English

 
DDA-14702

Fritidsundersøgelsen 1998, voksne

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe oplysninger til en statistisk og videnskabelig belysning af befolkningens kultur- og fritidsvaner og disses sammenhæng med arbejde, uddannelse og familie.
Undersøgelsens primære datamateriale er indsamlet af Socialforskningsinstituttet i 1998 som telefon/besøgsinterview af udvalgte voksne på 16 år eller derover.


Følgende oplysninger indgår i undersøgelsen:
1. Oplysninger om voksne på 16 år eller derover:
- Baggrundsoplysninger om respondenten og dennes ægtefælle/
samlever; køn, alder, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse,
hovedbeskæftigelse, privat/offentlig ansættelse, arbejdstid,
husstandens sammensætning, herunder børnenes alder.
- Teaterbesøg og art af forestilling (skuespil, ballet, opera,
musical, revy, børneteater).
- Musik, koncertbesøg, herunder musikgenre. Brug af elektroniske
medier (CD, LP, LB). Egen udøvelse af musik og sang.
- Biografbesøg. Spillefilm på video og TV.
- Besøg på kunstmuseer og -udstillinger. Amatørvirksomhed.
- Besøg på andre museer, efter type.
- Andre aktiviteter, herunder foredragsarrangementer, dyreparker,
bingo.
- Foreningsmedlemskaber, -aktiviteter. Tillidshverv.
- Læsning af skønlitteratur, faglitteratur, tegneserier,
underholdende blade, blade om særlige emner, distriktsblade.
Læsning af aviser og stofområder i avisen.
- Biblioteksbenyttelse. Hyppighed og til hvad. Biblioteket som
informationscenter.
- TV-vaner og interesseområder. Radiovaner og interesseområder.
- Sport og motion. Egne aktiviteter - organiserede og uorgani-
serede. Tilskueraktiviteter.
- Folkekirkemedlemskab, kirkegang, andre trossamfund.
- Fritidsundervisning, deltagelse i aftenskole mv


Nøgleord

Aftenskoleundervisning, Antenne, Bilreparation, Bingo, Biografbesøg, Blade, Boligvedligeholdelse, CD afspiller, Computer, Dyrepark, Elektroniske medier, Fagforeningsmedlemskab, Faglitteratur, Filmklub, Fjernsyn, Foredragsarrangement, Foreningsaktivitet, Foreningsmedlemskab, Fritidsaktivitet, Fritidsundervisning, Frivilligt arbejde, Grammofon, Gæstebud, Handicapforening, Hobbyorganisation, Internetbrug, Kabel-tv, Kassettebåndoptager, Kirkegang, Kulturel udgift, Kulturvane, Kunst, Kunstudstilling, Kvindeorganisation, Logemedlem, Medlem af folkekirken, Medlemskab, Menighedsarbejde, Miljøforening, Motion, Musikudøvelse, Offentlig støtte, Parabol, Partimedlemskab, PC, Pensionistforening, Radiovane, Religiøst tilhørsforhold, Sang, Skatteforhøjelse, Skønlitteratur, Socialt arbejde, Sport, Sportsklub, Teater, Teaterbesøg, Teaterforening, Tegneserie, Tidsanvendelse, Tillidshverv, TV, tv-vaner, Tøjfremstilling, Tøjreparation, Ugeblade, Velgørenhedsorganisation, Video, ZOOLOGISK HAVE

Klassifikation

Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Samfund og kultur: Tidsforbrug, Social stratifikation: Børn (se også børns udvikling og opdragelse), Social stratifikation: Ungdom, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Information og kommunikation: Massemedier, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse

Universe

Aldersgrænser, Danske statsborgeres på 16 år og derover.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 524
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1364
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Tilsvarende emner er undersøgt i 1964 (DDA-0003), 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542), 1987 (DDA-1237 samt DDA-1342 til DDA-1346) og 1993 (DDA-3905 samt DDA-3906).

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Telefonisk interview, Telefoninterview med besøgsopfølgning til dem, der ikke har telefon eller kunne træffes pr. telefon.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 522

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1998-11-01
Slut: 1998-12-30

Citation

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Fritidsundersøgelsen 1998, voksne, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2003. 1 datafil: DDA-14702, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-14702

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-14702

Arkiv information

Modtaget: 2003-08-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Fridberg, Torben, Kultur- og Fritidsaktiviteter 1975-1998, København,