Revision: 399

Sonar opinionsundersøgelse 1992, maj

DDA-1706

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1231
    Manglende 0
    Minimum 1706
    Maximum 1706
    Gennemsnit 1706
    Median 1706
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1231
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 1231
    Gennemsnit 616
    Median 616
    Standardafvigelse 356

 • V3 DELTAGER ID NR
  Variablen er kodet i intervallet 1 til 1470.
  • Sonars observationsnummer.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1231
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 1470
    Gennemsnit 736
    Median 736
    Standardafvigelse 428

 • V4 ANTAL PERS
  Variablen er kodet i intervallet 1 til 7.
  • Basisskema Tak for Deres
  • Spm. 1: Hvor mange personer bor der i husstanden inkl. Dem selv? ___ (notér antal personer i husstanden i alt).
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1231
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 7
    Gennemsnit 2
    Median 2
    Standardafvigelse 1

 • V5 PERSON 1 - KØN
  • Basisskema Tak for Deres
  • Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 1: Køn:
  • %MD%AntalKodeKategori
   54546651Mand
   46465662Kvinde
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V6 PERSON 1 - ALDER
  Variablen er kodet i intervallet 2 - 93.
  • Basisskema Tak for Deres
  • Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 1: Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1231
    Manglende 0
    Minimum 2
    Maximum 93
    Gennemsnit 46
    Median 45
    Standardafvigelse 18

 • V7 PERSON 2 - KØN
  • Basisskema Tak for Deres
  • PERSON 2 - KØN
  • Variablen er filtreret af: V4
   • Filtrerende variable: V4
  • Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 2: Køn:
  • %MD%AntalKodeKategori
   37464551Mand
   44545382Kvinde
   19 23810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 81
 • V8 PERSON 2 - ALDER
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 86. 100 = Irrelevant (238 tilfælde)
  • Basisskema Tak for Deres
  • PERSON 2 - ALDER
  • Variablen er filtreret af: V4
   • Filtrerende variable: V4
  • Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 2: Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 993
    Manglende 238
    Minimum 0
    Maximum 86
    Gennemsnit 44
    Median 43
    Standardafvigelse 17

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V9 PERSON 3 - KØN
  • Basisskema Tak for Deres
  • PERSON 3 - KØN
  • Variablen er filtreret af: V4
   • Filtrerende variable: V4
  • Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 3: Køn:
  • %MD%AntalKodeKategori
   19512371Mand
   19492292Kvinde
   0 19Uoplyst
   62 76410Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 38
 • V10 PERSON 3 - ALDER
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 88. 100 = Irrelevant (764 tilfælde)
  • Basisskema Tak for Deres
  • PERSON 3 - ALDER
  • Variablen er filtreret af: V4
   • Filtrerende variable: V4
  • Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 3: Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 467
    Manglende 764
    Minimum 0
    Maximum 88
    Gennemsnit 16
    Median 13
    Standardafvigelse 14

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V11 PERSON 4 - KØN
  • Basisskema Tak for Deres
  • PERSON 4 - KØN
  • Variablen er filtreret af: V4
   • Filtrerende variable: V4
  • Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 4: Køn:
  • %MD%AntalKodeKategori
   12531531Mand
   11471382Kvinde
   76 94010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 24
 • V12 PERSON 4 - ALDER
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 52. 100 = Irrelevant (940 tilfælde)
  • Basisskema Tak for Deres
  • PERSON 4 - ALDER
  • Variablen er filtreret af: V4
   • Filtrerende variable: V4
  • Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 4: Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 291
    Manglende 940
    Minimum 0
    Maximum 52
    Gennemsnit 11
    Median 9
    Standardafvigelse 10

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V13 PERSON 5 - KØN
  • Basisskema Tak for Deres
  • PERSON 5 - KØN
  • Variablen er filtreret af: V4
   • Filtrerende variable: V4
  • Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 5: Køn:
  • %MD%AntalKodeKategori
   356341Mand
   244272Kvinde
   95 117010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 5
 • V14 PERSON 5 - ALDER
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 38. 100 = Irrelevant (1170 tilfælde)
  • Basisskema Tak for Deres
  • PERSON 5 - ALDER
  • Variablen er filtreret af: V4
   • Filtrerende variable: V4
  • Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 5: Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 61
    Manglende 1170
    Minimum 0
    Maximum 38
    Gennemsnit 9
    Median 7
    Standardafvigelse 9

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V15 PERSON 6 - KØN
  • Basisskema Tak for Deres
  • PERSON 6 - KØN
  • Variablen er filtreret af: V4
   • Filtrerende variable: V4
  • Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 6: Køn:
  • %MD%AntalKodeKategori
   06031Mand
   04022Kvinde
   100 122610Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 0
 • V16 PERSON 6 - ALDER
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 11. 100 = Irrelevant (1226 tilfælde)
  • Basisskema Tak for Deres
  • PERSON 6 - ALDER
  • Variablen er filtreret af: V4
   • Filtrerende variable: V4
  • Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 6: Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 5
    Manglende 1226
    Minimum 0
    Maximum 11
    Gennemsnit 5
    Median 5
    Standardafvigelse 4

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V17 PERSON 7 - KØN
  • Basisskema Tak for Deres
  • PERSON 7 - KØN
  • Variablen er filtreret af: V4
   • Filtrerende variable: V4
  • Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 7: Køn:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Mand
   010012Kvinde
   100 123010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V18 PERSON 7 - ALDER
  Variablen antager værdien 2. 100 = Irrelevant (1230 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10.

 • V19 ERHVERV
  • Basisskema Tak for Deres
  • Spm. 5: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   53536501Ja, heltids (35 timer pr. uge eller derover)
   10101252Ja, deltids
   34344163Nej
   33404Nej/arbejdsløs
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V20 ERHVERVSGRUPPE
  • Basisskema Tak for Deres
  • Spm. 6: Hvilken af disse kategorier passer bedst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0050Arbejdsløs
   22221Selvstændig landmand/fisker (egen gård eller kutter)
   55572Selvstændig i øvrigt (fx praktiserende læge, revisor, håndværksmester)
   20202463Offentligt ansat funtionær/tjenestemand
   77814Offentligt ansat arbejder/håndværker
   19192365Privatansat funktionær
   14141696Privatansat arbejder/håndværker
   77817Studerende/skoleelev
   33428Husmoder uden erhverv
   24242929Pensionist
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V21 UDDANNELSE
  • Basisskema Tak for Deres
  • Spm. 7: Hvilket af disse svar passer bedst på Deres uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29293601Afsluttet i 15 års alderen
   44445382Afsluttet i 16-19 års alderen
   19192313Videregående teoretisk/teoretisk-praktisk uddannelse
   881014Afsluttet uddannelse fra universitet eller højere læreanstalt
   0 19Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V22 FAGFORBUND
  • Basisskema Tak for Deres
  • Spm. 8: Faglig organisation: Er De medlem af en faglig organisation?
  • %MD%AntalKodeKategori
   60607351Ja
   40404962Nej
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V23 FAGFORBUND 1
  • Basisskema Tak for Deres
  • FAGFORBUND 1
  • Variablen er filtreret af: V22
   • Filtrerende variable: V22
  • Spm. 8: Faglig organisation: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja (V22): Hvilken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0010Nej, ikke medlem af faglig organisation
   514651Specialarbejderforbundet i Danmark
   8211032Handels- og kontorfunktionærernes Forbund
   37343Dansk Metalarbejderforbund
   26284Kvindeligt Arbejderforbund
   26305Dansk Kommunal Arbejderforbund
   9241146Øvrige organisationer under LO
   616767Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer
   26298Arbejdsgiverorganisationer (alle former for)
   21 2569Uoplyst
   40 49510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 39
 • V24 BOLIGTYPE
  • Basisskema Tak for Deres
  • Spm. 9: Bor De i:
  • %MD%AntalKodeKategori
   55601Landbrugsejendom
   33382Tidligere landbrugsejendom
   52546393Enfamiliehus
   22284Tofamiliehus
   881005Række-/kædehus
   991096Lejlighed i socialt byggeri
   14141677Lejlighed i privat byggeri
   11158Kollegium/lejet værelse
   22269Andre boligformer
   4 4999Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 96
 • V25 EJERFORHOLD
  • Basisskema Tak for Deres
  • Spm. 10: Ejerforhold:
  • %MD%AntalKodeKategori
   65708021Ejerbolig
   24262932Lejet bolig
   34433Andelsbolig/Andet
   8 939Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 92
 • V26 BIL I HUSSTAND
  • Basisskema Tak for Deres
  • Spm. 11: Findes der bil i husstanden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   59627221Ja, 1 bil
   14151742Ja, 2 biler eller flere
   22232733Nej, ingen bil
   5 629Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 95
 • V27 KØRER SELV
  • Basisskema Tak for Deres
  • KØRER SELV
  • Variablen er filtreret af: V26
   • Filtrerende variable: V26
  • Spm. 12: Hvis bil i husstanden: Kører De selv bil?
  • %MD%AntalKodeKategori
   41545091Ja, dagligt
   20262482Ja, jævnligt (mindst én gang om ugen)
   45453Ja, sjældnere
   11151394Nej, aldrig/har ikke kørekort
   5 639Uoplyst
   18 22710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 76
 • V28 FOLKETINGSVALG
  • Basisskema Tak for Deres
  • Spm. 13: Afgav De Deres stemme ved Folketingsvalget 12. december 1990? Spm. 14: Hvis ja: Hvilket parti stemte De på? Spm. 15: Hvis ikke stemte ved Folketingsvalget: Hvad var grunden til, at De ikke stemte?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30303701A Socialdemokratiet
   44482B Radikale Venstre
   17172113C Konservative Folkeparti
   77854D Centrum-Demokraterne
   1195E Retsforbundet
   881046F Socialistisk Folkeparti
   1197G De Grønne
   0008H Det humanistiske Parti
   0069P Fælles Kurs
   222610Q Kristeligt Folkeparti
   161620311V Venstre
   667212Z Fremskridtspartiet
   111413Ø Enhedslisten
   00314Husker ikke
   111615Ikke fyldt 18 år den pågældende dag
   222116Interesserede mig ikke for valget
   333417Blev forhindret i at stemme
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V29 GEOKODER
  • Basisskema Tak for Deres
  • Geokode 1
  • %MD%AntalKodeKategori
   99113111Storbykommune: København
   2226112Storbykommune: Frederiksberg
   1115121Københavns Amt: Amagerkommune
   5557122Nordkommune: (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby/Tårbæk, Søllerød, Værløse)
   6679123Vestkommune: (Resten af København)
   6669131Bykommune < 10.000 i Frederiksborg Amt
   2224132Øvrige kommuner i Frederiksborg Amt
   3341141Bykommune < 10.000 i Roskilde Amt
   2219142Øvrige kommuner i Roskilde Amt
   3332211Bykommune < 10.000 i Vestsjællands Amt
   3331212Øvrige kommuner i Vestsjællands Amt
   2220221Bykommune < 10.000 i Storstrøms Amt
   3339222Øvrige kommuner i Storstrøms Amt
   004231Rønne kommune
   005232Bykommune < 10.000 i Bornholms Amt
   3342241Odense Kommune
   1112242Bykommune over 10.000 og indtil 99.999 i Fyns Amt
   4450243Øvrige kommuner i Fyns Amt
   2219311Bykommune < 10.000 i Sønderjyllands Amt
   3338312Øvrige kommuner i Sønderjyllands Amt
   1117321Bykommune < 10.000 i Ribe Amt
   2227322Øvrige kommuner i Ribe Amt
   4453331Bykommune < 10.000 i Vejle Amt
   3333332Øvrige kommuner i Vejle Amt
   3333341Bykommune < 10.000 i Ringkøbing Amt
   3342342Øvrige kommuner i Ringkøbing Amt
   4455351Århus kommune
   3342352Bykommune over 10.000 og indtil 99.999 i Århus Amt
   3336353Øvrige kommuner i Århus Amt
   2223361Bykommune < 10.000 i Viborg Amt
   2227362Øvrige kommuner i Viborg Amt
   3331371Aalborg kommune
   2229372Bykomm. over 10.000 og =< 99.999 i Nordjyllands Amt
   4448373Øvrige kommuner i Nordjyllands Amt
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V30 FØDSELSÅR
  De to sidste cifre af årstallet er kodet i intervallet 01 til 97.
  • Basisskema Tak for Deres
  • Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreret - også børn). Respondentens fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1231
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 97
    Gennemsnit 44
    Median 45
    Standardafvigelse 18

