Revision: 399

Den internationale værdiundersøgelse, 1990 (Danmark)

DDA-1523

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1030
    Manglende 0
    Minimum 1523
    Maximum 1523
    Gennemsnit 1523
    Median 1523
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1030
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 1030
    Gennemsnit 516
    Median 516
    Standardafvigelse 297

 • V3 UNDERSØGELSESNUMMER 5071
  Standard 5071 IP løbenummer SFI løbenummer er fjernet af konfidentialitetshensyn.
  • SFI Undersøgelsesnummer 5071
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1030
    Manglende 0
    Minimum 5071
    Maximum 5071
    Gennemsnit 5071
    Median 5071
    Standardafvigelse 0

 • V4 IPS KØN
 • V5 HVILKET ÅR ER DE FØDT
  Årstallet tastes interval 1900 - 1972.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 2: Hvilket år er De født?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1030
    Manglende 0
    Minimum 1900
    Maximum 1972
    Gennemsnit 1946
    Median 1949
    Standardafvigelse 18

 • V6 IPS CIVILSTAND
  (Læs svarmulighederne op for den udspurgte)
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 3: Er De:
  • %MD%AntalKodeKategori
   51515291Gift
   16161642Samlevende i papirløst ægteskab
   66603Skilt
   11114Separeret
   66595Enke/enkemand
   20202076Enlig, gå til spm. 5 (V8)
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V7 HVOR MANGE GANGE GIFT
  Antal gange incl. det nuværende ægteskab.
 • V8 BOR DE SAMMEN MED
  Ikke nødvendigvis biologiske, men 'reelle' forældre.
 • V9 SKOLEUDDANNELSE
  • Respondentens uddannelse.
  • Spm. 6: Hvilken skoleuddannelse har De?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22161Går i skole
   272728227. klasse eller mindre
   666338. klasse + mellemskole uden eksamen
   121212349. klasse statskontrolleret prøve og folkeskolens afgangsprøve
   1165Teknisk forberedelseseksamen
   1515156610. klasse statskontrolleret prøve og folkeskolens udvidede afgangsprøver
   1187Udvidet teknisk forberedelseseksamen
   00281. real
   11692. real
   001103. real uden eksamen
   00411Realkursus uden eksamen
   222512Mellemskoleeksamen
   151515613Real-, pigeskole- og preliminæreksamen
   221914Gymnmasium eller HF uden eksamen
   141414915Studenter- eller HF-eksamen
   111416Andet (herunder udenlandsk skole)
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V10 IGANG MED ERHV. UDD.
  Hvis IP har flere erhvervsuddannelser (fx både typograf og jurist) skal besvarelsen gå på den højeste erhvervsuddannelse.
  • Respondentens uddannelse.
  • Spm. 7: Har De/er De igang med en erhvervsmæssig uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   58596021Ja, har een
   88782Ja, er igang med at få een
   34343493Nej, gå til spm. 10 (V14)
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V11 HVILKEN ERHVERVSUDD.
  Hvis IP har flere erhvervsuddannelser (fx både typograf og jurist) skal besvarelsen gå på den højeste erhvervsuddannelse.
  • Respondentens uddannelse.
  • HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variablen er filtreret af: V10
   • Filtrerende variable: V10
  • Spm. 8: Hvilken erhvervsuddannelse har De gennemført/ er De igang med?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11101Specialarbejderkursus, gå til spm. 10 (V14)
   33493362Faglig uddannelse (lærling, EFG-, fx kontor- assistent, typograf, snedker, frisør)
   342731-årig handelseksamen, højere handelseksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse, gå til spm. 10 (V14)
   35344Handelshøjskole (korrespondent,HA,HD) eller bankuddannelse, gå til spm. 10 (V14)
   353652-3 årig teknisk uddannelse (fx laborant, teknisk assistent, apoteksassistent, tandpleje) gå til spm. 10 (V14)
   23196Videregående teknisk uddannelse, evt efter gennem- ført faglig udd., (fx maskin- el. byggetekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør) gå til spm. 10 (V14)
   353471-årig uddannelse, indenfor social- og sundheds- væsenet (fx sygehjælper, beskæftigelsesvejleder) gå til spm. 10 (V14)
   232283-4 årig uddannelse, indenfor social- og sundheds- væsenet (fx sygeplejerske, plejeassisten) gå til spm. 10 (V14)
   696093-4 årig uddannelse indenfor undervisning og oplys- ning (fx børnehave-/fritidspædagog, folke- skolelærer, bibliotekar, journalist) gå til spm. 10 (V14)
   695810Kandidat fra universitet eller højere læreanstalt (fx gymnasielærer, civilingeniør, tandlæge, advokat) gå til spm. 10 (V14)
   221611Uddannet indenfor forsvar, politi, post- væsen, toldvæsen mv. gå til spm. 10 (V14)
   342912Anden uddannnelse, hvilken?
   00099Uoplyst
   34 349100Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 66
 • V12 SVAR I ANDET:
  Uddybende spørgsmål til spm. 8 (V11). IP har flere erhvervsuddannelser (fx både typograf og jurist) skal besvarelsen gå på den højeste erhvervsuddannelse.
 • V13 INDENFOR HVILKET OMRÅDE
 • V14 ALDER VED UDD.
  Alderen tastes i intervallet 10 - 54. 88. Ved ikke 99. Uoplyst Alle former for erhvervsuddannelse. Hvis man er i gang med en erhvervsuddannelse, skal man skønne over hvor gammel man vil være ved afslutningen.
  • Respondentens uddannelse.
  • Spm. 10: Hvor gammel var De, da De havde/vil De være når De har afsluttet Deres skoleuddannelse eller evt. erhvervsuddannelse? Alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1010
    Manglende 20
    Minimum 10
    Maximum 54
    Gennemsnit 21
    Median 20
    Standardafvigelse 6

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V15 ERHVERVSMÆSSIG BESKÆFT.
  Det drejer sig om hovedbeskæftigelsen (defineret af IP).
  • Respondentens arbejdsforh
  • Spm. 11: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget, udover bijob?
  • %MD%AntalKodeKategori
   64646611Ja, gå til spm. 14 (V19)
   36363692Nej
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V16 HVAD ER DERES STILLING
 • V17 SVAR I ANDET:TEKST
  Uddybende spørgsmål til kode 9 i (V16).
 • V18 TIDL. BESKÆTIGET
 • V19 ANTAL TIMERS ERHVERVS.
  (Hvis mere end et job registreres kun hovedbeskæftigelsen). Ved folk med skiftende arbejdstider handler spørgsmålet om, hvor mange timer man er ansat til at arbejde i gennemsnit pr.uge.
 • V20 HVAD DERES STILLING
  (fx gårdejer, ikke blot landmand, smedesvend, ikke blot smed) Nøjagtig angivelse Uddybende spørgsmål til spm. 13 (V18).
 • V21 HVAD SLAGS VIRKSOMHED
  (fx maskinfabrik, manufakturhandel, murerfirma, husmandsbrug, DSB) Uddybende spørgsmål til spm. 13 (V18).
 • V22 HVAD LAVER MAN
  (Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx. fremstiller haveredskaber, handler med trikotagevarer, bygger typehuse) Uddybende spørgsmål til spm. 13 (V18).
 • V23 PRIVAT ELLER OFF.
  Ansatte i fagforeninger eller andre interesseorganisationer er privat ansatte. Selv om København og Frederiksberg teknisk set er amter, regnes de her som kommuner.
 • V24 HVAD ER DERES STILLING
  (IP's hovedbeskæftigelse indplaceres i nedenstående koder)
  • Respondentens arbejdsforh
  • ANTAL TIMERS ERHVERVS.
  • Variablen er filtreret af: V18
   • Filtrerende variable: V18
  • Spm. 19: Hvad er/var Deres stilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33271Selvstændig landmand
   11122Selvstændig akademiker, evt. med 1-2 underordnede (advokat, ingeniør)
   33343Medhjælpende ægtefælle
   12154Ejer/direktør for virksomhed (hvis ikke kode 02) med 10 eller flere ansatte
   66575Ejer/direktør for virksomhed (hvis ikke kode 02) med færre end 10 ansatte
   89876Arbejder, faglært
   22217Specialarbejder (dvs. ufaglært med efteruddannelseskurser)
   21222188Ufaglært arbejder
   67649Formand, inspektør, funktionær med ledelsesopgaver
   283029310Funktionær med faguddannelse
   101110311Funktionær uden faguddannelse
   00212Landarbejder
   111013Ansat ved forsvaret
   222214Lærling, EFG-elev i håndværksfag
   111115Lærling, EFG-elev i butiks- eller kontorfag
   00099Uoplyst
   5 54100Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 95
 • V25 HUSSTANDENS H.FORSØRGER
  IP's vurdering af hvem der er hovedforsørger gælder. Det vil dog som regel være den, der har den højeste indtægt.
  • Hovedforsørgerens arbejds
  • Spm. 20: Er De husstandens hovedforsørger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   61616241Ja, gå til spm. 27 (V32)
   39394062Nej
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V26 HOVEDFORSØRGER ERHVERV.
 • V27 ANTAL TIMER OM UGEN
  (Hvis mere end et job registreres, kun hovedbeskæftigelsen)
 • V28 HVAD ER DERES STILLING
  (fx gårdejer, ikke blot landmand, smedesvend, ikke blot svend) Nøjagtig angivelse: Uddybende spørgsmål til spm. 20 (V25) samt spm. 21 (V26).
 • V29 HVAD SLAGS VIRKSOMHED
  (fx maskinfabrik, manufakturhandel, murerfirma, husmandsbrug, DSB) Uddybende spørgsmål til spm. 20 (V25) samt spm. 21 (V26).
 • V30 HVAD LAVER MAN
  (Det væsentligste i virksomhedens arbejde, fx fremstiller haveredskaber, handler med trikotagevarer, bygger typehuse) Uddybende spørgsmål til spm. 20 (V25) samt spm. 21 (V26).
 • V31 HVAD ER DERES STILLING
  • Hovedforsørgerens arbejds
  • HUSSTANDENS H.FORSØRGER HOVEDFORSØR ...
  • HOVEDFORSØRGER ERHVERV.
  • Variablen er filtreret af: V25 && V26
   • Filtrerende variable: V25 V26
  • Variablen er filtreret af: V25
   • Filtrerende variable: V25
  • Spm. 26: Hvad er/var hans/hendes stilling? (Hovedforsørgeren indplaceres i nedenstående koder):
  • %MD%AntalKodeKategori
   26211Selvstændig landmand
   1392Selvstændig akademiker evt med 1-2 underordnede (advokat, ingeniør)
   0003Medhjælpende ægtefælle
   14134Ejer/direktør for virksomhed (hvis ikke kode 02) med 10 eller flere ansatte
   411375Ejer/direktør for virksomhed (hvis ikke kode 02) med færre end 10 ansatte
   413436Arbejder, faglært
   14137Specialarbejder (dvs. ufaglært med efteruddannelseskurser)
   310328Ufaglært arbejder
   311359Formand, inspektør, funktionær med ledelsesopgaver
   103110010Funktionær med faguddannelse
   261911Funktionær uden faguddannelse
   00012Landarbejder
   01313Ansat ved forsvaret
   00014Lærling, EFG-elev i håndværksfag
   00015Lærling, EFG-elev i butik/kontorfag
   00099Uoplyst
   68 705100Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 32
 • V32 ÅRLIGE BRUTTOINDKOMST
  000000. Ingen indkomst eller minus 888887. Over 1 mill. kr 888888. Ved ikke/vil ikke oplyse I tilfælde af kollektiver, bofællesskaber og kollegier gælder, at kun hvor der er total fællesøkonomi er bofællesskabet mv. en husstand. Når der ikke er fællesøkonomi regnes IP som husstanden. Hvis man i et bofællesskab har fuld fællesøkonomi med nogle, for eksempel en samboende og et barn, regnes de til husstanden. Angiv den samlede indtægt med en nøjagtighed på ca. 10.000 - 20.000 kr.
  • Husstandens indkomst.
  • Spm. 27: Omtrent hvor stor er husstandens samlede årlige bruttoindkomst, inklusive løn, pension eller anden indkomst, dvs. husstandens samlede indkomst inden fradrag? Beløbet tastes i intervallet 1
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1030
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 888887
    Gennemsnit 243774
    Median 240000
    Standardafvigelse 177952

 • V33 ANTAL INDBYGGERE
  Bor man på landet i et 'ensomtbeliggende' hus, svares 2.000 eller derunder.
  • Respondentens boligforhol
  • Spm. 28: Hvor mange indbyggere er der i den by/ det sted hvor De bor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   232324212.000 eller derunder
   10109822.001-5.000 indbyggere
   888435.001-10.000 indbyggere
   101099410.001-20.000 indbyggere
   1818189520.001-50.000 indbyggere
   8881650.001-100.000 indbyggere
   22222297100.001 eller derover
   1188Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V34 FAMILIEFORHOLD
  Spørgsmålet går på, om man boede hos begge forældrene, eller en enkelt af forældrene eller andet som for eksempel på en institution. Far og mor behøver ikke være de biologiske forældre, men dem, som IP selv opfatter som 'far' og 'mor'.
  • Forældres erhvervsforhold
  • Spm. 29: Hvorledes var Deres familieforhold, da De var 10 år gammel?
  • %MD%AntalKodeKategori
   90909261Boede med en far og en mor
   66662Boede kun med mor
   22203Boede kun med far, gå til spm. 32 (V38)
   22184Andet, gå til spm. 34 (V41)
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V35 HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Forældres erhvervsforhold
  • HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 30: Hvilken erhvervsuddannelse havde Deres mor på dette tidspunkt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   67706950Ingen erhvervsuddannelse, gå til filter 1 (V41)
   1191Specialarbejderkursus, gå til filter 1 (V41)
   16171652Faglig uddannelse (lærling, EFG-, fx kontor- assistent, typograf, snedker, frisør)
   111031-årig handelseksamen, højere handelseksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse
   0034Handelshøjskole (korrespondent,HA,HD) eller bankuddannelse
   111352-3 årig teknisk uddannelse (fx laborant, teknisk assisten, apoteksassistent, tandpleje)
   0026Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse, (fx. maskin- eller byggetekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør)
   221771-årig uddannelse, indenfor social- og sundhedsvæsenet (fx sygehjælper,beskæftigelsesvejleder)
   222383-4 årig uddannelse, indenfor social- og sundheds- væsenet (fx sygeplejerske, plejeassistent)
   443893-4 årig uddannelse indenfor undervisning og oplysning (fx børnehave-/fritidspædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist)
   11610Kandidat fra universitet eller højere læreanstalt (fx gymnasielærer, civilingeniør, tandlæge, advokat)
   00311Uddannet indenfor forsvar, politi, postvæsen, toldvæsen mv.
   11812Anden uddannelse, hvilken?
   00099Uoplyst
   4 38100Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 96
 • V36 SVAR I ANDET: TEKST
  Uddybende spørgsmål til kode 12 i spm. 30 (V35).
 • V37 INDENFOR HVILKET OMRÅDE
  Spørgsmål 31 (V37) overspringes hvis V35=0-1,3-12
 • V38 HVILKEN ERHVERVSUDD.
  Spørgsmål 32-33 (V38-V40) overspringes hvis V34=2
  • Forældres erhvervsforhold
  • HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 32: Hvilken erhvervsuddannelse havde Deres far på dette tidspunkt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   38423930Ingen erhvervsuddannelse gå til filter 1 (V44)
   33331Specialarbejderkursus gå til filter 1 (V44)
   30333102Faglig uddannelse (lærling, EFG-, fx kontor- assistent, typograf, snedker, frisør)
   11831-årig handelseksamen, højere handelseksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse
   11144Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller bankuddannelse
   11652-3 årig teknisk uddannelse (fx laborant, teknisk assisten, apoteksassistent, tandpleje)
   33326Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse, (fx. maskin- eller byggetekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør)
   00171-årig uddannelse, indenfor social- og sundheds- væsenet (fx sygehjælper, beskæftigelsesvejleder)
   00383-4 årig uddannelse, indenfor social- og sundheds- væsenet (fx sygeplejerske, plejeassistent)
   343593-4 årig uddannelse indenfor undervisning og oplysning (fx børnehave-/fritidspædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist)
   343510Kandidat fra universitet eller højere læreanstalt (fx gymnasielærer, civilingeniør, tandlæge, advokat)
   222311Uddannet indenfor forsvar, politi, postvæsen, toldvæsen mv.
