Dansk

 
DDA-1342

Danish Leisure Study, 1987: Postal Questionnaire for Adults

Principal Investigator

Inger Koch-Nielsen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS),
Jacob Vedel-Petersen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS), ,

Documentation

Codebook: Variables, universes, concepts, survey design and frequency distribution

Description

Purpose

See abstract

Abstract

This data material forms part of a major survey of people's time consumption. The survey comprises the following data files: # #DDA-1237: Danish Leisure Study, 1987: Background Variables. #DDA-1342: Danish Leisure Study, 1987: Questionnaires for Adults. #DDA-1343: Danish Leisure Study, 1987: Telephone Interviews with Adults. #DDA-1344: Danish Leisure Study, 1987: Day Form for Adults. #DDA-1345: Danish Leisure Study, 1987: Questionnaires for Children. #DDA-1346: Danish Leisure Study, 1987: Interviews with Small Children. # #The part-survey described here contains postal questionnaires for adults. # #The questions deal with the following issues: #- the respondent's main occupation and sidelines, if any; whether the respondent works on weekdays, in the weekend, in the evening or at night; furthermore, the respondent is asked whether she/he wants a reduction of working hours; #- whether the respondent uses some of her/his leisure time on other people (on visits), in the home, goes in for sport and exercise, music or other home activities; #- the respondent's habits regarding TV, radio, video and record player as well as reading habits; #- the respondent's use of public libraries, school libraries and research libraries; #- whether the respondent participates in in-service training, and in activities in associations, clubs, etc.; #- the respondent's political views and political affiliation

Keywords

Work and occupation, Working hours, Working hours walk-out, Other paid occupation, Library, Visits to the cinema, Housing situation, Computer, Skills upgrading, Occupational employment, The Evangelical Lutheran Church in Denmark, Member of an association, Research, Leisure activity, Leisure time reading, Gramophone, Banquet, Cassette recorder, Church attendance, Cultural habit, Exercise, Musical interest, Music instruction, Political opinion, Political interest, Radio programme, Radio listening habits, Shiftwork, Sports activity, Theatre visit, Use of time, Time use, Transportation work, TV channel, TV program, TV habits, Video, Weekend work

Classification

Society and culture: Time use, Labour and employment: Employment, Politics: Mass political behaviour, attitudes/opinion, Education, Information and communication: Mass media, Health: Physical fitness and exercise, Society and culture: Social behaviour and attitudes, Society and culture: Cultural activities and participation, Society and culture: Leisure, tourism and sport

Universe

Age limits, The observational units of the survey as a whole are families or households, the observational units of the part-surveys are individuals.

Geographic Coverage

National, DK

Data set

Order data

Variables: 407
Analysis unit: Other

Respondents

In data set: 3303
Original sample: NA

Method

Kind of data: Survey data

Time dimension: Cross-sectional (one time) study - partial replication, #Similar subjects were examined in 1964 (DDA-0003), 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542), 1993 (DDA-1828, DDA-3905 and DDA-3906) and 1998 (DDA-4755).

Sampling procedure: NA

Action to minimize loos: In connection with the telephone interview part of the survey (see DDA-1343) the respondents were given a reminder if the postal questionnaire had not been returned; the interviewer might help the respondent by the completion. After the completion of the telephone interview written reminders were sent (towards the end of April) to the respondents who had participated in the telephone interview but who had no returned the postal questionnaire yet. Furthermore, an attempt was made in June at contacting the respondents who had received the written reminder but who had not reacted.

Data collection

Mode of collection: Mail survey, The questionnaire contains a number of half-open questions and a few open questions.

Test type: Structured questionnaire

Number of questions: 405

Data Collector: NA

Temporal coverage

Start: 1987-02-15
End: 1987-06-03

Citation

Inger Koch-Nielsen, Jacob Vedel-Petersen, Danish Leisure Study, 1987: Postal Questionnaire for Adults, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1987. 1 data file: DDA-1342, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1342

Persistent identifier:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1342

Archive information

Received: 1987-12-01
Published:

Access

Study state: The Danish Data Archive has fully documented and preserved the data in a long-term preservation format.
Access conditions: Free access

