Revision: 399

Valgundersøgelsen 1975

DDA-16

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1600
    Manglende 0
    Minimum 16
    Maximum 16
    Gennemsnit 16
    Median 16
    Standardafvigelse 0

 • V2 RESPONDENTIDENTIFIKATION
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1600
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 1145
    Gennemsnit 575
    Median 577
    Standardafvigelse 332

 • V3 DUBLETVARIABEL
  • Dubletvariabel. Vægtning med værdierne:
  • %MD%AntalKodeKategori
   717111430Originalt individ
   15152401Dubleret individ
   11111832Tripleret individ
   22343Quadrubleret individ
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V4 ANTAL HUSSTANDSMEDLEMMER
  • 154A. Antal personer (i husstanden) i alt:
  • %MD%AntalKodeKategori
   131320411 person
   353555922 personer
   191930933 personer
   191931144 personer
   141421655 eller flere personer
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V5 ANTAL VOKSNE I HUSSTAND
  • 154B. Antal voksne i husstanden (15 år og derover):
  • %MD%AntalKodeKategori
   131321311 voksen
   616197722 voksne
   262640933 eller flere voksne
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V6 BØRN UNDER 2 ÅR
  (Evt. dobbeltsvar).
  • 154C. Har De hjemmeværende børn under 15 år? - (Hvis ja) - Hvad er børnenes alder? Børn under 2 år.
  • %MD%AntalKodeKategori
   33835290Nej
   7171071Ja
   60 9649Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 40
 • V7 BØRN 2-6 ÅR
  (Evt. dobbeltsvar).
  • 154C. Har De hjemmeværende børn under 15 år? - (Hvis ja) - Hvad er børnenes alder? Børn 2 - 6 år.
  • %MD%AntalKodeKategori
   23593740Nej
   16412621Ja
   60 9649Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 40
 • V8 BØRN 7-14 ÅR
  (Evt. dobbeltsvar).
  • 154C. Har De hjemmeværende børn under 15 år? - (Hvis ja) - Hvad er børnenes alder? Børn 7 - 14 år.
  • %MD%AntalKodeKategori
   12301910Nej
   28704451Ja
   60 9649Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 40
 • V9 ANTAL BØRN I HUSSTAND
  • 155A. Antal børn under 15 år:
  • %MD%AntalKodeKategori
   174327611 barn
   153723722 børn
   5138333 børn
   263944 eller flere børn
   60 9659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 40
 • V10 HUSSTANDSSAMMENSÆTNING
  • 155B. Husstandens sammensætning:
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101641Husstand, evt. enlig (under 45, ingen børn)
   12121842Husstand med mindre børn (ældste barn 0 - 6 år)
   14142183Husstand med børn (ældste barn 7 - 12 år)
   24243784Husstand med større hjemmeværende børn (ældste barn 13 - 19 år)
   31314975Husstand uden børn (husfader 45 år eller derover)
   10101586Enlig (45 år eller derover)
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V11 BOLIGENS ART
  • 156. Boligens art:
  • %MD%AntalKodeKategori
   42426731Eget en- eller tofamilieshus
   771142Lejet en- eller tofamilieshus
   18182883Egen/lejet gård
   22324Lejet lejlighed i en- eller tofamilieshus
   26264195Lejet lejlighed i beboelsesejendom
   44576Ejerlejlighed
   11167Lejet værelse
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V12 OVERHOVEDES STILLING
  • 157A. Husstandsoverhovedets stilling:
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132071Arbejder, ufaglært
   15152332Arbejder, faglært
   14142233Funktionær, lavere
   13132054Funktionær, højere
   15152365Selvstændig landbruger
   22366Selvstændig detailhandler/selvstændig håndværksmester
   66897Selvstændig i øvrigt
   22358Lærling/elev/studerende etc.
   21213329Ude af erhverv (pensionist o.a.)
   00310Gift uden selverhverv
   0 199Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V13 OVERHOVEDES SEKTOR
  • 157B. Er husstandsoverhovedet ansat ved stat eller kommune?
  • %MD%AntalKodeKategori
   868613740Nej
   14142251Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V14 OVERHOVEDES UDDANNELSE
  • 158A. Husstandsoverhovedets skoleuddannelse:
  • %MD%AntalKodeKategori
   61629811Folkeskole (A-linie): indtil 7 års skolegang
   10101552Folkeskole (A-linie): 7 års skolegang eller mere
   19203093Mellemskole- og realeksamen eller tilsvarende
   991394Studentereksamen eller tilsvarende eller højere uddannelse
   1 158
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 99
 • V15 HUSMODERS STILLING
  • 158B. Husmoderens stilling:
  • %MD%AntalKodeKategori
   771090Ingen kvindelig husmoder
   47477501Husmoder uden selverhverv
   20203152Husmoder med selverhverv, heltid
   19192993Husmoder med selverhverv, deltid
   881264Medhjælpende hustru
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V16 INDKOMST
  Her vistes et kort (kort A).
  • 159. Vi vil gerne kunne analysere resultaterne af denne undersøgelse i forhold til befolkningens indtægt. - På dette kort har vi anført nogle indtægtsgrupper, og jeg vil nu bede Dem fortælle mig, hvilken gruppe De befinder Dem i. Det drejer sig om Deres egen personlige indtægt - og vi tænker kun på bruttoindtægten - altså før eventuel skat er trukket fra. - De skal blot fortælle mig bogstavet udfor den gruppe, der passer i Deres tilfælde. Egen indtægt (brutto):
  • %MD%AntalKodeKategori
   17202691A Under 1.000 kr.
   791182B 1.000 - 11.999 kr.
   11131763C 12.000 - 19.999 kr.
   8101294D 20.000 - 29.999 kr.
   67895E 30.000 - 39.999 kr.
   891206F 40.000 - 49.999 kr.
   9101377G 50.000 - 59.999 kr.
   11131758H 60.000 - 79.999 kr.
   45619I 80.000 - 99.999 kr.
   344910J 100.000 - 149.999 kr.
   222911K 150.000 kr. eller mere
   15 24788
   0 199Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 84
 • V17 HUSSTANDSINDKOMST
  Her vistes et kort (kort A).
  • 160. Vi vil gerne kunne analysere resultaterne af denne undersøgelse i forhold til befolkningens indtægt. - På dette kort har vi anført nogle indtægtsgrupper, og jeg vil nu bede Dem fortælle mig, hvilken gruppe ... - Og på samme måde vil jeg gerne have det bogstav, der passer, hvis De tænker på husstandens samlede indtægt. Husstandens samlede indtægt (brutto):
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001A Under 1.000 kr.
   11112B 1.000 - 11.999 kr.
   46693C 12.000 - 19.999 kr.
   8101204D 20.000 - 29.999 kr.
   45665E 30.000 - 39.999 kr.
   791096F 40.000 - 49.999 kr.
   10131637G 50.000 - 59.999 kr.
   13172148H 60.000 - 79.999 kr.
   10141679I 80.000 - 99.999 kr.
   131720410J 100.000 - 149.999 kr.
   7910611K 150.000 kr. eller mere
   23 37088
   0 199Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 77
 • V18 KØN
  • 161A. Køn:
  • %MD%AntalKodeKategori
   50507920Mand
   50508071Kvinde
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V19 ALDER
  • 161B. Alder:
  • %MD%AntalKodeKategori
   77118115 - 19 år
   6691220 - 24 år
   1010167325 - 29 år
   1818284430 - 39 år
   1717273540 - 49 år
   2424388650 - 64 år
   1717278765 år eller derover
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V20 CIVILSTAND
  • 161C. Civilstand:
  • %MD%AntalKodeKategori
   737311740Gift
   10101631Tidligere gift
   16162623Ugift
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V21 STILLING
  • 162A. Egen stilling:
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132131Arbejder, ufaglært
   10101542Arbejder, faglært
   14142273Funktionær, lavere
   771194Funktionær, højere
   661035Selvstændig landbruger
   11186Selvstændig detailhandler/selvstændig håndværksmester
   44607Selvstændig i øvrigt
   881308Lærling/elev/studerende etc.
   17172659Ude af erhverv (pensionist o.a.)
   161624910Gift kvinde uden selverhverv
   446111Medhjælpende hustru
   0 199Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V22 BESKÆFTIGELSESSEKTOR
  • 162B. Er De ansat ved stat eller kommune?
  • %MD%AntalKodeKategori
   868713840Nej
   13132151Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V23 SKOLEUDDANNELSE
  • 163A. Svarpersonens skoleuddannelse:
  • %MD%AntalKodeKategori
   54548711Folkeskole (A-linie): indtil 7 års skolegang
   14142212Folkeskole (A-linie): 7 års skolegang eller mere
   22223583Mellemskole- og realeksamen eller tilsvarende
   881314Studentereksamen eller tilsvarende eller højere uddannelse
   11188Vil ikke svare
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V24 STILLING I HUSSTAND
  • 163B. Svarpersonens stilling i husstanden:
  • %MD%AntalKodeKategori
   43436930Husfader
   46467361Husmoder
   11111702Anden voksen
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V25 ANTAL INTERVIEW
  • 169A. Interviewet gennemført som:
  • %MD%AntalKodeKategori
   868613741Første interview i husstanden
   14142162Andet interview i husstanden
   0063Tredje/fjerde interview i husstanden
   0 18
   0 39Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V26 ANTAL KONTAKTFORSØG
  • 169B. Interviewet gennemført ved:
  • %MD%AntalKodeKategori
   656610401Første kontaktforsøg
   24253892Andet kontaktforsøg
   771113Tredje kontaktforsøg
   33444Fjerde eller senere kontaktforsøg
   1 169Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 99
 • V27 INTERVIEW-DAG
  Dagens nummer i måneden er kodet. Ved ikke er kodet 88. Uoplyst er kodet 99.
  • 170: Dato
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1577
    Manglende 23
    Minimum 1
    Maximum 29
    Gennemsnit 15
    Median 15
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 88.

 • V28 INTERVIEW-MÅNED
  Månedens nummer er kodet (der forekommer fejlkodninger). Ved ikke er kodet 88. Uoplyst er kodet 99.
  • 172. Måned.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1574
    Manglende 26
    Minimum 1
    Maximum 88
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V29 DISTRIKTSNUMMER 1
  • 169C. Distriktsnummer (1). Interview gennemført i:
  • %MD%AntalKodeKategori
   439621Århus
   222362Ålborg/Nørre Sundby
   217273Odense
   222364Randers/Esbjerg
   90 14399Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 10
 • V30 DISTRIKTSNUMMER 2
  • 173. Distriktsnummer (2). Urbanisering.
  • %MD%AntalKodeKategori
   18182850København, Frederiksberg, Gentofte
   11111821Københavns forstæder
   39396172Provinsbyer
   32325153Landdistrikter
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V31 DISTRIKTSNUMMER 3
  • 174. Distriktsnummer (3). Landsdel.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16162570Sjælland
   19193061Sjælland
   10101632Sjælland
   991413Fyn
   19193014Østjylland
   11111805Nordjylland
   12121846Vestjylland
   44677Sydjylland
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V32 VALGDELTAGELSE FV JAN75
  Gælder folketingsvalget 1975.
  • FOLKETINGSVALGET
  • 165. Stemte De ved folketingsvalget den 9. januar?
  • %MD%AntalKodeKategori
   778412371Stemte
   66942Stemte ikke
   891263Havde ikke stemmeret
   0064Stemte blankt
   0045Andre svar
   8 1328
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 92
 • V33 PARTISTEMME VED FV JAN75
  Gælder folketingsvalget 1975.
  • FOLKETINGSVALGET
  • 164. Stemte De ved folketingsvalget den 9. januar? - på hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23293641A. Socialdemokratiet
   20273282V. Venstre
   46703C. Konservative
   57854B. Radikale
   34465F. Socialistisk Folkeparti
   10131576Z. Fremskridtspartiet
   11127M. Centrum-demokraterne
   22268E. Retsforbundet
   34489K. Kommunister
   567810Q. Kristeligt Folkeparti
   121911Y. Venstresocialisterne
   00413S. Slesvigsk Parti
   23 36399Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 77
 • V34 VALGDELTAGELSE IMORGEN
  • FOLKETINGSVALGET
  • 167. Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   748611921Vil stemme
   44582Vil ikke stemme
   781083Har ikke stemmeret
   11104Vil stemme blankt
   11115Andre svar
   14 2178
   0 49Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 86
 • V35 PARTISTEMME IMORGEN
  • FOLKETINGSVALGET
  • 166. Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22303561A. Socialdemokratiet
   19253002V. Venstre
   46663C. Konservative
   56764B. Radikale
   23405F. Socialistisk Folkeparti
   11151756Z. Fremskridtspartiet
   11117M. Centrum-demokraterne
   12208E. Retsforbundet
   34439K. Kommunister
   578010Q. Kristeligt Folkeparti
   122311Y. Venstresocialisterne
   00213S. Slesvigsk Parti
   26 40899Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 74
 • V36 VIGTIGSTE PROBLEM 1
  (Der blev presset for svar).
  • FOLKETINGSVALGET
  • 247. Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 1.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0071Diffuse svar: alting, det hele osv.
   0022Autoritetsorienteret: skabe orden, for meget frihed osv.
   0023Samarbejdsorienteret og forståelsesorienteret: få os til at forstå hinanden, skabe et bedre arbejdsklima
   0184Uspecificeret fremgang: skabe fremgang, skabe et bedre samfund, gøre os til bedre mennesker
   0005Ingen problemer
   55746Regeringsdannelse (handlekraftig regering, lade nye partier komme til, statsminister-problem)
   0037Planlægning og prioritering
   44598Ved ikke
   0049Andet specifikt
   00010Politikernes troværdighed
   558411Politikernes samarbejdsvilje, uenighed og skænderier
   00512Politikernes egne interesser (ben, lønforhøjel- ser osv.)
   00313Politikernes kontakt med vælgerne
   00014Politikernes varetagelse af vælgerinteresser
   00015Vælgernes kompetence
   00216Administrationen (skæres ned, papirnusseri, for langsom ekspedition, forenkles, rationaliseres)
   00217Interesseorganisationerne (lytte til dem, styre dem osv.)
   00018Politikernes stil (vaghed, nedladenhed, irrite- rende talemåde)
   00219Andet specifikt
   303248520Økonomien
   404264721Beskæftigelse, arbejdsløshed (generelt) (hindre arbejdsløshed, mangel på arbejdskraft)
   222822Inflation, pristal osv. (prisstop ønskes, ikke prisstop)
   00523Betalingsbalance, valutakurser, devaluering, handelsbalance
   00024Kredit og rente, aktie- og obligationskurser (kreditstramning, lempelse)
   00025Opsparing og forbrug (støtte opsparing, begrænse forbruget)
   00026Produktion og investering
   111027Lønniveau (lønstop, lønkontrol, indefrysning, højere lønninger)
   00228Ejendoms- og konkurrenceforhold (monopoler, økonomisk demokrati, udenlandske virksomheder, for økonomisk demokrati, imod økonomisk demokrati, styrke konkurrencen, bedre monopolkontrol, investeringskontrol, nationalisere visse industrier, færre statsindgreb)
   00529Andet specifikt
   00030Landbrugets problemer
   00031Arbejdernes problemer (større arbejdsløshedsunderstøttelse, mindre arbejdsløshedsunderstøttelse, fremmedarbejdere hjem, kontrollere)
   00232Industriens og håndværkets problemer
   00033Handelens problemer
   00034Små næringsdrivende
   00035Oliekrise, energipolitik (søge nye energikilder, statsopkøb, nationalisere olie, forhandle med araberne, fordele olien retfær- digt)
   00036Udenlandsk konkurrence
   00137Ligeløn, lavtløn (kvinders ligeløn, lavtlønnede stilles bedre)
   00038Profit og overskud (for store profitter, for ringe fortjeneste)
   00039Andet specifikt
   111840Skatter, moms, afgifter generelt
   00241Pro et contra sambeskatning/enlige
   00042Moms og skatteadministration (erhvervsdrivendes momsadministration, kildeskattedirektoratet)
   111143Indtægttsskatternes højde (kan ikke betale sig at arbejde, progression, nogle grupper slipper for billigt, trækprocenten, skattesnyderi, lavtlønnede, bundgrænse, mellemindkomster, proportionalstræk, fradragsjunglen)
   00044Momsen øges/nedsættes (nedsættes, øges i stedet for indkomstskat)
   00045Formueskatter (nedsættes, bortfalder, øges)
   111546Offentlige udgifters størrelse
   00047Offentlige udgifters fordeling
   00348Konkrete spareforslag
   00149Andet specifikt
   00550Boligproblemet (generelt), herunder flere og bedre boliger)
   00051Huslejeproblemer (billigere boliger, frit boligmarked, ikke frit boligmarked)
   00052Boligtilskud/sikring (bevares, øges, nedsættes, fjernes)
   00053Slumsanering
   00154Almennyttigt boligbyggeris andel (bevares, øges, nedsættes)
   00255Jordpriser, grundspekulation
   00056Parcelhusproblemer (parcelhuse stilles bedre, lejeværdi bort, lavere vurderinger, lavere ejendomsskat, parcelhuse stilles dårligere, rentefradrag bort)
   00059Andet specifikt
   00260Forurening (spildevand, luftforurening, gift i madvarerne) - se også 66
   00061Trafikproblemer (generelt)
   00062Veje, broer, jernbaner
   00063Bytrafik
   00064Luftfart, lufthavne
   00065Fredning, adgang til skov og strand
   00066Støjplage
   00067Egnsudvikling (herunder Grønlandsproblemer)
   00069Andet specifikt
   00470Sociale problemer
   111471Folke- og invalidepension (højere folkepension, højere pensionsalder, pensionister i arbejde, for let at få invalidepension)
   00272Forsorg for syge, åndssvage, gamle (mere forsorg; mindre, begrænse hospitalsbyggeri)
   00073Generationsproblemer, ungdommen (Gøre mere for de unge, unge burde bestille mere)
   00074Børnehaver, vuggestuer, fritidshjem (for lidt, for mange)
   00075Narkomani, hash, alkoholisme (og forhandling af stof)
   00176Kriminalitet, lov og orden (større straffe, mere politi)
   00077Sociale udgifters fordeling (bevares, øges, skæres ned)
   00578Sociale udgifters fordeling
   00379Andet specifikt (børnetilskud op, bevares, børnetilskud ned, bort)
   00080International forståelse osv.
   00381Markedsforhold (eFTA, Fællesmarked, nordisk samarbejde, generelt) - se 87-88
   00082NATO, øst-vest forhold (blive i NATO, styrke NATO, ud af NATO)
   00283Nedskæring af forsvaret
   00184Tjenestetid
   00085Ulandshjælp (bevares, øges, nedskæres)
   00086Krig og fred; afspænding, nedrustning
   00087For EEC (mere integration, mindre integration)
   00188Imod EEC
   00089Andet specifikt udenrigspolitisk
   00090Uddannelse (generelt)
   00191Folkeskolen (skoletidens art, længde osv.) (længere skoletid, kortere skoletid, frit valg, forældre større indflydelse)
   00092Lærlingeuddannelse
   00093Højere uddannelser (bevares, styrkes, nedskæres, adgangsbegrænsning)
   00094Økonomisk støtte til uddannelse (bevares, øges, nedskæres, kun lån)
   00095Omskoling, videreuddannelse
   00096Kulturpolitik, kunstfond o.l. (mere støtte, mindre støtte)
   00097TV og radio (for dårlig, for venstreorienteret, for demokratisk)
   00098Kirkelige spørgsmål, religionsundervisning
   00099Andet specifikt (herunder porno)
   4 610Irrelevant
   1001001600
   Svarprocent: 96
 • V37 VIGTIGSTE PROBLEM 2
  (Der blev presset for svar). (Den fuldstændige kodenøgle er gengivet i V36; nedenfor er kun medtaget faktisk nævnte svar).
  • FOLKETINGSVALGET
  • 249. Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 2.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0011Diffuse svar: alting, det hele osv.
   0012Autoritetsorienteret: skabe orden, for meget frihed osv.
   0023Samarbejdsorienteret og forståelsesorienteret: få os til at forstå hinanden, skabe et bedre arbejdsklima
   0024Uspecificeret fremgang: skabe fremgang, skabe et bedre samfund, gøre os til bedre mennesker
   0036Regeringsdannelse (handlekraftig regering, lade nye partier komme til, statsminister-problem)
   0177Planlægning og prioritering
   0019Andet specifikt
   00210Politikernes troværdighed
   4106711Politikernes samarbejdsvilje, uenighed og skænderier
   01612Politikernes egne interesser (ben, lønforhøjel- ser osv.)
   00314Politikernes varetagelse af vælgerinteresser
   00315Vælgernes kompetence
   00116Administrationen (skæres ned, papirnusseri, for langsom ekspedition, forenkles, rationaliseres)
   00217Interesseorganisationerne (lytte til dem, styre dem osv.)
   00219Andet specifikt
   374620Økonomien
   153724321Beskæftigelse, arbejdsløshed (generelt) (hindre arbejdsløshed, mangel på arbejdskraft)
   374422Inflation, pristal osv. (prisstop ønskes, ikke prisstop)
   253123Betalingsbalance, valutakurser, devaluering, handelsbalance
   01524Kredit og rente, aktie- og obligationskurser (kreditstramning, lempelse)
   00225Opsparing og forbrug (støtte opsparing, begrænse forbruget)
   00226Produktion og investering
   121427Lønniveau (lønstop, lønkontrol, indefrysning, højere lønninger)
   00128Ejendoms- og konkurrenceforhold (monopoler, økonomisk demokrati, udenlandske virksomheder, for økonomisk demokrati, imod økonomisk demokrati, styrke konkurrencen, bedre monopolkontrol, investeringskontrol, nationalisere visse industrier, færre statsindgreb)
   01529Andet specifikt
   01430Landbrugets problemer
   00331Arbejdernes problemer (større arbejdsløshedsunderstøttelse, mindre arbejdsløshedsunderstøttelse, fremmedarbejdere hjem, kontrollere)
   00332Industriens og håndværkets problemer
   00136Udenlandsk konkurrence
   01437Ligeløn, lavtløn (kvinders ligeløn, lavtlønnede stilles bedre)
   242440Skatter, moms, afgifter generelt
   00142Moms og skatteadministration (erhvervsdrivendes momsadministration, kildeskattedirektoratet)
   121343Indtægttsskatternes højde (kan ikke betale sig at arbejde, progression, nogle grupper slipper for billigt, trækprocenten, skattesnyderi, lavtlønnede, bundgrænse, mellemindkomster, proportionalstræk, fradragsjunglen)
   00145Formueskatter (nedsættes, bortfalder, øges)
   242846Offentlige udgifters størrelse
   00148Konkrete spareforslag
   00049Andet specifikt
   01850Boligproblemet (generelt), herunder flere og bedre boliger)
   00251Huslejeproblemer (billigere boliger, frit boligmarked, ikke frit boligmarked)
   01560Forurening (spildevand, luftforurening, gift i madvarerne) - se også 66
   00364Luftfart, lufthavne
   11970Sociale problemer
   121071Folke- og invalidepension (højere folkepension, højere pensionsalder, pensionister i arbejde, for let at få invalidepension)
   01672Forsorg for syge, åndssvage, gamle (mere forsorg; mindre, begrænse hospitalsbyggeri)
   00376Kriminalitet, lov og orden (større straffe, mere politi)
   01777Sociale udgifters fordeling (bevares, øges, skæres ned)
   01778Sociale udgifters fordeling
   01479Andet specifikt (børnetilskud op, bevares, børnetilskud ned, bort)
   01481Markedsforhold (eFTA, Fællesmarked, nordisk samarbejde, generelt) - se 87-88
   00282NATO, øst-vest forhold (blive i NATO, styrke NATO, ud af NATO)
   00185Ulandshjælp (bevares, øges, nedskæres)
   01688Imod EEC
   00390Uddannelse (generelt)
   00291Folkeskolen (skoletidens art, længde osv.) (længere skoletid, kortere skoletid, frit valg, forældre større indflydelse)
   00196Kulturpolitik, kunstfond o.l. (mere støtte, mindre støtte) (for dårlig, for venstreorienteret, for demokratisk)
   00298Kirkelige spørgsmål, religionsundervisning (herunder porno)
   58 9360Irrelevant
   1001001600
   Svarprocent: 42
 • V38 VIGTIGSTE PROBLEM 3
  (Der blev presset for svar). (Den fuldstændige kodenøgle er gengivet i V36; nedenfor er kun medtaget faktisk nævnte svar).
  • FOLKETINGSVALGET
  • 251. Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 3.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0114Uspecificeret fremgang: skabe fremgang, skabe et bedre samfund, gøre os til bedre mennesker
   0236Regeringsdannelse (handlekraftig regering, lade nye partier komme til, statsminister-problem)
   0117Planlægning og prioritering
   1121511Politikernes samarbejdsvilje, uenighed og skænderier
   02312Politikernes egne interesser (ben, lønforhøjel- ser osv.)
   02213Politikernes kontakt med vælgerne
   01115Vælgernes kompetence
   05620Økonomien
   1152021Beskæftigelse, arbejdsløshed (generelt) (hindre arbejdsløshed, mangel på arbejdskraft)
   06822Inflation, pristal osv. (prisstop ønskes, ikke prisstop)
   181123Betalingsbalance, valutakurser, devaluering, handelsbalance
   01125Opsparing og forbrug (støtte opsparing, begrænse forbruget)
   02227Lønniveau (lønstop, lønkontrol, indefrysning, højere lønninger)
   01129Andet specifikt
   02240Skatter, moms, afgifter generelt
   06843Indtægttsskatternes højde (kan ikke betale sig at arbejde, progression, nogle grupper slipper for billigt, trækprocenten, skattesnyderi, lavtlønnede, bundgrænse, mellemindkomster, proportionalstræk, fradragsjunglen)
   01144Momsen øges/nedsættes (nedsættes, øges i stedet for indkomstskat)
   02246Offentlige udgifters størrelse
   01149Andet specifikt
   03450Boligproblemet (generelt), herunder flere og bedre boliger)
   01154Almennyttigt boligbyggeris andel (bevares, øges, nedsættes)
   01155Jordpriser, grundspekulation
   02360Forurening (spildevand, luftforurening, gift i madvarerne) - se også 66
   02270Sociale problemer
   03471Folke- og invalidepension (højere folkepension, højere pensionsalder, pensionister i arbejde, for let at få invalidepension)
   01172Forsorg for syge, åndssvage, gamle (mere forsorg; mindre, begrænse hospitalsbyggeri)
   02274Børnehaver, vuggestuer, fritidshjem (for lidt, for mange)
   02376Kriminalitet, lov og orden (større straffe, mere politi)
   17977Sociale udgifters fordeling (bevares, øges, skæres ned)
   01178Sociale udgifters fordeling
   01179Andet specifikt (børnetilskud op, bevares, børnetilskud ned, bort)
   01182NATO, øst-vest forhold (blive i NATO, styrke NATO, ud af NATO)
   01183Nedskæring af forsvaret
   02288Imod EEC
   02390Uddannelse (generelt)
   02296Kulturpolitik, kunstfond o.l. (mere støtte, mindre støtte)
   92 14700Irrelevant
   1001001600
   Svarprocent: 8
 • V39 VALGDELTAGELSE FV DEC73
  • FOLKETINGSVALGET
  • 254. Stemte De ved forrige folketingsvalg, den 4. december 1973?
  • %MD%AntalKodeKategori
   758612051Stemte
   44622Stemte ikke - gå til spm. 260 (V47)
   891263Havde ikke stemmeret - gå til spm. 343 (V115)
   0004Stemte blankt - gå til spm. 260 (V47)
   0075Andre svar - gå til spm. 260 (V47)
   9 1398
   4 619Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 88
 • V40 PARTISTEMME VED FV DEC73
  • FOLKETINGSVALGET
  • 253. Stemte De ved forrige folketingsvalg, den 4. december 1973? - På hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20273271A. Socialdemokratiet
   15202382V. Venstre
   68963C. Konservative
   791114B. Radikale
   34485F. Socialistisk Folkeparti
   12161916Z. Fremskridtspartiet
   34477M. Centrum-demokraterne
   23338E. Retsforbundet
   23399K. Kommunister
   456510Q. Kristeligt Folkeparti
   01711Y. Venstresocialisterne
   00313S. Slesvigsk Parti
   25 39599Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 75
 • V41 STEMMEBEGRUND.FV75 1.SV
  • FOLKETINGSVALGET
  • 255. Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte som De gjorde ved folketingsvalget den 9. januar 1975? (Hvis godt parti, partiets politik eller lignende vage svar: stil spørgsmålet:) - Kan De sige det lidt mere præcist? 1. stemmebegrundelse.
  • %MD%AntalKodeKategori
   34410Godt parti, det bedste parti
   23361Tautologiske svar af typen: 'vil gerne støtte partiet'
   0024Udokumenteret kode
   344310Overbevisning, idealistiske grunde
   91314511Partiets ideer eller hvad det står for
   00212Fremskridtsvenligt parti
   01813Besindigt eller moderat parti, stabilitet
   01714Socialistisk indstilling
   121915Borgerlig eller liberal indstilling
   111016Det bedste for landet, for samfundet
   122019Andre ideologiske svar
   355420Fører en god politik
   232921Økonomisk politik
   11922Skattepolitik
   233823Udgiftspolitik
   01624Socialpolitik
   01825Fællesmarkedspolitik
   233526Beskæftigelse, langtidspolitik
   11929Anden speciel politik nævnt
   233730Regerer/har regeret godt
   122231Ny regering
   111632Regeringen kunne fortsætte
   111333Partiet regerede bedre end 'de andre'
   455734Tillid til kandidaten, kendte ham personligt
   01635Sympati for borgerlige politikere
   00036Antipati mod borgerlige politikere
   01737Sympati for socialdemokratiske politikere
   00538Antipati mod socialdemokratiske politikere
   111439Andet vedrørende administrative evner
   232940Gavner os (d.v.s. IP, hans familie etc.), klassens eller samfundslagets interesser
   456241Bedst for arbejderne, jeg er arbejder
   111342Pensionisterne
   00443Erhvervsdrivende
   121944Landmændene
   111345Klassens eller samfundslagets situation eller levestandard
   00346Det tyske mindretals parti
   233047Udokumenteret kode
   00049Andre grupper nævnt
   578550Har altid stemt sådan, vane, plejer at stemme sådan
   00051Henvisning til miljø
   00552Vokset op med det
   00153Specielt arbejderhjem
   00154Overtalt af ægtefællen
   00059Andre henvisninger til barndom
   122260Andre svar med specifikt indhold
   578362Blandinger af ovenstående
   233077Vil ikke svare
   455988Ved ikke
   28 44399Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 72
 • V42 STEMMEBEGRUND.FV75 2.SV
  • FOLKETINGSVALGET
  • 255. Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte som De gjorde ved folketingsvalget den 9. januar 1975? (Hvis godt parti, partiets politik eller lignende vage svar: stil spørgsmålet:) - Kan De sige det lidt mere præcist? 2. stemmebegrundelse.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Godt parti, det bedste parti
   0001Tautologiske svar af typen: 'vil gerne støtte partiet'
   01110Overbevisning, idealistiske grunde
   191611Partiets ideer eller hvad det står for
   00012Fremskridtsvenligt parti
   00013Besindigt eller moderat parti, stabilitet
   01114Socialistisk indstilling
   01115Borgerlig eller liberal indstilling
   01216Det bedste for landet, for samfundet
   01219Andre ideologiske svar
   171320Fører en god politik
   15921Økonomisk politik
   01122Skattepolitik
   02423Udgiftspolitik
   01224Socialpolitik
   161125Fællesmarkedspolitik
   04726Beskæftigelse, langtidspolitik
   02329Anden speciel politik nævnt
   02430Regerer/har regeret godt
   03631Ny regering
   01132Regeringen kunne fortsætte
   01133Partiet regerede bedre end 'de andre'
   2173234Tillid til kandidaten, kendte ham personligt
   01135Sympati for borgerlige politikere
   02336Antipati mod borgerlige politikere
   02437Sympati for socialdemokratiske politikere
   02338Antipati mod socialdemokratiske politikere
   04839Andet vedrørende administrative evner
   01240Gavner os (d.v.s. IP, hans familie etc.), klassens eller samfundslagets interesser
   02341Bedst for arbejderne, jeg er arbejder
   02342Pensionisterne
   00043Erhvervsdrivende
   00044Landmændene
   161245Klassens eller samfundslagets situation eller levestandard
   00046Det tyske mindretals parti
   04847Udokumenteret kode
   00049Andre grupper nævnt
   171450Har altid stemt sådan, vane, plejer at stemme sådan
   01151Henvisning til miljø
   00052Vokset op med det
   00053Specielt arbejderhjem
   01154Overtalt af ægtefællen
   00059Andre henvisninger til barndom
   01160Andre svar med specifikt indhold
   03662Blandinger af ovenstående
   00077Vil ikke svare
   00088Ved ikke
   88 141399Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 12
 • V43 PARTIBEGRUNDELSE JAN75
  • FOLKETINGSVALGET
  • 256. Hvorfor foretrak De det parti De stemte på den 9. januar? - Her er et kort med de mest almindelige begrundelser, hvilken af dem passer bedst på Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   34495361Jeg kan godt lide de ideer, som partiet står for
   12181972Partiets politik kommer mig og min familie til gode
   11161743Det er dygtige folk, som står i spidsen for partiet
   7101064Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilhængere af dette parti
   58875Partiet har præget udviklingen gennem mange år
   4 648
   27 4369Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 69
 • V44 BESLUTNINGSTIDSPKT.JAN75
  • FOLKETINGSVALGET
  • 257A. Hvornår besluttede De at stemme, som De gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det på et tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste De allerede før valgkampen, hvordan De ville stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10141611I de sidste dage før valget
   9121432Tidligere i valgkampen
   54748703Før valgkampen
   1 238
   25 4039Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 73
 • V45 ALT. PARTI JAN75 OVERV.
  • FOLKETINGSVALGET
  • 257B. Tænkte De på at stemme på et andet parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   52738370Nej
   19273041Ja
   1 228
   27 4379Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 71
 • V46 ALT. PARTI JAN75
  • FOLKETINGSVALGET
  • 258-259. (Stemte De ved forrige folketingsvalg, den 4. december 1973? - på hvilket parti?) (Tænkte De på at stemme på et andet parti?) Hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   417621Socialdemokratiet
   522802Venstre
   314523Det Konservative Folkeparti
   14144Det Radikale Venstre
   27245Socialistisk Folkeparti
   314516Fremskridtspartiet
   0267Centrums-demokraterne
   14138Retsforbundet
   15179Kommunisterne
   293210Kristelig Folkeparti
   02811Venstresocialisterne
   00113Slesvigsk Parti
   00114De Uafhængige
   00115Andet
   0 688
   77 123299Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 23
 • V47 A REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? A. Socialdemokratiet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   45507200Ikke nævnt
   45507151Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V48 B REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? B. Det Radikale Venstre.
  • %MD%AntalKodeKategori
   738211730Ikke nævnt
   16182621Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V49 C REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? C. Det Konservative Folkeparti.
  • %MD%AntalKodeKategori
   839213250Ikke nævnt
   781101Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V50 E REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? E. Retsforbundet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   9010014320Ikke nævnt
   0031Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V51 F REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? F. Socialistisk Folkeparti.
  • %MD%AntalKodeKategori
   859413560Ikke nævnt
   56791Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V52 K REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? K. Kommunisterne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   879713950Ikke nævnt
   23401Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V53 M REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? M. Centrums-Demokraterne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   889814050Ikke nævnt
   22301Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V54 Q REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Q. Kristeligt Folkeparti.
  • %MD%AntalKodeKategori
   819012950Ikke nævnt
   9101401Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V55 S REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? S. Slesvigsk Parti.
  • %MD%AntalKodeKategori
   9010014350Ikke nævnt
   0001Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V56 V REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? V. Venstre.
  • %MD%AntalKodeKategori
   48537610Ikke nævnt
   42476741Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V57 Y REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Y. Venstresocialisterne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   889814030Ikke nævnt
   22321Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V58 Z REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Z. Fremskridtspartiet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   798812680Ikke nævnt
   10121671Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V59 SAML. REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 261. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Samlingsregering.
  • %MD%AntalKodeKategori
   788612400Ikke nævnt
   12141951Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V60 ALLE REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 261. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Alle partier.
  • %MD%AntalKodeKategori
   899914200Ikke nævnt
   11151Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V61 VED EJ REGERINGSØNSKE
  • REGERINGSDANNELSE
  • 261. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Ved ikke.
  • %MD%AntalKodeKategori
   768512170Ikke nævnt
   14152181Nævnt
   10 1659Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V62 PARTITILHØRSFØLELSE
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 262. Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?
  • %MD%AntalKodeKategori
   47547521Ja, betragter sig som tilhænger af et bestemt parti.
   56852Ved ikke, i tvivl - gå til spm. 266 (V65)
   34405503Nej, betragter sig ikke som tilhænger af noget parti - gå til spm. 266 (V65)
   2 348
   11 1799Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 87
 • V63 TILHÆNGERPARTI
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 263-264. Hvilket parti er der tale om?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18372801Socialdemokratiet
   11231692Venstre
   511843Det Konservative Folkeparti
   36464Det Radikale Venstre
   23255Socialistisk Folkeparti
   37526Fremskridtspartiet
   0007Centrums-demokraterne
   12148Retsforbundet
   23259Kommunisterne
   354110Kristelig Folkeparti
   01611Venstresocialisterne
   01413Slesvigsk Parti
   00014De Uafhængige
   00315Andet
   2 3888
   51 81399Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 47
 • V64 PARTITILHØRSSTYRKE
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 265. Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, medens andre ikke er så stærkt overbeviste. Betragter De Dem selv som stærkt overbevist tilhænger af Deres parti eller ikke stærkt overbevist?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32675061Ja, stærkt overbevist - gå til spm. 268 (V67)
   16332532Nej, ikke stærkt overbevist - gå til spm. 268 (V67)
   0 78
   52 8349Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 47
 • V65 PARTIPRÆFERENCE
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 266-267. (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) Er der alligevel et parti, som De synes, De står nærmere end andre partier?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27694291Ja
   12311922Nej
   61 9799Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 39
 • V66 PRÆFERENCEPARTI
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 267. (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) (er der alligevel et parti, som De synes, De står nærmere end andre partier?) Hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   7261151Socialdemokratiet
   621932Venstre
   311473Det Konservative Folkeparti
   28374Det Radikale Venstre
   13125Socialistisk Folkeparti
   39416Fremskridtspartiet
   0167Centrums-demokraterne
   14188Retsforbundet
   13129Kommunisterne
   262810Kristelig Folkeparti
   141711Venstresocialisterne
   00013Slesvigsk Parti
   01314De Uafhængige
   121115Andet
   6 9988
   66 106199Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 28
 • V67 PARTITERMOMETER A
  Her vistes et kort (kort 15).
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 268. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Socialdemokratiet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22311-100
   12222- 80
   23383- 60
   34494- 40
   67975- 20
   14172196. 0
   11141827+ 20
   10121618+ 40
   10121549+ 60
   111317110+ 80
   121418811+100
   6 8988
   12 19999Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 82
 • V68 PARTITERMOMETER B
  Her vistes et kort (kort 15).
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 269. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. De Radikale.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22311-100
   11192- 80
   22273- 60
   33454- 40
   56805- 20
   16202626. 0
   20243137+ 20
   15182388+ 40
   9121499+ 60
   679310+ 80
   233511+100
   7 10988
   12 19999Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 81
 • V69 PARTITERMOMETER C
  Her vistes et kort (kort 15).
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 270. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. De Konservative.
  • %MD%AntalKodeKategori
   56751-100
   23382- 80
   34513- 60
   34534- 40
   67905- 20
   22273486. 0
   13162077+ 20
   10131608+ 40
   8101259+ 60
   456710+ 80
   456511+100
   7 11688
   13 20599Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 80
 • V70 PARTITERMOMETER E
  Her vistes et kort (kort 15).
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 271. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Retsforbundet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   681011-100
   23382- 80
   23383- 60
   56784- 40
   8111275- 20
   29384606. 0
   11151777+ 20
   57828+ 40
   34459+ 60
   233410+ 80
   122311+100
   12 18588
   13 21299Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 75
 • V71 PARTITERMOMETER F
  Her vistes et kort (kort 15).
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 272. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Socialistisk Folkeparti.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16212641-100
   791172- 80
   791153- 60
   68964- 40
   681025- 20
   14172166. 0
   8101287+ 20
   56758+ 40
   56819+ 60
   345410+ 80
   222811+100
   8 12288
   13 20299Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 80
 • V72 PARTITERMOMETER K
  Her vistes et kort (kort 15).
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 273. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Kommunisterne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   39486181-100
   56802- 80
   56753- 60
   56804- 40
   34555- 20
   12151906. 0
   56837+ 20
   23358+ 40
   22319+ 60
   222610+ 80
   222411+100
   6 10488
   12 19999Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 81
 • V73 PARTITERMOMETER M
  Her vistes et kort (kort 15).
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 274. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Centrums-demokraterne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11141731-100
   44562- 80
   23403- 60
   45684- 40
   781055- 20
   23293726. 0
   12151987+ 20
   9111438+ 40
   57869+ 60
   222810+ 80
   111111+100
   7 11988
   13 20199Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 80
 • V74 PARTITERMOMETER Q
  Her vistes et kort (kort 15).
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 275. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Kristelig Folkeparti.
  • %MD%AntalKodeKategori
   44571-100
   22262- 80
   22313- 60
   22324- 40
   34525- 20
   15182356. 0
   14172227+ 20
   12162008+ 40
   12151959+ 60
   91215010+ 80
   678811+100
   7 10788
   13 20599Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 80
 • V75 PARTITERMOMETER V
  Her vistes et kort (kort 15).
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 276. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Venstre.
  • %MD%AntalKodeKategori
   67891-100
   12212- 80
   33443- 60
   23354- 40
   33415- 20
   9111506. 0
   9101377+ 20
   10121618+ 40
   14172219+ 60
   121418510+ 80
   141722511+100
   6 8888
   13 20399Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 82
 • V76 PARTITERMOMETER Y
  Her vistes et kort (kort 15).
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 277. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Venstresocialisterne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   30384831-100
   781072- 80
   56753- 60
   67934- 40
   45685- 20
   14172196. 0
   57877+ 20
   44568+ 40
   23399+ 60
   223010+ 80
   111411+100
   8 12588
   13 20499Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 79
 • V77 PARTITERMOMETER Z
  Her vistes et kort (kort 15).
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 278. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Fremskridtspartiet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16202611-100
   45602- 80
   34503- 60
   34474- 40
   34485- 20
   14182316. 0
   8101237+ 20
   8101288+ 40
   8101239+ 60
   6810310+ 80
   6810211+100
   8 12588
   12 19999Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 80
 • V78 POLITISK INTERESSE
  • HOLDNINGER TIL PARTIER
  • 309. Vil De sige, at De selv er meget interesseret i politik, noget eller kun lidt interesseret i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19213001Meget
   38426082Noget
   29324663Kun lidt
   55794Slet ikke
   0 28
   9 1459Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 91
 • V79 SET VALGKAMP I TV
  • VALGKAMPEN
  • 310. Hvert parti havde en aften med udsendelser i TV. Fulgte De alle eller næsten alle udsendelser, de fleste af dem, eller kun nogle enkelte af dem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   31344891Alle, næsten alle
   28314432De fleste
   24273883Kun enkelte
   881214Slet ingen
   0 58
   10 1549Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V80 HØRT VALGKAMP I RADIO
  • VALGKAMPEN
  • 311. Hvert parti havde en aften med udsendelser i radio. Fulgte De alle eller næsten alle udsendelser, de fleste af dem, eller kun nogle enkelte af dem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   671041Alle, næsten alle
   9101442De fleste
   25284023Kun enkelte
   49557814Slet ingen
   1 128
   10 1579Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 89
 • V81 VALGKAMP I AVISER
  • VALGKAMPEN
  • 312. Har De under valgkampen ofte, undertiden eller slet ikke læst om politik i aviser?
  • %MD%AntalKodeKategori
   45507221Ofte
   32355102Undertiden
   13142073Slet ikke
   0 88
   10 1539Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 90
 • V82 TV UNDERHOLDENDE
  • VALGKAMPEN
  • 313. Her på kortet ser De nogle forskellige påstande om valgkampen i fjernsynet (kort 16 vistes). Vil De sige ja eller nej til påstandene? Synes De, det har været underholdende at se valgkamp i fjernsynet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26354160Nej
   47657581Ja
   16 2548
   11 1729Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 73
 • V83 TV DISKUSSIONSGRUNDLAG
  • VALGKAMPEN
  • 313. Her på kortet ser De nogle forskellige påstande om valgkampen i fjernsynet (kort 16 vistes). Vil De sige ja eller nej til påstandene? Synes De, det har været vigtigt at følge valgkampen i fjernsynet for at kunne følge med i diskussioner?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26364150Nej
   46647441Ja
   16 2578
   12 1849Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 72
 • V84 TV VANE
  • VALGKAMPEN
  • 313. Her på kortet ser De nogle forskellige påstande om valgkampen i fjernsynet (kort 16 vistes). Vil De sige ja eller nej til påstandene? Ville De alligevel have set fjernsyn på den tid, valgudsendelserne blev sendt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17262760Nej
   48747661Ja
   22 3448
   13 2149Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 65
 • V85 TV STEMMEVEJLEDENDE
  • VALGKAMPEN
  • 313. Her på kortet ser De nogle forskellige påstande om valgkampen i fjernsynet (kort 16 vistes). Vil De sige ja eller nej til påstandene? Har De set valgudsendelserne for bedre at kunne finde ud af hvilket parti, De skulle stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   57779050Nej
   17232701Ja
   15 2358
   12 1909Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 73
 • V86 DISKUSSION: FAMILIE
  • VALGKAMPEN
  • 314. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? Familien.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20263280Nej, ikke med nogen i familien
   58749221Ja, med medlemmer af familien
   4 668
   18 2849Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 78
 • V87 DISKUSSION: VENNER
  • VALGKAMPEN
  • 314. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? Venner.
  • %MD%AntalKodeKategori
   19293050Nej, ikke med venner
   48717621Ja, med venner
   4 678
   29 4669Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 67
 • V88 DISKUSSION: KOLLEGER
  • VALGKAMPEN
  • 314. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? Kolleger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   13202020Nej, ikke med kolleger
   36575721Ja, med kolleger
   14222242Har ikke kolleger
   4 678
   33 5359Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 62
 • V89 LEDIGHEDSFORVENTNING
  Her vistes et kort (kort 17).
  • VALGKAMPEN
  • 317. (Spørgsmålet besvares, hvis erhvervsmæssigt beskæftiget - ellers gå til spm. 318 (V90)) Hvor sandsynligt vil De sige det er, at De mister Deres beskæftigelse inden for de næste 6 måneder, tror De det er meget sandsynligt, noget sandsynligt eller ikke sandsynligt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   38541Meget sandsynligt
   49612Noget sandsynligt
   36835753Ikke sandsynligt
   3 468
   54 8649Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 43
 • V90 EF-HOLDNING
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 318. Hvis der blev afholdt folkeafstemning i dag om EF, ville De så stemme ja eller nej?
  • %MD%AntalKodeKategori
   38496000Ville stemme nej
   37485921Ville stemme ja
   33432Ville stemme blankt
   13 2148
   9 1519Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 77
 • V91 MORALHOLDNING
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 319. Man har diskuteret den moralske udvikling i vort samfund, fx pornografi og Jesus filmen. Mener De, at der er tale om en foruroligende udvikling, eller mener De, at den ikke er særlig foruroligende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32435191Foruroligende
   43576922Ikke foruroligende
   15 2408
   9 1499Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 76
 • V92 ØD M/U CENTRAL FOND
  1) Der skal slet ikke indføres økonomisk demokrati. 2) Der skal indføres økonomisk demokrati, men uden en central fond. 3) Der skal indføres økonomisk demokrati, der omfatter centrale fonds styret af fagforeningerne.
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 320. Det har også været diskuteret, om de ansatte skulle være medejere af virksomhederne gennem en eller anden form for økonomisk demokrati - ØD -. Der er tre muligheder: Hvilken synes De bedst om?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36575711Ikke ØD
   18282822ØD uden central fond
   9151483ØD med central fond
   28 4438
   10 1569Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 63
 • V93 LØNSTOP
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 321. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. I den nuværende økonomiske situation, er der ikke råd til lønstigninger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   50608081Helt enig
   18222902Delvis enig
   44603Hverken enig eller uenig
   681014Delvis uenig
   56825Helt uenig
   16 2599Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 84
 • V94 OVERENSKOMSTINDGREB
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 322. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Folketinget må under ingen omstændigheder gribe ind i overenskomstforhandlingerne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   28354401Helt enig
   16212582Delvis enig
   10131663Hverken enig eller uenig
   14172164Delvis uenig
   11141735Helt uenig
   22 3479Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 78
 • V95 BYGGE-STØTTE
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 323. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. For at få flere folk i arbejde bør statsstøtten til byggeriet sættes stærkt i vejret.
  • %MD%AntalKodeKategori
   21273401Helt enig
   12161942Delvis enig
   14172163Hverken enig eller uenig
   13162024Delvis uenig
   18232905Helt uenig
   22 3589Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 78
 • V96 INDKOMSTPOLITIK
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 324. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Staten bør føre indkomstpolitik ved at regulere udviklingen i priser, lønninger og avancer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   29394701Helt enig
   22293512Delvis enig
   10131553Hverken enig eller uenig
   681014Delvis uenig
   8111275Helt uenig
   25 3969Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 75
 • V97 LIGE DYRTIDSPORTIONER
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 325. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Alle lønmodtagere bør have lige store dyrtidsportioner i kroner og ører.
  • %MD%AntalKodeKategori
   647710231Helt enig
   791192Delvis enig
   45623Hverken enig eller uenig
   45674Delvis uenig
   45625Helt uenig
   17 2679Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 83
 • V98 PRISSTOP
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 326. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Der indføres et totalstop for prisog avancestigninger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   50627981Helt enig
   15182332Delvis enig
   681023Hverken enig eller uenig
   67914Delvis uenig
   45635Helt uenig
   20 3139Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 80
 • V99 HELHEDSPLAN
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 327. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Regeringens helhedsplan er alt i alt det bedste forslag til løsning af landets nuværende økonomiske problemer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   17222781Helt enig
   20253122Delvis enig
   11141753Hverken enig eller uenig
   12151934Delvis uenig
   18232905Helt uenig
   22 3529Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 78
 • V100 BØRNETILSKUD
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 328. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Det vil være forkert at skære ned på børnetilskudene.
  • %MD%AntalKodeKategori
   24293861Helt enig
   17212712Delvis enig
   10131673Hverken enig eller uenig
   15182344Delvis uenig
   16202575Helt uenig
   18 2859Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 82
 • V101 POLITIKERHENSYNSLØSHED
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 329. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener.
  • %MD%AntalKodeKategori
   42536711Helt enig
   19243042Delvis enig
   10121573Hverken enig eller uenig
   681024Delvis uenig
   33445Helt uenig
   20 3229Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 80
 • V102 POLITIKERØDSELHED
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 330. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Politikerne er for ødsle med skatteydernes penge.
  • %MD%AntalKodeKategori
   54648601Helt enig
   17202712Delvis enig
   67903Hverken enig eller uenig
   56764Delvis uenig
   34495Helt uenig
   16 2549Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 84
 • V103 POLITIKERTILLID
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 331. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   791181Helt enig
   23283662Delvis enig
   14182303Hverken enig eller uenig
   18222894Delvis uenig
   18222885Helt uenig
   19 3099Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 81
 • V104 POLITIKERPRINCIPLØSHED
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 332. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. De folk, der vil nå til toppen i politik, bliver nødt til at opgive de fleste af deres principper.
  • %MD%AntalKodeKategori
   28384491Helt enig
   22293502Delvis enig
   10131583Hverken enig eller uenig
   9121424Delvis uenig
   68985Helt uenig
   25 4039Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 75
 • V105 SOCIALE UDGIFTER
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 333. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det.
  • %MD%AntalKodeKategori
   46557291Helt enig
   15182442Delvis enig
   10121573Hverken enig eller uenig
   67944Delvis uenig
   67955Helt uenig
   18 2819Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 82
 • V106 UDMELDELSE AF NATO
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 334. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Vi bør snarest melde os ud af NATO.
  • %MD%AntalKodeKategori
   15212431Helt enig
   68902Delvis enig
   10131573Hverken enig eller uenig
   791084Delvis uenig
   36495785Helt uenig
   26 4249Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 74
 • V107 RADIO & TV-CENSUR
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 335. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Radio og TV burde tie yderliggående synspunkter ihjel.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16212561Helt enig
   10131652Delvis enig
   9111393Hverken enig eller uenig
   9111404Delvis uenig
   33435305Helt uenig
   23 3709Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 77
 • V108 ØKONOMISK LIGHED
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 336. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse.
  • %MD%AntalKodeKategori
   25313971Helt enig
   17212702Delvis enig
   781063Hverken enig eller uenig
   11131714Delvis uenig
   22273465Helt uenig
   19 3109Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 81
 • V109 STÆRK MAND
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 337. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Det vil være meget fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krisesituation.
