Revision: 399

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne

DDA-1343

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 SFI UNDERSØGELSES NUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3606
    Manglende 0
    Minimum 730
    Maximum 730
    Gennemsnit 730
    Median 730
    Standardafvigelse 0

 • V2 IP LØBE NUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3606
    Manglende 0
    Minimum 50050
    Maximum 999910
    Gennemsnit 729388
    Median 744935
    Standardafvigelse 187385

 • V3 SKEMA TYPE
  I undersøgelse 730 indgår flere delundersøgelser. Denne undersøgelse er baseret på skema 2. Udover de svar, de allerede har givet i det tilsendte skema, vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem selv og Deres familie.
  • Skemaidentifikation.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3606
    Manglende 0
    Minimum 2
    Maximum 2
    Gennemsnit 2
    Median 2
    Standardafvigelse 0

 • V4 IP'S ÆGTESKAB. STILLING
  • IP og IP's familie.
  • 1. Hvad er Deres ægteskabelige stilling rent juridisk? Er De:
  • %MD%AntalKodeKategori
   11331Separeret
   662142Fraskilt
   551843Enke(mand)
   333311754Ugift
   555519995Gift
   0 19Uoplyst
   1001003606
   Svarprocent: 100
 • V5 PERSONER I BOLIGEN
  (IP medregnet)
  • IP og IP's familie.
  • 2. Hvor mange personer bor normalt i lejligheden/huset?
  • %MD%AntalKodeKategori
   151555411 person
   3535124622 personer
   212174133 personer
   212175944 personer
   7723855 personer
   114766 personer
   00977 personer
   00108Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001003606
   Svarprocent: 100
 • V6 FAMILIE I BOLIGEN
  (Minus IP) (Der kan højst være et ægtepar/samlevende par i IP's nærmeste familie) Vedrørende spm. 4 (V7-V29): Nu vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om Dem selv og Deres nærmeste familie. Vi starter med Dem selv.
  • IP og IP's familie.
  • 3. Hvor mange af dem hører til Deres familie?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17176220Ingen personer
   3434123711 person
   202073122 personer
   212174533 personer
   6622444 personer
   114155 personer
   00366 personer
   00377 personer
   1001003606
   Svarprocent: 100
 • V7 1. IP'S KØN
  • IP og IP's familie.
  • 4.1.2. IPs køn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   505018181Mand
   505017882Kvinde
   1001003606
   Svarprocent: 100
 • V8 1. IP'S FØDSELSÅR
  Årstallet er kodet direkte i intervallet 1912-1970.
  • IP og IP's familie.
  • 4.1.3. IPs fødselsår?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3606
    Manglende 0
    Minimum 1912
    Maximum 1970
    Gennemsnit 1945
    Median 1947
    Standardafvigelse 16

 • V9 2. STILLING I FAMILIEN
  • IP og IP's familie.
  • 4.2.1. 2. Persons stilling i familien?
  • %MD%AntalKodeKategori
   556619751Ægtefælle
   14164892Samlever
   341243Barn
   0014Barnebarn
   10123725Forældre/svigerforældre
   11236Anden familie
   17 62210Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 83
 • V10 2. KØN
  • IP og IP's familie.
  • 4.2.2. 2. Persons køn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   455416151Mand
   384613692Kvinde
   17 62210Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 83
 • V11 2. FØDSELSÅR
  Årstallet er kodet direkte i intervallet 1896-1986. Ved ikke er kodet 8888, uoplyst er kodet 9999 og irrelevant er kodet 10000
  • IP og IP's familie.
  • 4.2.3. 2. Persons fødselsår?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2983
    Manglende 623
    Minimum 1896
    Maximum 8888
    Gennemsnit 1997
    Median 1944
    Standardafvigelse 608

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V12 3. STILLING I FAMILIEN
  • IP og IP's familie.
  • 4.3.1. 3. Persons stilling i familien?
  • %MD%AntalKodeKategori
   398014013Barn
   0014Barnebarn
   8173025Forældre/svigerforældre
   12396Anden familie
   0037Andre
   0 19Uoplyst
   52 185910Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 48
 • V13 3. KØN
  • IP og IP's familie.
  • 4.3.2. 3. Persons køn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23488431Mand
   25529032Kvinde
   0 19Uoplyst
   52 185910Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 48
 • V14 3. FØDSELSÅR
  Årstallet er kodet direkte - i intervallet 1898-1987. Ved ikke er kodet 8888, uoplyst er kodet 9999 og irrelevant er kodet 10000
  • IP og IP's familie.
  • 4.3.3. 3. Persons fødselsår?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1746
    Manglende 1860
    Minimum 1898
    Maximum 8888
    Gennemsnit 2040
    Median 1972
    Standardafvigelse 699