 • V31 KØN
  • Basisskema Tak for Deres
  • Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreret - også børn). Respondentens køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   49496061Mand
   51516252Kvinde
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V32 VÆGTNINGSFAKTOR
  Variablen er udokumenteret. Variablen er kodet i intervallet 0,26-7,52.
  • Basisskema Tak for Deres
  • Vægtningsfaktor
   • Double (2 decimaler)
   • Gyldige 1231
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 8
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V33 VIL STEMME 11. MAJ 1992
  • 1Specielle spørgsmål
  • Spm. A: Vil De stemme, såfremt der afholdes valg mandag den 11. maj 1992?
  • %MD%AntalKodeKategori
   839610271Ja
   34422Nej
   13 1629Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 87
 • V34 STEMME PARTI
  • 1Specielle spørgsmål
  • Spm. A: Vil De stemme, såfremt der afholdes valg mandag den 11. maj 1992? Spm. B: Hvis ja: på hvilket parti vil De stemme? Spm. C: Hvis nej, hvad er grunden til De ikke vil stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28283451A. Socialdemokratiet
   44462B. Radikale Venstre
   17182153C. Konservative Folkeparti
   66694D. Centrum-Demokraterne
   11111346F. Socialistisk Folkeparti
   222311Q. Kristeligt Folkeparti
   212125512V. Venstre
   778114Z. Fremskridtspartiet
   111015Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne
   00117Jeg er ikke fyldt 18 år den nævnte dag
   222318Jeg interesserer mig ikke for valget
   111319Andre årsager forhindrer min stemmeafgivelse (sygdom, bortrejse og lignende)
   1 1699Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 99
 • V35 DATO MODTOG SKEMA
  • 1Specielle spørgsmål
  • Hvilken dag modtog De kuverten med dette skema?
  • %MD%AntalKodeKategori
   949611601Lørdag den 9/5
   33312Mandag den 11/5
   0033Tirsdag den 12/5
   0014Onsdag den 13/5
   0005Torsdag den 14/5
   11156Ved ikke/var ikke hjemme/bortrejst
   2 219Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V36 FORSINKET MODTAGELSE
  • 1Specielle spørgsmål
  • FORSINKET MODTAGELSE
  • Variablen er filtreret af: V35
   • Filtrerende variable: V35
  • Spm. Hvis modtaget mandag eller senere: Er der specielle forhold, der kan forklare en forsinket modtagelse af brevpost?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Adressen ikke fuldstændig - skriv rettelse
   03312Meldt midlertidig adresseforandring
   0003Meldt vedvarende adresseforandring
   03314Mit navn står ikke ved brevkassen /brevsprækken
   03315Min post skal afhentes i postboks på posthuset
   0006Andet nemlig:
   6 699Uoplyst
   94 115910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 0
 • V37 EU AFSTEMNING INFOMATION
  • EF
  • Spm. S1: Den 2. juni 1992 afholdes der folkeafstemning om Danmarks tilslutning til EF-unionen. - Hvor godt synes De, at De er informeret om konsekvenserne af vores eventuelle tilslutning til EF-unionen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   88971Meget godt
   49496032Nogenlunde godt
   34344173Ret dårligt
   991084Meget dårligt
   0 69Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V38 EU VILLE DE STEMME I DAG
  • EF
  • Spm. S2: Hvis folkeafstemningen om Danmarks tilslutning til EF-unionen fandt sted i dag, ville De da afgive Deres stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   919111171Ja, ville stemme
   44522Nej
   55623Ved ikke
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V39 STEMME FOR/IMOD
  • EF
  • STEMME FOR/IMOD
  • Variablen er filtreret af: V38
   • Filtrerende variable: V38
  • Spm. S3: Hvis ja (V38): Ville De stemme for Danmarks tilslutning til EF-unionen, ville De stemme imod eller ved De ikke, om De i dag ville stemme for eller imod?
  • %MD%AntalKodeKategori
   43485321Ville stemme for
   37414602Ville stemme imod
   10111253Ved ikke om jeg ville stemme for eller imod
   9 11410Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 91
 • V40 BIL: AFBETALING -1
  • Hvis bil i husstanden
  • BIL: AFBETALING -1
  • Variablen er filtreret af: V26
   • Filtrerende variable: V26
  • Spm. S4: Hvordan finansierede De/husstanden købet af bilen? (Se venligst bort fra det beløb den gamle bil evt. indbragte - og har De/husstanden mere end én bil - tænk da på den sidst anskaffede) Købte den på afbetaling (hos forhandleren)
  • %MD%AntalKodeKategori
   69968470Ikke nævnt
   34331Nævnt
   7 819Uoplyst
   22 27010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 71
 • V41 BIL: LÅN -1
  • Hvis bil i husstanden
  • BIL: LÅN -1
  • Variablen er filtreret af: V26
   • Filtrerende variable: V26
  • Spm. S4: Hvordan finansierede De/husstanden købet af bilen? (Se venligst bort fra det beløb den gamle bil evt. indbragte - og har De/husstanden mere end én bil - tænk da på den sidst anskaffede) Tog et lån
  • %MD%AntalKodeKategori
   38534710Ikke nævnt
   34474231Nævnt
   7 819Uoplyst
   21 25610Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 73
 • V42 BIL: BETALE KONTANT -1
  • Hvis bil i husstanden
  • BIL: BETALE KONTANT -1
  • Variablen er filtreret af: V26
   • Filtrerende variable: V26
  • Spm. S4: Hvordan finansierede De/husstanden købet af bilen? (Se venligst bort fra det beløb den gamle bil evt. indbragte - og har De/husstanden mere end én bil - tænk da på den sidst anskaffede) Havde pengene - kunne betale kontant
  • %MD%AntalKodeKategori
   41575070Ikke nævnt
   31433861Nævnt
   7 819Uoplyst
   21 25710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 73
 • V43 BIL: HAR FIRMABIL -1
  • Hvis bil i husstanden
  • BIL: HAR FIRMABIL -1
  • Variablen er filtreret af: V26
   • Filtrerende variable: V26
  • Spm. S4: Hvordan finansierede De/husstanden købet af bilen? (Se venligst bort fra det beløb den gamle bil evt. indbragte - og har De/husstanden mere end én bil - tænk da på den sidst anskaffede) Det er en firmabil - jeg/vi ejer den ikke selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   68958350Ikke nævnt
   45441Nævnt
   7 819Uoplyst
   22 27110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 71
 • V44 BIL: ANDET -1
  • Hvis bil i husstanden
  • BIL: ANDET -1
  • Variablen er filtreret af: V26
   • Filtrerende variable: V26
  • Spm. S4: Hvordan finansierede De/husstanden købet af bilen? (Se venligst bort fra det beløb den gamle bil evt. indbragte - og har De/husstanden mere end én bil - tænk da på den sidst anskaffede) Andet:
  • %MD%AntalKodeKategori
   69958450Ikke nævnt
   35401Nævnt
   7 819Uoplyst
   22 26510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 72
 • V45 BIL: HUSKER IKKE -1
  • Hvis bil i husstanden
  • BIL: HUSKER IKKE -1
  • Variablen er filtreret af: V26
   • Filtrerende variable: V26
  • Spm. S4: Hvordan finansierede De/husstanden købet af bilen? (Se venligst bort fra det beløb den gamle bil evt. indbragte - og har De/husstanden mere end én bil - tænk da på den sidst anskaffede) Husker ikke
  • %MD%AntalKodeKategori
   71998700Ikke nævnt
   1181Nævnt
   7 819Uoplyst
   22 27210Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 71
 • V46 BIL: AFBETALING -2
 • V47 BIL: LÅN -2
 • V48 BIL: SPARET OP
  • Hvis bil i husstanden
  • BIL: SPARET OP
  • Variablen er filtreret af: V26
   • Filtrerende variable: V26
  • Spm. S5: Hvordan tror De, at De/husstanden vil finansiere købet af Deres næste bil? Har sparet op til den/er ved at spare op
  • %MD%AntalKodeKategori
   50706210Ikke nævnt
   22302681Nævnt
   6 799Uoplyst
   21 26310Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 72
 • V49 BIL: HAR FIRMABIL -2
 • V50 BIL: ALDRIG HA BIL
 • V51 BIL: VED IKKE
 • V52 EFTERSYN: FORHANDLER
 • V53 EFTERSYN: AUT. VÆRKSTED
 • V54 EFTERSYN: SPEC. VÆRKSTED
 • V55 EFTERSYN: SELV/FAMILE
 • V56 EFTERSYN: FÅR ALDRIG
 • V57 EFTERSYN: VED IKKE
 • V58 BETALE SIDSTE EFTERSYN
  • Hvis bil i husstanden
  • BETALE SIDSTE EFTERSYN
  • Variablen er filtreret af: V26
   • Filtrerende variable: V26
  • Spm. S7: Hvordan betalte De/husstanden for det sidste serviceeftersyn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   54746701Betalte værkstedet efter regning
   22192Betalte værkstedet uden regning
   34353Blev betalt af firma (firmabil)
   13181634Udførte det selv/udført af venner /bekendtelfamille
   12165Ved ikke
   8 979Uoplyst
   19 23110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 73
 • V59 DRONN STABIL ÆGTESKAB
  • Dronningen
  • Spm. 8: Den 10. juni fejrer Dronning Margrethe og Prins Henrik sølvbryllup. Hvilken betydning tillægger De det stabile ægteskab for Dronningens virke i ind- og udland?
  • %MD%AntalKodeKategori
   45455541Afgørende betydning
   36364442Nogen betydning
   12121443Ringe/ingen betydning
   77864Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V60 DRONN ÆGTESKAB POSITIV
  • Dronningen
  • Spm. S9: Mener De, at Dronningens ægteskab med den franskfødte Prins Henrik har tilført det danske kongehus noget positivt eller det modsatte?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151841Udelukkende positivt
   39394812Overvejende positivt
   27273333Uge meget positivt som negativt
   22214Overvejende negativt
   0035Udelukkende negativt
   17172066Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V61 DRONNING KLARER JOB
  • Dronningen
  • Spm. 10: Hvordan synes De alt i alt, at Dronning Margrethe klarer sine opgaver som statsoverhoved?
  • %MD%AntalKodeKategori
   78789591Meget godt
   18182162Godt
   44503Jævnt
   0014Dårligt
   0015Meget dårligt
   0 49Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V62 PRNS HENRIK KLARER JOB
  • Dronningen
  • Spm. S11: Hvordan synes De alt i alt, at Prins Henrik klarer sine opgaver som prinsgemal?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36364421Meget godt
   37374502Godt
   23232793Jævnt
   33364Dårligt
   11125Meget dårligt
   1 129Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 99
 • V63 FORETRÆK KØB: KOLONIAL-1
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kolonialvarer Mindre købmand/mindre brugsfor./specialforretning
  • %MD%AntalKodeKategori
   71738760Ikke nævnt
   27273271Nævnt
   2 289Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V64 FORETRÆK KØB: KOLONIAL-2
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kolonialvarer Supermarked
  • %MD%AntalKodeKategori
   52536400Ikke nævnt
   46475631Nævnt
   2 289Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V65 FORETRÆK KØB: KOLONIAL-3
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kolonialvarer Lavprisvarehus (Bilka/OBS)
  • %MD%AntalKodeKategori
   868810580Ikke nævnt
   12121451Nævnt
   2 289Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V66 FORETRÆK KØB: KOLONIAL-4
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kolonialvarer Discountbutik
  • %MD%AntalKodeKategori
   818310010Ikke nævnt
   16172021Nævnt
   2 289Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V67 FORETRÆK KØB: KOLONIAL-5
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kolonialvarer Kiosk/benzintank
  • %MD%AntalKodeKategori
   9810012030Ikke nævnt
   0001Nævnt
   2 289Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V68 FAKTISK KØBE: KOLONIAL-1
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kolonialvarerne Mindre købmand/mindre brugsfor./specialforretning
  • %MD%AntalKodeKategori
   78829640Ikke nævnt
   18182161Nævnt
   4 519Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 96
 • V69 FAKTISK KØBE: KOLONIAL-2
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kolonialvarerne Supermarked
  • %MD%AntalKodeKategori
   46485670Ikke nævnt
   50526131Nævnt
   4 519Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 96
 • V70 FAKTISK KØBE: KOLONIAL-3
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kolonialvarerne Lavprisvarehus (Bilka/OBS)
  • %MD%AntalKodeKategori
   858910470Ikke nævnt
   11111331Nævnt
   4 519Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 96
 • V71 FAKTISK KØBE: KOLONIAL-4
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kolonialvarerne Discountbutik
  • %MD%AntalKodeKategori
   75799290Ikke nævnt
   20212511Nævnt
   4 519Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 96
 • V72 FAKTISK KØBE: KOLONIAL-5
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kolonialvarerne Kiosk/benzintank
  • %MD%AntalKodeKategori
   9610011780Ikke nævnt
   0021Nævnt
   4 519Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 96
 • V73 FORETRÆK KØB: KØDVARER-1
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kødvarer Mindre købmand/mindre brugsfor./specialforretning
  • %MD%AntalKodeKategori
   48515940Ikke nævnt
   46495621Nævnt
   6 759Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 94
 • V74 FORETRÆK KØB: KØDVARER-2
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kødvarer Supermarked
  • %MD%AntalKodeKategori
   55596770Ikke nævnt
   39414791Nævnt
   6 759Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 94
 • V75 FORETRÆK KØB: KØDVARER-3
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kødvarer Lavprisvarehus (Bilka/OBS)
  • %MD%AntalKodeKategori
   859110500Ikke nævnt
   991061Nævnt
   6 759Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 94
 • V76 FORETRÆK KØB: KØDVARER-4
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kødvarer Discountbutik
  • %MD%AntalKodeKategori
   929811300Ikke nævnt
   22261Nævnt
   6 759Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 94
 • V77 FORETRÆK KØB: KØDVARER-5
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kødvarer Kiosk/benzintank
  • %MD%AntalKodeKategori
   9410011560Ikke nævnt
   0001Nævnt
   6 759Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V78 FAKTISK KØBE:KØDVARER -1
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kødvarerne Mindre købmand/mindre brugsfor./specialforretning
  • %MD%AntalKodeKategori
   66708090Ikke nævnt
   28303461Nævnt
   6 769Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 94
 • V79 FAKTISK KØBE:KØDVARER -2
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kødvarerne Supermarked
  • %MD%AntalKodeKategori
   40424870Ikke nævnt
   54586681Nævnt
   6 769Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 94
 • V80 FAKTISK KØBE:KØDVARER -3
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kødvarerne Lavprisvarehus (Bilka/OBS)
  • %MD%AntalKodeKategori
   849010370Ikke nævnt
   10101181Nævnt
   6 769Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 94
 • V81 FAKTISK KØBE:KØDVARER -4
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kødvarerne Discountbutik
  • %MD%AntalKodeKategori
   919711200Ikke nævnt
   33351Nævnt
   6 769Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 94
 • V82 FAKTISK KØBE:KØDVARER -5
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kødvarerne Kiosk/benzintank
  • %MD%AntalKodeKategori
   9410011550Ikke nævnt
   0001Nævnt
   6 769Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V83 FORETRÆK KØB: GRØNTSAG-1
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe grønsager Mindre købmand/mindre brugsfor./specialforretning
  • %MD%AntalKodeKategori
   43465340Ikke nævnt
   51546291Nævnt
   6 689Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 94
 • V84 FORETRÆK KØB: GRØNTSAG-2
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe grønsager Supermarked
  • %MD%AntalKodeKategori
   60637360Ikke nævnt
   35374271Nævnt
   6 689Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 94
 • V85 FORETRÆK KØB: GRØNTSAG-3
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe grønsager Lavprisvarehus (Bilka/OBS)
  • %MD%AntalKodeKategori
   889310800Ikke nævnt
   77831Nævnt
   6 689Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 94
 • V86 FORETRÆK KØB: GRØNTSAG-4
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe grønsager Discountbutik
  • %MD%AntalKodeKategori
   919611190Ikke nævnt
   44441Nævnt
   6 689Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 94
 • V87 FORETRÆK KØB: GRØNTSAG-5
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe grønsager Kiosk/benzintank
  • %MD%AntalKodeKategori
   9410011630Ikke nævnt
   0001Nævnt
   6 689Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V88 FAKTISK KØBE: GRØNTSAG-1
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af grønsagerne Mindre købmand/mindre brugsfor./specialforretning
  • %MD%AntalKodeKategori
   60647420Ikke nævnt
   34364231Nævnt
   5 669Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 95
 • V89 FAKTISK KØBE: GRØNTSAG-2
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af grønsagerne Supermarked
  • %MD%AntalKodeKategori
   46495660Ikke nævnt
   49515991Nævnt
   5 669Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 95
 • V90 FAKTISK KØBE: GRØNTSAG-3
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af grønsagerne Lavprisvarehus (Bilka/OBS)
  • %MD%AntalKodeKategori
   879210730Ikke nævnt
   78921Nævnt
   5 669Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 95
 • V91 FAKTISK KØBE: GRØNTSAG-4
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af grønsagerne Discountbutik
  • %MD%AntalKodeKategori
   899410940Ikke nævnt
   66711Nævnt
   5 669Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 95
 • V92 FAKTISK KØBE: GRØNTSAG-5
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af grønsagerne Kiosk/benzintank
  • %MD%AntalKodeKategori
   9510011650Ikke nævnt
   0001Nævnt
   5 669Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V93 FORETAGE INDKØB
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S13: Hvor foretager De/husstanden hovedsagelig Deres indkøb af dagligvarer?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11121411I nærheden af min arbejdsplads
   73749042I nærheden af min bopæl
   14141773Hovedsagelig et tredje sted
   1 99Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 99
 • V94 BAGGRUND FOR INDKØBSTED
  • Indkøb af dagligvarer
  • BAGGRUND FOR INDKØBSTED
  • Variablen er filtreret af: V93
   • Filtrerende variable: V93
  • Spm. S14: Hvis De hovedsagelig handler et tredje sted, skyldes det så, at De opsøger en forretning eller et center på grund af ... ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   9621091Pris
   214252Udvalg
   211193Kvalitet
   0364Butiksmiljø
   110185Andet, nemlig:
   1 99Uoplyst
   85 104510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 14
 • V95 BETALE MERE KØBE LOKALT
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S15: Uanset hvor De rent faktisk køber dagligvarer - Er De villig til at betale mere for varerne for at kunne handle i nærheden af Deres bopæl (i en nærbutik)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   60617421Nej
   39394822Ja - hvor meget mere?
   1 79Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 99
 • V96 HVOR MEGET MERE
 • V97 HVOR MANGE STEDER HANDL
  Notér antal Variablen er kodet i intervallet 1 til 30. 99 = Uoplyst (37 tilfælde)
  • Indkøb af dagligvarer
  • Spm. S16: Hvor mange forskellige dagligvarebutikker vil De skønne, at De gennemsnitligt handler i på en måned?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1194
    Manglende 37
    Minimum 1
    Maximum 30
    Gennemsnit 4
    Median 3
    Standardafvigelse 3

