Revision: 399

Danish Election Study 1987

Reference No.:1340

Table of Contents

Instruction

Codebook reading guide
Information about applied curration process

Variable(s)

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 4088
    Invalid_cases 0
    Minimum 1340
    Maximum 1340
    Mean 1340
    Median 1340
    Standard deviation 0

 • V2 SEKVENSNUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 4088
    Invalid_cases 0
    Minimum 2
    Maximum 4089
    Mean 2046
    Median 2046
    Standard deviation 1180

 • V3 BUSNUMMER
  • 401-402: Busnummer
  • %MD%NumberCodeCategory
   2626108116Bus nummer 16
   2626105418Bus nummer 18
   232396021Bus nummer 21
   242499322Bus nummer 22
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V4 SIDE
  Variablen henviser til galluplister
  • Side
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 4075
    Invalid_cases 13
    Minimum 1
    Maximum 86
    Mean 34
    Median 31
    Standard deviation 22

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V5 SKEMANUMMER
  Gallups respondent-identifikation.
  • 403-406: Skemanummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 4088
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 9805
    Mean 783
    Median 754
    Standard deviation 657

 • V6 VÆGTVARIABEL
  • 420-427: Vægtvariabel
   • Double (6 Decimal(s))
   • Valid case(s) 4088
    Invalid_cases 0
    Minimum 0
    Maximum 11
    Mean 1
    Median 1
    Standard deviation 1

 • V7 PARTI DEC. 1987
  • 441-443: Stemte De ved folketingsvalget den 8. september, 1987? - På hvilket parti?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22229131A: Socialdemokratiet
   552002B: Radikale
   15156063C: Konsevative
   11254E: Retsforbundet
   13135325F: Socialistisk Folkeparti
   11416G: De Grønne
   0037H: Det Humanistiske Parti
   0028I: Internationalen Socialistisk Arbejderparti
   11329K: Kommunister
   00010L: Marxistisk-Leninistisk Parti
   3313611M: Centrum-Demokraterne
   115412P: Fælles Kurs
   227913Q: Kristeligt Folkeparti
   9935614V: Venstre
   114015Y: Venstresocialisterne
   4415716Z: Fremskridtspartiet
   4415817Havde ikke stemmeret
   001518Husker ikke partiet
   111145019Vil ikke svare om parti
   6625520Stemte ikke
   001521Stemte blank
   00322Andre svar
   0 1699Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V8 PARTIPRÆFERENCE IDAG
  • 444-446: Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22228891A: Socialdemokratiet
   551842B: Radikale
   13135413C: Konservative
   00164E: Retsforbundet
   14145525F: Socialistisk Folkeparti
   11266G: De Grønne
   0057H: Det Humanistiske Parti
   0008I: Internationalen Socialistisk Arbejderparti
   11329K: Kommunister
   00010L: Marxistisk Leninistisk Parti
   3313011M: Centrum-Demokraterne
   115512P: Fælles Kurs
   226313Q: Kristeligt Folkeparti
   8833014V: Venstre
   001915Y: Venstresocialisterne
   4416816Z: Fremskridtpartiet
   4415517Havde ikke stemmeret
   9937318Husker ikke partiet
   101041819Vil ikke svare om parti
   228920Stemte ikke
   001121Stemte blank
   00722Andre svar
   00188Fejlkode
   1 2499Unknown
   1001004088
   Response Rate: 99
 • V9 KØN
  • 447: køn
  • %MD%NumberCodeCategory
   444418001Mand
   565622772Kvinde
   00118Fejlkode
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V10 ALDER
  • 448-449: Alder
  • %MD%NumberCodeCategory
   005113-14 år
   33119215-17 år
   33114318-19 år
   99351420-24 år
   1010402525-29 år
   1111438630-34 år
   99380735-39 år
   1010399840-44 år
   77276945-49 år
   772781050-54 år
   662271155-59 år
   22931260-61 år
   441691362-64 år
   11501465 år
   11561566 år
   441611667-69 år
   662391770-74 år
   883241875 år eller derover
   0 799Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V11 HUSFADERS ALDER
  • 450: Husfaderens alder
  • %MD%NumberCodeCategory
   415116771Under 45 år
   39491582245 år eller derover
   20 8299Unknown
   1001004088
   Response Rate: 80
 • V12 BOLIGENS ART
  • 451: Boligens art
  • %MD%NumberCodeCategory
   606024531En-families hus
   331112To-families hus
   772883Gård
   292911844Etageejendom/beboelsedejendom
   11455Værelse
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V13 EJE ELLER LEJEBOLIG
  • 452: Ejes boligen eller lejes boligen?
  • %MD%NumberCodeCategory
   666626941Ejerbolig
   552062Andelsbolig
   292911813Lejerbolig
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V14 IP STILLING I HUSSTAND
  • 453: Svarpersonens stilling i husstanden
  • %MD%NumberCodeCategory
   404016401Husfar - gå til spm. 458 (V17)
   535321552Husmor
   772863Anden voksen
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V15 HUSFADER I HUSSTAND
 • V16 HUSFADERS ERHVERV
  • HUSFADER I HUSSTAND
  • Variable is filtered by: V14
   • Filtering variable: V14
  • Spm. 455-456: Husfaders erhverv:
  • %MD%NumberCodeCategory
   562111Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder)
   682452Arbejder, ufaglært (specialarbejder)
   12154903Arbejder, faglært
   15196244Funktionsæt/tjenestemand, lavere
   12144725Funktionær/tjenestemand, højere
   451716Selvstændig landbruger
   23917Selvstændig detailhandler/håndværksmester
   562048Selvstændig i øvrigt
   23979Lærling/elev/studerende
   162065110Ude af erhverv (pensionist og lign.)
   00111Gift uden selverhverv
   00212Medhjælpende ægtefælle
   20 82999Unknown
   1001004088
   Response Rate: 80
 • V17 HUSFADER OFF. EL.PRIVAT
  • HUSFADER I HUSSTAND
  • Variable is filtered by: V14
   • Filtering variable: V14
  • Spm. 457: Er husfaderen for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed?
  • %MD%NumberCodeCategory
   21268551Industri og håndværk
   793052Handel og transport
   11144563Serviceerhverv
   682594Landbrug, gartneri og fiskeri
   22775Forsvaret og politiet
   341426Offentlig administration (stat, amt, kommune)
   22727Sundhedsvæsen, socialinstitutioner
   341348Undervisning, kultur, daginstitution
   451479Offentlig virksomhed: DSB, Post, Vejvæsen, offentlig værker
   202581210Ikke erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden
   20 82999Unknown
   1001004088
   Response Rate: 80
 • V18 HUSMOR ERHVERV
  • 458: Husmoders erhverv
  • %MD%NumberCodeCategory
   12124731Ingen kvindelig husmoder
   323213232Husmoder uden selverhverv
   343413843Husmoder med selverhverv, heltid
   19197644Husmoder med selverhverv, deltid
   331375Medhjælpende hustru
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V19 HUSSTAND STØRRELSE
  • 459: Antal personer i husstanden:
  • %MD%NumberCodeCategory
   2525100911 person
   3333135622 personer
   181873033 personer
   181873844 personer
   5519455 personer
   115466 personer eller flere
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V20 ANTAL OVER 13 ÅR
  • 460: Antal personer i husstanden 13 år eller derover:
  • %MD%NumberCodeCategory
   2828112711 person
   4949202022 personer
   151562233 personer
   7727344 personer
   112555 personer
   001466 personer eller flere
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V21 ANTAL 12 ÅR EL.MINDRE
  • 461: Antal personer i husstanden 12 år eller derunder:
  • %MD%NumberCodeCategory
   165464611 person
   113845722 personer
   266933 personer
   021844 personer
   00055 personer
   00066 personer eller flere
   71 28989Unknown
   1001004088
   Response Rate: 29
 • V22 HJ.BOENDE BØRN INGEN
  • 462-469. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Ingen børn
  • %MD%NumberCodeCategory
   444518180Ikke nævnt
   555522631Nævnt
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V23 HJ.BOENDE BØRN 0-1 ÅR
  • 462-469. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn 0-1 år
  • %MD%NumberCodeCategory
   959538680Ikke nævnt
   552131Nævnt
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V24 HJ.BOENDE BØRN 2 ÅR
  • 462-469. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn 2 år
  • %MD%NumberCodeCategory
   969639160Ikke nævnt
   441651Nævnt
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V25 HJ.BOENDE BØRN 3-5 ÅR
  • 462-469. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn 3-5 år
  • %MD%NumberCodeCategory
   919137140Ikke nævnt
   993671Nævnt
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V26 HJ.BOENDE BØRN 6 ÅR
  • 462-469. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn 6 år
  • %MD%NumberCodeCategory
   969639310Ikke nævnt
   441501Nævnt
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V27 HJ.BOENDE BØRN 7-12 ÅR
  • 462-469. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn 7-12 år
  • %MD%NumberCodeCategory
   828233570Ikke nævnt
   18187241Nævnt
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V28 HJ.BOENDE UNGE 13-19 ÅR
  • 462-469. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Unge 13-19 år
  • %MD%NumberCodeCategory
   808032830Ikke nævnt
   19207971Nævnt
   0012Fejl
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V29 HJ.BOENDE UNGE 20-30 ÅR
  • 462-469. Er der i husstanden hjemmeboende børn? Unge 20-30 år
  • %MD%NumberCodeCategory
   949538620Ikke nævnt
   552191Nævnt
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V30 IP SKOLEUDDANNELSE
  • 470. Egen skoleuddannelse (Vis kort H 1)
  • %MD%NumberCodeCategory
   373715111A: Folkeskole 7 år eller kortere
   17177032B: Folkeskole 8 og 9 år
   313112673C: Mellemskole-/realeksamen eller 10. klasse
   15156004D: Studentereksamen/HF-eksamen
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V31 IP HØJESTE ERHV.UDD.
  • 471-476. Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse (Vis kort H 2) Højeste erhvervsuddannelse eller efteruddannelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   393915821Ingen
   12124932E: Grundlæggende erhvervsuddannelse
   343413783F: Afsluttende erhvervsuddannelse
   662434G: Højere uddannelse af kort varighed
   662525H: Højere uddannelse af mellemlang varighed
   331316I: Højere uddannelse af lang varighed
   0027Vil ikke svare
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V32 ERHV.UDD. GRUNDLÆGGENDE
  Denne variabel findes ikke for bus 16 og 18
  • 471-476. Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse (Vis kort H 2) 471. E: Gundlæggende erhvervsuddannelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   418616710Ikke nævnt
   7142731Nævnt
   0023Fejl
   0 79Unknown
   52 213510Irrelevant
   1001004088
   Response Rate: 48
 • V33 ERHV.UDD. AFSLUTTENDE
  Denne variabel findes ikke for bus 16 og 18
  • 471-476. Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse (Vis kort H 2) 472. F: Afsluttende erhvervsuddannelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   316612800Ikke nævnt
   16346661Nævnt
   0 79Unknown
   52 213510Irrelevant
   1001004088
   Response Rate: 48
 • V34 ERHV. HØJERE UDD. KORT
  Denne variabel findes ikke for bus 16 og 18
  • 471-476. Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse (Vis kort H 2) 473. G: Højere uddannelse af kort varighed
  • %MD%NumberCodeCategory
   449318060Ikke nævnt
   371401Nævnt
   0 79Unknown
   52 213510Irrelevant
   1001004088
   Response Rate: 48
 • V35 ERHV. HØJERE UDD.ML.LAN
  Denne variabel findes ikke for bus 16 og 18
  • 471-476. Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse (Vis kort H 2) 474. H: Højere uddannelse af mellemlang varighed
  • %MD%NumberCodeCategory
   459418250Ikke nævnt
   361211Nævnt
   0 79Unknown
   52 213510Irrelevant
   1001004088
   Response Rate: 48
 • V36 ERHV. HØJERE UDD. LANG
  Denne variabel findes ikke for bus 16 og 18
  • 471-476. Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse (Vis kort H 2) 475. I: Højere uddannelse af lang varighed
  • %MD%NumberCodeCategory
   469718890Ikke nævnt
   13571Nævnt
   0 79Unknown
   52 213510Irrelevant
   1001004088
   Response Rate: 48
 • V37 ERHV.UDD. INGEN
  • 471-476. Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse (Vis kort H 2) 476. Ingen/Vil ikke svare
  • %MD%NumberCodeCategory
   296011750Ikke nævnt
   19407691Ingen
   0022Vil ikke svare
   0 79Unknown
   52 213510Irrelevant
   1001004088
   Response Rate: 48
 • V38 IP ERHVERV
  (Hvis ude af erhverv - pensionist og lign.) Hvad var Deres tidligere beskæftigelse? Noter.
  • 509-510. Svarpersonens erhverv
  • %MD%NumberCodeCategory
   883451Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder)
   552212Arbejder, ufaglært (specialarbejder)
   772993Arbejder, faglært
   252510134Funktionær/tjenestemand, lavere
   883245Funktionær/tjenestemand, højere
   22906Selvstændig landbruger
   11567Selvstændig detailhandler/håndværksmester
   331358Selvstændig i øvrigt
   993729Lærling/elev/studerende
   2525102110Ude af erhverv (pensionist og lign.)
   3312611Gift uden selverhverv
   227912Medhjælpende ægtefælle
   0 799Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V39 IP OFF.EL.PRIVAT ANSAT
  • 511. Er De for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed?
  • %MD%NumberCodeCategory
   15155991Industri og håndværk
   772762Handel og transport
   13135323Serviceerhverv
   551844Landbrug, gartneri og fiskeri
   11495Forsvaret og politiet
   441706Offentlig administration (stat, amt, kommune)
   883127Sundhedsvæsen, socialinstitution
   662348Undervisning, kultur, daginstitution
   331049Offentlig virksomhed: DSB, Post, Vejvæsen. offentlige værker
   4040162110Ikke erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden
   0 799Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V40 IP INDTÆGT
  • På dette kort har vi anført nogle indtægtsgrupper, og jeg vil nu bede Dem fortælle mig, hvilken gruppe De befinder dem i. - Det drejer sig om Deres egen indtægt og vi tænker kun på bruttoindtægten - altså før eventuel skat er trukket fra. - De skal blot fortælle mig bogstavet udfor den gruppe der passer i Deres tilfælde. Og på samme måde vil jeg gerne have det bogstav, der passer, hvis De tænker på husstandens nuværende samlede indtægt. 512. Svarpersonens nuværende indkomst (Vis kort I)
  • %MD%NumberCodeCategory
   662331A: Indtil 19.999 kr.
   20208132B: 20.000-69.999 kr.
   17177063C: 70.000-119.999 kr.
   12125094D: 120.000-149.999 kr.
   17177015E: 150.000-199.999 kr.
   772836F: 200.000-249.999 kr.
   331087G: 250.000-299.999 kr.
   22758H: 300.000-399.999 kr.
   11399I: 400.000 og derover
   151561410Ved ikke/vil ikke svare
   0 799Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V41 HUSSTAND INDTÆGT
  • På dette kort har vi anført nogle indtægtsgrupper, og jeg vil nu bede Dem fortælle mig, hvilken gruppe De befinder dem i. - Det drejer sig om Deres egen indtægt og vi tænker kun på bruttoindtægten - altså før eventuel skat er trukket fra. - De skal blot fortælle mig bogstavet udfor den gruppe der passer i Deres tilfælde. Og på samme måde vil jeg gerne have det bogstav, der passer, hvis De tænker på husstandens nuværende samlede indtægt. 513-514. Husstandens samlede nuværende indkomst (Vis kort J)
  • %MD%NumberCodeCategory
   00121A: Indtil 19.999 kr.
   10104232B: 20.000-69.999 kr.
   10104043C: 70.000-119.999 kr.
   662594D: 120.000-149.999 kr.
   10103915E: 150.000-199.999 kr.
   883456F: 200.000-249.999 kr.
   10104277G: 250.000-299.999 kr.
   13135508H: 300.000-399.999 kr.
   441749I: 400.000-449.999 kr.
   229310J: 450.000-449.999 kr.
   226811K: 560.000 og derover
   232393212Ved ikke/vil ikke svare
   00388Fejl
   0 799Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V42 CIVILSTAND
  • 515. Nuværende civilstand
  • %MD%NumberCodeCategory
   19197871Ugift
   525221072Gift
   11114613Samlevende (papirløst)
   662654Skilt/separeret/tidl. samlevende
   11114615Enke/enkemand
   0 79Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V43 FØRSTE/ANDET INTERVIEW
  • 517. Interviewet gennemført som:
  • %MD%NumberCodeCategory
   959538821Første interview
   551862Andet interview
   0013Tredie interview
   0044Fjerde inderview
   0 159Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V44 INTERVIEW UGEDAG
  • 518. Interview foretaget på følgende ugedag:
  • %MD%NumberCodeCategory
   20207981Mandag
   18187382Tirsdag
   16166613Onsdag
   16166544Torsdag
   14145565Fredag
   12125006Lørdag
   441657Søndag
   0028fejlkode
   0 149Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V45 REGION
  • 523. Regioner
  • %MD%NumberCodeCategory
   252510251Hovedstadsområdet
   13135342Øvrige Sjælland
   22783Lolland/Falster
   11324Bornholm
   883235Fyn
   21218686Øst-jylland
   12124887Nord-jylland
   12125108Vest-jylland
   552239Syd-jylland
   0 799Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V46 URBANISERING
  • 524. Urbanisering
  • %MD%NumberCodeCategory
   10103891Provinsbyer over 50.000 indb.
   13135222Provinsbyer 20.000-49.999 indb.
   883273Provinsbyer 10.000-19.999 indb.
   16166444Provinsbyer 2.000-9.999 indb.
   292911745Landdistrikter
   883386København indre by
   551857København nordlige forstæder
   993498København syd/vestlige forstæder
   441539København ydre by
   0 799Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V47 EGEN STILING
  • 836-838. Hvad er Deres stilling helt nøjagtigt? (Hvis pensionist, på efterløn eller arbejdsløs:) Hvad var Deres sidste stilling før De blev ... (pensionist, arbejdsløs etc.)
  • %MD%NumberCodeCategory
   007100000Karl, landbrugsmedhjælper
   001100001Landbrugsvikar
   001100010Traktorfører, landbrug
   000100020Hønseriarbejder
   000100030'Landmand' (ansat)
   000100040Minkpasser
   002100050Fodermester
   002100051Fodermestermedhjælper
   003100100Landarbejder
   000100110Daglejer
   000100120Malkekone
   000100130Sæsonarbejder i landbruget
   000100140Løsarbejder på landet
   000100150Forefaldende arb(landbr-kvinde)
   000100160Tilrider + medv. v. salg heste
   001100200Landvæsenselev
   004100300Skovarbejder,klitarbejder
   000100310Læplantningsarb.(Hedeselsk.)
   001100350Skovløber
   000100400Tørvearbejder
   000100410Minearbejder
   001100420Gravemester (stenbrud)
   000100500Dambrugsmedhjælper
   000100510Fiskemester(dambrug)
   004100600Fiske(ri)medhjælper,fisker
   001100610Partsfisker
   005101000Gartneriarbejder(ufaglært), Gartnerimedhjælper
   000101010Landbrugsmedhj, grøntsager
   000101020Ledende gartneriass.
   001101030Anlægsgartner (ufagl)
   003101031Gartner (ufagl)
   001101040Planteskolegartner
   000101050Frugtplukker
   000101060Frugtsorterer
   000101100Kirkegårdsgartner(ufagl el una)
   000101110Hospitalsfunkt.:havemand
   000101120Gartner v.inst. el boligbygg.
   2269102000Ufaglært arbejder u.n.a.
   000102010Medhjælper/altmuligmand
   000102020Forefaldende arb (fastans.)
   000102030Løsarbejder u.n.a.
   000102040Arbejdsløs ufagl. u.n.a.
   003102050Servicemedarbejder/-mand
   001102060Sæsonarbejder u.n.a.
   1145102100Arbejdsmand u.n.a.
   000102110Arbejdsdreng,fabrikspige
   1148103000Fabriksarbejder u.n.a.
   001103010Teglværksarbejder
   000103020Beton-og cementarbejder
   002103021Betonstøber, Cementstøberiarbejder
   001103022Blandemester (færdigbeton)
   001103023Støberiarbejder
   000103030Asfaltarbejder
   000103040Eternitarbejder
   000103050Glasarbejder
   009103060Bryggeriarbejder
   001103061Tapperiassistent
   003103070Tobaksarbejder
   001103071Cigarruller
   002103080Fiskeindustriarbejder, Filetfabrikarbejder
   000103081Lastoptager
   005103082Filetskærer,Fiskefiletskærer, Filettrimmer
   000103083Ufaglært arbejder ved fiskeri
   000103090Røgeriarbejder
   001103100Margarinearbejder
   001103110Konservesindustriarbejder, Hermetikarbejder
   1124103120Slagteriarbejder
   001103121Fjerkræslagteriarbejder
   003103122Tarmrenser
   005103130Mejeriarbejder
   000103140Mejerimedhjælper
   000103150Mælkeassistent
   002103160Terminalarbejder (ferskvare)
   000103170Kafferister
   2264103200Specialarbejder u.n.a.
   000103210Svejser,ufagl.
   000103220Værftsarbejder u.n.a.