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V15 4. STILLING I FAMILIEN
  • IP og IP's familie.
  • 4.4.1. 4. Persons stilling i familien?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22808103Barn
   0024Barnebarn
   0025Forældre/svigerforældre
   5201986Anden familie
   0017Andre
   0 39Uoplyst
   72 259010Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 28
 • V16 4. KØN
  • IP og IP's familie.
  • 4.4.2. 4. Persons køn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15525251Mand
   14484882Kvinde
   0 39Uoplyst
   72 259010Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 28
 • V17 4. FØDSELSÅR
  Årstallet er kodet direkte - i intervallet 1935-1987. Ved ikke er kodet 8888, uoplyst er kodet 9999 og irrelevant er kodet 10000
  • IP og IP's familie.
  • 4.4.3. 4. Persons fødselsår?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1013
    Manglende 2593
    Minimum 1935
    Maximum 8888
    Gennemsnit 1983
    Median 1975
    Standardafvigelse 217

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V18 5. STILLING I FAMILIEN
  • IP og IP's familie.
  • 4.5.1. 5. Persons stilling i familien?
  • %MD%AntalKodeKategori
   5691873Barn
   0254Barnebarn
   0125Forældre/svigerforældre
   228766Anden familie
   0 19Uoplyst
   92 333510Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 7
 • V19 5. KØN
  • IP og IP's familie.
  • 4.5.2. 5. Persons køn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   4531421Mand
   4471282Kvinde
   0 19Uoplyst
   92 333510Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 7
 • V20 5. FØDSELSÅR
  Årstallet er kodet direkte - i intervallet 1906-1987. Ved ikke er kodet 8888, uoplyst er kodet 9999 og irrelevant er kodet 10000
  • IP og IP's familie.
  • 4.5.3. 5. Persons fødselsår?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 270
    Manglende 3336
    Minimum 1906
    Maximum 8888
    Gennemsnit 2028
    Median 1977
    Standardafvigelse 594

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V21 6. STILLING I FAMILIEN
  • IP og IP's familie.
  • 4.6.1. 6. Persons stilling i familien?
  • %MD%AntalKodeKategori
   150233Barn
   0214Barnebarn
   0215Forældre/svigerforældre
   146216Anden familie
   0 19Uoplyst
   99 355910Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 1
 • V22 6. KØN
  • IP og IP's familie.
  • 4.6.2. 6. Persons køn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   146211Mand
   154252Kvinde
   0 19Uoplyst
   99 355910Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 1
 • V23 6. FØDSELSÅR
  Årstallet er kodet direkte - i intervallet 1917-1987. Uoplyst er kodet 9999 og irrelevant er kodet 10000
  • IP og IP's familie.
  • 4.6.3. 6. Persons fødselsår?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 46
    Manglende 3560
    Minimum 1917
    Maximum 1987
    Gennemsnit 1976
    Median 1978
    Standardafvigelse 10

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V24 7. STILLING I FAMILIEN
  • IP og IP's familie.
  • 4.7.1. 7. Persons stilling i familien?
  • %MD%AntalKodeKategori
   05033Barn
   0004Barnebarn
   0005Forældre/svigerforældre
   05036Anden familie
   100 360010Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 0
 • V25 7. KØN
  • IP og IP's familie.
  • 4.7.2. 7. Persons køn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   03321Mand
   06742Kvinde
   100 360010Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 0
 • V26 7. FØDSELSÅR
  Årstallet er kodet direkte - i intervallet 1971-1986. Irrelevant er kodet 10000
  • IP og IP's familie.
  • 4.7.3. 7. Persons fødselsår?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 6
    Manglende 3600
    Minimum 1971
    Maximum 1986
    Gennemsnit 1978
    Median 1976
    Standardafvigelse 6

