Revision: 399

Valgundersøgelsen 2005

DDA-18184

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 18184
    Maximum 18184
    Gennemsnit 18184
    Median 18184
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 2264
    Gennemsnit 1132
    Median 1132
    Standardafvigelse 654

 • V3 ID NUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 748300-56646700.
  • ID nummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 748300
    Maximum 56646700
    Gennemsnit 20033900
    Median 1730450
    Standardafvigelse 24950526

 • V4 SERIENUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 100002-201507.
  • Serienummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 100002
    Maximum 201507
    Gennemsnit 127822
    Median 106428
    Standardafvigelse 41295

 • V5 DATA
  Variablen er kodet i intervallet 50219-50831.
  • Dato
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 50219
    Maximum 50831
    Gennemsnit 50433
    Median 50413
    Standardafvigelse 142

 • V6 SAMPLING
  • Sampling
  • %MD%AntalKodeKategori
   656514611Ny sample
   35358032Gl. Sample
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V7 POSTNUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 1313-9970.
  • Postnummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 1313
    Maximum 9970
    Gennemsnit 5616
    Median 5695
    Standardafvigelse 2366

 • V8 AMT
  • Amt
  • %MD%AntalKodeKategori
   881771Københavns Kommune
   22352Frederiksberg Kommune
   12122813Københavns Amt
   771524Frederiksborg Amt
   551065Roskilde Amt
   661366Vestsjællands Amt
   33687Storstrøms Amt
   11288Bornholms Amt
   991979Fyns Amt
   6612610Sønderjyllands Amt
   6612911Ribe Amt
   7716312Vejle Amt
   6612813Ringkøbing Amt
   121226914Århus Amt
   449915Viborg Amt
   8817016Nordjylland Amt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V9 VIGTIGSTE PROBLEM
  Variablen er kodet i intervallet 1 - 903. 2000 = Udokumenteret (1) 9999 = Uoplyst (21)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2243
    Manglende 21
    Minimum 1
    Maximum 2000
    Gennemsnit 497
    Median 563
    Standardafvigelse 220

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V10 NÆSTVIGTIGSTE 1.
  Variablen er kodet i intervallet 1 - 903. 2100 = Udokumenteret (1) 9999 = Uoplyst (21)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan du nævne flere vigtige problemer? 1.:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2243
    Manglende 21
    Minimum 1
    Maximum 2100
    Gennemsnit 441
    Median 561
    Standardafvigelse 275

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V11 NÆSTVIGTIGSTE 2.
  Variablen er kodet i intervallet 1 - 905. 999 = Uoplyst (21)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan du nævne flere vigtige problemer? 2.:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2243
    Manglende 21
    Minimum 1
    Maximum 905
    Gennemsnit 323
    Median 210
    Standardafvigelse 310

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V12 NÆSTVIGTIGSTE 3.
  Variablen er kodet i intervallet 1 - 902. 999 = Uoplyst (21)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan du nævne flere vigtige problemer? 3.:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2243
    Manglende 21
    Minimum 1
    Maximum 902
    Gennemsnit 186
    Median 9
    Standardafvigelse 284