   002103230Opstiller (Danfoss)
   000103240Operatør,driftsoperatør
   000103250Operatør,kødvarefabrik
   001103251Syoperatør (NNF)
   000103260Stanseoperatør,maskinfabrik
   002103261Maskinoperatør
   001103270Metal-& jernstøberiaarbejder
   000103280Kærnemager(støbn.motorer)
   000103290Viklerske
   000103300Spoler/-ske
   001103310Maskinarbejder (ufagl)
   001103320Former,Maskinformer (SID)
   000103330Jern-og metalindustriarb.ufagl.
   000103340Emaljøse
   000103350Gummi-og plasticfabr.arb.
   000103360Vulkanisør
   000103370Trykker på plastfabrik
   000103380Papirfabriksarbejder
   001103381Papirarbejder (SID)
   001103382Papirvarearbejder
   009103390Træindustriarbejder
   002103391Finerfabriksarbejder,Finerarbejder
   002103392Maskinsnedker (ufagl)
   002103400Savværksarbejder,savskærer
   000103410Farveriarbejder
   001103411Tekstilfarver
   001103420Elektronikfabriksarbejder
   008103430Montrice
   000103440Montør,elektronikfabrik (uf.)
   000103450Instruktrice
   000103460Pålæggerske (trykkeri)
   001103470Driftmedhjælper
   000103480Fornikler
   000103700Lokomotivfører,fabrik
   006103710Truckfører
   006103720Kranfører
   002103800Mekaniker (ufagl)
   001103850Cykelmekaniker (ufagl)
   003104000Syerske på fabrik/systue,Systuearb, Konfektionssyerske
   000104001Buntmagersyerske
   002104002Tilskærer på tekstilfabrik
   001104003Tekstilskærer
   000104010Sypige (do.)
   001104020Syerske ved behandlingshjem
   000104030Syerske på vaskeri
   000104040Syerske på sygehus
   1137104050Syerske u.n.a.
   001104060'Service' på systue u.n.a.
   0010104100Tekstilarbejder
   001104120Beklædningsoperatørelev
   001104150Kunststopperske på klædefabrik
   002104200Skotøjsarbejder
   001104250Portefeuillemager
   001104300Arbejdsmand i sadelmagerfirma
   001104350Møbelpolster
   000104360Møbelsnedkerarbejder
   001104370Specialarbejder i møbelindustri
   001104420Porcelænsmaler
   000104430Overfladebehandler
   000104440Skætter
   000104450Møntkasserer
   002104460Kedelpasser, maskinpasser
   000104470Arbejder,kortfabrik
   000104480Industrimaler
   000104490Sandblæser
   001104500Linsesliber
   001104650Tapettrykker
   004104700Trykkeriarbejder,Trykkerimedhjælper
   000104710Pålæggerske (trykkeri)
   002104720Bogbinderassistent,Bogbindermedhjælper
   001104730Grafisk medarbejder
   001104740Kartonagearbejder
   002104750Kartonmager
   002105000Havnearbejder
   006105100Matros
   001105110Sømand u.n.a.
   001105120Bedstemand på et skib
   000105200Søfyrbøder
   008105300Lastbil-,Lastvogns-,Eksport-,Langsturs -,Turistchauffør
   000105310Vognmandskusk
   000105320Hestekusk
   006105330Buschauffør,HT-chauffør,Rutebil- chauffør,DSB-chauffør
   005105340Salgschauffør
   000105350Ølkusk
   001105360Mælkemand,Mælkekusk,Mælketankchauffør
   000105370Brødkusk
   000105380Avisbud
   000105390Bankbud
   000105400Taxachauffør (ansat)
   000105410Flyttemand
   000105420Medhjælper i vognmandsforretn.
   1125105430Chauffør u.n.a.,Bud mv.(handelsvirks.)
   000105440Tankvognschauffør
   001105450Bogbuschauffør
   003105500Postarbejder
   000105510Reservepostbud,postafløser
   003105520Banearbejder,jernbanearb.
   000105530Remisearbejder
   000105540Stationsmedhjælper
   000105550Vognopsynsmand,DSB
   000105560Ledvogter
   001105570Ekstraarbejder,DSB
   003105600Kasernearbejder
   007106000Jord-og betonarbejder
   000106010Entreprenørarbejder
   001106030Brolæggermedhjælper,Brolægger (ufagl)
   000106040Jernbinder
   000106050Brøndborer
   001106100Arbejder på maskinstation
   008106200Murerarbejdsmand
   000106210Opstiller af elementhuse
   001106220Bygningshåndværker (ufagl) u.n.a.
   001106230Bygningsarbejder
   001106250Isolatør
   000106260Isoleringsarbejder
   000106270Tømrermedhjælper/-arb.mand
   002106271Tømrersvend (ufagl),Tømrermester (SID)
   000106280Snedkersvend,tillært
   001106281Snedkerarbejdsmand
   000106290Maler (ufagl)
   001106300Gulvafsliber
   000106350Stilladsarbejder
   001106360Stiladsmontør
   0016106400Kommunalarb.,Vejmand,Arb.mand (kommunen),Vejarbejder
   002106401Distriksvejmand
   001106402Arbejdsmand ved amtet
   001106403Specialarbejder ved kommune og amt
   000106410Tromlefører
   000106420Rendegravefører,gravemester
   002106430Traktorfører
   003106440Maskinfører
   000106450Maskinfører vejvæsenet
   000106460Kommunegartner
   001106470Gartnermedhjælper (Kommunen)
   000106510Belysningsarbejder
   001106520Kabelarbejder (elværk)
   000106530Telefonarbejder
   001106540Kabelarbejder (privat firma)
   000106550Vandværksarbejder,-væsensarb.
   000106600Kloakarbejder
   001106700Renovationsarbejder,Skraldemand
   000106710Renovationsassistent
   000106800Kirkegårdsgraver
   000106810Gravermedhjælper
   0013107000Lagerarbejder,Lagerassistent, Lagermand,Lagermedhjælper
   003107010Depotarbejder,Depotmand
   000107020Magasinmand (ØK)
   001107030Depotmedarbejder i hjemmeværnet
   000107110Mølleriarbejder
   002107150Frysehusarbejder,Frysehusassistent
   009107200Pakkerske,pakkedame,Indpakkerske, Pakker
   001107210Æggepakker
   000107220Avispakkeriarbejder
   001107300Påfylderske på apotek
   0012108000Servitrice
   001108010Hotelkarl,Piccolo,Elevatorfører, Piccoline
   000108020Stuepige (hotel)
   000108030Portier
   002108040Tjener (ufagl)
   000108100Frisørmedhjælper
   000108101Dukkefrisør
   000108110Medhjælper,solcenter
   001108200Abonnementsmedhælp i Bladkompagniet
   1123108500Køkkenpersonale(ufaglært), Kantinepersonale,Køkkenmedhjælper,
   004108510Cafeteriamedhjælper,Cafeteriaassistent Cafeteriadame
   000108520Kokmedhjælper
   003108550Buffist
   004108600Kantinebestyrer
   002108650Skolekøkkenleder
   004108700Smørrebrødsjomfru
   001108710Servitrice & smørrebrødsjomfru
   001108720Køkkenassistent (økonomaforen.)
   001108730Køkkenelev
   000108750Bagerkone
   001108760Bagerimedhjælper
   001108770Bisquitarbejder
   001108800Cateringmand
   000108900Restauratørmedhjælper
   009109000Vaskeri-og renseriarbejder,-medhjælper ,-assistent
   002109010Presser,presseri
   000109020Pressesvend u.n.a.
   0010109050Husassistent u.n.a.
   2285109100Rengøringsassistent u.n.a., Rengøringsarbejder
   005109110Hushjælp(tæppefabrik),Husassistent (privat ansat)
   000109200'Rengøring' u.n.a.
   001109300Vinduespolerer (ansat),Vinduespudser
   000109400Blomsterdekoratør (bedemand)
   000109450Sanitør
   005109500Portør,-vikar,-medhjælper (Sygehus, plejehjem)
   001109501Overportør
   000109510Hospitalsassistent (HK'er)
   001109520Medhjælper på plejehjem
   001109800Udokumenteret kode
   2280110000Hjemmehjælper,husmoderafløser
   001110050Fysioterapeutmedhjælper
   008110100Kommunal dagplejemoder,Kommunal dagplejer
   001110110Plejemoder/familiepleje,Døgnplejemoder
   001110120Handicaphjælper
   000110200Sort dagplejemoder
   1136110220Dagplejemoder u.n.a.,Dagplejer
   000110230Dagplejefar
   0011110300Husassistent (soc.inst.),Husassistent (off.ansat)
   001110350Gangpige
   001111030Udokumenteret kode
   007111900Pedel,Skolepedel
   000111910Pedel (jobtilbud)
   003111920Pedelmedhjælper
   000111930Arbejdmand/pedel
   002111940Skolebetjent
   000111950Vagtmester,læsesal,landsarkiv
   000111960Vagtmester v.grænseinfanteriet
   003111970Portner
   000111980Laboratoriebetjent
   001111990Museumsbetjent
   001111991Kustode
   004112000Varmemester
   001112030Halinspektør,Halmester
   000112040Halinspektørassistent,Halassistent
   002112050Ejendomsfunktionær u.n.a.
   000112060Hospitalsfunktionær u.n.a.
   000112070Kirkebetjentafløser
   001112071Kirkebetjent
   002112100Kontorbetjent
   001112150Biblioteksbetjent
   001112200Bankbetjent
   001112250Dyrepasser
   005112300Vicevært
   002112400Vægter,kontrollør,opsynsmand,
   000112410Vagtfunktionær u.n.a.
   000112420Billetsælger
   000112430Garderobedame
   000112440Toiletpasser
   000112450Parkeringsvagt
   000112460Kontrolbetjent
   001112470Kontrolassistent i metalindustri
   001112480Tilsynsassistent
   001112490Kontrollør på fabrik
   000112500Havneassistent
   000112600Havnefogedafløser
   000112700Varmemåleraflæser
   001112701Måleraflæser
   000112800Eksamenstilsynsfører
   001112850Udokumenteret kode
   001113000Brandmand
   000113100Brandvagt (skibsværft)
   002113200Falckredder
   001113210Redningsfører,Falck
   000113220Falckassistent
   002113230Falckchauffør,Falckoline
   000114000Formand, holdleder (ufgl.)
   001114010Betonformand u.n.a
   000114020Oliearbejderformand una
   001114030Kommunal vejformand
   000114040Bådsmand
   000114050Syerske og direktrice
   001114060Defektrice, systue
   002115000Telefonmontør
   000115010Telefonovermontør
   000115100Operatør (telf.rep.-KAD)
   003115110Operatør (KAD) u.n.a.
   001115120Operatør (NNF) u.n.a.
   001115130Procesoperatør
   001115150Overmontør u.n.a.
   001115200Servicemontør (SID)
   001115210Montørmedhjælper (SID)
   000115220Fabriksarbejder,-montør
   001115250Rejsemontør (Træindustriens Fagf)
   001115300Antennemontør
   001115320Montør ved lager og butik
   000115330Lampemontør (KAD)
   000115340Montør,maskinfabrik
   001115350Traktormontør
   001115400Banemontør (DSB)
   000115410Linjemontør (el-selskab,SID)
   001115500Reperatør (ufagl) u.n.a.
   000116000Smøremand (servicestation)
   001116010Autolakerer
   000116020Sprøjtemaler,autoværksted
   001116030Sprøjtelakerer u.n.a.
   000116040Sprøjtemaler (entreprenør)
   000116050Sprøjtemaler (malerfirma)
   001116060Sprøjtemaler u.n.a.
   001116100Klargøringsmand i bilfirma
   000117000Hjemmearbejderske for fabrik: syerske
   000117010Syerske for forretning
   002117050Hjemmesyerske u.n.a.
   000117100Hjemmearbejderske for anden industri
   000118000Inkassator
   001118010Lotterikollektrice
   000118110Fotografmedhjælper
   000118120Reprofotograf (ufagl)
   000118130Ufaglært arbejder i hælebar
   000118140Teatermedhjælper
   001118141Teatertekniker
   000118150Målermedhjælper for landmåler
   000118160Typotekniker
   001118170'Beskyttet stilling'
   001118180'Ung i arbejde'
   000120010Håndværker u.n.a.
   004120020Faglært arbejder u.n.a.
   000120030Faglært uden tidl. beskæftigelse u.n.a
   002120050Lærling u.n.a.
   1121120100Maskinarbejder
   005120110Maskinarb.lærling
   000120120'Service-job (maskinarb)'
   001120130Maskinoperatør
   000120140Metalarb,jern-og metalarb.una.
   001120150Drifttekniker
   003120200Værktøjsmager
   001120210Værktøjssmed
   001120211Værktøjsmagerlærling
   001120212Beslagsmed
   001120213Kirurgisk-instrumentmager
   000120220Målemager
   001120221Måletekniker
   002120230Kedelpasser
   001120240Grovsmed
   004120241Pladesmed
   001120242Kedelsmed
   002120250Metalsliber
   000120260Fræser
   000120261Drejer
   006120270Kleinsmed,Kleinsmedesvend
   004120271Kleinsmedelærling
   000120280Gørtler
   0011120290Smed u.n.a.,Smedesvend,Smedereperatør
   001120291Smed og maskinarbejder
   001120292Smedelærling
   001120293Maskinsmedelærling
   002120300Svejser (faglært)
   000120310Svejserlærling
   001120350Elektrosvejser
   000120400Skibstømrer
   001120401Skibsmaler
   002120410Bygningssnedker(skibsværft)
   000120420Bådebygger på skibsværft (metal)
   003120430Skibsbygger,Skibsbyggersvend, Bådebygger (s/l)
   002120440Skibsbyggerlærling
   001120450Bådsmand
   0013120500Automekaniker,Automekanikersvend
   003120510Automekanikerlærling,Mekanikerlærling
   007120520Mekaniker u.n.a.,Mekanikersvend
   000120530Traktormekaniker,Landbrugs- maskinmekaniker
   000120540Dieselmekaniker
   000120550Autoopretter
   004120560Flymekaniker
   000120570Flyreparatør
   000120580Autoelektriker
   003120590Elektromekaniker
   002120600Elektronikmekaniker (fr.stil.)
   002120610Elektroniktekniker (metal)
   002120611Elektronikteknikerlærling,-stud., -aspirant
   000120620Finmekaniker
   001120630Telefonovermekaniker
   000120640Mikroinstallatør (frstil)
   001120660Udokumenteret kode
   001120700Mekanikerlærling u.n.a.
   001121000Montør u.n.a.
   000121010Overmontør u.n.a.
   000121040Montør på mejeri
   000121050Montør på cementfabrik (fagl.)
   000121060Montør,landbr.maskinreparatør
   000121080Kølemontør
   000121090Ventilationsmontør
   001121110Montør,oliefirma (fagl)
   000121120Oliefyrsmontør (mek.)
   000121150Kloak-og varmepumpemontør
   001121190Montør i metalindustri
   000121200Maskinreparatør (fagl.)
   003121210Rejsemontør u.n.a.
   000121211Rejsemontør (landbrugsmaskiner)
   001121212Rejsemontør (tømrer)
   001121213Rejsemontør (svejsning)
   001121220Servicemontør u.n.a.
   000121230Servicemontør (kleinsmed)
   000121240Servicemontør (el-branchen)
   002121300Reparatør u.n.a.
   001121310Auto- og kompressorreperatør
   000121400Servicetekniker u.n.a.
   000121700Former, maskinformer
   001121710Maskinformer
   002121800Radiotekniker
   000121810TV-tekniker
   001121820Radiomekaniker
   002121895Udokumenteret kode
   000122000Bygningshåndværker u.n.a.
   000122010Byggetekniker (fagl)
   000122050Banehåndværker
   0015122100Murersvend
   000122110Murerlærling
   008122200Malersvend,Maler
   000122210Sprøjtemaler (MFD)
   001122220Malerlærling
   001122230Bygningsmaler
   001122240Skiltemaler
   000122250Maler (s/l)
   0010122300Snedkersvend,Snedker
   000122310Snedkerlærling
   001122320Møbelsnedker (s/l)
   002122330Møbelsnedkersvend,Møbelsnedker
   001122340Møbelpolstersvend
   001122350Bygningssnedker
   003122400MaskinsnedkerMaskinsnedkersvend
   001122410Maskinsnedkerlærling
   000122500Billedskærer
   000122510Kunstdrejer
   1125122600Tømrersvend,Tømrer
   000122610Tømrer & Snedker
   000122620Skolemontør (tømrer)
   004122630Tømrerlærling
   0013122700Rørlægger,Blikkenslager,Rørlæggersvend Blikkenslagersvend
   003122710Rørlægger,Blikkenslagerlærling, VVS-lærling
   002122750Rørsmed
   001122760Rør- og smedesvend
   002122770Rørsmedelærling
   0019122800Elektriker,El-montør,Elektrikersvend El-arbejder(fagl)
   004122810El-installatør (ansat)
   003122820Elektrikerlærling
   002122850Glarmester,Glarmestersvend
   001122900Tagdækker
   000123000Blytækker
   000123100Tapetserer
   000123200Gulvmontør,Gulvlægger (s/l)
   004123500Typograf,litograf
   000123510Trykker (faglært)
   001123520Bogtrykker e.l. (frstil)
   000123530Teletypesætter
   001123540Serigraf (uden erhv.udd)
   002123550Kopist
   001123600Reprofotograf
   000123610Fotograf (ansat)
   004123700Bogbinder/-ske,Bogbindersvend
   001123710Bogbinder (s/l)
   001123720Bogbinderlærling
   000123900Brolægger
   000124000Stenhugger (s/l)
   000124100Glasmager (s/l)
   000124200Glaspuster
   000124300Keramiker (ansat)
   000124400'Håndværker (keramik)' (do.)
   000124500Marmorsliber
   000125000Orgelprøver
   000125100Klaverstemmer
   000125110Klaverstemmer (s/l)
   001125200Dekoratørelev
   001125210Blomsterdekoratørelev
   000126000Møllersvend
   002126500Mejerist
   003127000Gartner (faglært)
   000127010Gartnerilærling
   000127020Anlægsgartner (s/l)
   003127030Anlægsgartner (faglært)
   001127040Anlægsgartnerelev
   001127050Gartnerlærling
   001127100Gravemester
   001127500Butiksslagter
   000127501Butiksslagterelev
   006127510Slagtersvend
   001127520Slagtermester/butik
   002127530Slagterlærling
   001127550Pølsemager
   000127600Pølsemester (s/l)
   004127700Bagersvend,Bager
   001127750Konditor
   007128000Tjener
   000128100Buffist
   001128200Kok
   001128210Skibskok
   002128220Kokelev
   001128300Frisør,barber (ansat)
   002128310Damefrisør (frstil)
   002128320Frisørelev,Frisørlærling
   000128400Hundeklipper
   001128500Optiker (ansat)
   000128510Urmager (ansat)
   000128520Sølvsmed (ansat)
   001128530Kobbersmed
   003128700Skræder (ansat),Dameskrædder (ansat)
   000128750Tilskærer
   000128800Sadelmager (ansat)
   001128850Syerske
   000128900Træskomand (s/l)
   000128950Låsesmed
   000129000Formand,sjakbajds (fagl.)
   000129500Tillidsmand u.n.a.
   000129600Lønmodtager u.n.a.
   003130000Funktionær u.n.a.
   000130010Tjenestemand u.n.a.
   000130020Funktionær (privat ansat) u.n.a.
   000130030Funktionær u.n.a. (Frihavnen)
   000130040Lavere funktionær u.n.a.,arb.løs
   002130050Lavere funktionær u.n.a.
   001130060Højere funktionær u.n.a.
   000130100Sølvsnore i trafiketaterne
   004130110Overpostbud
   1121130111Postbud,Landpost,Landpostbud
   001130112Pakkepost
   000130120Postbud-formand
   000130130Telegrafformand
   000130140Togkonduktør
   006130141Togfører,Lokomotivfører
   001130142Togføreraspirant
   000130150Togbetjent
   000130160Banebetjent
   000130161Banemester DSB
   001130170Stationsbetjent
   000130180Funktionær u.n.a. DSB
   000130190Tjenestemand u.n.a. DSB
   000130200Overchahuffør P & T
   000130210Postchauffør-formand
   000130220Sporvognsfunktionær u.n.a.
   000130230Pakhusformand DSB
   000130240Portør DSB
   000130250Overportør
   001130260Depotformand DSB
   001130270Portør SAS,Lufthavnsportør
   000130280Overportør SAS
   002130300Postassistent,trafikassistent
   001130310Postekspeditør
   000130400Overpostassistent,overtrafikassistent
   001130500Toldassistent
   001130600Overtoldassistent
   000130700Postkontrollør,trafikontrollør
   001130710Togrevisor
   001130750Trafikekspedient
   001130760Jernbaneekspeditør
   001130800Overpostkontrollør, overtrafikkontrollør
   000130900Toldkontrollør
   000131000Overtoldkontrollør
   000131010Toldfuldmægtig
   000131050Toldinspektør
   001131060Vicetoldinspektør
   000131070Ledende stilling (toldetaten)
   000131200Postmester,stationsforstander
   000131210Personaleleder (lokalt postkontor)
   001131220Posthusbestyrer
   000131300Stationsmester,DSB
   000131310Trafikmester
   001131320Postvagtmester
   000131330Postpakmester
   000131340Overpakmester, P & T
   003131350Kontorpakmester
   000131360Overtoldvagtmester
   009131400Politibetjent,Politiassistent, Landpolitiass,Landbetjent
   000131410Kriminalbetjent,Kriminalssistent
   000131420Overbetjent
   001131440Kriminalkommisær
   001131450Politimester
   001131470Udokumenteret kode
   002131500Fængselsbetjent
   000131510Fængselsoverbetjent
   001131600Toldbetjent
   000131700Grænsegendarm
   001131710Tolder
   003132000Konstabel
   003132010Overkonstabel
   000132100Professionel soldat i øvrigt
   000132110'i militæret' (frstil)
   000132120Varslingsoperatør,flyvevåbnet
   001132200Sergent
   000132210Oversergent,seniorsergent
   000132220MP'er i søværnet
   000132300Overfenrik
   001132310Befalingsmand u.n.a.
   001132350Skydeinstruktør for kampvogne i hæren
   001132360Militærpsykolog
   001132400Løjtnant
   000132410Sekondløjtnant
   001132420Premierløjtnant
   001132430Kaptajn
   000132500Officer i hæren u.n.a.
   000132510Officer i flyvevåbnet u.n.a.
   000132520Officer i søværnet u.n.a.
   000132550Officer (bijob - af reserven?)
   000132600Kaptajn i hæren
   000132610Kaptajn i flyvevåbnet
   002132620Orlogskaptajn
   001132700Major i forsvaret
   000132800Oberst u.n.a.
   001132900Officer i civilforsvaret
   000132910Korpsmester i civilforsvaret
   000132920Civilforsvarsinspektør
   001132930Civilforsvarsassistent
   000133000Kompagnichef i hjemmeværnet
   000133010Signalinstruktør i hjemmeværnet
   000133100Underkvartermester i forsvaret
   000133400Civilarbejder i søværnet
   000133500Materielmester (forsvaret)
   0011134000Direktør,Underdirektør,Vicedirektør, Meddirektør,Adm.direktør
   002134010Direktør u.n.a. (priv/off)
   001134020Salgsdirektør
   008134050Afdelingsleder u.n.a.,Afdelingschef (privat)
   005134060Afdelingsleder u.n.a.,Afdelingschef (privat/off)
   001134070Administrator u.n.a.
   000134100Administrativ udviklingschef
   000134110Administrationschef
   003134120Økonomichef
   003134130Regnskabschef
   000134140Bogholderichef
   001134150Sekretariatsleder,Sekretariatschef
   000134160Personalechef
   002134170Eksportchef
   000134180EDB-chef
   000134200Bestyrelsesformand (DLG)
   001134250Fabrikschef
   004134300Bankbestyrer,Sparekassebestyrer, Filialbestyrer
   001134310Depotchef (bank)
   001134320Investeringschef
   001134330Bank-,Sparekassedirektør
   001134340Investeringsrådgiver (bank)
   003134400Kontorchef u.n.a. (priv.)
   001134410Kontorleder
   000134500Souschef u.n.a.
   000134600PR-chef
   000134610Systemchef
   000134620Patentchef
   004134630Forretningsfører (priv firma)
   002134640Forretningsfører u.n.a.
   001134650Forretningsfører og Ingeniør
   001134660Natklubchef
   005134700Prokurist,Bankprokurist
   000134750Lederjob/økonomi
   000134800Chefkonsulent
   000134850Ledende konsulent (sparekasse/marketing)
   000134900Private erhvervsliv u.n.a. (frstil)
   000134960Mellemleder u.n.a.(frstil)
   000134980Bestyrelsesmedlem
   001135000Civiløkonom u.n.a.
   000135010Økonom u.n.a. (priv.)
   000135020Økonom u.n.a. (frstil)
   000135030Cand.Merc. i afsætning
   001135040Jurist u.n.a.
   000135050Management-job
   006135100Kontorfuldmægtig,Fuldmægtig(privat), Sparekasse-,Bankfuldmægtig
   000135110Fuldmægtig i KTAS
   003135200Konsulent u.n.a.
   001135210Sagsbehandler hos stålgrossist
   000135220Rådgiver i int.org. for dagbladene
   000135230Instruktør i privat firma
   000135240Teknisk koordinator
   000135300Skibskonsulent
   000135310Konsulent i vejfirma
   001135320Specialgaskonsulent
   000135330Virksomhedskonsulent
   001135340Reservedelskonsulent
   000135350Modekonsulent
   000135400Medicinalkonsulent
   000135450Driftskonsulent
   000135460Personalekonsulent
   001135470Arbejdskonsulent
   001135480Forskningskonsulent
   001135490Administrativ konsulent
   001135500EDB-konsulent
   000135550Økonomikonsulent
   000135560Regnskabskonsulent
   001135570Forsikringskonsulent
   001135580Teknisk konsulent
   001135590Annoncekonsulent
   001135600Blanketkonsulent
   001135700Direktionssekretær
   001136000Advokat,-fuldmægtig (ansat)
   000136010Advokat (frstil)
   000136100Statsautoriseret revisor (ansat)
   003136200Revisor u.n.a. (ansat)
   0016136300Bogholder,revisor,regnskabskonsulent
   001136310Lønningsbogholder
   0012136320Bogholder u.n.a(oftest ude af erhverv)
   001136330Hovedkasserer
   000136400Regnskabsfører
   005136500Bank- og forsikringsfuldmægtig
   000136510Ekspeditionssekretær (kreditinstitut)
   000136520Valutahandler (i bank)
   000136530'Bankmand' u.n.a.
   000136600Cand.mag./økonom
   000136650Sagsbehandler (investeringsfond)
   000136700Beregner i PKA
   000137000Departementchef,direktør, afdelingsleder,afdelingschef
   000137050Afdelingsleder (HK'er),Afdelingschef (HK'er)
   000137100Kontorchef off.adm.
   001137110Kontorchef (jurist) u.n.a.
   002137120Kontorchef u.n.a.
   002137130Vicekontorchef
   000137140Skatteinspektør
   001137150Souschef, skattevæsenet
   001137160Regnskabschef
   001137170Kontrolchef i Toldvæsenet
   000137200Viceinspektør (undervisnings- ministeriet)
   000137210Dommer
   000137220Erhvervschef
   000137230Formand for Fyns Amtskommune
   000137240Byrådsmedlem
   004137300Fuldmægtig,sekretær,ekspeditons- sekretær (akad)
   000137310Jurist i arbejdstilsynet
   000137320Jurist (off.adm)
   001137330Jurist u.n.a.
   000137340Geolog (adm.)
   007137350Fuldmægtig u.n.a. (off)
   006137360Fuldmægtig u.n.a.
   000137370Ekspeditionssekretær u.n.a.
   000137400Politi- og dommerfuldmægtig
   000137450Motorsagkyndig
   000137500Retsassessor
   001137550Cand.Scient.Pol.
   001137560Cand.Polit.
   000137600Ekspeditionssekretær (ej akad.)
   000137610'Juridisk medarbejder' (HK'er)
   001137620Regnskabsfører (off)
   001137650Kontortjenestemand i hæren
   000137710Statslig administration (frstill)
   000137720Job i fysisk planlægning (frstil)
   001137750Konsulent (off) u.n.a.
   000137800Arbejdsformidler
   001137810Erhvervsvejleder
   000137820Ligestillingskonsulent (AF)
   005137830Beskæftigelsesvejleder
   001137840Konsulent på arbejdsformidling
   000137850Socialcenterkonsulent
   001137860Hjemmevejleder
   000137900Ældrekonsulent
   001137950Skolekonsulent
   000138010Teknisk sagsbehandler (off)
   000138020Sagsbehandler (forsvaret) u.n.a.
   001138030Sagsbehandler på bistandskontor
   000138100Oversætter (i EF)
   008138200Socialrådgiver
   001138300Pantefoged
   000138400Landvæsensnævnsformand
   000138450Projektleder for langtidsledige
   000138500Stadsgartner
   000138550Brandinspektør
   000138600Maskininspektør
   000138650Økonomiinspektør (kostskole)
   000138700TV-inspektør DR
   000138800Vurderingsmand (off)
   000138900Voluntør (stud.jur.)
   000138910Studentermedhjælper (off.adm.)
   000139000Rektor
   001139001Skoleleder u.n.a.
   002139010Skoleinspektør
   002139020Viceskoleinspektør
   000139030Friskoleleder
   000139040Forstander (teknisk skole)
   000139050Afdelingsleder (teknisk skole)
   000139060Højskoleforstander o.l.
   003139070Børnehaveklasseleder
   003139100Plejehjemsbestyrer, Plejehjemsforstander,
   000139110Forstander, særforsorgen
   000139120Pædagogisk stedfortræder for forstander
   001139130Forstander på ungdomspension
   000139140Forstanderhustru på ungdomspension
   003139150Forstander u.n.a.
   000139160Forstander på ungdomshjem
   001139170Forsorgshjemsbestyrer
   000139200Dagcenterleder
   000139250Dagplejeleder
   000139300Leder af kommunal musikskole
   000139310Aftenskoleleder
   005139400Daginstitutionsleder,Institutionsleder Børnehaveleder
   001139450Fritidshjemsleder
   000139600Direktør i Greenpeace
   001139650Sagsbehandler i Dansk Flygtningehjælp
   001139700Fagforeningsformand
   000139710Sekretariatsleder/-chef (fagforening)
   000139720Forretningsfører fagforening
   000139750'Direktør el.lign' (Lejernes LO)
   000139800Forbundskasserer fagforening
   000139810Faglig sekretær
   000139820Rejsesekretær
   002139830Sagsbehandler u.n.a. (fagforening)
   000139840Sagsbehandler,pensionssager (Husl.Arb.forbund)
   001139850Kasserer i fagforening (KAD)
   001139860Faglig medarbejder i fagforening
   000139900Juridisk medarbejder i forening
   000139910Overassistent i A-kasse
   001139920Kontorbestyrer i A-kasse
   1131140100Bank-,Sparekasseassistent, Forsikringsassistent
   002140101Bankelev,Elev i pengeinstitut
   000140110Forsikringsoverassistent
   001140120Bankkasserer
   000140130'Noget med penge'(frstil)
   002140200Bogholder-,Revisor-, Bogholderiassistent,Bøgholderiarb.
   000140210Funtionær u.n.a. (revisionskontor)
   001140211Funktionær i serviceerhverv
   001140220Regskabsmedarbejder,Regnskabsassistent
   000140230Regnskabsmand
   001140240Regnskabstekniker (landbrug)
   000140250Revisorelev
   000140260Revisor (HK'er)
   004140280Kasserer
   0011140400Lægesekretær
   001140410Sekretær på hospital
   44163140600Kontorassistent u.n.a.
   002140610Kontorist u.n.a.,kontorarb una
   003140620Kontorelev u.n.a.
   000140630Kontorelev i kommunen
   000140640Kontordame (m.ledelsesfunkt.)
   000140650Kontorfunktionær (priv)
   001140651Kontorfunktionær (off)
   006140660Kontorfunktionær u.n.a.
   003140670Kontorassistent P & T
   000140680Kontorfunktionær i P & T
   000140690Kontorass. i bank
   0014140700Assistent off.adm.,Kommuneassistent
   0012140710Overassistent off.adm.
   000140800'arbejdede i fabrikstilsynet'
   000140810Arbejdsgiverkontrollør ved skattevæsen
   000140900Ansat i pensionsafd.(kommune)
   003140910Sagsbehandler,off (ej akad)
   000141000Overassistent KTAS
   007141050Overassistent u.n.a.
   005141100Overassistent (priv)
   0010141200Korrespondent u.n.a.,Korrespondent (2 el. 3 sproglig)
   000141210'Korrespondent el tolk'(frstil)
   1132141300Sekretær u.n.a.
   003141310Advokatsekretær
   001141320Optiksekretær
   001141350Salgssekretær
   001141360Eksportsekretær
   000141400Chefsekretær (off)
   002141410Chefsekretær
   000141420Personalesekretær
   002141450Skolesekretær
   000141500Stenograf
   000141510Kontorass/EDB-programmør
   000141520Kørselsfordeler (flytteforretning)
   000141540Indkøbsassistent på hosp. (HK)
   000141550Sekretær i missionsforbund
   000141560Sagsbehandler Falck (HK'er)
   000141570Vagtmester, Falck (HK)
   000141580Grafisk sagsbehandler (avis)
   000141600'HK-job' u.n.a.
   000141640Ejendomsmæglerassistent
   000141650Ejendomsmæglerelev
   001141700Handelsassistent u.n.a.
   000141800Fogedassistent
   000141810Forretningsfører firmaidræt (bijob)
   000141820Oversætter af breve (bijob)
   000141830'Assurance' (amtet)
   002141900Receptionsdame,receptionist
   001141910Omstillingsdame m/k
   000141920Radiotelefondame (taxa)
   0010141930Telefonist,-inde,Telefondame (tlf.selsk.)
   001141940Telefondame u.n.a.
   005142000Kontormedhjælper
   000142010Kontorfunktionær (medl.SID)
   002142020Kontorvikar
   000142030'Forskelligt kontorarbejde'
   000142040Arkivmedhjælper
   000142050'Registrering' (KTAS)
   000142060Medhjælper (kreditinstitut)
   000142070Kassererske u.n.a.
   000142080Brevsamler
   006142100Salgschef/-leder
   001142110Distriktschef (salgsvirks.)
   001142120Marketingschef
   000142130Salgsinspektør
   004142140Disponent
   001142150Speditørchef,Speditionschef
   001142160Importør
   003142200Butikschef/-leder,Forretningsbestyrer
   001142210Lagerchef/-leder
   000142220Indkøbschef/-leder
   000142230Forretningsfører i butik
   001142240Inspektrice
   000142300Førstemand i brugs
   001142310Afdelingsleder i butik
   000142410Lederniveau/marketing
   000142420Forsikringsinspektør
   000142430Undervisningsleder,forsikringshøjskole
   001142500Direktrice v.handel
   000142510Arbejdsleder (eksp.opsyn)
   000142520Ledende ekspeditrice
   007142530Butiksassistent,eksp.leder
   006142540Lagerforvalter
   001142700Shippingmand,Shippingassistent
   000142710Rederiassistent
   000142720Indkøber (AP Møller)
   002142730Speditør,toldklarerer
   001142740Speditør u.n.a. (s/l)
   000142750Inden for handel (ØK)
   002142760Eksportassistent,Eksportmedarbejder
   001142770Speditørassistent
   001142780Skibsassistent (købmændenes forbund)
   002142800Indkøbsassistent
   000142810Indkøber, kemikaliefirma
   0011142820Salgsassistent
   0014143000Sælger,handelsrejsende,repræsentant
   0010143010Salgskonsulent
   000143020Handelsmand u.n.a.
   000143030Forretningsmand u.n.a.
   000143040Demonstratrice
   000143050Tupperware-gruppeleder
   000143060Salgsinstruktør (forlag)
   001143070Møbelagent
   008143100Forsikringsagent,Assurandør, Forsikringsmand
   002143150Taksator,Skadetaksator
   000143250Reklamekonsulent
   000143300PR-medarbejder i stormagasin
   000143310Marketingkonsulent,reklame-do.
   000143320Reklamesælger
   004143330Reklametegner
   000143340Tegner (s/l)
   000143350Reklametegnerelev
   000143360Merkonom (frstil)
   000143370Marketing u.n.a. (frstil)
   000143380Marketingmedarb. u.n.a.
   001143390Reklamemedarbejder
   000143400Reklametegner (free lance)
   000143500Eftersynsmand v. auktioner
   0019144000Ekspedient,kommis
   1159144001Ekspeditrice
   009144010Handelslærling,-elev,Butikselev, Ekspedient-,Butikslærling
   0010144020Butiksass.,Butiksmedhjælper, Ungarbejder
   000144030'Handelsudd' (frstill)
   000144050Broderiass. i broderiforretn.
   001144060Isenkræmmer
   000144070Defektrice (apotek)
   001144080Materialist
   0012144100Lagerekspedient,Lagermedhj.,Lagerarb. Lagerekspeditrice
   005144200Dekoratør
   001144210Blomsterdekoratør
   000144250Art director
   002144300Stewardesse,Purser,Guide,Steward
   000144310Rejseleder
   001144320Funktionær i flyselskab
   000144400Videosælger
   001144450Radioforhandler (ansat)
   005144500Tankpasser,kassedame
   000144510Medhjælper,benzinstation
   000144520Medhj.,kiosk,pølsev.,grillbar
   000144530Arbjdsløs HK'er uden erhv.udd.
   000145000Produktchef
   001145010Produktgruppechef
   000145050Overingeniør,Afdelingsingeniør,
   000145060Udviklingschef
   001145061Udviklings- og rådgivningschef
   001145062Planlægningschef
   001145063Indkøbs- og planlægningschef
   001145064Planlægger i tekstilvirksomhed
   001145070Projektleder (ingeniør)
   001145071Projektchef
   000145080Driftsingeniør
   000145090Laboratorieleder
   001145091Kvalitetschef
   001145092Kvalitets- og produktudviklingschef
   002145100Produktionschef/-leder
   001145101Materialestyringschef
   001145110Driftschef
   000145120Driftsmester (kraftværk)
   000145150Offshore-maneger
   006145200Driftsleder, værkstedsleder
   000145250Chefdekoratør
   001145300Maskinchef (skib)
   001145310Maskininspektør (søfart)
   001145400Arbejdsleder u.n.a.
   001145401Arbejdsleder (off) u.n.a.
   001145402Vagtmester u.n.a.
   001145403Koordinator u.n.a.
   001145404Markedskoordinator
   001145405Inspektør u.n.a.
   000145410Ekspeditionsleder (slagteri)
   000145420Serviceleder (medl.SFF)
   000145450Arbejdsleder på systue
   001145460Montageleder
   001145470Bygningsinspektør
   0011145500Værkfører,Værkmester
   000145510Maskinmester-formand
   008145520Maskinmester
   000145530Maskinist (maskinmesterforeningen)
   001145540Maskinmester (skib)
   000145550Smeltemester
   000145560Distriktsmester (el-selskab)
   000145570Elværksmester
   001145580Liniemester ved elforsyning
   001145590Konservesmester
   000145600Marmelademester
   001145601Limemester (småkagefabrik)
   000145610Vævemester
   000145620Kvalitetsmester
   000145630Kvalitetsstyringschef
   000145640Gas-og vandmester (ansat)
   001145650Svejsemester,-leder
   002145660Telefonmester
   001145670Bogbindermester
   001145680Afdelingsmester (tobaksfabrik)
   000145700Faktor
   001145800Formand u.n.a. (ikke medl.LO)
   001145810Formand u.n.a. (fagf.ukendt)
   000145820Formand (teglværk,værft,sukkerfabrik, bryggeri)
   001145821Formand (bygge- og entreprenørfirma)
   000145830Baneformand (privatbane)
   000145840Murerformand (kommunen)
   002145850Vejformand
   000145860Betjentformand (Folketinget)
   001145861Betjentformand (Grønlands Tje.mandsforening)
   001145862Havnebetjent
   001145863Slotsbetjent
   001145870Gartnerformand
   001145880Telefonformand
   001145900Overvagtmester
   000146000Tilsynsmand (fabrik)
   000146010Tilsyn m. bygn (frstil)
   000146020Tilsynsførende (vejvæsenet)
   001146021Målerkontrollør (belysningsvæsen)
   000146030Tilsynsførende (hjemmehjælp)
   001146031Tilsynsførende (forsorgen)
   000146040Tilsynsførende (dagpleje)
   000146050Dagplejepædagog (for dagplejemødre)
   000146100Undermester (SAS)
   001146110Driftsassistent (kraftværk)
   000146120Ledende gartneriassistent
   000146130Telefonforstanderinde af 1. grad
   000146300Hovmester
   001146310Økonoma
   003146320Økonomaassistent,Økonomamedhjælper
   001146500Køkkenchef
   000146510Inspektør i restaurant
   000146550Receptionschef (hotel)
   000146600Chefkok (hotel)
   000146610Køkkenleder i forretning
   001146611Køkkenlederelev
   000146612Køkkenleder u.n.a.
   002146620Kantineleder
   000146630Rengøringsleder
   002146640Oldfrue
   001146700Tilsynsassistent
   000147000Dyrlæge
   001147050Veterinærsygeplejerske
   000147100Farmaceut
   000147110Apoteker
   000147120Provisor (ledende farmaceut)
   002147130Cand.Pharm.
   000147200Sygehuskemiker
   000147210Kemiker u.n.a.
   001147300Biolog u.n.a. (frstil)
   002147350Agronom (frstil)
   000147400Cand.Scient. u.n.a.
   008147500Civilingeniør
   001147600Akademiingeniør
   000147650Kemiingeniør
   000147700Teknikumingeniør
   003147750Bygningsingeniør
   0014147800Ingeniør mv u.n.a.
   001147810Rådgivende ingeniør
   001147850Projektingeniør
   000147900Ingeniør ved Elværk
   000147910Dataingeniør (frstil)
   000147920Baneingeniør (DSB)
   001147930Udviklingsingeniør
   001147940Salgsingeniør
   003147950Maskiningeniør
   003148000Arkitekt,Indretningsarkitekt
   000148100Bygningskonduktør
   001148200Byggesagkyndig u.n.a.
   000148210Org./adm.stilling (byggebranchen)
   000148310Landinspektør
   000148400Byggetekniker
   001148500Maskintekniker
   000148610Flytekniker
   001148620Produktionstekniker (metalindustri)
   000148630Maskinassistent (elværk)
   000148640El-driftsassistent
   002148700Bygningskonstruktør
   001148800Konstruktør u.n.a.
