsynet? Danske tv-serier
  • %MD%AntalKodeKategori
   53533600Ikke nævnt
   46473161Nævnt
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V38 SER SPILLEFILM
  (Sæt gerne flere kryds)
  • TV
  • Spm. 9: Ser du noget af dette i fjernsynet? Udenlandske spillefilm
  • %MD%AntalKodeKategori
   42422870Ikke nævnt
   57583891Nævnt
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V39 SER UNGDOMSSERIER
  (Sæt gerne flere kryds)
  • TV
  • Spm. 9: Ser du noget af dette i fjernsynet? Udenlandske ungdomsserier
  • %MD%AntalKodeKategori
   63644300Ikke nævnt
   36362461Nævnt
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V40 SER ANDRE SERIER
  (Sæt gerne flere kryds)
  • TV
  • Spm. 9: Ser du noget af dette i fjernsynet? Andre udenlandske serier
  • %MD%AntalKodeKategori
   74755070Ikke nævnt
   25251691Nævnt
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V41 SER SPORT
  (Sæt gerne flere kryds)
  • TV
  • Spm. 9: Ser du noget af dette i fjernsynet? Sport
  • %MD%AntalKodeKategori
   55563780Ikke nævnt
   44442981Nævnt
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V42 SER TEGNEFILM
  (Sæt gerne flere kryds)
  • TV
  • Spm. 9: Ser du noget af dette i fjernsynet? Tegnefilm
  • %MD%AntalKodeKategori
   1414980Ikke nævnt
   85865781Nævnt
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V43 SER BØRNE-TV
  (Sæt gerne flere kryds)
  • TV
  • Spm. 9: Ser du noget af dette i fjernsynet? Børne-tv
  • %MD%AntalKodeKategori
   42422860Ikke nævnt
   57583901Nævnt
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V44 SER UNGDOMSPROGRAM
  (Sæt gerne flere kryds)
  • TV
  • Spm. 9: Ser du noget af dette i fjernsynet? Ungdomsprogrammer (for eksempel Boogie)
  • %MD%AntalKodeKategori
   44442990Ikke nævnt
   55563771Nævnt
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V45 SER ANDET
  (Sæt gerne flere kryds)
  • TV
  • Spm. 9: Ser du noget af dette i fjernsynet? Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   78795340Ikke nævnt
   21211421Nævnt
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V46 SER VED IKKE
  (Sæt gerne flere kryds)
  • TV
  • Spm. 9: Ser du noget af dette i fjernsynet? Ved ikke/ingen af delene
  • %MD%AntalKodeKategori
   991006750Ikke nævnt
   0011Nævnt
   1 79Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V47 HVOR TIT HØRER RADIO
  (Sæt kun ét kryds)
  • Radio
  • Spm. 10: Hvor tit hører du radio?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20211401Aldrig, gå til spm. 13 (V65)
   31312102Næsten hver dag
   21221463Nogle gange om ugen
   1010704Nogle gange om måneden
   1313895Sjældnere
   33226Ved ikke
   1 69Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V48 RADIO PÅ HVERDAGE
  (Sæt ét kryds i hver linje - det er nok med et skøn)
  • Radio
  • RADIO PÅ HVERDAGE
  • Variablen er filtreret af: V47
   • Filtrerende variable: V47
  • Spm. 10.a: Hvor lang tid plejer du normalt at bruge om dagen på at høre radio? På hverdage
  • %MD%AntalKodeKategori
   44562991Under ½ time
   16211112½ - 1 time
   452432 - 3 timer
   231444 - 5 timer
   1155Over 5 timer
   1115786Ved ikke
   2 129Uoplyst
   20 14010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 78
 • V49 RADIO I WEEKENDEN
  (Sæt ét kryds i hver linje - det er nok med et skøn)
  • Radio
  • RADIO I WEEKENDEN
  • Variablen er filtreret af: V47
   • Filtrerende variable: V47
  • Spm. 10.a: Hvor lang tid plejer du normalt at bruge om dagen på at høre radio? I weekenden (pr. dag)
  • %MD%AntalKodeKategori
   41542831Under ½ time
   1318922½ - 1 time
   573732 - 3 timer
   231744 - 5 timer
   1285Over 5 timer
   1216846Ved ikke
   3 229Uoplyst
   20 14010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 76
 • V50 HØRER DR P1
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V51 HØRER DR P2
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V52 HØRER DR P3
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V53 HØRER DR P4
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V54 HØRER SKY RADIO
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V55 HØRER RADIO 100FM
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V56 HØRER LOKALRADIO
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Radio
  • HØRER LOKALRADIO
  • Variablen er filtreret af: V47
   • Filtrerende variable: V47
  • Spm. 11: Hvilke radiokanaler hører du? Lokalradio (for eksempel Voice, PopFM)
  • %MD%AntalKodeKategori
   36462490Ikke nævnt
   42542881Nævnt
   1 69Uoplyst
   20 14010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 79
 • V57 HØRER UDENLANDSK
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V58 HØRER NYHEDER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V59 HØRER MUSIK
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V60 HØRER UNDERHOLDNING
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V61 HØRER SPORT
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V62 HØRER UNGDOMSPROG.
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V63 HØRER BØRNEPROG.
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V64 HØRER ANDET
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V65 HVOR TIT HØRER MUSIK
  (Sæt kun ét kryds)
  • Musik
  • Spm. 13: Hvor tit hører du musik, som du afspiller fra cder, kassettebånd, mp3-filer eller lignende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22131Aldrig, gå til spm. 15 (V75)
   38402612Næsten hver dag
   36372433Nogle gange om ugen
   1313864Nogle gange om måneden
   66415Sjældnere
   22146Ved ikke
   4 259Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 96
 • V66 MUSIK PÅ HVERDAGE
  (Sæt ét kryds i hver linje - det er nok med et skøn)
  • Musik
  • MUSIK PÅ HVERDAGE
  • Variablen er filtreret af: V65
   • Filtrerende variable: V65
  • Spm. 13.a: Hvor lang tid plejer du normalt at bruge om dagen på at høre musik? På hverdage
  • %MD%AntalKodeKategori
   37402541Under ½ time
   35372372½ - 1 time
   11117232 - 3 timer
   331944 - 5 timer
   1165Over 5 timer
   78506Ved ikke
   5 329Uoplyst
   2 1310Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 93
 • V67 MUSIK I WEEKENDEN
  (Sæt ét kryds i hver linje - det er nok med et skøn)
  • Musik
  • MUSIK I WEEKENDEN
  • Variablen er filtreret af: V65
   • Filtrerende variable: V65
  • Spm. 13.a: Hvor lang tid plejer du normalt at bruge om dagen på at høre musik? I weekenden (pr. dag)
  • %MD%AntalKodeKategori
   30322051Under ½ time
   33362272½ - 1 time
   171811432 - 3 timer
   332144 - 5 timer
   22135Over 5 timer
   89546Ved ikke
   5 369Uoplyst
   2 1310Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 93
 • V68 KØBER MUSIK
  (Ét kryds i hver linje)
  • Musik
  • KØBER MUSIK
  • Variablen er filtreret af: V65
   • Filtrerende variable: V65
  • Spm. 14: Hvor har du den musik fra, som du hører? Køber den på cd, kassettebånd eller lignede
  • %MD%AntalKodeKategori
   1314871Aldrig
   65724422Nogen gange
   1214853Tit
   8 569Uoplyst
   2 1310Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 90
 • V69 FÅR SOM GAVE
  (Ét kryds i hver linje)
  • Musik
  • FÅR SOM GAVE
  • Variablen er filtreret af: V65
   • Filtrerende variable: V65
  • Spm. 14: Hvor har du den musik fra, som du hører? Får som gave (for eksempel til jul og fødselsdag)
  • %MD%AntalKodeKategori
   56371Aldrig
   66734522Nogen gange
   20221343Tit
   7 479Uoplyst
   2 1310Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 91
 • V70 LÅNER MUSIK
  (Ét kryds i hver linje)
  • Musik
  • LÅNER MUSIK
  • Variablen er filtreret af: V65
   • Filtrerende variable: V65
  • Spm. 14: Hvor har du den musik fra, som du hører? Låner hos kammerater og venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   50593401Aldrig
   32382202Nogen gange
   33193Tit
   13 919Uoplyst
   2 1310Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 85
 • V71 LÅNER BIBLIOTEKET
  (Ét kryds i hver linje)
  • Musik
  • LÅNER BIBLIOTEKET
  • Variablen er filtreret af: V65
   • Filtrerende variable: V65
  • Spm. 14: Hvor har du den musik fra, som du hører? Låner på biblioteket
  • %MD%AntalKodeKategori
   58693941Aldrig
   23281582Nogen gange
   23173Tit
   15 1019Uoplyst
   2 1310Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 83
 • V72 OPTAGER FRA RADIO/TV
  (Ét kryds i hver linje)
 • V73 DOWNLOADER MUSIK
  (Ét kryds i hver linje)
  • Musik
  • DOWNLOADER MUSIK
  • Variablen er filtreret af: V65
   • Filtrerende variable: V65
  • Spm. 14: Hvor har du den musik fra, som du hører? Downloader fra Internettet
  • %MD%AntalKodeKategori
   63784311Aldrig
   1417932Nogen gange
   45303Tit
   17 1169Uoplyst
   2 1310Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 81
 • V74 MUSIK ANDRE MÅDER
  (Ét kryds i hver linje)
 • V75 KLASSISK MUSIK
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Musik
  • Spm. 15: Er du interesseret i følgende slags musik? Klassisk musik
  • %MD%AntalKodeKategori
   90926120Ikke nævnt
   88561Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V76 JAZZ
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Musik
  • Spm. 15: Er du interesseret i følgende slags musik? Jazz
  • %MD%AntalKodeKategori
   90926160Ikke nævnt
   88521Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V77 ROCK, POP
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Musik
  • Spm. 15: Er du interesseret i følgende slags musik? Rock, pop
  • %MD%AntalKodeKategori
   66430Ikke nævnt
   92946251Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V78 SOUL, FUNK, BLUES
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Musik
  • Spm. 15: Er du interesseret i følgende slags musik? Soul, funk, blues og lignende
  • %MD%AntalKodeKategori
   79815420Ikke nævnt
   18191261Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V79 TEKNO, ELEKTRONICA
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Musik
  • Spm. 15: Er du interesseret i følgende slags musik? Techno, elektronica og lignende
  • %MD%AntalKodeKategori
   69714730Ikke nævnt
   29291951Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V80 VERDENSMUSIK
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Musik
  • Spm. 15: Er du interesseret i følgende slags musik? Verdensmusik (for eksempel musik fra Latinamerika, Afrika og Asien)
  • %MD%AntalKodeKategori
   90926140Ikke nævnt
   88541Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V81 FOLKEMUSIK, VISER
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Musik
  • Spm. 15: Er du interesseret i følgende slags musik? Folkemusik og viser
  • %MD%AntalKodeKategori
   92946290Ikke nævnt
   66391Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V82 ANDET MUSIK
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Musik
  • Spm. 15: Er du interesseret i følgende slags musik? Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   67694600Ikke nævnt
   30312081Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V83 VÆRET TIL KONCERT
  (Sæt kun ét kryds)
  • Musik
  • Spm. 16: Har du været til koncert eller musikfestival?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32322181Nej, gør det aldrig, gå til spm. 18 (V91)
   37372532Ja, men det er mere end ét år siden, gå til spm. 18 (V91)
   99623Ja, indenfor seneste måned
   78514Ja, indenfor seneste halve år
   1212805Ja, indenfor seneste år
   22156Ved ikke
   1 49Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V84 KONCERT MED MOR OG FAR
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V85 KONCERT MINE SØSKENDE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V86 KONCERT BEDSTEFORÆLDRE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V87 KONCERT ANDRE I FAMILIE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V88 KONCERT MED VENNER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V89 KONCERT MED SKOLEN
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V90 KONCERT MED ANDRE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V91 SPILLER MUSIK SELV
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Musik
  • Spm. 18: Spiller du selv, eller laver du selv musik? Ja, jeg spiller, gå til spm. 18a (V94)
  • %MD%AntalKodeKategori
   74765030Ikke nævnt
   23241591Nævnt
   3 219Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 97
 • V92 LAVER SELV MUSIK
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Musik
  • Spm. 18: Spiller du selv, eller laver du selv musik? Ja, jeg laver selv musik (DJ/sampling/mix) gå til spm. 19 (V107)
  • %MD%AntalKodeKategori
   94976420Ikke nævnt
   33201Nævnt
   3 219Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 97
 • V93 SPILLER IKKE SELV
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Musik
  • Spm. 18: Spiller du selv, eller laver du selv musik? Nej, gå til spm. 19 (V107)
  • %MD%AntalKodeKategori
   25261690Ikke nævnt
   72744931Nævnt
   3 219Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 97
 • V94 SPILLER KLAVER, ORGEL
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V95 SPILLER STRYGEINSTRU.