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V13 IKKE SNAKKET POLITIK
  (Mulighed for flere svar)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 1. Nej, har ikke snakket
  • %MD%AntalKodeKategori
   838318780Ikke nævnt
   17173861Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V14 SNAKKET POLITIK FAMILIE
  (Mulighed for flere svar)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 2. Ja, med familie
  • %MD%AntalKodeKategori
   30306820Ikke nævnt
   707015821Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V15 SNAKKET POLITIK VENNER
  (Mulighed for flere svar)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 3. Ja, med venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   38388690Ikke nævnt
   626213951Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V16 SNAKKET POLITIK KOLLEGER
  (Mulighed for flere svar)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 4. Ja, med kolleger
  • %MD%AntalKodeKategori
   525211670Ikke nævnt
   484810971Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V17 HAR IKKE FAMILIE/VENNER
  (Mulighed for flere svar)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 5. Har ikke familie/venner/kolleger
  • %MD%AntalKodeKategori
   999922410Ikke nævnt
   11231Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V18 SNAKKET POLITIK VED IKKE
  (Mulighed for flere svar)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 8. Ved ikke
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010022560Ikke nævnt
   0081Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V19 POLITISK INTERSSSE
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 3: Vil du sige, du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke interesseret i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23235151Meget
   494911132Noget
   25255593Kun lidt
   33734Slet ikke
   0048Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V20 PARTIVALG 2005
  (Kort 1A)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? Hvis ja: På hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24245511A: Socialdemokraterne
   881812B: Det Radikale Venstre
   881923C: De Konservative
   11244D: Centrumdemokraterne
   771485F: Socialistisk Folkeparti
   11296K: Kristendemokraterne
   0057M: Minoritetspartiet
   11112458O: Dansk Folkeparti
   26265979V: Venstre
   448610Ø: Enhedslisten
   00111Kandidat uden for partierne
   00880Husker ikke parti, gå til spm. 6 (V37)
   224281Vil ikke svare om parti, gå til spm. 6 (V37)
   111482Stemte blankt, gå til spm. 6 (V37)
   5512390Stemte ikke, gå til spm. 5A (V27)
   111591Ikke stemmeret, gå til spm. 7 (V39)
   00392Andre svar, gå til spm. 7 (V39)
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V21 STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4A: Vil du sige, at du stemte på dette parti med begejstring, med tilfredshed, med blandede følelser eller følte du nærmest, du måtte vælge det mindst onde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13142921Stemte med begejstring
   42469402Stemte med tilfredshed
   31346943Stemte med blandede følelser
   561184Måtte nærmest vælge det mindst onde
   11158Ved ikke
   9 20510Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 91
 • V22 STEMTE PERSONLIGT
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (il dem, der har stemt i spm. 4 - jf. svarkategori 1-11) Spm. 4B: Stemte du personligt? (Hvis ja:) - På en mand eller kvinde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   42469531Nej (stemte ikke personligt), gå til spm. 4C (V24)
   28306262Ja, stemte personligt på mand
   20224553Ja, stemte personligt på kvinde
   0084Ja, men husker ikke køn
   11178Ved ikke, husker ikke, gå til spm. 4C (V24)
   0009Uoplyst, gå til spm. 4C (V24)
   9 20510Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 91
 • V23 STEMTE DANSK/INDVANDRER
 • V24 BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Til dem, der har stemt i spm. 4) Spm. 4C: Hvornår besluttede du at stemme som du gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det på det tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste du allerede før valgkampen, hvordan du ville stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19214311I de sidste dage før valget
   15163332Tidligere i valgkampen
   576312943Vidste allerede før valgkampen
   0018Ved ikke
   9 20510Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 91
 • V25 GRUND TIL AT STEMME
  Variablen er kodet i intervallet 1 - 820. 0999 = Uoplyst (22) 1000 = Irrelevant (193)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V26 OVERVEJEDE ANDET PARTI
  (Kort 1A)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Til dem, der har stemt i spm. 4) Spm. 4E: Tænkte du på at stemme på et andet parti? Hvis ja: Hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   515611460Nej
   781681A: Socialdemokraterne
   671362B: Det Radikale Venstre
   551113C: De Konservative
   11204D: Centrumdemokraterne
   661325F: Socialistisk Folkeparti
   01116K: Kristendemokraterne
   0027M: Minoritetspartiet
   551038O: Dansk Folkeparti
   771539V. Venstre
   224710Ø: Enhedslisten
   00611Kandidat uden for partierne
   00892Andet svar
   111698Ved ikke
   9 205100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 91
 • V27 TÆNKTE PÅ AT STEMME
  (Kort 1A)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5A: Tænkte du på at stemme? Hvis ja: På hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   230370Nej
   120241A: Socialdemokraterne
   0672B: Det Radikale Venstre
   0113C: De Konservative
   0114D: Centrumdemokraterne
   08105F: Socialistisk Folkeparti
   0116K: Kristendemokraterne
   0007M: Minoritetspartiet
   0568O: Dansk Folkeparti
   118229V. Venstre
   02210Ø: Enhedslisten
   00011Kandidat uden for partierne
   02392Andet svar
   07998Ved ikke
   95 2141100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 5
 • V28 KUNNE EJ BESLUTTE PARTI
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til, at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. a. Jeg kunne ikke finde ud af, hvilket parti jeg skulle stemme på.
  • %MD%AntalKodeKategori
   114171Stor betydning
   113162Nogen betydning
   111133Kun lille betydning
   347584Slet ingen betydning
   111138Ved ikke
   05698Vil ikke svare
   95 2141100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 5
 • V29 EJ LYST STEMME PARTI
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. b. Der var ingen partier, jeg havde lyst til at stemme på.
  • %MD%AntalKodeKategori
   09111Stor betydning
   110122Nogen betydning
   118223Kun lille betydning
   347584Slet ingen betydning
   09118Ved ikke
   07998Vil ikke svare
   95 2141100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 5
 • V30 PARTIERNE ER ENS
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. c. Partierne er alligevel så ens, at det ikke gør nogen forskel, hvem der bliver valgt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   111141Stor betydning
   110122Nogen betydning
   114173Kun lille betydning
   348594Slet ingen betydning
   111138Ved ikke
   07898Vil ikke svare
   95 2141100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 5
 • V31 VALGETS UDFALD AFGJORT
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. d. Valgets udfald var alligevel afgjort på forhånd.
  • %MD%AntalKodeKategori
   111131Stor betydning
   111142Nogen betydning
   111143Kun lille betydning
   351634Slet ingen betydning
   112158Ved ikke
   03498Vil ikke svare
   95 2141100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 5
 • V32 STEMME BETYDER EJ NOGET
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. e. Min stemme betyder alligevel ikke noget.
  • %MD%AntalKodeKategori
   112151Stor betydning
   110122Nogen betydning
   115183Kun lille betydning
   352644Slet ingen betydning
   0798Ved ikke
   04598Vil ikke svare
   95 2141100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 5
 • V33 EJ INTERESSERET POLITIK
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. f. Jeg er ikke interesseret i politik.
  • %MD%AntalKodeKategori
   114171Stor betydning
   114172Nogen betydning
   118223Kun lille betydning
   349604Slet ingen betydning
   0348Ved ikke
   02398Vil ikke svare
   95 2141100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 5
 • V34 HAVDE IKKE TID/BESVÆRLIG
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. g. Jeg havde ikke tid/det var for besværligt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   230371Stor betydning
   0792Nogen betydning
   0783Kun lille betydning
   241514Slet ingen betydning
   08108Ved ikke
   07898Vil ikke svare
   95 2141100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 5
 • V35 FIK DET IKKE GJORT
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. h. Jeg fik det bare ikke gjort.
  • %MD%AntalKodeKategori
   115181Stor betydning
   112152Nogen betydning
   0783Kun lille betydning
   351634Slet ingen betydning
   110128Ved ikke
   06798Vil ikke svare
   95 2141100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 5
 • V36 ANDRE GRUNDE EJ STEMME
  (Vis kort 2)
  • Valgundersøgelsen
  • STEMTE MED BEGEJSTRING
  • Variablen er filtreret af: V20
   • Filtrerende variable: V20
  • Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. Evt. andre grunde (noter:)
  • %MD%AntalKodeKategori
   03310Besværligt
   1131511Syg
   03312Alder
   03413Handicappet og dermed besværet
   01114Lang kø
   01115Vidste ikke hvor valgstedet var
   06720Arbejde
   04521For travlt
   1101230Befandt sig i udlandet/rejse
   04540Ingen interesse
   01141Plejer ikke at stemme
   02242Tvivl
   02243Kunne ikke finde ud af hvad politiske partier stod for
   02244Min stemme betyder ikke noget/ vil ikke ændre på udfald
   03345Ingen lyst til at stemme
   03350Dårlig valgkamp/For mange valgløfter
   02251Træt af politikere/ folketingpolitik
   01152Intet arbejder parti
   02253På grund af sædvanlige parti ikke længere fandtes værdigt
   01160Udenrigspolitik
   01165Anden specifik politisk holdning
   03370Religiøse årsager
   07890Andre specifikke omstændigheder
   02297Vil ikke svare
   04598Vil ikke svare
   1202399Ingen andre grunde
   0 9999Uoplyst
   94 21381000Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 5
 • V37 STEMTE FORRIGE VALG
  (Kort 1B)
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 6: Stemte du ved det forrige folketingsvalg i november 2001? - hvis ja: på hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25255751A: Socialdemokraterne
   661272B: Det Radikale Venstre
   771673C: De Konservative
   11274D: Centrumdemokraterne
   881795F: Socialistisk Folkeparti
   22346K: Kristendemokraterne
   992067O: Dansk Folkeparti
   28286428V: Venstre
   0049Z: Fremskridtspartiet
   225410Ø: Enhedslisten
   00011Kandidat uden for partierne
   225080Husker ikke parti
   223981Vil ikke svare om parti
   00782Stemte blankt
   448590Stemte ikke
   335791Ikke stemmeret
   001192Andre svar
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V38 STEMME PLIGT
  • Valgundersøgelsen
  • Spm. 6B: Hvor stor en forpligtigelse føler du selv for at stemme ved et folketingsvalg? Vil du sige, at det er en stor forpligtelse, en forholdsvis stor forpligtelse, en ret lille forpligtelse eller ingen særlig forpligtelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   737316541Meget stor forpligtigelse
   20204642Forholdsvis stor forpligtigelse
   33773Ret lille forpligtigelse
   33614Ingen særlig forpligtigelse
   0088Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V39 OFTE SÅ TV2 NYHEDER
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 7: Under valgkampen, cirka hvor mange dage om ugen så du da nyheder på TV? - cirka hvor ofte så du TV2 Nyheder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   494911171Hver dag
   161636425-6 dage om ugen
   161635133-4 dage om ugen
   101022241-2 dage om ugen
   44835Mindre end en dag om ugen
   44906Aldrig
   113188Ved ikke
   00698Vil ikke svare
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V40 OFTE SÅ TV-AVISEN DR1
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 7: Under valgkampen, cirka hvor mange dage om ugen så du da nyheder på TV? - cirka hvor ofte så du TV-avisen på DR1?
  • %MD%AntalKodeKategori
   38388681Hver dag
   141431825-6 dage om ugen
   181841233-4 dage om ugen
   151533441-2 dage om ugen
   771535Mindre end en dag om ugen
   661306Aldrig
   224188Ved ikke
   00898Vil ikke svare
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V41 OFTE SÅ DEADLINE DR2
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 7: Under valgkampen, cirka hvor mange dage om ugen så du da nyheder på TV? - cirka hvor ofte så du Deadline på DR2?
  • %MD%AntalKodeKategori
   661451Hver dag
   449125-6 dage om ugen
   121226333-4 dage om ugen
   171737541-2 dage om ugen
   14143225Mindre end en dag om ugen
   44449886Aldrig
   337288Ved ikke
   00898Vil ikke svare
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V42 PRIMÆR AVIS
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 8: Hvilken avis læser du mest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112540Ingen, gå til spm. 9A
   441011BT
   441012Ekstra Bladet
   12122773Politiken
   10102334Jyllands Posten
   771635Berlingske Tidende
   11246Dagbladet Børsen
   22347Information
   11228Kristeligt Dagblad
   992089Jyske Vestkysten
   449710Nordjyske Stiftstidende
   335711Århus Stiftstidende
   5511012Fyns Stiftstidende
   223613Dagbladet/Frederiksborg Amts Avis
   112814Søndagsavisen
   449915MetroXpress
   224316Urban
   00430Dagbladet Ringsted
   00231Roskilde Avis
   001032Thisted Dagblad
   00533Næstved Tidende
   223534Vejle Amts Folkeblad
   00935Fredericia Dagblad
   112136Midtjyllands Avis(fra Silkeborg)
   00137Kjellerup Tidende
   111238Randers Amtsavis
   112439Bornholms Tidende
   111640Fyns Amts Avis / Svendborg amts
   112741Kalundborg Folkeblad
   00742Lolland Falster folkeblad/ Folketidende
   001143Viborg Stifts Folkeblad
   00944Holbæk Amts Venstreblad / VenstreBladet
   112745Herning Folkeblad
   111946Ringkøbing Amts Dagblad
   00447Holstebro Dagblad
   00248Struer Dagblad
   00449De Bergske Blade
   00150Helsingør Dagblad
   112751Horsens Dagblad
   00152Lemvig Folkeblad
   00153Kerteminde Avis
   00854Skive Folkeblad
   00255Sjællands Tidende
   00256Dagbladet Skjern-Tarm
   00257Dagbladet Struer-Holstebro
   00058Flensborg Avis
   00190Andet lokalt dagblad
   006100Lokale Ugeaviser
   002102Ikast Avis
   001103Ekstra Posten
   001104Viborg Nyt
   001105Oplandsavisen
   001106Ugeposten Helsinge
   004107Lokalavisen Ugeposten
   001108Ugeavisen VejlePosten
   008109Morsø folkeblad
   001110Odderavisen
   001111Århus onsdag
   001113Sindal lokalavisen
   001114Halsnæs Posten
   001117Folkebladet
   1112190Lokalavis una
   005195Ukendt lokalavis
   001203Ingeniøren
   002204Erhvervsbladet
   001205Den Blå Avis
   1114210Weekendavisen
   001220Arbejderen
   00130110 Minutter
   001302JP Århus
   001304Xtra
   002400Internetavis
   001401DR.dk
   002403Berlingske.dk
   001404Infopaq.dk
   001420Udenlandsk internetavis
   003450Tekst TV
   001500Udenlandske aviser
   002600Forskellige aviser
   001900Andet/ukendt/ ikke eksisterende
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V43 ANTAL DAG OM UGEN LÆSER
  • Mediernes dækning af valg
  • ANTAL DAG OM UGEN LÆSER
  • Variablen er filtreret af: V42
   • Filtrerende variable: V42
  • Spm. 8: Hvilken avis læser du mest? Spm. 8B: Cirka hvor mange dage om ugen læser du den?
  • %MD%AntalKodeKategori
   455010131Hver dag
   141631425-6 dage om ugen
   101223533-4 dage om ugen
   161835741-2 dage om ugen
   44825Mindre en en dag om ugen
   0006Aldrig
   011188Ved ikke
   00198Vil ikke svare
   11 251100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 89
 • V44 SEKUNDÆR AVIS BT
 • V45 SEK. AVIS EKSTRA BLADET
 • V46 SEK. AVIS POLITIKEN
 • V47 SEK. AVIS JYLLANDS POST
 • V48 SEK. AVIS BER. TIDENDE
 • V49 SEK. AVIS BØRSEN
 • V50 SEK. AVIS INFORMATION
 • V51 SEK. AVIS KRIST.DAGBLAD
 • V52 SEK. AVIS JYSKE VESTKYST
 • V53 SEK. AVIS NORD STIFTS.
 • V54 SEK. AVIS ÅRHUS STIFTS.
 • V55 SEK. AVIS FYENS STIFTS.
 • V56 SEK. AVIS FRED. AMTS A.
 • V57 SEK. AVIS SØNDAGSAVISEN
 • V58 SEK. AVIS METROXPRESS
 • V59 SEK. AVIS URBAN
 • V60 IKKE ANDRE AVISER
 • V61 SEK. AVIS FØRSTE AVIS
  • Mediernes dækning af valg
  • ANTAL DAG OM UGEN LÆSER
  • Variablen er filtreret af: V42
   • Filtrerende variable: V42
  • Spm. 8: Hvilken avis læser du mest? Spm. 8C: Læser du andre aviser dagligt eller næsten dagligt? Ja: Hvilke? (INT: Gerne flere svar) 17. Anden: Noter: 1.
  • %MD%AntalKodeKategori
   788817600Ingen
   0035Berlingske Tidende
   11226Dagbladet Børsen
   0019Vestkysten
   00110Nordjyske Stiftstidende
   00111Århus Stiftstidende
   00114Søndagsavisen
   00531Roskilde Avis
   00332Thisted Dagblad
   001033Næstved Tidende
   00434Vejle Amts Folkeblad
   00235Fredericia Dagblad
   001036Midtjyllands Avis(fra Silkeborg)
   00438Randers Amtsavis
   00540Fyns Amts Avis / Svendborg amts
   011141Kalundborg Folkeblad
   00442Lolland Falster folkeblad/ Folketidende
   00943Viborg Stifts Folkeblad
   00744Holbæk Amts Venstreblad / VenstreBladet
   00145Herning Folkeblad
   00546Ringkøbing Amts Dagblad
   00147Holstebro Dagblad
   00150Helsingør Dagblad
   00651Horsens Dagblad
   00153Kerteminde Avis
   00154Skive Folkeblad
   00755Sjællands Tidende
   00256Dagbladet Skjern-Tarm
   00257Dagbladet Struer-Holstebro
   00190Andet lokalt dagblad
   1118100Lokale Ugeaviser
   001101Elbo Bladet
   001102Ikast Avis
   002107Lokalavisen Ugeposten
   002109Morsø folkeblad
   004110Odderavisen
   001111Århus onsdag
   001112Værløse nyt
   001115Birkerød Avis
   001116Det Grønne Område
   001117Folkebladet
   1112190Lokalavis una
   006195Ukendt lokalavis
   001201Mandag Morgen
   001202I dag (Industriens Dagblad)
   1114204Erhvervsbladet
   1124210Weekendavisen
   001220Arbejderen
   002300Gratis aviser
   00230110 Minutter
   004302JP Århus
   002304Xtra
   006400Internetavis
   001401DR.dk
   001402Jyllands Posten.dk
   001403Berlingske.dk
   003405Politiken.dk
   002406Ekstra Bladet.dk
   001430Nyhedsbrev JyskeVestkysten
   001450Tekst TV
   001500Udenlandske aviser
   001600Forskellige aviser
   000900Andet/ukendt/ ikke eksisterende
   11 2531000Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 89
 • V62 SEK. AVIS ANDEN AVIS
  • Mediernes dækning af valg
  • ANTAL DAG OM UGEN LÆSER
  • Variablen er filtreret af: V42
   • Filtrerende variable: V42
  • Spm. 8: Hvilken avis læser du mest? Spm. 8C: Læser du andre aviser dagligt eller næsten dagligt? Ja: Hvilke? (INT: Gerne flere svar) 17. Anden: Noter: 2.
  • %MD%AntalKodeKategori
   889919880Ingen
   0013Politiken
   00115MetroXpress
   00141Kalundborg Folkeblad
   00151Horsens Dagblad
   00152Lemvig Folkeblad
   00158Flensborg Avis
   001100Lokale Ugeaviser
   001117Folkebladet
   001118Hobro Avis
   001204Erhvervsbladet
   003210Weekendavisen
   001230Arbejderen
   001400Internetavis
   002402Jyllands Posten.dk
   002406Ekstra Bladet.dk
   002407BT.dk
   001408Århus Stiftstidende.dk
   11 2541000Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 89
 • V63 SEK. AVIS TREDJE AVIS
 • V64 PARTIERS HJEMMESIDER
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 9A: Besøgte du nogle af de politiske partiers hjemmesider under valgkampen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   868619460Nej
   44961Ja, en enkelt
   991992Ja, flere
   111288Ved ikke
   001199Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V65 VIDEN OM PARTI BEDST
  (Vis kort 3)
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 9B: Hvor har du bedst fået noget at vide om partierne og deres politik under valgkampen? Bedst:
  • %MD%AntalKodeKategori
   474710741Nyhedsudsendelser i TV
   27276112Debatprogrammer i TV
   551223Radio
   992084Aviser
   33795Internettet
   11166Valgmøder o.l.
   33747Tale med familie, venner, bekendte
   0008Andet (noter)
   00111Bøger om politik
   00112Reklamer, plakater
   00120Regerings performance
   00622Løbende gennem diverse medier (ikke kun valgkamp)
   00523Erfaring, viden
   00124Personlig kendskab
   00225Grundholdning
   00230Uddannelsesinstitution
   00731Partiforening/ medlem af parti
   00340Ikke interesseret i politik
   00441Har ikke fået nogle informationer
   00742Ikke fulgt med i valgkamp
   00477Diffuse svar
   113288Ved ikke
   00499Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V66 VIDEN OM PARTI NÆSTBEDST
  (Vis kort 3)
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 9B: Hvor har du bedst fået noget at vide om partierne og deres politik under valgkampen? Næstbedst:
  • %MD%AntalKodeKategori
   26265831Nyhedsudsendelser i TV
   26265962Debatprogrammer i TV
   10102273Radio
   19194404Aviser
   33705Internettet
   11276Valgmøder o.l.
   771697Tale med familie, venner, bekendte
   0008Andet (noter)
   00110Tekst TV
   00312Reklamer, plakater
   00113På gaden, mødet med politikkerne
   00125Grundholdning
   00231Partiforening/ medlem af parti
   00240Ikke interesseret i politik
   00041Har ikke fået nogle informationer
   00242Ikke fulgt med i valgkamp
   00277Diffuse svar
   5511888Ved ikke
   00189Ingen andre steder
   111999Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V67 PARTIERS STANDPUNKT
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 10C: Når du ser tilbage på valgkampen i aviser, TV mv., i hvor høj grad mener du så, valgkampen bidrog til at klargøre partiernes standpunkter? Vil du sige, at det skete i høj grad, i nogen grad, i ringe grad eller slet ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   661451I høj grad
   484810972I nogen grad
   35357833I ringe grad
   661374Slet ikke
   44938Ved ikke
   0099Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V68 DELTAGET I VALGMØDE
  • Mediernes dækning af valg
  • Spm. 11A: Har du deltaget i noget valgmøde op til folketingsvalget den 8. februar?
  • %MD%AntalKodeKategori
   661391Ja
   949421202Nej
   0058Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V69 SYMPATI SOCIALDEMOKRATER
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Det første parti er Socialdemokraterne. Hvor vil du placere... 1. A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   33710Synes meget dårligt om partiet
   22451
   33772
   992123
   11112404
   22224935
   12122786
   14143097
   12122838
   44929
   5512010Synes virkelig godt om partiet
   112318Ved ikke nok om
   112119Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V70 SYMPATI DE RADIKALE
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 2. B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   771530Synes meget dårligt om partiet
   551041
   881922
   10102203
   13132874
   14143115
   11112536
   12122697
   10102208
   551169
   224010Synes virkelig godt om partiet
   335918Ved ikke nok om
   224019Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V71 SYMPARI KONSERVATIVE
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 3. C: De Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   33600Synes meget dårligt om partiet
   33771
   881722
   12122693
   13133054
   17173765
   12122666
   11112517
   10102348
   551149
   336110Synes virkelig godt om partiet
   224318Ved ikke nok om
   223619Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V72 SYMPATI CENTRUMDEMOKRAT
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 4. D: Centrumdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   16163690Synes meget dårligt om partiet
   11112461
   14143112
   14143213
   12122644
   11112535
   551246
   33707
   22378
   11259
   111710Synes virkelig godt om partiet
   6613218Ved ikke nok om
   449519Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V73 SYMPATI SOC. FOLKEPARTI
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 5. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   771630Synes meget dårligt om partiet
   881731
   13132912
   13132843
   12122614
   14143115
   881926
   992067
   771538
   44839
   224110Synes virkelig godt om partiet
   336318Ved ikke nok om
   224319Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V74 SYMPATI KR. DEMOKRATERNE
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 6. K: Kristendemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112550Synes meget dårligt om partiet
   10102351
   15153322
   15153403
   14143074
   13133015
   661256
   33687
   11328
   11229
   001010Synes virkelig godt om partiet
   7716018Ved ikke nok om
   337719Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V75 SYMPATI MINORITETSPARTI
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 7. M: Minoritetspartiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   30306710Synes meget dårligt om partiet
   15153441
   881872
   661413
   44954
   551105
   22566
   22367
   11208
   00119
   00310Synes virkelig godt om partiet
   171738918Ved ikke nok om
   9920119Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V76 SYMPATI DANSK FOLKEPARTI
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 8. O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   22224960Synes meget dårligt om partiet
   10102311
   991952
   881923
   881884
   11112405
   881756
   881797
   661438
   44899
   449110Synes virkelig godt om partiet
   112018Ved ikke nok om
   112519Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V77 SYMPATI VENSTRE
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 9. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   44900Synes meget dårligt om partiet
   661261
   991942
   992133
   991974
   11112515
   881726
   11112497
   13133018
   11112609
   8817010Synes virkelig godt om partiet
   111918Ved ikke nok om
   112219Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V78 SYMPATI ENHEDSLISTEN
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14A: Så vil jeg gerne høre, hvad du mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede dig placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere... 10. Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   17173900Synes meget dårligt om partiet
   12122661
   12122712
   12122703
   992144
   992085
   771686
   661457
   44938
   22519
   113210Synes virkelig godt om partiet
   449818Ved ikke nok om
   335819Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V79 SYMPATI MOGENS LYKKETOFT
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Den første politiske leder er Mogens Lykketoft. Hvor vil du placere.... på denne skala? Mogens Lykketoft
  • %MD%AntalKodeKategori
   661280Synes meget dårligt om
   551111
   881882
   11112553
   11112484
   18184085
   11112496
   12122717
   10102248
   44869
   336210Synes virkelig godt om
   001118Ved ikke nok om
   112319Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V80 SYMPATI MARIANNE JELVED
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere.... på denne skala? Marianne Jelved
  • %MD%AntalKodeKategori
   771670Synes meget dårligt om
   551171
   992152
   10102193
   10102304
   13132925
   12122656
   13132867
   10102168
   551229
   337810Synes virkelig godt om
   112518Ved ikke nok om
   113219Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V81 SYMPATI BENDT BENDTSEN
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere.... på denne skala? Bendt Bendtsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   33630Synes meget dårligt om
   33761
   881722
   11112483
   13132944
   18184085
   12122806
   12122787
   991938
   551139
   225310Synes virkelig godt om
   224518Ved ikke nok om
   224119Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V82 SYMPATI H. K. NIELSEN
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere.... på denne skala? Holger K. Nielsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   33730Synes meget dårligt om
   44911
   992092
   14143123
   16163654
   19194295
   13132866
   10102187
   771488
   22479
   112110Synes virkelig godt om
   223618Ved ikke nok om
   112919Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V83 SYMPATI PIA KJÆRSGAARD
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere.... på denne skala? Pia Kjærsgaard
  • %MD%AntalKodeKategori
   20204540Synes meget dårligt om
   881901
   992072
   992053
   881924
   11112605
   992106
   992007
   661368
   44839
   4410010Synes virkelig godt om
   001118Ved ikke nok om
   111619Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V84 SYMPATI ANDERS FOGH
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere.... på denne skala? Anders Fogh Rasmussen
  • %MD%AntalKodeKategori
   551210Synes meget dårligt om
   551171
   771542
   881903
   771694
   11112585
   881896
   11112597
   13132978
   13132989
   8818610Synes virkelig godt om
   001118Ved ikke nok om
   111519Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V85 SYMPATI ROSENKRANTZTHEIL
  (Vis kort 4)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 14B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller ikke føler, du ved nok om, skal du bare sige til. Hvor vil du placere.... på denne skala? Pernille Rosenkrantz-Theil
  • %MD%AntalKodeKategori
   991980Synes meget dårligt om
   881731
   881702
   10102203
   992044
   11112565
   992006
   992097
   881788
   551159
   448010Synes virkelig godt om
   7715818Ved ikke nok om
   5510319Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V86 ANDERS FOGH PÅLIDELIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Pålidelig
  • %MD%AntalKodeKategori
   22224921Passer meget godt
   44449862Passer godt
   661383Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   20204604Passer dårligt
   771545Passer meget dårligt
   11308Ved ikke
   0049Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V87 ANDERS FOGH INSPIRERENDE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Inspirerende
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132951Passer meget godt
   41419392Passer godt
   771613Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   27276044Passer dårligt
   992035Passer meget dårligt
   22548Ved ikke
   0089Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V88 ANDERS FOGH STOR VIDEN
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Stor viden
  • %MD%AntalKodeKategori
   39398851Passer meget godt
   484810912Passer godt
   33693Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   661304Passer dårligt
   11285Passer meget dårligt
   22548Ved ikke
   0079Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V89 ANDERS FOGH SYMPATISK
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Sympatisk
  • %MD%AntalKodeKategori
   20204461Passer meget godt
   41419262Passer godt
   551243Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   21214764Passer dårligt
   11112515Passer meget dårligt
   22358Ved ikke
   0069Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V90 ANDERS FOGH VED IKKE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Ved hvad almindelige mennesker mener og tænker
  • %MD%AntalKodeKategori
   992131Passer meget godt
   43439702Passer godt
   992073Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   27276024Passer dårligt
   881795Passer meget dårligt
   33798Ved ikke
   11149Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V91 ANDERS FOGH FORSTÅELIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Taler så almindelige mennesker kan forstå det
  • %MD%AntalKodeKategori
   22224911Passer meget godt
   565612572Passer godt
   661283Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   13132864Passer dårligt
   33705Passer meget dårligt
   11268Ved ikke
   0069Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V92 ANDERS FOGH HANDLEKRAFT.
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Handlekraftig
  • %MD%AntalKodeKategori
   38388611Passer meget godt
   474710732Passer godt
   44923Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   771664Passer dårligt
   11245Passer meget dårligt
   22438Ved ikke
   0059Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V93 ANDERS FOGH TROVÆRDIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen? - Troværdig
  • %MD%AntalKodeKategori
   17173911Passer meget godt
   41419352Passer godt
   881763Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   24245364Passer dårligt
   881895Passer meget dårligt
   11338Ved ikke
   0049Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V94 LYKKETOFT PÅLIDELIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Pålidelig
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132891Passer meget godt
   515111522Passer godt
   881733Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   22225034Passer dårligt
   44885Passer meget dårligt
   22548Ved ikke
   0059Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V95 LYKKETOFT INSPIRERENDE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Inspirerende
  • %MD%AntalKodeKategori
   33771Passer meget godt
   24245432Passer godt
   991983Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   515111494Passer dårligt
   10102355Passer meget dårligt
   22558Ved ikke
   0079Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V96 LYKKETOFT STOR VIDEN
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Stor viden
  • %MD%AntalKodeKategori
   505011231Passer meget godt
   41419362Passer godt
   33573Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   33784Passer dårligt
   11145Passer meget dårligt
   22518Ved ikke
   0059Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V97 LYKKETOFT SYMPATISK
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Sympatisk
  • %MD%AntalKodeKategori
   881841Passer meget godt
   39398722Passer godt
   992043Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   34347784Passer dårligt
   881815Passer meget dårligt
   22418Ved ikke
   0049Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V98 LYKKETOFT VED IKKE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Ved hvad almindelige mennesker mener og tænker
  • %MD%AntalKodeKategori
   771681Passer meget godt
   42429542Passer godt
   11112573Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   29296594Passer dårligt
   661285Passer meget dårligt
   44928Ved ikke
   0069Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V99 LYKKETOFT FORSTÅELIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Taler så almindelige mennesker kan forstå det
  • %MD%AntalKodeKategori
   881701Passer meget godt
   44449892Passer godt
   10102243Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   32327214Passer dårligt
   551045Passer meget dårligt
   22518Ved ikke
   0059Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V100 LYKKETOFT HANDLEKRAFTIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Handlekraftig
  • %MD%AntalKodeKategori
   661411Passer meget godt
   39398822Passer godt
   11112493Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   35357904Passer dårligt
   551095Passer meget dårligt
   44858Ved ikke
   0089Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V101 LYKKETOFT TROVÆRDIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15A: På dette kort findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partilederne. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, hvert af disse udtryk passer på hhv. Anders Fogh Rasmussen og Mogens Lykketoft. Og Mogens Lykketoft? - Troværdig
  • %MD%AntalKodeKategori
   992131Passer meget godt
   484810842Passer godt
   10102233Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   25255764Passer dårligt
   441015Passer meget dårligt
   33618Ved ikke
   0069Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V102 VENSTRE PÅLIDELIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? - Pålideligt
  • %MD%AntalKodeKategori
   12122681Passer meget godt
   464610412Passer godt
   881803Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   26265914Passer dårligt
   551245Passer meget dårligt
   22518Ved ikke
   0099Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V103 VENSTRE INSPIRERENDE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? - Inspirerende
  • %MD%AntalKodeKategori
   881701Passer meget godt
   41419262Passer godt
   10102283Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   31317104Passer dårligt
   771505Passer meget dårligt
   33728Ved ikke
   0089Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V104 VENSTRE SYMPATISK
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? - Sympatisk
  • %MD%AntalKodeKategori
   881771Passer meget godt
   41419172Passer godt
   10102163Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   30306774Passer dårligt
   991995Passer meget dårligt
   33658Ved ikke
   11139Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V105 VENSTRE VED IKKE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? - Ved hvad almindelige mennesker mener og tænker
  • %MD%AntalKodeKategori
   661471Passer meget godt
   454510302Passer godt
   12122783Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   26265904Passer dårligt
   551235Passer meget dårligt
   44858Ved ikke
   00119Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V106 VENSTRE KOMPET. LEDERE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? - Har kompetente ledere, som kan tage hånd om landets politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   21214781Passer meget godt