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V98 POUL SCHLšTER
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Statsminister Poul Schlüter
  • %MD%AntalKodeKategori
   991051Meget godt
   23232792Godt
   24252993Mere godt end dårligt
   18182174Mere dårligt end godt
   11111365Dårligt
   12131526Meget dårligt
   22247Ved ikke
   2 199Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V99 UFFE ELLEMANN-JENSEN
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen
  • %MD%AntalKodeKategori
   24242911Meget godt
   25253092Godt
   19202403Mere godt end dårligt
   12121474Mere dårligt end godt
   991085Dårligt
   88976Meget dårligt
   22207Ved ikke
   2 199Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V100 HENNING DYREMOSE
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Finansminister Henning Dyremose
  • %MD%AntalKodeKategori
   15161861Meget godt
   29303572Godt
   21222643Mere godt end dårligt
   14141714Mere dårligt end godt
   88945Dårligt
   66736Meget dårligt
   45547Ved ikke
   3 329Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 97
 • V101 ANDERS FOGH RASMUSSEN
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Skatte- og økonomiminister Anders Fogh Rasmussen
  • %MD%AntalKodeKategori
   66771Meget godt
   21222612Godt
   23232853Mere godt end dårligt
   20202444Mere dårligt end godt
   13131555Dårligt
   11111306Meget dårligt
   55617Ved ikke
   1 189Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 99
 • V102 KNUD ENGGAARD
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Forsvarsminister Knud Enggaard
  • %MD%AntalKodeKategori
   44481Meget godt
   17172042Godt
   25263103Mere godt end dårligt
   11121384Mere dårligt end godt
   55655Dårligt
   33416Meget dårligt
   32333897Ved ikke
   3 369Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 97
 • V103 BERTEL HAARDER
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Undervisnings- og forskningsminister Bertel Haarder
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111331Meget godt
   21222602Godt
   26273223Mere godt end dårligt
   16172034Mere dårligt end godt
   10101245Dårligt
   88976Meget dårligt
   55667Ved ikke
   2 269Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V104 HANS ENGELL
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Justitsminister Hans Engell
  • %MD%AntalKodeKategori
   33361Meget godt
   15151852Godt
   25263103Mere godt end dårligt
   22222654Mere dårligt end godt
   13131565Dårligt
   11111346Meget dårligt
   10101177Ved ikke
   2 289Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V105 THOR PEDERSEN
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Indenrigsmin./min. for nord.samarbejde Thor Pedersen
  • %MD%AntalKodeKategori
   22201Meget godt
   14141702Godt
   24252993Mere godt end dårligt
   11121404Mere dårligt end godt
   55655Dårligt
   34436Meget dårligt
   38394637Ved ikke
   3 319Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 97
 • V106 LAURITS TØRNÆS
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Landbrugsminister Laurits Tørnæs
  • %MD%AntalKodeKategori
   22201Meget godt
   13141622Godt
   26273163Mere godt end dårligt
   16172004Mere dårligt end godt
   67785Dårligt
   44446Meget dårligt
   30313707Ved ikke
   3 419Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 97
 • V107 TORBEN RECHENDORF
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Kirke- og kommunikationsminister Torben Rechendorff
  • %MD%AntalKodeKategori
   33411Meget godt
   17172082Godt
   22222703Mere godt end dårligt
   991064Mere dårligt end godt
   44455Dårligt
   33316Meget dårligt
   41425057Ved ikke
   2 259Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V108 SVEND ERIK HOVMAND
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Boligminister Svend Erik Hovmand
  • %MD%AntalKodeKategori
   12181Meget godt
   12131512Godt
   21222583Mere godt end dårligt
   14141704Mere dårligt end godt
   66765Dårligt
   33396Meget dårligt
   39414867Ved ikke
   3 339Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 97
 • V109 KENT KIRK
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Fiskeriminister Kent Kirk
  • %MD%AntalKodeKategori
   33341Meget godt
   14141672Godt
   23242853Mere godt end dårligt
   18192264Mere dårligt end godt
   11121415Dårligt
   88986Meget dårligt
   20212487Ved ikke
   3 329Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 97
 • V110 KNUD E. KIRKEGAARD
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Arbejdsminister Knud E. Kirkegaard
  • %MD%AntalKodeKategori
   22241Meget godt
   12131522Godt
   23242833Mere godt end dårligt
   16161924Mere dårligt end godt
   10111295Dårligt
   77866Meget dårligt
   27283367Ved ikke
   2 299Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V111 ANNE BIRGITTE LUNDHOLT
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Industri- og energiminister Anne Birgitte Lundholt
  • %MD%AntalKodeKategori
   77881Meget godt
   19192342Godt
   26273243Mere godt end dårligt
   12131514Mere dårligt end godt
   88935Dårligt
   55656Meget dårligt
   20212477Ved ikke
   2 299Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V112 ESTER LARSEN
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Sundhedsminister Ester Larsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   22251Meget godt
   11111342Godt
   21212583Mere godt end dårligt
   23232794Mere dårligt end godt
   14141705Dårligt
   16161946Meget dårligt
   11121417Ved ikke
   2 309Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V113 KAJ IKAST
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Trafikminister Kaj Ikast
  • %MD%AntalKodeKategori
   33311Meget godt
   12131532Godt
   19202403Mere godt end dårligt
   19202364Mere dårligt end godt
   16172035Dårligt
   15151836Meget dårligt
   13131567Ved ikke
   2 299Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V114 PER STIG MØLLER
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Miljøminister Per Stig Møller
  • %MD%AntalKodeKategori
   44461Meget godt
   18182202Godt
   31313763Mere godt end dårligt
   13131594Mere dårligt end godt
   66745Dårligt
   55606Meget dårligt
   22222717Ved ikke
   2 259Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V115 ELSE WINTHER ANDERSEN
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Socialminister Else Winther Andersen
  • %MD%AntalKodeKategori
   11171Meget godt
   77902Godt
   22232743Mere godt end dårligt
   17172044Mere dårligt end godt
   10111285Dårligt
   10101176Meget dårligt
   30313727Ved ikke
   2 299Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V116 GRETHE ROSTBØLL
  • Bedømmelse af regeringen
  • Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Kulturminister Grethe Rostbøll
  • %MD%AntalKodeKategori
   77871Meget godt
   19192352Godt
   29293533Mere godt end dårligt
   11111374Mere dårligt end godt
   66785Dårligt
   55666Meget dårligt
   20212507Ved ikke
   2 259Uoplyst
   1001001231
   Svarprocent: 98
 • V117 FERIEPLANER
  • 1Sommerferie
  • Spm. S18: Har De planer om at holde ferie i juni, juli, eller august i år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   70708611Ja, planlagt ferie i __(antal) uger
   12121472Nej, ingen ferie i juni, juli eller august
   18182233Ved ikke - ikke bestemt endnu
   1001001231
   Svarprocent: 100
 • V118 ANTAL UGER - FERIE
  Variablen er kodet i intervallet 1 til 12. 100 = Uoplyst (370 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V119 FERIE UGE 23
  • 1Sommerferie
  • FERIE UGE 23
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 23
  • %MD%AntalKodeKategori
   64927910Ikke nævnt
   68701Nævnt
   30 37010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 70
 • V120 TYPE: HJEMME 23
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • Variablen er filtreret af: V117 && V119
   • Filtrerende variable: V117 V119
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Hjemme hvor jeg bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   464440Ikke nævnt
   236251Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V121 TYPE: SOMMERHUS 23
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • Variablen er filtreret af: V117 && V119
   • Filtrerende variable: V117 V119
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   590620Ikke nævnt
   11071Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V122 TYPE: CAMPING/BÅD 23
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • Variablen er filtreret af: V117 && V119
   • Filtrerende variable: V117 V119
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Camping- eller bådferie
  • %MD%AntalKodeKategori
   594650Ikke nævnt
   0641Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V123 TYPE: CHARTER 23
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • Variablen er filtreret af: V117 && V119
   • Filtrerende variable: V117 V119
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Charterrejse med fly
  • %MD%AntalKodeKategori
   586590Ikke nævnt
   114101Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V124 TYPE: BUS/TOG 23
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • Variablen er filtreret af: V117 && V119
   • Filtrerende variable: V117 V119
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Selskabsrejse med bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   594650Ikke nævnt
   0641Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V125 TYPE: HOTEL/GÅRD 23
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • Variablen er filtreret af: V117 && V119
   • Filtrerende variable: V117 V119
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: På hotel eller gård
  • %MD%AntalKodeKategori
   596660Ikke nævnt
   0431Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V126 TYPE: PRIVAT BESØG 23
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • Variablen er filtreret af: V117 && V119
   • Filtrerende variable: V117 V119
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Privat besøg hos familie/venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   474510Ikke nævnt
   126181Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V127 TYPE: ANDET 23
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • Variablen er filtreret af: V117 && V119
   • Filtrerende variable: V117 V119
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   591630Ikke nævnt
   0961Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V128 STED: DANMARK 23
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • Variablen er filtreret af: V117 && V119
   • Filtrerende variable: V117 V119
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   243300Ikke nævnt
   357401Nævnt
   94 116110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V129 STED: NORDEN 23
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • Variablen er filtreret af: V117 && V119
   • Filtrerende variable: V117 V119
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: Norge, Sverige, Finland
  • %MD%AntalKodeKategori
   596670Ikke nævnt
   0431Nævnt
   94 116110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V130 STED: MIDDELHAVET 23
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • Variablen er filtreret af: V117 && V119
   • Filtrerende variable: V117 V119
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: I et af landene ved Middelhavet
  • %MD%AntalKodeKategori
   581570Ikke nævnt
   119131Nævnt
   94 116110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V131 STED: I EUROPA 23
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • Variablen er filtreret af: V117 && V119
   • Filtrerende variable: V117 V119
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: I et andet land indenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   581570Ikke nævnt
   119131Nævnt
   94 116110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V132 STED: UDENFOR EUROPA 23
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • Variablen er filtreret af: V117 && V119
   • Filtrerende variable: V117 V119
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: Udenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   697680Ikke nævnt
   0321Nævnt
   94 116110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V133 FERIE UGE 24
  • 1Sommerferie
  • FERIE UGE 24
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 24
  • %MD%AntalKodeKategori
   66948090Ikke nævnt
   46521Nævnt
   30 37010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 70
 • V134 TYPE: HJEMME 24
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • Variablen er filtreret af: V117 && V133
   • Filtrerende variable: V117 V133
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Hjemme hvor jeg bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   365340Ikke nævnt
   135181Nævnt
   96 117910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V135 TYPE: SOMMERHUS 24
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • Variablen er filtreret af: V117 && V133
   • Filtrerende variable: V117 V133
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   383430Ikke nævnt
   11791Nævnt
   96 117910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V136 TYPE: CAMPING/BÅD 24
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • Variablen er filtreret af: V117 && V133
   • Filtrerende variable: V117 V133
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Camping- eller bådferie
  • %MD%AntalKodeKategori
   490470Ikke nævnt
   01051Nævnt
   96 117910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V137 TYPE: CHARTER 24
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • Variablen er filtreret af: V117 && V133
   • Filtrerende variable: V117 V133
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Charterrejse med fly
  • %MD%AntalKodeKategori
   487450Ikke nævnt
   11371Nævnt
   96 117910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V138 TYPE: BUS/TOG 24
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • Variablen er filtreret af: V117 && V133
   • Filtrerende variable: V117 V133
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Selskabsrejse med bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   492480Ikke nævnt
   0841Nævnt
   96 117910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V139 TYPE: HOTEL/GÅRD 24
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • Variablen er filtreret af: V117 && V133
   • Filtrerende variable: V117 V133
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: På hotel eller gård
  • %MD%AntalKodeKategori
   498510Ikke nævnt
   0211Nævnt
   96 117910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V140 TYPE: PRIVAT BESØG 24
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • Variablen er filtreret af: V117 && V133
   • Filtrerende variable: V117 V133
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Privat besøg hos familie/venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   487450Ikke nævnt
   11371Nævnt
   96 117910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V141 TYPE: ANDET 24
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • Variablen er filtreret af: V117 && V133
   • Filtrerende variable: V117 V133
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   496500Ikke nævnt
   0421Nævnt
   96 117910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V142 STED: DANMARK 24
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • Variablen er filtreret af: V117 && V133
   • Filtrerende variable: V117 V133
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   237190Ikke nævnt
   363331Nævnt
   96 117910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V143 STED: NORDEN 24
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • Variablen er filtreret af: V117 && V133
   • Filtrerende variable: V117 V133
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: Norge, Sverige, Finland
  • %MD%AntalKodeKategori
   496500Ikke nævnt
   0421Nævnt
   96 117910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V144 STED: MIDDELHAVET 24
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • Variablen er filtreret af: V117 && V133
   • Filtrerende variable: V117 V133
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: I et af landene ved Middelhavet
  • %MD%AntalKodeKategori
   488460Ikke nævnt
   01261Nævnt
   96 117910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V145 STED: I EUROPA 24
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • Variablen er filtreret af: V117 && V133
   • Filtrerende variable: V117 V133
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: I et anden land indenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   485440Ikke nævnt
   11581Nævnt
   96 117910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V146 STED: UDENFOR EUROPA 24
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • Variablen er filtreret af: V117 && V133
   • Filtrerende variable: V117 V133
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: Udenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   494490Ikke nævnt
   0631Nævnt
   96 117910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V147 FERIE UGE 25
  • 1Sommerferie
  • FERIE UGE 25
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 25
  • %MD%AntalKodeKategori
   65937990Ikke nævnt
   57621Nævnt
   30 37010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 70
 • V148 TYPE: HJEMME 25
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • Variablen er filtreret af: V117 && V147
   • Filtrerende variable: V117 V147
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Hjemme hvor jeg bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   477480Ikke nævnt
   123141Nævnt
   95 116910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 5
 • V149 TYPE: SOMMERHUS 25
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • Variablen er filtreret af: V117 && V147
   • Filtrerende variable: V117 V147
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   485530Ikke nævnt
   11591Nævnt
   95 116910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 5
 • V150 TYPE: CAMPING/BÅD 25
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • Variablen er filtreret af: V117 && V147
