Dansk

 
DDA-1237

Danish Leisure Study, 1987: Background Variables

Principal Investigator

Inger Koch-Nielsen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS),
Jacob Vedel-Petersen, Det Nationale Center for Socialforskning (NCS), ,

Description

Purpose

See abstract

Abstract

This data material forms part of a major survey of people's time consumption. The survey comprises the following data files: # #DDA-1237: Danish Leisure Study, 1987: Background Variables. #DDA-1342: Danish Leisure Study, 1987: Questionnaires for Adults. #DDA-1343: Danish Leisure Study, 1987: Telephone Interviews with Adults. #DDA-1344: Danish Leisure Study, 1987: Day Form for Adults. #DDA-1345: Danish Leisure Study, 1987: Questionnaires for Children. #DDA-1346: Danish Leisure Study, 1987: Interviews with Small Children. # #The part-survey described here deals with the background variables of the survey, variables such as: sex, age, occupation, housing conditions, children grouped according to age, municipality and size of municipality

Keywords

Number of children, Housing situation, Family size, Cultural habit, Position, Use of time, Marriage

Classification

Society and culture: Social behaviour and attitudes, Society and culture: Cultural activities and participation, Society and culture: Leisure, tourism and sport, Society and culture: Time use, Society and culture: Community, urban and rural life, Social stratification and groupings: Children (see also child development and child rearing), Housing and land use planning: Housing, Labour and employment: Employment, Social stratification and groupings: Gender and gender roles

Universe

Age limits, The observational units of the survey as a whole are families or households; the observational units of the part-surveys are individuals.

Geographic Coverage

National, DK

Data set

Order data

Variables: 34
Analysis unit: Other

Respondents

In data set: 4956
Original sample: NA

Method

Kind of data: Survey data

Time dimension: Cross-sectional (one time) study - partial replication, The other sub-parts deal with subjects which were also dealt with in 1964 (DDA-0003), 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542), 1993 (DDA-1828, DDA-3905 and DDA-3906) and 1998 (DDA-4755).

Sampling procedure: NA

Action to minimize loos: No measures taken because of the nature of the data material.

Data collection

Mode of collection: Other, No measures taken because of the nature of the data material.

Test type:

Number of questions: 0

Data Collector: NA

Temporal coverage

Start: 1987-02-09
End: 1987-04-01

Citation

Inger Koch-Nielsen, Jacob Vedel-Petersen, Danish Leisure Study, 1987: Background Variables, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1987. 1 data file: DDA-1237, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1237

Persistent identifier:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1237

Archive information

Received: 1987-12-01
Published:

Access

Study state: The Danish Data Archive has received data from the depositor.
Access conditions: Free access

Metadata

DDI-L-3.1 XML Study metadata

Latest version: 1.0.0

Other metadata formats

DDA XML Study description

Publications

Primary publications

 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 1, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 110 pp.,
 • Andersen, Dines, Danskernes dagligdag 1987. De 16-74-åriges tidsanvendelse i vintermånederne 1987. Bind 2, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4, 145 pp., 1988
 • Andersen, Dines, Den daglige kabale - at få tid til det hele, Bilaga 1 (pp. 113-126) i Tidsanvænding i hushållen rapport från ett nordiskt seminarium. NEK-rapport 1988:7. Nordisk Ministerråd, København, 1988
 • Andersen, Dines, Den danske befolknings tidsanvendelse 1987 - teknisk dokumentation af undersøgelsens database, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1987
 • Andersen, Dines, Fritid i 80'erne, I Dines Andersen (red.): Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, 1988. Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., pp. 9-14, 1988
 • Andersen, Dines, Kvinders samlede arbejdstid lige så lang som mænds, Socialforskning 1:88, pp. 6-7, Socialforskningsinstituttet, 1988
 • Andersen, Dines, Skolebørns dagligdag 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:7, 206 pp., 1989
 • Schmidt, Erik Ib, Behøver vi nå det hele?, København: Spektrum, 187 pp., 1990
 • Schmidt, Erik Ib; K”rmendi, Eszter; Mogensen, Gunnar Viby og Vibe-Pedersen, Jon, 24 timer i døgnet. Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 60'erne, Herning: Systime, 231 pp., 1989
 • Mogensen, Gunnar Viby (ed.), Time and consumption. Time use and consumption in Denmark in recent decades, Copenhagen: Danmarks Statistik, 440 pp., 1990

Secondary publications

 • Platz, Merete, Arbejdstid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:8, 110 pp., 1988
 • Bach, Henning Bjerregård, Deltagelse i efteruddannelse - omfang og fordeling, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat, 1988
 • Bonke, Jens, Den økonomiske fritid, I Dines Andersen (red.) Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj., 1988
 • Bonke, Jens, Husligt arbejde - hvad er det værd!, København, Forbrugerrådet, 1988
 • Bonke, Jens, Childcare in Households - an Economic Approach, Annual Report of the Childcare Network. EEC, 1988
 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet, I: Køn, arbejde og livsstrategier. Samkvinds Skriftserie nr. 1, 1988
 • Fridberg, Torben, Fritid 1987, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:?, 1989
 • Hansen, Hennings (red.), Levevilkår i Danmark. Statistisk oversigt 1988, Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet, 1988
 • Jensen, Mogens Kjær, Standardiserede og strukturerede interview med børn, I Jensen, Mogens Kjær (red.): Interview med børn, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:9, 1988
 • Nordisk Ministerråd, Kvinnor och mæn i Norden. Fakta om jæmstælldheten 1988, Forlaget Nord, 1988:58, Stockholm, 1988
 • Djurfeldt, Gøran, Nya begrepp i socialstatistiken? Livsformer och Socialgrupper i Danska "Fritidsundersøgelsen 1987", København, Sociologisk Institut, Arbejdspapir nr. 2, 25 pp., 1989
 • Fridberg, Torben, Danskerne og kulturen, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:8, 181 pp., 1989
 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet 1964-87 - en belysning af udviklingen i tidsmæssig arbejdsdeling mellem kvinder og mænd, og nogle forklaringer på forandringerne, København, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Memo nr. 176, 137 pp., 1989
 • Schonemann-Paul, Helle; K”rmendi, Eszter og Gelting, Thomas, Den faste arbejdstid er fortid. Om danskernes arbejdstids-mønstre og om den faglige og geografiske fleksibilitet på arbejdsmarkedet, København: Spektrum, 230 pp., 1992
 • Bonke, Jens, Arbejde, tid og køn - i udvalgte lande, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:4, 227 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur 1964-1993, København: Socialforskningsinstituttet, 97:16, 95 pp., 1997
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998, København: Socialforskningsinstituttet, 00:1, 362 pp., 2000