English

 
DDA-1885

Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen, 1750-1848

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Formålet med denne undersøgelse er at belyse danske præsters udsagn om samfundsordenen og statsmagten i deres prædikener i perioden 1750-1848. Der tænkes på udsagn om overgangen fra et enevældigt, decentralt og patriarkalsk-organiseret samfund til en centralt forvaltet styreform med udstrakte friheder for borgerne indbyrdes og i forholdet til staten, og der tænkes på forhold som opfattelsen af statsmagtens ændrede formål, organisation og virkefelt gennem perioden, ændringer i opfattelsen af forholdet mellem individ og statsmagt og mellem de forskellige samfundsmedlemmer indbyrdes.

Mht. samfundsorden er følgende emner nærmere belyst:
1) patriarkalisme
2) social lagdeling
3) begrebet borger
4) menneskerettigheder

Mht. statsmagt er følgende emner nærmere belyst:
1) teokrati eller samfundspagt
2) statisk eller dynamisk øvrighed
3) brydninger mellem konservatisme og liberalisme op til 1848
4) enevæld

Nøgleord

Elite, Gudstjeneste, Kirke, Menneskerettigheder, Modernisering, POLITISK HISTORIE, Samfundssyn, Social lagdeling

Klassifikation

Historie: Historie

Universe

Tidsbegrænsninger, Trykte prædikener fra perioden 1750-1848.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Andet

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Tekstdata, Kodede tekstdata

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Alle periodens trykte prædikener.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet, Direkte overførsel af data fra trykte prædikener med delvis anvendelse af kodenøgle.

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1750-01-01
Slut: 1848-12-30

Citation

Michael Bregnsbo, Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen, 1750-1848, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-1885, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1885

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1885

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Konsulter donor

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Bregnsbo, Michael, Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen. Udviklingen i præsternes syn på samfundsorden og statsmagt i Danmark 1750-1848, belyst ved trykte prædikener, Institut for Historie, Københavns Universitet, juli 1993 (ph.d.-afhandling), 562 pp., 1993
  • Bregnsbo, Michael, Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen. Danske præsters deltagelse i den offentlige opinionsdannelse vedrørende samfundsorden og statsmagt 1750-1848, belyst ved trykte prædikener. En politisk-idéhistorisk undersøgelse, København: Danish Humanist Texts and Studies, volume 15, 464 pp., 1997