English

 
DDA-1364

Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1976

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

I 1965 gennemførte Socialforskningsinstituttet en undersøgelse af de 14-20 åriges uddannelsessituation. Som en fortsættelse af denne undersøgelse ønskede man nærmere at belyse den proces, der fører til de uddannelsesmæssige forhold, som 1965-undersøgelsen påviste. Derfor iværksatte Socialforskningsinstituttet i foråret 1968 på foranledning af Undervisningsministeriet en undersøgelse af en generation af unges uddannelses- og erhvervsvalg. # Undersøgelsen kaldes ungdomsforløbsundersøgelsen. I undersøgelsen forsøgte man at finde frem til, hvordan det kan være, at nogle får een uddannelse frem for en anden, eller eet arbejde frem for et andet. Desuden ville man finde ud af, hvorfor nogle er i uddannelse i ungdomsårene, mens andre er i arbejde. # Et sådant undersøgelsesformål kan bedst opfyldes, hvis undersøgelsen er af longitudinal karakter, dvs. en forløbsundersøgelse. Derfor består undersøgelsespopulationen af 3.100 unge, som man ville følge i ca. 6 år, fra deres 14.-15. til deres 20.-21. år. Disse unge blev i foråret 1968 udvalgt som et repræsentativt udsnit af 7. klasses-elever over hele landet. # For at gøre billedet af uddannelses- og erhvervsvalgsprocessen så fyldigt og klart som muligt prøvede man at afdække mange forskellige områder, som kunne tænkes at have indflydelse på denne proces. Dette gjorde man ved at optage interviews af forskellig art, ved at spørge de unge om forhold, som måske ikke umiddelbart syntes at have forbindelse med uddannelses- og erhvervsvalget (fx om fritidsbeskæftigelse og kontakt med jævnaldrende), samt ved at interviewe de unges forældre og lærere. # Umiddelbart kunne man tro, at det ville være nok at interviewe een gang, fx ved 25-års alderen, og så bede interviewpersonerne fortælle, hvordan det er gået dem. Når man ikke gjorde det, skyldes det, at blandt de utroligt mange forhold, der har betydning for, hvordan det går den enkelte, husker man kun nogle, og som tiden går, bliver det huskede mere og mere forvrænget. Måske svarer man, så det passer med, hvad der senere er sket. I undersøgelsen var man interesseret i, hvad der faktisk skete. Derfor var man også nødt til at spørge om det, mens det foregik, og altså måtte man interviewe flere gange under uddannelses- og erhvervsvalgsforløbet. # De første fire faser er beskrevet under DDA-1363: Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1973. # #5. fase: #Den femte interviewfase fandt sted ved mundtligt interview i november 1976, da de unge var ca. 22 år

Nøgleord

Arbejdsforhold, Beskæftigelsesforhold, Boligforhold, Familiebaggrund, Familieplanlægning, Forældres kontakt med deres børns skole, Fremtidsønske, Kammerater, Skolebørn, Skoleforhold, Social adfærd, Social baggrund, Uddannelsesvalg, Unges attituder, Unges holdning, Unges kontakt med jævnaldrende

Klassifikation

Universe

Uddannelse, Unge, der i maj 1968 gik i 7. klasse.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Panel studie, Ungdomsforløbsundersøgelsen består af 5 bølger, hvoraf de første fire er samlet i DDA-1363: Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1973, og den femte er beskrevet i nærværende materiale.

Udvælgelsesprocedurer: Andet, 152 repræsentativt udvalgte 7. klasser over hele landet.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1976-11-01
Slut: 1976-11-30

Citation

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1976, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-1364, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1364

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1364

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har kontrolleret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Ørum, Bente, Samspillet mellem social baggrund, intellektuelt niveau og placering i skolesystemet efter 7. klasse. Rapport nr. 1 fra ungdomsforløbsundersøgelsen, Teknisk Forlag, København., Socialforskningsinstituttet, Studie 20, 144 pp., 1971
 • Andersen, Bent Bøgh, En analyse af nogle aspekter af den "kulturelle" barriere mod uddannelsessøgning med baggrund i delingen efter 7. klasse. Rapport nr. 2 fra ungdomsforløbsundersøgelsen, Teknisk Forlag, København., Socialforskningsinstituttet, Studie 21, 234 pp., 1972
 • Andersen, Bent Bøgh og Hansen, Erik Jørgen, Forældre og skole. Rapport nr. 3 fra ungdomsforløbsundersøgelsen, Teknisk Forlag, København., Socialforskningsinstituttet, Studie 25, 106 pp., 1972
 • Ørum, Bente, Kønsforskelle blandt skoleungdom. Rapport nr. 4 fra ungdomsforløbsundersøgelsen, Teknisk Forlag, København., Socialforskningsinstituttet, Publikation 59, 216 pp., 1973
 • Hansen, Erik Jørgen, Afgangen fra skolesystemet før det 11. skoleår. Rapport nr. 5 fra ungdomsforløbsundersøgelsen, Teknisk Forlag, København., Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 6, 130 pp., 1974
 • Ørum, Bente, Fra skole til erhverv. Rapport nr. 6 fra ungdomsforløbsundersøgelsen, Teknisk Forlag, København., Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 7, 112 pp., 1974
 • Fridberg, Torben og Nørregaard, Carl, Uddannelsernes formidling af den sociale arv. Rapport nr. 7 fra ungdomsforløbsundersøgelsen, Teknisk Forlag, København., Socialforskningsinstituttet, Studie 35, 203 pp., 1978
 • Mærkedahl, Inge, Uddannelsesmønstre og erhvervsstruktur i Danmark. En historisk og geografisk analyse af ungdomsuddannelserne 1945-1975. Rapport nr. 8 fra ungdomsforløbsundersøgelsen, Teknisk Forlag, København., Socialforskningsinstituttet, Studie 37, 163 pp., 1978
 • Fridberg, Torben, Uddannelse og beskæftigelse omkring 22 års alderen. 1. delrapport fra ungdomsforløbsundersøgelsernes afslutning, Teknisk Forlag, København., Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 33, 159 pp., 1981
 • Ørum, Bente, Hvem blev restgruppe? En social karakteristik af restgruppen af en årgang unge. 2. delrapport fra ungdomsforløbsundersøgelsernes afslutning, Teknisk Forlag, København., Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 34, 142 pp., 1981
 • Hansen, Erik Jørgen, Hvem bryder den social arv? Ungdomsforløbsundersøgelsernes afsluttende rapport. Bind I., Teknisk Forlag, København., Socialforskningsinstituttet, Publikation 112, 244 pp., 1982
 • Hansen, Erik Jørgen, Den sociale rekruttering til HF og gymnasiet ved begyndelsen af 1970'erne, Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 2, 29 pp., 1973
 • Hansen, Erik Jørgen, Lighed gennem uddannelse, Socialforskningsinstituttet, Pjece 1, 31 pp., 1972
 • Ørum, Bente, Unge i dag - Diskussionsoplæg, København: Socialforskningsinstituttet, Småtryk nr. 3, 23 pp., Indlæg til symposiet vedrørende forskning i relation til ungdomsalderens problematik på Rungstedgård 11.-12. september 1973, 1973
 • Nørregaard, Carl og Hansen, Erik Jørgen, Nogle beregninger over befolkningens skoleuddannelse omkring 1990, København: Socialforskningsinstituttet, Meddelelse nr. 4, 38 pp., 1973
 • Hansen, Erik Jørgen, En generation blev voksen. Den første velfærdsgeneration, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:8, 318 pp., 1995
 • Hansen, Erik Jørgen, The First Generation in the Welfare State. A Cohort Analysis. 72 The First Generation in the Welfare State. A Cohort Analysis. English Summary of the Publication: En generation blev voksen, København: Socialforskningsinstituttet, 96:4, 44 pp., 1996
 • Hansen, Erik Jørgen, Perspektiver og begrænsninger i studiet af den sociale rekruttering til uddannelserne, Socialforskningsinstituttet 97:17, 68 pp., 1997