   555112Anden uddannelse, hvilken?
   00188Ved ikke
   0 199Uoplyst
   8 84100Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 92
 • V39 SVAR I ANDET: TEKST
  Uddybende spørgsmål til kode 12 i spm. 32 (V38).
 • V40 INDENFOR HVILKET OMRÅDE
  Spørgsmål 33 (V40) overspringes hvis V38=0-1,3-12
 • V41 PRAKTISERER YOGA
  Det forudsættes, at IP ved, hvad Yoga er. Spørgsmålet går både på aftenskolekurser i yogaafspænding og på indisk religion.
 • V42 PRAKTISERER MEDITATION
 • V43 ERFARING MED HEALING
  Det forudsættes, at IP ved, hvad Healing er. Spørgsmålet går på alle former for alternativ medicin, som benytter åndelige kræfter i helbredelsen, også kristne. Spørgsmål 37 generelt: 'Vigtigt' skal forstås som: betydningsfuldt i IP's liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare 'slet ikke vigtigt', men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet.
 • V44 ARBEJDE VIGTIGT
  • Respondentens interesser
  • HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Tekst 2: Vi vil nu gerne stille nogle spørgsmål om, hvad De synes er vigtigt i livet Vær venlig at sige, hvor vigtigt hver af de følgende områder er i Deres liv: Vis kort A Spm. 37: A. Arbejde:
  • %MD%AntalKodeKategori
   51515211Meget vigtigt
   40404092Ret vigtigt
   77673Ikke ret vigtigt
   33294Slet ikke vigtigt
   0048Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V45 FAMILIE VIGTIGT
 • V46 VENNER BEKENDTE VIGTIGT
  • Respondentens interesser
  • HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Vær venlig at sige, hvor vigtigt hver af de følgende områder er i Deres liv: Vis kort A Spm. 37: C. Venner og bekendte
  • %MD%AntalKodeKategori
   52525381Meget vigtigt
   41414242Ret vigtigt
   66583Ikke ret vigtigt
   0044Slet ikke vigtigt
   0048Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V47 FRITID VIGTIGT
 • V48 POLITIK VIGTIGT
 • V49 RELIGION VIGTIGT
 • V50 TALER OM POLITIK
 • V51 FORSØGER AT OVERBEVISE
  IP'er, der svarer nej skal have ring ved 'aldrig'.
  • Respondentens interesser
  • HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 39: Såfremt der er noget, De føler Dem virkelig stærkt overbevist om, sker det da, at De forsøger at overbevise venner, kolleger eller familie om Deres synspunkt? (Hvis ja): Sker det ofte, nu og da eller sjældent?
  • %MD%AntalKodeKategori
   99881Aldrig (dvs. nej)
   34343492Ofte
   40404163Nu og da
   17171724Sjældent
   0058Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V52 MILJØPROBLEMER A
  • Respondentens holdning ti
  • HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 40: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De oplyser om De er er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? A: Jeg ville give en del af min indtægt, hvis jeg kunne være sikker på, at pengene blev brugt til at forhindre forurening af miljøet
  • %MD%AntalKodeKategori
   38383931Helt enig
   44444562Enig
   13131313Uenig
   33274Helt uenig
   22238Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V53 MILJØPROBLEMER B
  • Respondentens holdning ti
  • HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 40: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De oplyser om De er er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? B: Jeg ville gå med til en skatteforhøjelse, hvis de ekstra penge bliver brugt til at forhindre forurening af miljøet
  • %MD%AntalKodeKategori
   26262701Helt enig
   41414272Enig
   23232413Uenig
   66654Helt uenig
   33278Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V54 MILJØPROBLEMER C
  • Respondentens holdning ti
  • HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 40: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De oplyser om De er er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? C: Myndighederne skal mindske forurening af miljøet, men det må ikke koste mig noget.
  • %MD%AntalKodeKategori
   88861Helt enig
   20202042Enig
   53535443Uenig
   16161654Helt uenig
   33268Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V55 MILJØPROBLEMER D
  • Respondentens holdning ti
  • HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 40: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De oplyser om De er er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? D: Al den snak om forurening gør folk for nervøse.
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191931Helt enig
   34343492Enig
   33333423Uenig
   11111164Helt uenig
   33308Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V56 MILJØPROBLEMER E
  • Respondentens holdning ti
  • HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 40: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De oplyser om De er er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? E: Hvis vi vil bekæmpe arbejdsløsheden her i landet, bliver vi nødt til at acceptere miljøproblemer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   99901Helt enig
   22222252Enig
   43434483Uenig
   18181864Helt uenig
   88818Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V57 MILJØPROBLEMER F
  • Respondentens holdning ti
  • HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 40: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De oplyser om De er er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? F: Miljøbeskyttelse og kampen mod forurening er ikke så vigtig, som man ofte påstår.
  • %MD%AntalKodeKategori
   55481Helt enig
   13131292Enig
   45454673Uenig
   33333384Helt uenig
   55488Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V58 ER DE LYKKELIG
  (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra!). Hvis der er tvivl om placeringen, spørg til 'Hvad er det vigtigste ved foreningen'? Ved overlapninger (fx arbejde med ældre, der foregår i et beboerhus) vælger IP selv, hvor placeringen er rigtigst. Fagforeninger forhandler løn- og arbejdsforhold. Faglige foreninger er sammenslutninger inden for folks fag, fx. sekretærforeningen, sociologforeningen.
 • V59 TILHØRER INGEN FORENING
  • Respondentens foreningsfo
  • HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C Ingen
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191961Besvaret, gå til spm. 44 (V108)
   81818342Ikke besvaret
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V60 SOCIALT ARB.
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C A: Socialt arbejde for ældre, handicappede og fattige. Tilhører foreninger/grupper.
  • %MD%AntalKodeKategori
   67571Besvaret
   75937772Ikke besvaret, gå til spm. 42.B (V62)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V61 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V62 RELIGIØS KIRKELIG
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C B: Religiøse eller kirkelige organisationer. Tilhører foreninger/grupper.
  • %MD%AntalKodeKategori
   78691Besvaret
   74927652Ikke besvaret, gå til spm. 42.C (V64)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V63 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V64 UDD.KUNST, MUSIK
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C C: Uddannelse, kunst, musik og kulturelle aktiviteter. Tilhører foreninger/grupper.
  • %MD%AntalKodeKategori
   13151291Besvaret
   68857052Ikke besvaret, gå til spm. 42.D (V66)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V65 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V66 FAGFORENING TILHØR
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C D: Fagforeninger. Tilhører foreninger/grupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   49615051Besvaret
   32393292Ikke besvaret, gå til spm. 42.E (V68)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V67 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V68 POLITISK PARTI
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C E: Politiske partier eller partipolitiske grupper. Tilhører foreninger/grupper.
  • %MD%AntalKodeKategori
   78671Besvaret
   74927672Ikke besvaret, gå til spm. 42.F (V70)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V69 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V70 BEBOERGRUPPE
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C F: Beboergrupper om emner som fattigdom, beskæftigelse, boliger, racisme. Tilhører foreninger/grupper.
  • %MD%AntalKodeKategori
   56511Besvaret
   76947832Ikke besvaret, gå til spm. 42.G (V72)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V71 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V72 UDVIKLINGEN TREDJEVERDEN
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C G: Udviklingen i den tredie verden eller menneskerettighederne. Tilhører foreninger/grupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   33291Besvaret
   78978052Ikke besvaret, gå til spm. 42.H (V74)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V73 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V74 NATURBESKYTTELSE
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C H: Naturbeskyttelse, økologi og miljø. Tilhører foreninger/grupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   13151291Besvaret
   68857052Ikke besvaret, gå til spm. 42.I (V76)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V75 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V76 FAGLIGE FORENINGER
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C I: Faglige foreninger. Tilhører foreninger/grupper.
  • %MD%AntalKodeKategori
   12151251Besvaret
   69857092Ikke besvaret, gå til spm. 42.J (V78)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V77 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V78 UNGDOMSARB
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C J: Ungdomsarbejde (fx spejdere el. lign.) Tilhører foreninger/grupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   56481Besvaret
   76947862Ikke besvaret, gå til spm. 42.K (V80)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V79 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V80 SPORT,FRITIDSAKTIV
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C K: Sport, fritidsaktiviteter. Tilhører foreninger/grupper.
  • %MD%AntalKodeKategori
   33413451Besvaret
   47594892Ikke besvaret, gå til spm. 42.L (V82)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V81 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V82 KVINDEGRUPPER
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C L: Kvindegrupper. Tilhører foreninger/grupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   22171Besvaret
   79988172Ikke besvaret, gå til spm. 42.M (V84)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V83 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V84 FREDSBEVÆGELSE
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C M: Fredsbevægelse. Tilhører foreninger/grupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   23221Besvaret
   79978122Ikke besvaret, gå til spm. 42.N (V86)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V85 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V86 DYREBESKYTTELSE
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C N: Dyrebeskyttelse. Tilhører foreninger/grupper.
  • %MD%AntalKodeKategori
   45421Besvaret
   77957922Ikke besvaret, gå til spm. 42.O (V88)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V87 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V88 FORENING FOR SUNDHED
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C O: Foreninger for sundhed. Tilhører foreninger/grupper.
  • %MD%AntalKodeKategori
   67601Besvaret
   75937742Ikke besvaret, gå til spm. 42.P (V90)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V89 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V90 ANDRE
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C P: Andre. Tilhører foreninger/grupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   11131111Besvaret
   70877232Ikke besvaret, gå til spm. 42.1 (V92)
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 81
 • V91 UDFØRER FRIVILLIGT
 • V92 VED IKKE
  • Respondentens foreningsfo
  • SOCIALT ARB.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 42: Her følger nu en liste med forskellige foreninger, grupper og lignende. Vær venlig at sige mig: A) Hvilke De tilhører, og B) Om De i disse foreninger og lignende udfører ubetalt frivilligt arbejde. Vis kort C 1: Ved ikke. Tilhører foreninger/grupper.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Besvaret, gå til spm. 44 (V108)
   811008342Ikke besvaret
   19 19610Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V93 FILTER 2
 • V94 SOLIDARITET
 • V95 MEDLIDENHED
 • V96 MULIGHED FOR TILBAGEBET.
 • V97 PLIGTFØLELSE,MORAL
 • V98 IDENTIFIKATION
 • V99 TID TIL RÅDIGHED,
 • V100 EGEN TILFREDSHED
 • V101 RELIGIØS TRO
 • V102 DÅRLIGT STILLEDE
 • V103 YDE BIDRAG TIL
 • V104 SOCIAL. POLITISK
 • V105 MØDE FOLK
 • V106 AT FÅ NYE EVNE
 • V107 VILLE IKKE
 • V108 PERSONER MED KRIMI.
  Gerne flere ringe.
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. A: Personer med kriminel fortid
  • %MD%AntalKodeKategori
   28282871Besvaret
   72727412Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V109 PERSONER MED ANDEN RACE
  Gerne flere ringe.
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. B: Personer af anden race
  • %MD%AntalKodeKategori
   77721Besvaret
   93939562Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V110 PERSONER FRA VENSTREFLØJ
  Gerne flere ringe.
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. C: Personer fra den yderste venstrefløj
  • %MD%AntalKodeKategori
   66601Besvaret
   94949682Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V111 DRANKERE
  Gerne flere ringe.
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. D: Drankere
  • %MD%AntalKodeKategori
   34343481Besvaret
   66666802Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V112 PERSONER FRA HØJREFLØJ
  Gerne flere ringe.
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. E: Personer fra den yderste højrefløj
  • %MD%AntalKodeKategori
   77691Besvaret
   93939592Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V113 BØRNERIGE FAMILIER
  Gerne flere ringe.
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. F: Børnerige familier
  • %MD%AntalKodeKategori
   33311Besvaret
   97979972Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V114 NERVØSE NEUROTISKE
  Gerne flere ringe.
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. G: Nervøse/neurotiske personer
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111151Besvaret
   89899132Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V115 MUSLIMER MUHAMMEDADANERE
  Gerne flere ringe.
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. H: Muslimer/muhammedanere
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151591Besvaret
   84858692Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V116 FREMMEDARBEJDERE
  Gerne flere ringe.
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. I: Fremmedarbejdere
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121191Besvaret
   88889092Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V117 PERSONER DER HAR AIDS
  Gerne flere ringe.
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. J: Personer, der har AIDS
  • %MD%AntalKodeKategori
   99941Besvaret
   91919342Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V118 NARKOMANER
  Gerne flere ringe.
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. K: Narkomaner
  • %MD%AntalKodeKategori
   53545511Besvaret
   46464772Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V119 HOMOSEKSUELLE
  Gerne flere ringe.
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. L: Homoseksuelle
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121201Besvaret
   88889082Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V120 JØDER
  Gerne flere ringe.
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. M: Jøder
  • %MD%AntalKodeKategori
   33321Besvaret
   97979962Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V121 HINDUER
  Gerne flere ringe.
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. N: Hinduer
  • %MD%AntalKodeKategori
   66601Besvaret
   94949682Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V122 ER LIGEGLADE
  • Naboer
  • Spm. 44: På dette kort (kort E) er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer. O: Er ligeglad med, hvem der er mine naboer
  • %MD%AntalKodeKategori
   32323261Besvaret
   68687022Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V123 NUVÆRENDE HELBRED
  (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra). Helbredstilstand skal opfattes bredt, både fysisk og psykisk.
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 45: Mener De, at Deres nuværende helbredstilstand i almindelighed er:
  • %MD%AntalKodeKategori
   47474881Meget god
   30303122God
   15151583Nogenlunde
   55544Dårlig
   22165Meget dårlig
   0018Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V124 SPECIELT BEGEJSTRET
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 46: Vi er interesseret i at vide, hvordan folk har det for øjeblikket - Har De inden for de sidste par uger på noget tidspunkt følt: Understreg på noget tidspunkt. Man behøver ikke at have været i en permanent tilstand af jubel eller depression. (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra). A: Dem specielt begejstret eller interesseret for noget.
  • %MD%AntalKodeKategori
   52525381Ja
   48484902Nej
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V125 RASTLØS
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 46: Vi er interesseret i at vide, hvordan folk har det for øjeblikket - Har De inden for de sidste par uger på noget tidspunkt følt: Understreg på noget tidspunkt. Man behøver ikke at have været i en permanent tilstand af jubel eller depression. (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra). B: Dem så rastløs, at De ikke kunne sidde stille.
  • %MD%AntalKodeKategori
   27272761Ja
   73737512Nej
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V126 STOLT
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 46: Vi er interesseret i at vide, hvordan folk har det for øjeblikket - Har De inden for de sidste par uger på noget tidspunkt følt: Understreg på noget tidspunkt. Man behøver ikke at have været i en permanent tilstand af jubel eller depression. (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra). C: Dem stolt, fordi De fik ros for noget De havde udrettet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   44454581Ja
   55555662Nej
   0048Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V127 MEGET ENSOM
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 46: Vi er interesseret i at vide, hvordan folk har det for øjeblikket - Har De inden for de sidste par uger på noget tidspunkt følt: Understreg på noget tidspunkt. Man behøver ikke at have været i en permanent tilstand af jubel eller depression. (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra). D: Dem meget ensom eller på afstand af andre mennesker.
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131351Ja
   87878912Nej
   0028Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V128 GLÆDE VED AT HAVE
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 46: Vi er interesseret i at vide, hvordan folk har det for øjeblikket - Har De inden for de sidste par uger på noget tidspunkt følt: Understreg på noget tidspunkt. Man behøver ikke at have været i en permanent tilstand af jubel eller depression. (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra). E: Glæde ved at have udrettet noget.
  • %MD%AntalKodeKategori
   86868811Ja
   14141442Nej
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V129 AT DE KEDEDE DEM
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 46: Vi er interesseret i at vide, hvordan folk har det for øjeblikket - Har De inden for de sidste par uger på noget tidspunkt følt: Understreg på noget tidspunkt. Man behøver ikke at have været i en permanent tilstand af jubel eller depression. (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra). F: At De kedede Dem.