   • Filtrerende variable: V117 V147
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Camping- eller bådferie
  • %MD%AntalKodeKategori
   590560Ikke nævnt
   01061Nævnt
   95 116910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 5
 • V151 TYPE: CHARTER 25
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • Variablen er filtreret af: V117 && V147
   • Filtrerende variable: V117 V147
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Charterrejse med fly
  • %MD%AntalKodeKategori
   481500Ikke nævnt
   119121Nævnt
   95 116910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 5
 • V152 TYPE: BUS/TOG 25
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • Variablen er filtreret af: V117 && V147
   • Filtrerende variable: V117 V147
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Selskabsrejse med bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   594580Ikke nævnt
   0641Nævnt
   95 116910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 5
 • V153 TYPE: HOTEL/GÅRD 25
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • Variablen er filtreret af: V117 && V147
   • Filtrerende variable: V117 V147
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: På hotel eller gård
  • %MD%AntalKodeKategori
   594580Ikke nævnt
   0641Nævnt
   95 116910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 5
 • V154 TYPE: PRIVAT BESØG 25
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • Variablen er filtreret af: V117 && V147
   • Filtrerende variable: V117 V147
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Privat besøg hos familie/venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   485530Ikke nævnt
   11591Nævnt
   95 116910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 5
 • V155 TYPE: ANDET 25
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • Variablen er filtreret af: V117 && V147
   • Filtrerende variable: V117 V147
  • Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   590560Ikke nævnt
   01061Nævnt
   95 116910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 5
 • V156 STED: DANMARK 25
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • Variablen er filtreret af: V117 && V147
   • Filtrerende variable: V117 V147
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   242260Ikke nævnt
   358361Nævnt
   95 116910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 5
 • V157 STED: NORDEN 25
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • Variablen er filtreret af: V117 && V147
   • Filtrerende variable: V117 V147
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: Norge, Sverige, Finland
  • %MD%AntalKodeKategori
   595590Ikke nævnt
   0531Nævnt
   95 116910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 5
 • V158 STED: MIDDELHAVET 25
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • Variablen er filtreret af: V117 && V147
   • Filtrerende variable: V117 V147
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: I et af landene ved Middelhavet
  • %MD%AntalKodeKategori
   484520Ikke nævnt
   116101Nævnt
   0009Uoplyst
   95 116910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 5
 • V159 STED: I EUROPA 25
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • Variablen er filtreret af: V117 && V147
   • Filtrerende variable: V117 V147
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: I et anden land indenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   482510Ikke nævnt
   118111Nævnt
   95 116910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 5
 • V160 STED: UDENFOR EUROPA 25
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • Variablen er filtreret af: V117 && V147
   • Filtrerende variable: V117 V147
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: Udenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   597600Ikke nævnt
   0321Nævnt
   95 116910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 5
 • V161 FERIE UGE 26
  • 1Sommerferie
  • FERIE UGE 26
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 26
  • %MD%AntalKodeKategori
   59857280Ikke nævnt
   11151331Nævnt
   30 37010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 70
 • V162 TYPE: HJEMME 26
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • Variablen er filtreret af: V117 && V161
   • Filtrerende variable: V117 V161
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Hjemme hvor jeg bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   766880Ikke nævnt
   434451Nævnt
   89 109810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 11
 • V163 TYPE: SOMMERHUS 26
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • Variablen er filtreret af: V117 && V161
   • Filtrerende variable: V117 V161
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   9831110Ikke nævnt
   217221Nævnt
   89 109810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 11
 • V164 TYPE: CAMPING/BÅD 26
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • Variablen er filtreret af: V117 && V161
   • Filtrerende variable: V117 V161
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Camping- eller bådferie
  • %MD%AntalKodeKategori
   10881170Ikke nævnt
   112161Nævnt
   89 109810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 11
 • V165 TYPE: CHARTER 26
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • Variablen er filtreret af: V117 && V161
   • Filtrerende variable: V117 V161
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Charterrejse med fly
  • %MD%AntalKodeKategori
   10951260Ikke nævnt
   1571Nævnt
   89 109810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 11
 • V166 TYPE: BUS/TOG 26
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • Variablen er filtreret af: V117 && V161
   • Filtrerende variable: V117 V161
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Selskabsrejse med bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   10911210Ikke nævnt
   19121Nævnt
   89 109810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 11
 • V167 TYPE: HOTEL/GÅRD 26
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • Variablen er filtreret af: V117 && V161
   • Filtrerende variable: V117 V161
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: På hotel eller gård
  • %MD%AntalKodeKategori
   10971290Ikke nævnt
   0341Nævnt
   89 109810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 11
 • V168 TYPE: PRIVAT BESØG 26
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • Variablen er filtreret af: V117 && V161
   • Filtrerende variable: V117 V161
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Privat besøg hos familie/venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   10891180Ikke nævnt
   111151Nævnt
   89 109810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 11
 • V169 TYPE: ANDET 26
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • Variablen er filtreret af: V117 && V161
   • Filtrerende variable: V117 V161
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   9861150Ikke nævnt
   114181Nævnt
   89 109810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 11
 • V170 STED: DANMARK 26
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • Variablen er filtreret af: V117 && V161
   • Filtrerende variable: V117 V161
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   433440Ikke nævnt
   767891Nævnt
   89 109810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 11
 • V171 STED: NORDEN 26
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • Variablen er filtreret af: V117 && V161
   • Filtrerende variable: V117 V161
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: Norge, Sverige, Finland
  • %MD%AntalKodeKategori
   10931240Ikke nævnt
   1791Nævnt
   89 109810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 11
 • V172 STED: MIDDELHAVET 26
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • Variablen er filtreret af: V117 && V161
   • Filtrerende variable: V117 V161
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: I et af landene ved Middelhavet
  • %MD%AntalKodeKategori
   10901200Ikke nævnt
   110131Nævnt
   89 109810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 11
 • V173 STED: I EUROPA 26
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • Variablen er filtreret af: V117 && V161
   • Filtrerende variable: V117 V161
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: I et anden land indenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   10891190Ikke nævnt
   111141Nævnt
   89 109810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 11
 • V174 STED: UDENFOR EUROPA 26
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • Variablen er filtreret af: V117 && V161
   • Filtrerende variable: V117 V161
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: Udenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   10941250Ikke nævnt
   1681Nævnt
   89 109810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 11
 • V175 FERIE UGE 27
  • 1Sommerferie
  • FERIE UGE 27
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 27
  • %MD%AntalKodeKategori
   53756500Ikke nævnt
   17252111Nævnt
   30 37010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 70
 • V176 TYPE: HJEMME 27
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • Variablen er filtreret af: V117 && V175
   • Filtrerende variable: V117 V175
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Hjemme hvor jeg bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   12681430Ikke nævnt
   632681Nævnt
   83 102010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 17
 • V177 TYPE: SOMMERHUS 27
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • Variablen er filtreret af: V117 && V175
   • Filtrerende variable: V117 V175
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   14801690Ikke nævnt
   320421Nævnt
   83 102010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 17
 • V178 TYPE: CAMPING/BÅD 27
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • Variablen er filtreret af: V117 && V175
   • Filtrerende variable: V117 V175
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Camping- eller bådferie
  • %MD%AntalKodeKategori
   14841780Ikke nævnt
   316331Nævnt
   83 102010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 17
 • V179 TYPE: CHARTER 27
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • Variablen er filtreret af: V117 && V175
   • Filtrerende variable: V117 V175
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Charterrejse med fly
  • %MD%AntalKodeKategori
   17982070Ikke nævnt
   0241Nævnt
   83 102010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 17
 • V180 TYPE: BUS/TOG 27
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • Variablen er filtreret af: V117 && V175
   • Filtrerende variable: V117 V175
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Selskabsrejse med bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   16941990Ikke nævnt
   16121Nævnt
   83 102010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 17
 • V181 TYPE: HOTEL/GÅRD 27
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • Variablen er filtreret af: V117 && V175
   • Filtrerende variable: V117 V175
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: På hotel eller gård
  • %MD%AntalKodeKategori
   16962030Ikke nævnt
   1481Nævnt
   83 102010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 17
 • V182 TYPE: PRIVAT BESØG 27
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • Variablen er filtreret af: V117 && V175
   • Filtrerende variable: V117 V175
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Privat besøg hos familie/venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   15861820Ikke nævnt
   214291Nævnt
   83 102010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 17
 • V183 TYPE: ANDET 27
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • Variablen er filtreret af: V117 && V175
   • Filtrerende variable: V117 V175
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   15871840Ikke nævnt
   213271Nævnt
   83 102010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 17
 • V184 STED: DANMARK 27
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • Variablen er filtreret af: V117 && V175
   • Filtrerende variable: V117 V175
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   530630Ikke nævnt
   12701481Nævnt
   83 102010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 17
 • V185 STED: NORDEN 27
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • Variablen er filtreret af: V117 && V175
   • Filtrerende variable: V117 V175
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: Norge, Sverige, Finland
  • %MD%AntalKodeKategori
   16962030Ikke nævnt
   1481Nævnt
   83 102010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 17
 • V186 STED: MIDDELHAVET 27
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • Variablen er filtreret af: V117 && V175
   • Filtrerende variable: V117 V175
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: I et af landene ved Middelhavet
  • %MD%AntalKodeKategori
   15891870Ikke nævnt
   211241Nævnt
   83 102010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 17
 • V187 STED: I EUROPA 27
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • Variablen er filtreret af: V117 && V175
   • Filtrerende variable: V117 V175
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: I et anden land indenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   15891880Ikke nævnt
   211231Nævnt
   83 102010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 17
 • V188 STED: UDENFOR EUROPA 27
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • Variablen er filtreret af: V117 && V175
   • Filtrerende variable: V117 V175
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: Udenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   16962020Ikke nævnt
   1491Nævnt
   83 102010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 17
 • V189 FERIE UGE 28
  • 1Sommerferie
  • FERIE UGE 28
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 28
  • %MD%AntalKodeKategori
   41595050Ikke nævnt
   29413561Nævnt
   30 37010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 70
 • V190 TYPE: HJEMME 28
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • Variablen er filtreret af: V117 && V189
   • Filtrerende variable: V117 V189
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Hjemme hvor jeg bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   17602120Ikke nævnt
   12401421Nævnt
   0 29Uoplyst
   71 87510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 29
 • V191 TYPE: SOMMERHUS 28
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • Variablen er filtreret af: V117 && V189
   • Filtrerende variable: V117 V189
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   23792810Ikke nævnt
   621731Nævnt
   0 29Uoplyst
   71 87510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 29
 • V192 TYPE: CAMPING/BÅD 28
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • Variablen er filtreret af: V117 && V189
   • Filtrerende variable: V117 V189
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Camping- eller bådferie
  • %MD%AntalKodeKategori
   25863030Ikke nævnt
   414511Nævnt
   0 29Uoplyst
   71 87510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 29
 • V193 TYPE: CHARTER 28
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • Variablen er filtreret af: V117 && V189
   • Filtrerende variable: V117 V189
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Charterrejse med fly
  • %MD%AntalKodeKategori
   28983460Ikke nævnt
   1281Nævnt
   0 29Uoplyst
   71 87510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 29
 • V194 TYPE: BUS/TOG 28
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • Variablen er filtreret af: V117 && V189
   • Filtrerende variable: V117 V189
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Selskabsrejse med bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   28973430Ikke nævnt
   13111Nævnt
   0 29Uoplyst
   71 87510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 29
 • V195 TYPE: HOTEL/GÅRD 28
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • Variablen er filtreret af: V117 && V189
   • Filtrerende variable: V117 V189
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: På hotel eller gård
  • %MD%AntalKodeKategori
   28983460Ikke nævnt
   1281Nævnt
   0 29Uoplyst
   71 87510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 29
 • V196 TYPE: PRIVAT BESØG 28
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • Variablen er filtreret af: V117 && V189
   • Filtrerende variable: V117 V189
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Privat besøg hos familie/venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   25883120Ikke nævnt
   312421Nævnt
   0 29Uoplyst
   71 87510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 29
 • V197 TYPE: ANDET 28
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • Variablen er filtreret af: V117 && V189
   • Filtrerende variable: V117 V189
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   26903200Ikke nævnt
   310341Nævnt
   0 29Uoplyst
   71 87510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 29
 • V198 STED: DANMARK 28
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • Variablen er filtreret af: V117 && V189
   • Filtrerende variable: V117 V189
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   724840Ikke nævnt
   22762721Nævnt
   71 87510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 29
 • V199 STED: NORDEN 28
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • Variablen er filtreret af: V117 && V189
   • Filtrerende variable: V117 V189
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: Norge, Sverige, Finland
  • %MD%AntalKodeKategori
   28963420Ikke nævnt
   14141Nævnt
   71 87510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 29
 • V200 STED: MIDDELHAVET 28
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • Variablen er filtreret af: V117 && V189
   • Filtrerende variable: V117 V189
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: I et af landene ved Middelhavet
