English

 
DDA-1432

Valgundersøgelsen 1988

Del af serie

Primærundersøger

Hans Jørgen Nielsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Steen Sauerberg, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Torben Worre, Institut for Historie, Københavns Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Valgundersøgelsen 1988 indeholder data fra tre omnibusundersøgelser (bus nr. 10, 11 og 12) foretaget af Gallup Markedsanalyse A/S i 1988.

Datamaterialet omfatter baggrundsvariable samt spørgsmål om læsning af aviser og blade og stemmeafgivelse ved folketingsvalget i 1987 og stemmeintention hvis der var folketingsvalg dagen efter interviewet. Disse oplysninger findes i alle tre omnibusser. Derudover er der i bus 11 og 12 spurgt om stemme ved folketingsvalget i 1988.

Bus 12 indeholder yderligere oplysninger om respondentens vigtigste grunde til at stemme som han/hun gjorde, og hvornår respondenten besluttede sig til at stemme sådan. Endelig er der oplysning om respondentens erhverv eller - for pensionister og andre ude af erhverv - den tidligere beskæftigelse

Nøgleord

Folketingsvalg, Partipræference

Klassifikation

Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse

Universe

Geografisk afgrænsning

National, Op til tre genbesøg.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 99
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 3189
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne eller roder. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik for Gallup Markedsanalyse A/S udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på hver ca. 100 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. # #Primærenhederne er grupperet i 151 strata i provinsen og 22 i hovedstadsområdet. Et stratum omfatter 10-30 primærenheder. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for provinsaviser. I hovedstaden anvendes som yderligere stratifikationsvariabel procentdelen af arbejdere og funktionærer. # #Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: #a) Tilfældig udvælgelse af 4 og 2 primærenheder pr. stratum i henholdsvis provinsen og hovedstaden. #b) Tilfældig udvælgelse af klynger inden for hver primærenhed. #c) Tilfældig udvælgelse af et eller to segmenter på 2 til 12 husstande inden for hver klynge (hvert distrikt). #d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. For hver to personer udvælges en tilfældigt.

Indsats for at minimere frafald: Op til tre genbesøg.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 97

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1988-05-14
Slut: 1988-06-19

Citation

Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Torben Worre, Valgundersøgelsen 1988, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1990. 1 datafil: DDA-1432, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1432

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1432

Arkiv information

Modtaget: 1990-04-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg. Vælgerholdninger og vælgeradfærd i 1987 og 1988, Aarhus, Politica, 469 pp., 1989
 • Borre, Ole, Politiske generationer, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 208-226, Aarhus, Politica, 1989
 • Borre, Ole, Belønnes regeringen?, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 291-304, Aarhus, Politica, 1989
 • Elklit, Jørgen, Opinionsmålinger og valgresultater, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 84-106, Aarhus, Politica, 1989
 • Goul Andersen, Jørgen, Social klasse og parti, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 176-207, Aarhus, Politica, 1989
 • Glans, Ingemar, Langtidsudviklingen i dansk vælgeradfærd, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 52-83, Aarhus, Politica, 1989
 • Petersen, Nikolaj, Sikkerhedspolitikken og 1988-valget, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 305-327, Aarhus, Politica, 1989
 • Petersen, Nikolaj og Svensson, Palle, Valgenes politiske sammenhæng, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 22-51, Aarhus, Politica, 1989
 • Siune, Karen, Valgkampene og vælgerne, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 107-134, Aarhus, Politica, 1989
 • Svensson, Palle, Vælgernes syn på det danske demokrati, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 357-381, Aarhus, Politica, 1989
 • Svensson, Palle og Togeby, Lise, Græsrodsdeltagelse mellem politisk mobilisering og interessevaretagelse, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 328-356, Aarhus, Politica, 1989
 • Togeby, Lise, Politiseringen af kvinder og af kvindespørgsmålet, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 227-254, Aarhus, Politica, 1989
 • Togeby, Lise, Besøgs- og telefoninterviews - en sammenligning, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 388-397, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Vælgervandringer og vælgerusikkerhed, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 135-156, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Højre og venstre i dansk politik, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 157-175, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Flygtninge og indvandrere - et politisk spørgsmål, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 255-270, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Miljøpolitisk enighed, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 271-290, Aarhus, Politica, 1989
 • Tonsgaard, Ole, Interviewundersøgelserne og deres metodik, I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp. 382-387, Aarhus, Politica, 1989
 • Worre, Torben, Det politiske system i Danmark, København, Akademisk Forlag, 118 pp., 1989

Sekundærpublikationer

 • Togeby, Lise, Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne, Århus: Politica, 64 pp., 1994