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141431Ja
   86868842Nej
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V130 VIRKELIG OVENPÅ
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 46: Vi er interesseret i at vide, hvordan folk har det for øjeblikket - Har De inden for de sidste par uger på noget tidspunkt følt: Understreg på noget tidspunkt. Man behøver ikke at have været i en permanent tilstand af jubel eller depression. (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra). G: Dem virkelig ovenpå/at livet er skønt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   64646571Ja
   35363642Nej
   0038Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V131 DEPRIMERET
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 46: Vi er interesseret i at vide, hvordan folk har det for øjeblikket - Har De inden for de sidste par uger på noget tidspunkt følt: Understreg på noget tidspunkt. Man behøver ikke at have været i en permanent tilstand af jubel eller depression. (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra). H: Dem deprimeret eller meget ked af det.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202011Ja
   80808272Nej
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V132 AT ALT LYKKES FOR DEM
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 46: Vi er interesseret i at vide, hvordan folk har det for øjeblikket - Har De inden for de sidste par uger på noget tidspunkt følt: Understreg på noget tidspunkt. Man behøver ikke at have været i en permanent tilstand af jubel eller depression. (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra). I: At alt lykkes for Dem.
  • %MD%AntalKodeKategori
   37373821Ja
   62626372Nej
   1188Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V133 VRED
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 46: Vi er interesseret i at vide, hvordan folk har det for øjeblikket - Har De inden for de sidste par uger på noget tidspunkt følt: Understreg på noget tidspunkt. Man behøver ikke at have været i en permanent tilstand af jubel eller depression. (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra). J: Dem vred, fordi nogen havde kritiseret Dem.
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191991Ja
   80808262Nej
   0038Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V134 ER FOLK TIL AT STOLE PÅ
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 47: Alt i alt - mener De, at folk er til at stole på eller mener De, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   56565721De fleste er til at stole på
   41414202Man kan ikke være for forsigtig
   44378Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V135 FULDT HERREDØMME
  Det drejer sig om handlemuligheder i livet på nuværende tidspunkt og i resten af livet - ikke livet indtil nu. Dette er en væsentlig skelnen navnlig for ældre mennesker. Sæt en ring om det tal, som IP opgiver. Sæt ikke ring midt i mellem tallene.
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 48: Nogle mener, at De har det fulde herredømme over den måde Deres tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at Deres egne handlinger ingen indflydelse har på, hvordan det går Dem. Se venligst på dette kort og fortæl mig hvor på skalaen De vil placere Dem selv. (Vis kort F)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22161Overhovedet ingen indflydelse
   11122
   22203
   22214
   15151535
   14141406
   18181827
   27272828
   99959
   999710Overordentlig megen indflydelse
   111088Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V136 TILFREDS UTILFREDS
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 49: Alt taget i betragtning - hvor tilfreds eller utilfreds er De for tiden med livet? Se venligst på dette kort og fortæl mig hvor på skalaen De vil placere Dem selv. (Vis kort G)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22161Meget utilfreds
   0052
   11153
   11124
   55535
   44456
   11111187
   25252598
   20202059
   292929710Meget tilfreds
   00388Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V137 I NØD 1
  'Som er i nød' betyder fattige eller hjemløse.
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 50. Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger 4 mulige grunde. Hvilken grund mener De er den vigtigste og hvilken er den næstvigtigste? Vigtigst:
  • %MD%AntalKodeKategori
   18181831Fordi de er uheldige
   14141432Fordi de er dovne og mangler viljestyrke
   28282913Fordi der er uretfærdighed i vort samfund
   34343464Det er en uundgåeligt resultat af den moderne udvikling
   33325Ingen af disse grunde
   33338Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V138 I NØD 2
  'Som er i nød' betyder fattige eller hjemløse.
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 50. 2: Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her er 4 mulige grunde. og hvilken er den næstvigtigste? Næstvigtigst:
  • %MD%AntalKodeKategori
   23242421Fordi de er uheldige
   16161622Fordi de er dovne og mangler viljestyrke
   21212143Fordi der er uretfærdighed i vort samfund
   28282924Det er en uundgåeligt resultat af den moderne udvikling
   44445Ingen af disse grunde
   77718Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V139 INGEN AF DISSE
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. A: Ingen af disse
  • %MD%AntalKodeKategori
   11121Besvaret, gå til filter f3 (V155)
   999910162Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V140 GOD LØN
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. B: God løn
  • %MD%AntalKodeKategori
   55565651Besvaret
   44444512Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V141 BEHAGELIGE MENNESKER
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. C: Behagelige mennesker at samarbejde med
  • %MD%AntalKodeKategori
   77787901Besvaret
   22222262Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V142 IKKE FOR MEGET ARBEJDE
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. D: Ikke for meget arbejdspres
  • %MD%AntalKodeKategori
   16161631Besvaret
   83848532Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V143 TRYGHED I ANSÆTTELSE
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. E: Tryghed i ansættelsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   52525311Besvaret
   47484852Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V144 MULIGHEDER F. AVANCEMENT
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. F: Gode muligheder for avancement
  • %MD%AntalKodeKategori
   16161631Besvaret
   83848532Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V145 ET VELANSET JOB
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. G: Et velanset job
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131351Besvaret
   86878812Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V146 BEKVEM ARBEJDSTID
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. H: Bekvem arbejdstid
  • %MD%AntalKodeKategori
   32323271Besvaret
   67686892Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V147 MULIGHED FOR AT UDFOLDE
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. I: Mulighed for at udfolde sig
  • %MD%AntalKodeKategori
   44454551Besvaret
   54555612Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V148 SAMFUNDSNYTTIGT
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. J: Et samfundsnyttigt job
  • %MD%AntalKodeKategori
   21212171Besvaret
   78797992Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V149 GODE FERIER
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. K: Gode ferier
  • %MD%AntalKodeKategori
   17171731Besvaret
   82838432Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V150 ET JOB, MAN KAN MØDE
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. L: Et job, hvor man kan møde mennesker
  • %MD%AntalKodeKategori
   43444451Besvaret
   55565712Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V151 ET JOB, MAN KAN UDRETTE
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. M: Et job, hvor man føler man kan udrette noget
  • %MD%AntalKodeKategori
   55565701Besvaret
   43444462Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V152 ET ANSVARSFULDT JOB
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. N: Et ansvarsfuldt job
  • %MD%AntalKodeKategori
   42434371Besvaret
   56575792Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V153 ET INTERESSESANT JOB
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. O: Et interessant job
  • %MD%AntalKodeKategori
   63646481Besvaret
   36363682Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V154 ET JOB, DER PASSER EVNER
  (Gerne flere ringe)
  • Vigtige forhold i jobbet
  • GOD LØN
  • Variablen er filtreret af: V139
   • Filtrerende variable: V139
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. P: Et job, der passer til ens evner/ færdigheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   56575771Besvaret
   43434392Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1 1210Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V155 FILTER 3
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 51: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtigte i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? (Vis kort I) Spørgsmålet vedrører ikke nødvendigvis det job, IP har for øjeblikket, men derimod hvilke ting man i det hele taget vil lægge vægt på i et job. P: Et job, der passer til ens evner/ færdigheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   36363691IP er ikke i arbejde, gå til spm. 55 (V159)
   64646612IP er i arbejde
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V156 HVOR HØJT VÆRDSÆTTER
  Det drejer sig om IP's egen vurdering. 'Det arbejde, De udfører', er ikke produktet, men arbejdsfunktionen.
 • V157 HVOR TILFREDS UTILFREDS
 • V158 HVOR STOR FRIHED
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • HVOR HØJT VÆRDSÆTTER
  • Variablen er filtreret af: V155
   • Filtrerende variable: V155
  • Spm. 54: Hvor stor frihed har De til at træffe afgørelser i forbindelse med Deres job? (Vis kort K)
  • %MD%AntalKodeKategori
   24251Slet ingen frihed
   22162
   23203
   24234
   47435
   47446
   914907
   14231488
   11171109
   132113610Overordentlig stor frihed
   00188Ved ikke
   0 599Uoplyst
   36 369100Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 64
 • V159 ARB. ER EN SLAGS HANDEL
  (Gerne flere ringe)
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 55: Her følger nogle udsagn om, hvorfor folk arbejder. Uanset om De har arbejde eller ej, vil jeg gerne vide, hvilke af dem der kommer tættest på Deres opfattelse. Vis kort L. a: Arbejde er en slags handel. Jo, højere løn jeg får, desto mere arbejder jeg, jo mindre løn, jo mindre arbejder jeg.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111111Besvaret
   89899192Ubesvaret
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V160 VIL GØRE MIT BEDSTE
  (Gerne flere ringe)
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 55: Her følger nogle udsagn om, hvorfor folk arbejder. Uanset om De har arbejde eller ej, vil jeg gerne vide, hvilke af dem der kommer tættest på Deres opfattelse. Vis kort L. b: Jeg vil altid gøre mit bedste uanset lønnen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   37373821Besvaret
   63636482Ubesvaret
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V161 VIL IKKE ARB. HVIS
  (Gerne flere ringe)
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 55: Her følger nogle udsagn om, hvorfor folk arbejder. Uanset om De har arbejde eller ej, vil jeg gerne vide, hvilke af dem der kommer tættest på Deres opfattelse. Vis kort L. c: Det er nødvendigt at arbejde for at kunne leve, jeg ville ikke arbejde, hvis jeg ikke behøvede det.
  • %MD%AntalKodeKategori
   25252571Besvaret
   75757732Ubesvaret
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V162 KAN LIDE ARB. MEN
  (Gerne flere ringe)
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 55: Her følger nogle udsagn om, hvorfor folk arbejder. Uanset om De har arbejde eller ej, vil jeg gerne vide, hvilke af dem der kommer tættest på Deres opfattelse. Vis kort L. d: Jeg kan godt lide at arbejde, men jeg lader det ikke påvirke resten af livet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   67676921Besvaret
   33333382Ubesvaret
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V163 KAN LIDE ARB.VIGTIGSTE
  (Gerne flere ringe)
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 55: Her følger nogle udsagn om, hvorfor folk arbejder. Uanset om De har arbejde eller ej, vil jeg gerne vide, hvilke af dem der kommer tættest på Deres opfattelse. Vis kort L. e: Jeg kan godt lide at arbejde, det er den vigtigste ting I mit liv.
  • %MD%AntalKodeKategori
   17171781Besvaret
   83838522Ubesvaret
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V164 HAR ALDRIG HAFT ARB.
  (Gerne flere ringe)
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 55: Her følger nogle udsagn om, hvorfor folk arbejder. Uanset om De har arbejde eller ej, vil jeg gerne vide, hvilke af dem der kommer tættest på Deres opfattelse. Vis kort L. f: Jeg har aldrig haft et betalt arbejde.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0041Besvaret
   10010010262Ubesvaret
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V165 INGEN UDSAGN DÆKKER
  (Gerne flere ringe)
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 55: Her følger nogle udsagn om, hvorfor folk arbejder. Uanset om De har arbejde eller ej, vil jeg gerne vide, hvilke af dem der kommer tættest på Deres opfattelse. Vis kort L. g: Ingen af dem dækker min opfattelse overhovedet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22251Besvaret
   989810052Ubesvaret
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V166 VED IKKE
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 55: Her følger nogle udsagn om, hvorfor folk arbejder. Uanset om De har arbejde eller ej, vil jeg gerne vide, hvilke af dem der kommer tættest på Deres opfattelse. Vis kort L. h: Ved ikke.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22211Besvaret
   989810092Ubesvaret
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V167 HØJ LØN
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 56: Forestil Dem to sekretærer på samme alder, der udfører stort set samme arbejde. Den ene finder ud af, at den anden tjener 800 kr mere om måneden end hun selv. Den højest lønnede er imidlertid hurtigere, mere effektiv og mere pålidelig. Er det efter Deres mening retfærdigt eller ej, at den ene sekretær tjener mere end den anden.
  • %MD%AntalKodeKategori
   73737471Retfærdigt
   23232322Uretfærdigt
   55518Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V168 ERHVERVSLIV INDUSTRI
  (Kun én ring)
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 57: Der er en held del uenighed om, hvorledes erhvervslivet og industrien skal styres. Hvilket af disse 4 udsagn dækker bedst Deres mening?
  • %MD%AntalKodeKategori
   45454671Ejerne bør selv lede deres virksomhed eller udnævne ledere
   44444582Ejerne og lønmodtagerne bør i fællesskab udvælge ledere
   1173Staten bør være ejer og udnævne ledere
   55564Lønmodtagere bør eje virksomheden og bør udvælge ledere
   44428Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V169 ARBEJDSINSTRUKTIONER
  (Kun én ring)
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 58: Folk har forskellige opfattelser angående overholdelse af arbejdsinstruktioner. Nogle siger, at man i princippet bør følge de arbejdsinstruktioner som ens overordnede giver, selv om De ikke er helt enige heri. Andre er af den opfattelse, at ingen kan forventes at følge Deres overordnedes arbejdsinstruktioner uden at være overbevist om, at disse er rigtige. Vis kort N. Hvilken af disse to opfattelser kan De tilslutte Dem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   34343541Man bør følge arbejdsinstruktionerne
   52525372Man må først være overbevist om, at disse er rigtige
   11111093Det kommer an på
   33298Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V170 FÅ JOBS, MÆND
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 59: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? A: Hvis der er få jobs, har mænd mere ret til arbejde end kvinder.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101081Enig
   86868812Uenig
   33353Hverken eller
   1168Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V171 FÅ JOBS, FOLK PENSION
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 59: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? B: Hvis der er få jobs, burde folk tvinges til at lade sig pensionere tidligt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   24242451Enig
   65656652Uenig
   99973Hverken eller
   22238Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V172 FÅ JOBS, DANSKERE
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 59: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? C: Hvis der er få jobs, burde arbejdsgiverne foretrække danskerne frem for indvandrere.
  • %MD%AntalKodeKategori
   51515301Enig
   37373812Uenig
   99933Hverken eller
   33268Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V173 FÅ JOBS,ARB.DYGTIG
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 59: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? D: Det er uretfærdigt at give arbejde til handicappede, når fuldt arbejdsdygtige ikke kan få arbejde.
  • %MD%AntalKodeKategori
   88851Enig
   79798132Uenig
   99963Hverken eller
   33368Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V174 TILFREDS UTILFREDS ØK.
  • Filter 3. Hvis IP ikke er
  • Spm. 60: Hvor tilfreds eller utilfreds er De med husstandens økonomiske situation? Vis kort O.
  • %MD%AntalKodeKategori
   44411Utilfreds
   11142
   55483
   44434
   10101065
   99926
   11111187
   19191958
   13131299
   232323610Tilfreds
   11788Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V175 MENING FORMÅL MED LIVET
  (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra!) 'Tænker' betyder overvejer. Det behøver ikke være dybe, filosofiske tanker.
  • Forhold omkring religion
  • Tekst 3: Nu kommer der nogle spørgsmål om religion og livssyn. Spm. 61: Hvor ofte tænker De på meningen og formålet med livet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29292981Ofte
   42424332En gang imellem
   21212123Sjældent
   88814Aldrig
   0058Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V176 HVOR OFTE TÆNK.PÅ DØDEN
  (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra!)
  • Forhold omkring religion
  • Tekst 3: Nu kommer der nogle spørgsmål om religion og livssyn. Spm. 62: Hvor ofte tænker De på døden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191941Ofte
   39394062En gang imellem
   29292973Sjældent
   12121284Aldrig
   0048Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V177 LIVETS MENING OG GUD
  'Gud'. IP's definition gælder.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 63: Her følger en række udsagn om meningen med livet. De bedes for hvert udsagn oplyse, om De er enig eller uenig. A: Livet har kun mening, fordi Gud er til.
  • %MD%AntalKodeKategori
   18181841Enig
   68687042Uenig
   88823Hverken eller
   66598Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V178 SELV FÅ DET BEDST
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 63: Her følger en række udsagn om meningen med livet. De bedes for hvert udsagn oplyse, om De er enig eller uenig. B: Meningen med livet er, at man selv skal få det bedst mulige ud af det.
