Revision: 399

Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne

DDA-1342

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 SFI UNDERSØGELSES NUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3303
    Manglende 0
    Minimum 730
    Maximum 730
    Gennemsnit 730
    Median 730
    Standardafvigelse 0

 • V2 IP LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3303
    Manglende 0
    Minimum 50050
    Maximum 999910
    Gennemsnit 728903
    Median 744160
    Standardafvigelse 186155

 • V3 SKEMA TYPE
  Standard 1.
  • Skema type.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3303
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 1
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V4 ANTAL LEJLIGHEDER
  • Boligforhold. Først noget
  • 1. Hvor mange selvstændige lejligheder er der i alt i den ejendom/det hus, De bor i?
  • %MD%AntalKodeKategori
   6669217911 lejlighed
   4413722 lejligheder
   225333 lejligheder
   242580944 lejligheder eller flere
   4 1259Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 96
 • V5 IP'S BOLIGFORHOLD
  Hvis De er i tvivl om hvilket svar der passer bedst på Deres situation, skal De vælge den øverst placerede af de muligheder, De overvejer.
  • Boligforhold. Først noget
  • 2. Hvordan er Deres boligforhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33871Jeg bor kollektivt (alderdoms- eller pleje- hjem, på kollegium eller lærlingehjem, i kollektiv)
   33832Jeg er logerende
   10103213Jeg bor hos mine forældre
   24247894Jeg (eller evt. ægtefælle/samlever) har lejet boligen (herunder andelsbolig, tjenestebolig-/forpagterbolig)
   596019575Jeg (eller evt. ægtefælle/samlever) ejer selv boligen
   2 669Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 98
 • V6 ANTAL VÆRELSER
  • Boligforhold. Først noget
  • 3. Hvor mange værelser har den lejlighed/det hus, De bor i, bortset fra køkken, bad og entre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   338511 værelse
   111136222 værelser
   191961533 værelser
   262786544 værelser
   181960455 værelser
   101033366 værelser
   111237777 værelser og derover
   0098Ved ikke
   2 539Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 98
 • V7 UFORSTYRET STED I BOLIG
  • Boligforhold. Først noget
  • 4. Er der i - eller i tilknytning til - Deres bolig et sted, hvor De uden at rydde op og uden at genere den øvrige familie kan efterlade ting, De er i gang med?
  • %MD%AntalKodeKategori
   747524541Ja
   25258142Nej
   1 359Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V8 HAR IP EN HAVE
  • Boligforhold. Først noget
  • 5. Har De en have?
  • %MD%AntalKodeKategori
   686922481Ja, i forbindelse med helårsboligen
   551742Ja, andre steder (sommerhus, kolonihave)
   662033Ja, både ved helårsboligen og andre steder
   18196104Nej - gå til spm. 7.1 (V10)
   2 689Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 98
 • V9 OPHOLD I HAVE
 • V10 IP ERHVERVSARBEJDE
  Vedr. spm. 8-16 (V11-V25): Vigtigt: De følgende spørgsmål om erhvervsarbejde skal besvares, hvis enten De selv eller Deres ægtefælle/samlever har erhvervsarbejde. Har hverken De selv eller ægtefællen erhvervsarbejde, så gå frem til spørgsmål 20 (V45), og fortsæt besvarelsen derfra.
  • Om erhvervsarbejde og arb
  • 7.1. Har De selv erhvervsarbejde som hovedbeskæftigelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   707022961Ja
   30309912Nej - gå til spm. 7.2 (V26)
   0 169Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V11 IP TIMERS ERHVERVSARB.
  Antal timer er kodet direkte - i intervallet 6-97. Ved ikke er kodet 88, varierende er kodet 98, uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V12 IP ARBEJDER OM LØRDAGEN
 • V13 IP ARBEJDER OM SØNDAGEN
 • V14 IP ARBEJDER OM AFTENEN
 • V15 IP ARBEJDER OM NATTEN
 • V16 IP ARBEJDSTID
  • Om erhvervsarbejde og arb
  • IP ARBEJDSTID
  • Variablen er filtreret af: V10
   • Filtrerende variable: V10
  • 13.1. Har De nogenlunde fast arbejdstid eller er den skiftende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   527517061Fast arbejdstid i dagtimerne - gå til spm. 14.1 (V18)
   23692Fast arbejdstid ved aften/natarbejde - gå til spm. 14.1 (V18)
   7112463Skiftende arbejdstid i dagtimerne
   581794Skiftende arbejdstid med aften-/ natarbejde
   23755Kode 3 og 4
   1 379Uoplyst
   30 99110Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 69
 • V17 IP ARBEJDER I HOLDSKIFT
  • Om erhvervsarbejde og arb
  • IP ARBEJDSTID
  • Variablen er filtreret af: V10 && V16
   • Filtrerende variable: V10 V16
  • 13.2. Er det arbejde i holddrift eller varierende efter særligt skema?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17311Holddrift, 2-holdskift
   03132Holddrift, 3 eller flere hold (med afbrydelse i weekender)
   16253Holddrift, 3 eller flere hold (uden afbrydelse i weekender)
   6472084Varierende efter skema
   5371665Varierende efter særlige aftaler, herunder flextid
   3 949Uoplyst
   84 276610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 13
 • V18 IP BIBESKÆFTIGELSE
 • V19 IP TIMERS BIBESKÆFTIG.
  (Hvis uregelmæssigt så sæt ring om kode 00) Antal timer er kodet direkte - i intervallet 0-28. Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100.
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V20 IP HVORNÅR BIBESKÆFTIG.
 • V21 IP ANDET TIDSPUNKT
  Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 4 i V20
 • V22 IP TID FOR BIBESKÆFTIG.
 • V23 IP TRANSP.TIL/FRA ARBEJ.
  (Angiv det transportmiddel, De benytter over den længste afstand)
  • Om erhvervsarbejde og arb
  • IP TRANSP.TIL/FRA ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V10
   • Filtrerende variable: V10
  • 15. Hvilket transportmiddel bruger De hovedsagelig for at komme til og fra arbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   351090Arbejder hjemme
   581761Går hele vejen
   14204522Cykel
   12383Knallert
   00114Motorcykel (scooter)
   314610295Egen bil/firmabil
   11306Rutebil
   461337Bus
   351068S-tog, tog
   461349Andet
   3 9499Uoplyst
   30 991100Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 67
 • V24 IP ANDET TRANSPOTMIDEL
  (Angiv det transportmiddel, De benytter over den længste afstand) Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 09 i V23
 • V25 IP TID PÅ TRANSPORT
  • Om erhvervsarbejde og arb
  • IP TID PÅ TRANSPORT
  • Variablen er filtreret af: V10
   • Filtrerende variable: V10
  • 16. Hvor lang tid bruger De normalt på transporten til arbejdspladsen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   351090Arbejder hjemme
   19286161Under 10 minutter
   2333747211-20 minutter
   1015344321-30 minutter
   57157431-40 minutter
   35103541-50 minutter
   2358651-60 minutter
   124271-1 1/4 time
   111981 1/4-1 1/2 time
   11339Mere end 1 1/2 time
   00588Ved ikke
   2 7999Uoplyst
   30 991100Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 68
 • V26 ERHVERVSARBEJDE
  • Om erhvervsarbejde og arb
  • 7.2. Har Deres ægtefælle/samlever erhvervsarbejde som hovedbeskæftigelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   323210480Ingen ægtefælle - gå til spm. 17 (V42)
   525217141Ja
   16165192Nej - gå til spm. 17 (V42)
   1 229Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V27 TIMERS ERHVERVSARBEJDE
  Antal timer kodes direkte - i intervallet 5-87. Ved ikke er kodet 88, varierende er kodet 98, uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100.
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V28 ARBEJDER OM LØRDAGEN
 • V29 ARBEJDER OM SØNDAGEN
 • V30 ARBEJDER OM AFTENEN
 • V31 ARBEJDER OM NATTEN
 • V32 ARBEJDSTID
  • Om erhvervsarbejde og arb
  • ARBEJDSTID
  • Variablen er filtreret af: V26
   • Filtrerende variable: V26
  • 13.1. Har Deres ægtefælle nogenlunde fast arbejdstid eller er den skiftende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   397612841Fast arbejdstid i dagtimerne - gå til spm. 14.1 (V34)
   24602Fast arbejdetid ved aften/natarbejde - gå til spm. 14.1 (V34)
   5111783Skiftende arbejdstid i dagtimerne
   471244Skiftende arbejdstid med aften-/ natarbejde
   12425kode 3 + 4
   1 489Uoplyst
   47 156710Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 51
 • V33 ARBEJDER I HOLDSKIFT MM.
  • Om erhvervsarbejde og arb
  • ARBEJDSTID
  • Variablen er filtreret af: V26 && V32
   • Filtrerende variable: V26 V32
  • 13.2.2. Er det arbejde i holddrift eller varierende efter særligt skema
  • %MD%AntalKodeKategori
   18231Holddrift, 2-holdskift
   05142Holddrift, 3 eller flere hold (med afbrydelse i weekender)
   06163Holddrift, 3 eller flere hold (uden afbrydelse i weekender)
   4491424Varierende efter skema
   333955Varierende efter særlige aftaler, herunder flextid
   3 1029Uoplyst
   88 291110Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 9
 • V34 BIBESKÆFTIGELSE
 • V35 TIMERS BIBESKÆFTIGELSE
  Antal timer er kodet direkte - i intervallet 0-26. (Hvis uregelmæssigt, så sæt ring om kode 00) Ved ikke er kodet 88, uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V36 HVORNÅR BIBESKÆFTIGELSE
 • V37 ANDET TIDSPUNKT
  Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 4 i V36
 • V38 TIDSPUNKT FOR BIBESKÆFT.
 • V39 TRANSPORT TIL/FRA ARBEJ.
  (Angiv det transportmiddel, der benyttes over den længste afstand)
  • Om erhvervsarbejde og arb
  • TRANSPORT TIL/FRA ARBEJ.
  • Variablen er filtreret af: V26
   • Filtrerende variable: V26
  • 15. Hvilket transportmiddel bruger Deres ægtefælle hovedsagelig for at komme til og fra arbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24730Arbejder hjemme
   371111Går hele vejen
   9183012Cykel
   12263Knallert
   0194Motorcykel (scooter)
   26528555Egen bil/firmabil
   11236Rutebil
   25807Bus
   25778S-tog, tog
   36949Andet
   3 8799Uoplyst
   47 1567100Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 50
 • V40 ANDET TRANSPORTMIDEL
  Variablen er kodet alfabetisk. Uddybende spørgsmål til kode 09 i V39
 • V41 TID PÅ TRANSPORT
  BEMÆRK. De næste spørgsmål vedrører alene Deres eget syn på arbejdstider. Hvis De ikke selv har erhvervsarbejde skal De gå frem til spm. 20 (V45) og fortsætte derfra.
  • Om erhvervsarbejde og arb
  • TID PÅ TRANSPORT
  • Variablen er filtreret af: V26
   • Filtrerende variable: V26
  • 16.2. Hvor lang tid bruger Deres ægtefælle normalt på transporten til arbejdspladsen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24730Arbejder hjemme
   15294791Under 10 minutter
   1632524211-20 minutter
   816272321-30 minutter
   36103431-40 minutter
   2468541-50 minutter
   1345651-60 minutter
   123771-1 1/4 time
   111881 1/4-1 1/2 time
   12269Mere end 1 1/2 time
   00488Ved ikke
   3 8799Uoplyst
   47 1567100Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 50
 • V42 EXTRA FRITIME/EXTRA LØN
  • Arbejdstider.
  • 17. Hvis De fik valget mellem en ekstra fritime om dagen (samme indtægt) og en ekstra timeløn (samme arbejdstid), hvad ville De så vælge?
  • %MD%AntalKodeKategori
   467015181Ekstra fritime
   20306552Ekstra timeløn
   00108Ved ikke
   4 1309Uoplyst
   30 99010Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 66
 • V43 ARBEJDSTIDSNEDSÆTTELSE
  • Arbejdstider.
  • 18. Hvorledes ville De helst have en eventuel arbejdstidsnedsættelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24367881I form af kortere daglig arbejdstid
   27418822Som forlænget weekend
   10163463Som forlænget ferie
   571544På anden måde
   0058Ved ikke
   4 1389Uoplyst
   30 99010Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 66
 • V44 PRIORITERER I ARBEJDET
  Bemærk! Herfra skal spørgsmålene igen besvares af alle. Om Dem selv og andre mennesker.
  • Arbejdstider.
  • 19. Hvad prioriterer De højest i et arbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15224821At arbejdet giver mig mulighed for at have en rimelig levestandard
   10153202At arbejdet giver kontakt med andre mennesker
   22337173At arbejdet er interessant og udfordrende
   16245184At arbejdet er frit og selvstændigt
   571525At arbejdet er trygt og sikkert
   0078Ved ikke
   4 1179Uoplyst
   30 99010Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 66
 • V45 BESØGE SYGE/ÆLDRE
  (en ring i hver linie)
  • IP og andre mennesker.
  • 20. Bruger De regelmæssigt en del af Deres fritid til uden betaling - at: 20.1. Besøge syge/ældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   28309361Ja
   667021962Nej
   0018Ved ikke
   5 1709Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 95
 • V46 HJÆLPE NABOER
  (en ring i hver linie)
  • IP og andre mennesker.
  • 20. Bruger De regelmæssigt en del af Deres fritid til uden betaling - at: 20.2. Hjælpe naboer
  • %MD%AntalKodeKategori
   313210241Ja
   656821352Nej
   0018Ved ikke
   4 1439Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 96
 • V47 PASSE BØRNEBØRN
  (en ring i hver linie)
  • IP og andre mennesker.