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V96 SPILLER GUITAR
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Musik
  • SPILLER GUITAR
  • Variablen er filtreret af: V91
   • Filtrerende variable: V91
  • Spm. 18.a: Hvilket instrument spiller du? Guitar eller andre strengeinstrumenter
  • %MD%AntalKodeKategori
   17751170Ikke nævnt
   625391Nævnt
   0 39Uoplyst
   77 52410Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 23
 • V97 SPILLER BLÆSEINSTRU.
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V98 SPILLER TROMMER
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Musik
  • SPILLER TROMMER
  • Variablen er filtreret af: V91
   • Filtrerende variable: V91
  • Spm. 18.a: Hvilket instrument spiller du? Trommer eller andre slagtøjsinstrumenter
  • %MD%AntalKodeKategori
   16711110Ikke nævnt
   729451Nævnt
   0 39Uoplyst
   77 52410Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 23
 • V99 SPILLER ANDET
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V100 SPILLER KLASSISK MUSIK
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V101 SPILLER RYTMISK MUSIK
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V102 SPILLER ANDET MUSIK
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V103 GÅR PÅ MUSIKSKOLE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V104 FÅR PRIVAT UNDERVISNING
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V105 GÅR PÅ MGK
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Musik
  • GÅR PÅ MGK
  • Variablen er filtreret af: V91
   • Filtrerende variable: V91
  • Spm. 18.c: Går du til spil? Går du på MGK (Musikalsk Grundkursus)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17981190Ikke nævnt
   0231Nævnt
   5 379Uoplyst
   77 52410Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 18
 • V106 SPILLER ORKESTER/BAND
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V107 SYNGER DU SELV
  • Musik
  • Spm. 19: Synger du selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1313891Ja, jeg synger i sangkor eller band
   85875802Nej
   2 149Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V108 HVOR TIT SER FILM
  • Film
  • Spm. 20: Hvor tit ser du film på video eller dvd hjemme hos dig selv eller hos kammerater og venner?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1141Aldrig, gå til spm. 22 (V119)
   1212812Næsten hver dag
   31312093Flere gange om ugen
   44443004Nogle gange om måneden
   1010665Sjældnere
   33196Ved ikke
   1 49Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V109 FILM PÅ HVERDAGE
  (Sæt ét kryds i hver linje - det er nok med et skøn)
  • Film
  • FILM PÅ HVERDAGE
  • Variablen er filtreret af: V108
   • Filtrerende variable: V108
  • Spm. 20.a: På en dag, hvor du ser film på video eller dvd, hvor lang tid plejer du så normalt at bruge? På hverdage
  • %MD%AntalKodeKategori
   1111731Under ½ time
   37382532½ - 1 time
   404127232 - 3 timer
   00344 - 5 timer
   0005Over 5 timer
   910646Ved ikke
   2 149Uoplyst
   1 410Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 97
 • V110 FILM I WEEKENDEN
  (Sæt ét kryds i hver linje - det er nok med et skøn)
  • Film
  • FILM I WEEKENDEN
  • Variablen er filtreret af: V108
   • Filtrerende variable: V108
  • Spm. 20.a: På en dag, hvor du ser film på video eller dvd, hvor lang tid plejer du så normalt at bruge? I weekenden (pr. dag)
  • %MD%AntalKodeKategori
   33191Under ½ time
   22231532½ - 1 time
   596040032 - 3 timer
   664044 - 5 timer
   0035Over 5 timer
   77486Ved ikke
   2 169Uoplyst
   1 410Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 97
 • V111 OPTAGER TV-UDSENDELSE
  (Sæt ét kryds i hver linje)
 • V112 LEJER FILM
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Film
  • LEJER FILM
  • Variablen er filtreret af: V108
   • Filtrerende variable: V108
  • Spm. 21: Hvor har du de videofilm eller dvd fra, som du ser? Lejer film
  • %MD%AntalKodeKategori
   30322031Aldrig
   57623882Nogle gange
   66383Tit
   7 509Uoplyst
   1 410Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 92
 • V113 KØBER FILM
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Film
  • KØBER FILM
  • Variablen er filtreret af: V108
   • Filtrerende variable: V108
  • Spm. 21: Hvor har du de videofilm eller dvd fra, som du ser? Køber film
  • %MD%AntalKodeKategori
   1112761Aldrig
   68714632Nogle gange
   16171093Tit
   5 319Uoplyst
   1 410Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 95
 • V114 FILM FÅR SOM GAVE
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Film
  • FILM FÅR SOM GAVE
  • Variablen er filtreret af: V108
   • Filtrerende variable: V108
  • Spm. 21: Hvor har du de videofilm eller dvd fra, som du ser? Får i gave (for eksempel til jul og fødselsdag)
  • %MD%AntalKodeKategori
   1011701Aldrig
   74795082Nogle gange
   1011693Tit
   5 329Uoplyst
   1 410Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 95
 • V115 LÅNER PÅ BIBLIOTEKET
  (Sæt ét kryds i hver linje)
 • V116 LÅNER HOS VENNER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Film
  • LÅNER HOS VENNER
  • Variablen er filtreret af: V108
   • Filtrerende variable: V108
  • Spm. 21: Hvor har du de videofilm eller dvd fra, som du ser? Låner hos kammerater og venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   35382381Aldrig
   54593712Nogle gange
   34233Tit
   7 479Uoplyst
   1 410Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 93
 • V117 DOWNLOADER INTERNETTET
  (Sæt ét kryds i hver linje)
 • V118 FILM ANDEN MÅDE
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Film
  • FILM ANDEN MÅDE
  • Variablen er filtreret af: V108
   • Filtrerende variable: V108
  • Spm. 21: Hvor har du de videofilm eller dvd fra, som du ser? Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   68884631Aldrig
   811562Nogle gange
   1153Tit
   23 1559Uoplyst
   1 410Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 77
 • V119 HAR VÆRET I BIOGRAFEN
  (Sæt kun et kryds)
  • Film
  • Spm. 22: Har du været i biografen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22121Nej, gør det aldrig, gå til spm. 24 (V128)
   1212792Ja, men det er mere end et år siden, gå til spm. 24 (V128)
   32322183Ja, inden for seneste måned
   48483304Ja, inden for seneste halve år
   55315Ja, inden for seneste år
   22126Ved ikke
   0 19Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V120 BIO MED MOR OG FAR
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V121 BIO MED SØSKENDE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V122 BIO MED BEDSTEFORÆLDRE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V123 BIO MED ANDRE I FAM.