  • %MD%AntalKodeKategori
   90909261Enig
   66602Uenig
   33323Hverken eller
   11118Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V179 DØDEN ER UUNDGÅELIG
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 63: Her følger en række udsagn om meningen med livet. De bedes for hvert udsagn oplyse, om De er enig eller uenig. C: Døden er uundgåelig, det nytter ikke at bekymre sig om det.
  • %MD%AntalKodeKategori
   85858791Enig
   99972Uenig
   44433Hverken eller
   11108Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V180 DØDEN HAR MENING
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 63: Her følger en række udsagn om meningen med livet. De bedes for hvert udsagn oplyse, om De er enig eller uenig. D: Døden har kun mening, hvis man tror på Gud.
  • %MD%AntalKodeKategori
   17171741Enig
   68687012Uenig
   88863Hverken eller
   77678Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V181 HVILEN I DØDEN NATURLIG
  Streg under naturlig. Det er ikke det religiøse begreb 'den evige hvile', der sigtes til, snarere at døden er en naturlig fortsættelse af livet.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 63: Her følger en række udsagn om meningen med livet. De bedes for hvert udsagn oplyse, om De er enig eller uenig. E: Når man har levet sit liv, er hvilen i døden kun naturlig.
  • %MD%AntalKodeKategori
   83848581Enig
   44432Uenig
   66593Hverken eller
   77678Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V182 SORG LIDELSE HAR MENING
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 63: Her følger en række udsagn om meningen med livet. De bedes for hvert udsagn oplyse, om De er enig eller uenig. F: Efter min mening har sorg og lidelse kun mening, hvis man tror på Gud.
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141441Enig
   74747632Uenig
   66643Hverken eller
   66588Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V183 LIVET ER MENINGSLØST
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 63: Her følger en række udsagn om meningen med livet. De bedes for hvert udsagn oplyse, om De er enig eller uenig. G: Livet er meningsløst.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22211Enig
   95959822Uenig
   11153Hverken eller
   11118Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V184 TO UDSAGN
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 64: Jeg viser Dem her to udsagn, som kan fremkomme i en diskussion om det gode og det onde. Hvilket udsagn er De mest enig i? A. Der findes klare retningslinier for, hvad der er ondt, og disse passer for alle uanset omstændighederne. B. Der vil aldrig kunne opstilles klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt - det kommer helt an på omstændighederne
  • %MD%AntalKodeKategori
   99961Mest enig i udsagn A
   82828452Mest enig i udsagn B
   44433Hverken enig i udsagn A eller B
   44458Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V185 MEDLEM AF FOLKEKIRKE
  'Folkekirken' dækker også Indre Mission, Brødremenigheden og grundtvigske valgmenigheder tilknyttet folkekirken, samt den svenske og norske lutherske menighed. 'Jehovas Vidner, adventister m.v.' dækker de helt selvstændige protestantiske trossamfund - det kan dreje sig om baptister, mormoner, metodister. Hvis man er i tvivl, noteres under 'anden'.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 65: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund?
  • %MD%AntalKodeKategori
   92929431Ja
   88872Nej, gå til spm. 66 (V188)
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V186 TROSSAMFUND
  • Forhold omkring religion
  • TROSSAMFUND
  • Variablen er filtreret af: V185
   • Filtrerende variable: V185
  • Spm. 65: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? Hvis Ja: Hvilket
  • %MD%AntalKodeKategori
   1171Romersk katolsk
   89979192Protestant (Den danske Folkekirke)
   0023Jehovas Vidne, adventist, m.v.
   0004Jøde
   0045Muslim
   0006Hindu
   0017Buddhist
   11108Anden, skriv hvilken
   8 8710Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 92
 • V187 SVAR I ANDET TEKST
  Uddybende spørgsmål til kode 8 i spm. 65 (V185).
 • V188 HAR TILHØRT FOLKEKIRKE
 • V189 TROSSAMFUND
 • V190 SVAR I ANDET TEKST
  Uddybende spørgsmål til kode 8 i spm. 66 (V189).
   • Text (max length: 90)
 • V191 FÅET RELIGIØS OPDRAGELSE
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 67: Har De fået en reliøs opdragelse i Deres barndomshjem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   43434381Ja
   56565762Nej
   22168Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V192 HVOR OFTE GÅR DE I KIRKE
  (Kun én ring)
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 68: Hvor ofte går De i kirke? Ved dette spørgsmål bedes De se bort fra kirkebesøg i forbindelse med bryllupper, begravelser og barnedåb?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0051Oftere end 1 gang om ugen
   22212Ca. 1 gang om ugen
   88853Ca. 1 gang om måneden
   13131364Kun til jule-/påskegudstjeneste
   44455Til andre højtider
   14141456Ca. 1 gang om året
   14141407Sjældnere end 1 gang om året
   44444518Aldrig, næsten aldrig
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V193 CEREMONI FØDSEL
  Med 'religiøs ceremoni' tænkes navnlig på dåb, vielse, begravelse. Men det kan også være andre former for ceremonier - det vigtige er her, at de er religiøse.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 69: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder? A: Fødsel:
  • %MD%AntalKodeKategori
   68686961Ja
   30303102Nej
   22248Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V194 CEREMONI ÆGTESKAB
  Med 'religiøs ceremoni' tænkes navnlig på dåb, vielse, begravelse. Men det kan også være andre former for ceremonier - det vigtige er her, at de er religiøse.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 69: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder? B: Ægteskab:
  • %MD%AntalKodeKategori
   63636441Ja
   35353612Nej
   22258Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V195 CEREMONI DØDEN
  Med 'religiøs ceremoni' tænkes navnlig på dåb, vielse, begravelse. Men det kan også være andre former for ceremonier - det vigtige er her, at de er religiøse.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 69: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder? C: Døden:
  • %MD%AntalKodeKategori
   78788071Ja
   20202042Nej
   22198Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V196 TROENDE IKKE-TROENDE
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 70: Uanset om De går i kirke eller ej, vil De da mene, at De er:
  • %MD%AntalKodeKategori
   68687001Et troende menneske
   22222222Et ikke troende menneske
   44433Overbevist ateist
   66658Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V197 MENNESKES MORALSKE
  Om folkekirken i det store og hele faktisk giver svar på det; ikke for IP selv, men for medlemmerne i almindelighed.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 71: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: A: Det enkelte menneskes moralske problemer og behov.
  • %MD%AntalKodeKategori
   17171741Ja
   68687002Nej
   15151568Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V198 FAMILIEPROBLEMER..
  Om folkekirken i det store og hele faktisk giver svar på det; ikke for IP selv, men for medlemmerne i almindelighed.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 71: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: B. Familieproblemer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111181Ja
   77777882Nej
   12121248Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V199 MENNESKETS ÅNDELIG
  Om folkekirken i det store og hele faktisk giver svar på det; ikke for IP selv, men for medlemmerne i almindelighed.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 71: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: C: Menneskets åndelige behov.
  • %MD%AntalKodeKategori
   41414261Ja
   44444532Nej
   15151508Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V200 SOCIALE PROBLEMER
  Om folkekirken i det store og hele faktisk giver svar på det; ikke for IP selv, men for medlemmerne i almindelighed.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 71: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: D: De sociale problemer vort samfund står over for i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   77751Ja
   81818312Nej
   12121248Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V201 NEDRUSTNING
  Det drejer sig om, hvorvidt kirken offentligt må give udtryk for sin holdning på disse områder. Spørgsmålet handler om den kirke eller trosretning, som IP tilhører. Det vil for de fleste sige folkekirken.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 72: Mener De, at det er rimeligt, at kirken udtaler sig om: A. Nedrustning
  • %MD%AntalKodeKategori
   43434391Ja
   51515282Nej
   66638Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V202 ABORT
  Det drejer sig om, hvorvidt kirken offentligt må give udtryk for sin holdning på disse områder. Spørgsmålet handler om den kirke eller trosretning, som IP tilhører. Det vil for de fleste sige folkekirken.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 72: Mener De, at det er rimeligt, at kirken udtaler sig om: B: Abort
  • %MD%AntalKodeKategori
   37373821Ja
   57575912Nej
   66578Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V203 3. VERDENS PROBLEMER
  Den tredje verden betyder u-landene. Det drejer sig om, hvorvidt kirken offentligt må give udtryk for sin holdning på disse områder. Spørgsmålet handler om den kirke eller trosretning, som IP tilhører. Det vil for de fleste sige folkekirken.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 72: Mener De, at det er rimeligt, at kirken udtaler sig om: C: Den tredie verdens problemer
  • %MD%AntalKodeKategori
   60606141Ja
   34343502Nej
   66658Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V204 UTROSKAB
  Det drejer sig om, hvorvidt kirken offentligt må give udtryk for sin holdning på disse områder. Spørgsmålet handler om den kirke eller trosretning, som IP tilhører. Det vil for de fleste sige folkekirken.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 72: Mener De, at det er rimeligt, at kirken udtaler sig om: D: Utroskab
  • %MD%AntalKodeKategori
   47474881Ja
   47474842Nej
   66588Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V205 ARB.LØSHED
  Det drejer sig om, hvorvidt kirken offentligt må give udtryk for sin holdning på disse områder. Spørgsmålet handler om den kirke eller trosretning, som IP tilhører. Det vil for de fleste sige folkekirken.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 72: Mener De, at det er rimeligt, at kirken udtaler sig om: E: Arbejdsløshed
  • %MD%AntalKodeKategori
   33333361Ja
   62626432Nej
   55518Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V206 RACEDISKRIMINATION
  Det drejer sig om, hvorvidt kirken offentligt må give udtryk for sin holdning på disse områder. Spørgsmålet handler om den kirke eller trosretning, som IP tilhører. Det vil for de fleste sige folkekirken.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 72: Mener De, at det er rimeligt, at kirken udtaler sig om: F: Racediskrimination
  • %MD%AntalKodeKategori
   48484911Ja
   47474842Nej
   55548Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V207 AKTIV DØDSHJÆLP
  Aktiv dødshjælp drejer sig om personer, der er meget alvorligt syge (døende). At slukke for respiratoren og lignende. Det drejer sig om, hvorvidt kirken offentligt må give udtryk for sin holdning på disse områder. Spørgsmålet handler om den kirke eller trosretning, som IP tilhører. Det vil for de fleste sige folkekirken.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 72: Mener De, at det er rimeligt, at kirken udtaler sig om: G: Aktiv dødshjælp
  • %MD%AntalKodeKategori
   54545571Ja
   39394022Nej
   77718Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V208 HOMOSEKSUALITET
  Det drejer sig om, hvorvidt kirken offentligt må give udtryk for sin holdning på disse områder. Spørgsmålet handler om den kirke eller trosretning, som IP tilhører. Det vil for de fleste sige folkekirken.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 72: Mener De, at det er rimeligt, at kirken udtaler sig om: H: Homoseksualitet
  • %MD%AntalKodeKategori
   32323281Ja
   62626412Nej
   66608Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V209 ØKOLOGI MILJØ
  Det drejer sig om, hvorvidt kirken offentligt må give udtryk for sin holdning på disse områder. Spørgsmålet handler om den kirke eller trosretning, som IP tilhører. Det vil for de fleste sige folkekirken.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 72: Mener De, at det er rimeligt, at kirken udtaler sig om: I: Økologi og miljø
  • %MD%AntalKodeKategori
   38383901Ja
   55555712Nej
   77688Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V210 REGERINGENS POLITI
  Det drejer sig om, hvorvidt kirken offentligt må give udtryk for sin holdning på disse områder. Spørgsmålet handler om den kirke eller trosretning, som IP tilhører. Det vil for de fleste sige folkekirken.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 72: Mener De, at det er rimeligt, at kirken udtaler sig om: J: Regeringens politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191931Ja
   76767842Nej
   55538Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V211 TROR DE PÅ:GUD
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 73: Hvilken af følgende tror De på? A: Gud
  • %MD%AntalKodeKategori
   59596041Ja
   33333362Nej
   99908Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V212 TROR DE PÅ:LIV EFTER DØD
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 73: Hvilke af følgende tror De på? B: Et liv efter døden
  • %MD%AntalKodeKategori
   29292991Ja
   57575922Nej
   13131398Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V213 TROR DE PÅ:SJÆLEN
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 73: Hvilken af følgende tror De på? C: Sjælen
  • %MD%AntalKodeKategori
   41414241Ja
   46464772Nej
   13131298Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V214 TROR DE PÅ:DJÆVLEN
  Spørgsmålet drejer sig om djævelen som 'person', ikke om det onde princip.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 73: Hvilken af følgende tror De på? D: Djævlen
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101011Ja
   85858742Nej
   55548Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V215 TROR DE PÅ:HELVEDE
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 73: Hvilken af følgende tror De på? E: Helvede
  • %MD%AntalKodeKategori
   88781Ja
   87878922Nej
   66598Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V216 TROR DE PÅ:PARADIS
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 73: Hvilken af følgende tror De på? F: Paradiset
  • %MD%AntalKodeKategori
   17171801Ja
   73737552Nej
   99948Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V217 TROR DE PÅ:SYNDEN
  At man tror, at mennesket er syndigt.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 73: Hvilken af følgende tror De på? G: Synden
  • %MD%AntalKodeKategori
   22222221Ja
   69697122Nej
   99958Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V218 TROR DE PÅ:DØDES OPSTAND
  Dette betyder, at de døde ved dommedag står op af gravene igen for at møde Gud.
  • Forhold omkring religion
  • Spm.73: Hvilken af følgende tror De på? H: De dødes opstandelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202051Ja
   69697062Nej
   11111188Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V219 TROR DE PÅ:REINKARNATION
  Dette betyder sjælevandring, dvs. at sjælen får et nyt liv i et andet legeme.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 73: Hvilken af følgende tror De på? I: Reinkarnation
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151511Ja
   74747602Nej
   11111178Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V220 HVILKET UDSAGN
  Vis kort R. Kategori 1. En Gud, man kan tale med i et jeg-du forhold. Kategori 2. Ånd eller livskraft.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 74: Hvilket af disse udsagn kommer nærmest Deres tro?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19192001Der er en personlig Gud
   33333352Der er en særlig åndelig kraft
   23232383Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på
   22222244Tror ikke, der er nogen form for åndelig kraft eller personlig Gud
   33318Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V221 HVOR STOR ROLLE GUD
  Vis kort S.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 75: Hvor stor en rolle spiller Gud i Deres liv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26262651Ingen rolle
   14141402
   12121263
   88844
   14141495
   77716
   55517
   55488
   22259
   666010Meget stor rolle
   11988Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V222 FINDER DE TRØST
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 76: Finder De trøst og styrke i religionen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26262661Ja
   69697122Nej
   55508Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V223 HÆNDER DET, DE BEDER
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 77: Hænder det, at De beder en bøn, mediterer eller lignende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   43434411Ja
   57575822Nej
   0058Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V224 HVOR OFTE BEDER DE
  Forskellen mellem 'næsten aldrig' og 'krisesituation' er at 'næsten aldrig' drejer sig om bøn under almindelige forhold.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 78: Hvor ofte beder De til Gud, bortset fra ved gudstjenester?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131291Ofte
   12121252Somme tider
   99913Næsten aldrig
   14141434Kun i krisesituationer
   51515285Aldrig
   11128Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V225 TILFREDS UTILFREDS
  Vis kort T. Hjemmeliv vil for de ikke-enlige være det samme som familieliv.
  • Spørgsmål omkring familie
  • Tekst 4: Her kommer nogle spørgsmål om familie Spm. 79: Hvor tilfreds eller utilfreds er De i almindelighed med Deres hjemmeliv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0051Utilfreds
   1162
   1193
   1164
   44385
   33286
   77727
   20202048
   22222269
   424243310Tilfreds
   00288Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V226 FILTER 4
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Tekst 4: Her kommer nogle spørgsmål om familie Spm. 79: Hvor tilfreds eller utilfreds er De i almindelighed med Deres hjemmeliv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202071Ja, IP er enlig, gå til spm. 81 (V232)
   80808232Nej, IP er ikke enlig, gå til spm. 80 (V227)
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V227 SAMME SYN-RELIGION
 • V228 SAMME SYN MORAL
 • V229 SAMME SYN SOCIALE
 • V230 SAMME SYN POLITISKE
 • V231 SAMME SYN SEX
 • V232 SAMME SYN-RELIGION
  Spørgsmål 81.1 - 81.5. Hvis IP mener, at der er forskel på faderen og moderens vurderinger, opfordres IP til at vælge det vigtigere forældrebudskab til sammenligning med IP's egen opfattelse. Kan man ikke sige, at det ene var vigtigst kodes 'nej'.
