Revision: 399

Panelundersøgelse af valgene 1971 og 1973 (valgundersøgelsen 1971 og 1973)

DDA-148

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 533
    Manglende 0
    Minimum 148
    Maximum 148
    Gennemsnit 148
    Median 148
    Standardafvigelse 0

 • V2 SEKVENSNUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 533
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 0
    Gennemsnit 0
    Median 0
    Standardafvigelse 0

 • V3 PROJEKTNR.
  • Eksternt undersøgelsesnummer
  • %MD%AntalKodeKategori
   100100533113Undersøgelsesnummer
   100
   Svarprocent: 100
 • V4 SKEMANUMMER
  Respondentidentifikation. De fire første cifre er en distriktskode, de to sidste er et løbenummer indenfor distriktet. Dette nummer går igen i DDA-007 og DDA-008.
  • Skemanummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 533
    Manglende 0
    Minimum 110010
    Maximum 923220
    Gennemsnit 566554
    Median 613206
    Standardafvigelse 276797

 • V5 ANTAL BESØG
  • Antal besøg
  • %MD%AntalKodeKategori
   48482551Et interviewerbesøg
   35351872To interviewerbesøg
   1212653Tre interviewerbesøg
   33184Fire interviewerbesøg
   1155Fem interviewerbesøg
   0026Seks interviewerbesøg
   0007Syv interviewerbesøg
   0008Otte interviewerbesøg og derover
   0 19Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V6 FORANSTALTNINGER V.BESØG
  • Foranstaltninger i forbindelse med besøg
  • %MD%AntalKodeKategori
   1111591Oplysning
   25251332Aftale
   44204Brev
   0027Andet
   58593098Kontakt uden aftale eller oplysning
   2 109Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V7 RESULTAT AF BESØG
  • Resultat af besøg
  • %MD%AntalKodeKategori
   60603221Interview gennemført
   39392102Interview gennemført efter oplysning, aftale eller brev
   0003Afslag, ingen interesse, ikke tid eller aftale ikke overholdt
   0004Afslag, sygdom
   0005Afslag, andet (skriv:)
   0006Ikke truffet IP efter mindst 3 besøg
   0017Fejloplysninger i adressekort: Flyttet
   0008Fejloplysninger i adressekort: Død
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V8 TILSTEDEVÆRENDE
  • Hvem var til stede under interviewet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   58593111Alene med interviewpersonen
   27271422Ægtefælle/samlever
   44223Andre voksne
   55257Flere kategorier
   55248Børn
   2 99Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V9 INTERVIEW-DATO
  Datoen er kodet ddmm (dag-måned). Speciel kode: 9999 Uoplyst
  • Interviewdato
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 533
    Manglende 0
    Minimum 109
    Maximum 3108
    Gennemsnit 1921
    Median 2008
    Standardafvigelse 824

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V10 INTERVIEW-NUMMER
  • Interviewernummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 531
    Manglende 2
    Minimum 1
    Maximum 945
    Gennemsnit 231
    Median 164
    Standardafvigelse 194

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V11 VANSKELIGHEDER
  • Var der særlige vanskeligheder på enkelte områder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   88904671Nej
   23132Politiske spørgsmål
   0023Nationale spørgsmål
   0024Politiske og nationale spørgsmål
   67345Andet
   3 159Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 97
 • V12 KØN I FØRSTE OMGANG
  • Køn
  • %MD%AntalKodeKategori
   51512730Mand
   49492601Kvinde
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V13 BOLIG
  • Bor IP i
  • %MD%AntalKodeKategori
   24241270Etagelejlighed, forhus
   1141Etagelejlighed, baghus
   33142Lejet værelse
   48482553Villa (rækkehus el.lign.)
   55264Villalejlighed
   1515815Landejendom
   44236Andet (noter)
   1 39Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V14 FØDSELSÅR
  Kodet som de to sidste cifre i fødselsårstallet. 54-51 under 21 år 50-47 21-24 år 33 46-42 25-29 år 76 41-37 30-34 år 55 36-32 35-39 år 51 31-27 40-44 år 53 26-22 45-49 år 57 21-17 50-54 år 50 16-12 55-59 år 39 11-07 60-64 år 43 06-02 65-69 år 40 01-97 70-74 år 18 96-76 75-95 år 18 75-56 over 95 år 55 Uoplyst Total 533
  • Goddag, mit navn er ....
  • Hvilket år er De født?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 533
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 99
    Gennemsnit 31
    Median 30
    Standardafvigelse 21

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 55.

 • V15 HUSSTANDSSTØRRELSE
  • Goddag, mit navn er ....
  • Hvor mange personer bor der her i lejligheden (huset...)? (Logerende og IP medregnes)
  • %MD%AntalKodeKategori
   1111571En person
   27271452To personer
   21211123Tre personer
   25251314Fire personer
   1111565Fem personer
   33186Seks personer
   2297Syv personer
   1148Otte personer
   0009Ni personer
   00010Ti personer
   00030Tredive personer
   0 199Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V16 HUSSTANDSSAMMENSÆTNING
  Variablen er sumkodet 0000 IP bor alene 36 0001 Ægtefælle 417 0002 IP's far 17 0004 IP's mor 17 0010 IP's svigerfar 1 0020 IP's svigermor 4 0040 Børn 312 0100 Svigerbørn 6 0200 Børnebørn 6 0400 Andre familiemedlemmer 10 1000 Hushjælp 4 2000 Logerende 17 4000 Andre 13 8888 Ved ikke 9999 Uoplyst 21 Total 881 (Hvis børn nævnt, gå til spm 6, ellers spm 7) Teksten 'IP bor alene' er et kvalificeret gæt ud fra det faktum, at alle 36 er aleneboende IP'er fra spm 4.
  • Goddag, mit navn er ....
  • Hvor mange personer bor der her i lejligheden (huset...)? (Logerende og IP medregnes) (Hvis der bor andre end IP) Hvem er det?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 512
    Manglende 21
    Minimum 0
    Maximum 6140
    Gennemsnit 213
    Median 41
    Standardafvigelse 761

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V17 ANTAL BØRN UNDER 8 ÅR
  • Goddag, mit navn er ....
  • Hvor mange personer bor der her i lejligheden (huset...)? (logerende og IP medregnes) (Hvis der bor andre end IP:) Hvem er det? (Hvis børn nævnt) Hvor gamle er Deres hjemmeboende børn? Under 8 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   68683640Ingen
   1919991Et barn
   1111602To børn
   22103Tre børn
   0004Fire børn
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V18 ANTAL BØRN 8-14 ÅR
  • Goddag, mit navn er ....
  • Hvor mange personer bor der her i lejligheden (huset...)? (logerende og IP medregnes) (Hvis der bor andre end IP:) Hvem er det? (Hvis børn nævnt) Hvor gamle er Deres hjemmeboende børn? 8-14 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   73733910Ingen
   1717891Et barn
   77392To børn
   22133Tre børn
   0014Fire børn
   0005Fem børn
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V19 ANTAL BØRN 15-17 ÅR
  • Goddag, mit navn er ....
  • Hvor mange personer bor der her i lejligheden (huset...)? (logerende og IP medregnes) (Hvis der bor andre end IP:) Hvem er det? (Hvis børn nævnt) Hvor gamle er Deres hjemmeboende børn? 15-17 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   86864580Ingen
   1212631Et barn
   22112To børn
   0 19Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V20 ANTAL BØRN 1Å-20 ÅR
  • Goddag, mit navn er ....
  • Hvor mange personer bor der her i lejligheden (huset...)? (logerende og IP medregnes) (Hvis der bor andre end IP:) Hvem er det? (Hvis børn nævnt) Hvor gamle er Deres hjemmeboende børn? 18-20 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   92924920Ingen
   77371Et barn
   1142To børn
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V21 ANTAL BØRN OVER 20 ÅR
  • Goddag, mit navn er ....
  • Hvor mange personer bor der her i lejligheden (huset...)? (logerende og IP medregnes) (Hvis der bor andre end IP:) Hvem er det? (Hvis børn nævnt) Hvor gamle er Deres hjemmeboende børn? Over 20 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   94945010Ingen
   55271Et barn
   1142To børn
   0 19Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V22 CIVILSTAND
  • Goddag, mit navn er ....
  • Hvad er Deres ægteskabelige stilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   79794200Gift/faktisk samlevende
   55271Skilt, separeret, lever faktisk adskilt, gå til spm 9 (V24)
   66342Enke/enkemand, gå til spm 9 (V24)
   99483Ugift, gå til spm 9 (V24)
   1 49Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V23 ÆGTEFÆLLES FØDSELSÅR
  Kodet som de to sidste cifre i fødselsårstallet. 54-51 Under 21 år 4 50-47 21-24 år 29 46-42 25-29 år 49 41-37 30-34 år 52 36-32 35-39 år 48 31-27 40-44 år 45 26-22 45-49 år 40 21-17 50-54 år 47 16-12 55-59 år 41 11-07 60-64 år 33 06-02 65-69 år 16 01-97 70-74 år 15 96-78 75-93 år 4 77-56 over 93 år 55 Uoplyst 110 Total 533
  • Goddag, mit navn er ....
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling?) (Hvis gift/faktisk samlevende) Hvilket år er Deres ægtefælle født?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 423
    Manglende 110
    Minimum 0
    Maximum 99
    Gennemsnit 30
    Median 30
    Standardafvigelse 18

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 55.