  • 20. Bruger De regelmæssigt en del af Deres fritid til uden betaling - at: 20.3. Passe børnebørn
  • %MD%AntalKodeKategori
   17185661Ja
   778225522Nej
   0018Ved ikke
   6 1849Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V48 HVOR TIT GÆSTER HJEMME
  (I gennemsnit over en længere periode)
  • IP og andre mennesker.
  • 21. Hvor tit har De gæster hjemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   992811Sjældent/aldrig
   252582121 gang om måneden
   26268483Hver 14. dag
   26268644Ugentlig
   14144595Flere gange ugentlig
   0028Ved ikke
   1 289Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V49 HVOR TIT GÅR DE PÅ BESØG
  (I gennemsnit over en længere periode)
  • IP og andre mennesker.
  • 22. Hvor tit går De på besøg?
  • %MD%AntalKodeKategori
   772181Sjældent/aldrig
   202167721 gang om måneden
   26268513Hver 14. dag
   323210444Ugentlig
   15154835Flere gange ugentlig
   0018Ved ikke
   1 299Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V50 DYRKER SPORT EL. MOTION
  • IP og andre mennesker.
  • 23. Dyrker De sport eller motion?
  • %MD%AntalKodeKategori
   424313941Ja
   17175702Ja, men ikke for tiden
   394012953Nej
   1 449Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V51 SYER OG STRIKKER
  • IP og andre mennesker.
  • 24. Gør De sommetider noget af følgende? - Hvornår gjorde De det sidst? 24.1. Fremstilling af nyt tøj til nogen i familien (syning/strikning)
  • %MD%AntalKodeKategori
   505316371Nej, gør det aldrig
   17185662Ja, inden for seneste uge
   11123673Ja, inden for seneste måned
   892784Ja, inden for seneste halve år
   22665Ja, inden for seneste år
   451486Ja, men mere end 1 år siden
   7 2419Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V52 REPERATIONER AF TØJ
  • IP og andre mennesker.
  • 24. Gør De sommetider noget af følgende? - Hvornår gjorde De det sidst? 24.2. Større reparationer eller forandringer af tøj til nogen i familien
  • %MD%AntalKodeKategori
   596519441Nej, gør det aldrig
   772212Ja, inden for seneste uge
   11133753Ja, inden for seneste måned
   882534Ja, inden for seneste halve år
   23805Ja, inden for seneste år
   441176Ja, men mere end 1 år siden
   9 3139Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 91
 • V53 REPARATION AF BIL
  • IP og andre mennesker.
  • 24. Gør De sommetider noget af følgende? - Hvornår gjorde De det sidst? 24.3. Reparation af familiens bil
  • %MD%AntalKodeKategori
   637020701Nej, gør det aldrig
   561702Ja, inden for seneste uge
   10113153Ja, inden for seneste måned
   882504Ja, inden for seneste halve år
   22585Ja, inden for seneste år
   33946Ja, men mere end 1 år siden
   10 3469Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 90
 • V54 REP. AF TRANSPORTMIDLER
  • IP og andre mennesker.
  • 24. Gør De sommetider noget af følgende? - Hvornår gjorde De det sidst? 24.4. Reparation af andre transportmidler i familien
  • %MD%AntalKodeKategori
   515716711Nej, gør det aldrig
   671982Ja, inden for seneste uge
   12144013Ja, inden for seneste måned
   13144244Ja, inden for seneste halve år
   441275Ja, inden for seneste år
   441276Ja, men mere end 1 år siden
   11 3559Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 89
 • V55 REP. AF HUS/LEJLIGHED
  • IP og andre mennesker.
  • 24. Gør De sommetider noget af følgende? - Hvornår gjorde De det sidst? 24.5. Reparations- eller vedligeholdelsesarbejde i Deres hus/lejlighed (evt. sommerhus)
  • %MD%AntalKodeKategori
   19206241Nej, gør det aldrig
   15164992Ja, inden for seneste uge
   20216573Ja, inden for seneste måned
   24257904Ja, inden for seneste halve år
   992925Ja, inden for seneste år
   782476Ja, men mere end 1 år siden
   6 1949Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V56 TILBYGNING TIL HUS EL.
  Vedr. spm. 25.1-25.11 (V57-V67): 25. Oplever De til hverdag, at nogen af følgende forhold gør det svært for Dem at nå alle Deres daglige gøremål? (En ring i hver linie)
  • IP og andre mennesker.
  • 24. Gør De sommetider noget af følgende? - Hvornår gjorde De det sidst? 24.6. Tilbygning til Deres hus (inkl. udhus/carport)
  • %MD%AntalKodeKategori
   617020181Nej, gør det aldrig
   22642Ja, inden for seneste: uge
   22553Ja, inden for seneste: måned
   551514Ja, inden for seneste: halve år
   341015Ja, inden for seneste: år
   15174906Ja, men mere end 1 år siden
   13 4249Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 87
 • V57 BUTIKKERNES LUKKETIDER
  • Daglige gøremål.
  • 25.1. Dagligvarebutikkernes lukketider?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12123941Ja
   848827592Nej
   5 1509Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 95
 • V58 BANKERS LUKKETIDER
  • Daglige gøremål.
  • 25.2. Banker og sparekassers lukketider?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21226951Ja
   747824552Nej
   5 1539Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 95
 • V59 POSTHUSENES LUKKETIDER
  • Daglige gøremål.
  • 25.3. Posthusenes lukketider?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17185601Ja
   788225772Nej
   5 1669Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 95
 • V60 OFF. KONTORES LUKKETIDER
  • Daglige gøremål.
  • 25.4. Offentlige kontorers lukketider?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24267981Ja
   707423222Nej
   0018Ved ikke
   6 1829Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V61 BØRNEINST. LUKKETIDER
  • Daglige gøremål.
  • 25.5. Børneinstitutionernes lukketider?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441181Ja
   889628972Nej
   0018Ved ikke
   9 2879Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 91
 • V62 BIBLIOTEKERS LUKKETIDER
  • Daglige gøremål.
  • 25.6. Bibliotekernes lukketider?
  • %MD%AntalKodeKategori
   661921Ja
   889429002Nej
   6 2119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V63 EGEN ARBEJDSTID
  • Daglige gøremål.
  • 25.7. Egen arbejdstid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23257661Ja
   697522932Nej
   0028ved ikke
   7 2429Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V64 ÆGTEFÆLLES ARBEJDSTID
  • Daglige gøremål.
  • 25.8. Ægtefælles arbejdstid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12133881Ja
   798725932Nej
   0018Ved ikke
   10 3219Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 90
 • V65 EGNE FRITIDSAKTIVITETER
  • Daglige gøremål.
  • 25.9. Egne fritidsaktiviteter?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14154551Ja
   798526222Nej
   0018Ved ikke
   7 2259Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V66 FAMILIEMEDLEM. FRITIDAK.
  • Daglige gøremål.
  • 25.10. Andre familiemedlemmers fritidsaktiviteter?
  • %MD%AntalKodeKategori
   782451Ja
   849227902Nej
   0018Ved ikke
   8 2679Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 92
 • V67 FAMILIENS SPISETID
  Vedr. spm. 26.1-26.9 (V68-V76): Apparater med flere funktioner tælles med for hver, fx farve-TV med indbygget tekst-TV tælles både som farve-TV og som tekst-TV.
  • Daglige gøremål.
  • 25.11. Familiens spisetid (aften)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10113331Ja
   848927792Nej
   6 1919Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V68 SORT/HVID TV
  • Radio og fjernsyn.
  • 26. Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: 26.1. Sort/hvid TV
  • %MD%AntalKodeKategori
   747524480Ingen
   23237591Een
   22702To
   0063Tre
   0014Fire eller flere
   0018Ved ikke
   1 189Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V69 FARVE-TV
  • Radio og fjernsyn.
  • 26. Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: 26.2. Farve-TV
  • %MD%AntalKodeKategori
   13134210Ingen
   747524591Een
   11113652To
   11353Tre
   0034Fire eller flere
   0018Ved ikke
   1 199Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V70 TEKST-TV
  • Radio og fjernsyn.
  • 26. Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: 26.3. Tekst-TV
  • %MD%AntalKodeKategori
   818226700Ingen
   18185821Een
   00162To
   0003Tre
   0014Fire eller flere
   0018Ved ikke
   1 339Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V71 HJEMME COMPUTER
  • Radio og fjernsyn.
  • 26. Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: 26.4. Hjemme computer
  • %MD%AntalKodeKategori
   878828810Ingen
   11113591Een
   11282To
   0023Tre
   0034Fire eller flere
   0018Ved ikke
   1 299Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V72 VIDEOBÅNDOPTAGER
  • Radio og fjernsyn.
  • 26. Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: 26.5. Videobåndoptager
  • %MD%AntalKodeKategori
   757524610Ingen
   23247701Een
   11372To
   0053Tre
   0014Fire eller flere
   0018Ved ikke
   1 289Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V73 KASSETTEBÅNDOPTAGER
  • Radio og fjernsyn.
  • 26. Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: 26.6. Kassettebåndoptager
  • %MD%AntalKodeKategori
   16165150Ingen
   444414581Een
   20206512To
   12124003Tre
   882554Fire eller flere
   0018Ved ikke
   1 239Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V74 ALMINDELIG GRAMMOFON
  • Radio og fjernsyn.
  • 26. Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: 26.7. Almindelig grammofon
  • %MD%AntalKodeKategori
   343411190Ingen
   525217141Een
   10103442To
   33863Tre
   00164Fire eller flere
   0018Ved ikke
   1 239Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V75 COMPACT DISC
  • Radio og fjernsyn.
  • 26. Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: 26.8. Compact disc afspiller
  • %MD%AntalKodeKategori
   939430790Ingen
   551761Een
   11262To
   0033Tre
   0004Fire eller flere
   0018Ved ikke
   1 189Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V76 RADIO
  • Radio og fjernsyn.
  • 26. Hvor mange eksemplarer har man i Deres husstand af følgende apparater: 26.9. Radiomodtager
  • %MD%AntalKodeKategori
   441330Ingen
   383812521Een
   22227172To
   17185753Tre
   18186054Fire eller flere
   0018Ved ikke
   1 209Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V77 HAR IKKE TV
  (På et af husstandens TV-apparater)
  • Radio og fjernsyn.
  • 27. Hvilke fjernsynskanaler kan man i Deres husstand modtage? 27.1. Har ikke TV
  • %MD%AntalKodeKategori
   331061Nævnt - gå til spm. 29 (V101)
   969731782Ikke nævnt
   1 199Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V78 DANSK TV
  (På et af husstandens TV-apparater)
  • Radio og fjernsyn.
  • DANSK TV
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 27. Hvilke fjernsynskanaler kan man i Deres husstand modtage? 27.2. Dansk TV (fra Danmarks Radio)
  • %MD%AntalKodeKategori
   969931581Nævnt
   11202Ikke nævnt
   1 199Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 96
 • V79 LOKAL TV
  (På et af husstandens TV-apparater)
  • Radio og fjernsyn.
  • LOKAL TV
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 27. Hvilke fjernsynskanaler kan man i Deres husstand modtage? 27.3. Lokal TV (uden for Danmarks Radio)
  • %MD%AntalKodeKategori
   373912341Nævnt
   596119442Ikke nævnt
   1 199Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 96
 • V80 SVENSK TV
  (På et af husstandens TV-apparater)
 • V81 NORSK TV
  (På et af husstandens TV-apparater)
 • V82 VESTTYSK TV
  (På et af husstandens TV-apparater)
 • V83 ØSTTYSK TV
  (På et af husstandens TV-apparater)
 • V84 ANDRE UDSENDELSER
  (På et af husstandens TV-apparater)
 • V85 TV-AVISEN
  • TV-interesser.
  • TV-AVISEN
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.1. TV-avisen
  • %MD%AntalKodeKategori
   464815211Meget interesseret
   434514142Interesseret
   551613Hverken/eller
   11374Uinteresseret
   11185Meget uinteresseret
   1 469Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 95
 • V86 UGENS GÆST
  • TV-interesser.
  • UGENS GÆST
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.2. Ugens gæst
  • %MD%AntalKodeKategori
   11113471Meget interesseret
   364012042Interesseret
   24267913Hverken/eller
   14154704Uinteresseret
   782365Meget uinteresseret
   5 1499Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 92
 • V87 LANDET RUNDT
  • TV-interesser.
  • LANDET RUNDT
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.3. Landet rundt
  • %MD%AntalKodeKategori
   21226811Meget interesseret
   394212932Interesseret
   18206073Hverken/eller
   10113244Uinteresseret
   551625Meget uinteresseret
   4 1309Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V88 SPORT
  • TV-interesser.
  • SPORT
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.4. Sport
  • %MD%AntalKodeKategori
   27298791Meget interesseret
   28309112Interesseret
   15164983Hverken/eller
   12134074Uinteresseret
   10113385Meget uinteresseret
   5 1649Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 92
 • V89 UDSENDELSER OM EDB
  • TV-interesser.
  • UDSENDELSER OM EDB
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.5. Udsendelser om edb
  • %MD%AntalKodeKategori
   341151Meget interesseret
   14164602Interesseret
   22257263Hverken/eller
   26298544Uinteresseret
   24277915Meget uinteresseret
   8 2519Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 89
 • V90 UDSENDELSER OM BØGER
  • TV-interesser.