   444410032Passer godt
   881773Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   19194344Passer dårligt
   551085Passer meget dårligt
   33578Ved ikke
   0079Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V107 VENSTRE TYDELIG POLITIK
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? - Har en tydelig politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   19194251Passer meget godt
   525211852Passer godt
   771543Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   16163534Passer dårligt
   44875Passer meget dårligt
   22548Ved ikke
   0069Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V108 VENSTRE VALGLØFTER
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? - Overholder som regel sine valgløfter
  • %MD%AntalKodeKategori
   15153481Passer meget godt
   41419362Passer godt
   992133Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   22225084Passer dårligt
   881745Passer meget dårligt
   33728Ved ikke
   11139Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V109 SOCIALDEMO. PÅLIDELIG
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? Og Socialdemokraterne? - Pålideligt
  • %MD%AntalKodeKategori
   661291Passer meget godt
   494911062Passer godt
   13132883Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   27276104Passer dårligt
   33615Passer meget dårligt
   33648Ved ikke
   0069Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V110 SOCIALDEMO. INSPIRERENDE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? Og Socialdemokraterne? - Inspirerende
  • %MD%AntalKodeKategori
   33701Passer meget godt
   31317062Passer godt
   13132893Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   454510114Passer dårligt
   551125Passer meget dårligt
   33698Ved ikke
   0079Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V111 SOCIALDEMO. SYMPATISK
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? Og Socialdemokraterne? - Sympatisk
  • %MD%AntalKodeKategori
   771521Passer meget godt
   474710612Passer godt
   13132893Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   27276214Passer dårligt
   33765Passer meget dårligt
   33578Ved ikke
   0089Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V112 SOCIALDEMO. VED IKKE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? Og Socialdemokraterne? - Ved hvad almindelige mennesker mener og tænker
  • %MD%AntalKodeKategori
   10102221Passer meget godt
   515111532Passer godt
   12122713Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   21214694Passer dårligt
   33685Passer meget dårligt
   33728Ved ikke
   0099Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V113 SOCIALDEMO. KOMPETENTE
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? Og Socialdemokraterne? - Har kompetente ledere, som kan tage hånd om landets politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   661371Passer meget godt
   31317112Passer godt
   12122643Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   37378454Passer dårligt
   992155Passer meget dårligt
   44818Ved ikke
   00119Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V114 SOCIALDEMO POLITIK
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? Og Socialdemokraterne? - Har en tydelig politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   44961Passer meget godt
   33337582Passer godt
   11112453Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   40409084Passer dårligt
   881835Passer meget dårligt
   33668Ved ikke
   0089Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V115 SOCIALDEMO. VALGLØFTER
  (Vis kort 5)
  • De politiske partier og p
  • Spm. 15B: Hvis vi ser på partiet Venstre, hvor godt synes du så, følgende udtryk passer? Og Socialdemokraterne? - Overholder som regel sine valgløfter
  • %MD%AntalKodeKategori
   22401Passer meget godt
   31316962Passer godt
   16163593Hverken eller (spontant - læses ikke op)
   37378454Passer dårligt
   881905Passer meget dårligt
   551218Ved ikke
   11139Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V116 PARTIIDENTIFIKATION
  • Tilhænger/medlem bestemt
  • Spm. 16: Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget specielt parti. Betragter du dig selv som f.eks. socialdemokrat, konservativ, radikal, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler du dig ikke som tilhænger af et bestemt parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   505011231Ja, betragter sig som tilhænger af et bestemt parti, gå til spm. 17 (V117)
   454510132Nej, ikke tilhænger af noget parti, gå til spm. 19 (V119)
   551173I tvivl, gå til spm. 19 (V119)
   00118Ved ikke, gå til spm. 19 (V119)
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V117 PARTIIDENTI. PARTI
  (Vis kort 1C)
  • Tilhænger/medlem bestemt
  • PARTIIDENTI. PARTI
  • Variablen er filtreret af: V116
   • Filtrerende variable: V116
  • Spm. 17: Hvilket parti er der tale om?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17353911A: Socialdemokraterne
   36702B: Det Radikale Venstre
   49973C: De Konservative
   0044D: Centrumdemokraterne
   36675F: Socialistisk Folkeparti
   11146K: Kristendemokraterne
   0007M: Minoritetspartiet
   49998O: Dansk Folkeparti
   15303339V: Venstre
   133310Ø: Enhedslisten
   00111Andre partier
   00188Ved ikke
   111398Vil ikke svare
   50 1141100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 50
 • V118 PARTIIDENTI. STYRKE
  • Tilhænger/medlem bestemt
  • PARTIIDENTI. PARTI
  • Variablen er filtreret af: V116
   • Filtrerende variable: V116
  • Spm. 18: Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så overbeviste. Betragter du dig selv som stærkt overbevist tilhænger eller ikke stærkt overbevist?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29586541Stærkt overbevist, gå til spm. 20 (V120)
   20414582Ikke stærkt overbevist, gå til spm. 20 (V120)
   01118Ved ikke, gå til spm. 20 (V120)
   50 114110Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 50
 • V119 PARTITILHØR
  (Vis kort 1C)
  • Tilhænger/medlem bestemt
  • PARTIIDENTI. PARTI
  • Variablen er filtreret af: V116
   • Filtrerende variable: V116
  • Spm. 19: Er der alligevel et parti, som du synes du står nærmere end andre partier? Hvis ja: Hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, ikke noget parti nærmest
   9171941A: Socialdemokraterne
   591082B: Det Radikale Venstre
   49983C: De Konservative
   11144D: Centrumdemokraterne
   5111215F: Socialistisk Folkeparti
   01116K: Kristendemokraterne
   0027M: Minoritetspartiet
   5101138O: Dansk Folkeparti
   11222569V: Venstre
   245110Ø: Enhedslisten
   011111Andre partier
   71416298Vil ikke svare
   50 1123100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 50
 • V120 PARTIMEDLEM
  • Tilhænger/medlem bestemt
  • Spm. 20: Er du eller har du tidligere været medlem af et politisk parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10102251Ja, er medlem
   15153372Nej, men tidligere medlem
   757516983Nej, har aldrig været medlem
   0048Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V121 ØKONOMISKE PROBLEMER
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at løse landets økonomiske problemer i almindelighed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27276051Socialdemokratisk ledet regering
   515111522Borgerlig regering
   18184133Ingen forskel
   44948Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V122 ARBEJDSLØSHEDEN
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at bekæmpe arbejdsløsheden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   464610481Socialdemokratisk ledet regering
   30306722Borgerlig regering
   20204423Ingen forskel
   551028Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V123 DK INTERESSER I EU
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at varetage Danmarks interesser i EU?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22225011Socialdemokratisk ledet regering
   43439632Borgerlig regering
   27276213Ingen forskel
   881798Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V124 MILJØET
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre miljøet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   595913461Socialdemokratisk ledet regering
   17173912Borgerlig regering
   18184073Ingen forskel
   551208Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V125 LOV OG ORDEN
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre lov og orden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15153381Socialdemokratisk ledet regering
   505011302Borgerlig regering
   30306763Ingen forskel
   551208Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V126 BALANCE SKAT
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre den rette balance mellem skattetryk og social tryghed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   454510171Socialdemokratisk ledet regering
   32327312Borgerlig regering
   16163723Ingen forskel
   661448Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V127 FLYGTNING/INDVANDRER
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29296501Socialdemokratisk ledet regering
   515111442Borgerlig regering
   16163583Ingen forskel
   551128Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V128 BØRNEFAMILIER
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at tilgodese børnefamiliernes behov?
  • %MD%AntalKodeKategori
   494910991Socialdemokratisk ledet regering
   21214742Borgerlig regering
   25255663Ingen forskel
   661258Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V129 BEDST TIL ÆLDRE
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre tilfredsstillende forhold for ældre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   474710681Socialdemokratisk ledet regering
   22225042Borgerlig regering
   26265843Ingen forskel
   551088Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V130 BEDST TIL SUNDHEDSVÆSEN
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   37378331Socialdemokratisk ledet regering
   28286432Borgerlig regering
   29296593Ingen forskel
   661298Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V131 UNDERVISNING FOLKESKOLE
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre en god undervisning i folkeskolen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32327291Socialdemokratisk ledet regering
   37378412Borgerlig regering
   24245523Ingen forskel
   661428Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V132 BEDST TIL GLOBALISERING
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at klare de udfordringer, globaliseringen stiller?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18184131Socialdemokratisk ledet regering
   43439752Borgerlig regering
   27276003Ingen forskel
   12122768Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V133 BEDST TIL SKATTESYSTEM
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre et retfærdigt skattesystem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36368251Socialdemokratisk ledet regering
   36368222Borgerlig regering
   21214713Ingen forskel
   661468Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V134 BEDST TIL SOCIALBALANCE
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre den sociale balance i den økonomiske politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44449941Socialdemokratisk ledet regering
   29296602Borgerlig regering
   19194203Ingen forskel
   881908Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V135 INTERNATIONALT SAMARB.
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sørge for, at Danmark spiller en positiv rolle i internationalt samarbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21214821Socialdemokratisk ledet regering
   454510142Borgerlig regering
   28286273Ingen forskel
   661418Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V136 PENGE TIL RÅDIGHED
  (Læs udsagnene op enkeltvis, afvent svar, før du går til næste udsagn)
  • Bedst til at løse landets
  • Spm. 21: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? - Og hvilken regering tror du, ville give dig selv flest penge til rådighed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21214651Socialdemokratisk ledet regering
   525211702Borgerlig regering
   20204563Ingen forskel
   881738Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V137 SOCIALE UDGIFTER
  (Vis kort 5A)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22: Først har vi et spørgsmål om samfundets sociale udgifter. A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet B siger: De sociale reformer, som er gennemført i vores land, bør opretholdes i mindst samme omfang som nu.
  • %MD%AntalKodeKategori
   26265831Mest enig med A
   696915582Mest enig med B
   33743Ikke enig med nogen af parterne
   22498Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V138 ØKONOMISK LIGHED
  (Vis kort 5B)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22B: Så har vi nogle spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt. B siger: Indtægtudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu findes, bør stort set bibeholdes.
  • %MD%AntalKodeKategori
   555512401Mest enig med A
   38388692Mest enig med B
   44903Ikke enig med nogen af parterne
   33658Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V139 KONTROL ERHVERVSLIV
  (Vis kort 5C)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22C: Næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet. A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne forretninger. B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være mindre end den er i dagens Danmark.
  • %MD%AntalKodeKategori
   494911051Mest enig med A
   43439802Mest enig med B
   44863Ikke enig med nogen af parterne
   44938Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V140 BRUGERBETALING
  (Vis kort 5D)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22D: Det diskuteres også, om der bør indføres mere brugerbetaling i den offentlige sektor. A siger: Der bør i langt større grad end nu indføres brugerbetaling i den offentlige sektor. B siger: Bortset fra enkelte, ubetydelige områder bør der ikke indføres mere brugerbetaling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   21214861Mest enig med A
   747416702Mest enig med B
   33573Ikke enig med nogen af parterne
   22518Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V141 UDLICITERING
  (Vis kort 5E)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22E: Så er der spørgsmålet om udlicitering af velfærdsstatens opgaver, f.eks. børnepasning, hjemmehjælp eller sygehusbehandling A siger: Man bør i højere grad end nu udlicitere velfærdsstatens opgaver til private, hvis de kan konkurrere på pris og kvalitet. B siger: Velfærdsstatens opgaver bør forblive på offentlige hænder i mindst samme grad som nu.
  • %MD%AntalKodeKategori
   41419291Mest enig med A
   535312002Mest enig med B
   33683Ikke enig med nogen af parterne
   33678Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V142 VALGFRIHED
  (Vis kort 5F)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22F: Man diskuterer også større valgfrihed for borgerne, f.eks. mellem offentlige og private leverandører af serviceopgaver, eller mellem forskellige offentlige institutioner. A siger: Der bør i væsentligt højere grad end nu indføres valgfrihed i den offentlige sektor. B siger: Valgfriheden for borgerne er tilstrækkelig i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   565612761Mest enig med A
   37378322Mest enig med B
   33643Ikke enig med nogen af parterne
   44928Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V143 INTERNATIONALE KONFLIKT.
  (Vis kort 5G)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22G: Det diskuteres også, hvordan Danmark skal forholde sig i konflikter i andre lande eller internationale konflikter, der ikke direkte berører os selv. A siger: Danmark bør så vidt som muligt lade være med at blande sig i sådanne konflikter, der ikke berører os selv. B siger: Danmark bør så vidt som muligt give sine synspunkter til kende og søge at påvirke udviklingen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20204571Mest enig med A
   747416682Mest enig med B
   33633Ikke enig med nogen af parterne
   33768Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V144 GLOBALISERINGSEFFEKT
  (Vis kort 5H)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 22H: Så har vi et spørgsmål om globaliseringens betydning for velfærdssystemet i Danmark. A siger: Globaliseringen tvinger os til at sænke skattetrykket og velfærdsudgifterne. Ellers kan Danmark ikke klare sig i konkurrencen. B siger: Globaliseringen forhindrer ikke Danmark i at have et højt skattetryk og høje velfærdsudgifter, hvis det er det, vi ønsker.
  • %MD%AntalKodeKategori
   41419301Mest enig med A
   42429542Mest enig med B
   661293Ikke enig med nogen af parterne
   11112518Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V145 ØKONOMISK HOVEDSTRATEGI
  (Vis kort 6)
  • Politiske påstande Spm. 2
  • Spm. 23: Man har i de sidste 25 år haft, hvad man kunne kalde to hovedstrategier til at skabe flere arbejdspladser, nemlig følgende: 1. Velfærdsstrategien: Vi bør udbygge velfærdsstaten med flere offentlige ansatte til ældrepleje, sundhedsvæsen og andre udækkede behov. 2. Eksportstrategien: Vi bør satse på industri og eksport via en stærk konkurrenceevne - samt på de servicejobs i erhvervene dette fører med sig. Bredt sagt, hvilken strategi mener du så, er den bedste?
  • %MD%AntalKodeKategori
   38388571Velfærdsstrategien
   474710562Eksportstrategien
   992083Ingen af dem
   661438Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V146 PERSONLIG ØKONOMI
  (Vis kort 2)
  • Økonomiske situation - re
  • Spm. 24: Hvor stor betydning havde din egen økonomiske situation for, hvilket parti du stemte på ved valget den 8. februar?
  • %MD%AntalKodeKategori
   881921Stor betydning
   17173942Nogen betydning
   15153353Kun lille betydning
   555512554Slet ingen betydning
   33578Ved ikke
   11319Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V147 FAMILIES ØKONOMI
  (Vis kort 7)
  • Økonomiske situation - re
  • Spm. 25: Så har jeg nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen har været. Jeg vil bede dig svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: i) Hvordan er din egen og din families økonomiske situation i dag sammenlignet med for 3 - 4 år siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12122651Meget bedre
   34347782Noget bedre
   42429613Ingen ændring
   881844Noget dårligere
   22465Meget dårligere
   11308Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V148 DANMARKS ØKONOMI
  (Vis kort 7)
  • Økonomiske situation - re
  • Spm. 25: Så har jeg nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen har været. Jeg vil bede dig svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: ii) Hvordan synes du den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for 3 - 4 år siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   771611Meget bedre
   474710612Noget bedre
   28286273Ingen ændring
   10102174Noget dårligere
   0095Meget dårligere
   881898Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V149 ØKON. SITUATION 3 - 5 ÅR
  • Økonomiske situation - re
  • Spm. 25B: Hvis vi kigger 3-5 år fremad, vil du så sige, at du føler dig meget sikker med hensyn til din økonomiske situatuion, meget sikker, rimelig sikker, lidt usikker eller føler du dig meget usikker på din økonomiske situation?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17173961Meget sikker
   545412252Rimelig sikker
   20204593Lidt usikker
   661294Meget usikker
   22478Ved ikke
   0089Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V150 FOGHS REGERING ØKONOMIEN
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 1. Økonomien
  • %MD%AntalKodeKategori
   17173771Meget godt
   484810892Godt
   24245423Hverken godt eller dårligt
   881774Dårligt
   11265Meget dårligt
   22538Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V151 FOGHS REGERING BESKÆFT.
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 2. Beskæftigelsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   44811Meget godt
   24245352Godt
   36368163Hverken godt eller dårligt
   30306804Dårligt
   44985Meget dårligt
   22548Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V152 FOGHS REGERING VELFÆRDEN
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 3. Velfærden
  • %MD%AntalKodeKategori
   44881Meget godt
   37378302Godt
   36368173Hverken godt eller dårligt
   18184164Dårligt
   33605Meget dårligt
   22538Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V153 FOGHS REGERING SKATTERNE
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 4. Skatterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   12122651Meget godt
   444410052Godt
   27276173Hverken godt eller dårligt
   12122794Dårligt
   22445Meget dårligt
   22548Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V154 FOGHS REG. KRIMINALITET
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 5. Kriminaliteten
  • %MD%AntalKodeKategori
   44921Meget godt
   27276112Godt
   37378393Hverken godt eller dårligt
   24245374Dårligt
   551055Meget dårligt
   44808Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V155 FOGHS REGERING MILJØET
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 6. Miljøet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11321Meget godt
   20204562Godt
   40409073Hverken godt eller dårligt
   27276074Dårligt
   771665Meget dårligt
   44968Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V156 FOGHS REG. OFF.SERVICE
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 7. Kvaliteten af den offentlige service
  • %MD%AntalKodeKategori
   22451Meget godt
   20204532Godt
   37378283Hverken godt eller dårligt
   31317014Dårligt
   771495Meget dårligt
   44888Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V157 FOGHS REG. SOC. ULIGHED
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 8. Den sociale ulighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   11261Meget godt
   15153422Godt
   39398753Hverken godt eller dårligt
   32327314Dårligt
   881775Meget dårligt
   551138Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V158 FOGHS REG. INDV.POLITIK
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 9. Flygtninge- og indvandrerpolitikken
  • %MD%AntalKodeKategori
   10102241Meget godt
   33337522Godt
   22224993Hverken godt eller dårligt
   23235124Dårligt
   10102345Meget dårligt
   22438Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V159 FOGHS REG. GENERELT
  (Vis kort 8)
  • Anders Foghs regering
  • Spm. 26: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har håndteret de følgende områder i de sidste 3 år? 10. - Og tilsvarende vil vi gerne høre din vurdering af regeringens arbejde generelt de sidste 3 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   881851Meget godt
   454510162Godt
   26265943Hverken godt eller dårligt
   17173854Dårligt
   22415Meget dårligt
   22438Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V160 UDGIFTER FORSVARET
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 1. Forsvaret
  • %MD%AntalKodeKategori
   34347591For mange penge
   545412212Passende
   771533For få penge
   661318Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V161 UDGIFTER SUNDHEDSVÆSEN
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 2. Sundhedsvæsenet
  • %MD%AntalKodeKategori
   22441For mange penge
   28286422Passende
   686815333For få penge
   22458Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V162 UDGIFTER UDDANNELSE
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 3. Uddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   11331For mange penge
   34347692Passende
   616113863For få penge
   33768Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V163 UDGIFTER FOLKEPENSION
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 4. Folkepension
  • %MD%AntalKodeKategori
   22421For mange penge
   555512422Passende
   38388603For få penge
   551208Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V164 UDGIFTER MILJØPROBLEMER
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 5. Miljøproblemer
  • %MD%AntalKodeKategori
   33681For mange penge
   44449962Passende
   464610483For få penge
   771528Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V165 UDGIFTER KULTUR FORMÅL
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 6. Kulturelle formål
  • %MD%AntalKodeKategori
   29296641For mange penge
   565612622Passende
   10102333For få penge
   551058Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V166 UDGIFTER BØRNEHAVER
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 7. Børnehaver og vuggestuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   22551For mange penge
   444410072Passende
   464610413For få penge
   771618Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V167 UDGIFTER ARB.LØS.UNDERST
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 8. Arbejdsløshedsunderstøttelse til den enkelte
  • %MD%AntalKodeKategori
   992081For mange penge
   666614882Passende
   17173873For få penge
   881818Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V168 UDGIFTER BISTANDSHJÆLP
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 9. Bistand til den enkelte
  • %MD%AntalKodeKategori
   16163641For mange penge
   535312112Passende
   18184123For få penge
   12122778Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V169 UDGIFTER ULANDSHJÆLP
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 10. Ulandsbistand
  • %MD%AntalKodeKategori
   21214771For mange penge
   494911132Passende
   25255743For få penge
   441008Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V170 UDGIFTER INDVANDRERE
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 11. Flygtninge og indvandrere
  • %MD%AntalKodeKategori
   31316981For mange penge
   43439732Passende
   20204613For få penge
   661328Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V171 UDGIFTER HJEMMEHJÆLP
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 12. Hjemmehjælp
  • %MD%AntalKodeKategori
   11161For mange penge
   24245512Passende
   717115993For få penge
   44988Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V172 UDGIFTER KOL. TRANSPORT
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 13. Kollektiv transport
  • %MD%AntalKodeKategori
   771511For mange penge
   474710562Passende
   40409023For få penge
   771558Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V173 UDGIFTER BØRNEFAMILIER
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 14. Økonomisk vilkår for børnefamilier
  • %MD%AntalKodeKategori
   881831For mange penge
   646414492Passende
   21214653For få penge
   771678Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V174 UDGIFTER FORSKNING
  (Vis kort 9)
  • Offentlige udgifter
  • Spm. 27: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil bede dig sige mig for hver opgave, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? 15. Forskning
  • %MD%AntalKodeKategori
   33681For mange penge
   35358022Passende
   545412143For få penge
   881808Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V175 OFF. SERVICE BIBLIOTEK
  (Vis kort 10)
  • Offentlig service
  • Spm. 28: Så vil jeg gerne høre, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. Du kan for hvert område benytte et af disse svar. 1. Bibliotekterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   464610521Udmærket
   39398882Ganske godt
   22493Ikke helt godt
   0094Dårligt
   12122668Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V176 OFF. SERVICE SYGEHUS
  (Vis kort 10)
  • Offentlig service
  • Spm. 28: Så vil jeg gerne høre, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. Du kan for hvert område benytte et af disse svar. 2. Sygehusene
  • %MD%AntalKodeKategori
   15153361Udmærket
   39398812Ganske godt
   36368073Ikke helt godt
   881704Dårligt
   33708Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V177 OFF. SERVICE FOLKESKOLE
  (Vis kort 10)
  • Offentlig service
  • Spm. 28: Så vil jeg gerne høre, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. Du kan for hvert område benytte et af disse svar. 3. Folkeskolen
  • %MD%AntalKodeKategori
   44971Udmærket
   30306892Ganske godt
   454510153Ikke helt godt
   992094Dårligt
   11112548Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V178 OFF. SERVICE BØRNEHAVER
  (Vis kort 10)
  • Offentlig service
  • Spm. 28: Så vil jeg gerne høre, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. Du kan for hvert område benytte et af disse svar. 4. Børnehaver og vuggestuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   551171Udmærket
   454510152Ganske godt
   27276063Ikke helt godt
   551044Dårligt
   19194228Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V179 OFF. SERVICE HJEMMEHJÆLP
  (Vis kort 10)
  • Offentlig service
  • Spm. 28: Så vil jeg gerne høre, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. Du kan for hvert område benytte et af disse svar. 5. Hjemmehjælpen
  • %MD%AntalKodeKategori
   33681Udmærket
   20204572Ganske godt
   484810803Ikke helt godt
   19194264Dårligt
   10102338Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V180 SKATTELETTELSE/SERVICE
  • 1Skatter og afgifter
  • Spm. 29: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække? Spm. 29A: A: Lavere skatter eller B. Forbedring af den offentlige sektor
  • %MD%AntalKodeKategori
   31317111Foretrækker A
   656514612Foretrækker B
   44928Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V181 SKATTELETTELSE/STATSGÆLD
  • 1Skatter og afgifter
  • Spm. 29: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække? Spm. 29B: A: Lavere skatter eller B. Afdrag på statsgælden
  • %MD%AntalKodeKategori
   37378391Foretrækker A
   555512372Foretrækker B
   881888Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V182 INDKOMSTSKAT/MOMS/AFGIFT
  • 1Skatter og afgifter
  • Spm. 29: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække? Spm. 29C: A: Sænkning af indkomstskatten B. Sænkning af moms og afgifter
  • %MD%AntalKodeKategori
   23235311Foretrækker A
   707015962Foretrækker B
   661378Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V183 TOPSKAT/INDKOMSTSKAT
  • 1Skatter og afgifter
  • Spm. 29: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække? Spm. 29D: A: Sænkning af topskatten B. Sænkning af indkomstskatten for alle indkomster
  • %MD%AntalKodeKategori
   22224891Foretrækker A
   737316442Foretrækker B
   661318Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V184 INDVAND/FLYGT. POLITIK
  • Flygtninge-/indvandrerpol
  • Spm. 30: Fogh-regeringen har gennemført en række stramninger af flygtninge-/indvandrerpolitikken. Mener du, at disse stramninger har været passende, er de gået for vidt eller har de ikke været vidtgående nok?
  • %MD%AntalKodeKategori
   474710631Passende
   27276072For vidtgående
   23235113Ikke vidtgående nok
   44838Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V185 HØJERE INDTÆGT. BESKAT.
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 1. Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   17173831Helt enig
   19194212Nærmest enig
   20204483Hverken/eller
   22224954Nærmest uenig
   20204485Helt uenig
   33698Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V186 EJ RÅD SKATTELETTELSER
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 2. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser.
  • %MD%AntalKodeKategori
   18184081Helt enig
   29296502Nærmest enig
   22225093Hverken/eller
   20204434Nærmest uenig
   661255Helt uenig
   661298Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V187 EJ RÅD LØNSTIGNINGER
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 3. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   12122621Helt enig
   23235262Nærmest enig
   25255603Hverken/eller
   26265964Nærmest uenig
   881825Helt uenig
   661388Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V188 INDVANDRING EN TRUSSEL
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 4. Indvandring udgør en alvorlid trussel mod vores nationale egenart.
  • %MD%AntalKodeKategori
   23235251Helt enig
   17173802Nærmest enig
   14143193Hverken/eller
   19194334Nærmest uenig
   25255665Helt uenig
   22418Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V189 ØKONOMISK VÆKST SIKRES
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 5. Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser.
  • %MD%AntalKodeKategori
   441011Helt enig
   14143272Nærmest enig
   17173773Hverken/eller
   31317014Nærmest uenig
   30306715Helt uenig
   44878Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V190 FORBEDRING MILJØ
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 6. Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke gå så vidt, at den skader erhvervslivet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   12122631Helt enig
   27276142Nærmest enig
   20204503Hverken/eller
   24245504Nærmest uenig
   14143175Helt uenig
   33708Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V191 ARBEJDSLØSE EJ ARBEJDE
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 7. Mange af de arbejdsløse ønsker reelt ikke at påtage sig et arbejde.
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132971Helt enig
   22224992Nærmest enig
   16163523Hverken/eller
   25255704Nærmest uenig
   21214805Helt uenig
   33668Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V192 MUSLIMSKE LANDE TRUSSEL
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 8. De muslimske lande udgør på længere sigt en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed.
  • %MD%AntalKodeKategori
   23235291Helt enig
   21214702Nærmest enig
   17173743Hverken/eller
   20204494Nærmest uenig
   17173805Helt uenig
   33628Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V193 HÅRDERE STRAF FOR VOLD
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 9. Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   545412121Helt enig
   25255682Nærmest enig
   10102223Hverken/eller
   661414Nærmest uenig
   44835Helt uenig
   22388Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V194 PRIVATISERING BEDRE
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 10. Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private.
  • %MD%AntalKodeKategori
   14143121Helt enig
   26265912Nærmest enig
   23235223Hverken/eller
   22224914Nærmest uenig
   11112605Helt uenig
   44888Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V195 FLYGTNINGE SAMME RET
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 11. Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selv om de ikke er danske statsborgere.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112421Helt enig
   20204562Nærmest enig
   17173913Hverken/eller
   27276074Nærmest uenig
   22225065Helt uenig
   33628Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V196 EJ RÅD VELFÆRDSSTATEN
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 12. På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112481Helt enig
   28286412Nærmest enig
   20204523Hverken/eller
   24245434Nærmest uenig
   11112525Helt uenig
   661288Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V197 ØKONOMISK LIGHED
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 13. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10102271Helt enig
   19194412Nærmest enig
   17173743Hverken/eller
   28286304Nærmest uenig
   23235135Helt uenig
   33798Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V198 EUROPÆER/DANSKER
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 14. Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker.
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132951Helt enig
   17173822Nærmest enig
   12122723Hverken/eller
   30306844Nærmest uenig
   27276015Helt uenig
   11308Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V199 EFFEKTIV OFF. SEKTOR
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 15. Der kan stadig spares masser af penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen til borgerne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20204471Helt enig
   29296592Nærmest enig
   17173803Hverken/eller
   18183984Nærmest uenig
   12122815Helt uenig
   44998Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V200 EJ BØRNECHECK RIG FAM.
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 16. Børnechecken til børnefamilierne bør afskaffes for folk med gode indtægter.
  • %MD%AntalKodeKategori
   41419381Helt enig
   27276002Nærmest enig
   11112553Hverken/eller
   11112404Nærmest uenig
   881735Helt uenig
   33588Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V201 SOC. YDELSE UDEN BEHOV
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 17. Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22224901Helt enig
   29296482Nærmest enig
   20204443Hverken/eller
   17173794Nærmest uenig
   661345Helt uenig
   771698Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V202 KONTROL PRIV. INVEST.
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 18. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   992041Helt enig
   16163642Nærmest enig
   31317113Hverken/eller
   17173924Nærmest uenig
   992155Helt uenig
   17173788Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V203 EJENDOMSSKAT STIGE
