Revision: 399

Fritidsundersøgelsen 1998, voksne

DDA-14702

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1364
    Manglende 0
    Minimum 14702
    Maximum 14702
    Gennemsnit 14702
    Median 14702
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1364
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 1364
    Gennemsnit 682
    Median 682
    Standardafvigelse 394

 • V3 SFI UNDERSØGELSENUMMER
  SFI undersøgelse US1307-1.
  • SFIs undersøgelsesnummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1364
    Manglende 0
    Minimum 1307
    Maximum 1307
    Gennemsnit 1307
    Median 1307
    Standardafvigelse 0

 • V4 RESPONDENTNUMMER
  Variablen er kodet 99999 for samtlige respondenter.
  • Respondentens nummer
   • Double (0 decimaler)

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99999.

 • V5 SKEMATYPE 1
  Variablen er kodet 1 for samtlige respondenter.
  • Skematype
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1364
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 1
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V6 INTERVIEWER NUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 11015-56118.
  • Interviewernummer
   • Double (2 decimaler)
   • Gyldige 1364
    Manglende 0
    Minimum 11015
    Maximum 56118
    Gennemsnit 36494
    Median 41053
    Standardafvigelse 13893

 • V7 KØN
  • Spm. 1: Udfyldes uden at spørge:
  • %MD%AntalKodeKategori
   49506731Mand
   50506862Kvinde
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V8 FØDSELSMÅNED
  • Personlige oplysninger Te
  • Spm. 2: Hvornår er De født? Måned:
  • %MD%AntalKodeKategori
   77991Januar
   77992Februar
   991263Marts
   881054April
   10101375Maj
   991276Juni
   991207Juli
   881088August
   881139September
   8810410Oktober
   8811011November
   9911612December
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V9 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1903-1982. 9999 = Uoplyst (1)
  • Personlige oplysninger Te
  • Spm. 2: Hvornår er De født? År:
   • Double (3 decimaler)
   • Gyldige 1364
    Manglende 0
    Minimum 1903
    Maximum 9999
    Gennemsnit 1960
    Median 1957
    Standardafvigelse 218

 • V10 SKOLEUDDANNELSE
  • Personlige oplysninger Te
  • Spm. 3: Hvilken skoleuddannelse har De?
  • %MD%AntalKodeKategori
   222419. - 10. klasse
   33382Gymnasium, HF eller lign.
   44533Under 7 års skolegang
   191925647 - 8 års skolegang
   444460559 - 10 år skolegand
   27273626Studenter-, HF-eksamen (Inkl. HHX, HTX)
   22267Andet (Herunder udenlandsk skole)
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V11 ERHVERVSUDDANNELSE
  • Personlige oplysninger Te
  • Spm. 4: Har De en erhvervsuddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   69699411Ja
   31314212Nej, gå til spm. 5 (V13)
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V12 HVILKEN ERHVERVSUDDANN.
  (Hvis flere, angiv den højeste)
  • Personlige oplysninger Te
  • HVILKEN ERHVERVSUDDANN.
  • Variablen er filtreret af: V11
   • Filtrerende variable: V11
  • Spm. 4: Har De en erhvervsuddannelse? Spm. 4a: Hvilken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23241Specialarbejderuddannelsen
   11112EFG-basisår (Men ikke 2. del)
   31454253Fuldført lærlinge- eller efg-uddannelse
   710974Anden faglig uddannelse
   8121115Kort videregående uddannelse, under 3 år
   12181696Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   7111007Lang videregående uddannelse, over 4 år
   0 69Uoplyst
   31 42110Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 69
 • V13 HOVEDBESKÆFTIGELSE P.T.
  • Personlige oplysninger Te
  • Spm. 5: Hvad er Deres hovedbeskæftigelse for tiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11121Selvstændig landmand, gå til spm. 7 (V15)
   44592Selvstændig iøvrigt, gå til spm. 7 (V15)
   11103Medarbejdende ægtefælle, gå til spm. 7 (V15)
   38385134Funktionær/tjenestemand
   881145Faglært arbejder
   12121636Ufaglært arbejder/specialarbejder
   22237På orlov fra beskæftigelse
   0068På orlov fra ledighed, gå til spm. 9 (V18)
   33409Arbejdsløs (A-dagpenge), gå til spm. 9 (V18)
   111410Kontanthjælp, gå til spm. 9 (V18)
   141418511Pensionist, gå til spm. 9 (V18)
   334012Efterlønsmodtager, gå til spm. 9 (V18)
   111913Hjemmearbejdende husmor/husfar, gå til spm. 9 (V18)
   111114914Under uddannelse, gå til spm. 9 (V18)
   111615Andet, gå til spm. 9 (V18)
   0 199Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V14 OFFENTLIG/PRIVAT ANSAT
 • V15 HAR DE UNDERORDNEDE
  Variablen er kodet i intervallet 000-300. 0999 = Uoplyst (1) 1000 = Irrelevant (469)
 • V16 ARB.TID PR. UGE HOVED.
  Variablen er kodet i intervallet 007 - 102. 0999 = Uoplyst (2) 1000 = Irrelevant (469)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V17 ARB.TID PR. UGE BIJOB
  Variablen er kodet i intervallet 000-103. 0999 = Uoplyst (4) 1000 = Irrelevant (469)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V18 TIDL. ERHV BESKÆFTIGELSE
 • V19 HVORNÅR I BESKÆFTIGELSE
 • V20 HAR BIBESKÆFTIGELSE?
 • V21 TIMER I BIBESKÆFTIGELSE
  Variablen er kodet i intervallet 02-35. 099 = Uoplyst (5) 100 = Irrelevant (1311)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V22 BOR SAMMEN MED ÆGTEFÆLLE
  • Gå derefter til spm. 12 (
  • Spm. 12: Bor De sammen med: A. Ægtefælle/samlever
  • %MD%AntalKodeKategori
   59598081Ja, ægtefælle
   14141902Ja, samlever
   27273663Nej
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V23 HJEMMEBOENDE BØRN
  • Gå derefter til spm. 12 (
  • Spm. 12: Bor De sammen med: B. Har De nogle hjemmeboende børn? Antal børn i husstanden (Hvis ingen, skriv 0)
  • %MD%AntalKodeKategori
   49496700Ingen, gå til spm. 12D (V29)
   151621111 barn
   232331722 børn
   9912533 børn
   222844 børn
   00555 børn
   00266 børn
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V24 YNGSTE BARNS ALDER
  Variablen er kodet i intervallet 00-32. 099 = Uoplyst (22) 100 = Irrelevant (670)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V25 NÆSTYNGSTE BARNS ALDER
  Variablen er kodet i intervallet 00-26. 099 = Uoplyst (14) 100 = Irrelevant (881)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V26 3.YNGSTE BARNS ALDER
  Variablen er kodet i intervallet 05-26. 099 = Uoplyst (8) 100 = Irrelevant (1198)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V27 4.YNGSTE BARNS ALDER
  Variablen er kodet i intervallet 07-21. 099 = Uoplyst (7) 100 = Irrelevant (1323)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V28 5.YNGSTE BARNS ALDER
  Variablen er kodet i intervallet 12-21. 099 = Uoplyst (7) 100 = Irrelevant (1351)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V29 BOR MED FORÆLDRE: FAR
 • V30 BOR MED FORÆLDRE: MOR
 • V31 BOR MED SØSKENDE
 • V32 BOR M.ANDRE FAM.MEDLEM
 • V33 BOR MED ANDRE
 • V34 BOR MED INGEN ANDRE
 • V35 BOR I EJER/LEJER BOLIG
  • Gå derefter til spm. 12 (
  • Spm. 13: Er Deres/familiens bolig en ejer- eller en lejerbolig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11131Lejet værelse
   20202672Lejet lejlighed
   44493Andelslejlighed
   991164Lejet parcelhus/villa/rækkehus e.l.
   0045Lejet eller forpagtet landejendom
   53547286Ejet parcelhus/villa/rækkehus e.l.
   33407Ejerlejlighed
   991218Ejet landejendom
   11199Andet, skriv:
   1 799Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V36 EJER/LEJER BOLIG HVAD
  Variablen indeholder en liste over boligforhold. Blank = Irrelevant (1345)
 • V37 FILTER 1
  • Gå derefter til spm. 12 (
  • Spm. 13: Er Deres/familiens bolig en ejer- eller en lejerbolig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   73739981Respondenten har en ægtefælle/samlever (1-2) i spm. 12A (V22), gå til spm. 14 (V38)
   27273662Respondenten har ikke en ægtefælle/samlever, gå til spm. 23 (V50)
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V38 ÆGTEFÆLLE/SAMLEVERS ALDE
  Variablen er kodet i intervallet 18-85. 099 = Uoplyst (2) 100 = Irrelevant (366)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V39 ÆGTEFÆLLES SKOLEUDDANN.
  • Gå derefter til spm. 12 (
  • ÆGTEFÆLLES SKOLEUDDANN.
  • Variablen er filtreret af: V37
   • Filtrerende variable: V37
  • Spm. 15: Hvilken skoleuddannelse har Deres ægtefælle/ samlever?
  • %MD%AntalKodeKategori
   121619. - 10. klasse
   11122Gymnasium, HF eller lign.
   23323Under 7 års skolegang
   131818147-8 års skolegang
   334645459-10 års skolegang
   20282796Studenter-, HF-eksamen (Inkl. HHX, HTX)
   22237Andet (Herunder udenlandsk skole)
   0 19Uoplyst
   27 36610Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 73
 • V40 ÆGTEFÆLLES ERHV. UDDANN.
 • V41 HVILKEN ERHV. UDD. ÆGTE.
  • Gå derefter til spm. 12 (
  • FILTER 1 ÆGTEFÆLLES ERHV. UDDANN.
  • Variablen er filtreret af: V37 && V40
   • Filtrerende variable: V37 V40
  • Spm. 16: Har Deres ægtefælle/samlever en erhvervsuddannelse? 16a: Hvilken? (Hvis flere, angiv den højeste, se evt. instruktion s. 0)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11101Specialarbejderuddannelsen
   1192EFG-basisår (Men ikke 2. del)
   25453393Fuldført lærlinge- eller efg-uddannelse
   611854Anden faglig uddannelse
   611815Kort videregående uddannelse, under 3 år
   10171306Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   712927Lang videregående uddannelse, over 4 år
   1 79Uoplyst
   45 61110Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 55
 • V42 ÆGTEFÆLLES HOVEDBESKÆFT.
  • Gå derefter til spm. 12 (
  • ÆGTEFÆLLES HOVEDBESKÆFT.
  • Variablen er filtreret af: V37
   • Filtrerende variable: V37
  • Spm. 17: Hvad er Deres ægtefælle/samlevers hovedbeskæftigelse for tiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111Selvstændig landmand, gå til spm. 19 (V44)
   56632Selvstændig iøvrigt, gå til spm. 19 (V44)
   11133Medarbejdende ægtefælle, gå til spm. 19 (V44)
   33454534Funktionær/tjenestemand
   69855Faglært arbejder
   9121206Ufaglært arbejder/specialarbejder
   11127På orlov fra beskæftigelse
   0038På orlov fra ledighed, gå til spm. 21 (V47)
   23289Arbejdsløs (A-dagpenge), gå til spm. 21 (V47)
   00210Kontanthjælp, gå til spm. 21 (V47)
   71010111Pensionist, gå til spm. 21 (V47)
   343612Efterlønsmodtager, gå til spm. 21 (V47)
   121513Hjemmearbejdende husmor/husfar, gå til spm. 21 (V47)
   354514Under uddannelse, gå til spm. 21 (V47)
   111015Andet, gå til spm. 21 (V47)
   0 199Uoplyst
   27 366100Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 73
 • V43 ÆGTEFÆL OFF/PRIVAT ANSAT
 • V44 ÆGTEFÆL HAR UNDERORDNEDE
  Variablen er kodet i intervallet 000 - 550. 0888 = Ved ikke (3) 0999 = Uoplyst (3) 1000 = Irrelevant (606)
 • V45 ÆGTEFÆL ARB.TID HOVEDBE.
  Variablen er kodet i intervallet 10 - 102. 0999 = Uoplyst (2) 1000 = Irrelevant (606)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V46 ÆGTEFÆL ARB.TID BIBESKÆF
  Variablen er kodet i intervallet 00 - 45. 088 = Ved ikke (1) 099 = Uoplyst (5) 100 = Irrelevant (606)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100000.00.

 • V47 ÆGTEFÆL TIDL. ERHVERVSBE
 • V48 ÆGTEFÆLLE SIDSTE BESKÆFT
 • V49 HUSSTANDSINDKOMST 1997
  Variablen er kodet i intervallet kr. 50.000 - 1.200.000. 8888888 = Ved ikke (229) 9999999 = Uoplyst (113)
  • Gå derefter til spm. 23 (
  • Spm. 23: Hvor stor var Deres families samlede indkomst i 1997 brutto, dvs. før skat og fradrag er trukket fra? Skriv antal kr.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1251
    Manglende 113
    Minimum 50000
    Maximum 8888888
    Gennemsnit 1944978
    Median 450000
    Standardafvigelse 3292941

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999999.

 • V50 HUSSTANDSINDKOMST 2.