  • UDSENDELSER OM BØGER
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.6. Udsendelser om bøger, kunst
  • %MD%AntalKodeKategori
   782411Meget interesseret
   21237042Interesseret
   19216223Hverken/eller
   22257404Uinteresseret
   21236995Meget uinteresseret
   6 1919Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 91
 • V91 UDSENDELSER OM NATUR
  • TV-interesser.
  • UDSENDELSER OM NATUR
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.7. Udsendelser om natur og dyr
  • %MD%AntalKodeKategori
   485115941Meget interesseret
   373912162Interesseret
   782363Hverken/eller
   12474Uinteresseret
   11235Meget uinteresseret
   2 819Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V92 DANSK UNDERHOLDNING
  • TV-interesser.
  • DANSK UNDERHOLDNING
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.8. Dansk underholdning
  • %MD%AntalKodeKategori
   19206241Meget interesseret
   454814782Interesseret
   20226773Hverken/eller
   661854Uinteresseret
   331065Meget uinteresseret
   4 1279Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V93 KRIMINALSERIER
  • TV-interesser.
  • KRIMINALSERIER
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.9. Kriminalserier
  • %MD%AntalKodeKategori
   24268051Meget interesseret
   424513912Interesseret
   14154693Hverken/eller
   772274Uinteresseret
   551685Meget uinteresseret
   4 1379Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V94 TV-TEATER
  • TV-interesser.
  • TV-TEATER
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.10. TV-teater.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16175251Meget interesseret
   363911942Interesseret
   22237123Hverken/eller
   12133844Uinteresseret
   782365Meget uinteresseret
   4 1469Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 92
 • V95 KLASSISK MUSIK OG BALLET
  • TV-interesser.
  • KLASSISK MUSIK OG BALLET
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.11. Klassisk musik og ballet
  • %MD%AntalKodeKategori
   772231Meget interesseret
   16185252Interesseret
   15164913Hverken/eller
   21236944Uinteresseret
   323610675Meget uinteresseret
   6 1979Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 91
 • V96 RYTMISK MUSIK
  • TV-interesser.
  • RYTMISK MUSIK
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.12. Rytmisk musik
  • %MD%AntalKodeKategori
   9103101Meget interesseret
   333710952Interesseret
   22247263Hverken/eller
   14164764Uinteresseret
   11133765Meget uinteresseret
   6 2149Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 90
 • V97 BØRNEUDSENDELSER
  • TV-interesser.
  • BØRNEUDSENDELSER
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.13. Børneudsendelser
  • %MD%AntalKodeKategori
   892711Meget interesseret
   333610832Interesseret
   24278093Hverken/eller
   16175134Uinteresseret
   10113295Meget uinteresseret
   6 1929Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 91
 • V98 UNGDOMSREDAKTIONEN
  • TV-interesser.
  • UNGDOMSREDAKTIONEN
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.14. Ungdomsredaktionen
  • %MD%AntalKodeKategori
   772151Meget interesseret
   30339832Interesseret
   25288393Hverken/eller
   16185404Uinteresseret
   13144145Meget uinteresseret
   6 2069Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 91
 • V99 UNDERVISNINGSPROGRAMMER
  • TV-interesser.
  • UNDERVISNINGSPROGRAMMER
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.15. Undervisningsprogrammer
  • %MD%AntalKodeKategori
   661901Meget interesseret
   25288322Interesseret
   313410253Hverken/eller
   18205964Uinteresseret
   10123455Meget uinteresseret
   6 2099Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 90
 • V100 LOKAL-TV
  • TV-interesser.
  • LOKAL-TV
  • Variablen er filtreret af: V77
   • Filtrerende variable: V77
  • 28. Hvor interesseret er De i følgende TV-programmer? 28.16. Lokal-TV
  • %MD%AntalKodeKategori
   17205501Meget interesseret
   26328732Interesseret
   22267143Hverken/eller
   8102624Uinteresseret
   10123195Meget uinteresseret
   0058
   14 4749Uoplyst
   3 10610Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 82
 • V101 HVOR OFTE SE DE VIDEO
  (Dette gælder også TV-udsendelser, som er optaget på video)
  • Video-interesser.
  • 29. Hvor ofte ser De video hjemme hos Dem selv eller hos bekendte?
  • %MD%AntalKodeKategori
   424313831Ser aldrig video - gå til spm. 32.1 (V109)
   551582Stort set daglig
   17175603Hver uge
   12134124Hver måned
   22227245Sjældnere
   2 669Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 98
 • V102 VIDEO SPILLEFILM
 • V103 VIDEO TEGNEFILM
 • V104 VIDEO SPORTSPROGRAMMER
 • V105 VIDEO MUSIK OL.
 • V106 VIDEO ANDET
 • V107 HVAD ANDET VIDEO
  Variablen er kodet alfabetisk Uddybende spørgsmål til V106
 • V108 LEJEDE EL. TAPPEDE
  • Video-interesser.
  • LEJEDE EL. TAPPEDE
  • Variablen er filtreret af: V101
   • Filtrerende variable: V101
  • 31. Når De ser video, er det så mest tappede TV-udsendelser eller lejede film, De ser?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16295241'Tappede' TV-udsendelser
   27508912Lejede film
   12213853Omtrent lige meget af hver slags
   4 1209Uoplyst
   42 138310Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 54
 • V109 NYHEDER
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.1. Nyheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   545517871Meget interesseret
   383912632Interesseret
   331113Hverken/eller
   11454Uinteresseret
   11315Meget uinteresseret
   2 669Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 98
 • V110 UDENRIGSORIENTERING
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.2. Udenrigsorientering
  • %MD%AntalKodeKategori
   16165131Meget interesseret
   414413682Interesseret
   21226803Hverken/eller
   11123614Uinteresseret
   661945Meget uinteresseret
   6 1879Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V111 ARBEJDSMARKEDSSTOF
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.3. Arbejdsmarkedsstof
  • %MD%AntalKodeKategori
   9103111Meget interesseret
   363811872Interesseret
   26288703Hverken/eller
   15164804Uinteresseret
   782375Meget uinteresseret
   7 2189Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V112 RADIOTINGET
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.4. Radiotinget
  • %MD%AntalKodeKategori
   22641Meget interesseret
   10113252Interesseret
   343711233Hverken/eller
   30329794Uinteresseret
   17185545Meget uinteresseret
   8 2589Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 92
 • V113 FAMILIESPEJLET
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.5. Familiespejlet
  • %MD%AntalKodeKategori
   661941Meget interesseret
   17185492Interesseret
   30329783Hverken/eller
   26288674Uinteresseret
   15165055Meget uinteresseret
   6 2109Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V114 LIVSHISTORIER
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.6. Menneskers livshistorie
  • %MD%AntalKodeKategori
   11123681Meget interesseret
   28299102Interesseret
   26278503Hverken/eller
   18196014Uinteresseret
   12133955Meget uinteresseret
   5 1799Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 95
 • V115 RADIOTEATER
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.7. Radioteater
  • %MD%AntalKodeKategori
   551591Meget interesseret
   14154692Interesseret
   26288593Hverken/eller
   29319634Uinteresseret
   19206305Meget uinteresseret
   7 2239Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V116 OPLÆSNING
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.8. Oplæsning, føljeton o.l.
  • %MD%AntalKodeKategori
   33991Meget interesseret
   14154512Interesseret
   25268103Hverken/eller
   313310134Uinteresseret
   21237015Meget uinteresseret
   7 2299Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V117 DANSK FOLKEMUSIK
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.9. Dansk folkemusik
  • %MD%AntalKodeKategori
   992851Meget interesseret
   25278302Interesseret
   24257903Hverken/eller
   22237204Uinteresseret
   15164885Meget uinteresseret
   6 1909Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V118 UDENLANDSK FOLKEMUSIK
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.10. Udenlandsk folkemusik
  • %MD%AntalKodeKategori
   561721Meget interesseret
   21237102Interesseret
   26288553Hverken/eller
   24257814Uinteresseret
   17185535Meget uinteresseret
   7 2329Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V119 POPMUSIK OG SLAGERE
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.11. Popmusik og slagere
  • %MD%AntalKodeKategori
   17185641Meget interesseret
   384012582Interesseret
   19206273Hverken/eller
   12123844Uinteresseret
   9103005Meget uinteresseret
   5 1709Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 95
 • V120 BEAT OG ROCK MUSIK
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.12. Beat- og roskmusik
  • %MD%AntalKodeKategori
   14154661Meget interesseret
   27298862Interesseret
   19206183Hverken/eller
   17185494Uinteresseret
   17185555Meget uinteresseret
   7 2299Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V121 TRADITIONEL JAZZ
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.13. Traditionel jazz
  • %MD%AntalKodeKategori
   661971Meget interesseret
   20216542Interesseret
   24257823Hverken/eller
   23257554Uinteresseret
   21226795Meget uinteresseret
   7 2369Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V122 KLASSISK MUSIK
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.14. Klassisk musik (symfonier, kammermusik)
  • %MD%AntalKodeKategori
   782441Meget interesseret
   17185502Interesseret
   18206093Hverken/eller
   21237044Uinteresseret
   30329785Meget uinteresseret
   7 2189Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V123 LETTERE KLASSISK MUSIK
  • Radio-interesser.
  • 32. Hvor interesseret er De i følgende radioproprogrammer? 32.15. Lettere klassisk musik (ouverturer, operettemusik)
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103161Meget interesseret
   27288902Interesseret
   20216473Hverken/eller
   17185784Uinteresseret
   21226965Meget uinteresseret
   5 1769Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 95
 • V124 MUSIK FRA GRAMMOFON/BÅND
  • Musik-interesse.
  • 33. Hvor ofte lytter De til musik, som spilles på Deres eller familiens grammofon/båndoptager?
  • %MD%AntalKodeKategori
   992910Aldrig - gå til spm. 35.1. (V133)
   505116521Stort set daglig
   25258142Hver uge
   772443Hver måned
   882704Sjældnere
   1 329Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V125 KØBER PLADER/BÅND
 • V126 LÅNER AF FAMILIEN/ANDRE
 • V127 MODTAGER SOM GAVE
 • V128 LÅNER AF BEKENDTE
 • V129 LÅNER PÅ BIBLIOTEKET
 • V130 OPTAGER FRA RADIO/TV
 • V131 ANDRE MÅDER
 • V132 HVILKE ANDRE MÅDER
  Variablen er kodet alfabetisk? Uddybende spørgsmål til V131
 • V133 SPILLER
  • Spiller/synger selv.
  • 35.1. Spiller eller synger De selv? 35.1.1. Ja, spiller
  • %MD%AntalKodeKategori
   15165071Nævnt
   828426982Ikke nævnt
   3 989Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 97
 • V134 SYNGER
  • Spiller/synger selv.
  • 35.1. Spiller eller synger De selv? 35.1.2. Ja, synger selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   17175481Nævnt
   808326572Ikke nævnt
   3 989Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 97
 • V135 HVERKEN SPILLER/SYNGER
  • Spiller/synger selv.
  • 35.1. Spiller eller synger De selv? 35.1.3 Nej, ingen af delene
  • %MD%AntalKodeKategori
   727523891Nævnt - gå til spm. 36 (V144)
   25258162Ikke nævnt
   3 989Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 97
 • V136 KLAVER
 • V137 STRYGEINSTRUMENT
 • V138 ANDRE STRENGINSTRUMENTER
 • V139 BLÆSERINSTRUMENT
 • V140 SLAGTØJSINSTRUMENT
 • V141 HARMONIKA
 • V142 ANDET INSTRUMENT
 • V143 HVILKET INSTRUMENT
  Variablen er kodet alfabetisk Uddybende spørgsmål til V142
 • V144 AVIS
  • Læse-interesser.
  • 36. Hvor ofte læser De avis?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11230Aldrig - gå til spm. 39.1 (V156)
   838427431Stort set hver dag
   14144522Hver uge
   11223Hver måned
   11404Sjældnere
   1 239Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V145 MERE END EN AVIS
 • V146 RADIO OG TV-PROGRAMMER
 • V147 TEGNESERIER
 • V148 SPORT
 • V149 MODE OG TØJ
 • V150 ANNONCER
 • V151 KRIMINALSTOF OG ULYKKER
 • V152 NYHEDER FRA LOKALOMRÅDET
 • V153 NYHEDER
 • V154 POLITIK
 • V155 STOF FRA UDLANDET
 • V156 TEGNESERIER
  • Læse-interesser.
  • 39. Læser De sommetider noget af følgende? - Hvor ofte? 39.1. Tegneserier
  • %MD%AntalKodeKategori
   27308971Nej, aldrig
   17195542Ja, stort set daglig
   14164663Ja, hver uge
   10113184Ja, hver måned
   22257275Ja, sjældnere
   10 3419Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 90
 • V157 UNDERHOLDENED BLADE
  • Læse-interesser.
  • 39. Læser De sommetider noget af følgende? - Hvor ofte? 39.2. Underholdende blade (fx ugeblade romanblade og vittighedsblade)
  • %MD%AntalKodeKategori
   17175461Nej, aldrig
   551632Ja, stort set daglig
   394212993Ja, hver uge
   15164974Ja, hver måned
   19206175Ja, sjældnere
   5 1819Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 95
 • V158 BLADE OM SÆRLIGE EMNER
  • Læse-interesser.
  • 39. Læser De sommetider noget af følgende? - Hvor ofte? 39.3. Blade om særlige emner (fx håndarbejde, hus og have, mekanik, computer, mad)
  • %MD%AntalKodeKategori
   14164751Nej, aldrig
   441222Ja, stort set daglig
   17185653Ja, hver uge
   353811494Ja, hver måned
   23247475Ja, sjældnere
   7 2459Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V159 SKØNLITTERÆRE BØGER
  • Læse-interesser.
  • 39. Læser De sommetider noget af følgende? - Hvor ofte? 39.4. Skønlitterære bøger (romaner, fortællinger)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14154541Nej, aldrig
   18206062Ja, stort set daglig
   15164953Ja, hver uge
   17185524Ja, hver måned
   28319345Ja, sjældnere
   8 2629Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 92
 • V160 FAGBØGER
  • Læse-interesser.
  • 39. Læser De sommetider noget af følgende? - Hvor ofte? 39.5. Fagbøger (faglige bøger om fx bil, idræt, dyr, psykologi, historie, miljøspørgsmål)
  • %MD%AntalKodeKategori
   18195791Nej, aldrig
   11123582Ja, stort set daglig
   13144273Ja, hver uge
   21247104Ja, hver måned
   28319225Ja, sjældnere
   9 3079Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 91
 • V161 DISTRIKTBLADE
  Om biblioteksbenyttelse.
  • Læse-interesser.
  • 39. Læser De sommetider noget af følgende? - Hvor ofte? 39.6. Distriktsblade og tilbudsaviser
  • %MD%AntalKodeKategori
   561781Nej, aldrig
   772292Ja, stort set daglig
   747624373Ja, hver uge
   551644Ja, hver måned
   561795Ja, sjældnere
   4 1169Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 96
 • V162 FOLKEBIBLIOTEKET
  • Biblioteks-benyttelse.
  • 40. Hvor ofte kommer De på det nærmeste folkebibliotek/ bogbus? (nærmest ved Deres bopæl)
  • %MD%AntalKodeKategori
   353611710Aldrig - gå til spm. 42.1 (V172)
   11241Næsten hver dag
   11382Ca. 2 gange om ugen
   441433Ca. 1 gang om ugen
   10103264Ca. 2 gange om måneden
   16165155Ca. 1 gang om måneden
   17175526Ca. 3-10 gange om året
   15154797Ca. 1-2 gange om året
   0018Ved ikke
   2 549Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 98
 • V163 LÅNE BØGER ELLER BLADER
 • V164 LÅNE PLADER ELLE BÅND
 • V165 LÆSE BØGER ELLER BLADE
 • V166 HØRE PLADER ELLER BÅND
 • V167 MUSIKAFTNER
 • V168 FOREDRAG
 • V169 FILM
 • V170 UDSTILLINGER
 • V171 STUDIEKREDSE
 • V172 ANDRE FOLKEBIBLIOTEKER
  • Biblioteks-benyttelse.
  • 42.1. Kommer De nogensinde på andre folkebiblioteker i i Deres kommune end det nærmeste?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14144511Ja
   858627982Nej - gå til spm. 43.1 (V175)
   0018Ved ikke - gå til spm. 43.1 (V175)
   2 539Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 98
 • V173 HVOR OFTE ANDRE FOLKEBIB
  • Biblioteks-benyttelse.
  • HVOR OFTE ANDRE FOLKEBIB
  • Variablen er filtreret af: V172
   • Filtrerende variable: V172
  • 42.2. Hvor ofte kommer De der?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0151Næsten hver dag
   0292Ca. 2 gange om ugen
   15223Ca. 1 gang om ugen
   18364Ca. 2 gange om måneden
   319865Ca. 1 gang om måneden
   5341496Ca. 3-10 gange om året
   4311357Ca. 1-2 gange om året
   2 639Uoplyst
   85 279810Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 13
 • V174 HVORFOR ANDRE FOLKEBIB.
  • Biblioteks-benyttelse.
  • HVORFOR ANDRE FOLKEBIB.
  • Variablen er filtreret af: V172
   • Filtrerende variable: V172
  • 42.3. Hvad er den væsentligste grund til, at De kommer der?
  • %MD%AntalKodeKategori
   5351551Der er flere bøger
   16272Man kan låne musik
   16273Bedre åbningstider
   4281244Mine specielle ønsker opfyldes bedre der
   18335Det er i almindelighed bedre end det nærmeste
   216726Det ligger nær mit arbejde/uddannelsessted
   2 679Uoplyst
   85 279810Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 13
 • V175 FOLKEBIB. ANDEN KOMMUNE
  • Biblioteks-benyttelse.
  • 43.1. Kommer De nogensinde på et folkebibliotek i en anden kommune?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12123981Ja
   868828472Nej - gå til spm. 44.1 (V178)
   0018Ved ikke - gå til spm 44.1. (V178)
   2 579Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 98
 • V176 HVOR OFTE ANDEN KOMMUNE
  • Biblioteks-benyttelse.
  • HVOR OFTE ANDEN KOMMUNE
  • Variablen er filtreret af: V175
   • Filtrerende variable: V175
  • 43.2. Hvor ofte kommer De der?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0121Næsten hver dag
   0262Ca. 2 gange om ugen
   03113Ca. 1 gang om ugen
   17274Ca. 2 gange om måneden
   217645Ca. 1 gang om måneden
   4321256Ca. 3-10 gange om året
   5391517Ca. 1-2 gange om året
   2 699Uoplyst
   86 284810Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 12
 • V177 HVORFOR ANDEN KOMMUNE
  • Biblioteks-benyttelse.
  • HVORFOR ANDEN KOMMUNE
  • Variablen er filtreret af: V175
   • Filtrerende variable: V175
  • 43.3. Hvad er den væsentligste grund til, at De kommer der?
  • %MD%AntalKodeKategori
   223821Der er flere bøger
   18272Man kan låne musik
   03113Bedre åbningstider
   326954Mine specielle ønsker opfyldes bedre der
   112445Det er i almindelighed bedre end det nærmeste
   3281006Det ligger nær mit arbejde/uddannelsessted
   0018Ved ikke
   3 959Uoplyst
   86 284810Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 11
 • V178 SKOLEBIBLIOTEK
  • Biblioteks-benyttelse.
  • 44.1. Kommer De nogensinde på et skolebibliotek?
  • %MD%AntalKodeKategori
   993071Ja
   899129362Nej - gå til spm. 45.1 (V181)
   0018Ved ikke - gå til spm. 45.1 (V181)
   2 599Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 98
 • V179 HVOR OFTE SKOLEBIBLIOTEK
  • Biblioteks-benyttelse.
  • HVOR OFTE SKOLEBIBLIOTEK
  • Variablen er filtreret af: V178
   • Filtrerende variable: V178
  • 44.2. Hvor ofte kommer De der?
  • %MD%AntalKodeKategori
   115451Næsten hver dag
   110292Ca. 2 gange om ugen
   218543Ca. 1 gang om ugen
   19274Ca. 2 gange om måneden
   116485Ca. 1 gang om måneden
   116486Ca. 3-10 gange om året
   115467Ca. 1-2 gange om året
   2 699Uoplyst
   89 293710Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 9
 • V180 HVORFOR SKOLEBIBLIOTEK
  • Biblioteks-benyttelse.
  • HVORFOR SKOLEBIBLIOTEK
  • Variablen er filtreret af: V178
   • Filtrerende variable: V178
  • 44.3. Hvad er den væsentligste grund til, at De kommer der?
  • %MD%AntalKodeKategori
   05141Der er flere bøger
   0122Man kan låne musik
   05143Bedre åbningstider
   225704Mine specielle ønsker opfyldes bedre der
   0145Det er i almindelighed bedre end det nærmeste
   5621716Det ligger nær mit arbejde/uddannelsessted
   0018Ved ikke
   3 909Uoplyst
   89 293710Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 8
 • V181 FAG- FORSKNINGSBIBLIOTEK
  • Biblioteks-benyttelse.
  • 45.1. Kommer De nogensinde på et fag- eller forskningsbibliotek?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103271Ja
   889029142Nej - gå til spm. 46.1 (V184)
   0018Ved ikke - gå til spm. 46.1 (V184)
   2 619Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 98
 • V182 HVOR OFTE FAG- FORSK.BIB
  • Biblioteks-benyttelse.
  • HVOR OFTE FAG- FORSK.BIB
  • Variablen er filtreret af: V181
   • Filtrerende variable: V181
  • 45.2. Hvor ofte kommer De der?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15171Næsten hver dag
   04142Ca. 2 gange om ugen
   18273Ca. 1 gang om ugen
   110334Ca. 2 gange om måneden
   113425Ca. 1 gang om måneden
   224776Ca. 3-10 gange om året
   3351147Ca. 1-2 gange om året
   2 649Uoplyst
   88 291510Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 10
 • V183 HVORFOR FAG-FORSK.BIB.
  Vedr. spm. 46.1-46.27 (V184-V210): 46. Gør De sometider noget af følgende? Hvornår gjorde de det sidst? (Besvar spørgsmålene linie for linie. Husk: kun en ring i hver linie)
  • Biblioteks-benyttelse.
  • HVORFOR FAG-FORSK.BIB.
  • Variablen er filtreret af: V181
   • Filtrerende variable: V181
  • 45.3. Hvad er den væsentligste grund til, at De kommer der?
  • %MD%AntalKodeKategori
   05151Der er flere bøger
   0122Man kan låne musik
   0013Bedre åbningstider
   8792534Mine specielle ønsker opfyldes bedre der
   0285Det er i almindelighed bedre end det nærmeste
   113416Det ligger nær mit arbejde/uddannelsessted
   2 689Uoplyst
   88 291510Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 10
 • V184 FILM I BIOGRAFEN
  • Fornøjelser.
  • 46. Ser en spillefilm: 46.1. I biografen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15165011Nej, aldrig
   772162Ja, inden for sidste uge
   18185863Ja, inden for sidste måned
   23247454Ja, inden for sidste halve år
   892725Ja, inden for sidste år
   26278496Ja, men mere end 1 år siden
   4 1349Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 96
 • V185 FILM I FJERNSYNET 1.
  • Fornøjelser.
  • 46. Ser en spillefilm: 46.2. I fjernsynet (fra Danmarks radio)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22611Nej, aldrig
   646621202Ja, inden for sidste uge
   26278543Ja, inden for sidste måned
   441354Ja, inden for sidste halve år
   11195Ja, inden for sidste år
   11186Ja, men mere end 1 år siden
   0018Ved ikke
   3 959Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 97
 • V186 FILM I FJERNSYNET 2.
  • Fornøjelser.
  • 46. Ser en spillefilm: 46.3. I fjernsynet (over andre kanaler end Danmarks radio)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   353711611Nej, aldrig
   353711642Ja, inden for sidste uge
   16175223Ja, inden for sidste måned
   561784Ja, inden for sidste halve år
   11435Ja, inden for sidste år
   11466Ja, men mere end 1 år siden
   6 1899Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V187 FILM PÅ VIDEO
  • Fornøjelser.
  • 46. Ser en spillefilm: 46.4. På video?
  • %MD%AntalKodeKategori
   404313231Nej, aldrig
   17185622Ja, inden for sidste uge
   17195733Ja, inden for sidste måned
   12133924Ja, inden for sidste halve år
   331035Ja, inden for sidste år
   331066Ja, men mere end 1 år siden
   7 2449Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V188 FILM ANDRE STEDER
  • Fornøjelser.
  • 46. Ser en spillefilm: 46.5. Andre steder (filmklub)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   808926321Nej, aldrig
   11302Ja, inden for sidste uge
   23783Ja, inden for sidste måned
   22624Ja, inden for sidste halve år
   11295Ja, inden for sidste år
   451436Ja, men mere end 1 år siden
   10 3299Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 90
 • V189 BETALENDE TILSKURER
  • Fornøjelser.
  • 46. Er til et sportsarrangement: 46.6. Som betalende tilskuer?
  • %MD%AntalKodeKategori
   515617001Nej, aldrig
   341112Ja, inden for sidste uge
   671973Ja, inden for sidste måned
   11123644Ja, inden for sidste halve år
   661825Ja, inden for sidste år
   14154566Ja, men mere end 1 år siden
   9 2939Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 91
 • V190 IKKE BETALENDE TILSKURER
  • Fornøjelser.
  • 46. Er til et sportsarrangement: 46.7. Som tilskuer uden betaling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   525817251Nej, aldrig
   671992Ja, inden for sidste uge
   782463Ja, inden for sidste måned
   10113314Ja, inden for sidste halve år
   451435Ja, inden for sidste år
   10113266Ja, men mere end 1 år siden
   0018Ved ikke
   10 3329Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 90
 • V191 KLASSISK KONCERT
  • Fornøjelser.
  • 46. Er til et musikarrangement: 46.8. Klassisk koncert?
  • %MD%AntalKodeKategori
   717723571Nej, aldrig
   11292Ja, inden for sidste uge
   23803Ja, inden for sidste måned
   661864Ja, inden for sidste halve år
   331015Ja, inden for sidste år
   9103016Ja, men mere end 1 år siden
   8 2499Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 92
 • V192 FOLKE/VISEARRANGEMENT
  • Fornøjelser.
  • 46. Er til musikarrangement: 46.9. Folkemusik/visearrangement?
  • %MD%AntalKodeKategori
   677322221Nej, aldrig
   11222Ja, inden for sidste uge
   22543Ja, inden for sidste måned
   672054Ja, inden for sidste halve år
   551645Ja, inden for sidste år
   12133926Ja, men mere end 1 år siden
   7 2449Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V193 JAZZ/BEAT/ROCK
  • Fornøjelser.
  • 46. Er til et musikarrangement: 46.10. Jazz/beat/rock-arrangement?