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 81: Har (havde) De og Deres forældre samme syn på: Religion
  • %MD%AntalKodeKategori
   66676831Ja
   25262622Nej
   77678Ved ikke
   2 1810Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 98
 • V233 SAMME SYN MORAL
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 81: Har (havde) De og Deres forældre samme syn på: Moral
  • %MD%AntalKodeKategori
   69707071Ja
   23242382Nej
   77678Ved ikke
   2 1810Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 98
 • V234 SAMME SYN SOCIALE
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 81: Har (havde) De og Deres forældre samme syn på: Sociale holdninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   66676781Ja
   24252522Nej
   88828Ved ikke
   2 1810Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 98
 • V235 SAMME SYN POLITISKE
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 81: Har (havde) De og Deres forældre samme syn på: Politiske holdninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   42434371Ja
   44454512Nej
   12121248Ved ikke
   2 1810Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 98
 • V236 SAMME SYN SEX
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 81: Har (havde) De og Deres forældre samme syn på: Seksuelle holdninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   31313171Ja
   24242432Nej
   44454528Ved ikke
   2 1810Irrelevant
   1001001030
   Svarprocent: 98
 • V237 SEKSUEL FRIHED
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 82: Hvis nogen sagde, at man skal have absolut seksuel frihed uden begrænsninger, ville De så være enig eller uenig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111101Enig
   76767792Uenig
   10101043Hverken enig eller uenig/det kommer an på
   44378Ved ikke
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V238 TROSKAB
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 83: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Vis kort U. a: Troskab
  • %MD%AntalKodeKategori
   81818361Meget vigtigt
   17171792Ret vigtigt
   11133Ikke særlig vigtigt
   0018Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V239 RIMELIG INDKOMST
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 83: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Vis kort U. b: En rimelig stor indkomst
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101071Meget vigtigt
   46464732Ret vigtigt
   43434423Ikke særlig vigtigt
   0038Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V240 SAMME SOC.LAG
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 83: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Vis kort U. c: Fra samme sociale lag
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111161Meget vigtigt
   34353532Ret vigtigt
   53535423Ikke særlig vigtigt
   11128Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V241 GENSIDIG RESPEKT
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 83: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Vis kort U. d: Gensidig respekt
  • %MD%AntalKodeKategori
   83838551Meget vigtigt
   15151572Ret vigtigt
   11143Ikke særlig vigtigt
   0038Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V242 SAMME RELIGION
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 83: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Vis kort U. e: Af samme religiøse overbevisning
  • %MD%AntalKodeKategori
   16161621Meget vigtigt
   30303082Ret vigtigt
   53535473Ikke særlig vigtigt
   11108Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V243 GOD BOLIGFORHOLD
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 83: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Vis kort U. f: Gode boligforhold
  • %MD%AntalKodeKategori
   30303041Meget vigtigt
   55555662Ret vigtigt
   15151523Ikke særlig vigtigt
   0048Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V244 SAMME POLITISKE
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 83: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Vis kort U. g: Af samme politiske overbevisning
  • %MD%AntalKodeKategori
   44391Meget vigtigt
   23232402Ret vigtigt
   72727383Ikke særlig vigtigt
   1188Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V245 TOLERANCE FORSTÅELSE
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 83: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Vis kort U. h: Tolerance og forståelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   80808241Meget vigtigt
   19191982Ret vigtigt
   0053Ikke særlig vigtigt
   0028Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V246 BOR IKKE MED SVIGERF.
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 83: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Vis kort U. i: At man ikke bor sammen med sine svigerforældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   53535461Meget vigtigt
   22222272Ret vigtigt
   23242423Ikke særlig vigtigt
   11118Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V247 GODT SEKSUELT SAMLIV
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 83: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Vis kort U. j: Et godt seksuelt samliv
  • %MD%AntalKodeKategori
   65656681Meget vigtigt
   32323322Ret vigtigt
   33263Ikke særlig vigtigt
   0028Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V248 DELE HJEMLIGE PLIGTER
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 83: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Vis kort U. k: Dele hjemlige pligter
  • %MD%AntalKodeKategori
   48484911Meget vigtigt
   41414252Ret vigtigt
   10101073Ikke særlig vigtigt
   0038Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V249 AT DER ER BØRN
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 83: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Vis kort U. l: At der er børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   42424301Meget vigtigt
   32323252Ret vigtigt
   25252603Ikke særlig vigtigt
   11118Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V250 SAMME SMAG INTERESSER
  'Smag og interesser'. Hvis IP skelner lægges vægt på smag.
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 83: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. Vis kort U. m: Samme smag og interesser
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202091Meget vigtigt
   50515202Ret vigtigt
   28282923Ikke særlig vigtigt
   0048Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V251 HAR DE NOGLE BØRN
  'Har De nogle børn'. Det drejer sig ikke om man er biologisk far/mor til nogle børn, men om man har et foældreforhold til nogle børn.
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 84: Har De nogle børn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   69697081Ja
   31313212Nej, gå til spm. 86 (V255)
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V252 HVOR MANGE BØRN
 • V253 HVOR MANGE BO HJEMME
 • V254 HVOR STOR EN FAMILIE
  Spørgsmålet drejer sig om, hvor stor IP mener en harmonisk familie skal være.
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 86: Hvor stor bør en familie efter Deres mening ideelt være? Forældrene og hvor mange børn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0040Ingen børn
   222211 barn
   525253322 børn
   292929533 børn
   101010444 børn
   11955 børn
   00466 børn
   00188 børn
   00099 børn
   0031010 børn eller flere
   555388Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V255 BÅDE MOR OG FAR
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 87. Er De enig eller uenig i følgende udsagn: For at et barn skal have en lykkelig opvækst er det nødvendigt, at der findes både en mor og en far i hjemmet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   70707231Enig
   26262702Uenig
   33358Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V256 VÆSENTLIG FOR EN KVINDE
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 88: Mener De, at det er væsentligt i en kvindes liv at få børn, eller mener De dette ikke har nogen betydning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   71727361Væsentligt at få børn
   16161602Ikke væsentligt
   13131338Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V257 ÆGTESKAB ER FORÆLDET
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 89: Er De enig eller uenig i udtalelsen: Ægteskabet er en forældet institution?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17171761Enig
   78788012Uenig
   55528Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V258 ENLIG KVINDE ØNSKER
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 90: Hvis en enlig kvinde ønsker et barn uden at leve i et fast forhold, mener De dette er i orden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   65666741Ja
   20202022Nej
   13131353Det kommer an på
   22188Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V259 UDEARB. LIGE SÅ GO
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 91: Der tales om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig er De i følgende påstande. Vis kort V. A: En udearbejdende mor kan have et lige så varmt og nært forhold til sine børn som en hjemmearbejdende.
  • %MD%AntalKodeKategori
   51525301Helt enig
   30303112Enig
   15151573Uenig
   22194Helt uenig
   11128Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V260 SKADE FOR FØRSKOLE
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 91: Der tales om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig er De i følgende påstande. Vis kort V. B: Det skader et før-skole barn, hvis moderen arbejder.
  • %MD%AntalKodeKategori
   99921Helt enig
   22222242Enig
   52535403Uenig
   13131324Helt uenig
   44398Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V261 OK MED JOB
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 91: Der tales om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig er De i følgende påstande. Vis kort V. C: Det er i orden at have et job, men de fleste kvinder vil i virkeligheden helst gå hjemme.
  • %MD%AntalKodeKategori
   66661Helt enig
   17171732Enig
   51515283Uenig
   18181824Helt uenig
   88808Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V262 HJ.HUSMOR LIGESÅ GO
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 91: Der tales om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig er De i følgende påstande. Vis kort V. D: At være hjemmegående husmor er lige så tilfredsstillende, som at have et arbejde, der giver penge.
  • %MD%AntalKodeKategori
   17171711Helt enig
   32323342Enig
   33333383Uenig
   77704Helt uenig
   11111158Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V263 ARB.MULIGHED UAFHHÆNGIG
  'Uafhængig' handler om økonomisk uafhængighed.
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 91: Der tales om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig er De i følgende påstande. Vis kort V. E: At have et arbejde er kvindens bedste mulighed for at være uafhængig.
  • %MD%AntalKodeKategori
   33333431Helt enig
   43434392Enig
   16161603Uenig
   33304Helt uenig
   66578Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V264 MAND KVINDE DEL INDKOMST
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 91: Der tales om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig er De i følgende påstande. Vis kort V. F: Både manden og kvinden bør bidrage til husstandens indkomst.
  • %MD%AntalKodeKategori
   28282881Helt enig
   39393972Enig
   24242453Uenig
   44374Helt uenig
   66628Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V265 UDSAGN OM FORÆLDRE
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 92: Hvilket af disse to udsagn er De mest enig i? (Vis kort W). A: Uanset hvordan ens forældre er, må man altid elske og respektere dem. B: Det er ikke ens pligt at respektere og elske sine forældre, hvis de ikke har gjort sig fortjent til det gennem, deres handlinger og meninger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   42424351Mest enig i udsagn A
   48484912Mest enig i udsagn B
   88803Ingen af delene
   22238Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V266 UDSAGN OM ANSVAR PLIGTER
  Spørgsmålet handler om hjemmeboende børn, ikke om voksne børn, som er flyttet hjemmefra.
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 93: Hvilke af disse to udsagn beskriver bedst Deres mening om forældres ansvar/pligter over Deres børn. (Vis kort X)
  • %MD%AntalKodeKategori
   50505171A. Det er forældrenes pligt/ansvar at gøre alt hvad der står i deres magt, uanset om det skulle gå ud over deres egen trivsel.
   38383892B. Forældre har deres eget liv, og man kan ikke forlange, at de skal ofre deres egen trivsel for børnenes skyld.
   99913Ingen af delene
   33318Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V267 GODE MANERER
  (højst 5 svar)
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 94: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? Vis kort Y. A: Gode manerer
  • %MD%AntalKodeKategori
   66666791Besvaret
   34343492Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V268 SELVSTÆNDIGHED
  (højst 5 svar)
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 94: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? Vis kort Y. B: Selvstændighed.
  • %MD%AntalKodeKategori
   81818321Besvaret
   19191962Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V269 HÅRDTARBEJDENDE
  (højst 5 svar)
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 94: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? Vis kort Y. C: Hårdtarbejdende
  • %MD%AntalKodeKategori
   22251Besvaret
   979810032Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V270 ANSVARSFØLELSE
  (højst 5 svar)
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 94: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? Vis kort Y. D: Ansvarsfølelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   86868821Besvaret
   14141462Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V271 FANTASI
  (højst 5 svar)
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 94: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? Vis kort Y. E: Fantasi
  • %MD%AntalKodeKategori
   37373811Besvaret
   63636472Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V272 TOLERANCE
  (højst 5 svar)
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 94: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? Vis kort Y. F: Tolerance og respekt over for andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   80818291Besvaret
   19191992Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V273 SPARSOMMELIGHED
  (højst 5 svar)
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 94: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? Vis kort Y. G: Sparsommelighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191921Besvaret
   81818362Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V274 BESLUTSOMHED
  (højst 5 svar)
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 94: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? Vis kort Y. H: Beslutsomhed/udholdenhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   30303131Besvaret
   69707152Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V275 OPDRAGELSE KRISTNE TRO
  (højst 5 svar)
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 94: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? Vis kort Y. I. Opdragelse i den kristne tro
  • %MD%AntalKodeKategori
   99921Besvaret
   91919362Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V276 TÆNKE PÅ ANDRE
  (højst 5 svar)
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 94: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? Vis kort Y. J: Tænker på andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   50505191Besvaret
   49505092Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V277 LYDIGHED
  (højst 5 svar)
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 94: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? Vis kort Y. K: Lydighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202081Besvaret
   80808202Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V278 VED IKKE
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 94: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? Vis kort Y. Ved ikke
  • %MD%AntalKodeKategori
   0031Besvaret
   10010010252Ubesvaret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V279 FARE FOR MODERENS
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 95: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder: Vis kort Z a: Hvis der er fare for moderens liv ved en graviditet
  • %MD%AntalKodeKategori
   97979941Tilhænger
   33262Modstander
   1188Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V280 BARN FØDT MED HANDICAP
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 95: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder: Vis kort Z b: Hvis det er sandsynligt at barnet bliver født med et fysisk handicap
  • %MD%AntalKodeKategori
   78798061Tilhænger
   15151562Modstander
   66638Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V281 KVINDEN IKKE ER GIFT
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 95: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder: Vis kort Z c: Hvis kvinden ikke er gift
  • %MD%AntalKodeKategori
   55555641Tilhænger
   41414182Modstander
   44458Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V282 GIFT PAR IKKE ØNSKER
  • Filter 4: Hvis IP er enli
  • Spm. 95: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder: Vis kort Z d: Hvis et gift par ikke ønsker flere børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   61616291Tilhænger
   35363652Modstander
   33338Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V283 INTERESSERET I POLITIK
  • Spørgsmål om politik
  • Tekst 5: Jeg vil nu gerne stille Dem nogle spørgsmål om politik. Spm. 96: Hvor interesseret er De i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151541Meget interesseret
   39394032Noget interesseret
   32323333Ikke særlig interesseret
   13131384Slet ikke interesseret
   0 29Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V284 UNDERSKRIFTSINDSAMLING
  • Spørgsmål om politik
  • Spm. 97: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger. Vis kort AA. A: Underskriftsindsamling
  • %MD%AntalKodeKategori
   50505181Har deltaget
   25252572Muligvis deltage
   23232373Aldrig deltage
   11158Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V285 BOYKOT
  • Spørgsmål om politik
  • Spm. 97: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger. Vis kort AA. B: Boykot
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101051Har deltaget
   30313132Muligvis deltage
   55565713Aldrig deltage
   44378Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V286 LOVLIG DEMONSTRATION
  • Spørgsmål om politik
  • Spm. 97: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger. Vis kort AA. C: Lovlige demonstrationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   27272781Har deltaget
   31313232Muligvis deltage
   40404133Aldrig deltage
   11128Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V287 OVERENSKOMSTSTRIDIGE
  • Spørgsmål om politik
  • Spm. 97: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger. Vis kort AA. D: Overenskomststridige strejke
  • %MD%AntalKodeKategori
   17171721Har deltaget
   22222312Muligvis deltage
   57575883Aldrig deltage
   34368Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V288 BESÆTTELSE AF BYGNINGER
  • Spørgsmål om politik
  • Spm. 97: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger. Vis kort AA. E: Besættelse af bygninger eller fabrikker
  • %MD%AntalKodeKategori
   22211Har deltaget
   77672Muligvis deltage
   89899183Aldrig deltage
   22208Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V289 HVILKE UDSAGN
  Vis kort BB.
  • Spørgsmål om politik
  • Spm. 98: Hvilket af disse 2 udsagn dækker bedst Deres opfattelse? A. Både frihed og lighed er væsentlige. Men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville jeg nok anse den personlige frihed for vigtigst, altså frihed for alle til at udvikle sig uden hindringer. B. Der er ingen tvivl om, at både frihed og lighed er væsentlige, men stod jeg over for at der skulle vælge mellem disse to, ville valget nok være lighed, altså lige muligheder og ikke så store sociale skel.
  • %MD%AntalKodeKategori
   58585951Enig i udsagn A
   30303052Enig i udsagn B
   66653Hverken enig i udsagn A eller B
   66628Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V290 VENSTRE- HØJREORIENTERET
  • Spørgsmål om politik
  • Spm. 99: Når det drejer sig om politik taler man om venstreorienteret og højreorienteret. (Vis kort CC) Hvor på denne skala ville De placere Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1171Venstreorienteret
   22182
   99883
   11111124
   25262625
   12121206
   13131317
   13131308
   44379
   332910Højreorienteret
   999288Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V291 TRE HOLDNINGER SAMFUND
  Vis kort DD.
