English

 
DDA-1884

Koldinghus Birks tingbøger, 1748-1761

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Formålet har været at gøre det nemt at følge de enkelte sager i Koldinghus Birketing fra deres start til deres afslutning og i forbindelse dermed at oprette registre over personer, steder og emner. Der ses her på den fjerde i rækken (ud af fem originale tingbøger): Justitsprotokollen 1748-61

Abstract

Koldinghus Birketing bestod i perioden 1719-1775. I ønsket om at få overblik over indholdet af tingbøgerne, ses der her på den fjerde i rækken (ud af fem originale tingbøger): Justitsprotokollen 1748-61.
Formålet har været at gøre det nemt at følge de enkelte sager fra deres start til deres afslutning og i forbindelse dermed at oprette registre over personer, steder og emner. Oprindeligt (for Justitsprotokollen 1748-61) er der sket en sortering, sådan at det kun er sagens direkte implicerede, der er nævnt i registrene, og der kun er gjort noget ud af de sager, som endte med en egentlig dom. Senere (for næste, femte tingbog, Justitsprotokollen 1761-75) er de oprindelige retningslinjer fraveget, sådan at der også er medtaget flere oplysninger, f.eks. for sager der endte med et forlig. Sorteringen betyder, at der stadig er meget at hente ved en læsning af bøgerne selv.


Nøgleord

Domfældelse, Domstol, Justitsprotokol, Retssag, Retssystem, Tingbog

Klassifikation

Retsvæsen, kriminalitet og retspleje: Retshåndhævning

Universe

Andet

Geografisk afgrænsning

Lokal,

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype:

Tidsdimension: ,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode:

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1748-01-01
Slut: 1761-12-30

Citation

Koldinghus Birks tingbøger, 1748-1761, Dansk Data Arkiv, 2002. 1 datafil: DDA-1884, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1884

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1884

Arkiv information

Modtaget: 2002-09-20
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

DataCite XML mf.

Publikationer

Primærpublikationer