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V124 BIO MED VENNER
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Film
  • BIO MED VENNER
  • Variablen er filtreret af: V119
   • Filtrerende variable: V119
  • Spm. 23: Hvem går du i biografen sammen med? Mine venner og kammerater
  • %MD%AntalKodeKategori
   29331990Ikke nævnt
   58673981Nævnt
   0 19Uoplyst
   12 8510Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 87
 • V125 BIO MED SKOLEN
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V126 BIO MED FILMKLUB
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V127 BIO MED ANDRE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V128 ACTIONFILM
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Film
  • Spm. 24: Er du interesseret i at se denne slags film? Actionfilm
  • %MD%AntalKodeKategori
   43432920Ikke nævnt
   57573911Nævnt
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V129 KOMEDIER/SJOVE FILM
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Film
  • Spm. 24: Er du interesseret i at se denne slags film? Komedier/sjove film
  • %MD%AntalKodeKategori
   22221500Ikke nævnt
   78785331Nævnt
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V130 KÆRLIGHEDSFILM
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Film
  • Spm. 24: Er du interesseret i at se denne slags film? Kærlighedsfilm
  • %MD%AntalKodeKategori
   69694740Ikke nævnt
   31312091Nævnt
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V131 SPÆNDINGSFILM
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Film
  • Spm. 24: Er du interesseret i at se denne slags film? Spændingsfilm
  • %MD%AntalKodeKategori
   45453090Ikke nævnt
   55553741Nævnt
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V132 EVENTYRFILM
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Film
  • Spm. 24: Er du interesseret i at se denne slags film? Eventyrfilm
  • %MD%AntalKodeKategori
   28281940Ikke nævnt
   72724891Nævnt
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V133 FAMILIEFILM
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Film
  • Spm. 24: Er du interesseret i at se denne slags film? Familiefilm
  • %MD%AntalKodeKategori
   28281880Ikke nævnt
   72724951Nævnt
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V134 BØRNEFILM
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Film
  • Spm. 24: Er du interesseret i at se denne slags film? Børnefilm
  • %MD%AntalKodeKategori
   42422860Ikke nævnt
   58583971Nævnt
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V135 TEGNEFILM
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Film
  • Spm. 24: Er du interesseret i at se denne slags film? Tegnefilm
  • %MD%AntalKodeKategori
   27271840Ikke nævnt
   73734991Nævnt
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V136 ANDRE FILM
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Film
  • Spm. 24: Er du interesseret i at se denne slags film? Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   84845770Ikke nævnt
   16161061Nævnt
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V137 ARBEJDER MED FILM
  • Film
  • Spm. 25: Arbejder du selv med film og video som fritidsinteresse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22141Ja, gå til spm. 25a (V138)
   97986612Nej, gå til spm. 26 (V141)
   1 89Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V138 KOMMER I FILMVÆRKSTED
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V139 GÅR TIL UNDERVISNING
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V140 INTERESSE FILM VED IKKE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V141 SPILLER COMPUTERSPIL
  • Computerspil
  • Spm. 26: Hvor ofte spiller du computerspil på computer eller spil konsoller (Playstation, X-box og lignende)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   66421Aldrig, gå til spm. 30 (V164)
   34342312Næsten hver dag
   30302023Nogle gange om ugen
   19191324Nogle gange om måneden
   99625Sjældnere
   11106Ved ikke
   1 49Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V142 SPIL PÅ HVERDAGE
  (Sæt ét kryds i hver linje - det er nok med et skøn)
  • Computerspil
  • SPIL PÅ HVERDAGE
  • Variablen er filtreret af: V141
   • Filtrerende variable: V141
  • Spm. 26.a: På en dag, hvor du spiller computerspil, hvor lang tid plejer du så normalt at bruge? På hverdage
  • %MD%AntalKodeKategori
   23251561Under ½ time
   49533372½ - 1 time
   151610432 - 3 timer
   221244 - 5 timer
   1145Over 5 timer
   33196Ved ikke
   1 99Uoplyst
   6 4210Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 93
 • V143 SPIL I WEEKENDEN
  (Sæt ét kryds i hver linje - det er nok med et skøn)
  • Computerspil
  • SPIL I WEEKENDEN
  • Variablen er filtreret af: V141
   • Filtrerende variable: V141
  • Spm. 26.a: På en dag, hvor du spiller computerspil, hvor lang tid plejer du så normalt at bruge? I weekenden (pr. dag)
  • %MD%AntalKodeKategori
   18201251Under ½ time
   36402482½ - 1 time
   262917932 - 3 timer
   453044 - 5 timer
   33195Over 5 timer
   33216Ved ikke
   3 199Uoplyst
   6 4210Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 91
 • V144 SPILLER PÅ INTERNETTET
  (Sæt ét kryds i hver linje)
 • V145 KØBER SPIL
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Computerspil
  • KØBER SPIL
  • Variablen er filtreret af: V141
   • Filtrerende variable: V141
  • Spm. 27: Hvor har du de computerspil fra, som du spiller? Køber spil på cd-rom
  • %MD%AntalKodeKategori
   21231441Aldrig
   57633882Nogen gange
   1213833Tit
   4 269Uoplyst
   6 4210Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 90
 • V146 FÅR SPIL SOM GAVE
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Computerspil
  • FÅR SPIL SOM GAVE
  • Variablen er filtreret af: V141
   • Filtrerende variable: V141
  • Spm. 27: Hvor har du de computerspil fra, som du spiller? Får i gave (for eksempel til jul og fødselsdag)
  • %MD%AntalKodeKategori
   15171041Aldrig
   62704252Nogen gange
   1112743Tit
   6 389Uoplyst
   6 4210Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 88
 • V147 LÅNER HOS VENNER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
 • V148 LÅNER PÅ BIBLIOTEKET
  (Sæt ét kryds i hver linje)
 • V149 COMPUTERSPIL ANDET
  (Sæt ét kryds i hver linje)
 • V150 ACTIONSPIL
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V151 ADVENTURESPIL
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V152 SPORTSSPIL
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V153 BILSPIL
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V154 BØRNESPIL
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V155 KORT- OG BRÆTSPIL
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V156 EDUTAINMENTSPIL
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Computerspil
  • EDUTAINMENTSPIL
  • Variablen er filtreret af: V141
   • Filtrerende variable: V141
  • Spm. 28: Er du interesseret i denne slags computerspil? Spil man lærer nye ting af (edutainmentspil)
  • %MD%AntalKodeKategori
   64684340Ikke nævnt
   30322031Nævnt
   1 49Uoplyst
   6 4210Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 93
 • V157 ANDRE SLAGS SPIL
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V158 SPILLER ALENE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V159 SPILLER MED MOR/FAR
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V160 SPILLER MED SØSKENDE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V161 SPILLER ANDRE I FAM.
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V162 SPILLER MED VENNER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V163 SPILLER MED ANDRE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V164 HVOR OFTE BENYT INTERNET
  • Internettet
  • Spm. 30: Hvor ofte benytter du internettet i din fritid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22221481Aldrig, gå til spm. 32 (V179)
   27281862Næsten hver dag
   22221493Nogle gange om ugen
   17171154Nogle gange om måneden
   1111775Sjældnere
   1 89Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V165 SER TV-PROGRAMMER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V166 HØRER RADIOPROGRAMMER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V167 DOWNLOADER MUSIK
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V168 DOWNLOADER FILM
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V169 SPILLER COMPUTERSPIL
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V170 LÆSER AVIS/NYHEDER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V171 DOWNLOADER BILLEDER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V172 BENYTTER BIBLIOTEK
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V173 SØGER INFORMATION
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Internettet
  • SØGER INFORMATION
  • Variablen er filtreret af: V164
   • Filtrerende variable: V164
  • Spm. 31. Bruger du Internettet til nogle af følgende ting i din fritid? Søger information og oplysninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   43562940Ikke nævnt
   34442331Nævnt
   1 89Uoplyst
   22 14810Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 77
 • V174 E-MAIL
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Internettet
  • E-MAIL
  • Variablen er filtreret af: V164
   • Filtrerende variable: V164
  • Spm. 31. Bruger du Internettet til nogle af følgende ting i din fritid? E-mail
  • %MD%AntalKodeKategori
   44573010Ikke nævnt
   33432261Nævnt
   1 89Uoplyst
   22 14810Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 77
 • V175 CHATTER ELLER SURFER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V176 LAVE HJEMMESIDER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V177 DOWNLOADER PROGRAMMER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V178 INTERNETTET ANDET
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V179 BRUGER IKKE COMPUTER
  • Computer og mobiltelefon
  • Spm. 32: Hvad bruger du din computer til i din fritid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   89896060Ikke nævnt
   1111721Jeg bruger ikke computer i min fritid, gå til spm. 33 (V189)
   1 59Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V180 COMPUTER HØRER MUSIK
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V181 COMPUTER REDIGERE MUSIK
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V182 COMPUTER REDIGERE FILM
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V183 COMPUTERSPIL
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V184 COMPUTER INTERNET
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V185 LÆSE CD-ROM OPLYSNING
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V186 COMPUTER TEGNE/DESIGNE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V187 BRUGE KONTORPROGRAM
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V188 COMPUTER ANDET
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V189 BRUGER IKKE MOBILTELEFON
  • Computer og mobiltelefon
  • Spm. 33: Bruger du din eller din families mobiltelefon til nogle af disse forskellige ting?
  • %MD%AntalKodeKategori
   80805450Ikke nævnt
   19201331Jeg bruger aldrig mobiltelefon, gå til spm. 34 (V198)
   1 59Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V190 MOBILTELEFON TALE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V191 MOBILTELEFON SMS
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V192 MOBILTELEFON MMS
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V193 MOBILTELEFON HØRE RADIO
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V194 MOBILTELEFON HØRE MUSIK
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V195 MOBILTELEFON SPILLE SPIL
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V196 MOBILTELEFON INTERNET
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V197 MOBILTELEFON ANDET
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V198 LÆSER BØGER M.V.
  • Bøger, aviser og blade
  • Spm. 34: Læser du sommetider selv bøger, blade eller tegneserier?
  • %MD%AntalKodeKategori
   88886001Ja
   66432Kan ikke læse endnu, gå til spm. 37 (V216)
   55373Nej, gå til spm. 37 (V216)
   0 39Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V199 LÆSER BØGER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Bøger, aviser og blade
  • LÆSER BØGER
  • Variablen er filtreret af: V198
   • Filtrerende variable: V198
  • Spm. 35: Læser du noget af følgende Bøger: Bøger, det vil sige romaner, ungdomsbøger, historier og eventyr
  • %MD%AntalKodeKategori
   18221231Nej
   19221282Ja, mindst 4 gange om ugen
   21251423Ja, mindst én gang om ugen
   16191094Ja, mindst én gang om måneden
   1012695Ja, sjældnere
   5 329Uoplyst
   12 8010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 84
 • V200 LÆSER BØRNEBØGER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Bøger, aviser og blade
  • LÆSER BØRNEBØGER