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V27 8. STILLING I FAMILIEN
  • IP og IP's familie.
  • 4.8.1. 8. Persons stilling i familien?
  • %MD%AntalKodeKategori
   03313Barn
   0004Barnebarn
   0005Forældre/svigerforældre
   06726Anden familie
   0007Andre
   100 360310Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 0
 • V28 8. KØN
  • IP og IP's familie.
  • 4.8.2. 8. Persons køn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   06721Mand
   03312Kvinde
   100 360310Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 0
 • V29 8. FØDSELSÅR
  Årstallet er kodet direkte - i intervallet 1973-1981. Irrelevant er kodet 10000
  • IP og IP's familie.
  • 4.8.3. 8.Persons fødselsår?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3
    Manglende 3603
    Minimum 1973
    Maximum 1981
    Gennemsnit 1976
    Median 1974
    Standardafvigelse 4

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V30 SKOLEUDDANNELSE
  • IP's uddannelsesforhold.
  • 5. Hvilken skoleuddannelse har De?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441401Går i skole - gå til spm. 7 (V34)
   3030109727. klasse eller mindre
   6621838. klasse/mellemskole uden eksamen
   111138749. klasse statskontrolleret prøve/ folkeskolens afgangsprøver
   00145Teknisk forberedelseseksamen
   1313472610. Klasse statskontrolleret prøve/ folkeskolens udvidede afgangsprøver
   11207Udvidet teknisk forberedelseseks.
   00281. real
   00592. real
   1136103. real
   001211Realkursus uden eksamen
   3310812Mellemskoleeksamen
   161659413Real-, pigeskole- og preliminær- eksamen
   113914Gymnasium/HF uden eksamen
   121242215Studenter-/HF-eksamen
   113816Andet
   00188Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001003606
   Svarprocent: 100
 • V31 SKOLEUDDANNELSE ANDET
  Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 16 i V30
 • V32 ERHVERVSUDDANNELSE
  (Fx. en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse uddannelse eller en universitetsuddannelse)
  • IP's uddannelsesforhold.
  • ERHVERVSUDDANNELSE
  • Variablen er filtreret af: V30
   • Filtrerende variable: V30
  • Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   394013961Nej, ingen uddannelse
   22742Ja, specialarbejderuddannelse, tillæring
   27289563Lærlingeuddannelse
   441434Kortvarig uddannelse, evt. teoretisk under 1 års varighed
   12134475Egentlig uddannelse 1-3 år, evt. med praktisk uddannelse
   331216Egentlig teknikeruddannelse, pædagoguddannelse o.l. (3 år)
   551907Videregående teoretisk uddannelse (lærer, journalist o.l.)
   341268Akademisk uddannelse o.l.
   00119Andet
   0 299Uoplyst
   4 140100Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 96
 • V33 ERHVERVSUDDANNELSE ANDET
  Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 09 i V32
 • V34 STILLING
  • IP's arbejdsforhold.
  • 7. Hvad er Deres stilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22831Selvstændig landmand - gå til spm. 12 (V41)
   662112Selvstændig iøvrigt - gå til spm. 12 (V40)
   22583Medhjælpende ægtefælle, - gå til spm. 12 (V41)
   772364Faglært arbejder - gå til spm. 12 (V41)
   14144885Ufaglært arbejder - gå til spm. 12 (V41)
   353512796Funktionær, tjenestemand - gå til spm. 12 (V41)
   441617Studerende - gå til spm. 9 (V37)
   441358Skoleelev - gå til spm. 9 (V37)
   12124419Pensionist - gå til spm. 9 (V37)
   227710Efterlønsmodtager - gå til spm. 9 (V37)
   3311111Husmor - gå til spm. 9 (V37)
   5519412Arbejdsløs/bistandsmodtager - gå til spm. 8 (V36)
   112513Andet - gå til spm. 11 (V40)
   226824Lærling, efg-elev i håndværksfag - gå til spm. 12 (V41)
   113926Lærling, efg-elev i butiks- og kontorfag - gå til spm. 12 (V41)
   1001003606
   Svarprocent: 100
 • V35 STILLING ANDET
  Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 13 i V34
 • V36 HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS
  (Seneste periode)
  • IP's arbejdsforhold.
  • HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Spm. 8. Hvor længe har De været arbejdsløs?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0230Har aldrig været i arbejde - gå til FILTER F2 (V47)
   0481Op til en uge
   08152Op til en måned
   118353Op til 3 måneder
   119374Op til 6 måneder
   117335Op til et år
   232616Mere end et år
   0 29Uoplyst
   95 341210Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 5
 • V37 ARBEJDE VED SIDEN AF
 • V38 ARBEJDE TIMER OM UGEN
