English

 
DDA-14701

Fritidsundersøgelsen 1998, børn

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe oplysninger til en statistisk og videnskabelig belysning af børns kultur- og fritidsvaner.

Undersøgelsens primære datamateriale er indsamlet af Socialforskningsinstituttet i 1998 som besøgsinterview af udvalgte børn mellem 7 og 15 år, idet forældrene blev spurgt, om de ville give tilladelse til, at deres barn blev interviewet.

Følgende oplysninger indgår i undersøgelsen:
Oplysninger om børn mellem 7 og 15 år, begge år inkluderet:
- Samvær og aktiviteter med forældre.
- Samvær og aktiviteter med venner.
- Tidsforbrug i skolen og på lektier.
- Pasningsordning efter skoletid. Fritidsklub.
- Skemalagte fritidsinteresser (art og tidsforbrug).
Egne (selvorganiserede) fritidsinteresser.
- Fritidsarbejde.
- Læsning af skønlitteratur, faglitteratur, tegneserier,
underholdende blade, blade om særlige emner. Aviser og stofområd
i avisen.
- Biblioteksbenyttelse. Hyppighed og til hvad.
- TV-vaner og interesseområder. Radiovaner og interesseområder.
- Biografbesøg. Spillefilm på video og TV.
- Koncertbesøg. Brug af elektroniske medier (CD, LP, LB).
Egen udøvelse af musik og sang.
- Teaterbesøg
- Museumsbesøg
- Sport
Nøgleord

Børns tidsforbrug, CD afspiller, Computer, Fjernsyn, Fritidsaktivitet, Fritidsklub, Grammofon, Kassettebåndoptager, Kostvane, Kulturvane, Lektielæsning, Lommepenge, Mobning, Pasningsordning, PC, Radiovane, Samvær, Skole, Skoleskift, Tidsanvendelse, tv-vaner, Venner, Video

Klassifikation

Samfund og kultur: Tidsforbrug, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Social stratifikation: Børn (se også børns udvikling og opdragelse), Information og kommunikation: Massemedier, Uddannelse: Grundskole- og førskoleuddannelse

Universe

Aldersgrænser, Danske statsborgeres børn mellem 7 og 15 år.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 257
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 660
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Andet,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 255

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1998-11-01
Slut: 1998-12-30

Citation

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Fritidsundersøgelsen 1998, børn, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2003. 1 datafil: DDA-14701, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-14701

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-14701

Arkiv information

Modtaget: 2003-08-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Fridberg, Torben, Kultur- og Fritidsaktiviteter 1975-1998, København,
  • Fridberg, Torben, Skolebørns Fritidsaktiviteter 1998, København.,