English

 
DDA-1269

Gallup Omnibus Data 1962, omnibus nr. 11

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Gallup Omnibus Data 1962, 2. del består af 8 omnibusser gennemført af Gallup Markedsanalyse i 1962 (juli-december).

I månederne januar til april gennemførte Gallup Markedsanalyse A/S ca. en omnibus per uge, men begyndende med maj ændredes hyppigheden til en omnibus per måned. De første 20 (ugentlige) omnibusser er inkluderet i DDA-0254, hvorimod de sidste 8 (månedlige) undersøgelser findes i DDA-1472.

Hver undersøgelse indeholder en række demografiske variable, som er fælles for alle årets undersøgelser, samt en række spørgsmål som beskæftiger sig med aktuelle emner.

De omtalte baggrundsvariable omfatter: respondentens køn, alder, civilstand, beskæftigelsesmæssig status, indkomst og indkomstform; husstandens sammensætning; husstandsindkomst; husstandsoverhovedets beskæftigelsmæssige status; boligtype og urbaniseringsgrad; uddannelse; antal børn i husstanden (under 15) samt børnenes alder; husmoderens beskæftigelsesmæssige status; social gruppe; besiddelse af have eller sommerhus; radiovaner; Radio Merkur; samt partipræference.

Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 11 er:
Undervisning i førstehjælp; risikoen for at en verdenskrig snart bryder ud; regeringens virke; holdning til Danmarks medlemskab af NATO; samt atomprøvesprængningers mulige indflydelse på dårligt sommervejr


Nøgleord

Atomkrig, Atomprøvesprængning, Atomvåben, Førstehjælp, Krig, Kunstigt åndedræt, Lokalradio, Partipræference, Radiovane, Regeringens virke, Verdenskrig

Klassifikation

Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Uddannelse, Bolig- og lokalplanlægning: Bolig, Social stratifikation: Social og erhvervsmæssig mobilitet, Social stratifikation: Køn og kønsroller, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Politik: Konflikt, sikkerhed og fred, Politik: International politik og organisation, Natur og miljø: Miljøødelæggelse/forurening og miljøbeskyttelse

Universe

Aldersgrænser, Dansk statsborgere på 15 år og derover, bosiddende i private husstande.

Geografisk afgrænsning

National, Der foretages så mange genbesøg som det er muligt indenfor interviewperioden.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 56
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1296
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, #1) Landet inddeles i 9 geografiske områder, som igen inddeles i by- og landdistrikter. Distrikterne er stratificeret efter det procentvise antal arbejdere og dækningsprocent for provinsaviser. Ca. 200 interviewdistrikter udvælges ved tilfældig udvælgelse. # #2) De udvalgte distrikter opdeles i segmenter, dvs arealbestemte klynger af husstande hver indeholdende ca. 5 husstande. Der foregår en udvælgelse af segmenter. # #3) Medlemmerne i de udvalgte husstande er opført på en liste i en bestemt rækkefølge (husfader, husmoder, ældste søn osv.). For hver to personer på disse lister er en udvalgt tilfældigt. For at opnå et repræsentativt udvalg af personer foretages i visse husstande to interviews, mens visse husstande overspringes.

Indsats for at minimere frafald: Der foretages så mange genbesøg som det er muligt indenfor interviewperioden.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 54

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1962-11-01
Slut: 1962-11-30

Citation

TNS Gallup, Gallup Omnibus Data 1962, omnibus nr. 11, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1989. 1 datafil: DDA-1269, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1269

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1269

Arkiv information

Modtaget: 1989-07-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Videnskab og statistik

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer