Revision: 399

Valgundersøgelsen 1990

DDA-1564

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDANR
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1008
    Manglende 0
    Minimum 1564
    Maximum 1564
    Gennemsnit 1564
    Median 1564
    Standardafvigelse 0

 • V2 SEKVENSNUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1008
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 1008
    Gennemsnit 504
    Median 504
    Standardafvigelse 291

 • V3 GALLUP SKEMANUMMER
  • Respondent-identifikationsnummer. Gallups originale respondent-identifikation.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1007
    Manglende 1
    Minimum 1
    Maximum 9998
    Gennemsnit 628
    Median 600
    Standardafvigelse 688

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V4 KØN
  • SP. K.2. Køn
  • %MD%AntalKodeKategori
   47474701Mand
   53535382Kvinde
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V5 ALDER
  • SP. K.3. Alder
  • %MD%AntalKodeKategori
   3334115 - 17 år
   2222218 - 19 år
   6662320 - 24 år
   9989425 - 29 år
   1111114530 - 34 år
   101097635 - 39 år
   1212120740 - 44 år
   1111110845 - 49 år
   8880950 - 54 år
   66581055 - 59 år
   33311160 - 61 år
   44401262 - 64 år
   11131365 år
   11101466 år
   44421567 - 69 år
   33351670 - 74 år
   55511775 år eller derover
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V6 BOLIGENS ART
  • SP. K.4. Boligens art
  • %MD%AntalKodeKategori
   69696961En-families hus
   33302To-families hus
   55473Gård
   23232314Etageejendom
   0045Værelse
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V7 EJE/LEJE BOLIG
  • SP. K.5. Ejes boligen eller lejes boligen ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   73737361Ejerbolig
   44402Andelsbolig
   23232323Lejerbolig
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V8 SVARPERS. I HUSSTAND
  • SP. K.6. Svarpersonens stilling i husstanden
  • %MD%AntalKodeKategori
   44444391Husfader
   50505092Husmoder
   66603Anden voksen
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V9 HUSMODERENS ERHVERV
  (Husk eventuelle arbejdsløses erhverv) Husmoderens erhverv, svar som det ville have været da hun var i arbejde.
  • SP. K.7. Husmoderens erhverv
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111141Ingen kvindelig husmoder
   24242432Husmoder uden selverhverv
   41414113Husmoder med selverhverv, heltid
   22222214Husmoder med selverhverv, deltid
   22195Medhjælpende ægtefælle
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V10 PERSONER I HUSSTAND
  • Hustanden
  • SP. K.8. Antal personer i husstanden
  • %MD%AntalKodeKategori
   202020411 person
   343434222 personer
   202019733 personer
   191919244 personer
   666355 personer
   111066 personer eller flere
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V11 PERSONER OVER 15 ÅR
  • Hustanden
  • SP. K.9. Antal personer i husstanden (15 år eller derover)
  • %MD%AntalKodeKategori
   232322911 voksen
   535353822 voksne
   191918933 voksne
   555044 voksne
   00255 voksne
   00066 voksne eller flere
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V12 PERSONER OVER 14 ÅR
  • Hustanden
  • SP. K.10. Antal personer i husstanden (14 år eller derunder)
  • %MD%AntalKodeKategori
   161616611 person
   131313422 personer
   333133 personer
   00544 personer
   00055 personer
   00066 personer eller flere
   67676717Ingen personer 14 år eller derunder
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V13 BØRN: INGEN
  • Børn i hustanden
  • SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Ingen børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   48484790Ikke nævnt
   52525291Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V14 BØRN: 0 - 1 ÅR
  • Børn i hustanden
  • SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 0 - 1 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   95959620Ikke nævnt
   55461Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V15 BØRN: 2 ÅR
  • Børn i hustanden
  • SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 2 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   96969690Ikke nævnt
   44391Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V16 BØRN: 3 - 5 ÅR
  • Børn i hustanden
  • SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 3 - 5 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   92929290Ikke nævnt
   88791Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V17 BØRN: 6 ÅR
  • Børn i hustanden
  • SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 6 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   96969700Ikke nævnt
   44381Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V18 BØRN: 7 - 12 ÅR
  • Børn i hustanden
  • SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 7 - 12 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   82828280Ikke nævnt
   18181801Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V19 UNGE: 13 - 19 ÅR
  • Børn i hustanden
  • SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Unge, 13 - 19 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   75757580Ikke nævnt
   25252501Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V20 UNGE: 20 - 30 ÅR
  • Børn i hustanden
  • SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Unge 20 - 30 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   95959530Ikke nævnt
   55551Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V21 EGEN SKOLEUDDANELSE
  (Vis kort 0)
  • Uddannelse
  • SP. K.12. Egen skoleuddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   28282861A: Folkeskole 7 år eller kortere
   17171722B: Folkeskole 8 og 9 år
   35353503C: Mellemskole/realeksamen eller 10.klasse
   20202004D: Studentereksamen/HF-eksamen
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V22 UDDAN: GRUNDLÆGGENDE
  • Uddannelse
  • SP. K.13. Egen erhvervs-/efter-uddannelse E: Grundlæggende erhvervsuddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   91919160Ikke nævnt
   99911Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V23 UDDAN: AFSLUTTENDE
  • Uddannelse
  • SP. K.13. Egen erhvervs-/efteruddannelse F: Afsluttende erhvervsuddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   61616150Ikke nævnt
   39393921Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V24 UDDAN: HØJERE, KORT
  • Uddannelse
  • SP. K.13. Egen erhvervs-/efteruddannelse G: Højere uddannelse af kort varighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   92929230Ikke nævnt
   88841Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V25 UDDAN: HØJERE, MELLEM
  • Uddannelse
  • SP. K.13. Egen erhvervs-/efteruddannelse H: Højere uddannelse af mellemlang varighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   90909090Ikke nævnt
   1010981Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V26 UDDAN: HØJERE, LANG
  • Uddannelse
  • SP. K.13. Egen erhvervs-/efteruddannelse I: Højere uddannelse af lang varighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   96969680Ikke nævnt
   44391Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V27 UDDAN: INGEN
  • Uddannelse
  • SP. K.13. Egen erhvervs-/efteruddannelse Ingen
  • %MD%AntalKodeKategori
   67676760Ikke nævnt
   33333311Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V28 UDDAN: VIL IKKE SVARE
  • Uddannelse
  • SP. K.13. Egen erhvervs-/efteruddannelse Vil ikke svare
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010010060Ikke nævnt
   0011Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V29 SVARPERSONENS ERHVERV
  Hvis arbejdsløs: Svarpersonens erhverv, svar som det ville have været da personen var i arbejde.
  • Erhvers og ansættelsesfor
  • SP. K.14. Svarpersonens erhverv
  • %MD%AntalKodeKategori
   88781Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder)
   44412Arbejder, ufaglært (specialarbejder)
   99873Arbejder, faglært
   33333314Funktionær/tjenestemand, lavere
   88775Funktionær/tjenestemand, højere
   22186Selvstændig landbruger
   22177Selvstændig detailhandler/håndværksmester
   33348Selvstændig i øvrigt
   99929Lærling/elev/studerende
   202019810Ude af erhverv (pensionist og lign.)
   222311Gift uden selverhverv
   111212Medhjælpende ægtefælle
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V30 SVARPERSON PRIVAT ANSAT
  Hvis arbejdsløs ring om 5.
  • Erhvers og ansættelsesfor
  • Er De for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed SP. K.15. Privat virksomhed:
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141411Industri/håndværk
   99892Handel/transport
   13131323Serviceerhverv
   44374Landbrug, gartneri og fiskeri
   60606095Ikke beskæftiget i privat virksomhed for tiden
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V31 SVARPERSON OFF. ANSAT
  Hvis arbejdsløs ring om 7.
  • Erhvers og ansættelsesfor
  • Er De for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed SP. K.16. Offenlig virksomhed:
  • %MD%AntalKodeKategori
   11121Forsvaret og politiet
   44412Offentlig administration (stat, amt, kommune)
   88823Sundhedsvæsen, socialinstitution
   77744Undervisning, kultur, daginstitution
   22235Offentlig virksomhed: DSB, post, vejvæsen
   0056Offentlige værker
   76767717Ikke beskæftiget i offentlig virksomhed for tiden
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V32 SVARPERSONENS INDKOMST
  På dette kort har vi anført nogle indtægtsgrupper, og jeg vil bede Dem fortælle mig, hvilken gruppe De befinder Dem i. Det drejer sig om Deres egen indtægt - og vi tænker på bruttoindtægten - altså før eventuel skat er trukket fra. De skal blot fortælle mig bogstavet udfor den gruppe, der passer i Deres tilfælde. (Vis kort Q.)
  • Indkomst
  • SP. K.17. Svarpersonens samlede indkomst
  • %MD%AntalKodeKategori
   55511A: Kr. 0 - 19.999
   13131302B: Kr. 20.000 - 69.999
   14141453C: Kr. 70.000 - 119.999
   13131294D: Kr. 120.000 - 149.999
   18181825E: Kr. 150.000 - 199.999
   14141396F: Kr. 200.000 - 249.999
   77717G: Kr. 250.000 - 299.999
   55468H: Kr. 300.000 - 399.999
   22179I: Kr. 400.000 og derover
   10109810Ved ikke/vil ikke svare
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V33 HUSSTANDENS INDKOMST
  På samme måde vil jeg gerne have det bogstav, der passer, hvis De tænker på hustandens nuværende samlede indtægt.(Vis kort R)
  • Indkomst
  • SP. K.18. Husstandens samlede nuværende indkomst
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001A: Kr. 0 - 19.999
   55502B: Kr. 20.000 - 69.999
   77663C: Kr. 70.000 - 119.999
   55464D: Kr. 120.000 - 149.999
   77685E: Kr. 150.000 - 199.999
   99916F: Kr. 200.000 - 249.999
   88817G: Kr. 250.000 - 299.999
   20201998H: Kr. 300.000 - 399.999
   11111159I: Kr. 400.000 - 449.999
   998710J: Kr. 450.000 - 559.999
   444211K: Kr. 560.000 eller mere
   161616312Ved ikke/vil ikke svare
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V34 CIVILSTAND
  • Indkomst
  • SP. K.19. Nuværende civilstand:
  • %MD%AntalKodeKategori
   17171701Ugift
   56565652Gift
   13131333Samlevende (papirløst)
   55534Skilt/separeret/tidligere samlevende
   99875Enke/enkemand
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V35 INTERVIEW GENNEMFØRT
  • Kriterier ved interviewet
  • SP. K.20. Interview gennemført som:
  • %MD%AntalKodeKategori
   96969641Første interview i husstanden
   44382Andet interview i husstanden
   1 69Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 99
 • V36 INTERVIEW FORETAGET
  • Kriterier ved interviewet
  • SP. K.21. Interview foretaget på følgende ugedag:
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191941Mandag
   18181782Tirsdag
   16161663Onsdag
   11111124Torsdag
   11111105Fredag
   16161626Lørdag
   99867Søndag
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V37 DATO:
  • Kriterier ved interviewet
  • SP. K.22. Dato
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1008
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 31
    Gennemsnit 18
    Median 17
    Standardafvigelse 5

 • V38 MÅNED:
  • Kriterier ved interviewet
  • SP. K.23. Måned
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1008
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 10
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V39 POSTNUMMER:
  • Kriterier ved interviewet
  • SP. K.24. Postnummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1008
    Manglende 0
    Minimum 1700
    Maximum 9900
    Gennemsnit 5541
    Median 5500
    Standardafvigelse 2428

 • V40 ÅRSTAL:
  • Kriterier ved interviewet
  • SP. K.25. Årstal
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1008
    Manglende 0
    Minimum 91
    Maximum 91
    Gennemsnit 91
    Median 91
    Standardafvigelse 0

 • V41 VALGET DECEMBER 1990
  • Valgoplysninger
  • SP. P.1. Stemte De ved Folketingsvalget den 12. december 1990? - På hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   31313141A: Socialdemokratiet
   33292B: Radikale
   12121213C: Konservative
   44404D: Centrum-Demokraterne
   0015E: Retsforbundet
   99886F: Socialistisk Folkeparti
   1177G: De Grønne
   0008H: Det Humanistiske Parti
   1179P: Fælles Kurs
   221610Q: Kristeligt Folkeparti
   131313411V: Venstre
   333512Z: Fremskridtspartiet
   221813Ø: Enhedslisten
   443914Havde ikke stemmeret
   00215Husker ikke parti
   777416Vil ikke svare om parti
   777517Stemte ikke
   00118Stemte blankt
   11619Andre svar
   0 199Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V42 VALG I MORGEN
  • Valgoplysninger
  • SP. P.2. Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen
  • %MD%AntalKodeKategori
   31313091A: Socialdemokratiet
   22232B: Radikale
   11111153C: Konservative
   33354D: Centrum-Demokraterne
   0035E: Retsforbundet
   99866F: Socialistisk Folkeparti
   0057G: De Grønne
   0008H: Det Humanistiske Parti
   1169P: Fælles Kurs
   221810Q: Kristeligt Folkeparti
   141413911V: Venstre
   333212Z: Fremskridtspartiet
   11913Ø: Enhedslisten
   00214Andre partier
   333415Har ikke stemmeret
   998616Ved ikke parti
   776917Vil ikke svare om parti
   332818Vil ikke stemme
   00219Vil stemme blankt
   00520Andre svar
   0 299Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V43 BILEN/MOTOR OG SPORT
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Bilen/Motor og sport
  • %MD%AntalKodeKategori
   93939360Ikke nævnt
   77721Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V44 BO BEDRE
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Bo Bedre
  • %MD%AntalKodeKategori
   83838360Ikke nævnt
   17171721Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V45 BØRSENS NYHEDSMAGASIN
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Børsens Nyhedsmagasin
  • %MD%AntalKodeKategori
   93939360Ikke nævnt
   77721Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V46 BÅDNYT
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Bådnyt
  • %MD%AntalKodeKategori
   97979780Ikke nævnt
   33301Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V47 CHILI
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Chili
  • %MD%AntalKodeKategori
   98989880Ikke nævnt
   22201Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V48 DET BEDSTE
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Det Bedste
  • %MD%AntalKodeKategori
   92929250Ikke nævnt
   88831Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V49 GØR DET SELV
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Gør - det - selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   93939410Ikke nævnt
   77671Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V50 HELSE
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Helse
  • %MD%AntalKodeKategori
   75757570Ikke nævnt
   25252511Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V51 HIFI & ELEKTRONIK
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) HIFI & Elektronik
  • %MD%AntalKodeKategori
   97979770Ikke nævnt
   33311Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V52 IDE NYT
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Ide Nyt
  • %MD%AntalKodeKategori
   60606020Ikke nævnt
   40404061Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V53 I FORM
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) I Form
  • %MD%AntalKodeKategori
   93939420Ikke nævnt
   77661Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V54 ILLUSTRERET VIDENSKAB
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Illustreret Videnskab
  • %MD%AntalKodeKategori
   86868630Ikke nævnt
   14141451Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V55 MÅNEDSMAGASINET IN
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Månedsmagasinet In
  • %MD%AntalKodeKategori
   98989830Ikke nævnt
   22251Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V56 MIX
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Mix
  • %MD%AntalKodeKategori
   98989910Ikke nævnt
   22171Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V57 PENGE & PRIVATØKONOMI
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Penge & Privatøkonomi
  • %MD%AntalKodeKategori
   94949490Ikke nævnt
   66591Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V58 SAMVIRKE
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Samvirke
  • %MD%AntalKodeKategori
   67676790Ikke nævnt
   33333291Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V59 UD OG SE (DSB)
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Ud og se (DSB)
  • %MD%AntalKodeKategori
   86868670Ikke nævnt
   14141411Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V60 VI UNGE
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Vi Unge
  • %MD%AntalKodeKategori
   98989870Ikke nævnt
   22211Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V61 INGEN LÆST
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Ingen læst
  • %MD%AntalKodeKategori
   79797930Ikke nævnt
   21212151Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V62 BASSERNE
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.2. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for de sidste 14 dage? (Vis rondel 2) Basserne
  • %MD%AntalKodeKategori
   96969630Ikke nævnt
   44401Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V63 CHEF NYT
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.2. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for de sidste 14 dage? (Vis rondel 2) Chef Nyt
  • %MD%AntalKodeKategori
   97989790Ikke nævnt
   22241Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V64 MIT LIVS NOVELLE
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.2. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for de sidste 14 dage? (Vis rondel 2) Mit Livs Novelle
  • %MD%AntalKodeKategori
   98999910Ikke nævnt
   11121Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V65 MOTOR
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.2. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for de sidste 14 dage? (Vis rondel 2) Motor
  • %MD%AntalKodeKategori
   88888860Ikke nævnt
   12121171Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V66 INGEN LÆST
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.2. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for de sidste 14 dage? (Vis rondel 2) Ingen læst
  • %MD%AntalKodeKategori
   18181770Ikke nævnt
   82828261Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V67 ALT FOR DAMERNE
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Alt for Damerne
  • %MD%AntalKodeKategori
   90909070Ikke nævnt
   10101011Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V68 ANDERS AND & CO.
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Anders And & Co.
  • %MD%AntalKodeKategori
   89899010Ikke nævnt
   11111071Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V69 BILLED BLADET
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Billed Bladet
  • %MD%AntalKodeKategori
   81818200Ikke nævnt
   19191881Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V70 DEN BLÅ AVIS
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Den Blå Avis
  • %MD%AntalKodeKategori
   91919220Ikke nævnt
   99861Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V71 FAMILIE JOURNALEN
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Familie Journalen
  • %MD%AntalKodeKategori
   72727260Ikke nævnt
   28282821Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V72 FEMINA
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Femina
  • %MD%AntalKodeKategori
   90909070Ikke nævnt
   10101011Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V73 FODBOLD & TIPS-BLADET
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Fodbold & Tips-Bladet
  • %MD%AntalKodeKategori
   97979740Ikke nævnt
   33341Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V74 HENDES VERDEN
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Hendes Verden
  • %MD%AntalKodeKategori
   93939360Ikke nævnt
   77721Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V75 HJEMMET
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Hjemmet
  • %MD%AntalKodeKategori
   76767670Ikke nævnt
   24242411Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V76 LANDSBLADET
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Landsbladet
  • %MD%AntalKodeKategori
   96969660Ikke nævnt
   44421Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V77 RAPPORT
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Rapport
  • %MD%AntalKodeKategori
   99999960Ikke nævnt
   11121Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V78 SE OG HØR
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Se og Hør
  • %MD%AntalKodeKategori
   77777740Ikke nævnt
   23232341Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V79 SØNDAG (SØNDAGS B.T.)
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Søndag (Søndags B. T.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   89898930Ikke nævnt
   11111151Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V80 UDE OG HJEMME
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Ude og Hjemme
  • %MD%AntalKodeKategori
   83838390Ikke nævnt
   17171691Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V81 INGEN LÆST
  • Tidsskrifter og ugeblade
  • SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Ingen læst
  • %MD%AntalKodeKategori
   75757510Ikke nævnt
   25252571Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V82 BERLINGSKE SØNDAG
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Berlingske Søndag
  • %MD%AntalKodeKategori
   86868700Ikke nævnt
   14141381Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V83 B.T. OM SØNDAGEN
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) B.T. om søndagen
  • %MD%AntalKodeKategori
   87878720Ikke nævnt
   13131361Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V84 EKSTRA BLADET SØNDAG
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Ekstra Bladet Søndag
  • %MD%AntalKodeKategori
   89898980Ikke nævnt
   11111101Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V85 FR.BORG AMTS AVIS
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Frederiksborg Amts Avis
  • %MD%AntalKodeKategori
   98989830Ikke nævnt
   22251Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V86 JYDSKE TIDENDE
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Jydske Tidende
  • %MD%AntalKodeKategori
   96969680Ikke nævnt
   44401Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V87 JYLLANDS-POSTEN
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Jyllands-Posten
  • %MD%AntalKodeKategori
   80808100Ikke nævnt
   20201981Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V88 MORGENPOSTEN
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Morgenposten
  • %MD%AntalKodeKategori
   93939330Ikke nævnt
   77751Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V89 POLITIKEN
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Politiken
  • %MD%AntalKodeKategori
   84848470Ikke nævnt
   16161611Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V90 SØNDAGSAVISEN
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Søndagsavisen (1/2/3/4/5/6)
  • %MD%AntalKodeKategori
   78787910Ikke nævnt
   22222171Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V91 VENDSYSSEL TIDENDE
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Vendsyssel Tidende/Toppen af Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   97979800Ikke nævnt
   33281Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V92 WEEKEND (NORD/SYD)
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Weekend (Nord/Syd)
  • %MD%AntalKodeKategori
   97979760Ikke nævnt
   33321Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V93 WEEKENDAVISEN
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Weekendavisen (Berl. aften)
  • %MD%AntalKodeKategori
   97979800Ikke nævnt
   33281Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V94 AALBORG STIFTSTIDENDE
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Aalborg Stiftstidende (Nordj. søndag)
  • %MD%AntalKodeKategori
   92929290Ikke nævnt
   88791Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V95 AARHUUS STIFTSTIDENDE
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Aarhuus Stiftstidende
  • %MD%AntalKodeKategori
   94949500Ikke nævnt
   66581Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V96 AMA R WEEKEND-SØNDAG
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Amar Weekend-Søndagsavisen 7
  • %MD%AntalKodeKategori
   98989920Ikke nævnt
   22161Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V97 INGEN LÆST
  • Søndagsaviser
  • SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Ingen læst
  • %MD%AntalKodeKategori
   79797940Ikke nævnt
   21212141Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V98 DET FRI AKTUELT
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Det Fri Aktuelt
  • %MD%AntalKodeKategori
   96969710Ikke nævnt
   44361Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V99 BERLINGSKE TIDENDE
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Berlingske Tidende
  • %MD%AntalKodeKategori
   91919160Ikke nævnt
   99911Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V100 B.T.
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? B.T.
  • %MD%AntalKodeKategori
   86868710Ikke nævnt
   13141361Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V101 BØRSEN
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Børsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   96969670Ikke nævnt
   44401Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V102 EKSTRA BLADET
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Ekstra Bladet
  • %MD%AntalKodeKategori
   89899010Ikke nævnt
   11111061Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V103 ERHVERVSBLADET
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Erhvervsbladet
  • %MD%AntalKodeKategori
   97979800Ikke nævnt
   33271Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V104 INFORMATION
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Information
  • %MD%AntalKodeKategori
   97979800Ikke nævnt
   33271Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V105 JYLLANDS-POSTEN
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Jyllands-Posten
  • %MD%AntalKodeKategori
   88888870Ikke nævnt
   12121201Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V106 POLITIKEN
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Politiken
  • %MD%AntalKodeKategori
   87878780Ikke nævnt
   13131291Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V107 ANDEN LANDSDÆKKENDE AVIS
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.5. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Anden landsdækkende avis
  • %MD%AntalKodeKategori
   999910000Ikke nævnt
   1171Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V108 INGEN LÆST
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.5. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Ingen læst
  • %MD%AntalKodeKategori
   51515110Ikke nævnt
   49494961Nævnt
   0 19Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V109 AMTSAVISEN RANDERS
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Amtsavisen Randers
  • %MD%AntalKodeKategori
   98989860Ikke nævnt
   22221Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V110 DAGBLADET (RINGSTED)
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Dagbladet (Ringsted)
  • %MD%AntalKodeKategori
   999910020Ikke nævnt
   1161Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V111 FREDERIKSBORG AMTS AVIS
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Frederiksborg Amts Avis
  • %MD%AntalKodeKategori
   98989860Ikke nævnt
   22221Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V112 FYENS STIFTSTIDENDE
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Fyens Stiftstidende
  • %MD%AntalKodeKategori
   95959530Ikke nævnt
   55551Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V113 HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Holbæk Amts Venstreblad
  • %MD%AntalKodeKategori
   99999960Ikke nævnt
   11121Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V114 JYDSKE TIDENDE
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Jydske Tidende
  • %MD%AntalKodeKategori
   97979810Ikke nævnt
   33271Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V115 KALUNDBORG FOLKEBLAD
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Kalundborg Folkeblad
  • %MD%AntalKodeKategori
   999910020Ikke nævnt
   1161Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V116 NÆSTVED TIDENDE
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Næstved Tidende
  • %MD%AntalKodeKategori
   98989920Ikke nævnt
   22161Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V117 SJÆLLANDS TIDENDE
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Sjællands Tidende
  • %MD%AntalKodeKategori
   999910010Ikke nævnt
   1171Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V118 VEJLE AMTS FOLKEBLAD
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Vejle Amts Folkeblad
  • %MD%AntalKodeKategori
   98989900Ikke nævnt
   22181Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V119 VENDSYSSEL TIDENDE
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Vendsyssel Tidende
  • %MD%AntalKodeKategori
   99999950Ikke nævnt
   11131Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V120 VESTKYSTEN
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Vestkysten
  • %MD%AntalKodeKategori
   96969630Ikke nævnt
   44451Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V121 AALBORG STIFTSTIDENDE
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Aalborg Stiftstidende
  • %MD%AntalKodeKategori
   94949520Ikke nævnt
   66561Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V122 AARHUUS STIFTSTIDENDE
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Aarhuus Stiftstidende
  • %MD%AntalKodeKategori
   95959580Ikke nævnt
   55501Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V123 ANDEN PROVINS AVIS
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Anden provinsavis
  • %MD%AntalKodeKategori
   83838410Ikke nævnt
   17171671Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V124 INGEN LÆST
  • Hverdagsaviser
  • SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Ingen læst
  • %MD%AntalKodeKategori
   48484800Ikke nævnt
   52525281Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V125 VALGUDSENDELSER I DR
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.1 Hvert parti havde før valget en aften med udsendelse i TV1 (Danmarks Radio). Fulgte De alle , eller næsten alle udsendelser, de fleste af dem, kun nogle enkelte eller slet ingen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16161651Alle eller næsten alle
   20202042De fleste af dem
   44444423Kun nogle enkelte
   19191954Slet ingen
   0025Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V126 ANDRE VALGUDSENDELSER
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.2. Hvor meget fulgte De med i valgkampen på andre fjernsynskanaler? - Ofte, undertiden eller slet ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16161641Ofte
   43434302Undertiden
   40404023Slet ikke
   11124Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V127 VALGUDSENDELSER I RADIO
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.3. Hvor meget fulgte De med i valgkampen i radioen? - Ofte, undertiden eller slet ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   88841Ofte
   30302982Undertiden
   62626253Slet ikke
   0014Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V128 POLITIK I AVISERNE
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.4. Har De under valgkampen ofte, undertiden eller slet ikke læst om politik i aviser?
  • %MD%AntalKodeKategori
   41414151Ofte
   39393962Undertiden
   19191963Slet ikke
   0014Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V129 POL: IKKE MED FAMILIE
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Nej, ikke med nogen i familien
  • %MD%AntalKodeKategori
   73737320Ikke nævnt
   27272761Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V130 POL: JA, MED FAMILIE
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Ja, med medlemmer af familien
  • %MD%AntalKodeKategori
   35353520Ikke nævnt
   65656561Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V131 POL: IKKE MED VENNER
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Nej, ikke med venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   71717140Ikke nævnt
   29292941Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V132 POL: JA, MED VENNER
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Ja, med venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   40404080Ikke nævnt
   60606001Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V133 POL: IKKE MED KOLLEGER
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Nej, ikke med kolleger
  • %MD%AntalKodeKategori
   76767700Ikke nævnt
   24242381Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V134 POL: JA, MED KOLLEGER
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Ja, med kolleger
  • %MD%AntalKodeKategori
   56565640Ikke nævnt
   44444441Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V135 POL: HAR IKKE KOLLEGER
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Har ikke kolleger
  • %MD%AntalKodeKategori
   83838390Ikke nævnt
   17171691Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V136 POL: HUSKER IKKE
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Husker ikke
  • %MD%AntalKodeKategori
   99999940Ikke nævnt
   11141Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V137 VALGKAMPEN VIGTIG
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.6. Synes De, det har været vigtigt at følge valgkampen i fjernsynet, for at kunne følge med i diskussioner?
  • %MD%AntalKodeKategori
   38383851Ja
   55555542Nej
   77693Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V138 VALGKAMPEN UNDERHOLDENDE
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.7. Synes De, det har været underholdende at se valgkamp i fjernsynet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36363641Ja
   48484852Nej (Gå til SP. 5.9.)
   16161593Ved ikke (Gå til SP. 5.9.)
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V139 DR/TV 2 MEST UNDERHOLD.
 • V140 FULGT VALGUDSENDELSER
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.9. Har De set valgudsendelserne for bedre at kunne finde ud af, hvilket parti De skulle stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131331Ja
   83838382Nej
   44373Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V141 DR/TV 2 MEST OPLYSENDE
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.10. Var TV1 eller TV2 mest oplysende om partierne?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191881TV1
   10101032TV2
   24242453Lige gode
   47474714Ved ikke
   0015Lige dårlige
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V142 INTERESSE FOR POLITIK
  • Interesse for valgkampen
  • SP. 5.11. Ville De sige, at De er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt, eller slet ikke interesseret i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191941Meget interesseret
   43434322Noget interesseret
   32323203Kun lidt interesseret
   66614Slet ikke interesseret
   0015Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V143 STEMTE 12/12 1990
  • Politiske holdning
  • SP. 5.12. Stemte De ved Folketingsvalget den 12. december 1990? - På hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   31313101A: Socialdemokratiet
   33292B: Det Radikale Venstre
   12121213C: Det Konservative Folkeparti
   44394D: Centrum-Demokraterne
   0015E: Retsforbundet
   99876F: Socialistisk Folkeparti
   1177G: De Grønne
   0008H: Det Humanistiske Parti
   1179P: Fælles Kurs
   111510Q: Kristeligt Folkeparti
   131313111V: Venstre
   333512Z: Fremskridtspartiet
   221913Ø: Enhedslisten
   444014Havde ikke stemmeret (Gå til SP. 5.17.)
   00315Husker ikke partiet (Gå til SP. 5.17.)
   888016Vil ikke svare om parti (Gå til SP. 5.17.)
   887817Stemte ikke (Gå til SP. 5.17.)
   00118Stemte blankt (Gå til SP. 5.17.)
   00419Andre svar (Gå til SP. 5.17.)
   0 199Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V144 TIDSPUNKT FOR BESLUTNING
  • Politiske holdning
  • TIDSPUNKT FOR BESLUTNING
  • Variablen er filtreret af: V143
   • Filtrerende variable: V143
  • Spm. SP. 5.13. Hvornår besluttede De at stemme som De gjorde? - Var det i de sidste dage før valget, var det på et tidligere tidspunkt af valgkampen eller viste De allerede før valgkampen, hvordan De ville stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   89761I de sidste dage før valget
   911922Tidligere i valgkampen
   63796333Vidste allerede før valgkampen
   0004Ved ikke
   0 19Uoplyst
   20 20610Irrelevant
   1001001008
   Svarprocent: 79
 • V145 TÆNKTE PÅ AT STEMME
 • V146 TÆNKTE PÅ ANDET PARTI
  • Politiske holdning
  • STEMTE 12/12 1990 TÆNKTE PÅ AT STEM ...
  • Variablen er filtreret af: V143 && V145
   • Filtrerende variable: V143 V145
  • Spm. SP. 5.15. Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   418451A: Socialdemokratiet
   1492B: Det Radikale Venstre
   311283C: Det Konservative Folkeparti
   29234D: Centrum-Demokraterne
   0015E: Retsforbundet
   519486F: Socialistisk Folkeparti
   0137G: De Grønne
   0008H: Det Humanistiske Parti
   1269P: Fælles Kurs
   01310Q: Kristeligt Folkeparti
   4164111V: Venstre
   271712Z: Fremskridtspartiet
   13713Ø: Enhedslisten
   13814Andre svar
   141115Ved ikke
   0 299Uoplyst
   75 756100Irrelevant
   1001001008
   Svarprocent: 25
 • V147 NÆST FORETRUKNE PARTI
  • Politiske holdning
  • STEMTE 12/12 1990 TÆNKTE PÅ AT STEM ...
  • Variablen er filtreret af: V143 && V145
   • Filtrerende variable: V143 V145
  • Spm. SP. 5.16. (Hvis nej i SP. 5.14.) Bortset fra det parti, De stemte på, hvilket parti kan De så bedst lide?
  • %MD%AntalKodeKategori
   59481A: Socialdemokratiet
   24242B: Det Radikale Venstre
   713713C: Det Konservative Folkeparti
   611624D: Centrum-Demokraterne
   1175E: Retsforbundet
   815826F: Socialistisk Folkeparti
   0157G: De Grønne
   0008H: Det Humanistiske Parti
   0149P: Fælles Kurs
   01310Q: Kristeligt Folkeparti
   7126711V: Venstre
   231612Z: Fremskridtspartiet
   11613Ø: Enhedslisten
   242414Andre svar
   132412915Ved ikke
   25 25299Uoplyst
   21 208100Irrelevant
   1001001008
   Svarprocent: 54
 • V148 VALGET MAJ 1988
  • Politiske holdning
  • SP. 5.17. Stemte De ved forrige Folketingsvalg, den 10. maj 1988? - (Hvis ja:) Hvilket parti stemte De på den gang?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26262631A: Socialdemokratiet
   44402B: Det Radikale Venstre
   15151523C: Det Konservative Folkeparti
   33314D: Centrum-Demokraterne
   0045E: Retsforbundet
   12121246F: Socialistisk Folkeparti
   1187G: De Grønne
   0038K: Kommunister
   1169P: Fælles Kurs
   111110Q: Kristeligt Folkeparti
   10109711V: Venstre
   11612Y: Venstresocialisterne
   443913Z: Fremskridtspartiet
   665914Havde ikke stemmeret
   111415Husker ikke partiet
   777116Vil ikke svare om parti
   666417Stemte ikke
   11718Stemte blankt
   11619Andre svar
   0 399Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V149 ØKONOMISK HELHEDSLØSNING
  • Politiske holdning
  • SP. 5.18. Valget i december blev jo udskrevet på KVRregeringens forslag til en såkaldt helhedsløsning, der blandt andet indeholdt skattelettelser. Hvordan ville denne helhedsløsning efter Deres mening have påvirket dansk økonomi - i positiv retning eller i negativ retning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25252511I positiv retning
   24242422Ingen betydning
   24242413I negativ retning
   27272744Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V150 HELHEDSLØSNING PRIVAT
  • Politiske holdning
  • SP. 5.19. Og hvordan ville regeringens helhedsløsning have påvirket Deres rent personlige økonomiske vilkår?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29292881I positiv retning
   45454572Ingen betydning
   1010983I negativ retning
   16161654Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V151 REGERINGENS VIRKE
  • Politiske holdning
  • SP. 5.20. Hvordan ser De på den borgerlige regerings evne til at løse landets økonomiske problemer? Gør den det efter Deres mening meget godt, ret godt, ret dårligt eller meget dårligt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   77751Meget godt
   31313092Ret godt
   25252563Hverken godt eller dårligt
   21212144Ret dårligt
   12121195Meget dårligt
   33356Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V152 BEDST: LØSE ØKON.PROBLEM
  • Løsning af landets proble
  • SP. 5.21. Vi vil også gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse de problemer, jeg om lidt vil læse op - den borgerlige regering eller en socialdemokratisk ledet regering. Hvem er bedst .....? (Vis kort 3) SP. 5.21. A. Hvem er bedst til at løse landets økønomiske problemer i almindelighed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   42424201Nuværende regering
   29292902Lige gode/lige dårlige
   23232363Socialdemokratisk ledet regering
   66624Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V153 BEDST: BETALINGSBALANCEN
  • Løsning af landets proble
  • SP. 5.21. Vi vil også gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse de problemer, jeg om lidt vil læse op - den borgerlige regering eller en socialdemokratisk ledet regering. Hvem er bedst .....? (Vis kort 3) SP. 5.21. B. Hvem er bedst til at sikre ligevægt på betalingsbalancen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   54545421Nuværende regering
   24242382Lige gode/lige dårlige
   13131283Socialdemokratisk ledet regering
   10101004Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V154 BEDST: STATSBUDGETTET
  • Løsning af landets proble
  • SP. 5.21. Vi vil også gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse de problemer, jeg om lidt vil læse op - den borgerlige regering eller en socialdemokratisk ledet regering. Hvem er bedst .....? (Vis kort 3) SP. 5.21. C. Hvem er bedst til at bekæmpe underskuddet på statsbudgettet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   51515141Nuværende regering
   25252512Lige gode/lige dårlige
   13131323Socialdemokratisk ledet regering
   11111114Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V155 BEDST: ARBEJDSLØSHED
  • Løsning af landets proble
  • SP. 5.21. Vi vil også gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse de problemer, jeg om lidt vil læse op - den borgerlige regering eller en socialdemokratisk ledet regering. Hvem er bedst .....? (Vis kort 3) SP. 5.21. D. Hvem er bedst til at bekæmpe arbejdsløsheden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17171691Nuværende regering
   27272752Lige gode/lige dårlige
   48484863Socialdemokratisk ledet regering
   88784Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V156 BEDST: SOCIALE BALANCE
  • Løsning af landets proble
  • SP. 5.21. Vi vil også gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse de problemer, jeg om lidt vil læse op - den borgerlige regering eller en socialdemokratisk ledet regering. Hvem er bedst .....? (Vis kort 3) SP. 5.21. E. Hvem er bedst til at sikre den sociale balance i den økonomiske politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18181821Nuværende regering
   20202022Lige gode/lige dårlige
   50505013Socialdemokratisk ledet regering
   12121214Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V157 BEDST: MODERNE INDUSTRI
  • Løsning af landets proble
  • SP. 5.21. Vi vil også gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse de problemer, jeg om lidt vil læse op - den borgerlige regering eller en socialdemokratisk ledet regering. Hvem er bedst .....? (Vis kort 3) SP. 5.21. F. Hvem er bedst til at sikre landet en moderne industri, så Danmark bliver ved med at at være et af de rigeste lande i verden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   41414181Nuværende regering
   26262632Lige gode/lige dårlige
   18181783Socialdemokratisk ledet regering
   15151494Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V158 GENEREL EF-HOLDNING
  • Løsning af landets proble
  • SP 5.22. Hvad er Deres generelle holdning til EF meget positiv, overvejende positiv, overvejende negativ eller meget negativ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16161571Meget positiv
   36363592Overvejende positiv
   20201993Neutral/hverken positiv eller negativ
   17171694Overvejende negativ
   99935Meget negativ
   33316Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V159 DE SOCIALE UDGIFTER
  • Politiske påstande Jeg vi
  • SP. 5.23.1. Først har vi et spørgsmål om samfundets sociale udgifter. A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. B siger: De sociale reformer som er gennemført i vort land, bør opretholdes i mindst samme omfang som nu.
  • %MD%AntalKodeKategori
   26262661Mest enig med A
   65656562Mest enig med B
   55493Ikke enig med nogen af parterne
   33314Ved ikke
   1165Ubesvaret
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V160 INDTÆGT OG LEVESTANDARD
  • Politiske påstande Jeg vi
  • SP. 5.25.2. Så har vi et spørgsmål om levestandard og intægtsforhold. A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vort land, derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med større indtægter. B siger: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkelig langt. De indtægtsforkelle, som endnu findes, bør stort set bibeholdes.
  • %MD%AntalKodeKategori
   58585811Mest enig med A
   31313172Mest enig med B
   55533Ikke enig med nogen af parterne
   44374Ved ikke
   22205Ubesvaret
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V161 KONTROL OVER ERHVERVSL.
  • Politiske påstande Jeg vi
  • SP. 5.27.3. Så har vi et spørgsmål om statens kontrol over erhvervslivet. A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme Deres egne forretninger. B siger: Staten bør kontrollere og samordne næringslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være mindre end den er i dagens Danmark.
  • %MD%AntalKodeKategori
   50505081Mest enig med A
   34343412Mest enig med B
   44383Ikke enig med nogen af parterne
   88794Ved ikke
   44425Ubesvaret
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V162 NATIONALISERING
  • Politiske påstande Jeg vi
  • Sp. 5.29.4. Så et spørgsmål om bankernes og storindustriens stilling i vort land. A siger: Folketinget burde vedtage, at staten overtager bankerne og storindustrien. B siger: Bankerne og storindustrien bør fortsat være i privat eje.
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141371Mest enig med A
   74747492Mest enig med B
   33293Ikke enig med nogen af parterne
   66614Ved ikke
   33325Ubesvaret
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V163 INTERNATIONALE KONFLIKT.
  • Politiske påstande Jeg vi
  • SP. 5.31.5. Det diskuteres også, hvordan Danmark skal forholde sig i konflikter i andre lande eller internationale konflikter, der ikke direkte berører os selv. A siger: Danmark bør så vidt muligt lade være med at blande sig i sådanne konflikter, der ikke direkte berører os selv. B siger: Danmark bør så vidt muligt give sine synspunkter til kende og søge at påvirke udviklingen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   24242451Mest enig med A
   66666652Mest enig med B
   33333Ikke enig med nogen af parterne
   44454Ved ikke
   22205Ubesvaret
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V164 NATO S ROLLE FREMOVER
  • Politiske påstande Jeg vi
  • SP. 5.33.6. Det diskuteres i dag, hvad der bør være NATOs rolle fremover, hvis afspændingen mellem øst og vest fortsætter. A siger: Hvis konflikten mellem øst og vest forsvinder, bør NATO gradvist ophøre med at fungere som militær alliance. B siger: Hvis konflikten mellem øst og vest forsvinder, bør NATO omstilles til at varetage NATO-landenes fælles forsvarsinteresser i andre dele af verden.
  • %MD%AntalKodeKategori
   26262671Mest enig med A
   51515192Mest enig med B
   44453Ikke enig med nogen af parterne
   13131314Ved ikke
   55465Ubesvaret
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V165 VIRKSOMHEDERS PROFIT
  • Politiske påstande Jeg vi
  • SP.5.35.7. Endelig har vi et spørgsmål om, hvordan virksomheder bør drives A siger: Virksomhederne bør omstille sig til at tage mere hensyn til, hvad der tjener samfundet bedst, også selv om det på kort sigt kan gå ud over fortjenesten. B siger: Virksomhederne tjener både sig selv og samfundet bedst ved at blive drevet så effektivt som muligt. Derfor skal virksomhederne koncentrere sig om at maksimere fortjenesten.
  • %MD%AntalKodeKategori
   45454561Mest enig med A
   39393892Mest enig med B
   55523Ikke enig med nogen af parterne
   88784Ved ikke
   33335Ubesvaret
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V166 SATSE: PRIVATE SEKTOR
  • Samfundsudviklingen
  • På dette kort har jeg en liste med forslag til forskellige slags samfund, som en del mennesker mener, at vi bør satse på i fremtiden i Danmark. Jeg vil gerne høre, hvad De mener om disse forslag. De kan svare ved hjælp af skalaen på kortet. Et højt tal betyder, at De synes, forslaget er godt. Et lavt tal betyder, at De synes, at forslaget er dårligt. Hvad synes De om forslaget om, at .....? (Vis kort 4) SP. 5.24 A. Hvad synes De om forslaget om, at satse på et samfund med mere privat foretagsomhed og markedsøkonomi?
  • %MD%AntalKodeKategori
   443810 meget dårligt forslag
   221921
   333332
   333043
   776754
   141414065 hverken godt eller dårligt
   887876
   131313687
   131313298
   1313134109
   13131351110 meget godt forslag
   776612Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V167 SATSE: MINDRE OFF.SEKTOR
  • Samfundsudviklingen
  • På dette kort har jeg en liste med forslag til forskellige slags samfund, som en del mennesker mener, at vi bør satse på i fremtiden i Danmark. Jeg vil gerne høre, hvad De mener om disse forslag. De kan svare ved hjælp af skalaen på kortet. Et højt tal betyder, at De synes, forslaget er godt. Et lavt tal betyder, at De synes, at forslaget er dårligt. Hvad synes De om forslaget om, at .....? (Vis kort 4) SP. 5.24 B. Hvad synes De om forslaget om, at satse på et samfund med en mindre offentlig sektor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   101010310 meget dårligt forslag
   554621
   666432
   555043
   776754
   121212665 hverken godt eller dårligt
   777476
   111110787
   101010398
   1111114109
   99941110 meget godt forslag
   666012Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V168 SATSE: DEMOKRATI PÅ JOB
  • Samfundsudviklingen
  • På dette kort har jeg en liste med forslag til forskellige slags samfund, som en del mennesker mener, at vi bør satse på i fremtiden i Danmark. Jeg vil gerne høre, hvad De mener om disse forslag. De kan svare ved hjælp af skalaen på kortet. Et højt tal betyder, at De synes, forslaget er godt. Et lavt tal betyder, at De synes, at forslaget er dårligt. Hvad synes De om forslaget om, at .....? (Vis kort 4) SP. 5.24 C. Hvad synes De om forslaget om, at satse på et samfund med større indflydelse for lønmodtagerne på arbejdspladsen, også selv om det indebærer, at beslutninger somme tider kan tage længere tid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   554710 meget dårligt forslag
   222421
   666132
   443743
   888454
   181817765 hverken godt eller dårligt
   777376
   121212387
   121211798
   9986109
   12121161110 meget godt forslag
   666312Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V169 SATSE: SOCIALIST. SAMF.
  • Samfundsudviklingen
  • På dette kort har jeg en liste med forslag til forskellige slags samfund, som en del mennesker mener, at vi bør satse på i fremtiden i Danmark. Jeg vil gerne høre, hvad De mener om disse forslag. De kan svare ved hjælp af skalaen på kortet. Et højt tal betyder, at De synes, forslaget er godt. Et lavt tal betyder, at De synes, at forslaget er dårligt. Hvad synes De om forslaget om, at .....? (Vis kort 4) SP. 5.24 D. Hvad synes De om forslaget om, at satse på et socialistisk samfund?
  • %MD%AntalKodeKategori
   424242310 meget dårligt forslag
   776721
   665632
   444543
   665854
   998865 hverken godt eller dårligt
   443776
   444487
   333298
   4444109
   66631110 meget godt forslag
   555112Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V170 SATSE: TRYGHED FOR ALLE
  • Samfundsudviklingen
  • På dette kort har jeg en liste med forslag til forskellige slags samfund, som en del mennesker mener, at vi bør satse på i fremtiden i Danmark. Jeg vil gerne høre, hvad De mener om disse forslag. De kan svare ved hjælp af skalaen på kortet. Et højt tal betyder, at De synes, forslaget er godt. Et lavt tal betyder, at De synes, at forslaget er dårligt. Hvad synes De om forslaget om, at .....? (Vis kort 4) SP. 5.24 E. Hvad synes De om forslaget om, at satse på et samfund, der sikrer tryghed for alle, også selv om det betyder, at skatterne forbliver højere i Danmark end i de fleste andre lande?
  • %MD%AntalKodeKategori
   333510 meget dårligt forslag
   221821
   333232
   333143
   888054
   121212065 hverken godt eller dårligt
   888076
   161616187
   141414598
   1414141109
   13131331110 meget godt forslag
   333212Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V171 SATSE: DECENTRALISERING
  • Samfundsudviklingen
  • På dette kort har jeg en liste med forslag til forskellige slags samfund, som en del mennesker mener, at vi bør satse på i fremtiden i Danmark. Jeg vil gerne høre, hvad De mener om disse forslag. De kan svare ved hjælp af skalaen på kortet. Et højt tal betyder, at De synes, forslaget er godt. Et lavt tal betyder, at De synes, at forslaget er dårligt. Hvad synes De om forslaget om, at .....? (Vis kort 4) SP. 5.24 F. Hvad synes De om forslaget om, at satse på et mere decentralt organiseret samfund, hvor folk i fællesskab løser problemerne i lokalsamfundet, i boligområdet, i offentlige institutioner m.v.
  • %MD%AntalKodeKategori
   333310 meget dårligt forslag
   111021
   222432
   333043
   887854
   121212665 hverken godt eller dårligt
   999176
   161616287
   131313398
   1212117109
   12121161110 meget godt forslag
   998812Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V172 SATSE: FÆLLESSKABET
  • Samfundsudviklingen
  • På dette kort har jeg en liste med forslag til forskellige slags samfund, som en del mennesker mener, at vi bør satse på i fremtiden i Danmark. Jeg vil gerne høre, hvad De mener om disse forslag. De kan svare ved hjælp af skalaen på kortet. Et højt tal betyder, at De synes, forslaget er godt. Et lavt tal betyder, at De synes, at forslaget er dårligt. Hvad synes De om forslaget om, at .....? (Vis kort 4) SP. 5.24 G. Hvad synes De om forslaget om, at satse på et samfund, hvor fællesskabet lægger færre begrænsninger på den individuelle frihed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   888210 meget dårligt forslag
   554621
   555332
   333043
   888454
   141413765 hverken godt eller dårligt
   888076
   111110987
   111111298
   9989109
   66651110 meget godt forslag
   121212112Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V173 LANDETS ØKON. UDVIKLING
  • Samfundsudviklingen
  • SP. 5.25. Hvordan er det efter Deres mening gået med landets økonomi de sidste tre år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   99911Meget bedre
   47474762Lidt bedre
   24242393Nogenlunde uændret
   11111114Lidt værre
   55525Meget værre
   44396Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V174 PERSONLIGE ØKONOMI
  • Samfundsudviklingen
  • SP. 5.26. Og hvordan er det gået med Deres rent personlige økonomiske vilkår de sidste tre år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   77741Meget bedre
   18181852Lidt bedre
   49494903Nogenlunde uændret
   19191874Lidt værre
   55555Meget værre
   22176Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V175 PENGE TIL: FORSVARET
  • Offentlige udgifter
  • Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. A. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på forsvaret (militæret)
  • %MD%AntalKodeKategori
   43434381For mange penge
   45454502Passende
   55473For få penge
   77734Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V176 PENGE TIL: SUNDHEDSVÆSEN
  • Offentlige udgifter
  • Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. B. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på sundhedsvæsen (sygehuse o.l.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   33261For mange penge
   31313132Passende
   64646483For få penge
   22214Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V177 PENGE TIL: UNDERVISNING
  • Offentlige udgifter
  • Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. C. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på undervisning, uddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   22221For mange penge
   46464652Passende
   47474733For få penge
   55484Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V178 PENGE TIL: FOLKEPENSION
  • Offentlige udgifter
  • Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. D. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på folkepension
  • %MD%AntalKodeKategori
   1171For mange penge
   36363592Passende
   58585833For få penge
   66594Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V179 PENGE TIL: MILJØPROB.
  • Offentlige udgifter
  • Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. E. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på miljøproblemer, forureningsbekæmpelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   66601For mange penge
   34343472Passende
   55555523For få penge
   55494Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V180 PENGE TIL: KULTUR
  • Offentlige udgifter
  • Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. F. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på tilskud til kulturelle formål
  • %MD%AntalKodeKategori
   31313161For mange penge
   49494952Passende
   12121223For få penge
   77754Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V181 PENGE TIL: BØRNEINST.
  • Offentlige udgifter
  • Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. G. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på børnehaver og vuggestuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   77721For mange penge
   45454522Passende
   36363663For få penge
   12121184Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V182 PENGE TIL: UNDERSTØTT.
  • Offentlige udgifter
  • Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. H. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på arbejdsløshedsunderstøttelse (beløbet til den enkelte)
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131331For mange penge
   63636342Passende
   15151483For få penge
   99934Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V183 PENGE TIL: BISTANDSHJÆLP
  • Offentlige udgifter
  • Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. I. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på bistandshjælp (beløbet til den enkelte)
  • %MD%AntalKodeKategori
   25252481For mange penge
   42424242Passende
   14141453For få penge
   19191914Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V184 PENGE TIL: OFFENTLIG ADM
  • Offentlige udgifter
  • Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. J. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på offentlig administration
  • %MD%AntalKodeKategori
   62626271For mange penge
   27272682Passende
   22233For få penge
   99904Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V185 PENGE TIL: ULANDSBISTAND
  • Offentlige udgifter
  • Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. K. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på ulandsbistand
  • %MD%AntalKodeKategori
   35353521For mange penge
   48484832Passende
   99943For få penge
   88794Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V186 PENGE TIL: FLYGTNINGE
  • Offentlige udgifter
  • Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. L. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på hjælp til flygtninge
  • %MD%AntalKodeKategori
   39393971For mange penge
   42424282Passende
   99923For få penge
   99914Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V187 DEBAT: USSR EN TRUSSEL
  • Synspunkter fra den polit
  • Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. A. Sovjetunionen udgør stadig en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141421Helt enig
   19191932Delvis enig
   10101043Hverken enig eller uenig
   23232364Delvis uenig
   27272725Helt uenig
   66616Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V188 DEBAT: DE ARABISKE LANDE
  • Synspunkter fra den polit
  • Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. B. De arabiske lande udgør på længere sigt en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   33333341Helt enig
   32323182Delvis enig
   99883Hverken enig eller uenig
   12121164Delvis uenig
   1010975Helt uenig
   55556Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V189 DEBAT: FORSVARSUDGIFTER
  • Synspunkter fra den polit
  • Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. C. Der bør gennemføres langt større besparelser på det danske forsvar, end der i dag er lagt op til
  • %MD%AntalKodeKategori
   25252561Helt enig
   17171732Delvis enig
   12121263Hverken enig eller uenig
   16161664Delvis uenig
   21212155Helt uenig
   77726Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V190 DEBAT: SKATTELETTELSER
  • Synspunkter fra den polit
  • Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. D. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser
  • %MD%AntalKodeKategori
   41414141Helt enig
   25252522Delvis enig
   88793Hverken enig eller uenig
   15151524Delvis uenig
   66655Helt uenig
   55466Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V191 DEBAT: MILJØ/EHVERVSLIV
  • Synspunkter fra den polit
  • Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. E. Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke gå så vidt, at den skader erhvervslivets konkurrenceevne over for udlandet
  • %MD%AntalKodeKategori
   25252571Helt enig
   25252552Delvis enig
   12121213Hverken enig eller uenig
   18181794Delvis uenig
   13131365Helt uenig
   66606Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V192 DEBAT: SOCIALE NEDSKÆR.
  • Synspunkter fra den polit
  • Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. F. De sociale nedskæringer er gået for vidt
  • %MD%AntalKodeKategori
   33333351Helt enig
   24242422Delvis enig
   11111113Hverken enig eller uenig
   16161584Delvis uenig
   13131275Helt uenig
   33356Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V193 DEBAT: KRIMINALITET
  • Synspunkter fra den polit
  • Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. G. Kriminaliteten forhindres bedre med forebyggelse og vejledning end med hårde straffe
  • %MD%AntalKodeKategori
   37373751Helt enig
   26262602Delvis enig
   99883Hverken enig eller uenig
   13131334Delvis uenig
   11111105Helt uenig
   44426Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V194 DEBAT: PENSIONSOPSPARING
  • Synspunkter fra den polit
  • Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. H. Lønmodtagernes pensionsopsparing bør bruges til at få større indflydelse på den måde, virksomhederne drives på
  • %MD%AntalKodeKategori
   18181861Helt enig
   21212162Delvis enig
   16161633Hverken enig eller uenig
   11111094Delvis uenig
   16161655Helt uenig
   17171696Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V195 DEBAT: OFF. AKTIVITETER
  • Synspunkter fra den polit
  • Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. I. Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private
  • %MD%AntalKodeKategori
   37373711Helt enig
   29292922Delvis enig
   99913Hverken enig eller uenig
   1010974Delvis uenig
   99895Helt uenig
   77686Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V196 DEBAT: EFFEKTIVISERING
  • Synspunkter fra den polit
  • Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. J. Der kan stadig spares masser af penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen til borgerne
  • %MD%AntalKodeKategori
   41414111Helt enig
   29292932Delvis enig
   88823Hverken enig eller uenig
   77744Delvis uenig
   77755Helt uenig
   77736Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V197 DEBAT: STORE PARTIER ENS
  • Synspunkter fra den polit
  • Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. K. I virkeligheden er der næsten ingen forskel på, hvad de store partier mener. Uenigheden skyldes mest taktik
  • %MD%AntalKodeKategori
   37373771Helt enig
   32323212Delvis enig
   77733Hverken enig eller uenig
   1010974Delvis uenig
   99875Helt uenig
   55536Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V198 DEBAT: LØSE MILJØPROB.
  • Synspunkter fra den polit
  • Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. L. Man kan godt løse miljøproblemerne, uden at det behøver at gå ud over den økonomiske vækst
  • %MD%AntalKodeKategori
   29292891Helt enig
   32323252Delvis enig
   99943Hverken enig eller uenig
   13131304Delvis uenig
   77725Helt uenig
   1010986Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V199 DEBAT: DYGTIGE POLITIK.
  • Synspunkter fra den polit
  • Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. M. De fleste af vore politikere er dygtige mennesker, som ved, hvad de gør
  • %MD%AntalKodeKategori
   16161611Helt enig
   33333332Delvis enig
   15151473Hverken enig eller uenig
   22222244Delvis uenig
   10101045Helt uenig
   44396Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V200 DEBAT: DK S ØKON.PROBLEM
  • Synspunkter fra den polit
  • Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. N. Danmarks økonomiske problemer skyldes, at den offentlige sektor er for stor
  • %MD%AntalKodeKategori
   21212111Helt enig
   30303032Delvis enig
   11111153Hverken enig eller uenig
   15151544Delvis uenig
   16161635Helt uenig
   66626Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V201 DK S: HANDLEFRIHED
  • Der tales om, at landene
  • SP. 5.29. Hvad tror De, Danmark kommer til at mærke mest til i 1990erne - begrænsninger i Danmarks handlefrihed, eller Danmarks muligheder for at påvirke udviklingen? Begrænsninger i Danmarks handlefrihed
  • %MD%AntalKodeKategori
   65656580Ikke nævnt
   35353501Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V202 DK S: INDFLYDELSE
  • Der tales om, at landene
  • SP. 5.29. Hvad tror De, Danmark kommer til at mærke mest til i 1990erne - begrænsninger i Danmarks handlefrihed, eller Danmarks muligheder for at påvirke udviklingen? Muligheder for at påvirke udviklingen
  • %MD%AntalKodeKategori
   62626260Ikke nævnt
   38383821Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V203 DK S: VED IKKE
  • Der tales om, at landene
  • SP. 5.29. Hvad tror De, Danmark kommer til at mærke mest til i 1990erne - begrænsninger i Danmarks handlefrihed, eller Danmarks muligheder for at påvirke udviklingen? Ved ikke
  • %MD%AntalKodeKategori
   72727240Ikke nævnt
   28282841Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V204 VIGTIGST: MOMS/AFGIFT
  • Skatter og afgifter
  • SP. 5.30. 1. Hvis der bliver råd til at sætte skatterne ned, hvad synes De så, er vigtigst? (A) At sænke momsen, eller (B) at sænke afgifter på grænsehandelsvarer (især giftskatterne)
  • %MD%AntalKodeKategori
   82828291A vigtigst
   11111152B vigtigst
   66643Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V205 VIGTIGST: MOMS/INDK.SKAT
  • Skatter og afgifter
  • SP. 5.30. 2. Hvis der bliver råd til at sætte skatterne ned, hvad synes De så, er vigtigst? (A) At sænke momsen, eller (B) at sænke indkomsskatten
  • %MD%AntalKodeKategori
   55555551A vigtigst
   35353492B vigtigst
   10101043Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V206 VIGTIGST: FRADRAG/%SKAT
  • Skatter og afgifter
  • SP. 5.30. 3. Hvis der bliver råd til at sætte skatterne ned, hvad synes De så, er vigtigst? (A) At hæve den skattefri bundgrænse, eller (B) at sænke skatteprocenterne?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55555501A vigtigst
   32323252B vigtigst
   13131333Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V207 VIGTIGST: SKATTE %
  • Skatter og afgifter
  • SP. 5.30. 4. Hvis der bliver råd til at sætte skatterne ned, hvad synes De så, er vigtigst? (A) At sænke skatten af den sidst tjente krone (6- og 12-pct. skatterne) eller (B) at sænke skatteprocenterne for alle indkomster (22 pct. - skatten)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22222261A vigtigst
   63636322B vigtigst
   15151503Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V208 VIGTIGST: SKAT/STATSGÆLD
  • Skatter og afgifter
  • SP. 5.30. 5. Hvis der bliver råd til at sætte skatterne ned, hvad synes De så, er vigtigst? (A) At sænke skatterne, eller (B) afdrage på statsgælden
  • %MD%AntalKodeKategori
   30303071A vigtigst
   53535302B vigtigst
   17171713Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V209 DEBAT: FOR LIDT HENSYN
  • Spørgsmål fra den politis
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. A. Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener
  • %MD%AntalKodeKategori
   43434301Helt enig
   31313082Delvis enig
   11111143Hverken enig eller uenig
   99954Delvis uenig
   33305Helt uenig
   33316Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V210 DEBAT: RIGTIG BESLUTNING
  • Spørgsmål fra den politis
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. B. Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet
  • %MD%AntalKodeKategori
   66641Helt enig
   35353562Delvis enig
   17171733Hverken enig eller uenig
   25252564Delvis uenig
   13131365Helt uenig
   22236Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V211 DEBAT: STÆRK MAND
  • Spørgsmål fra den politis
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. C. Det ville være meget fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krisesituation
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121171Helt enig
   15151532Delvis enig
   10101003Hverken enig eller uenig
   11111144Delvis uenig
   45454535Helt uenig
   77716Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V212 DEBAT: SOCIALE YDELSER
  • Spørgsmål fra den politis
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. D. Der er for mange, der får sociale ydelser uden at de trænger til det
  • %MD%AntalKodeKategori
   31313111Helt enig
   30302982Delvis enig
   11111083Hverken enig eller uenig
   11111064Delvis uenig
   10101055Helt uenig
   88806Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V213 DEBAT: HØJE INDTÆGTER
  • Spørgsmål fra den politis
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. E. Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag
  • %MD%AntalKodeKategori
   24242421Helt enig
   18181832Delvis enig
   11111113Hverken enig eller uenig
   18181794Delvis uenig
   24242375Helt uenig
   66566Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V214 DEBAT: PRIVATE INVEST.
  • Spørgsmål fra den politis
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. F. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer
  • %MD%AntalKodeKategori
   22222241Helt enig
   20201972Delvis enig
   16161573Hverken enig eller uenig
   11111134Delvis uenig
   15151475Helt uenig
   17171706Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V215 DEBAT: LIGE ØKON. VILKÅR
  • Spørgsmål fra den politis
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. G. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   16161601Helt enig
   16161652Delvis enig
   10101043Hverken enig eller uenig
   21212114Delvis uenig
   33333335Helt uenig
   33356Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V216 DEBAT: UD AF NATO
  • Spørgsmål fra den politis
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. H. Vi bør snarest melde os ud af NATO
  • %MD%AntalKodeKategori
   99911Helt enig
   55462Delvis enig
   99873Hverken enig eller uenig
   11111124Delvis uenig
   57575775Helt uenig
   99956Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V217 DEBAT: RÅD TIL LØNSTIGN.
  • Spørgsmål fra den politis
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. I. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   28282801Helt enig
   29292942Delvis enig
   11111073Hverken enig eller uenig
   18181804Delvis uenig
   99955Helt uenig
   55526Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V218 DEBAT: SIKRE ØKON. VÆKST
  • Spørgsmål fra den politis
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. J. Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser
  • %MD%AntalKodeKategori
   77681Helt enig
   15151512Delvis enig
   12121163Hverken enig eller uenig
   26262644Delvis uenig
   31313135Helt uenig
   1010966Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V219 DEBAT: INDVANDRERE
  • Spørgsmål fra den politis
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. K. Indvandring udgør en trussel mod vores nationale egenart
  • %MD%AntalKodeKategori
   26262661Helt enig
   19191952Delvis enig
   1010963Hverken enig eller uenig
   17171684Delvis uenig
   25252525Helt uenig
   33316Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V220 DEBAT: VOLDSFORBRYDELSER
  • Spørgsmål fra den politis
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. L. Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag
  • %MD%AntalKodeKategori
   63636311Helt enig
   19191962Delvis enig
   66643Hverken enig eller uenig
   55464Delvis uenig
   55465Helt uenig
   22256Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V221 DEBAT: INDVIKLET POLITIK
  • Spørgsmål fra den politis
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. M. Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtigt kan forstå, hvad der foregår
  • %MD%AntalKodeKategori
   41414121Helt enig
   30303022Delvis enig
   66633Hverken enig eller uenig
   10101024Delvis uenig
   11111145Helt uenig
   11156Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V222 DEBAT: POLITISK VIDEN
  • Spørgsmål fra den politis
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. N. Jeg ved så lidt om politik, at jeg egentlig ikke burde stemme
  • %MD%AntalKodeKategori
   66641Helt enig
   77692Delvis enig
   66583Hverken enig eller uenig
   14141394Delvis uenig
   66666625Helt uenig
   22166Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V223 POL. HØJRE-VENSTRE SKALA
  Interviewerinstruktion: De ti kasser er nummereret på kortet. Hvis svarpersonen tøver, bed svarpersonen forsøge igen.
  • Spørgsmål fra den politis
  • SP. 5.32. I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor ville De placere Dem selv på denne skala? (Vis kort 7)
  • %MD%AntalKodeKategori
   1171Venstre
   33312
   99903
   11111094
   21212155
   13131336
   11111107
   15151518
   55489
   443610Højre
   887811Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V224 MEDLEM AF: LO-FORBUND
  • Spørgsmål fra den politis
  • SP. 5.33. Er De medlem af en fagforening eller en erhvervsorganisation? (Hvis ja:) - Hvilken? LO forbund
  • %MD%AntalKodeKategori
   68686880Ikke nævnt
   32323201Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V225 MEDLEM AF: FTF
  • Spørgsmål fra den politis
  • SP. 5.33. Er De medlem af en fagforening eller en erhvervsorganisation? (Hvis ja:) - Hvilken? FTF
  • %MD%AntalKodeKategori
   91919170Ikke nævnt
   99911Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V226 MEDLEM AF: AC
  • Spørgsmål fra den politis
  • SP. 5.33. Er De medlem af en fagforening eller en erhvervsorganisation? (Hvis ja:) - Hvilken? AC
  • %MD%AntalKodeKategori
   98989830Ikke nævnt
   22251Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V227 MEDLEM AF: ANDEN ARB.ORG
  • Spørgsmål fra den politis
  • SP. 5.33. Er De medlem af en fagforening eller en erhvervsorganisation? (Hvis ja:) - Hvilken? Anden arbejdstager organisation
  • %MD%AntalKodeKategori
   84848420Ikke nævnt
   16161661Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V228 MEDLEM AF: ERHVERVSORG.
  • Spørgsmål fra den politis
  • SP. 5.33. Er De medlem af en fagforening eller en erhvervsorganisation? (Hvis ja:) - Hvilken? Erhvervsorganisation
  • %MD%AntalKodeKategori
   95959570Ikke nævnt
   55511Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V229 MEDLEM AF: IKKE MEDLEM
  • Spørgsmål fra den politis
  • SP. 5.33. Er De medlem af en fagforening eller en erhvervsorganisation? (Hvis ja:) - Hvilken? Ikke medlem af nogen
  • %MD%AntalKodeKategori
   64646490Ikke nævnt
   36363591Nævnt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V230 SAMFUNDSKLASSE
  • Spørgsmål fra den politis
  • SP. 5.34. Man taler ofte om, at der findes forskellige samfundsklasser i Danmark. Føler De selv, De tilhører en bestemt samfundsklasse? (Hvis ja:) - Hvilken samfundsklasse er det? (Hvis nej:) - Hvis De alligevel skulle placere Dem i en bestemt samfundsklasse, hvilken skulle det da være?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27272681Arbejderklasse
   51515182Middelklasse
   18181803Ingen af delene
   44424Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V231 STEMME FOR/IMOD EF
  • Spørgsmål fra den politis
  • SP. 5.35. Hvis der blev afholdt en folkeafstemning i dag om dansk medlemskab af EF, ville De så stemme ja eller nej?
  • %MD%AntalKodeKategori
   56565621Ville stemme ja
   29292962Ville stemme nej
   15151503Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V232 DEBAT: ØKONOMISK FORDEL
  • Den politiske debat om EF
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. A. EFs indre marked bliver en økonomisk fordel for Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191941Helt enig
   26262582Delvis enig
   16161583Hverken enig eller uenig
   12121224Delvis uenig
   12121175Helt uenig
   16161596Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V233 DEBAT: LANGSOM TILPASN.
  • Den politiske debat om EF
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. B. Det går for langsomt med Danmarks tilpasning af skatter og afgifter til EFs indre marked
  • %MD%AntalKodeKategori
   29292921Helt enig
   27272682Delvis enig
   14141463Hverken enig eller uenig
   66604Delvis uenig
   66645Helt uenig
   18181786Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V234 DEBAT: ØKON. UDLIGNING
  • Den politiske debat om EF
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. C. Der bør gennemføres en omfattende økonomisk udligning inden for EF, så de rige lande betaler til at trække de fattige lande med op
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141441Helt enig
   26262642Delvis enig
   17171703Hverken enig eller uenig
   20202034Delvis uenig
   13131325Helt uenig
   99956Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V235 DEBAT: EF VIL BESTEMME
  • Den politiske debat om EF
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. D. Uanset hvilken regering, der sidder ved magten, bliver det fremover EF, der kommer til at bestemme, hvad der skal ske her i landet
  • %MD%AntalKodeKategori
   23232311Helt enig
   30302992Delvis enig
   88763Hverken enig eller uenig
   17171744Delvis uenig
   16161595Helt uenig
   77696Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V236 DEBAT: EF-BESLUTNINGER
  • Den politiske debat om EF
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. E. Man kan almindeligvis regne med, at det er fornuftige beslutninger, der træffes i EF
  • %MD%AntalKodeKategori
   88801Helt enig
   35353502Delvis enig
   17171713Hverken enig eller uenig
   19191894Delvis uenig
   14141415Helt uenig
   88776Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V237 DEBAT: VELFÆRDSSTATEN
  • Den politiske debat om EF
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. F. Sådan som EF-samarbejdet udvikler sig, bliver det på længere sigt vanskeligt at opretholde den danske velfærdsstat
  • %MD%AntalKodeKategori
   18181781Helt enig
   28282812Delvis enig
   14141383Hverken enig eller uenig
   18181824Delvis uenig
   11111145Helt uenig
   11111156Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V238 DEBAT: EF-PARLAMENTET
  • Den politiske debat om EF
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. G. EF-parlamentet bør få større magt
  • %MD%AntalKodeKategori
   44381Helt enig
   77722Delvis enig
   12121203Hverken enig eller uenig
   22222174Delvis uenig
   44444475Helt uenig
   11111146Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V239 DEBAT: VIDEN OM EF
  • Den politiske debat om EF
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. H. Jeg ved så lidt om EFs indre marked, at jeg næsten har opgivet at følge med i, hvad der foregår
  • %MD%AntalKodeKategori
   18181841Helt enig
   25252502Delvis enig
   13131293Hverken enig eller uenig
   21212164Delvis uenig
   19191935Helt uenig
   44366Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V240 DEBAT: EF UNION
  • Den politiske debat om EF
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. I. EF-samarbejdet bør føre til dannelsen af en økonomisk og monetær union
  • %MD%AntalKodeKategori
   99911Helt enig
   15151472Delvis enig
   14141393Hverken enig eller uenig
   10101024Delvis uenig
   33333335Helt uenig
   19191966Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V241 DEBAT: EF S POL. ROLLE
  • Den politiske debat om EF
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. J. EF bør spille en storpolitisk rolle, der svarer til EF-landenes økonomiske betydning
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121211Helt enig
   20202052Delvis enig
   15151563Hverken enig eller uenig
   10101044Delvis uenig
   22222205Helt uenig
   20202026Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V242 DEBAT: EUROPÆER/DANSKER
  • Den politiske debat om EF
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. K. Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker
  • %MD%AntalKodeKategori
   77691Helt enig
   10101042Delvis enig
   55513Hverken enig eller uenig
   18181844Delvis uenig
   57575765Helt uenig
   22246Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V243 DEBAT: EF ER FOR ØDSLE
  • Den politiske debat om EF
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. L. EF er for ødsle med skatteborgernes penge
  • %MD%AntalKodeKategori
   36363621Helt enig
   24242412Delvis enig
   12121233Hverken enig eller uenig
   88844Delvis uenig
   44405Helt uenig
   16161586Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V244 DEBAT: EF-SAMARBEJDE
  • Den politiske debat om EF
  • Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. M. Så økonomisk afhængige som landene er af hinanden i dag, er det i virkeligheden gennem et mere forpligtende EF-samarbejde, at vi som danskere får mest indflydelse på udviklingen i Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151521Helt enig
   25252472Delvis enig
   16161663Hverken enig eller uenig
   99864Delvis uenig
   12121255Helt uenig
   23232326Ved ikke
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V245 TILHÆNGER AF POL. PARTI
  • Den politiske debat om EF
  • SP. 5.37. Mange betragter sig som tilhænger af et bestemt parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhænger af noget parti. Betragter De Dem selv som for eksempel socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36363591Ja
   17171702Betragter sig som tilhænger af et bestemt parti
   22243Ved ikke (Gå til SP. 5.40.)
   77664I tvivl (Gå til SP. 5.40.)
   23232355Nej (Gå til SP. 5.40.)
   15151546Ikke tilhænger af noget parti (Gå til SP. 5.40.)
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V246 HVILKET PARTI
  • Den politiske debat om EF
  • HVILKET PARTI
  • Variablen er filtreret af: V245
   • Filtrerende variable: V245
  • Spm. SP. 5.38. Hvilket parti er der tale om?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22412191A: Socialdemokratiet
   13152B: Det Radikale Venstre
   815793C: Det Konservative Folkeparti
   12104D: Centrum-Demokraterne
   0135E: Retsforbundet
   611606F: Socialistisk Folkeparti
   0027G: De Grønne
   0008H: Det Humanistiske Parti
   0029K: Kommunister
   01410P: Fælles Kurs
   00011R: Arbejderpartiet KAP
   11612Q: Kristeligt Folkeparti
   9178913V: Venstre
   00214Y: Venstresocialisterne
   241915Z: Fremskridtspartiet
   00216Ø: Enhedslisten
   231717Vil ikke svare
   48 479100Irrelevant
   1001001008
   Svarprocent: 52
 • V247 OVERBEVISNING
  • Den politiske debat om EF
  • OVERBEVISNING
  • Variablen er filtreret af: V245
   • Filtrerende variable: V245
  • Spm. SP. 5.39. Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så overbeviste. Betragter De Dem selv som stærkt overbevist tilhænger af Deres parti eller ikke stærkt overbevist?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26502631Ja, stærkt overbevist
   25472482Nej, ikke stærkt overbevist
   23183Ved ikke
   48 47910Irrelevant
   1001001008
   Svarprocent: 52
 • V248 NÆRMERE TILHØRSFORHOLD
  • Den politiske debat om EF
  • NÆRMERE TILHØRSFORHOLD
  • Variablen er filtreret af: V245
   • Filtrerende variable: V245
  • Spm. SP. 5.40. Er der alligevel et parti, som De synes, De står nærmere end andre partier? (Hvis ja:) Hvilket parti
  • %MD%AntalKodeKategori
   10211011Nej intet parti nærmest
   818852A: Socialdemokratiet
   24203B: Det Radikale Venstre
   49434C: Det Konservative Folkeparti
   24215D: Centrum-Demokraterne
   0016E: Retsforbundet
   49427F: Socialistisk Folkeparti
   0138G: De Grønne
   0009H: Det Humanistiske Parti
   00010K: Kommunister
   01511P: Fælles Kurs
   00012R: Arbejderpartiet KAP
   12913Q: Kristeligt Folkeparti
   494214V: Venstre
   00115Y: Venstresocialisterne
   252316Z: Fremskridtspartiet
   01517Ø: Enhedslisten
   121018Andet
   7146819Ved ikke
   52 529100Irrelevant
   1001001008
   Svarprocent: 48
 • V249 AMTER:
  • Den politiske debat om EF
  • SP. R.1. Amter
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101051København/Frederiksberg
   14141412Københavns Amt
   77733Frederiksborg Amt
   33284Roskilde Amt
   55495Vestsjællands Amt
   44396Storstrøms Amt
   11127Bornholms Amt
   10101058Fyns Amt
   55499Sønderjyllands Amt
   666510Vejle Amt
   443711Ribe Amt
   555212Ringkøbing Amt
   111110713Århus Amt
   555214Viborg Amt
   999415Nordjyllands Amt
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V250 RESP. VÆGTE
  • Den politiske debat om EF
  • SP. R.3. Respondentvægte - læses med 3 cifre før decimalpunkt.
   • Double (4 decimaler)
   • Gyldige 1008
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 4
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V251 URBANISERING
  Variablen er dannet i DDA, på grundlag af en række geografiske variable.
  • Vigtige problemer, der sk
  • Urbanisering
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141421Provinsbyer over 50.000
   35353482Provinsbyer under 50.000
   26262583Landdistrikter
   77684Københavns indre by
   44455Københavns nordlige forstæder
   11111106Københavns vest/sydlige forstæder
   44377Københavns ydre by
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V252 REGIONER
  Variablen er dannet i DDA, på grundlag af en række geografiske variable.
  • Vigtige problemer, der sk
  • Regioner
  • %MD%AntalKodeKategori
   26272601Hovedstadsområdet
   16171592Øst for storebælt excl. København
   22163Lolland og Falster
   11124Bornholm
   10111055Fyn
   17181726Østjylland
   12131217Nordjylland
   11121148Vestjylland
   5 499Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 95
 • V253 VIGTIGSTE PROBLEMER 1
  (henvisninger til den generelle økonomi) (henvisninger til mere begrænsede problemer)
  • Vigtige problemer, der sk
  • SP. R.4. Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer, De mener er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Kan De nævne flere vigtige problemer? - evt. flere svar. 1. svar
  • %MD%AntalKodeKategori
   0011Diffuse svar: alting, det hele
   0023Samarbejdsorienteret og forståelses- orienteret: få os til at forstå hinanden, skabe et bedre arbejdsklima
   0024Uspecificeret fremgang: skabe fremgang, skabe et bedre samfund, gøre os til bedre mennesker
   0005Ingen problemer
   0016Regeringsdannelse
   0007Planlægning og prioritering
   33358Ved ikke
   0009Andet specifikt
   00010Politikernes troværdighed (lyver, holder ikke løfter, er usaglige)
   222411Politikernes samarbejdsvilje
   00112Politikernes egne interesser (lønforhøjelser, pensioner, ben etc.)
   00413Spærregrænsen hæves/færre partier i Folketinget
   00014Politikernes varetagelse af vælgerinteresser
   00015Demokrati/rettigheder/ytringsfrihed
   00316Administrationen (holde styr på den, begrænse den etc.)
   00019Andet specifikt
   998820Økønomien
   424242421Beskæftigelsen, arbejdsløshed (generelt), arbejdsmarkedet
   00522Ungdomsarbejdsløshed
   666323Betalingsbalance/udlandsgæld/ handelsbalance
   00024Renteforhold
   00225Inflation, pristal
   00026Produktion og investering/gang i 90'erne/ hjulene i gang
   00127Lønniveau
   00128Ejendoms- og konkurrenceforhold
   00029Andet specifikt
   00130Landbrugets problemer
   11632Erhvervslivets vilkår/industriens problemer
   00133Handelens problemer/Danmarks eksport
   00034Små næringsdrivende
   00336Nedsættelse af arbejdstid/fordeling af arbejdet
   00137Ligeløn/kvinders lønmæssige ligeberettigelse
   00338Finansloven
   00039Andet specifikt
   222140Skatter generelt
   00241Moms og afgifter generelt
   00042Forbedring, regulering af bistandshjælp/ dagpenge
   332743Indtægtsskatternes højde/skattetrykket/ mere retfærdig fordeling/progression/ midtergruppernes situation
   00544Skattereform/skattetænkning, -snyd
   00245Parcelhusejernes skatteforhold/husejeres låne-, salgsvilkår
   00246Offentlige udgifters størrelse
   00147Offentlige udgifters fordeling
   00049Andet spcifikt
   11850Boligproblemet (generelt) herunder flere, bedre boliger og boliger for unge
   00553Sundheds-, sygehussektor generelt
   11754Ingen nedskæring i sundheds-, sygehussektor/ej nedlægge sygehuse
   11755For mange flygtninge/stramme regler for familiesammenføring
   00156Indkomstpolitik
   221657Flygtninge-, indvandrerpolitik
   00059Andet specifikt
   777260Miljø/miljøspørgsmål
   00161Broerne: Storstrøm, Øresund, Femern/motorveje
   11862Plejehjem/hjemmehjælp til ældre og syge (ej nedlægge/nedskære)
   00163Omsorg for psykisk syge
   00364Samordningsfradrag skal væk
   221866Forureningsproblemet
   00069Andet specifikt
   111370Sociale problemer
   00571Folke- og invalidepension (ej nedsættes/højere), pensionisters skatteproblemer
   333272Ældres vilkår/forhold/problemer, positiv/bedre ældrepolitik
   00273De unges problemer (generelt)
   222274Børnefamilier/daginstitutioner/ familiepolitik
   00175Narkomani/alkoholisme
   11876Vold, kriminalitet, lov og orden (herunder retssystemet, strafferamme etc.)
   00277Sociale udgifter nedsættes/bedre kontrol med sociale udgifter
   11778Sociale goder bevares/sociale niveau ej sænkes/sociale sikkerhedsnet bevares
   00079Andet specifikt
   00380Udenrigspolitik generelt
   00281Tilpasning EF, indre marked/ harmonisering
   00482NATO, Mellemøsten (Golfkrisen), Øst-Vest forhold
   00383Nedskæring af forsvaret/nedrustning
   00084Forsvaret bevares/sikkerhedspolitik
   00185Ulandshjælp (positivt og generelt)
   00286Verdensfreden/krig og fred
   11787EF-forhold generelt
   11688Skepsis over for EF/imod EF-union/ imod EF
   00089Andet specifikt
   00490Uddannelse/uddannelsespolitik
   00191Folkeskolen/skolepolitik
   00092Lærlingeuddannelser/erhvervsfaglige uddannelser/EFG
   00093Højere uddannelser/adgangsbegrænsning
   00194Økonomisk støtte til uddannelse/SU-regler og satser (lempelse, forbedring)
   00095Omskoling, videreuddannelse
   00096Kulturpolitik/forskning
   00097Ulandshjælp bremses, begrænses, ophøre/ ej hjælp til Kina
   00098Kirkelige spørgsmål/religionsundervisning/ etiske holdninger
   00199Andet specifikt
   0 2999Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 100
 • V254 VIGTIGSTE PROBLEMER 2
  (henvisninger til den generelle økonomi) (henvisninger til mere begrænsede problemer)
  • Vigtige problemer, der sk
  • SP. R.5. Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer, De mener er det vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Kan De nævne flere vigtige problemer? - evt. flere svar. 2. svar
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Diffuse svar: alting, det hele
   0013Samarbejdsorienteret og forståelses- orienteret: få os til at forstå hinanden, skabe et bedre arbejdsklima
   0144Uspecificeret fremgang: skabe fremgang, skabe et bedre samfund, gøre os til bedre mennesker
   0005Ingen problemer
   0006Regeringsdannelse
   0157Planlægning og prioritering
   0008Ved ikke
   0009Andet specifikt
   00210Politikernes troværdighed (lyver, holder ikke løfter, er usaglige)
   11611Politikernes samarbejdsvilje
   00012Politikernes egne interesser (lønforhøjelser, pensioner, ben etc.)
   00213Spærregrænsen hæves/færre partier i Folketinget
   00314Politikernes varetagelse af vælgerinteresser
   00315Demokrati/rettigheder/ytringsfrihed
   00316Administrationen (holde styr på den, begrænse den etc.)
   00019Andet specifikt
   686220Økønomien
   152015521Beskæftigelsen, arbejdsløshed (generelt) arbejdsmarkedet
   121522Ungdomsarbejdsløshed
   9118623Betalingsbalance/udlandsgæld/ handelsbalance
   00024Renteforhold
   00125Inflation, pristal
   00226Produktion og investering/gang i 90'erne/ hjulene i gang
   01427Lønniveau
   00028Ejendoms- og konkurrenceforhold
   00029Andet specifikt
   00230Landbrugets problemer
   01532Erhvervslivets vilkår/industriens problemer
   11633Handelens problemer/Danmarks eksport
   00034Små næringsdrivende
   00136Nedsættelse af arbejdstid/fordeling af arbejdet
   00137Ligeløn/kvinders lønmæssige ligeberettigelse
   00238Finansloven
   00039Andet specifikt
   232240Skatter generelt
   11641Moms og afgifter generelt
   00142Forbedring, regulering af bistandshjælp/ dagpenge
   343243Indtægtsskatternes højde/skattetrykket/ mere retfærdig fordeling/progression/ midtergruppernes situation
   01544Skattereform/skattetænkning, -snyd
   11645Parcelhusejernes skatteforhold/husejeres låne-, salgsvilkår
   01446Offentlige udgifters størrelse
   00147Offentlige udgifters fordeling
   00049Andet spcifikt
   121450Boligproblemet (generelt) herunder flere, bedre boliger og boliger for unge
   121353Sundheds-, sygehussektor generelt
   111054Ingen nedskæring i sundheds-, sygehussektor/ej nedlægge sygehuse
   121255For mange flygtninge/stramme regler for familiesammenføring
   00356Indkomstpolitik
   221957Flygtninge-, indvandrerpolitik
   00059Andet specifikt
   686260Miljø/miljøspørgsmål
   00361Broerne: Storstrøm, Øresund, Femern/motorveje
   00262Plejehjem/hjemmehjælp til ældre og syge (ej nedlægge/nedskære)
   00263Omsorg for psykisk syge
   00164Samordningsfradrag skal væk
   221966Forureningsproblemet
   00069Andet specifikt
   221770Sociale problemer
   121271Folke- og invalidepension (ej nedsættes/højere),pensionisters skatteproblemer
   453872Ældres vilkår/forhold/problemer, positiv/bedre ældrepolitik
   01573De unges problemer (generelt)
   232574Børnefamilier/daginstitutioner/ familiepolitik
   00175Narkomani/alkoholisme
   11876Vold, kriminalitet, lov og orden (herunder retssystemet, strafferamme etc.)
   01477Sociale udgifter nedsættes/bedre kontrol med sociale udgifter
   121478Sociale goder bevares/sociale niveau ej sænkes/sociale sikkerhedsnet bevares
   00079Andet specifikt
   00280Udenrigspolitik generelt
   00281Tilpasning EF, indre marked/ harmonisering
   11682NATO, Mellemøsten (Golfkrisen), Øst-Vest forhold
   00383Nedskæring af forsvaret/nedrustning
   00084Forsvaret bevares/sikkerhedspolitik
   00085Ulandshjælp (positivt og generelt)
   00286Verdensfreden/krig og fred
   00287EF-forhold generelt
   00188Skepsis over for EF/imod EF-union/ imod EF
   00089Andet specifikt
   121290Uddannelse/uddannelsespolitik
   00391Folkeskolen/skolepolitik
   00192Lærlingeuddannelser/erhvervsfaglige uddannelser/EFG
   00093Højere uddannelser/adgangsbegrænsning
   00094Økonomisk støtte til uddannelse/SU-regler og satser (lempelse, forbedring)
   00295Omskoling, videreuddannelse
   00196Kulturpolitik/forskning
   00097Ulandshjælp bremses, begrænses, ophøre/ ej hjælp til Kina
   00198Kirkelige spørgsmål/religionsundervisning/ etiske holdninger
   00299Andet specifikt
   23 236999Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 77
 • V255 VIGTIGSTE PROBLEMER 3
  (henvisninger til den generelle økonomi) (henvisninger til mere begrænsede problemer)
  • Vigtige problemer, der sk
  • SP. R.6. Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer, De mener er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Kan De nævne flere vigtige problemer? - evt. flere svar. 3. svar
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Diffuse svar: alting, det hele
   0003Samarbejdsorienteret og forståelses- orienteret: få os til at forstå hinanden, skabe et bedre arbejdsklima
   0124Uspecificeret fremgang: skabe fremgang, skabe et bedre samfund, gøre os til bedre mennesker
   0005Ingen problemer
   0016Regeringsdannelse
   0007Planlægning og prioritering
   0008Ved ikke
   0009Andet specifikt
   00010Politikernes troværdighed (lyver, holder ikke løfter, er usaglige)
   01511Politikernes samarbejdsvilje
   00112Politikernes egne interesser (lønforhøjelser, pensioner, ben etc.)
   00013Spærregrænsen hæves/færre partier i Folketinget
   00114Politikernes varetagelse af vælgerinteresser
   01215Demokrati/rettigheder/ytringsfrihed
   01516Administrationen (holde styr på den, begrænse den etc.)
   00019Andet specifikt
   372620Økønomien
   382921Beskæftigelsen, arbejdsløshed (generelt), arbejdsmarkedet
   00022Ungdomsarbejdsløshed
   252023Betalingsbalance/udlandsgæld/ handelsbalance
   00124Renteforhold
   00025Inflation, pristal
   00126Produktion og investering/gang i 90'erne/ hjulene i gang
   01327Lønniveau
   01228Ejendoms- og konkurrenceforhold
   00029Andet specifikt
   00030Landbrugets problemer
   01232Erhvervslivets vilkår/industriens problemer
   01533Handelens problemer/Danmarks eksport
   00034Små næringsdrivende
   00036Nedsættelse af arbejdstid/fordeling af arbejdet
   00137Ligeløn/kvinders lønmæssige ligeberettigelse
   00038Finansloven
   00039Andet specifikt
   141540Skatter generelt
   12641Moms og afgifter generelt
   00042Forbedring, regulering af bistandshjælp/ dagpenge
   262243Indtægtsskatternes højde/skattetrykket/ mere retfærdig fordeling/progression/ midtergruppernes situation
   01444Skattereform/skattetænkning, -snyd
   01445Parcelhusejernes skatteforhold/husejeres låne-, salgsvilkår
   01346Offentlige udgifters størrelse
   01247Offentlige udgifters fordeling
   00049Andet specifikt
   131050Boligproblemet (generelt) herunder flere, bedre boliger og boliger for unge
   131253Sundheds-, sygehussektor generelt
   01254Ingen nedskæring i sundheds-, sygehussektor/ej nedlægge sygehuse
   01355For mange flygtninge/stramme regler for familiesammenføring
   01256Indkomstpolitik
   251957Flygtninge-, indvandrerpolitik
   00059Andet specifikt
   383060Miljø/miljøspørgsmål
   00061Broerne: Storstrøm, Øresund, Femern/motorveje
   00062Plejehjem/hjemmehjælp til ældre og syge (ej nedlægge/nedskære)
   01463Omsorg for psykisk syge
   00164Samordningsfradrag skal væk
   131166Forureningsproblemet
   00069Andet specifikt
   131270Sociale problemer
   01571Folke- og invalidepension (ej nedsættes/højere), pensionisters skatteproblemer
   252172Ældres vilkår/forhold/problemer, positiv/bedre ældrepolitik
   01373De unges problemer (generelt)
   241774Børnefamilier/daginstitutioner/ familiepolitik
   00175Narkomani/alkoholisme
   01276Vold, kriminalitet, lov og orden (herunder retssystemet, strafferamme etc.)
   01477Sociale udgifter nedsættes/bedre kontrol med sociale udgifter
   01478Sociale goder bevares/sociale niveau ej sænkes/sociale sikkerhedsnet bevares
   00079Andet specifikt
   00180Udenrigspolitik generelt
   01381Tilpasning EF, indre marked/ harmonisering
   01482NATO, Mellemøsten (Golfkrisen), Øst-Vest forhold
   01583Nedskæring af forsvaret/nedrustning
   00084Forsvaret bevares/sikkerhedspolitik
   01285Ulandshjælp (positivt og generelt)
   00086Verdensfreden/krig og fred
   12987EF-forhold generelt
   01288Skepsis over for EF/imod EF-union/ imod EF
   00089Andet specifikt
   251890Uddannelse/uddannelsespolitik
   12691Folkeskolen/skolepolitik
   00092Lærlingeuddannelser/erhvervsfaglige uddannelser/EFG
   00093Højere uddannelser/adgangsbegrænsning
   00194Økonomisk støtte til uddannelse/SU-regler og satser (lempelse, forbedring)
   00195Omskoling, videreuddannelse
   01396Kulturpolitik/forskning
   00097Ulandshjælp bremses, begrænses, ophøre/ ej hjælp til Kina
   00098Kirkelige spørgsmål/religionsundervisning/ etiske holdninger
   01299Andet specifikt
   62 625999Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 38
 • V256 VIGTIGSTE PROBLEMER 4
  (henvisninger til den generelle økonomi) (henvisninger til mere begrænsede problemer)
  • Vigtige problemer, der sk
  • SP. R.7. Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer, De mener er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Kan De nævne flere vigtige problemer? - evt. flere svar. 4. svar
  • %MD%AntalKodeKategori
   0110Ingen dokumentation
   0001Diffuse svar: alting, det hele
   0003Samarbejdsorienteret og forståelses- orienteret: få os til at forstå hinanden, skabe et bedre arbejdsklima
   0004Uspecificeret fremgang: skabe fremgang, skabe et bedre samfund, gøre os til bedre mennesker
   0005Ingen problemer
   0006Regeringsdannelse
   0117Planlægning og prioritering
   0008Ved ikke
   0119Andet specifikt
   00010Politikernes troværdighed (lyver, holder ikke løfter, er usaglige)
   02211Politikernes samarbejdsvilje
   00012Politikernes egne interesser (lønforhøjelser, pensioner, ben etc.)
   01113Spærregrænsen hæves/færre partier i Folketinget
   00014Politikernes varetagelse af vælgerinteresser
   00015Demokrati/rettigheder/ytringsfrihed
   02316Administrationen (holde styr på den, begrænse den etc.)
   01118Ingen dokumentation
   00019Andet specifikt
   01120Økønomien
   15621Beskæftigelsen, arbejdsløshed (generelt), arbejdsmarkedet
   01122Ungdomsarbejdsløshed
   191123Betalingsbalance/udlandsgæld/ handelsbalance
   00024Renteforhold
   00025Inflation, pristal
   01126Produktion og investering/gang i 90'erne/ hjulene i gang
   00027Lønniveau
   00028Ejendoms- og konkurrenceforhold
   00029Andet specifikt
   00030Landbrugets problemer
   02232Erhvervslivets vilkår/industriens problemer
   01133Handelens problemer/Danmarks eksport
   00034Små næringsdrivende
   00036Nedsættelse af arbejdstid/fordeling af arbejdet
   00037Ligeløn/kvinders lønmæssige ligeberettigelse
   00038Finansloven
   00039Andet specifikt
   02240Skatter generelt
   02341Moms og afgifter generelt
   00042Forbedring, regulering af bistandshjælp/ dagpenge
   02343Indtægtsskatternes højde/skattetrykket/ mere retfærdig fordeling/progression/ midtergruppernes situation
   00044Skattereform/skattetænkning, -snyd
   03445Parcelhusejernes skatteforhold/ husejeres låne-, salgsvilkår
   02246Offentlige udgifters størrelse
   00047Offentlige udgifters fordeling
   00049Andet spcifikt
   04550Boligproblemet (generelt) herunder flere, bedre boliger og boliger for unge
   01153Sundheds-, sygehussektor generelt
   01154Ingen nedskæring i sundheds-, sygehussektor/ej nedlægge sygehuse
   02355For mange flygtninge/stramme regler for familiesammenføring
   00056Indkomstpolitik
   17857Flygtninge-, indvandrerpolitik
   00059Andet specifikt
   15660Miljø/miljøspørgsmål
   02261Broerne: Storstrøm, Øresund, Femern/motorveje
   00062Plejehjem/hjemmehjælp til ældre og syge (ej nedlægge/nedskære)
   01163Omsorg for psykisk syge
   00064Samordningsfradrag skal væk
   04566Forureningsproblemet
   00069Andet specifikt
   02370Sociale problemer
   00071Folke- og invalidepension (ej nedsættes/højere),pensionisters skatteproblemer
   02372Ældres vilkår/forhold/problemer, positiv/bedre ældrepolitik
   02373De unges problemer (generelt)
   04574Børnefamilier/daginstitutioner/ familiepolitik
   00075Narkomani/alkoholisme
   03476Vold, kriminalitet, lov og orden (herunder retssystemet, strafferamme etc.)
   02277Sociale udgifter nedsættes/bedre kontrol med sociale udgifter
   03478Sociale goder bevares/sociale niveau ej sænkes/sociale sikkerhedsnet bevares
   00079Andet specifikt
   00080Udenrigspolitik generelt
   00081Tilpasning EF, indre marked/ harmonisering
   02282NATO, Mellemøsten (Golfkrisen), Øst-Vest forhold
   01183Nedskæring af forsvaret/nedrustning
   00084Forsvaret bevares/sikkerhedspolitik
   00085Ulandshjælp (positivt og generelt)
   00086Verdensfreden/krig og fred
   02287EF-forhold generelt
   02288Skepsis over for EF/imod EF-union/ imod EF
   00089Andet specifikt
   03490Uddannelse/uddannelsespolitik
   01191Folkeskolen/skolepolitik
   00092Lærlingeuddannelser/erhvervsfaglige uddannelser/EFG
   00093Højere uddannelser/adgangsbegrænsning
   00094Økonomisk støtte til uddannelse/SU-regler og satser (lempelse, forbedring)
   01195Omskoling, videreuddannelse
   02396Kulturpolitik/forskning
   00097Ulandshjælp bremses, begrænses, ophøre/ ej hjælp til Kina
   00098Kirkelige spørgsmål/religionsundervisning/ etiske holdninger
   02299Andet specifikt
   88 887999Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 12
 • V257 ÅRSAG TIL PARTIVALG 1
  • Årsag til partipræference
  • SP. R.8. Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte på dette parti? (INT: Hvis godt parti, partiets politik eller lignende vage svar - stilles spørgsmålet:) Kan De sige det lidt mere konkret? 1.svar
  • %MD%AntalKodeKategori
   0151Tautologiske svar af typen :'Vil gerne støtte partiet'
   1192Ønske om fornyelse/forandring/nye veje o.lign
   0033God politik
   0024Det bedste for landet
   0016Tillid/mistillid generelt
   0157Demokrati/frihedsrettigheder/ selvbestemmelse
   0048Valgkampagne/optræden i TV/Radio
   1169Udelukkelsesprincippet
   01510Overbevisning, idealistiske grunde
   565511Partiets ideer eller, hvad det står for/ holdning, menneskesyn , standpunkter
   11613Besindigt eller moderat parti, stabilitet
   111314Socialistisk indstilling
   222415Borgerlig eller liberal indstilling
   111316Partiets program
   00318Imod socialisme/kommunisme
   00019Andre ideologiske svar
   444420Partiets politik
   222221Økonomisk politik
   221922Skattepolitik
   01523Udgiftspolitik
   443624Social-politik
   11725EF-politik generelt
   222326Beskæftigelsespolitik
   222027Miljøpolitik
   00028Skole og kulturpolitik
   00029Anden specifik politik
   221930Regerer/har regeret godt
   443831Ny regering/vælte Schlüter
   00032Almindelig tillid til parti
   111033Dynamik/handlekraft/beslutsomhed/ fasthed i synspunkter
   222134Tillid til kandidaten, kandidaterne
   00135Sympati for borgerlige politikere
   00036Antiparti mod borgerlige politikere
   00337Sympati for Poul Schlüter
   11738Antiparti mod Poul Schlüter
   00039Andet vedrørende administrative evner
   222340Gavner os (det vil sige respondenten, hans familie) klassens eller samfundslagets
   666041Bedst for arbejderen, jeg er arbejder
   11942Pensionisterne
   111443Støtter erhvervslivet, de selvstændige
   11644Landmændene
   111446Bedst for lønmodtagerne - herunder 'almindelige mennesker', den brede befolkning
   111147De fattige/småfolk/de dårligst stillede/ sociale goder bevares
   00049Andre grupper nævnt
   555250Har altid stemt sådan, vane, plejer at stemme sådan
   11751Henvisning til miljø
   00252Vokset op med det
   00154Overtalt af ægtefællen
   111255Tilhænger af partiet/støtter det/ overbevist tilhænger
   111456Partiets stabilitet/pålidelighed/ troværdighed
   111157Partiets samarbejdsvilje/ansvarlighed
   11660For Socialdemokratiet
   00261Imod Socialdemokratiet
   111263Boligpolitik, herunder parcelhusejeres vilkår
   111064Familiepolitik/børnefamiliers vilkår
   00265Sundhedspolitik
   00366Ungdomspolitik/uddannelsespolitik
   111267Flygtningepolitik
   00268Forsvarspolitik
   00169Nedrustning/afspænding/fredsbevægelsen
   01571Kristelig indstilling i politik/ etiske holdning
   00172Lønpolitik
   00373Betalingsbalance/gæld til udland
   01574Udenrigspolitik
   00075Negativt om Svend Auken
   111076Positivt om Uffe Ellemann Jensen
   11877Positivt om Mimi Jacobsen
   00278Positivt om Lone Dybkjær
   00279Stort parti/kan gennemføre mere
   00480Orden på det hele/rette op på det hele/ mit parti kan ordne tingene, løse problemerne
   00481Samarbejde over midten
   01582Skepsis over for EF/imod EF-integration, EF-union
   00184Ligestilling mellem kønnene
   00086Lov og orden/kriminalitet/vold
   00188Fordeling af arbejdet/nedsættelse af arbejdstid
   00089Finansloven
   111090Godt parti/det bedste
   00292Andre svar med specifikt indhold
   444195Ej stemmeret
   888096Stemte ikke (syg/vejret/ej tid)
   888197Vil ikke svare
   111498Ved ikke
   1 1499Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 99
 • V258 ÅRSAG TIL PARTIVALG 2
  • Årsag til partipræference
  • SP. R.9. Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte på dette parti? (INT: Hvis godt parti, partiets politik eller lignende vage svar - stilles spørgsmålet:) Kan De sige det lidt mere konkret? 2.svar
  • %MD%AntalKodeKategori
   0141Tautologiske svar af typen :'Vil gerne støtte partiet'
   1272Ønske om fornyelse/forandring/nye veje o.lign
   0133God politik
   0154Det bedste for landet
   0026Tillid/mistillid generelt
   0027Demokrati/frihedsrettigheder/ selvbestemmelse
   0018Valgkampagne/optræden i TV/Radio
   0029Udelukkelsesprincippet
   01510Overbevisning, idealistiske grunde
   373111Partiets ideer eller, hvad det står for/ holdning, menneskesyn , standpunkter
   00113Besindigt eller moderat parti, stabilitet
   11614Socialistisk indstilling
   12915Borgerlig eller liberal indstilling
   00116Partiets program
   00118Imod socialisme/kommunisme
   00019Andre ideologiske svar
   252320Partiets politik
   121021Økonomisk politik
   131422Skattepolitik
   12823Udgiftspolitik
   262424Social-politik
   00225EF-politik generelt
   12826Beskæftigelsespolitik
   121027Miljøpolitik
   00028Skole og kulturpolitik
   00029Anden specifik politik
   12830Regerer/har regeret godt
   131131Ny regering/vælte Schlüter
   00132Almindelig tillid til parti
   12933Dynamik/handlekraft/beslutsomhed/ fasthed i synspunkter
   01534Tillid til kandidaten, kandidaterne
   00235Sympati for borgerlige politikere
   01436Antiparti mod borgerlige politikere
   00137Sympati for Poul Schlüter
   12938Antiparti mod Poul Schlüter
   00039Andet vedrørende administrative evner
   131340Gavner os (det vil sige respondenten, hans familie) klassens eller samfundslagets
   131441Bedst for arbejderen, jeg er arbejder
   00242Pensionisterne
   11643Støtter erhvervslivet, de selvstændige
   01344Landmændene
   00246Bedst for lønmodtagerne - herunder 'almindelige mennesker', den brede befolkning
   241647De fattige/småfolk/de dårligst stillede/ sociale goder bevares
   00049Andre grupper nævnt
   131250Har altid stemt sådan, vane, plejer at stemme sådan
   01351Henvisning til miljø
   01552Vokset op med det
   00154Overtalt af ægtefællen
   12955Tilhænger af partiet/støtter det/ overbevist tilhænger
   131256Partiets stabilitet/pålidelighed/ troværdighed
   12957Partiets samarbejdsvilje/ansvarlighed
   11660For Socialdemokratiet
   00161Imod Socialdemokratiet
   01363Boligpolitik, herunder parcelhusejeres vilkår
   12764Familiepolitik/børnefamiliers vilkår
   00265Sundhedspolitik
   12766Ungdomspolitik/uddannelsespolitik
   01467Flygtningepolitik
   01368Forsvarspolitik
   01369Nedrustning/afspænding/fredsbevægelsen
   01371Kristelig indstilling i politik/ etiske holdning
   00172Lønpolitik
   12773Betalingsbalance/gæld til udland
   00074Udenrigspolitik
   00075Negativt om Svend Auken
   00276Positivt om Uffe Ellemann Jensen
   00077Positivt om Mimi Jacobsen
   00178Positivt om Lone Dybkjær
   00179Stort parti/kan gennemføre mere
   121080Orden på det hele/rette op på det hele/ mit parti kan ordne tingene, løse problemerne
   241681Samarbejde over midten
   11682Skepsis over for EF/imod EF-integration, EF-union
   00183Ingen dokumentation
   00084Ligestilling mellem kønnene
   00286Lov og orden/kriminalitet/vold
   00088Fordeling af arbejdet/nedsættelse af arbejdstid
   00189Finansloven
   00290Godt parti/det bedste
   00192Andre svar med specifikt indhold
   00095Ej stemmeret
   00096Stemte ikke (syg/vejret/ej tid)
   00097Vil ikke svare
   00098Ved ikke
   58 58299Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 42
 • V259 ÅRSAG TIL PARTIVALG 3
  • Årsag til partipræference
  • SP. R.10. Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte på dette parti? (INT: Hvis godt parti, partiets politik eller lignende vage svar - stilles spørgsmålet:) Kan De sige det lidt mere konkret? 3.svar
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Tautologiske svar af typen :'Vil gerne støtte partiet'
   0122Ønske om fornyelse/forandring/nye veje o.lign
   0123God politik
   0124Det bedste for landet
   0006Tillid/mistillid generelt
   0127Demokrati/frihedsrettigheder/ selvbestemmelse
   0008Valgkampagne/optræden i TV/Radio
   0009Udelukkelsesprincippet
   00010Overbevisning, idealistiske grunde
   02311Partiets ideer eller, hvad det står for/ holdning, menneskesyn , standpunkter
   01213Besindigt eller moderat parti, stabilitet
   01114Socialistisk indstilling
   03415Borgerlig eller liberal indstilling
   00016Partiets program
   00018Imod socialisme/kommunisme
   00019Andre ideologiske svar
   01220Partiets politik
   02321Økonomisk politik
   15722Skattepolitik
   00023Udgiftspolitik
   14624Social-politik
   01225EF-politik generelt
   01226Beskæftigelsespolitik
   03427Miljøpolitik
   01128Skole og kulturpolitik
   00029Anden specifik politik
   00030Regerer/har regeret godt
   04531Ny regering/vælte Schlüter
   00032Almindelig tillid til parti
   16833Dynamik/handlekraft/beslutsomhed/ fasthed i synspunkter
   00034Tillid til kandidaten, kandidaterne
   00035Sympati for borgerlige politikere
   00036Antiparti mod borgerlige politikere
   00037Sympati for Poul Schlüter
   00038Antiparti mod Poul Schlüter
   00039Andet vedrørende administrative evner
   01240Gavner os (det vil sige respondenten, hans familie) klassens eller samfundslagets
   01241Bedst for arbejderen, jeg er arbejder
   01142Pensionisterne
   01143Støtter erhvervslivet, de selvstændige
   01244Landmændene
   02346Bedst for lønmodtagerne - herunder 'almindelige mennesker', den brede befolkning
   181147De fattige/småfolk/de dårligst stillede/ sociale goder bevares
   00049Andre grupper nævnt
   02350Har altid stemt sådan, vane, plejer at stemme sådan
   00051Henvisning til miljø
   00052Vokset op med det
   00054Overtalt af ægtefællen
   03455Tilhænger af partiet/støtter det/ overbevist tilhænger
   14656Partiets stabilitet/pålidelighed/ troværdighed
   02357Partiets samarbejdsvilje/ansvarlighed
   01258Ingen dokumentation
   04560For Socialdemokratiet
   00061Imod Socialdemokratiet
   00063Boligpolitik, herunder parcelhusejeres vilkår
   04564Familiepolitik/børnefamiliers vilkår
   01165Sundhedspolitik
   00066Ungdomspolitik/uddannelsespolitik
   03467Flygtningepolitik
   01168Forsvarspolitik
   01269Nedrustning/afspænding/fredsbevægelsen
   00071Kristelig indstilling i politik/ etiske holdning
   01172Lønpolitik
   01173Betalingsbalance/gæld til udland
   02374Udenrigspolitik
   01275Negativt om Svend Auken
   01176Positivt om Uffe Ellemann Jensen
   00077Positivt om Mimi Jacobsen
   01178Positivt om Lone Dybkjær
   01279Stort parti/kan gennemføre mere
   02380Orden på det hele/rette op på det hele/ mit parti kan ordne tingene, løse problemerne
   03481Samarbejde over midten
   00082Skepsis over for EF/imod EF-integration, EF-union
   01284Ligestilling mellem kønnene
   01186Lov og orden/kriminalitet/vold
   00088Fordeling af arbejdet/nedsættelse af arbejdstid
   01189Finansloven
   01190Godt parti/det bedste
   01192Andre svar med specifikt indhold
   00095Ej stemmeret
   00096Stemte ikke (syg/vejret/ej tid)
   00097Vil ikke svare
   00098Ved ikke
   86 86899Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 14
 • V260 ÅRSAG TIL PARTIVALG 4
  • Årsag til partipræference
  • SP. R.11. Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte på dette parti? (INT: Hvis godt parti, partiets politik eller lignende vage svar - stilles spørgsmålet:) Kan De sige det lidt mere konkret? 4.svar
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Tautologiske svar af typen :'Vil gerne støtte partiet'
   0002Ønske om fornyelse/forandring/nye veje o.lign
   0003God politik
   0414Det bedste for landet
   0006Tillid/mistillid generelt
   0417Demokrati/frihedsrettigheder/ selvbestemmelse
   0008Valgkampagne/optræden i TV/Radio
   0009Udelukkelsesprincippet
   00010Overbevisning, idealistiske grunde
   00011Partiets ideer eller, hvad det står for/ holdning, menneskesyn , standpunkter
   00013Besindigt eller moderat parti, stabilitet
   00014Socialistisk indstilling
   00015Borgerlig eller liberal indstilling
   00016Partiets program
   00018Imod socialisme/kommunisme
   00019Andre ideologiske svar
   00020Partiets politik
   04121Økonomisk politik
   00022Skattepolitik
   09223Udgiftspolitik
   09224Social-politik
   00025EF-politik generelt
   09226Beskæftigelsespolitik
   04127Miljøpolitik
   00028Skole og kulturpolitik
   00029Anden specifik politik
   00030Regerer/har regeret godt
   00031Ny regering/vælte Schlüter
   00032Almindelig tillid til parti
   04133Dynamik/handlekraft/beslutsomhed/ fasthed i synspunkter
   04134Tillid til kandidaten, kandidaterne
   00035Sympati for borgerlige politikere
   00036Antiparti mod borgerlige politikere
   00037Sympati for Poul Schlüter
   00038Antiparti mod Poul Schlüter
   00039Andet vedrørende administrative evner
   04140Gavner os (det vil sige respondenten, hans familie) klassens eller samfundslagets
   04141Bedst for arbejderen, jeg er arbejder
   00042Pensionisterne
   00043Støtter erhvervslivet, de selvstændige
   00044Landmændene
   04146Bedst for lønmodtagerne - herunder 'almindelige mennesker', den brede befolkning
   04147De fattige/småfolk/de dårligst stillede/ sociale goder bevares
   00049Andre grupper nævnt
   00050Har altid stemt sådan, vane, plejer at stemme sådan
   00051Henvisning til miljø
   00052Vokset op med det
   00054Overtalt af ægtefællen
   00055Tilhænger af partiet/støtter det/ overbevist tilhænger
   04156Partiets stabilitet/pålidelighed/ troværdighed
   00057Partiets samarbejdsvilje/ansvarlighed
   00060For Socialdemokratiet
   00061Imod Socialdemokratiet
   00063Boligpolitik, herunder parcelhusejeres vilkår
   00064Familiepolitik/børnefamiliers vilkår
   00065Sundhedspolitik
   00066Ungdomspolitik/uddannelsespolitik
   00067Flygtningepolitik
   00068Forsvarspolitik
   04169Nedrustning/afspænding/fredsbevægelsen
   00071Kristelig indstilling i politik/ etiske holdning
   04172Lønpolitik
   00073Betalingsbalance/gæld til udland
   00074Udenrigspolitik
   00075Negativt om Svend Auken
   04176Positivt om Uffe Ellemann Jensen
   00077Positivt om Mimi Jacobsen
   00078Positivt om Lone Dybkjær
   04179Stort parti/kan gennemføre mere
   04180Orden på det hele/rette op på det hele/ mit parti kan ordne tingene, løse problemerne
   00081Samarbejde over midten
   04182Skepsis over for EF/imod EF-integration, EF-union
   00084Ligestilling mellem kønnene
   00086Lov og orden/kriminalitet/vold
   00088Fordeling af arbejdet/nedsættelse af arbejdstid
   00089Finansloven
   00090Godt parti/det bedste
   00092Andre svar med specifikt indhold
   00095Ej stemmeret
   00096Stemte ikke (syg/vejret/ej tid)
   00097Vil ikke svare
   00098Ved ikke
   98 98599Uoplyst
   1001001008
   Svarprocent: 2

Instrumentering

Hovedsekvens

 • Main Sequence
  • V3: Respondent-identifikationsnummer. Gallups originale respondent-identifikation.
  • V4: SP. K.2. Køn
  • V5: SP. K.3. Alder
  • V6: SP. K.4. Boligens art
  • V7: SP. K.5. Ejes boligen eller lejes boligen ?
  • V8: SP. K.6. Svarpersonens stilling i husstanden
  • V9: SP. K.7. Husmoderens erhverv
  • V10: SP. K.8. Antal personer i husstanden
  • V11: SP. K.9. Antal personer i husstanden (15 år eller derover)
  • V12: SP. K.10. Antal personer i husstanden (14 år eller derunder)
  • V13: SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Ingen børn
  • V14: SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 0 - 1 år
  • V15: SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 2 år
  • V16: SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 3 - 5 år
  • V17: SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 6 år
  • V18: SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 7 - 12 år
  • V19: SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Unge, 13 - 19 år
  • V20: SP. K.11. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Unge 20 - 30 år
  • V21: SP. K.12. Egen skoleuddannelse
  • V22: SP. K.13. Egen erhvervs-/efter-uddannelse E: Grundlæggende erhvervsuddannelse
  • V23: SP. K.13. Egen erhvervs-/efteruddannelse F: Afsluttende erhvervsuddannelse
  • V24: SP. K.13. Egen erhvervs-/efteruddannelse G: Højere uddannelse af kort varighed
  • V25: SP. K.13. Egen erhvervs-/efteruddannelse H: Højere uddannelse af mellemlang varighed
  • V26: SP. K.13. Egen erhvervs-/efteruddannelse I: Højere uddannelse af lang varighed
  • V27: SP. K.13. Egen erhvervs-/efteruddannelse Ingen
  • V28: SP. K.13. Egen erhvervs-/efteruddannelse Vil ikke svare
  • V29: SP. K.14. Svarpersonens erhverv
  • V30: Er De for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed SP. K.15. Privat virksomhed:
  • V31: Er De for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed SP. K.16. Offenlig virksomhed:
  • V32: SP. K.17. Svarpersonens samlede indkomst
  • V33: SP. K.18. Husstandens samlede nuværende indkomst
  • V34: SP. K.19. Nuværende civilstand:
  • V35: SP. K.20. Interview gennemført som:
  • V36: SP. K.21. Interview foretaget på følgende ugedag:
  • V37: SP. K.22. Dato
  • V38: SP. K.23. Måned
  • V39: SP. K.24. Postnummer
  • V40: SP. K.25. Årstal
  • V41: SP. P.1. Stemte De ved Folketingsvalget den 12. december 1990? - På hvilket parti?
  • V42: SP. P.2. Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen
  • V43: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Bilen/Motor og sport
  • V44: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Bo Bedre
  • V45: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Børsens Nyhedsmagasin
  • V46: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Bådnyt
  • V47: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Chili
  • V48: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Det Bedste
  • V49: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Gør - det - selv
  • V50: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Helse
  • V51: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) HIFI & Elektronik
  • V52: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Ide Nyt
  • V53: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) I Form
  • V54: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Illustreret Videnskab
  • V55: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Månedsmagasinet In
  • V56: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Mix
  • V57: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Penge & Privatøkonomi
  • V58: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Samvirke
  • V59: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Ud og se (DSB)
  • V60: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Vi Unge
  • V61: SP. M.1. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for den sidste måned? (Vis rondel 1) Ingen læst
  • V62: SP. M.2. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for de sidste 14 dage? (Vis rondel 2) Basserne
  • V63: SP. M.2. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for de sidste 14 dage? (Vis rondel 2) Chef Nyt
  • V64: SP. M.2. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for de sidste 14 dage? (Vis rondel 2) Mit Livs Novelle
  • V65: SP. M.2. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for de sidste 14 dage? (Vis rondel 2) Motor
  • V66: SP. M.2. Hvilke af disse blade har De læst eller set i inden for de sidste 14 dage? (Vis rondel 2) Ingen læst
  • V67: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Alt for Damerne
  • V68: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Anders And & Co.
  • V69: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Billed Bladet
  • V70: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Den Blå Avis
  • V71: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Familie Journalen
  • V72: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Femina
  • V73: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Fodbold & Tips-Bladet
  • V74: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Hendes Verden
  • V75: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Hjemmet
  • V76: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Landsbladet
  • V77: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Rapport
  • V78: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Se og Hør
  • V79: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Søndag (Søndags B. T.)
  • V80: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Ude og Hjemme
  • V81: SP. M.3. Hvilke af disse ugeblade har De læst eller set i inden for den sidste uge? (Vis rondel 3) Ingen læst
  • V82: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Berlingske Søndag
  • V83: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) B.T. om søndagen
  • V84: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Ekstra Bladet Søndag
  • V85: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Frederiksborg Amts Avis
  • V86: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Jydske Tidende
  • V87: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Jyllands-Posten
  • V88: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Morgenposten
  • V89: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Politiken
  • V90: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Søndagsavisen (1/2/3/4/5/6)
  • V91: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Vendsyssel Tidende/Toppen af Danmark
  • V92: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Weekend (Nord/Syd)
  • V93: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Weekendavisen (Berl. aften)
  • V94: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Aalborg Stiftstidende (Nordj. søndag)
  • V95: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Aarhuus Stiftstidende
  • V96: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Amar Weekend-Søndagsavisen 7
  • V97: SP. M.4. Hvilke af disse søndags-/weekendaviser har De læst eller set i inden for de sidste 7 dage? Nogle af dem er søndagsaviser, man betaler for, andre omdeles gratis? (Vis rondel 4) Ingen læst
  • V98: SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Det Fri Aktuelt
  • V99: SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Berlingske Tidende
  • V100: SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? B.T.
  • V101: SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Børsen
  • V102: SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Ekstra Bladet
  • V103: SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Erhvervsbladet
  • V104: SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Information
  • V105: SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Jyllands-Posten
  • V106: SP. M.5. Hvilke af disse landsdækkende hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Politiken
  • V107: SP. M.5. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Anden landsdækkende avis
  • V108: SP. M.5. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? (Vis kort 5) (Ved mandagsinterviews: spørg i lørdags) Ingen læst
  • V109: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Amtsavisen Randers
  • V110: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Dagbladet (Ringsted)
  • V111: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Frederiksborg Amts Avis
  • V112: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Fyens Stiftstidende
  • V113: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Holbæk Amts Venstreblad
  • V114: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Jydske Tidende
  • V115: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Kalundborg Folkeblad
  • V116: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Næstved Tidende
  • V117: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Sjællands Tidende
  • V118: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Vejle Amts Folkeblad
  • V119: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Vendsyssel Tidende
  • V120: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Vestkysten
  • V121: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Aalborg Stiftstidende
  • V122: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Aarhuus Stiftstidende
  • V123: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Anden provinsavis
  • V124: SP. M.6. Hvilke af disse provins-hverdagsaviser har De læst eller set i i går - uanset hvor? Ingen læst
  • V125: SP. 5.1 Hvert parti havde før valget en aften med udsendelse i TV1 (Danmarks Radio). Fulgte De alle , eller næsten alle udsendelser, de fleste af dem, kun nogle enkelte eller slet ingen?
  • V126: SP. 5.2. Hvor meget fulgte De med i valgkampen på andre fjernsynskanaler? - Ofte, undertiden eller slet ikke?
  • V127: SP. 5.3. Hvor meget fulgte De med i valgkampen i radioen? - Ofte, undertiden eller slet ikke?
  • V128: SP. 5.4. Har De under valgkampen ofte, undertiden eller slet ikke læst om politik i aviser?
  • V129: SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Nej, ikke med nogen i familien
  • V130: SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Ja, med medlemmer af familien
  • V131: SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Nej, ikke med venner
  • V132: SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Ja, med venner
  • V133: SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Nej, ikke med kolleger
  • V134: SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Ja, med kolleger
  • V135: SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Har ikke kolleger
  • V136: SP. 5.5. Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Husker ikke
  • V137: SP. 5.6. Synes De, det har været vigtigt at følge valgkampen i fjernsynet, for at kunne følge med i diskussioner?
  • V138: SP. 5.7. Synes De, det har været underholdende at se valgkamp i fjernsynet?
  • If V138 then DR/TV 2 MEST UNDERHOLD.
  • V140: SP. 5.9. Har De set valgudsendelserne for bedre at kunne finde ud af, hvilket parti De skulle stemme på?
  • V141: SP. 5.10. Var TV1 eller TV2 mest oplysende om partierne?
  • V142: SP. 5.11. Ville De sige, at De er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt, eller slet ikke interesseret i politik?
  • V143: SP. 5.12. Stemte De ved Folketingsvalget den 12. december 1990? - På hvilket parti?
  • If V143 then TIDSPUNKT FOR BESLUTNING
  • If V143 then TÆNKTE PÅ AT STEMME
  • If V143 && V145 then seqc-Spm. SP. 5.14. Tænkte De på at ste ...
  • V146: Spm. SP. 5.15. Hvilket?
  • If V143 && V145 then seqc-Spm. SP. 5.15. Hvilket?
  • V147: Spm. SP. 5.16. (Hvis nej i SP. 5.14.) Bortset fra det parti, De stemte på, hvilket parti kan De så bedst lide?
  • V148: SP. 5.17. Stemte De ved forrige Folketingsvalg, den 10. maj 1988? - (Hvis ja:) Hvilket parti stemte De på den gang?
  • V149: SP. 5.18. Valget i december blev jo udskrevet på KVRregeringens forslag til en såkaldt helhedsløsning, der blandt andet indeholdt skattelettelser. Hvordan ville denne helhedsløsning efter Deres mening have påvirket dansk økonomi - i positiv retning eller i negativ retning?
  • V150: SP. 5.19. Og hvordan ville regeringens helhedsløsning have påvirket Deres rent personlige økonomiske vilkår?
  • V151: SP. 5.20. Hvordan ser De på den borgerlige regerings evne til at løse landets økonomiske problemer? Gør den det efter Deres mening meget godt, ret godt, ret dårligt eller meget dårligt?
  • V152: SP. 5.21. Vi vil også gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse de problemer, jeg om lidt vil læse op - den borgerlige regering eller en socialdemokratisk ledet regering. Hvem er bedst .....? (Vis kort 3) SP. 5.21. A. Hvem er bedst til at løse landets økønomiske problemer i almindelighed?
  • V153: SP. 5.21. Vi vil også gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse de problemer, jeg om lidt vil læse op - den borgerlige regering eller en socialdemokratisk ledet regering. Hvem er bedst .....? (Vis kort 3) SP. 5.21. B. Hvem er bedst til at sikre ligevægt på betalingsbalancen?
  • V154: SP. 5.21. Vi vil også gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse de problemer, jeg om lidt vil læse op - den borgerlige regering eller en socialdemokratisk ledet regering. Hvem er bedst .....? (Vis kort 3) SP. 5.21. C. Hvem er bedst til at bekæmpe underskuddet på statsbudgettet?
  • V155: SP. 5.21. Vi vil også gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse de problemer, jeg om lidt vil læse op - den borgerlige regering eller en socialdemokratisk ledet regering. Hvem er bedst .....? (Vis kort 3) SP. 5.21. D. Hvem er bedst til at bekæmpe arbejdsløsheden?
  • V156: SP. 5.21. Vi vil også gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse de problemer, jeg om lidt vil læse op - den borgerlige regering eller en socialdemokratisk ledet regering. Hvem er bedst .....? (Vis kort 3) SP. 5.21. E. Hvem er bedst til at sikre den sociale balance i den økonomiske politik?
  • V157: SP. 5.21. Vi vil også gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse de problemer, jeg om lidt vil læse op - den borgerlige regering eller en socialdemokratisk ledet regering. Hvem er bedst .....? (Vis kort 3) SP. 5.21. F. Hvem er bedst til at sikre landet en moderne industri, så Danmark bliver ved med at at være et af de rigeste lande i verden?
  • V158: SP 5.22. Hvad er Deres generelle holdning til EF meget positiv, overvejende positiv, overvejende negativ eller meget negativ?
  • V159: SP. 5.23.1. Først har vi et spørgsmål om samfundets sociale udgifter. A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. B siger: De sociale reformer som er gennemført i vort land, bør opretholdes i mindst samme omfang som nu.
  • V160: SP. 5.25.2. Så har vi et spørgsmål om levestandard og intægtsforhold. A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vort land, derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med større indtægter. B siger: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkelig langt. De indtægtsforkelle, som endnu findes, bør stort set bibeholdes.
  • V161: SP. 5.27.3. Så har vi et spørgsmål om statens kontrol over erhvervslivet. A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme Deres egne forretninger. B siger: Staten bør kontrollere og samordne næringslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være mindre end den er i dagens Danmark.
  • V162: Sp. 5.29.4. Så et spørgsmål om bankernes og storindustriens stilling i vort land. A siger: Folketinget burde vedtage, at staten overtager bankerne og storindustrien. B siger: Bankerne og storindustrien bør fortsat være i privat eje.
  • V163: SP. 5.31.5. Det diskuteres også, hvordan Danmark skal forholde sig i konflikter i andre lande eller internationale konflikter, der ikke direkte berører os selv. A siger: Danmark bør så vidt muligt lade være med at blande sig i sådanne konflikter, der ikke direkte berører os selv. B siger: Danmark bør så vidt muligt give sine synspunkter til kende og søge at påvirke udviklingen.
  • V164: SP. 5.33.6. Det diskuteres i dag, hvad der bør være NATOs rolle fremover, hvis afspændingen mellem øst og vest fortsætter. A siger: Hvis konflikten mellem øst og vest forsvinder, bør NATO gradvist ophøre med at fungere som militær alliance. B siger: Hvis konflikten mellem øst og vest forsvinder, bør NATO omstilles til at varetage NATO-landenes fælles forsvarsinteresser i andre dele af verden.
  • V165: SP.5.35.7. Endelig har vi et spørgsmål om, hvordan virksomheder bør drives A siger: Virksomhederne bør omstille sig til at tage mere hensyn til, hvad der tjener samfundet bedst, også selv om det på kort sigt kan gå ud over fortjenesten. B siger: Virksomhederne tjener både sig selv og samfundet bedst ved at blive drevet så effektivt som muligt. Derfor skal virksomhederne koncentrere sig om at maksimere fortjenesten.
  • V166: På dette kort har jeg en liste med forslag til forskellige slags samfund, som en del mennesker mener, at vi bør satse på i fremtiden i Danmark. Jeg vil gerne høre, hvad De mener om disse forslag. De kan svare ved hjælp af skalaen på kortet. Et højt tal betyder, at De synes, forslaget er godt. Et lavt tal betyder, at De synes, at forslaget er dårligt. Hvad synes De om forslaget om, at .....? (Vis kort 4) SP. 5.24 A. Hvad synes De om forslaget om, at satse på et samfund med mere privat foretagsomhed og markedsøkonomi?
  • V167: På dette kort har jeg en liste med forslag til forskellige slags samfund, som en del mennesker mener, at vi bør satse på i fremtiden i Danmark. Jeg vil gerne høre, hvad De mener om disse forslag. De kan svare ved hjælp af skalaen på kortet. Et højt tal betyder, at De synes, forslaget er godt. Et lavt tal betyder, at De synes, at forslaget er dårligt. Hvad synes De om forslaget om, at .....? (Vis kort 4) SP. 5.24 B. Hvad synes De om forslaget om, at satse på et samfund med en mindre offentlig sektor?
  • V168: På dette kort har jeg en liste med forslag til forskellige slags samfund, som en del mennesker mener, at vi bør satse på i fremtiden i Danmark. Jeg vil gerne høre, hvad De mener om disse forslag. De kan svare ved hjælp af skalaen på kortet. Et højt tal betyder, at De synes, forslaget er godt. Et lavt tal betyder, at De synes, at forslaget er dårligt. Hvad synes De om forslaget om, at .....? (Vis kort 4) SP. 5.24 C. Hvad synes De om forslaget om, at satse på et samfund med større indflydelse for lønmodtagerne på arbejdspladsen, også selv om det indebærer, at beslutninger somme tider kan tage længere tid?
  • V169: På dette kort har jeg en liste med forslag til forskellige slags samfund, som en del mennesker mener, at vi bør satse på i fremtiden i Danmark. Jeg vil gerne høre, hvad De mener om disse forslag. De kan svare ved hjælp af skalaen på kortet. Et højt tal betyder, at De synes, forslaget er godt. Et lavt tal betyder, at De synes, at forslaget er dårligt. Hvad synes De om forslaget om, at .....? (Vis kort 4) SP. 5.24 D. Hvad synes De om forslaget om, at satse på et socialistisk samfund?
  • V170: På dette kort har jeg en liste med forslag til forskellige slags samfund, som en del mennesker mener, at vi bør satse på i fremtiden i Danmark. Jeg vil gerne høre, hvad De mener om disse forslag. De kan svare ved hjælp af skalaen på kortet. Et højt tal betyder, at De synes, forslaget er godt. Et lavt tal betyder, at De synes, at forslaget er dårligt. Hvad synes De om forslaget om, at .....? (Vis kort 4) SP. 5.24 E. Hvad synes De om forslaget om, at satse på et samfund, der sikrer tryghed for alle, også selv om det betyder, at skatterne forbliver højere i Danmark end i de fleste andre lande?
  • V171: På dette kort har jeg en liste med forslag til forskellige slags samfund, som en del mennesker mener, at vi bør satse på i fremtiden i Danmark. Jeg vil gerne høre, hvad De mener om disse forslag. De kan svare ved hjælp af skalaen på kortet. Et højt tal betyder, at De synes, forslaget er godt. Et lavt tal betyder, at De synes, at forslaget er dårligt. Hvad synes De om forslaget om, at .....? (Vis kort 4) SP. 5.24 F. Hvad synes De om forslaget om, at satse på et mere decentralt organiseret samfund, hvor folk i fællesskab løser problemerne i lokalsamfundet, i boligområdet, i offentlige institutioner m.v.
  • V172: På dette kort har jeg en liste med forslag til forskellige slags samfund, som en del mennesker mener, at vi bør satse på i fremtiden i Danmark. Jeg vil gerne høre, hvad De mener om disse forslag. De kan svare ved hjælp af skalaen på kortet. Et højt tal betyder, at De synes, forslaget er godt. Et lavt tal betyder, at De synes, at forslaget er dårligt. Hvad synes De om forslaget om, at .....? (Vis kort 4) SP. 5.24 G. Hvad synes De om forslaget om, at satse på et samfund, hvor fællesskabet lægger færre begrænsninger på den individuelle frihed?
  • V173: SP. 5.25. Hvordan er det efter Deres mening gået med landets økonomi de sidste tre år?
  • V174: SP. 5.26. Og hvordan er det gået med Deres rent personlige økonomiske vilkår de sidste tre år?
  • V175: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. A. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på forsvaret (militæret)
  • V176: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. B. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på sundhedsvæsen (sygehuse o.l.)
  • V177: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. C. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på undervisning, uddannelse
  • V178: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. D. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på folkepension
  • V179: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. E. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på miljøproblemer, forureningsbekæmpelse
  • V180: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. F. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på tilskud til kulturelle formål
  • V181: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. G. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på børnehaver og vuggestuer
  • V182: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. H. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på arbejdsløshedsunderstøttelse (beløbet til den enkelte)
  • V183: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. I. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på bistandshjælp (beløbet til den enkelte)
  • V184: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. J. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på offentlig administration
  • V185: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. K. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på ulandsbistand
  • V186: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil så gerne bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge til disse opgaver? (Vis kort 5) SP. 5.27. L. Det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge på hjælp til flygtninge
  • V187: Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. A. Sovjetunionen udgør stadig en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed
  • V188: Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. B. De arabiske lande udgør på længere sigt en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed
  • V189: Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. C. Der bør gennemføres langt større besparelser på det danske forsvar, end der i dag er lagt op til
  • V190: Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. D. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser
  • V191: Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. E. Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke gå så vidt, at den skader erhvervslivets konkurrenceevne over for udlandet
  • V192: Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. F. De sociale nedskæringer er gået for vidt
  • V193: Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. G. Kriminaliteten forhindres bedre med forebyggelse og vejledning end med hårde straffe
  • V194: Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. H. Lønmodtagernes pensionsopsparing bør bruges til at få større indflydelse på den måde, virksomhederne drives på
  • V195: Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. I. Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private
  • V196: Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. J. Der kan stadig spares masser af penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen til borgerne
  • V197: Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. K. I virkeligheden er der næsten ingen forskel på, hvad de store partier mener. Uenigheden skyldes mest taktik
  • V198: Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. L. Man kan godt løse miljøproblemerne, uden at det behøver at gå ud over den økonomiske vækst
  • V199: Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. M. De fleste af vore politikere er dygtige mennesker, som ved, hvad de gør
  • V200: Så har jeg nogle synspunkter fra den politiske debat, hvor jeg vil bede dem svare, om De er helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig? (Vis kort 6) SP. 5.28. N. Danmarks økonomiske problemer skyldes, at den offentlige sektor er for stor
  • V201: SP. 5.29. Hvad tror De, Danmark kommer til at mærke mest til i 1990erne - begrænsninger i Danmarks handlefrihed, eller Danmarks muligheder for at påvirke udviklingen? Begrænsninger i Danmarks handlefrihed
  • V202: SP. 5.29. Hvad tror De, Danmark kommer til at mærke mest til i 1990erne - begrænsninger i Danmarks handlefrihed, eller Danmarks muligheder for at påvirke udviklingen? Muligheder for at påvirke udviklingen
  • V203: SP. 5.29. Hvad tror De, Danmark kommer til at mærke mest til i 1990erne - begrænsninger i Danmarks handlefrihed, eller Danmarks muligheder for at påvirke udviklingen? Ved ikke
  • V204: SP. 5.30. 1. Hvis der bliver råd til at sætte skatterne ned, hvad synes De så, er vigtigst? (A) At sænke momsen, eller (B) at sænke afgifter på grænsehandelsvarer (især giftskatterne)
  • V205: SP. 5.30. 2. Hvis der bliver råd til at sætte skatterne ned, hvad synes De så, er vigtigst? (A) At sænke momsen, eller (B) at sænke indkomsskatten
  • V206: SP. 5.30. 3. Hvis der bliver råd til at sætte skatterne ned, hvad synes De så, er vigtigst? (A) At hæve den skattefri bundgrænse, eller (B) at sænke skatteprocenterne?
  • V207: SP. 5.30. 4. Hvis der bliver råd til at sætte skatterne ned, hvad synes De så, er vigtigst? (A) At sænke skatten af den sidst tjente krone (6- og 12-pct. skatterne) eller (B) at sænke skatteprocenterne for alle indkomster (22 pct. - skatten)
  • V208: SP. 5.30. 5. Hvis der bliver råd til at sætte skatterne ned, hvad synes De så, er vigtigst? (A) At sænke skatterne, eller (B) afdrage på statsgælden
  • V209: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. A. Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener
  • V210: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. B. Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet
  • V211: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. C. Det ville være meget fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krisesituation
  • V212: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. D. Der er for mange, der får sociale ydelser uden at de trænger til det
  • V213: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. E. Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag
  • V214: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. F. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer
  • V215: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. G. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse
  • V216: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. H. Vi bør snarest melde os ud af NATO
  • V217: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. I. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger
  • V218: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. J. Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser
  • V219: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. K. Indvandring udgør en trussel mod vores nationale egenart
  • V220: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. L. Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag
  • V221: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. M. Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtigt kan forstå, hvad der foregår
  • V222: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.31. N. Jeg ved så lidt om politik, at jeg egentlig ikke burde stemme
  • V223: SP. 5.32. I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor ville De placere Dem selv på denne skala? (Vis kort 7)
  • V224: SP. 5.33. Er De medlem af en fagforening eller en erhvervsorganisation? (Hvis ja:) - Hvilken? LO forbund
  • V225: SP. 5.33. Er De medlem af en fagforening eller en erhvervsorganisation? (Hvis ja:) - Hvilken? FTF
  • V226: SP. 5.33. Er De medlem af en fagforening eller en erhvervsorganisation? (Hvis ja:) - Hvilken? AC
  • V227: SP. 5.33. Er De medlem af en fagforening eller en erhvervsorganisation? (Hvis ja:) - Hvilken? Anden arbejdstager organisation
  • V228: SP. 5.33. Er De medlem af en fagforening eller en erhvervsorganisation? (Hvis ja:) - Hvilken? Erhvervsorganisation
  • V229: SP. 5.33. Er De medlem af en fagforening eller en erhvervsorganisation? (Hvis ja:) - Hvilken? Ikke medlem af nogen
  • V230: SP. 5.34. Man taler ofte om, at der findes forskellige samfundsklasser i Danmark. Føler De selv, De tilhører en bestemt samfundsklasse? (Hvis ja:) - Hvilken samfundsklasse er det? (Hvis nej:) - Hvis De alligevel skulle placere Dem i en bestemt samfundsklasse, hvilken skulle det da være?
  • V231: SP. 5.35. Hvis der blev afholdt en folkeafstemning i dag om dansk medlemskab af EF, ville De så stemme ja eller nej?
  • V232: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. A. EFs indre marked bliver en økonomisk fordel for Danmark
  • V233: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. B. Det går for langsomt med Danmarks tilpasning af skatter og afgifter til EFs indre marked
  • V234: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. C. Der bør gennemføres en omfattende økonomisk udligning inden for EF, så de rige lande betaler til at trække de fattige lande med op
  • V235: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. D. Uanset hvilken regering, der sidder ved magten, bliver det fremover EF, der kommer til at bestemme, hvad der skal ske her i landet
  • V236: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. E. Man kan almindeligvis regne med, at det er fornuftige beslutninger, der træffes i EF
  • V237: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. F. Sådan som EF-samarbejdet udvikler sig, bliver det på længere sigt vanskeligt at opretholde den danske velfærdsstat
  • V238: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. G. EF-parlamentet bør få større magt
  • V239: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. H. Jeg ved så lidt om EFs indre marked, at jeg næsten har opgivet at følge med i, hvad der foregår
  • V240: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. I. EF-samarbejdet bør føre til dannelsen af en økonomisk og monetær union
  • V241: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. J. EF bør spille en storpolitisk rolle, der svarer til EF-landenes økonomiske betydning
  • V242: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. K. Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker
  • V243: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. L. EF er for ødsle med skatteborgernes penge
  • V244: Jeg fortsætter nu med nogle synspunkter fra den politiske debat om EF. Jeg vil bede Dem sige, om De er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hver af disse påstande? (Vis kort 6) SP. 5.36. M. Så økonomisk afhængige som landene er af hinanden i dag, er det i virkeligheden gennem et mere forpligtende EF-samarbejde, at vi som danskere får mest indflydelse på udviklingen i Danmark
  • V245: SP. 5.37. Mange betragter sig som tilhænger af et bestemt parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhænger af noget parti. Betragter De Dem selv som for eksempel socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?
  • If V245 then HVILKET PARTI
  • If V245 then OVERBEVISNING
  • If V245 then NÆRMERE TILHØRSFORHOLD
  • V249: SP. R.1. Amter
  • V250: SP. R.3. Respondentvægte - læses med 3 cifre før decimalpunkt.
  • V251: Urbanisering
  • V252: Regioner
  • V253: SP. R.4. Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer, De mener er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Kan De nævne flere vigtige problemer? - evt. flere svar. 1. svar
  • V254: SP. R.5. Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer, De mener er det vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Kan De nævne flere vigtige problemer? - evt. flere svar. 2. svar
  • V255: SP. R.6. Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer, De mener er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Kan De nævne flere vigtige problemer? - evt. flere svar. 3. svar
  • V256: SP. R.7. Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer, De mener er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Kan De nævne flere vigtige problemer? - evt. flere svar. 4. svar
  • V257: SP. R.8. Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte på dette parti? (INT: Hvis godt parti, partiets politik eller lignende vage svar - stilles spørgsmålet:) Kan De sige det lidt mere konkret? 1.svar
  • V258: SP. R.9. Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte på dette parti? (INT: Hvis godt parti, partiets politik eller lignende vage svar - stilles spørgsmålet:) Kan De sige det lidt mere konkret? 2.svar
  • V259: SP. R.10. Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte på dette parti? (INT: Hvis godt parti, partiets politik eller lignende vage svar - stilles spørgsmålet:) Kan De sige det lidt mere konkret? 3.svar
  • V260: SP. R.11. Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte på dette parti? (INT: Hvis godt parti, partiets politik eller lignende vage svar - stilles spørgsmålet:) Kan De sige det lidt mere konkret? 4.svar

Undersekvenser

 • seqc-Spm. SP. 5.39. Nogle er stærkt ove ...
 • seqc-Spm. SP. 5.38. Hvilket parti er de ...
 • seqc-SP. 5.37. Mange betragter sig som t ...
 • seqc-Spm. SP. 5.15. Hvilket?
  • STEMTE 12/12 1990 TÆNKTE PÅ AT STEMME
  • V147: Spm. SP. 5.16. (Hvis nej i SP. 5.14.) Bortset fra det parti, De stemte på, hvilket parti kan De så bedst lide?
 • seqc-Spm. SP. 5.14. Tænkte De på at ste ...
  • STEMTE 12/12 1990 TÆNKTE PÅ AT STEMME
  • V146: Spm. SP. 5.15. Hvilket?
 • seqc-Spm. SP. 5.13. Hvornår besluttede ...
 • seqc-SP. 5.12. Stemte De ved Folketingsv ...
 • seqc-SP. 5.7. Synes De, det har været un ...
 • DR/TV 2 MEST UNDERHOLD.
  • V139: Spm. SP. 5.8. Synes De, det var mest underholdende i TV1 (Danmarks Radio) eller i TV2?
 • TIDSPUNKT FOR BESLUTNING
  • V144: Spm. SP. 5.13. Hvornår besluttede De at stemme som De gjorde? - Var det i de sidste dage før valget, var det på et tidligere tidspunkt af valgkampen eller viste De allerede før valgkampen, hvordan De ville stemme?
 • TÆNKTE PÅ AT STEMME
  • V145: Spm. SP. 5.14. Tænkte De på at stemme på et andet parti?
 • HVILKET PARTI
  • V246: Spm. SP. 5.38. Hvilket parti er der tale om?
 • OVERBEVISNING
  • V247: Spm. SP. 5.39. Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så overbeviste. Betragter De Dem selv som stærkt overbevist tilhænger af Deres parti eller ikke stærkt overbevist?
 • NÆRMERE TILHØRSFORHOLD
  • V248: Spm. SP. 5.40. Er der alligevel et parti, som De synes, De står nærmere end andre partier? (Hvis ja:) Hvilket parti

Universer

Univers

Subuniverser

Koncepter