  • %MD%AntalKodeKategori
   26913230Ikke nævnt
   39331Nævnt
   71 87510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 29
 • V201 STED: I EUROPA 28
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • Variablen er filtreret af: V117 && V189
   • Filtrerende variable: V117 V189
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: I et anden land indenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   27923280Ikke nævnt
   28281Nævnt
   71 87510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 29
 • V202 STED: UDENFOR EUROPA 28
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • Variablen er filtreret af: V117 && V189
   • Filtrerende variable: V117 V189
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: Udenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   28973440Ikke nævnt
   13121Nævnt
   71 87510Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 29
 • V203 FERIE UGE 29
  • 1Sommerferie
  • FERIE UGE 29
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 29
  • %MD%AntalKodeKategori
   36524480Ikke nævnt
   34484131Nævnt
   0009Uoplyst
   30 37010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 70
 • V204 TYPE: HJEMME 29
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • Variablen er filtreret af: V117 && V203
   • Filtrerende variable: V117 V203
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Hjemme hvor jeg bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   20612510Ikke nævnt
   13391591Nævnt
   0 39Uoplyst
   66 81810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 33
 • V205 TYPE: SOMMERHUS 29
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • Variablen er filtreret af: V117 && V203
   • Filtrerende variable: V117 V203
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   26793240Ikke nævnt
   721861Nævnt
   0 39Uoplyst
   66 81810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 33
 • V206 TYPE: CAMPING/BÅD 29
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • Variablen er filtreret af: V117 && V203
   • Filtrerende variable: V117 V203
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Camping- eller bådferie
  • %MD%AntalKodeKategori
   28853470Ikke nævnt
   515631Nævnt
   0 39Uoplyst
   66 81810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 33
 • V207 TYPE: CHARTER 29
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • Variablen er filtreret af: V117 && V203
   • Filtrerende variable: V117 V203
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Charterrejse med fly
  • %MD%AntalKodeKategori
   32963950Ikke nævnt
   14151Nævnt
   0 39Uoplyst
   66 81810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 33
 • V208 TYPE: BUS/TOG 29
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • Variablen er filtreret af: V117 && V203
   • Filtrerende variable: V117 V203
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Selskabsrejse med bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   33994050Ikke nævnt
   0151Nævnt
   0 39Uoplyst
   66 81810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 33
 • V209 TYPE: HOTEL/GÅRD 29
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • Variablen er filtreret af: V117 && V203
   • Filtrerende variable: V117 V203
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: På hotel eller gård
  • %MD%AntalKodeKategori
   32973990Ikke nævnt
   13111Nævnt
   0 39Uoplyst
   66 81810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 33
 • V210 TYPE: PRIVAT BESØG 29
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • Variablen er filtreret af: V117 && V203
   • Filtrerende variable: V117 V203
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Privat besøg hos familie/venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   28853490Ikke nævnt
   515611Nævnt
   0 39Uoplyst
   66 81810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 33
 • V211 TYPE: ANDET 29
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • Variablen er filtreret af: V117 && V203
   • Filtrerende variable: V117 V203
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   31933810Ikke nævnt
   27291Nævnt
   0 39Uoplyst
   66 81810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 33
 • V212 STED: DANMARK 29
  • 1Sommerferie
  • KNUD E. KIRKEGAARD TYPE: HOTEL/GÅRD ...
  • Variablen er filtreret af: V110 && V195
   • Filtrerende variable: V110 V195
  • Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 29: Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   824990Ikke nævnt
   26763141Nævnt
   66 81810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 34
 • V213 STED: NORDEN 29
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • Variablen er filtreret af: V117 && V203
   • Filtrerende variable: V117 V203
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie) Feriested uge 29: Norge, Sverige, Finland
  • %MD%AntalKodeKategori
   32963960Ikke nævnt
   14171Nævnt
   66 81810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 34
 • V214 STED: MIDDELHAVET 29
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • Variablen er filtreret af: V117 && V203
   • Filtrerende variable: V117 V203
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 29: I et af landene ved Middelhavet
  • %MD%AntalKodeKategori
   31923790Ikke nævnt
   38341Nævnt
   66 81810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 34
 • V215 STED: I EUROPA 29
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • Variablen er filtreret af: V117 && V203
   • Filtrerende variable: V117 V203
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 29: I et anden land indenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   31913770Ikke nævnt
   39361Nævnt
   66 81810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 34
 • V216 STED: UDENFOR EUROPA 29
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • Variablen er filtreret af: V117 && V203
   • Filtrerende variable: V117 V203
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 29: Udenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   32963980Ikke nævnt
   14151Nævnt
   66 81810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 34
 • V217 FERIE UGE 30
  • 1Sommerferie
  • FERIE UGE 30
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 30
  • %MD%AntalKodeKategori
   37534590Ikke nævnt
   33474021Nævnt
   30 37010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 70
 • V218 TYPE: HJEMME 30
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • Variablen er filtreret af: V117 && V217
   • Filtrerende variable: V117 V217
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Hjemme hvor jeg bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   18572270Ikke nævnt
   14431731Nævnt
   0 29Uoplyst
   67 82910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 32
 • V219 TYPE: SOMMERHUS 30
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • Variablen er filtreret af: V117 && V217
   • Filtrerende variable: V117 V217
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   28853390Ikke nævnt
   515611Nævnt
   0 29Uoplyst
   67 82910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 32
 • V220 TYPE: CAMPING/BÅD 30
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • Variablen er filtreret af: V117 && V217
   • Filtrerende variable: V117 V217
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Camping- eller bådferie
  • %MD%AntalKodeKategori
   28863420Ikke nævnt
   514581Nævnt
   0 29Uoplyst
   67 82910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 32
 • V221 TYPE: CHARTER 30
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • Variablen er filtreret af: V117 && V217
   • Filtrerende variable: V117 V217
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Charterrejse med fly
  • %MD%AntalKodeKategori
   31963860Ikke nævnt
   14141Nævnt
   0 29Uoplyst
   67 82910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 32
 • V222 TYPE: BUS/TOG 30
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • Variablen er filtreret af: V117 && V217
   • Filtrerende variable: V117 V217
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Selskabsrejse med bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   32993950Ikke nævnt
   0151Nævnt
   0 29Uoplyst
   67 82910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 32
 • V223 TYPE: HOTEL/GÅRD 30
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • Variablen er filtreret af: V117 && V217
   • Filtrerende variable: V117 V217
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: På hotel eller gård
  • %MD%AntalKodeKategori
   32983900Ikke nævnt
   12101Nævnt
   0 29Uoplyst
   67 82910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 32
 • V224 TYPE: PRIVAT BESØG 30
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • Variablen er filtreret af: V117 && V217
   • Filtrerende variable: V117 V217
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Privat besøg hos familie/venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   29883520Ikke nævnt
   412481Nævnt
   0 29Uoplyst
   67 82910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 32
 • V225 TYPE: ANDET 30
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • Variablen er filtreret af: V117 && V217
   • Filtrerende variable: V117 V217
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   29883540Ikke nævnt
   412461Nævnt
   0 29Uoplyst
   67 82910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 32
 • V226 STED: DANMARK 30
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • Variablen er filtreret af: V117 && V217
   • Filtrerende variable: V117 V217
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   824960Ikke nævnt
   25763051Nævnt
   0 19Uoplyst
   67 82910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 33
 • V227 STED: NORDEN 30
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • Variablen er filtreret af: V117 && V217
   • Filtrerende variable: V117 V217
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: Norge, Sverige, Finland
  • %MD%AntalKodeKategori
   31963830Ikke nævnt
   14181Nævnt
   0 19Uoplyst
   67 82910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 33
 • V228 STED: MIDDELHAVET 30
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • Variablen er filtreret af: V117 && V217
   • Filtrerende variable: V117 V217
  • Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: I et af landene ved Middelhavet
  • %MD%AntalKodeKategori
   30933740Ikke nævnt
   27271Nævnt
   0 19Uoplyst
   67 82910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 33
 • V229 STED: I EUROPA 30
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • Variablen er filtreret af: V117 && V217
   • Filtrerende variable: V117 V217
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: I et anden land indenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   29903610Ikke nævnt
   310401Nævnt
   0 19Uoplyst
   67 82910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 33
 • V230 STED: UDENFOR EUROPA 30
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • Variablen er filtreret af: V117 && V217
   • Filtrerende variable: V117 V217
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: Udenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   31973870Ikke nævnt
   13141Nævnt
   0 19Uoplyst
   67 82910Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 33
 • V231 FERIE UGE 31
  • 1Sommerferie
  • FERIE UGE 31
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 31
  • %MD%AntalKodeKategori
   48685870Ikke nævnt
   22322741Nævnt
   30 37010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 70
 • V232 TYPE: HJEMME 31
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • Variablen er filtreret af: V117 && V231
   • Filtrerende variable: V117 V231
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Hjemme hvor jeg bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   12531440Ikke nævnt
   10471271Nævnt
   0 39Uoplyst
   78 95710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 22
 • V233 TYPE: SOMMERHUS 31
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • Variablen er filtreret af: V117 && V231
   • Filtrerende variable: V117 V231
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   18812200Ikke nævnt
   419511Nævnt
   0 39Uoplyst
   78 95710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 22
 • V234 TYPE: CAMPING/BÅD 31
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • Variablen er filtreret af: V117 && V231
   • Filtrerende variable: V117 V231
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Camping- eller bådferie
  • %MD%AntalKodeKategori
   20892410Ikke nævnt
   211301Nævnt
   0 39Uoplyst
   78 95710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 22
 • V235 TYPE: CHARTER 31
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • Variablen er filtreret af: V117 && V231
   • Filtrerende variable: V117 V231
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Charterrejse med fly
  • %MD%AntalKodeKategori
   21962600Ikke nævnt
   14111Nævnt
   0 39Uoplyst
   78 95710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 22
 • V236 TYPE: BUS/TOG 31
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • Variablen er filtreret af: V231 && V117
   • Filtrerende variable: V231 V117
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Selskabsrejse med bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   22992690Ikke nævnt
   0121Nævnt
   0 39Uoplyst
   78 95710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 22
 • V237 TYPE: HOTEL/GÅRD 31
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • Variablen er filtreret af: V117 && V231
   • Filtrerende variable: V117 V231
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: På hotel eller gård
  • %MD%AntalKodeKategori
   21962610Ikke nævnt
   14101Nævnt
   0 39Uoplyst
   78 95710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 22
 • V238 TYPE: PRIVAT BESØG 31
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • Variablen er filtreret af: V117 && V231
   • Filtrerende variable: V117 V231
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Privat besøg hos familie/venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   20892420Ikke nævnt
   211291Nævnt
   0 39Uoplyst
   78 95710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 22
 • V239 TYPE: ANDET 31
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • Variablen er filtreret af: V117 && V231
   • Filtrerende variable: V117 V231
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   20932520Ikke nævnt
   27191Nævnt
   0 39Uoplyst
   78 95710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 22
 • V240 STED: DANMARK 31
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • Variablen er filtreret af: V117 && V231
   • Filtrerende variable: V117 V231
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   522590Ikke nævnt
   17782151Nævnt
   78 95710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 22
 • V241 STED: NORDEN 31
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • Variablen er filtreret af: V117 && V231
   • Filtrerende variable: V117 V231
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: Norge, Sverige, Finland
  • %MD%AntalKodeKategori
   21952600Ikke nævnt
   15141Nævnt
   78 95710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 22
 • V242 STED: MIDDELHAVET 31
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • Variablen er filtreret af: V117 && V231
   • Filtrerende variable: V117 V231
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: I et af landene ved Middelhavet
  • %MD%AntalKodeKategori
   20922520Ikke nævnt
   28221Nævnt
   78 95710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 22
 • V243 STED: I EUROPA 31
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • Variablen er filtreret af: V117 && V231
   • Filtrerende variable: V117 V231
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: I et anden land indenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   21942570Ikke nævnt
   16171Nævnt
   78 95710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 22
 • V244 STED: UDENFOR EUROPA 31
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • Variablen er filtreret af: V117 && V231
   • Filtrerende variable: V117 V231
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: Udenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   21962640Ikke nævnt
   14101Nævnt
   78 95710Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 22
 • V245 FERIE UGE 32
  • 1Sommerferie
  • FERIE UGE 32
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 32
  • %MD%AntalKodeKategori
   55796810Ikke nævnt
   15211801Nævnt
   30 37010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 70
 • V246 TYPE: HJEMME 32
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • Variablen er filtreret af: V117 && V245
   • Filtrerende variable: V117 V245
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Hjemme hvor jeg bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   9631130Ikke nævnt
   537671Nævnt
   85 105110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 15
 • V247 TYPE: SOMMERHUS 32
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • Variablen er filtreret af: V117 && V245
   • Filtrerende variable: V117 V245
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   12831490Ikke nævnt
   317311Nævnt
   85 105110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 15
 • V248 TYPE: CAMPING/BÅD 32
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • Variablen er filtreret af: V117 && V245
   • Filtrerende variable: V117 V245
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Camping- eller bådferie
  • %MD%AntalKodeKategori
   13891600Ikke nævnt
   211201Nævnt
   85 105110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 15
 • V249 TYPE: CHARTER 32
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • Variablen er filtreret af: V117 && V245
   • Filtrerende variable: V117 V245
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Charterrejse med fly
  • %MD%AntalKodeKategori
   14941690Ikke nævnt
   16111Nævnt
   85 105110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 15