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 19. Ejendomsskatten for boligejere bør sættes i vejret, så indkomstskatten kan sættes ned.
  • %MD%AntalKodeKategori
   44821Helt enig
   881732Nærmest enig
   19194313Hverken/eller
   28286364Nærmest uenig
   35357965Helt uenig
   661468Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V204 ØGE AFGIFT PÅ BENZIN
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 20. De grønne afgifter på benzin bør sættes i vejret.
  • %MD%AntalKodeKategori
   661331Helt enig
   13132842Nærmest enig
   14143253Hverken/eller
   24245544Nærmest uenig
   40408975Helt uenig
   33718Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V205 MERE TILLID TIL DANSKERE
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 21. Gennemgående stoler jeg mere på danskere end på folk fra andre lande.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16163711Helt enig
   19194202Nærmest enig
   23235303Hverken/eller
   18184154Nærmest uenig
   21214755Helt uenig
   22538Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V206 SKOLER FÆDRELANDSKÆRLIG.
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 22. Nu om dage gør skolerne for lidt ud af at lære børnene fædrelandskærlighed.
  • %MD%AntalKodeKategori
   19194291Helt enig
   22224962Nærmest enig
   23235303Hverken/eller
   14143274Nærmest uenig
   13132915Helt uenig
   881918Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V207 JORDENS RESSOURCER
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 23. Danmark bør arbejde for en bedre fordeling af jordens ressourcer, også selvom det betyder, at vi i lande som Danmark må gå ned i levestandard.
  • %MD%AntalKodeKategori
   15153391Helt enig
   30306702Nærmest enig
   25255733Hverken/eller
   17173854Nærmest uenig
   771685Helt uenig
   661298Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V208 DK SOLDATER I KRIG
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 24. Vi bør være parate til at sende danske soldater i krig, hvis det er nødvendigt for at beskytte menneskerettigheder i andre lande.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20204501Helt enig
   31316972Nærmest enig
   17173803Hverken/eller
   15153504Nærmest uenig
   14143115Helt uenig
   33768Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V209 AFSKAFFE EFTERLØNNEN
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 25. På længere sigt bliver det nødvendigt at afskaffe efterlønnen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   18184101Helt enig
   27276192Nærmest enig
   15153453Hverken/eller
   18184044Nærmest uenig
   16163535Helt uenig
   661338Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V210 IRAK KRIGEN
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 26. Det var forkert af Danmark at gå med i Irak-krigen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   34347601Helt enig
   14143122Nærmest enig
   13132953Hverken/eller
   18183984Nærmest uenig
   19194275Helt uenig
   33728Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V211 OPRETHOLDE SKATTESTOP
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 27. Det er en god ide, at regeringen opretholder skattestoppet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   32327301Helt enig
   26265832Nærmest enig
   17173743Hverken/eller
   14143094Nærmest uenig
   881875Helt uenig
   44818Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V212 ANDRE VIL UDNYTTE N
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 28. Hvis man ikke passer på, vil andre udnytte én
  • %MD%AntalKodeKategori
   25255711Helt enig
   25255772Nærmest enig
   19194243Hverken/eller
   17173894Nærmest uenig
   10102285Helt uenig
   33758Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V213 FÅ MAN KAN STOLE PÅ
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 29. Der er få mennesker, som man kan stole fuldt og helt på
  • %MD%AntalKodeKategori
   19194361Helt enig
   25255612Nærmest enig
   14143093Hverken/eller
   26265964Nærmest uenig
   14143145Helt uenig
   22488Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V214 VIGTIGT AT STEMME
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 30. Det er vigtigt for demokratiet, at det store flertal af borgerne går hen og stemmer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   878719611Helt enig
   10102342Nærmest enig
   11293Hverken/eller
   11154Nærmest uenig
   0075Helt uenig
   11188Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V215 INGEN FORSKEL PARTIER
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 31. Det gør ingen større forskel, om det er det ene eller det andet parti, der vinder valget.
  • %MD%AntalKodeKategori
   771521Helt enig
   18184032Nærmest enig
   10102173Hverken/eller
   31317004Nærmest uenig
   33337525Helt uenig
   22408Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V216 TROR PÅ DEMOKRATIET
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 32. Hvis man tror på demokratiet, har man også en forpligtigelse til at stemme
  • %MD%AntalKodeKategori
   868619401Helt enig
   10102292Nærmest enig
   22443Hverken/eller
   11204Nærmest uenig
   11135Helt uenig
   11188Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V217 KRISTNE VÆRDIER
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 33. Vi bør satse på et samfund hvor kristne værdier spiller en større rolle.
  • %MD%AntalKodeKategori
   15153341Helt enig
   21214742Nærmest enig
   31317103Hverken/eller
   18184024Nærmest uenig
   12122755Helt uenig
   33698Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V218 HOMOSEKSUEL. RETTIGHEDER
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 34. Homoseksuelle par bør have samme rettigheder som andre til at adoptere børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   20204461Helt enig
   18184162Nærmest enig
   15153363Hverken/eller
   17173874Nærmest uenig
   26265935Helt uenig
   44868Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V219 RELIGION GIVER KONFLIKT
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 35. Hvis man ser sig om i verden, kan man se, at religioner fører mere konflikt med sig end fred.
  • %MD%AntalKodeKategori
   565612621Helt enig
   29296642Nærmest enig
   881713Hverken/eller
   44864Nærmest uenig
   22415Helt uenig
   22408Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V220 INTEGRATION LYKKEDES
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 36. Integrationen af indvandrere og flygtninge løser sig selv, hvis de får arbejde.
  • %MD%AntalKodeKategori
   12122621Helt enig
   44449932Nærmest enig
   15153313Hverken/eller
   18184074Nærmest uenig
   10102205Helt uenig
   22518Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V221 INTERNA. ORIENTERING
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 37. Vi bør satse på et samfund med mere international orientering og med mindre vægt på grænser mellem landene og deres befolkninger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   17173861Helt enig
   36368132Nærmest enig
   24245373Hverken/eller
   13132894Nærmest uenig
   661365Helt uenig
   551038Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V222 USA INDSATS FOR FREDEN
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 38. USA gør en meget positiv indsats for at fremme freden i verden
  • %MD%AntalKodeKategori
   881801Helt enig
   17173842Nærmest enig
   21214823Hverken/eller
   27276204Nærmest uenig
   23235275Helt uenig
   33718Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V223 ARBEJDSLØSE INDVANDRERE
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 39. Hvis indvandrere er arbejdsløse i længere tid, skal de udvises af landet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   992061Helt enig
   11112392Nærmest enig
   17173793Hverken/eller
   32327164Nærmest uenig
   30306685Helt uenig
   22568Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V224 INDVANDRERE FORBRYDELSE
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 40. Hvis indvandrere begår en alvorlig forbrydelse, skal de udvises af landet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   525211671Helt enig
   24245462Nærmest enig
   881783Hverken/eller
   881864Nærmest uenig
   661375Helt uenig
   22508Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V225 INDVANDRERE LOVOVERTRÆD.
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 41: Hvis indvandrere begår nogen som helst form for lovovertrædelse, der kan give mere end bødestraf, skal de udvises af landet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   14143111Helt enig
   14143092Nærmest enig
   15153453Hverken/eller
   28286424Nærmest uenig
   27276115Helt uenig
   22468Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V226 ARB.GIVER FORETRÆK. DAN.
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 42. Hvis der er for få jobs, burde arbejdsgiverne foretrække danskerne frem for indvandrere.
  • %MD%AntalKodeKategori
   991931Helt enig
   991992Nærmest enig
   16163663Hverken/eller
   25255744Nærmest uenig
   39398775Helt uenig
   22558Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V227 KOMMUNALREFORMEN RIGTIG
  (Vis kort 11) (Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man man være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 43. Det er rigtigt af regeringen at vedtage kommunalreformen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   18183981Helt enig
   25255672Nærmest enig
   27276073Hverken/eller
   11112414Nærmest uenig
   881915Helt uenig
   11112608Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V228 BOSÆTTE DK KRISTEN BAGG.
  (Vis kort 12)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31C: Hvor væsentlige mener du, at hver af disse faktorer er, når det skal afgøres, om en person, der er født, opvokset og bosat i et andet land, skal kunne flytte til Danmark. - kommer fra en kristen baggrund?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33337530Særdeles uvæsentligt
   881761
   881882
   661453
   33754
   13132975
   44946
   661377
   661468
   33589
   5510510Særdeles væsentligt
   223718Ved ikke nok om
   225319Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V229 BOÆTTE DK JOBKVALIFIKA.
  (Vis kort 12)
  • Den politiske debat
  • Spm. 31C: Hvor væsentlige mener du, at hver af disse faktorer er, når det skal afgøres, om en person, der er født, opvokset og bosat i et andet land, skal kunne flytte til Danmark. - har de jobkvalifikationer, der er brug for i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   661270Særdeles uvæsentligt
   33601
   33652
   44803
   44984
   12122725
   881726
   12122797
   18184128
   10102189
   181841710Særdeles væsentligt
   112218Ved ikke nok om
   224219Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V230 POLITIKERE HENSYNSLØSE
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 1. Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener
  • %MD%AntalKodeKategori
   15153501Helt enig
   32327272Nærmest enig
   24245433Hverken/eller
   21214844Nærmest uenig
   551125Helt uenig
   22488Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V231 POLITIKERE RIGT.BESLUT.
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 2. Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet
  • %MD%AntalKodeKategori
   44941Helt enig
   474710632Nærmest enig
   26265993Hverken/eller
   17173754Nærmest uenig
   44925Helt uenig
   22418Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V232 POLITIK INDVIKLET
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 3. Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår
  • %MD%AntalKodeKategori
   25255701Helt enig
   34347692Nærmest enig
   14143173Hverken/eller
   19194284Nærmest uenig
   661475Helt uenig
   11338Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V233 IKKE SVÆRT TAGE STILLING
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 4. Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til politiske spørgsmål
  • %MD%AntalKodeKategori
   16163671Helt enig
   39398762Nærmest enig
   18184013Hverken/eller
   20204584Nærmest uenig
   551115Helt uenig
   22518Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V234 OPTAGET AF GENVALG
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 5. De fleste politikere er mere optaget af at blive genvalgt end af at gennemføre deres politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   28286311Helt enig
   39398822Nærmest enig
   17173953Hverken/eller
   12122824Nærmest uenig
   22345Helt uenig
   22408Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V235 POLITIKERE FOR ØDSLE
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 6. Politikerne er ødsle med skatteborgernes penge
  • %MD%AntalKodeKategori
   14143261Helt enig
   25255692Nærmest enig
   30306803Hverken/eller
   24245334Nærmest uenig
   44835Helt uenig
   33738Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V236 VED SÅ LIDT OM EU
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 7. Jeg ved så lidt om EU, at jeg næsten har opgivet at følge med i, hvad der foregår
  • %MD%AntalKodeKategori
   17173941Helt enig
   26265912Nærmest enig
   17173743Hverken/eller
   25255724Nærmest uenig
   13132935Helt uenig
   22408Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V237 FORSTÅR IKKE ØKO.POLITIK
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 8. Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af, hvad de snakker om.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10102191Helt enig
   22224922Nærmest enig
   18184163Hverken/eller
   34347624Nærmest uenig
   15153455Helt uenig
   11308Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V238 ØKO. UDLIGNING EU
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 9. Der bør gennemføres en omfattende økonomisk udligning inden for EU, så de rige lande betaler til at trække de fattige lande med op
  • %MD%AntalKodeKategori
   10102221Helt enig
   31317112Nærmest enig
   25255663Hverken/eller
   20204544Nærmest uenig
   992095Helt uenig
   551028Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V239 FÆLLES FLYGTNINGEPOLITIK
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 10. Danmark bør tilslutte sig, at der føres en fælles flygtningepolitik for EU.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22224911Helt enig
   36368052Nærmest enig
   14143123Hverken/eller
   13133034Nærmest uenig
   11112495Helt uenig
   551048Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V240 STORPOLI./MILITÆR ROLLE
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 11. EU bør spille en storpolitisk og militær rolle, der svarer til EU-landenes økonomiske betydning
  • %MD%AntalKodeKategori
   12122651Helt enig
   28286242Nærmest enig
   24245373Hverken/eller
   17173914Nærmest uenig
   13132865Helt uenig
   771618Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V241 EU UDVIDES MED TYRKIET
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 12. EU bør med tiden udvides med Tyrkiet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   881821Helt enig
   16163552Nærmest enig
   19194193Hverken/eller
   19194294Nærmest uenig
   33337485Helt uenig
   661318Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V242 EU BEKÆMPE ARB.LØSHEDEN
  (Vis kort 11)
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 32: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. 13. Bekæmpelse af arbejdsløseheden bør sættes øverst på EUs dagsorden.
  • %MD%AntalKodeKategori
   34347601Helt enig
   39398862Nærmest enig
   16163633Hverken/eller
   661474Nærmest uenig
   22415Helt uenig
   33678Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V243 TILLID POLITIKERE
  • Spørgsmål om politik og p
  • Spm. 33: Hvor stor tillid har du til danske politikere i almindelighed? Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ret lille tillid eller meget lidt tillid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44991Meget stor tillid
   646414422Ret stor tillid
   25255773Ret lille tillid
   44914Meget lille tillid
   22558Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V244 HOLDNING TIL EU
  • EU og demokratiet i Danma
  • Spm. 34A: Hvordan er din generelle holdning til EU meget positiv, overvejende positiv, overvejende negativ eller meget negativ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   881921Meget positiv
   454510112Overvejende positiv
   19194323Neutral/hverken positiv eller negativ
   18184164Overvejende negativ
   771665Meget negativ
   22348Ved ikke
   11139Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V245 FORFATNINGSTRAKTAT
  • EU og demokratiet i Danma
  • Spm. 34B: Vil du stemme for eller imod EUs forfatningstraktat også kaldet EUs grundlov, når der bliver en dansk folkeafstemning herom? (hvis usikker/ved ikke: Hvad hælder du mest til?)
  • %MD%AntalKodeKategori
   35358011For
   15153382Ved ikke, men hælder til at stemme for
   21214813Imod
   992064Ved ikke, men hælder til at stemme imod
   22455Vil ikke stemme
   16163678Ved ikke
   11269Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V246 GLOBALISERING POS./NEG.
  (Vis kort 13)
  • EU og demokratiet i Danma
  • Spm. 34C: Det diskuteres ofte, om den såkaldte globalisering overvejende vil få en positiv betydning for Danmark, eller om den overvejende vil få negativ betydning. På denne skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder meget positiv og 5 betyder meget negativ,hvilken betydning mener du så, globaliseringen vil få?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551111Meget positiv
   39398942Ret positiv
   33337543Hverken positiv eller negativ
   11112424Ret negativ
   11305Meget negativ
   991978Ved ikke
   22369Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V247 OPFATTELSE EU SAMARBEJDE
  (Vis kort 14)
  • EU og demokratiet i Danma
  • Spm. 34D: På denne liste har vi nedskrevet 4 opfattelser af EU samarbejdet. Når du har læse udsagnene, vil jeg gerne vide, hvilket udsagn du er mest enig i.
  • %MD%AntalKodeKategori
   891911Danmark bør melde sig ud af EU
   636414332I EU-samarbejdet bør de enkelte medlemslande bevare fuld selv- stændighed og have vetoret over for EU-beslutninger
   19194253De enkelte EU-lande bør i stigende grad overlade beslutninger til EU og indordne sig under fællesskabet
   551164EU bør med tiden udvikle sig til Europas Forenede Stater med en fælles regering
   33718Ved ikke
   1 289Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 99
 • V248 TILFREDS MED DEMOKRATIET
  • EU og demokratiet i Danma
  • Spm. 35A: Hvor tilfreds vil du sige, at du er med den måde, demokratiet fungerer på i Danmark? Meget tilfreds, tilfreds, utilfreds eller meget utilfreds?
  • %MD%AntalKodeKategori
   31317041Meget tilfreds
   626213992Tilfreds
   551053Utilfreds
   11154Meget utilfreds
   11228Ved ikke nok om
   111988Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V249 TILFREDS MED TILVÆRELSEN
  (Vis kort 15)
  • Tilværelsen
  • Spm. 35B: Alt i alt hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden? Her er en skala fra 0 til 10, hvor 10 betyder meget tilfreds og 0 betyder meget utilfreds.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0090Meget utilfreds
   0041
   11132
   11163
   11264
   44855
   44946
   12122627
   26265988
   20204609
   303067610Meget tilfreds
   00418Ved ikke nok om
   111719Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V250 STOLE PÅ MENNESKER
  • Tilværelsen
  • Spm. 35C: Synes du, man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du ikke, man kan være forsigtig nok i omgangen med andre mennesker?
  • %MD%AntalKodeKategori
   727416411Stole på de fleste
   23245282Kan ikke være forsigtig nok
   33628Ved ikke
   1 339Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 99
 • V251 BREDE SPM/NÆRE TING
  (Vis kort 16)
  • Interesse for politik
  • Spm. 36B: Der er stor forskel på, hvad folk er mest optaget af i politik. Nogle er mest optaget af de brede samfundsspørgsmål. Andre er mest optaget af de nære ting, der påvirker deres egen hverdag. Hvor vil du placere dig selv på denne skala?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15153391Mest optaget af de brede samfundsspørgsmål
   21214652
   36368113
   13133044
   13133055Mest optaget af de nære ting, der påvirker min egen hverdag
   22408Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V252 VENSTRE/HØJRE PLACERING
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 0. Dig selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   22350Venstre
   22551
   661472
   992133
   12122754
   21214825
   10102166
   14143127
   14143118
   44929
   336310Højre
   336388Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V253 VENSTRE/HØJRE PLAC. A
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 1. A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   11160Venstre
   11321
   44902
   12122743
   30306874
   33337485
   991966
   33727
   11318
   0059
   00510Højre
   5510888Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V254 VENSTRE/HØJRE PLAC. B
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 2. B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   11190Venstre
   22471
   44942
   10102283
   21214664
   33337375
   15153496
   33797
   22348
   0059
   00410Højre
   9920288Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V255 VENSTRE/HØJRE PLAC. C
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 3. C: De Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   0040Venstre
   11121
   11262
   22343
   22564
   551245
   13133036
   24245397
   26265798
   13133029
   6612510Højre
   7716088Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V256 VENSTRE/HØJRE PLAC. F
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 4. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   33570Venstre
   992131
   28286402
   31317013
   12122734
   551025
   22526
   11207
   11258
   0079
   00310Højre
   8817188Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V257 VENSTRE/HØJRE PLAC. O
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 5. O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   11160Venstre
   11131
   11282
   22413
   33624
   661455
   881736
   11112537
   13133018
   19194399
   292965310Højre
   6614088Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V258 VENSTRE/HØJRE PLAC. V
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 6. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   11230Venstre
   11261
   11192
   11273
   22374
   44985
   10102356
   20204497
   29296468
   20204459
   6614610Højre
   5511388Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V259 VENSTRE/HØJRE PLAC. Ø
  (Vis kort 17) (Læs partierne op et for et)
  • Interesse for politik
  • Spm. 37: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? 7. Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   23235290Venstre
   34347731
   17173952
   661353
   33644
   33635
   11226
   11127
   11188
   11129
   00810Højre
   101023388Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V260 FLYGTNINGEPOLITIK A
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 1. A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   22551Langt færre flygtninge
   17173812Lidt færre flygtninge
   38388593Det samme antal
   33337384Lidt flere flygtninge
   44925Mange flere flygninge
   661398Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V261 FLYGTNINGEPOLITIK B
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 2. B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   11231Langt færre flygtninge
   661452Lidt færre flygtninge
   20204533Det samme antal
   39398904Lidt flere flygtninge
   22225065Mange flere flygninge
   11112478Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V262 FLYGTNINGEPOLITIK C
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 3. C: De konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112481Langt færre flygtninge
   515111572Lidt færre flygtninge
   25255753Det samme antal
   33584Lidt flere flygtninge
   0075Mange flere flygninge
   10102198Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V263 FLYGTNINGEPOLITIK F
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 4. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   22361Langt færre flygtninge
   551022Lidt færre flygtninge
   15153413Det samme antal
   454510264Lidt flere flygtninge
   21214865Mange flere flygninge
   12122738Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V264 FLYGTNINGEPOLITIK O
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 5. O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   898920101Langt færre flygtninge
   661252Lidt færre flygtninge
   11293Det samme antal
   0084Lidt flere flygtninge
   0025Mange flere flygninge
   44908Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V265 FLYGTNINGEPOLITIK V
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 6. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132901Langt færre flygtninge
   505011282Lidt færre flygtninge
   29296563Det samme antal
   33644Lidt flere flygtninge
   0005Mange flere flygninge
   661268Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V266 FLYGTNINGEPOLITIK Ø
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 7. Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   22361Langt færre flygtninge
   44842Lidt færre flygtninge
   991963Det samme antal
   27276214Lidt flere flygtninge
   40409075Mange flere flygninge
   19194208Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V267 FLYGTNINGEPOLITIK RESP.
  (Vis kort 18) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 38: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere....? 8. Og hvor ville du placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18184171Langt færre flygtninge
   25255582Lidt færre flygtninge
   37378403Det samme antal
   15153404Lidt flere flygtninge
   22565Mange flere flygninge
   22538Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V268 OFF. SEKTOR A
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 1. A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   00111Skære stærkt ned
   661422Skære lidt ned
   16163683Er passende
   616113884De må stige lidt
   10102195De må sættes kraftigt i vejret
   661368Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V269 OFF. SEKTOR B
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 2. B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   11121Skære stærkt ned
   991972Skære lidt ned
   29296573Er passende
   44449924De må stige lidt
   661255De må sættes kraftigt i vejret
   12122818Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V270 OFF. SEKTOR C
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 3. C: De Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   992151Skære stærkt ned
   525211742Skære lidt ned
   23235233Er passende
   551204De må stige lidt
   0095De må sættes kraftigt i vejret
   10102238Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V271 OFF. SEKTOR F
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 4. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   11131Skære stærkt ned
   44972Skære lidt ned
   10102363Er passende
   454510284De må stige lidt
   27276195De må sættes kraftigt i vejret
   12122718Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V272 OFF. SEKTOR O
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 5. O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   17173791Skære stærkt ned
   26265832Skære lidt ned
   24245363Er passende
   20204424De må stige lidt
   33785De må sættes kraftigt i vejret
   11112468Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V273 OFF. SEKTOR V
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 6. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   12122691Skære stærkt ned
   494911192Skære lidt ned
   25255603Er passende
   661394De må stige lidt
   11195De må sættes kraftigt i vejret
   771588Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V274 OFF. SEKTOR Ø
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 7. Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   11291Skære stærkt ned
   33782Skære lidt ned
   991973Passende
   24245494De må stige lidt
   44449965De må sættes kraftigt i vejret
   18184158Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V275 OFF. SEKTOR RESPONDENTEN
  (Vis kort 19) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 39: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Hvor omtrent vi du placere...? 8. Og hvor vil du placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22511Skære stærkt ned
   18184102Skære lidt ned
   40409073Passende
   32327294De må stige lidt
   44945De må sættes kraftigt i vejret
   33738Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V276 GRØN PLACERING A
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 1. A: Socialdemokratiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   00101Den mindst grønne politik
   33662
   36368063
   454510104
   881725Den mest grønne politik
   992008Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V277 GRØN PLACERING B
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 2. B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   00101Den mindst grønne politik
   44812
   32327333
   41419304
   881825Den mest grønne politik
   14143288Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V278 GRØN PLACERING C
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 3. C: De Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   661291Den mindst grønne politik
   35357902
   38388523
   992014
   11235Den mest grønne politik
   12122698Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V279 GRØN PLACERING F
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 4. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   00101Den mindst grønne politik
   33652
   11112393
   38388494
   36368155Den mest grønne politik
   13132868Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V280 GRØN PLACERING O
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 5. O: Danske Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   13133041Den mindst grønne politik
   29296592
   32327243
   991974
   11305Den mest grønne politik
   15153508Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V281 GRØN PLACERING V
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 6. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   992141Den mindst grønne politik
   34347692
   36368173
   10102184
   11295Den mest grønne politik
   10102178Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V282 GRØN PLACERING Ø
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 7. Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   11161Den mindst grønne politik
   33612
   991973
   19194254
   515111595Den mest grønne politik
   18184068Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V283 GRØN PLACERING RESP.
  (Vis kort 20) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 40: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Hvor omtrent ville du placere...? 8. Og hvor ville du placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11271Den mindst grønne politik
   661292
   40409083
   36368224
   13132905Den mest grønne politik
   44888Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V284 LOV OG ORDEN A
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 1. A: Socialdemokratiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   22551Går mest ind for lov og orden
   881772
   32327163
   39398844
   11112425Forebyggelse og human behandling
   881908Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V285 LOV OG ORDEN B
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 2. B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   11241Går mest ind for lov og orden
   771492
   26265803
   35358014
   19194345Forebyggelse og human behandling
   12122768Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V286 LOV OG ORDEN C
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 3. C: De Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   28286361Går mest ind for lov og orden
   43439652
   15153413
   44944
   11265Forebyggelse og human behandling
   992028Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V287 LOV OG ORDEN F
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 4. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   11221Går mest ind for lov og orden
   44872
   12122833
   36368224
   34347815Forebyggelse og human behandling
   12122698Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V288 LOV OG ORDEN O
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 5. O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   616113861Går mest ind for lov og orden
   23235232
   551233
   22394
   11175Forebyggelse og human behandling
   881768Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V289 LOV OG ORDEN V
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 6. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   20204531Går mest ind for lov og orden
   515111602
   17173893
   33684
   11295Forebyggelse og human behandling
   771658Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V290 LOV OG ORDEN Ø
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 7. Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   11221Går mest ind for lov og orden
   33632
   991943
   19194344
   515111605Forebyggelse og human behandling
   17173918Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V291 LOV OG ORDEN RESP.
  (Vis kort 21) Læs partinavnene op et for et
  • Interesse for politik
  • Spm. 41: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Hvor omtrent vil du placere...? 8. Og hvor ville du placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19194301Går mest ind for lov og orden
   26265852
   26265963
   16163624
   10102295Forebyggelse og human behandling
   33628Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V292 FORSKEL REG. MAGTEN
  (Vis kort 22)
  • Interesse for politik
  • Spm. 43: Nogle mener, at det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten. Andre siger, at det ikke betyder noget, hvem der har regeringsmagten. Hvis vi bruger skalaen på kortet her, hvor vil du så placere din egen opfattelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29296501Det gør en stor forskel, hvem der har regeringsmagten.
   34347792
   22224923
   991954
   441015Det betyder ikke noget, hvem der har regeringsmagten
   22478Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V293 PARTIER NUV. REGERING 1.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 1. A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   999922330Ikke nævnt
   11311Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V294 PARTIER NUV. REGERING 2.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 2. B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   989822220Ikke nævnt
   22421Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V295 PARTIER NUV. REGERING 3.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 3. C: De Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112500Ikke nævnt
   898920141Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V296 PARTIER NUV. REGERING 4.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 4. D: Centrum-Demokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010022620Ikke nævnt
   0021Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V297 PARTIER NUV. REGERING 5.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 5. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   999922440Ikke nævnt
   11201Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V298 PARTIER NUV. REGERING 6.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 6. M: Minoritetspartiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010022640Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Svarprocent: 100
 • V299 PARTIER NUV. REGERING 7.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 7. O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   828218620Ikke nævnt
   18184021Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V300 PARTIER NUV, REGERING 8.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 8. K: Kristendemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010022600Ikke nævnt
   0041Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V301 PARTIER NUV. REGERING 9.
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 9. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   551240Ikke nævnt
   959521401Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V302 PARTIER NUV. REGERING 10
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 10. Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010022570Ikke nævnt
   0071Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V303 PARTIER NUV. REG. VED EJ
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier indgår i den nuværende regering 98. Ved ikke
  • %MD%AntalKodeKategori
   969621630Ikke nævnt
   441011Nævnt
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V304 ANTAL MEDLEM. FOLKETING
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 532. 175 = Rigtigt svar (908) 888 = Ved ikke (524)
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvor mange medlemmer er der af folketinget, hvis vi ser bort fra de fire fra Grønland og Færøerne?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 888
    Gennemsnit 337
    Median 175
    Standardafvigelse 304

