English

 
DDA-18455

Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004

Primærundersøger

Torben Fridberg, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd,

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Danskernes syn på samfundet ændrer sig hurtigt i disse år. Tit kan det være svært at følge med i, hvad almindelige
mennesker mener. Derfor har Socialforskningsinstituttet gennemført denne interviewundersøgelse ''Den europæiske
samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004'' , der skal belyse danskernes syn på forskellige samfundsforhold. Undersøgelse er den anden i rækken. I 2002 gennemførte Socialforskningsinstituttet en lignende undersøgelse (DDA-13016) med deltagelse fra 22 europæiske lande.Undersøgelsen indeholder spørgsmål om:

Spm. A1 - spm. A10: Medievaner, tillid til medmennesker.

Spm. B1 - spm. B35: Politik: herunder bl.a. politisk interesse, virkningsgrad, tillid til offentlige institutioner og myndigheder, valgdeltagelse samt andre former for politisk deltagelse, parti loyalitet, socio-politisk evaluering/placering og regering.

Spm. B35 - spm. B40: Holdninger til og konsekvenser af immigration i Danmark.

Spm. C1 - spm. C28: Subjektiv velvære og social udelukkelse, religion, opfattet diskrimination, national og etnisk identitet.

Spm. D1 - spm. D30: Sundhed og medicin: herunder alternativ medicin og alternative behandlere.

Spm. E1 - spm. E30: Medborgerskab; herunder at være gode samfundsborgere.

Spm. F1 - spm. F70: Socio-demografisk profil, herunder husstandssammensætning, køn,
alder, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forhold for respondenten, partneren og forældre,
fagforeningsmedlemsskab, husstandsindkomst, civilstand.Spm. G1 - spm. G124: Menneskelige værdier; arbejdsfordelingen mellem kønnene i hjemmet , arbejds- og uddannelsesmiljø, famliebinding.

Undersøgelsen er denne gang gennemført i 17 europæiske lande og i alle lande med det samme spørgeskema, således at man fuldstændig kan sammenligne folks svar fra land til land. DDA har i 2005 downloadet den danske del af undersøgelsen og den samlede undersøgelse ''DDA-18752: Den europæiske samfundsundersøgelse: 2. runde, 2004-2005'' fra European Social Survey''s hjemmeside (http://ess.nsd.uib.no).
Deltagere i den danske del af undersøgelsen er personer på 15 år og derover, som er bosat i Danmark, uden hensyntagen til deres nationalitet, statsborgerskab og sprog.


Nøgleord

Ansættelsesforhold, Arbejdsforhold, Arbejdsliv, Civilstand, Diskrimination, Elektroniske medier, Etnisk gruppe, European social survey, Flygtninges forhold, Folketingsvalg, Forening, Forældres uddannelse, Generel uddannelse, Indkomst, Indtægt, Informationsmedier, Integration, Internetbrug, Kirkegang, Kønsrolle, Lykke, Medicin, Menneskelig værdi, Partimedlemskab, Partipræference, Politisk parti, Religion, Samfundsborger, Social deltagelse, Sundhed, Tillid, Tillid retsvæsen, Tillid til danskere, Tillid til EU, Tillid til offentlige institutioner, Tillid til politikere, Uddannelse, Uddannelsesforhold

Klassifikation

Samfund og kultur, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer

Universe

Andet, Personer på 15 år og derover med fast bopæl i Danmark.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 450
Observationsenheder: Individer,

Respondenter

I datasæt: 1487
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 448

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 2004-10-01
Slut: 2005-01-30

Citation

Torben Fridberg, Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2007. 1 datafil: DDA-18455, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-18455

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-18455

Arkiv information

Modtaget: 2005-09-29
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer