English

 
DDA-106

Registret for rekonstituerede familier, 1741-1801

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen indeholder samtlige registreringer på folketællingslisterne 1787 og 1801 samt i kirkebøgerne for 26 danske landsogne

Nøgleord

Biologisk familie, Folketællingsdata, Kirkebøger

Klassifikation

Historie: Historie, Demografi: Folketællinger

Universe

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Kodede dokumenter

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, 'Stikprøven er udtaget på en sådan måde, at der sikres en fordeling på hver af landets 7 stifter i forhold til deres indbyggertal. Inden for hvert stift er sognene stillet op i den orden, hvori de optræder i Statistiske Meddelelser 4,37,1, der indeholder folketællingen for 1911. Herefter er inden for stiftet ved en tabel over tilfældige tal udtaget sogne, indtil forskellen mellem summen af folketallet i 1787 i de hidtil udtagne sogne manglede under 300 i at udgøre 1% af folketallet i stiftet i 1787, idet dog sogne, der er blevet udtaget ved denne fremgangsmåde, kun er medtaget, såfremt kirkebogsmaterialet for perioden 1741-1801 eksisterer, og såfremt indbyggertallet i 1787 var under 500. Endelig er for hvert stift suppleret op med det sogn, der bedst passer for at give stiftets udtagne sogne netop 1% af 1787- folketallet, idet der dog ved dette sidste sogn også er taget hensyn til, at væksten i folketallet mellem folketællingerne 1787 og 1801 bliver så nær den samme som muligt i stikprøve og totaltal.' Fra: Hans Chr. Johansen: 'Befolkningsudviklig og familiestruktur i det 18. århundrede' p. 29.

Indsats for at minimere frafald: / Efterkontrol ved sammenligning med offentlig statistik.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet, / Efterkontrol ved sammenligning med offentlig statistik.

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Hans Christian Johansen

Indsamlingsperiode

Start: 1741-01-01
Slut: 1801-12-30

Citation

Hans Christian Johansen, Registret for rekonstituerede familier, 1741-1801, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1979. 1 datafil: DDA-106, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-106

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-106

Arkiv information

Modtaget: 1979-11-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Johansen, Hans Chr., Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede, Odense University Press, 211 pp., 1975