 • V51 HJÆLP T. FORÆLDRE/SVIGER
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 24: Yder De regelmæssig hjælp til nogen af følgende udenfor husstanden? (Fx i forbindelse med indkøb, rengøring, vask, bank, kontakt til myndigheder o.l.) 1. Forældre/svigerforældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   28283881Ja
   71729752Nej
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V52 HJÆLP T. BØRN/SVIGERBØRN
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 24: Yder De regelmæssig hjælp til nogen af følgende udenfor husstanden? (Fx i forbindelse med indkøb, rengøring, vask, bank, kontakt til myndigheder o.l.) 2. Børn/svigerbørn
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141861Ja
   868611752Nej
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V53 HJÆLP T. PASSE BØRNEBØRN
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 24: Yder De regelmæssig hjælp til nogen af følgende udenfor husstanden? (Fx i forbindelse med indkøb, rengøring, vask, bank, kontakt til myndigheder o.l.) 3. Passe børnebørn
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111441Ja
   898912162Nej
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V54 HJÆLP T. ANDRE SLÆGTNING
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 24: Yder De regelmæssig hjælp til nogen af følgende udenfor husstanden? (Fx i forbindelse med indkøb, rengøring, vask, bank, kontakt til myndigheder o.l.) 4. Andre slægtninge
  • %MD%AntalKodeKategori
   17172371Ja
   828311232Nej
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V55 YDER HJÆLP TIL NABOER
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 24: Yder De regelmæssig hjælp til nogen af følgende udenfor husstanden? (Fx i forbindelse med indkøb, rengøring, vask, bank, kontakt til myndigheder o.l.) 5. Naboer
  • %MD%AntalKodeKategori
   17172281Ja
   838311332Nej
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V56 YDER HJÆLP TIL ANDRE
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 24: Yder De regelmæssig hjælp til nogen af følgende udenfor husstanden? (Fx i forbindelse med indkøb, rengøring, vask, bank, kontakt til myndigheder o.l.) 6. Andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111501Ja
   898912102Nej
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V57 HVOR TIT GÆSTER HJEMME
  (I gennemsnit over en længere periode)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 25: Hvor tit har De gæster hjemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   881071Sjældent/aldrig
   181825121 gang om måneden
   26263593Hver 14. dag
   33334554Ugentlig
   14141915Flere gange ugentlig
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V58 HVOR TIT GÅR PÅ BESØG
  (I gennemsnit over en længere periode)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 26: Hvor tit går De på besøg?
  • %MD%AntalKodeKategori
   881091Sjældent/aldrig
   171723221 gang om måneden
   27273683Hver 14. dag
   35354714Ugentlig
   13131845Flere gange ugentlig
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V59 DYRKER SPORT EL. MOTION
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 27: Dyrker De normalt sport eller motion?
  • %MD%AntalKodeKategori
   49506751Ja
   66872Ja, men ikke for tiden
   44446013Nej
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V60 FREMSTILLING AF NYT TØJ
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 28: Gør De sommetider noget af følgende? - Og hvornår gjorde De det sidst? 1. Fremstilling af nyt tøj til nogen i familien (Syning/strikning)
  • %MD%AntalKodeKategori
   797910761Nej, gør det aldrig
   66822Ja, inden for seneste: uge
   44613Ja, inden for seneste: måned
   33464Ja, inden for seneste: halve år
   11205Ja, inden for seneste: år
   66796Ja, men mere end 1 år siden
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V61 STØRRE REPARATIONER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 28: Gør De sommetider noget af følgende? - Og hvornår gjorde De det sidst? 2. Større reparationer eller forandringer af tøj til nogen i familien
  • %MD%AntalKodeKategori
   797910781Nej, gør det aldrig
   55712Ja, inden for seneste: uge
   771013Ja, inden for seneste: måned
   44604Ja, inden for seneste: halve år
   11185Ja, inden for seneste: år
   33366Ja, men mere end 1 år siden
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V62 REPARATION AF BIL
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 28: Gør De sommetider noget af følgende? - Og hvornår gjorde De det sidst? 3. Reparation af familiens bil
  • %MD%AntalKodeKategori
   777710481Nej, gør det aldrig
   77972Ja, inden for seneste: uge
   771023Ja, inden for seneste: måned
   66824Ja, inden for seneste: halve år
   11125Ja, inden for seneste: år
   22236Ja, men mere end 1 år siden
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V63 REPARATION TRANSPORTMID.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 28: Gør De sommetider noget af følgende? - Og hvornår gjorde De det sidst? 4. Reparation af andre transportmidler i familien
  • %MD%AntalKodeKategori
   61618341Nej, gør det aldrig
   77922Ja, inden for seneste: uge
   15152063Ja, inden for seneste: måned
   12121634Ja, inden for seneste: halve år
   22285Ja, inden for seneste: år
   33416Ja, men mere end 1 år siden
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V64 REP/VEDLIGEHOLDELSE HUS
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 28: Gør De sommetider noget af følgende? - Og hvornår gjorde De det sidst? 5. Reparation- eller vedligeholdelsesarbejde i Deres hus/lejlighed (Evt. sommerhus)
  • %MD%AntalKodeKategori
   29293961Nej, gør det aldrig
   20202702Ja, inden for seneste: uge
   18182503Ja, inden for seneste: måned
   20202774Ja, inden for seneste: halve år
   55745Ja, inden for seneste: år
   77976Ja, men mere end 1 år siden
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V65 TILBYGNING TIL DERES HUS
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 28: Gør De sommetider noget af følgende? - Og hvornår gjorde De det sidst? 6. Tilbygning til Deres hus (Inkl. udhus/carport)
  • %MD%AntalKodeKategori
   787810621Nej, gør det aldrig
   44512Ja, inden for seneste: uge
   22263Ja, inden for seneste: måned
   33394Ja, inden for seneste: halve år
   33395Ja, inden for seneste: år
   11111466Ja, men mere end 1 år siden
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V66 ANTAL TV I HUSSTANDEN
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 1. TV
  • %MD%AntalKodeKategori
   11141Ingen
   41415532Ét
   34344633To
   16162244Tre
   881095Fire eller flere
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V67 ANTAL TEKST-TV HUSSTAND
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 2. Tekst-TV
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111511Ingen
   55557562Ét
   26263503To
   66824Tre
   22255Fire eller flere
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V68 ANTAL DECODER I HUSSTAND
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 3. Digital decoder til TV
  • %MD%AntalKodeKategori
   858511581Ingen
   13131812Ét
   11173To
   1174Tre
   0005Fire eller flere
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V69 ANTAL VIDEOBÅNDOPT.I HUS
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 4. Videobåndoptager
  • %MD%AntalKodeKategori
   16162201Ingen
   61618292Ét
   17172383To
   55634Tre
   11145Fire eller flere
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V70 ANTAL DVD I HUSSTAND
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 5. DVD (Digital Video Disc)
  • %MD%AntalKodeKategori
   969713141Ingen
   33442Ét
   0023To
   0014Tre
   0005Fire eller flere
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V71 ANTAL KASS. BÅNDOPTAGER
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 6. Kasettebåndoptager
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111561Ingen
   38385192Ét
   23233123To
   16162154Tre
   12121605Fire eller flere
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V72 ANTAL GRAMMOFON HUSSTAND
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 7. Grammofon
  • %MD%AntalKodeKategori
   47476351Ingen
   48486552Ét
   55643To
   0064Tre
   0035Fire eller flere
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V73 ANTAL CD-AFSPILLER
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 8. CD-afspiller
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141921Ingen
   45456082Ét
   21212833To
   16162124Tre
   55665Fire eller flere
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V74 ANTAL MINIDISCAFSPILLER
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 9. Minidiscafspiller
  • %MD%AntalKodeKategori
   878711901Ingen
   10101362Ét
   22283To
   1184Tre
   0015Fire eller flere
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V75 ANTAL RADIO I HUSSTAND
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 10. Radio
  • %MD%AntalKodeKategori
   11161Ingen
   24243312Ét
   27273653To
   22223024Tre
   26263485Fire eller flere
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V76 ANTAL COMPUTER HUSSTAND
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 11. Computer (PC eller MAC)
  • %MD%AntalKodeKategori
   35354841Ingen
   45456132Ét
   15151983To
   33474Tre
   22225Fire eller flere
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V77 ANTAL SPILLECOMPUTER
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 12. Spillecomputer (Playstation, Nintendo)
  • %MD%AntalKodeKategori
   818111021Ingen
   16162232Ét
   22293To
   0044Tre
   0025Fire eller flere
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V78 ANTAL CD-ROM I HUSSTAND
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 13. CD-rom
  • %MD%AntalKodeKategori
   49496741Ingen
   40405442Ét
   881123To
   22244Tre
   1175Fire eller flere
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V79 ANTAL CD-BRÆNDER HUSSTAN
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 14. CD-brænder
  • %MD%AntalKodeKategori
   969613121Ingen
   33472Ét
   0023To
   0004Tre
   0005Fire eller flere
   0028Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V80 ANTAL INTERNET I HUSSTAN
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 15. Internet adgang
  • %MD%AntalKodeKategori
   73739901Ingen
   25253412Ét
   22283To
   0034Tre
   0005Fire eller flere
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V81 ANTAL TELEFON I HUSSTAND
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 16. Telefon
  • %MD%AntalKodeKategori
   33391Ingen
   25253442Ét
   35354813To
   21212914Tre
   15152075Fire eller flere
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V82 ANTAL MOBILTELEFONER
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 17. Mobiltelefon
  • %MD%AntalKodeKategori
   47476401Ingen
   40405432Ét
   10101433To
   22274Tre
   1195Fire eller flere
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V83 ANTAL FAX I HUSSTAND
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 18. Fax
  • %MD%AntalKodeKategori
   808010961Ingen
   19192582Ét
   1193To
   0014Tre
   0005Fire eller flere
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V84 ANTAL VIDEOKAMERA
  (Ét kryds i hver linie)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 29: Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: (Apparater med flere funktioner tælles med for hver funktion, fx TV med indbygget tekst-TV tælles både som TV og som tekst-TV) 19. Videokamera
  • %MD%AntalKodeKategori
   797910841Ingen
   20202722Ét
   1183To
   0004Tre
   0005Fire eller flere
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V85 ANTAL FJERNSYNSKANALER
  Variablen er kodet i intervallet 01-98. 99 = Uoplyst (20)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 30: Hvor mange fjernsynskanaler kan man modtage i Deres husstand? Skriv antal kanaler:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1344
    Manglende 20
    Minimum 1
    Maximum 98
    Gennemsnit 20
    Median 20
    Standardafvigelse 16

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V86 HAR IKKE FJERNSYN
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 30: Hvor mange fjernsynskanaler kan man modtage i Deres husstand?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22301Har ikke fjernsyn, gå til spm. 33 (V92)
   989813332Udokumenteret kode
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V87 KAN SE LOKAL TV
  (Ikke TV2's regionalprogrammer)
 • V88 HAR EGEN ANTENNE
  (Gerne flere kryds)
 • V89 HAR EGEN PARABOL
  (Gerne flere kryds)
 • V90 HAR FLERE PARABOLER
  (Gerne flere kryds)
 • V91 HAR FÆLLESANTENNE/KABEL
  (Gerne flere kryds)
 • V92 HVERDAGE TIMER MED TV
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 33: Hvor lang tid bruger De normalt på at se TV (ikke video)? (I gennemsnit) 1. På hverdage - Timer:
  • %MD%AntalKodeKategori
   131317500 timer
   313141711 timer
   303041122 timer
   151521033 timer
   779244 timer
   223255 timer
   111066 timer
   11777 timer
   00388 timer
   0021010 timer
   0021212 timer
   00188Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V93 HVERDAGE MIN. MED TV
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 33: Hvor lang tid bruger De normalt på at se TV (ikke video)? (I gennemsnit) 1. På hverdage - Minutter:
  • %MD%AntalKodeKategori
   656589100 minutter
   00122 minutter
   00155 minutter
   0031010 minutter
   11181515 minutter
   0052020 minutter
   31314223030 minutter
   22214545 minutter
   0015050 minutter
   00188Ved ikke
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V94 LØRDAGE TIMER MED TV
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 33: Hvor lang tid bruger De normalt på at se TV (ikke video)? (I gennemsnit) 1. På lørdage - Timer:
  • %MD%AntalKodeKategori
   9912000 timer
   151521011 timer
   262635822 timer
   232331133 timer
   151521144 timer
   668755 timer
   333566 timer
   11977 timer
   111688 timer
   00199 timer
   0031010 timer
   00188Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V95 LØRDAGE MIN. MED TV
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 33: Hvor lang tid bruger De normalt på at se TV (ikke video)? (I gennemsnit) 1. På lørdage - Minutter:
  • %MD%AntalKodeKategori
   7676103900 minutter
   00111 minut
   00155 minutter
   00188 minutter
   0021010 minutter
   1171515 minutter
   0012020 minutter
   22222993030 minutter
   1194545 minutter
   0035050 minutter
   00188Ved ikke
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V96 SØNDAGE TIMER MED TV