  • Variablen er filtreret af: V198
   • Filtrerende variable: V198
  • Spm. 35: Læser du noget af følgende Bøger: Børnebøger
  • %MD%AntalKodeKategori
   30382051Nej
   1417932Ja, mindst 4 gange om ugen
   17211163Ja, mindst én gang om ugen
   912634Ja, mindst én gang om måneden
   1013695Ja, sjældnere
   8 579Uoplyst
   12 8010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 80
 • V201 LÆSER TEGNESERIER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Bøger, aviser og blade
  • LÆSER TEGNESERIER
  • Variablen er filtreret af: V198
   • Filtrerende variable: V198
  • Spm. 35: Læser du noget af følgende Bøger: Tegneserier
  • %MD%AntalKodeKategori
   19231301Nej
   18221212Ja, mindst 4 gange om ugen
   22271493Ja, mindst én gang om ugen
   1316894Ja, mindst én gang om måneden
   1113735Ja, sjældnere
   6 419Uoplyst
   12 8010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 82
 • V202 LÆSER OM SÆRLIGE EMNER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Bøger, aviser og blade
  • LÆSER OM SÆRLIGE EMNER
  • Variablen er filtreret af: V198
   • Filtrerende variable: V198
  • Spm. 35: Læser du noget af følgende Bøger: Bøger om særlige emner, for eksempel dyr, teknik, biler og lignende
  • %MD%AntalKodeKategori
   32392191Nej
   56352Ja, mindst 4 gange om ugen
   1418993Ja, mindst én gang om ugen
   16191064Ja, mindst én gang om måneden
   1418985Ja, sjældnere
   7 469Uoplyst
   12 8010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 82
 • V203 UNDERHOLDENDE BLADE
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Bøger, aviser og blade
  • UNDERHOLDENDE BLADE
  • Variablen er filtreret af: V198
   • Filtrerende variable: V198
  • Spm. 35: Læser du noget af følgende Blade: Underholdende blade eller ugeblade (for eksempel Vi Unge, Anders And)
  • %MD%AntalKodeKategori
   18221231Nej
   1316912Ja, mindst 4 gange om ugen
   22261513Ja, mindst én gang om ugen
   17211174Ja, mindst én gang om måneden
   1315885Ja, sjældnere
   5 339Uoplyst
   12 8010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 83
 • V204 BLADE SÆRLIGE EMNER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Bøger, aviser og blade
  • BLADE SÆRLIGE EMNER
  • Variablen er filtreret af: V198
   • Filtrerende variable: V198
  • Spm. 35: Læser du noget af følgende Blade: Blade om særlige emner (for eksempel mekanik, dyr, håndarbejde, sport, Hi-Fi, edb)
  • %MD%AntalKodeKategori
   50613411Nej
   34212Ja, mindst 4 gange om ugen
   56353Ja, mindst én gang om ugen
   1013714Ja, mindst én gang om måneden
   1316885Ja, sjældnere
   7 479Uoplyst
   12 8010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 81
 • V205 LÆSER AVISER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Bøger, aviser og blade
  • LÆSER AVISER
  • Variablen er filtreret af: V198
   • Filtrerende variable: V198
  • Spm. 35: Læser du noget af følgende Aviser: Aviser man køber (for eksempel JyllandsPosten, Politiken, Berlingske Tidende, BT eller Ekstrabladet
  • %MD%AntalKodeKategori
   59734041Nej
   34212Ja, mindst 4 gange om ugen
   79483Ja, mindst én gang om ugen
   45284Ja, mindst én gang om måneden
   810535Ja, sjældnere
   7 499Uoplyst
   12 8010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 81
 • V206 LÆSER GRATISAVISER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Bøger, aviser og blade
  • LÆSER GRATISAVISER
  • Variablen er filtreret af: V198
   • Filtrerende variable: V198
  • Spm. 35: Læser du noget af følgende Aviser: Gratisaviser (for eksempel Søndagsavisen, MetroXpress eller Urban)
  • %MD%AntalKodeKategori
   66824531Nej
   1182Ja, mindst 4 gange om ugen
   34203Ja, mindst én gang om ugen
   45254Ja, mindst én gang om måneden
   68445Ja, sjældnere
   8 539Uoplyst
   12 8010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 81
 • V207 LÆSER WEBAVISER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Bøger, aviser og blade
  • LÆSER WEBAVISER
  • Variablen er filtreret af: V198
   • Filtrerende variable: V198
  • Spm. 35: Læser du noget af følgende Aviser: Webaviser
  • %MD%AntalKodeKategori
   75955121Nej
   0012Ja, mindst 4 gange om ugen
   1153Ja, mindst én gang om ugen
   1154Ja, mindst én gang om måneden
   23165Ja, sjældnere
   9 649Uoplyst
   12 8010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 79
 • V208 LÆSER PÅ HVERDAGE
  (Sæt ét kryds i hver linje - det er nok med et skøn)
  • Bøger, aviser og blade
  • LÆSER PÅ HVERDAGE
  • Variablen er filtreret af: V198
   • Filtrerende variable: V198
  • Spm. 35.a: På en dag, hvor du læser bøger for fornøjelsens skyld (ikke lektier), hvor lang tid plejer du så normalt at bruge? På hverdage
  • %MD%AntalKodeKategori
   42492851Under ½ time
   33382232½ - 1 time
   674232 - 3 timer
   11444 - 5 timer
   0135Over 5 timer
   45276Ved ikke
   3 199Uoplyst
   12 8010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 86
 • V209 LÆSER I WEEKENDEN
  (Sæt ét kryds i hver linje - det er nok med et skøn)
  • Bøger, aviser og blade
  • LÆSER I WEEKENDEN
  • Variablen er filtreret af: V198
   • Filtrerende variable: V198
  • Spm. 35.a: På en dag, hvor du læser bøger for fornøjelsens skyld (ikke lektier), hvor lang tid plejer du så normalt at bruge? I weekenden (pr. dag)
  • %MD%AntalKodeKategori
   34412351Under ½ time
   31362102½ - 1 time
   11127232 - 3 timer
   331944 - 5 timer
   1145Over 5 timer
   67406Ved ikke
   3 239Uoplyst
   12 8010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 85
 • V210 KØBER SELV BØGER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
 • V211 FÅR BØGER I GAVE
  (Sæt ét kryds i hver linje)
 • V212 LÅNER BØGER HOS VENNER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
 • V213 LÅNER BØGER PÅ BIB.
  (Sæt ét kryds i hver linje)
 • V214 FAR/MOR LÅNER MED HJEM
  (Sæt ét kryds i hver linje)
 • V215 BØGER ANDET
  (Sæt ét kryds i hver linje)
 • V216 FORÆLDRE LÆSER HØJT
  • Bøger, aviser og blade
  • Spm. 37: Læser din mor eller far sommetider højt for dig (for eksempel godnathistorie)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44443001Nej, aldrig
   16161072Ja, mindst 4 gange om ugen
   16161063Ja, mindst en gang om ugen
   24251674Sjældnere
   0 39Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V217 SKRIVER DIGTE
  • Bøger, aviser og blade
  • Spm. 38: Skriver du selv i din fritid, for eksempel digte, historier eller dagbog?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30312071Ja
   62634242Nej
   77473Ved ikke
   1 59Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V218 SET TEATER PÅ SKOLEN
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Teater
  • Spm. 39: Har du set teater og hvorhenne? På skolen
  • %MD%AntalKodeKategori
   56371Nej, gør det aldrig
   19201312Ja, men det er mere end ét år siden
   21221453Ja, inden for den seneste måned
   37382564Ja, inden for det seneste halve år
   1212805Ja, inden for det seneste år
   33186Ved ikke
   2 169Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V219 SET SKOLEKOMEDIE
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Teater
  • Spm. 39: Har du set teater og hvorhenne? Skolekomedie (eleverne spiller teater)
  • %MD%AntalKodeKategori
   67431Nej, gør det aldrig
   15161022Ja, men det er mere end ét år siden
   21221433Ja, inden for den seneste måned
   38402594Ja, inden for det seneste halve år
   1213855Ja, inden for det seneste år
   22156Ved ikke
   5 369Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 95
 • V220 SET TEATER PÅ BIB.
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Teater
  • Spm. 39: Har du set teater og hvorhenne? På biblioteket
  • %MD%AntalKodeKategori
   71794861Nej, gør det aldrig
   1112742Ja, men det er mere end ét år siden
   1143Ja, inden for den seneste måned
   23164Ja, inden for det seneste halve år
   22155Ja, inden for det seneste år
   33186Ved ikke
   10 709Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 90
 • V221 SET TEATER I KLUBBEN
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Teater
  • Spm. 39: Har du set teater og hvorhenne? I klubben/SFO
  • %MD%AntalKodeKategori
   63694281Nej, gør det aldrig
   910592Ja, men det er mere end ét år siden
   55333Ja, inden for den seneste måned
   910594Ja, inden for det seneste halve år
   34225Ja, inden for det seneste år
   23166Ved ikke
   10 669Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 90
 • V222 SET TEATER I BYEN
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Teater
  • Spm. 39: Har du set teater og hvorhenne? I et teater i den by, hvor du bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   57623861Nej, gør det aldrig
   1416992Ja, men det er mere end ét år siden
   33213Ja, inden for den seneste måned
   910624Ja, inden for det seneste halve år
   78475Ja, inden for det seneste år
   22116Ved ikke
   8 579Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 92
 • V223 SET TEATER I ANDEN BY
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Teater
  • Spm. 39: Har du set teater og hvorhenne? I et teater i en anden by
  • %MD%AntalKodeKategori
   47513211Nej, gør det aldrig
   18201252Ja, men det er mere end ét år siden
   44263Ja, inden for den seneste måned
   1112744Ja, inden for det seneste halve år
   910615Ja, inden for det seneste år
   33226Ved ikke
   8 549Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 92
 • V224 SET TEATER ANDRE STEDER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Teater
  • Spm. 39: Har du set teater og hvorhenne? Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   57763871Nej, gør det aldrig
   23152Ja, men det er mere end ét år siden
   1153Ja, inden for den seneste måned
   23144Ja, inden for det seneste halve år
   0135Ja, inden for det seneste år
   1317866Ved ikke
   25 1739Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 75
 • V225 TEATER MED MOR/FAR
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Teater
  • Spm. 40: Hvis du har været i teatret inden for det seneste år - hvem ser du teater sammen med? Min mor og/eller far
  • %MD%AntalKodeKategori
   51513460Ikke nævnt
   48493291Nævnt
   1 89Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V226 TEATER MED SØSKENDE
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Teater
  • Spm. 40: Hvis du har været i teatret inden for det seneste år - hvem ser du teater sammen med? Mine søskende
  • %MD%AntalKodeKategori
   66664480Ikke nævnt
   33342271Nævnt
   1 89Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V227 TEATER MED BEDSTEFOR.
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Teater
  • Spm. 40: Hvis du har været i teatret inden for det seneste år - hvem ser du teater sammen med? Mine bedsteforældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   85865780Ikke nævnt
   1414971Nævnt
   1 89Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V228 TEATER MED ANDRE I FAM.
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Teater
  • Spm. 40: Hvis du har været i teatret inden for det seneste år - hvem ser du teater sammen med? Andre i min familie
  • %MD%AntalKodeKategori
   88896040Ikke nævnt
   1011711Nævnt
   1 89Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V229 TEATER MED VENNER
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Teater
  • Spm. 40: Hvis du har været i teatret inden for det seneste år - hvem ser du teater sammen med? Mine venner og kammerater
  • %MD%AntalKodeKategori
   70704750Ikke nævnt
   29302001Nævnt
   1 89Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V230 TEATER MED SKOLEN
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Teater
  • Spm. 40: Hvis du har været i teatret inden for det seneste år - hvem ser du teater sammen med? Med skolen
  • %MD%AntalKodeKategori
   35352390Ikke nævnt
   64654361Nævnt
   1 89Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V231 TEATER MED ANDRE
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Teater
  • Spm. 40: Hvis du har været i teatret inden for det seneste år - hvem ser du teater sammen med? Andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   94956400Ikke nævnt
   55351Nævnt
   1 89Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V232 SPILLER TEATER ANDET
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Teater
  • Spm. 41: Spiller du selv teater? Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   22221490Ikke nævnt¨
   76785191Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V233 GÅR PÅ DRAMASKOLE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V234 AMATØRTEATERFORENING
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V235 TEATER I KLUBBEN
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V236 SPILLER ROLLESPIL
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V237 GÅR TIL DANS
  • Teater
  • Spm. 42: Går du til dans?