   000148810Konstruktør (elektronik)
   000148820Maskinkonstruktør
   000148830Konstruktør (metal)
   001149000Afdelingstekniker
   001149010Tekniker u.n.a.
   001149020Elektroniktekniker
   001149030Tekniker (KTAS)
   000149031Teletekniker
   001149032Montøraspirant
   000149033Montør (inventarfirma)
   001149034Telefonmontør
   000149040Elektronik-automatik-specialist
   001149050Servicetekniker u.n.a. (DAH)
   000149060VVS-tekniker
   000149080Instrumenttekniker
   000149090Galvaniseringstekniker
   000149100Plastoperatør
   001149150Malermester (fabrik)
   000149200Praktikant (teknisk skole)
   001149210Lærling (serviceerhverv)
   0012149300Teknisk assistent u.n.a.
   003149301Teknisk assistentelev
   001149302Teknisk elev
   000149310Teknisk assistent,Rørsmed (kommunalt ansat)
   000149320Bryggeriassistent
   000149330Arbejdsstudietekniker
   001149331Tidsstudietekniker (systue)
   000149340Produktionsass. (elektronik)
   001149341Produktionsassistent u.n.a.
   002149342Raffinaderiassistent
   000149350Værstedsassistent
   001149360Værkstedsassistent
   000149370Værkstedsaspirant
   001149390Handelslaboratorieassistent, Laboratorieassistent
   000149410Procesregulering u.n.a. (frstil)
   006149500Teknisk tegner
   003149510Tegner,Tegnerske u.n.a.,Rentegner
   001149520Ansat på tegnestue
   001149530Computer grafiker
   001149550Tegnefilmsanimator
   003149600Designer,Modedesigner
   000149610Modeldesigner, LEGO
   007149700Apoteksassistent
   001149710Apoteksassistentelev
   000149810Farmaceutisk industri (frstil)
   002149900Tandtekniker
   000149910Tandteknikerassistent
   0010150000Laborant
   002150010Klinisk hospitalslaborant
   000150100Laboratorietekniker
   000150110Biologassistent
   000150120Forsøgstekniker (husdyr)
   001150130Miljøtekniker
   000150140'Levnedsmiddelkontrol' u.n.a.
   000150150Veterinærassistent
   000150160Miljøassistent (miljøkontrollen)
   000150170Prøveudtager
   001150180Prøvetager (statsfrøkontrollen)
   002150200Mejeritekniker
   000150300Datalog u.n.a.
   004150350EDB-Systemkonsulent
   001150390EDB-systemkonstruktør
   000150400Systemanalytiker
   004150410EDB-Systemplanlægger
   000150420Driftsplanlægger (EDB)
   000150430Konstruktør (EDB)
   000150440Konstruktøraspirant (EDB)
   003150500EDB-Programmør
   000150510Programmør (videnskabelig medarbejder)
   001150520Systemprogrammør
   001150540Programmørelev
   000150550Studiemedhjælper DGU (Prosa)
   003150600EDB-assistent,Dataarbejder
   001150610EDB-driftsassistent
   000150700EDB-arbejde u.n.a.
   001150800Datatekniker u.n.a.,EDB-tekniker
   000150830EDB-teknikerelev,-studerende
   005150900EDB-Operatør
   000150910EDB-operatørass. (HK'er)
   000150920Dataoperatør-praktikant
   004151000Tasteoperatør,Hulledame, Terminaloperatør (HK'er)
   001151400Udokumenteret kode
   000152000Gartnerikonsulent
   000152100Planteavlskonsulent (frstil)
   000152200Landbrugskonsulent
   001152250Landbrugstekniker
   000152300Landbrugsinspektør
   002152400Skovfoged
   001152600Skovtekniker
   000152610Trætekniker
   000152700Kontrolassistent
   000152800Inseminør
   000152910Tilsynstekniker (fjerkræslagteri)
   000153010Svineproduktionstekniker
   001153200Konservator
   001153400Havnefoged
   006153500Skibsfører,Kaptajn
   001153510Sætteskipper
   002153600Pilot(civil),Styrmand,Lods
   001153610Styrmandselev
   000153700Flyveleder
   001153800Telegrafist,Radiotelegrafist
   001153810Overtelegrafist
   000153900Navigatør (DSB-færge)
   000154000Radartekniker
   001154100Udrykningsleder hos Falck
   000154110Bilassistent (staten)
   000154120Tilsyns...?
   001154130Depotmester (kbh.brandvæsen)
   000154200Kartograf (landkorttegner)
   001154210Civilarbejder på Geodætisk Institut
   001154900Teknisk dokumentatør
   001154910Informatør og foredragsholder
   001155000Professor på hospital,Administrerende overlæge
   001155050Kredslæge
   001155100Overlæge,Røntgenoverlæge
   001155150Læge,Speciallæge (Psykiatri)
   009155200Reservelæge,Læge u.n.a. på hospital
   000155250Skolelæge
   000155260Læge u.n.a. (frstil)
   001155300Tandlæge,Børnetandlæge
   001155310Skoletandlæge
   002155400Psykolog u.n.a.,Cand.Psyk.
   001155410Klinisk psykolog
   009155500Fysioterapeut (ansat), Bedriftsfysioterapeut
   000155550Massør
   000155610Bevægelsespædagog
   000155620Afspændingspædagog
   000155650Terapeut u.n.a.
   000155700Fodterapeut (ansat)
   004155800Ergoterapeut
   004155900Oversygeplejerske
   000156000Afdelingssygeplejerske
   001156050Områdesygeplejerske
   1158156100Sygeplejerske (spl.ass)
   000156110Narkosesygeplejerske
   001156111Røntgensygeplejerske
   004156120Hjemmesygeplejerske,sundhedsplejerske
   000156130Sygepl.vikar
   0012156140Sygeplejeelev
   001156200Audiolog (Afdelingschef)
   001156210Rodiograf
   000156220Scanningassistent
   001156230Røntgenoperatør
   001156300Jordemoder
   001156310Jordemoderelev
   1156156400Sygehjælper
   001156401Operationssygehjælper
   001156410Sygehjælperelev
   000156500Plejehjemsassistent
   002156510Plejehjemsassistentelev
   000156600Plejer (statshosp.mv.),Plejer u.n.a.
   002156610Plejer (hospital-ældre m.v.)
   001156620Plejerske
   001156650Plejeassistent
   007156700Uuddannet/ufaglært sygehjælper
   000156810Plejemedhjælper (uuddannet)
   006156820Omsorgsmedhjælper
   004156830Hospitalsmedhjælper
   001156840Medhjælper (specialhjem)
   000156850Beskæftigelsesmedhjælper
   000156860Terapimedhjælper
   001156900'Nattevagt,institution'
   000156910FADL-vagt
   001156920Nattevagt på plejehjem
   0011157000Klinikassistent
   001157050Tandplejer (på klinik)
   1133158000Pædagogmedhjælper,Børnehavemedhjælper
   000158010Pædagogmedhjælper (langtidsledig)
   001158020Vuggestueassistent,Børnehaveassistent
   000158050Legetante (legestue)
   000158070Klubmedarbejder
   0013158100Børnehave-,Vuggestue-,Småbørns-, Børnepædagog,
   002158110Vikar (vuggestue,børnehave)
   1121158120Pædagog u.n.a. (frstil)
   000158130Pædagog-instruktør (frstil)
   001158160Udokumenteret kode
   005158200Fritidspædagog
   000158210Vikar (fritidshjem)
   000158220Fritidshjemsassistent
   000158230Klubpædagog
   0015158300Socialpædagog
   003158310Støttepædagog
   000158320Ungdomspædagog
   000158330Underviser (behandlingshjem)
   002158340Omsorgsassistent
   000158350Centerassistent
   001158360Omsorgsvikar
   001158370Socialpædagog,Afdelingsleder (døgninstitution)
   001158380Omsorgspædagog
   001158400Omsorgsmedarbejder
   000158410Forsorgsmedarbejder
   000158500Børnehaveklasselærer
   2272158600Folkeskolelærer,Skolelærer,Lærer u.n.a
   1121158610Overlærer
   001158620Friskolelærer,Privatskolelærer
   000158710Lærer (kommunal ungdomsskole)
   001158720Efterskolelærer,Ungdomsskolelærer
   002158750Lærervikar,Folkeskolelærervikar
   001158800Afdelingslærer
   000158810Tegnelærer
   000158820Husholdningslærer
   001158830Væverske og Vævelærer
   000158840Gymnastiklærer
   002158850Håndarbejdslærer,Håndgerningslærer
   000158890Ledende faglærer (Teknisk skole)
   0010158900Faglærer u.n.a.
   002158910Speciallærer u.n.a.
   003158930Landbrugslærer,Landbrugsskolelærer
   004158950Handelsskolelærer,Handelslærer
   001158960Lektor (handelshøjskole)
   001158970Lærer på søfartsskole
   000158980Lærer på Magasins elevskole
   001158990Falckskolelærer
   001159000Instruktør for lægesekretærer
   000159010Blindelærer
   000159110Talepædagog
   001159200Skolepsykolog
   000159310'Alternativ pædagog'
   000159410Lærer i forsvaret (civil undervisning)
   000159450Skoleassistent
   000159500Musiklærer (ansat)
   001159510Musikpædagog u.n.a.
   004159550Lektor u.n.a.
   002159560Cand.Phil.
   000159600Aftenskolelærer
   003159700Højskolelærer
   001159750Docent
   001159800Gymnasielærer
   001159801Lektor (gymnasium)
   000159810Adjunkt (HF-enkeltfag)
   000159820Latinskolelektor
   008159830Adjunkt u.n.a.
   000159840Cand.mag. u.n.a.
   000159850Akademisk uddannet u.n.a. (frstil)
   000159860Videregående sproguddannelse (frstil)
   000159870Videokonsulent,gymnasiet
   000159880Seminarielærer
   001159881Seminarieadjunkt
   000159890Praktikleder (seminarium)
   001159891Afdelingsleder (seminarium)
   000159900Universitetslærer,forsker
   001159901Lektor (universitet)
   000159902Seniorstipendiat
   001159903Lektor,Cand.Jur.
   000159910Amanuensis
   000159920Professor
   000159930Arkitektskolelærer
   000159940Hortonom (Landbohøjskolen)
   000159950Fagkonsulent,lærer (handelshøjskole)
   000159970Undervisningsassistent
   001159980Underviser i maskinskrivning
   007160000Bibliotekar
   001160010Overbibliotekar
   001160050Skolebibliotekar
   002160100Biblioteksassistent
   000160150Biblioteksoverassistent
   002160200Biblioteksmedhjælper
   000160310Museumsarbejde (frstil)
   001160350Arkivar (Cand.Mag.)
   003160400Sognepræst,Præst,Pastor,Præst i folkekirken
   000160500Provst og højere i Folkekirken
   000160650Missionær
   000160710Kordegn
   001160720Kirkesanger
   001160730Kirketjener
   000160740Kirkeværge
   000160800Musiker (ansat)
   000160810Musiker (frstil)
   002160820Musiker (slvst)
   002160830Musiker u.n.a.
   000160840Kapelmester (selvst)
   002160850Organist
   001160860Pianist
   001160870Operasanger og Instruktør
   000160890Sangerinde
   001160900Skuespiller o.l.
   000160910Scenekunstner (frstil)
   000160950Statist Kgl.teater/TV
   001160960Scenefunktionær
   000161000Grafiker
   000161100Fotomodel
   003162000Journalist,programmedarbejder
   000162010TV-medarbejder u.n.a.
   000162020Journalistelev
   000162100Pressefotograf
   003162200Redaktør,Chefredaktør,Programchef
   001162210Redaktionssekretær
   001162250Forlagsmedarbejder
   001162260Distributionsassistent
   000162300Informationsmedarbejder (priv.virks)
   001162310Informatikleder
   000162500Kørelærer (ansat)
   000162600Privatunderviser klaverspil ol
   000162700Aktivitetsleder (projekt,langtidsled. (KAD-medl)
   001162800Livredder
   001162801Svømmeinstruktør
   000162810Badetilsyn (skole)
   001162811Badeassistent
   000162820Ridelærer (rideskole)
   000162900Foredrag,kurser (bijob)
   000162910Censor (bijob)
   000163000Håndbolddommer (bijob)
   000163010Instruktør (frivillig idræt) (bijob)
   001163020Håndboldtræner
   000163100Professionel fodboldspiller
   000163210Korinstruktør (bijob)
   000163500Lavere funktionær(undervisningssektor)
   000164000Brugsuddeler
   000164100Forvalter (trælasthandel)
   001164110Lagerforvalter
   000164200Gårdbestyrer
   001164250Avlsforvalter
   000164260Stutteribestyrer
   000164270Bestyrer på minkfarm
   001164280Dyrepasser (formand)
   000164300Andre bestyrere priv.erhverv excl.bankbestyrer
   001164400Depotbestyrer u.n.a.
   000164410Depotbestyrer (kemikaliefabrik)
   002164450Materialforvalter
   001164500Bestyrer af Dyrlægecentral
   000164510Forvalter på slagteri
   000164520Forvalter (galvaniseringsanstalt)
   000164530Forvalter (ostebranchen)
   000164610Vandværksbestyrer
   000164650Vaskeribestyrer
   000164710Vært i forsamlingshus,Bestyrer i forsamlingshus
   002164800Forvalter u.n.a
   000164900Bestyrer u.n.a.
   001177930Udokumenteret kode
   006180000Husass,Ung pige i huset,Aupair, Kokkepige,Tjenestepige
   001180100Løs husmedhjælp (rengøring, kogekone m.v.)
   000180200Forefaldende rengøringsarbejde (kun moders stilling)
   0010180300Husbestyrerinde
   000180400Havemand
   001180500Syerske for private,Privatsyerske
   001190000Godsejer,Proprietær
   33140190100Landmand,Gårdejer u.n.a.
   000190110Deltidslandmand
   000190120Fåreavler
   001190130Forpagter af gård
   001190140Selvstændig gårdejer og murer
   006190200Husmand,Boelsmand,Parcellist
   001190210Parcellist og Gårdejer
   004190400Pelsdyravler,Dambruger
   000190410Mink-& hønsefarmer
   000190420Minkfarmer & Frugtavler
   000190450Hønserist
   002190500Gartner,Frugtavler
   001190510Gartner u.n.a. (s/l)
   000190520Anlægsgartner (selvst.)
   002190530Gartneriejer
   002190540Planteskoleejer
   000190610Ornecentralejer
   000190620Rideskoleejer
   000190710Mineejer
   000190720Tørvefabrikant
   000190730Grusgravejer
   000190810Mejeriejer
   006190900Fiskeskipper,Fisker u.n.a.
   001190970Selvstændig i serviceerhverv
   000190980Selvst.håndværksmester una
   002190990Selvst.erhv.drivende una
   009191000Direktør (selvst.) u.n.a.
   000191010Direktør u.n.a. (s/l)
   005191100Fabrikant u.n.a.
   000191110Karosserifabrikant
   000191120Maskinfabrikant
   000191130Fedtposefabrikant
   000191140Savværksejer
   000191150Møbelfabrikant
   001191160Tekstilfabrikant
   002191200Entreprenør
   000191210Entreprenør & produkthandler
   000191220Bygmester u.n.a.
   001191230Cementstøberiejer
   001191300Skibsbygmester
   000191310Bådebygger(selvst)
   000191320Producent af sygehusartikler
   000191330Anpartshaver (fabrik)
   001191340Selvstændig indenfor solafskærmning
   001191350Lystbådemontør
   000192000Selvstændig bygn.håndv.
   001192010Tømrer (s/l)
   002192011Tømrermester
   001192012Tømrermester (s/l)
   000192020Murer (s/l)
   0011192021Murermester
   002192030Snedker (s/l)
   000192031Snedkermester
   001192040Tømrer og snedker
   000192050Installatør (s/l)
   004192051Installatør,Elektriker,El-installatør
   000192060Isolatør(mester)
   001192120Gulvlægger,Gulvbelægger
   000192130Tagdækkermester
   001192140Glarmester
   000192150Glarmester (s/l)
   000192160Tækker (s/l)
   001192170Tagdækker (s/l),Tækkemand (s/l)
   007192180Maler(mester)
   002192181Malermester (s/l)
   001192190Skiltemaler (s/l)
   006192200Smedemester
   000192210Smed (s/l)
   000192220Landsbysmed (s/l)
   003192230Blikkenslager(mester),Vand & Gasmester
   000192231Blikkenslager (s/l)
   000192300Møller (s/l)
   000192310Bødkermester
   000192320Bødker (s/l)
   000192330Kurvemager (s/l)
   000192340Sadelmager
   000192350Børstenbinder
   000192360Børstenbinder (s/l)
   000192370Karetmager (s/l)
   000192380Sejlmager (s/l)
   001192400Modist (s/l)
   000192410Skomager
   000192420Handskemager
   001192430Møbelpolstrer
   000192440Møbelpolstrer (s/l)
   002192450Skræddermester,Dameskrædder
   005192460Skrædder (s/l),Dameskrædder (s/l)
   002192470Buntmager (s/l)
   002192500Selvst.automekaniker,Mekaniker(mester)
   000192510Automekaniker (s/l)
   000192520Traktormekaniker
   001192550Autolakerer (s/l),Automaler (s/l)
   000192570Undervognsbehandler
   000192610Forkromer,metalsliber
   000192620Værkstedsejer (rep.skibe)
   001192630Servicemontør
   000192650Maskinværkstedsejer
   000192710Klovbeskærer
   001192810Radiomekaniker (s/l)
   001192910Fotograf
   001193000Skorstensfejer
   000193010Skorstensfejer (s/l)
   000193050Oliefyrsinstallatør (s/l)
   003193100Cykelhandler
   000193110Cykelsmed
   001193150Motorcykelforhandler
   001193200Bogtrykker
   000193210Bogtrykker (s/l)
   000193220Flagtrykker (s/l)
   001193230Bogbinder
   001193300Violinbygger
   001193350Klaverhandler,Klaverstemmer
   000193750Optiker
   002193760Urmager
   000193770Sølvsmed
   001193771Sølvsmed (s/l)
   000193780Guldsmed
   000193790Guldsmed (s/l)
   003194000Grosserer,Grossist
   000194010Importør u.n.a.
   000194020Bilimportør
   000194030Fiskeeksportør
   000194040Eksportør u.n.a.
   000194050Kommissionær (frugt/grønt)
   001194100Maskinhandler
   000194150Autoophugger
   000194200Foderstofhandler (mølle)
   000194210Kreaturhandler
   000194220Produkthandler
   000194230Indehaver af reservedelsvirksomhed
   000194240Opkøber af tøj (til videresalg)
   000194250Trælasthandler (s/l)
   001194300Autoforhandler,Bilforhandler, Bilhandler
   001194400Benzinforhandler (esso)
   000194410Selvstændig benzinforhandler (forpagter)
   000194420Forpagter (servicestation)
   000194430Selvstændig tankpasser
   000194440Kantineforpagter
   009194500Købmand
   002194510Kioskejer
   004194520Blomsterhandler,Frugthandler, Grønthandler
   001194530Selvstændig isenkræmmer
   001194540Dyrehandler
   001194550Boghandler
   000194560Indehaver af legetøjsbutik
   000194570Farvehandler
   002194580Herreekviperingshandler
   001194590Viktualiehandler
   000194600Mønt-og frimærkehandler
   001194610Antikvitetshandler
   001194620Marskandiser
   0016194700Selvst.detailhandler,Butiksindehaver, Forretningsindehaver
   001194790Trikotageforretningsindehaver
   001194800Manufakturhandler
   000194810Uldhandler (s/l)
   000194820Uldkræmmer
   000194830Pølseforhandler
   001194840Røjeriejer
   0011194900Frisør,Barber,Damefrisør,Herrefrisør, Herre- og Damefrisør
   008194910Damefrisør,Frisør,Herrefrisør,Herre- og Damefrisør (s/l)
   000195010Fotograf (s/l)
   004195100Slagtermester
   000195110Slagter u.n.a. (s/l)
   000195120Slagter (moder) (s/l)
   000195150Hjemmeslagter
   002195200Bagermester,konditor
   001195210Bager (s/l)
   0013195500Selvstændig vognmand,Taxaejer, Taxavognmand,Rutebilejer
   000195510Ejer transportfirma
   000195520Taxavognmand (koll.ejerskab)
   001195530Transportør
   001195540Vognmand (s/l)
   000195550Selvstændig A-1 post
   001195600Kørelærer (s/l)
   000195610Kørelærer
   000195700Vaskeriejer,renseriejer
   000195750Indehaver af rengøringsfirma
   001195800Vinduespudser,Vinduespolerer
   001195900Vaskekone,Rullekone,Strygerske
   001196000Syerske (egen systue)
   001196010Syerske (s/l)
   000196050Dekoratør
   001196060Blomsterdekoratør,Blomsterbinder
   000196100Selvst.reklamedekoratør
   001196150Reklamekonsulent
   001196160Annoncekonsulent
   000196200Modedesigner
   002196210Designer u.n.a.
   000196230Grafisk tilrettelægger(egen tegnestue)
   000196240Grafisk virksomhed (selvstændig)
   001196250Bureauindehaver
   000196300Agenturejer
   000196310Hundetræner
   000196320Skadedyrsbekæmper (selvst.)