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 33: Hvor lang tid bruger De normalt på at se TV (ikke video)? (I gennemsnit) 1. På søndage - Timer:
  • %MD%AntalKodeKategori
   8811100 timer
   202027111 timer
   282838722 timer
   202027733 timer
   121216344 timer
   668055 timer
   333866 timer
   11877 timer
   222188 timer
   0051010 timer
   00188Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V97 SØNDAGE MIN. MED TV
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 33: Hvor lang tid bruger De normalt på at se TV (ikke video)? (I gennemsnit) 1. På søndage - Minutter:
  • %MD%AntalKodeKategori
   7676103900 minutter
   00211 minut
   00122 minutter
   00133 minutter
   00155 minutter
   00188 minutter
   0021010 minutter
   0061515 minutter
   0012020 minutter
   22223013030 minutter
   0064545 minutter
   0025050 minutter
   00188Ved ikke
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V98 SER DR1
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 34: Hvilke kanaler ser De meget, af og til eller aldrig? (Gælder også hvis respondenten har set TV andre steder end hjemme) 1. DR1
  • %MD%AntalKodeKategori
   33390Aldrig
   71719731Næsten dagligt
   21212812Mindst hver uge
   22343Mindst hver måned
   33354Mere sjældent
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V99 SER DR2
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 34: Hvilke kanaler ser De meget, af og til eller aldrig? (Gælder også hvis respondenten har set TV andre steder end hjemme) 2. DR2
  • %MD%AntalKodeKategori
   42425750Aldrig
   17172351Næsten dagligt
   18182432Mindst hver uge
   991183Mindst hver måned
   13131814Mere sjældent
   0028Ved ikke
   1 109Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V100 SER TV2
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 34: Hvilke kanaler ser De meget, af og til eller aldrig? (Gælder også hvis respondenten har set TV andre steder end hjemme) 3. TV2
  • %MD%AntalKodeKategori
   22310Aldrig
   838311291Næsten dagligt
   12121642Mindst hver uge
   22243Mindst hver måned
   11144Mere sjældent
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V101 SER TV3
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 34: Hvilke kanaler ser De meget, af og til eller aldrig? (Gælder også hvis respondenten har set TV andre steder end hjemme) 4. TV3
  • %MD%AntalKodeKategori
   32324380Aldrig
   37375071Næsten dagligt
   22223012Mindst hver uge
   44593Mindst hver måned
   44524Mere sjældent
   1 79Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V102 SER TV3+
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 34: Hvilke kanaler ser De meget, af og til eller aldrig? (Gælder også hvis respondenten har set TV andre steder end hjemme) 5. TV3+
  • %MD%AntalKodeKategori
   54547320Aldrig
   881061Næsten dagligt
   16162192Mindst hver uge
   11111453Mindst hver måned
   11111524Mere sjældent
   1 109Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V103 SER TV DANMARK
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 34: Hvilke kanaler ser De meget, af og til eller aldrig? (Gælder også hvis respondenten har set TV andre steder end hjemme) 6. TV Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   36374970Aldrig
   22223021Næsten dagligt
   23243202Mindst hver uge
   991263Mindst hver måned
   881134Mere sjældent
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V104 SER KANAL KØBENHAVN
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 34: Hvilke kanaler ser De meget, af og til eller aldrig? (Gælder også hvis respondenten har set TV andre steder end hjemme) 7. Kanal København
  • %MD%AntalKodeKategori
   858511550Aldrig
   11201Næsten dagligt
   44552Mindst hver uge
   33463Mindst hver måned
   66814Mere sjældent
   1 79Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V105 SER SV./NORSK/TYSK TV
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 34: Hvilke kanaler ser De meget, af og til eller aldrig? (Gælder også hvis respondenten har set TV andre steder end hjemme) 8. Svensk/norsk/tysk TV
  • %MD%AntalKodeKategori
   49496670Aldrig
   881091Næsten dagligt
   13131792Mindst hver uge
   11111533Mindst hver måned
   18182484Mere sjældent
   1 89Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V106 SER NYHEDSKANALER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 34: Hvilke kanaler ser De meget, af og til eller aldrig? (Gælder også hvis respondenten har set TV andre steder end hjemme) 9. Nyhedskanaler (BBC, CNN)
  • %MD%AntalKodeKategori
   67679170Aldrig
   44601Næsten dagligt
   991262Mindst hver uge
   77953Mindst hver måned
   12121614Mere sjældent
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V107 SER SPORTSKANALER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 34: Hvilke kanaler ser De meget, af og til eller aldrig? (Gælder også hvis respondenten har set TV andre steder end hjemme) 10. Sportskanaler (Eurosport)
  • %MD%AntalKodeKategori
   63638580Aldrig
   77911Næsten dagligt
   13131812Mindst hver uge
   77983Mindst hver måned
   10101314Mere sjældent
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V108 SER MUSIKKANALER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 34: Hvilke kanaler ser De meget, af og til eller aldrig? (Gælder også hvis respondenten har set TV andre steder end hjemme) 11. Musikkanaler (MTV)
  • %MD%AntalKodeKategori
   777710460Aldrig
   44591Næsten dagligt
   66842Mindst hver uge
   44543Mindst hver måned
   991164Mere sjældent
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V109 SER FILMKANALER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 34: Hvilke kanaler ser De meget, af og til eller aldrig? (Gælder også hvis respondenten har set TV andre steder end hjemme) 12. Filmkanaler (Viser især spillefilm)
  • %MD%AntalKodeKategori
   818211100Aldrig
   33401Næsten dagligt
   77972Mindst hver uge
   33463Mindst hver måned
   55654Mere sjældent
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V110 SER ANDRE KANALER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 34: Hvilke kanaler ser De meget, af og til eller aldrig? (Gælder også hvis respondenten har set TV andre steder end hjemme) 12. Andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   899012150Aldrig
   33421Næsten dagligt
   33442Mindst hver uge
   11113Mindst hver måned
   33384Mere sjældent
   1 149Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V111 INTERESSE NYHEDSKANALER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 1. Nyheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   65658861Meget interesseret
   29304022Interesseret
   33463Hverken/eller
   11164Uinteresseret
   11105Meget uinteresseret
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V112 INTERESSE DEBATPROGRAM
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 2. Debatprogrammer
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202761Meget interesseret
   39395322Interesseret
   19192623Hverken/eller
   14151974Uinteresseret
   77905Meget uinteresseret
   0018Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V113 INTERESSE DOKUMENTATPRO.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 3. Dokumentarprogrammer
  • %MD%AntalKodeKategori
   24253331Meget interesseret
   48486572Interesseret
   15152103Hverken/eller
   881054Uinteresseret
   44545Meget uinteresseret
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V114 INTERESSE SPORT PROGRAM
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 4. Sport
  • %MD%AntalKodeKategori
   23233191Meget interesseret
   22222992Interesseret
   14141973Hverken/eller
   19192564Uinteresseret
   21212895Meget uinteresseret
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V115 INTERESSE VIDENSKAB TV
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 5. Udsendelser om teknik og videnskab
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111491Meget interesseret
   24243232Interesseret
   17172383Hverken/eller
   24243274Uinteresseret
   24243245Meget uinteresseret
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V116 INTERESSE KUNST PROGRAM
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 6. Udsendelser om bøger, kunst
  • %MD%AntalKodeKategori
   55651Meget interesseret
   16162242Interesseret
   17172273Hverken/eller
   30314164Uinteresseret
   31314285Meget uinteresseret
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V117 INTERESSE NATUR PROGRAM
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 7. Udsendelser om natur og dyr
  • %MD%AntalKodeKategori
   29293901Meget interesseret
   42425772Interesseret
   16162203Hverken/eller
   881144Uinteresseret
   44605Meget uinteresseret
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V118 INTERESSE DK UNDERHOLD.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 8. Dansk underholdning
  • %MD%AntalKodeKategori
   18182441Meget interesseret
   38385172Interesseret
   21212893Hverken/eller
   15152034Uinteresseret
   881055Meget uinteresseret
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V119 INTERESSE DK SPILLEFILM
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 9. Danske spillefilm
  • %MD%AntalKodeKategori
   25253431Meget interesseret
   36374972Interesseret
   19192573Hverken/eller
   13131764Uinteresseret
   66875Meget uinteresseret
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V120 INTERESSE DK TV-SERIER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 10. Danske TV-serier
  • %MD%AntalKodeKategori
   30314151Meget interesseret
   33334462Interesseret
   14141913Hverken/eller
   13131804Uinteresseret
   991275Meget uinteresseret
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V121 INTERESSE SPILLEFILM
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 11. Udenlandske spillefilm
  • %MD%AntalKodeKategori
   19192541Meget interesseret
   43445922Interesseret
   20202723Hverken/eller
   11111514Uinteresseret
   77915Meget uinteresseret
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V122 INTERESSE KRIMINALSERIER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 12. Udenlandske kriminalserier
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101381Meget interesseret
   29293972Interesseret
   20202763Hverken/eller
   23233184Uinteresseret
   17172305Meget uinteresseret
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V123 INTERESSE ANDRE SERIER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 13. Andre seriefilm (Beverly Hills)
  • %MD%AntalKodeKategori
   55701Meget interesseret
   11111522Interesseret
   11111523Hverken/eller
   28283784Uinteresseret
   44456045Meget uinteresseret
   1 89Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V124 INTERESSE MUSIK PROGRAM
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 14. Klassisk musik, ballet
  • %MD%AntalKodeKategori
   66791Meget interesseret
   16162152Interesseret
   991213Hverken/eller
   24253334Uinteresseret
   45456105Meget uinteresseret
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V125 INTERESSE RYTMISK PROG.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 15. Rytmisk musik
  • %MD%AntalKodeKategori
   66841Meget interesseret
   28283872Interesseret
   17172353Hverken/eller
   24243214Uinteresseret
   24243325Meget uinteresseret
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V126 INTERESSE HITLISTE PROG.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 16. Musikvideoer, hitliste
  • %MD%AntalKodeKategori
   55691Meget interesseret
   13141842Interesseret
   12121623Hverken/eller
   30304134Uinteresseret
   39395305Meget uinteresseret
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V127 INTERESSE BØRNE-TV
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 17. Børne-TV
  • %MD%AntalKodeKategori
   44561Meget interesseret
   19192622Interesseret
   17172263Hverken/eller
   23233114Uinteresseret
   37375045Meget uinteresseret
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V128 INTERESSE UNGDOMS-TV
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 18. Ungdoms-TV
  • %MD%AntalKodeKategori
   22311Meget interesseret
   14141902Interesseret
   15162113Hverken/eller
   29304014Uinteresseret
   38395255Meget uinteresseret
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V129 INTERESSE LOKAL-TV
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 19. Regional/lokal TV
  • %MD%AntalKodeKategori
   32324401Meget interesseret
   39395322Interesseret
   13131713Hverken/eller
   881114Uinteresseret
   881035Meget uinteresseret
   0018Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V130 INTERESSE REKLAMER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 20. Reklamer
  • %MD%AntalKodeKategori
   22261Meget interesseret
   881052Interesseret
   18182473Hverken/eller
   24243254Uinteresseret
   48486565Meget uinteresseret
   0018Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V131 INTERESSE QUIZ PROGRAM
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 35: Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? (Ét kryds i hver linie) 21. Quiz programmer
  • %MD%AntalKodeKategori
   16162201Meget interesseret
   30304112Interesseret
   17172273Hverken/eller
   17172364Uinteresseret
   19192655Meget uinteresseret
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V132 HVOR OFTE SER VIDEO
  (Dette gælder også TV-udsendelser, som er optaget på video) (Kun ét kryds)
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 36: Hvor ofte ser De video hjemme hos Dem selv eller hos bekendte?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16162161Ser aldrig video, gå til spm. 38 (V139)
   55622Stort set daglig
   30304033Hver uge
   26263614Hver måned
   24243225Sjældnere
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V133 SER TAPPEDE UDSENDELSER
 • V134 SER LEJEDE FILM
 • V135 SER KØBTE FILM
 • V136 SER FILM LÅNT BIBLIOTEK
 • V137 SER EGNE OPTAGELSER
 • V138 SER ANDRE OPTAGELSER
 • V139 RADIO: NYHEDER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 38: Hvor interesseret er De i følgende radioprogrammer? (Ét kryds i hver linie) 1. Nyheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   51516891Meget interesseret
   30304062Interesseret
   881133Hverken/eller
   55744Uinteresseret
   66775Meget uinteresseret
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V140 RADIO: UDENRIGSORIENT.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 38: Hvor interesseret er De i følgende radioprogrammer? (Ét kryds i hver linie) 2. Udenrigsorientering
  • %MD%AntalKodeKategori
   18182491Meget interesseret
   25253362Interesseret
   19192583Hverken/eller
   21212914Uinteresseret
   16162245Meget uinteresseret
   0018Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V141 RADIO: POL. DEBATTER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 38: Hvor interesseret er De i følgende radioprogrammer? (Ét kryds i hver linie) 3. Politiske debatter
  • %MD%AntalKodeKategori
   991221Meget interesseret
   21212902Interesseret
   20202683Hverken/eller
   27273694Uinteresseret
   23233095Meget uinteresseret
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V142 RADIO: LIVSHISTORIER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 38: Hvor interesseret er De i følgende radioprogrammer? (Ét kryds i hver linie) 4. Menneskers livshistorie
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121681Meget interesseret
   26263552Interesseret
   20202773Hverken/eller
   23233104Uinteresseret
   18182495Meget uinteresseret
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V143 RADIO: RADIOTEATER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 38: Hvor interesseret er De i følgende radioprogrammer? (Ét kryds i hver linie) 5. Radioteater
  • %MD%AntalKodeKategori
   22231Meget interesseret
   66762Interesseret
   13131803Hverken/eller
   38385124Uinteresseret
   42425685Meget uinteresseret
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V144 RADIO: OPLÆSNING MV.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 38: Hvor interesseret er De i følgende radioprogrammer? (Ét kryds i hver linie) 6. Oplæsning, føljeton og lign.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11181Meget interesseret
   77892Interesseret
   13131763Hverken/eller
   36364884Uinteresseret
   43435865Meget uinteresseret
   0018Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V145 RADIO: POPMUSIK/SLAGERE
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 38: Hvor interesseret er De i følgende radioprogrammer? (Ét kryds i hver linie) 7. Popmusik og slagere
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131801Meget interesseret
   38385132Interesseret
   18182463Hverken/eller
   13131824Uinteresseret
   17172375Meget uinteresseret
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V146 RADIO: ROCKMUSIK
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 38: Hvor interesseret er De i følgende radioprogrammer? (Ét kryds i hver linie) 8. Rockmusik
  • %MD%AntalKodeKategori
   10111431Meget interesseret
   32334422Interesseret
   15152023Hverken/eller
   18182434Uinteresseret
   24243285Meget uinteresseret
   0018Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V147 RADIO: JAZZ PROGRAMMER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 38: Hvor interesseret er De i følgende radioprogrammer? (Ét kryds i hver linie) 9. Jazz
  • %MD%AntalKodeKategori
   44521Meget interesseret
   17172352Interesseret
   19192553Hverken/eller
   27273684Uinteresseret
   33334475Meget uinteresseret
   0018Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V148 RADIO: KLASSISK MUSIK
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 38: Hvor interesseret er De i følgende radioprogrammer? (Ét kryds i hver linie) 10. Klassisk musik (Opera, symfonier, kammermusik)
  • %MD%AntalKodeKategori
   881151Meget interesseret
   22222962Interesseret
   15152013Hverken/eller
   21212914Uinteresseret
   33334545Meget uinteresseret
   0018Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V149 RADIO: REGIONALRADIO
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 38: Hvor interesseret er De i følgende radioprogrammer? (Ét kryds i hver linie) 11. Regionalradio
  • %MD%AntalKodeKategori
   28283761Meget interesseret
   33334542Interesseret
   13131733Hverken/eller
   13131794Uinteresseret
   13131765Meget uinteresseret
   0018Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V150 RADIO: UNGDOMSPROGRAMMER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 38: Hvor interesseret er De i følgende radioprogrammer? (Ét kryds i hver linie) 12. Ungdomsprogrammer
  • %MD%AntalKodeKategori
   22281Meget interesseret
   12121642Interesseret
   17172263Hverken/eller
   30314154Uinteresseret
   38395235Meget uinteresseret
   0028Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V151 HVERDAG RADIO TIMER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 40: Hvor meget radio hører De normalt? (I gennemsnit) Timer: 1. På hverdage
  • %MD%AntalKodeKategori
   232330900 timer
   232330711 time
   151520222 timer
   9912333 timer
   668244 timer
   556355 timer
   556266 timer
   445077 timer
   779788 timer
   111799 timer
   33351010 timer
   0011111 timer
   0061212 timer
   0021313 timer
   0021414 timer
   0021616 timer
   00288Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V152 HVERDAG RADIO MINUTTER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 40: Hvor meget radio hører De normalt? (I gennemsnit) Minutter: 1. På hverdage
  • %MD%AntalKodeKategori
   717196500 minutter
   00122 minutter
   111155 minutter
   22311010 minutter
   33391515 minutter
   11112020 minuutter
   21212843030 minutter
   0013333 minutter
   0014040 minutter
   11144545 minutter
   0015050 minutter
   00288Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V153 WEEKEND RADIO TIMER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 40: Hvor meget radio hører De normalt? (I gennemsnit) Timer: 2. I weekenden (pr. dag)
  • %MD%AntalKodeKategori
   313142300 timer
   212129011 time
   181824022 timer
   779633 timer
   668444 timer
   445655 timer
   445166 timer
   222277 timer
   444888 timer
   111099 timer
   22251010 timer
   0021111 timer
   0061212 timer
   0001313 timer
   0021414 timer
   0011515 timer
   0021616 timer
   00288Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V154 WEEKEND RADIO MINUTTER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 40: Hvor meget radio hører De normalt? (I gennemsnit) Minutter: 2. I weekenden (pr.dag)
  • %MD%AntalKodeKategori
   7878106100 minutter
   00112 minut
   00122 minutter
   00133 minutter
   00144 minutter
   00655 minutter
   11191010 minutter
   22301515 minutter
   1182020 minuutter
   16162173030 minutter
   0014040 minutter
   11104545 minutter
   0035050 minutter
   00288Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V155 HVOR OFTE MUSIK ANLÆG
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 40: Hvor ofte lytter De til musik, som spilles på Deres eller familiens musikanlæg? (Ikke radio)
  • %MD%AntalKodeKategori
   991270Aldrig, går til spm. 42 (V163)
   43435821Stort set daglig
   35354732Hver uge
   66843Hver måned
   77984Sjældnere
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V156 KØBER MUSIK CD O.L.
 • V157 FÅR MUSIK I GAVE
 • V158 LÅNER MUSIK HOS BEKENDTE
 • V159 LÅNER MUSIK PÅ BIBLIOTEK
 • V160 OPTAGER MUSIK RADIO/TV
 • V161 MUSIK SKAFFER ANDRE
 • V162 MUSIK ANDRE STEDER
  Variablen indeholder en liste over andre måder. Blank = irrelevant (1326)
 • V163 RESPONDENTEN SPILLER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 42: Spiller eller synger De selv? (Gerne flere kryds) Ja, spiller
  • %MD%AntalKodeKategori
   878711850Ikke nævnt
   13131771Nævnt
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V164 RESPONDENTEN SYNGER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 42: Spiller eller synger De selv? (Gerne flere kryds) Ja, synger, gå til spm. 44 (V180), hvis respondenten ikke spiller
  • %MD%AntalKodeKategori
   898912100Ikke nævnt
   11111521Nævnt
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V165 RESP. SPILLER/SYNGER EJ
 • V166 SPILLER KLAVER/EL-ORGEL
 • V167 SPILLER STRYGEINSTRUMENT
 • V168 SPILLER GUITAR O.L.
 • V169 SPILLER BLÆSEINSTRUMENT
 • V170 SPILLER SLAGTØJSINSTRUM.
 • V171 SPILLER ANDET
 • V172 SPILLER ANDET INSTRUMENT
  Variablen indeholder en liste over andre instrumenter. Blank = Irrelevant (1334)
 • V173 SPILLER KLASSISK MUSIK
 • V174 SPILLER ROCK MUSIK
 • V175 SPILLER JAZZ MUSIK
 • V176 SPILLER POPULÆR MUSIK
 • V177 SPILLER ETNISK MUSIK
 • V178 SPILLER ANDET MUSIK
 • V179 SPILLER ANDET HVAD
  Varialblen indeholder en liste over anden slags musik. Blank = Irrelevant (1304)
 • V180 HVOR OFTE LÆSER AVIS
  • Respondentens læseinteres
  • Spm. 44: Hvor ofte læser De avis?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55640Aldrig, gå til spm. 47 (V193)
   68689281Stort set daglig
   23233192Hver uge
   22243Hver måned
   22284Sjældnere
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V181 LÆSER MERE END N AVIS
 • V182 AVIS RADIO/TV PROGRAM
 • V183 AVIS TEGNESERIER
 • V184 AVIS SPORT
 • V185 AVIS MODE OG TØJ
 • V186 AVIS ANNONCER
 • V187 AVIS KRIMINAL STOF
 • V188 AVIS LOKAL NYHEDER
 • V189 AVIS NATIONAL NYHEDER
 • V190 AVIS POLITIK
 • V191 AVIS STOF FRA UDLANDET
 • V192 AVIS KULTURSTOF
 • V193 LÆSER TEGNESERIER
  • Respondentens læseinteres
  • Spm. 47: Læser De sommetider noget af følgende? - Hvor ofte? (Ét kryds i hver linie) 1. Tegneserier
  • %MD%AntalKodeKategori
   60608161Nej, aldrig
   55732Ja, stort set dagligt
   991223Ja, stort set hver uge
   11111534Ja, hver måned
   14141975Ja, sjældnere
   0018Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V194 LÆSER UNDERHOLDNING
  • Respondentens læseinteres
  • Spm. 47: Læser De sommetider noget af følgende? - Hvor ofte? (Ét kryds i hver linie) 2. Underholdende blade (fx ugeblade, romanblade og vittighedsblade)
  • %MD%AntalKodeKategori
   28283851Nej, aldrig
   33382Ja, stort set dagligt
   39395313Ja, stort set hver uge
   17172284Ja, hver måned
   13131815Ja, sjældnere
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V195 LÆSER FAGBLADE
  • Respondentens læseinteres
  • Spm. 47: Læser De sommetider noget af følgende? - Hvor ofte? (Ét kryds i hver linie) 3. Blade om særlige emner (Fx håndarbejde, hus og have, mekanik, computer, mad)
  • %MD%AntalKodeKategori
   38385121Nej, aldrig
   22312Ja, stort set dagligt
   14141973Ja, stort set hver uge
   31314204Ja, hver måned
   15152035Ja, sjældnere
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V196 LÆSER KRIMINAL STOF
  • Respondentens læseinteres
  • Spm. 47: Læser De sommetider noget af følgende? - Hvor ofte? (Ét kryds i hver linie) 4. Kriminal- og spændingsromaner
  • %MD%AntalKodeKategori
   52537161Nej, aldrig
   66872Ja, stort set dagligt
   77923Ja, stort set hver uge
   13131834Ja, hver måned
   21212835Ja, sjældnere
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V197 LÆSER ROMANER
  • Respondentens læseinteres
  • Spm. 47: Læser De sommetider noget af følgende? - Hvor ofte? (Ét kryds i hver linie) 5. Skønlitterære bøger (Romaner, fortællinger)
  • %MD%AntalKodeKategori
   33334481Nej, aldrig
   14141892Ja, stort set dagligt
   11111553Ja, stort set hver uge
   18182454Ja, hver måned
   24243265Ja, sjældnere
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V198 LÆSER FAGBØGER
  • Respondentens læseinteres
  • Spm. 47: Læser De sommetider noget af følgende? - Hvor ofte? (Ét kryds i hver linie) 6. Fagbøger (Faglige bøger om fx bil, idræt, dyr, psykologi, historie, miljøspørgsmål)
  • %MD%AntalKodeKategori
   35354771Nej, aldrig
   13131822Ja, stort set dagligt
   14141923Ja, stort set hver uge
   19192594Ja, hver måned
   19192545Ja, sjældnere
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V199 LÆSER LOKALAVISER
  • Respondentens læseinteres
  • Spm. 47: Læser De sommetider noget af følgende? - Hvor ofte? (Ét kryds i hver linie) 7. Distriktsblade og tilbudsaviser
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111491Nej, aldrig
   22232Ja, stort set dagligt
   808010933Ja, stort set hver uge
   33454Ja, hver måned
   44545Ja, sjældnere
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V200 LÆSER REKLAMER
  • Respondentens læseinteres
  • Spm. 47: Læser De sommetider noget af følgende? - Hvor ofte? (Ét kryds i hver linie) 8. Reklametryksager
  • %MD%AntalKodeKategori
   19192541Nej, aldrig
   33452Ja, stort set dagligt
   68689293Ja, stort set hver uge
   44524Ja, hver måned
   66845Ja, sjældnere
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V201 HVERDAG BØGER TIMER
  • Respondentens læseinteres
  • Spm. 48: Hvor lang tid bruger De normalt på at læse bøger for fornøjelsens skyld? (I gennemsnit) Timer: 1. På hverdage
  • %MD%AntalKodeKategori
   727298400 timer
   181825011 time
   668622 timer
   111833 timer
   111044 timer
   00155 timer
   00166 timer
   00177 timer
   11118Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V202 HVERDAG BØGER MINUTTER
  • Respondentens læseinteres
  • Spm. 48: Hvor lang tid bruger De normalt på at læse bøger for fornøjelsens skyld? (I gennemsnit) Minutter: 1. På hverdage
  • %MD%AntalKodeKategori
   585879600 minutter
   00111 minut
   00122 minutter
   00133 minutter
   111755 minutter
   44501010 minutter
   77961515 minutter
   11202020 minutter
   0022525 minutter
   25253383030 minutter
   0024040 minutter
   22274545 minutter
   0015050 minutter
   111188Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V203 WEEKEND BØGER TIMER
  • Respondentens læseinteres
  • Spm. 48: Hvor lang tid bruger De normalt på at læse bøger for fornøjelsens skyld? (I gennemsnit) Timer: 2. I weekenden (pr.dag)
  • %MD%AntalKodeKategori
   666790600 timer
   202026611 time
   9912022 timer
   333533 timer
   111944 timer
   00155 timer
   00266 timer
   00177 timer
   00199 timer
   111188Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V204 WEEKEND BØGER MINUTTER
  • Respondentens læseinteres
  • Spm. 48: Hvor lang tid bruger De normalt på at læse bøger for fornøjelsens skyld? (I gennemsnit) Minutter: 2. I weekenden (pr. dag)
  • %MD%AntalKodeKategori
   666690300 minutter
   00111 minut
   00122 minutter
   00233 minutter
   111555 minutter
   33371010 minutter
   66761515 minutter
   11162020 minutter
   21212803030 minutter
   0004040 minutter
   11204545 minutter
   0015050 minutter
   111188Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V205 HVOR OFTE FOLKEBIBLIOTEK
  • Respondentens benyttelse
  • Spm. 49: Hvor ofte kommer De på et folkebibliotek?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32324390Aldrig, gå til spm. 54 (V232)
   0061Næsten hver dag
   11142Ca. 2 gange om ugen
   66793Ca. 1 gang om ugen
   10101314Ca. 2 gange om måneden
   18182515Ca. 1 gang om måneden
   11111566Ca. 3-10 gange om året
   14141977Ca. 1-2 gange om året
   77918Under en gang om året
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V206 BIBLIOTEK LÅNE BØGER
 • V207 BIBLIOTEK LÅNE MUSIK
 • V208 BIBLIOTEK LÅNE VIDEO
 • V209 BIBLIOTEK BENYT. HÅNDBOG
 • V210 BIBLIOTEK PJECER M.V.
 • V211 BIBLIOTEK BRUGE COMPUTER
 • V212 BIBLIOTEK BRUGE INTERNET
 • V213 BIBLIOTEK LÆSE BØGER
 • V214 BIBLIOTEK HØRER MUSIK
 • V215 BIBLIOTEK FOTOKOPIERE
 • V216 BIBLIOTEK MUSIKARRANGE.
 • V217 BIBLIOTEK FOREDRAG/DEBAT
 • V218 BIBLIOTEK SE FILM/VIDEO
 • V219 BIBLIOTEK UDSTILLINGER
 • V220 BIBLIOTEK MØDER
 • V221 BIBLIOTEK LEDSAGE BØRN
 • V222 BRUGER BIB. UDDANNELSE
 • V223 BRUGER BIB. MED ARBEJDE
 • V224 BRUGER BIB. FRITIDSAKT.
 • V225 BRUGER BIB. KULTUROPLEV.
 • V226 BRUGER BIB. ANDET
 • V227 BRUGER BIB. HVAD
  Variablen indeholder en liste over bibliotekbenyttelse. Blank = Irrelevant (1311)
 • V228 JA BIBLIOTEK I KOMMUNE
 • V229 JA BIB. I ANDEN KOMMUNE
 • V230 NEJ ANDET BIBLIOTEK
  • Respondentens benyttelse
  • NEJ ANDET BIBLIOTEK
  • Variablen er filtreret af: V205
   • Filtrerende variable: V205
  • Spm. 52: Kommer De nogensinde på andre folkebiblioteker end det nærmeste i Deres kommune, eller i en anden kommune? (Gerne flere kryds) 3. Nej, gå til spm. 54 (V232)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22333020Ikke nævnt
   46676221Nævnt
   0 19Uoplyst
   32 43910Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 68
 • V231 ÅRSAG T ANDET BIBLIOTEK
  • Respondentens benyttelse
  • HVOR OFTE FOLKEBIBLIOTEK NEJ ANDET ...
  • Variablen er filtreret af: V205 && V230
   • Filtrerende variable: V205 V230
  • Spm. 53: Hvad er den væsentligste grund til, at De kommer der?
  • %MD%AntalKodeKategori
   631831Der er flere bøger
   0252Man kan låne musik
   1373Bedre åbningstider
   528754Mine specielle ønsker opfyldes bedre der
   17185Det er i almindelighed bedre end det nærmeste
   525686Det ligger nær mit arbejde/ uddannelsessted
   16167Det ligger bedre i forbindelse med indkøb
   2 319Uoplyst
   78 106110Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 20
 • V232 KOMMER PÅ SKOLEBIBLIOTEK
  • Respondentens benyttelse
  • Spm. 54: Kommer De nogensinde på et skolebibliotek? (Ikke et folkebibliotek, der ligger på en skole)
  • %MD%AntalKodeKategori
   991271Ja
   909112322Nej, gå til spm. 56 (V234)
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V233 ÅRSAG TIL SKOLEBIBLIOTEK
  • Respondentens benyttelse
  • ÅRSAG TIL SKOLEBIBLIOTEK
  • Variablen er filtreret af: V232
   • Filtrerende variable: V232
  • Spm. 55: Hvad der den væsentligste grund til, at De kommer der?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0441Der er flere bøger
   0002Man kan låne musik
   0443Bedre åbningstider
   227304Mine specielle ønsker opfyldes bedre der
   0115Det er i almindelighed bedre end det nærmeste
   560666Det ligger nær mit arbejde/ uddannelsessted
   0557Det ligger bedre i forbindelse med indkøb
   2 229Uoplyst
   90 123210Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 8
 • V234 KOMMER PÅ FAGBIBLIOTEK
  • Respondentens benyttelse
  • Spm. 56: Kommer De nogensinde på et fag- eller forskningsbibliotek?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141851Ja
   868611782Nej, gå til spm. 60 (V248)
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V235 HVOR OFTE FAGBIBLIOTEK
  • Respondentens benyttelse
  • HVOR OFTE FAGBIBLIOTEK
  • Variablen er filtreret af: V234
   • Filtrerende variable: V234
  • Spm. 57: Hvor ofte kommer De der?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0361Næsten hver dag
   1472Ca. 2 gange om ugen
   212233Ca. 1 gang om ugen
   211214Ca. 2 gange om måneden
   215275Ca. 1 gang om måneden
   325466Ca. 3-10 gange om året
   430557Ca. 1-2 gange om året
   0 19Uoplyst
   86 117810Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 14
 • V236 FAGBIB. LÅNE BØGER
 • V237 FAGBIB. BENYT. HÅNDBOG
 • V238 FAGBIB. ANDEN INFO.
 • V239 FAGBIB. BRUGE COMPUTER
 • V240 FAGBIB. INTERNETADGANG
 • V241 FAGBIB. LÆSE BØGER
 • V242 FAGBIB. FOTOKOPI/FAX
 • V243 FAGBIB. MØDE/UNDERVIS.
 • V244 FAGBIB. ANDET
 • V245 FAGBIB. ANDET HVAD
  Variablen indeholder en liste over biblioteksbenyttelse. Blank = Irrelevant (1353)
 • V246 ÅRSAG BRUG FAGBIBLIOTEK
 • V247 ÅRSAG ANDET FAGBIBLIOTEK
  Variablen indeholder en liste over andre grunde. Blank = Irrelevant (1357)
 • V248 DYRKET FODBOLD
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 1. Fodbold
  • %MD%AntalKodeKategori
   939412740Nej
   11181A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   11102B. Som medlem af sportsklub/forening
   44523C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 109Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V249 DYRKET HÅNDBOLD
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 2. Håndbold
  • %MD%AntalKodeKategori
   969713160Nej
   0031A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   0032B. Som medlem af sportsklub/forening
   22333C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 99Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V250 DYRKET HOLD BOLDSPIL
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 3. Andet boldspil for hold
  • %MD%AntalKodeKategori
   969713130Nej
   1191A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   1172B. Som medlem af sportsklub/forening
   22243C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V251 DYRKET BADMINTON
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 4. Badminton
  • %MD%AntalKodeKategori
   909112340Nej
   44481A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   44492B. Som medlem af sportsklub/forening
   22223C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V252 DYRKET TENNIS
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 5. Tennis
  • %MD%AntalKodeKategori
   969713080Nej
   11131A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   11192B. Som medlem af sportsklub/forening
   11133C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V253 DYRKET ANDET BOLDSPIL
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 6. Andet boldspil (Individuelt)
  • %MD%AntalKodeKategori
   969713160Nej
   22221A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   0032B. Som medlem af sportsklub/forening
   11113C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 129Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V254 DYRKET GOLF
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 7. Golf
  • %MD%AntalKodeKategori
   979813190Nej
   1171A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   11102B. Som medlem af sportsklub/forening
   11143C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 149Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V255 DYRKET JOGGING O.L.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 8. Jogging/motionsløb
  • %MD%AntalKodeKategori
   848511450Nej
   13141841A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   0052B. Som medlem af sportsklub/forening
   11193C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V256 DYRKET VANDRETURE O.L.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 9. Vandreture/motionsmarcher
  • %MD%AntalKodeKategori
   858511550Nej
   14141911A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   1182B. Som medlem af sportsklub/forening
   0013C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 99Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V257 DYRKET SVØMNING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 10. Svømning
  • %MD%AntalKodeKategori
   818211110Nej
   15152001A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   33382B. Som medlem af sportsklub/forening
   0063C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 99Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V258 DYRKET GYMNASTIK
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 11. Gymnastik
  • %MD%AntalKodeKategori
   888912070Nej
   66831A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   44572B. Som medlem af sportsklub/forening
   0063C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V259 DYRKET AEROBIC/WORKOUT
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 12. Aerobic/work out
  • %MD%AntalKodeKategori
   929312540Nej
   33451A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   44492B. Som medlem af sportsklub/forening
   0003C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 169Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V260 DYRKET VÆGTTRÆNING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 13. Vægttræning, bodybuilding (Incl. motionscenter)
  • %MD%AntalKodeKategori
   909112260Nej
   55741A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   44512B. Som medlem af sportsklub/forening
   0023C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V261 DYRKET MODERNE DANS MV.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 14. Moderne dans, afrikansk dans mv.
  • %MD%AntalKodeKategori
   989813320Nej
   11121A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   1182B. Som medlem af sportsklub/forening
   0013C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V262 DYRKET SPORTSDANS
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 15. Sportsdans
  • %MD%AntalKodeKategori
   999913450Nej
   0031A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   0032B. Som medlem af sportsklub/forening
   0013C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 129Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V263 DYRKET FOLKEDANS
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 16. Folkedans
  • %MD%AntalKodeKategori
   989813300Nej
   1191A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   11112B. Som medlem af sportsklub/forening
   0023C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 129Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V264 DYRKET YOGA, AFSPÆNDING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 17. Yoga, afspænding, meditation
  • %MD%AntalKodeKategori
   979813210Nej
   22271A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   0052B. Som medlem af sportsklub/forening
   0003C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V265 DYRKET KAMPSPORT
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 18. Karate, teak-won-do, aikedo, judo el. anden kampsport
  • %MD%AntalKodeKategori
   989913320Nej
   0051A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   11102B. Som medlem af sportsklub/forening
   0053C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 129Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V266 DYRKET SKYDNING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 19. Skydning
  • %MD%AntalKodeKategori
   979813270Nej
   11111A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   0032B. Som medlem af sportsklub/forening
   11123C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V267 DYRKET JAGT
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 20. Jagt
  • %MD%AntalKodeKategori
   959512890Nej
   23341A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   22252B. Som medlem af sportsklub/forening
   0053C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V268 DYRKET FISKERI
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 21. Fiskeri
  • %MD%AntalKodeKategori
   919212480Nej
   66841A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   11132B. Som medlem af sportsklub/forening
   1193C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 109Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V269 DYRKET TURCYKLING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 22. Turcykling
  • %MD%AntalKodeKategori
   868711720Nej
   13131761A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   0032B. Som medlem af sportsklub/forening
   0013C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   0018Ved ikke
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V270 DYRKET CYKELSPORT
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 23. Cykelsport (Ikke transport til arbejde el. lign.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   959612900Nej
   44541A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   0012B. Som medlem af sportsklub/forening
   0053C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 149Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V271 DYRKET RULLESKØJTER
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 24. Rulleskøjter
  • %MD%AntalKodeKategori
   949512800Nej
   55721A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   0002B. Som medlem af sportsklub/forening
   0023C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 109Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V272 DYRKET RIDNING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 25. Ridning
  • %MD%AntalKodeKategori
   969713140Nej
   11191A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   11152B. Som medlem af sportsklub/forening
   0053C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V273 DYRKET KANO, KAJAK O.L.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 26. Kano, kajak, roning
  • %MD%AntalKodeKategori
   989813320Nej
   11141A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   0062B. Som medlem af sportsklub/forening
   0013C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V274 DYRKET SEJLSPORT
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 27. Sejlsport
  • %MD%AntalKodeKategori
   969713080Nej
   22221A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   11112B. Som medlem af sportsklub/forening
   11123C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V275 DYRKET ANDET SPORT
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 28. Andet (skriv):
  • %MD%AntalKodeKategori
   909212330Nej
   66761A. Har dyrket regelmæssigt i det sidste år
   11172B. Som medlem af sportsklub/forening
   11163C. Har De deltaget i konkurrencer/ turneringer
   2 229Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 98
 • V276 DYRKET ANDET SPORT 1.
  Variablen indeholder en liste over anden sport. Blank = Irrelevant (1233)
 • V277 DYRKET ANDET SPORT 2.
  Variablen indeholder en liste over anden sport. Blank = Irrelevant (1361)
 • V278 DYRKET SPORT NEJ
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 60: Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Inkl. jagt, fiskeri mv.) (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C og sæt kryds i den højeste kode) 29: Har ikke dyrket motion/sport regelmæssigt i det sidste år
  • %MD%AntalKodeKategori
   69699440Ikke nævnt
   31314171Nævnt
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V279 TIMER SPORT PR. UGE
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 80. 088 = Ved ikke (1) 099 = Uoplyst (1) 100 = Irrelevant (417)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100000.00.

 • V280 MINUTTER SPORT PR. UGE
  • Respondentens forhold til
  • MINUTTER SPORT PR. UGE
  • Variablen er filtreret af: V278
   • Filtrerende variable: V278
  • Spm. 61: Hvor lang tid bruger De normalt på motion/sport om ugen? (I gennemsnit) Antal minutter:
  • %MD%AntalKodeKategori
   537671900 minutter
   00122 minutter
   0151010 minutter
   11101515 minutter
   14201933030 minutter
   0013535 minutter
   0034040 minutter
   11124545 minutter
   00188Ved ikke
   0 299Uoplyst
   31 417100Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 69
 • V281 SER FILM I BIOGRAFEN
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Ser en spillefilm: 1. I biografen
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131821Nej, gør det aldrig
   66802Ja, inden for seneste: uge
   20202673Ja, inden for seneste: måned
   26263514Ja, inden for seneste: halve år
   881125Ja, inden for seneste: år
   27273716Ja, men mere end 1 år siden
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V282 SER FILM I FJERNSYN
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Ser en spillefilm: 2. I fjernsynet
  • %MD%AntalKodeKategori
   22221Nej, gør det aldrig
   767710432Ja, inden for seneste: uge
   18182443Ja, inden for seneste: måned
   22334Ja, inden for seneste: halve år
   11125Ja, inden for seneste: år
   1196Ja, men mere end 1 år siden
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V283 SER FILM PÅ VIDEO
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Ser en spillefilm: 1. På video
  • %MD%AntalKodeKategori
   18182401Nej, gør det aldrig
   27273732Ja, inden for seneste: uge
   30304073Ja, inden for seneste: måned
   15151984Ja, inden for seneste: halve år
   44585Ja, inden for seneste: år
   66846Ja, men mere end 1 år siden
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V284 SER FILM ANDRE STEDER
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Ser en spillefilm: 4. Andre steder (filmklubber mv.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   949412791Nej, gør det aldrig
   11122Ja, inden for seneste: uge
   11203Ja, inden for seneste: måned
   0054Ja, inden for seneste: halve år
   0015Ja, inden for seneste: år
   33396Ja, men mere end 1 år siden
   0018Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V285 SPORT BETAL. TILSKUER
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Er til sportsarrangement: 5. Som betalende tilskuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   53537251Nej, gør det aldrig
   33452Ja, inden for seneste: uge
   77963Ja, inden for seneste: måned
   10101424Ja, inden for seneste: halve år
   66835Ja, inden for seneste: år
   20202716Ja, men mere end 1 år siden
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V286 SPORT EJ BET. TILSKUER
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Er til sportsarrangement: 6. Som tilskuer uden betaling
  • %MD%AntalKodeKategori
   50506801Nej, gør det aldrig
   881032Ja, inden for seneste: uge
   13131713Ja, inden for seneste: måned
   12121614Ja, inden for seneste: halve år
   44515Ja, inden for seneste: år
   14141976Ja, men mere end 1 år siden
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V287 ER TIL KLASSISK KONCERT
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Er til et musikarrangement: 7. Klassisk koncert
  • %MD%AntalKodeKategori
   66668941Nej, gør det aldrig
   11132Ja, inden for seneste: uge
   33423Ja, inden for seneste: måned
   77964Ja, inden for seneste: halve år
   56755Ja, inden for seneste: år
   18182426Ja, men mere end 1 år siden
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V288 ER TIL FOLKEMUSIK
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Er til et musikarrangement: 8. Folkemusik/visearrangementer
  • %MD%AntalKodeKategori
   68689231Nej, gør det aldrig
   1192Ja, inden for seneste: uge
   11203Ja, inden for seneste: måned
   991164Ja, inden for seneste: halve år
   55645Ja, inden for seneste: år
   17172286Ja, men mere end 1 år siden
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V289 ER TIL JAZZ/BEAT O.L.
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Er til et musikarrangement: 9. Jazz/beat/rockarrangementer
  • %MD%AntalKodeKategori
   53537221Nej, gør det aldrig
   11182Ja, inden for seneste: uge
   44543Ja, inden for seneste: måned
   18182404Ja, inden for seneste: halve år
   66795Ja, inden for seneste: år
   18182506Ja, men mere end 1 år siden
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V290 ER TIL POP ARRANGEMENT
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Er til et musikarrangement: 10. Underholdnings- elle poparrangement
  • %MD%AntalKodeKategori
   53537201Nej, gør det aldrig
   11132Ja, inden for seneste: uge
   44573Ja, inden for seneste: måned
   13131784Ja, inden for seneste: halve år
   77935Ja, inden for seneste: år
   22223006Ja, men mere end 1 år siden
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V291 GÅR I ZOO
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Andre aktiviteter: 11. Går i Zoo/dyrepark
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141961Nej, gør det aldrig
   0042Ja, inden for seneste: uge
   44503Ja, inden for seneste: måned
   27273684Ja, inden for seneste: halve år
   10101405Ja, inden for seneste: år
   44446046Ja, men mere end 1 år siden
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V292 GÅR I AKVARIE
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Andre aktiviteter: 12. Går i Akvarie
  • %MD%AntalKodeKategori
   28283801Nej, gør det aldrig
   11112Ja, inden for seneste: uge
   22323Ja, inden for seneste: måned
   17172344Ja, inden for seneste: halve år
   881095Ja, inden for seneste: år
   44445966Ja, men mere end 1 år siden
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V293 GÅR PÅ KUNSTUDSTILLING
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Andre aktiviteter: 13. Går til kunstudstilling
  • %MD%AntalKodeKategori
   44446031Nej, gør det aldrig
   22292Ja, inden for seneste: uge
   77943Ja, inden for seneste: måned
   16162134Ja, inden for seneste: halve år
   771025Ja, inden for seneste: år
   24243216Ja, men mere end 1 år siden
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V294 GÅR PÅ KUNSTMUSEUM
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Andre aktiviteter: 14. Går på kunstmuseum
  • %MD%AntalKodeKategori
   45456101Nej, gør det aldrig
   11202Ja, inden for seneste: uge
   55653Ja, inden for seneste: måned
   15152014Ja, inden for seneste: halve år
   881065Ja, inden for seneste: år
   26263616Ja, men mere end 1 år siden
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V295 GÅR PÅ ANDET MUSEUM
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Andre aktiviteter: 15. Går på en anden slags museum
  • %MD%AntalKodeKategori
   32324331Nej, gør det aldrig
   1172Ja, inden for seneste: uge
   66833Ja, inden for seneste: måned
   23233164Ja, inden for seneste: halve år
   11111505Ja, inden for seneste: år
   27273716Ja, men mere end 1 år siden
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V296 GÅR I CIRKUS
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Andre aktiviteter: 16. Går i cirkus
  • %MD%AntalKodeKategori
   31314291Nej, gør det aldrig
   0012Ja, inden for seneste: uge
   0063Ja, inden for seneste: måned
   10101344Ja, inden for seneste: halve år
   66775Ja, inden for seneste: år
   52537166Ja, men mere end 1 år siden
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V297 GÅR I TIVOLI
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Andre aktiviteter: 17. Går i forlystelsespark/Tivoli
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131771Nej, gør det aldrig
   0022Ja, inden for seneste: uge
   11133Ja, inden for seneste: måned
   42425674Ja, inden for seneste: halve år
   11111475Ja, inden for seneste: år
   33334566Ja, men mere end 1 år siden
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V298 GÅR I OPLEVELSESCENTER
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Andre aktiviteter: 18. Går i oplevelsescenter (Fx Experimentarium, Planetarium, Lejre Forsøgscenter)
  • %MD%AntalKodeKategori
   41415651Nej, gør det aldrig
   1182Ja, inden for seneste: uge
   33363Ja, inden for seneste: måned
   13131784Ja, inden for seneste: halve år
   991175Ja, inden for seneste: år
   34344596Ja, men mere end 1 år siden
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V299 GÅR TIL FOREDRAGSARR.
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Andre aktiviteter: 19. Går til foredragsarrangement
  • %MD%AntalKodeKategori
   42425751Nej, gør det aldrig
   55702Ja, inden for seneste: uge
   10101373Ja, inden for seneste: måned
   14141924Ja, inden for seneste: halve år
   881045Ja, inden for seneste: år
   21212856Ja, men mere end 1 år siden
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V300 GÅR TIL POLITISK MØDE
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Andre aktiviteter: 20. Går til politisk møde
  • %MD%AntalKodeKategori
   777710521Nej, gør det aldrig
   11112Ja, inden for seneste: uge
   22223Ja, inden for seneste: måned
   33454Ja, inden for seneste: halve år
   33355Ja, inden for seneste: år
   14141966Ja, men mere end 1 år siden
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V301 GÅR TUR I SKOVEN
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Andre aktiviteter: 21. Går tur i skoven
  • %MD%AntalKodeKategori
   66781Nej, gør det aldrig
   33334552Ja, inden for seneste: uge
   30304043Ja, inden for seneste: måned
   21212814Ja, inden for seneste: halve år
   44575Ja, inden for seneste: år
   66866Ja, men mere end 1 år siden
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V302 GÅR TUR I PARK/ANLÆG
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Andre aktiviteter: 22. Går tur i park/offentlig anlæg
  • %MD%AntalKodeKategori
   27273691Nej, gør det aldrig
   22223032Ja, inden for seneste: uge
   19192593Ja, inden for seneste: måned
   17172314Ja, inden for seneste: halve år
   55645Ja, inden for seneste: år
   10101366Ja, men mere end 1 år siden
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V303 GÅR TUR VED STRANDEN
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Andre aktiviteter: 23. Går tur i det åbne land/ved stranden
  • %MD%AntalKodeKategori
   881061Nej, gør det aldrig
   24243232Ja, inden for seneste: uge
   25253383Ja, inden for seneste: måned
   34344684Ja, inden for seneste: halve år
   33475Ja, inden for seneste: år
   66786Ja, men mere end 1 år siden
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V304 GÅR I MOTIONSCENTER
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Andre aktiviteter: 24. Går i motionscenter
  • %MD%AntalKodeKategori
   72729841Nej, gør det aldrig
   991172Ja, inden for seneste: uge
   22253Ja, inden for seneste: måned
   44534Ja, inden for seneste: halve år
   22285Ja, inden for seneste: år
   11111526Ja, men mere end 1 år siden
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V305 GÅR TIL OPERA
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Går til teaterforestilling: 25. Opera
  • %MD%AntalKodeKategori
   767610351Nej, gør det aldrig
   1192Ja, inden for seneste: uge
   11193Ja, inden for seneste: måned
   33464Ja, inden for seneste: halve år
   22345Ja, inden for seneste: år
   16162196Ja, men mere end 1 år siden
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V306 GÅR TIL OPERETTE/MUSICAL
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Går til teaterforestilling: 26. Operette/musical
  • %MD%AntalKodeKategori
   62628391Nej, gør det aldrig
   11122Ja, inden for seneste: uge
   11163Ja, inden for seneste: måned
   77924Ja, inden for seneste: halve år
   66875Ja, inden for seneste: år
   23233176Ja, men mere end 1 år siden
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V307 GÅR TIL BALLET/DANS
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Går til teaterforestilling: 27. Ballet/dans
  • %MD%AntalKodeKategori
   798010841Nej, gør det aldrig
   0042Ja, inden for seneste: uge
   11143Ja, inden for seneste: måned
   22294Ja, inden for seneste: halve år
   33365Ja, inden for seneste: år
   14141966Ja, men mere end 1 år siden
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V308 GÅR TIL REVY
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Går til teaterforestilling: 28. Revy
  • %MD%AntalKodeKategori
   48486591Nej, gør det aldrig
   0052Ja, inden for seneste: uge
   11173Ja, inden for seneste: måned
   12121594Ja, inden for seneste: halve år
   991215Ja, inden for seneste: år
   29294006Ja, men mere end 1 år siden
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V309 GÅR TIL SKUESPIL
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Går til teaterforestilling: 29. Skuespil
  • %MD%AntalKodeKategori
   46466281Nej, gør det aldrig
   11162Ja, inden for seneste: uge
   44583Ja, inden for seneste: måned
   10101424Ja, inden for seneste: halve år
   881145Ja, inden for seneste: år
   30304056Ja, men mere end 1 år siden
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V310 GÅR I BØRNETEATER
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Går til teaterforestilling: 30. Børneteater
  • %MD%AntalKodeKategori
   65658801Nej, gør det aldrig
   1192Ja, inden for seneste: uge
   22303Ja, inden for seneste: måned
   66874Ja, inden for seneste: halve år
   55685Ja, inden for seneste: år
   21212866Ja, men mere end 1 år siden
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V311 GÅR TIL AMATØRTEATER
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Går til teaterforestilling: 31. Amatørteaterforestilling
  • %MD%AntalKodeKategori
   62628461Nej, gør det aldrig
   11142Ja, inden for seneste: uge
   11133Ja, inden for seneste: måned
   66814Ja, inden for seneste: halve år
   77895Ja, inden for seneste: år
   23233196Ja, men mere end 1 år siden
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V312 GÅR TIL LOKALSPIL/EGNS-
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Går til teaterforestilling: 32. Lokalspil/egnsspil
  • %MD%AntalKodeKategori
   73739961Nej, gør det aldrig
   0012Ja, inden for seneste: uge
   0003Ja, inden for seneste: måned
   55724Ja, inden for seneste: halve år
   44535Ja, inden for seneste: år
   18182406Ja, men mere end 1 år siden
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V313 GÅR TIL SKOLEKOMEDIE
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Går til teaterforestilling: 33. Skolekomedie el.lign.
  • %MD%AntalKodeKategori
   51517001Nej, gør det aldrig
   11162Ja, inden for seneste: uge
   33373Ja, inden for seneste: måned
   10101334Ja, inden for seneste: halve år
   14141945Ja, inden for seneste: år
   21212816Ja, men mere end 1 år siden
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V314 GÅR I KONGELIGE TEATER
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 62: Gør De sommetider noget af følgende? Hvornår gjorde De det sidst? (Ét kryds i hver linie) Går til teaterforestilling: 34. Det Kongelige Teater
  • %MD%AntalKodeKategori
   70709561Nej, gør det aldrig
   0062Ja, inden for seneste: uge
   1193Ja, inden for seneste: måned
   22334Ja, inden for seneste: halve år
   44545Ja, inden for seneste: år
   22223056Ja, men mere end 1 år siden
   0 19Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V315 AKTIV I ET SANGKOR
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 63: Har De inden for det sidste år været aktiv amatør? 1. I et sangkor
  • %MD%AntalKodeKategori
   55621Ja
   959513002Nej
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V316 AKTIV I EN TEATERGRUPPE
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 63: Har De inden for det sidste år været aktiv amatør? 2. I en teatergruppe
  • %MD%AntalKodeKategori
   33351Ja
   979713252Nej
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V317 AKTIV I ORKESTER/BAND
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 63: Har De inden for det sidste år været aktiv amatør? 3. I et orkester eller band
  • %MD%AntalKodeKategori
   33461Ja
   969713132Nej
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V318 AKTIV I FOLKEDANSEGRUPPE
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 63: Har De inden for det sidste år været aktiv amatør? 4. I en folkedansergruppe eller anden dansegruppe
  • %MD%AntalKodeKategori
   22281Ja
   989813312Nej
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V319 AKTIV I FILM VÆRKSTED
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 63: Har De inden for det sidste år været aktiv amatør? 5. I et film- eller videoværksted
  • %MD%AntalKodeKategori
   11121Ja
   999913472Nej
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V320 AKTIV MED BILLEDKUNST
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 63: Har De inden for det sidste år været aktiv amatør? 6. Med billedkunst (Male, tegne)
  • %MD%AntalKodeKategori
   55671Ja
   959512912Nej
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V321 AKTIV MED AT SKRIVE
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 63: Har De inden for det sidste år været aktiv amatør? 7. Med at skrive (Digte, litteratur)
  • %MD%AntalKodeKategori
   33411Ja
   979713172Nej
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V322 AKTIV MED KUNSTHÅNDVÆRK
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 63: Har De inden for det sidste år været aktiv amatør? 8. Med kunsthåndværk (keramik, væve o.l.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   55661Ja
   959512922Nej
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V323 OFF. UDGIFT TIL KULTUR
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 1. Til kulturelle formål generelt
  • %MD%AntalKodeKategori
   24253341For mange penge
   49496642Passende
   991183For få penge
   18182468Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V324 UDGIFT KONGELIGE TEATER
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 2. Til Det Kongelige Teater
  • %MD%AntalKodeKategori
   28283811For mange penge
   41415532Passende
   55713For få penge
   26263568Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V325 UDGIFT TIL TEATER
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 3. Til teater
  • %MD%AntalKodeKategori
   17172281For mange penge
   47476372Passende
   12121693For få penge
   24243278Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V326 UDGIFT TIL MUSIK
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 4. Til musik
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131831For mange penge
   48486492Passende
   11111453For få penge
   28283838Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V327 UDGIFT TIL FILM
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 5. Til film
  • %MD%AntalKodeKategori
   15152051For mange penge
   47476452Passende
   11111543For få penge
   26263568Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V328 UDGIFT TIL MUSEER
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 6. Til museer
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131821For mange penge
   51516952Passende
   11111563For få penge
   24243268Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V329 UDGIFT TIL BIBLIOTEKER
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 7. Til biblioteker
  • %MD%AntalKodeKategori
   881131For mange penge
   54547402Passende
   20202703For få penge
   17172388Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V330 UDGIFT TIL BILLEDKUNST
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 8. Til billedkunstnere
  • %MD%AntalKodeKategori
   29294001For mange penge
   29293962Passende
   77923For få penge
   35354728Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V331 UDGIFT TIL FORFATTERE
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 9. Til forfattere
  • %MD%AntalKodeKategori
   22223051For mange penge
   35354742Passende
   881113For få penge
   34354708Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V332 UDGIFT TIL KUNSTHÅNDVÆRK
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 10. Til kunsthåndværk
  • %MD%AntalKodeKategori
   24243261For mange penge
   30304072Passende
   77953For få penge
   39395338Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V333 UDGIFT TIL DESIGN
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 11. Til design
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202761For mange penge
   31314172Passende
   77903For få penge
   42425778Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V334 UDGIFT TIL ARKITEKTUR
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 12. Til arkitektur
  • %MD%AntalKodeKategori
   21212801For mange penge
   32324382Passende
   991263For få penge
   38385148Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V335 UDGIFT TIL AFTENSKOLE
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 13. Til fritidsundervisning for voksne (aftenskole)
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202701For mange penge
   46466282Passende
   20202673For få penge
   14141968Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V336 UDGIFT TIL ELITEIDRÆT
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 14. Til eliteidræt
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202721For mange penge
   45456072Passende
   13131833For få penge
   22222998Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V337 UDGIFT TIL BREDDEIDRÆT
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 64: Jeg vil nu gerne spørge Dem om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige kulturopgaver op, og jeg vil bede Dem om for hver af disse opgaver at sige, om De mener, det offentlige bruger for mange, passende eller for få penge på disse opgaver: Det offentlige bruger: 1. Til breddeidræt
  • %MD%AntalKodeKategori
   55671For mange penge
   43435852Passende
   33334453For få penge
   19192648Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V338 HÆVE SKAT FOR KULTUR AKT
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 65: Hvis det er nødvendigt at hæve skatterne for at finansiere flere kulturelle akriviteter, vil De så alligevel mene, at det offentlige bør bruge flere penge?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19192621Ja
   70719612Nej
   10101388Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V339 VÆRET I BIOGRAFEN
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: 1. Været i biografen
  • %MD%AntalKodeKategori
   303041111-2 gange
   181824923-5 gange
   141419336 eller flere gange
   37375064Har ikke
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V340 VÆRET PÅ FOLKEBIBLIOTEK
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: 2. Været på et folkebibliotek
  • %MD%AntalKodeKategori
   171723111-2 gange
   111115023-5 gange
   363649636 eller flere gange
   35354824Har ikke
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V341 VÆRET PÅ FAGBIBLIOTEK
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: 3. Været på et fag- eller forskningsbibliotek
  • %MD%AntalKodeKategori
   556411-2 gange
   222623-5 gange
   8810936 eller flere gange
   858511614Har ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V342 VÆRET TIL KLASSISK MUSIK
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Været til et musikarrangement fx: 4. Koncert med klassisk musik
  • %MD%AntalKodeKategori
   131318111-2 gange
   334223-5 gange
   222836 eller flere gange
   818111024Har ikke
   1 119Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V343 VÆRET TIL BEAT KONCERT
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Været til et musikarrangement fx: 5. Beat- eller rockkoncert
  • %MD%AntalKodeKategori
   222229611-2 gange
   668323-5 gange
   444836 eller flere gange
   68699304Har ikke
   1 79Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V344 VÆRET TIL JAZZ KONCERT
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Været til et musikarrangement fx: 6. Jazz-, vise-, eller underholdningskoncert
  • %MD%AntalKodeKategori
   242432511-2 gange
   556423-5 gange
   222336 eller flere gange
   70709484Har ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V345 TEATER TIL SKUESPIL
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Været i teater for at overvære: 7. Skuespil
  • %MD%AntalKodeKategori
   202026911-2 gange
   668523-5 gange
   333536 eller flere gange
   71719714Har ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V346 TEATER TIL DANS/BALLET
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Været i teater for at overvære: 8. Dans/ballet
  • %MD%AntalKodeKategori
   567511-2 gange
   111423-5 gange
   00336 eller flere gange
   939312684Har ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V347 TEATER TIL OPERA
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Været i teater for at overvære: 9. Opera
  • %MD%AntalKodeKategori
   667711-2 gange
   111523-5 gange
   11736 eller flere gange
   929312614Har ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V348 TEATER TIL MUSICAL/OPERA
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Været i teater for at overvære: 10. Musical/operette
  • %MD%AntalKodeKategori
   141419011-2 gange
   111723-5 gange
   00136 eller flere gange
   848511504Har ikke
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V349 TEATER TIL REVY
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Været i teater for at overvære: 11. Revy
  • %MD%AntalKodeKategori
   232331211-2 gange
   11823-5 gange
   00136 eller flere gange
   767610394Har ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V350 VÆRET TIL BØRNETEATER
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Været i teater for at overvære: 12. Børneteater
  • %MD%AntalKodeKategori
   151520211-2 gange
   222623-5 gange
   11836 eller flere gange
   828311244Har ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V351 BET. TILSKUER TIL SPORT
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Været til et sportsarrangement som: 13. Betalende tilskuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   141419211-2 gange
   668223-5 gange
   8810936 eller flere gange
   72729784Har ikke
   0 39Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V352 TILSKUER SPORT EJ BETAL
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Været til et sportsarrangement som: 14. Tilskuer uden betaling
  • %MD%AntalKodeKategori
   111115011-2 gange
   779323-5 gange
   191926436 eller flere gange
   62638524Har ikke
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V353 VÆRET PÅ KUNSTUDSTILLING
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Andre aktiviteter: 15. Været på kunstudstilling
  • %MD%AntalKodeKategori
   212129211-2 gange
   7710023-5 gange
   557336 eller flere gange
   66668954Har ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V354 VÆRET PÅ KUNSTMUSEUM
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Andre aktiviteter: 16. Været på kunstmuseum
  • %MD%AntalKodeKategori
   232331211-2 gange
   557323-5 gange
   445836 eller flere gange
   67679174Har ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V355 VÆRET PÅ ANDET MUSEUM
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Andre aktiviteter: 17. Været på anden slags museum
  • %MD%AntalKodeKategori
   292939311-2 gange
   9912123-5 gange
   444836 eller flere gange
   59597984Har ikke
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V356 VÆRET TIL GUDSTJENESTE
  • Forskellige fornøjelser T
  • Spm. 66: Jeg vil nu spørge om en række aktiviteter på en lidt anden måde: Hvor mange gange har De inden for det sidste år gjort noget af følgende: Andre aktiviteter: 18. Været til gudstjeneste i kirke (Udover dåb, bryllup, begravelse)
  • %MD%AntalKodeKategori
   181824411-2 gange
   8810323-5 gange
   7810236 eller flere gange
   67679104Har ikke
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V357 MEDLEM AF FOLKEKIRKEN
  • Religiøse interesser Teks
  • Spm. 67: Er De medlem af folkekirken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   888812021Ja
   12121602Nej, gå til spm. 71 (V361)
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V358 AKTIV I MENIGHEDSARBEJDE
 • V359 TVANG MEDLEM FOLKEKIRKEN
 • V360 GÅR DE OFTE I KIRKE
  • Religiøse interesser Teks
  • GÅR DE OFTE I KIRKE
  • Variablen er filtreret af: V357
   • Filtrerende variable: V357
  • Spm. 70: Går De ofte i kirke? (Til Gudstjeneste/højmesse. - Se bort fra barnedåb, bryllup og begravelse)
  • %MD%AntalKodeKategori
   34384581Nej, aldrig, gå til spm. 74 (V366)
   36414962Kun til højtider, gå til spm. 74 (V366)
   14161943Af og til, gå til spm. 74 (V366)
   33364Et par gange om måneden, gå til spm. 74 (V366)
   11155Et par gange om ugen, gå til spm. 74 (V366)
   0 59Uoplyst
   12 16010Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 88
 • V361 MEDLEM ANDET TROSSAMFUND
 • V362 ANDET TROSSAMFUND
 • V363 HVILKET TROSSAMFUND 1.
  Variablen indeholder en liste over andre trossamfund. Blank = Irrelevant (1358)
 • V364 MENIGHEDSARB TROSSAMFUND
 • V365 OFTE I KIRKE/TIL BØN
 • V366 MEDLEM FAGFORENING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 1. Fagforening
  • %MD%AntalKodeKategori
   29294010Nej
   51517001A. Er medlem
   15152032B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   44583C. Har De tillidsposter
   0 29Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V367 MEDLEM FAG. ORGANISATION
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 2. Faglig organisation (Erhvervsorganisation, faglige foreninger m.v.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   797910790Nej
   12121611A. Er medlem
   66822B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   33363C. Har De tillidsposter
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V368 MEDLEM POL. FORENING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 3. Politisk forening/parti
  • %MD%AntalKodeKategori
   939312650Nej
   44521A. Er medlem
   22332B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   1193C. Har De tillidsposter
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V369 MEDLEM IDRÆTSFORENING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 4. Idrætsforening
  • %MD%AntalKodeKategori
   68699310Nej
   18182451A. Er medlem
   991192B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   55643C. Har De tillidsposter
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V370 MEDLEM UNGDOMSARBEJDE
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 5. Ungdomsarbejde (Spejder o.lign.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   949512880Nej
   11131A. Er medlem
   22262B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   22313C. Har De tillidsposter
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V371 MEDLEM BEBOERFORENING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 6. Grundejer-, andels- og beboerforening
  • %MD%AntalKodeKategori
   68699340Nej
   15152041A. Er medlem
   12121582B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   44613C. Har De tillidsposter
   1 79Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V372 MEDLEM PENSIONISTKLUB
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 7. Pensionistforening, -klub
  • %MD%AntalKodeKategori
   919212440Nej
   44521A. Er medlem
   44542B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   1173C. Har De tillidsposter
   0018Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V373 MEDLEM HANDICAPFORENING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 8. Handicap- eller patientforening
  • %MD%AntalKodeKategori
   959512950Nej
   44521A. Er medlem
   1192B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0043C. Har De tillidsposter
   0 49Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V374 MEDLEM FORENING SYGDOMBE
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 9. Forening til bekæmpelse af visse sygdomme
  • %MD%AntalKodeKategori
   888812020Nej
   11111461A. Er medlem
   11112B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0003C. Har De tillidsposter
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V375 MEDLEM MILJØ FORENING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 10. Miljø- og naturbeskyttelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   898912080Nej
   10101391A. Er medlem
   1192B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0023C. Har De tillidsposter
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V376 MEDLEM KVINDEORGANISA.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 11. Kvindeorganisation, -gruppe
  • %MD%AntalKodeKategori
   989913400Nej
   1171A. Er medlem
   11102B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0013C. Har De tillidsposter
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V377 MEDLEM VELGØRENHEDORG.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 12. Velgørenhedsorganisation (Socialt arbejde)
  • %MD%AntalKodeKategori
   939412730Nej
   55621A. Er medlem
   11172B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0063C. Har De tillidsposter
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V378 MEDLEM TEATERFORENING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 13. Teaterforening
  • %MD%AntalKodeKategori
   959613000Nej
   33451A. Er medlem
   1172B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0063C. Har De tillidsposter
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V379 MEDLEM FILMKLUB
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 14. Filmklub
  • %MD%AntalKodeKategori
   969713130Nej
   33391A. Er medlem
   0042B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0023C. Har De tillidsposter
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V380 MEDLEM SANGFORENING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 15. Sangforening, amatør-, musikforening
  • %MD%AntalKodeKategori
   979713250Nej
   11181A. Er medlem
   11152B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0013C. Har De tillidsposter
   0 59Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V381 MEDLEM AMATØRFORENING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 16. Amatørteaterforening
  • %MD%AntalKodeKategori
   989913400Nej
   0031A. Er medlem
   11132B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0013C. Har De tillidsposter
   1 79Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V382 MEDLEM LOKALHIST. FOR.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 17. Lokalhistoriske foreninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   979713210Nej
   11181A. Er medlem
   11122B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0043C. Har De tillidsposter
   1 99Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V383 MEDLEM KUNSTFORENING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 18. Kunstforening i forbindelse med arbejdsplads el.lign.
  • %MD%AntalKodeKategori
   959512930Nej
   33361A. Er medlem
   22252B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0033C. Har De tillidsposter
   1 79Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V384 MEDLEM KUNSTMUSEUMKLUB
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 19. Kunstmuseumsklub (Fx Louisianaklubben m.fl.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   989813330Nej
   22221A. Er medlem
   0022B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0013C. Har De tillidsposter
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V385 MEDLEM ANDEN KULTUREL
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 20. Anden kulturel forening
  • %MD%AntalKodeKategori
   969713090Nej
   22241A. Er medlem
   11192B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0023C. Har De tillidsposter
   1 109Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V386 MEDLEM HOBBYORGANISATION
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 21. Hobbyorganisation
  • %MD%AntalKodeKategori
   929212530Nej
   33471A. Er medlem
   33402B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   11173C. Har De tillidsposter
   0018Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V387 MEDLEM INTERNAT. SIGTE
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 22. Foreninger med internationalt sigte
  • %MD%AntalKodeKategori
   949512880Nej
   33391A. Er medlem
   22232B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0063C. Har De tillidsposter
   0018Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V388 MEDLEM LOGE, ROTARY
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 23. Loge, Rotary, Sct.Georg el. lign.)
  • %MD%AntalKodeKategori
   989813320Nej
   0041A. Er medlem
   11182B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   0043C. Har De tillidsposter
   0 69Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V389 MEDLEM ANDEN FORENING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 24. Anden forening (Skriv hvilken)
  • %MD%AntalKodeKategori
   888911960Nej
   66801A. Er medlem
   33462B. Deltager De i møder og/eller foreningsarbejde?
   22263C. Har De tillidsposter
   1 169Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V390 HVILKEN ANDEN FORENING 1
  Variablen indeholder en liste over anden forening. Blank = Irrelevant (1196)
 • V391 HVILKEN ANDEN FORENING 2
  Variablen indeholder en liste over anden forening. Blank = Irrelevant (1355)
 • V392 IKKE MEDLEM AF FORENING
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 74: Hvilke typer af foreninger er De medlem af? - Og deltager De aktivt i foreningens møder og/eller arbejde? (Hvis kryds i A1, så spørg om B og C, og sæt kryds i den højeste svarkategori) 25. Ikke medlem af forening
  • %MD%AntalKodeKategori
   929212520Ikke nævnt
   881051Nævnt
   1 79Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 99
 • V393 ANTAL FORENINGSMØDER MDL
  Variablen er kodet i intervallet 0 - 16. 088 = Ved ikke (1) 099 = Uoplyst (15) 100 = Irrelevant (105)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V394 COMPUTER BRUG IFM ARB.
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 76: Hvor ofte bruger De computer (PC eller Mac) på arbejde eller i forbindelse med uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   383852115 dage om ugen (Eller mere)
   222124 dage om ugen
   333533 dage om ugen
   334242 dage om ugen
   334451 dag om ugen
   33376Hver måned
   11147Mindre end én gang om måneden
   47486468Aldrig, gå til spm. 82 (V418)
   00088Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V395 COMPUTER TIMER DAGLIGT
  • Respondentens forhold til
  • COMPUTER TIMER DAGLIGT
  • Variablen er filtreret af: V395
   • Filtrerende variable: V395
  • Spm. 77: På en dag hvor De således bruger computer, hvor lang tid plejer De så at bruge den? Timer:
  • %MD%AntalKodeKategori
   91812500 timer
   122215711 time
   91711922 timer
   6117933 timer
   486044 timer
   364655 timer
   253366 timer
   474977 timer
   353888 timer
   00299 timer
   0031010 timer
   0012020 timer
   0 699Uoplyst
   47 646100Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 52
 • V396 COMPUTER MINUTTER DAGLIG
  • Respondentens forhold til
  • COMPUTER MINUTTER DAGLIG
  • Variablen er filtreret af: V395
   • Filtrerende variable: V395
  • Spm. 77: På en dag hvor De således bruger computer, hvor lang tid plejer De så at bruge den? Minutter:
  • %MD%AntalKodeKategori
   346646700 minutter
   00122 minutter
   11855 minutter
   12141010 minutter
   24251515 minutter
   0142020 minutter
   13251773030 minutter
   0024040 minutter
   12124545 minutter
   0015050 minutter
   1 799Uoplyst
   47 646100Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 52
 • V397 COMPUTER: TEKSTBEHAND.
 • V398 COMPUTER: TEGNE/GRAFIK
 • V399 COMPUTER: REGNSKAB
 • V400 COMPUTER: INTERNET
 • V401 COMPUTER: E-MAIL
 • V402 COMPUTER: ANDET
 • V403 COMPUTER: ANDET HVAD 1.
  Variablen indeholder en liste over anden anvendelse. Blank = Irrelevant (1173)
 • V404 COMPUTER: ANDET HVAD 2.
  Variablen indeholder en liste over anden anvendelse. Blank = Irrelevant (1351)
 • V405 INTERNET IFM ARBEJDE
  • Respondentens forhold til
  • INTERNET IFM ARBEJDE
  • Variablen er filtreret af: V395
   • Filtrerende variable: V395
  • Spm. 79: Hvor ofte bruger De Internet på arbejde eller i forbindelse med uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   91712315 dage om ugen (Eller mere)
   11824 dage om ugen
   353933 dage om ugen
   243142 dage om ugen
   364051 dag om ugen
   36466Hver måned
   24257Mindre end én gang om måneden
   29563998Aldrig, gå til spm. 82 (V417)
   0029Udokumenteret kode
   00088Ved ikke
   0 599Uoplyst
   47 646100Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 52
 • V406 INTERNET TIMER DAGLIGT
 • V407 INTERNET MIN. DAGLIGT
 • V408 INTERNET SØGE OPLYSNING
 • V409 INTERNET LAVE HJEMMESIDE
 • V410 INTERNET E-HANDEL
 • V411 INTERNET BANKFORRETNING
 • V412 INTERNET DOWNLOADE PROG.
 • V413 INTERNET DOWNLOADE TEKST
 • V414 INTERNET OFF. MYNDIGHED
 • V415 INTERNET ANDET
 • V416 INTERNET ANDET HVAD
  Variablen indeholder en liste over brug af Internet. Blank = Irrelevant (1304)
 • V417 INTERNETBRUG UDENFOR ARB
  • Respondentens forhold til
  • Spm. 82: Hvor ofte bruger De computer (PC eller Mac) udenfor arbejde/uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   111115617 dage om ugen
   111226 dage om ugen
   333735 dage om ugen
   333744 dage om ugen
   567553 dage om ugen
   779962 dage om ugen
   111114871 dag om ugen
   77948Hver måned
   55659Mindre end én gang om måneden
   464763410Aldrig, gå til tekst 11 (V448)
   00388Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001364
   Svarprocent: 100
 • V418 HVERDAG BRUG TIMER COMP.
  • Respondentens forhold til
  • HVERDAG BRUG TIMER COMP.
  • Variablen er filtreret af: V417
   • Filtrerende variable: V417
  • Spm. 83: På en dag hvor De således bruger computer, hvor lang tid plejer De så at bruge den? (I gennemsnit) 1. På hverdage - Timer:
  • %MD%AntalKodeKategori
   203827600 timer
   193626411 timer
   91712422 timer
   364333 timer
   11844 timer
   01655 timer
   00288 timer
   00388Ved ikke
   0 499Uoplyst
   46 634100Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 53
 • V419 HVERDAG BRUG MIN. COMP.
  • Respondentens forhold til
  • HVERDAG BRUG MIN. COMP.
  • Variablen er filtreret af: V417
   • Filtrerende variable: V417
  • Spm. 83: På en dag hvor De således bruger computer, hvor lang tid plejer De så at bruge den? (I gennemsnit) 1. På hverdage - Minutter:
  • %MD%AntalKodeKategori
   315841700 minutter
   00122 minutter
   00233 minutter
   00355 minutter
   23211010 minutter
   24321515 minutter
   1192020 minutter
   0012525 minutter
   16302193030 minutter
   0014040 minutter
   12134545 minutter
   0014848 minutter
   0025050 minutter
   00388Ved ikke
   0 599Uoplyst
   46 634100Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 53
 • V420 WEEKEND BRUG TIMER COMP.
  • Respondentens forhold til
  • WEEKEND BRUG TIMER COMP.
  • Variablen er filtreret af: V417
   • Filtrerende variable: V417
  • Spm. 83: På en dag hvor De således bruger computer, hvor lang tid plejer De så at bruge den? (I gennemsnit) 2. I weekenden (pr. dag) - Timer:
  • %MD%AntalKodeKategori
   244633200 timer
   152820211 timer
   91712622 timer
   353533 timer
   121544 timer
   01655 timer
   00366 timer
   00388 timer
   00388Ved ikke
   0 599Uoplyst
   46 634100Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 53
 • V421 WEEKEND BRUG MIN. COMP.
  • Respondentens forhold til
  • WEEKEND BRUG MIN. COMP.
  • Variablen er filtreret af: V417
   • Filtrerende variable: V417
  • Spm. 83: På en dag hvor De således bruger computer, hvor lang tid plejer De så at bruge den? (I gennemsnit) 2. I weekenden (pr. dag) - Minutter:
  • %MD%AntalKodeKategori
   366949600 minutter
   00111 minut
   00133 minutter
   00355 minutter
   12151010 minutter
   0011111 minutter
   23211515 minutter
   0162020 minutter
   0012121 minutter
   0012525 minutter
   12221603030 minutter
   12144545 minutter
   00388Ved ikke
   1 799Uoplyst
   46 634100Irrelevant
   1001001364
   Svarprocent: 53
 • V422 COMPUTER: SPIL
 • V423 COMPUTER: SKRIVE
 • V424 COMPUTER: TEGNE/GRAFIK
 • V425 COMPUTER: BRUGE REGNEARK
 • V426 COMPUTER: CD-ROM