  Antal timer er kodet direkte - i intervallet 1-97. Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kode 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V39 FILTER NUMMER 1
 • V40 ERHVERVSARBEJDE FØR
  (Pensionist/efterlønsmodtager/husmor/arbejdsløs/ bistandsmodtager)? Vedr. spm. 12-17 (V41-V46): Spm. 12-17 stilles til IP'er, som har eller tidligere har haft erhvervsarbejde.
 • V41 SOCIALGRUPPE
  Angiv det så nøjagtigt som muligt. Skriv fx smedesvend; ikke blot smed - kontorchef i skattevæsnet; ikke blot kontorchef.
 • V42 PRIVAT/OFFENTLIG ANSAT
  NB! Dette spørgsmål stilles kun til lønmodtagere.
 • V43 ANSAT ANDET
  Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 3 i V42
 • V44 VIRKSOMHEDENS PRODUKTION
  Angiv det væsentligste i virksomhedens arbejde. Fx fremstiller haveredskaber, handler med trikotagevarer, bygger typehuse, underviser børn.
  • IP's arbejdsforhold.
  • FILTER NUMMER 1
  • Variablen er filtreret af: V36 && V39
   • Filtrerende variable: V36 V39
  • Spm. V40 14. Hvad laver man på virksomheden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   6620411Landbrug, gartneri, jagt
   001312Skovbrug
   001313Fiskeri
   00021Brunkulslejer
   00522Udvinding og efterforskning af mineralsk olie og naturgas
   00023Malmgravning
   00629Anden råstofudvinding
   4514831Nærings- og nydelsesmiddelindustri
   238432Tekstil, beklædnings- og læderindustri
   125133Træ- og møbelindustri
   226034Papir og grafisk industri
   227635Kemisk industri
   113036Sten-, ler- og glasindustri
   00737Jern- og metalværker og støberier
   7826438Jern- og metalindustri
   112239Anden fremstillingsvirksomhed
   111941El, gas, varmeforsyning
   00242Vandforsyning
   00451Offentlig bygge og anlægsvirksomhed
   227052Entreprenører
   112753Murer
   125154Tømrer
   112255Maler
   112456Blikkenslager
   112657Elektroinstallatør
   00358Glarmester
   00759Anden bygge og anlægsvirksomhed
   4414461Engroshandel og vareformidling
   6620462Detailhandel
   125463Restaurations- og hotelvirksomhed
   4414471Landtransport, søtransport, lufttransport og tjenesteydelser i forbindelse med transport (rejsebureauer, etc.)
   125272Post, telegraf, telefon
   225981Bank og finansieringsvirksomhed (incl. giro)
   112882Forsikringsvirksomhed
   4413483Ejendomsadministration og handel og forretningsservice (advokater, rådgivende ingeniør, reklamebureauer mv.)
   91032591Offentlig administration
   00692Kloakvæsen, renovationsvæsen, rengørings- virksomhed
   182065593Undervisning, sundhedsvelfærdsinstitutioner (incl. foreninger, partier, køreskoler mv.)
   113894Forlystelser, sport (herunder film, radio, bibliotek
   4414295Reparation og anden servicevirksomhed (herunder bilreparation, vaskerier, frisører)
   00096Internationale og andre eksterritoriale organer
   0 699Uoplyst
   10 377100Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 89
 • V45 UNDERORDNEDE/ANSATTE
 • V46 LANDBRUGETS STØRRELSE
  NB! Dette spørgsmål stilles kun til selvstændige/medhjælpende ægtefæller i landbrug. Inkl. tilforpagtet jord, men ekskl. bortforpagtet jord. Antal ha. er kodet direkte - i intervallet 1-85. Ved ikke er kodet 888, uoplyst er kodet 999 og irrelevant er kodet 1000
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V47 FILTER NUMMER 2
  • Ægtefælle/samlevers uddan
  • Spm. V40 17. Hvor stort er/var landbruget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   686824641Hvis IP har en ægtefælle/samlever
   323211422IP har ingen ægtefælle/samlever - gå til spm. 22 (V56)
   1001003606
   Svarprocent: 100
 • V48 SKOLEUDDAN. ÆGTEF./SAML.
  • Ægtefælle/samlevers uddan
  • SKOLEUDDAN. ÆGTEF./SAML.
  • Variablen er filtreret af: V47
   • Filtrerende variable: V47
  • Spm. 18. Hvilken skoleuddannelse har Deres ægtefælle/samlever?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0061Går i skole - gå til spm. 20 (V52)
   243687527. klasse eller mindre
   4614838. klasse/mellemskole uden eksamen
   6922149. klasse statskontrolleret prøve/ folkeskolens afgangsprøver
   0075Teknisk forberedelseseksamen
   710251610. Klasse statskontrolleret prøve/ folkeskolens udvidede afgangsprøver
   0097Udvidet teknisk forberedelseseks.
   00181. real
   00192. real
   1123103. real
   001011Realkursus uden eksamen
   237912Mellemskoleeksamen
   121844513Real-, pigeskole- og preliminæreksamen
   112114Gymnasium/HF uden eksamen
   91331415Studenter-/HF-eksamen
   113216Andet