  • %MD%AntalKodeKategori
   23293631Helt enig
   12161912Delvis enig
   10121533Hverken enig eller uenig
   9111414Delvis uenig
   24313835Helt uenig
   23 3699Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 77
 • V110 INVESTERINGSKONTROL
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 338. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   25354061Helt enig
   13182142Delvis enig
   11151763Hverken enig eller uenig
   9131504Delvis uenig
   14192185Helt uenig
   27 4369Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 73
 • V111 SKATTEPROGRESSION
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 339. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   30374751Helt enig
   15182352Delvis enig
   12141843Hverken enig eller uenig
   9111454Delvis uenig
   16192515Helt uenig
   19 3109Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 81
 • V112 INDOKTRINERING I SKOLEN
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 340. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Vi må være mere på vagt over for indoktrinering i skolerne
  • %MD%AntalKodeKategori
   40526391Helt enig
   13172092Delvis enig
   9121433Hverken enig eller uenig
   7101184Delvis uenig
   8101305Helt uenig
   23 3619Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 77
 • V113 POLITIK FOR INDVIKLET
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 341. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtigt kan forstå, hvad der foregår.
  • %MD%AntalKodeKategori
   35425651Helt enig
   21253382Delvis enig
   781103Hverken enig eller uenig
   891204Delvis uenig
   13162085Helt uenig
   16 2599Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 84
 • V114 VED FOR LIDT OM POLITIK
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 342. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Jeg ved så lidt om politik, at jeg egentlig ikke burde stemme.
  • %MD%AntalKodeKategori
   67961Helt enig
   56802Delvis enig
   67963Hverken enig eller uenig
   12141844Delvis uenig
   53658485Helt uenig
   18 2969Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 82
 • V115 HANDELSBALANCEFORSTÅELSE
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 343. Og nu et spørgsmål om import- og eksportprisers betydning for Danmark. Hvis de varer, som Danmark importerer stiger mere i pris end de varer vi eksporterer, - mener De så Danmark bliver rigere, fattigere eller ingen af delene?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22301Rigere
   748911792Fattigere
   791193Ingen af delene
   16 2578
   1 159Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 83
 • V116 PRISTALSREGULERING
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 344. Pristallet viser hvordan forbrugerpriserne stiger, og det kan medføre lønstigninger ved udløsning af dyrtidsportioner. Når nu en del af pristallets stigning skyldes stigende importpriser, - at vi altså må betale mere for de varer, vi køber i udlandet - synes De så pristallets stigning bør medføre lønstigninger til hel eller delvis dækning af disse prisstigninger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44606961Ja
   29404642Nej - gå til spm. 346 (V118)
   26 4158
   2 259Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 72
 • V117 KONKURRENCEEVNE
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 345. Mener De sådanne lønstigninger vil forringe Danmarks økonomiske konkurrenceevne, mener De ikke de vil forringe vor konkurrenceevne, eller mener De sådanne lønstigninger vil være uden betydning for vor konkurrenceevne?
  • %MD%AntalKodeKategori
   31725031Forringe konkurrenceevne
   410722Ikke forringe konkurrenceevne
   8181233Uden betydning for konkurrenceevne
   8 1308
   48 7729Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 44
 • V118 FORBRUGSFORVENTNING 75
  • POLITISKE HOLDNINGER
  • 346. Tror De Deres private forbrug i 1975 vil blive større eller mindre end i 1974, eller tror De det vil blive det samme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21223351Større
   58619262Det samme
   16172543Mindre
   4 678
   1 189Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 95
 • V119 BILEN, BÅDEN/MOTORJOUR.
  (Kort 1 vistes).
  • LÆSEVANER: MÅNEDSBLADE
  • 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Bilen, Båden/Motor Journalen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   949415000Ikke nævnt
   66991Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V120 BO BEDRE
  (Kort 1 vistes).
  • LÆSEVANER: MÅNEDSBLADE
  • 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Bo Bedre.
  • %MD%AntalKodeKategori
   858513600Ikke nævnt
   15152391Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V121 BÅDNYT
  (Kort 1 vistes).
  • LÆSEVANER: MÅNEDSBLADE
  • 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Bådnyt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815610Ikke nævnt
   22381Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V122 DET BEDSTE
  (Kort 1 vistes).
  • LÆSEVANER: MÅNEDSBLADE
  • 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Det Bedste.
  • %MD%AntalKodeKategori
   898914270Ikke nævnt
   11111721Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V123 EVA
  (Kort 1 vistes).
  • LÆSEVANER: MÅNEDSBLADE
  • 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Eva.
  • %MD%AntalKodeKategori
   959515160Ikke nævnt
   55831Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V124 MAD OG GÆSTER
  (Kort 1 vistes).
  • LÆSEVANER: MÅNEDSBLADE
  • 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Mad og Gæster.
  • %MD%AntalKodeKategori
   939314900Ikke nævnt
   771091Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V125 SAMVIRKE
  (Kort 1 vistes).
  • LÆSEVANER: MÅNEDSBLADE
  • 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Samvirke.
  • %MD%AntalKodeKategori
   727311600Ikke nævnt
   27274391Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V126 SITUATION
  (Kort 1 vistes).
  • LÆSEVANER: MÅNEDSBLADE
  • 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Situation.
  • %MD%AntalKodeKategori
   999915830Ikke nævnt
   11161Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V127 VI UNGE
  (Kort 1 vistes).
  • LÆSEVANER: MÅNEDSBLADE
  • 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Vi Unge.
  • %MD%AntalKodeKategori
   969615310Ikke nævnt
   44681Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V128 MIT LIVS NOVELLE
  (Kort 2 vistes).
  • LÆSEVANER: 14-DAGES-BLADE
  • 109B. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for de sidste 14 dage, uanset hvor? Mit Livs Novelle.
  • %MD%AntalKodeKategori
   979715570Ikke nævnt
   33421Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V129 MOTOR
  (Kort 2 vistes).
  • LÆSEVANER: 14-DAGES-BLADE
  • 109B. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for de sidste 14 dage, uanset hvor? Motor.
  • %MD%AntalKodeKategori
   868613740Ikke nævnt
   14142251Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V130 ALT FOR DAMERNE
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Alt for Damerne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   898914170Ikke nævnt
   11111821Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V131 ANDERS AND OG CO.
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Anders And og Co.
  • %MD%AntalKodeKategori
   888814140Ikke nævnt
   12121851Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V132 BILLED BLADET
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Billed Bladet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   696911080Ikke nævnt
   31314911Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V133 DANSK FAMILIEBLAD
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Dansk Familieblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   929214750Ikke nævnt
   881241Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V134 FAMILIE JOURNALEN
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Familie Journalen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   737311640Ikke nævnt
   27274351Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V135 FEMINA
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Femina.
  • %MD%AntalKodeKategori
   969615280Ikke nævnt
   44711Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V136 HENDES VERDEN
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Hendes Verden.
  • %MD%AntalKodeKategori
   919114620Ikke nævnt
   991371Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V137 HJEMMET
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Hjemmet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   838313240Ikke nævnt
   17172751Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V138 RAPPORT
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Rapport.
  • %MD%AntalKodeKategori
   949415050Ikke nævnt
   66941Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V139 SE OG HØR
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Se og Hør.
  • %MD%AntalKodeKategori
   828213100Ikke nævnt
   18182891Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V140 SØNDAGS B.T.
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Søndags B.T.
  • %MD%AntalKodeKategori
   777712370Ikke nævnt
   23233621Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V141 UDE OG HJEMME
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Ude og Hjemme.
  • %MD%AntalKodeKategori
   939314880Ikke nævnt
   771111Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V142 HUS OG HJEM
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 111. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Hus og Hjem.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815670Ikke nævnt
   22321Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V143 LANDBRUGSMAGASINET
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 111. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Landbrugsmagasinet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   969615280Ikke nævnt
   44711Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V144 LANDSBLADET
  (Kort 3 vistes).
  • LÆSEVANER: UGEBLADE
  • 111. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Landsbladet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   888814020Ikke nævnt
   12121971Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V145 SØ: AKTUELT
  (Kort 4 vistes).
  • LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER
  • 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Aktuelt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   909114480Ikke nævnt
   991511Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V146 SØ: BERLINGSKE TIDENDE
  (Kort 4 vistes).
  • LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER
  • 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Berlingske Tidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   808012870Ikke nævnt
   20203121Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V147 SØ: FR.-BORG AMTS AVIS
  (Kort 4 vistes).
  • LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER
  • 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Frederiksborg Amts Avis.
  • %MD%AntalKodeKategori
   969615430Ikke nævnt
   44561Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V148 SØ: JYDSKE TIDENDE
  (Kort 4 vistes).
  • LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER
  • 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Jydske Tidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   959515270Ikke nævnt
   45721Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V149 SØ: JYLLANDSPOSTEN
  (Kort 4 vistes).
  • LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER
  • 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Jyllandsposten.
  • %MD%AntalKodeKategori
   848413490Ikke nævnt
   16162501Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V150 SØ: MORGENPOSTEN
  (Kort 4 vistes).
  • LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER
  • 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Morgenposten.
  • %MD%AntalKodeKategori
   939314950Ikke nævnt
   671041Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V151 SØ: POLITIKEN
  (Kort 4 vistes).
  • LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER
  • 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Politiken.
  • %MD%AntalKodeKategori
   848413390Ikke nævnt
   16162601Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V152 SØ: VENDSYSSEL TIDENDE
  (Kort 4 vistes).
  • LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER
  • 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Vendsyssel Tidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   979715490Ikke nævnt
   33501Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V153 SØ: ÅLBORG STIFTSTIDENDE
  (Kort 4 vistes).
  • LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER
  • 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Aalborg Stiftstidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   949415010Ikke nævnt
   66981Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V154 SØ: ÅRHUS STIFTSTIDENDE
  (Kort 4 vistes).
  • LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER
  • 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Aarhus Stiftstidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   959515220Ikke nævnt
   55771Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V155 SØ: WEEKENDAVISEN
  (Kort 4 vistes).
  • LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER
  • 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Weekendavisen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   979715500Ikke nævnt
   33491Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V156 SØ: INGEN LÆST
  (Kort 4 vistes).
  • LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER
  • 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Ingen af disse søndagsaviser læst.
  • %MD%AntalKodeKategori
   27274290Ikke nævnt
   737311701Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V157 AKTUELT
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • LÆSEVANER: HVERDAGSAVISER Hovedstad ...
  • 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Aktuelt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   949415110Ikke nævnt
   66881Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V158 BERLINGSKE TIDENDE
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • LÆSEVANER: HVERDAGSAVISER Hovedstad ...
  • 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Berlingske Tidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   888814070Ikke nævnt
   12121921Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V159 POLITIKEN
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • LÆSEVANER: HVERDAGSAVISER Hovedstad ...
  • 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Politiken.
  • %MD%AntalKodeKategori
   939314810Ikke nævnt
   771181Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V160 B.T.
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • LÆSEVANER: HVERDAGSAVISER Hovedstad ...
  • 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) B.T.
  • %MD%AntalKodeKategori
   818113020Ikke nævnt
   19192971Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V161 EKSTRA BLADET
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • LÆSEVANER: HVERDAGSAVISER Hovedstad ...
  • 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Ekstra Bladet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   868613810Ikke nævnt
   14142181Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V162 BØRSEN
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • LÆSEVANER: HVERDAGSAVISER Hovedstad ...
  • 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Børsen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815600Ikke nævnt
   22391Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V163 INFORMATION
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • LÆSEVANER: HVERDAGSAVISER Hovedstad ...
  • 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Information.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815640Ikke nævnt
   22351Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V164 KRISTELIGT DAGBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • LÆSEVANER: HVERDAGSAVISER Hovedstad ...
  • 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Kristeligt Dagblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815690Ikke nævnt
   22301Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V165 LAND & FOLK
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • LÆSEVANER: HVERDAGSAVISER Hovedstad ...
  • 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Land og Folk.
  • %MD%AntalKodeKategori
   999915770Ikke nævnt
   11221Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V166 MINAVISEN
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • LÆSEVANER: HVERDAGSAVISER Hovedstad ...
  • 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Minavisen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010015930Ikke nævnt
   0061Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V167 AMTSAVISEN (RANDERS)
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Amtsavisen (Randers).
  • %MD%AntalKodeKategori
   979715590Ikke nævnt
   23401Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V168 BORNHOLMEREN
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Bornholmeren.
  • %MD%AntalKodeKategori
   999915810Ikke nævnt
   11181Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V169 BORNHOLMS TIDENDE
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Bornholms Tidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010015950Ikke nævnt
   0041Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V170 DAGBLADET (RINGSTED)
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Dagbladet (Ringsted).
  • %MD%AntalKodeKategori
   999915820Ikke nævnt
   11171Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V171 FJERRITSLEV AVIS
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Fjerritslev Avis.
  • %MD%AntalKodeKategori
   999915900Ikke nævnt
   1191Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V172 FREDERICIA DAGBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Fredericia Dagblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   999915890Ikke nævnt
   11101Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V173 FREDERIKSBORG AMTS AVIS
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Frederiksborg Amts Avis.
  • %MD%AntalKodeKategori
   979715490Ikke nævnt
   33501Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V174 FREDERIKSHAVNS AVIS
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Frederikshavns Avis.