 • V24 INDKOMST 1970
  • Goddag, mit navn er ....
  • Hvad var Deres egen skattepligtige indkomst i 1970 d.v.s. det beløb De nåede frem til på den selvangivelse, De udfyldte i januar i år? (Vis kort 1)
  • %MD%AntalKodeKategori
   303116100 - 9.999 kr.
   171893110.000 - 19.999 kr.
   181894220.000 - 29.999 kr.
   171788330.000 - 39.999 kr.
   7739440.000 - 49.999 kr.
   5525550.000 - 59.999 kr.
   3315660.000 og derover
   2298Ved ikke
   1 37
   1 69Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V25 ÆGTEFÆLLES INDKOMST 1970
  • Goddag, mit navn er ....
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling?) (Hvis gift/faktisk samlevende) Hvad var Deres ægtefælles skattepligtige indkomst i 1970? (Vis igen kort 1)
  • %MD%AntalKodeKategori
   324217300 - 9.999 kr.
   91250110.000 - 19.999 kr.
   101353220.000 - 29.999 kr.
   111457330.000 - 39.999 kr.
   5729440.000 - 49.999 kr.
   2311550.000 - 59.999 kr.
   4519660.000 og derover
   46238Ved ikke
   1 57
   21 1139Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 78
 • V26 SKOLEUDDANNELSE
  • Goddag, mit navn er ....
  • Hvilken skoleuddannelse har De?
  • %MD%AntalKodeKategori
   676735902. fri mellem, 7. klasse, landsbyskole
   552913. fri mellem, 8. klasse
   331624. fri mellem, 9. klasse
   000310. klasse
   22134Eksamensmellemskole, reallinie, uden eksamen
   1717895Mellemskoleeksamen, realeksamen, preliminæreksamen, pigeskoleeksamen
   1136Gymnasium, HF, uden eksamen
   44227Studentereksamen, HF
   0028Andet
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V27 HØJSKOLEUDDANNELSE
  • Goddag, mit navn er ....
  • Har De været på højskole, efterskole, landbrugsskole eller lign.? (Hvis ja: Hvilke(n)?) (3 mdr. eller mere)
  • %MD%AntalKodeKategori
   79794210Nej
   21211121Ja: (Skolen angivet i spørgeskema, men ikke kodet)
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V28 ERHVERVSUDDANNELSE
  • Goddag, mit navn er ....
  • Har De fået nogen erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, siden De forlod skolen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55552950Nej, gå til spm 16 (V32)
   43432301Ja
   1172Under uddannelse som lærling, gå til spm 16 (V32)
   0013Under uddannelse som studerende, gå til spm 16 (V32)
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V29 ERHVERVSUDDANNELSESTYPE
  • Goddag, mit navn er ....
  • (Har De fået nogen erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, siden De forlod skolen?) Hvilken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23531240Faglære/mesterlære
   37161Specialarbejderkursus
   1022512Kontor og handel (faglære)
   0003Mellemteknisk uddannelse efter faglære
   25114Social uddannelse. 2-3 år efter stu- dentereksamen/realeksamen, sygepleje, børnehave
   1245Teknikum, HD. 4 år efter praktisk uddannelse
   38186Seminarium, HA o.l.
   2387AS-området, akademisk uddannelse
   56 3019Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 44
 • V30 ERHVERVSUDD.-LÆNGDE
  • Goddag, mit navn er ....
  • (Har De fået nogen erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, siden De forlod skolen?) Hvor længe varede denne uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25121Under 1 år
   13621-2 år
   921483Over 2 år/3 år
   22521164Over 3 år/4 år
   513295Over 4 år/5 år
   361466 år og mere
   1 38
   57 3059Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 42
 • V31 SAMLET UDD.-LÆNGDE
  Antal år i spm 11 (IP's skoleuddannelse) og spm 15 (IP's erhvervsuddannelse) er adderet i en talkode. Ved udregningen er koderne 2 og 4 i spm 11 regnet som 9 år, koderne 3, 5 og 6 som 10 år og koden 7 som 12 år.
  • Goddag, mit navn er ....
  • Samlet uddannelseslængde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   505126877 år
   331588 år
   221099 år
   44221010 år
   1212631111 år
   88411212 år
   88411313 år
   66341414 år
   33161515 år
   1171616 år
   0011717 år
   2281818 år og derover
   1 799Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V32 BOLIGFORM (EJER/LEJER)
  • Goddag, mit navn er ....
  • Bor De til leje eller ejer De selv Deres bolig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   40402120Bor til leje
   22101Tjenestebolig (herunder fodermesterhus o.l.)
   0012Ejerlejlighed
   1163Aktielejlighed, andelslejlighed o.l.
   42422244Villaejer (herunder rækkehus o.l.)
   1515795Ejer af andre boligformer
   0 19Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V33 BARNDOMSHJEMMETS LANDSD.
  • Goddag, mit navn er ....
  • Hvor boede De det meste af tiden indtil De blev 15 år? (Hvis tvivl, skriv stedsbetegnelsen )
  • %MD%AntalKodeKategori
   1515790Hovedstaden, gå til spm 22 (V35)
   1919991Øerne
   99462Fyn
   1515793Nordjylland
   1212644Vestjylland
   22221165Østjylland
   77396Sønderjylland (Nordslesvig)
   0017Sydslesvig
   0008Øvrige Tyskland
   2 109Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V34 BARNDOMSBYENS STØRRELSE
  Hvis der er svaret 'hovedstaden' i spm 20, kodes i princippet 0 her. Dog er 44 af de 79 kodet andet end 0.
  • Goddag, mit navn er ....
  • (Hvor boede De det meste af tiden indtil De blev 15 år? (Hvis tvivl, skriv stedsbetegnelsen )) Var det en (vis kort 2)
  • %MD%AntalKodeKategori
   1617830Stor by
   1011551Middelstor købstad
   89432Mindre købstad
   2293Forstad
   1415754Stationsby el. lign.
   42462245På landet
   0 18
   8 439Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 92
 • V35 OPVÆKSTENS SAMFUNDSKLAS.
  • Goddag, mit navn er ....
  • Man taler ofte om, at der er forskellige samfundsklasser i Danmark. Vil De sige at De voksede op i er arbejderhjem eller et middelklassehjem eller ingen af delene? ingen af delene?
  • %MD%AntalKodeKategori
   43442280Arbejderhjem
   49502621Middelklassehjem
   33182Andet
   33163Ingen af delene
   2 98
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V36 FORSØRGERS SKOLEUDD.
  • Respondentens forsørger
  • Hvilken skoleuddannelse havde Deres far (enlig mor eller anden forsørger) ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   86914600Folkeskole og mellemskole uden eksamen
   2281Mellemskoleeksamen
   55262Realeksamen, preliminæreksamen eller pigeskoleeksamen
   22113Studentereksamen
   5 268
   0 29Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 95
 • V37 FORSØRGENS SLÆGTSKABSFH.
  Hvis IP var institutionsanbragt eller uden egentlig forsørger, gå til spm 38 (V50).
  • Respondentens forsørger
  • (Udfyldes af intervieweren) Var der i spm 23 tale om:
  • %MD%AntalKodeKategori
   95955040Far
   33141Enlig mor
   22122Anden forsørger: (Angivet i spørgeskema, men ikke kodet)
   1 39Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V38 FORSØRGERS ERHVERVSUDD.
  • Respondentens forsørger
  • Fik Deres far (enlig mor eller anden forsørger) nogen erhvervsuddannelse eller anden uddannelse ud over skoleuddannelsen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   61623240Nej, gå til spm 27 (V42)
   38382021Ja
   1 58
   0 29Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V39 FORSØRGERS ERHV.-UDD.TYP
  • Respondentens forsørger
  • (Fik Deres far (enlig mor eller anden forsørger) nogen erhvervsuddannelse eller anden uddannelse ud over skoleuddannelsen?) Hvilken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27711460Faglære/mesterlære
   37151Specialarbejderkursus
   512252Kontor og handel (faglære)
   0123Mellemteknisk uddannelse efter faglære
   0124Social uddannelse. 2-3 år efter stu- dentereksamen/realeksamen, sygepleje, børnehave
   1135Teknikum, HD. 4 år efter praktisk uddannelse
   1246Seminarium, HA o.l.
   2487AS-området, akademisk uddannelse
   62 3289Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 38
 • V40 FORSØRGERS ERHV.UDD.LNGD
  • Respondentens forsørger
  • (Fik Deres far (enlig mor eller anden forsørger) nogen erhvervsuddannelse eller anden uddannelse ud over skoleuddannelsen?) Hvor længe varede denne uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   271011 år
   14622 år
   291333 år
   17628844 år
   4152155 år
   13466 år
   01177 år
   11 618
   62 3299Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 27
 • V41 FORSØRGERS SAM. UDD.LNGD
  Antal år i spm 23 (forsørgers skoleuddannelse) og spm 26 (forsørgers erhvervsuddannelse) er adderet i en talkode. Ved udregninger er koderne i spm 23 regnet for: 0 = 7 år 1 = 9 år 2 = 10 år 3 = 12 år
  • Respondentens forsørger
  • Forsørgers samlede uddannelseslængde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   616732677 år
   221088 år
   11399 år
   44191010 år
   1617831111 år
   34181212 år
   2291313 år
   1151414 år
   1131515 år
   0021616 år
   0011717 år
   1151818 år og derover
   9 4999Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 91
 • V42 FORSØRGERS STILLING
  Hvis vedkommende var pensionist eller død, spørges om senest foregående stilling som erhvervsaktiv (spm. 28-31). Den stilling, der fremgår af spm. 27-31 er kodet her.
  • Respondentens forsørger
  • Hvad var Deres fars (enlig mors eller anden forsørgers) stilling, da vedkommende var på Deres alder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32321691Selvstændig i landbrug, gartneri etc.
   1414752Selvstændig i industri, håndværk, handel, transport etc.
   1143Selvstændig i liberale erhverv
   55284Højere funktionær, dvs. 5, 6 eller 7 i spm 25 (V39) eller mindst 5 underordnede
   77365Funktionær iøvrigt
   1212646Faglærte arbejdere
   27271467Ufaglærte arbejdere
   0008Medhjælpende hustruer
   0029Andre i erhverv
   00110Under uddannelse (også lærlinge)
   11420Hjemmegående husmødre
   00030Alderspensionister
   00240Andre pensionister
   00150Andre udenfor erhverv
   0 199Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V43 FORSØRGERS STATUS (SFI)
  Kodet efter Socialforskningsinstituttets statuskode, på grundlag af spm 27-31 (V42).
  • Respondentens forsørger
  • Faders status
  • %MD%AntalKodeKategori
   0011Under uddannelse
   0013Statuslag 2 og 3
   33144Statuslag 4
   1111575Statuslag 5
   31321666Statuslag 6
   26271407Statuslag 7
   27281458Statuslag 8
   2 99Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V44 FORSØRGERS ARBEJDSPLADS
  • Respondentens forsørger
  • I hvilken slags virksomhed var han (hun) beskæftiget? (På samme tid som den stilling, der er nævnt i spm 27-31)
  • %MD%AntalKodeKategori
   25251310Industri og håndværk
   1314701Handel og transport
   56292Serviceerhverv
   42432243Landbrug, gartneri, fiskeri
   1010544Stat og kommune
   2295Andet
   1 78
   2 99Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 97
 • V45 FORSØRGERS ANSÆTT.-FORM
  • Respondentens forsørger
  • Var Deres far (enlig mor eller anden forsørger) privat eller offentligt ansat eller selvstændig? (På samme tid som den stilling, der er nævnt i spm 27-31)
  • %MD%AntalKodeKategori
   37391990Privat ansat, gå til spm 35 (V47)
   1112611Offentligt ansat, gå til spm 35 (V47)
   48492542Selvstændig
   2 88
   2 119Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 96
 • V46 FORSØRGERS BRUGSSTØR.
  • Respondentens forsørger
  • (Var Deres far (enlig mor eller anden forsørger) privat eller offentligt ansat eller selvstændig?) (Hvis selvstændig i landbruget) Hvor mange tønder land jord hørte med til ejendommen? (På samme tid som den stilling, der er nævnt i spm 27-31)
  • %MD%AntalKodeKategori
   281301 - 9 tdr. land
   72235110 - 19 tdr. land
   61930220 - 29 tdr. land
   82845330 - 59 tdr. land
   51625460 - 119 tdr. land
   26105120 - 239 tdr. land
   0126240 og derover
   0 18
   70 3729Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 30
 • V47 FORSØRGERS UNDERORDNEDE
  • Respondentens forsørger
  • Kan De huske ca. hvor mange underordnede Deres far (enlig mor eller anden forsørger) havde? (På samme tid som den stilling der er nævnt i spm 27-31)
  • %MD%AntalKodeKategori
   51582730Ingen
   303416111-5
   221126-10
   2210311-20
   116421-25
   117526-50
   000651-100
   0017101 og derover
   9 478
   3 179Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 88
 • V48 FORSØRGERS POL.INTERESSE
  • Respondentens forsørger
  • Kan De huske om Deres far (enlig mor eller anden forsørger) var meget interesseret i politik, noget interesseret i politik eller kun lidt interesseret i politik da De voksede op?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28311480Meget interesseret
   33371761Noget interesseret
   29321522Lidt interesseret
   0018Vil ikke svare
   9 487
   2 89Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 89
 • V49 FORSØRGERS PARTI
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Respondentens forsørger
  • Ved De, hvilket parti Deres fars (enlig mor eller anden forsørger) dengang plejede at stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   34451811Socialdemokratiet
   24321302Venstre
   912483Konservative
   68344Radikale Venstre
   0025Socialistisk Folkeparti
   0028Retsforbundet
   1159Kommunisterne
   00010Kristeligt Folkeparti
   00011Venstresocialisterne
   00113Slesvigsk Parti
   00014De Uafhængige
   00215Andet, flere partier
   23 12288
   1 699Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 76
 • V50 BESKÆFTIGELSE
  • Respondentens beskæftigel
  • Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   62623290Ja, gå til spm 41 (V53)
   38382031Nej
   0 19Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V51 ARBEJDSLØSHEDSÅRSAG
  • Respondentens beskæftigel
  • (Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?) Hvorfor ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   2490Midlertidigt syg, ferie, barselsorlov o.l., gå til spm 41 (V53)
   0121Arbejdsløs
   1746922Husmoder, gå til spm 62 (V77)
   26123Under uddannelse, gå til spm 62 (V77)
   410204Invalidepensionist, gå til spm 42 (V54)
   1130595Andre pensionister, gå til spm 42 (V54)
   1366Andet, gå til spm 41 (V53)
   62 3339Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 38
 • V52 ARBEJDSLØSHEDSLÆNGDE
  • Respondentens beskæftigel
  • Hvor længe har De været uden beskæftigelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Under 14 dage
   0502114 dage - 1 måned
   05022Mere end 1 måned, gå til spm 42 (V53)
   99 5299Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 1
 • V53 ARBEJDSLØSHEDSMÅNEDER
  • Respondentens beskæftigel
  • (Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?) (Hvis ja, midlertidigt ude af arbejde, arbejdsløs i op til en måned ) Har De været uden beskæftigelse i mere end 1 måned indenfor det sidste år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   56873010Nej
   813451Ja
   35 1879Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 65
 • V54 STILLING
  Pensionister spørges om sidste stilling før pensionens begyndelse. Arbejdsløse spørges om sidste stilling før arbejdsløshed. Det, IP opfatter som sin hovedbeskæftigelse, og kun det.
  • Respondentens beskæftigel
  • Hvad er Deres stilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   88401Selvstændig i landbrug, gartneri etc.
   44212Selvstændig i industri, håndværk, handel, transport etc.
   0023Selvstændig i liberale erhverv
   99484Højere funktionær, dvs. 5, 6 eller 7 i spm 14 (V29) eller mindst 5 underordnede
   1617865Funktionær iøvrigt
   1111576Faglærte arbejdere
   24251277Ufaglærte arbejdere
   2298Medhjælpende hustruer
   1149Andre i erhverv
   221010Under uddannelse (også lærlinge)
   192010320Hjemmegående husmødre
   00130Alderspensionister
   11640Andre pensionister
   00250Andre udenfor erhverv
   3 1799Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 97
 • V55 LANDMANDSBIERHVERV
  • Respondentens beskæftigel
  • (Hvad er Deres stilling?) (Hvis selvstændig i landbrug) Evt. dobbelterhverv
  • %MD%AntalKodeKategori
   0021Ufaglært
   0002Faglært
   0003Funktionær
   0014Selvstændig udenfor landbrug
   89994778Ikke landmand
   5 297
   5 249Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 90
 • V56 UGENTLIGE ARBEJDSTIMER
  • Respondentens beskæftigel
  • Hvor mange timer om ugen arbejder De normalt i denne stilling? (Hovedstillingen)
  • %MD%AntalKodeKategori
   572801-19, gå til spm 62 (V77)
   6693353120 og derover
   1 68
   27 1469Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 71
 • V57 ARBEJDSGIVER
  • Respondentens beskæftigel
  • Er De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   37541950Privat ansat, gå til spm 46 (V59)
   1827971Offentligt ansat
   1116592Selvstændig (forpagtere o.l.), gå til spm 46 (V59)
   1273Medhjælpende hustru, gå til spm 46 (V59)
   33 1759Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 67
 • V58 ANSÆTTELSESFORM
  • Respondentens beskæftigel
  • (Er De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?) (Kun hvis offentligt ansat) Er De tjenestemand?
  • %MD%AntalKodeKategori
   735360Ja
   1265661Nej
   0 28
   80 4299Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 19
 • V59 ERHVERVSGREN
  • Respondentens beskæftigel
  • I hvilken slags virksomhed er De beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23351230Industri og håndværk
   1016551Handel og transport
   68302Serviceerhverv
   813453Landbrug, gartneri og fiskeri
   1725884Stat og kommune
   23125Andet
   0 18
   34 1799Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 66
 • V60 ARBEJDSPLADSSTØRRELSE
  • Respondentens beskæftigel
  • (Er De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?) (Kun hvis privat eller offentligt ansat) Hvor mange er der i alt beskæftiget på Deres arbejdsplads?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8144201-5
   7133716-10
   81545211-25
   81543326-50
   2343125451 og derover
   2 118
   43 2309Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 55
 • V61 UNDERORDNEDE
  • Respondentens beskæftigel
  • Har De underordnede på Deres arbejdsplads?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20301040Ja
   44702371Nej, gå til spm 51 (V66)
   0 18
   36 1919Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 64
 • V62 ANTAL UNDERORDNEDE
  • Respondentens beskæftigel
  • (Har De underordnede på Deres arbejdsplads?) (Hvis ja eller selvstændig) Hvor mange underordnede har De?
  • %MD%AntalKodeKategori
   313160Ingen
   12526311-5
   3151826-10
   167311-20
   123421-25
   289526-50
   123651-100
   0117101 og derover
   77 4139Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 23
 • V63 BRUGSSTØRRELSE
  • Respondentens beskæftigel
  • (Hvad er Deres stilling?) (Hvis selvstændig i landbruget) Hvor mange tønder land jord hører i alt med til Deres ejendom?
  • %MD%AntalKodeKategori
   04101 - 9 tdr. land
   1123110 - 19 tdr. land
   1123220 - 29 tdr. land
   25013330 - 59 tdr. land
   082460 - 119 tdr. land
   11545120 - 239 tdr. land
   0006240 og derover
   95 5079Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 5
 • V64 STATUS (SFI)
  Statuskode som Socialforskningsinstituttets. NB: Gifte kvinder kodes med deres mands status, jfr. V95; hvis kvinden har højere status end manden, kodes hun dog med denne.
  • Respondentens beskæftigel
  • Status (SFI)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22111Under uddannelse
   0003Statuslag 2-3
   44194Statuslag 4
   1011535Statuslag 5
   25271346Statuslag 6
   27291457Statuslag 7
   26271368Statuslag 8
   7 359Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 93
 • V65 STATUS (SVALASTOGA)
  Status iflg. Kaare Svalastogas statusskala,
  • Respondentens beskæftigel
  • Status (Svalastoga)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22111Under uddannelse
   0002Middel-overklasse
   0013Lavere overklasse
   33164Højere middelklasse
   1111575Midterste middelklasse
   28301486Lavere middelklasse
   28301497Højere underklasse
   22231178Midterste underklasse
   6 349Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 94
 • V66 ANSÆTT.-VARIGH. PÅ ARB.P
  Hvis IP pensionist, gå til spm 62 (V77)
  • Respondentens beskæftigel
  • Hvor længe har De været ansat på Deres nuværende arbejdsplads? (i træk)
  • %MD%AntalKodeKategori
   1016530Under 1 år
   18299511-4 år
   10165225-9 år
   2439127310 år og derover
   39 2069Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 61
 • V67 ANSÆTT.-VARIGH. I STILL.
  • Respondentens beskæftigel
  • Hvor længe har De været i Deres nuværende stilling? (Kun samme arbejdsplads)
  • %MD%AntalKodeKategori
   1018550Under 1 år
   203410611-4 år
   9164925-9 år
   2033104310 år og derover
   41 2199Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 59
 • V68 TIDLIGERE STILLING
  • Respondentens beskæftigel
  • Hvilken stilling havde De før?
  • %MD%AntalKodeKategori
   2391Selvstændig i landbrug, gartneri etc.
   1272Selvstændig i industri, håndværk, handel, transport etc.
   0003Selvstændig i liberale erhverv
   58274Højere funktionær, dvs. 5, 6 el. 7 i spm 14 (V29) eller mindst 5 underordnede
   1118585Funktionærer i øvrigt
   610316Faglærte arbejdere
   1525827Ufaglærte arbejdere
   0018Medhjælpende hustruer
   1139Andre i erhverv
   461910Under uddannelse (også lærlinge, gå til spm 62 (V77)
   231020Hjemmegående husmødre
   00030Alderspensionister
   00040Andre pensionister
   00050Andre udenfor erhverv
   15247960Har ikke haft andre (bruges kun i spm 53), gå til spm 62 (V77)
   39 20799Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 61
 • V69 SAMME ARB.-PLADS
  • Respondentens beskæftigel
  • Var De da beskæftiget på Deres nuværende arbejdsplads?
  • %MD%AntalKodeKategori
   820450Ja
   34801801Nej
   58 3089Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 42
 • V70 ERHVERVSGREN
  • Respondentens beskæftigel
  • I hvilken slags virksomhed var De beskæftiget før De blev ansat på Deres nuværende arbejdsplads?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1535780Industri og håndværk
   820441Handel og transport
   38172Serviceerhverv
   614303Landbrug, gartneri, fiskeri
   614304Stat og kommune
   36145Andet
   2497Har ikke været ansat andre steder, gå til spm 61 (V75)
   0 18
   58 3109Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 42
 • V71 ARBEJDSGIVER
  • Respondentens beskæftigel
  • (I hvilken slags virksomhed var De beskæftiget før De blev ansat på Deres nuværende arbejdsplads?) (Hvis IP har været ansat andre steder) Var De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32781710Privat ansat, gå til spm 58 (V73)
   615341Offentligt ansat
   37152Selvstændig, gå til spm 59 (V74)
   0003Medhjælpende hustru, gå til spm 58 (V73)
   0 18
   59 3129Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 41
 • V72 ANSÆTTELSESFORM
  • Respondentens beskæftigel
  • (I hvilken slags virksomhed var de beskæftiget før de blev ansat på Deres nuværende arbejdsplads?) (Hvis IP har været ansat andre steder) (Var De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?) (Hvis offentligt ansat) Var De tjenestemand?
  • %MD%AntalKodeKategori
   338150Ja
   562251Nej
   92 4939Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 8
 • V73 UNDERORDNEDE
  • Respondentens beskæftigel
  • (I hvilken slags virksomhed var De beskæftiget før De blev ansat på Deres nuværende arbejdsplads? (Hvis IP har været ansat andre steder) (Var De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?) (Hvis privat eller offentligt ansat) Havde De underordnede på Deres tidligere arbejdsplads?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1230620Ja, gå til spm 60 (V75)
   27701421Nej, gå til spm 62 (V77)
   0 28
   61 3279Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 38
 • V74 BRUGSSTØRRELSE
  • Respondentens beskæftigel
  • (I hvilken slags virksomhed var De beskæftiget før De blev ansat på Deres nuværende arbejdsplads?) (Hvis selvstændig i landbrug) Hvor mange tønder land jord hørte der til Deres ejendom?
  • %MD%AntalKodeKategori
   011101 - 9 tdr. land
   0111110 - 19 tdr. land
   0222220 - 29 tdr. land
   1565330 - 59 tdr. land
   000460 - 119 tdr. land
   0005120 - 239 tdr. land
   0006240 og derover
   98 5249Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 2
 • V75 ANTAL UNDERORDNEDE
  Spm 61 er kodet i samme variabel, og med samme koder som spm 60
  • Respondentens beskæftigel
  • (I hvilken slags virksomhed var De beskæftiget før De blev ansat på Deres nuværende arbejdsplads?) (Hvis IP har været ansat andre steder) Hvor mange underordnede havde De? Spm 61: (Hvis anden stilling på nuværende arbejdsplads) Hvor mange underordnede havde De i Deres tidligere stilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   214120Ingen
   8504211-5
   3171426-10
   2108311-20
   143421-25
   143526-50
   000651-100
   0227101 og derover
   0 18
   84 4489Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 16
 • V76 TIDLIGERE STATUS (SFI)
  Socialforskningsinstituttets kode anvendes for tidligere stilling Dersom IP ikke har angivet en tidligere stilling, kodes samme status som i V64. Pensionister kodes 9.
  • Respondentens beskæftigel
  • Tidligere status (SFI)
  • %MD%AntalKodeKategori
   55261Under uddannelse
   0002Statuslag 2 & 3
   22114Statuslag 4
   910475Statuslag 5
   21231136Statuslag 6
   27301447Statuslag 7
   27301468Statuslag 8
   9 469Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 91
 • V77 KLASSETILHØRSFØLELSE
  • Respondentens beskæftigel
  • Man taler ofte om, at der findes forskellige samfundsklasser i Danmark. Føler De selv, at De tilhører en bestemt samfundsklasse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   47502520Ja
   48502551Nej, gå til spm 65 (V80)
   4 228
   1 49Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 95
 • V78 SAMFUNDSKLASSE
  • Respondentens beskæftigel
  • (Man taler ofte om, at der findes forskellige samfundsklasser i Danmark. Føler De selv, at De tilhører en bestemt samfundsklasse?) Hvilken samfundsklasse er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1839960Arbejderklassen
   27591461Middelklassen
   0122Overklassen
   1253Andet
   1 48
   53 2809Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 47
 • V79 KLASSEIDENT.-STYRKE
  • Respondentens beskæftigel
  • Vil De sige, at De føler Dem meget stærkt, stærkt eller mindre stærkt knyttet til klassen nævnt i spm 63?
  • %MD%AntalKodeKategori
   817400Meget stærkt, gå til spm 70 (V81)
   1227631Stærkt, gå til spm 70 (V81)
   24551282Mindre stærkt, gå til spm 70 (V81)
   3 148
   54 2889Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 43
 • V80 SAMFUNDSKLASSE
  • Respondentens beskæftigel
  • (Man taler ofte om, at der findes forskellige samfundsklasser i Danmark. Føler De selv, at De tilhører en bestemt samfundsklasse?) Hvis De alligevel skulle placere Dem i en bestemt samfundsklasse, hvilken skulle det da være?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1435770Arbejderklassen
   25601331Middelklassen
   1362Overklassen
   1243Andet:
   11 568
   48 2579Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 41
 • V81 ÆGTEF. SKOLEUDD.
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • Hvilken skoleuddannelse har Deres ægtefælle?
  • %MD%AntalKodeKategori
   577030202. fri mellem, 7. klasse, landsbyskole
   452013. fri mellem, 8. klasse
   231324. fri mellem, 9. klasse
   002310. klasse
   22104Eksamensmellemskole, reallinie, uden eksamen
   1214625Mellemskoleeksamen, realeksamen, preliminæreksamen, pigeskoleeksamen
   0026Gymnasium, HF, uden eksamen
   44197Studentereksamen, HF
   0008Andet
   19 1039Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 81
 • V82 ÆGTEF. ERHVERVSUDD.
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • Har Deres ægtefælle fået en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse siden han/hun forlod skolen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   43542300Nej, gå til spm 74 (V86)
   37461991Ja
   20 1049Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 80
 • V83 ÆGTEF. ERHV.-UDD.-TYPE
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • (Har Deres ægtefælle fået en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse siden han/hun forlod skolen?) Hvilken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21541100Faglære/mesterlære
   25111Specialarbejderkursus
   1025512Kontor og handel (faglære)
   1133Mellemteknisk uddannelse efter faglære
   2484Social uddannelse. 2-3 år efter stu- dentereksamen/realeksamen, sygepleje, børnehave
   0125Teknikum, HD. 4 år efter praktisk uddannelse
   1376Seminarium, HA o.l.
   25107AS-området, akademisk uddannelse
   62 3319Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 38
 • V84 ÆGTEF. ERHV.-UDD.-LÆNGDE
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • (Har Deres ægtefælle fået en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse siden han/hun forlod skolen?) Hvor længe varede denne uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1361Under 1 år
   261121-2 år
   925473Over 2 år/3 år
   1852984Over 3 år/4 år
   37145Over 4 år/5 år
   261166 år og mere
   2 118
   63 3359Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 35
 • V85 ÆGTEF. SAMLET UDD.-LÆNGD
  Antal år i spm 70 (ægtefælles skoleuddannelse) og spm 73 (ægtefælles erhvervsuddannelse) er adderet og kodet i en talkode. Ved udregningen er koderne 2 og 4 i spm 70 regnet som 9 år, koderne 3, 5 og 6 som 10 år og koden 7 som 12 år.
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • Ægtefælles samlede uddannelseslængde
  • %MD%AntalKodeKategori
   384820477 år
   221088 år
   231399 år
   67311010 år
   1114601111 år
   68331212 år
   57291313 år
   56251414 år
   2281515 år
   0021616 år
   0021717 år
   1271818 år og derover
   20 10999Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 80
 • V86 ÆGTEF. BESKÆFTIGELSE
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • Er Deres ægtefælle erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   47592530Ja, gå til spm 76 (V88)
   32411731Nej
   20 1079Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 80
 • V87 ÆGTEF. ARB-LØSHEDSÅRSAG
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • (Er Deres ægtefælle erhvervsmæssigt beskæftiget?) (Hvis nej:) Hvorfor ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1350Midlertidigt syg, ferie, bar- selsorlov o.l.
   1241Arbejdsløs
   23721252Husmoder, gå til spm 82 (V96)
   1243Under uddannelse, gå til spm 82 (V96)
   2584Invalidepensionist
   413225Andre pensionister
   1356Andet
   68 3609Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 32
 • V88 ÆGTEF. STILLING
  Hvis ægtefællen er pensionist eller arbejdsløs, spørges om sidste stilling før pension eller arbejdsløshed. Kun hovedbeskæftigelse.
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • Hvad er Deres ægtefælles stilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   57271Selvstændig i landbrug, gartneri etc.
   57272Selvstændig i industri, håndværk, handel, transport etc.
   0013Selvstændig i liberale erhverv
   67304Højere funktionær, dvs. 5, 6 el. 7 i spm 72 (V83) eller mindst 5 underordnede
   1115605Funktionær i øvrigt
   79366Faglærte arbejdere
   1823947Ufaglærte arbejdere
   1148Medhjælpende hustruer
   1149Andre i erhverv
   11410Under uddannelse (også lærlinge)
   202710920Hjemmegående husmødre
   00030Alderspensionister
   11540Andre pensionister
   00150Andre udenfor erhverv
   25 13199Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 75
 • V89 ÆGTEF. LANDMANDSBIERHV.
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • Hvad er Deres ægtefælles stilling? Landmænd: evt. bierhverv
  • %MD%AntalKodeKategori
   0011Ufaglært
   0002Faglært
   0003Funktionær
   0004Selvstændig udenfor landbrug
   751004008Ikke landmand
   2 137
   22 1199Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 75
 • V90 ÆGTEF. UGENTL. ARB-TIMER
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • (Hvad er Deres ægtefælles stilling? (Kun hovedbeskæftigelse)) Hvor mange timer om ugen arbejder Deres ægtefælle normalt i denne stilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   6113201-19, gå til spm 82 (V96)
   4789248120 og derover
   1 38
   47 2509Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 53
 • V91 ÆGTEF. ERHVERVSGREN
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • I hvilken slags virksomhed er Deres ægtefælle beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1734890Industri og håndværk
   817431Handel og transport
   816412Serviceerhverv
   713353Landbrug, gartneri, fiskeri
   612324Stat og kommune
   48205Andet
   51 2739Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 49
 • V92 ÆGTEF. ARBEJDSGIVER
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • Er Deres ægtefælle privat eller offentligt ansat eller selvstændig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27541420Privat ansat
   1123611Offentligt ansat
   1021552Selvstændig (forpagter o.l.)
   1133Medhjælpende hustruer
   0 18
   51 2719Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 49
 • V93 ÆGTEF. ANTAL UNDERORDNED
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • Hvor mange underordnede har han/hun?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33701780Ingen
   9205011-5
   24926-10
   2411311-20
   012421-25
   012526-50
   001651-100
   0017101 og derover
   2 88
   51 2719Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 48
 • V94 ÆGTEF. BRUGSSTØRRELSE
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • (Hvad er Deres ægtefælles stilling? (Kun hovedbeskæftigelse)) (Hvis selvstændig i landbruget, ellers spm 82) Hvor mange tønder land jord hører med til ejendommen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   112301 - 9 tdr. land
   1215110 - 19 tdr. land
   1215220 - 29 tdr. land
   1297330 - 59 tdr. land
   082460 - 119 tdr. land
   0825120 - 239 tdr. land
   0006240 og derover
   95 5099Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 5
 • V95 ÆGTEF. STATUS
  Statuskode som Socialforskningsinstituttets. NB: Gifte kvinder kodes med deres mands status, Hvis kvinden har højere status end manden, kodes hun dog med denne.
  • Ægtefælles beskæftigelse
  • Ægtefælles status (SFI)
  • %MD%AntalKodeKategori
   1141Under uddannelse
   0003Statuslag 2-3
   45204Statuslag 4
   912495Statuslag 5
   22281166Statuslag 6
   23291227Statuslag 7
   20261098Statuslag 8
   21 1139Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 79
 • V96 MEDLEM AF FOLKEKIRKEN
  • Religiøse forhold
  • Er De medlem af folkekirken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   97975160Ja, gå til spm 84 (V98)
   33171Nej
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V97 MEDLEM AF AND. TROSSAMF.
  • Religiøse forhold
  • (Er De medlem af folkekirken?) Er De medlem af et andet trossamfund? Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0620Ja, men vil ikke oplyse hvilket, gå til spm 86 (V100)
   22591Ja, gå til spm 86 (V100)
   569252Nej, gå til spm 85 (V99)
   93 4979Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 7
 • V98 FOLKEKIRKEINDMELDELSE
  • Religiøse forhold
  • (Er De medlem af folkekirken?) Hvis man skulle melde sig ind for at blive medlem af folkekirken, ville De så melde Dem ind?
  • %MD%AntalKodeKategori
   69763680Ja
   22241181Nej
   5 268
   4 219Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 91
 • V99 FOLKEKIRKERETNING
  • Religiøse forhold
  • (Er De medlem af folkekirken?) Føler De Dem knyttet til en bestemt retning inden for folkekirken? Hvilken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1130Ja, vil ikke oplyse hvilken
   44231Ja, grundtvigianisme
   33162Ja, indre mission
   1153Ja, anden
   88914697Nej
   3 179Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 97
 • V100 RELIGIØS FORENING
  • Religiøse forhold
  • Er De medlem af en eller flere kirkelige eller religiøse foreninger? Hvilke(n)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0020Ja, vil ikke oplyse hvilke(n)
   22121Ja
   97975157Nej
   0 18
   1 39Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V101 KIRKEPOL. OPF. PARTIFORS
  • Religiøse forhold
  • Synes De, at der i kirkelige og religiøse spørgsmål er forskel på de politiske partier?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32471730Ja
   37531971Nej, gå til spm 90 (V104)
   30 1588
   1 59Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 69
 • V102 KIRKEPOL. OPF. PARTIENST
  • Religiøse forhold
  • Er der et eller flere partier, der stort set har samme opfattelse i kirkelige og religiøse spørgsmål, som De selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19761031Ja
   624322Nej, gå til spm 90 (V104)
   9 488
   66 3509Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 25
 • V103 KIRKEPOL. OPF. PARTINAVN
  Variablen er sumkodet 0001 Socialdemokratiet 33 0002 Det Radikale Venstre 31 0004 Det Konservative Folkeparti 43 0010 Retsforbundet 3 0020 Socialistisk Folkeparti 20 0040 Kommunisterne 12 0100 Kristeligt Folkeparti 12 0200 Slesvigsk Parti 2 0400 De Uafhængige 4 1000 Venstre 46 2000 Venstresocialisterne 11 8888 Ved ikke 4 9999 Uoplyst 425 Total 646
  • Religiøse forhold
  • (Er der et eller flere partier, der stort set har samme opfattelse i kirkelige og religiøse spørgsmål, som De selv?) Hvilke(t) parti(er) er det?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 104
    Manglende 429
    Minimum 1
    Maximum 2140
    Gennemsnit 696
    Median 1000
    Standardafvigelse 688

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V104 KIRKEGANG
  • Religiøse forhold
  • Hvor ofte går De i kirke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1010550Mindst 1 gang om måneden
   1414751Sjældnere
   65663482Kun ved højtiderne og andre særlige lejligheder
   99463Aldrig
   0 18
   2 89Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V105 VIGTIGSTE PROBLEM 1
  01-07, 09-19 : Diffuse svar 26 20-39 Erhverv og økonomi 94 40-49 Finanser 36 50-59 Bolig 72 60-69 Trafik o.l. 43 70-79 Sociale problemer 104 90-99 Kultur og uddannelse 26 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 11 81, 87-88: Fællesmarked 29 00, 08:Uoplyst 92 Total 533
  • Politisk interesse
  • Hvilke problemer mener De, er de vigtigste i dag som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt:) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 1
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 441
    Manglende 92
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 54.095
    Median 51
    Standardafvigelse 24.588

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V106 VIGTIGSTE PROBLEM 2
  01-07, 09-19 : Diffuse svar 23 20-39 Erhverv og økonomi 41 40-49 Finanser 37 50-59 Bolig 32 60-69 Trafik o.l. 42 70-79 Sociale problemer 100 90-99 Kultur og uddannelse 27 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 14 81, 87-88: Fællesmarked 21 00, 08:Uoplyst 196 Total 533
  • Politisk interesse
  • Hvilke problemer mener De, er de vigtigste i dag som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt:) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 2
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 337
    Manglende 196
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 59.368
    Median 62
    Standardafvigelse 23.931

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V107 VIGTIGSTE PROBLEM 3
  01-07, 09-19 : Diffuse svar 9 20-39 Erhverv og økonomi 32 40-49 Finanser 12 50-59 Bolig 13 60-69 Trafik o.l. 21 70-79 Sociale problemer 54 90-99 Kultur og uddannelse 21 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 6 81, 87-88: Fællesmarked 9 00, 08:Uoplyst 356 Total 533
  • Politisk interesse
  • Hvilke problemer mener De, er de vigtigste i dag som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt:) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 3
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 177
    Manglende 356
    Minimum 6
    Maximum 99
    Gennemsnit 61.062
    Median 70
    Standardafvigelse 24.135

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V108 VIGTIGSTE PROBLEM 4
  01-07, 09-19 : Diffuse svar 7 20-39 Erhverv og økonomi 11 40-49 Finanser 9 50-59 Bolig 2 60-69 Trafik o.l. 5 70-79 Sociale problemer 10 90-99 Kultur og uddannelse 7 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 1 81, 87-88: Fællesmarked 6 00, 08:Uoplyst 475 Total 533
  • Politisk interesse
  • Hvilke problemer mener De, er de vigtigste i dag som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt:) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 4
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 58
    Manglende 475
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 54.552
    Median 55.5
    Standardafvigelse 27.724

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V109 INTERESSEOMRÅDE 1
  • Politisk interesse
  • Hvad interesserer De Dem mest for? (Vis kort 3)
  • %MD%AntalKodeKategori
   29311570Samfundets økonomi
   29301531Sociale forhold
   33142Krige, uro
   77363Fællesmarkedet
   1111564Kunst, litteratur, musik
   2285Ulykker, drab
   44236Teknik og videnskab
   1213667Sport
   3 178
   1 39Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 96
 • V110 INTERESSEOMRÅDE 2
  • Politisk interesse
  • Hvad interesseret De Dem næstmest for? (Vis kort 3)
  • %MD%AntalKodeKategori
   20221080Samfundets økonomi
   27291451Sociale forhold
   44212Krige, uro
   1112613Fællesmarkedet
   910504Kunst, litteratur, musik
   78385Ulykker, drab
   89436Teknik og videnskab
   77367Sport
   5 248
   1 79Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 94
 • V111 INTERESSEOMRÅDE 3
  • Politisk interesse
  • Hvad interesserer De Dem trediemest for? (Vis kort 3)
  • %MD%AntalKodeKategori
   1214620Samfundets økonomi
   1214651Sociale forhold
   1012552Krige, uro
   1618833Fællesmarkedet
   911484Kunst, litteratur, musik
   78355Ulykker, drab
   1012556Teknik og videnskab
   1011527Sport
   12 628
   3 169Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 85
 • V112 BEDSTE MEDIUM F. PROB. 1
  • Politisk interesse
  • Hvor får De bedst noget at vide om interesse 1? (Kun et svar)
  • %MD%AntalKodeKategori
   42442250TV
   99461Radio
   23241252Aviser
   45233Tidsskrifter
   56294Bøger
   55255Andre mennesker
   22106Møder
   55287Andet
   2 108
   2 129Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 96
 • V113 BEDSTE MEDIUM F. PROB. 2
  • Politisk interesse
  • Hvor får De bedst noget at vide om interesse 2? (Kun et svar)
  • %MD%AntalKodeKategori
   38412010TV
   1516781Radio
   25261312Aviser
   45233Tidsskrifter
   66314Bøger
   33165Andre mennesker
   1156Møder
   22117Andet
   3 158
   4 229Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 93
 • V114 BEDSTE MEDIUM F. PROB. 3
  • Politisk interesse
  • Hvor får De bedst noget at vide om interesse 3? (Kun et svar)
  • %MD%AntalKodeKategori
   36431930TV
   911481Radio
   26311392Aviser
   45213Tidsskrifter
   67314Bøger
   22105Andre mennesker
   1146Møder
   1167Andet
   6 328
   9 499Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 85
 • V115 POL. INTERESSEINTENSITET
  • Politisk interesse
  • Vil De sige, at De selv er meget interesseret i politik, noget eller kun lidt interesseret i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1414741Meget
   39402082Noget
   45462423Kun lidt
   0 28
   1 79Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V116 POL. INTERESSEOMRÅDE 1
  • Politisk interesse
  • Hvilke politiske problemer interesserer Dem mest? (Vis kort 4)
  • %MD%AntalKodeKategori
   1314710Betalingsbalance
   23241231Skat
   1718932Erhvervsliv, arbejdsmarked
   77373Undervisning
   19191004Sociale problemer
   1213665Bolig
   1136Forsvar, krig
   44237Markedsforhold
   3 168
   0 19Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 97
 • V117 POL. INTERESSEOMRÅDE 2
  • Politisk interesse
  • Hvilke politiske problemer interesserer Dem næstmest? (Vis kort 4)
  • %MD%AntalKodeKategori
   67340Betalingsbalance
   19201011Skat
   1516802Erhvervsliv, arbejdsmarked
   1011543Undervisning
   22231174Sociale problemer
   1415755Bolig
   2296Forsvar, krig
   66327Markedsforhold
   5 258
   1 69Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 94
 • V118 POL. INTERESSEOMRÅDE 3
  • Politisk interesse
  • Hvilke politiske problemer interesserer Dem trediemest? (Vis kort 4)
  • %MD%AntalKodeKategori
   89400Betalingsbalance
   1113601Skat
   1517812Erhvervsliv, arbejdsmarked
   910493Undervisning
   1618854Sociale problemer
   1618835Bolig
   56266Forsvar, krig
   810457Markedsforhold
   9 508
   3 149Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 88
 • V119 BEDSTE MEDIUM F. OMRÅ. 1
  • Politisk interesse
  • Hvor får De bedst noget at vide om politisk interesse 1? (Kun et svar)
  • %MD%AntalKodeKategori
   41432200TV
   89441Radio
   27291462Aviser
   66303Tidsskrifter
   1174Bøger
   77365Andre mennesker
   22116Møder
   33167Andet
   2 118
   2 129Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 96
 • V120 BEDSTE MEDIUM F. OMRÅ. 2
  • Politisk interesse
  • Hvor får De bedst noget at vide om politisk interesse 2? (Kun et svar)
  • %MD%AntalKodeKategori
   36391940TV
   78391Radio
   32351712Aviser
   55273Tidsskrifter
   1154Bøger
   67325Andre mennesker
   22126Møder
   22127Andet
   3 188
   4 239Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 92
 • V121 BEDSTE MEDIUM F. OMRÅ. 3
  • Politisk interesse
  • Hvor får De bedst noget at vide om politisk interesse 3? (Kun et svar)
  • %MD%AntalKodeKategori
   36411920TV
   78351Radio
   30341602Aviser
   23133Tidsskrifter
   0024Bøger
   89415Andre mennesker
   2296Møder
   23137Andet
   6 318
   7 379Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 87
 • V122 DISKUSSION FAMILIE
  • Politisk interesse
  • Hvor tit taler man om politik i Deres nærmeste familie? Sker det ofte eller kun i enkelte tilfælde eller overhovedet ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32321720Ofte
   53532821Kun i enkelte tilfælde
   1313672Overhovedet ikke
   22123IP er enlig
   0004Har ingen familie
   0005Andet
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V123 DISKUSSION BEKENDTE
  • Politisk interesse
  • Hvor tit bliver der diskuteret politik blandt Deres bekendte uden for familien? Sker det tit eller kun i enkelte tilfælde eller overhovedet ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24241290Ofte
   58593111Kun i enkelte tilfælde
   1717882Overhovedet ikke
   0005Andet
   1 38
   0 29Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V124 DISKUSSION KOLLEGER
  • Politisk interesse
  • Hvor tit bliver der diskuteret politik blandt Deres kolleger? Sker det tit eller kun i enkelte tilfælde eller overhovedet ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22251190Ofte
   29321531Kun i enkelte tilfælde
   1820942Overhovedet ikke
   22241154Har ingen kolleger
   0015Andet
   2 108
   8 419Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 90
 • V125 DISKUSSIONSAKTIVITET
  • Politisk interesse
  • Hvad plejer De selv at gøre når De er sammen med andre og samtalen kommer ind på politik? Hvilken af disse beskrivelser synes De passer bedst på Dem? (Vis kort 5)
  • %MD%AntalKodeKategori
   55250Jeg plejer ikke at høre efter, når folk taler om politik
   21221131Jeg plejer ganske vist at høre efter, men jeg deltager aldrig i diskussionen
   31321672Det hænder undertiden, men ikke så tit at siger, hvad jeg selv mener
   41422203Jeg plejer for det meste at være med i diskussionen og at sige min mening
   1 68
   0 29Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V126 HVERDAGSAVIS NR. 1
  'Plejer': Mindst 3 gange om ugen.
  • Avislæsning
  • Plejer De at læse en hverdagsavis? Hvilken? (Hvis flere blade) Hvilken avis læser De mest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   77391Læser ingen, kun sjældent, af og til, gå til spm 120 (V140)
   55272Ekstrabladet
   66323BT
   66304Berlingske Tidende
   66315Politiken
   66336Aktuelt
   55257Morgenavisen Jyllandsposten
   1158Andre upolitiske hverdagsaviser
   0029Andre politiske hverdagsaviser
   442310Aarhuus Stiftstidende
   552520Aalborg Stiftstidende
   442230Fyens Stiftstidende
   552440Andre, uspecificeret
   442350Andre socialdemokratiske hverdagsaviser
   441960Andre radikale hverdagsaviser
   331870Andre konservative hverdagsaviser
   292915480Andre venstre-hverdagsaviser
   0 199Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V127 HVERDAGSAVIS NR. 2
  'Plejer': mindst 3 gange om ugen.
  • Avislæsning
  • Plejer De at læse en hverdagsavis? Hvilken? (Hvis flere blade) Hvilken avis læser De næstmest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   719391Læser ingen, kun sjældent, af og til, gå til spm 120 (V140)
   49192Ekstrabladet
   615303BT
   25104Berlingske Tidende
   26135Politiken
   25116Aktuelt
   37147Morgenavisen Jyllandsposten
   38178Andre upolitiske hverdagsaviser
   0009Andre politiske hverdagsaviser
   12410Aarhuus Stiftstidende
   01220Aalborg Stiftstidende
   00030Fyens Stiftstidende
   00140Andre, uspecificeret
   12450Andre socialdemokratiske hverdagsaviser
   11360Andre radikale hverdagsaviser
   11370Andre konservative hverdagsaviser
   6163280Andre venstre-hverdagsaviser
   62 33199Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 38
 • V128 HVERDAGSAVIS NR. 3
  'Plejer': Mindst 3 gange om ugen.
  • Avislæsning
  • Plejer De at læse en hverdagsavis? Hvilken? (Hvis flere blade) Hvilken avis læser De trediemest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   751391Læser ingen, kun sjældent, af og til, gå til spm 120 (V140)
   216122Ekstrabladet
   1753BT
   0114Berlingske Tidende
   0325Politiken
   1436Aktuelt
   1547Morgenavisen Jyllandsposten
   0118Andre upolitiske hverdagsaviser
   0119Andre politiske hverdagsaviser
   03210Aarhuus Stiftstidende
   00020Aalborg Stiftstidende
   01130Fyens Stiftstidende
   00040Andre, uspecificeret
   01150Andre socialdemokratiske hverdagsaviser
   01160Andre radikale hverdagsaviser
   03270Andre konservative hverdagsaviser
   01180Andre venstre-hverdagsaviser
   86 45799Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 14
 • V129 HVERDAGSAVIS ANTAL
  • Avislæsning
  • Hvor mange hverdagsaviser plejer De at læse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   616732711 hverdagsavis
   242612922 hverdagsaviser
   673333 hverdagsaviser
   00144 hverdagsaviser
   00155 hverdagsaviser
   00066 hverdagsaviser
   8 410Irrelevant
   0 19Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 92
 • V130 AVISLÆSETID
  • Avislæsning
  • Hvor lang tid - sådan cirka - læser De avis til hverdag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   783700 - 19 minutter
   2326125120 - 39 minutter
   4650246240-79 minutter
   151781380 minutter og derover
   1 68
   7 389Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 92
 • V131 LÆSERINTERESSE I AVIS 1
  Variablen er sumkodet 0001 Økonomi (erhvervsliv m.v.) 200 0002 Sociale problemer 252 0004 Udenrigspolitik 131 0010 Politik i almindelighed (lederen, politiske udsendelser m.v.) 243 0020 Andre landes sprog og kultur 54 0040 Kunst, litteratur, musik (teater, hørespil, boganmeldelser m.v.) 93 0100 Sport 152 0200 Ulykker, dagens begivenheder 424 0400 Underholdning 114 1000 Videnskab, teknik, oplysning 105 2000 Det meste 14 4000 Andet 69 8888 Ved ikke 3 9999 Uoplyst 39 Total 1893
  • Avislæsning
  • Hvad plejer De at læse i hverdagsavis 1?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 491
    Manglende 42
    Minimum 7
    Maximum 5717
    Gennemsnit 1147
    Median 362
    Standardafvigelse 1414

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V132 LÆSERINTERESSE I AVIS 2
  Variablen er sumkodet 0001 Økonomi (erhvervsliv m.v.) 58 0002 Sociale problemer 69 0004 Udenrigspolitik 42 0010 Politik i almindelighed (lederen, politiske udsendelser m.v.) 72 0020 Andre landes sprog og kultur 19 0040 Kunst, litteratur, musik (teater, hørespil, boganmeldelser m.v.) 33 0100 Sport 54 0200 Ulykker, dagens begivenheder 102 0400 Underholdning 32 1000 Videnskab, teknik, oplysning 30 2000 Det meste 7 4000 Andet 19 8888 Ved ikke 3 9999 Uoplyst 367 Total 907
  • Avislæsning
  • Hvad plejer De at læse i hverdagsavis 2?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 163
    Manglende 370
    Minimum 1
    Maximum 4777
    Gennemsnit 990
    Median 311
    Standardafvigelse 1282

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V133 LÆSERINTERESSE I AVIS 3
  Variablen er sumkodet 0001 Økonomi (erhvervsliv m.v.) 11 0002 Sociale problemer 14 0004 Udenrigspolitik 8 0010 Politik i almindelighed (lederen, politiske udsendelser m.v.) 17 0020 Andre landes sprog og kultur 3 0040 Kunst, litteratur, musik (teater, hørespil, boganmeldelser m.v.) 9 0100 Sport 13 0200 Ulykker, dagens begivenheder 20 0400 Underholdning 8 1000 Videnskab, teknik, oplysning 5 2000 Det meste 4 4000 Andet 6 8888 Ved ikke 2 9999 Uoplyst 497 Total 617
  • Avislæsning
  • Hvad plejer De at læse i hverdagsavis 3?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 34
    Manglende 499
    Minimum 10
    Maximum 4777
    Gennemsnit 1358
    Median 708
    Standardafvigelse 1556

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V134 POL. LÆSNING I AVIS 1
  • Avislæsning
  • Læser De ofte, undertiden eller aldrig om politik i hverdagsavis nr. 1?
  • %MD%AntalKodeKategori
   38412040Ofte
   43462271Undertiden
   1112612Aldrig
   8 419Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 92
 • V135 POL. LÆSNING I AVIS 2
  • Avislæsning
  • Læser De ofte, undertiden eller aldrig om politik i hverdagsavis nr. 2?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1447750Ofte
   1035551Undertiden
   518282Aldrig
   0 18
   70 3749Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 30
 • V136 POL. LÆSNING I AVIS 3
  • Avislæsning
  • Læser De ofte, undertiden eller aldrig om politik i hverdagsavis nr. 3?
  • %MD%AntalKodeKategori
   339150Ofte
   345171Undertiden
   11662Aldrig
   93 4959Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 7
 • V137 PARTITILKNYT. F. AVIS 1
  • Avislæsning
  • Synes De at hverdagsavis 1 støtter et bestemt parti? Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32371710Nej
   911501Ja: Socialdemokratiet
   56272Ja: Det Radikale Venstre
   1618843Ja: Det Konservative Folkeparti
   0025Ja: Andet
   23271247Ja: Venstre
   6 338
   8 429Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 86
 • V138 PARTITILKNYT. F. AVIS 2
  • Avislæsning
  • Synes De at hverdagsavis 2 støtter et bestemt parti? Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1244640Nej
   311161Ja: Socialdemokratiet
   2582Ja: Det Radikale Venstre
   622323Ja: Det Konservative Folkeparti
   0125Ja: Andet
   517257Ja: Venstre
   3 158
   70 3719Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 28
 • V139 PARTITILKNYT. F. AVIS 3
  • Avislæsning
  • Synes De at hverdagsavis 3 støtter et bestemt parti? Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   243130Nej
   11031Ja: Socialdemokratiet
   11342Ja: Det Radikale Venstre
   11753Ja: Det Konservative Folkeparti
   11345Ja: Andet
   0317Ja: Venstre
   1 68
   93 4979Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 6
 • V140 SØNDAGSAVIS NR. 1
  'Plejer': Mindst 2 gange om måneden.
  • Avislæsning
  • Plejer De at læse en søndagsavis? Hvilken? Hvilken avis læser De mest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26261401Læser ingen, kun sjældent, af og til, gå til spm 130 (V150)
   1112612Berlingske Tidende
   99473Politiken
   1313694Morgenavisen Jyllandsposten
   88445Søndagsaktuelt
   77356Aarhuus Stiftstidende
   77377Aalborg Stiftstidende
   441910Frederiksborg amts avis
   442320Jydske Tidende
   331730Vendsyssel Tidende
   00140Demokraten
   00050Land og folk
   773660Morgenposten
   00170Hovedbladet
   1 399Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V141 SØNDAGSAVIS NR. 2
  'Plejer': Mindst 2 gange om måneden.
  • Avislæsning
  • Plejer De at læse en søndagsavis? Hvilken? Hvilken avis læser De næstmest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26651411Læser ingen, kun sjældent, af og til, gå til spm 130 (V150)
   25112Berlingske Tidende
   37153Politiken
   49204Morgenavisen Jyllandsposten
   26125Søndagsaktuelt
   1256Aarhuus Stiftstidende
   1137Aalborg Stiftstidende
   12510Frederiksborg amts avis
   01220Jydske Tidende
   00130Vendsyssel Tidende
   00040Demokraten
   00150Land og folk
   00060Morgenposten
   00170Hovedbladet
   59 31699Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 41
 • V142 SØNDAGSAVIS NR. 3
  'Plejer': Mindst 2 gange om måneden.
  • Avislæsning
  • Plejer De at læse en søndagsavis? Hvilken? Hvilken avis læser De trediemest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26931401Læser ingen, kun sjældent, af og til, gå til spm 130 (V150)
   1232Berlingske Tidende
   0113Politiken
   0114Morgenavisen Jyllandsposten
   1235Søndagsaktuelt
   0006Aarhuus Stiftstidende
   0117Aalborg Stiftstidende
   01110Frederiksborg amts avis
   00020Jydske Tidende
   01130Vendsyssel Tidende
   00040Demokraten
   00050Land og folk
   00060Morgenposten
   00070Hovedbladet
   72 38299Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 28
 • V143 SØNDAGSAVISLÆSETID
  • Avislæsning
  • Hvor lang tid læser De avis om søndagen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   341500 - 19 minutter
   111560120 - 39 minutter
   2737145240-79 minutter
   3244172380 minutter og derover
   0 18
   26 1409Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 74
 • V144 POL. LÆSN. I SØN.AVIS 1
  • Avislæsning
  • Læser De ofte, undertiden eller aldrig om politik i søndagsavis 1?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28381490Ofte
   31431671Undertiden
   1419722Aldrig
   0 28
   27 1439Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 73
 • V145 POL. LÆSN. I SØN.AVIS 2
  • Avislæsning
  • Læser De ofte, undertiden eller aldrig om politik i søndagsavis 2?
  • %MD%AntalKodeKategori
   642320Ofte
   538291Undertiden
   321162Aldrig
   0 18
   85 4559Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 14
 • V146 POL. LÆSN. I SØN.AVIS 3
  • Avislæsning
  • Læser De ofte, undertiden eller aldrig om politik i søndagsavis 3?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27380Ofte
   12731Undertiden
   0002Aldrig
   98 5229Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 2
 • V147 PARTITILKNYT.F.SØNAVIS 1
  • Avislæsning
  • Synes De søndagsavis 1 støtter et bestemt parti? Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29461520Nej
   710351Ja: Socialdemokratiet
   46192Ja: Det Radikale Venstre
   1727913Ja: Det Konservative Folkeparti
   0125Ja: Andet
   710357Ja: Venstre
   9 498
   28 1509Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 63
 • V148 PARTITILKNYT.F.SØNAVIS 2
  • Avislæsning
  • Synes De søndagsavis 2 støtter et bestemt parti? Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   539240Nej
   21381Ja: Socialdemokratiet
   1852Ja: Det Radikale Venstre
   328173Ja: Det Konservative Folkeparti
   0325Ja: Andet
   1857Ja: Venstre
   3 158
   86 4579Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 11
 • V149 PARTITILKNYT.F.SØNAVIS 3
  • Avislæsning
  • Synes De søndagsavis 3 støtter et bestemt parti? Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14440Nej
   02221Ja: Socialdemokratiet
   01112Ja: Det Radikale Venstre
   01113Ja: Det Konservative Folkeparti
   0005Ja: Andet
   01117Ja: Venstre
   0 28
   98 5229Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 2
 • V150 FJERNSYNSBESIDDELSE
  • Fjernsyn og radio
  • Har De fjernsyn i husstanden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   88884670Ja, gå til spm 132 (V152)
   1212631Nej
   1 39Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V151 FJERNSYN HOS ANDRE
  • Fjernsyn og radio
  • Ser De jævnligt fjernsyn hos andre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   432210Ja, gå til spm 132 (V152)
   868441Nej, gå til spm 136 (V156)
   88 4689Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 12
 • V152 FJERNSEERTID
  • Fjernsyn og radio
  • Hvor lang tid om dagen plejer De at se fjernsyn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   9104900 - 19 minutter
   101152120 - 39 minutter
   3033158240-79 minutter
   4146218380 minutter og derover
   2 108
   9 469Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 89
 • V153 TV-AVISEN
  • Fjernsyn og radio
  • Hvor mange gange om ugen plejer De at se TV-avisen kl. 19.30?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33170Aldrig
   10115311 til 2 gange
   13157123 til 4 gange
   773535 til 6 gange
   58643104Hver dag eller næsten hver dag
   1 48
   8 439Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 91
 • V154 SEERINTERESSER
  Hvis svaret er 'det meste','politik' el. l., Spørg: 'Er der alligevel ikke noget, De ser særlig meget?' - 'Om hvad?' Variablen er sumkodet 0001 Økonomi (erhvervsliv m.v.) 142 0002 Sociale problemer 221 0004 Udenrigspolitik 201 0010 Partipolitik (lederen, politiske udsendelser m.v.) 148 0020 Andre landes sprog og kultur 85 0040 Kunst, litteratur, musik (teater, hørespil, boganmeldelser m.v.) 207 0100 Sport 177 0200 Ulykker, dagens begivenheder 226 0400 Underholdning 409 1000 Videnskab, teknik, oplysning 119 2000 Det meste 3 4000 Andet 29 8888 Ved ikke 4 9999 Uoplyst 45 Total 2016
  • Fjernsyn og radio
  • Hvilken slags udsendelser plejer De ellers at se?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 484
    Manglende 49
    Minimum 4
    Maximum 5440
    Gennemsnit 992
    Median 610
    Standardafvigelse 1029

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V155 POLITIK I FJERNSYNET
  • Fjernsyn og radio
  • Ser De ofte, undertiden eller aldrig udsendelser om politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   35381840Ofte
   48532561Undertiden
   910472Aldrig
   0 18
   8 459Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 91
 • V156 RADIOLYTTERTID
  • Fjernsyn og radio
  • Hvor lang tid om dagen plejer De at høre radio? (Musik på arbejdspladsen medregnes ikke)
  • %MD%AntalKodeKategori
   1150Har ikke radio
   282814710-19 minutter
   171789220-39 minutter
   2020104340-79 minutter
   3334177480 minutter og derover
   1 78
   1 49Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V157 RADIOAVIS
  • Fjernsyn og radio
  • Plejer De at høre radioavisen en eller flere gange om dagen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   84864490Ja, 1 eller flere gange
   1414761Nej
   2 89Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V158 LYTTERINTERESSER
  Hvis svaret er 'det meste','politik' el.l.,spørg: 'Er der alligevel ikke noget De hører særligt meget?', 'Om hvad?' Variablen er sumkodet 0001 Økonomi (erhvervsliv m.v.) 49 0002 Sociale problemer 86 0004 Udenrigspolitik 43 0010 Partipolitik (lederen, politiske udsendelser m.v.) 43 0020 Andre landes sprog og kultur 20 0040 Kunst, litteratur, musik (teater, hørespil, boganmeldelser m.v.) 273 0100 Sport 73 0200 Ulykker, dagens begivenheder 175 0400 Underholdning 246 1000 Videnskab, teknik, oplysning 54 2000 Det meste 2 4000 Andet 24 8888 Ved ikke 18 9999 Uoplyst 52 Total 1158
  • Fjernsyn og radio
  • Hvilken slags udsendelser plejer De at høre?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 463
    Manglende 70
    Minimum 1
    Maximum 5000
    Gennemsnit 663
    Median 440
    Standardafvigelse 926

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V159 POLITIK I RADIO
  • Fjernsyn og radio
  • Hører De ofte, undertiden eller aldrig udsendelser om politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1111560Ofte
   40412111Undertiden
   46482462Aldrig
   1 38
   3 179Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 96
 • V160 POL. LÆSN. ANDETSTEDS
  • Fjernsyn og radio
  • Er der andre steder, hvor De læser om politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   84864481Nej, gå til spm 143 (V162)
   1314712Ja :
   3 149Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 97
 • V161 LÆSETID
  Variablens dataindhold er ikke brugbart
  • Fjernsyn og radio
  • Hvor lang tid - sådan cirka - bruger De om ugen på at læse? (De i spm 140 nævnte bøger/blade tilsammen)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 269
    Manglende 264
    Minimum 0
    Maximum 7
    Gennemsnit 1
    Median 0
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9, 8.

 • V162 PARTI-GRUPPETILKNYTNING
  • Partier og befolkningsgru
  • Mener De at nogle af partierne tager særlige hensyn til bestemte befolkningsgrupper?
  • %MD%AntalKodeKategori
   60713181Ja
   45212Måske, lidt
   20241063Nej, gå til spm 145 (V174)
   15 818
   1 79Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 83
 • V163 PARTI-GRUPPETILKNYT. A
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvilke partier tænker De på? - Og hvilke befolkningsgrupper? Socialdemokratiets gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   40802150Arbejdere
   37181De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   36162Lønmodtagere
   24103Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0004Landmændene
   0125Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   0006Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   2397Andre
   49 2639Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 51
 • V164 PARTI-GRUPPETILKNYT. B
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvilke partier tænker De på? - Og hvilke befolkningsgrupper? Det Radikale Venstres gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   11050Arbejdere
   1631De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   0212Lønmodtagere
   220103Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   21894Landmændene
   224125Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   1846Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   11267Andre
   91 4839Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 9
 • V165 PARTI-GRUPPETILKNYT. C
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvilke partier tænker De på? - Og hvilke befolkningsgrupper? Det Konservative Folkepartis gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   1240Arbejdere
   0121De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   0112Lønmodtagere
   2593Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0124Landmændene
   1958995Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   826446Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   2597Andre
   68 3639Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 32
 • V166 PARTI-GRUPPETILKNYT. E
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvilke partier tænker De på? - Og hvilke befolkningsgrupper? Retsforbundets gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   03310Arbejdere
   03311De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   03312Lønmodtagere
   0003Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0004Landmændene
   0005Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   0006Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   0007Andre
   99 5309Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 1
 • V167 PARTI-GRUPPETILKNYT. F
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvilke partier tænker De på? - Og hvilke befolkningsgrupper? Socialistisk Folkepartis gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   1478720Arbejdere
   213121De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   1442Lønmodtagere
   0003Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0004Landmændene
   0005Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   0116Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   1337Andre
   0 18
   83 4409Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 17
 • V168 PARTI-GRUPPETILKNYT. K
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvilke partier tænker De på? - Og hvilke befolkningsgrupper? Kommunisternes gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   977500Arbejdere
   21281De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   0212Lønmodtagere
   0003Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0004Landmændene
   0005Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   0006Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   1967Andre
   88 4689Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 12
 • V169 PARTI-GRUPPETILKNYT. Q
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvilke partier tænker De på? - Og hvilke befolkningsgrupper? Kristeligt Folkepartis gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   0910Arbejdere
   0911De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   0002Lønmodtagere
   0003Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0914Landmændene
   0005Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   0006Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   27387Andre
   98 5229Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 2
 • V170 PARTI-GRUPPETILKNUT. S
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvilke partier tænker De på? - Og hvilke befolkningsgrupper? Slesvigsk Partis gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   06720Arbejdere
   03311De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   0002Lønmodtagere
   0003Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0004Landmændene
   0005Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   0006Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   0007Andre
   99 5309Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 1
 • V171 PARTI-GRUPPETILKNYT. U
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvilke partier tænker De på? - Og hvilke befolkningsgrupper? De Uafhængiges gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   01210Arbejdere
   01211De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   0002Lønmodtagere
   0003Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0004Landmændene
   02525Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   13836Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   01217Andre
   98 5259Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 2
 • V172 PARTI-GRUPPETILKNYT. V
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvilke partier tænker De på? - Og hvilke befolkningsgrupper? Venstres gruppetilknytning:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0120Arbejdere
   0121De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   0112Lønmodtagere
   1353Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   23791214Landmændene
   27115Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   1356Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   1467Andre
   71 3809Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 29
 • V173 PARTI-GRUPPETILKNYT. Y
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvilke partier tænker De på? - Og hvilke befolkningsgrupper? Venstresocialisternes gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   562290Arbejdere
   11361De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   0422Lønmodtagere
   0003Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0004Landmændene
   0005Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   0216Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   21997Andre
   91 4869Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 9
 • V174 STATSMINISTERØNSKE
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvem vil De helst have som statsminister?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29391540Baunsgård
   21281101Krag
   34142Hartling
   2293Ninn-Hansen
   45204Aksel Larsen
   1114565Andre S
   35186Andre VKR
   34147Andre
   25 1328
   1 69Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 74
 • V175 REGERINGSØNSKE
  Alle partier, der er nævnt i spm 147 og 148 er kodet under et efter følgende sumkode: 0001 Socialdemokratiet 263 0002 Det Radikale Venstre 223 0004 Det Konservative Folkeparti 186 0010 Retsforbundet 3 0020 Socialistisk Folkeparti 57 0040 Kommunisterne 6 0100 Kristeligt Folkeparti 6 0200 Slesvigsk Parti 0 0400 De Uafhængige 4 1000 Venstre 200 2000 Venstresocialisterne 12 4000 Samlingsregering (bruges kun alene) 10 5000 Alle partier (bruges kun alene) 2 8888 Ved ikke (bruges kun alene) 68 9999 Uoplyst (bruges kun alene) 11 Total 1051
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvilket eller hvilke partier vil De helst have til at danne regering efter det kommende valg? Spm 148: Er der andre partier, De gerne vil have med i regeringen? Hvilke?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 454
    Manglende 79
    Minimum 1
    Maximum 5000
    Gennemsnit 615
    Median 51
    Standardafvigelse 806

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V176 GRUNDE F. VKR-REGERING
  Kun hvis 'VKR', d.v.s. den nuværende regering af Venstre, Konservative og Radikale, er nævnt i spm 147 og 148. I alle andre tilfælde stilles i stedet spm 150.
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvorfor foretrækker De, at den nuværende regering fortsætter?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1451731Tilfredshed med VKR
   517242Ufuldendt arbejde
   0113Tilhænger af parti/program
   1344Tillid til politikeren
   0115Gavner arbejderinteressen
   0126Gavner middelklasseinteressen
   0007Gavner de forfordelte (små, fattige etc.)
   0008Gavner landbruget
   0119Gavner erhvervsliv
   13410Tilgodeser alle interesser ligeligt
   281120Økonomisk politik
   01130Anden politik
   01140Personlig gavn
   281150Dog bedre end anden regering
   271070Andet
   0 288
   73 38799Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 27
 • V177 GRUNDE F. ANDEN REGERING
  Hvis IP har nævnt andre regeringer end VKR.
  • Partier og befolkningsgru
  • Hvorfor foretrækker De, at en sådan regering afløser den nuværende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1120581Utilfreds med VKR
   712352Ønske om forandring
   36173Tilhænger af parti/program
   1254Tillid til politikeren
   1121605Gavner arbejderinteressen
   1136Gavner middelklasseinteressen
   24127Gavner de forfordelte (små, fattige etc.)
   0008Gavner landbruget
   0009Gavner erhvervsliv
   241110Tilgodeser alle interesser ligeligt
   351520Økonomisk politik
   23830Anden politik
   251340Personlig gavn
   12650Dog bedre end anden regering
   8164570Andet
   2 888
   44 23799Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 54
 • V178 PENSIONSUDGIFTER
  • Jeg vil nu læse nogle pås
  • Udgiften til folkepension og invalidepension udgør over halvdelen af statens samlede udgifter.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20211071Helt rigtigt
   25261352Vistnok rigtigt
   21211103Vistnok forkert
   31321664Helt forkert
   3 159Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 97
 • V179 EXPROPRIATION
  • Jeg vil nu læse nogle pås
  • Ekspropriationslove skal altid til folkeafstemning, før de træder i kraft.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22261191Helt rigtigt
   19221012Vistnok rigtigt
   1416743Vistnok forkert
   30351584Helt forkert
   15 819Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 85
 • V180 ARBEJDSANVISNING
  • Jeg vil nu læse nogle pås
  • Hvis arbejdsløse ikke flytter til det sted, hvor de bliver anvist arbejde, kan understøttelsen tages fra dem.
  • %MD%AntalKodeKategori
   35371871Helt rigtigt
   1112602Vistnok rigtigt
   1516823Vistnok forkert
   34351814Helt forkert
   4 239Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 96
 • V181 REGERINGSFALD
  • Jeg vil nu læse nogle pås
  • I de sidste fem år er ingen regering kommet i mindretal i folketinget.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1620871Helt rigtigt
   1215652Vistnok rigtigt
   1215653Vistnok forkert
   41502214Helt forkert
   18 959Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 82
 • V182 SPANIEN I NATO
  • Jeg vil nu læse nogle pås
  • Spanien er medlem af NATO.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1822941Helt rigtigt
   810422Vistnok rigtigt
   1518783Vistnok forkert
   40502154Helt forkert
   20 1049Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 80
 • V183 TYSKLAND I FN
  • Jeg vil nu læse nogle pås
  • Vesttyskland er medlem af FN.
  • %MD%AntalKodeKategori
   55622931Helt rigtigt
   1719892Vistnok rigtigt
   67313Vistnok forkert
   1113604Helt forkert
   11 609Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 89
 • V184 HARTLING
  • Jeg vil nu læse nogle pås
  • Poul Hartling er Danmarks udenrigsminister.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22111Helt forkert
   1162Vistnok forkert
   33163Vistnok rigtigt
   92944904Helt rigtigt
   2 109Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V185 NORDVIETNAM-ANERKENDELSE
  • Jeg vil nu læse nogle pås
  • Danmark anerkender Nordvietnam diplomatisk.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1720901Helt rigtigt
   1315682Vistnok rigtigt
   911503Vistnok forkert
   47552514Helt forkert
   14 749Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 86
 • V186 EF
  • Jeg vil nu læse nogle pås
  • Fællesmarkedet er kun en handelspolitisk sammenslutning.
  • %MD%AntalKodeKategori
   40442131Helt rigtigt
   1516792Vistnok rigtigt
   1315703Vistnok forkert
   23251204Helt forkert
   10 519Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 90
 • V187 ENGLAND I EF
  • Jeg vil nu læse nogle pås
  • England er medlem af Fællesmarkedet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   88431Helt rigtigt
   55262Vistnok rigtigt
   33153Vistnok forkert
   80844274Helt forkert
   4 229Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 96
 • V188 POLITIKERHENSYNTAGEN
  • Synspunkter fra den polit
  • Politikere tager for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener.
  • %MD%AntalKodeKategori
   48492581Helt enig
   27271432Delvis enig
   88433Hverken enig eller uenig
   1111604Delvis uenig
   44215Helt uenig
   2 89Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V189 POLITIKERØDSELHED
  • Synspunkter fra den polit
  • Politikerne er for ødsle med skatteydernes penge
  • %MD%AntalKodeKategori
   59603171Helt enig
   24241292Delvis enig
   77353Hverken enig eller uenig
   66334Delvis uenig
   33145Helt uenig
   1 59Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V190 ORGANISATIONSMAGT
  • Synspunkter fra den polit
  • Lige meget hvilke partier, der har magten, er det nogle store organisationer der bestemmer, hvad der skal ske.
  • %MD%AntalKodeKategori
   44462371Helt enig
   28291492Delvis enig
   1010533Hverken enig eller uenig
   1111564Delvis uenig
   55245Helt uenig
   3 149Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 97
 • V191 NORDISK FORSVAR
  • Synspunkter fra den polit
  • Norden burde have et fælles forsvar.
  • %MD%AntalKodeKategori
   35361841Helt enig
   1717892Delvis enig
   1415773Hverken enig eller uenig
   910504Delvis uenig
   22221165Helt uenig
   3 179Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 97
 • V192 STATSVIRKSOMHED
  • Synspunkter fra den polit
  • Staten bør eje alle virksomheder.
  • %MD%AntalKodeKategori
   44211Helt enig
   33172Delvis enig
   33153Hverken enig eller uenig
   1111574Delvis uenig
   78794185Helt uenig
   1 59Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V193 INDTÆGTSFORSKEL
  • Synspunkter fra den polit
  • Personer med høj uddannelse har krav på en høj indtægt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   31311641Helt enig
   29291542Delvis enig
   1010543Hverken enig eller uenig
   1414734Delvis uenig
   1516825Helt uenig
   1 69Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V194 RADIOCENSUR
  • Synspunkter fra den polit
  • Radio og TV burde tie yderliggående synspunkter ihjel.
  • %MD%AntalKodeKategori
   23241251Helt enig
   1313672Delvis enig
   1010513Hverken enig eller uenig
   1112614Delvis uenig
   40412135Helt uenig
   3 169Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 97
 • V195 NATO-STØTTE
  • Synspunkter fra den polit
  • Danmark bør yde mere til NATO.
  • %MD%AntalKodeKategori
   45231Helt enig
   910492Delvis enig
   1414743Hverken enig eller uenig
   1616834Delvis uenig
   53552825Helt uenig
   4 229Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 96
 • V196 STATSBANERNE
  • Synspunkter fra den polit
  • Statsbanerne burde gå over på private hænder.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20211061Helt enig
   1010542Delvis enig
   1414743Hverken enig eller uenig
   89444Delvis uenig
   45462385Helt uenig
   3 179Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 97
 • V197 LIGELØN
  • Synspunkter fra den polit
  • Alle burde få samme løn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1414721Helt enig
   66322Delvis enig
   66303Hverken enig eller uenig
   1616854Delvis uenig
   58583085Helt uenig
   1 69Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V198 VÆRDIGHEDSKRAV
  • Synspunkter fra den polit
  • Straffede personer burde fratages valgret, når man lige ser bort fra folk, der kun har fået bøde og hæfte.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1213661Helt enig
   88412Delvis enig
   99483Hverken enig eller uenig
   1414764Delvis uenig
   55562945Helt uenig
   2 89Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V199 NORDISK REGERING
  • Synspunkter fra den polit
  • De nordiske lande bør oprette en fælles regering.
  • %MD%AntalKodeKategori
   89451Helt enig
   1112612Delvis enig
   1213653Hverken enig eller uenig
   1111564Delvis uenig
   53562855Helt uenig
   4 219Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 96
 • V200 EJENDOMSRET
  • Synspunkter fra den polit
  • Det offentlige griber for meget ind i den private ejendomsret.
  • %MD%AntalKodeKategori
   48492561Helt enig
   22231182Delvis enig
   1010533Hverken enig eller uenig
   99464Delvis uenig
   99495Helt uenig
   2 119Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V201 SKATTEPROGRESSION
  • Synspunkter fra den polit
  • Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er idag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   34341791Helt enig
   1717882Delvis enig
   99463Hverken enig eller uenig
   1313684Delvis uenig
   26271415Helt uenig
   2 119Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V202 PARTIFORBUD
  • Synspunkter fra den polit
  • Partier, der går imod velfærdsstaten, burde forbydes.
  • %MD%AntalKodeKategori
   28301501Helt enig
   1213642Delvis enig
   1011553Hverken enig eller uenig
   1414724Delvis uenig
   31331655Helt uenig
   5 279Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 95
 • V203 EFMEDLEMSKAB M. ENGLAND
  • Synspunkter fra den polit
  • Danmark bør melde sig ind i Fællesmarkedet sammen med England.
  • %MD%AntalKodeKategori
   40422111Helt enig
   1112602Delvis enig
   19201033Hverken enig eller uenig
   89444Delvis uenig
   1717885Helt uenig
   5 279Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 95
 • V204 FRI KONKURRENCE
  • Synspunkter fra den polit
  • Det er vigtigt at den frie konkurrence bevares.
  • %MD%AntalKodeKategori
   81824311Helt enig
   1111562Delvis enig
   44213Hverken enig eller uenig
   22114Delvis uenig
   1175Helt uenig
   1 79Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V205 ØKONOMISK LIGHED
  • Synspunkter fra den polit
  • I politik bør man stræbe efter at skaffe alle samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse.
  • %MD%AntalKodeKategori
   36371911Helt enig
   1717882Delvis enig
   99463Hverken enig eller uenig
   1717884Delvis uenig
   21211105Helt uenig
   2 109Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V206 SOCIALISTPARTIFORBUD
  • Synspunkter fra den polit
  • Partier, der går ind for socialisme, burde forbydes.
  • %MD%AntalKodeKategori
   99471Helt enig
   66302Delvis enig
   99473Hverken enig eller uenig
   1515794Delvis uenig
   58603095Helt uenig
   4 219Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 96
 • V207 STATSLØNGARANTI
  • Synspunkter fra den polit
  • Det offentlige må sikre, at alle kan få arbejde til en rimelig løn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   68693621Helt enig
   1616872Delvis enig
   55263Hverken enig eller uenig
   55294Delvis uenig
   55245Helt uenig
   1 59Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V208 FORMUESKAT
  • Synspunkter fra den polit
  • De, der sparer op skal ikke straffes gennem formueskatter.
  • %MD%AntalKodeKategori
   66673531Helt enig
   1414762Delvis enig
   55243Hverken enig eller uenig
   66304Delvis uenig
   88445Helt uenig
   1 69Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V209 TURISTKONTROL
  • Synspunkter fra den polit
  • Myndighederne skulle føre nøjere kontrol med, hvilke turister der bliver sluppet ind i landet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   52532751Helt enig
   1515802Delvis enig
   1111583Hverken enig eller uenig
   77364Delvis uenig
   1414735Helt uenig
   2 119Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V210 STÆRK MAND
  • Synspunkter fra den polit
  • Det vil være meget fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krisesituation.
  • %MD%AntalKodeKategori
   28291471Helt enig
   1718892Delvis enig
   1415763Hverken enig eller uenig
   88414Delvis uenig
   28301505Helt uenig
   6 309Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 94
 • V211 INVESTERINGSKONTROL
  • Synspunkter fra den polit
  • Staten har for lidt kontrol med de private investeringer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   33361771Helt enig
   20221072Delvis enig
   1617833Hverken enig eller uenig
   1011554Delvis uenig
   1415755Helt uenig
   7 369Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 93
 • V212 ORGANISATIONSPRES
  • Synspunkter fra den polit
  • Den enkelte kommer ofte i klemme i forhold til de store organisationer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   56592991Helt enig
   20211092Delvis enig
   1314693Hverken enig eller uenig
   33154Delvis uenig
   33155Helt uenig
   5 269Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 95
 • V213 ARV
  • Synspunkter fra den polit
  • Man må hindre, at folk kan blive rige, blot ved at arve.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1314711Helt enig
   1010552Delvis enig
   1010543Hverken enig eller uenig
   1515784Delvis uenig
   50512675Helt uenig
   2 89Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V214 JORDEJENDOM
  • Synspunkter fra den polit
  • Udlændinge bør ikke kunne eje jord i Danmark.
  • %MD%AntalKodeKategori
   62633281Helt enig
   1414722Delvis enig
   77353Hverken enig eller uenig
   99494Delvis uenig
   88405Helt uenig
   2 99Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V215 VALGRETSALDEROVERGRÆNSE
  • Synspunkter fra den polit
  • Personer, der er blevet senile, burde fratages valgretten.
  • %MD%AntalKodeKategori
   34351811Helt enig
   1616842Delvis enig
   1112613Hverken enig eller uenig
   1111564Delvis uenig
   26271395Helt uenig
   2 129Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V216 POLITIKONTROL
  • Synspunkter fra den polit
  • Grupper, der ikke vil acceptere den demokratiske styreform må finde sig i, at politiet holder øje med dem.
  • %MD%AntalKodeKategori
   56583011Helt enig
   1515782Delvis enig
   67343Hverken enig eller uenig
   66304Delvis uenig
   1414755Helt uenig
   3 159Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 97
 • V217 NATO
  • Synspunkter fra den polit
  • Vi bør snarest melde os ud af NATO.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1719931Helt enig
   1112602Delvis enig
   1819953Hverken enig eller uenig
   1112604Delvis uenig
   35371845Helt uenig
   8 419Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 92
 • V218 FREMMEDARBEJDERE
  • Synspunkter fra den polit
  • Udenlandsk arbejdskraft skal ikke have lov at trænge danskerne ud af arbejdspladserne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   75753991Helt enig
   1010542Delvis enig
   55253Hverken enig eller uenig
   66324Delvis uenig
   44195Helt uenig
   1 49Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V219 VALGRETSALDERUNDERGRÆNSE
  • Synspunkter fra den polit
  • Unge mennesker bør først få valgret i det øjeblik de har afsluttet deres uddannelse og bidrager aktivt til samfundet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   31311661Helt enig
   1313692Delvis enig
   55243Hverken enig eller uenig
   1212644Delvis uenig
   38392055Helt uenig
   1 59Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V220 VESTLIGT SAMARBEJDE
  • Synspunkter fra den polit
  • Samarbejdet mellem de vestlige lande bør udvides kraftigt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   42452221Helt enig
   25271322Delvis enig
   1819953Hverken enig eller uenig
   55244Delvis uenig
   55255Helt uenig
   7 359Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 93
 • V221 ORGANISATIONSMAGTMISBRUG
  • Synspunkter fra den polit
  • De store lønmodtagerorganisationer og erhvervsorganisationer har tiltaget sig en magt, som egentlig tilhører folketinget.
  • %MD%AntalKodeKategori
   25271341Helt enig
   23241202Delvis enig
   21231143Hverken enig eller uenig
   1112604Delvis uenig
   1213625Helt uenig
   8 439Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 92
 • V222 EF UDENRIGSPOLITIK
  • Og endelig nogle synspunk
  • Bliver vi medlem af Fællesmarkedet, mister vi enhver mulighed for at føre en selvstændig udenrigspolitik.
  • %MD%AntalKodeKategori
   21241141Helt enig
   1719892Delvis enig
   1416753Hverken enig eller uenig
   1618854Delvis uenig
   22241175Helt uenig
   10 539Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 90
 • V223 EF UDEMOKRATISK
  • Og endelig nogle synspunk
  • Fællesmarkedets styreform er uforenelig med dansk demokratisk tradition.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1618831Helt enig
   1315702Delvis enig
   22251163Hverken enig eller uenig
   1518814Delvis uenig
   20231055Helt uenig
   15 789Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 85
 • V224 EF UAFHÆNGIGHEDSTAB
  • Og endelig nogle synspunk
  • Medlemskab af Fællesmarkedet vil betyde en opgivelse af vor nationale uafhængighed.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20211041Helt enig
   1416772Delvis enig
   1516793Hverken enig eller uenig
   1617844Delvis uenig
   27291425Helt uenig
   9 479Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 91
 • V225 EF ØKONOMISK FORDEL
  • Og endelig nogle synspunk
  • Danmark vil have stor økonomisk fordel af en tilknytning til Fællesmarkedet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1415731Helt uenig
   1416772Delvis uenig
   22241173Hverken enig eller uenig
   21231124Delvis enig
   21221105Helt enig
   8 449Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 92
 • V226 EF KAPITALIMPORT
  • Og endelig nogle synspunk
  • Udenlandsk kapital vil få for stor indflydelse på dansk industri ved medlemskab af Fællesmarkedet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   32341701Helt enig
   27301462Delvis enig
   20211043Hverken enig eller uenig
   89424Delvis uenig
   66325Helt uenig
   7 399Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 93
 • V227 EF MODSTAND
  • Og endelig nogle synspunk
  • Vi skal under ingen omstændigheder melde os ind i Fællesmarkedet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20211071Helt enig
   89432Delvis enig
   1920993Hverken enig eller uenig
   1112584Delvis uenig
   36381925Helt uenig
   6 349Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 94
 • V228 EF KULTURTRUSEL
  • Og endelig nogle synspunk
  • Medlemskab af Fællesmarkedet vil udgøre en trussel mod dansk kultur.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1617841Helt enig
   1111562Delvis enig
   1415733Hverken enig eller uenig
   1415754Delvis uenig
   38422055Helt uenig
   8 409Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 92
 • V229 VALGDELTAGELSE I MORGEN
  • Folketingsvalget De næste
  • Hvis der var folketingsvalg imorgen, ville De så stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   95965090Ja
   44191Nej, gå til spm 203 (V239)
   1 58
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V230 PARTIVALG I MORGEN
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • Hvilket parti ville De stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   41472171Socialdemokratiet
   1618832Venstre
   1012553Konservative
   1214644Radikale Venstre
   45215Socialistisk Folkeparti
   1138Retsforbundet
   1139Kommunisterne
   22910Kristeligt Folkeparti
   11411Venstresocialisterne
   00113Slesvigsk Parti
   00214De Uafhængige
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   7 3788
   6 3499Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 87
 • V231 PARTIBEGRUNDELSE BEDST
  • Folketingsvalget De næste
  • Hvorfor foretrækker De dette parti? Her er et kort med de mest almindelige begrundelser vi hører fra folk. (Vis kort 8) Hvilken af dem passer bedst på Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29341521Jeg kan godt lide de ideer, som partiet står for
   23271212Partiets politik kommer mig og min familie til gode
   1416733Det er dygtige folk der står i spid- sen for partiet
   1012534Jeg har noget til fælles med de mennesker som er tilhængere af dette parti
   1012525Partiet har præget udviklingen gennem mange år
   2 108
   14 729Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 85
 • V232 PARTIBEGRUND NÆSTBEDST
  • Folketingsvalget De næste
  • Hvorfor foretrækker De dette parti? Her er et kort med de mest almindelige begrundelser vi hører fra folk. (Vis kort 8) Hvilken af dem passer næstbedst på Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23271201Jeg kan godt lide de ideer, som partiet står for
   1720882Partiets politik kommer mig og min familie til gode
   1822973Det er dygtige folk der står i spid- sen for partiet
   1417754Jeg har noget til fælles med de mennesker som er tilhængere af dette parti
   1114615Partiet har præget udviklingen gennem mange år
   4 218
   13 719Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 83
 • V233 PARTIBEGRUND TRE.BEDST
  Fortsæt med spm 205 (V241).
  • Folketingsvalget De næste
  • Hvorfor foretrækker De dette parti? Her er et kort med de mest almindelige begrundelser vi hører fra folk. (Vis kort 8) Hvilken af dem passer dårligst på Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   611301Jeg kan godt lide de ideer, som partiet står for
   814402Partiets politik kommer mig og min familie til gode
   1121593Det er dygtige folk der står i spid- sen for partiet
   1019524Jeg har noget til fælles med de mennesker som er tilhængere af dette parti
   1834955Partiet har præget udviklingen gennem mange år
   33 1748
   16 839Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 52
 • V234 ANDRE PARTIIPRÆFERENCER
  • Folketingsvalget De næste
  • Er der et eller flere andre partier, De eventuelt også kunne tænke Dem at stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   38492050Ja
   40512121Nej, gå til spm 205 (V241)
   4 228
   18 949Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 78
 • V235 ALT. PARTIPRÆFERENCE 1
  Variablen er sumkodet 0001 Socialdemokratiet 40 0002 Det Radikale Venstre 53 0004 Det Konservative Folkeparti 41 0010 Retsforbundet 3 0020 Socialistisk Folkeparti 40 0040 Kommunisterne 1 0100 Kristeligt Folkeparti 7 0200 Slesvigsk Parti 0 0400 De Uafhængige 7 1000 Venstre 41 2000 Venstresocialisterne 7 4000 Andet, gå til spm 205 (V241) 1 8888 Ved ikke, gå til spm 205 (V241) 2 9999 Uoplyst, gå til spm 205 (V241) 327 Total 570 To cases er fejlkodet; en har koden 0009, en anden har koden 1999.
  • Folketingsvalget De næste
  • (Er der et eller flere andre partier, De eventuelt også kunne tænke Dem at stemme på?) Hvilket eller hvilke partier er det?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 204
    Manglende 329
    Minimum 1
    Maximum 4000
    Gennemsnit 322
    Median 8
    Standardafvigelse 591

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V236 ALT. PARTIPRÆFERENCE 2
  Parti nr. 1 er det, der er nævnt i spm 199 (V230). Hvis der kun er anført et parti i 202B, kodes dette som partipræference nr. 2. Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • (Er der et eller flere andre partier, De eventuelt også kunne tænke Dem at stemme på?) Hvis De skulle anbringe disse partier i den rækkefølge, som De foretrækker dem, hvilket ville så blive parti nr. 2?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   620341Socialdemokratiet
   517292Venstre
   516273Konservative
   722384Radikale Venstre
   618315Socialistisk Folkeparti
   1238Retsforbundet
   0009Kommunisterne
   13510Kristeligt Folkeparti
   12311Venstresocialisterne
   00013Slesvigsk Parti
   12414De Uafhængige
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   0 188
   67 35899Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 33
 • V237 ALT. PARTIPRÆFERENCE 3
  Kun hvis der er nævnt mere end et parti i spm 202B (V235). Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • (Er der et eller flere andre partier, De eventuelt også kunne tænke Dem at stemme på?) Hvis De skulle anbringe disse partier i den rækkefølge, som De foretrækker dem, hvilket ville så blive parti nr. 3?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   11241Socialdemokratiet
   11862Venstre
   230103Konservative
   11554Radikale Venstre
   0625Socialistisk Folkeparti
   0008Retsforbundet
   0319Kommunisterne
   06210Kristeligt Folkeparti
   03111Venstresocialisterne
   00013Slesvigsk Parti
   06214De Uafhængige
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   0 188
   94 49999Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 6
 • V238 ALT. PARTIPRÆFERENCE 4
  Kun hvis der er nævnt mere end et parti i spm 202B (V235). (Fortsæt med spm 205 (V241).) Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • (Er der et eller flere andre partier, De eventuelt også kunne tænke Dem at stemme på?) Hvis De skulle anbringe disse partier i den rækkefølge, som De foretrækker dem, hvilket ville så blive parti nr. 4?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   0001Socialdemokratiet
   03312Venstre
   03313Konservative
   0004Radikale Venstre
   0005Socialistisk Folkeparti
   0008Retsforbundet
   0009Kommunisterne
   00010Kristeligt Folkeparti
   033111Venstresocialisterne
   00013Slesvigsk Parti
   00014De Uafhængige
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   99 53099Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 1
 • V239 GRUND TIL PASSIVITET
  Fortsæt med spm 205 (V241).
  • Folketingsvalget De næste
  • Hvad er grunden til, at De ikke ville stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Mistillid til eller foragt for partier
   14471Mangel på interesse for politik
   13152Mangel på indsigt i politik
   0003IP har alligevel ikke nogen indflydelse
   0614Intet parti dækker IP's synspunkter
   0005Fysiske vanskeligheder
   0006IP's parti uden chance for valg
   11937Andre
   1 38
   96 5149Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 3
 • V240 GRUND T TVIVL O.VALGDELT
  • Folketingsvalget De næste
  • Hvad er det, der gør, at De er i tvivl om, om De vil stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   02010Mistillid til eller foragt for partier
   0001Mangel på interesse for politik
   04022Mangel på indsigt i politik
   0003IP har alligevel ikke nogen indflydelse
   0004Intet parti dækker IP's synspunkter
   02015Fysiske vanskeligheder
   0006IP's parti uden chance for valg
   02017Andre
   0 28
   99 5269Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 1
 • V241 STEMT 1968
  • Folketingsvalget De næste
  • Stemte De ved sidste folketingsvalg?
  • %MD%AntalKodeKategori
   91914831Ja
   44222Nej
   55263Havde ikke stemmeret
   0 18
   0 19Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V242 PARTI 1968
  NB: Hvis IP svarer et parti, som ikke stillede op, siges: 'Partiet stillede vist ikke op ved det valg. Kan De huske, om det ikke var et andet parti, De stemte på ved det valg?' Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • Hvilket parti stemte De på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1140Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   38422001Socialdemokratiet
   1820962Venstre
   1213623Konservative
   1416754Radikale Venstre
   44205Socialistisk Folkeparti
   1138Retsforbundet
   1149Kommunisterne
   11311Venstresocialisterne
   11312Liberalt Centrum
   00113Slesvigsk Parti
   00214De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   2 1088
   9 5099Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 89
 • V243 STEMT 1966
  • Folketingsvalget De næste
  • Stemte De ved folketingsvalget i 1966?
  • %MD%AntalKodeKategori
   85874511Ja
   55252Nej
   88443Havde ikke stemmeret
   1 68
   1 79Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V244 PARTI 1966
  NB: Hvis IP svarer et parti, som ikke stillede op, siges: 'Partiet stillede vist ikke op ved det valg. Kan De huske, om det ikke var et andet parti, De stemte på ved det valg?' Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • Hvilket parti stemte De på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1140Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   37451991Socialdemokratiet
   1721922Venstre
   1114603Konservative
   810444Radikale Venstre
   45235Socialistisk Folkeparti
   1138Retsforbundet
   1139Kommunisterne
   00111Venstresocialisterne (stillede ej op)
   12712Liberalt Centrum
   00013Slesvigsk Parti (stillede ej op)
   11314De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   3 1588
   15 7999Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 82
 • V245 STEMT 1964
  • Folketingsvalget De næste
  • Stemte De ved folketingsvalget i 1964?
  • %MD%AntalKodeKategori
   77804121Ja
   44232Nej
   1415773Havde ikke stemmeret
   2 128
   2 99Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 96
 • V246 PARTI 1964
  NB: Hvis IP svarer et parti, som ikke stillede op, siges: 'Partiet stillede vist ikke op ved det valg. Kan De huske, om det ikke var et andet parti, De stemte på ved det valg?' Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • Hvilket parti stemte De på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1140Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   35471881Socialdemokratiet
   1722892Venstre
   1115583Konservative
   68334Radikale Venstre
   23135Socialistisk Folkeparti
   1148Retsforbundet
   0129Kommunisterne
   00111Venstresocialisterne (stillede ej op)
   00012Liberalt Centrum (stillede ej op)
   00113Slesvigsk Parti
   11414De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   5 2488
   21 11299Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 74
 • V247 STEMT 1960
  • Folketingsvalget De næste
  • Stemte De ved folketingsvalget i 1960?
  • %MD%AntalKodeKategori
   65703491Ja
   67332Nej
   22231153Havde ikke stemmeret
   4 198
   3 179Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 93
 • V248 PARTI 1960
  NB: Hvis IP svarer et parti, som ikke stillede op, siges: 'Partiet stillede vist ikke op ved det valg. Kan De huske, om det ikke var et andet parti, De stemte på ved det valg?' Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • Hvilket parti stemte De på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   2280Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   30481621Socialdemokratiet
   1422752Venstre
   914463Konservative
   58264Radikale Venstre
   2285Socialistisk Folkeparti
   1148Retsforbundet
   0019Kommunisterne
   01211Venstresocialisterne (stillede ej op)
   00012Liberalt Centrum (stillede ej op)
   00113Slesvigsk Parti
   01214De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   7 3588
   31 16399Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 63
 • V249 FØRSTE PARTIVALG
  Spørgsmålet stilles kun til personer, der er født 1934 eller tidligere, jfr. spm 3 (V14). Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • Kan De huske første gang, De stemte ved et folketingsvalg? Hvilket parti stemte De på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0120Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   30511581Socialdemokratiet
   1526802Venstre
   59283Konservative
   58244Radikale Venstre
   1268Retsforbundet
   1279Kommunisterne
   00113Slesvigsk Parti
   11414De Uafhængige
   01215Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   9 4688
   33 17599Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 59
 • V250 FØRSTE PARTIVALG TIDSPKT
  • Folketingsvalget De næste
  • Kan De også huske, om det var lige efter, at De havde fået valgret, eller om der havde været et eller flere valg, hvor De ikke havde stemt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   48842571Havde lige fået valgret
   916482Havde ikke stemt en eller flere gange før
   13 688
   30 1609Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 57
 • V251 ÆGTEF. VALGDELTAGELSE
  • Folketingsvalget De næste
  • Tror De, Deres ægtefælle ville stemme, hvis der var folketingsvalg imorgen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   74963920Ja
   23131Nej, gå til spm 217 (V253)
   1142Har ikke valgret, gå til spm 217 (V253)
   2 118
   21 1139Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 77
 • V252 ÆGTEF. PARTIVALG
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • Hvilket parti tror De, Deres ægtefælle ville stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   24451261Socialdemokratiet
   1324682Venstre
   712353Konservative
   59254Radikale Venstre
   36165Socialistisk Folkeparti
   1138Retsforbundet
   0019Kommunisterne
   11410Kristeligt Folkeparti
   00111Venstresocialisterne
   00013Slesvigsk Parti
   00114De Uafhængige
   01215Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   20 10888
   27 14399Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 53
 • V253 PARTIFILHÆNGER
  • Folketingsvalget De næste
  • Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som f.eks. socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet. Eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?
  • %MD%AntalKodeKategori
   52532771Ja, betragter sig som tilhænger af et bestemt parti
   66303Ved ikke, i tvivl, gå til spm 220 (V256)
   41412175Nej, betragter sig ikke som tilhænger af et bestemt parti, gå til spm 220 (V256)
   1 68
   1 39Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V254 PARTIPRÆFERENCE
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • Hvilket parti er der tale om?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   28551481Socialdemokratiet
   919502Venstre
   611313Konservative
   59244Radikale Venstre
   1265Socialistisk Folkeparti
   0018Retsforbundet
   1139Kommunisterne
   11310Kristeligt Folkeparti
   01211Venstresocialisterne
   01213Slesvigsk Parti
   00014De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   0 288
   49 26199Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 51
 • V255 PARTITILHØRSINTENSITET
  Fortsæt med spm 222.
  • Folketingsvalget De næste
  • Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så stærkt overbeviste. Betragter De Dem selv som stærkt overbevist tilhænger af Deres parti eller ikke stærkt overbevist?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25471311Ja, stærkt overbevist
   28521472Nej, ikke stærkt over- bevist
   0123Andet svar:
   47 2539Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 53
 • V256 PARTIPRÆFERENCE
  Hvis der svares andet end nej, fortsæt med spm 222 (V258). Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • Er der alligevel et parti, som De synes, De står nærmere end de andre partier? Hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1124570Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   1226631Socialdemokratiet
   716382Venstre
   510253Konservative
   614344Radikale Venstre
   25115Socialistisk Folkeparti
   0018Retsforbundet
   0129Kommunisterne
   11310Kristeligt Folkeparti
   00111Venstresocialisterne
   00013Slesvigsk Parti
   01214De Uafhængige
   12515Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   2 1388
   52 27899Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 45
 • V257 GR.T MANGL. PARTITILKNYT
  • Folketingsvalget De næste
  • Er der nogen særlig grund til, at De ikke føler Dem knyttet til et bestemt parti? Hvilken? (Gerne flere svar)
  • %MD%AntalKodeKategori
   652311Nej
   323142Ja: Interesserer sig slet ikke for politik
   1534Ja: Har alligevel ingen ind- flydelse
   0326Ja: Interesserer sig slet ikke for politik og har alligevel ingen indfly- delse
   02110Ja: Giver problemer med andre mennesker
   02114Ja: Har alligevel ingen indfly- delse og giver problemer med andre mennesker
   00020Ja: Ved for lidt om politik
   03240Ja: Intet parti dækker IP's synspunkt
   000100Ja: Mistillid eller foragt for partier
   1106200Ja: Andet
   0 2888
   88 471999Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 11
 • V258 DÅRLIGST LIDTE PARTIER
  • Folketingsvalget De næste
  • Er der et eller flere partier, som De slet ikke kunne tænke Dem at stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   88944690Ja
   66311Nej, gå til spm 224 (V263)
   4 238
   2 109Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 94
 • V259 DÅRLIGST LIDTE PARTIER
  Hvis der kun er anført et parti i 222a, kodes dette som nødigst i spm 223. Variablen er sumkodet 0001 Socialdemokratiet 54 0002 Det Radikale Venstre 63 0004 Det Konservative Folkeparti 129 0010 Retsforbundet 68 0020 Socialistisk Folkeparti 166 0040 Kommunisterne 389 0100 Slesvigsk Parti 48 0200 Kristeligt Folkeparti 116 0400 De Uafhængige 93 1000 Venstre 108 2000 Venstresocialisterne 175 4000 Andet: 3 8888 Ved ikke/nej, gå til spm 224 (V263) 2 9999 Uoplyst 57 Total 1477 To cases fejlkodet - koderne 0090 og 0099.
  • Folketingsvalget De næste
  • (Er der et eller flere partier, som De slet ikke kunne tænke Dem at stemme på?) Hvilket eller hvilke partier er det?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 474
    Manglende 59
    Minimum 2
    Maximum 7767
    Gennemsnit 1172
    Median 1006
    Standardafvigelse 1173

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V260 DÅRLIGST LIDTE PARTIER 1
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • (Er der et eller flere partier, som De slet ikke kunne tænke Dem at stemme på? Hvilket af disse partier ville De nødigst stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   1141Socialdemokratiet
   44192Venstre
   89413Konservative
   1274Radikale Venstre
   2285Socialistisk Folkeparti
   0008Retsforbundet
   56693019Kommunisterne
   562510Kristeligt Folkeparti
   441911Venstresocialisterne
   00113Slesvigsk Parti
   231314De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   3 1688
   15 7999Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 82
 • V261 DÅRLIGST LIDTE PARTIER 2
  Kun hvis der er nævnt mere end et parti i spm 222a (V259). Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • (Er der et eller flere partier, som De slet ikke kunne tænke Dem at stemme på? Hvilket af disse partier ville De næstnødigst stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   23101Socialdemokratiet
   69332Venstre
   811403Konservative
   34154Radikale Venstre
   1117605Socialistisk Folkeparti
   2398Retsforbundet
   812429Kommunisterne
   472310Kristeligt Folkeparti
   18279511Venstresocialisterne
   11413Slesvigsk Parti
   451914De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   3 1788
   31 16699Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 66
 • V262 DÅRLIGST LIDTE PARTIER 3
  Kun hvis der er nævnt mere end et parti i spm 222a (V259). Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • (Er der et eller flere partier, som De slet ikke kunne tænke Dem at stemme på? Hvilket af disse partier ville De tredienødigst stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   36151Socialdemokratiet
   511272Venstre
   510243Konservative
   37174Radikale Venstre
   1225625Socialistisk Folkeparti
   36158Retsforbundet
   25139Kommunisterne
   361510Kristeligt Folkeparti
   7153611Venstresocialisterne
   00113Slesvigsk Parti
   492114De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   3 1488
   51 27399Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 46
 • V263 VENNERS OPFATTELSE
  • Folketingsvalget De næste
  • Har De indtryk af, at Deres nærmeste venner har nogenlunde samme partipolitiske opfattelse eller en anden end De selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1721911Ja, alle eller næsten alle har samme opfattelse
   23271212Ja, overvejende samme opfattelse
   33401783Nogle har samme, andre forskellig opfattelse
   810424De fleste har en anden opfattelse
   22105Alle, eller næsten alle har en anden opfattelse
   16 838
   2 89Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 83
 • V264 KOLLEGERS OPFATTELSE
  • Folketingsvalget De næste
  • Hvordan med kollegerne på Deres arbejdsplads? Har de nogenlunde samme partipolitiske opfattelse eller en anden end De selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   813451Ja, alle eller næsten alle har samme opfattelse
   1523782Ja, overvejende samme opfattelse
   1727913Nogle har samme, andre forskellig opfattelse
   47234De fleste har en anden opfattelse
   1155Alle, eller næsten alle har en anden opfattelse
   1728927Har ingen kolleger
   21 1118
   17 889Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 63
 • V265 POLITISK FORENING
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Folketingsvalget De næste
  • Er De medlem af en politisk forening? Hvilken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   83834400Nej
   99461Socialdemokratiet
   55292Venstre
   2283Konservative
   1154Radikale Venstre
   0005Socialistisk Folkeparti
   0018Retsforbundet
   0019Kommunisterne
   00110Kristeligt Folkeparti
   00111Venstresocialisterne
   00013Slesvigsk Parti (Bund Deutscher Nordschleswiger)
   00014De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   0 199Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V266 MØDEDELTAGELSE
  • Folketingsvalget De næste
  • Plejer De at gå til foreningens møder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   852440Ja
   848411Nej
   84 4489Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 16
 • V267 TILLIDSPOST
  • Folketingsvalget De næste
  • Har De nogen tillidspost i foreningen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   213110Ja
   1487741Nej
   84 4489Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 16
 • V268 ANTAL BESØG
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Antal besøg?
  • %MD%AntalKodeKategori
   59593151Et besøg
   28281512To besøg
   99463Tre besøg
   22104Fire besøg
   1155Fem besøg
   1136Seks besøg
   0007Syv besøg
   0018Otte eller flere besøg
   0 29Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V269 FORANSTALTNING V. BESØG
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Foranstaltninger i forbindelse med besøg
  • %MD%AntalKodeKategori
   55271Oplysning
   21221142Aftale
   0024Brev
   71723768Kontakt uden aftale eller oplysning
   3 149Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 97
 • V270 RESULTAT
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Resultat
  • %MD%AntalKodeKategori
   79794191Interview gennemført
   21211142Interview gennemført efter oplys- ning, aftale eller brev
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V271 DATO FOR INTERVIEW
  Datoen er kodet ddmm (dag-måned). Speciel kode: 9999 Uoplyst
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Dato for interview
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 530
    Manglende 3
    Minimum 110
    Maximum 3009
    Gennemsnit 1274
    Median 910
    Standardafvigelse 976

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V272 INTERVIEWNR.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Interviewers nummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 533
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 764
    Gennemsnit 228
    Median 148
    Standardafvigelse 191

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V273 SÆRLIGE VANSKELIGHEDER
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Var der særlige vanskeligheder på enkelte områder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   89904731Nej
   2292Politiske spørgsmål
   88445Andet
   1 79Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V274 KØN I ANDEN OMGANG
 • V275 HVEM TIL STEDE
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvem var til stede under interviewet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   66673521Alene med interviewpersonen
   20201072Ægtefælle/samlever
   44193Andre voksne
   44197Flere kategorier (ægtefælle og børn, etc.)
   66308Børn
   1 69Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V276 VIGTIGSTE PROBLEM 1
  Denne variabel er trecifret. Sidste ciffer er et retningsciffer som beskrevet i note 4. De to første cifre er en indholdskode som beskrevet i note 3. 01-07, 09-19: Diffuse svar 21 20-39 Erhverv og økonomi 170 40-49 Finanser 47 50-59 Bolig 49 60-69 Trafik o.l. 33 70-79 Sociale problemer 53 90-99 Kultur og uddannelse 7 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 1 81, 87-88: Fællesmarked 103 00, 08:Uoplyst 49 Total 533
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 1
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 532
    Manglende 1
    Minimum 10
    Maximum 992
    Gennemsnit 444
    Median 402
    Standardafvigelse 272

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V277 VIGTIGSTE PROBLEM 2
  Denne variabel er trecifret. Sidste ciffer er et retningsciffer som beskrevet i note 4. De to første cifre er en indholdskode som beskrevet i note 3. 01-07, 09-19: Diffuse svar 16 20-39 Erhverv og økonomi 106 40-49 Finanser 43 50-59 Bolig 57 60-69 Trafik o.l. 25 70-79 Sociale problemer 58 90-99 Kultur og uddannelse 22 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 1 81, 87-88: Fællesmarked 78 00, 08:Uoplyst 127 Total 533
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 2
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 461
    Manglende 72
    Minimum 10
    Maximum 992
    Gennemsnit 476
    Median 500
    Standardafvigelse 281

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V278 VIGTIGSTE PROBLEM 3
  Denne variabel er trecifret. Det sidste ciffer er et retningsciffer som beskrevet i note 4. De to første cifre er en indholdskode som beskrevet i note 3. 01-07, 09-19: Diffuse svar 6 20-39 Erhverv og økonomi 30 40-49 Finanser 35 50-59 Bolig 29 60-69 Trafik o.l. 24 70-79 Sociale problemer 48 90-99 Kultur og uddannelse 21 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 9 81, 87-88: Fællesmarked 27 00, 08:Uoplyst 304 Total 533
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 3
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 279
    Manglende 254
    Minimum 33
    Maximum 990
    Gennemsnit 504
    Median 500
    Standardafvigelse 285

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V279 VIGTIGSTE PROBLEM 4
  Denne variabel er trecifret. Det sidste ciffer er et retningsciffer som beskrevet i note 4. De to første cifre er en indholdskode som beskrevet i note 3. 01-07, 09-19: Diffuse svar 1 20-39 Erhverv og økonomi 11 40-49 Finanser 14 50-59 Bolig 6 60-69 Trafik o.l. 7 70-79 Sociale problemer 13 90-99 Kultur og uddannelse 2 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 6 81, 87-88: Fællesmarked 8 00, 08:Uoplyst 465 Total 533
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 4
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 122
    Manglende 411
    Minimum 9
    Maximum 992
    Gennemsnit 356
    Median 230
    Standardafvigelse 302

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V280 H.PROB.INTERES.MEST 1
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvilke problemer har De - under valgkampen - været mest interesseret i at komme til at kende de politiske partiers stilling til? (Vis kort 1)
  • %MD%AntalKodeKategori
   20221090Betalingsbalance
   19201011Skat
   1112572Ehvervsliv, arbejdsmarked
   33143Undervisning
   1314704Sociale problemer
   66325Bolig
   1136Forsvar, krig
   20221077Markedsforhold
   7 378
   1 39Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 92
 • V281 HV.PROB.INTERES.MEST 2
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvilke problemer har De - under valgkampen - været næstmest interesseret i at komme til kende de politiske partiers stilling til? (Vis kort 1)
  • %MD%AntalKodeKategori
   1315700Betalingsbalance
   1719901Skat
   1416752Ehvervsliv, arbejdsmarked
   45233Undervisning
   1719904Sociale problemer
   1112565Bolig
   2286Forsvar, krig
   1315707Markedsforhold
   9 478
   1 49Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 90
 • V282 HV.PROB.INTERES.MEST 3
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvilke problemer har De - under valgkampen - været trediemest interesseret i at komme til at kende de politiske partiers stilling til? (Vis kort 1)
  • %MD%AntalKodeKategori
   1113590Betalingsbalance
   1214641Skat
   1416732Ehvervsliv, arbejdsmarked
   67303Undervisning
   1417764Sociale problemer
   1214625Bolig
   34186Forsvar, krig
   1416727Markedsforhold
   14 728
   1 79Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 85
 • V283 HV.BEDST FÅET OPLYS. 1
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvordan har De under valgkampen bedst fået noget at vide om politisk interesse nr. 1?
  • %MD%AntalKodeKategori
   61663250TV
   89431Radio
   1820962Aviser
   0013Uge/månedsblade
   0014Tidsskrifter
   0005Bøger
   22126Andre mennesker
   22127Andet
   5 248
   4 199Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 92
 • V284 HV.BEDST FÅET OPLYS. 2
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvordan har De under valgkampen bedst fået noget at vide om politisk interesse nr. 2?
  • %MD%AntalKodeKategori
   49552620TV
   1213631Radio
   22251182Aviser
   0023Uge/månedsblade
   1134Tidsskrifter
   0005Bøger
   33166Andre mennesker
   23137Andet
   5 298
   5 279Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 89
 • V285 HV.BEDST FÅET OPLYS. 3
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvordan har De under valgkampen bedst fået noget at vide om politisk interesse nr. 3?
  • %MD%AntalKodeKategori
   46542430TV
   1012551Radio
   22261172Aviser
   0023Uge/månedsblade
   1134Tidsskrifter
   0015Bøger
   23126Andre mennesker
   23137Andet
   8 438
   8 449Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 84
 • V286 HV.BEDST FÅET OPLYS. 4
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvordan har De under valgkampen alt i alt bedst fået noget at vide om partiernes stilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   56632990TV
   89441Radio
   19211012Aviser
   0013Uge/månedsblade
   0024Tidsskrifter
   0025Bøger
   23126Andre mennesker
   22107Andet
   5 298
   6 339Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 88
 • V287 VALGKAMP I RADIO TV
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Fulgte De valgkampen i fjernsynet, i radioen eller begge dele?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20201090Ingen af delene, gå til spm 13 (V296)
   54542881Kun i fjernsynet
   66312Kun i radioen, gæ til spm 10 (V293)
   20201043Begge dele
   0 19Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V288 PRÆSTATION I TV
  Variablen er sumkodet 0000 Ingen/nej 24 0001 Socialdemokratiet 287 0002 Det Radikale Venstre 260 0004 Det Konservative Folkeparti 218 0010 Retsforbundet 154 0020 Socialistisk Folkeparti 233 0040 Kommunisterne 174 0100 Kristeligt Folkeparti 187 0200 Slesvigsk Parti 95 0400 Venstre 241 1000 Venstresocialisterne 150 8888 Ved ikke 15 9999 Uoplyst 135 Total 2173
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvert af partierne havde en aften i fjernsynet, hvor de gjorde rede for deres programmer. Bagefter blev der stillet spørgsmål til politikerne. Fulgte De nogle af disse udsendelser? Hvilke partiers præsentationsudsendelser fulgte De i TV?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 383
    Manglende 150
    Minimum 0
    Maximum 1777
    Gennemsnit 781
    Median 506
    Standardafvigelse 699

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V289 SPØRGSMÅL BAGEFTER
  Variablen er sumkodet 0000 Ingen/nej 75 0001 Socialdemokratiet 235 0002 Det Radikale Venstre 202 0004 Det Konservative Folkeparti 183 0010 Retsforbundet 122 0020 Socialistisk Folkeparti 180 0040 Kommunisterne 145 0100 Kristeligt Folkeparti 147 0200 Slesvigsk Parti 3 0400 Venstre 190 1000 Venstresocialisterne 117 8888 Ved ikke 17 9999 Uoplyst 152 Total 1768
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvert af partierne havde en aften i fjernsynet, hvor de gjorde rede for deres programmer. Bagefter blev der stillet spørgsmål til politikerne. Fulgte De nogle af disse udsendelser? Fulgte De også spørgsmålene bagefter?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 364
    Manglende 169
    Minimum 0
    Maximum 1777
    Gennemsnit 605
    Median 407
    Standardafvigelse 655

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V290 TELEFONVAGTEN
  Variablen er sumkodet 0000 Ingen/nej 88 0001 Socialdemokratiet 41 0002 Det Radikale Venstre 35 0004 Det Konservative Folkeparti 23 0010 Retsforbundet 22 0020 Socialistisk Folkeparti 28 0040 Kommunisterne 25 0100 Kristeligt Folkeparti 18 0200 Slesvigsk Parti 0 0400 Venstre 27 1000 Venstresocialisterne 26 8888 Ved ikke 9 9999 Uoplyst 379 Total 721
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (Fulgte De valgkampen i fjernsynet, i radioen eller begge dele?) (Kun hvis begge dele ) Fulgte De også telefonvagten i radioen?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 145
    Manglende 388
    Minimum 0
    Maximum 1577
    Gennemsnit 280
    Median 0
    Standardafvigelse 527

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V291 ANDRE POL.UDSENDELS.I TV
  Variablen er sumkodet 000 Nej 97 001 Program 1 103 002 Program 2 86 004 Program 3 52 010 Program 4 202 020 Program 5 93 040 Program 6 109 100 Program 7 21 888 Ved ikke 14 999 Uoplyst 132 Total 909
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Fjernsynet havde en del andre politiske udsendelser op mod valget. Så De nogen af dem? (Vis kort 2) (Hvis ja:) Hvilke?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 387
    Manglende 146
    Minimum 0
    Maximum 177
    Gennemsnit 28
    Median 20
    Standardafvigelse 34

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V292 HVILKE POLITIKER BEDST
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvilken politiker synes De bedst om i fjernsynet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30461580Hilmar Baunsgaard
   69321J.O. Krag
   34142Poul Hartling
   34153E. Ninn-Hansen
   1219664Aksel Larsen
   00010Andre Radikale
   582611Andre Socialdemokrater
   12612Andre Venstre
   12613Andre Konservative
   23914Andre SF'ere
   00115En Kristeligt Folkeparti-mand
   11316En Venstresocialist
   11317En Retsforbundsmand
   00018En Slesviger
   00119En Kommunist
   00020En ikke-politiker
   11 5688
   26 13799Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 64
 • V293 PRÆSTATION I RADIO
  Variablen er sumkodet 0000 Ingen/nej 287 0001 Socialdemokratiet 56 0002 Det Radikale Venstre 46 0004 Det Konservative Folkeparti 30 0010 Retsforbundet 23 0020 Socialistisk Folkeparti 43 0040 Kommunisterne 29 0100 Kristeligt Folkeparti 31 0400 Venstre 41 1000 Venstresocialisterne 27 8888 Ved ikke 14 9999 Uoplyst 156 Total 783
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvert af partierne havde en aften i radioen, hvor de gjorde rede for deres programmer. Bagefter blev der stillet spørgsmål til politikerne. Fulgte De nogle af disse udsendelser? Hvilke partiers præsentationsudsendelser fulgte De?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 363
    Manglende 170
    Minimum 0
    Maximum 1577
    Gennemsnit 135
    Median 0
    Standardafvigelse 388

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V294 SPØRGSM.BAGEFTER I RADIO
  Variablen er sumkodet 0000 Ingen/nej 300 0001 Socialdemokratiet 50 0002 Det Radikale Venstre 40 0004 Det Konservative Folkeparti 25 0010 Retsforbundet 21 0020 Socialistisk Folkeparti 36 0040 Kommunisterne 27 0100 Kristeligt Folkeparti 24 0400 Venstre 34 1000 Venstresocialisterne 23 8888 Ved ikke 8 9999 Uoplyst 159 Total 747
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvert af partierne havde en aften i radioen, hvor de gjorde rede for deres programmer. Bagefter blev der stillet spørgsmål til politikerne. Fulgte De nogle af disse udsendelser? Fulgte De også spørgsmålene bagefter?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 366
    Manglende 167
    Minimum 0
    Maximum 1577
    Gennemsnit 113
    Median 0
    Standardafvigelse 364

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V295 TELEFONVAGTEN
  Variablen er sumkodet 0000 Ingen/nej 311 0001 Socialdemokratiet 31 0002 Det Radikale Venstre 27 0004 Det Konservative Folkeparti 16 0010 Retsforbundet 15 0020 Socialistisk Folkeparti 24 0040 Kommunisterne 23 0100 Kristeligt Folkeparti 13 0400 Venstre 23 1000 Venstresocialisterne 18 8888 Ved ikke 4 9999 Uoplyst 172 Total 677 I denne variabel er en case fejlkodet med koden 0600.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvert af partierne havde en aften i radioen, hvor de gjorde rede for deres programmer. Bagefter blev der stillet spørgsmål til politikerne. Fulgte De nogle af disse udsendelser? Fulgte De også telefonvagten?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 357
    Manglende 176
    Minimum 0
    Maximum 1577
    Gennemsnit 85
    Median 0
    Standardafvigelse 322

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V296 LÆST OM POLITIK I AVISER
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Har De under valgkampen ofte, undertiden eller slet ikke læst om politik i aviser?
  • %MD%AntalKodeKategori
   49492610Ofte
   40402111Undertiden
   1111592Slet ikke
   0 18
   0 19Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V297 LÆST OM POLITIK UGEBL.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Har De under valgkampen ofte, undertiden eller slet ikke læst om politik i ugeblade?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33160Ofte
   56281Undertiden
   86914602Slet ikke
   0016Vild kode
   1 58
   4 239Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 95
 • V298 LÆST OM POLITIK FAGBL.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Har De under valgkampen ofte, undertiden eller slet ikke læst om politik i fagblade?
  • %MD%AntalKodeKategori
   66300Ofte
   1314711Undertiden
   76804072Slet ikke
   1 68
   4 199Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 95
 • V299 LÆST OM POLITIK TRYKS.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Har De under valgkampen ofte, undertiden eller slet ikke læst om politik i tryksager?
  • %MD%AntalKodeKategori
   88430Ofte
   21221141Undertiden
   67693572Slet ikke
   1 68
   2 139Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 96
 • V300 PARTIMØDER
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • En del steder arrangerede partierne møder med foredrag og debatter. Har De været til sådan et vælgermøde i år? Hvilket eller hvilke partier deltog?
  • %MD%AntalKodeKategori
   95955080Nej
   1141A: Socialdemokratiet
   0012Det Radikale Venstre
   0003A og B
   1134C: Det Konservative Folkeparti
   00020F: Socialistisk Folkeparti
   00025F, A og C
   00040K: Kommunisterne
   002100Q: Kristeligt Folkeparti
   0021000Venstre
   0011005V, A og C
   1161007V, A, B og C
   0021027V, F, A, B, og C
   0011107V, Q, A, B og C
   0011207V, S (Sl. Parti), A, B og C
   0002061Y (Venstresocialisterne) F, K og A
   0013167Y, V, F, K, Q, A, B og C
   0 19999Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V301 POLITISK DISKUSSION
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie? Med nogle af Deres venner? Med nogle af Deres kolleger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20201080Nej
   1111601Ja, med medlemmer af familien
   44212Ja, med venner
   19191003Ja, med medlemmer af familien og med venner
   66314Ja, med kolleger
   66315Ja, med medlemmer af familien og med kolleger
   77356Ja, med venner og kolleger
   27271447Ja, med medlemmer af familien med venner og med kolleger
   0 28
   0 19Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V302 RÅDSPURGT OM POLITIK
  Gerne flere kryds.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Er der nogen, der har spurgt Dem til råds om politiske spørgsmål i de sidste tre uger før valget? (Hvis ja:) Hvem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   87874640Nej
   55291Ja, familie
   22122Ja, venner
   0023Ja, familie og venner
   22124Ja, kolleger
   0005Ja, familie og kolleger
   0026Ja, venner og kolleger
   1177Ja, familie, venner og kolleger
   0008Ved ikke
   11510Andre
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V303 OVERTALT NOGEN
  Gerne flere kryds.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Har De i de sidste tre uger før valget prøvet at overtale nogen til at stemme på et bestemt parti? (Hvis ja:) Hvem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   91914840Nej
   33161Ja, familie
   1142Ja, venner
   0023Ja, familie og venner
   2294Ja, kolleger
   0015Ja, familie og kolleger
   0026Ja, venner og kolleger
   22117Ja, familie, venner og kolleger
   0018Ved ikke
   11310Andre
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V304 FÅET MEST UD AF
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Når De har skullet danne Dem et indtryk af de forskellige partier og politikere, synes De så, De har fået mest ud af at tale med andre mennesker eller af at se fjernsyn, høre radio og læse aviser?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1314690Tale med andre mennesker
   73793891Se fjernsyn, høre radio og læse aviser
   67342Lige meget
   5 288
   2 139Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 92
 • V305 SOC.DEM. MEST VÆGT PÅ
  01-07, 09-19: Diffuse svar 60 20-39 Erhverv og økonomi 140 40-49 Finanser 27 50-59 Bolig 12 60-69 Trafik o.l. 1 70-79 Sociale spørgsmål 16 90-99 Kultur og uddannelse 1 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 1 81, 87-88: Fællesmarked 69 00, 08:Uoplyst 206 Total 533
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Der var jo en del spørgsmål, der blev rejst af de politiske partier under valgkampen. Hvilket spørgsmål synes De, at Socialdemokratiet lagde mest vægt på under valgkampen?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 530
    Manglende 3
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 26
    Median 20
    Standardafvigelse 26

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V306 RADIKALE MEST VÆGT PÅ
  01-07, 09-19: Diffuse svar 49 20-39 Erhverv og økonomi 122 40-49 Finanser 9 50-59 Bolig 4 60-69 Trafik o.l. 0 70-79 Sociale spørgsmål 1 90-99 Kultur og uddannelse 1 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 1 81, 87-88: Fællesmarked 77 00, 08:Uoplyst 269 Total 533
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvilket spørgsmål synes De, at Det Radikale Venstre lagde mest vægt på under valgkampen?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 529
    Manglende 4
    Minimum 1
    Maximum 90
    Gennemsnit 23
    Median 8
    Standardafvigelse 26

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V307 KONSERVATIV MEST VÆGT PÅ
  01-07, 09-19: Diffuse svar 25 20-39 Erhverv og økonomi 96 40-49 Finanser 13 50-59 Bolig 2 60-69 Trafik o.l. 0 70-79 Sociale spørgsmål 2 90-99 Kultur og uddannelse 2 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 1 81, 87-88: Fællesmarked 71 00, 08:Uoplyst 321 Total 533
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvilket spørgsmål synes De, at Det Konservative Folkeparti lagde mest vægt på under valgkampen?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 529
    Manglende 4
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 22
    Median 8
    Standardafvigelse 26

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V308 SF MEST VÆGT PÅ
  01-07, 09-19: Diffuse svar 16 20-39 Erhverv og økonomi 24 40-49 Finanser 11 50-59 Bolig 10 60-69 Trafik o.l. 0 70-79 Sociale spørgsmål 6 90-99 Kultur og uddannelse 1 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 12 81, 87-88: Fællesmarked 229 00, 08:Uoplyst 224 Total 533
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvilket spørgsmål synes De, at Socialistisk Folkeparti lagde mest vægt på under valgkampen?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 530
    Manglende 3
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 47
    Median 42
    Standardafvigelse 38

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V309 VENSTRE MEST VÆGT PÅ
  01-07, 09-19: Diffuse svar 15 20-39 Erhverv og økonomi 28 40-49 Finanser 0 50-59 Bolig 1 60-69 Trafik o.l. 0 70-79 Sociale spørgsmål 6 90-99 Kultur og uddannelse 1 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 2 81, 87-88: Fællesmarked 246 00, 08:Uoplyst 234 Total 533
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvilket spørgsmål synes De, at Venstre lagde mest vægt på under valgkampen?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 529
    Manglende 4
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 45
    Median 23
    Standardafvigelse 37

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V310 GENERELT MEST VÆGT PÅ
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvis IP i spørgsmål 23-27 har udtalt sig om det indtryk, han har fået af valgkampen, på tværs af partierne, kodes denne udtalelse her ud fra note 3.
  • %MD%AntalKodeKategori
   01211Diffuse svar: alting, det hele osv.
   01219Andet specifikt
   00010Politikernes troværdighed (lyver, holder ikke løfter, er usaglige)
   025218Politikernes stil (vaghed, nedladen- hed, irriterende talemåde)
   012119Andet specifikt (m.h.t. henvisninger til politikere og partier)
   012120Nationaløkonomiske problemer: Økonomien
   00040Offentlige indtægter og udgifter: skatter, moms og afgifter generelt
   012159Boligproblemer: andet specifikt
   012181Fred, internationale problemer: markedsforhold generelt
   2 100Irrelevant
   97 51599Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 2
 • V311 FORSKEL MELLEM REGERINGE
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Valget drejede sig jo blandt andet om, om vi skulle have en socialdemokratisk regering med Jens Otto Krag som statsminister, eller en borgerlig-liberal regering med Hilmar Baunsgaard som statsminister. Hvor stor forskel mener De, der er på, hvad disse to regeringer står for - stor forskel, en del forskel, eller næsten ingen forskel?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1819970Stor forskel
   37391981En del forskel
   41422162Næsten ingen forskel, gå til spm 32 (V313)
   4 228
   100100533
   Svarprocent: 96
 • V312 HVOR FORSKEL STØRST
  Variablen er tocifret. Første ciffer er en indholdskode, andet ciffer angiver svarets partipolitiske retning. Specielt betyder: 99 Uoplyst
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • På hvilket punkt mener De, forskellen mellem de to regeringer er størst?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 298
    Manglende 235
    Minimum 0
    Maximum 88
    Gennemsnit 40
    Median 30
    Standardafvigelse 26

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V313 HV.REGERING MEST GAVN AF
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvis De nu tænker på Deres egen økonomiske situation, hvilken af de to regeringer ville De så personlig have mest gavn af? Eller ville der ikke være nogen forskel?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36381940Socialdemokratisk/Krag
   23241221Borgerlig-liberal/Baunsgaard
   36381942Ingen forskel
   4 218
   0 29Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 96
 • V314 INDSTILLING TIL EEC
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Det næste spørgsmål vil jeg bede Dem besvare ved at bruge en af de 5 svarmuligheder, De kan se på kortet her. (Vis kort 3) Hvad er Deres indstilling til Danmarks optagelse i Fællesmarkedet? Er den alt taget i betragtning positiv, negativ eller hverken positiv eller negativ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1616851Meget positiv
   1515822Nærmest positiv
   21211133Hverken positiv eller negativ
   25251344Nærmest negativ
   1717915Meget negativ
   55278Ved ikke, gå til spm 37 (V318)
   0 19Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V315 PARTIER SAMME INDSTILLIN
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Er der et eller flere af de politiske partier der stort set har samme opfattelse som De selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   73893871Ja
   911472Nej, gå til spm 36 (V317)
   12 658
   6 349Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 81
 • V316 HVILKE PARTIER
  Variablen er sumkodet 0001 Socialdemokratiet 147 0002 Det Radikale Venstre 102 0004 Det Konservative Folkeparti 101 0010 Retsforbundet 16 0020 Socialistisk Folkeparti 96 0040 Kommunisterne 25 0100 Kristeligt Folkeparti 8 0200 Slesvigsk Parti 1 0400 De Uafhængige 2 1000 Venstre 141 2000 Venstresocialisterne 23 8888 Ved ikke 9 9999 Uoplyst 137 Total 808
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (Er der et eller flere af de politiske partier der stort set har samme opfattelse som De selv?) Hvilke(t) parti(er) er det?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 387
    Manglende 146
    Minimum 0
    Maximum 2070
    Gennemsnit 498
    Median 21
    Standardafvigelse 609

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V317 EC-SPØRGSM. INTERESSERER
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Vil De sige, at spørgsmålet om Danmarks indtræden i Fællesmarkedet interesserer Dem meget, noget, kun lidt eller overhovedet ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   40422121Meget
   33351752Noget
   1819983Kun lidt
   44204Overhovedet ikke
   0 18
   5 279Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 95
 • V318 DELTAGELSE VED FV
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Stemte De ved folketingsvalget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   95955060Ja
   55271Nej, gå til spm 45 (V326)
   0008Ved ikke, gå til spm 47 (V328)
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V319 PARTI
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) Hvilket parti stemte De på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   38402031Socialdemokratiet
   1819942Venstre
   1011533Konservative
   1516814Radikale Venstre
   77355Socialistisk Folkeparti
   1178Retsforbundet
   1139Kommunisterne
   22810Kristeligt Folkeparti
   00211Venstresocialisterne
   00113Slesvigsk Parti
   00015Andet, flere partier
   331666Vil ikke svare
   00177Stemte blankt
   5 2999Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 95
 • V320 BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) Hvornår besluttede De Dem til at stemme som De gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det på et tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste De allerede før valgkampen, hvordan De ville stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   910470I de sidste dage før valget
   66301Tidligere i valgkampen
   77844132Før valgkampen
   0018Kan ikke huske/ved ikke
   8 429Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 92
 • V321 BEGRUNDELSE
  00-01 Godt parti, det bedste parti eller tautologiske svar af typen: Vil gerne støtte partiet 39 10-19 Ideologiske svar 87 20-24, 26-29: Pragmatiske svar 53 30-39 Administrative evner 83 40-49 Egne og gruppers interesser 100 50-59 Henvisning til vane, opdragelse etc. 54 60-61 Andre svar med specifikt indhold eller blandinger af ovenstående 16 25 Fællesmarkedspolitik 29 88 Ved ikke 9 77, 99:Vil ikke svare/uoplyst 63 Total 533
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte som De gjorde?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 470
    Manglende 63
    Minimum 0
    Maximum 88
    Gennemsnit 31
    Median 32
    Standardafvigelse 18

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 77.

 • V322 ANDET PARTI JA/NEJ
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) Tænkte De på at stemme på et andet parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21231110Ja
   71773761Nej, gå til spm 43 (V324)
   0018Kan ikke huske/ved ikke, gå til spm 43 (V324)
   1 37
   8 429Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 92
 • V323 ANDET PARTI
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (Stemte De ved folketingsvalget? Tænkte De på at stemme på et andet parti?) Hvilket parti var det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   315161Socialdemokratiet
   29102Venstre
   315163Konservative
   421234Radikale Venstre
   421235Socialistisk Folkeparti
   1668Retsforbundet
   0119Kommunisterne
   28910Kristeligt Folkeparti
   01111Venstresocialisterne
   00013Slesvigsk Parti
   00015Andet, flere partier
   13366Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   80 42599Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 20
 • V324 STEMTE PERSONLIGT
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) Som De ved, kan man sætte sit kryds enten udfor en person eller udfor partiet selv. Stemte De på en bestemt person person eller på partiet selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55602910Partiet (gå til spm 47)
   36401921En bestemt person (gå til spm 44)
   0028Kan ikke huske/ Ved ikke (gå til spm 47)
   1 47
   8 449Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 91
 • V325 KANDIDATENS KØN
  Fortsæt med spm 47 (V328).
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) (Som De ved, kan man sætte sit kryds enten udfor en person eller udfor partiet selv. Stemte De på en bestemt person eller på partiet selv?) (Hvis IP stemte på en bestemt person) Hvem stemte De på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28811511Mandlig kandidat
   514262Kvindelig kandidat
   2598Kan ikke huske/ved ikke
   1 47
   64 3439Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 35
 • V326 BEGRUNDELSE F.UDEBLIVELS
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) Hvad var grunden til, at De ikke stemte ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Mistillid til eller foragt for partier
   11131Mangel på interesse for politik
   11442Mangel på indsigt i politik
   0413IP har alligevel ingen ind- flydelse
   0414Intet parti dækker IP's synspunkt
   239115Fysiske vanskeligheder
   0006IP's parti uden chance for valg
   22987Andre
   95 5059Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 5
 • V327 PARTIPRÆF.SOFAVÆLGERE
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) Hvis De alligevel skulle vælge mellem partierne, hvilket parti ville De så vælge?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   23181Socialdemokratiet
   11542Venstre
   0413Konservative
   11954Radikale Venstre
   12365Socialistisk Folkeparti
   0008Retsforbundet
   0009Kommunisterne
   00010Kristeligt Folkeparti
   04111Venstresocialisterne
   00013Slesvigsk Parti
   00015Andet, flere partier
   04166Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   1 788
   94 50099Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 5
 • V328 VALGRETSALDER AFSTEMNING
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Der var en folkeafstemning om valgretsalderen samtidig med valget. Stemte De? (Hvis ja) Stemte De for eller imod 20 års valgret?
  • %MD%AntalKodeKategori
   66300Stemte ikke
   59603151Stemte for
   34341802Stemte imod
   0 18
   1 79Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V329 STEMTE VED FV 1968
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Stemte De ved forrige folketingsvalg i januar 1968?
  • %MD%AntalKodeKategori
   89894760Ja
   66301Nej, gå til spm 51 (V332)
   55246Havde ikke stemmeret, gå til spm 51 (V332)
   1138Kan ikke huske/ved ikke, gå til spm 51 (V332)
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V330 PARTI 1968
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (Stemte De ved forrige folketingsvalg i januar 1968?) Hvilket parti stemte De på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   37421971Socialdemokratiet
   1821972Venstre
   1112563Konservative
   1517784Radikale Venstre
   45225Socialistisk Folkeparti
   1148Retsforbundet
   1139Kommunisterne
   00011Venstresocialisterne
   00212Liberalt Centrum
   00113Slesvigsk Parti
   00114De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   221166Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   1 688
   10 5599Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 89
 • V331 GRUND TIL PARTISKIFT
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (Stemte De ved forrige folketingsvalg i januar 1968? Hvilket parti stemte De på dengang?) (Kun hvis IP stemte på et andet parti i 1968 sml. spm 38 (V319)) Hvad er den vigtigste grund til, at De har skiftet parti siden 1968?
  • %MD%AntalKodeKategori
   223130Tilfredshed med nyt parti
   11271Utilfredshed med gammelt parti
   0212Politiker i nyt parti nævnt
   11163Politiker i gammelt parti nævnt
   21484Fællesmarkedet
   326155Et andet politisk spørgsmål
   1536Personlige forhold
   1748Ved ikke, vil ikke svare
   2 107
   87 4669Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 11
 • V332 POLITISK INTERESSE
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Vil De sige, at De selv er meget interesseret i politik, noget, eller kun lidt interesseret i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1616851Meget
   48492582Noget
   34351833Kun lidt
   1 48
   1 39Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 99
 • V333 UDEN-INDEN-LOKALPOLITIK
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvad interesserer De Dem mest for, udenrigspolitiske spørgsmål, kommunalpolitiske spørgsmål eller dansk indenrigspolitik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1011530Udenrigspolitiske spørgsmål
   20221041Kommunalpolitiske spørgsmål
   57653022Dansk indenrigspolitik
   0003Udenrigspolitik og kommunalpolitik
   1144Udenrigspolitik og indenrigspolitik
   0015Kommunalpolitik og indenrigspolitik
   11 608
   2 99Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 87
 • V334 STEMTE VED KV 1970
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • I marts 1970, altså for halvandet år siden, var der kommunevalg. Stemte De ved kommunevalget dengang?
  • %MD%AntalKodeKategori
   85884550Ja
   1212651Nej, gå til spm 55 (V336)
   2 128
   0 19Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V335 PARTI VED KV 1970
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (I marts 1970, altså for halvandet år siden, var der kommunevalg. Stemte De ved kommunevalget dengang?) Hvilket parti stemte De på ved kommunevalget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   34421831Socialdemokratiet
   1721922Venstre
   1113583Konservative
   1013554Radikale Venstre
   44195Socialistisk Folkeparti
   0028Retsforbundet
   1139Kommunisterne
   00011Venstresocialisterne
   00213Slesvigsk Parti
   00014De Uafhængige
   221015Andet, flere partier
   221066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   3 1888
   15 8199Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 81
 • V336 GIFT
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Er De gift (eller faktisk samlevende) ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   80804250Ja
   19191011Nej, gå til spm 59 (V340)
   1178Enke(mand)/fraskilt
   100100533
   Svarprocent: 100
 • V337 GIFT ÅR
  Kun sidste ægteskab hvis gift flere gange. Årstallet skrives. Variablen er kodet således: 05-71 To sidste cifre af årstallet 425 88 Ved ikke 2 99 Uoplyst 106 Total 533
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvilket år blev De gift?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 425
    Manglende 108
    Minimum 11
    Maximum 71
    Gennemsnit 52
    Median 53
    Standardafvigelse 13

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 88.

 • V338 STEMTE ÆGTEFÆLLE
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Stemte Deres ægtefælle ved folketingsvalget i år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   73923910Ja
   57281Nej, gå til spm 59 (V340)
   1156Havde ikke stemmeret, gå til spm 59 (V340)
   0018Husker ikke/ved ikke, gå til spm 59 (V340)
   20 1089Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 80
 • V339 ÆGTEFÆLLES PARTI
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvilket parti stemte Deres ægtefælle på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   20391091Socialdemokratiet
   1121592Venstre
   713353Konservative
   510294Radikale Venstre
   47205Socialistisk Folkeparti
   1258Retsforbundet
   0019Kommunisterne
   11410Kristeligt Folkeparti
   00011Venstresocialisterne
   00013Slesvigsk Parti
   00015Andet, flere partier
   351466Vil ikke svare
   00177Stemte blankt
   22 11588
   26 14199Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 52
 • V340 PARTIIDENT. JA ELL. NEJ
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som f.eks. socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?
  • %MD%AntalKodeKategori
   56573001Ja, betragter sig som tilhænger af et bestemt parti
   55243Ved ikke, i tvivl, gå til spm 62 (V343)
   38382005Nej, betragter sig ikke som tilhænger af noget parti, gå til spm 62 (V343)
   2 88
   0 19Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V341 PARTIIDENT. PARTI
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvilket parti er der tale om?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Nej, stemte ikke, ikke stemmeret, har aldrig stemt
   29541571Socialdemokratiet
   0002Venstre
   510283Konservative
   610304Radikale Venstre
   24115Socialistisk Folkeparti
   1148Retsforbundet
   0019Kommunisterne
   00010Kristeligt Folkeparti
   00011Venstresocialisterne
   12216213Slesvigsk Parti
   00014De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   0 188
   45 23999Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 55
 • V342 STÆRK ELL SVAG PARTIIDEN
  Fortsæt med spm 63.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så stærkt overbeviste. Betragter De Dem selv som stærkt overbevist tilhænger af Deres parti eller ikke stærkt overbevist?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30541611Ja, stærkt overbevist
   25451352Nej, ikke stærkt overbevist
   1143Andet svar:
   44 2339Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 56
 • V343 PARTI FOR IKKE-IDENT.
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som f.eks. socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) (Hvis andet end ja) Er der alligevel er parti som De synes, De står nærmere end de andre partier? Hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1022510Nej, gå til spm 67 (V348)
   921471Socialdemokratiet
   512282Venstre
   410223Konservative
   921484Radikale Venstre
   410225Socialistisk Folkeparti
   0018Retsforbundet
   0129Kommunisterne
   01210Kristeligt Folkeparti
   12411Venstresocialisterne
   00013Slesvigsk Parti
   00014De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   2 1288
   55 29499Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 43
 • V344 BEGRUNDELSE FOR IDENT. 1
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvorfor foretrækker De dette parti? Her er et kort med de mest almindelige begrundelser, vi hører fra folk. Hvilken af dem passer bedst på Dem selv? (Vis kort 4)
  • %MD%AntalKodeKategori
   32371721Jeg kan godt lide de ideer, som partiet står for
   20241092Partiets politik kommer mig og min familie til gode
   1821983Det er dygtige folk, som står i spidsen for partiet
   810454Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilhængere af dette parti
   78365Partiet har præget udviklingen gennem mange år
   1 68
   13 679Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 86
 • V345 BEGRUNDELSE FOR IDENT. 2
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvorfor foretrækker De dette parti? Der er et kort med de mest almindelige begrundelser, vi hører fra folk. Hvilken af dem passer næstbedst på Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19231011Jeg kan godt lide de ideer, som partiet står for
   1721932Partiets politik kommer mig og min familie til gode
   1720903Det er dygtige folk, som står i spidsen for partiet
   1619834Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilhængere af dette parti
   1518785Partiet har præget udviklingen gennem mange år
   4 198
   13 699Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 83
 • V346 TIDLIGERE PARTIIDENT.
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Har De tidligere følt Dem som tilhænger af et andet parti? (Hvis ja:) Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   66753520Nej
   89411Socialdemokratiet
   45232Venstre
   33163Konservative
   23124Radikale Venstre
   2295Socialistisk Folkeparti
   1138Retsforbundet
   1139Kommunisterne
   00110Kristeligt Folkeparti
   00111Venstresocialisterne
   00212Liberalt Centrum
   00013Slesvigsk Parti
   00214De Uafhængige
   00215Andet, flere partier
   00066Vil ikke svare
   00077Stemte blankt
   1 488
   12 6299Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 88
 • V347 TIDLIGERE PARTIIDENT. ÅR
  16-71 To sidste cifre i årstal 116 77 Andre svar 0 88 Husker ikke/ved ikke 2 99 Uoplyst 415 Total 533
  • Eftervalgsundersøgelsen 1
  • Hvor længe omtrent er det siden, De følte Dem som tilhænger af nævnte parti?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 111
    Manglende 422
    Minimum 16
    Maximum 77
    Gennemsnit 60
    Median 65
    Standardafvigelse 13

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 88.

 • V348 NUL HUSEJERSKATTEFORDELE
  • Synspunkter fra den polit
  • Parcelhusejernes skattefordele skal afvikles.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20211081Helt enig
   1718932Delvis enig
   1314713Hverken enig eller uenig
   1212644Delvis uenig
   34351795Helt uenig
   3 189Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 97
 • V349 SKATTEN NED OG MOMSEN OP
  • Synspunkter fra den polit
  • Indkomstskatten bør nedsættes gennem en forhøjelse af momsen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1818951Helt enig
   1818962Delvis enig
   1415763Hverken enig eller uenig
   1313694Delvis uenig
   35351845Helt uenig
   2 139Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 98
 • V350 KAPITALMARKEDSRAAD
  • Synspunkter fra den polit
  • Et offentligt råd bør dirigere långivningen til byggeri og erhvervsliv.
  • %MD%AntalKodeKategori
   19201021Helt enig
   20211042Delvis enig
   19201013Hverken enig eller uenig
   89434Delvis uenig
   29301535Helt uenig
   6 309Uoplyst
   100100533
   Svarprocent: 94
 • V351 INDFØR REKLAME-TV-2