   001188Ved ikke
   0 1099Uoplyst
   32 1142100Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 68
 • V49 SKOLEUDDANNELSE ANDET
  Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spm. til kode 16 i V48
 • V50 ERHVERVSUD. ÆGTEF./SAML.
  (Fx. en specialarbejderuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en universitetsuddannelse)
  • Ægtefælle/samlevers uddan
  • SKOLEUDDAN. ÆGTEF./SAML.
  • Variablen er filtreret af: V47 && V48
   • Filtrerende variable: V47 V48
  • Spm. 19. Har Deres ægtefælle/samlever, siden han/hun forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23348241Nej, ingen uddannelse
   23622Ja, specialarbejderuddannelse, tillæring
   19297013Lærlingeuddannelse
   24904Kortvarig uddannelse, evt. teoretisk under 1 års varighed
   11163925Egentlig uddannelse 1-3 år, evt. med praktisk uddannelse
   341036Egentlig teknikeruddannelse, pædagoguddannelse o.l. (3 år)
   471617Videregående teoretisk uddannelse (lærer, journalist o.l.)
   34988Akademisk uddannelse o.l.
   00119Andet
   00288Ved ikke
   0 1499Uoplyst
   32 1148100Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 68
 • V51 ERHVERVSUDDANNELSE ANDET
  Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 09 i V50
 • V52 STILLING ÆGTEFÆLLE/SAML.
  • Ægtefælle/samlevers arbej
  • STILLING ÆGTEFÆLLE/SAML.
  • Variablen er filtreret af: V47
   • Filtrerende variable: V47
  • Spm. 20. Hvad er Deres ægtefælles/samlevers stilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11511Selvstændig landmand - gå til spm. 22 (V56)
   441602Selvstændig iøvrigt - gå til spm. 22 (V56)
   22713Medhjælpende ægtefælle - gå til spm. 22 (V56)
   662244Faglært arbejder
   993255Ufaglært arbejder
   28289936Funktionær, tjenestemand
   11487Studerende - gå til spm. 22 (V56)
   0018Skoleelev - gå til spm. 22 (V56)
   662299Pensionist - gå til spm. 22 (V56)
   226510Efterlønsmodtager - gå til spm. 22 (V56)
   4415311Husmor - gå til spm. 22 (V56)
   229012Arbejdsløs/bistandsmodtager - gå til spm. 22 (V56)
   112213Andet - gå til spm. 22 (V56)
   001024Lærling, efg-elev i håndværksfag
   001026Lærling, efg-elev i butiks- og kontorfag
   001299Uoplyst
   32321142100Irrelevant
   1001003606
   Svarprocent: 100
 • V53 STILLING ANDET
  Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 13 i V52
 • V54 ANSÆTTELSE ÆGTEF./SAML.
 • V55 ANSÆTTELSE ANDET
  Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 3 i V54
 • V56 SAMLEDE INDKOMST 1986
  • Indkomstforhold.
  • 22. Hvor stor var Deres egen samlede indkomst i 1986 brutto, dvs. før skat og fradrag er trukket fra? Lå den i intervallet (læs op):
  • %MD%AntalKodeKategori
   22227821Op til 60.000 kr
   2525887261.000 - 120.000 kr
   27279763121.000 - 180.000 kr
   11114014181.000 - 240.000 kr
   772605Over 240.000 kr
   22757Vil ikke oplyse det
   662118Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001003606
   Svarprocent: 100
 • V57 FAMILIENS INDKOMST 1986
  • Indkomstforhold.
  • 23. Hvor stor var familiens samlede indkomst i 1986 brutto, dvs. før skat og fradrag er trukket fra? Lå den i intervallet (læs op):
  • %MD%AntalKodeKategori
   662161Op til 60.000 kr
   1010374261.000 - 120.000 kr
   13134593121.000 - 180.000 kr
   13134644181.000 - 240.000 kr
   15155565241.000 - 300.000 kr
   15155516301.000 - 400.000 kr
   551957401.000 - 500.000 kr
   22898Over 500.000 kr
   228487Vil ikke oplyse det
   171760988Ved ikke
   0 999Uoplyst
   1001003606
   Svarprocent: 100
 • V58 HVILKEN DAG
  • Tidsskema. Tekst: Så vil
  • 24. I går var en:
  • %MD%AntalKodeKategori
   15155441Mandag
   15155312Tirsdag
   13144863Onsdag
   10103554Torsdag
   12124315Fredag
   14145206Lørdag
   20207227Søndag
   0 179Uoplyst
   1001003606
   Svarprocent: 100
 • V59 HVILKEN UGE
  • Tidsskema. Tekst: Så vil
  • 25. I uge:
  • %MD%AntalKodeKategori
   44129816.-22. februar
   33341200923. februar - 1. marts
   28291017102.-8. marts
   1920701119.-15. marts
   993231216.-22. marts
   551651323.-29. marts
   00101430.-31. marts
   2 6199Uoplyst
   1001003606
   Svarprocent: 98
 • V60 HVORNÅR STOD DE OP: DAG
  Timer er kodet direkte i intervallet 2-18. Ved ikke er kodet 88 og uoplyst er kodet 99
  • Tidsskema. Tekst: Så vil
  • 26. Hvornår stod De op i går? 26.1. Time
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1584
    Manglende 2022
    Minimum 2
    Maximum 88
    Gennemsnit 7
    Median 7
    Standardafvigelse 4

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V61 HVORNÅR STOD DE OP: MIN.
  Minutter er kodet direkte i intervallet 0-55. Ved ikke er kodet 88 og uoplyst er kodet 99
  • Tidsskema. Tekst: Så vil
  • 26. Hvornår stod De op i går? 26.2. Minutter
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1584
    Manglende 2022
    Minimum 0
    Maximum 88
    Gennemsnit 15
    Median 15
    Standardafvigelse 17

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V62 BUNKENUMMER
  Bunkenummeret er kodet direkte. Uoplyst er kodet 99
  • Tidsskema. Tekst: Så vil
  • Bunkenummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3606
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 80
    Gennemsnit 43
    Median 44
    Standardafvigelse 22

 • V63 DDA STUDIENUMMER
  Denne varriabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 1343 for alle respondenter.
  • Tidsskema. Tekst: Så vil
  • DDA-studienummer.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3606
    Manglende 0
    Minimum 1343
    Maximum 1343
    Gennemsnit 1343
    Median 1343
    Standardafvigelse 0

 • V64 SEKVENSNUMMER
  Denne variabel indeholder respondentens løbenummer inden for datafilen. Nummeret er firecifret og fortløbende, begyndende med 0001 for den første respondent.
  • Tidsskema. Tekst: Så vil
  • Sekvensnummer.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3606
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 3606
    Gennemsnit 1804
    Median 1804
    Standardafvigelse 1041