  • %MD%AntalKodeKategori
   999915860Ikke nævnt
   11131Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V175 FYENS STIFTSTIDENDE
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Fyens Stiftstidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   979715530Ikke nævnt
   33461Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V176 FYNS AMTS AVIS
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Fyns Amts Avis.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815700Ikke nævnt
   22291Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V177 FYNS TIDENDE
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Fyns Tidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815640Ikke nævnt
   22351Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V178 HELSINGØR DAGBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Helsingør Dagblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010015980Ikke nævnt
   0011Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V179 HERNING FOLKEBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Herning Folkeblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815680Ikke nævnt
   22311Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V180 HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Holbæk Amts Venstreblad
  • %MD%AntalKodeKategori
   999915790Ikke nævnt
   11201Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V181 HOLSTEBRO DAGBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Holstebro Dagblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010015930Ikke nævnt
   0061Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V182 HORSENS FOLKEBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Horsens Folkeblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815630Ikke nævnt
   22361Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V183 JYDSKE TIDENDE
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Jydske Tidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   979715550Ikke nævnt
   33441Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V184 JYLLANDSPOSTEN
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Jyllands-posten.
  • %MD%AntalKodeKategori
   939314900Ikke nævnt
   771091Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V185 KALUNDBORG FOLKEBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Kalundborg Folkeblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   999915860Ikke nævnt
   11131Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V186 KJERTEMINDE AVIS
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Kjerteminde Avis.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010015990Ikke nævnt
   0001Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V187 KOLDING FOLKEBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Kolding Folkeblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815650Ikke nævnt
   22341Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V188 LOLLAND-FALSTER FOLKET.
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Lolland-Falsters Folketidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815680Ikke nævnt
   22311Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V189 LØGSTØR AVIS
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Løgstør Avis.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010015930Ikke nævnt
   0061Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V190 MIDDELFART VENSTREBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Middelfart Venstreblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010015960Ikke nævnt
   0031Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V191 MIDTJYLLANDS AVIS
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Midtjyllands Avis (Silkeborg Avis).
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815610Ikke nævnt
   22381Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V192 MORSØ FOLKEBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Morsø Folkeblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   999915880Ikke nævnt
   11111Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V193 NY DAG
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Ny Dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815700Ikke nævnt
   22291Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V194 NÆSTVED TIDENDE
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Næstved Tidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815650Ikke nævnt
   22341Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V195 RINGKJØBING AMTS DAGBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Ringkjøbing Amts Dagblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   999915800Ikke nævnt
   11191Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V196 ROSKILDE TIDENDE
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Roskilde Tidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010015940Ikke nævnt
   0051Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V197 SJÆLLANDS TIDENDE
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Sjællands Tidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   979715570Ikke nævnt
   33421Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V198 SKAGENS AVIS
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Skagens Avis.
  • %MD%AntalKodeKategori
   999915860Ikke nævnt
   11131Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V199 SKIVE FOLKEBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Skive Folkeblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   979715500Ikke nævnt
   33491Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V200 THISTED DAGBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 117. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Thisted Dagblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   999915810Ikke nævnt
   11181Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V201 VEJLE AMTS FOLKEBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 117. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Vejle Amts Folkeblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815600Ikke nævnt
   22391Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V202 VENDSYSSEL TIDENDE
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 117. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Vendsyssel Tidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989815610Ikke nævnt
   22381Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V203 VESTKYSTEN
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 117. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Vestkysten.
  • %MD%AntalKodeKategori
   969615420Ikke nævnt
   44571Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V204 VIBORG STIFTS FOLKEBLAD
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 117. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Viborg Stifts Folkeblad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   979715520Ikke nævnt
   33471Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V205 AALBORG STIFTSTIDENDE
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 117. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Aalborg Stiftstidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   969615360Ikke nævnt
   44631Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V206 AARHUS STIFTSTIDENDE
  (Kort 5 og 6 vistes).
  • Provinsaviser: ------------
  • 117. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Aarhus Stiftstidende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   969715440Ikke nævnt
   33551Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V207 ANTAL DISTRIKTSBLADE
  • Provinsaviser: ------------
  • 119A. Har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i et eller flere distriktsblade, uanset hvor? (Hvis ja) - hvor mange?
  • %MD%AntalKodeKategori
   881300Nej
   32335191Ja, et
   58599282Ja, to eller flere
   0 38
   1 209Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 99
 • V208 RADIOAVIS
  • TV, RADIO, BIOGRAFER OG TRANSPORT
  • 119B. Hørte De radioavis i går? (dansk) - (Hvis ja) - en gang - to eller flere gange?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24253920Nej
   25254001Ja, en gang
   50507972Ja, to eller flere gange
   1 119Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 99
 • V209 TV-AVIS
  • TV, RADIO, BIOGRAFER OG TRANSPORT
  • 119C. Så De TV-avisen kl. 19.30 i går? (dansk fjernsyn).
  • %MD%AntalKodeKategori
   35355550Nej
   656510441Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V210 BIOGRAF
  • TV, RADIO, BIOGRAFER OG TRANSPORT
  • 119D. Har De været i biografen ... ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13141I går
   620912Inden for de sidste 7 dage
   620923Inden for de sidste 14 dage
   16562544Inden for de sidste 30 dage
   72 11485
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 28
 • V211 BUSKØRSEL
  • TV, RADIO, BIOGRAFER OG TRANSPORT
  • 120. Hvilke af disse transportmidler (kort 7 vistes) benyttede De i går? Bus.
  • %MD%AntalKodeKategori
   728411550Nej
   13162121Ja
   14 2328
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 85
 • V212 TOGKØRSEL
  • TV, RADIO, BIOGRAFER OG TRANSPORT
  • 120. Hvilke af disse transportmidler (kort 7 vistes) benyttede De i går? Tog.
  • %MD%AntalKodeKategori
   829613140Nej
   34541Ja
   14 2318
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 86
 • V213 PRIVATBILSKØRSEL
  • TV, RADIO, BIOGRAFER OG TRANSPORT
  • 120. Hvilke af disse transportmidler (kort 7 vistes) benyttede De i går? Privatbil.
  • %MD%AntalKodeKategori
   40476440Nej
   45537231Ja
   14 2328
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 85
 • V214 MOTORCYKELKØRSEL
  • TV, RADIO, BIOGRAFER OG TRANSPORT
  • 120. Hvilke af disse transportmidler (kort 7 vistes) benyttede De i går? Motorcykel eller knallert.
  • %MD%AntalKodeKategori
   809312730Nej
   67941Ja
   14 2328
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 85
 • V215 CYKELKØRSEL
  • TV, RADIO, BIOGRAFER OG TRANSPORT
  • 120. Hvilke af disse transportmidler (kort 7 vistes) benyttede De i går? Cykel.
  • %MD%AntalKodeKategori
   718311350Nej
   14172321Ja
   14 2328
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 85
 • V216 TIL FODS
  • TV, RADIO, BIOGRAFER OG TRANSPORT
  • 120. Hvilke af disse transportmidler (kort 7 vistes) benyttede De i går? Til fods.
  • %MD%AntalKodeKategori
   647510200Nej
   22253481Ja
   14 2318
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 86
 • V217 ANDRE TRANSPORTMIDLER
  • TV, RADIO, BIOGRAFER OG TRANSPORT
  • 120. Hvilke af disse transportmidler (kort 7 vistes) benyttede De i går? Andre transportmidler.
  • %MD%AntalKodeKategori
   849813410Nej
   22261Ja
   14 2328
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 85
 • V218 S-TOG
  (Kort 8 vistes).
  • TV, RADIO, BIOGRAFER OG TRANSPORT
  • 121. Har De kørt med S-tog, Kystbanen eller Nærumbanen inden for de sidste ... ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   3449124 timer
   345527 dage
   5680330 dage
   445943 måneder
   698211035Ikke inden for de sidste 3 måneder
   5 798
   11 1759Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 84
 • V219 S/H TV
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Sort-hvid TV.
  • %MD%AntalKodeKategori
   25254030Nej
   757511961Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V220 FARVE TV
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Farve-TV.
  • %MD%AntalKodeKategori
   797912620Nej
   21213371Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V221 STEREOANLÆG
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Stereoanlæg.
  • %MD%AntalKodeKategori
   646410230Nej
   36365761Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V222 PLADESPILLER
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Pladespiller.
  • %MD%AntalKodeKategori
   59599450Nej
   41416541Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V223 KASSETTEBÅNDOPTAGER
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Kassettebåndoptager.
  • %MD%AntalKodeKategori
   707011180Nej
   30304811Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V224 TRANSPORTABEL RADIO
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Transportabel radio.
  • %MD%AntalKodeKategori
   33335260Nej
   676710731Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V225 OPVASKEMASKINE
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Opvaskemaskine.
  • %MD%AntalKodeKategori
   898914200Nej
   11111791Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V226 FULDAUT. VASKEMASKINE
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Vaskemaskine, fuldaftomatisk.
  • %MD%AntalKodeKategori
   54548570Nej
   46467421Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V227 ADGANG TIL VASKEMASKINE
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Adgang til vaskemaskine.
  • %MD%AntalKodeKategori
   828213090Nej
   18182901Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V228 SEPARAT DYBRFYSER
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Separat dybfryser.
  • %MD%AntalKodeKategori
   39396250Nej
   61619741Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V229 SEPARAT KØLESKAB
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Separat køleskab.
  • %MD%AntalKodeKategori
   24243850Nej
   767612141Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V230 KOMB. KØLESKAB & FRYSER
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Kombineret køleskab og fryser.
  • %MD%AntalKodeKategori
   818112990Nej
   19193001Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V231 EL-KOMFUR
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: El-komfur.
  • %MD%AntalKodeKategori
   40406340Nej
   60609651Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V232 GAS-KOMFUR
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Gaskomfur.
  • %MD%AntalKodeKategori
   656510330Nej
   35355661Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V233 EL-KAFFEMASKINE
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: El-kaffemaskine.
  • %MD%AntalKodeKategori
   46467330Nej
   54548661Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V234 EL-HÅNDMIXER
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: El-håndmixer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   37375980Nej
   636310011Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V235 EL-SYMASKINE
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: El-symaskine.
  • %MD%AntalKodeKategori
   646510320Nej
   35355671Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V236 EL-BOREMASKINE
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: El-boremaskine.
  • %MD%AntalKodeKategori
   56568970Nej
   44447021Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V237 BIL EL. DISP OVER BIL
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Bil eller disposition over bil.
  • %MD%AntalKodeKategori
   39396200Nej
   61619791Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V238 MERE END EN BIL
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Mere end 1 bil.
  • %MD%AntalKodeKategori
   929214690Nej
   881301Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V239 OLIEFYR
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Oliefyr.
  • %MD%AntalKodeKategori
   50508010Nej
   50507981Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V240 TELEFON
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Telefon.
  • %MD%AntalKodeKategori
   31314910Nej
   696911081Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V241 MOTOR- EL. SEJLBÅD
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Motorbåd eller sejlbåd.
  • %MD%AntalKodeKategori
   969615280Nej
   44711Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V242 CAMPINGVOGN
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Campingvogn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   979715510Nej
   33481Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V243 SOMMERHUS
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Sommerhus.
  • %MD%AntalKodeKategori
   909114480Nej
   991511Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V244 SMÅBILLEDKAMERA
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Småbilledkamera.
  • %MD%AntalKodeKategori
   61619700Nej
   39396291Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V245 LYSBILLEDFREMVISER
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Fremviser til lysbilleder.
  • %MD%AntalKodeKategori
   868613710Nej
   14142281Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V246 SMALFILMSAPPARAT
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Smalfilmsapparat.
  • %MD%AntalKodeKategori
   929214670Nej
   881321Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V247 FILMFREMVISER
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Fremviser til film.
  • %MD%AntalKodeKategori
   929214720Nej
   881271Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V248 EL-BARBERMASKINE
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: El-barbermaskine.
  • %MD%AntalKodeKategori
   40406340Nej
   60609651Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V249 EL-CURLER
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: El-curler.
  • %MD%AntalKodeKategori
   818112890Nej
   19193101Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V250 TØRREHJELM E.L.
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Tørrehjelm og hårtørrer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   61619810Nej
   39396181Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V251 HUND
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Hund.
  • %MD%AntalKodeKategori
   666610620Nej
   34345371Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V252 KAT
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Kat.
  • %MD%AntalKodeKategori
   797912700Nej
   21213291Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V253 ANDRE KÆLEDYR
  • FORBRUGSGODER
  • 122. Har husstanden: Andre kæledyr.
  • %MD%AntalKodeKategori
   888814080Nej
   12121911Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V254 BORDVIN
  • FORBRUGSGODER
  • 125A Er der inden for de sidste 8 dage i husstanden nydt: Bordvin (rødvin, hvidvin).
  • %MD%AntalKodeKategori
   727211520Nej
   28284471Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V255 HEDVIN
  • FORBRUGSGODER
  • 125A Er der inden for de sidste 8 dage i husstanden nydt: Hedvin (sherry, portvin).
  • %MD%AntalKodeKategori
   808012860Nej
   20203131Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V256 BITTER
  • FORBRUGSGODER
  • 125A Er der inden for de sidste 8 dage i husstanden nydt: Bitter.
  • %MD%AntalKodeKategori
   959515140Nej
   55851Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V257 SNAPS
  • FORBRUGSGODER
  • 125A Er der inden for de sidste 8 dage i husstanden nydt: Snaps.
  • %MD%AntalKodeKategori
   787812550Nej
   22223441Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V258 ANDEN SPIRITUS
  • FORBRUGSGODER
  • 125A Er der inden for de sidste 8 dage i husstanden nydt: Anden spiritus.
  • %MD%AntalKodeKategori
   858513630Nej
   15152361Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V259 CIGARETTER
  • FORBRUGSGODER
  • 125B Har De i går røget: Cigaretter.
  • %MD%AntalKodeKategori
   61619710Nej
   39396281Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V260 CERUTTER
  • FORBRUGSGODER
  • 125B Har De i går røget: Cerutter.