  • %MD%AntalKodeKategori
   90916131Nej, gå til spm. 43 (V245)
   99642ja
   1 69Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V238 SPORTSDANS
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V239 HIP/HOP
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Teater
  • HIP/HOP
  • Variablen er filtreret af: V237
   • Filtrerende variable: V237
  • Spm. 42.a: Hvad danser du? Hip/hop, breakdance og lignende
  • %MD%AntalKodeKategori
   439250Ikke nævnt
   661391Nævnt
   1 69Uoplyst
   90 61310Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 9
 • V240 SALSA
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V241 KLASSISK BALLET
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V242 MODERNE DANS
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V243 FOLKEDANS
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Teater
  • FOLKEDANS
  • Variablen er filtreret af: V237
   • Filtrerende variable: V237
  • Spm. 42.a: Hvad danser du? Folkedans, squaredance og lignende
  • %MD%AntalKodeKategori
   995610Ikke nævnt
   0531Nævnt
   1 69Uoplyst
   90 61310Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 9
 • V244 ANDET DANS
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V245 HAR VÆRET I CIRKUS
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Forskellige forlystelser
  • Spm. 43: Har du besøgt nogle af disse steder? Cirkus
  • %MD%AntalKodeKategori
   77491Nej, gør det aldrig
   88522Ja, inden for den seneste måned
   99603Ja, inden for det seneste halve år
   22221484Ja, inden for det seneste år
   51523505Ja, men det er mere end ét år siden
   11106Ved ikke
   2 149Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V246 FORLYSTELSESPARK
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Forskellige forlystelser
  • Spm. 43: Har du besøgt nogle af disse steder? Forlystelsespark, Tivoli eller sommerland
  • %MD%AntalKodeKategori
   1171Nej, gør det aldrig
   32322172Ja, inden for den seneste måned
   1313863Ja, inden for det seneste halve år
   39392664Ja, inden for det seneste år
   1414975Ja, men det er mere end ét år siden
   1146Ved ikke
   1 69Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V247 OPLEVELSESCENTER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Forskellige forlystelser
  • Spm. 43: Har du besøgt nogle af disse steder? Oplevelsescenter (for eksempel Eksperimentarium, Middelaldercentret)
  • %MD%AntalKodeKategori
   17171141Nej, gør det aldrig
   88542Ja, inden for den seneste måned
   15161053Ja, inden for det seneste halve år
   23241604Ja, inden for det seneste år
   28291945Ja, men det er mere end ét år siden
   55316Ved ikke
   4 259Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 96
 • V248 ZOO/DYREPARK
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Forskellige forlystelser
  • Spm. 43: Har du besøgt nogle af disse steder? ZOO eller dyrepark
  • %MD%AntalKodeKategori
   44241Nej, gør det aldrig
   1111732Ja, inden for den seneste måned
   1313893Ja, inden for det seneste halve år
   31312114Ja, inden for det seneste år
   39402685Ja, men det er mere end ét år siden
   1176Ved ikke
   2 119Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V249 BESØGT AKVARIUM
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Forskellige forlystelser
  • Spm. 43: Har du besøgt nogle af disse steder? Akvarium
  • %MD%AntalKodeKategori
   17181141Nej, gør det aldrig
   33182Ja, inden for den seneste måned
   77473Ja, inden for det seneste halve år
   19201284Ja, inden for det seneste år
   46493175Ja, men det er mere end ét år siden
   44276Ved ikke
   5 329Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 95
 • V250 SVØMMEHAL/VANDLAND
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Forskellige forlystelser
  • Spm. 43: Har du besøgt nogle af disse steder? Svømmehal/vandland
  • %MD%AntalKodeKategori
   22141Nej, gør det aldrig
   47483202Ja, inden for den seneste måned
   34342303Ja, inden for det seneste halve år
   1011714Ja, inden for det seneste år
   44305Ja, men det er mere end ét år siden
   1186Ved ikke
   1 109Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V251 SKØJTEHAL
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Forskellige forlystelser
  • Spm. 43: Har du besøgt nogle af disse steder? Skøjtehal
  • %MD%AntalKodeKategori
   40412741Nej, gør det aldrig
   1172Ja, inden for den seneste måned
   25261743Ja, inden for det seneste halve år
   1212804Ja, inden for det seneste år
   16161095Ja, men det er mere end ét år siden
   33186Ved ikke
   3 219Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 97
 • V252 KUNSTUDSTILLING
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 44: Har du været på museum eller udstilling? Kunstudstilling eller kunstmuseum (billeder og skulpturer)
  • %MD%AntalKodeKategori
   33342221Nej, gør det aldrig
   1010662Ja, inden for den seneste måned
   17181163Ja, inden for det seneste halve år
   15161034Ja, inden for det seneste år
   18191235Ja, men det er mere end ét år siden
   44246Ved ikke
   4 299Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 96
 • V253 ANDEN SLAGS MUSEUM
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 44: Har du været på museum eller udstilling? Anden slags museum
  • %MD%AntalKodeKategori
   20211361Nej, gør det aldrig
   1212822Ja, inden for den seneste måned
   17181163Ja, inden for det seneste halve år
   17171144Ja, inden for det seneste år
   22231535Ja, men det er mere end ét år siden
   99606Ved ikke
   3 229Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 97
 • V254 MUSEUM M. MOR/FAR
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 45: Hvis du har været på museum eller udstilling inden for det seneste år - hvem går du på museum og udstillinger sammen med? Min mor og/eller far
  • %MD%AntalKodeKategori
   43442950Ikke nævnt
   55563771Nævnt
   2 119Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V255 MUSEUM M. SØSKENDE
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 45: Hvis du har været på museum eller udstilling inden for det seneste år - hvem går du på museum og udstillinger sammen med? Mine søskende
  • %MD%AntalKodeKategori
   62634240Ikke nævnt
   36372481Nævnt
   2 119Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V256 MUSEUM M. BEDSTEFOR.
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 45: Hvis du har været på museum eller udstilling inden for det seneste år - hvem går du på museum og udstillinger sammen med? Mine bedsteforældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   80825480Ikke nævnt
   18181241Nævnt
   2 119Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V257 MUSEUM M. ANDRE I FAM.
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 45: Hvis du har været på museum eller udstilling inden for det seneste år - hvem går du på museum og udstillinger sammen med? Andre i min familie
  • %MD%AntalKodeKategori
   89906050Ikke nævnt
   1010671Nævnt
   2 119Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V258 MUSEUM M. VENNER
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 45: Hvis du har været på museum eller udstilling inden for det seneste år - hvem går du på museum og udstillinger sammen med? Mine venner og kammerater
  • %MD%AntalKodeKategori
   85865800Ikke nævnt
   1314921Nævnt
   2 119Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V259 MUSEUM M. SKOLEN
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 45: Hvis du har været på museum eller udstilling inden for det seneste år - hvem går du på museum og udstillinger sammen med? Med skolen
  • %MD%AntalKodeKategori
   35352380Ikke nævnt
   64654341Nævnt
   2 119Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V260 MUSEUM M. ANDRE
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 45: Hvis du har været på museum eller udstilling inden for det seneste år - hvem går du på museum og udstillinger sammen med? Andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   93946330Ikke nævnt
   66391Nævnt
   2 119Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V261 TEGNER/MALER IKKE
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 46: Arbejder du med billedkunst og kunsthåndværk i din fritid? Jeg maler og/eller tegner Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   61634190Ikke nævnt
   35372421Nævnt
   3 229Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 97
 • V262 TEGNER/MALER HJEMME
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
 • V263 TEGNER/MALER GÅR TIL DET
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
 • V264 FOTOGRAFERE IKKE
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 46: Arbejder du med billedkunst og kunsthåndværk i din fritid? Jeg fotograferer (ikke bare almindelige familie- og feriebilleder) Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   1415990Ikke nævnt
   82855621Nævnt
   3 229Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 97
 • V265 FOTOGRAF. HJEMME
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
  • Museer og udstillinger
  • FOTOGRAF. HJEMME
  • Variablen er filtreret af: V264
   • Filtrerende variable: V264
  • Spm. 46: Arbejder du med billedkunst og kunsthåndværk i din fritid? Jeg fotograferer (ikke bare almindelige familie- og feriebilleder) Ja, derhjemme eller i SFO
  • %MD%AntalKodeKategori
   959590Ikke nævnt
   641411Nævnt
   3 229Uoplyst
   82 56110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 15
 • V266 FOTOGRAF. GÅR TIL DET
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
 • V267 KERAMIK/SKULPTUR IKKE
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 46: Arbejder du med billedkunst og kunsthåndværk i din fritid? Jeg arbejder med keramik og/eller skulptur Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   17181160Ikke nævnt
   80825451Nævnt
   3 229Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 97
 • V268 KERAMIK/SKULPTUR HJEMME
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
 • V269 KERAMIK GÅR TIL DET
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
 • V270 VÆVER/STRIKKER IKKE
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 46: Arbejder du med billedkunst og kunsthåndværk i din fritid? Jeg væver, strikker og/eller syr Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   29302010Ikke nævnt
   67704601Nævnt
   3 229Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 97
 • V271 VÆVER/STRIKKER HJEMME
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
 • V272 VÆVER GÅR TIL DET
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
 • V273 TRÆ/SLØJD IKKE
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 46: Arbejder du med billedkunst og kunsthåndværk i din fritid? Jeg arbejder med træ/laver sløjd Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   32332210Ikke nævnt
   64674401Nævnt
   3 229Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 97
 • V274 TRÆ/SLØJD HJEMME
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
 • V275 TRÆ/SLØJD GÅR TIL DET
  (Sæt gerne flere kryds i hver linje)
 • V276 GÅR PÅ BILLEDSKOLE
  • Museer og udstillinger
  • Spm. 46.a: Går du på billedskole?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33221Ja
   95976502Nej
   2 119Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V277 KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK
  (Sæt kun ét kryds)
  • Biblioteker
  • Spm. 47: Hvor tit kommer du på skolebiblioteket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33231Aldrig
   88532Mindst 4 gange om ugen
   66674543Mindst én gang om ugen
   16161084Mindst én gang om måneden
   66425Sjældnere
   0 39Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V278 KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  (Sæt kun ét kryds)
  • Biblioteker
  • Spm. 48: Hvor tit kommer du på et folkebibliotek/ børnebibliotek?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18181211Aldrig, gå til spm. 50 (V293)
   11102Mindst 4 gange om ugen
   88533Mindst en gang om ugen
   30302074Mindst en gang om måneden
   42432905Sjældnere
   0 29Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V279 LÅNE BØGER/BLADE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V280 LÅNE LYDBØGER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V281 LÅNE MUSIK
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V282 LÅNE VIDEO/DVD
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V283 LÅNE COMPUTERSPIL
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V284 LÅNE CD ROM
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V285 LÅNE HÅNDBØGER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V286 LÅNE COMPUTER/INTERNET
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V287 LÆSE BØGER/BLADE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V288 HØRE MUSIK
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V289 SE FILM
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V290 SE TEATER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V291 VÆRKSTEDSAKTIVITETER
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V292 VÆRE SAMMEN MED ANDRE
  (Sæt gerne flere kryds)
 • V293 DYRKET MOTION/SPORT I ÅR
  • Sport og motion
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Hvis du slet ikke kan svare ja til A: Har ikke dyrket motion/sport regelmæssigt i det sidste år
  • %MD%AntalKodeKategori
   82925601Ja
   78512Nej, gå til spm. 52 (V355)
   11 729Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 89
 • V294 DYRKET FODBOLD
  • Sport og motion
  • DYRKET FODBOLD
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Fodbold
  • %MD%AntalKodeKategori
   35442391Ja
   45563062Nej
   13 879Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 80
 • V295 MEDLEM KLUB: FODBOLD
 • V296 KONKURRENCE: FODBOLD
 • V297 DYRKET HÅNDBOLD
  • Sport og motion
  • DYRKET HÅNDBOLD
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Håndbold
  • %MD%AntalKodeKategori
   16211091Ja
   60794082Nej
   17 1159Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 76
 • V298 MEDLEM KLUB: HÅNDBOLD
 • V299 KONKURRENCE: HÅNDBOLD
 • V300 DYRKET BOLDSPIL HOLD
  • Sport og motion
  • DYRKET BOLDSPIL HOLD
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Andet boldspil for hold
  • %MD%AntalKodeKategori
   46291Ja
   68944652Nej
   20 1389Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 72
 • V301 MEDLEM KLUB: BOLDSPIL
  • Sport og motion
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET BOL ...
  • Variablen er filtreret af: V293 && V300
   • Filtrerende variable: V293 V300
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Andet boldspil for hold
  • %MD%AntalKodeKategori
   259161Ja
   241112Nej
   20 1409Uoplyst
   76 51610Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 4
 • V302 KONKURRENCE: BOLDSPIL
  • Sport og motion
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET BOL ...