 • V305 ANTAL LANDE EU
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 245. 025 = Rigtigt svar (608) 888 = Ved ikke (697)
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvor mange lande er i dag medlem af EU?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 888
    Gennemsnit 288
    Median 25
    Standardafvigelse 400

 • V306 OFF. UDGIFTER STØRST
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke af følgende offentlige udgifter tror du, er størst: Udgifter til folkeskolen, udgifter til folkepension eller udgifter til forsvaret?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27276221Udgifterne til folkeskolen
   33337472Udgifterne til folkepension
   27276023Udgifterne til forsvaret
   33764Udgifterne er nogenlunde lige store
   10102178Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V307 PARTI FRANK JENSEN
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier tror du følgende politikere tilhører: - Frank Jensen
  • %MD%AntalKodeKategori
   919120501A: Socialdemokraterne (rigtigt svar)
   0042B: Det Radikale Venstre
   0093C: De konservative
   0014D: Centrum-demokraterne
   11125F: Socialistisk Folkeparti
   0006M: Minoritetspartiet
   0047O: Dansk Folkeparti
   0008K: Kristendemokraterne
   11209V: Venstre
   001010Ø: Enhedslisten
   7715498Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V308 PARTI JENS ROHDE
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier tror du følgende politikere tilhører: - Jens Rohde
  • %MD%AntalKodeKategori
   22371A: Socialdemokraterne
   11242B: Det Radikale Venstre
   33603C: De konservative
   0004D: Centrum-demokraterne
   22365F: Socialistisk Folkeparti
   0016M: Minoritetspartiet
   11237O: Dansk Folkeparti
   0048K: Kristendemokraterne
   636314269V: Venstre (rigtigt svar)
   112610Ø: Enhedslisten
   282862798Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V309 PARTI CONNIE HEDEGAARD
  • Interesse for politik
  • Spm. 44: Nu kommer nogle spørgsmål om politik generelt. Der kan være mange komplicerede spørgsmål i politik, husk derfor at det altid er muligt at svare ved ikke. - Hvilke partier tror du følgende politikere tilhører: - Connie Hedegaard
  • %MD%AntalKodeKategori
   33641A: Socialdemokraterne
   11202B: Det Radikale Venstre
   777717503C: De konservative (rigtigt svar)
   0054D: Centrum-demokraterne
   0075F: Socialistisk Folkeparti
   0006M: Minoritetspartiet
   0037O: Dansk Folkeparti
   0018K: Kristendemokraterne
   44899V: Venstre
   00210Ø: Enhedslisten
   141432398Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V310 POL. HOLDNING/PARTILEDER
  (Vis kort 22)
  • Hvis der spørges efter ri
  • Spm. 44B: Nogle vælger parti mest ud fra deres politiske holdninger, andre vælger parti mest ud fra, hvilke partiledere de bedst kan lide. Hvis 1 står for at vælge parti næsten udelukkende ud fra sine politiske holdninger og 5 står for at vælge parti næsten udelukkende ud fra, hvilke partiledere, man bedst kan lide, hvor vil du da placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44449991Vælger næsten udelukkende ud fra mine politiske holdninger
   26265892
   20204493
   551094
   33595Vælger næsten udelukkende ud fra, hvilke partiledere, jeg bedst kan lide
   22408Ved ikke
   11199Nægter
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V311 HVOR OFTE GUDSTJENESTE
  (Vis kort 24)
  • Hvis der spørges efter ri
  • Spm. 45: Hvis du ser bort fra bryllupper, begravelse, barnedåb eller konfirmationer, cirka hvor ofte går du så til gudstjeneste?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22341En gang om ugen
   33622To eller flere gange om måneden
   33763En gang om måneden
   202044742 - 11 gange om året
   28286295En gang om året eller mindre
   44449986Aldrig
   0098Ved ikke
   0069Uoplyst
   0 399Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V312 KØN
 • V313 FØDSELSÅR
  (Notér de sidste to cifre) Variablen er kodet i intervallet 04 - 87.
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. 47: Hvilket år er du født?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 4
    Maximum 87
    Gennemsnit 54
    Median 54
    Standardafvigelse 17