  • %MD%AntalKodeKategori
   636820761Nej, aldrig
   11352Ja, inden for sidste uge
   441333Ja, inden for sidste måned
   10113364Ja, inden for sidste halve år
   551685Ja, inden for sidste år
   10113246Ja, men mere end 1 år siden
   7 2319Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V194 POP/UNDERHOLDNING
  • Fornøjelser.
  • 46. Er til et musikarrangement: 46.11. Underholdnings- eller poparrangement?
  • %MD%AntalKodeKategori
   626720431Nej, aldrig
   11192Ja, inden for sidste uge
   33903Ja, inden for sidste måned
   992834Ja, inden for sidste halve år
   561805Ja, inden for sidste år
   14154476Ja, men mere end 1 år siden
   7 2419Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V195 BAL PÅ KRO/FORENING
  • Fornøjelser.
  • 46.12. Går til bal (kro/forening)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   525517091Nej, aldrig
   441302Ja, inden for sidste uge
   882513Ja, inden for sidste måned
   13144384Ja, inden for sidste halve år
   661985Ja, inden for sidste år
   12123886Ja, men mere end 1 år siden
   6 1899Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V196 BINGO
  • Fornøjelser.
  • 46.13. Går til bingo?
  • %MD%AntalKodeKategori
   747924581Nej, aldrig
   441212Ja, inden for sidste uge
   23813Ja, inden for sidste måned
   451474Ja, inden for sidste halve år
   33865Ja, inden for sidste år
   772286Ja, men mere end 1 år siden
   6 1829Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V197 ZOO/DYREPARK
  • Fornøjelser.
  • 46.14. Går i zoo/dyrepark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21226811Nej, aldrig
   11272Ja, inden for sidste uge
   22703Ja, inden for sidste måned
   14154684Ja, inden for sidste halve år
   19206435Ja, inden for sidste år
   384012496Ja, men mere end 1 år siden
   5 1659Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 95
 • V198 KUNSTUDSTILLING/MUSEUM
  • Fornøjelser.
  • 46.15. Går på kunstudstilling/-museum?
  • %MD%AntalKodeKategori
   373912271Nej, aldrig
   33982Ja, inden for sidste uge
   772303Ja, inden for sidste måned
   15165084Ja, inden for sidste halve år
   11123775Ja, inden for sidste år
   21226946Ja, men mere end 1 år siden
   5 1699Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 95
 • V199 ANDEN SLAGS MUSEUM
  • Fornøjelser.
  • 46.16. Går på en anden slags museum?
  • %MD%AntalKodeKategori
   353711521Nej, aldrig
   11442Ja, inden for sidste uge
   451453Ja, inden for sidste måned
   15164854Ja, inden for sidste halve år
   13144315Ja, inden for sidste år
   25278356Ja, men mere end 1 år siden
   6 2119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V200 FOREDRAGSARRANGEMENT
  • Fornøjelser.
  • 46.17. Går til foredragsarrangement?
  • %MD%AntalKodeKategori
   495216191Nej, aldrig
   33982Ja, inden for sidste uge
   892763Ja, inden for sidste måned
   13144314Ja, inden for sidste halve år
   772245Ja, inden for sidste år
   14154746Ja, men mere end 1 år siden
   5 1819Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 95
 • V201 POLITISKE MØDER
  • Fornøjelser.
  • 46.18. Går til politisk møde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   747724281Nej, aldrig
   22512Ja, inden for sidste uge
   23793Ja, inden for sidste måned
   441344Ja, inden for sidste halve år
   441175Ja, inden for sidste år
   10103246Ja, men mere end 1 år siden
   5 1709Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 95
 • V202 TUR I SKOVEN
  • Fornøjelser.
  • 46.19. Går tur i skoven?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551501Nej, aldrig
   25268182Ja, inden for sidste uge
   28299223Ja, inden for sidste måned
   25268264Ja, inden for sidste halve år
   882495Ja, inden for sidste år
   772366Ja, men mere end 1 år siden
   3 1029Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 97
 • V203 TUR I PARK
  • Fornøjelser.
  • 46.20. Går tur i park/offentligt anlæg?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19216421Nej, aldrig
   18196012Ja, inden for sidste uge
   20216593Ja, inden for sidste måned
   18196024Ja, inden for sidste halve år
   9103125Ja, inden for sidste år
   9103106Ja, men mere end 1 år siden
   5 1779Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 95
 • V204 TUR I DET ÅBNE LAND
  • Fornøjelser.
  • 46.21. Går tur i det åbne land/ved stranden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441281Nej, aldrig
   26278612Ja, inden for sidste uge
   25258113Ja, inden for sidste måned
   26278694Ja, inden for sidste halve år
   11113495Ja, inden for sidste år
   661866Ja, men mere end 1 år siden
   3 999Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 97
 • V205 OPERA
  • Fornøjelser.
  • 46. Ser en teaterforestilling: 46.22. Opera?
  • %MD%AntalKodeKategori
   778325341Nej, aldrig
   11192Ja, inden for sidste uge
   11343Ja, inden for sidste måned
   33964Ja, inden for sidste halve år
   22715Ja, inden for sidste år
   9102986Ja, men mere end 1 år siden
   8 2519Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 92
 • V206 OPERETTE/MUSICAL
  • Fornøjelser.
  • 46. Ser en teaterforestilling: 46.23. Operette/musical?
  • %MD%AntalKodeKategori
   616620131Nej, aldrig
   11312Ja, inden for sidste uge
   23773Ja, inden for sidste måned
   772274Ja, inden for sidste halve år
   551535Ja, inden for sidste år
   17185646Ja, men mere end 1 år siden
   7 2389Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V207 BALLET/DANS
  • Fornøjelser.
  • 46. Ser en teaterforestilling: 46.24. Ballet/dans?
  • %MD%AntalKodeKategori
   748124521Nej, aldrig
   00132Ja, inden for sidste uge
   22503Ja, inden for sidste måned
   341144Ja, inden for sidste halve år
   23805Ja, inden for sidste år
   10113246Ja, men mere end 1 år siden
   8 2709Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 92
 • V208 REVY
  • Fornøjelser.
  • 46. Ser en teaterforestilling: 46.25. Revy?
  • %MD%AntalKodeKategori
   414413491Nej, aldrig
   11292Ja, inden for sidste uge
   331063Ja, inden for sidste måned
   12123834Ja, inden for sidste halve år
   13144335Ja, inden for sidste år
   24257876Ja, men mere end 1 år siden
   7 2169Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V209 SKUESPIL
  • Fornøjelser.
  • 46. Ser en teaterforestilling: 46.26. Skuespil?
  • %MD%AntalKodeKategori
   444614481Nej, aldrig
   22632Ja, inden for sidste uge
   772203Ja, inden for sidste måned
   13144384Ja, inden for sidste halve år
   892715Ja, inden for sidste år
   20226766Ja, men mere end 1 år siden
   6 1879Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V210 BØRNETEATER
  Vedr. spm. 47.1.-47.24. (V211-V306): Spm. 47. Hvilke former for motion (sport) har De dyrket regelmæssigt i det sidste år? - Og på hvilken måde? (Gerne flere ringe i samme linie)
  • Fornøjelser.
  • 46. Ser en teaterforestilling: 46.27. Børneteater?
  • %MD%AntalKodeKategori
   697422751Nej, aldrig
   11282Ja, inden for sidste uge
   22633Ja, inden for sidste måned
   551674Ja, inden for sidste halve år
   331035Ja, inden for sidste år
   13144216Ja, men mere end 1 år siden
   7 2469Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V211 MEDLEM AF FODBOLDKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.1.1: Fodbold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14144721Nævnt
   858628202Ikke nævnt - gå til spm. 47.2 (V215)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V212 TURNERINGS-FORBOLD
 • V213 MOTIONS-FODBOLD
 • V214 ANDET END FODBOLDKLUB
 • V215 MEDLEM AF HÅNDBOLDKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.2.1. Håndbold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662081Nævnt
   939430842Ikke nævnt - gå til spm. 47.3 (V219)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V216 TURNERINGS-HÅNDBOLD
 • V217 MOTIONS-HÅNDBOLD
 • V218 ANDET END HÅNDBOLDKLUB
 • V219 MEDLEM AF BOLDKLUB 1.
  • Sport og motion.
  • 47.3.1. Andet boldspil for hold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662031Nævnt
   949430892Ikke nævnt - gå til spm. 47.4 (V223)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V220 TURNERNIGS-BOLDSPIL 1.
 • V221 MOTIONS-BOLDSPIL 1.
 • V222 ANDET END BOLDKLUB 1.
 • V223 MEDLEM AF BADMINTONKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.4.1. Badminton?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19196171Nævnt
   818126752Ikke nævnt - gå til spm 47.5 (V227)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V224 TURNERINGS-BADMINTON
 • V225 MOTIONS-BADMINTON
 • V226 ANDET END BADMINTONKLUB
 • V227 MEDLEM AF TENNISKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.5.1. Tennis:
  • %MD%AntalKodeKategori
   662031Nævnt
   949430892Ikke nævnt - gå til spm. 47.6 (V231)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V228 TURNERINGS-TENNIS
 • V229 MOTIONS-TENNIS
 • V230 ANDET END TENNISKLUB
 • V231 MEDLEM AF BOLDKLUB 2.
  • Sport og motion.
  • 47.6.1. Andet boldspil (individuelt)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551531Nævnt
   959531392Ikke nævnt - gå til spm. 47.7 (V235)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V232 TURNERINGS-BOLDSPIL 2.
 • V233 MOTIONS-BOLDSPIL 2.
 • V234 ANDET END BOLDKLUB 2.
 • V235 MEDLEM AF ATLETIKKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.7.1. Atletik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33901Nævnt
   979732022Ikke nævnt - gå til spm. 47.8 (V239)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V236 TURNERINGS-ATLETIK
 • V237 MOTIONS-ATLETIK
 • V238 ANDET END ATLETIKKLUB
 • V239 MEDLEM AF JOGGINKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.8.1. Joggin/kondiløb:
  • %MD%AntalKodeKategori
   21217001Nævnt
   787925922Ikke nævnt - gå til spm. 47.9 (V243)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V240 TURNERINGS-JOGGIN
 • V241 MOTIONS-JOGGIN
 • V242 ANDET END JOGGINKLUB
 • V243 MEDLEM AF VANDREKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.9.1. Vandreture, motionsmarcher?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22227321Nævnt
   787825602Ikke nævnt - gå til spm. 47.10 (V247)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V244 TURNERINGS-VANDRE
 • V245 MOTIONS-VANDRE
 • V246 ANDER END VANDREKLUB
 • V247 MEDLE AF SVØMMEKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.10.1. Svømning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24248031Nævnt
   757624892Ikke nævnt - gå til spm 47.11 (V251)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V248 TURNERINGS-SVØMMER
 • V249 MOTIONS-SVØMMER
 • V250 ANDET END SVØMMEKLUB
 • V251 MEDLEM AF GYMNASTIKKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.11.1. Gymnastik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18185861Nævnt
   828227062Ikke nævnt, gå til spm. 47.12 (V255)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V252 TURNERINGS_GYMNASTIK
 • V253 MOTIONS-GYMNASTIK
 • V254 ANDET END GYMNASTIKKLUB
 • V255 MEDLEM AF BODYKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.12.1. Vægttræning, bodybuilding?
  • %MD%AntalKodeKategori
   772291Nævnt
   939330632Ikke nævnt - gå til spm. 47.13 (V259)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V256 TURNERINGS-BODYBUILDING
 • V257 MOTIONS-BODYBUILDING
 • V258 ANDET END BODYKLUB
 • V259 MEDLEM AF WORK OUT KLUB
  • Sport og motion.
  • 47.13.1. Jazzballet, work out, moderne dans?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551581Nævnt
   959531342Ikke nævnt - gå til spm. 47.14 (V263)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V260 TURNERINGS WORK OUT
 • V261 MOTIONS WORK OUT
 • V262 ANDET END WORK OUT KLUB
 • V263 MEDLEM AF YOGAKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.14.1. Yoga, afspænding, meditation?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551681Nævnt
   959531242Ikke nævnt. - gå til spm. 47.15 (V267)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V264 TURNERINGS-YOGA
 • V265 MOTIONS-YOGA
 • V266 ANDET END YOGAKLUB
 • V267 MEDLEM AF KARATEKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.15.1. Karate, taek-won-do, aikedo, brydning eller anden kampsport?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33851Nævnt
   979732072Ikke nævnt - gå til spm. 47.16 (V271)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V268 TURNERINGS-KARATE
  • Sport og motion.
  • TURNERINGS-KARATE
  • Variablen er filtreret af: V267
   • Filtrerende variable: V267
  • 47.15.2. Som medlem af sportsklub, deltager i konkurrence/ turneringer: Karate, taek-won-do, aikedo, brydning eller anden kampsport?
  • %MD%AntalKodeKategori
   142361Nævnt
   158492Ikke nævnt
   0 119Uoplyst
   97 320710Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 3
 • V269 MOTIONS-KARATE
 • V270 ANDET END KARATEKLUB
 • V271 MEDLEM AF SKYDEKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.16.1. Skydning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551531Nævnt
   959531392Ikke nævnt - gå til spm. 47.17 (V275)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V272 TURNERINGS-SKYDNING
 • V273 MOTIONS-SKYDNING
 • V274 ANDET END SKYDEKLUB
 • V275 MEDLEM AF JAGTKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.17.1. Jagt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551701Nævnt
   959531222Ikke nævnt - gå til spm. 47.18 (V279)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V276 TURNERINGS-JAGT
 • V277 MOTIONS-JAGT
 • V278 ANDET END JAGTKLUB
 • V279 MEDLEM AF FISKEKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.18.1. Fiskeri?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103411Nævnt
   899029512Ikke nævnt - gå til spm. 47.19 (V283)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V280 TURNERINGS-FISKERI
 • V281 MOTIONS-FISKERE
 • V282 ANDET END FISKEKLUB
 • V283 MEDLEM AF CYKELKLUB 1.