 • V250 TYPE: BUS/TOG 32
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • Variablen er filtreret af: V117 && V245
   • Filtrerende variable: V117 V245
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Selskabsrejse med bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   14991780Ikke nævnt
   0121Nævnt
   85 105110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 15
 • V251 TYPE: HOTEL/GÅRD 32
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • Variablen er filtreret af: V117 && V245
   • Filtrerende variable: V117 V245
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: På hotel eller gård
  • %MD%AntalKodeKategori
   14961730Ikke nævnt
   1471Nævnt
   85 105110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 15
 • V252 TYPE: PRIVAT BESØG 32
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • Variablen er filtreret af: V117 && V245
   • Filtrerende variable: V117 V245
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Privat besøg hos familie/venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   12831500Ikke nævnt
   217301Nævnt
   85 105110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 15
 • V253 TYPE: ANDET 32
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • Variablen er filtreret af: V117 && V245
   • Filtrerende variable: V117 V245
  • Spm. s19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   13921660Ikke nævnt
   18141Nævnt
   85 105110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 15
 • V254 STED: DANMARK 32
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • Variablen er filtreret af: V117 && V245
   • Filtrerende variable: V117 V245
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   426470Ikke nævnt
   11741331Nævnt
   85 105110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 15
 • V255 STED: NORDEN 32
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • Variablen er filtreret af: V117 && V245
   • Filtrerende variable: V117 V245
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: Norge, Sverige, Finland
  • %MD%AntalKodeKategori
   14971740Ikke nævnt
   0361Nævnt
   85 105110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 15
 • V256 STED: MIDDELHAVET 32
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • Variablen er filtreret af: V117 && V245
   • Filtrerende variable: V117 V245
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: I et af landene ved Middelhavet
  • %MD%AntalKodeKategori
   13901620Ikke nævnt
   110181Nævnt
   85 105110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 15
 • V257 STED: I EUROPA 32
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • Variablen er filtreret af: V117 && V245
   • Filtrerende variable: V117 V245
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: I et anden land indenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   13911640Ikke nævnt
   19161Nævnt
   85 105110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 15
 • V258 STED: UDENFOR EUROPA 32
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • Variablen er filtreret af: V117 && V245
   • Filtrerende variable: V117 V245
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: Udenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   14961730Ikke nævnt
   1471Nævnt
   85 105110Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 15
 • V259 FERIE UGE 33
  • 1Sommerferie
  • FERIE UGE 33
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 33
  • %MD%AntalKodeKategori
   62887580Ikke nævnt
   8121031Nævnt
   30 37010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 70
 • V260 TYPE: HJEMME 33
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • Variablen er filtreret af: V117 && V259
   • Filtrerende variable: V117 V259
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Hjemme hvor jeg bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   560620Ikke nævnt
   340411Nævnt
   92 112810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 8
 • V261 TYPE: SOMMERHUS 33
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • Variablen er filtreret af: V117 && V259
   • Filtrerende variable: V117 V259
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   789920Ikke nævnt
   111111Nævnt
   92 112810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 8
 • V262 TYPE: CAMPING/BÅD 33
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • Variablen er filtreret af: V117 && V259
   • Filtrerende variable: V117 V259
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Camping- eller bådferie
  • %MD%AntalKodeKategori
   890930Ikke nævnt
   110101Nævnt
   92 112810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 8
 • V263 TYPE: CHARTER 33
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • Variablen er filtreret af: V117 && V259
   • Filtrerende variable: V117 V259
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Charterrejse med fly
  • %MD%AntalKodeKategori
   788910Ikke nævnt
   112121Nævnt
   92 112810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 8
 • V264 TYPE: BUS/TOG 33
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • Variablen er filtreret af: V117 && V259
   • Filtrerende variable: V117 V259
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Selskabsrejse med bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   895980Ikke nævnt
   0551Nævnt
   92 112810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 8
 • V265 TYPE: HOTEL/GÅRD 33
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • Variablen er filtreret af: V117 && V259
   • Filtrerende variable: V117 V259
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: På hotel eller gård
  • %MD%AntalKodeKategori
   8981010Ikke nævnt
   0221Nævnt
   92 112810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 8
 • V266 TYPE: PRIVAT BESØG 33
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • Variablen er filtreret af: V117 && V259
   • Filtrerende variable: V117 V259
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Privat besøg hos familie/venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   891940Ikke nævnt
   1991Nævnt
   92 112810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 8
 • V267 TYPE: ANDET 33
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • Variablen er filtreret af: V117 && V259
   • Filtrerende variable: V117 V259
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   785880Ikke nævnt
   115151Nævnt
   92 112810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 8
 • V268 STED: DANMARK 33
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • Variablen er filtreret af: V117 && V259
   • Filtrerende variable: V117 V259
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   335360Ikke nævnt
   565671Nævnt
   92 112810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 8
 • V269 STED: NORDEN 33
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • Variablen er filtreret af: V117 && V259
   • Filtrerende variable: V117 V259
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: Norge, Sverige, Finland
  • %MD%AntalKodeKategori
   895980Ikke nævnt
   0551Nævnt
   92 112810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 8
 • V270 STED: MIDDELHAVET 33
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • Variablen er filtreret af: V117 && V259
   • Filtrerende variable: V117 V259
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: I et af landene ved Middelhavet
  • %MD%AntalKodeKategori
   785880Ikke nævnt
   115151Nævnt
   92 112810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 8
 • V271 STED: I EUROPA 33
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • Variablen er filtreret af: V117 && V259
   • Filtrerende variable: V117 V259
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: I et anden land indenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   890930Ikke nævnt
   110101Nævnt
   92 112810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 8
 • V272 STED: UDENFOR EUROPA 33
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • Variablen er filtreret af: V117 && V259
   • Filtrerende variable: V117 V259
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: Udenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   894970Ikke nævnt
   0661Nævnt
   92 112810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 8
 • V273 FERIE UGE 34
  • 1Sommerferie
  • FERIE UGE 34
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 34
  • %MD%AntalKodeKategori
   64927900Ikke nævnt
   68711Nævnt
   30 37010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 70
 • V274 TYPE: HJEMME 34
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • Variablen er filtreret af: V117 && V273
   • Filtrerende variable: V117 V273
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Hjemme hvor jeg bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   470490Ikke nævnt
   230211Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V275 TYPE: SOMMERHUS 34
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • Variablen er filtreret af: V117 && V273
   • Filtrerende variable: V117 V273
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   587610Ikke nævnt
   11391Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V276 TYPE: CAMPING/BÅD 34
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • Variablen er filtreret af: V117 && V273
   • Filtrerende variable: V117 V273
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Camping- eller bådferie
  • %MD%AntalKodeKategori
   584590Ikke nævnt
   116111Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V277 TYPE: CHARTER 34
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • Variablen er filtreret af: V117 && V273
   • Filtrerende variable: V117 V273
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Charterrejse med fly
  • %MD%AntalKodeKategori
   589620Ikke nævnt
   11181Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V278 TYPE: BUS/TOG 34
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • Variablen er filtreret af: V117 && V273
   • Filtrerende variable: V117 V273
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Selskabsrejse med bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   590630Ikke nævnt
   11071Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V279 TYPE: HOTEL/GÅRD 34
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • Variablen er filtreret af: V117 && V273
   • Filtrerende variable: V117 V273
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: På hotel eller gård
  • %MD%AntalKodeKategori
   697680Ikke nævnt
   0321Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V280 TYPE: PRIVAT BESØG 34
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • Variablen er filtreret af: V117 && V273
   • Filtrerende variable: V117 V273
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Privat besøg hos familie/venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   590630Ikke nævnt
   11071Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V281 TYPE: ANDET 34
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • Variablen er filtreret af: V117 && V273
   • Filtrerende variable: V117 V273
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   587610Ikke nævnt
   11391Nævnt
   0 19Uoplyst
   94 116010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V282 STED: DANMARK 34
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • Variablen er filtreret af: V117 && V273
   • Filtrerende variable: V117 V273
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   345320Ikke nævnt
   355391Nævnt
   94 116010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V283 STED: NORDEN 34
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • Variablen er filtreret af: V117 && V273
   • Filtrerende variable: V117 V273
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: Norge, Sverige, Finland
  • %MD%AntalKodeKategori
   696680Ikke nævnt
   0431Nævnt
   94 116010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V284 STED: MIDDELHAVET 34
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • Variablen er filtreret af: V117 && V273
   • Filtrerende variable: V117 V273
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: I et af landene ved Middelhavet
  • %MD%AntalKodeKategori
   583590Ikke nævnt
   117121Nævnt
   94 116010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V285 STED: I EUROPA 34
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • Variablen er filtreret af: V117 && V273
   • Filtrerende variable: V117 V273
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: I et anden land indenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   585600Ikke nævnt
   115111Nævnt
   94 116010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V286 STED: UDENFOR EUROPA 34
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • Variablen er filtreret af: V117 && V273
   • Filtrerende variable: V117 V273
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: Udenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   592650Ikke nævnt
   0861Nævnt
   94 116010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 6
 • V287 FERIE UGE 35
  • 1Sommerferie
  • FERIE UGE 35
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 35
  • %MD%AntalKodeKategori
   66948080Ikke nævnt
   46531Nævnt
   30 37010Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 70
 • V288 TYPE: HJEMME 35
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • Variablen er filtreret af: V117 && V287
   • Filtrerende variable: V117 V287
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Hjemme hvor jeg bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   373380Ikke nævnt
   127141Nævnt
   0 19Uoplyst
   96 117810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V289 TYPE: SOMMERHUS 35
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • Variablen er filtreret af: V117 && V287
   • Filtrerende variable: V117 V287
  • Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   492480Ikke nævnt
   0841Nævnt
   0 19Uoplyst
   96 117810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V290 TYPE: CAMPING/BÅD 35
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • Variablen er filtreret af: V117 && V287
   • Filtrerende variable: V117 V287
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Camping- eller bådferie
  • %MD%AntalKodeKategori
   487450Ikke nævnt
   11371Nævnt
   0 19Uoplyst
   96 117810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V291 TYPE: CHARTER 35
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • Variablen er filtreret af: V117 && V287
   • Filtrerende variable: V117 V287
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Charterrejse med fly
  • %MD%AntalKodeKategori
   487450Ikke nævnt
   11371Nævnt
   0 19Uoplyst
   96 117810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V292 TYPE: BUS/TOG 35
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • Variablen er filtreret af: V117 && V287
   • Filtrerende variable: V117 V287
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Selskabsrejse med bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   494490Ikke nævnt
   0631Nævnt
   0 19Uoplyst
   96 117810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V293 TYPE: HOTEL/GÅRD 35
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • Variablen er filtreret af: V117 && V287
   • Filtrerende variable: V117 V287
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: På hotel eller gård
  • %MD%AntalKodeKategori
   498510Ikke nævnt
   0211Nævnt
   0 19Uoplyst
   96 117810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V294 TYPE: PRIVAT BESØG 35
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • Variablen er filtreret af: V117 && V287
   • Filtrerende variable: V117 V287
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Privat besøg hos familie/venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   381420Ikke nævnt
   119101Nævnt
   0 19Uoplyst
   96 117810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V295 TYPE: ANDET 35
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • Variablen er filtreret af: V117 && V287
   • Filtrerende variable: V117 V287
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   485440Ikke nævnt
   11581Nævnt
   0 19Uoplyst
   96 117810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V296 STED: DANMARK 35
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • Variablen er filtreret af: V117 && V287
   • Filtrerende variable: V117 V287
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   255290Ikke nævnt
   245241Nævnt
   96 117810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V297 STED: NORDEN 35
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • Variablen er filtreret af: V117 && V287
   • Filtrerende variable: V117 V287
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: Norge, Sverige, Finland
  • %MD%AntalKodeKategori
   498520Ikke nævnt
   0211Nævnt
   96 117810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V298 STED: MIDDELHAVET 35
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • Variablen er filtreret af: V117 && V287
   • Filtrerende variable: V117 V287
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: I et af landene ved Middelhavet
  • %MD%AntalKodeKategori
   374390Ikke nævnt
   126141Nævnt
   96 117810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V299 STED: I EUROPA 35
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • Variablen er filtreret af: V117 && V287
   • Filtrerende variable: V117 V287
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: I et anden land indenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   381430Ikke nævnt
   119101Nævnt
   96 117810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4
 • V300 STED: UDENFOR EUROPA 35
  • 1Sommerferie
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • Variablen er filtreret af: V117 && V287
   • Filtrerende variable: V117 V287
  • Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: Udenfor Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   492490Ikke nævnt
   0841Nævnt
   96 117810Irrelevant
   1001001231
   Svarprocent: 4