   001196350Hundekennelejer
   001196400Campingpladsejer, -direktør
   009196500Restauratør,Hotel-og Pensionsejer, Værtshusbestyrer,
   000196710Skibsmægler
   000196720Skibsmægler og -reder
   003196800Ejendomsmægler,Statsautoriseret ejendomsmægler
   000196810Ejendomsformidler
   000196820Ejendomshandler
   006196900Revisor,Registreret revisor, Statsautoriseret revisor
   000196910Revisor (s/l)
   001196950Vejer og Måler (statsautoriseret)
   000197010Selvst.kons.virks.(øk/adm rådg)
   000197020Selvst.hjemmearb - fakturering
   000197050Translatør
   000197100Vekselerer
   001197150Assurandør
   001197200Advokat,Sagfører,Landsretssagfører
   001197300Læge,Speciallæge
   000197310Læge u.n.a. (s/l) (fader/moder)
   001197340Erhvervspsykolog
   004197350Tandlæge
   000197360Tandlæge (s/l)
   001197370Tandtekniker,Klinisk Tandtekniker
   001197400Dyrlæge
   001197450Apoteker
   001197500Selvst.fysioterapeut
   001197501Fysioterapeut (s/l)
   000197510Afspændingspædagog
   001197520Mensendiec-lærer
   000197550Selvst.kiropraktor
   001197600Zoneterapeut
   001197650Statsaut.fodterapeut
   000197651Fodterapeut (s/l)
   001197660Fodplejer
   000197670Materialist (s/l)
   001197680Kosmetolog
   001197700Arkitekt
   002197710Arkitekt (s/l)
   000197720Indretningsarkitekt
   000197750Selvst.ingeniør
   000197760'Psykolog & ingeniør - free lance'
   000197800Redaktør,Bladudgiver (selvstændig)
   000197810Bogforlægger
   000197820Pladestudieejer
   000197830Biografejer
   001197840Tivoliejer
   004197900Forfatter
   001197901Journalist (free lance)
   001197910Kunstmaler
   000197920Væver
   001197921Kunstvæverske (s/l)
   002197922Væver,Væverske (s/l)
   000197930Kunsthåndværker
   000197940Keramiker
   002197950Kunstner u.n.a.
   001197960Kunsthandler
   001197970Opfinder og Forfatter og Forsker
   001197980Forfatter og Oversætter
   33135198000Medhjælpende hustru m/k
   000198020Oldfrue på mandens hotel
   000198050Medhjælpende moder (landbr)
   000198110Husmoder (til landmand)
   000198130Husmoder (til selvst.i øvr.)
   000198140Husmoder (u.n.a)
   2279198200Skoleelev
   2270198210Studerende,Elev
   001198220Kursist
   1127198250Gymnasieelev
   0015198260HF-studerende,HF-elev
   005198270Handelsskoleelev
   0011198280EFG-elev
   000198300Sprogskoleelev
   001198310Produktionsskoleelev
   001198320Efterskoleelev
   004198350HH-studerende
   002198360HA-studerende
   001198370Handelsjurastuderende
   001198380Handelshøjskolestuderende
   003198400Teknikumingeniørstuderende, Ingeniørstuderende
   001198410Kemiingeniørstuderende
   001198420Maskinteknikerstuderende
   001198430Maskinmesterstuderende
   002198440Stud.Techn.
   003198500Lærerstuderende,Seminariestuderende
   001198510Husholdningslærerstuderende
   005198520Socialpædagogstuderende,Stud.Soc.Pæd.
   001198530Pædagogstuderende
   001198540Fritidspædagogstuderende
   002198560Socialrådgiverstuderende
   001198580Fysioterapeutstuderende
   003198600Stud.Jur.
   001198610Stud.Scient.Adm.
   001198620Økonomistuderende
   001198630Psykologistuderende
   006198650Stud.Mag.
   002198660Musikstuderende
   002198700Stud.Theol.,Teologistuderende
   001198710Arkæologistuderende
   005198750Stud.Med.,Medicinstuderende
   002198800Stud.Scient. u.n.a.
   001198810Stud.Scient. (geografi)
   001198820Biologistuderende
   001198830Fysikstuderende
   001198850Datalogistuderende
   001198860EDB-studerende
   003198900Stud.Polyt.
   001198910Grafonomstuderende
   001198920Hortonomstuderende,Stud.Hort.
   005198930Stud.Agro.,Agronomstuderende
   001198940Arkitektstuderende
   001198950Studerende på D.I.A.
   66234199000Husmoder
   008199005Landhusmoder
   005199010Invalidepensionist,Førtidspensionist
   001199020Forsorgsklient
   001199050Bistandsklient
   000199110Rentier
   000199210Husmoder (manden lønmodt, erkl. medhj.ægtefælle)
   000199220Præstekone
   000199230Madmoder (f.pens som kom i hj.)
   001199250Handelsuddannet (søger arbejde)
   000199300Ved ikke (frstil)
   001210220Udokumenteret kode
   0 49999999Unknown
   1001004088
   Response Rate: 100
 • V48 EGEN FAGFORENING
  • 839-840. Er De medlem af en fagforening? (Hvis ja:) Hvilken?
  • %MD%NumberCodeCategory
   0010Udokumenteret kode
   712274100SID, Specialarbejderforbundet i Danmark
   000101Renovationsarb.forbund
   006102Lager-og handelsarb.s forbund
   005103Chaufførforbundet
   000104'Brandmændenes...'
   000105'Foren.f.ansatte landbr.medhj'
   000106'FA' (landbr.medhjælper)
   001107Gartnernes Fagforening
   000108'SI2' (halinspektørassistent)
   000109CO Metal (SID)
   35122110METAL, Dansk Metalarbejderforbund
   35111120KAD, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark
   000128'KKLO' (hosp.medhj/køkkenarb.)
   2481130Husligt Arbejderforbund
   0112140BSRD,Blikkenslager-,sanitet-og rørarbejderforbundet
   1129150DEF, Dansk El-forbund
   0011160MFD, Malerforbundet i Danmark
   0114170Murerforbundet i Danmark
   1243180Snedker-og Tømrerforbundet i Danmark
   000181Maskinsnedkernes fagforening
   1129190Træindustriarbejderforbundet i Danmark
   0010200DBKF,Dansk Bogbinder-og kartonnagearbejderforbund
   003210DLF, Dansk Litografisk Forbund
   006220DT-F, Dansk Typograf-Forbund
   000230FL, Fotografisk Landsforbund
   001240BKMF,Bageri-,konditori- og Mølleriarbejdernes forb.
   000250Dansk Slagteriarbejderforbund
   000260Sukkervare-og chokoladearbejdernes forbund
   001270Tobaksarbejderforbundet
   004280DMF,Dansk Mejerist Forbund
   000290MIF,Mæleri-Industriarbejdernes Forbund
   1248299NNF u.n.a., Nærings-og nydelsesmiddelarbejderforb.
   007300GL,Gastronomisk Landsforbund
   001305Udokumenteret kode
   001308Udokumenteret kode
   0011310Hotel-og restaurationspersonalets forbund i Danmark
   006320Tjenerforbundet i Danmark
   001321Tjenernes og Restauratørernes Forbund
   000340Keramisk Forbund
   1241350Dansk Tekstil-og beklædnings-arbejderforbund
   006360Dansk Frisørforbund
   000370Dansk Maskinbesætningsforbund (søfyrbøderne)
   000380DPF, Dansk Papirindustriarbejderforbund
   000390Dansk Skotøjsarbejderforbund
   000400Guld-og sølvarbejdernes forbund
   000410Sadelmager-og tapetsererforbundet
   000420Urmager-og optikerforbundet
   004430Teleforbundet i Danmark
   000440LLO,Lærlingenes og Ungarb.s Landsorg u.n.a.
   001445LO u.n.a.
   001446KKLO, Københavns Kommunes LO
   005450Bryggeriarbejdernes forbund,DBBMF
   000460Skorstensfejersvendenes forbund
   003470Sømændenes Forbund
   000480COTD, Centralorg. for Telefonstanden i Danmark
   35114510DKA.Dansk Komm.arb.forbund.Forbundet f.off.ansatte
   006511'Sygehjælpernes fagforening'
   000512'FFS' (Sygehjælper,plejehjem)
   003513Trafikfunktionærernes Fagforening
   001514BAF - Belysningsarbejdernes Fagforening
   001515FFKA, Kommunale arbejdsledere
   001516Belysnings- og Vandværksfunkt. Fagforening
   814317520HK, Handels-og kontorfunktionærernes forbund
   001521KKA
   001522KKAF, Københavns Kommunes Assistentforening
   0116530Dansk Funktionærforbund
   1124535PMF, Pædagogisk Medhjælper Forbund
   1122540Dansk Postforbund
   0010550DJ, Dansk Jernbaneforbund
   002560DLF, Dansk Lokomotivmands Forening
   000570FO-DSB, Fællesorganisationen DSB
   000580DHF, Dansk Hospitalsforbund
   000581Plejerforeningen
   004590Hærens konstabel-og korporalforening
   001600Centralforen. for stampersonel i søværnet
   004620CS,Centralforen.for Stampersonel u.n.a. (ikke direkte CO I el. LO-medl. i 1985)
   001915Udokumenteret kode
   0001010Dansk Fængselsforbund
   0021020Dansk Toldtjenestemandsforbund
   0001030FTU, Foreningen af tjenestemænd under Underv.min.
   0001035Flyvevåbnets konstabelforening
   0011040CO I u.n.a.
   0051050Dansk Politiforbund
   0001060Dansk kriminalpolitiforening
   0001070Ministerialbetjentforeningen
   0031080Forsvarets Civil Etat, del af
   0001090Landsbygraverforeningen for Danmark
   0001100Sergentgruppens fællesorganisation flyvevåbnet
   0011110Sergentgruppens fællesorganisation hæren
   0081210DPTF, Dansk Post-og telegrafforening (obs:ikke FTF)
   0021220Hovedorg. for officerer af B-linjen (HOC, HFO?)
   0011225KCFL, Kommunale Civilforsvarspersonales Forbund
   0011230TAT, Foreningen af Tekn. og Administrative tjenestem.
   0001240ÅP, Åndssvageforsorgens Personaleforbund
   0011245Kriminalforsorgsforeningen
   0031250CO II u.n.a.
   0031260Den Danske Toldetats Forening
   0001270Arbejdsformidlingskontorernes Tjenestemandsforening
   0031280Bibliotekarforbundet/ Hovedstaden
   0011290Den grønlandsske tjenestemandsforening
   0011300Faglærersektionen under Dansk Teknisk Lærerforening
   0001310Forsvarets Civil-Etat, del af
   0041320Handelsskolernes lærerforening
   0001325Luftfartsvæsenets personaleforening
   0001330Politiets og domstolenes tjenestemandsforening
   0001335Sammenslutningen af statsansatte sygeplejersker
   0001340Statsskatteforvaltningens tjenestemandsorganisation
   0011345Fore. af Tje.mænd ved slotte og ministerialbygn.
   01161350FTF u.n.a.
   0001351'Funktionærernes fagf.' (billedkunstner komm.ans.)
   01161360FTFA u.n.a.
   0001370'FFS' (sekretær-ministerium)
   11301400BUPL, Børne-og ungdomspædagogernes landsorganisation
   11281410DSL, Danske Socialpædagogers Landsorganisation
   24901420DL, Danmarks Lærerforening
   23721430DSR, Dansk Sygeplejeråd
   0011435Foreningen af Danske Radiografer
   00101440DF, Danske Fysioterapeuter
   12391450DBL, Danske Bankfunktionærers Landsforening
   0091460Danske Sparekassefunktionærers Landsforening
   0021470DFL, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforen.
   0021475CDA, Centralforeningen f. Danske Assurandører
   0031477Danske Realkreditfunktionærers Landsforening
   0041479Danske Apoteksteknikeres forening
   0021480Danske Apoteksassistenters Forening
   0001490Danske Apoteksdefektricers Forening
   0031500LaH, Landssammenslutningen af Hospitalslaboranter
   0061520Københavns Kommunalforening
   0001522Frederiksberg kommunalforening
   0001524Gentofte Kommunale tjenestemandsforening
   0011530Københavns Kommunes Lægesekretærer
   0061540DS, Dansk Socialrådgiverforen. (excl.statstjenestem.)
   0021550Foreningen af autoriserede ergoterapeuter
   0011560Den Danske Tandplejer Forening
   0031570DTL, Dansk Teknisk Lærerforening
   0001580FMS, Foren. af medarbejdere ved særforsorgen
   0001585Åndssvageforsorgens Lærerforening, ÅL
   0001590BFL, Børne-og fritidspæd.seminarernes lærerforen.
   0031595S 81, Speciallærerforeningen af 1981
   0001600Lærergruppen af 1979
   0011605Landsforeningen af faglærer- og lærervikarer
   0011607Husholdningslærernes Fagforening
   0001610LvS, Lærersammenslutningen v. Specialarbejderskolerne
   0011612Foreningen af Folkehøjskolelærere
   0001613Landsforeningen af ungdomsskole- inspektører
   0011615DAUF, Dansk Aften-og ungdomsskole- forening
   0001616Frie Skolers Lærerforening
   0051617Frie Grundskolers Lærerforening
   0011618EL, Efterskolernes Lærerforening
   0041620Bibliotekarforbundet (excl. Hovedstaden)
   0001625Landsforeningen af forsorgsledere
   0001630Foreningen af danske inseminører
   0001640Halinspektørforeningen
   0011650DPF, Dansk Pilot Forening
   0031651Dansk Skibsførerforening
   0011652Dansk Styrmandsforening
   0001653Navigatørernes Fællesforening
   0031655Radiotelegrafistforeningen af 1917
   0001661Funktionærforeningen JTAS
   0001671'KPF' (telefonist,Kbh. Rådhus)
   0011675Dansk telesamvirke
   0011676Københavns telefonforening
   0011677Jysk Telesamvirke
   0021678JTF - Jysk Teletekniker Forbund
   0011679JTF - Jysk Telekommunikations Forbund
   0031680Økonomaforeningen
   0001690DSRF, Dansk Sørestaurationsforening(FTF)
   0001700Dansk Teaterforbund
   0011710PDR,Personaleforeningen i Danmarks Radio (FTF)
   0001711PFTV,Foreningen for TV-personale i Danmarks Radio
   0001720Danske Forsyningsselskabers Funktionærsammenslutn.
   0011730Den alm. danske Jordemoderforening
   0001740Foren. af funktionærer i SAS
   0001745Kabinepersonaleforeningen af 1966
   0011750Sammenslutn. af overordn.funktionærer SAS region Dk.
   0001760Funktionæreforeningen i FDB
   0011770Grafiske funktionærers landsforening
   00111800FVJD,Foren.af værkstedsfunkt. i jernindustr. i Dk
   00111810MF,Maskinmestrenes Forening
   0031820DFF,Dansk Formands Forening
   0021830DSL,Danske Skovteknikeres Landsforening
   0011851Dansk Tekstilindustris Mesterforening
   01181900DJØF,Danm.Jurist-og Økonomforbund
   0001905FDC,Foren.af Danske Civiløkonomer
   01131910DIF,Dansk Ingeniørforening
   0081915I-S,Ingeniør-Sammenslutningen
   00101920GL,Gymnasieskolernes Lærerforening
   00101930DM,Dansk Magisterforening
   0021935Universitetslærernes Fagforening & Magistrenes Universitetslærerforening
   0071940DJVK,Danmarks Jordbrugsvidensk. Kandidatforbund
   0031950DP,Dansk Psykologforbund
   0021960DDPRF,Den Danske Præsteforening
   0051970DadL,Den alm. danske Lægeforening
   0071971FayL,Foren. af yngre Læger
   0041972FadL,Foren. af danske Lægestud.
   0021980DF,Dansk Farmaceutforening
   0031990DAL/AA, Danske Arkitekters Landsforb. (incl. AAR)
   0032000DTF,Dansk Tandlægeforening
   0002010HJO,Foren. af Hjemmeværnets faste Officerer
   0012020DdD,Den danske Dyrlægeforening
   0002030'AAK' uden fagf.angivelse
   0002040Forsvarsgruppen i AC (HOA - offic. A-linjen)
   0002051'LSP' - Den danske Landindspektørforen
   0042061AC u.n.a.
   0042100Dansk Musiker Forbund
   0012105Dansk Forfatterforening
   0012110DAF,Dansk Artist-Forbund
   0012121DSF,Dansk Skuespiller Forbund
   0002131BKF,Billedkunstnernes Forbund
   11292500TL,Teknisk Landsforbund
   0032505Dansk Bygningskonstruktør Forening
   0032520SADL,Sammenslutn. af danske Lægesekretærer
   01192530DAH,Danmarks Aktive Handelsrejsende
   0082550PROSA,EDB-fagets fagforening
   0062560DJ,Dansk Journalistforbund
   12352580Foreningen af arbejdsledere i Danmark
   0002581'BAF'(lagerarbejder-formand- byggerilager)
   0002585Jordbrugsteknikere i Danmark
   0022590Jernbaneforeningen (uden for alt)
   0002595FAKE, Foreningen af Kommunale Embedsmænd
   0012600Landsforeningen Danske Klubfolk
   0062605Erhvervssprogligt forbund (korrespondenter)
   0042610Dansk Merkonomforening
   0012615Foreningen af Statautoriserede Revisorer
   0002620DBF, Danske Brandinspektørers Forbund
   0002651DKF,Dansk kirkemusikerforening
   0002661'Varmeteknikernes fagforening' (varmemester udl.ejend)
   0002671'JAK'(teknisk sagsbehandler,amtskommune)
   0002681DMPF,Dansk Musikpædagogisk Forening
   01142700SFF,Sammenslutningen af Firma-Funktionærer
   0042720Udenlandsk arbejderorganisation
   0012750Udokumenteret kode
   11302800KdF,Kristeligt dansk Fællesforbund
   0032805Kristelig Funktionær-organisation
   0002810Kristelig A-kasse
   0002820Danmarks Frie Fagforening
   0012900Sørestaurationens A-kasse
   0022905FBA -Forebyggende børneforsorgs- pædagogers A-kasse
   0012910'Kommunal A-kasse'
   0012915Firmafunktionærernes A-kasse
   0012920Magistrenes Pensionskasse
   0012925Akademikernes A-kasse
   0012930Civiløkonomernes A-kasse
   0003031'Forsikringsbranchen' (regnskabschef)
   0003041'Parcentforeningen' (pakkerske hos slagter, som angiver farmaceutindustri under fremtidig stilling - måske farmaceutforeningen?)
   0003042'Akademikernes CA' (arbejdsmand- stormagasin)
   0003043'DBK' (kontorass.-vognmandsfirma)
   0003044'OK' (kassedame-trælasthandel)
   0003051'LFS' (kommunal dagplejemoder)
   0003052'LFS' (afd.leder daginstitution)
   0003053'DAB' (sygehjælper - fremtid.still :afspændingspædagog)
   0003054'Veterinær Medicin Forening' (ekspedient i dyrehandel, der angiver dyrlæge som fremtidig stilling)
   0003060Pædagogstuderendes Landsråd, PL
   0013061Danske Arkæologistuderendes Landsforening
   0013080Dansk Antenne Forbund
   0013081Stud. Fagforbund (børnehavepæd.stud.)
   0013082PFTA (stewardesse)
   0013083Rebslagernes....
   0013084TFF, Tjenestemændenes Faglige Forening
   0013085Opfinderforeningen
   0013086Købmændenes Forbund (skibsassistent)
   0013087Teknikerforeningen
   0013088Foreningen af Agronomstuderende
   0023089PL, Pædagogstuderendes Landsorganisation
   0013090Dansk Markedsføringsforening
   0013091Funktionærforeningen (skibsbygmestre)
   0013092Tjenestemændenes Fagforbund
   0013093Danske Reklamefunktionærer
   0013094Telefonmesterforeningen
   0013095Grafiske Funktonærer
   0023096TNL, Tandlægernes Nye Landsforening
   0013097Landsforeningen af Funktionærer i Sundhedssektoren
   11243100DANA,Danske Næringsdrivendes A-kasse
   0013110Udokumenteret kode
   23683111ASE. Arbejdsløshedskassen for selvst.
   0073112'Selvstændiges fagforening' o.l.
   0023150SALA, Landbrugets fagforening
   0013155Frisørlauget for Storkøbenhavn
   0013160SKAD, Sammenslutn. af Karosseri- og Autooprettere i DK
   0013165LASF, Landsfore. af Statsautoriserede Fodterapeuter
   0013170CMD, Centralforeningen af Malermestre i DK
   0013175ELFO, EL-Installatørernes Landsforening
   0013180Dansk Ejendomsmæglerforening
   0013185PLO, Praktiserende Lægers Organisation
   0013190Murermesterforeningen
   0013195Dansk Revisor Union
   0013200Malerforbundets Hovedorganisation
   0013205PTO - Praktiserende Tandlægers Organisation
   0015005Udokumenteret kode
   0015053Udokumenteret kode
   44 178499999Unknown
   1001004088
   Response Rate: 56
 • V49 FØDSELSÅR
  De to sidste cifre i fødselsåret noteres Angivet i intervallet 0-99
  • 841-843 Hvilket år er De født?
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 4071
    Invalid_cases 17
    Minimum 0
    Maximum 98
    Mean 42
    Median 45
    Standard deviation 19

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V50 FADERS STILLING
  Variablen forekommer ikke i bus 22 og 23.