  • Sport og motion.
  • 47.19.1. Cykling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29299621Nævnt
   717123302Ikke nævnt - gå til spm. 47.20 (V287)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V284 TURNERINGS-CYKLING 1.
 • V285 MOTIONS-CYKLING 1.
 • V286 ANDET END CYKELKLUB 1.
 • V287 MEDLEM AF CYKELKLUB 2.
  • Sport og motion.
  • 47.20.1. Turcykling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   772451Nævnt
   929330472Ikke besvaret - gå til spm. 47.21 (V291)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V288 TURNERINGS-CYKLING 2.
 • V289 MOTIONS-CYKLING 2.
 • V290 ANDET END CYKELKLUB 2.
 • V291 MEDLEM AF RIDEKLUB
  • Sport og motion.
  • 47.21.1. Ridning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33891Nævnt
   979732032Ikke nævnt - gå til spm. 47.22 (V295)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V292 TURNERINGS-RIDNING
 • V293 MOTIONS-RIDNING
 • V294 ANDET END RIDEKLUB
 • V295 MEDLEM AF ROKLUB OL.
  • Sport og motion.
  • 47.22.1. Kano, kajak, roning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22811Nævnt
   979832112Ikke nævnt - gå til spm. 47.23 (V299)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V296 TURNERINGS-RONING
 • V297 MOTIONS-RONING
 • V298 ANDET END ROKLUB OL.
 • V299 MEDLEM AF SEJLKUB
  • Sport og motion.
  • 47.23.1. Sejlsport?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551551Nævnt?
   959531372Ikke nævnt - gå til spm. 47.24 (V303)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V300 TURNERINGS-SEJLAS
 • V301 MOTIONS-SEJLAS
 • V302 ANDET END SEJLKLUB
 • V303 MEDLEM AF SKIKLUB OL.
  • Sport og motion.
  • 47.24.1. Skøjte- og skiløb?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11113681Nævnt
   898929242Ikke nævnt - gå til spm. 48 (V307)
   0 119Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 100
 • V304 TURNERINGS-SKILØB
 • V305 MOTIONS-SKILØB
 • V306 ANDET END SKILØB OL.
 • V307 KURSER
  • Efteruddannelse.
  • 48. Har De i 1986 været på (efteruddannelses) kursus med henblik på at vedligeholde eller forbedre Deres uddannelses/beskæftigelsesmuligheder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30309771Ja
   697022942Nej, gå til spm 52 (V326)
   1 329Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V308 KURSER ANTAL MÅNEDER
  Antal måneder er kodet direkte - i intervallet 0-12 Ved ikke er kodet 88, uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V309 KURSER ANTAL UGER
  • Efteruddannelse.
  • KURSER ANTAL UGER
  • Variablen er filtreret af: V307
   • Filtrerende variable: V307
  • 49. Hvor lang tid varede kurset (kurserne)? (Hvis flere kurser: den samlede tid) 49.2. Antal uger
  • %MD%AntalKodeKategori
   16565390Under en uge
   51817311 uge
   61918822 uger
   276833 uger
   0028Ved ikke
   1 399Uoplyst
   69 229410Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 29
 • V310 KURSER ANTAL DAGE
  • Efteruddannelse.
  • KURSER ANTAL DAGE
  • Variablen er filtreret af: V307
   • Filtrerende variable: V307
  • 49. Hvor lang tid varede kurset (kurserne)? (Hvis flere kurser: den samlede tid) 49.3. Antal dage
  • %MD%AntalKodeKategori
   16565440Under en dag
   265911 dag
   398922 dage
   31211333 dage
   276744 dage
   265855 dage
   132566 dage
   0188Ved ikke
   1 469Uoplyst
   69 229410Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 29
 • V311 KURSER I ARBEJDSTIDEN 1.
  Vedr. spm. 51.1.1-51.2.7a (V312-V325): Spm. 51: Hvem betalte for Deres kursus? (husk at afgive svar i begge søjler - gerne flere ringe)
  • Efteruddannelse.
  • KURSER I ARBEJDSTIDEN 1.
  • Variablen er filtreret af: V307
   • Filtrerende variable: V307
  • 50. Fandt kurset (kurserne) sted i eller uden for arbejdstiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   310991Var ikke i arbejde den gang
   17565482Hovedsagelig i arbejdstiden
   6222113Hovedsagelig uden for arbejdstiden
   3121134Ligeligt i og uden for arbejdstiden
   1 389Uoplyst
   69 229410Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 29
 • V312 ARBEJDSGIVEREN 1.
 • V313 IP SELV 1.
 • V314 FAGFORENING 1.
 • V315 ARBEJDSLØSHEDSKASSEN 1.
 • V316 GRATIS KURSUS 1.
 • V317 FOREGIK I MIN FRITID 1.
 • V318 ANDET 1.
  Variablen er kodet alfabetisk Uddybende spørgsmål til V317
 • V319 ARBEJDSGIVEREN 2.
 • V320 IP SELV 2.
 • V321 FAGFORENINGEN 2.
 • V322 ARBEJDSLØSHEDSKASSEN 2.
 • V323 GRATIS KURSUS 2.
 • V324 FOREGIK I MIN FERIE 2.
 • V325 ANDET 2.
  Variablen er kodet alfabetisk Uddybende spørgsmål til V324
 • V326 MEDLEM AF FOLKEKIRKEN 1.
  • Kirkelige interesser.
  • 52. Er De medlem af folkekirken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   919129901Ja
   992842Nej - gå til spm. 56.1 (V330)
   1 299Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V327 DEL. I MENIGHEDSARBEJDET
 • V328 MEDLEM AF FOLKEKIRKEN 2.
 • V329 GÅR DE I KIRKE
  • Kirkelige interesser.
  • GÅR DE I KIRKE
  • Variablen er filtreret af: V326
   • Filtrerende variable: V326
  • 55. Går De ofte i kirke? (Til gudstjeneste/højmesse. - Se bort fra barnedåb, bryllup og begravelse)
  • %MD%AntalKodeKategori
   374112131Nej, aldrig
   313410152Kun til højtider (fx påske, pinse, jul)
   19216303Af og til
   22664Et par gange om måneden
   11355En gang om ugen
   2 609Uoplyst
   9 28410Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 90
 • V330 MEDLEM AF FORENING
  • Forenings-interesser.
  • 56.1. Er De medlem af nogen forening?
  • %MD%AntalKodeKategori
   737524211Ja
   25258242Nej - gå til spm. 58 (V344)
   2 589Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 98
 • V331 POLITISK FORENING
 • V332 IDRÆTSFORENING
 • V333 FAGFORENING
 • V334 FAGLIG FORENING
 • V335 FOREDRAGS-/UNGDOMSFOREN.
 • V336 RELIGIØS FORENING
 • V337 ANDEN FORENING 1.
 • V338 ANDEN FORENING 2.
  Variablen er kodet alfabetisk Uddybende spørgsmål til V337
 • V339 ANTAL FORENINGSMØDER
  Antal foreningsmøder er kodet direkte - i intervallet 0-21 Ved ikke er kodet 88, uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V340 TILLIDSERHVERV
 • V341 UORGANISERET BEVÆGELSE
  (Dvs. aktiviteter vedrørende bestemte emner, fx kvindesag, miljø, fredsarbejde, trafik, beboerspørgsmål)
 • V342 ANTAL MØDER SIDSTE MÅNED
  Antallet er kodet direkte - i intervallet 0-12 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V343 ANTAL MØDER SIDSTE ÅR
  Antallet er kodet direkte - i intervallet 0-50 Ved ikke er kodet 88, uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100 Vedr. spm. 58-58.8.6. (V344-V392): Spm. 58. Har De nogle faste fritidsinteresser, som De går til/dyrker på bestemte ugedage og tidspunkter? (Fx aftenskoleundervisning, sport, motion, privat kortspil, teater, film, musik, foreningsmøder) Oplys for hver enkelt aktivitet: 1) Dens indhold, 2) Hvilken dag i ugen den foregår, 3) Dens varighed angivet ved start og sluttidspunkt (nærmeste hele eller halve klokkeslet).
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 1000.

 • V344 FASTE FRITIDSINTERESSER
  Vedr. spm. 58.1.1.-58.8.6. (V345-V392): Har De nogle faste fritidsinteresser, som De går til/dyrker på bestemte ugedage og tidspunkter?
  • Faste fritidsinteresser.
  • 58. Har De nogle faste fritidsinteresser, som De går til/ dyrker på bestemte ugedage og tidspunkter? 58. Antal aktiviteter
  • %MD%AntalKodeKategori
   495016300Ingen aktiviteter - gå til spm. 59 (V393)
   232376911 aktivitet
   141445322 aktiviteter
   7722233 aktiviteter
   339744 aktiviteter
   225555 aktiviteter
   112666 aktiviteter
   111877 aktiviteter
   001188 aktiviteter
   1 229Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 99
 • V345 1. AKTIVITET: TYPE
  • Faste fritidsinteresser.
  • 1. AKTIVITET: TYPE
  • Variablen er filtreret af: V344
   • Filtrerende variable: V344
  • 58.1.1. 1. aktivitet, type
  • %MD%AntalKodeKategori
   36981Fodbold
   24672Håndbold
   11223Andre boldspil for hold (fx volleybold, basketbold)
   0054Bordtennis
   6122045Badminton
   01156Tennis
   11227Andre boldspil. individuelt (fx billiard, bowling)
   11188Jogging, kondiløb
   36929Svømning
   51016310Gymnastik
   123711Styrketræning, vægttræning, bodybuilding
   122812Jazzballet, work out, moderne dans
   134413Yoga, afspænding, meditation
   122614Selvforsvar, karate, taek-won-do, aikedo, brydning eller anden kampsport
   01915Ridning
   247416Anden sport og motion (evt. uden nærmere angivelse)
   00119
   122620Sang (undervisning i, korsang)
   122621Musikundervisning (fx klaver)
   011122Sammenspil i orkester
   011623Musik uden nærmere angivelse (herunder at det ikke er til at afgøre, om det et kode 21 eller 22)
   123730Dans (danskeskole, ballet, folkedans)
   00431Dramatik, akrobatik
   00832Amatørteater
   00234Filmklub
   00339Andet inden for film og teater
   122940Tegning (porcelæns)maling, skulptur (modellering, udskæring)
   247441Håndarbejde (syning, strikning, stoftryk, plantefarvning, spinding, tilskæring)
   00842Mad or drikke (madlavning, vinbrygning)
   359043Kortspil, skak
   00344Modelbygning (-jernbane, samlesæt)
   00145Samlinger (frimærker, mønter mv.)
   00346Træ- og metalsløjd
   00447Keramik, læder og skind
   01949Andet kreativt
   257950Fremmedsprog
   00851Matematik mv. (regning, kemi, fysik)
   00152Teknik (foto, elektronik mv.)
   111753Edb
   122754Økonomi og handelsfag (jura, regnskab, maskin- skrivning)
   122755Orienteringsfag (geografi, biologi, (lokal)historie, miljø, psykologi, sundhed)
   011156Kunst, litteratur- og musikforståelse
   247459Anden undervisning
   011460Spejder
   00261Ungdomsklub
   011462Ældreklub
   011663Religiøs forening (incl. gudstjeneste)
   124065Andre foreninger
   112466Banko
   00667Private sammenkomster unden nærmere angivelse
   00268Frivilligt omsorgsarbejde
   011069Andet
   1 2299Uoplyst
   49 1630100Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 50
 • V346 1. AKTIVITET: UGEDAG
 • V347 1. AKTIVITET: FRA TIME
  Timetallet kodes direkte - i intervallet 06 - 22 Uoplyst er kodet 99 irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V348 1. AKTIVITET: FRA MINUT
  Minuttallet er kode direkte - i intervallet 0 - 55 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V349 1. AKTIVITET: TIL TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 0-23 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V350 1. AKTIVITET: TIL MINUT
  Minuttallet er kode direkte - i intervallet 0-55 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V351 2. AKTIVITET: TYPE
  • Faste fritidsinteresser.
  • 2. AKTIVITET: TYPE
  • Variablen er filtreret af: V344
   • Filtrerende variable: V344
  • 58.2.1. 2. aktivitet, type
  • %MD%AntalKodeKategori
   310871Fodbold
   15482Håndbold
   02143Andre boldspil for hold (fx volleybold, basketbold)
   0154Bordtennis
   39835Badminton
   0156Tennis
   02147Andre boldspil. individuelt (fx billiard, bowling)
   12178Jogging, kondiløb
   27619Svømning
   287010Gymnastik
   143711Styrketræning, vægttræning, bodybuilding
   021412Jazzballet, work out, moderne dans
   011013Yoga, afspænding, meditation
   132414Selvforsvar, karate, taek-won-do, aikedo, brydning eller anden kampsport
   01615Ridning
   265216Anden sport og motion (evt. uden nærmere angivelse)
   011120Sang (undervisning i, korsang)
   011121Musikundervisning (fx klaver)
   011222Sammenspil i orkester
   01923Musik uden nærmere angivelse (herunder at det ikke er til at afgøre, om det et kode 21 eller 22)
   121830Dans (danskeskole, ballet, folkedans)
   00231Dramatik, akrobatik
   01732Amatørteater
   00133Film-/videogruppe
   00134Filmklub
   01639Andet inden for film og teater
   01740Tegning (porcelæns)maling, skulptur (modellering, udskæring)
   121941Håndarbejde (syning, strikning, stoftryk, plantefarvning, spinding, tilskæring)
   00342Mad or drikke (madlavning, vinbrygning)
   143843Kortspil, skak
   00444Modelbygning (-jernbane, samlesæt)
   00145Samlinger (frimærker, mønter mv.)
   00347Keramik, læder og skind
   00249Andet kreativt
   143650Fremmedsprog
   01851Matematik mv. (regning, kemi, fysik)
   00352Teknik (foto, elektronik mv.)
   01553Edb
   021454Økonomi og handelsfag (jura, regnskab, maskin- skrivning)
   01655Orienteringsfag (geografi, biologi, (lokal)historie, miljø, psykologi, sundhed)
   00456Kunst, litteratur- og musikforståelse
   132859Anden undervisning
   01760Spejder
   00461Ungdomsklub
   00462Ældreklub
   011263Religiøs forening (incl. gudstjeneste)
   00264Partipolitisk forening
   122065Andre foreninger
   021466Banko
   00367Private sammenkomster unden nærmere angivelse
   00268Frivilligt omsorgsarbejde
   01869Andet
   1 2299Uoplyst
   73 2399100Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 27
 • V352 2. AKTIVITET: UGEDAG
 • V353 2. AKTIVITET: FRA TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 6-22 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V354 2. AKTIVITET: FRA MINUT
  Minuttallet er kodet direkte - i intervallet 0-50 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V355 2. AKTIVITET: TIL TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 0-23 Uopkyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V356 2. AKTIVITET: TIL MINUT
  Minutteallet er kodet direkte - i intervallet 0-50 Uoplyst er kodet 99 og irrelevante er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V357 3. AKTIVITET: TYPE
  • Faste fritidsinteresser.
  • 3. AKTIVITET: TYPE
  • Variablen er filtreret af: V344
   • Filtrerende variable: V344
  • 58.3.1. 3. aktivitet, type
  • %MD%AntalKodeKategori
   212501Fodbold
   03122Håndbold
   0283Andre boldspil for hold (fx volleybold, basketbold)
   0134Bordtennis
   18335Badminton
   0156Tennis
   0157Andre boldspil. individuelt (fx billiard, bowling)
   14188Jogging, kondiløb
   17309Svømning
   141710Gymnastik
   173111Styrketræning, vægttræning, bodybuilding
   021012Jazzballet, work out, moderne dans
   01413Yoga, afspænding, meditation
   031514Selvforsvar, karate, taek-won-do, aikedo, brydning eller anden kampsport
   01515Ridning
   183316Anden sport og motion (evt. uden nærmere angivelse)
   00119
   02820Sang (undervisning i, korsang)
   02921Musikundervisning (fx klaver)
   01522Sammenspil i orkester
   01323Musik uden nærmere angivelse (herunder at det ikke er til at afgøre, om det et kode 21 eller 22)
   01330Dans (danskeskole, ballet, folkedans)
   00031Dramatik, akrobatik
   01332Amatørteater
   00134Filmklub
   00139Andet inden for film og teater
   01440Tegning (porcelæns)maling, skulptur (modellering, udskæring)
   02841Håndarbejde (syning, strikning, stoftryk, plantefarvning, spinding, tilskæring)
   01342Mad or drikke (madlavning, vinbrygning)
   031543Kortspil, skak
   00044Modelbygning (-jernbane, samlesæt)
   00145Samlinger (frimærker, mønter mv.)
   00046Træ- og metalsløjd
   00147Keramik, læder og skind
   00249Andet kreativt
   02950Fremmedsprog
   01351Matematik mv. (regning, kemi, fysik)
   00152Teknik (foto, elektronik mv.)
   01353Edb
   02754Økonomi og handelsfag (jura, regnskab, maskin- skrivning)
   01455Orienteringsfag (geografi, biologi, (lokal)historie, miljø, psykologi, sundhed)
   01356Kunst, litteratur- og musikforståelse
   031359Anden undervisning
   00160Spejder
   00261Ungdomsklub
   01662Ældreklub
   02763Religiøs forening (incl. gudstjeneste)
   031465Andre foreninger
   00266Banko
   00167Private sammenkomster unden nærmere angivelse
   00268Frivilligt omsorgsarbejde
   01469Andet
   1 2299Uoplyst
   86 2852100Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 13
 • V358 3. AKTIVITET: UGEDAG
 • V359 3. AKTIVITET: FRA TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 6-22 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V360 3. AKTIVITET: FRA MINUT
  Minuttallet er kodet direkte - i intervallet 0-45 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V361 3. AKTIVITET: TIL TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 0-23 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V362 3. AKTIVITET: TIL MINUT
  Minuttallet er kodet direkte - i intervallet 0-45 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V363 4. AKTIVITET: TYPE
  • Faste fritidsinteresser.
  • 4. AKTIVITET: TYPE
  • Variablen er filtreret af: V344
   • Filtrerende variable: V344
  • 58.4.1. 4. aktivitet, type
  • %MD%AntalKodeKategori
   08161Fodbold
   0492Håndbold
   0243Andre boldspil for hold (fx volleybold, basketbold)
   0124Bordtennis
   05115Badminton
   0246Tennis
   0367Andre boldspil. individuelt (fx billiard, bowling)
   06128Jogging, kondiløb
   18179Svømning
   03610Gymnastik
   191811Styrketræning, vægttræning, bodybuilding
   01212Jazzballet, work out, moderne dans
   01313Yoga, afspænding, meditation
   04814Selvforsvar, karate, taek-won-do, aikedo, brydning eller anden kampsport
   02415Ridning
   071516Anden sport og motion (evt. uden nærmere angivelse)
   00019
   00120Sang (undervisning i, korsang)
   00121Musikundervisning (fx klaver)
   03622Sammenspil i orkester
   00123Musik uden nærmere angivelse (herunder at det ikke er til at afgøre, om det et kode 21 eller 22)
   01230Dans (danskeskole, ballet, folkedans)
   00031Dramatik, akrobatik
   00032Amatørteater
   00034Filmklub
   00039Andet inden for film og teater
   01340Tegning (porcelæns)maling, skulptur (modellering, udskæring)
   03641Håndarbejde (syning, strikning, stoftryk, plantefarvning, spinding, tilskæring)
   00142Mad or drikke (madlavning, vinbrygning)
   03743Kortspil, skak
   00044Modelbygning (-jernbane, samlesæt)
   00045Samlinger (frimærker, mønter mv.)
   00146Træ- og metalsløjd
   00147Keramik, læder og skind
   01249Andet kreativt
   02450Fremmedsprog
   00151Matematik mv. (regning, kemi, fysik)
   00052Teknik (foto, elektronik mv.)
   01353Edb
   02454Økonomi og handelsfag (jura, regnskab, maskin- skrivning)
   01255Orienteringsfag (geografi, biologi, (lokal)historie, miljø, psykologi, sundhed)
   00056Kunst, litteratur- og musikforståelse
   02559Anden undervisning
   00060Spejder
   02461Ungdomsklub
   00062Ældreklub
   03763Religiøs forening (incl. gudstjeneste)
   00164Partipolitisk forening
   01365Andre foreninger
   00066Banko
   00067Private sammenkomster unden nærmere angivelse
   01268Frivilligt omsorgsarbejde
   01269Andet
   1 2299Uoplyst
   93 3074100Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 6
 • V364 4. AKTIVITET: UGEDAG
 • V365 4. AKTIVITET: FRA TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 0-21 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V366 4. AKTIVITET: FRA MINUT
  Minuttallet er kodet direkte - i intervallet 0-50 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V367 4. AKTIVITET: TIL TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 0-23 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V368 4. AKTIVITET: TIL MINUT
  Minuttallet er kodet direkte - i intervallet 0-55 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V369 5. AKTIVITET: TYPE
  • Faste fritidsinteresser.
  • 5. AKTIVITET: TYPE
  • Variablen er filtreret af: V344
   • Filtrerende variable: V344
  • 58.5.1. 5. aktivitet, type
  • %MD%AntalKodeKategori
   0561Fodbold
   0112Håndbold
   0223Andre boldspil for hold (fx volleybold, basketbold)
   0114Bordtennis
   0445Badminton
   0116Tennis
   0337Andre boldspil. individuelt (fx billiard, bowling)
   09108Jogging, kondiløb
   09109Svømning
   03310Gymnastik
   0141511Styrketræning, vægttræning, bodybuilding
   01112Jazzballet, work out, moderne dans
   02213Yoga, afspænding, meditation
   05514Selvforsvar, karate, taek-won-do, aikedo, brydning eller anden kampsport
   03315Ridning
   0121316Anden sport og motion (evt. uden nærmere angivelse)
   00019
   00020Sang (undervisning i, korsang)
   01121Musikundervisning (fx klaver)
   00022Sammenspil i orkester
   01123Musik uden nærmere angivelse (herunder at det ikke er til at afgøre, om det et kode 21 eller 22)
   00030Dans (danskeskole, ballet, folkedans)
   00031Dramatik, akrobatik
   00032Amatørteater
   00034Filmklub
   00039Andet inden for film og teater
   00040Tegning (porcelæns)maling, skulptur (modellering, udskæring)
   02241Håndarbejde (syning, strikning, stoftryk, plantefarvning, spinding, tilskæring)
   01142Mad or drikke (madlavning, vinbrygning)
   00043Kortspil, skak
   00044Modelbygning (-jernbane, samlesæt)
   00045Samlinger (frimærker, mønter mv.)
   00046Træ- og metalsløjd
   01147Keramik, læder og skind
   00049Andet kreativt
   01150Fremmedsprog
   01151Matematik mv. (regning, kemi, fysik)
   00052Teknik (foto, elektronik mv.)
   01153Edb
   00054Økonomi og handelsfag (jura, regnskab, maskin- skrivning)
   01155Orienteringsfag (geografi, biologi, (lokal)historie, miljø, psykologi, sundhed)
   01156Kunst, litteratur- og musikforståelse
   06759Anden undervisning
   01160Spejder
   02261Ungdomsklub
   00062Ældreklub
   04463Religiøs forening (incl. gudstjeneste)
   04465Andre foreninger
   00066Banko
   00067Private sammenkomster unden nærmere angivelse
   00068Frivilligt omsorgsarbejde
   01169Andet
   1 2299Uoplyst
   96 3171100Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 3
 • V370 5. AKTIVITET: UGEDAG
 • V371 5. AKTIVITET: FRA TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 8-22 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V372 5. AKTIVITET: FRA MINUT
  Minuttallet er kodet direkte - i intervallet 0-50 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V373 5. AKTIVITET: TIL TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 0-23 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V374 5. AKTIVITET: TIL MINUT
  Minuttallet er kodet direkte - i intervallet 0-45 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V375 6. AKTIVITET: TYPE
  • Faste fritidsinteresser.
  • 6. AKTIVITET: TYPE
  • Variablen er filtreret af: V344
   • Filtrerende variable: V344
  • 58.6.1. 6. aktivitet, type
  • %MD%AntalKodeKategori
   0421Fodbold
   0422Håndbold
   0213Andre boldspil for hold (fx volleybold, basketbold)
   0214Bordtennis
   0425Badminton
   0006Tennis
   0217Andre boldspil. individuelt (fx billiard, bowling)
   01588Jogging, kondiløb
   0749Svømning
   04210Gymnastik
   0181011Styrketræning, vægttræning, bodybuilding
   00012Jazzballet, work out, moderne dans
   02113Yoga, afspænding, meditation
   02114Selvforsvar, karate, taek-won-do, aikedo, brydning eller anden kampsport
   05315Ridning
   09516Anden sport og motion (evt. uden nærmere angivelse)
   00019
   02120Sang (undervisning i, korsang)
   00021Musikundervisning (fx klaver)
   00022Sammenspil i orkester
   02123Musik uden nærmere angivelse (herunder at det ikke er til at afgøre, om det et kode 21 eller 22)
   00030Dans (danskeskole, ballet, folkedans)
   00031Dramatik, akrobatik
   00032Amatørteater
   00034Filmklub
   00039Andet inden for film og teater
   02140Tegning (porcelæns)maling, skulptur (modellering, udskæring)
   00041Håndarbejde (syning, strikning, stoftryk, plantefarvning, spinding, tilskæring)
   00042Mad or drikke (madlavning, vinbrygning)
   00043Kortspil, skak
   00044Modelbygning (-jernbane, samlesæt)
   00045Samlinger (frimærker, mønter mv.)
   00046Træ- og metalsløjd
   00047Keramik, læder og skind
   00049Andet kreativt
   00050Fremmedsprog
   00051Matematik mv. (regning, kemi, fysik)
   00052Teknik (foto, elektronik mv.)
   02153Edb
   00054Økonomi og handelsfag (jura, regnskab, maskin- skrivning)
   04255Orienteringsfag (geografi, biologi, (lokal)historie, miljø, psykologi, sundhed)
   00056Kunst, litteratur- og musikforståelse
   05359Anden undervisning
   00060Spejder
   00061Ungdomsklub
   00062Ældreklub
   00063Religiøs forening (incl. gudstjeneste)
   04265Andre foreninger
   00066Banko
   00067Private sammenkomster unden nærmere angivelse
   00068Frivilligt omsorgsarbejde
   02169Andet
   1 2299Uoplyst
   98 3226100Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 2
 • V376 6. AKTIVITET: UGEDAG
 • V377 6. AKTIVITET: FRA TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 6-20 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V378 6. AKTIVITET: FRA MINUT
  Minuttallet er kodet direkte - i intervallet 0-50 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V379 6. AKTIVITET: TIL TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 6-23 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V380 6. AKTIVITET: TIL MINUT
  Minuttallet er kodet direkte - i intervallet 0-50 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V381 7. AKTIVITET: TYPE
  • Faste fritidsinteresser.
