English

 
DDA-107

Udenrigspolitiske attituder i den danske befolkning, 1970

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Interviewundersøgelse på grundlag af repræsentativ stikprøve med 1157 respondenter (svarprocent 81). Undersøgelsens sigte er at kortlægge den danske befolknings udenrigspolitiske attituder, både mht. generelle spørgsmål og ''internationalisme'', ''isolationisme'' etc., og mere specifikke problemer som nordisk samarbejde, NATO-medlemskabet, EF, FN og u-landshjælp. Desuden at relatere disse attituder til et bredt spektrum af baggrundsvariable, dvs. både demografisk/socio-økonomiske, psykologiske og kommunikationsvariable

Nøgleord

Anomi, Autoritetstro, EF-folkeafstemning, Etnocentrisme, Finland, Forsvarsudgift, Fremmedarbejder, Fædrelandskærlighed, Gæstearbejde, Holdning til EU, Information om politik, Intelligens, International rolle, Internationalisme, Isolationisme, Konvention, Krig, Kritik, Kultur, Nordisk Råd, Nordisk samarbejde, Partimedlemskab, Partipræference, Politisk holdning, Politisk interesse, Sovjetunionen, U-landshjælp, USA, Venner, Vesttyskland, Værnepligt

Klassifikation

Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: International politik og organisation

Universe

Aldersgrænser, Fra 18 år og opefter

Geografisk afgrænsning

National, Det blev opgivet at interviewe respondenterne efter 3. forgæves besøg. Der er ikke udtrukket erstatninger for disse respondenter.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 178
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1157
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Andet, En række variable indgår i EF-undersøgelserne (DDA-0194, DDA-0195) ligesom en stikprøve af nærværende sample indgik i DDA-0195.

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Flertrins, stratificeret tilfældig udvælgelse.

Indsats for at minimere frafald: Det blev opgivet at interviewe respondenterne efter 3. forgæves besøg. Der er ikke udtrukket erstatninger for disse respondenter.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 176

Indsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsamlingsperiode

Start: 1970-01-01
Slut: 1970-12-30

Citation

Nikolaj Petersen, K. W. Redder, Peter Hansen, Udenrigspolitiske attituder i den danske befolkning, 1970, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1981. 1 datafil: DDA-107, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-107

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-107

Arkiv information

Modtaget: 1981-04-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Hansen, Peter; Petersen, Nikolaj and Redder, K.W., Foreign Policy Attitudes in the Danish Population (Pre-Test), Institute of Political Science, University of Aarhus, Mimeo, approx. 150 pp., 1969
  • Petersen, Nikolaj, Nogle hypoteser vedrørende udenrigspolitiske attituder i den danske befolkning, Politica, nr. 1, pp. 11-22, 1970
  • Hansen, Peter; Petersen, Nikolaj and Redder, K.W., Foreign Policy Attitudes in the Danish Population: Questionnaire with Marginals, Institute of Political Science, University of Aarhus, 33 pp., 1973
  • Petersen, Nikolaj, Europeanism and Its Foreign Policy Correlates: A Political Belief System?, Cooperation and Conflict, no. X (1975), pp. 143-166, 1975
  • Petersen, Nikolaj, Forsvarsspørgsmålet i den danske opinion, Fremtiden, Vol. 31, pp. 24-32, 1976
  • Hansen, Peter, Explaining Foreign Policy Attitudes: The Case of Danish Attitudes toward America, Cooperation and Conflict, no. XII, pp. 147-170, 1977
  • Petersen, Nikolaj, The Popular Basis of Nordic Cooperation: A Danish Case Study, Acta Sociologica, Vol. 20, pp. 263-285, 1977

Sekundærpublikationer

  • Kristiansen, Bo, Ingeniørsprog. En undersøgelse af teknikumingeniørers behov for fremmedsprog, Forskningssekretariatet, 72 pp., 1984