  • Spørgsmål om politik
  • Spm. 100: På dette kort er opført tre typiske holdninger til det samfund vi lever i - hvilken af disse holdninger svarer bedst til Deres egen opfattelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11151Hele den måde vores samfund er opbygget på må ændres radikalt gennem revolution
   70707212Vores samfund bør gradvist forbedres gennem reformer
   20202033Vores nuværende samfund må ihærdigt forsvares mod alle undergravende kræfter
   99888Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V292 STØRRE LIGHED INDKOMST
  • Spørgsmål omkring vigtige
  • Spm. 101: Jeg vil gerne have Deres mening om nogle vigtige politiske emner. Hvor, på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? Vis kort EE A: Der bør være større lighed mellem folks indkomster/ Personlig indsats bør belønnes bedre.
  • %MD%AntalKodeKategori
   44411Der bør være større lighed mellem folks indkomster
   33302
   77763
   44464
   15151595
   88826
   16161647
   18191908
   88879
   131313010Personlig indsats bør belønnes bedre
   222188Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V293 PRIVAT OFF.EJERSKAB
  • Spørgsmål omkring vigtige
  • Spm. 101: Jeg vil gerne have Deres mening om nogle vigtige politiske emner. Hvor, på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? Vis kort EE B: Privat ejerskab af virksomhederne bør fremmes/ Offentligt ejerskab af virksomhederne bør fremmes.
  • %MD%AntalKodeKategori
   21212131Privat ejerskab af virksomhederne bør fremmes
   12121242
   15151533
   11111094
   22222235
   66586
   44457
   33298
   11109
   221910Off. ejerskab af virksomhederne bør fremmes
   444388Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V294 DET ENKELTE MENNESKE
  • Spørgsmål omkring vigtige
  • Spm. 101: Jeg vil gerne have Deres mening om nogle vigtige politiske emner. Hvor, på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? Vis kort EE C. Det enkelte menneske burde have mere ansvar for at sørge for sig selv/ Det offentlige burde have mere ansvar for at sikre, at der bliver sørget for alle.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16161661Det enkelte menneske burde have mere ansvar for at sørge for sig selv
   99972
   16161623
   11111144
   22222235
   88786
   55567
   66588
   22179
   333210Det off. burde have mere ansvar for at sikre, at der bliver sørget for alle
   222388Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V295 DE ARBEJDSLØSES RET
  • Spørgsmål omkring vigtige
  • Spm. 101: Jeg vil gerne have Deres mening om nogle vigtige politiske emner. Hvor, på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? Vis kort EE D: Hvis arbejdsløse ikke tager det arbejde, de bliver tilbudt, bør de miste deres arbejdsløshedsunderstøttelse/ Arbejdsløse bør have ret til at afslå et job, de ikke ønsker.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202041Hvis arb.løse ikke tager det arbejde, de bliver tilbudt, bør de miste deres arbejdsløshedsunderstøttelse
   88852
   13131363
   77724
   15151565
   99926
   66647
   99908
   33349
   777210Arb.løse bør have ret til at afslå et job, de ikke ønsker
   222188Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V296 KONKURRENCE SUNDT
  • Spørgsmål omkring vigtige
  • Spm. 101: Jeg vil gerne have Deres mening om nogle vigtige politiske emner. Hvor, på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? Vis kort EE E: Konkurrence er sundt. Det stimulerer folk til at arbejde hårdt og udvikle nye ideer/ Konkurrence er usundt. Det bringer det værste frem i mennesket.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16161651Konkurrence er sundt. Det stimulerer folk til at arbejde hårdt og udvikle nye ideer.
   13131352
   18181833
   13131294
   18181825
   66626
   44377
   44398
   22219
   333410Konkurrence er usundt. Det bringer det værste frem i mennesket.
   443988Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V297 HÅRDT ARBEJDE SUCCES
  • Spørgsmål omkring vigtige
  • Spm. 101: Jeg vil gerne have Deres mening om nogle vigtige politiske emner. Hvor, på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? Vis kort EE F: I det lange løn giver hårdt arbejde som regel succes i livet/ Det er ikke altid, hårdt arbejde giver succes. Det er mere et spørgsmål om held og forbindelser.
  • %MD%AntalKodeKategori
   44451I det lange løb giver hårdt arbejde som regel succes i livet.
   33342
   77713
   77714
   21212135
   10101026
   14141477
   16161698
   66599
   888110Det er ikke altid, hårdt arb. giver succes. Det er mere et spørgsmål om held og forbindelser.
   333388Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V298 RIGDOM PÅ ANDRES BEKOST.
  • Spørgsmål omkring vigtige
  • Spm. 101: Jeg vil gerne have Deres mening om nogle vigtige politiske emner. Hvor, på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv? Vis kort EE G: Folk kan kun samle rigdom på andres bekostning/ Rigdom kan øges, så der er nok til alle.
  • %MD%AntalKodeKategori
   33301Folk kan kun samle rigdom på andres bekostning
   33262
   66573
   55474
   21222215
   10111086
   12121227
   17171748
   55529
   888510Rigdom kan øges, så der er nok til alle
   101010488Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V299 FØRSTE VALG LANDETS MÅL
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 102: Man kan diskutere. hvilke målsætninger landet skal sætte sig de næste 10 år. På dette kort er opført forskellige mål, som forskellige mennesker vil foretrække. Hvilken af disse målsætninger mener De er vigtigst og næstvigtigst? Vis kort FF. Første valg: Vigtigste:
  • %MD%AntalKodeKategori
   45464661At opretholde høj økonomisk vækst
   33282At sørge for at landet har et stærkt forsvar
   38393963At lade folk være mere medbestemmende på job og i lokale spørgsmål
   99934At gøre by og land smukkere
   44418Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V300 ANDET VALG LANDETS MÅL
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 102: Man kan diskutere. hvilke målsætninger landet skal sætte sig de næste 10 år. På dette kort er opført forskellige mål, som forskellige mennesker vil foretrække. Hvilken af disse målsætninger mener De er vigtigst og næstvigtigst? Vis kort FF. Andet valg: Næstvigtigste:
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202071At opretholde høj økonomisk vækst
   55552At sørge for at landet har et stærkt forsvar
   34343463At lade folk være mere medbestemmende på job og i lokale spørgsmål
   31313214At gøre by og land smukkere
   99958Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V301 FØRSTE VALG
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 103: Hvis De skulle vælge en af tingene på kortet, hvad synes De så er mest vigtigt? Og hvilken som nr 2? Vis kort GG. Første valg:
  • %MD%AntalKodeKategori
   58585971At opretholde lov og orden i landet
   16161662At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger
   66623At bekæmpe stigende priser
   18181854At beskytte ytringsfriheden
   22168Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V302 ANDET VALG
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 103: Hvis De skulle vælge en af tingene på kortet, hvad synes De så er mest vigtigt? Og hvilken som nr 2? Vis kort GG. Andet valg:
  • %MD%AntalKodeKategori
   18181831At opretholde lov og orden i landet
   22222232At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger
   16161633At bekæmpe stigende priser
   39404064At beskytte ytringsfriheden
   55518Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V303 FØRSTE VALG
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 104: Her er en liste til. Hvilken målsætning vil De foretrække som nummer 1 her - og nr 2. Vis kort HH Første valg:
  • %MD%AntalKodeKategori
   49495051At få stabiliseret økonomien
   21212152At arbejde for at få et mindre uper- sonligt, mere menneskeligt samfund
   14151493At arbejde for at få et samfund, hvor ideer har større betydning end penge
   14141454At bekæmpe kriminalitet
   11138Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V304 ANDET VALG
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 104: Her er en liste til. Hvilken målsætning vil De foretrække som nummer 1 her - og nr 2. Vis kort HH Andet valg:
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151521At få stabiliseret økonomien
   18181822At arbejde for at få et mindre uper- sonligt, mere menneskeligt samfund
   24242443At arbejde for at få et samfund, hvor ideer har større betydning end penge
   40404144At bekæmpe kriminalitet
   33348Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V305 VIL DE KÆMPE FÆDRELAND
  'Kæmpe' er ikke nødvendigvis med våben. Det overlades til IP selv, hvad der lægges i at kæmpe. Hvis man siger, at man gerne vil, men ikke kan kæmpe, kodes 'ja'.
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 105: Man må naturligvis ikke håbe, at der kommer en krig, men skulle dette være tilfældet, ville De da være villig til at kæmpe for Deres fædreland?
  • %MD%AntalKodeKategori
   83838561Ja
   10101022Nej
   77688Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V306 MATERIELLE GODER
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 106: På dette kort er opført en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde i en overskuelig fremtid. De bedes for hver ændring oplyse, om denne efter Deres mening er god eller dårlig, eller om ændringen er ligegyldig. (Vis kort II) a: At der lægges mindre vægt på penge og materielle goder
  • %MD%AntalKodeKategori
   76767811Godt
   11111172Dårligt
   10101073Ligegyldigt
   22198Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V307 ARBEJDET
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 106: På dette kort er opført en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde i en overskuelig fremtid. De bedes for hver ændring oplyse, om denne efter Deres mening er god eller dårlig, eller om ændringen er ligegyldig. (Vis kort II) b: At der lægges mindre vægt på arbejdet
  • %MD%AntalKodeKategori
   26262701Godt
   62636422Dårligt
   99923Ligegyldigt
   22208Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V308 TEK. UDVIKLING
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 106: På dette kort er opført en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde i en overskuelig fremtid. De bedes for hver ændring oplyse, om denne efter Deres mening er god eller dårlig, eller om ændringen er ligegyldig. (Vis kort II) c: At der lægges mere vægt på den teknologiske udvikling
  • %MD%AntalKodeKategori
   56575791Godt
   24242492Dårligt
   15151553Ligegyldigt
   44398Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V309 PERSON UDVIKLIG
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 106: På dette kort er opført en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde i en overskuelig fremtid. De bedes for hver ændring oplyse, om denne efter Deres mening er god eller dårlig, eller om ændringen er ligegyldig. (Vis kort II) d: At der lægges mere vægt på det enkelte menneskes udvikling
  • %MD%AntalKodeKategori
   91919341Godt
   33332Dårligt
   33353Ligegyldigt
   22228Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V310 VISES MERE RESPEKT AUT.
  'Autoriteter' er forældre, myndigheder m.v. men ikke 'eksperter'.
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 106: På dette kort er opført en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde i en overskuelig fremtid. De bedes for hver ændring oplyse, om denne efter Deres mening er god eller dårlig, eller om ændringen er ligegyldig. (Vis kort II) e: At der vises mere respekt for autoriteter
  • %MD%AntalKodeKategori
   34343471Godt
   36373752Dårligt
   27272733Ligegyldigt
   33288Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V311 FAMILIELIVET
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 106: På dette kort er opført en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde i en overskuelig fremtid. De bedes for hver ændring oplyse, om denne efter Deres mening er god eller dårlig, eller om ændringen er ligegyldig. (Vis kort II) f: At der lægges mere vægt på familielivet
  • %MD%AntalKodeKategori
   93949581Godt
   1182Dårligt
   55483Ligegyldigt
   11108Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V312 NATURLIG LIVSSTIL
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 106: På dette kort er opført en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde i en overskuelig fremtid. De bedes for hver ændring oplyse, om denne efter Deres mening er god eller dårlig, eller om ændringen er ligegyldig. (Vis kort II) g: At der lægges mere vægt på en enklere og mere naturlig livsstil
  • %MD%AntalKodeKategori
   82838471Godt
   33292Dårligt
   12121263Ligegyldigt
   22228Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V313 VIDENSKABELIG FREMSKRIDT
  'Fremskridt' betyder blot udvikling. Der skal ikke lægges noget positivt i ordet.
  • Målsætninger for landet
  • Spm. 107: Mener De, at de videnskabelige fremskridt, vi gør, på langt sigt vil skade eller gavne menneskeheden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   40404151Gavne
   19191942Skade
   35353593Både og
   66588Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V314 DEN DANSKE FOLKEKIRKE
  • Tillid til insitutioner
  • Spm. 108: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig eller slet ingen tillid? Vis kort J. A: Den danske Folkekirke
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101061Meget stor tillid
   36373752Ret stor tillid
   40404073Ikke særlig stor tillid
   12121274Slet ingen
   11108Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V315 FORSVARET
  • Tillid til insitutioner
  • Spm. 108: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig eller slet ingen tillid? Vis kort J. B: Forsvaret
  • %MD%AntalKodeKategori
   99891Meget stor tillid
   36363712Ret stor tillid
   42434373Ikke særlig stor tillid
   11111124Slet ingen
   22178Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V316 SKOLEVÆSENET
  • Tillid til insitutioner
  • Spm. 108: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig eller slet ingen tillid? Vis kort J. C: Skolevæsenet
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191931Meget stor tillid
   61616282Ret stor tillid
   18181833Ikke særlig stor tillid
   11104Slet ingen
   11128Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V317 RETSVÆSENET
  • Tillid til insitutioner
  • Spm. 108: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig eller slet ingen tillid? Vis kort J. D: Retsvæsenet
  • %MD%AntalKodeKategori
   22222291Meget stor tillid
   56565742Ret stor tillid
   19191923Ikke særlig stor tillid
   22164Slet ingen
   11158Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V318 DAGSPRESSEN
  • Tillid til insitutioner
  • Spm. 108: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig eller slet ingen tillid? Vis kort J. E: Dagspressen
  • %MD%AntalKodeKategori
   33301Meget stor tillid
   28282842Ret stor tillid
   53545493Ikke særlig stor tillid
   15151574Slet ingen
   1168Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V319 FAGFORENINGER
  • Tillid til insitutioner
  • Spm. 108: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig eller slet ingen tillid? Vis kort J. F: Fagforeninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   88781Meget stor tillid
   38383882Ret stor tillid
   39394003Ikke særlig stor tillid
   13131384Slet ingen
   22208Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V320 POLITIET
  • Tillid til insitutioner
  • Spm. 108: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig eller slet ingen tillid? Vis kort J. G: Politiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   29293011Meget stor tillid
   59596082Ret stor tillid
   10101063Ikke særlig stor tillid
   0044Slet ingen
   1168Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V321 FOLKETINGET
  • Tillid til insitutioner
  • Spm. 108: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig eller slet ingen tillid? Vis kort J. H: Folketinget
  • %MD%AntalKodeKategori
   66581Meget stor tillid
   36363682Ret stor tillid
   48484923Ikke særlig stor tillid
   99974Slet ingen
   11118Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V322 DET OFFENTLIGE
  • Tillid til insitutioner
  • Spm. 108: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig eller slet ingen tillid? Vis kort J. I: Det offentlige
  • %MD%AntalKodeKategori
   66611Meget stor tillid
   44454582Ret stor tillid
   42434373Ikke særlig stor tillid
   55544Slet ingen
   22168Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V323 STORE VIRKSOMHEDER
  • Tillid til insitutioner
  • Spm. 108: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig eller slet ingen tillid? Vis kort J. J: Store virksomheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   44451Meget stor tillid
   32323272Ret stor tillid
   49495053Ikke særlig stor tillid
   10101014Slet ingen
   44458Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V324 SOCIALE SIKRINGSSYSTEM
  • Tillid til insitutioner
  • Spm. 108: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig eller slet ingen tillid? Vis kort J. K: Det sociale sikringssystem
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151581Meget stor tillid
   53535412Ret stor tillid
   27272763Ikke særlig stor tillid
   33354Slet ingen
   22168Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V325 FÆLLESMARKEDET
  • Tillid til insitutioner
  • Spm. 108: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig eller slet ingen tillid? Vis kort J. L: Fællesmarkedet
  • %MD%AntalKodeKategori
   66591Meget stor tillid
   32323292Ret stor tillid
   42424283Ikke særlig stor tillid
   18181814Slet ingen
   33288Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V326 NATO
  • Tillid til insitutioner
  • Spm. 108: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig eller slet ingen tillid? Vis kort J. M: NATO
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101001Meget stor tillid
   40404102Ret stor tillid
   33333373Ikke særlig stor tillid
   13131384Slet ingen
   44408Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V327 NORDISK RÅD
  • Tillid til insitutioner
  • Spm. 108: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig eller slet ingen tillid? Vis kort J. N: Nordisk Råd
  • %MD%AntalKodeKategori
   55541Meget stor tillid
   38383892Ret stor tillid
   36363663Ikke særlig stor tillid
   14141404Slet ingen
   78778Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V328 ØKOLOGI MILJØBEVÆGELSEN
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 109: Mange grupper og bevægelser søger støtte i befolkningen. Jeg nævner nu nogle bevægelser, vil De oplyse mig, om De går ind for dem, eller går imod dem? Vis kort KK A: Økologi og miljøbevægelsen:
  • %MD%AntalKodeKategori
   28282851Går stærkt ind for
   58585992Går en del ind for
   66663Går noget imod
   11134Går stærkt imod
   66628Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V329 ANTI-ATOMKRAFT
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 109: Mange grupper og bevægelser søger støtte i befolkningen. Jeg nævner nu nogle bevægelser, vil De oplyse mig, om De går ind for dem, eller går imod dem? Vis kort KK B: Anti-atomkraft bevægelsen:
  • %MD%AntalKodeKategori
   24242511Går stærkt ind for
   38383902Går en del ind for
   21212183Går noget imod
   99954Går stærkt imod
   77718Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V330 FREDSBEVÆGELSEN
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 109: Mange grupper og bevægelser søger støtte i befolkningen. Jeg nævner nu nogle bevægelser, vil De oplyse mig, om De går ind for dem, eller går imod dem? Vis kort KK C: Fredsbevægelsen:
  • %MD%AntalKodeKategori
   25252531Går stærkt ind for
   51515262Går en del ind for
   14141423Går noget imod
   34364Går stærkt imod
   77688Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V331 MENNESKERETTIGHED
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 109: Mange grupper og bevægelser søger støtte i befolkningen. Jeg nævner nu nogle bevægelser, vil De oplyse mig, om De går ind for dem, eller går imod dem? Vis kort KK D: Menneskerettighedsbevægelsen:
  • %MD%AntalKodeKategori
   49495051Går stærkt ind for
   44444522Går en del ind for
   22233Går noget imod
   0054Går stærkt imod
   44408Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V332 KVINDEBEVÆGELSEN
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 109: Mange grupper og bevægelser søger støtte i befolkningen. Jeg nævner nu nogle bevægelser, vil De oplyse mig, om De går ind for dem, eller går imod dem? Vis kort KK E: Kvindebevægelsen:
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101061Går stærkt ind for
   43434422Går en del ind for
   23232383Går noget imod
   88824Går stærkt imod
   15151568Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V333 ANTI-APARTHEID
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 109: Mange grupper og bevægelser søger støtte i befolkningen. Jeg nævner nu nogle bevægelser, vil De oplyse mig, om De går ind for dem, eller går imod dem? Vis kort KK F: Anti-apartheid bevægelsen:
  • %MD%AntalKodeKategori
   37373771Går stærkt ind for
   39394002Går en del ind for
   88783Går noget imod
   44464Går stærkt imod
   12121238Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V334 FÅ SOC. YDELSER
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. A. Modtage sociale ydelser, man ikke har krav på.
  • %MD%AntalKodeKategori
   80808241Slet ikke
   77742
   55533
   22234
   22215
   1196
   1187
   0048
   0009
   00410I høj grad
   11788Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V335 KØRE I TOG BUS
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. B: Undlade at købe billet til offentlig transport (fx bus/tog)
  • %MD%AntalKodeKategori
   74747641Slet ikke
   77672
   77683
   44374
   55515
   11116
   11107
   1198
   0019
   11810I høj grad
   00188Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V336 SNYDE I SKAT
  Direkte snyd; ikke at udnytte de snørklede skatteregler til egen fordel, men at give forkerte oplysninger eller fortie indkomster.
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. C: Snyde i skat, såfremt man har muligheden
  • %MD%AntalKodeKategori
   57575841Slet ikke
   10111082
   99973
   55524
   77775
   33286
   22167
   22218
   1189
   332910I høj grad
   11788Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V337 KØBE TYVEKOSTER
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. D: Købe tyvekoster
  • %MD%AntalKodeKategori
   88889071Slet ikke
   66602
   22203
   1194
   11135
   1166
   0047
   0028
   0019
   00310I høj grad
   00288Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V338 TAGE BIL
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. E: At tage og køre en bil, der tilhører en anden
  • %MD%AntalKodeKategori
   95959801Slet ikke
   33342
   0053
   0014
   0035
   0006
   0007
   0008
   0009
   00110I høj grad
   00388Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V339 INDTAGE HASH
  Om man overhovedet indtager marihuana, hashish, 'hash' eller 'pot'.
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. F: Indtagelse af marihuana eller hash
  • %MD%AntalKodeKategori
   71717271Slet ikke
   55512
   66653
   33274
   77725
   22226
   22177
   11148
   0049
   222210I høj grad
   00588Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V340 BEHOLDE FUNDNE PENGE
  Om man beholder et større beløb - ikke en 25-øre eller 1-krone.
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. G: Beholde fundne penge
  • %MD%AntalKodeKategori
   64646601Slet ikke
   88832
   77763
   33354
   88815
   22186
   22207
   11118
   1189
   222410I høj grad
   111088Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V341 LYVE TIL EGEN FORDEL
  En bevidst løgn for at opnå en fordel.
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. H. Lyve til egen fordel
  • %MD%AntalKodeKategori
   58585961Slet ikke
   13131342
   12121213
   55564
   66645
   22186
   1197
   11108
   0059
   11610I høj grad
   11788Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V342 GIFTE DER HAR ET FORHOLD
  En 'affære' udenfor ægteskabet. Utroskab.
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. I: Gifte mænd/kvinder der har et forhold
  • %MD%AntalKodeKategori
   64646551Slet ikke
   88792
   77703
   44424
   88865
   22206
   11127
   11138
   0029
   222010I høj grad
   332688Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V343 SEX MED MINDREÅRIGE
  Mindreårige i lovens forstand, dvs. 15 år.
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. J: Sexuel omgang med mindreårige
  • %MD%AntalKodeKategori
   989810091Slet ikke
   1192
   0053
   0004
   0005
   0006
   0007
   0008
   0009
   00210I høj grad
   00288Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V344 MODTAGE BESTIKKELSE
  Direkte bestikkelse; modtage betaling for at opgå reglerne.
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. K: Modtage bestikkelse i forbindelse med ens arbejdsområde
  • %MD%AntalKodeKategori
   90909251Slet ikke
   44462
   22223
   11104
   1185
   0026
   0017
   0038
   0009
   00310I høj grad
   11788Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V345 HOMOSEKSUALITET
  Både mandlig og kvindelig, altså 'bøsser' og lesbiske.
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. L: Homoseksualitet
  • %MD%AntalKodeKategori
   35353621Slet ikke
   22192
   33323
   22244
   20202015
   55546
   44437
   66638
   22249
   171717210I høj grad
   332988Ved ikke
   1 799Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V346 PROSTITUTION
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. M: Prostitution
  • %MD%AntalKodeKategori
   41414221Slet ikke
   66592
   77723
   55474
   19191955
   55476
   44377
   55508
   1189
   666510I høj grad
   222388Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V347 SKILSMISSE
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. O: Skilsmisse
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131361Slet ikke
   22172
   55553
   44374
   29292945
   88796
   55497
   99928
   44439
   202020810I høj grad
   221688Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V348 SLAGSMÅL MED POLITI
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. P: Indlade sig i slagsmål med politiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   81828371Slet ikke
   77672
   33303
   11114
   55505
   0046
   0057
   0038
   0019
   11610I høj grad
   111288Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V349 AKTIV DØDSHJÆLP
  For eksempel ved at slukke for en respirator, eller give for mange sovepiller til en syg.
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. Q: Aktiv dødshjælp
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202021Slet ikke
   55472
   66583
   44384
   14141445
   55566
   66647
   10101078
   55509
   202020210I høj grad
   665988Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V350 SELVMORD
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. R: Selvmord
  • %MD%AntalKodeKategori
   52535401Slet ikke
   66572
   55533
   34364
   13131385
   22246
   22257
   22238
   1199
   555610I høj grad
   666588Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V351 UNDLADE AT OPLYSE SKADER
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. S: Undlade at oplyse om skader, som De er kommet til at forvolde på en parkeret bil
  • %MD%AntalKodeKategori
   82838491Slet ikke
   66652
   44463
   1194
   33265
   1176
   0057
   0038
   0009
   11610I høj grad
   11988Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V352 TRUE ARB. STREJKE
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. T: True arbejdere, der ikke vil deltage i en strejke
  • %MD%AntalKodeKategori
   78798051Slet ikke
   66612
   55493
   22214
   33305
   1176
   1187
   11118
   0009
   111110I høj grad
   222288Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V353 DRÆBE ET MENNESKE
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. U: Dræbe et menneske i selvforsvar
  • %MD%AntalKodeKategori
   25252531Slet ikke
   66582
   88783
   44394
   17181795
   66596
   55497
   77728
   33359
   141514810I høj grad
   555088Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V354 DRAB AF POLITISKE GRUNDE
  Ikke i krig, men for eksempel skyde en diktator.
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. V: Drab af politiske grunde
  • %MD%AntalKodeKategori
   91919361Slet ikke
   22202
   11123
   1184
   22175
   0046
   0017
   0018
   0019
   11810I høj grad
   221788Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V355 SMIDE AFFALD
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. X. Smide affald på offentlige steder
  • %MD%AntalKodeKategori
   79798101Slet ikke
   99932
   55533
   33264
   33305
   0036
   0017
   0028
   0039
   00010I høj grad
   00488Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V356 KØRE BIL SPIRITUS
  Overtræde færdselslovens grænser om spirituspåvirkning. Ikke om man 'føler at man godt kan køre, selvom man har fået et par genstande'.
  • Tillid til bevægelser m.m
  • Spm. 110: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Vis kort LL. Y: Køre bil i spirituspåvirket tilstand
  • %MD%AntalKodeKategori
   90909231Slet ikke
   44452
   33343
   1194
   1185
   0016
   0017
   0008
   0009
   00010I høj grad
   00488Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V357 FØRSTE VALG GEOGRAFISKE
  Vis kort MM. Det er IP's egen fornemmelse af en tilknytning, vi søger. Lokalområdet er et sogn, en landsby, et kvarter. Egnen er et større område, som Sønderjylland, Nordsjælland. Hvis IP ikke er dansk statsborger kan 'mit land' føre til misforståelser. Notér venligst, hvilket land, der i så fald er tale om.
  • Tilknytning til fædreland
  • Spm. 111. A: Hvilken af de på kortet nævnte geografiske grupper føler De Dem mest knyttet til?
  • %MD%AntalKodeKategori
   52525321Den by eller det lokalområde jeg bor i
   22222262Den egn eller landsdel jeg bor i
   22222223Mit land
   22164Europa
   22215Verden
   1198Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V358 ANDET VALG GEOGRAFISKE
  Vis kort MM. Det er IP's egen fornemmelse af en tilknytning, vi søger. Lokalområdet er et sogn, en landsby, et kvarter. Egnen er et større område, som Sønderjylland, Nordsjælland. Hvis IP ikke er dansk statsborger kan 'mit land' føre til misforståelser. Notér venligst, hvilket land, der i så fald er tale om.
  • Tilknytning til fædreland
  • Spm. 111.B: Hvilken af de på kortet nævnte geografiske grupper føler De Dem dernæst knyttet til?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121271Den by eller det lokalområde jeg bor i
   28282862Den egn eller landsdel jeg bor i
   42424333Mit land
   99904Europa
   66575Verden
   33328Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V359 STOLT AT VÆRE DANSKER
  Hvis IP ikke er dansker, bedes nationaliteten noteret. Hvis IP ikke kan forholde sig til modstillingen mellem de to spørgsmål, noteres 'ved ikke'.
  • Tilknytning til fædreland
  • Spm. 112: Hvor stolt er De over at være dansker?
  • %MD%AntalKodeKategori
   41414191Meget stolt
   43434422Ret stolt
   11111143Ikke særlig stolt
   22184Slet ikke stolt
   22165Er ikke dansker
   22188Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V360 MAN SKAL VÆRE FORSIGTIG
  • Syn på livet
  • Spm. 113: Nu viser jeg Dem nogle spørgsmål om Deres syn på livet. På hvert kort står der to modsatrettede udsagn. Brug venligst skalaen til at sige, hvor De vil placere Deres eget synspunkt. 1 betyder, at De er helt enig med udsagnet til venstre. 10 betyder, at De er helt enig med udsagnet til højre. De kan også vælge et tal imellem. Man skal være forsigtig med at foretage større forandringer i livet. / Man kan aldrig opnå noget, med mindre man handler dristigt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   34361Man skal være forsigtig med at fore- tage større forandringer i livet
   22212
   77723
   66634
   18181835
   14151496
   14141457
   19192008
   66639
   777110Man kan aldrig opnå noget, med mindre man handler dristigt.
   222488Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V361 NYE GAMLE IDEER
  • Syn på livet
  • Spm. 113: Nu viser jeg Dem nogle spørgsmål om Deres syn på livet. På hvert kort står der to modsatrettede udsagn. Brug venligst skalaen til at sige, hvor De vil placere Deres eget synspunkt. 1 betyder, at De er helt enig med udsagnet til venstre. 10 betyder, at De er helt enig med udsagnet til højre. De kan også vælge et tal imellem. Ideer, der har klaret tidens prøve er som regel bedst. / Nye ideer er som regel bedre end gamle
  • %MD%AntalKodeKategori
   44381Ideer, der har klaret tidens prøve, er som regel bedst
   33322
   77683
   88824
   30303065
   15151506
   13131367
   10101058
   33349
   333410Nye ideer er som regel bedre end gamle
   444288Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V362 BEKYMRET GLAD FORANDRING
  • Syn på livet
  • Spm. 113: Nu viser jeg Dem nogle spørgsmål om Deres syn på livet. På hvert kort står der to modsatrettede udsagn. Brug venligst skalaen til at sige, hvor De vil placere Deres eget synspunkt. 1 betyder, at De er helt enig med udsagnet til venstre. 10 betyder, at De er helt enig med udsagnet til højre. De kan også vælge et tal imellem. Når der sker forandringer i mit liv, er jeg bekymret over de vanskeligheder, de kan medføre. / Når der sker forandringer i mit liv, er jeg glad for muligheden for, at noget nyt begynder.
  • %MD%AntalKodeKategori
   55471Når der sker forandringer i mit liv, er jeg bekymret over de vanskeligheder, de kan medføre
   33292
   55533
   66644
   17171785
   12121226
   15151517
   21212128
   77689
   777510Når der sker forandringer i mit liv, er jeg glad for muligheden for, at noget nyt begynder
   332888Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V363 JEG REGNER MED SUCCES
  (Gerne flere ringe)
  • Syn på livet
  • Spm. 114: Her er en liste over forskellige personlige kendetegn. Vær venlig at vælge dem, som passer på Dem selv. Vis kort OO A: Jeg regner med at have succes med alt, hvad jeg foretager mig.
  • %MD%AntalKodeKategori
   99921Besvaret
   91919352Ubesvaret
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V364 JEG KAN LIDE AT ORBEVISE
  (Gerne flere ringe)
  • Syn på livet
  • Spm. 114: Her er en liste over forskellige personlige kendetegn. Vær venlig at vælge dem, som passer på Dem selv. Vis kort OO B: Jeg kan godt lide at overbevise andre om mine meninger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   39393991Besvaret
   61616282Ubesvaret
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V365 FØLER JEG ER FORBILLEDE
  (Gerne flere ringe)
  • Syn på livet
  • Spm. 114: Her er en liste over forskellige personlige kendetegn. Vær venlig at vælge dem, som passer på Dem selv. Vis kort OO C: Jeg føler at jeg ofte er et forbillede for andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   77731Besvaret
   93939542Ubesvaret
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V366 JEG ER GOD TIL AT FÅ
  (Gerne flere ringe)
  • Syn på livet
  • Spm. 114: Her er en liste over forskellige personlige kendetegn. Vær venlig at vælge dem, som passer på Dem selv. Vis kort OO D:. Jeg er god til at få, hvad jeg vil have
  • %MD%AntalKodeKategori
   22222271Besvaret
   78788002Ubesvaret
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V367 JEG EJER MANGE TING
  (Gerne flere ringe) 'Ting' er for eksempel en stor bil, en swimmingpool etc.
  • Syn på livet
  • Spm. 114: Her er en liste over forskellige personlige kendetegn. Vær venlig at vælge dem, som passer på Dem selv. Vis kort OO E: Jeg ejer mange ting, som andre misunder mig for.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101001Besvaret
   90909272Ubesvaret
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V368 JEG KAN LIDE ANSVAR
  (Gerne flere ringe)
  • Syn på livet
  • Spm. 114: Her er en liste over forskellige personlige kendetegn. Vær venlig at vælge dem, som passer på Dem selv. Vis kort OO F: Jeg kan lide at tage et ansvar
  • %MD%AntalKodeKategori
   68687021Besvaret
   32323252Ubesvaret
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V369 JEG ER SJÆLDEN USIKKER
  (Gerne flere ringe)
  • Syn på livet
  • Spm. 114: Her er en liste over forskellige personlige kendetegn. Vær venlig at vælge dem, som passer på Dem selv. Vis kort OO G: Jeg er sjældent usikker på, hvordan jeg skal optræde
  • %MD%AntalKodeKategori
   32323281Besvaret
   68686992Ubesvaret
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V370 JEG GIVER TIT GODE RÅD
  (Gerne flere ringe)
  • Syn på livet
  • Spm. 114: Her er en liste over forskellige personlige kendetegn. Vær venlig at vælge dem, som passer på Dem selv. Vis kort OO H: Jeg giver tit andre gode råd
  • %MD%AntalKodeKategori
   46464761Besvaret
   53545512Ubesvaret
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V371 INGEN AF OVENNÆVN
  • Syn på livet
  • Spm. 114: Her er en liste over forskellige personlige kendetegn. Vær venlig at vælge dem, som passer på Dem selv. Vis kort OO I: Ingen af de ovenstående nævnt
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151541Besvaret
   85858732Ubesvaret
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V372 ÆNDRING LANDETS ØKONOMI
  (Én ring i hver linie)
  • Holdning til offentlige m
  • Spm. 115: Her er nogle udsagn om henholdsvis offentlige myndigheder og økonomi. Vær venlig at fortælle, om De er enig eller uenig i hvert udsagn. Brug svarmulighederne på dette kort (Vis kort PP) A: Der er brug for grundlæggende ændringer i landets økonomiske system.
  • %MD%AntalKodeKategori
   51515241Helt enig
   34343512Noget enig
   77693Hverken enig eller uenig
   33334Noget uenig
   11155Helt uenig
   33348Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V373 MYNDIGHEDERNE MER ÅBNE
  (Én ring i hver linie)
  • Holdning til offentlige m
  • Spm. 115: Her er nogle udsagn om henholdsvis offentlige myndigheder og økonomi. Vær venlig at fortælle, om De er enig eller uenig i hvert udsagn. Brug svarmulighederne på dette kort (Vis kort PP) B: Myndighederne bør være mere åbne i forhold til offentligheden.
  • %MD%AntalKodeKategori
   46464721Helt enig
   36363742Noget enig
   10101033Hverken enig eller uenig
   33324Noget uenig
   1195Helt uenig
   44378Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V374 ENKELTE MENN. FRIHED
  (Én ring i hver linie)
  • Holdning til offentlige m
  • Spm. 115: Her er nogle udsagn om henholdsvis offentlige myndigheder og økonomi. Vær venlig at fortælle, om De er enig eller uenig i hvert udsagn. Brug svarmulighederne på dette kort (Vis kort PP) C: Vi ville sansynligvis få en mere sund økonomi, hvis myndighederne gav de enkelte mere frihed til at gøre, som de vil.
  • %MD%AntalKodeKategori
   17171771Helt enig
   29292982Noget enig
   21222213Hverken enig eller uenig
   20202094Noget uenig
   66645Helt uenig
   66578Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V375 IKKE GØRE NOGET
  (Én ring i hver linie)
  • Holdning til offentlige m
  • Spm. 115: Her er nogle udsagn om henholdsvis offentlige myndigheder og økonomi. Vær venlig at fortælle, om De er enig eller uenig i hvert udsagn. Brug svarmulighederne på dette kort (Vis kort PP) D: Jeg kunne ikke gøre spor ved det, hvis folketinget vedtog en uretfærdig lov.
  • %MD%AntalKodeKategori
   37373771Helt enig
   17171702Noget enig
   66613Hverken enig eller uenig
   24242514Noget uenig
   12121255Helt uenig
   44438Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V376 POL.REFORMER FOR HURTIGT
  (Én ring i hver linie)
  • Holdning til offentlige m
  • Spm. 115: Her er nogle udsagn om henholdsvis offentlige myndigheder og økonomi. Vær venlig at fortælle, om De er enig eller uenig i hvert udsagn. Brug svarmulighederne på dette kort (Vis kort PP) E: De politiske reformer går for hurtigt her i landet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191971Helt enig
   21212172Noget enig
   17171723Hverken enig eller uenig
   24242464Noget uenig
   12121255Helt uenig
   77698Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V377 TILLID FAMILIEN
  • Tillid til andre menneske
  • Spm. 116: Nu vil jeg spørge Dem om, hvor megen tillid De har til de følgende grupper af mennesker. Vær venlig at benytte svarmulighederne på kortet og fortæl, hvor stor tillid De har til: A. Deres familie? B. Danskere i almindelighed Vis kort QQ A: Deres familie?
  • %MD%AntalKodeKategori
   88889081Stor tillid
   10101062Nogen tillid
   1193Hverken tillid eller mistillid
   0014Nogen mistillid
   0025Høj mistillid
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V378 TILLID DANSKERE
  • Tillid til andre menneske
  • Spm. 116: Nu vil jeg spørge Dem om, hvor megen tillid De har til de følgende grupper af mennesker. Vær venlig at benytte svarmulighederne på kortet og fortæl, hvor stor tillid De har til: A. Deres familie? B. Danskere i almindelighed Vis kort QQ B: Danskere i almindelighed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202061Stor tillid
   61616242Nogen tillid
   16161613Hverken tillid eller mistillid
   33304Nogen mistillid
   0035Høj mistillid
   0038Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V379 UDSAGN OM FÆLLESMARKED
  • Tillid til andre menneske
  • Spm. 117: Man taler ofte om, hvad landene i Fællesmarkedet har til fælles, og hvad der er forskelligt. Hvilket af disse udsagn er De mest enig i, A eller B? Vis kort RR A. Nogle siger: hvis landene i fællesmarkedet virkeligt ville blive forenede, ville det betyde enden på deres nationale, historiske og kulturelle identitet. Deres nationale økonomiske interesser måtte opgives. B. Andre siger: kun et virkeligt forenet Europa kan beskytte medlemsstaternes nationale, historiske og kulturelle identiteter og deres nationale økonomiske interesser over for supermagternes udfordringer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101011Helt enig i udsagn A
   12121242
   15151553
   27272794
   17171795
   88816
   66657Helt enig i udsagn B
   44418Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V380 DELTAGET I AKTIONER
  Det drejer sig om lokale, egentlige protestaktioner, ikke om 1. maj- eller grundlovsmøder.
  • Tillid til andre menneske
  • Spm. 118: Har De inden for de sidste 2 år deltaget i aktioner og/eller protester i Deres lokalsamfund (fx skole, daginstitution, trafikforhold eller lign.)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16161601Ja
   84848652Nej
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V381 HVILKET FOLK 1
  'Folk' er en nation, et folkeslag. Hvis IP ikke er dansker, læses 'bortset fra danskere' ikke. Svarer en IP, der ikke er dansk statsborger 'dansker', noteres det under andre.
  • Tillid til andre menneske
  • Spm. 119: Hvilket folk, bortset fra danskere, føler De Dem mest knyttet til og hvilket kommer som nr.2? Valg 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   66591Amerikanere
   66593Englændere
   0024Finner
   22185Franskmænd
   66616Tyskere
   1167Islændinge
   28282928Nordmænd
   0039Russere
   161616810Svenskere
   999711Andre (skriv)
   171717112Ingen
   999188Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V382 SVAR I ANDET TEKST 1
  Uddybende spørgsmål til kode 11 i spm. 119 (V381).
 • V383 HVILKET FOLK 2
  'Folk' er en nation, et folkeslag. Hvis IP ikke er dansker, læses 'bortset fra danskere' ikke. Svarer en IP, der ikke er dansk statsborger 'dansker', noteres det under andre.
  • Tillid til andre menneske
  • Spm. 119: Hvilket folk, bortset fra danskere, føler De Dem mest knyttet til og hvilket kommer som nr.2? Valg 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   33281Amerikanere
   66633Englændere
   0054Finner
   22165Franskmænd
   44466Tyskere
   11117Islændinge
   16161638Nordmænd
   0009Russere
   242425010Svenskere
   666611Andre (skriv)
   222222512Ingen
   151515488Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V384 SVAR I ANDET TEKST 2
  Uddybende spørgsmål til kode 11 i spm. 119 (V383).
 • V385 HVILKET POL. PARTI
  • Partipolitiske spørgsmål
  • Spm. 120.A: Hvilket politisk parti tiltaler Dem mest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28282851Socialdemokratiet
   44392Det radikale Venstre
   13131333Det konservative Folkeparti
   1164Danmarks Retsforbund
   13131375Socialistisk Folkeparti
   22186De Grønne
   0007Det Humanistiske parti
   0018Internationalen-Socialistisk Arbejderparti
   0019Danmarks kommunistiske Parti
   00010Marxistisk-Leninistisk Parti
   555011Centrum-Demokraterne
   11612Fælles Kurs
   221713Kristeligt Folkeparti
   101110814Venstre, Danmarks liberale Parti
   11915Venstresocialisterne
   444616Fremskridtspartiet
   00217Har ikke stemmeret
   111518Vil ikke stemme
   00019Enighedsliste
   151515288Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 100
 • V386 HVILKET POL. PARTI 1
  • Partipolitiske spørgsmål
  • Spm. 120. B: Hvis der var folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville De så stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27272771Socialdemokratiet
   33322Det radikale Venstre
   12121263Det konservative Folkeparti
   0054Danmarks Retsforbund
   14141435Socialistisk Folkeparti
   22176De Grønne
   0017Det Humanistiske parti
   0018Internationalen-Socialistisk Arbejderparti
   0029Danmarks kommunistiske Parti
   00010Marxistisk-Leninistisk Parti
   554911Centrum-Demokraterne
   11612Fælles Kurs
   221713Kristeligt Folkeparti
   111110914Venstre, Danmarks liberale Parti
   00315Venstresocialisterne
   555216Fremskridtspartiet
   11817Har ikke stemmeret
   555118Vil ikke stemme
   00019Enighedsliste
   121212388Ved ikke
   1 899Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V387 HVILKET POL. PARTI 2
  Man kan ikke stemme to gange ved et valg, så det drejer sig om det parti, man eventuelt ville foretrække, hvis man var afskåret fra at stemme på det, der er nævnt under B.
  • Partipolitiske spørgsmål
  • Spm. 120. C: Hvis der var folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville De vælge som nr 2.
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121201Socialdemokratiet
   55472Det radikale Venstre
   10101073Det konservative Folkeparti
   0054Danmarks Retsforbund
   12121205Socialistisk Folkeparti
   33296De Grønne
   0017Det Humanistiske parti
   0018Internationalen-Socialistisk Arbejderparti
   1169Danmarks kommunistiske Parti
   00010Marxistisk-Leninistisk Parti
   666111Centrum-Demokraterne
   00512Fælles Kurs
   111213Kristeligt Folkeparti
   887814Venstre, Danmarks liberale Parti
   111415Venstresocialisterne
   554716Fremskridtspartiet
   11817Har ikke stemmeret
   776918Vil ikke stemme
   00019Enighedsliste
   282929388Ved ikke
   1 799Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V388 INTERVIEWETS INTERESSE
  (Det sidste spørgsmål skal ikke stilles til den udspurgte, men blot udfyldes ved observation).
  • Partipolitiske spørgsmål
  • Spm. 121: Under interviewet var respondenten:
  • %MD%AntalKodeKategori
   67686901Meget interesseret
   27282822Noget interesseret
   55483Ikke interesseret
   1 109Uoplyst
   1001001030
   Svarprocent: 99
 • V389 EBA FØDSELSÅR
  Årstallet, sidste 2 cifre interval 00 - 72.
  • Information fra CPR-udtræ
  • Fødselsår, sidste 2 cifre.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1030
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 72
    Gennemsnit 46
    Median 49
    Standardafvigelse 18

 • V390 EBA KØN
 • V391 EBA UDVALD
 • V392 EBA KOMMUNENUMMER
  Nummereret i intervallet 101 - 861
  • Information fra CPR-udtræ
  • Eba Kommunenummer:
  • %MD%AntalKodeKategori
   8885101KØBENHAVN
   1113147FREDERIKSBERG
   118151BALLERUP
   117153BRØNDBY
   001155DRAGØR
   1111157GENTOFTE
   2216159GLADSAXE
   005161GLOSTRUP
   004163HERLEV
   005165ALBERTSLUND
   1111167HVIDOVRE
   117169HØJE-TÅSTRUP
   003171LEDØJE-SMØRUM
   1110173LYNGBY-TÅRBÆK
   119175RØDOVRE
   119181SØLLERØD
   002183ISHØJ
   116185TÅRNBY
   002187VALLENSBÆK
   003189VÆRLØSE
   003201ALLERØD
   116205BIRKERØD
   003207FARUM
   003208FREDENSBORG-HUMLEBÆK
   005209FREDERIKSSUND
   004211FREDERIKSVÆRK
   001213GRÆSTED-GILLELEJE
   000215HELSINGE
   2216217HELSINGØR
   1110219HILLERØD
   000221HUNDESTED
   116223HØRSHOLM
   000225JÆGERSPRIS
   003227KARLEBO
   001229SKIBBY
   000231SKÆVINGE
   002233SLANGERUP
   004235STENLØSE
   003237ØLSTYKKE
   003251BRAMSNÆS
   1111253GREVE
   003255GUNDSØ
   001257HVALSØ
   118259KØGE
   005261LEJRE
   000263RAMSØ
   1110265ROSKILDE
   001267SKOVBO
   005269SOLRØD
   001271VALLØ
   003301BJERGSTED
   000303DIANALUND
   001305DRAGSHOLM
   002307FUGLEBJERG
   000309GØRLEV
   001311HASHØJ
   002313HASLEV
   005315HOLBÆK
   001317HVIDEBÆK
   002319HØNG
   001321JERNLØSE
   004323KALUNDBORG
   003325KORSØR
   000327NYKØBING-RØRVIG
   117329RINGSTED
   002331SKÆLSKØR
   2216333SLAGELSE
   004335SORØ
   000337STENLILLE
   002339SVINNINGE
   003341TORNVED
   001343TRUNDHOLM
   000345TØLLØSE
   116351FAKSE
   000353FLADSÅ
   000355HOLEBY
   000357HOLMEGÅRD
   001359HØJREBY
   000361LANGEBÆK
   002363MARIBO
   002365MØN
   000367NAKSKOV
   003369NYKØBING F.
   002371NYSTED
   1113373NÆSTVED
   000375NØRRE ALSLEV
   001377PRÆSTØ
   001379RAVNSBORG
   002381RUDBJERG
   001383RØDBY
   000385RØNNEDE
   001387SAKSKØBING
   002389STEVNS
   001391STUBBEKØBING
   002393SUSÅ
   001395SYDFALSTER
   003397VORDINGBORG
   001401ALLINGE-GUDHJEM
   001403HASLE
   000405NEXØ
   003407RØNNE
   000409ÅKIRKEBY
   000411CHRISTIANSØ
   002421ASSENS
   001423BOGENSE
   002425BROBY
   001427EGEBJERG
   001429EJBY
   001431FÅBORG
   001433GLAMSBJERG
   000435GUDME
   002437HÅRBY
   001439KERTEMINDE
   001441LANGESKOV
   001443MARSTAL
   004445MIDDELFART
   000447MUNKEBO
   005449NYBORG
   001451NØRRE-ÅBY