Instrumentering

Hovedsekvens

Undersekvenser

 • seqc-Spm. 21. Er Deres ægtefælle/samlev ...
 • seqc-Spm. 20. Hvad er Deres ægtefælles/ ...
 • seqc-Spm. 20. Hvad er Deres ægtefælles/ ...
 • seqc-Spm. 19. Har Deres ægtefælle/samle ...
 • seqc-Spm. 19. Har Deres ægtefælle/samle ...
 • seqc-Spm. 18. Hvilken skoleuddannelse h ...
 • seqc-Spm. 18. Hvilken skoleuddannelse h ...
 • seqc-Spm. V40 17. Hvor stort er/var lan ...
 • seqc-Spm. V40 16. Har/havde De nogen un ...
 • seqc-Spm. V40 14. Hvad laver man på vir ...
 • seqc-Spm. V40 13. Er/var De privat elle ...
 • seqc-Spm. V40 13. Er/var De privat elle ...
 • seqc-Spm. V40 12. Hvad er/var Deres sti ...
 • seqc-Spm. V39 11. Havde De noget erhver ...
 • seqc-Spm. F1. FILTER 1.
 • seqc-Spm. V37 10. Hvor mange timer om u ...
 • seqc-Spm. 9. Har De noget arbejde ved s ...
 • seqc-Spm. 8. Hvor længe har De været ar ...
 • seqc-Spm. 7. Hvad er Deres stilling? 7 ...
 • seqc-7. Hvad er Deres stilling?
 • seqc-Spm. 6. Har De, siden De forlod sk ...
 • seqc-Spm. 5. Hvilken skoleuddannelse ha ...
 • seqc-5. Hvilken skoleuddannelse har De?
 • SKOLEUDDANNELSE ANDET
  • V31: Spm. 5. Hvilken skoleuddannelse har De? 5.1. Hvis andet: Hvilken skoleuddannelse?
 • ERHVERVSUDDANNELSE
  • V32: Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse?
 • ERHVERVSUDDANNELSE ANDET
  • V33: Spm. 6. Har De, siden De forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? 6.1. Hvis andet: Hvilken erhvervsuddannelse?
 • STILLING ANDET
  • V35: Spm. 7. Hvad er Deres stilling? 7.1. Hvis andet: Hvilken stilling?
 • HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS
  • V36: Spm. 8. Hvor længe har De været arbejdsløs?
 • STILLING HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS
  • V37: Spm. 9. Har De noget arbejde ved siden af?
 • STILLING HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS
  • V38: Spm. V37 10. Hvor mange timer om ugen? (i gennemsnit)
 • STILLING HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS
  • V39: Spm. F1. FILTER 1.
 • STILLING HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS
  • V40: Spm. V39 11. Havde De noget erhvervsarbejde, før De blev...
 • HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS FILTER NUMMER 1
  • V41: Spm. V40 12. Hvad er/var Deres stilling mere præcist?
 • HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS FILTER NUMMER 1
  • V42: Spm. V40 13. Er/var De privat eller offentligt ansat?
 • HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS FILTER NUMMER 1
  • V43: Spm. V40 13. Er/var De privat eller offentlig ansat? 13.1. Hvis andet: Hvordan ansat
 • HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS FILTER NUMMER 1
  • V44: Spm. V40 14. Hvad laver man på virksomheden?
 • HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS FILTER NUMMER 1
  • V45: Spm. V40 16. Har/havde De nogen underordnede/ansatte?
 • HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS FILTER NUMMER 1
  • V46: Spm. V40 17. Hvor stort er/var landbruget?
 • SKOLEUDDAN. ÆGTEF./SAML.
  • V48: Spm. 18. Hvilken skoleuddannelse har Deres ægtefælle/samlever?
 • FILTER NUMMER 2 SKOLEUDDAN. ÆGTEF./SAML.
  • V49: Spm. 18. Hvilken skoleuddannelse har Deres ægtefælle/samlever? 18.1. Hvis andet: Hvilken skoleuddannelse
 • FILTER NUMMER 2 SKOLEUDDAN. ÆGTEF./SAML.
  • V50: Spm. 19. Har Deres ægtefælle/samlever, siden han/hun forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse?
 • FILTER NUMMER 2 SKOLEUDDAN. ÆGTEF./SAML.
  • V51: Spm. 19. Har Deres ægtefælle/samlever, siden han/hun forlod skolen, fuldført en erhvervsuddannelse? 19.1. Hvis andet: Hvilken erhvervsuddannelse?
 • STILLING ÆGTEFÆLLE/SAML.
  • V52: Spm. 20. Hvad er Deres ægtefælles/samlevers stilling?
 • FILTER NUMMER 2 STILLING ÆGTEFÆLLE/SAML.
  • V53: Spm. 20. Hvad er Deres ægtefælles/samlevers stilling? 20.1. Hvis andet: Hvilken stilling
 • FILTER NUMMER 2 STILLING ÆGTEFÆLLE/SAML.
  • V54: Spm. 21. Er Deres ægtefælle/samlever privat eller offentligt ansat
 • FILTER NUMMER 2 STILLING ÆGTEFÆLLE/SAML.
  • V55: Spm. 21. Er Deres ægtefælle/samlever privat eller offentlig ansat? 21.1. Hvis andet: Hvordan ansat

Universer

Univers

Subuniverser

Koncepter