English

 
DDA-1343

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne

Primærundersøger

Inger Koch-Nielsen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS),
Jacob Vedel-Petersen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS), ,

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Nærværende datamateriale er en del af en større undersøgelse af befolkningens tidsanvendelse. I undersøgelsen indgår der følgende datafiler:

DDA-1237: Fritidsundersøgelsen 1987: baggrundsvariable
DDA-1342: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne
DDA-1343: Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne
DDA-1344: Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne
DDA-1345: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema, større
børn
DDA-1346: Fritidsundersøgelsen 1987: interviewskema, mindre
børn
Den del af undersøgelsen, der beskrives her, beskæftiger sig med telefoninterview med voksne.

Spørgsmålene drejer sig om følgende emner:
- Om IP og IP''s nærmeste familie;
- Om IP''s skole- og uddannelsesforhold samt erhvervsuddannelse og
beskæftigelsesforhold;
- Om IP''s ægtefælle/samlevers skole- og uddannelsesforhold samt
erhvervsuddannelse og beskæftigelse;
- Om IP''s og familiens samlede bruttoindkomst i 1986Nøgleord

Bibeskæftigelse, Erhvervsarbejde, Erhvervsuddannelse, Husstandsindkomst, Indkomst, Kulturvane, Skoleuddannelse, Tidsanvendelse, Uddannelse, Underordnede

Klassifikation

Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Uddannelse: Erhvervsuddannelse, Uddannelse, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Tidsforbrug

Universe

Aldersgrænser, Danske statsborgere født i perioden 1. januar 1912 til 31. december 1970 som stadig er i live, og som er tilmeldt et folkeregister i (syd)Danmark.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 64
Observationsenheder: Andet

Respondenter

I datasæt: 3606
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Tilsvarende emner er undersøgt i 1964 (DDA-0003), 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542), 1993 (DDA-1828, DDA-3905 og DDA-3906) og 1998 (DDA-4755).

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ud over det orienteringsbrev, der blev udsendt for undersøgelsen som helhed, er der ikke taget specielle forholdsregler for denne del-undersøgelse.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Telefonisk interview, Ud over det orienteringsbrev, der blev udsendt for undersøgelsen som helhed, er der ikke taget specielle forholdsregler for denne del-undersøgelse.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 62

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1987-02-22
Slut: 1987-03-22

Citation

Inger Koch-Nielsen, Jacob Vedel-Petersen, Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1987. 1 datafil: DDA-1343, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1343

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1343

Arkiv information

Modtaget: 1987-12-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 1, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 110 pp.,
 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 2, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 145 pp., 1988
 • Andersen, Dines, Den daglige kabale - at få tid til det hele, Bilaga 1 (pp. 113-126) i Tidsanvænding i hushållen rapport från ett nordiskt seminarium. NEK-rapport 1988:7. Nordisk Ministerråd, København, 1988
 • Andersen, Dines, Den danske befolknings tidsanvendelse 1987 - teknisk dokumentation af undersøgelsens database, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1987
 • Andersen, Dines, Fritid i 80'erne, I Dines Andersen (red.): Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, 1988. Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., pp. 9-14, 1988
 • Andersen, Dines, Kvinders samlede arbejdstid lige så lang som mænds, Socialforskning 1:88, pp. 6-7, Socialforskningsinstituttet, 1988

Sekundærpublikationer

 • Schmidt, Erik Ib, Behøver vi nå det hele?, København: Spektrum, 187 pp., 1990
 • Schmidt, Erik Ib; K”rmendi, Eszter; Mogensen, Gunnar Viby og Vibe-Pedersen, Jon, 24 timer i døgnet. Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 60'erne, Herning: Systime, 231 pp., 1989
 • Mogensen, Gunnar Viby (ed.), Time and consumption. Time use and consumption in Denmark in recent decades, Copenhagen: Danmarks Statistik, 440 pp., 1990
 • Platz, Merete, Arbejdstid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:8, 110 pp., 1988
 • Bach, Henning Bjerregård, Deltagelse i efteruddannelse - omfang og fordeling, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1988
 • Bonke, Jens, Den økonomiske fritid, I: Dines Andersen (red.) Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., 1988
 • Bonke, Jens, Husligt arbejde - hvad er det værd!, København, Forbrugerrådet, 1988
 • Bonke, Jens, Childcare in Households - an Economic Approach, Annual Report of the Childcare Network. EEC, 1988
 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet, I: Køn, arbejde og livsstrategier. Samkvinds Skriftserie nr. 1, 1988
 • Fridberg, Torben, Fritid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:?, 1989
 • Hansen, Hennings (red.), Levevilkår i Danmark. Statistisk oversigt 1988, Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet, 1988
 • Jensen, Mogens Kjær, Standardiserede og strukturerede interview med børn, I Jensen, Mogens Kjær (red.): Interview med børn, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:9, 1988
 • Nordisk Ministerråd, Kvinnor och mæn i Norden. Fakta om jæmstælldheten 1988, Forlaget Nord, 1988:58, Stockholm, 1988
 • Djurfeldt, Gøran, Nya begrepp i socialstatistiken? Livsformer och Socialgrupper i Danska "Fritidsundersøgelsen 1987", København, Sociologisk Institut, Arbejdspapir nr. 2, 25 pp., 1989
 • Bentzon, Karl-Henrik, Befolkningens medieforbrug, Analyse leveret til Danmarks Radio, 1988
 • Fridberg, Torben, Danskerne og kulturen, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:8, 181 pp., 1989
 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet 1964-87 - en belysning af udviklingen i tidsmæssig arbejdsdeling mellem kvinder og mænd, og nogle forklaringer på forandringerne, København, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Memo nr. 176, 137 pp., 1989
 • Bonke, Jens, Øget ligestilling i husholdningsarbejdet, København, djøf, Samfundsøkonomen 1991:2, pp. 15-19, 1991
 • Schonemann-Paul, Helle; K”rmendi, Eszter og Gelting, Thomas, Den faste arbejdstid er fortid. Om danskernes arbejdstids-mønstre og om den faglige og geografiske fleksibilitet på arbejdsmarkedet, København: Spektrum, 230 pp., 1992
 • Bonke, Jens, Arbejde, tid og køn - i udvalgte lande, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:4, 227 pp., 1995
 • Bonke, Jens, Faktotum - husholdningernes produktion, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:11, 288 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1993, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp., 1994
 • Anker, Jørgen; og Koch Nielsen, Inger, Det frivillige arbejde, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:3, 128 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur 1964-1993, København: Socialforskningsinstituttet, 97:16, 95 pp., 1997
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998, København, Socialforskningsinstituttet, 00:1, 362 pp., 2000