  • 844-845. Hvad var Deres faders (hovedforsørgers) stilling, da De var i konfirmationsalderen?
  • %MD%NumberCodeCategory
   8143071Ufaglært arbejder (ikke specialarbejder)
   351142Specialarbejder
   7132713Faglært arbejder
   591964Lavere funktionær/tjenestemand, offentligt ansat
   361375Lavere funktionær/tjenestemand, privat ansat
   481806Højere funktionær/tjenestemand, offentligt ansat
   24967Højere funktionær/tjenestemand, privat ansat
   12224748Selvstændig landbruger
   471579selvstændig detailhandler/håndværksmester
   51020310Selvstændig i øvrigt
   00011Pensionist
   00012Studerende
   00013Uden beskæftigelse i øvrigt
   00014Ingen forsørger
   00015Ved ikke
   00016Ubesvaret/nægter
   23 96099Unknown
   24 993100Irrelevant
   1001004088
   Response Rate: 52
 • V51 ÆGTEFÆLLE
  • 846-848. (Hvis gift/samlevende) Hvad er Deres ægtefælles/ samlevers stilling helt nøjagtigt? (Hvis ægtefælle/samlever er pensionist, på efterløn eller arbejdsløs:) Hvad var Deres ægtefælles/samlevers sidste stilling, før han/hun blev ...? (pensioneret, arbejdsløs etc.)
  • %MD%NumberCodeCategory
   002100000Karl, landbrugsmedhjælper
   001100001Landbrugsvikar
   000100010Traktorfører, landbrug
   000100020Hønseriarbejder
   000100030'Landmand' (ansat)
   000100040Minkpasser
   001100050Fodermester
   000100051Fodermestermedhjælper
   001100100Landarbejder
   000100110Daglejer
   000100120Malkekone
   000100130Sæsonarbejder i landbruget
   000100140Løsarbejder på landet
   000100150Forefaldende arb(landbr-kvinde)
   000100160Tilrider + medv. v. salg heste
   000100200Landvæsenselev
   002100300Skovarbejder,klitarbejder
   000100310Læplantningsarb.(Hedeselsk.)
   000100350Skovløber
   000100400Tørvearbejder
   000100410Minearbejder
   000100420Gravemester (stenbrud)
   000100500Dambrugsmedhjælper
   000100510Fiskemester(dambrug)
   001100600Fiske(ri)medhjælper,fisker
   000100610Partsfisker
   002101000Gartneriarbejder(ufaglært), Gartnerimedhjælper
   000101010Landbrugsmedhj, grøntsager
   000101020Ledende gartneriass.
   000101030Anlægsgartner (ufagl)
   000101031Gartner (ufagl)
   000101040Planteskolegartner
   000101050Frugtplukker
   000101060Frugtsorterer
   000101100Kirkegårdsgartner(ufagl el una)
   000101110Hospitalsfunkt.:havemand
   000101120Gartner v.inst. el boligbygg.
   0117102000Ufaglært arbejder u.n.a.
   000102010Medhjælper/altmuligmand
   000102020Forefaldende arb (fastans.)
   000102030Løsarbejder u.n.a.
   000102040Arbejdsløs ufagl. u.n.a.
   002102050Servicemedarbejder/-mand
   000102060Sæsonarbejder u.n.a.
   018102100Arbejdsmand u.n.a.
   000102110Arbejdsdreng,fabrikspige
   0111103000Fabriksarbejder u.n.a.
   000103010Teglværksarbejder
   001103020Beton-og cementarbejder
   000103021Betonstøber, Cementstøberiarbejder
   001103022Blandemester (færdigbeton)
   000103023Støberiarbejder
   001103030Asfaltarbejder
   000103040Eternitarbejder
   000103050Glasarbejder
   000103060Bryggeriarbejder
   000103061Tapperiassistent
   001103070Tobaksarbejder
   000103071Cigarruller
   002103080Fiskeindustriarbejder,Filet- fabrikarbejder
   001103081Lastoptager
   001103082Filetskærer,Fiskefiletskærer, Filettrimmer
   001103083Ufaglært arbejder ved fiskeri
   000103090Røgeriarbejder
   000103100Margarinearbejder
   000103110Konservesindustriarbejder, Hermetikarbejder
   004103120Slagteriarbejder
   000103121Fjerkræslagteriarbejder
   001103122Tarmrenser
   000103130Mejeriarbejder
   000103140Mejerimedhjælper
   000103150Mælkeassistent
   001103160Terminalarbejder (ferskvare)
   001103170Kafferister
   1228103200Specialarbejder u.n.a.
   001103210Svejser,ufagl.
   000103220Værftsarbejder u.n.a.
   000103230Opstiller (Danfoss)
   000103240Operatør,driftsoperatør
   000103250Operatør,kødvarefabrik
   000103251Syoperatør (NNF)
   000103260Stanseoperatør,maskinfabrik
   000103261Maskinoperatør
   000103270Metal-& jernstøberiaarbejder
   000103280Kærnemager(støbn.motorer)
   000103290Viklerske
   000103300Spoler/-ske
   000103310Maskinarbejder (ufagl)
   000103320Former,Maskinformer (SID)
   000103330Jern-og metalindustriarb.ufagl.
   000103340Emaljøse
   000103350Gummi-og plasticfabr.arb.
   000103360Vulkanisør
   000103370Trykker på plastfabrik
   000103380Papirfabriksarbejder
   000103381Papirarbejder (SID)
   000103382Papirvarearbejder
   000103390Træindustriarbejder
   003103391Finerfabriksarbejder,Finerarbejder
   000103392Maskinsnedker (ufagl)
   001103400Savværksarbejder,savskærer
   001103410Farveriarbejder
   000103411Tekstilfarver
   000103420Elektronikfabriksarbejder
   005103430Montrice
   000103440Montør,elektronikfabrik (uf.)
   000103450Instruktrice
   000103460Pålæggerske (trykkeri)
   000103470Driftmedhjælper
   001103480Fornikler
   000103700Lokomotivfører,fabrik
   000103710Truckfører
   002103720Kranfører
   000103800Mekaniker (ufagl)
   000103850Cykelmekaniker (ufagl)
   002104000Syerske på fabrik/systue,Systuearb, Konfektionssyerske
   001104001Buntmagersyerske
   000104002Tilskærer på tekstilfabrik
   000104003Tekstilskærer
   000104010Sypige (do.)
   000104020Syerske ved behandlingshjem
   000104030Syerske på vaskeri
   000104040Syerske på sygehus
   018104050Syerske u.n.a.
   000104060'Service' på systue u.n.a.
   004104100Tekstilarbejder
   000104120Beklædningsoperatørelev
   000104150Kunststopperske på klædefabrik
   000104200Skotøjsarbejder
   000104250Portefeuillemager
   000104300Arbejdsmand i sadelmagerfirma
   000104350Møbelpolster
   000104360Møbelsnedkerarbejder
   000104370Specialarbejder i møbelindustri
   000104420Porcelænsmaler
   000104430Overfladebehandler
   000104440Skætter
   000104450Møntkasserer
   000104460Kedelpasser, maskinpasser
   000104470Arbejder,kortfabrik
   000104480Industrimaler
   000104490Sandblæser
   000104500Linsesliber
   000104650Tapettrykker
   000104700Trykkeriarbejder,Trykkerimedhjælper
   000104710Pålæggerske (trykkeri)
   000104720Bogbinderassistent,Bogbindermedhjælper
   000104730Grafisk medarbejder
   000104740Kartonagearbejder
   000104750Kartonmager
   001105000Havnearbejder
   003105100Matros
   000105110Sømand u.n.a.
   000105120Bedstemand på et skib
   000105200Søfyrbøder
   018105300Lastbil-,Lastvogns-,Eksport-,Langsturs -,Turistchauffør
   000105310Vognmandskusk
   000105320Hestekusk
   004105330Buschauffør,HT-chauffør, Rutebilchauffør,DSB-chauffør
   002105340Salgschauffør
   000105350Ølkusk
   001105360Mælkemand,Mælkekusk,Mælketankchauffør
   000105370Brødkusk
   000105380Avisbud
   000105390Bankbud
   000105400Taxachauffør (ansat)
   000105410Flyttemand
   000105420Medhjælper i vognmandsforretn.
   0117105430Chauffør u.n.a.,Bud mv.(handelsvirks.)
   001105440Tankvognschauffør
   000105450Bogbuschauffør
   000105500Postarbejder
   000105510Reservepostbud,postafløser
   002105520Banearbejder,jernbanearb.
   000105530Remisearbejder
   000105540Stationsmedhjælper
   000105550Vognopsynsmand,DSB
   000105560Ledvogter
   000105570Ekstraarbejder,DSB
   001105600Kasernearbejder
   003106000Jord-og betonarbejder
   000106010Entreprenørarbejder
   000106030Brolæggermedhjælper,Brolægger (ufagl)
   000106040Jernbinder
   000106050Brøndborer
   000106100Arbejder på maskinstation
   004106200Murerarbejdsmand
   000106210Opstiller af elementhuse
   000106220Bygningshåndværker (ufagl) u.n.a.
   000106230Bygningsarbejder
   000106250Isolatør
   000106260Isoleringsarbejder
   000106270Tømrermedhjælper/-arb.mand
   000106271Tømrersvend (ufagl),Tømrermester (SID)
   000106280Snedkersvend,tillært
   000106281Snedkerarbejdsmand
   001106290Maler (ufagl)
   000106300Gulvafsliber
   000106350Stilladsarbejder
   000106360Stiladsmontør
   019106400Kommunalarb.,Vejmand,Arb.mand (kommunen),Vejarbejder
   000106401Distriksvejmand
   000106402Arbejdsmand ved amtet
   000106403Specialarbejder ved kommune og amt
   000106410Tromlefører
   000106420Rendegravefører,gravemester
   000106430Traktorfører
   000106440Maskinfører
   000106450Maskinfører vejvæsenet
   001106460Kommunegartner
   000106470Gartnermedhjælper (Kommunen)
   000106510Belysningsarbejder
   000106520Kabelarbejder (elværk)
   001106530Telefonarbejder
   000106540Kabelarbejder (privat firma)
   000106550Vandværksarbejder,-væsensarb.
   000106600Kloakarbejder
   002106700Renovationsarbejder,Skraldemand
   000106710Renovationsassistent
   000106800Kirkegårdsgraver
   000106810Gravermedhjælper
   017107000Lagerarbejder,Lagerassistent,Lagermand Lagermedhjælper
   000107010Depotarbejder,Depotmand
   000107020Magasinmand (ØK)
   000107030Depotmedarbejder i hjemmeværnet
   000107110Mølleriarbejder
   000107150Frysehusarbejder,Frysehusassistent
   000107200Pakkerske,pakkedame,Indpakkerske, Pakker
   000107210Æggepakker
   000107220Avispakkeriarbejder
   000107300Påfylderske på apotek
   003108000Servitrice
   000108010Hotelkarl,Piccolo,Elevatorfører, Piccoline
   000108020Stuepige (hotel)
   000108030Portier
   000108040Tjener (ufagl)
   000108100Frisørmedhjælper
   001108101Dukkefrisør
   000108110Medhjælper,solcenter
   000108200Abonnementsmedhælp i Bladkompagniet
   002108500Køkkenpersonale(ufaglært), Kantinepersonale,Køkkenmedhjælper,
   001108510Cafeteriamedhjælper,Cafeteriaassistent Cafeteriadame
   000108520Kokmedhjælper
   000108550Buffist
   000108600Kantinebestyrer
   001108650Skolekøkkenleder
   001108700Smørrebrødsjomfru
   000108710Servitrice & smørrebrødsjomfru
   000108720Køkkenassistent (økonomaforen.)
   000108730Køkkenelev
   001108750Bagerkone
   000108760Bagerimedhjælper
   001108770Bisquitarbejder
   000108800Cateringmand
   000108900Restauratørmedhjælper
   006109000Vaskeri-og renseriarbejder,-medhjælper -assistent
   000109010Presser,presseri
   000109020Pressesvend u.n.a.
   001109050Husassistent u.n.a.
   1228109100Rengøringsassistent u.n.a. Rengøringsarbejder
   001109110Hushjælp(tæppefabrik),Husassistent (privat ansat)
   000109200'Rengøring' u.n.a.
   002109300Vinduespolerer (ansat),Vinduespudser
   000109400Blomsterdekoratør (bedemand)
   002109450Sanitør
   002109500Portør,-vikar,-medhjælper (Sygehus,plejehjem)
   001109501Overportør
   000109510Hospitalsassistent (HK'er)
   000109520Medhjælper på plejehjem
   1226110000Hjemmehjælper,husmoderafløser
   000110050Fysioterapeutmedhjælper
   001110100Kommunal dagplejemoder,Kommunal dagplejer
   001110110Plejemoder/familiepleje,Døgnplejemoder
   000110120Handicaphjælper
   001110200Sort dagplejemoder
   0115110220Dagplejemoder u.n.a.,Dagplejer
   001110230Dagplejefar
   003110300Husassistent (soc.inst.),Husassistent (off.ansat)
   000110350Gangpige
   004111900Pedel,Skolepedel
   000111910Pedel (jobtilbud)
   001111920Pedelmedhjælper
   000111930Arbejdmand/pedel
   001111940Skolebetjent
   000111950Vagtmester,læsesal,landsarkiv
   000111960Vagtmester v.grænseinfanteriet
   001111970Portner
   000111980Laboratoriebetjent
   000111990Museumsbetjent
   000111991Kustode
   000112000Varmemester
   000112030Halinspektør,Halmester
   001112040Halinspektørassistent,Halassistent
   002112050Ejendomsfunktionær u.n.a.
   000112060Hospitalsfunktionær u.n.a.
   000112070Kirkebetjentafløser
   000112071Kirkebetjent
   000112100Kontorbetjent
   000112150Biblioteksbetjent
   000112200Bankbetjent
   000112250Dyrepasser
   000112300Vicevært
   001112400Vægter,kontrollør,opsynsmand,
   000112410Vagtfunktionær u.n.a.
   000112420Billetsælger
   000112430Garderobedame
   000112440Toiletpasser
   000112450Parkeringsvagt
   000112460Kontrolbetjent
   000112470Kontrolassistent i metalindustri
   000112480Tilsynsassistent
   000112490Kontrollør på fabrik
   001112500Havneassistent
   000112600Havnefogedafløser
   000112700Varmemåleraflæser
   001112701Måleraflæser
   000112800Eksamenstilsynsfører
   001113000Brandmand
   000113100Brandvagt (skibsværft)
   003113200Falckredder
   000113210Redningsfører,Falck
   000113220Falckassistent
   001113230Falckchauffør,Falckoline
   000114000Formand, holdleder (ufgl.)
   000114010Betonformand u.n.a
   000114020Oliearbejderformand una
   000114030Kommunal vejformand
   000114040Bådsmand
   000114050Syerske og direktrice
   000114060Defektrice, systue
   002115000Telefonmontør
   000115010Telefonovermontør
   000115100Operatør (telf.rep.-KAD)
   000115110Operatør (KAD) u.n.a.
   000115120Operatør (NNF) u.n.a.
   000115130Procesoperatør
   000115150Overmontør u.n.a.
   001115200Servicemontør (SID)
   000115210Montørmedhjælper (SID)
   001115220Fabriksarbejder,-montør
   000115250Rejsemontør (Træindustriens Fagf)
   000115300Antennemontør
   000115320Montør ved lager og butik
   000115330Lampemontør (KAD)
   000115340Montør,maskinfabrik
   000115350Traktormontør
   000115400Banemontør (DSB)
   000115410Linjemontør (el-selskab,SID)
   000115500Reperatør (ufagl) u.n.a.
   000116000Smøremand (servicestation)
   001116010Autolakerer
   000116020Sprøjtemaler,autoværksted
   000116030Sprøjtelakerer u.n.a.
   000116040Sprøjtemaler (entreprenør)
   000116050Sprøjtemaler (malerfirma)
   001116060Sprøjtemaler u.n.a.
   000116100Klargøringsmand i bilfirma
   000117000Hjemmearbejderske for fabrik: syerske
   000117010Syerske for forretning
   002117050Hjemmesyerske u.n.a.
   000117100Hjemmearbejderske for anden industri
   000118000Inkassator
   000118010Lotterikollektrice
   000118110Fotografmedhjælper
   000118120Reprofotograf (ufagl)
   000118130Ufaglært arbejder i hælebar
   000118140Teatermedhjælper
   000118141Teatertekniker
   000118150Målermedhjælper for landmåler
   001118160Typotekniker
   000118170'Beskyttet stilling'
   000118180'Ung i arbejde'
   000120010Håndværker u.n.a.
   000120020Faglært arbejder u.n.a.
   000120030Faglært uden tidl. beskæftigelse u.n.a
   000120050Lærling u.n.a.
   019120100Maskinarbejder
   000120110Maskinarb.lærling
   000120120'Service-job (maskinarb)'
   000120130Maskinoperatør
   001120140Metalarb,jern-og metalarb.una.
   000120150Drifttekniker
   001120200Værktøjsmager
   000120210Værktøjssmed
   000120211Værktøjsmagerlærling
   000120212Beslagsmed
   000120213Kirurgisk-instrumentmager
   000120220Målemager
   000120221Måletekniker
   000120230Kedelpasser
   000120240Grovsmed
   003120241Pladesmed
   000120242Kedelsmed
   002120250Metalsliber
   000120260Fræser
   001120261Drejer
   017120270Kleinsmed,Kleinsmedesvend
   000120271Kleinsmedelærling
   000120280Gørtler
   0112120290Smed u.n.a.,Smedesvend,Smedereperatør
   002120291Smed og maskinarbejder
   002120292Smedelærling
   000120293Maskinsmedelærling
   003120300Svejser (faglært)
   000120310Svejserlærling
   000120350Elektrosvejser
   000120400Skibstømrer
   000120401Skibsmaler
   000120410Bygningssnedker(skibsværft)
   000120420Bådebygger på skibsværft (metal)
   003120430Skibsbygger,Skibsbyggersvend, Bådebygger (s/l)
   000120440Skibsbyggerlærling
   000120450Bådsmand
   003120500Automekaniker,Automekanikersvend
   000120510Automekanikerlærling,Mekanikerlærling
   006120520Mekaniker u.n.a.,Mekanikersvend
   002120530Traktormekaniker, Landbrugsmaskinmekaniker
   001120540Dieselmekaniker
   000120550Autoopretter
   001120560Flymekaniker
   000120570Flyreparatør
   000120580Autoelektriker
   000120590Elektromekaniker
   003120600Elektronikmekaniker (fr.stil.)
   000120610Elektroniktekniker (metal)
   000120611Elektronikteknikerlærling,-stud., -aspirant
   001120620Finmekaniker
   000120630Telefonovermekaniker
   000120640Mikroinstallatør (frstil)
   000120700Mekanikerlærling u.n.a.
   000121000Montør u.n.a.
   000121010Overmontør u.n.a.
   000121040Montør på mejeri
   000121050Montør på cementfabrik (fagl.)
   000121060Montør,landbr.maskinreparatør
   000121080Kølemontør
   000121090Ventilationsmontør
   000121110Montør,oliefirma (fagl)
   000121120Oliefyrsmontør (mek.)
   000121150Kloak-og varmepumpemontør
   000121190Montør i metalindustri
   000121200Maskinreparatør (fagl.)
   000121210Rejsemontør u.n.a.
   001121211Rejsemontør (landbrugsmaskiner)
   000121212Rejsemontør (tømrer)
   000121213Rejsemontør (svejsning)
   000121220Servicemontør u.n.a.
   000121230Servicemontør (kleinsmed)
   001121240Servicemontør (el-branchen)
   000121300Reparatør u.n.a.
   000121310Auto- og kompressorreperatør
   001121400Servicetekniker u.n.a.
   000121700Former, maskinformer
   000121710Maskinformer
   002121800Radiotekniker
   000121810TV-tekniker
   000121820Radiomekaniker
   000122000Bygningshåndværker u.n.a.
   001122010Byggetekniker (fagl)
   001122050Banehåndværker
   001122080Udokumenteret kode
   002122100Murersvend
   000122110Murerlærling
   003122200Malersvend,Maler
   000122210Sprøjtemaler (MFD)
   002122220Malerlærling
   000122230Bygningsmaler
   000122240Skiltemaler
   001122250Maler (s/l)
   017122300Snedkersvend,Snedker
   000122310Snedkerlærling
   002122320Møbelsnedker (s/l)
   002122330Møbelsnedkersvend,Møbelsnedker
   001122340Møbelpolstersvend
   000122350Bygningssnedker
   001122400MaskinsnedkerMaskinsnedkersvend
   000122410Maskinsnedkerlærling
   000122500Billedskærer
   000122510Kunstdrejer
   0118122600Tømrersvend,Tømrer
   000122610Tømrer & Snedker
   000122620Skolemontør (tømrer)
   000122630Tømrerlærling
   006122700Rørlægger,Blikkenslager,Rørlæggersvend Blikkenslagersvend
   000122710Rørlægger,Blikkenslagerlærling, VVS-lærling
   000122750Rørsmed
   000122760Rør- og smedesvend
   000122770Rørsmedelærling
   0113122800Elektriker,El-montør,Elektrikersvend, El-arbejder(fagl)
   001122810El-installatør (ansat)
   000122820Elektrikerlærling
   000122850Glarmester,Glarmestersvend
   001122900Tagdækker
   000123000Blytækker
   000123100Tapetserer
   001123200Gulvmontør,Gulvlægger (s/l)
   003123500Typograf,litograf
   000123510Trykker (faglært)
   000123520Bogtrykker e.l. (frstil)
   000123530Teletypesætter
   000123540Serigraf (uden erhv.udd)
   000123550Kopist
   000123600Reprofotograf
   000123610Fotograf (ansat)
   000123700Bogbinder/-ske,Bogbindersvend
   001123710Bogbinder (s/l)
   000123720Bogbinderlærling
   001123900Brolægger
   000124000Stenhugger (s/l)
   000124100Glasmager (s/l)
   000124200Glaspuster
   000124300Keramiker (ansat)
   000124400'Håndværker (keramik)' (do.)