  • 7. AKTIVITET: TYPE
  • Variablen er filtreret af: V344
   • Filtrerende variable: V344
  • 58.7.1. 7. aktivitet, type
  • %MD%AntalKodeKategori
   0311Fodbold
   0002Håndbold
   0313Andre boldspil for hold (fx volleybold, basketbold)
   0004Bordtennis
   0005Badminton
   0006Tennis
   0317Andre boldspil. individuelt (fx billiard, bowling)
   01038Jogging, kondiløb
   01449Svømning
   03110Gymnastik
   010311Styrketræning, vægttræning, bodybuilding
   03112Jazzballet, work out, moderne dans
   03113Yoga, afspænding, meditation
   00014Selvforsvar, karate, taek-won-do, aikedo, brydning eller anden kampsport
   07215Ridning
   017516Anden sport og motion (evt. uden nærmere angivelse)
   00019
   03120Sang (undervisning i, korsang)
   03121Musikundervisning (fx klaver)
   00022Sammenspil i orkester
   03123Musik uden nærmere angivelse (herunder at det ikke er til at afgøre, om det et kode 21 eller 22)
   00030Dans (danskeskole, ballet, folkedans)
   00031Dramatik, akrobatik
   00032Amatørteater
   00034Filmklub
   00039Andet inden for film og teater
   00040Tegning (porcelæns)maling, skulptur (modellering, udskæring)
   00041Håndarbejde (syning, strikning, stoftryk, plantefarvning, spinding, tilskæring)
   00042Mad or drikke (madlavning, vinbrygning)
   03143Kortspil, skak
   00044Modelbygning (-jernbane, samlesæt)
   00045Samlinger (frimærker, mønter mv.)
   00046Træ- og metalsløjd
   00047Keramik, læder og skind
   00049Andet kreativt
   00050Fremmedsprog
   00051Matematik mv. (regning, kemi, fysik)
   00052Teknik (foto, elektronik mv.)
   00053Edb
   03154Økonomi og handelsfag (jura, regnskab, maskin- skrivning)
   00055Orienteringsfag (geografi, biologi, (lokal)historie, miljø, psykologi, sundhed)
   00056Kunst, litteratur- og musikforståelse
   03159Anden undervisning
   00060Spejder
   00061Ungdomsklub
   00062Ældreklub
   00063Religiøs forening (incl. gudstjeneste)
   00065Andre foreninger
   00066Banko
   00067Private sammenkomster unden nærmere angivelse
   00068Frivilligt omsorgsarbejde
   00069Andet
   1 2299Uoplyst
   98 3252100Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 1
 • V382 7. AKTIVITET: UGEDAG
 • V383 7. AKTIVITET: FRA TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 7-20 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V384 7. AKTIVITET: FRA MINUT
  Minuttallet er kodet direkte - 0 og 30 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V385 7. AKTIVITET: TIL TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 5-22 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V386 7. AKTIVITET: TIL MINUT
  Minuttallet er kodet direkte - 0 og 30 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V387 8. AKTIVITET: TYPE
  • Faste fritidsinteresser.
  • 8. AKTIVITET: TYPE
  • Variablen er filtreret af: V344
   • Filtrerende variable: V344
  • 58.8.1. 8. aktivitet, type
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Fodbold
   0002Håndbold
   0003Andre boldspil for hold (fx volleybold, basketbold)
   0004Bordtennis
   0005Badminton
   0006Tennis
   0917Andre boldspil. individuelt (fx billiard, bowling)
   0918Jogging, kondiløb
   0919Svømning
   00010Gymnastik
   00011Styrketræning, vægttræning, bodybuilding
   00012Jazzballet, work out, moderne dans
   00013Yoga, afspænding, meditation
   00014Selvforsvar, karate, taek-won-do, aikedo, brydning eller anden kampsport
   00015Ridning
   018216Anden sport og motion (evt. uden nærmere angivelse)
   00019
   00020Sang (undervisning i, korsang)
   00021Musikundervisning (fx klaver)
   00022Sammenspil i orkester
   00023Musik uden nærmere angivelse (herunder at det ikke er til at afgøre, om det et kode 21 eller 22)
   00030Dans (danskeskole, ballet, folkedans)
   00031Dramatik, akrobatik
   00032Amatørteater
   00034Filmklub
   00039Andet inden for film og teater
   00040Tegning (porcelæns)maling, skulptur (modellering, udskæring)
   00041Håndarbejde (syning, strikning, stoftryk, plantefarvning, spinding, tilskæring)
   00042Mad or drikke (madlavning, vinbrygning)
   00043Kortspil, skak
   00044Modelbygning (-jernbane, samlesæt)
   00045Samlinger (frimærker, mønter mv.)
   00046Træ- og metalsløjd
   00047Keramik, læder og skind
   00049Andet kreativt
   018250Fremmedsprog
   00051Matematik mv. (regning, kemi, fysik)
   00052Teknik (foto, elektronik mv.)
   00053Edb
   00054Økonomi og handelsfag (jura, regnskab, maskin- skrivning)
   00055Orienteringsfag (geografi, biologi, (lokal)historie, miljø, psykologi, sundhed)
   00056Kunst, litteratur- og musikforståelse
   018259Anden undervisning
   00060Spejder
   00061Ungdomsklub
   00062Ældreklub
   09163Religiøs forening (incl. gudstjeneste)
   09165Andre foreninger
   00066Banko
   00067Private sammenkomster unden nærmere angivelse
   00068Frivilligt omsorgsarbejde
   00069Andet
   1 2299Uoplyst
   99 3270100Irrelevant
   1001003303
   Svarprocent: 0
 • V388 8. AKTIVITET: UGEDAG
 • V389 8. AKTIVITET: FRA TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 7-18 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V390 8. AKTIVITET: FRA MINUT
  Minuttallet er kodet direkte - 0 og 30 Uoplyst er kodet 99 og irrelevante er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V391 8. AKTIVITET: TIL TIME
  Timetallet er kodet direkte - i intervallet 8-23 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V392 8. AKTIVITET: TIL MINUT
  Minuttallet er kodet direkte - i intervallet 0-45 Uoplyst er kodet 99 og irrelevant er kodet 100
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V393 FAMILIEBESKÆFTIGELSE
  Neden for gengives nogle synspunkter fra den politiske debat og holdninger til tilværelsen. Angiv for hver af disse, om De er enig eller uenig i den fremførte påstand.
  • Faste fritidsinteresser.
  • Hvor mange af ugens syv aftener har hele familien mulighed for at foretage sig noget samlet - uden at noget familiemedlem må svigte sine faste fritidsinteresser?
  • %MD%AntalKodeKategori
   451250Ingen aftener
   349211 aften
   7923622 aftener
   111435733 aftener
   121639744 aftener
   141845255 aftener
   81127666 aftener
   172254577 aftener
   11188Ved ikke
   24 8059Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 76
 • V394 ØKONOMISK VÆKST
  • Holdninger til politik og
  • 60. Er De enig eller uenig i disse synspunkter? 60.1. Den økonomiske vækst bør sikres ved udbygning af industrien, også selv om det skulle komme i strid med miljøinteresser
  • %MD%AntalKodeKategori
   331011Helt enig
   11123562Delvis enig
   12134073Hverken enig eller uenig
   20216584Delvis uenig
   464915155Helt uenig
   11308Ved ikke
   7 2369Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V395 PRIVATE INVESTERINGER
  • Holdninger til politik og
  • 60. Er De enig eller uenig i disse synspunkter? 60.2. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer
  • %MD%AntalKodeKategori
   18195911Helt enig
   19206152Delvis enig
   26298713Hverken enig eller uenig
   13144374Delvis uenig
   15164905Helt uenig
   11348Ved ikke
   8 2659Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 92
 • V396 SOCIALE NEDSKÆRINGER
  • Holdninger til politik og
  • 60. Er De enig eller uenig i disse synspunkter? 60.3. De sociale nedskæringer er gået for vidt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   363811811Helt enig
   21226922Delvis enig
   13144253Hverken enig eller uenig
   14154644Delvis uenig
   10103235Helt uenig
   11198Ved ikke
   6 1999Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V397 POLITIETS METODER
  • Holdninger til politik og
  • 60. Er De enig eller uenig i disse synspunkter? 60.4. Der er behov for mere kontrol med politiets metoder
  • %MD%AntalKodeKategori
   11123641Helt enig
   15164992Delvis enig
   22247293Hverken enig eller uenig
   19216444Delvis uenig
   24268065Helt uenig
   11248Ved ikke
   7 2379Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V398 TJENE TILSTRÆKKELIGT
  • Holdninger til politik og
  • 60. Er De enig eller uenig i disse synspunkter? 60.5. Meget af det arbejde jeg udfører, syntes jeg egentlig ikke om, men jeg må gøre det for at tjene tilstrækkeligt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   9102821Helt enig
   11123552Delvis enig
   13154363Hverken enig eller uenig
   15175044Delvis uenig
   404513235Helt uenig
   00138Ved ikke
   12 3909Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 88
 • V399 GØRE NOGET ULOVLIGT
  • Holdninger til politik og
  • 60. Er De enig eller uenig i disse synspunkter? 60.6. Man er næsten tvunget til at gøre forskellige ting, som ikke er helt rigtigt og lovligt, hvis man skal komme nogen vegne her i verden
  • %MD%AntalKodeKategori
   11123681Helt enig
   17185592Delvis enig
   13144373Hverken enig eller uenig
   15164994Delvis uenig
   353811615Helt uenig
   11198Ved ikke
   8 2609Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 92
 • V400 INTERESSE FOR UGEBLADE
  • Holdninger til politik og
  • 60. Er De enig eller uenig i disse synspunkter? 60.7. Jeg er ikke særlig interesseret i de formiddagsblade og ugeblade, som de fleste lader til at synes om
  • %MD%AntalKodeKategori
   25278321Helt enig
   19206202Delvis enig
   21226883Hverken enig eller uenig
   15164984Delvis uenig
   13144195Helt uenig
   01168Ved ikke
   7 2309Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 93
 • V401 VIGTIGSTE PROBLEMER IDAG
  • Holdninger til politik og
  • 60. Er De enig eller uenig i disse synspunkter? 60.8. Det er ikke meget, jeg kan gøre ved de fleste vigtige problemer, som vi i dag stilles over for
  • %MD%AntalKodeKategori
   24267961Helt enig
   25278242Delvis enig
   12134093Hverken enig eller uenig
   22237124Delvis uenig
   10113305Helt uenig
   11188Ved ikke
   6 2149Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V402 VERDEN ER INDVIKLET
  • Holdninger til politik og
  • 60. Er De enig eller uenig i disse synspunkter? 60.9. Alting her i verden er blevet så indviklet, at jeg faktisk ikke forstår, hvad der foregår
  • %MD%AntalKodeKategori
   14154681Helt enig
   19206212Delvis enig
   14154663Hverken enig eller uenig
   24257894Delvis uenig
   23247465Helt uenig
   01168Ved ikke
   6 1979Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 94
 • V403 POLITISKE INTERESSE
  • Holdninger til politik og
  • 61. Vil De sige, at De selv er meget interesseret i politik eller kun lidt interesseret i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13144381Meget interesseret
   444514402Noget interesseret
   404113303Kun lidt interesseret
   0028Ved ikke
   3 939Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 97
 • V404 IP S POLITISKE PLACERING
  Instruktionen i spørgeskemaet var vildledende; de 'halve' koder nedenfor (1,5 osv.) er et forsøg på at rette op på dette.
  • Holdninger til politik og
  • 62. I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvordan ville De placere Dem selv på denne skala? (Sæt en ring om et af felterne)
  • %MD%AntalKodeKategori
   2374101,0, længst mod 'venstre'
   005151,5
   2375202,0
   1133252,5
   89260303,0
   2272353,5
   1011324404,0
   2266454,5
   1214408505,0
   56174555,5
   1011321606,0
   2270656,5
   910284707,0
   34109757,5
   1012344808,0
   2258858,5
   34115909,0
   0011959,5
   225410010.0, længst mod 'højre'
   3398888Ved ikke
   11 348999Uoplyst
   1001003303
   Svarprocent: 89
 • V405 BUNKENUMMER
  Nummeret er kodet i intervallet 1-168
  • Holdninger til politik og
  • 63. Bunkenummer.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3303
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 168
    Gennemsnit 84
    Median 84
    Standardafvigelse 48

 • V406 DDA STUDIENUMMER
  Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 1342 for alle respondenter.
  • Holdninger til politik og
  • DDA-studienummer.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3303
    Manglende 0
    Minimum 1342
    Maximum 1342
    Gennemsnit 1342
    Median 1342
    Standardafvigelse 0

 • V407 SEKVENSNUMMER
  Denne variabel indeholder respondentens løbenummer inden for datafilen. Nummeret er firecifret og fortløbende, begyndende med 0001 for den første respondent.
  • Holdninger til politik og
  • Sekvensnummer.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3303
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 3303
    Gennemsnit 1652
    Median 1652
    Standardafvigelse 954

Instrumentering

Hovedsekvens