  • Variablen er filtreret af: V293 && V300
   • Filtrerende variable: V293 V300
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Andet boldspil for hold
  • %MD%AntalKodeKategori
   244121Ja
   256152Nej
   20 1409Uoplyst
   76 51610Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 4
 • V303 DYRKET BADMINTON
  • Sport og motion
  • DYRKET BADMINTON
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Badminton
  • %MD%AntalKodeKategori
   17221141Ja
   58783952Nej
   18 1239Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 75
 • V304 MEDLEM KLUB: BADMINTON
 • V305 KONKURRENCE: BADMINTON
 • V306 DYRKET TENNIS
  • Sport og motion
  • DYRKET TENNIS
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Tennis
  • %MD%AntalKodeKategori
   69441Ja
   66914542Nej
   20 1349Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 73
 • V307 MEDLEM KLUB: TENNIS
 • V308 KONKURRENCE: TENNIS
 • V309 DYRKET ANDET BOLDSPIL
  • Sport og motion
  • DYRKET ANDET BOLDSPIL
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Andet boldspil (individuelt)
  • %MD%AntalKodeKategori
   34181Ja
   69964692Nej
   21 1459Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 71
 • V310 MEDLEM KLUB: A. BOLDSPIL
  • Sport og motion
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET AND ...
  • Variablen er filtreret af: V293 && V309
   • Filtrerende variable: V293 V309
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Andet boldspil (individuelt)
  • %MD%AntalKodeKategori
   167101Ja
   13352Nej
   22 1489Uoplyst
   76 52010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 2
 • V311 KONKURRENCE: A. BOLDSPIL
  • Sport og motion
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET AND ...
  • Variablen er filtreret af: V293 && V309
   • Filtrerende variable: V293 V309
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Andet boldspil (individuelt)
  • %MD%AntalKodeKategori
   167101Ja
   13352Nej
   22 1489Uoplyst
   76 52010Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 2
 • V312 DYRKET SVØMNING
  • Sport og motion
  • DYRKET SVØMNING
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Svømning
  • %MD%AntalKodeKategori
   32422201Ja
   45583042Nej
   16 1089Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 77
 • V313 MEDLEM KLUB: SVØMNING
 • V314 KONKURRENCE: SVØMNING
 • V315 DYRKET GYMNASTIK
  • Sport og motion
  • DYRKET GYMNASTIK
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Gymnastik, aerobic og lignende
  • %MD%AntalKodeKategori
   18251261Ja
   55753762Nej
   19 1309Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 73
 • V316 MEDLEM KLUB: GYMNASTIK
  • Sport og motion
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET GYM ...
  • Variablen er filtreret af: V293 && V315
   • Filtrerende variable: V293 V315
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Gymnastik, aerobic og lignende
  • %MD%AntalKodeKategori
   1274791Ja
   426282Nej
   22 1499Uoplyst
   63 42710Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 16
 • V317 KONKURRENCE: GYMNASTIK
  • Sport og motion
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET GYM ...
  • Variablen er filtreret af: V293 && V315
   • Filtrerende variable: V293 V315
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Gymnastik, aerobic og lignende
  • %MD%AntalKodeKategori
   215161Ja
   1385912Nej
   22 1499Uoplyst
   63 42710Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 16
 • V318 DYRKET ATLETIK
  • Sport og motion
  • DYRKET ATLETIK
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Atletik
  • %MD%AntalKodeKategori
   34181Ja
   69964692Nej
   21 1459Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 71
 • V319 MEDLEM KLUB: ATLETIK
 • V320 KONKURRENCE: ATLETIK
 • V321 DYRKET DANS
  • Sport og motion
  • DYRKET DANS
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Dans
  • %MD%AntalKodeKategori
   1115721Ja
   62854242Nej
   20 1369Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 73
 • V322 MEDLEM KLUB: DANS
 • V323 KONKURRENCE: DANS
 • V324 DYRKET SPINNING
  • Sport og motion
  • DYRKET SPINNING
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Spinning
  • %MD%AntalKodeKategori
   0131Ja
   70994792Nej
   22 1509Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 71
 • V325 MEDLEM KLUB: SPINNING
 • V326 KONKURRENCE: SPINNING
 • V327 DYRKET STYRKETRÆNING
  • Sport og motion
  • DYRKET STYRKETRÆNING
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Styrketræning
  • %MD%AntalKodeKategori
   34191Ja
   69964682Nej
   21 1459Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 71
 • V328 MEDLEM KLUB: STYRKETRÆN.
 • V329 KONKURRENCE: STYRKETRÆN.
 • V330 DYRKET KAMPSPORT
  • Sport og motion
  • DYRKET KAMPSPORT
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Karate, Taekwondo, Aikido, Judo eller anden kampsport
  • %MD%AntalKodeKategori
   46301Ja
   68944632Nej
   20 1399Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 72
 • V331 MEDLEM KLUB: KAMPSPORT
  • Sport og motion
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET KAM ...
  • Variablen er filtreret af: V293 && V330
   • Filtrerende variable: V293 V330
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Karate, Taekwondo, Aikido, Judo eller anden kampsport
  • %MD%AntalKodeKategori
   374201Ja
   12672Nej
   21 1429Uoplyst
   75 51410Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 4
 • V332 KONKURRENCE: KAMPSPORT
  • Sport og motion
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET KAM ...
  • Variablen er filtreret af: V293 && V330
   • Filtrerende variable: V293 V330
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Karate, Taekwondo, Aikido, Judo eller anden kampsport
  • %MD%AntalKodeKategori
   11951Ja
   381222Nej
   21 1429Uoplyst
   75 51410Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 4
 • V333 DYRKET CYKELSPORT
  • Sport og motion
  • DYRKET CYKELSPORT
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Cykelsport
  • %MD%AntalKodeKategori
   46281Ja
   68944642Nej
   20 1409Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 72
 • V334 MEDLEM KLUB: CYKELSPORT
 • V335 KONKURRENCE: CYKELSPORT
 • V336 DYRKET RULLESKØJTER
  • Sport og motion
  • DYRKET RULLESKØJTER
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Rulleskøjter/skateboard
  • %MD%AntalKodeKategori
   1013651Ja
   63874282Nej
   20 1399Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 72
 • V337 MEDLEM KLUB: RULLESKØJTE
  • Sport og motion
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET RUL ...
  • Variablen er filtreret af: V293 && V336
   • Filtrerende variable: V293 V336
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Rulleskøjter/skateboard
  • %MD%AntalKodeKategori
   0211Ja
   798482Nej
   23 1559Uoplyst
   70 47910Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 7
 • V338 KONKURRENCE: RULLESKØJTE
  • Sport og motion
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET RUL ...
  • Variablen er filtreret af: V293 && V336
   • Filtrerende variable: V293 V336
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Rulleskøjte/skateboard
  • %MD%AntalKodeKategori
   0211Ja
   798482Nej
   23 1559Uoplyst
   70 47910Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 7
 • V339 DYRKET RIDNING
  • Sport og motion
  • DYRKET RIDNING
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Ridning
  • %MD%AntalKodeKategori
   912621Ja
   64884342Nej
   20 1369Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 73
 • V340 MEDLEM KLUB: RIDNING
 • V341 KONKURRENCE: RIDNING
 • V342 DYRKET KANO, KAJAK
  • Sport og motion
  • DYRKET KANO, KAJAK
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Kano, kajak, roning
  • %MD%AntalKodeKategori
   1171Ja
   70994802Nej
   21 1459Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 71
 • V343 MEDLEM KLUB: KANO,KAJAK
 • V344 KONKURRENCE: KANO,KAJAK
  • Sport og motion
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET KAN ...
  • Variablen er filtreret af: V293 && V342
   • Filtrerende variable: V293 V342
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Kano, kajak, roning
  • %MD%AntalKodeKategori
   01411Ja
   18662Nej
   21 1459Uoplyst
   78 53110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 1
 • V345 DYRKET SEJLSPORT
  • Sport og motion
  • DYRKET SEJLSPORT
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Sejlsport
  • %MD%AntalKodeKategori
   23131Ja
   69974742Nej
   21 1459Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 71
 • V346 MEDLEM KLUB: SEJLSPORT
 • V347 KONKURRENCE: SEJLSPORT
 • V348 DYRKET SPEJDER
  • Sport og motion
  • DYRKET SPEJDER
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Spejder
  • %MD%AntalKodeKategori
   1217831Ja
   61834142Nej
   20 1359Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 73
 • V349 MEDLEM KLUB: SPEJDER
 • V350 KONKURRENCE: SPEJDER
 • V351 DYRKET ANDEN SPORT
  • Sport og motion
  • DYRKET ANDEN SPORT
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A A. I det sidste år har jeg gået fast til eller dyrket meget Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   1015701Ja
   57853882Nej
   25 1749Uoplyst
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 67
 • V352 MEDLEM KLUB: ANDET
 • V353 KONKURRENCE: ANDET
 • V354 TIMER PÅ SPORT
  (Sæt kun ét kryds - det er nok med et skøn)
  • Sport og motion
  • TIMER PÅ SPORT
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 51: Hvor lang tid bruger du normalt på sport og motion om ugen (ikke gymnastiktimer i skolen)? I gennemsnit bruger jeg ...