   000124500Marmorsliber
   000125000Orgelprøver
   000125100Klaverstemmer
   000125110Klaverstemmer (s/l)
   000125200Dekoratørelev
   000125210Blomsterdekoratørelev
   000126000Møllersvend
   002126500Mejerist
   002127000Gartner (faglært)
   000127010Gartnerilærling
   000127020Anlægsgartner (s/l)
   000127030Anlægsgartner (faglært)
   000127040Anlægsgartnerelev
   000127050Gartnerlærling
   000127100Gravemester
   000127500Butiksslagter
   001127501Butiksslagterelev
   002127510Slagtersvend
   000127520Slagtermester/butik
   000127530Slagterlærling
   000127550Pølsemager
   000127600Pølsemester (s/l)
   003127700Bagersvend,Bager
   000127750Konditor
   000128000Tjener
   000128100Buffist
   002128200Kok
   000128210Skibskok
   000128220Kokelev
   001128300Frisør,barber (ansat)
   000128310Damefrisør (frstil)
   001128320Frisørelev,Frisørlærling
   000128400Hundeklipper
   000128500Optiker (ansat)
   000128510Urmager (ansat)
   000128520Sølvsmed (ansat)
   000128530Kobbersmed
   000128700Skræder (ansat),Dameskrædder (ansat)
   000128750Tilskærer
   000128800Sadelmager (ansat)
   000128850Syerske
   000128900Træskomand (s/l)
   000128950Låsesmed
   000129000Formand,sjakbajds (fagl.)
   000129500Tillidsmand u.n.a.
   000129600Lønmodtager u.n.a.
   000130000Funktionær u.n.a.
   000130010Tjenestemand u.n.a.
   000130020Funktionær (privat ansat) u.n.a.
   000130030Funktionær u.n.a. (Frihavnen)
   000130040Lavere funktionær u.n.a.,arb.løs
   000130050Lavere funktionær u.n.a.
   001130060Højere funktionær u.n.a.
   000130100Sølvsnore i trafiketaterne
   000130110Overpostbud
   004130111Postbud,Landpost,Landpostbud
   000130112Pakkepost
   000130120Postbud-formand
   000130130Telegrafformand
   000130140Togkonduktør
   003130141Togfører,Lokomotivfører
   000130142Togføreraspirant
   001130150Togbetjent
   000130160Banebetjent
   001130161Banemester DSB
   000130170Stationsbetjent
   000130180Funktionær u.n.a. DSB
   000130190Tjenestemand u.n.a. DSB
   000130200Overchahuffør P & T
   000130210Postchauffør-formand
   000130220Sporvognsfunktionær u.n.a.
   001130230Pakhusformand DSB
   000130240Portør DSB
   000130250Overportør
   000130260Depotformand DSB
   000130270Portør SAS,Lufthavnsportør
   000130280Overportør SAS
   000130300Postassistent,trafikassistent
   000130310Postekspeditør
   000130400Overpostassistent,overtrafikassistent
   000130500Toldassistent
   000130600Overtoldassistent
   001130700Postkontrollør,trafikontrollør
   000130710Togrevisor
   000130750Trafikekspedient
   000130760Jernbaneekspeditør
   000130800Overpostkontrollør, overtrafikkontrollør
   000130900Toldkontrollør
   000131000Overtoldkontrollør
   000131010Toldfuldmægtig
   001131050Toldinspektør
   001131060Vicetoldinspektør
   000131070Ledende stilling (toldetaten)
   000131200Postmester,stationsforstander
   000131210Personaleleder (lokalt postkontor)
   000131220Posthusbestyrer
   000131300Stationsmester,DSB
   000131310Trafikmester
   000131320Postvagtmester
   000131330Postpakmester
   000131340Overpakmester, P & T
   001131350Kontorpakmester
   000131360Overtoldvagtmester
   005131400Politibetjent,Politiassistent, Landpolitiass,Landbetjent
   001131410Kriminalbetjent,Kriminalssistent
   000131420Overbetjent
   000131440Kriminalkommisær
   000131450Politimester
   001131500Fængselsbetjent
   001131510Fængselsoverbetjent
   000131600Toldbetjent
   000131700Grænsegendarm
   000131710Tolder
   000132000Konstabel
   002132010Overkonstabel
   000132100Professionel soldat i øvrigt
   000132110'i militæret' (frstil)
   000132120Varslingsoperatør,flyvevåbnet
   001132200Sergent
   000132210Oversergent,seniorsergent
   000132220MP'er i søværnet
   000132300Overfenrik
   000132310Befalingsmand u.n.a.
   000132350Skydeinstruktør for kampvogne i hæren
   000132360Militærpsykolog
   000132400Løjtnant
   000132410Sekondløjtnant
   000132420Premierløjtnant
   000132430Kaptajn
   000132500Officer i hæren u.n.a.
   000132510Officer i flyvevåbnet u.n.a.
   000132520Officer i søværnet u.n.a.
   000132550Officer (bijob - af reserven?)
   001132600Kaptajn i hæren
   000132610Kaptajn i flyvevåbnet
   001132620Orlogskaptajn
   002132700Major i forsvaret
   000132800Oberst u.n.a.
   000132900Officer i civilforsvaret
   000132910Korpsmester i civilforsvaret
   001132920Civilforsvarsinspektør
   000132930Civilforsvarsassistent
   000133000Kompagnichef i hjemmeværnet
   000133010Signalinstruktør i hjemmeværnet
   000133100Underkvartermester i forsvaret
   001133400Civilarbejder i søværnet
   001133500Materielmester (forsvaret)
   005134000Direktør,Underdirektør,Vicedirektør, Meddirektør,Adm.direktør
   003134010Direktør u.n.a. (priv/off)
   001134020Salgsdirektør
   002134050Afdelingsleder u.n.a.,Afdelingschef (privat)
   003134060Afdelingsleder u.n.a.,Afdelingschef (privat/off)
   000134070Administrator u.n.a.
   001134100Administrativ udviklingschef
   000134110Administrationschef
   000134120Økonomichef
   002134130Regnskabschef
   000134140Bogholderichef
   001134150Sekretariatsleder,Sekretariatschef
   000134160Personalechef
   000134170Eksportchef
   000134180EDB-chef
   000134200Bestyrelsesformand (DLG)
   000134250Fabrikschef
   002134300Bankbestyrer,Sparekassebestyrer, Filialbestyrer
   000134310Depotchef (bank)
   000134320Investeringschef
   000134330Bank-,Sparekassedirektør
   000134340Investeringsrådgiver (bank)
   001134400Kontorchef u.n.a. (priv.)
   000134410Kontorleder
   000134500Souschef u.n.a.
   000134600PR-chef
   000134610Systemchef
   000134620Patentchef
   000134630Forretningsfører (priv firma)
   001134640Forretningsfører u.n.a.
   000134650Forretningsfører og Ingeniør
   000134660Natklubchef
   002134700Prokurist,Bankprokurist
   000134750Lederjob/økonomi
   000134800Chefkonsulent
   000134850Ledende konsulent (sparekasse/ marketing)
   000134900Private erhvervsliv u.n.a. (frstil)
   000134960Mellemleder u.n.a.(frstil)
   000134980Bestyrelsesmedlem
   000135000Civiløkonom u.n.a.
   000135010Økonom u.n.a. (priv.)
   000135020Økonom u.n.a. (frstil)
   001135030Cand.Merc. i afsætning
   001135040Jurist u.n.a.
   000135050Management-job
   005135100Kontorfuldmægtig,Fuldmægtig(privat), Sparekasse-,Bankfuldmægtig
   000135110Fuldmægtig i KTAS
   002135200Konsulent u.n.a.
   000135210Sagsbehandler hos stålgrossist
   000135220Rådgiver i int.org. for dagbladene
   001135230Instruktør i privat firma
   001135240Teknisk koordinator
   000135300Skibskonsulent
   001135310Konsulent i vejfirma
   000135320Specialgaskonsulent
   001135330Virksomhedskonsulent
   000135340Reservedelskonsulent
   000135350Modekonsulent
   000135400Medicinalkonsulent
   000135450Driftskonsulent
   001135460Personalekonsulent
   000135470Arbejdskonsulent
   000135480Forskningskonsulent
   000135490Administrativ konsulent
   000135500EDB-konsulent
   000135550Økonomikonsulent
   001135560Regnskabskonsulent
   000135570Forsikringskonsulent
   000135580Teknisk konsulent
   000135590Annoncekonsulent
   000135600Blanketkonsulent
   001135700Direktionssekretær
   001136000Advokat,-fuldmægtig (ansat)
   000136010Advokat (frstil)
   000136100Statsautoriseret revisor (ansat)
   000136200Revisor u.n.a. (ansat)
   001136300Bogholder,revisor,regnskabskonsulent
   000136310Lønningsbogholder
   005136320Bogholder u.n.a. (oftest ude af erhverv)
   000136330Hovedkasserer
   001136400Regnskabsfører
   003136500Bank- og forsikringsfuldmægtig
   001136510Ekspeditionssekretær (kreditinstitut)
   000136520Valutahandler (i bank)
   000136530'Bankmand' u.n.a.
   000136600Cand.mag./økonom
   000136650Sagsbehandler (investeringsfond)
   000136700Beregner i PKA
   001137000Departementchef,Direktør, Afdelingsleder,Afdelingschef
   000137050Afdelingsleder (HK'er),Afdelingschef (HK'er)
   001137100Kontorchef off.adm.
   000137110Kontorchef (jurist) u.n.a.
   002137120Kontorchef u.n.a.
   001137130Vicekontorchef
   001137140Skatteinspektør
   000137150Souschef, skattevæsenet
   000137160Regnskabschef
   000137170Kontrolchef i Toldvæsenet
   000137200Viceinspektør (undervisningsministeriet)
   000137210Dommer
   000137220Erhvervschef
   000137230Formand for Fyns Amtskommune
   001137240Byrådsmedlem
   001137300Fuldmægtig,sekretær, ekspeditonssekretær (akad)
   000137310Jurist i arbejdstilsynet
   000137320Jurist (off.adm)
   000137330Jurist u.n.a.
   000137340Geolog (adm.)
   004137350Fuldmægtig u.n.a. (off)
   004137360Fuldmægtig u.n.a.
   000137370Ekspeditionssekretær u.n.a.
   000137400Politi- og dommerfuldmægtig
   000137450Motorsagkyndig
   000137500Retsassessor
   000137550Cand.Scient.Pol.
   001137560Cand.Polit.
   000137600Ekspeditionssekretær (ej akad.)
   000137610'Juridisk medarbejder' (HK'er)
   000137620Regnskabsfører (off)
   000137650Kontortjenestemand i hæren
   000137710Statslig administration (frstill)
   000137720Job i fysisk planlægning (frstil)
   000137750Konsulent (off) u.n.a.
   000137800Arbejdsformidler
   000137810Erhvervsvejleder
   000137820Ligestillingskonsulent (AF)
   001137830Beskæftigelsesvejleder
   000137840Konsulent på arbejdsformidling
   000137850Socialcenterkonsulent
   000137860Hjemmevejleder
   000137900Ældrekonsulent
   000137950Skolekonsulent
   000138010Teknisk sagsbehandler (off)
   000138020Sagsbehandler (forsvaret) u.n.a.
   000138030Sagsbehandler på bistandskontor
   000138100Oversætter (i EF)
   001138200Socialrådgiver
   001138300Pantefoged
   000138400Landvæsensnævnsformand
   000138450Projektleder for langtidsledige
   000138500Stadsgartner
   000138550Brandinspektør
   000138600Maskininspektør
   000138650Økonomiinspektør (kostskole)
   000138700TV-inspektør DR
   000138800Vurderingsmand (off)
   000138900Voluntør (stud.jur.)
   000138910Studentermedhjælper (off.adm.)
   000139000Rektor
   001139001Skoleleder u.n.a.
   000139010Skoleinspektør
   000139020Viceskoleinspektør
   000139030Friskoleleder
   000139040Forstander (teknisk skole)
   000139050Afdelingsleder (teknisk skole)
   000139060Højskoleforstander o.l.
   002139070Børnehaveklasseleder
   002139100Plejehjemsbestyrer,Plejehjems- forstander,
   000139110Forstander,særforsorgen
   001139120Pædagogisk stedfortræder for forstander
   000139130Forstander på ungdomspension
   001139140Forstanderhustru på ungdomspension
   000139150Forstander u.n.a.
   001139160Forstander på ungdomshjem
   000139170Forsorgshjemsbestyrer
   000139200Dagcenterleder
   000139250Dagplejeleder
   000139300Leder af kommunal musikskole
   001139310Aftenskoleleder
   001139400Daginstitutionsleder,Institutionsleder ,Børnehaveleder
   001139450Fritidshjemsleder
   000139600Direktør i Greenpeace
   000139650Sagsbehandler i Dansk Flygtningehjælp
   000139700Fagforeningsformand
   000139710Sekretariatsleder/-chef (fagforening)
   000139720Forretningsfører fagforening
   000139750'Direktør el.lign' (Lejernes LO)
   000139800Forbundskasserer fagforening
   002139810Faglig sekretær
   000139820Rejsesekretær
   000139830Sagsbehandler u.n.a. (fagforening)
   000139840Sagsbehandler,pensionssager (Husl.Arb. forbund)
   001139850Kasserer i fagforening (KAD)
   000139860Faglig medarbejder i fagforening
   000139900Juridisk medarbejder i forening
   001139910Overassistent i A-kasse
   000139920Kontorbestyrer i A-kasse
   017140100Bank-,Sparekasseassistent, Forsikringsassistent
   000140101Bankelev,Elev i pengeinstitut
   000140110Forsikringsoverassistent
   000140120Bankkasserer
   000140130'Noget med penge'(frstil)
   002140200Bogholder-,Revisor- Bogholderiassistent,Bøgholderiarb.
   000140210Funtionær u.n.a. (revisionskontor)
   000140211Funktionær i serviceerhverv
   000140220Regskabsmedarbejder,Regnskabsassistent
   000140230Regnskabsmand
   000140240Regnskabstekniker (landbrug)
   000140250Revisorelev
   000140260Revisor (HK'er)
   000140280Kasserer
   018140400Lægesekretær
   000140410Sekretær på hospital
   1455140600Kontorassistent u.n.a.
   001140610Kontorist u.n.a.,kontorarb una
   003140620Kontorelev u.n.a.
   000140630Kontorelev i kommunen
   000140640Kontordame (m.ledelsesfunkt.)
   000140650Kontorfunktionær (priv)
   000140651Kontorfunktionær (off)
   002140660Kontorfunktionær u.n.a.
   000140670Kontorassistent P & T
   000140680Kontorfunktionær i P & T
   000140690Kontorass. i bank
   002140700Assistent off.adm.,Kommuneassistent
   003140710Overassistent off.adm.
   000140800'arbejdede i fabrikstilsynet'
   001140810Arbejdsgiverkontrollør ved skattevæsen
   000140900Ansat i pensionsafd.(kommune)
   000140910Sagsbehandler,off (ej akad)
   000141000Overassistent KTAS
   005141050Overassistent u.n.a.
   000141100Overassistent (priv)
   003141200Korrespondent u.n.a.,Korrespondent (2 el. 3 sproglig)
   000141210'Korrespondent el tolk'(frstil)
   017141300Sekretær u.n.a.
   003141310Advokatsekretær
   000141320Optiksekretær
   000141350Salgssekretær
   000141360Eksportsekretær
   000141400Chefsekretær (off)
   001141410Chefsekretær
   000141420Personalesekretær
   001141450Skolesekretær
   000141500Stenograf
   000141510Kontorass/EDB-programmør
   000141520Kørselsfordeler (flytteforretning)
   000141540Indkøbsassistent på hosp. (HK)
   000141550Sekretær i missionsforbund
   000141560Sagsbehandler Falck (HK'er)
   000141570Vagtmester, Falck (HK)
   000141580Grafisk sagsbehandler (avis)
   000141600'HK-job' u.n.a.
   001141640Ejendomsmæglerassistent
   000141650Ejendomsmæglerelev
   001141700Handelsassistent u.n.a.
   000141800Fogedassistent
   000141810Forretningsfører firmaidræt (bijob)
   000141820Oversætter af breve (bijob)
   000141830'Assurance' (amtet)
   001141900Receptionsdame,receptionist
   000141910Omstillingsdame m/k
   000141920Radiotelefondame (taxa)
   001141930Telefonist,-inde,Telefondame (tlf.selsk.)
   000141940Telefondame u.n.a.
   001142000Kontormedhjælper
   000142010Kontorfunktionær (medl.SID)
   000142020Kontorvikar
   000142030'Forskelligt kontorarbejde'
   000142040Arkivmedhjælper
   000142050'Registrering' (KTAS)
   000142060Medhjælper (kreditinstitut)
   000142070Kassererske u.n.a.
   001142080Brevsamler
   003142100Salgschef/-leder
   001142110Distriktschef (salgsvirks.)
   000142120Marketingschef
   002142130Salgsinspektør
   003142140Disponent
   000142150Speditørchef,Speditionschef
   000142160Importør
   001142200Butikschef/-leder,Forretningsbestyrer
   003142210Lagerchef/-leder
   002142220Indkøbschef/-leder
   000142230Forretningsfører i butik
   000142240Inspektrice
   000142300Førstemand i brugs
   000142310Afdelingsleder i butik
   000142410Lederniveau/marketing
   000142420Forsikringsinspektør
   000142430Undervisningsleder,forsikringshøjskole
   000142500Direktrice v.handel
   000142510Arbejdsleder (eksp.opsyn)
   001142520Ledende ekspeditrice
   001142530Butiksassistent,eksp.leder
   001142540Lagerforvalter
   001142700Shippingmand,Shippingassistent
   000142710Rederiassistent
   000142720Indkøber (AP Møller)
   000142730Speditør,toldklarerer
   000142740Speditør u.n.a. (s/l)
   000142750Inden for handel (ØK)
   000142760Eksportassistent,Eksportmedarbejder
   000142770Speditørassistent
   000142780Skibsassistent (købmændenes forbund)
   000142800Indkøbsassistent
   000142810Indkøber, kemikaliefirma
   003142820Salgsassistent
   017143000Sælger,handelsrejsende,repræsentant
   001143010Salgskonsulent
   000143020Handelsmand u.n.a.
   000143030Forretningsmand u.n.a.
   000143040Demonstratrice
   000143050Tupperware-gruppeleder
   000143060Salgsinstruktør (forlag)
   001143070Møbelagent
   001143100Forsikringsagent,Assurandør, Forsikringsmand
   000143150Taksator,Skadetaksator
   001143250Reklamekonsulent
   000143300PR-medarbejder i stormagasin
   001143310Marketingkonsulent,reklame-do.
   000143320Reklamesælger
   000143330Reklametegner
   000143340Tegner (s/l)
   000143350Reklametegnerelev
   001143360Merkonom (frstil)
   000143370Marketing u.n.a. (frstil)
   000143380Marketingmedarb. u.n.a.
   000143390Reklamemedarbejder
   000143400Reklametegner (free lance)
   000143500Eftersynsmand v. auktioner
   017144000Ekspedient,kommis
   0117144001Ekspeditrice
   001144010Handelslærling,-elev,Butikselev, Ekspedient-,Butikslærling
   002144020Butiksass.,Butiksmedhjælper, Ungarbejder
   000144030'Handelsudd' (frstill)
   000144050Broderiass. i broderiforretn.
   000144060Isenkræmmer
   000144070Defektrice (apotek)
   000144080Materialist
   006144100Lagerekspedient,Lagermedhj.,Lagerarb. Lagerekspeditrice
   000144200Dekoratør
   000144210Blomsterdekoratør
   000144250Art director
   003144300Stewardesse,Purser,Guide,Steward
   000144310Rejseleder
   000144320Funktionær i flyselskab
   001144400Videosælger
   000144450Radioforhandler (ansat)
   002144500Tankpasser,kassedame
   000144510Medhjælper,benzinstation
   000144520Medhj.,kiosk,pølsev.,grillbar
   000144530Arbejdsløs HK'er uden erhv.udd.
   000145000Produktchef
   000145010Produktgruppechef
   000145050Overingeniør,Afdelingsingeniør,
   000145060Udviklingschef
   000145061Udviklings- og rådgivningschef
   001145062Planlægningschef
   000145063Indkøbs- og planlægningschef
   000145064Planlægger i tekstilvirksomhed
   001145070Projektleder (ingeniør)
   000145071Projektchef
   000145080Driftsingeniør
   001145090Laboratorieleder
   000145091Kvalitetschef
   000145092Kvalitets- og produktudviklingschef
   001145100Produktionschef/-leder
   000145101Materialestyringschef
   000145110Driftschef
   000145120Driftsmester (kraftværk)
   000145150Offshore-maneger
   003145200Driftsleder, værkstedsleder
   000145250Chefdekoratør
   001145300Maskinchef (skib)
   000145310Maskininspektør (søfart)
   001145400Arbejdsleder u.n.a.
   000145401Arbejdsleder (off) u.n.a.
   000145402Vagtmester u.n.a.
   000145403Koordinator u.n.a.
   000145404Markedskoordinator
   000145405Inspektør u.n.a.
   000145410Ekspeditionsleder (slagteri)
   000145420Serviceleder (medl.SFF)
   001145450Arbejdsleder på systue
   000145460Montageleder
   000145470Bygningsinspektør
   019145500Værkfører,Værkmester
   000145510Maskinmester-formand
   004145520Maskinmester
   000145530Maskinist (maskinmesterforeningen)
   000145540Maskinmester (skib)
   000145550Smeltemester
   000145560Distriktsmester (el-selskab)
   000145570Elværksmester
   000145580Liniemester ved elforsyning
   000145590Konservesmester
   000145600Marmelademester
   000145601Limemester (småkagefabrik)
   000145610Vævemester
   000145620Kvalitetsmester
   000145630Kvalitetsstyringschef
   000145640Gas-og vandmester (ansat)
   001145650Svejsemester,-leder
   001145660Telefonmester
   000145670Bogbindermester
   000145680Afdelingsmester (tobaksfabrik)
   000145700Faktor
   001145800Formand u.n.a. (ikke medl.LO)
   000145810Formand u.n.a. (fagf.ukendt)
   001145820Formand (teglværk,værft,sukkerfabrik, bryggeri)
   000145821Formand (bygge- og entreprenørfirma)
   000145830Baneformand (privatbane)
   000145840Murerformand (kommunen)
   000145850Vejformand
   000145860Betjentformand (Folketinget)
   000145861Betjentformand (Grønlands Tjeneste- mandsforening)
   001145862Havnebetjent
   000145863Slotsbetjent
   000145870Gartnerformand
   000145880Telefonformand
   000145900Overvagtmester
   000146000Tilsynsmand (fabrik)
   000146010Tilsyn m. bygn (frstil)
   000146020Tilsynsførende (vejvæsenet)
   000146021Målerkontrollør (belysningsvæsen)
   001146030Tilsynsførende (hjemmehjælp)
   000146031Tilsynsførende (forsorgen)
   000146040Tilsynsførende (dagpleje)
   000146050Dagplejepædagog (for dagplejemødre)
   000146100Undermester (SAS)
   000146110Driftsassistent (kraftværk)
   000146120Ledende gartneriassistent
   000146130Telefonforstanderinde af 1. grad
   000146300Hovmester
   002146310Økonoma
   002146320Økonomaassistent,Økonomamedhjælper
   001146500Køkkenchef
   001146510Inspektør i restaurant
   000146550Receptionschef (hotel)
   000146600Chefkok (hotel)
   000146610Køkkenleder i forretning
   000146611Køkkenlederelev
   001146612Køkkenleder u.n.a.
   001146620Kantineleder
   000146630Rengøringsleder
   000146640Oldfrue
   000146700Tilsynsassistent
   000147000Dyrlæge
   000147050Veterinærsygeplejerske
   002147100Farmaceut
   000147110Apoteker
   000147120Provisor (ledende farmaceut)
   001147130Cand.Pharm.
   000147200Sygehuskemiker
   000147210Kemiker u.n.a.
   000147300Biolog u.n.a. (frstil)
   000147350Agronom (frstil)
   001147400Cand.Scient. u.n.a.
   004147500Civilingeniør
   000147600Akademiingeniør
   001147650Kemiingeniør
   001147700Teknikumingeniør
   002147750Bygningsingeniør
   017147800Ingeniør mv u.n.a.
   001147810Rådgivende ingeniør
   000147850Projektingeniør
   001147900Ingeniør ved Elværk
   000147910Dataingeniør (frstil)
   001147920Baneingeniør (DSB)
   000147930Udviklingsingeniør
   001147940Salgsingeniør
   001147950Maskiningeniør
   001148000Arkitekt,Indretningsarkitekt
   000148100Bygningskonduktør
   000148200Byggesagkyndig u.n.a.
   000148210Org./adm.stilling (byggebranchen)
   000148310Landinspektør
   000148400Byggetekniker
   001148500Maskintekniker
   000148610Flytekniker
   000148620Produktionstekniker (metalindustri)
   000148630Maskinassistent (elværk)
   001148640El-driftsassistent
   002148700Bygningskonstruktør
   000148800Konstruktør u.n.a.
   000148810Konstruktør (elektronik)
   000148820Maskinkonstruktør
   000148830Konstruktør (metal)
   000149000Afdelingstekniker
   000149010Tekniker u.n.a.
   000149020Elektroniktekniker
   000149030Tekniker (KTAS)
   001149031Teletekniker
   000149032Montøraspirant
   001149033Montør (inventarfirma)
   000149034Telefonmontør
   000149040Elektronik-automatik-specialist
   000149050Servicetekniker u.n.a. (DAH)
   001149060VVS-tekniker
   000149080Instrumenttekniker
   000149090Galvaniseringstekniker
   001149100Plastoperatør
   000149150Malermester (fabrik)
   000149200Praktikant (teknisk skole)
   000149210Lærling (serviceerhverv)
   004149300Teknisk assistent u.n.a.
   000149301Teknisk assistentelev
   000149302Teknisk elev
   000149310Teknisk assistent,Rørsmed (kommunalt ansat)
   000149320Bryggeriassistent
   000149330Arbejdsstudietekniker
   000149331Tidsstudietekniker (systue)
   000149340Produktionsass. (elektronik)
   000149341Produktionsassistent u.n.a.
   000149342Raffinaderiassistent
   000149350Værstedsassistent
   000149360Værkstedsassistent
   000149370Værkstedsaspirant
   000149390Handelslaboratorieassistent, Laboratorieassistent
   000149410Procesregulering u.n.a. (frstil)
   004149500Teknisk tegner
   000149510Tegner,Tegnerske u.n.a.,Rentegner
   000149520Ansat på tegnestue
   000149530Computer grafiker
   000149550Tegnefilmsanimator
   000149600Designer,Modedesigner
   000149610Modeldesigner, LEGO
   000149700Apoteksassistent
   000149710Apoteksassistentelev
   000149810Farmaceutisk industri (frstil)
   001149900Tandtekniker
   000149910Tandteknikerassistent
   003150000Laborant
   002150010Klinisk hospitalslaborant
   001150100Laboratorietekniker
   000150110Biologassistent
   000150120Forsøgstekniker (husdyr)
   000150130Miljøtekniker
   000150140'Levnedsmiddelkontrol' u.n.a.
   000150150Veterinærassistent
   000150160Miljøassistent (miljøkontrollen)
   000150170Prøveudtager
   000150180Prøvetager (statsfrøkontrollen)
   000150200Mejeritekniker
   000150300Datalog u.n.a.
   000150350EDB-Systemkonsulent
   000150390EDB-systemkonstruktør
   000150400Systemanalytiker
   001150410EDB-Systemplanlægger
   000150420Driftsplanlægger (EDB)
   000150430Konstruktør (EDB)
   000150440Konstruktøraspirant (EDB)
   001150500EDB-Programmør
   000150510Programmør (videnskabelig medarbejder)
   000150520Systemprogrammør
   000150540Programmørelev
   000150550Studiemedhjælper DGU (Prosa)
   000150600EDB-assistent,Dataarbejder
   000150610EDB-driftsassistent
   000150700EDB-arbejde u.n.a.
   000150800Datatekniker u.n.a.,EDB-tekniker
   001150830EDB-teknikerelev,-studerende
   001150900EDB-Operatør
   000150910EDB-operatørass. (HK'er)
   000150920Dataoperatør-praktikant
   000151000Tasteoperatør,Hulledame, Terminaloperatør (HK'er)
   000152000Gartnerikonsulent
   001152100Planteavlskonsulent (frstil)
   000152200Landbrugskonsulent
   001152250Landbrugstekniker
   000152300Landbrugsinspektør
   002152400Skovfoged
   000152600Skovtekniker
   001152610Trætekniker
   000152700Kontrolassistent
   000152800Inseminør
   000152910Tilsynstekniker (fjerkræslagteri)
   000153010Svineproduktionstekniker
   000153200Konservator
   000153400Havnefoged
   001153500Skibsfører,Kaptajn
   000153510Sætteskipper
   000153600Pilot(civil),Styrmand,Lods
   000153610Styrmandselev
   000153700Flyveleder
   000153800Telegrafist,Radiotelegrafist
   000153810Overtelegrafist
   000153900Navigatør (DSB-færge)
   000154000Radartekniker
   001154100Udrykningsleder hos Falck
   000154110Bilassistent (staten)
   000154120Tilsyns...?
   000154130Depotmester (kbh.brandvæsen)
   000154200Kartograf (landkorttegner)
   000154210Civilarbejder på Geodætisk Institut
   000154900Teknisk dokumentatør
   000154910Informatør og foredragsholder
   000155000Professor på hospital,Administrerende overlæge
   000155050Kredslæge
   001155100Overlæge,Røntgenoverlæge
   001155150Læge,Speciallæge (Psykiatri)
   002155200Reservelæge,Læge u.n.a. på hospital
   000155250Skolelæge
   000155260Læge u.n.a. (frstil)
   000155300Tandlæge,Børnetandlæge
   000155310Skoletandlæge
   000155400Psykolog u.n.a.,Cand.Psyk.
   000155410Klinisk psykolog
   001155500Fysioterapeut (ansat), Bedriftsfysioterapeut
   000155550Massør
   000155610Bevægelsespædagog
   000155620Afspændingspædagog
   000155650Terapeut u.n.a.
   000155700Fodterapeut (ansat)
   001155800Ergoterapeut
   000155900Oversygeplejerske
   001156000Afdelingssygeplejerske
   000156050Områdesygeplejerske
   0117156100Sygeplejerske (spl.ass)
   000156110Narkosesygeplejerske
   000156111Røntgensygeplejerske
   000156120Hjemmesygeplejerske,sundhedsplejerske
   000156130Sygepl.vikar
   002156140Sygeplejeelev
   000156200Audiolog (Afdelingschef)
   000156210Rodiograf
   000156220Scanningassistent
   000156230Røntgenoperatør
   000156300Jordemoder
   000156310Jordemoderelev
   0117156400Sygehjælper
   000156401Operationssygehjælper
   001156410Sygehjælperelev
   002156500Plejehjemsassistent
   000156510Plejehjemsassistentelev
   001156600Plejer (statshosp.mv.),Plejer u.n.a.
   000156610Plejer (hospital-ældre m.v.)
   000156620Plejerske
   000156650Plejeassistent
   001156700Uuddannet/ufaglært sygehjælper
   000156810Plejemedhjælper (uuddannet)
   003156820Omsorgsmedhjælper
   001156830Hospitalsmedhjælper
   000156840Medhjælper (specialhjem)
   000156850Beskæftigelsesmedhjælper
   001156860Terapimedhjælper
   000156900'Nattevagt,institution'
   000156910FADL-vagt
   000156920Nattevagt på plejehjem
   003157000Klinikassistent
   000157050Tandplejer (på klinik)
   004158000Pædagogmedhjælper,Børnehavemedhjælper
   000158010Pædagogmedhjælper (langtidsledig)
   002158020Vuggestueassistent,Børnehaveassistent
   000158050Legetante (legestue)
   000158070Klubmedarbejder
   005158100Børnehave-,Vuggestue-,Småbørns-, Børnepædagog,
   000158110Vikar (vuggestue,børnehave)
   004158120Pædagog u.n.a. (frstil)
   000158130Pædagog-instruktør (frstil)
   004158200Fritidspædagog
   000158210Vikar (fritidshjem)
   000158220Fritidshjemsassistent
   001158230Klubpædagog
   000158300Socialpædagog
   000158310Støttepædagog
   000158320Ungdomspædagog
   000158330Underviser (behandlingshjem)
   001158340Omsorgsassistent
   000158350Centerassistent
   000158360Omsorgsvikar
   000158370Socialpædagog,Afdelingsleder (døgninstitution)
   000158380Omsorgspædagog
   001158400Omsorgsmedarbejder
   000158410Forsorgsmedarbejder
   000158500Børnehaveklasselærer
   1230158600Folkeskolelærer,Skolelærer, Lærer u.n.a.
   002158610Overlærer
   000158620Friskolelærer,Privatskolelærer
   000158710Lærer (kommunal ungdomsskole)
   000158720Efterskolelærer,Ungdomsskolelærer
   001158750Lærervikar,Folkeskolelærervikar
   000158800Afdelingslærer
   000158810Tegnelærer
   000158820Husholdningslærer
   001158830Væverske og Vævelærer
   001158840Gymnastiklærer
   000158850Håndarbejdslærer,Håndgerningslærer
   001158890Ledende faglærer (Teknisk skole)
   004158900Faglærer u.n.a.
   000158910Speciallærer u.n.a.
   000158930Landbrugslærer,Landbrugsskolelærer
   001158950Handelsskolelærer,Handelslærer
   000158960Lektor (handelshøjskole)
   000158970Lærer på søfartsskole
   001158980Lærer på Magasins elevskole
   000158990Falckskolelærer
   000159000Instruktør for lægesekretærer
   000159010Blindelærer
   000159110Talepædagog
   000159200Skolepsykolog
   000159310'Alternativ pædagog'
   000159410Lærer i forsvaret (civil undervisning)
   000159450Skoleassistent
   000159500Musiklærer (ansat)
   000159510Musikpædagog u.n.a.
   000159550Lektor u.n.a.
   000159560Cand.Phil.
   001159600Aftenskolelærer
   000159700Højskolelærer
   000159750Docent
   001159800Gymnasielærer
   000159801Lektor (gymnasium)
   000159810Adjunkt (HF-enkeltfag)
   000159820Latinskolelektor
   002159830Adjunkt u.n.a.
   000159840Cand.mag. u.n.a.
   000159850Akademisk uddannet u.n.a. (frstil)
   000159860Videregående sproguddannelse (frstil)
   000159870Videokonsulent,gymnasiet
   001159880Seminarielærer
   000159881Seminarieadjunkt
   000159890Praktikleder (seminarium)
   000159891Afdelingsleder (seminarium)
   000159900Universitetslærer,forsker
   000159901Lektor (universitet)
   001159902Seniorstipendiat
   000159903Lektor,Cand.Jur.
   000159910Amanuensis
   000159920Professor
   000159930Arkitektskolelærer
   000159940Hortonom (Landbohøjskolen)
   000159950agkonsulent,lærer (handelshøjskole)
   000159970Undervisningsassistent
   000159980Underviser i maskinskrivning
   000160000Bibliotekar
   000160010Overbibliotekar
   001160050Skolebibliotekar
   001160100Biblioteksassistent
   000160150Biblioteksoverassistent
   001160200Biblioteksmedhjælper
   000160310Museumsarbejde (frstil)
   000160350Arkivar (Cand.Mag.)
   004160400Sognepræst,Præst,Pastor,Præst i folkekirken
   000160500Provst og højere i Folkekirken
   000160650Missionær
   000160710Kordegn
   000160720Kirkesanger
   000160730Kirketjener
   000160740Kirkeværge
   000160800Musiker (ansat)
   000160810Musiker (frstil)
   001160820Musiker (slvst)
   000160830Musiker u.n.a.
   000160840Kapelmester (selvst)
   000160850Organist
   000160860Pianist
   000160870Operasanger og Instruktør
   001160890Sangerinde
   000160900Skuespiller o.l.
   000160910Scenekunstner (frstil)
   000160950Statist Kgl.teater/TV
   000160960Scenefunktionær
   000161000Grafiker
   000161100Fotomodel
   001162000Journalist,programmedarbejder
   000162010TV-medarbejder u.n.a.
   000162020Journalistelev
   000162100Pressefotograf
   000162200Redaktør,Chefredaktør,Programchef
   000162210Redaktionssekretær
   000162250Forlagsmedarbejder
   000162260Distributionsassistent
   000162300Informationsmedarbejder (priv.virks)
   000162310Informatikleder
   000162500Kørelærer (ansat)
   000162600Privatunderviser klaverspil ol
   000162700Aktivitetsleder (projekt,langtidsled. (KAD-medl)
   000162800Livredder
   000162801Svømmeinstruktør
   000162810Badetilsyn (skole)
   000162811Badeassistent
   000162820Ridelærer (rideskole)
   000162900Foredrag,kurser (bijob)
   000162910Censor (bijob)
   000163000Håndbolddommer (bijob)
   000163010Instruktør (frivillig idræt) (bijob)
   000163020Håndboldtræner
   000163100Professionel fodboldspiller
   000163210Korinstruktør (bijob)
   000163500Lavere funktionær (undervisningssektor)
   000164000Brugsuddeler
   000164100Forvalter (trælasthandel)
   000164110Lagerforvalter
   000164200Gårdbestyrer
   000164250Avlsforvalter
   001164260Stutteribestyrer
   001164270Bestyrer på minkfarm
   000164280Dyrepasser (formand)
   000164300Andre bestyrere priv.erhverv excl. bankbestyrer
   000164400Depotbestyrer u.n.a.
   000164410Depotbestyrer (kemikaliefabrik)
   002164450Materialforvalter
   000164500Bestyrer af Dyrlægecentral
   000164510Forvalter på slagteri
   000164520Forvalter (galvaniseringsanstalt)
   001164530Forvalter (ostebranchen)
   000164610Vandværksbestyrer
   001164650Vaskeribestyrer
   001164710Vært i forsamlingshus,Bestyrer i forsamlingshus
   001164800Forvalter u.n.a
   002164900Bestyrer u.n.a.
   006180000Husass,Ung pige i huset,Aupair, Kokkepige,Tjenestepige
   000180100Løs husmedhjælp (rengøring,kogekone m.v.)
   000180200Forefaldende rengøringsarbejde (kun moders stilling)
   000180300Husbestyrerinde
   000180400Havemand
   000180500Syerske for private,Privatsyerske
   000190000Godsejer,Proprietær
   1454190100Landmand,Gårdejer u.n.a.
   000190110Deltidslandmand
   000190120Fåreavler
   001190130Forpagter af gård
   000190140Selvstændig gårdejer og murer
   003190200Husmand,Boelsmand,Parcellist
   000190210Parcellist og Gårdejer
   000190400Pelsdyravler,Dambruger
   000190410Mink-& hønsefarmer
   000190420Minkfarmer & Frugtavler
   000190450Hønserist
   001190500Gartner,Frugtavler
   003190510Gartner u.n.a. (s/l)
   000190520Anlægsgartner (selvst.)
   003190530Gartneriejer
   000190540Planteskoleejer
   000190610Ornecentralejer
   000190620Rideskoleejer
   000190710Mineejer
   000190720Tørvefabrikant
   000190730Grusgravejer
   000190810Mejeriejer
   003190900Fiskeskipper,Fisker u.n.a.
   000190970Selvstændig i serviceerhverv
   000190980Selvst.håndværksmester una
   000190990Selvst.erhv.drivende una
   002191000Direktør (selvst.) u.n.a.
   002191010Direktør u.n.a. (s/l)
   002191100Fabrikant u.n.a.
   000191110Karosserifabrikant
   001191120Maskinfabrikant
   000191130Fedtposefabrikant
   000191140Savværksejer
   001191150Møbelfabrikant
   000191160Tekstilfabrikant
   001191200Entreprenør
   000191210Entreprenør & produkthandler
   002191220Bygmester u.n.a.
   000191230Cementstøberiejer
   000191300Skibsbygmester
   000191310Bådebygger(selvst)
   000191320Producent af sygehusartikler
   000191330Anpartshaver (fabrik)
   000191340Selvstændig indenfor solafskærmning
   000191350Lystbådemontør
   000192000Selvstændig bygn.håndv.
   000192010Tømrer (s/l)
   004192011Tømrermester
   000192012Tømrermester (s/l)
   001192020Murer (s/l)
   001192021Murermester
   000192030Snedker (s/l)
   001192031Snedkermester
   000192040Tømrer og snedker
   001192050Installatør (s/l)
   002192051Installatør,Elektriker,El-installatør
   001192060Isolatør(mester)
   000192120Gulvlægger,Gulvbelægger
   000192130Tagdækkermester
   000192140Glarmester
   000192150Glarmester (s/l)
   000192160Tækker (s/l)
   000192170Tagdækker (s/l),Tækkemand (s/l)
   006192180Maler(mester)
   000192181Malermester (s/l)
   001192190Skiltemaler (s/l)
   000192200Smedemester
   001192210Smed (s/l)
   000192220Landsbysmed (s/l)
   002192230Blikkenslager(mester),Vand & Gasmester
   001192231Blikkenslager (s/l)
   000192300Møller (s/l)
   000192310Bødkermester
   000192320Bødker (s/l)
   000192330Kurvemager (s/l)
   000192340Sadelmager
   000192350Børstenbinder
   000192360Børstenbinder (s/l)
   000192370Karetmager (s/l)
   000192380Sejlmager (s/l)
   000192400Modist (s/l)
   000192410Skomager
   000192420Handskemager
   000192430Møbelpolstrer
   000192440Møbelpolstrer (s/l)
   000192450Skræddermester,Dameskrædder
   001192460Skrædder (s/l),Dameskrædder (s/l)
   000192470Buntmager (s/l)
   003192500