 • V314 FØDELAND
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. 47A: I hvilket land er du født?
  • %MD%AntalKodeKategori
   969621761Danmark
   11182Andet skandinavisk land
   11293Andet land i Europa
   0054Tyrkiet
   0015Pakistan
   0036Iran
   0017Irak
   0088Andet land i mellemøsten
   0049Afrika
   00410Nordamerika
   00411Sydamerika
   00012Australien
   001113Asien
   00014Rusland
   00015Andet: (Notér)
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V315 ANTAL HJEMMEBOENDE BØRN
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 6.
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. 48: Har du hjemmeværende børn? Hvad er deres alder? Antal børn:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 6
    Gennemsnit 1
    Median 0
    Standardafvigelse 1

 • V316 ALDER ÆLDSTE BARN
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 49. 100 = Irrelevant (1457)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V317 ALDER NÆSTÆLDSTE BARN
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 27. 100 = Irrelevant (1779)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V318 ALDER 3. ÆLDSTE BARN
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 22. 100 = Irrelevant (2126)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V319 ALDER 4. ÆLDSTE BARN
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 18. 100 = Irrelevant (2235)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V320 ALDER 5. ÆLDSTE BARN
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 18. 100 = Irrelevant (2260)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V321 ALDER 6. ÆLDSTE BARN
  Variablen er kodet 17. 100 = Irrelevant (2263)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V322 BØRN I VUGGESTUE
 • V323 BØRN I BØRNEHAVE
 • V324 BØRN I ALDERSINT.INSTI.
 • V325 BØRN I DAGPLEJE
 • V326 BØRN I SFO
 • V327 BØRN I FRITIDSHJEM
 • V328 BØRN I KLUB
 • V329 BØRN I ANDET
 • V330 ANDEN BØRNEPASNING
  • Baggrundsvariable Til sid
  • ALDER ÆLDSTE BARN
  • Variablen er filtreret af: V315
   • Filtrerende variable: V315
  • Spm. 49: Har du børn i vuggestue, børnehave, dagpleje, skolefritidsordning, fritidshjem o.l.? (Notér antal) Anden børnepasning:
  • %MD%AntalKodeKategori
   29926660Ikke nævnt
   0025SFI/Dus
   0017Klub
   0038Heldagsskolen
   0019Legestue
   00310Ungdomsskole
   00111Privat
   00112Specialskole/undervisning
   00113Anden offentlig institution, herunder forsorgen
   00114Specifik institution
   253788Idræts foreninger/ Andet fritidsaktivitet
   011097Nej (til spørgsmålet), fx skole, hjemme o. lign.
   68 1537100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 32
 • V331 CIVILSTAND
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. 50: Må jeg spørge om din civilstand? Er du?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17173871Ugift (single), gå til spm. 52 (V333)
   525211722Gift
   14143063Samlevende (papirløst)
   991994Skilt/separeret, gå til spm. 52 (V333)
   991955Enke/enkemand, gå til spm. 52 (V333)
   0048Ved ikke, gå til spm. 52 (V333)
   0019Nægter, gå til spm. 52 (V333)
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V332 PARTIVALG ÆGTEFÆLLE
  • Baggrundsvariable Til sid
  • PARTIVALG ÆGTEFÆLLE
  • Variablen er filtreret af: V331
   • Filtrerende variable: V331
  • Spm. 51: Stemte din ægtefælle/samlever ved folketingsvalget 8. februar? Hvis ja: Ved du hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11172461A: Socialdemokraterne
   46822B: Det Radikale Venstre
   46863C: De Konservative
   0194D: Centrumdemokraterne
   35765F: Socialistisk Folkeparti
   0026K: Kristendemokraterne
   571077M: Minoritetspartiet
   11188O: Dansk Folkeparti
   14223219V: Venstre
   122610Ø: Enhedslisten
   00111Kandidat uden for partierne
   122980Husker ikke parti
   245581Vil ikke svare om parti
   01882Stemte blankt
   357790Stemte ikke
   234091Ikke stemmeret
   01892Andre svar
   1118259888Ved ikke
   1228998Vil ikke svare
   35 7861000Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 65
 • V333 BRUTTOINDKOMST
  (Vis kort 25)
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. 52: Hvad er din årsindkomst - brutto dvs. før skat?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112531Under 100.000 kr.
   992142100.000 - 124.999 kr.
   771663125.000 - 149.999 kr.
   661404150.000 - 174.999 kr.
   551175175.000 - 199.999 kr.
   12122716200.000 - 249.999 kr.
   13132947250.000 - 299.999 kr.
   10102298300.000 - 349.999 kr.
   661449350.000 - 399.999 kr.
   449110400.000 - 449.999 kr.
   225311450.000 - 499.999 kr.
   225512500.000 - 599.999 kr.
   112913600.000 - 699.999 kr.
   113114700.000 - 799.999 kr.
   111215800.000 - 999.999 kr.
   1113161.000.000 kr. og derover
   7715288Ved ikke/vil ikke svare
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V334 BRUTTOINDKOMST HUSSTAND
  (Vis kort 26)
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. 53: Hvad er husstandens samlede årsindkomst - brutto dvs. før skat?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44851Under 100.000 kr.
   992102100.000 - 149.999 kr.
   661353150.000 - 199.999 kr.
   661374200.000 - 249.999 kr.
   771645250.000 - 299.999 kr.
   661406300.000 - 349.999 kr.
   661287350.000 - 399.999 kr.
   661278400.000 - 449.999 kr.
   661409450.000 - 499.999 kr.
   6613910500.000 - 549.999 kr.
   5510911550.000 - 599.999 kr.
   6612612600.000 - 649.999 kr.
   4410113650.000 - 699.999 kr.
   6614614700.000 - 799.999 kr.
   448015800.000 - 899.999 kr.
   113016900.000 - 999.999 kr.
   1121171.000.000 - 1.249.999 kr.
   1126181.250.000 kr. og derover
   101022088Ved ikke/vil ikke svare
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V335 BOLIGENES EJERFORHOLD
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. 54: Boligens ejerforhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25255561Lejet bolig
   771482Andelsbolig
   626213953Ejerbolig: Hus/rækkehus/villa/gård
   771654Ejerbolig:: Ejerlejlighed
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V336 POSTNUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 0068 - 9970.
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. 56: Hvad er dit postnummer?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 68
    Maximum 9970
    Gennemsnit 5594
    Median 5620
    Standardafvigelse 2375

