English

 
DDA-13016

Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 1. runde, 2002

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Danskernes syn på samfundet ændrer sig hurtigt i disse år. Tit kan det være svært at følge med i, hvad almindelige
mennesker mener. Derfor har Socialforskningsinstituttet gennemført denne interviewundersøgelse ''Den europæiske
samfundsundersøgelse (Danmark): 1. runde, 2002'' , der skal belyse danskernes syn på forskellige samfundsforhold.Undersøgelsen indeholder spørgsmål om:

Spm. 1 - spm. 10: Medier, tillid til medmennesker

Spm. 11 - spm. 60: Politik: herunder bl.a. politisk interesse, virkningsgrad, tillid, valgdeltagelse og andre former for deltagelse, parti loyalitet, socio-politisk evaluering/placering og regering.

Spm. 61 - spm. 88: Subjektiv velvære og social udelukkelse, religion, opfattet diskrimination, national og etnisk identitet.

Spm. 89 - spm. 146: Immigration og asyl anliggender: herunder bl.a. holdninger, opfattelser, politisk præferencer og viden.

Spm. 147 - spm. 189: Medborgerskab: herunder organisatorisk medlemskab, familie- og venskabsbinding, værdier og arbejdsmiljø.

Spm. 190 - spm. 255: Socio-demografisk profil, herunder husstands sammensætning, køn,
alder, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forhold for respondenten, partneren og forældre,
fagforeningsmedlemsskab, husstandsindkomst, civilstand.Spm. 264 - spm. 265: Menneskelige værdier.

Undersøgelsen gennemføres i 22 europæiske lande og i alle lande med det samme spørgeskema, således at man fuldstændig kan sammenligne folks svar fra land til land. DDA har i 2004 downloaded den danske del af undersøgelsen og den samlede undersøgelse ''DDA-14954: Den Europæiske Samfundsundersøgelse: 1. runde, 2002-2003'' fra European Social Survey''s hjemmeside (http://ess.nsd.uib.no).
Deltagere i den danske del af undersøgelsen er personer over 15 år, som er bosat i Danmark, uden hensyntagen til deres nationalitet, statsborgerskab og sprog.


Nøgleord

Ansættelsesforhold, Arbejdsforhold, Arbejdsliv, Elektroniske medier, Etnisk gruppe, European social survey, Folketingsvalg, Forening, Generel uddannelse, Indkomst, Internetbrug, Lykke, Partimedlemskab, Partipræference, Politisk parti, Tillid, Tillid til EU, Tillid til offentlige institutioner, Tillid til politikere

Klassifikation

Samfund og kultur, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer

Universe

Aldersgrænser, Personer over 15 år, som er bosat i Danmark, uden hensyn til deres nationalitet, statsborgerskab, sprog eller retsstilling.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 528
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 2243
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse, Simpel tilfældig udvælgelse af personer født før 1. september 1987.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 526

Indsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsamlingsperiode

Start: 2002-10-01
Slut: 2002-12-30

Citation

Torben Fridberg, Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 1. runde, 2002, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2006. 1 datafil: DDA-13016, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-13016

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-13016

Arkiv information

Modtaget: 2004-10-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer