English

 
DDA-19358

Kulturvaneundersøgelsen 2004, børn

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Kulturvaneundersøgelsen 2004, børn har til formål at belyse børns (7 - 15 år) aktuelle kulturvaner samt ændringer heri. Ændringer i aktivitets- og forbrugsmønstre som følge af nye tilbud og aktiviteter bliver også belyst i denne undersøgelse. Dette skulle ske med henblik på at afdække relevante, aktuelle kulturfaglige og kulturpolitiske problemstillinger, der kan indgå som grundlag for kulturpolitiske og faglige overvejelser samt til brug for forskning og befolkningens almene orientering.

Kulturvaneundersøgelsen 2004, børn er en opfølgning og opdatering af de tidligere kulturvaneundersøgelser, som for børns vedkommende tidligere blev gennemført i 1987, 1993 og 1998. Undersøgelserne for voksne blev gennemført i 1964, 1975, 1987, 1993 og 1998 samt også i 2004.

Undersøgelsen er finansieret af Kulturministeriet. Den er lavet i et samarbejde mellem AKF og TNS Gallup. AKF har udarbejdet spørgeskemaet og har gennemført analyser af data, og TNS Gallup har gennemført dataindsamlingen.

Nøgleord

Biblioteksservice, Billedkunst, Børns kulturvaner, Computerspil, Forbrugsgode, Forlystelse, Fritid, Internetbrug, Kammerater, Kulturvane, Læsevane, Motion, Motionsvane, Museum, Seværdighed, Skolefritidsordning, Sport, Tidsanvendelse

Klassifikation

Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse

Universe

Aldersgrænser, Børn 7 - 15 år.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 399
Observationsenheder: Individer, Børn 7 - 15 år.

Respondenter

I datasæt: 683
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Der er foretaget undersøgelser af børns kulturvarer i 1987, 1993 og 1998.

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Udvælgelse af stikprøven er indhentet fra CPR-registret.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet, For at sikre en høj svarprocent samt kvalitet/pålidelighed i svarene er respondenterne blevet tilbudt tre forskellige muligheder for at besvare spørgeskemaer. For det første kunne respondenterne vælge at besvare spørgsmålene via et telefoninterview, dels kunne de besvare spørgsmålene via Internettet eller de kunne indsende det trykte spørgeskema.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 397

Indsamler: TNS Gallup

Indsamlingsperiode

Start: 2004-05-01
Slut: 2004-08-30

Citation

Trine Bille, Kulturvaneundersøgelsen 2004, børn, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2007. 1 datafil: DDA-19358, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-19358

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-19358

Arkiv information

Modtaget: 2006-03-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Konsulter donor

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Bille, Trine; Fridberg, Torben; Storgaard, Svend; Wulff, Erik, Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 - med udviklingslinier tilbage til 1964, AKF, 437, 2005