English

 
DDA-1439

Danske udvandrere i USA, 1870-1925

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

I perioden 1840-1914 udvandrede omtrent 300.000 danskere til USA, og ca. 10 procent slog sig ned i staten Iowa. Den største danske koloni i USA blev centreret omkring de to landsbyer Elk Horn og Kimballton i den sydvestlige del af Iowa. Her var der i 1910 ca. 81.2% danskere i Clay ''township'' (valgkreds), der omfattede Elk Horn, og hele 97.2% danskere i Sharon ''township'', der omfattede Kimballton. Dette projekt undersøger de store forskelle mellem tilsyneladende ens immigrantbefolkninger i disse to landsbyer. Projektet lægger særlig vægt på at undersøge: 1) de signifikante demografiske forskelle i familiestørrelser og børnedødeligehed, 2) vandringsmønstret, 3) de markante forskelle i de to valgkredses vælgeradfærd og 4) kvindernes betydning i det sprog- og kulturbevarende arbejde.
Datamaterialet, der ligger til grund for projektet, består af registreringerne i Clay og Sharon ''township'' samt i Elk Horn og Kimballton ved de fire føderale folketællinger i 1870 (kun Clay ''township''), 1880 (kun Clay og Sharon ''township''), 1900 (kun Clay og Sharon ''township'') og 1910 samt ved de tre stats-folketællinger i 1895 (kun Clay og Sharon ''township''), 1915 og 1925. De registrerede oplysninger varierer noget fra folketælling til folketælling, men typisk indgår følgende oplysninger i materialet: efternavn og fornavn, fødselsår, køn, alder, civilstand, fødested for den registrerede person samt dennes forældre, statsborgerskab, stilling, religion, antal børn, årstal for ægteskabs indgåelse, medlemskab af kirke, sprog, årstal for ankomst til USA, uddannelse, ejerforhold til bopæl samt immigrationsalder


Nøgleord

Immigrant, Udvandring

Klassifikation

Historie: Historie, Demografi: Ind- og udvandring

Universe

Geografisk afgrænsning

Lokal, USA, Elk Horn; USA, Kimballton; USA, Sharon Township; USA, Clay Township

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Folketællinger, Kodede dokumenter

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Skriftlig undersøgelse, Struktureret registreringsskema.

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1870-01-01
Slut: 1925-12-30

Citation

Jette Mackintosh, Danske udvandrere i USA, 1870-1925, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-1439, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1439

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1439

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Mackintosh, Jette, "Little Denmark" on the Prairie: A Study of the Towns Elk Horn and Kimballton in Iowa, Journal of American Ethnic History, Vol. 7, No. 2, pp. 46-68, 1988
  • Mackintosh, Jette, Migration and Mobility Among Danish Settlers in Southwest Iowa, Journal of Geographical History, 1990
  • Mackintosh, Jette, Ethnic Patterns in Danish Immigrant Agriculture. A study of Audubon and Shelby counties, Iowa, Agricultural History, Vol. 64, No. 2, 1988
  • Mackintosh, Jette, Danskere i Midtvesten. Elk Horn-Kimballton bosættelsen 1870-1925, København, Akademisk Forlag, Københavns Universitet, Institut for Økonomisk Historie, Publikation nr. 22, 222 pp., 1993