 • V337 URBANISERING
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. 57: Urbanisering? Hvilken type by bor du i?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25255731Et landdistrikt
   22225032En by med under 10.000 indbyggere
   21214863En by med 10.000 - 50.000 indbyggere
   14143124En by med 50.001 - 500.000 indbyggere
   17173865Hovedstadsområdet
   0048Ved ikke
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V338 SKOLEUDDANNELSE
  • Uddannelse og erhverv
  • Spm. 58: Hvad er din skoleuddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19194321Folkeskole 7 år eller kortere
   17173742Folkeskole 8/9 år mellemskole
   3131693310. klasse/realeksamen
   29296494Studentereksamen/HF-eksamen
   551105HHH/HTX
   0069Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V339 UDDANNELSE
  • Uddannelse og erhverv
  • Spm. 59: Hvilken uddannelse har du ud over skoleuddannelsen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   992051Grundlæggende erhvervsuddannelse
   34347652Afsluttet erhvervsuddannelse
   771543Højere uddannelse af kort varighed
   16163724Højere uddannelse af mellemlang varighed
   10102365Højere uddannelse af lang varighed
   23235236Ingen
   0099Uoplyst
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V340 MEDLEM FAGFORENING
  • Uddannelse og erhverv
  • Spm. 60: Er du medlem af en fagforening?
  • %MD%AntalKodeKategori
   626213981Ja
   11122Ja, husker ikke navn
   551023Nej, ikke medlem af fagforening, kun A-kasse
   33337414Nej, ikke medlem af fagforening
   00118Ved ikke/vil ikke svare
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V341 HVILKEN FAGFORENING
  (Skriv fagforeningens navn helt ud, du må kun bruge forkortelser for de alle mest kendte fagforeninger.) Variablen er kodet i intervallet 100 - 9997. 10000 = Irrelevant (866)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V342 BESKÆFTIGELSE
  • (Vær meget omhyggelig med
  • Spm. 62: Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   43439741Ja lønmodtager (herunder lærling), fuld tid, gå til spm. 63 (V344)
   881722Ja, lønmodtager (herunder lærling), deltid: antal timer ugen, gå til spm. 63 (V344)
   551173Ja, selvstændig, gå til spm. 63 (V344)
   0084Ja, medhjælpende ægtefælle, gå til spm. 64 (V347)
   661425Nej, studerende/skoleelev/under uddannnelse *, gå til spm. 63 (V344)
   0066Nej, husmoder uden anden indkomst, * gå til spm. 64 (V347)
   0067Nej, arbejdsløs på orlov, gå til spm. 65 (V349)
   33728Nej, arbejdsløs på dagpenge, gå til spm. 65 (V349)
   11169Nej, arbejdsløs på kontanthjælp, gå til spm. 65 (V349)
   112210Nej, langtidssygemeldt, gå til spm. 65 (V349)
   112311Nej, på barsel-, forældre-, udd.orlov (ikke arbejdsløs), gå til spm. 65 (V349)
   00112Nej, aftjener værnepligt, gå til spm. 65 (V349)
   5510713Nej, førtidspensionist, gå til spm. 65 (V349)
   5510614Nej, på efterløn eller overgangsydelse, gå til spm. 65 (V349)
   212146515Nej, pensionist i øvrigt (folkepension, tjenestemandspension m.v), gå til spm. 65 (V349)
   112216Nej, ude af erhverv i øvrigt (denne bør kun forekomme meget sjældent)
   00517Ved ikke/ubesvaret
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V343 DELTID - ANTAL TIMER
  Variablen er kodet i intervallet 2 - 35. 100 = Irrelevant (2092)
  • ) Studerende/skoleelev/u
  • Spm. 62: Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? Deltid - Antal timer:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 172
    Manglende 2092
    Minimum 2
    Maximum 35
    Gennemsnit 23
    Median 25
    Standardafvigelse 9

