Dansk

 
DDA-1344

Danish Leisure Study, 1987: Day Form for Adults

Principal Investigator

Inger Koch-Nielsen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS),
Jacob Vedel-Petersen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS), ,

Documentation

Codebook: Variables, universes, concepts, survey design and frequency distribution

Description

Purpose

See abstract

Abstract

This data material forms part of a major survey of people's time consumption. The survey comprises the following data files: # #DDA-1237: Danish Leisure Study, 1987: Background Variables. #DDA-1342: Danish Leisure Study, 1987: Questionnaires for Adults. #DDA-1343: Danish Leisure Study, 1987: Telephone Interviews with Adults. #DDA-1344: Danish Leisure Study, 1987: Day Form for Adults. #DDA-1345: Danish Leisure Study, 1987: Questionnaires for Children. #DDA-1346: Danish Leisure Study, 1987: Interviews with Small Children. # #The part-survey described here deals with information from the day form which was completed in connection with the telephone interviews with adults. # #The questions deal with the respondent's main activities in the previous 24 hours. The day has been divided into periods of 15 minutes. The information falls into three main groups: # #a) The respondent's main activity at various times. For each time period it was registered which main activity of the 39 main activities in the form the respondent was engaged in. # #b) Whom the respondent was together with at various times. The form gives 8 possibilities: alone, together with her/his spouse/cohabitant, together with the youngest child, with the youngest child but one, with the youngest child but two, with other members of the household, with neighbours, or together with other people outside the household. For each time period a 'yes' or a 'no' was registered for each of these possibilities. # #c) Whether the respondent watched TV or listened to the radio at various times and, if so, which channel or which programme. This registration includes listening to the radio and watching TV as main as well as secondary activity, whereas use of radio and TV was only registered under a) if it was the main activity

Keywords

Visits to the cinema, Circadian rhythm, Leisure activity, Leisure time reading, Banquet, HOBBY, Cultural habit, Exercise, Radio listening habits, Sports activity, Theatre visit, Use of time, Time use, TV habits, Video

Classification

Information and communication: Mass media, Social stratification and groupings: Family life and marriage (including household composition and generations), Society and culture: Social behaviour and attitudes, Society and culture: Social conditions and indicators, Society and culture: Cultural activities and participation, Society and culture: Leisure, tourism and sport, Society and culture: Time use

Universe

Age limits, The observational units of the survey as a whole are families or households; the observational units of the part-surveys are individuals.

Geographic Coverage

National, DK

Data set

Order data

Variables: 1029
Analysis unit: Other

Respondents

In data set: 1750
Original sample: NA

Method

Kind of data: Survey data

Time dimension: Cross-sectional (one time) study - partial replication, #Similar subjects were examined in 1964 (DDA-0003), 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542), 1993 (DDA-1828, DDA-3905 and DDA-3906) and 1998 (DDA-4755).

Sampling procedure: NA

Action to minimize loos: Apart from the letter of introduction which was sent out before the survey was carried out no special measures were taken in this part-survey.

Data collection

Mode of collection: Telephone interview, Apart from the letter of introduction which was sent out before the survey was carried out no special measures were taken in this part-survey.

Test type: Structured questionnaire

Number of questions: 1027

Data Collector: NA

Temporal coverage

Start: 1987-02-22
End: 1987-04-01

Citation

Inger Koch-Nielsen, Jacob Vedel-Petersen, Danish Leisure Study, 1987: Day Form for Adults, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1987. 1 data file: DDA-1344, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1344

Persistent identifier:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1344

Archive information

Received: 1987-12-01
Published:

Access

Study state: The Danish Data Archive has fully documented and preserved the data in a long-term preservation format.
Access conditions: Free access

Metadata

DDI-L-3.1 XML Study metadata

Latest version: 1.0.0

Other metadata formats

DDA XML Study description

Publications

Primary publications

 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 1, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 110 pp.,
 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 2, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 145 pp., 1988
 • Andersen, Dines, Den daglige kabale - at få tid til det hele, Bilaga 1 (pp. 113-126) i Tidsanvænding i hushållen rapport från ett nordiskt seminarium. NEK-rapport 1988:7. Nordisk Ministerråd, København, 1988
 • Andersen, Dines, Den danske befolknings tidsanvendelse 1987 - teknisk dokumentation af undersøgelsens database, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1987
 • Andersen, Dines, Fritid i 80'erne, I Dines Andersen (red.): Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, 1988. Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., pp. 9-14, 1988
 • Andersen, Dines, Kvinders samlede arbejdstid lige så lang som mænds, Socialforskning 1:88, pp. 6-7, Socialforskningsinstituttet, 1988

Secondary publications

 • Schmidt, Erik Ib, Behøver vi nå det hele?, København: Spektrum, 187 pp., 1990
 • Schmidt, Erik Ib; K”rmendi, Eszter; Mogensen, Gunnar Viby og Vibe-Pedersen, Jon, 24 timer i døgnet. Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 60'erne, Herning: Systime, 231 pp., 1989
 • Mogensen, Gunnar Viby (ed.), Time and consumption. Time use and consumption in Denmark in recent decades, Copenhagen: Danmarks Statistik, 440 pp., 1990
 • Platz, Merete, Arbejdstid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:8, 110 pp., 1988
 • Bach, Henning Bjerregård, Deltagelse i efteruddannelse - omfang og fordeling, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1988
 • Bonke, Jens, Den økonomiske fritid, I: Dines Andersen (red.) Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., 1988
 • Bonke, Jens, Husligt arbejde - hvad er det værd!, København, Forbrugerrådet, 1988
 • Bonke, Jens, Childcare in Households - an Economic Approach, Annual Report of the Childcare Network. EEC, 1988
 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet, I: Køn, arbejde og livsstrategier. Samkvinds Skriftserie nr. 1, 1988
 • Fridberg, Torben, Fritid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:?, 1989
 • Hansen, Hennings (red.), Levevilkår i Danmark. Statistisk oversigt 1988, Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet, 1988
 • Jensen, Mogens Kjær, Standardiserede og strukturerede interview med børn, I Jensen, Mogens Kjær (red.): Interview med børn, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:9, 1988
 • Nordisk Ministerråd, Kvinnor och mæn i Norden. Fakta om jæmstælldheten 1988, Forlaget Nord, 1988:58, Stockholm, 1988
 • Bentzon, Karl-Henrik, Befolkningens medieforbrug, Analyse leveret til Danmarks Radio, 1988
 • Fridberg, Torben, Danskerne og kulturen, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:8, 181 pp., 1989
 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet 1964-87 - en belysning af udviklingen i tidsmæssig arbejdsdeling mellem kvinder og mænd, og nogle forklaringer på forandringerne, København, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Memo nr. 176, 137 pp., 1989
 • Bonke, Jens, Øget ligestilling i husholdningsarbejdet, København, djøf, Samfundsøkonomen 1991:2, pp. 15-19, 1991
 • Schonemann-Paul, Helle; K”rmendi, Eszter og Gelting, Thomas, Den faste arbejdstid er fortid. Om danskernes arbejdstids-mønstre og om den faglige og geografiske fleksibilitet på arbejdsmarkedet, København: Spektrum, 230 pp., 1992
 • Bonke, Jens, Arbejde, tid og køn - i udvalgte lande, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:4, 227 pp., 1995
 • Bonke, Jens, Faktotum - husholdningernes produktion, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:11, 288 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1993, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp., 1994
 • Anker, Jørgen; og Koch Nielsen, Inger, Det frivillige arbejde, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:3, 128 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur 1964-1993, København: Socialforskningsinstituttet, 97:16, 95 pp., 1997
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998, København, Socialforskningsinstituttet, 00:1, 362 pp., 2000