  • %MD%AntalKodeKategori
   56361Under ½ time
   1416982½ - 1 time
   323521732 - 3 timer
   202113444 - 5 timer
   17191185Over 5 timer
   33216Ved ikke
   3 229Uoplyst
   5 3710Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 91
 • V355 VÆRET TIL FODBOLD
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Sport og motion
  • Spm. 52: Har du været til sportsarrangement som tilskuer? Fodbold
  • %MD%AntalKodeKategori
   39422691Nej, gør det aldrig
   23251582Ja, inden for den seneste måned
   15161003Ja, inden for det seneste halve år
   77484Ja, inden for det seneste år
   910645Ja, men det er mere end ét år siden
   1156Ved ikke
   6 399Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 94
 • V356 VÆRET TIL HÅNDBOLD
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Sport og motion
  • Spm. 52: Har du været til sportsarrangement som tilskuer? Håndbold
  • %MD%AntalKodeKategori
   64714351Nej, gør det aldrig
   66382Ja, inden for den seneste måned
   1214843Ja, inden for det seneste halve år
   34224Ja, inden for det seneste år
   56345Ja, men det er mere end ét år siden
   0036Ved ikke
   10 679Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 90
 • V357 VÆRET TIL ANDET BOLDSPIL
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Sport og motion
  • Spm. 52: Har du været til sportsarrangement som tilskuer? Andet boldspil for hold
  • %MD%AntalKodeKategori
   79925401Nej, gør det aldrig
   1172Ja, inden for den seneste måned
   22133Ja, inden for det seneste halve år
   1144Ja, inden for det seneste år
   1295Ja, men det er mere end ét år siden
   22146Ved ikke
   14 969Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 86
 • V358 VÆRET TIL BADMINTON
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Sport og motion
  • Spm. 52: Har du været til sportsarrangement som tilskuer? Badminton
  • %MD%AntalKodeKategori
   76885211Nej, gør det aldrig
   1182Ja, inden for den seneste måned
   56363Ja, inden for det seneste halve år
   22134Ja, inden for det seneste år
   22135Ja, men det er mere end ét år siden
   1146Ved ikke
   13 889Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 87
 • V359 VÆRET TIL TENNIS
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Sport og motion
  • Spm. 52: Har du været til sportsarrangement som tilskuer? Tennis
  • %MD%AntalKodeKategori
   83975651Nej, gør det aldrig
   1152Ja, inden for den seneste måned
   1163Ja, inden for det seneste halve år
   0134Ja, inden for det seneste år
   1145Ja, men det er mere end ét år siden
   0026Ved ikke
   14 989Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 86
 • V360 VÆRET TIL RIDNING
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Sport og motion
  • Spm. 52: Har du været til sportsarrangement som tilskuer? Ridning
  • %MD%AntalKodeKategori
   77875231Nej, gør det aldrig
   56362Ja, inden for den seneste måned
   23173Ja, inden for det seneste halve år
   1294Ja, inden for det seneste år
   12105Ja, men det er mere end ét år siden
   0136Ved ikke
   12 859Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 88
 • V361 VÆRET TIL SVØMNING
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Sport og motion
  • Spm. 52: Har du været til sportsarrangement som tilskuer? Svømning
  • %MD%AntalKodeKategori
   78905341Nej, gør det aldrig
   33202Ja, inden for den seneste måned
   23173Ja, inden for det seneste halve år
   1144Ja, inden for det seneste år
   22125Ja, men det er mere end ét år siden
   1176Ved ikke
   13 899Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 87
 • V362 VÆERT TIL GYMNASTIK
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Sport og motion
  • Spm. 52: Har du været til sportsarrangement som tilskuer? Gymnastik, dans og lignende
  • %MD%AntalKodeKategori
   63734331Nej, gør det aldrig
   66382Ja, inden for den seneste måned
   1113773Ja, inden for det seneste halve år
   33184Ja, inden for det seneste år
   45275Ja, men det er mere end ét år siden
   0136Ved ikke
   13 879Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 87
 • V363 VÆRET TIL DANS
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Sport og motion
  • Spm. 52: Har du været til sportsarrangement som tilskuer? Dans (alle former)
  • %MD%AntalKodeKategori
   75855101Nej, gør det aldrig
   55312Ja, inden for den seneste måned
   45283Ja, inden for det seneste halve år
   22124Ja, inden for det seneste år
   12105Ja, men det er mere end ét år siden
   1166Ved ikke
   13 869Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 87
 • V364 VÆRET TIL KAMPSPORT
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Sport og motion
  • Spm. 52: Har du været til sportsarrangement som tilskuer? Kampsport
  • %MD%AntalKodeKategori
   81955561Nej, gør det aldrig
   1142Ja, inden for den seneste måned
   1173Ja, inden for det seneste halve år
   1294Ja, inden for det seneste år
   1295Ja, men det er mere end ét år siden
   0026Ved ikke
   14 969Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 86
 • V365 VÆRET TIL ANDEN SPORT
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Sport og motion
  • Spm. 52: Har du været til sportsarrangement som tilskuer? Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   71884851Nej, gør det aldrig
   23172Ja, inden for den seneste måned
   22123Ja, inden for det seneste halve år
   1294Ja, inden for det seneste år
   22125Ja, men det er mere end ét år siden
   23146Ved ikke
   20 1349Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 80
 • V366 SPORT MED MOR OG FAR
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Sport og motion
  • Spm. 53: Hvis du har været til sportsarrangementer - hvem går du til sportsarrangementer sammen med som tilskuer? Går med Min mor og far
  • %MD%AntalKodeKategori
   36372440Ikke nævnt
   62634241Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V367 SPORT MED SØSKENDE
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Sport og motion
  • Spm. 53: Hvis du har været til sportsarrangementer - hvem går du til sportsarrangementer sammen med som tilskuer? Går med Mine søskende
  • %MD%AntalKodeKategori
   58593930Ikke nævnt
   40412751Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V368 SPORT MED BEDSTEFORÆLDRE
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Sport og motion
  • Spm. 53: Hvis du har været til sportsarrangementer - hvem går du til sportsarrangementer sammen med som tilskuer? Går med Mine bedsteforældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   86885880Ikke nævnt
   1212801Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V369 SPORT MED ANDRE
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Sport og motion
  • Spm. 53: Hvis du har været til sportsarrangementer - hvem går du til sportsarrangementer sammen med som tilskuer? Går med Andre i min familie
  • %MD%AntalKodeKategori
   86875840Ikke nævnt
   1213841Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V370 SPORT MED VENNER
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Sport og motion
  • Spm. 53: Hvis du har været til sportsarrangementer - hvem går du til sportsarrangementer sammen med som tilskuer? Går med Mine venner og kammerater
  • %MD%AntalKodeKategori
   53543640Ikke nævnt
   45463041Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V371 SPORT MED SKOLEN
  (Sæt gerne flere kryds)
  • Sport og motion
  • Spm. 53: Hvis du har været til sportsarrangementer - hvem går du til sportsarrangementer sammen med som tilskuer? Går med Med skolen
  • %MD%AntalKodeKategori
   86885880Ikke nævnt
   1212801Nævnt
   2 159Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V372 FASTE FRITIDSINTERESSER
  (For eksempel sport, spejder, guitarspil, korsang, dramatik, filmklub, ridning, syning, dans)
  • Fritid og kammerater
  • Spm. 54: Har du nogle faste fritidsinteresser, som du går til på bestemte og tidspunkter?
  • %MD%AntalKodeKategori
   83835641Ja
   17171182Nej, gå til spm. 55 (V374)
   0 19Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V373 FRITIDSINTERESSER PR UGE
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 63. 099 = Uoplyst (5) 100 = Irrelevant (118)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V374 MED KAMMERATER HJEMME
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Fritid og kammerater
  • Spm. 55: Hvor tit plejer du at være sammen med dine kammerater i fritiden? Hjemme hos dig selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   26261791Mindst 4 gange om ugen
   53533612Mindst 1 gang om ugen
   18181243Mindst 1 gang om måneden
   22134Aldrig
   1 69Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 99
 • V375 HJEMME HOS KAMMERATER
  (Sæt ét kryds i hver linje)
  • Fritid og kammerater
  • Spm. 55: Hvor tit plejer du at være sammen med dine kammerater i fritiden? Hjemme hos kammerater
  • %MD%AntalKodeKategori
   24241621Mindst 4 gange om ugen
   54553662Mindst 1 gang om ugen
   19191303Mindst 1 gang om måneden
   22114Aldrig
   2 149Uoplyst
   100100683
   Svarprocent: 98
 • V376 GEN. FODBOLD
 • V377 GEN. HÅNDBOLD
 • V378 GEN. ANDET BOLDSPIL HOLD
 • V379 GEN. BADMINTON
 • V380 GEN. TENNIS
 • V381 GEN. BOLDSPIL INDIV.
 • V382 GEN. SVØMNING
 • V383 GEN. GYMNASTIK
 • V384 GEN. ATLETIK
 • V385 GEN, DANS
 • V386 GEN. SPINNING
 • V387 GEN. STYRKETRÆNING
 • V388 GEN. KARATE
  • Vi siger tak fordi du vil
  • GEN. KARATE
  • Variablen er filtreret af: V293
   • Filtrerende variable: V293
  • Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? Karate, Teakwondo, Aikido, Judo eller anden kampsport
  • %MD%AntalKodeKategori
   88956020Ikke nævnt
   45301Nævnt
   7 5110Irrelevant
   100100683
   Svarprocent: 93
 • V389 GEN. CYKELSPORT
 • V390 GEN. RULLESKØJTER
 • V391 GEN. RIDNING
 • V392 GEN. KANO, KAJAK
 • V393 GEN. SEJLSPORT
 • V394 GEN. SPEJDER
 • V395 GEN. ANDET
 • V396 POSTNUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 1370 - 9990.
  • Vi siger tak fordi du vil
  • Postnummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 683
    Manglende 0
    Minimum 1370
    Maximum 9990
    Gennemsnit 5822
    Median 5871
    Standardafvigelse 2376

 • V397 KOMMUNEKODE
  Variablen er kodet i intervallet 101 - 861.
  • Vi siger tak fordi du vil
  • Komkode
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 683
    Manglende 0
    Minimum 101
    Maximum 861
    Gennemsnit 479
    Median 495
    Standardafvigelse 240

 • V398 AMT
  • Vi siger tak fordi du vil
  • Amt
  • %MD%AntalKodeKategori
   55361Københavns Kommune
   1162Frederiksberg Kommune
   1212843Københavns Amt
   77474Frederiksborg Amt
   66385Roskilde Amt
   55356Vestsjællands Amt
   44267Storstrøms Amt
   1178Bornholms Amt
   1010689Fyns Amt
   553510Sønderjyllands Amt
   553411Ribe Amt
   775012Vejle Amt
   664213Ringkøbing Amt
   12127914Århus Amt
   553215Viborg Amt
   996416Nordjyllands Amt
   100100683
   Svarprocent: 100
 • V399 VÆGTVARIABEL
  Variablen er kodet i intervallet 0.6264-1.9168.
  • Vi siger tak fordi du vil
  • Vægtvariabel
   • Double (4 decimaler)
   • Gyldige 683
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 2
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

Instrumentering

Hovedsekvens

Undersekvenser

 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 55: Hvor tit plejer du at være ...
 • seqc-Spm. 54: Har du nogle faste fritids ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET ANDEN SPORT
  • V353: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Andet
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET ANDEN SPORT
  • V352: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Andet
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET SPEJDER
  • V350: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Spejder
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET SPEJDER
  • V349: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Spejder
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET SEJLSPORT
  • V347: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Sejlsport
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET SEJLSPORT
  • V346: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Sejlsport
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET KANO, KAJAK
  • V344: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Kano, kajak, roning
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET KANO, KAJAK
  • V343: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Kano, kajak, roning
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET RIDNING
  • V341: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Ridning
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET RIDNING
  • V340: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Ridning
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET RULLESKØJTER
  • V338: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Rulleskøjte/skateboard
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET RULLESKØJTER
  • V337: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Rulleskøjter/skateboard
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET CYKELSPORT
  • V335: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Cykelsport
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET CYKELSPORT
  • V334: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Cykelsport
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET KAMPSPORT
  • V332: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Karate, Taekwondo, Aikido, Judo eller anden kampsport
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET KAMPSPORT
  • V331: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Karate, Taekwondo, Aikido, Judo eller anden kampsport
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET STYRKETRÆNING
  • V329: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Styrketræning
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET STYRKETRÆNING
  • V328: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Styrketræning
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET SPINNING
  • V326: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Spinning
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET SPINNING
  • V325: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Spinning
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET DANS
  • V323: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Dans
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET DANS
  • V322: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Dans
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET ATLETIK
  • V320: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Atletik
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET ATLETIK
  • V319: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Atletik
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET GYMNASTIK
  • V317: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Gymnastik, aerobic og lignende
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET GYMNASTIK
  • V316: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Gymnastik, aerobic og lignende
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET SVØMNING
  • V314: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Svømning
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET SVØMNING
  • V313: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Svømning
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET ANDET BOLDSPIL
  • V311: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Andet boldspil (individuelt)
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET ANDET BOLDSPIL
  • V310: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Andet boldspil (individuelt)
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET TENNIS
  • V308: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Tennis
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET TENNIS
  • V307: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Tennis
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET BADMINTON
  • V305: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Badminton
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET BADMINTON
  • V304: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Badminton
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET BOLDSPIL HOLD
  • V302: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Andet boldspil for hold
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET BOLDSPIL HOLD
  • V301: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Andet boldspil for hold
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET HÅNDBOLD
  • V299: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Håndbold
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET HÅNDBOLD
  • V298: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Håndbold
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET FODBOLD
  • V296: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja C. Har du deltaget i konkurrencer/turneringer? Fodbold
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
  • DYRKET MOTION/SPORT I ÅR DYRKET FODBOLD
  • V295: Spm. 50: Hvilken slags sport og motion har du gået fast til eller dyrket meget i det sidste år? - Og på hvilken måde? Du skal kun svare på B og C, hvis du har svaret ja til A Hvis ja B. Er du medlem af en sportsklub/forening? Fodbold
 • seqc-Spm. 50: Hvilken slags sport og mot ...