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V344 NUVÆRENDE STILLING
  Variablen er kodet i intervallet 1101 - 99964. 099999 = Uoplyst (3) 100000 = Irrelevant (859)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100000.

 • V345 NUVÆRENDE BRANCHE
  Variablen er kodet i intervallet 10000 - 990000. 099999 = Uoplyst (3) 100000 = Irrelevant (859)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 1000000.

 • V346 PRIVAT/OFF. ANSAT
  (Koncessionerede virksomheder (eneretsbevilling) eller halvoffentlige virksomheder, som f.eks. Post Danmark, regnes til den offentlige sektor, selskaber som Tele Danmark, som er fuldt eller overvejende på private hænder, regnes til den private sektor).
  • Spm. 63 stilles kun til l
  • NUVÆRENDE STILLING
  • Variablen er filtreret af: V342
   • Filtrerende variable: V342
  • Spm. 63A: Er du privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30486811Privat ansat
   21334682Offentlig ansat
   581073Selvstændig erhvervsdrivende
   0054Ikke ansat/ude af erhverv
   0028Ved ikke
   61014298Nægter at svare
   38 859100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 62
 • V347 ÆGTEFÆLLES STILLING
  Variablen er kodet i intervallet 3143 - 83242. 100000 = Irrelevant (2250)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100000.

 • V348 ÆGTEFÆLLES BRANCHE
  Variablen er kodet i intervallet 10000 - 970000. 100000 = Irrelevant (2250)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 1000000.

 • V349 TIDLIGERE STILLING
  (Hvis personen ikke tidligere har været beskæftiget, skrives dette) Variablen er kodet i intervallet 1102 - 99964. 100000 = Irrelevant (1448)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100000.

 • V350 TIDLIGERE BRANCHE
  (Hvis personen ikke tidligere har været beskæftiget, skrives dette) Variablen er kodet i intervallet 10000 - 990000. 100000 = Irrelevant (1457)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 1000000.

 • V351 PARTIVALG I MORGEN
  (Vis kort 1A)
  • Spm. 63 stilles kun til l
  • Spm. 66: Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25255671A: Socialdemokraterne
   881892B: Det Radikale Venstre
   881883C: De Konservative
   0094D: Centrumdemokraterne
   661435F: Socialistisk Folkeparti
   11186K: Kristendemokraterne
   0047M: Minoritetspartiet
   10102348O: Dansk Folkeparti
   27276009V: Venstre
   00210Z: Fremskridtspartiet
   449211Ø: Enhedslisten
   00213Andet parti
   111314Stemme blankt
   7715815Ved ikke
   112516Vil ikke svare om parti
   111217Vil ikke stemme
   00418Ikke stemmeret
   00419Andre svar
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V352 ERHVERV
  • Spm. 63 stilles kun til l
  • Spm. 67: Hvad er dit erhverv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   661361Arbejder, ufaglært (ej specialarbejder)
   661312Arbejder, ufaglært (specialarbejder)
   10102343Arbejder, faglært
   20204504Funktionær/tjenestemand, lavere
   14143255Funktionær/tjenestemand, højere
   11246Selvstændig landbruger
   11297Selvstændig detailhandler/håndværksmester
   44898Selvstændig i øvrigt
   881779Lærling/elev/studerende
   292965010Ude af erhverv (pensionist/ førtidspensionist/efterløn)
   00511Gift kvinde uden erhverv
   111412Medhjælpende ægtefælle
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V353 VILLIG TIL GENINTERVIEW
  • Spm. 63 stilles kun til l
  • Spm. 68: Må vi eventuelt på et senere tidspunkt have lov til at kontakte dig igen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   919120531Ja
   992112Nej
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V354 INTERVIEWTIDSPUNKT
  Variablen er kodet 1 og 2.
  • Konstruerede variable
  • Interterview tidspunkt
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 2
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V355 VÆGT: KØN X ALDER
  Variablen er kodet i intervallet 0.08 - 3.72.
  • Konstruerede variable
  • Vægtvariabel: Køn x alder, amt og pol.
   • Double (2 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 4
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V356 VÆGT: AMT X KØN X ALDER
  Variablen er kodet i intervallet 0.41 - 2.99.
  • Konstruerede variable
  • Vægtvariabel: Amt og køn x alder
   • Double (2 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 3
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V357 ALDER
  Variablen er kodet i intervallet 17 - 100.
  • Konstruerede variable
  • Alder
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2264
    Manglende 0
    Minimum 17
    Maximum 100
    Gennemsnit 50
    Median 50
    Standardafvigelse 17

 • V358 ALDER 10 ÅRS INTERVALLER
  • Konstruerede variable
  • Alder i 10-års intervaller
  • %MD%AntalKodeKategori
   224710-19 år
   1111258220-29 år
   1616368330-39 år
   2020447440-49 år
   1919436550-59 år
   1717374660-69 år
   1010224770-79 år
   55103880-89 år
   006990-99 år
   00110100 år +
   1001002264
   Svarprocent: 100
 • V359 FAGFORBUND REKODET
  Variablen er kodet i intervallet 100 - 9997. 10000 = Irrelevant (866)
  • Konstruerede variable
  • Fagforbund (rekodet)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1398
    Manglende 866
    Minimum 100
    Maximum 9997
    Gennemsnit 1167
    Median 290
    Standardafvigelse 1635

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V360 HOVEDORGAN. REKODET
  • Konstruerede variable
  • Hovedorganisation - fagforening (rekodet)
  • %MD%AntalKodeKategori
   32557261LO
   12212742FTF
   24513Fagforbund for ledere
   7111504AC
   0015Fagforbund uden hovedorganisation
   35716'Gule' fagforbund/fagforeninger
   24507A-kasser
   1 259Uoplyst
   40 91610Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 58
 • V361 KLASSEIMPLIKATION
  • Konstruerede variable
  • Klasseimplikation - socioøkonomisk inddeling
  • %MD%AntalKodeKategori
   771661Selvstændig
   19194222Højere funktionær
   37378343Lavere funktionær
   991964Faglært arbejder
   17173835Ufaglært arbejder
   44816Uden for arbejdsstyrken
   671477Uddannelsessøgender
   2 3510Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 98
 • V362 UDVIDET KL.IMPLIKATION
  • Konstruerede variable
  • Udvidet klasseimplikation - socioøkonomisk inddeling
  • %MD%AntalKodeKategori
   771661Selvstændig
   881822Funktionær med ledelsesfunktioner
   881703Funktionær på højest niveau
   25265704Funktionær på mellemste niveau
   15153345Funktionær på laveste niveau
   11176Arbejder med ledelsesfunktioner
   881787Faglært arbejder
   17173848Ufaglært arbejder
   44819Uden for arbejdsstyrken
   6714710Uddannelsessøgende
   2 35100Irrelevant
   1001002264
   Svarprocent: 98
 • V363 SOCIOØKO. INDDELING
  • Konstruerede variable
  • Socioøkonomisk inddeling
  • %MD%AntalKodeKategori
   11202Arbejdsløse
   11123Personer uden for arbejdsstyrken
   6614211