Metadata

DDI-L-3.1 XML Study metadata

Latest version: 1.0.0

Other metadata formats

DDA XML Study description

Publications

Primary publications

 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 1, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 110 pp.,
 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 2, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 145 pp., 1988
 • Andersen, Dines, Den daglige kabale - at få tid til det hele, Bilaga 1 (pp. 113-126) i Tidsanvænding i hushållen rapport från ett nordiskt seminarium. NEK-rapport 1988:7. Nordisk Ministerråd, København, 1988
 • Andersen, Dines, Den danske befolknings tidsanvendelse 1987 - teknisk dokumentation af undersøgelsens database, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1987
 • Andersen, Dines, Fritid i 80'erne, I Dines Andersen (red.): Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, 1988. Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., pp. 9-14, 1988
 • Andersen, Dines, Kvinders samlede arbejdstid lige så lang som mænds, Socialforskning 1:88, pp. 6-7, Socialforskningsinstituttet, 1988

Secondary publications

 • Schmidt, Erik Ib, Behøver vi nå det hele?, København: Spektrum, 187 pp., 1990
 • Schmidt, Erik Ib; K”rmendi, Eszter; Mogensen, Gunnar Viby og Vibe-Pedersen, Jon, 24 timer i døgnet. Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 60'erne, Herning: Systime, 231 pp., 1989
 • Mogensen, Gunnar Viby (ed.), Time and consumption. Time use and consumption in Denmark in recent decades, Copenhagen: Danmarks Statistik, 440 pp., 1990
 • Platz, Merete, Arbejdstid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:8, 110 pp., 1988
 • Bach, Henning Bjerregård, Deltagelse i efteruddannelse - omfang og fordeling, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1988
 • Bonke, Jens, Den økonomiske fritid, I: Dines Andersen (red.) Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., 1988
 • Bonke, Jens, Husligt arbejde - hvad er det værd!, København, Forbrugerrådet, 1988
 • Bonke, Jens, Childcare in Households - an Economic Approach, Annual Report of the Childcare Network. EEC, 1988
 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet, I: Køn, arbejde og livsstrategier. Samkvinds Skriftserie nr. 1, 1988
 • Fridberg, Torben, Fritid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:?, 1989
 • Hansen, Hennings (red.), Levevilkår i Danmark. Statistisk oversigt 1988, Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet, 1988
 • Jensen, Mogens Kjær, Standardiserede og strukturerede interview med børn, I Jensen, Mogens Kjær (red.): Interview med børn, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:9, 1988
 • Nordisk Ministerråd, Kvinnor och mæn i Norden. Fakta om jæmstælldheten 1988, Forlaget Nord, 1988:58, Stockholm, 1988
 • Djurfeldt, Gøran, Nya begrepp i socialstatistiken? Livsformer och Socialgrupper i Danska "Fritidsundersøgelsen 1987", København, Sociologisk Institut, Arbejdspapir nr. 2, 25 pp., 1989
 • Bentzon, Karl-Henrik, Befolkningens medieforbrug, Analyse leveret til Danmarks Radio, 1988
 • Fridberg, Torben, Danskerne og kulturen, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:8, 181 pp., 1989
 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet 1964-87 - en belysning af udviklingen i tidsmæssig arbejdsdeling mellem kvinder og mænd, og nogle forklaringer på forandringerne, København, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Memo nr. 176, 137 pp., 1989
 • Bonke, Jens, Øget ligestilling i husholdningsarbejdet, København, djøf, Samfundsøkonomen 1991:2, pp. 15-19, 1991
 • Schonemann-Paul, Helle; K”rmendi, Eszter og Gelting, Thomas, Den faste arbejdstid er fortid. Om danskernes arbejdstids-mønstre og om den faglige og geografiske fleksibilitet på arbejdsmarkedet, København: Spektrum, 230 pp., 1992
 • Bonke, Jens, Arbejde, tid og køn - i udvalgte lande, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:4, 227 pp., 1995
 • Bonke, Jens, Faktotum - husholdningernes produktion, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:11, 288 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1993, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp., 1994
 • Anker, Jørgen; og Koch Nielsen, Inger, Det frivillige arbejde, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:3, 128 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur 1964-1993, København: Socialforskningsinstituttet, 97:16, 95 pp., 1997
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998, København, Socialforskningsinstituttet, 00:1, 362 pp., 2000