 • seqc-Spm. 49: Hvad kommer du på folkebib ...
  • KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • V292: Spm. 49: Hvad kommer du på folkebiblioteket/børnebiblioteket efter? For at gøre ting på biblioteket, mens du er der Være sammen med kammerater/lege
 • seqc-Spm. 49: Hvad kommer du på folkebib ...
  • KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • V291: Spm. 49: Hvad kommer du på folkebiblioteket/børnebiblioteket efter? For at gøre ting på biblioteket, mens du er der For at deltage i værkstedsaktiviteter
 • seqc-Spm. 49: Hvad kommer du på folkebib ...
  • KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • V290: Spm. 49: Hvad kommer du på folkebiblioteket/børnebiblioteket efter? For at gøre ting på biblioteket, mens du er der Se teater
 • seqc-Spm. 49: Hvad kommer du på folkebib ...
  • KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • V289: Spm. 49: Hvad kommer du på folkebiblioteket/børnebiblioteket efter? For at gøre ting på biblioteket, mens du er der Se film
 • seqc-Spm. 49: Hvad kommer du på folkebib ...
  • KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • V288: Spm. 49: Hvad kommer du på folkebiblioteket/børnebiblioteket efter? For at gøre ting på biblioteket, mens du er der For at høre musik
 • seqc-Spm. 49: Hvad kommer du på folkebib ...
  • KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • V287: Spm. 49: Hvad kommer du på folkebiblioteket/børnebiblioteket efter? For at gøre ting på biblioteket, mens du er der For at læse bøger/blade/aviser på stedet
 • seqc-Spm. 49: Hvad kommer du på folkebib ...
  • KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • V286: Spm. 49: Hvad kommer du på folkebiblioteket/børnebiblioteket efter? For at gøre ting på biblioteket, mens du er der For at bruge computer/Internet
 • seqc-Spm. 49: Hvad kommer du på folkebib ...
  • KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • V285: Spm. 49: Hvad kommer du på folkebiblioteket/børnebiblioteket efter? For at gøre ting på biblioteket, mens du er der For at bruge håndbøger/opslagsværker
 • seqc-Spm. 49: Hvad kommer du på folkebib ...
  • KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • V284: Spm. 49: Hvad kommer du på folkebiblioteket/børnebiblioteket efter? For at låne noget med hjem For at låne cd-rom
 • seqc-Spm. 49: Hvad kommer du på folkebib ...
  • KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • V283: Spm. 49: Hvad kommer du på folkebiblioteket/børnebiblioteket efter? For at låne noget med hjem For at låne computerspil
 • seqc-Spm. 49: Hvad kommer du på folkebib ...
  • KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • V282: Spm. 49: Hvad kommer du på folkebiblioteket/børnebiblioteket efter? For at låne noget med hjem For at låne video, dvd
 • seqc-Spm. 49: Hvad kommer du på folkebib ...
  • KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • V281: Spm. 49: Hvad kommer du på folkebiblioteket/børnebiblioteket efter? For at låne noget med hjem For at låne musik
 • seqc-Spm. 49: Hvad kommer du på folkebib ...
  • KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • V280: Spm. 49: Hvad kommer du på folkebiblioteket/børnebiblioteket efter? For at låne noget med hjem For at låne lydbøger
 • seqc-Spm. 48: Hvor tit kommer du på et f ...
  • KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK KOMMER PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • V279: Spm. 49: Hvad kommer du på folkebiblioteket/børnebiblioteket efter? For at låne noget med hjem For at låne bøger/blade
 • seqc-Spm. 46: Arbejder du med billedkuns ...
 • seqc-Spm. 46: Arbejder du med billedkuns ...
 • seqc-Spm. 46: Arbejder du med billedkuns ...
 • seqc-Spm. 46: Arbejder du med billedkuns ...
 • seqc-Spm. 46: Arbejder du med billedkuns ...
 • seqc-Spm. 46: Arbejder du med billedkuns ...
 • seqc-Spm. 46: Arbejder du med billedkuns ...
 • seqc-Spm. 46: Arbejder du med billedkuns ...
 • seqc-Spm. 46: Arbejder du med billedkuns ...
 • seqc-Spm. 46: Arbejder du med billedkuns ...
 • seqc-Spm. 42.a: Hvad danser du? Folkeda ...
 • seqc-Spm. 42.a: Hvad danser du? Moderne ...
 • seqc-Spm. 42.a: Hvad danser du? Klassis ...
 • seqc-Spm. 42.a: Hvad danser du? Salsa
 • seqc-Spm. 42.a: Hvad danser du? Hip/hop ...
 • seqc-Spm. 42.a: Hvad danser du? Sportsd ...
 • seqc-Spm. 42: Går du til dans?
 • seqc-Spm. 41: Spiller du selv teater? J ...
 • seqc-Spm. 41: Spiller du selv teater? J ...
 • seqc-Spm. 41: Spiller du selv teater? J ...
 • seqc-Spm. 41: Spiller du selv teater? N ...
 • seqc-Spm. 36: Hvor har du de bøger fra, ...
 • seqc-Spm. 36: Hvor har du de bøger fra, ...
 • seqc-Spm. 36: Hvor har du de bøger fra, ...
 • seqc-Spm. 36: Hvor har du de bøger fra, ...
 • seqc-Spm. 36: Hvor har du de bøger fra, ...
 • seqc-Spm. 35.a: På en dag, hvor du læser ...
 • seqc-Spm. 35.a: På en dag, hvor du læser ...
 • seqc-Spm. 35: Læser du noget af følgende ...
 • seqc-Spm. 35: Læser du noget af følgende ...
 • seqc-Spm. 35: Læser du noget af følgende ...
 • seqc-Spm. 35: Læser du noget af følgende ...
 • seqc-Spm. 35: Læser du noget af følgende ...
 • seqc-Spm. 35: Læser du noget af følgende ...
 • seqc-Spm. 35: Læser du noget af følgende ...
 • seqc-Spm. 35: Læser du noget af følgende ...
 • seqc-Spm. 35: Læser du noget af følgende ...
 • seqc-Spm. 34: Læser du sommetider selv b ...
 • seqc-Spm. 33: Bruger du din eller din fa ...
 • seqc-Spm. 33: Bruger du din eller din fa ...
 • seqc-Spm. 33: Bruger du din eller din fa ...
 • seqc-Spm. 33: Bruger du din eller din fa ...
 • seqc-Spm. 33: Bruger du din eller din fa ...
 • seqc-Spm. 33: Bruger du din eller din fa ...
 • seqc-Spm. 33: Bruger du din eller din fa ...
 • seqc-Spm. 33: Bruger du din eller din fa ...
 • seqc-Spm. 32: Hvad bruger du din compute ...
 • seqc-Spm. 32: Hvad bruger du din compute ...
 • seqc-Spm. 32: Hvad bruger du din compute ...
 • seqc-Spm. 32: Hvad bruger du din compute ...
 • seqc-Spm. 32: Hvad bruger du din compute ...
 • seqc-Spm. 32: Hvad bruger du din compute ...
 • seqc-Spm. 32: Hvad bruger du din compute ...
 • seqc-Spm. 32: Hvad bruger du din compute ...
 • seqc-Spm. 32: Hvad bruger du din compute ...
 • seqc-Spm. 31. Bruger du Internettet til ...
 • seqc-Spm. 31. Bruger du Internettet til ...
 • seqc-Spm. 31. Bruger du Internettet til ...
 • seqc-Spm. 31. Bruger du Internettet til ...
 • seqc-Spm. 31. Bruger du Internettet til ...
 • seqc-Spm. 31. Bruger du Internettet til ...
 • seqc-Spm. 31. Bruger du Internettet til ...
 • seqc-Spm. 31. Bruger du Internettet til ...
 • seqc-Spm. 31. Bruger du Internettet til ...
 • seqc-Spm. 31. Bruger du Internettet til ...
 • seqc-Spm. 31. Bruger du Internettet til ...
 • seqc-Spm. 31. Bruger du Internettet til ...
 • seqc-Spm. 31. Bruger du Internettet til ...
 • seqc-Spm. 30: Hvor ofte benytter du inte ...
 • seqc-Spm. 29: Hvem spiller du computersp ...
 • seqc-Spm. 29: Hvem spiller du computersp ...
 • seqc-Spm. 29: Hvem spiller du computersp ...
 • seqc-Spm. 29: Hvem spiller du computersp ...
 • seqc-Spm. 29: Hvem spiller du computersp ...
 • seqc-Spm. 28: Er du interesseret i denne ...
 • seqc-Spm. 28: Er du interesseret i denne ...
 • seqc-Spm. 28: Er du interesseret i denne ...
 • seqc-Spm. 28: Er du interesseret i denne ...
 • seqc-Spm. 28: Er du interesseret i denne ...
 • seqc-Spm. 28: Er du interesseret i denne ...
 • seqc-Spm. 28: Er du interesseret i denne ...
 • seqc-Spm. 28: Er du interesseret i denne ...
 • seqc-Spm. 27: Hvor har du de computerspi ...
 • seqc-Spm. 27: Hvor har du de computerspi ...
 • seqc-Spm. 27: Hvor har du de computerspi ...
 • seqc-Spm. 27: Hvor har du de computerspi ...
 • seqc-Spm. 27: Hvor har du de computerspi ...
 • seqc-Spm. 27: Hvor har du de computerspi ...
 • seqc-Spm. 26.a: På en dag, hvor du spill ...
 • seqc-Spm. 26.a: På en dag, hvor du spill ...
 • seqc-Spm. 26: Hvor ofte spiller du compu ...
 • seqc-Spm. 25a: Om film og video som frit ...
  • INTERESSE FILM VED IKKE