  • %MD%AntalKodeKategori
   878713990Nej
   12132001Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V261 CIGARER
  • FORBRUGSGODER
  • 125B Har De i går røget: Cigarer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   969615390Nej
   44601Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V262 PIBE
  • FORBRUGSGODER
  • 125B Har De i går røget: Pibe.
  • %MD%AntalKodeKategori
   878713850Nej
   13132141Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V263 MÆLK
  • FORBRUGSGODER
  • 126A Har De i går nydt: Mælk.
  • %MD%AntalKodeKategori
   36375840Nej
   636310151Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V264 ANDRE MÆLKEPRODUKTER
  • FORBRUGSGODER
  • 126A Har De i går nydt: Andre mælkeprodukter.
  • %MD%AntalKodeKategori
   747411910Nej
   26264081Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V265 JUICE
  • FORBRUGSGODER
  • 126A Har De i går nydt: Juice.
  • %MD%AntalKodeKategori
   838313340Nej
   17172651Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V266 KAKAO, CHOKOLADE
  • FORBRUGSGODER
  • 126A Har De i går nydt: Kakao/chokolade.
  • %MD%AntalKodeKategori
   939314880Nej
   771111Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V267 KAFFE
  • FORBRUGSGODER
  • 126A Har De i går nydt: Kaffe.
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121960Nej
   888814031Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V268 THE
  • FORBRUGSGODER
  • 126A Har De i går nydt: The.
  • %MD%AntalKodeKategori
   636310130Nej
   37375861Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V269 COLA
  • FORBRUGSGODER
  • 126A Har De i går nydt: Cola.
  • %MD%AntalKodeKategori
   969615430Nej
   44561Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V270 MINERALVAND
  • FORBRUGSGODER
  • 126A Har De i går nydt: Mineralvand.
  • %MD%AntalKodeKategori
   787912560Nej
   21213431Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V271 LYST ØL
  • FORBRUGSGODER
  • 126A Har De i går nydt: Lyst øl.
  • %MD%AntalKodeKategori
   888914160Nej
   11111831Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V272 PILSNERØL
  • FORBRUGSGODER
  • 126A Har De i går nydt: Pilsner-øl.
  • %MD%AntalKodeKategori
   757512040Nej
   25253951Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V273 CHOKOLADE
  • FORBRUGSGODER
  • 126B Har De spist chokolade i går?
  • %MD%AntalKodeKategori
   727711560Nej
   21233431Ja
   6 1002
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 94
 • V274 LÆBESTIFT
  • FORBRUGSGODER
  • 127 Til kvinder: Har De i går brugt: Læbestift.
  • %MD%AntalKodeKategori
   818112890Nej
   19193101Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V275 ØJENKOSMETIK
  • FORBRUGSGODER
  • 127 Til kvinder: Har De i går brugt: Øjenkosmetik.
  • %MD%AntalKodeKategori
   919114630Nej
   891361Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V276 NEGLELAK
  • FORBRUGSGODER
  • 127 Til kvinder: Har De i går brugt: Neglelak.
  • %MD%AntalKodeKategori
   949415090Nej
   66901Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V277 HUDCREME
  • FORBRUGSGODER
  • 127 Til kvinder: Har De i går brugt: Hudcreme.
  • %MD%AntalKodeKategori
   727211530Nej
   28284461Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V278 HÅRLAK
  • FORBRUGSGODER
  • 127 Til kvinder: Har De i går brugt: Hårlak.
  • %MD%AntalKodeKategori
   909014460Nej
   10101531Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V279 DEODORANT
  • FORBRUGSGODER
  • 127 Til kvinder: Har De i går brugt: Deodorant.
  • %MD%AntalKodeKategori
   686810900Nej
   32325091Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V280 EL-BARBERMASKINE
  • FORBRUGSGODER
  • 128 Til mænd: Har De i går brugt: El-barbermaskine.
  • %MD%AntalKodeKategori
   757512070Nej
   24253921Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V281 BARBERMASKINE M/BLAD
  • FORBRUGSGODER
  • 128 Til mænd: Har De i går brugt: Maskine med blad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   848413470Nej
   16162521Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V282 BARBERSPRIT
  • FORBRUGSGODER
  • 128 Til mænd: Har De i går brugt: Barbersprit.
  • %MD%AntalKodeKategori
   888814050Nej
   12121941Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V283 CREME EFTER BARBERING
  • FORBRUGSGODER
  • 128 Til mænd: Har De i går brugt: Creme efter barberingen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   939314920Nej
   771071Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V284 HÅRSPRIT
  • FORBRUGSGODER
  • 128 Til mænd: Har De i går brugt: Hårsprit.
  • %MD%AntalKodeKategori
   969615380Nej
   44611Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V285 FRISERCREME
  • FORBRUGSGODER
  • 128 Til mænd: Har De i går brugt: Frisercreme.
  • %MD%AntalKodeKategori
   969615280Nej
   44711Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100
 • V286 DEODORANT
  • FORBRUGSGODER
  • 128 Til mænd: Har De i går brugt: Deodorant.
  • %MD%AntalKodeKategori
   838313310Nej
   17172681Ja
   0 19Uoplyst
   1001001600
   Svarprocent: 100

Instrumentering

Hovedsekvens

 • Main Sequence
  • V3: Dubletvariabel. Vægtning med værdierne:
  • V4: 154A. Antal personer (i husstanden) i alt:
  • V5: 154B. Antal voksne i husstanden (15 år og derover):
  • V6: 154C. Har De hjemmeværende børn under 15 år? - (Hvis ja) - Hvad er børnenes alder? Børn under 2 år.
  • V7: 154C. Har De hjemmeværende børn under 15 år? - (Hvis ja) - Hvad er børnenes alder? Børn 2 - 6 år.
  • V8: 154C. Har De hjemmeværende børn under 15 år? - (Hvis ja) - Hvad er børnenes alder? Børn 7 - 14 år.
  • V9: 155A. Antal børn under 15 år:
  • V10: 155B. Husstandens sammensætning:
  • V11: 156. Boligens art:
  • V12: 157A. Husstandsoverhovedets stilling:
  • V13: 157B. Er husstandsoverhovedet ansat ved stat eller kommune?
  • V14: 158A. Husstandsoverhovedets skoleuddannelse:
  • V15: 158B. Husmoderens stilling:
  • V16: 159. Vi vil gerne kunne analysere resultaterne af denne undersøgelse i forhold til befolkningens indtægt. - På dette kort har vi anført nogle indtægtsgrupper, og jeg vil nu bede Dem fortælle mig, hvilken gruppe De befinder Dem i. Det drejer sig om Deres egen personlige indtægt - og vi tænker kun på bruttoindtægten - altså før eventuel skat er trukket fra. - De skal blot fortælle mig bogstavet udfor den gruppe, der passer i Deres tilfælde. Egen indtægt (brutto):
  • V17: 160. Vi vil gerne kunne analysere resultaterne af denne undersøgelse i forhold til befolkningens indtægt. - På dette kort har vi anført nogle indtægtsgrupper, og jeg vil nu bede Dem fortælle mig, hvilken gruppe ... - Og på samme måde vil jeg gerne have det bogstav, der passer, hvis De tænker på husstandens samlede indtægt. Husstandens samlede indtægt (brutto):
  • V18: 161A. Køn:
  • V19: 161B. Alder:
  • V20: 161C. Civilstand:
  • V21: 162A. Egen stilling:
  • V22: 162B. Er De ansat ved stat eller kommune?
  • V23: 163A. Svarpersonens skoleuddannelse:
  • V24: 163B. Svarpersonens stilling i husstanden:
  • V25: 169A. Interviewet gennemført som:
  • V26: 169B. Interviewet gennemført ved:
  • V27: 170: Dato
  • V28: 172. Måned.
  • V29: 169C. Distriktsnummer (1). Interview gennemført i:
  • V30: 173. Distriktsnummer (2). Urbanisering.
  • V31: 174. Distriktsnummer (3). Landsdel.
  • V32: 165. Stemte De ved folketingsvalget den 9. januar?
  • V33: 164. Stemte De ved folketingsvalget den 9. januar? - på hvilket parti?
  • V34: 167. Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?
  • V35: 166. Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?
  • V36: 247. Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 1.
  • V37: 249. Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 2.
  • V38: 251. Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 3.
  • V39: 254. Stemte De ved forrige folketingsvalg, den 4. december 1973?
  • V40: 253. Stemte De ved forrige folketingsvalg, den 4. december 1973? - På hvilket parti?
  • V41: 255. Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte som De gjorde ved folketingsvalget den 9. januar 1975? (Hvis godt parti, partiets politik eller lignende vage svar: stil spørgsmålet:) - Kan De sige det lidt mere præcist? 1. stemmebegrundelse.
  • V42: 255. Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte som De gjorde ved folketingsvalget den 9. januar 1975? (Hvis godt parti, partiets politik eller lignende vage svar: stil spørgsmålet:) - Kan De sige det lidt mere præcist? 2. stemmebegrundelse.
  • V43: 256. Hvorfor foretrak De det parti De stemte på den 9. januar? - Her er et kort med de mest almindelige begrundelser, hvilken af dem passer bedst på Dem selv?
  • V44: 257A. Hvornår besluttede De at stemme, som De gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det på et tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste De allerede før valgkampen, hvordan De ville stemme?
  • V45: 257B. Tænkte De på at stemme på et andet parti?
  • V46: 258-259. (Stemte De ved forrige folketingsvalg, den 4. december 1973? - på hvilket parti?) (Tænkte De på at stemme på et andet parti?) Hvilket parti?
  • V47: 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? A. Socialdemokratiet.
  • V48: 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? B. Det Radikale Venstre.
  • V49: 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? C. Det Konservative Folkeparti.
  • V50: 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? E. Retsforbundet.
  • V51: 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? F. Socialistisk Folkeparti.
  • V52: 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? K. Kommunisterne.
  • V53: 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? M. Centrums-Demokraterne.
  • V54: 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Q. Kristeligt Folkeparti.
  • V55: 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? S. Slesvigsk Parti.
  • V56: 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? V. Venstre.
  • V57: 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Y. Venstresocialisterne.
  • V58: 260. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Z. Fremskridtspartiet.
  • V59: 261. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Samlingsregering.
  • V60: 261. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Alle partier.
  • V61: 261. Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Ved ikke.
  • V62: 262. Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?
  • V63: 263-264. Hvilket parti er der tale om?
  • V64: 265. Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, medens andre ikke er så stærkt overbeviste. Betragter De Dem selv som stærkt overbevist tilhænger af Deres parti eller ikke stærkt overbevist?
  • V65: 266-267. (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) Er der alligevel et parti, som De synes, De står nærmere end andre partier?
  • V66: 267. (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) (er der alligevel et parti, som De synes, De står nærmere end andre partier?) Hvilket parti?
  • V67: 268. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Socialdemokratiet.
  • V68: 269. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. De Radikale.
  • V69: 270. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. De Konservative.
  • V70: 271. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Retsforbundet.
  • V71: 272. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Socialistisk Folkeparti.
  • V72: 273. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Kommunisterne.
  • V73: 274. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Centrums-demokraterne.
  • V74: 275. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Kristelig Folkeparti.
  • V75: 276. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Venstre.
  • V76: 277. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Venstresocialisterne.
  • V77: 278. Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. Fremskridtspartiet.
  • V78: 309. Vil De sige, at De selv er meget interesseret i politik, noget eller kun lidt interesseret i politik?
  • V79: 310. Hvert parti havde en aften med udsendelser i TV. Fulgte De alle eller næsten alle udsendelser, de fleste af dem, eller kun nogle enkelte af dem?
  • V80: 311. Hvert parti havde en aften med udsendelser i radio. Fulgte De alle eller næsten alle udsendelser, de fleste af dem, eller kun nogle enkelte af dem?
  • V81: 312. Har De under valgkampen ofte, undertiden eller slet ikke læst om politik i aviser?
  • V82: 313. Her på kortet ser De nogle forskellige påstande om valgkampen i fjernsynet (kort 16 vistes). Vil De sige ja eller nej til påstandene? Synes De, det har været underholdende at se valgkamp i fjernsynet?
  • V83: 313. Her på kortet ser De nogle forskellige påstande om valgkampen i fjernsynet (kort 16 vistes). Vil De sige ja eller nej til påstandene? Synes De, det har været vigtigt at følge valgkampen i fjernsynet for at kunne følge med i diskussioner?
  • V84: 313. Her på kortet ser De nogle forskellige påstande om valgkampen i fjernsynet (kort 16 vistes). Vil De sige ja eller nej til påstandene? Ville De alligevel have set fjernsyn på den tid, valgudsendelserne blev sendt?
  • V85: 313. Her på kortet ser De nogle forskellige påstande om valgkampen i fjernsynet (kort 16 vistes). Vil De sige ja eller nej til påstandene? Har De set valgudsendelserne for bedre at kunne finde ud af hvilket parti, De skulle stemme på?
  • V86: 314. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? Familien.
  • V87: 314. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? Venner.
  • V88: 314. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? Kolleger.
  • V89: 317. (Spørgsmålet besvares, hvis erhvervsmæssigt beskæftiget - ellers gå til spm. 318 (V90)) Hvor sandsynligt vil De sige det er, at De mister Deres beskæftigelse inden for de næste 6 måneder, tror De det er meget sandsynligt, noget sandsynligt eller ikke sandsynligt?
  • V90: 318. Hvis der blev afholdt folkeafstemning i dag om EF, ville De så stemme ja eller nej?
