English

 
DDA-1188

Bilantz: Kgl. Majestæts gæld 1660

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen er en gennemgang af ''Bilantz offuer konngl. Mayts. thill Dannemarck oc Norrige vores allernaadigste koning oc herres thillstaaende oc bortschyldige gielld vltimo dec. 1660''. Det er primærundersøgerens mål ud fra denne at bestemme kronens enkelte kreditorer og deres fordringers størrelse hos kongen i 1660. Tidligere analyser har ikke været særligt dybtgående, og det er målet ved en systematisk analyse af kilden at kunne underbygge (eller modificere) tidligere opfattelser. Dette gøres ved at udskille patriciatet blandt kreditorerne og undersøge, om der findes et hierarki inden for dette patriciat. Undersøgelsen skulle også herved få dybere socialhistoriske perspektiver

Nøgleord

Kronens gæld i 1660, Kronens kreditorer, 1660

Klassifikation

Historie: Historie

Universe

Tidsbegrænsninger, Kronens gældsposter ultimo december 1660.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Andet

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Kodede dokumenter

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Skriftlig undersøgelse, Struktureret hulleforlæg.

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1660-12-31
Slut: 1660-12-31

Citation

Steen Harder Ulrichsen, Bilantz: Kgl. Majestæts gæld 1660, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-1188, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-1188

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1188

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer