Dansk

 
DDA-1345

Danish Leisure Study, 1987: Postal Questionnaire for Children

Principal Investigator

Inger Koch-Nielsen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS),
Jacob Vedel-Petersen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS), ,

Documentation

Codebook: Variables, universes, concepts, survey design and frequency distribution

Description

Purpose

See abstract

Abstract

This data material forms part of a major survey of people's time consumption. The survey comprises the following data files: # #DDA-1237: Danish Leisure Study, 1987: Background Variables. #DDA-1342: Danish Leisure Study, 1987: Questionnaires for Adults. #DDA-1343: Danish Leisure Study, 1987: Telephone Interviews with Adults. #DDA-1344: Danish Leisure Study, 1987: Day Form for Adults. #DDA-1345: Danish Leisure Study, 1987: Questionnaires for Children. #DDA-1346: Danish Leisure Study, 1987: Interviews with Small Children. # #The part-survey described here deals with time consumption of children born 1971-1974 in the selected households. # #The questions deal with the following issues: # #- whether the respondent lives with her/his mother and/or father; whether the respondent has her/his own room and, if so, whether the respondent has a radio, a record player, a cassette tape recorder, a TV set or a personal computer in the room; how often and where the respondent is together with her/his friends in the leisure time; how often the respondent is alone in the home; and which meals the respondent usually eats together with the parents; # #- whether the respondent sometimes does various things in the home, how long this usually takes and whether it is a duty for the respondent; # #- whether the respondent has gainful employment, what the work consists of, how much time is spent on it, and how much money the respondent makes; whether the respondent receives pocket money; and what the respondent spends her/his money on; # #- time when the respondent gets up in the morning and goes to bed in the evening (Monday-Friday); when the respondent is at school; which form the respondent is in, and average time spent on homework; # #- the respondent's spare time activities: for a maximum of seven activities the following has been coded: type of activity, on which day it takes place, and which period of time; in addition to these regular activities questions are asked regarding a number of other activities which may take place less regularly. # #- It is specifically asked whether the respondent listens to music (record player or tape recorder), and where the music is obtained; how often the respondent watches videos, where and what is watched and how much time is spent on it; when the respondent last went to the cinema and together with whom; whether the respondent reads newpapers and, if so, what the respondent reads; the respondent's reading habits in general, and whether the respondent uses school libraries and public libraries or a mobile library; which radio programmes the respondent usually listens to; and which TV programmes the respondent usually watches

Keywords

Library, Visits to the cinema, Leisure activity, Leisure time reading, House work, Cultural habit, Pocket money, Music, Musical interest, Radio listening habits, Sports activity, Use of time, Time use, TV habits, Video

Classification

Education, Labour and employment: Employment, Housing and land use planning: Housing, Social stratification and groupings: Family life and marriage (including household composition and generations), Society and culture: Leisure, tourism and sport, Economics: Income, property and investment/saving, Society and culture: Cultural activities and participation, Information and communication: Mass media, Society and culture: Social behaviour and attitudes, Health: General health, Society and culture: Time use, Social stratification and groupings: Youth

Universe

Geographic Coverage

National, DK

Data set

Order data

Variables: 287
Analysis unit: Other

Respondents

In data set: 498
Original sample: NA

Method

Kind of data: Survey data

Time dimension: Cross-sectional (one time) study - partial replication,

Sampling procedure: NA

Action to minimize loos: A written reminder was sent out in the beginning of April.

Data collection

Mode of collection: Mail survey, A written reminder was sent out in the beginning of April.

Test type: Structured questionnaire

Number of questions: 285

Data Collector: NA

Temporal coverage

Start: 1987-02-09
End: 1987-04-01

Citation

Inger Koch-Nielsen, Jacob Vedel-Petersen, Danish Leisure Study, 1987: Postal Questionnaire for Children, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1987. 1 data file: DDA-1345, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1345

Persistent identifier:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1345

Archive information

Received: 1987-12-01
Published:

Access

Study state: The Danish Data Archive has fully documented and preserved the data in a long-term preservation format.
Access conditions: Free access

Metadata

DDI-L-3.1 XML Study metadata

Latest version: 1.0.0

Other metadata formats

DDA XML Study description

Publications

Primary publications

 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 1, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 110 pp.,
 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 2, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 145 pp., 1988
 • Andersen, Dines, Den daglige kabale - at få tid til det hele, Bilaga 1 (pp. 113-126) i Tidsanvænding i hushållen rapport från ett nordiskt seminarium. NEK-rapport 1988:7. Nordisk Ministerråd, København, 1988
 • Andersen, Dines, Den danske befolknings tidsanvendelse 1987 - teknisk dokumentation af undersøgelsens database, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1987
 • Andersen, Dines, Fritid i 80'erne, I Dines Andersen (ed.): Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, 1988. Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., pp. 9-14, 1988
 • Andersen, Dines, Kvinders samlede arbejdstid lige så lang som mænds, Socialforskning 1:88, pp. 6-7, Socialforskningsinstituttet, 1988
 • Andersen, Dines, Skolebørns dagligdag 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:7, 206 pp., 1989
 • Andersen, Dines, Skolebørns fritid. De 7-15-åriges levekår og fritidsanvendelse i 1993 sammenlignet med 1987, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:2, 150 pp., 1995

Secondary publications

 • Schmidt, Erik Ib, Behøver vi nå det hele?, København: Spektrum, 187 pp., 1990
 • Schmidt, Erik Ib; K”rmendi, Eszter; Mogensen, Gunnar Viby og Vibe-Pedersen, Jon, 24 timer i døgnet. Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 60'erne, Herning: Systime, 231 pp., 1989
 • Mogensen, Gunnar Viby (ed.), Time and consumption. Time use and consumption in Denmark in recent decades, Copenhagen: Danmarks Statistik, 440 pp., 1990
 • Platz, Merete, Arbejdstid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:8, 110 pp., 1988
 • Bach, Henning Bjerregård, Deltagelse i efteruddannelse - omfang og fordeling, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1988
 • Bonke Jens, Den økonomiske fritid, I Dines Andersen (ed.): Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, 1988. Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., 1988
 • Bonke, Jens, Husligt arbejde - hvad er det værd, Forbrugerrådet, København, 1988
 • Fridberg, Torben, Fritid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:?, 1989,
 • Hansen, Hennings (ed.), Levevilkår i Danmark. Statistisk oversigt 1988, Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet, 1988
 • Jensen, Mogens Kjær, Standardiserede og strukturerede interview med børn, I Jensen, Mogens Kjær (ed.): Interview med børn, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:9, 1988
 • Nordic Council of Ministers, Kvinnor och mæn i Norden. Fakta om jæmstælldheten 1988, Forlaget Nord, 1988:58, Stockholm, 1988
 • Fridberg, Torben, Danskerne og kulturen, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:8, 181 pp., 1989
 • Forchhammer, Jette, Kulturens børn - 10 år efter. Udviklingstendensen i de 9-12 åriges dagligdag. (Baseret på Socialforskningsinstituttets data), 1990, Arbejdsgruppen om Børn og Kultur, Kulturministeriet. 28 pp. plus 25 pp. tabeller,
 • Bonke, Jens, Arbejde, tid og køn - i udvalgte lande, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:4, 227 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1993, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp., 1994
 • Fridberg, Torben, Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur 1964-1993, København: Socialforskningsinstituttet, 97:16, 95 pp., 1997
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998, København, Socialforskningsinstituttet, 00:1, 362 pp., 2000