Instrumentering

Hovedsekvens

 • Main Sequence
  • V3: Sonars observationsnummer.
  • V4: Spm. 1: Hvor mange personer bor der i husstanden inkl. Dem selv? ___ (notér antal personer i husstanden i alt).
  • V5: Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 1: Køn:
  • V6: Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 1: Alder:
  • If V4 then PERSON 2 - KØN
  • If V4 then PERSON 2 - ALDER
  • If V4 then PERSON 3 - KØN
  • If V4 then PERSON 3 - ALDER
  • If V4 then PERSON 4 - KØN
  • If V4 then PERSON 4 - ALDER
  • If V4 then PERSON 5 - KØN
  • If V4 then PERSON 5 - ALDER
  • If V4 then PERSON 6 - KØN
  • If V4 then PERSON 6 - ALDER
  • If V4 then PERSON 7 - KØN
  • If V4 then PERSON 7 - ALDER
  • V19: Spm. 5: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • V20: Spm. 6: Hvilken af disse kategorier passer bedst?
  • V21: Spm. 7: Hvilket af disse svar passer bedst på Deres uddannelse?
  • V22: Spm. 8: Faglig organisation: Er De medlem af en faglig organisation?
  • If V22 then FAGFORBUND 1
  • V24: Spm. 9: Bor De i:
  • V25: Spm. 10: Ejerforhold:
  • V26: Spm. 11: Findes der bil i husstanden?
  • If V26 then KØRER SELV
  • V28: Spm. 13: Afgav De Deres stemme ved Folketingsvalget 12. december 1990? Spm. 14: Hvis ja: Hvilket parti stemte De på? Spm. 15: Hvis ikke stemte ved Folketingsvalget: Hvad var grunden til, at De ikke stemte?
  • V29: Geokode 1
  • V30: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreret - også børn). Respondentens fødselsår.
  • V31: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreret - også børn). Respondentens køn.
  • V32: Vægtningsfaktor
  • V33: Spm. A: Vil De stemme, såfremt der afholdes valg mandag den 11. maj 1992?
  • V34: Spm. A: Vil De stemme, såfremt der afholdes valg mandag den 11. maj 1992? Spm. B: Hvis ja: på hvilket parti vil De stemme? Spm. C: Hvis nej, hvad er grunden til De ikke vil stemme?
  • V35: Hvilken dag modtog De kuverten med dette skema?
  • If V35 then FORSINKET MODTAGELSE
  • V37: Spm. S1: Den 2. juni 1992 afholdes der folkeafstemning om Danmarks tilslutning til EF-unionen. - Hvor godt synes De, at De er informeret om konsekvenserne af vores eventuelle tilslutning til EF-unionen?
  • V38: Spm. S2: Hvis folkeafstemningen om Danmarks tilslutning til EF-unionen fandt sted i dag, ville De da afgive Deres stemme?
  • If V38 then STEMME FOR/IMOD
  • If V26 then BIL: AFBETALING -1
  • If V26 then BIL: LÅN -1
  • If V26 then BIL: BETALE KONTANT -1
  • If V26 then BIL: HAR FIRMABIL -1
  • If V26 then BIL: ANDET -1
  • If V26 then BIL: HUSKER IKKE -1
  • If V26 then BIL: AFBETALING -2
  • If V26 then BIL: LÅN -2
  • If V26 then BIL: SPARET OP
  • If V26 then BIL: HAR FIRMABIL -2
  • If V26 then BIL: ALDRIG HA BIL
  • If V26 then BIL: VED IKKE
  • If V26 then EFTERSYN: FORHANDLER
  • If V26 then EFTERSYN: AUT. VÆRKSTED
  • If V26 then EFTERSYN: SPEC. VÆRKSTED
  • If V26 then EFTERSYN: SELV/FAMILE
  • If V26 then EFTERSYN: FÅR ALDRIG
  • If V26 then EFTERSYN: VED IKKE
  • If V26 then BETALE SIDSTE EFTERSYN
  • V59: Spm. 8: Den 10. juni fejrer Dronning Margrethe og Prins Henrik sølvbryllup. Hvilken betydning tillægger De det stabile ægteskab for Dronningens virke i ind- og udland?
  • V60: Spm. S9: Mener De, at Dronningens ægteskab med den franskfødte Prins Henrik har tilført det danske kongehus noget positivt eller det modsatte?
  • V61: Spm. 10: Hvordan synes De alt i alt, at Dronning Margrethe klarer sine opgaver som statsoverhoved?
  • V62: Spm. S11: Hvordan synes De alt i alt, at Prins Henrik klarer sine opgaver som prinsgemal?
  • V63: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kolonialvarer Mindre købmand/mindre brugsfor./specialforretning
  • V64: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kolonialvarer Supermarked
  • V65: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kolonialvarer Lavprisvarehus (Bilka/OBS)
  • V66: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kolonialvarer Discountbutik
  • V67: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kolonialvarer Kiosk/benzintank
  • V68: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kolonialvarerne Mindre købmand/mindre brugsfor./specialforretning
  • V69: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kolonialvarerne Supermarked
  • V70: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kolonialvarerne Lavprisvarehus (Bilka/OBS)
  • V71: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kolonialvarerne Discountbutik
  • V72: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kolonialvarerne Kiosk/benzintank
  • V73: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kødvarer Mindre købmand/mindre brugsfor./specialforretning
  • V74: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kødvarer Supermarked
  • V75: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kødvarer Lavprisvarehus (Bilka/OBS)
  • V76: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kødvarer Discountbutik
  • V77: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe kødvarer Kiosk/benzintank
  • V78: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kødvarerne Mindre købmand/mindre brugsfor./specialforretning
  • V79: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kødvarerne Supermarked
  • V80: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kødvarerne Lavprisvarehus (Bilka/OBS)
  • V81: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kødvarerne Discountbutik
  • V82: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af kødvarerne Kiosk/benzintank
  • V83: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe grønsager Mindre købmand/mindre brugsfor./specialforretning
  • V84: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe grønsager Supermarked
  • V85: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe grønsager Lavprisvarehus (Bilka/OBS)
  • V86: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe grønsager Discountbutik
  • V87: Spm. S12: Hvor foretrækker De at købe grønsager Kiosk/benzintank
  • V88: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af grønsagerne Mindre købmand/mindre brugsfor./specialforretning
  • V89: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af grønsagerne Supermarked
  • V90: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af grønsagerne Lavprisvarehus (Bilka/OBS)
  • V91: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af grønsagerne Discountbutik
  • V92: Spm. S12: Hvor købes rent faktisk hovedparten af grønsagerne Kiosk/benzintank
  • V93: Spm. S13: Hvor foretager De/husstanden hovedsagelig Deres indkøb af dagligvarer?
  • If V93 then BAGGRUND FOR INDKØBSTED
  • V95: Spm. S15: Uanset hvor De rent faktisk køber dagligvarer - Er De villig til at betale mere for varerne for at kunne handle i nærheden af Deres bopæl (i en nærbutik)?
  • If V95 then HVOR MEGET MERE
  • V97: Spm. S16: Hvor mange forskellige dagligvarebutikker vil De skønne, at De gennemsnitligt handler i på en måned?
  • V98: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Statsminister Poul Schlüter
  • V99: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen
  • V100: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Finansminister Henning Dyremose
  • V101: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Skatte- og økonomiminister Anders Fogh Rasmussen
  • V102: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Forsvarsminister Knud Enggaard
  • V103: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Undervisnings- og forskningsminister Bertel Haarder
  • V104: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Justitsminister Hans Engell
  • V105: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Indenrigsmin./min. for nord.samarbejde Thor Pedersen
  • V106: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Landbrugsminister Laurits Tørnæs
  • V107: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Kirke- og kommunikationsminister Torben Rechendorff
  • V108: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Boligminister Svend Erik Hovmand
  • V109: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Fiskeriminister Kent Kirk
  • V110: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Arbejdsminister Knud E. Kirkegaard
  • V111: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Industri- og energiminister Anne Birgitte Lundholt
  • V112: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Sundhedsminister Ester Larsen
  • V113: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Trafikminister Kaj Ikast
  • V114: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Miljøminister Per Stig Møller
  • V115: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Socialminister Else Winther Andersen
  • V116: Spm. S17: Hvor godt eller hvor dårligt synes De, at regeringens medlemmer klarer sig? Angiv venligst Deres personlige bedømmelse af hver af ministrenes virke ved at sætte et kryds i den rubrik, der bedst beskriver Deres bedømmelse - dvs. 1 kryds i hver linie - I alt 19 krydser! Kulturminister Grethe Rostbøll
  • V117: Spm. S18: Har De planer om at holde ferie i juni, juli, eller august i år?
  • If V117 then ANTAL UGER - FERIE
  • If V117 then FERIE UGE 23
  • If V117 && V119 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V120: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Hjemme hvor jeg bor
  • If V117 && V119 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V121: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Sommerhus
  • If V117 && V119 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V122: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Camping- eller bådferie
  • If V117 && V119 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V123: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Charterrejse med fly
  • If V117 && V119 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V124: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Selskabsrejse med bus eller tog
  • If V117 && V119 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V125: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: På hotel eller gård
  • If V117 && V119 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V126: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Privat besøg hos familie/venner
  • If V117 && V119 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V127: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Andet
  • If V117 && V119 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V128: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: Danmark
  • If V117 && V119 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V129: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: Norge, Sverige, Finland
  • If V117 && V119 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V130: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: I et af landene ved Middelhavet
  • If V117 && V119 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V131: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: I et andet land indenfor Europa
  • If V117 && V119 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V132: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: Udenfor Europa
  • If V117 then FERIE UGE 24
  • If V117 && V133 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V134: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Hjemme hvor jeg bor
  • If V117 && V133 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V135: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Sommerhus
  • If V117 && V133 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V136: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Camping- eller bådferie
  • If V117 && V133 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V137: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Charterrejse med fly
  • If V117 && V133 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V138: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Selskabsrejse med bus eller tog
  • If V117 && V133 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V139: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: På hotel eller gård
  • If V117 && V133 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V140: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Privat besøg hos familie/venner
  • If V117 && V133 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V141: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Andet
  • If V117 && V133 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V142: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: Danmark
  • If V117 && V133 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V143: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: Norge, Sverige, Finland
  • If V117 && V133 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V144: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: I et af landene ved Middelhavet
  • If V117 && V133 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V145: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: I et anden land indenfor Europa
  • If V117 && V133 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V146: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: Udenfor Europa
  • If V117 then FERIE UGE 25
  • If V117 && V147 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V148: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Hjemme hvor jeg bor
  • If V117 && V147 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V149: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Sommerhus
  • If V117 && V147 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V150: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Camping- eller bådferie
  • If V117 && V147 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V151: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Charterrejse med fly
  • If V117 && V147 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V152: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Selskabsrejse med bus eller tog
  • If V117 && V147 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V153: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: På hotel eller gård
  • If V117 && V147 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V154: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Privat besøg hos familie/venner
  • If V117 && V147 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V155: Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Andet
  • If V117 && V147 then seqc-Spm. S16: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V156: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: Danmark
  • If V117 && V147 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V157: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: Norge, Sverige, Finland
  • If V117 && V147 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V158: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: I et af landene ved Middelhavet
  • If V117 && V147 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V159: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: I et anden land indenfor Europa
  • If V117 && V147 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V160: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: Udenfor Europa
  • If V117 then FERIE UGE 26
  • If V117 && V161 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V162: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Hjemme hvor jeg bor
  • If V117 && V161 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V163: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Sommerhus
  • If V117 && V161 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V164: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Camping- eller bådferie
  • If V117 && V161 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V165: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Charterrejse med fly
  • If V117 && V161 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V166: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Selskabsrejse med bus eller tog
  • If V117 && V161 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V167: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: På hotel eller gård
  • If V117 && V161 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V168: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Privat besøg hos familie/venner
  • If V117 && V161 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V169: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Andet
  • If V117 && V161 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V170: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: Danmark
  • If V117 && V161 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V171: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: Norge, Sverige, Finland
  • If V117 && V161 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V172: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: I et af landene ved Middelhavet
  • If V117 && V161 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V173: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: I et anden land indenfor Europa
  • If V117 && V161 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V174: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: Udenfor Europa
  • If V117 then FERIE UGE 27
  • If V117 && V175 then seqc-Spm. S16: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V176: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Hjemme hvor jeg bor
  • If V117 && V175 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V177: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Sommerhus
  • If V117 && V175 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V178: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Camping- eller bådferie
  • If V117 && V175 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V179: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Charterrejse med fly
  • If V117 && V175 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V180: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Selskabsrejse med bus eller tog
  • If V117 && V175 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V181: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: På hotel eller gård
  • If V117 && V175 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V182: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Privat besøg hos familie/venner
  • If V117 && V175 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V183: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Andet
  • If V117 && V175 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V184: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: Danmark
  • If V117 && V175 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V185: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: Norge, Sverige, Finland
  • If V117 && V175 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V186: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: I et af landene ved Middelhavet
  • If V117 && V175 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V187: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: I et anden land indenfor Europa
  • If V117 && V175 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V188: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: Udenfor Europa
  • If V117 then FERIE UGE 28
  • If V117 && V189 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V190: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Hjemme hvor jeg bor
  • If V117 && V189 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V191: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Sommerhus
  • If V117 && V189 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V192: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Camping- eller bådferie
  • If V117 && V189 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V193: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Charterrejse med fly
  • If V117 && V189 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V194: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Selskabsrejse med bus eller tog
  • If V117 && V189 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V195: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: På hotel eller gård
  • If V117 && V189 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V196: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Privat besøg hos familie/venner
  • If V117 && V189 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V197: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Andet
  • If V117 && V189 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V198: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: Danmark
  • If V117 && V189 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V199: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: Norge, Sverige, Finland
  • If V117 && V189 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V200: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: I et af landene ved Middelhavet
  • If V117 && V189 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V201: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: I et anden land indenfor Europa
  • If V117 && V189 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V202: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: Udenfor Europa
  • If V117 then FERIE UGE 29
  • If V117 && V203 then seqc-Spm. S16: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V204: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Hjemme hvor jeg bor
  • If V117 && V203 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V205: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Sommerhus
  • If V117 && V203 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V206: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Camping- eller bådferie
  • If V117 && V203 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V207: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Charterrejse med fly
  • If V117 && V203 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V208: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Selskabsrejse med bus eller tog
  • If V117 && V203 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V209: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: På hotel eller gård
  • If V117 && V203 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V210: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Privat besøg hos familie/venner
  • If V117 && V203 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V211: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Andet
  • If V110 && V195 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V212: Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 29: Danmark
  • If V117 && V203 then seqc-Spm. S16: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V213: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie) Feriested uge 29: Norge, Sverige, Finland
  • If V117 && V203 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V214: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 29: I et af landene ved Middelhavet
  • If V117 && V203 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V215: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 29: I et anden land indenfor Europa
  • If V117 && V203 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V216: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 29: Udenfor Europa
  • If V117 then FERIE UGE 30
  • If V117 && V217 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V218: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Hjemme hvor jeg bor
  • If V117 && V217 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V219: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Sommerhus
  • If V117 && V217 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V220: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Camping- eller bådferie
  • If V117 && V217 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V221: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Charterrejse med fly
  • If V117 && V217 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V222: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Selskabsrejse med bus eller tog
  • If V117 && V217 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V223: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: På hotel eller gård
  • If V117 && V217 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V224: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Privat besøg hos familie/venner
  • If V117 && V217 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V225: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Andet
  • If V117 && V217 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V226: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: Danmark
  • If V117 && V217 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V227: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: Norge, Sverige, Finland
  • If V117 && V217 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V228: Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: I et af landene ved Middelhavet
  • If V117 && V217 then seqc-Spm. S16: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V229: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: I et anden land indenfor Europa
  • If V117 && V217 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V230: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: Udenfor Europa
  • If V117 then FERIE UGE 31
  • If V117 && V231 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V232: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Hjemme hvor jeg bor
  • If V117 && V231 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V233: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Sommerhus
  • If V117 && V231 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V234: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Camping- eller bådferie
  • If V117 && V231 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V235: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Charterrejse med fly
  • If V231 && V117 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V236: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Selskabsrejse med bus eller tog
  • If V117 && V231 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V237: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: På hotel eller gård
  • If V117 && V231 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V238: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Privat besøg hos familie/venner
  • If V117 && V231 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V239: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Andet
  • If V117 && V231 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V240: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: Danmark
  • If V117 && V231 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V241: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: Norge, Sverige, Finland
  • If V117 && V231 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V242: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: I et af landene ved Middelhavet
  • If V117 && V231 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V243: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: I et anden land indenfor Europa
  • If V117 && V231 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V244: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: Udenfor Europa
  • If V117 then FERIE UGE 32
  • If V117 && V245 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V246: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Hjemme hvor jeg bor
  • If V117 && V245 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V247: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Sommerhus
  • If V117 && V245 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V248: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Camping- eller bådferie
  • If V117 && V245 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V249: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Charterrejse med fly
  • If V117 && V245 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V250: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Selskabsrejse med bus eller tog
  • If V117 && V245 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V251: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: På hotel eller gård
  • If V117 && V245 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V252: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Privat besøg hos familie/venner
  • If V117 && V245 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V253: Spm. s19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Andet
  • If V117 && V245 then seqc-Spm. s19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V254: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: Danmark
  • If V117 && V245 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V255: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: Norge, Sverige, Finland
  • If V117 && V245 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V256: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: I et af landene ved Middelhavet
  • If V117 && V245 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V257: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: I et anden land indenfor Europa
  • If V117 && V245 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V258: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: Udenfor Europa
  • If V117 then FERIE UGE 33
  • If V117 && V259 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V260: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Hjemme hvor jeg bor
  • If V117 && V259 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V261: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Sommerhus
  • If V117 && V259 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V262: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Camping- eller bådferie
  • If V117 && V259 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V263: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Charterrejse med fly
  • If V117 && V259 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V264: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Selskabsrejse med bus eller tog
  • If V117 && V259 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V265: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: På hotel eller gård
  • If V117 && V259 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V266: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Privat besøg hos familie/venner
  • If V117 && V259 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V267: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Andet
  • If V117 && V259 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V268: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: Danmark
  • If V117 && V259 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V269: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: Norge, Sverige, Finland
  • If V117 && V259 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V270: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: I et af landene ved Middelhavet
  • If V117 && V259 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V271: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: I et anden land indenfor Europa
  • If V117 && V259 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V272: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: Udenfor Europa
  • If V117 then FERIE UGE 34
  • If V117 && V273 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V274: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Hjemme hvor jeg bor
  • If V117 && V273 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V275: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Sommerhus
  • If V117 && V273 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V276: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Camping- eller bådferie
  • If V117 && V273 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V277: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Charterrejse med fly
  • If V117 && V273 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V278: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Selskabsrejse med bus eller tog
  • If V117 && V273 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V279: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: På hotel eller gård
  • If V117 && V273 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V280: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Privat besøg hos familie/venner
  • If V117 && V273 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V281: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Andet
  • If V117 && V273 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V282: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: Danmark
  • If V117 && V273 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V283: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: Norge, Sverige, Finland
  • If V117 && V273 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V284: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: I et af landene ved Middelhavet
  • If V117 && V273 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V285: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: I et anden land indenfor Europa
  • If V117 && V273 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V286: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: Udenfor Europa
  • If V117 then FERIE UGE 35
  • If V117 && V287 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V288: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Hjemme hvor jeg bor
  • If V117 && V287 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V289: Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Sommerhus
  • If V117 && V287 then seqc-Spm. S16: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V290: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Camping- eller bådferie
  • If V117 && V287 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V291: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Charterrejse med fly
  • If V117 && V287 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V292: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Selskabsrejse med bus eller tog
  • If V117 && V287 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V293: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: På hotel eller gård
  • If V117 && V287 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V294: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Privat besøg hos familie/venner
  • If V117 && V287 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V295: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Andet
  • If V117 && V287 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V296: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: Danmark
  • If V117 && V287 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V297: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: Norge, Sverige, Finland
  • If V117 && V287 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V298: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: I et af landene ved Middelhavet
  • If V117 && V287 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V299: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: I et anden land indenfor Europa
  • If V117 && V287 then seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • V300: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: Udenfor Europa

Undersekvenser

 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • V300: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: Udenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • V299: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: I et anden land indenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • V298: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: I et af landene ved Middelhavet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • V297: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: Norge, Sverige, Finland
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • V296: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 35: Danmark
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • V295: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Andet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • V294: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Privat besøg hos familie/venner
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • V293: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: På hotel eller gård
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • V292: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Selskabsrejse med bus eller tog
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • V291: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Charterrejse med fly
 • seqc-Spm. S16: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • V290: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Camping- eller bådferie
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • V289: Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Sommerhus
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 35
  • V288: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 35: Hjemme hvor jeg bor
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • V286: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: Udenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • V285: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: I et anden land indenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • V284: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: I et af landene ved Middelhavet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • V283: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: Norge, Sverige, Finland
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • V282: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 34: Danmark
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • V281: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Andet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • V280: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Privat besøg hos familie/venner
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • V279: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: På hotel eller gård
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • V278: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Selskabsrejse med bus eller tog
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • V277: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Charterrejse med fly
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • V276: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Camping- eller bådferie
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • V275: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Sommerhus
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 34
  • V274: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 34: Hjemme hvor jeg bor
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • V272: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: Udenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • V271: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: I et anden land indenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • V270: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: I et af landene ved Middelhavet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • V269: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: Norge, Sverige, Finland
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • V268: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 33: Danmark
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • V267: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Andet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • V266: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Privat besøg hos familie/venner
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • V265: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: På hotel eller gård
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • V264: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Selskabsrejse med bus eller tog
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • V263: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Charterrejse med fly
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • V262: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Camping- eller bådferie
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • V261: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Sommerhus
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 33
  • V260: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 33: Hjemme hvor jeg bor
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • V258: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: Udenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • V257: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: I et anden land indenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • V256: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: I et af landene ved Middelhavet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • V255: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: Norge, Sverige, Finland
 • seqc-Spm. s19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • V254: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 32: Danmark
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • V253: Spm. s19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Andet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • V252: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Privat besøg hos familie/venner
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • V251: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: På hotel eller gård
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • V250: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Selskabsrejse med bus eller tog
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • V249: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Charterrejse med fly
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • V248: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Camping- eller bådferie
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • V247: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Sommerhus
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 32
  • V246: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 32: Hjemme hvor jeg bor
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • V244: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: Udenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • V243: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: I et anden land indenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • V242: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: I et af landene ved Middelhavet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • V241: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: Norge, Sverige, Finland
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • V240: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 31: Danmark
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • V239: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Andet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • V238: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Privat besøg hos familie/venner
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • V237: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: På hotel eller gård
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • V236: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Selskabsrejse med bus eller tog
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • V235: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Charterrejse med fly
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • V234: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Camping- eller bådferie
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • V233: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Sommerhus
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 31
  • V232: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 31: Hjemme hvor jeg bor
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • V230: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: Udenfor Europa
 • seqc-Spm. S16: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • V229: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: I et anden land indenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • V228: Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: I et af landene ved Middelhavet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • V227: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: Norge, Sverige, Finland
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • V226: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 30: Danmark
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • V225: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Andet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • V224: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Privat besøg hos familie/venner
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • V223: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: På hotel eller gård
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • V222: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Selskabsrejse med bus eller tog
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • V221: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Charterrejse med fly
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • V220: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Camping- eller bådferie
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • V219: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Sommerhus
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 30
  • V218: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 30: Hjemme hvor jeg bor
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • V216: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 29: Udenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • V215: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 29: I et anden land indenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • V214: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 29: I et af landene ved Middelhavet
 • seqc-Spm. S16: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • V213: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie) Feriested uge 29: Norge, Sverige, Finland
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • KNUD E. KIRKEGAARD TYPE: HOTEL/GÅRD 28
  • V212: Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 29: Danmark
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • V211: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Andet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • V210: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Privat besøg hos familie/venner
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • V209: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: På hotel eller gård
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • V208: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Selskabsrejse med bus eller tog
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • V207: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Charterrejse med fly
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • V206: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Camping- eller bådferie
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • V205: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Sommerhus
 • seqc-Spm. S16: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 29
  • V204: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 29: Hjemme hvor jeg bor
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • V202: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: Udenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • V201: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: I et anden land indenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • V200: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: I et af landene ved Middelhavet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • V199: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: Norge, Sverige, Finland
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • V198: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 28: Danmark
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • V197: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Andet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • V196: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Privat besøg hos familie/venner
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • V195: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: På hotel eller gård
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • V194: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Selskabsrejse med bus eller tog
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • V193: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Charterrejse med fly
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • V192: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Camping- eller bådferie
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • V191: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Sommerhus
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 28
  • V190: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 28: Hjemme hvor jeg bor
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • V188: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: Udenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • V187: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: I et anden land indenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • V186: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: I et af landene ved Middelhavet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • V185: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: Norge, Sverige, Finland
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • V184: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 27: Danmark
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • V183: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Andet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • V182: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Privat besøg hos familie/venner
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • V181: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: På hotel eller gård
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • V180: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Selskabsrejse med bus eller tog
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • V179: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Charterrejse med fly
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • V178: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Camping- eller bådferie
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • V177: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Sommerhus
 • seqc-Spm. S16: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 27
  • V176: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 27: Hjemme hvor jeg bor
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • V174: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: Udenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • V173: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: I et anden land indenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • V172: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: I et af landene ved Middelhavet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • V171: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: Norge, Sverige, Finland
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • V170: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 26: Danmark
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • V169: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Andet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • V168: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Privat besøg hos familie/venner
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • V167: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: På hotel eller gård
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • V166: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Selskabsrejse med bus eller tog
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • V165: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Charterrejse med fly
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • V164: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Camping- eller bådferie
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • V163: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Sommerhus
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 26
  • V162: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 26: Hjemme hvor jeg bor
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • V160: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: Udenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • V159: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: I et anden land indenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • V158: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: I et af landene ved Middelhavet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • V157: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: Norge, Sverige, Finland
 • seqc-Spm. S16: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • V156: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 25: Danmark
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • V155: Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Andet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • V154: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Privat besøg hos familie/venner
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • V153: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: På hotel eller gård
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • V152: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Selskabsrejse med bus eller tog
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • V151: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Charterrejse med fly
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • V150: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Camping- eller bådferie
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • V149: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Sommerhus
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 25
  • V148: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 25: Hjemme hvor jeg bor
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • V146: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: Udenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • V145: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: I et anden land indenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • V144: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: I et af landene ved Middelhavet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • V143: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: Norge, Sverige, Finland
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • V142: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 24: Danmark
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • V141: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Andet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • V140: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Privat besøg hos familie/venner
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • V139: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: På hotel eller gård
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • V138: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Selskabsrejse med bus eller tog
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • V137: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Charterrejse med fly
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • V136: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Camping- eller bådferie
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • V135: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Sommerhus
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 24
  • V134: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 24: Hjemme hvor jeg bor
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • V132: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: Udenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • V131: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: I et andet land indenfor Europa
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • V130: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: I et af landene ved Middelhavet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • V129: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: Norge, Sverige, Finland
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • V128: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Feriested uge 23: Danmark
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • V127: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Andet
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • V126: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Privat besøg hos familie/venner
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • V125: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: På hotel eller gård
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • V124: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Selskabsrejse med bus eller tog
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • V123: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Charterrejse med fly
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • V122: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Camping- eller bådferie
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • V121: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Sommerhus
 • seqc-Spm. S19: Hvis planer om ferie: I d ...
  • FERIEPLANER FERIE UGE 23
  • V120: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferietype uge 23: Hjemme hvor jeg bor
 • seqc-Spm. Hvis ja (V117): Notér venligs ...
 • seqc-Spm. S18: Har De planer om at holde ...
 • seqc-Spm. S15: Uanset hvor De rent fakti ...
 • seqc-Spm. S13: Hvor foretager De/husstan ...
 • seqc-Spm. S6: Hvor bliver de regelmæssig ...
 • seqc-Spm. S6: Hvor bliver de regelmæssig ...
 • seqc-Spm. S6: Hvor bliver de regelmæssig ...
 • seqc-Spm. S6: Hvor bliver de regelmæssig ...
 • seqc-Spm. S6: Hvor bliver de regelmæssig ...
 • seqc-Spm. S6: Hvor bliver de regelmæssig ...
 • seqc-Spm. S5: Hvordan tror De, at De/hus ...
 • seqc-Spm. S5: Hvordan tror De, at De/hus ...
 • seqc-Spm. S5: Hvordan tror De, at De/hus ...
 • seqc-Spm. S5: Hvordan tror De, at De/hus ...
 • seqc-Spm. S5: Hvordan tror De, at De/hus ...
 • seqc-Spm. S5: Hvordan tror De, at De/hus ...
 • seqc-Spm. S4: Hvordan finansierede De/hu ...
 • seqc-Spm. S4: Hvordan finansierede De/hu ...
 • seqc-Spm. S4: Hvordan finansierede De/hu ...
 • seqc-Spm. S4: Hvordan finansierede De/hu ...
 • seqc-Spm. S4: Hvordan finansierede De/hu ...
 • seqc-Spm. S4: Hvordan finansierede De/hu ...
 • seqc-Spm. S3: Hvis ja (V38): Ville De st ...
 • seqc-Spm. S2: Hvis folkeafstemningen om ...
 • seqc-Hvilken dag modtog De kuverten med ...
 • seqc-Spm. 11: Findes der bil i husstande ...
 • seqc-Spm. 8: Faglig organisation: Er De ...
 • seqc-Spm. 2: Oplys venligst køn og alder ...
 • seqc-Spm. 2: Oplys venligst køn og alder ...
 • seqc-Spm. 2: Oplys venligst køn og alder ...
 • seqc-Spm. 2: Oplys venligst køn og alder ...
 • seqc-Spm. 2: Oplys venligst køn og alder ...
 • seqc-Spm. 2: Oplys venligst køn og alder ...
 • seqc-Spm. 2: Oplys venligst køn og alder ...
 • seqc-Spm. 2: Oplys venligst køn og alder ...
 • seqc-Spm. 2: Oplys venligst køn og alder ...
 • seqc-Spm. 2: Oplys venligst køn og alder ...
 • seqc-Spm. 2: Oplys venligst køn og alder ...
 • seqc-Spm. 2: Oplys venligst køn og alder ...
 • PERSON 2 - KØN
  • V7: Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 2: Køn:
 • PERSON 2 - ALDER
  • V8: Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 2: Alder:
 • PERSON 3 - KØN
  • V9: Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 3: Køn:
 • PERSON 3 - ALDER
  • V10: Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 3: Alder:
 • PERSON 4 - KØN
  • V11: Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 4: Køn:
 • PERSON 4 - ALDER
  • V12: Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 4: Alder:
 • PERSON 5 - KØN
  • V13: Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 5: Køn:
 • PERSON 5 - ALDER
  • V14: Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 5: Alder:
 • PERSON 6 - KØN
  • V15: Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 6: Køn:
 • PERSON 6 - ALDER
  • V16: Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 6: Alder:
 • PERSON 7 - KØN
  • V17: Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 7: Køn:
 • PERSON 7 - ALDER
  • V18: Spm. 2: Oplys venligst køn og alder for hvert husstandsmedlem - begynd med Dem selv. (Alle personer i husstanden bedes registreres - også børn) Person nr. 7: Alder:
 • FAGFORBUND 1
  • V23: Spm. 8: Faglig organisation: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja (V22): Hvilken?
 • KØRER SELV
  • V27: Spm. 12: Hvis bil i husstanden: Kører De selv bil?
 • FORSINKET MODTAGELSE
  • V36: Spm. Hvis modtaget mandag eller senere: Er der specielle forhold, der kan forklare en forsinket modtagelse af brevpost?
 • STEMME FOR/IMOD
  • V39: Spm. S3: Hvis ja (V38): Ville De stemme for Danmarks tilslutning til EF-unionen, ville De stemme imod eller ved De ikke, om De i dag ville stemme for eller imod?
 • BIL: AFBETALING -1
  • V40: Spm. S4: Hvordan finansierede De/husstanden købet af bilen? (Se venligst bort fra det beløb den gamle bil evt. indbragte - og har De/husstanden mere end én bil - tænk da på den sidst anskaffede) Købte den på afbetaling (hos forhandleren)
 • BIL: LÅN -1
  • V41: Spm. S4: Hvordan finansierede De/husstanden købet af bilen? (Se venligst bort fra det beløb den gamle bil evt. indbragte - og har De/husstanden mere end én bil - tænk da på den sidst anskaffede) Tog et lån
 • BIL: BETALE KONTANT -1
  • V42: Spm. S4: Hvordan finansierede De/husstanden købet af bilen? (Se venligst bort fra det beløb den gamle bil evt. indbragte - og har De/husstanden mere end én bil - tænk da på den sidst anskaffede) Havde pengene - kunne betale kontant
 • BIL: HAR FIRMABIL -1
  • V43: Spm. S4: Hvordan finansierede De/husstanden købet af bilen? (Se venligst bort fra det beløb den gamle bil evt. indbragte - og har De/husstanden mere end én bil - tænk da på den sidst anskaffede) Det er en firmabil - jeg/vi ejer den ikke selv
 • BIL: ANDET -1
  • V44: Spm. S4: Hvordan finansierede De/husstanden købet af bilen? (Se venligst bort fra det beløb den gamle bil evt. indbragte - og har De/husstanden mere end én bil - tænk da på den sidst anskaffede) Andet:
 • BIL: HUSKER IKKE -1
  • V45: Spm. S4: Hvordan finansierede De/husstanden købet af bilen? (Se venligst bort fra det beløb den gamle bil evt. indbragte - og har De/husstanden mere end én bil - tænk da på den sidst anskaffede) Husker ikke
 • BIL: AFBETALING -2
  • V46: Spm. S5: Hvordan tror De, at De/husstanden vil finansiere købet af Deres næste bil? Vil købe på afbetaling (hos forhandleren)
 • BIL: LÅN -2
  • V47: Spm. S5: Hvordan tror De, at De/husstanden vil finansiere købet af Deres næste bil? Vil tage et lån
 • BIL: SPARET OP
  • V48: Spm. S5: Hvordan tror De, at De/husstanden vil finansiere købet af Deres næste bil? Har sparet op til den/er ved at spare op
 • BIL: HAR FIRMABIL -2
  • V49: Spm. S5: Hvordan tror De, at De/husstanden vil finansiere købet af Deres næste bil? Det bliver en firmabil
 • BIL: ALDRIG HA BIL
  • V50: Spm. S5: Hvordan tror De, at De/husstanden vil finansiere købet af Deres næste bil? Skal aldrig have en anden bil
 • BIL: VED IKKE
  • V51: Spm. S5: Hvordan tror De, at De/husstanden vil finansiere købet af Deres næste bil? Ved ikke
 • EFTERSYN: FORHANDLER
  • V52: Spm. S6: Hvor bliver de regelmæssige serviceeftersyn udført (10.ftersyn)? Hos den forhandler hvor bilen blev købt
 • EFTERSYN: AUT. VÆRKSTED
  • V53: Spm. S6: Hvor bliver de regelmæssige serviceeftersyn udført (10.ftersyn)? På et autoriseret værksted for et bestemt bilmærke
 • EFTERSYN: SPEC. VÆRKSTED
  • V54: Spm. S6: Hvor bliver de regelmæssige serviceeftersyn udført (10.ftersyn)? På et autoværksted uden tilknytning til et betemt bilmærke
 • EFTERSYN: SELV/FAMILE
  • V55: Spm. S6: Hvor bliver de regelmæssige serviceeftersyn udført (10.ftersyn)? Laver det selv/laves af venner/bekendte/familie
 • EFTERSYN: FÅR ALDRIG
  • V56: Spm. S6: Hvor bliver de regelmæssige serviceeftersyn udført (10.ftersyn)? Får aldrig serviceeftersyn
 • EFTERSYN: VED IKKE
  • V57: Spm. S6: Hvor bliver de regelmæssige serviceeftersyn udført (10.ftersyn)? Ved ikke
 • BETALE SIDSTE EFTERSYN
  • V58: Spm. S7: Hvordan betalte De/husstanden for det sidste serviceeftersyn?
 • BAGGRUND FOR INDKØBSTED
  • V94: Spm. S14: Hvis De hovedsagelig handler et tredje sted, skyldes det så, at De opsøger en forretning eller et center på grund af ... ?
 • HVOR MEGET MERE
  • V96: Spm. Hvis ja (V95): Ja - hvor meget mere?
 • ANTAL UGER - FERIE
  • V118: Spm. Hvis ja (V117): Notér venligst hvor mange uger!
 • FERIE UGE 23
  • V119: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 23
 • FERIE UGE 24
  • V133: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 24
 • FERIE UGE 25
  • V147: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 25
 • FERIE UGE 26
  • V161: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 26
 • FERIE UGE 27
  • V175: Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 27
 • FERIE UGE 28
  • V189: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 28
 • FERIE UGE 29
  • V203: Spm. S16: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 29
 • FERIE UGE 30
  • V217: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 30
 • FERIE UGE 31
  • V231: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 31
 • FERIE UGE 32
  • V245: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 32
 • FERIE UGE 33
  • V259: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 33
 • FERIE UGE 34
  • V273: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 34
 • FERIE UGE 35
  • V287: Spm. S19: Hvis planer om ferie: I den eller de uger De har planlagt ferie, bedes De sætte kryds for 1) Hvilken ferietype og 2) hvilket feriested (altså mindst 2 krydser under hver af de uger, De har planlagt at holde ferie i) Ferie uge 35

Universer

Univers

Subuniverser

Koncepter