  • V91: 319. Man har diskuteret den moralske udvikling i vort samfund, fx pornografi og Jesus filmen. Mener De, at der er tale om en foruroligende udvikling, eller mener De, at den ikke er særlig foruroligende?
  • V92: 320. Det har også været diskuteret, om de ansatte skulle være medejere af virksomhederne gennem en eller anden form for økonomisk demokrati - ØD -. Der er tre muligheder: Hvilken synes De bedst om?
  • V93: 321. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. I den nuværende økonomiske situation, er der ikke råd til lønstigninger.
  • V94: 322. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Folketinget må under ingen omstændigheder gribe ind i overenskomstforhandlingerne.
  • V95: 323. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. For at få flere folk i arbejde bør statsstøtten til byggeriet sættes stærkt i vejret.
  • V96: 324. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Staten bør føre indkomstpolitik ved at regulere udviklingen i priser, lønninger og avancer.
  • V97: 325. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Alle lønmodtagere bør have lige store dyrtidsportioner i kroner og ører.
  • V98: 326. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Der indføres et totalstop for prisog avancestigninger.
  • V99: 327. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Regeringens helhedsplan er alt i alt det bedste forslag til løsning af landets nuværende økonomiske problemer.
  • V100: 328. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Det vil være forkert at skære ned på børnetilskudene.
  • V101: 329. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener.
  • V102: 330. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Politikerne er for ødsle med skatteydernes penge.
  • V103: 331. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet.
  • V104: 332. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. De folk, der vil nå til toppen i politik, bliver nødt til at opgive de fleste af deres principper.
  • V105: 333. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det.
  • V106: 334. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Vi bør snarest melde os ud af NATO.
  • V107: 335. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Radio og TV burde tie yderliggående synspunkter ihjel.
  • V108: 336. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse.
  • V109: 337. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Det vil være meget fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krisesituation.
  • V110: 338. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer.
  • V111: 339. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag.
  • V112: 340. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Vi må være mere på vagt over for indoktrinering i skolerne
  • V113: 341. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtigt kan forstå, hvad der foregår.
  • V114: 342. Jeg fortsætter nu med en række synspunkter som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her. Jeg ved så lidt om politik, at jeg egentlig ikke burde stemme.
  • V115: 343. Og nu et spørgsmål om import- og eksportprisers betydning for Danmark. Hvis de varer, som Danmark importerer stiger mere i pris end de varer vi eksporterer, - mener De så Danmark bliver rigere, fattigere eller ingen af delene?
  • V116: 344. Pristallet viser hvordan forbrugerpriserne stiger, og det kan medføre lønstigninger ved udløsning af dyrtidsportioner. Når nu en del af pristallets stigning skyldes stigende importpriser, - at vi altså må betale mere for de varer, vi køber i udlandet - synes De så pristallets stigning bør medføre lønstigninger til hel eller delvis dækning af disse prisstigninger?
  • V117: 345. Mener De sådanne lønstigninger vil forringe Danmarks økonomiske konkurrenceevne, mener De ikke de vil forringe vor konkurrenceevne, eller mener De sådanne lønstigninger vil være uden betydning for vor konkurrenceevne?
  • V118: 346. Tror De Deres private forbrug i 1975 vil blive større eller mindre end i 1974, eller tror De det vil blive det samme?
  • V119: 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Bilen, Båden/Motor Journalen.
  • V120: 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Bo Bedre.
  • V121: 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Bådnyt.
  • V122: 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Det Bedste.
  • V123: 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Eva.
  • V124: 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Mad og Gæster.
  • V125: 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Samvirke.
  • V126: 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Situation.
  • V127: 109A. Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i inden for de sidste 4 uger, uanset hvor? Vi Unge.
  • V128: 109B. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for de sidste 14 dage, uanset hvor? Mit Livs Novelle.
  • V129: 109B. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for de sidste 14 dage, uanset hvor? Motor.
  • V130: 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Alt for Damerne.
  • V131: 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Anders And og Co.
  • V132: 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Billed Bladet.
  • V133: 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Dansk Familieblad.
  • V134: 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Familie Journalen.
  • V135: 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Femina.
  • V136: 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Hendes Verden.
  • V137: 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Hjemmet.
  • V138: 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Rapport.
  • V139: 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Se og Hør.
  • V140: 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Søndags B.T.
  • V141: 110. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Ude og Hjemme.
  • V142: 111. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Hus og Hjem.
  • V143: 111. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Landbrugsmagasinet.
  • V144: 111. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Landsbladet.
  • V145: 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Aktuelt.
  • V146: 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Berlingske Tidende.
  • V147: 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Frederiksborg Amts Avis.
  • V148: 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Jydske Tidende.
  • V149: 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Jyllandsposten.
  • V150: 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Morgenposten.
  • V151: 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Politiken.
  • V152: 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Vendsyssel Tidende.
  • V153: 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Aalborg Stiftstidende.
  • V154: 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Aarhus Stiftstidende.
  • V155: 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Weekendavisen.
  • V156: 112. Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage, uanset hvor? Ingen af disse søndagsaviser læst.
  • V157: 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Aktuelt.
  • V158: 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Berlingske Tidende.
  • V159: 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Politiken.
  • V160: 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) B.T.
  • V161: 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Ekstra Bladet.
  • V162: 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Børsen.
  • V163: 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Information.
  • V164: 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Kristeligt Dagblad.
  • V165: 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Land og Folk.
  • V166: 113. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Minavisen.
  • V167: 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Amtsavisen (Randers).
  • V168: 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Bornholmeren.
  • V169: 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Bornholms Tidende.
  • V170: 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Dagbladet (Ringsted).
  • V171: 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Fjerritslev Avis.
  • V172: 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Fredericia Dagblad.
  • V173: 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Frederiksborg Amts Avis.
  • V174: 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Frederikshavns Avis.
  • V175: 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Fyens Stiftstidende.
  • V176: 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Fyns Amts Avis.
  • V177: 114. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Fyns Tidende.
  • V178: 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Helsingør Dagblad.
  • V179: 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Herning Folkeblad.
  • V180: 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Holbæk Amts Venstreblad
  • V181: 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Holstebro Dagblad.
  • V182: 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Horsens Folkeblad.
  • V183: 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Jydske Tidende.
  • V184: 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Jyllands-posten.
  • V185: 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Kalundborg Folkeblad.
  • V186: 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Kjerteminde Avis.
  • V187: 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Kolding Folkeblad.
  • V188: 115. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Lolland-Falsters Folketidende.
  • V189: 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Løgstør Avis.
  • V190: 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Middelfart Venstreblad.
  • V191: 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Midtjyllands Avis (Silkeborg Avis).
  • V192: 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Morsø Folkeblad.
  • V193: 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Ny Dag.
  • V194: 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Næstved Tidende.
  • V195: 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Ringkjøbing Amts Dagblad.
  • V196: 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Roskilde Tidende.
  • V197: 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Sjællands Tidende.
  • V198: 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Skagens Avis.
  • V199: 116. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Skive Folkeblad.
  • V200: 117. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Thisted Dagblad.
  • V201: 117. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Vejle Amts Folkeblad.
  • V202: 117. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Vendsyssel Tidende.
  • V203: 117. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Vestkysten.
  • V204: 117. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Viborg Stifts Folkeblad.
  • V205: 117. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Aalborg Stiftstidende.
  • V206: 117. Hvilke af disse hverdagsaviser har De i går læst eller set i, uanset hvor? - (Ved mandagsinterviews: I lørdags) Aarhus Stiftstidende.
  • V207: 119A. Har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i et eller flere distriktsblade, uanset hvor? (Hvis ja) - hvor mange?
  • V208: 119B. Hørte De radioavis i går? (dansk) - (Hvis ja) - en gang - to eller flere gange?
  • V209: 119C. Så De TV-avisen kl. 19.30 i går? (dansk fjernsyn).
  • V210: 119D. Har De været i biografen ... ?
  • V211: 120. Hvilke af disse transportmidler (kort 7 vistes) benyttede De i går? Bus.
  • V212: 120. Hvilke af disse transportmidler (kort 7 vistes) benyttede De i går? Tog.
  • V213: 120. Hvilke af disse transportmidler (kort 7 vistes) benyttede De i går? Privatbil.
  • V214: 120. Hvilke af disse transportmidler (kort 7 vistes) benyttede De i går? Motorcykel eller knallert.
  • V215: 120. Hvilke af disse transportmidler (kort 7 vistes) benyttede De i går? Cykel.
  • V216: 120. Hvilke af disse transportmidler (kort 7 vistes) benyttede De i går? Til fods.
  • V217: 120. Hvilke af disse transportmidler (kort 7 vistes) benyttede De i går? Andre transportmidler.
  • V218: 121. Har De kørt med S-tog, Kystbanen eller Nærumbanen inden for de sidste ... ?
  • V219: 122. Har husstanden: Sort-hvid TV.
  • V220: 122. Har husstanden: Farve-TV.
  • V221: 122. Har husstanden: Stereoanlæg.
  • V222: 122. Har husstanden: Pladespiller.
  • V223: 122. Har husstanden: Kassettebåndoptager.
  • V224: 122. Har husstanden: Transportabel radio.
  • V225: 122. Har husstanden: Opvaskemaskine.
  • V226: 122. Har husstanden: Vaskemaskine, fuldaftomatisk.
  • V227: 122. Har husstanden: Adgang til vaskemaskine.
  • V228: 122. Har husstanden: Separat dybfryser.
  • V229: 122. Har husstanden: Separat køleskab.
  • V230: 122. Har husstanden: Kombineret køleskab og fryser.
  • V231: 122. Har husstanden: El-komfur.
  • V232: 122. Har husstanden: Gaskomfur.
  • V233: 122. Har husstanden: El-kaffemaskine.
  • V234: 122. Har husstanden: El-håndmixer.
  • V235: 122. Har husstanden: El-symaskine.
  • V236: 122. Har husstanden: El-boremaskine.
  • V237: 122. Har husstanden: Bil eller disposition over bil.
  • V238: 122. Har husstanden: Mere end 1 bil.
  • V239: 122. Har husstanden: Oliefyr.
  • V240: 122. Har husstanden: Telefon.
  • V241: 122. Har husstanden: Motorbåd eller sejlbåd.
  • V242: 122. Har husstanden: Campingvogn.
  • V243: 122. Har husstanden: Sommerhus.
  • V244: 122. Har husstanden: Småbilledkamera.
  • V245: 122. Har husstanden: Fremviser til lysbilleder.
  • V246: 122. Har husstanden: Smalfilmsapparat.
  • V247: 122. Har husstanden: Fremviser til film.
  • V248: 122. Har husstanden: El-barbermaskine.
  • V249: 122. Har husstanden: El-curler.
  • V250: 122. Har husstanden: Tørrehjelm og hårtørrer.
  • V251: 122. Har husstanden: Hund.
  • V252: 122. Har husstanden: Kat.
  • V253: 122. Har husstanden: Andre kæledyr.
  • V254: 125A Er der inden for de sidste 8 dage i husstanden nydt: Bordvin (rødvin, hvidvin).
  • V255: 125A Er der inden for de sidste 8 dage i husstanden nydt: Hedvin (sherry, portvin).
  • V256: 125A Er der inden for de sidste 8 dage i husstanden nydt: Bitter.
  • V257: 125A Er der inden for de sidste 8 dage i husstanden nydt: Snaps.
  • V258: 125A Er der inden for de sidste 8 dage i husstanden nydt: Anden spiritus.
  • V259: 125B Har De i går røget: Cigaretter.
  • V260: 125B Har De i går røget: Cerutter.
  • V261: 125B Har De i går røget: Cigarer.
  • V262: 125B Har De i går røget: Pibe.
  • V263: 126A Har De i går nydt: Mælk.
  • V264: 126A Har De i går nydt: Andre mælkeprodukter.
  • V265: 126A Har De i går nydt: Juice.
  • V266: 126A Har De i går nydt: Kakao/chokolade.
  • V267: 126A Har De i går nydt: Kaffe.
  • V268: 126A Har De i går nydt: The.
  • V269: 126A Har De i går nydt: Cola.
  • V270: 126A Har De i går nydt: Mineralvand.
  • V271: 126A Har De i går nydt: Lyst øl.
  • V272: 126A Har De i går nydt: Pilsner-øl.
  • V273: 126B Har De spist chokolade i går?
  • V274: 127 Til kvinder: Har De i går brugt: Læbestift.
  • V275: 127 Til kvinder: Har De i går brugt: Øjenkosmetik.
  • V276: 127 Til kvinder: Har De i går brugt: Neglelak.
  • V277: 127 Til kvinder: Har De i går brugt: Hudcreme.
  • V278: 127 Til kvinder: Har De i går brugt: Hårlak.
  • V279: 127 Til kvinder: Har De i går brugt: Deodorant.
  • V280: 128 Til mænd: Har De i går brugt: El-barbermaskine.
  • V281: 128 Til mænd: Har De i går brugt: Maskine med blad.
  • V282: 128 Til mænd: Har De i går brugt: Barbersprit.
  • V283: 128 Til mænd: Har De i går brugt: Creme efter barberingen.
  • V284: 128 Til mænd: Har De i går brugt: Hårsprit.
  • V285: 128 Til mænd: Har De i går brugt: Frisercreme.
  • V286: 128 Til mænd: Har De i går brugt: Deodorant.

Undersekvenser

  Universer

  Univers

  Subuniverser

  Koncepter