English

 
DDA-1671

Kilderne til de danske Landboforeningers historie

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Nærværende materiale omfatter en registrering af de arkivalier af skriftlig eller audiovisuel karakter, de enkelte landboforeninger landet over måtte have efterladt sig om deres virksomhed i stort og småt. Registreringen har til formål at skabe en oversigt over det spredte og noget uensartede kildemateriale, der på forskellige niveauer har aflejret sig om landboforeningernes virksomhed gennem tiderne. Materialet er indsamlet gennem besvarelser på et spørgeskema, som blev udsendt til de regionale og lokale landboforeninger.

Alle oplysninger om landboforeningernes kildemateriale er registreret på to niveauer:
1. En overordnet kilderegistrering i to filer, hvor alt materialet er registreret. Dens primære formål er at afdække, hvilket materiale der er bevaret, dets omfang, ophav og placering.
2. En registrering i seks underordnede filer, som relaterer sig til de overordnede sådan at forstå, at det er muligt at komme et niveau dybere ned til en egentlig indholdsregistrering, så man fx kan se, hvilke emner der er blevet diskuteret på et bestyrelsesmøde.Det i DDA arkiverede materiale består af disse otte filer - genereret som semikolonseparerede tegnfiler ud fra den oprindelige Microsoft Works database.

Nøgleord

Arkivalier i danske landboforeninger, Kildemateriale i danske landboforeninger

Klassifikation

Historie: Historie

Universe

Andet, Arkivalier af skriftlig eller audiovisuel karakter, de enkelte landboforeninger landet over måtte have efterladt sig om deres virksomhed.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Andet

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse, Kodede tekstdata

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Postal undersøgelse, Samt struktureret kodeskema.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1800-01-01
Slut: 1990-12-30

Citation

Kirsten Lotze, Kilderne til de danske Landboforeningers historie, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-1671, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1671

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1671

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Lotze, Kirsten, Kildematerialet vedrørende De danske landboforeningers historie, 29 pp., 1991